FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015"

Transkript

1 FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015 Fond Uddeling Formål Ansøgningsskema Ansøgningsfrist Aarhuus Stiftstidende Fond à nu: Dagpressens Fond Skindergade København K Danmark law.com danske- medier/foreningen/ Alfred Hansens Legat C/o Beate Simonsen Sortedam Dossering 63 A, 3. th København Ø Tlf Efter bestyrelsesmøder i marts og september. Der kan ydes støtte til uddannelse med henblik på virke for dagspressen og dermed beslægtet virksomhed samt til videnskabeligt arbejde eller indsats af lignende karakter til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner. Sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formal., via: fond/ 1. marts og 1. september Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond Advokat Stig Lynghøj Nielsen Brolæggerstræde København K Tlf Ultimo september Støtter bl.a. studierejser eller anden uddannelse for udvalgte kunstnere indstillet af Det Kongelige Teater eller Akademirådet. Skuespil. Opera, ballet, malere. Billedhuggere.. Ansøgninger sendt pr. Mail tages ikke i betragtning. 1. juli A.P. Møller Fonden (A.P. Møller og hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene formål) Esplanaden København K Tlf / Behandlingstid 1-2 mdr. Støtter danskheden i det dansk- tyske grænseland, samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande, dansk søfart og industri, videnskab og almennyttige formål, herunder et meget bredt udsnit af dansk kultur.. Ansøgning skal sendes med post! Augustinus Fonden Amaliegade Kbh. K Tlf.: hverdage mellem 9.00 og Kontaktperson Frank Rechendorff Møller Behandlingstid 3-4 mdr. Kunst og kulturelle formål. Studierejser for enkeltpersoner til udlandet inden for alle fagområder. Digital ansøgning via hjemmeside. 1

2 Autorkontoen Dansk Forfatterforening Strandgade 6, st Kbh. K Tlf er/autorkontoen.aspx Den sociale Autorkonto Dansk Forfatterforening Strandgade 6, st Kbh. K Tlf /den%20sociale%20autorkonto.pdf Beckett Fonden Hammerensgade 1, 2.sal 1267 København K. Tlf fonden.dk fonden.dk Fastsættes hvert år I efteråret. 15. marts 15. juni 15. september 15. december Pulje A: Litteraturlegat (individuelle arbejdslegater, rejselegater, projektstøtte) - kan søges af forfattere og oversættere. Pulje B: Projektlegatmidler - kan søges til projekter der fremmer litteraturens samfundsmæssige betydning. Pulje C: Illustratorlegatmidler (arbejdslegat, rejselegat, projektstøtte) kan søges af illustratorer. Akut hjælp i form af støtte til forfattere, oversættere eller illustratorer til sygdomsbekæmpelse eller støtte i en nærmere social situation. Beckett- Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Vi støtter musik, teater, kunst, forfattere og lign. Udfyldes elektronisk via danskforfatterforening.dk/legatmidler/autorko ntoen. Ansøgningen skal oprettes via hjemmesiden, derefter sendes ansøgningen pr. Mail til fonden.dk max 10 A4 sider. Supplerende materiale sendes til adressen i 6 eksemplarer. 4 gange pr. år 1. februar 1. maj 1. august 1. november Bevica Fonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade København V Mrk. Ansøgning Støtter mennesker med bevægelseshandicap og formål med samme fokus. Elektronisk ansøgningsskema via hjemmeside. Tlf.: fonden Bikubenfonden Fondenes hus Otto Mønsteds Gade Kbh. V 4 gange årligt Behandlingstid: Op til Støtter særligt scenekunst og projekter, der knytter sig til det museale område. Udfyldes online 2

3 Tlf.: Ben Websters Fond Bang / Brorson & Fogtdal Advokat Svend Brorsen Københavnsvej 13B 4760 Vordingborg Tlf > The Foundation 6 måneder Støtter organisationer, foreninger og institutioner inden for socialt arbejde samt kunst og kultur. 9 programmer: Talentudvikling, scenekunst, kunst- og kulturhistorie, udsatte boligområder, den udsatte familie, hjemløse, kultur til et godt liv, Børn og unge i Grønland, natur til et godt liv. Til fremme af jazzmusiklivet i Danmark. Støtter ikke CD- udgivelser, turné, uddannelse. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner. Bodil Pedersen Fonden Lillevangsvej 86, 3520 Farum 3 gange årligt - som regel i april, august og december. Støtter kulturelle, videnskabelige og humanitære formål samt aktiviteter til fremme og bevarelse af klodens natur og dyreliv. Beløb: kr. Kortfattet 1-2 A4 sider. PDF pr. Mail. Båndkopimidlerne Sammenslutningen af Danske Scenografer Kongens Nytorv 21, Baghuset, 3.sal 1050 Kbh. K Tlf > Rettighedsmidler > Båndkopimidler Carlsberg Fondet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Svar forventes ultimo februar Medio december Støtte gives primært til projekter, herunder idéudvikling, research og produktion. