FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015"

Transkript

1 FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015 Fond Uddeling Formål Ansøgningsskema Ansøgningsfrist Aarhuus Stiftstidende Fond à nu: Dagpressens Fond Skindergade København K Danmark law.com danske- medier/foreningen/ Alfred Hansens Legat C/o Beate Simonsen Sortedam Dossering 63 A, 3. th København Ø Tlf Efter bestyrelsesmøder i marts og september. Der kan ydes støtte til uddannelse med henblik på virke for dagspressen og dermed beslægtet virksomhed samt til videnskabeligt arbejde eller indsats af lignende karakter til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner. Sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formal., via: fond/ 1. marts og 1. september Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond Advokat Stig Lynghøj Nielsen Brolæggerstræde København K Tlf Ultimo september Støtter bl.a. studierejser eller anden uddannelse for udvalgte kunstnere indstillet af Det Kongelige Teater eller Akademirådet. Skuespil. Opera, ballet, malere. Billedhuggere.. Ansøgninger sendt pr. Mail tages ikke i betragtning. 1. juli A.P. Møller Fonden (A.P. Møller og hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene formål) Esplanaden København K Tlf / Behandlingstid 1-2 mdr. Støtter danskheden i det dansk- tyske grænseland, samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande, dansk søfart og industri, videnskab og almennyttige formål, herunder et meget bredt udsnit af dansk kultur.. Ansøgning skal sendes med post! Augustinus Fonden Amaliegade Kbh. K Tlf.: hverdage mellem 9.00 og Kontaktperson Frank Rechendorff Møller Behandlingstid 3-4 mdr. Kunst og kulturelle formål. Studierejser for enkeltpersoner til udlandet inden for alle fagområder. Digital ansøgning via hjemmeside. 1

2 Autorkontoen Dansk Forfatterforening Strandgade 6, st Kbh. K Tlf er/autorkontoen.aspx Den sociale Autorkonto Dansk Forfatterforening Strandgade 6, st Kbh. K Tlf /den%20sociale%20autorkonto.pdf Beckett Fonden Hammerensgade 1, 2.sal 1267 København K. Tlf fonden.dk fonden.dk Fastsættes hvert år I efteråret. 15. marts 15. juni 15. september 15. december Pulje A: Litteraturlegat (individuelle arbejdslegater, rejselegater, projektstøtte) - kan søges af forfattere og oversættere. Pulje B: Projektlegatmidler - kan søges til projekter der fremmer litteraturens samfundsmæssige betydning. Pulje C: Illustratorlegatmidler (arbejdslegat, rejselegat, projektstøtte) kan søges af illustratorer. Akut hjælp i form af støtte til forfattere, oversættere eller illustratorer til sygdomsbekæmpelse eller støtte i en nærmere social situation. Beckett- Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Vi støtter musik, teater, kunst, forfattere og lign. Udfyldes elektronisk via danskforfatterforening.dk/legatmidler/autorko ntoen. Ansøgningen skal oprettes via hjemmesiden, derefter sendes ansøgningen pr. Mail til fonden.dk max 10 A4 sider. Supplerende materiale sendes til adressen i 6 eksemplarer. 4 gange pr. år 1. februar 1. maj 1. august 1. november Bevica Fonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade København V Mrk. Ansøgning Støtter mennesker med bevægelseshandicap og formål med samme fokus. Elektronisk ansøgningsskema via hjemmeside. Tlf.: fonden Bikubenfonden Fondenes hus Otto Mønsteds Gade Kbh. V 4 gange årligt Behandlingstid: Op til Støtter særligt scenekunst og projekter, der knytter sig til det museale område. Udfyldes online 2

3 Tlf.: Ben Websters Fond Bang / Brorson & Fogtdal Advokat Svend Brorsen Københavnsvej 13B 4760 Vordingborg Tlf > The Foundation 6 måneder Støtter organisationer, foreninger og institutioner inden for socialt arbejde samt kunst og kultur. 9 programmer: Talentudvikling, scenekunst, kunst- og kulturhistorie, udsatte boligområder, den udsatte familie, hjemløse, kultur til et godt liv, Børn og unge i Grønland, natur til et godt liv. Til fremme af jazzmusiklivet i Danmark. Støtter ikke CD- udgivelser, turné, uddannelse. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner. Bodil Pedersen Fonden Lillevangsvej 86, 3520 Farum 3 gange årligt - som regel i april, august og december. Støtter kulturelle, videnskabelige og humanitære formål samt aktiviteter til fremme og bevarelse af klodens natur og dyreliv. Beløb: kr. Kortfattet 1-2 A4 sider. PDF pr. Mail. Båndkopimidlerne Sammenslutningen af Danske Scenografer Kongens Nytorv 21, Baghuset, 3.sal 1050 Kbh. K Tlf > Rettighedsmidler > Båndkopimidler Carlsberg Fondet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Svar forventes ultimo februar Medio december Støtte gives primært til projekter, herunder idéudvikling, research og produktion. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelseskurser for ophavsmænd. Støtter grundvidenskabelig forskning inden for humanistisk videnskab, samfundsvidenskab og naturvidenskab, f.eks. i form af rejsestipendier og afholdelse af konferencer., via hjemmeside. Elektronisk ansøgningsskema findes på online.dk op mod fristen 1. februar 1. oktober 3

4 Ny Carlsberg Fondet Brolæggerstræde København K Tlf carlsbergfondet.dk Støtter kunstforskning, billedkunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst. Støtter ikke kulturhistorie, skønlitteratur, musik, film og teater. Carlsberg Sportsfond (tidl. Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. cobsen) Gamle Carlsberg Vej København V Tlf Støtter samfundsgavnlige formål, især videnskab. Kan ikke længere søges Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. cobsen Gamle Carlsberg Vej København V Tlf > Carlsberg Sportsfond Behandlingstid ca. 2 mdr. Støtter f.eks. fodboldmål, holdtrøjer, skaterrampe o. lign. Støtter ikke rejser, ophold eller afholdelse af turneringer. Kan udfyldes elektronisk, men skal sendes pr. post Ej enkeltpersoner. Der lægges særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode. Beløb: Max kr. CKU Center for Kultur og udvikling Nytorv 17, København K Tlf Info om kunstpuljen: Programleder Eva Fock > Tilskud Kunstpuljen ønsker at styrke danskernes indsigt i og viden om udviklingslandenes kunst og kulturelle ressourcer. Mellemøst programmets kulturpulje støtter partnerskaber mellem danske og mellemøstlige organisationer, netværk og institutioner på det kulturelle område. Støtter ikke udveksling mellem individuelle kunstnere. Palæstina programmets kulturpulje støtter kulturelle udvekslings- og samarbejdsprojekter samt mindre beløb til enkeltstående aktiviteter. Primært til unge kunstnere., elektronisk via hjemmeside 2015: 11. Feb. 15. April 11. Juni og 14. Oktober. (ændres hvert år) 4

5 Clara Hansens Mindelegat Esbjerg Kommune Økonomi Torvegade Esbjerg 21. Sept. Støtter gigtforskning og andre videnskabelige formål samt til kulturelle og sociale formål. Legatet kan søges af foreninger, virksomheder, selvejende institutioner, offentlige myndigheder og privatpersoner. Link til ansøgningsskema 1. september Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 Havnegade Kbh. K Tlf > Om Nationalbanken > Jubilæumsfonden 5 gange årligt Støtte til fremme og udvikling af kunstnerisk udformning og præsentation af danske frembringelser samt at yde økonomisk støtte inden for andre kunstneriske og kulturelle områder. Støtter ikke turné. Jubilæumsfondens styrelse lægger i bedømmelsen af ansøgninger vægt på kunstnerisk kvalitet og udtryk af frembringelsen og/eller produktet, men er også åben for støtte til nyskabende, eksperimenterende projekter. Jubilæumsfonden giver støtte til såvel enkeltpersoner som foreninger, institutioner, selskaber og lign. 6. maj (møde 15. juni 2015) 10. august (møde 4. september 2015) 12. oktober (møde 23. november 2015) Ansøgning skal sendes pr. Post. Max 2 A4 sider. Danmark- Amerika Fondet Fulbright Kommissionen Nørregade 7A, 1. tv København K Tlf fulb.dk > Andre legater > Studieophold til danske kunstnere Diverse legater. Støtter uddannelsesophold i USA for danske studerende og unge kandidater samt praktikophold med henblik på faglig dygtiggørelse, herunder studieophold for kunstnere på The Vermont Studio Center. Tilbyder også vejledning og informationsmøder. Afhænger af legatet Afhænger af legatet Danske Banks Fond Holmens Kanal Kbh. K Tlf dk/csr/samfund/pages/danske- banks- fond.aspx Behandlingstid 1 måned Til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål, primært sygdomsbekæmpende foreninger og landsdækkende patientforeninger. Fonden yder ikke studie- og rejselegater. 5

6 Dansk Færøsk Kulturfond Statsministeriet Statsministeriet Prins Jørgens Gård København K. Tlf > Statsministeriet > Fonde Dansk Rotarys Hjælpefond Ansøgning sendes til lokal Rotary- forening. Se liste på > Programmer > Hjælpefonden Ultimo april Hele året Kulturformidling mellem Danmark og Færøerne formål inden for teater, film, musik og kunst, At yde støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og udlandet. Skal fremsendes gennem lokal Rotary klub/distrikt.? Dansk- færøsk Kulturfond modtager ikke ansøgninger mhp. uddeling i 2014 og 2015, men vil igen modtage ansøgninger med henblik på uddeling i Ansøgningsskema via hjemmeside. Dansk Skuespillerforbund - Andre legater Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde > Andre legater Dansk Skuespillerforbund - Arbejds- og studielegater Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde > Arbejds- og studielegater Dansk Skuespillerforbund - Gramexfonden Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax gang årligt Skuespiller Harald Hejst s legat Svar gives inden nytår gange årligt Behandlingstid 3 uger Mogens Hildesteds Teaterlegat Jubilæumslegat Legat efter afdøde skuespiller Irma Larné Uddannelses- og studierejselegater til skuespillere, operasangere, dansere, musicalperformere og koreografer. Legatmidler fra Gramexfonden kan søges af både medlemmer og ikke- medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Midlerne uddeles efter indsendelse af skriftlig ansøgning. Annonceres i Sceneliv og på hjemmeside. Bliver annonceret for nuar kl marts kl maj kl. 12 6

7 Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde Der gives primært støtte til efteruddannelse i ind- og udland for professionelle kunstnere og til cd udgivelser. 28. august kl oktober kl. 12 Dansk Skuespillerforbund - Koreograflegatet Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf Dansk Skuespillerforbund - Produktionsstøtte Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde > Produktionsstøtte Den Berlingske Fond Pilestræde København K Tlf Den Ingwersenske Fond v/ Henrik Schiander Hjørringgade 5, 1. Th København Ø Tlf gange årligt Behandlingstid 10 uger 2 gange årligt Behandlingstid op til 4 måneder Eksisterer vist ikke længere. Arbejdslegat/legat til studierejse. Projekter, der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film. Produktioner på cd, dvd og andre audiovisuelle produktioner. Der ydes i særlige tilfælde støtte til projektudvikling til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål. Kan ej søges. Støtter almennyttige formål af national, kulturel, social eller videnskabelig karakter, undervisning og forskning af særlig interesse for pressen. Primært til unge studerende - for at gavne og fremme det nordiske samarbejde - for at fremme kendskabet til Frankrig og det franske sprog og kultur - yde støtte til studierejser til yngre speditører. Relevante anbefalinger bedes vedlagt, eventuelt i kopi. Supplerende materiale vedlægges i A4- format. Ansøgninger behandles under forudsætning af, at de er fonden i hænde senest 2 måneder inden studiets/projektets påbegyndelse. Besvarelse kan tage indtil 4 måneder. Annonceres i Sceneliv og på hjemmeside (6 eksemplarer) Kan ej søges. Det Classenske Fideicommis Godskontor Tromnæs Alléen 2F 4800 Nykøbing F. Tlf.: Sekretær: Charlotte Kamper > Velgørenhed 3 gange årligt Behandlingstid 2 mdr. Støtte velgørenhed og andre almennyttige formål, herunder uddannelse, videnskab og hjælp til mindre velstillede. 7

8 Det Kongelige Grønlandsfond Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald Postboks 2143 Amaliegade København K - legater/det- kongelige- gronlandsfond Det Obelske Familiefond Kastetvej Aalborg Tlf marts I eller udenfor Grønland at yde støtte til grønlandske humanitære, kulturelle og videnskabelige formål. Støtter kunst og kultur, sociale formål og sundhed, forskning og uddannelse Skema:. Downloades fra g=k_dk_org_fonde#ol_ddd Sendes elektronisk 1. januar (8 eksemplarer) Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald Postboks 2143 Amaliegade Kbh. K Tlf legater/dronning- Margrethes- og- Prins- Henriks- Fond Juni, december Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser. Max 1 side i ansøgning. 15. februar 15. august Egmont Fonden Støtte- og bevillingsadministrationen Vognmagergade 9, 5. sal 1148 København K Tlf Fehrs Fond Oehlenschlægersvej Odense M fond.dk fond.dk Men sagsbehandlingstiden er lang, fordi de involverer sig i projekterne. Støtter børne- og ungeprojekter indenfor to indsatsområder: Omsorg og læring. Send gerne en forespørgsel pr. mail, inden du ansøger. Støtter institutioner og selskaber, der virker for kulturelle, sociale, videnskabelige eller sportslige formål. Kan sendes pr. mail eller post. Send først en forespørgsel.. Send ansøgning til: fond.dk FOAs kulturfond Ansøgning sendes til din lokale FOA- afdeling. Info hos Berit Bredelund Nielsen på Tlf e- mail august 2015 Medlemmer af FOA, der udfolder kunstneriske evner til gavn og glæde for andre, f.eks. ved at optræde på plejehjem. 1. maj 8

9 ungdom/nyheder?newsid={66f3110d- d67f- 439c- 9b5d- 1adbf75a1095} Fondet for Dansk- Islandsk Samarbejde v. Per Fischer Grønsøvej Hørsholm Tlf Maj og november Bidrager til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder; herunder arbejds- og studieophold i Danmark og Island samt kunstnere, forfattere og ledere af danske eller islandske ungdomsorganisationer med kulturelt formål. Udfyldes online 15. april 15. oktober Fondet for Dansk- Norsk Samarbejde Schæffergården Jægersborg Allé Gentofte Tlf norsk.no norsk.no Fondet for Dansk- svensk Samarbejde c/o Nordisk Råd, Christiansborg, 1240 København K Tlf svenskfond.dk Ca. en måned efter ansøgningsfristen Støtter samarbejde mellem Danmark og Norge; herunder forskning, undervisning, konferencer, samt ophold for enkeltpersoner eller grupper på fondets to ejendomme. At bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Gæstespil og anden virksomhed, der sigter på at vække interesse for hinandens kultur. Godt til rejser, men andet støttes også. Udfyldes online 15. januar 15. maj 15. oktober Frimodt- Heineke Fonden c/o Lars Skibsted- Hansen Edelslundsvej 1A 2930 Klampenborg Tlf https://sites.google.com/site/frimodtheinekefon den/ To gange årligt Almennyttige- og almenvelgørende formål og aktiviteter, herunder kunstneriske og kulturelle formål. Skal sendes med post i ét eksemplar. 1. marts 1. september Foreningen af Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th København K Tlf Sekretariatschef: Steen Madsen > Medlemsservice > FDS legat Støtter kunstnerisk virke, herunder projekter, research og studierejser. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelse. Støtte gives primært til ophavsmænd.. Hentes som PDF på à medlemsservice à FDS legat 16. marts

10 Hjerl- Fonden Hjerl Hedevej Vinderup Tlf Støtter bl.a. videnskabelige, kunstneriske, nationale og dermed beslægtede formål. Industriens Fond Esplanaden 34 A 1263 København K cob Gades Legat Østergade Assens Tlf raad.dk Støtter nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Støtter unge musikere (10-16 år) med bl.a. rejselegater og talentpriser. Udfyldes online zzdanmark Puljen Blegdamsvej 4, København N Tlf eller Marga Bokelund > Søg støtte Kulturfonden Danmark - Grønland Statsministeriet, Christiansborg Prins Jørgens Gård København K / Funch Fonden c/o Ole Funch H.C. Andersens Gade Odense C Tlf Hannibal Sanders Fond Adv. Niels Kahlke Købmagergade 3, Kbh. K Tlf Behandlingstid 3 uger zzdanmark Puljen er en rejsestøtteordning for danske musikere til afvikling af projekter med international karakter. Kun transportstøtte. Yder støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og den øvrige del af det danske rige, herunder rejser til og fra Grønland med kulturelt sigte, samt fremme af det kulturelle samkvem mellem Grønland og Danmark.? At støtte kulturelle og sociale formål i videst muligt forstand.? (Margrethe Brinchs Legat)...kunstneriske formål... humanistiske, kunstneriske og videnskabelige formål. Pulje på kr. pr. år, uddeler beløb á 5000 kr., får ansøgning pr. år. Søg til produktion generelt. Ikke studierejser st%c3%b8tte- og- f%c3%a5- vejledning/jazzdanmark- puljen/ans%c3%b8gningsskema 8. april og 3. Juni 2015 Frister for 2. Halvår af 2015 offentliggøres første uge I juni. Modtager ikke ansøgninger mhp. uddeling i 2013, 2014, 2015 og 2016 Tidligere: 15. marts?? 10

11 Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens Fond Administreres af: H.K.H. Prinsens Sekretariatschef Mogens Christensen Hofmarskallatet Postboks 2143 Amaliegade København K - legater/fonde- og- legater Helsefonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade København V Telefon: , Juni Se hjemmeside for uddelinger i 2015 Fremme livskvaliteten i Danmark og øge Danmarks anseelse kulturelt. Erhvervsmæssigt eller inden for forskningen. Støtte personer fra kulturen, erhvervslivet eller forskningen, især fremme af dansk- fransk samarbejde. Støtter forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan ikke søges, online Fonden kan ikke søges Se hjemmesiden for frister i 2015 Illum Fondet Adv.firmaet Jon Palle Buhl Valkendorfsgade Kbh. K Tlf / Søren Juul: Illum Fondet er oprettet til gavn for erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske, arkitektoniske og kunstneriske formål, samt andre samfundsgavnlige formål. Generelt prioriteres kult. ansøgning. lavt. Portioner Foråret. Kontakt for yderligere info. Johanne og Ejnar Flach- Bundegaards Legat Adv. Mette Porskær Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Tlf Kulturelt sammenhold i Skandinavien. Fremme af dansk sprog og kultur i Sydslesvig. Ikke til enkeltpersoner. Jyllands- Postens Fond Grøndalsvej Viby J Tlf.: posten.org/priser- og- legater/jps- fond- legater.php Maj Yder støtte til løsning af sociale, kulturelle og samfundsgavnlige opgaver. Områder hvor det offentlige ikke kan yde støtte i tilstrækkelig omfang. Der ikke ydes støtte til drift, uddannelse, studierejser. Link til ansøgningsskema er tilgængeligt på hjemmesiden lige inden ansøgningsperioden Kan også sendes pr. mail eller post 1. februar Marts

12 Knud Højgaards Fond Smakkedalen 4, Gentofte Tlf (9-11) Året rundt Støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som vil supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Årlig legatsum: 20 millioner kr. (senest 2 mdr. Før projektstart) Knud & Dagny Gad Andresens Fond C/o Rønne og Lundgren Tuborg Havnevej Hellerup Støtter primært projekter med et væsentligt og markant socialt element. Der gives uddelinger på op til kr , idet fondens bidrag normalt skal udgøre en væsentlig del af det samlede projekt Sociale formål Kulturelle formål, herunder musik og teater Børne- og unge aktiviteter Humanitært arbejde Historiske projekter Integration, mailes til: 14. marts 2014 Kodas Kollektive båndmidler Koda Lautrupsgade København Ø Tlf.: Tlf stoette/kodas- kollektive- baandmidler/ Juni 2014 Til støtte af projekter med klar tilknytning til dansk musikliv. Uddelingen sker som underskudsgaranti til original dansk musik (enten på dansk eller andet sprog) og hertil knyttet tekst. I særlige tilfælde gives støtte til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål. Udfyldes online Onsdag den 3. februar 2016 kl KODA's kulturelle midler Lautrupsgade København Ø Tlf.: I løbet af december Til støtte af projekter med klar tilknytning til dansk musikliv. Uddelingen sker som underskudsgaranti. Kan søges af KODA s medlemmer. Udfyldes online 2. september 2015 kl. 16 Tlf stoette/kodas- nationale- midler/ 12

13 Konsul Georg Jorck & Hustru Emma Jorcks Fond c/o Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Valkendorfsgade Kbh. K Tlf Behandlingstid 3 mdr. Støtter traditionelt en række formål inden for musik, teater, billedkunst og litteratur. Eksempelvis teaterforestillinger og film, særligt projekter af begrænset omfang, som kan have vanskeligt ved at skaffe støtte ad de officielle kanaler. Ej enkeltpersoner Typisk kr. (3 eksemplarer) Ingen ansøgninger på e- mail Kong Christian den Tiendes Fond c/o Højesteret Prins Jørgens Gård København K Tlf.: > Fonde og legater 26. sept. Fonden støtter dels udforskning, forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, dels kulturelle formål. Af det beløb, der er til rådighed, ydes ca. 1/3 til kulturelle formål. De enkelte tildelinger overstiger normalt ikke kr., via hjemmeside Ultimo maj Kronprins Frederik & kronprinsesse Marys Fond Amalienborg Slotsplads 8 Postboks København K tirsdag og onsdag kl > Fonde og legater April ? à Tjek opdatering på hjemmeside. Støtter humanitære, videnskabelige og kulturelle formål. Ikke rejseudgifter + af udpræget lokal karakter.. Sendes med post. Kan ikke indsendes pr e- mail For 2016: Endnu ikke fastlagt. Kulturfonden for Danmark og Finland Udenrigsministeriet, Kontoret for Nordeuropa Asiatisk Plads København K. Tlf Sekretariat: Jens Christian Andersen Tlf at fremme venskabs- og kulturforbindelserne mellem de to lande og folk ved at anvende fondskapitalens afkast som bidrag til støtte for virksomhed og initiativer, der fremmer større kendskab til og øgede kontakter mellem de to folks kultur- og samfundsliv. Støtter ikke lønudgifter. Typisk portioner i størrelsesordenen DKK. Skal sendes pr. post 15. februar 13

14 Kulturkontakt Nord Bibliotek och kulturcenter / PB 231 Kajsaniemigatan Helsingfors Finland Tlf Rådgiver omkr. støtteprogrammer: Eva Englund Støtte til diverse nordiske kulturprojekter: Mobilitetsprogrammet - Residensstøtte - Mobilitetsstøtte - Kortvarig netværksstøtte - Langvarig netværksstøtte Kultur- og kunstprogrammet - Produktionsvirksomhed - Kompetenceudvikling NORDBUKs børn- & ungdomsprogram - Organisationsstøtte - Projektstøtte KreaNord Udfyldes elektronisk - Residensstøtte Ej åben for ans. 13 og 14 - Mobilitetsstøtte 5. februar april august oktober Kortvarig netværksstøtte 19. februar oktober Langvarig netværksstøtte 1. oktober Produktionsvirksomhed 5. marts september Kompetenceudvikling 5. marts september Organisationsstøtte 1. december - Projektstøtte 3. februar april september november KreaNord 20. januar 2014 Lasson Andersens Fond c/o Susan Gregers Jensen Luganovej 30, 1. tv København S ? Til fordel for dansk teaterhistorie...bogudgivelser og lign.? 14

15 Lokale og anlægsfonden Kanonbådsvej 4A 1437 København K Tlf fonden.dk fonden.dk Fonden: Støtter idrætsfaciliteter, kulturhuse, faciliteter til spejder- og friluftsliv, biografer samt musik- og dansefaciliteter. Både udendørs- og indendørs, ny opførelser, udbygning og ny indretning. Kan søges til projekter over kr. Puljen: Kan søges til projekter mellem kr. og kr. Beløb: Max kr. Max. 1/3 af samlede udg. Tilbyder også vejledning. Udfyldes online Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej Charlottenlund Tlf Støtter primært personer med cerebral parese (spastisk lammede), men også andre fysisk eller psykisk handicappede og forskning. Sekundært støttes dansk kunst og kultur. L. Zeuthens Mindelegat Bruun & Hjejle Nørregade København K Tlf x årligt Støtte bestræbelser på det videnskabelige, kunstneriske eller praktiske område, som vil være af betydning for det danske samfund. Støtter ikke studierejser Ansøg beløb på kr. Magasin du Nord s Fond c/o Mogens Vilstrup Hansen Magasin Vingårdstræde København K Tlf gange årligt Yder støtte til godgørende, almen velgørende eller almennyttige formål, heriblandt kunstneriske formål. Fonden modtager ikke uopfordrede ansøgninger, men støtter kun projekter fra organisationer med tilknytning til Magasin. Før 1.maj Før 1. september Mogens Hildesteds Teaterlegat Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Primært til indenlandsk videreuddannelse, opmuntring til unge teaterkunstnere, såvel som støtte til ældre teaterkunstnere. Beløb på ca kr. Uddeles ikke i 2013 (Tidligere: 1. september) 15

16 Legater/Fonde Nikolai og Felix Fonden Att. Christian Gottlieb Amaliegade 18 Postboks København K Juni Støtter humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark. Ej enkeltpersoner. Ej drift. 1. april Nordea Fonden Postboks København C Tlf (kl og ) Projektchef, kultur: Niels Olsen Tlf Støtte til bl.a. Kulturelle projekter. Projekterne skal være bredt tilgængelige og nyttige for mange og samfundet som helhed. Støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter. Med undtagelsen af studieophold og legatboliger. Der skelnes mellem landsdækkende projekter/projekter over kr. og lokale projekter under kr. Ansøgninger over kr.: Digitalt skema Ansøgninger under kr.: Skabelon Nordisk Kulturfond Ved Stranden Kbh. K Tlf gange årligt Primo april, juni Ultimo oktober, november Støtter nordisk kultur- samarbejde, nyskabende, tværkulturelt, eksperimenter. Fortrinsvis projekter af éngangskarakter. Minimum tre nordiske lande. Ans kr. > max. 50% af totalt budget. Ans kr. < max. 85% af totalt budget. Webansøgning 4 gange årligt Primo februar, april, september, oktober Oda & Hans Svenningsens Fond Homann Amagertorv Kbh. K Tlf.: > Legater Ultimo oktober / primo november Støtte til kunst, videnskab, humanitært arbejde. Også studie- og rejselegater til kunstnere. Kun foreninger, institutioner el.lign. Kræver anbefaling af støtte fra en kompetent institution. 1. oktober 16

17 Oticon Fonden Kongebakken Smørum Tlf Behandlingstid ca. 2 måneder Støtte bl.a. almene erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål. Også rejselegater og forskning. P A Messerschmidt & Hustrus Fond C/o Cand.jur. Johan Henrik Weihe Bech- B Langelinie Allé København Ø Politiken- Fonden Rådhuspladsen København V os/uddelinger.aspx Støtter kulturelle og pressemæssige formål. Simon Spies Fonden Att. Annette Weinold Sankt Gertruds Stræde Kbh. K Tlf on- spies- fonden.html Sonning- Fonden Sonning- Fondens Sekretariat c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé Frederiksberg Tlf fonden Juni Støtter almennyttige formål samt almen fremme af erhvervslivet. Personer, virksomheder eller institutioner, som har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde. Privatpersoner, mindre foreninger, sammenslutninger o.lign. kan ikke opnå støtte. Støtter almennyttige kulturelle formal. Navnlig til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål. Fonden giver særlig prioritet til formål, der har vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Primært til foreninger og institutioner. I særlige tilfælde også enkeltpersoner. Skal sendes pr. post 1. marts 1. december 1. april 17

18 Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst (LUS) H.C. Andersens Boulevard København V > Søg tilskud Arbejdslegater: Gives til kunstnere til fortsat kunstnerisk virke. Treårige arbejdsstipendier: Gives til kunstnere, der via deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent. Stipendiet gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk virke. 3. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) H.C. Andersens Boulevard København V Tlf > Søg tilskud Sydbank Fonden / Sydbank Sønderjyllands Fond Peberlyk 4 Postboks Aabenraa Tlf / > Om Sydbank > Samfundsengagement > Sydbanks Fonde Toyotafonden à Toyota fund for Europe Toyota Danmark A/S Dynamovej Herlev Tlf gange årligt Behandlingstid ca. 3 mdr. Diverse puljer. Følg med på Støtte til projekter og forestillinger, international teaterudveksling, residenser. Begge fonde støtter kulturelt og folkeligt arbejde. Formål af almen interesse, velgørende formål, fremme af kunst og historie samt uddannelse. Ansøgninger under kr. kan bevilges administrativt og dermed hurtigere. Støtte til samfundsmæssige og velgørende formål, herunder støtte til udøvende og skabende kunstnere af enhver art. Udfyldes elektronisk Se hjemmeside for update på ansøgningsfrist mv. Toyota Motor Europe Corporate Social Responsibility Division Toyota Fund for Europe Avenue Du Bourget/Borugetlaan 60 B Brussels, Belgium europe.com Tuborgfondet Gamle Carlsberg Vej København V Tlf Behandlingstid ca. 2 måneder Støtter udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Skal sendes pr. post 18

19 Tuborgs Grønne Fond Gamle Carlsberg Vej København V Tlf Marts oktober i lige år Behandlingstid ca. 2 måneder Støtter almenvelgørende formål i Danmark. Idéer, der er originale og som samtidig opfylder et grønt håb eller ønske, der ellers ikke ville blive opfyldt. Idéerne skal gavne så mange som muligt gerne indenfor musik, kultur og lignende. Skal sendes pr. post Hvert andet år i lige år Enkeltpersoner og firmaer kan ikke søge. Trepilefonden C/O Kromann Reumert Att. Michael Budtz Sundkrogsgade København Ø Tlf Udlodningsmidlerne (tidl. Tipsmidlerne) Kulturministeriet Nybrogade København K Tlf Lene Iversen Tlf eller > Tilskudsordninger > Udlodningsmidler April og oktober Beløb på op til kr. Støtter samfundsgavnlige formål indenfor kultur og videnskab. Ej til uddannelse. Beløb: kr. eller mere Driftpulje til landsdækkende organisationer: Støtter landsdækkende almennyttige organisationers drift. Konkrete formål til humanitære foreninger: Støtter almennyttigt, humanitært og velgørende arbejde. Gives kun til konkrete formål. Kan ej søges af sportsforeninger/- klubber, samt kulturhuse, missions- og menighedshuse m.fl. Udfyldes elektronisk 1. marts 1. september Se hjemmeside Undervisningsministeriets udlodningsmidler Undervisningsministeriet Frederiksholm Kanal København K Ekspeditionssekretær Natallia H. Stegler Tlf tvaers- af- uddannelserne/puljer/udlodningsmidler?smartur l404=true Støtter aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud. Beløb: Ikke under kr. Udfyldes elektronisk og sendes pr. mail Se hjemmeside 19

20 Villum Fonden / Velux Fonden Tobaksvejen Søborg Tlf Hele året Villum Fonden: Støtter naturvidenskabelig forskning. Desuden større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og Europa. Velux Fonden: Støtter aldringsforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Desuden større projekter med kulturelle, miljømæssige, sociale eller kunstneriske formål. Sendes pr. mail: Sendes pr. mail: Walt Rosenberg Legat af 1983 Bruun & Hjejle Nørregade København K Tlf Støtter musik, litteratur, teater, studierejser, arrangementer af udviklende eller skabende natur, fornyelse, formidling. Der uddeles 1-2 portioner.? Wilhelm Hansen Fonden Gothersgade 11, 3.sal 1123 Kbh. K Tlf Kun ansøgninger, der imødekommes kan forvente svar. Uddelingen af støtte og legater finder sted hvert år i slutningen af oktober. Støtter fortrinsvis dansk musik, teater og dans gennem støtte til projekter, legater til enkeltpersoner, samt til gennemførelse af gæstespil i Danmark og danske gæstespil i udlandet. Søges elektronisk fra 1. juni 1. juni Kulturudviklingspuljen Århus Kulturforvaltningen Åbningstid kl Godsbanen Skovgaardsgade Aarhus C E- mail: idraet- og- fritid/kultur/stoette- og- Puljer/Kulturudviklingspuljen.aspx Inden for to mdr. Fra ansøgningsfristen Der kan søges støtte til Kunstprojekter, herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter. Initiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune samt initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag. Etårige kunstprogrammer og aktivitetsprogrammer. Det forudsættes, at andre støttemuligheder i videst muligt omfang også benyttes. via ansøgningsportal på hjemmesiden (se link) ca. 1. oktober året forinden. ca. 1. februar. ca. 1. maj. Ansøgninger skal være Forvaltningen i hænde inden projektet afvikles. 20

21 Initiativpuljen Århus Ulla Scharling Kulturforvaltningen Godsbanen Skovgaardsgade Aarhus C Mobil: E- mail: Inden for 14 dage At støtte mindre offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus. Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller foreninger. Der kan opnås støtte til koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer., via ansøgningsportalen på hjemmesiden. Se link! Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde senest én måned før arrangementet afholdes. Puljen kan søges løbende. idraet- og- fritid/kultur/stoette- og- Puljer/Initiativpuljen.aspx Kulturpuljen Odense Odense Kommune Flakhaven Odense C Tlf.: natur- og- fritid/puljer- og- projektstoette/stoette- til- kulturen Okt./Nov.: Ansøgninger forberedes til politisk dagsorden. Dec.: By- og Kulturudvalget behandler ansøgninger over kr. Kulturpuljen har til formål at yde tilskud til offentlige, kulturelle arrangementer for borgerne i Odense samt byens gæster. Ansøgninger over kr.: 15. september. Ansøgninger under kr.: Behandles løbende. Ultimo dec.: Brev med tilsagn eller afslag udsendes. Københavns Kommune kulturstøtte Rådhuset Rådhuspladsen København V Mette Josephsen Tlf.: Kontakt kommunen via linket. 21

22 Lauritsen Fonden Sankt Annæ Plads København K T ,5-2 mdr. Efter deadlines. Støtter bredt inden for deres fundats med fokus på områderne søfart, kultur, socialt og humanitært arbejde samt uddannelse., udfyldes elektronisk. 3. juli oktober 2015 LB Fonden LB Foreningen n Arslev Farvergade København K Telefon December 2015 At yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet. Der vil blive lagt vægt på, at støtten ydes til projekter, som sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv. Årets tema - Pædagogik og læring i en brydningstid, via hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 15. september 2015 Tage Lund- Larsen og hustru Claudine Lund- Larsens Fond Eksisterer ikke længere!! Kan ikke søges! Revideret maj 2015 af Laura Sommer Jespersen 22

FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE Marts 2017

FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE Marts 2017 FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE Marts 2017 Fond Formål Ansøgningsskema Ansøgningsfrist Uddeling A.P. Møller Fonden (A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål)

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED

ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED ET INDBLIK I NORDISK KULTURFONDS VIRKSOMHED Disposition Præsentation af - Hvad er? - Hvad støtter Fonden? Hvem kan søge? - Hvad støtter Fonden ikke? - Hvornår og hvordan kan man søge midler hos fonden?

Læs mere

Bevillingssystemer i Danmark

Bevillingssystemer i Danmark Bevillingssystemer i Danmark Mandag den 18. januar 2016 kl. 9-12 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon 33 88 80 31 www.dansehallerne.dk

Læs mere

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker

Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Ansøgningsteknik konkrete redskaber og teknikker Onsdag den 27. januar 2016 kl. 9-11 Den Danske Scenekunstskole Jens Christian Jensen, Projektcentret i Dansehallerne mail: jcj@dansehallerne.dk, telefon

Læs mere

Her finder du en alfabetisk oversigt over private landsdækkende puljer og fonde

Her finder du en alfabetisk oversigt over private landsdækkende puljer og fonde Her finder du en alfabetisk oversigt over private landsdækkende puljer og fonde A: Albanifonden Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver art primært i det syddanske område, primært

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond

Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Hvordan søger du kulturstøtte? Spørgsmål og svar fra Kulturkontakt Nord & Nordisk Kulturfond Nordisk dimension Hvor mange nordiske lande skal være med i mit projekt? Kulturkontakt Nord: Ansøgninger til

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E

K U N S T R Å D E T. Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E K U N S T R Å D E T Info Støttemuligheder Ansøgningsfrister K U N S T R Å D E T I Å R H U S K O M M U N E 2 0 0 4-2 0 0 8 K U N S T R Å D E T Det er kunstnerne, der skaber kunsten. Dermed giver de et særligt

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk Fonde som bevilger penge til forskning generelt (opdateret marts 2013). Listen er ekstraheret fra http://www.researchfunding.net/ Har du forslag til ændringer, kontakt Mette Kirkegaard (metteki@mb.au.dk)

Læs mere

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

Forslag. til. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter Forslag til Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, 2 og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud til visse

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål

Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpuljen Retningslinjer for tilskud til kulturelle formål Forord Kulturlivet

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Fond Formål Ansøgningsfrist Kontakt Beløb Støttede projekter

Fond Formål Ansøgningsfrist Kontakt Beløb Støttede projekter Fond Formål Ansøgningsfrist Kontakt Beløb Støttede projekter 3F s Medie og Kulturfond Annie og Otto Johs. Detlefs Fonde (OJDfonden) A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål

Læs mere

Skive Bydelspulje Retningslinjer

Skive Bydelspulje Retningslinjer 2015 www.skive.dk Skive Bydelspulje Retningslinjer [ 2 ] Skive Bydelspulje Retningslinjer Udgiver: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Mail: tek@skivekommune.dk

Læs mere

Fakta om Det Nye Experimentarium

Fakta om Det Nye Experimentarium Fakta om Det Nye Experimentarium (Foto Adam Mørk) Fænomenale oplevelser i naturvidenskabens og teknologiens verden Nysgerrighed er grundstoffet, som Experimentarium er gjort af. Vi vil tænde en gnist i

Læs mere

Vejledning for Pulje B

Vejledning for Pulje B Vejledning for Pulje B 2015-2017 Tilskud fra Pulje B søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond

Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond Retningslinjer for modtagelse af ikke skattepligtigt legat fra BUPL Nordjyllands Rådighedsfond BUPL s Rådighedsfond yder, efter ansøgning og i det omfang det er muligt, fortrinsvis støtte kun til medlemmer

Læs mere

X. Videnskabelige stipendier

X. Videnskabelige stipendier X. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af Konsistorium: 13/4 Professor Ludwig Wimmer og hustrus legat 30.000,00 13/4 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat 1.800,00 17/5 Det Finneske legat

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 15. oktober. Uddelingstidspunkt: november.

Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 15. oktober. Uddelingstidspunkt: november. A. P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal Yder Støtte til nationale og videnskabelige formål, fremme af dansk søfart og industri, danskheden i Sønderjylland og Sydslesvig,

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat til Kulturudvalgets temamøde om dans, tirsdag den 29. april 2014 Side 1 af 5 Aarhus Kommune yder driftstilskud til de to dansescener: Det lille storbyteater Bora Bora Dans og visuelt teater Granhøj

Læs mere

Vejledning for Pulje A

Vejledning for Pulje A Vejledning for Pulje A 2015-2017 Tilskud fra Pulje A søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside http://www.europanaevnet.dk/soeg-tilskud/pulje-a/ Ansøgningsfristen

Læs mere

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Hvad er SN Fonden: Fonden blev stiftet, da Sukkerfabriken Nykøbing blev solgt til Danisco. Fonden er en kultur- og erhvervsfond, og det fremgår af formålsparagraffen,

Læs mere

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter

NOTAT. Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 31. august 2017 NOTAT Bekendtgørelse om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter I medfør af 1, stk. 2, og 3, stk. 1, i lov nr. 1214 af 27. december 2003 om distributionstilskud

Læs mere

XII. Videnskabelige stipendier

XII. Videnskabelige stipendier XII. Videnskabelige stipendier 1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 19/3 1974 De Liliendahlske legater 3.400,00 28/3 1974 Cand. teol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere 1.969,55 2/4 1974

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. december 2013 Sag 78/2012 (2. afdeling) A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) og Sag 79/2012 B (advokat

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag.

1. at fordele puljen på 125.000 kr. til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Pkt.nr. 12 Fordeling af pulje til fejring af H.C. Andersens 200 års fødselsdag 451247 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur og Fritidsudvalget 1. at fordele puljen på 125.000

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Indsendes senest den 31. marts 2018 til: Kultur- Fritidsforvaltningen Sekretariat og Byudvikling Telefon: 3366 3366 Evt. personlig henvendelse til Borgerservice Se adresser på side 5 ANSØGNINGSSKEMA til

Læs mere

Referat. Teaterrådet

Referat. Teaterrådet Referat Teaterrådet Den 4. februar 2013, kl. 15:00 holdt Teaterrådet ordinært møde i mødelokale E, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:15 Medlemmer: Jens Svane Boutrup Jette Pedersen Jon Madsen Lene

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010 Landlegatet Vejledning om Landlegatet Oktober 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Kolofon Landlegatet Vejledning om Landlegatet Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier:

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR PULJEN TIL LOKALE PROJEKTER Formål Formålet med Puljen til lokale projekter er at tilskynde lokale aktører til at igangsætte initiativer til udvikling

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter. fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Indenrigs- og Socialministeriets Landdistriktspulje for 2010 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter...3

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Furesø Kommune 28. november 2012. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Furesø Kommune 28. november 2012. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Furesø Kommune 28. november 2012 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle

Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle Vejledning om ansøgning til puljerne under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle 2007 1. Puljernes formål 2007 er europæisk år for lige muligheder for alle. Målet med året er at øge kendskabet

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne

Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne Flere kulturaktiviteter i landdistrikterne 11.5.2011 Finansieringsmuligheder for kulturelle projekter i landdistrikterne Den følgende oversigt beskriver fonde og puljer, der støtter projekter i landdistrikterne

Læs mere

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af.

Jazzhus Montmartre har imidlertid to udfordringer, som vi søger at løse i en tre-årig plan, som denne ansøgning skal ses som en afgørende del af. Kultur- og Fritidsforvaltningen, KFU Att. borgmester Pia Allerslev Københavns Rådhus 1599 København V København, 6. april 2011 Ansøgning Jazzhus Montmartre fejrer ét års fødselsdag den 1. maj 2011 som

Læs mere

Millioner med mening. Det Obelske Familiefond: Kulturregion Storstrøm Netværkstræf, 17. marts 2016

Millioner med mening. Det Obelske Familiefond: Kulturregion Storstrøm Netværkstræf, 17. marts 2016 Det Obelske Familiefond: Millioner med mening Kulturregion Storstrøm Netværkstræf, 17. marts 2016 Sune Gylling Æbelø Kommunikationschef Det Obelske Familiefond Disposition: 1. C.W. Obel highlights 2. Fondene

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: 8940

Læs mere

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71

Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 Skatteudvalget 2015-16 L 71 Bilag 2 Offentligt Høringssvar fra danske fonde vedr. L71 København, 25. november 2015 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K juraogsamfundsoekonomi@skm.dk

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for scenekunst Møde 2 Mødedato: 23. januar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 8 REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara

Læs mere

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde)

Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Frivillighedspolitik i Esbjerg Kommune (Politik for frivilligt socialt arbejde) Godkendt af: Økonomiudvalget den 1. december 2008 Byrådet den 15. december 2008 Borger- & Sundhedsudvalget den. 17. november

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen 10. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 1 Mødedato: 7. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 11.00 til 16.20 Sted: Lokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik

Læs mere

ACAB / Optagelse af nye medlemmer

ACAB / Optagelse af nye medlemmer Sekretariat Smedegårdsvejen 5 : 3730 Nexø Tlf. +45 2037 6370 info@acab.dk www.acab.dk ACAB / Optagelse af nye medlemmer Indhold side ACAB s bedømmelsesudvalg: Regler for Bedømmelsesudvalget og bedømmelsesprocedure.......

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Mikael Rørsted, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 6. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 2 Mødedato: 4. - 5. marts 2014 Tidspunkt: Tirsdag kl. 12.00 til onsdag kl. 13.00 Sted: Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over fonde

Bilag 5 Oversigt over fonde Bilag 5 Oversigt over fonde Nr Kontaktinformationer Tildelingskriterier (fundats) Hvem kan søge? Omfang af potentiel funding samt anden praktisk information 1. Augustinus Fonden Augustinus Fonden Amaliegade

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne for 2016 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18-midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er

Læs mere

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen

Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen Cirkulære om Nordisk udveksling af personale i statsadministrationen (Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2008) 2007 Cirkulære af 22. august 2007 Perst. nr. 075-07 PKAT

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Referat af Bevillingsnævnets møde den 20. april 2016

Referat af Bevillingsnævnets møde den 20. april 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation REFERAT Referat af Bevillingsnævnets møde den 20. april 2016 Dato: 20. april 2016 Tid: Kl. 15.00-16.30 Sted: Rådhuset, 1.

Læs mere

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002

Indkaldelse. af ansøgninger om stipendier til. STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til STUDIEOPHOLD I NORDEN i 2002 CIRKULÆRE OM NORDISK UDVEKSLING AF PERSONALE I STATSADMINISTRATIONEN Indledning Med det formål at fremme det nordiske samarbejde

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder

Notat. Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder, vilkår for afvikling af kulturbegivenheder Notat Emne: Kulturpolitik 2013-2016 Til: Kulturudvalget. Temamøde om Kulturpolitik 23.04.2013 Kopi til: Kopi til Den 15. april 2013 Temadrøftelse i Kulturudvalget: Frie kulturmidler, tilbagevendende begivenheder,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2014 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

Metodevalg og datagrundlag mv.

Metodevalg og datagrundlag mv. Indhold Metodevalg og datagrundlag mv....2 Samlet statistik for hele Statens Kunstfond...7 Legat- og Projektstøtteudvalget for Arkitektur... 16 Legatudvalget for Billedkunst... 19 Projektstøtteudvalget

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg indtil kl. 13.30, Asbjørn Keiding, Maria Frej, Henrik Marstal og Niels Rønsholdt. 11. august 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 6 Mødedato: 27. august 2014 Tidspunkt: Kl. 10.00 til 15.00 Sted: Lokale 8, stuen Fra kl. 13.00 til kl.13.30. Mødtes udvalget med

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere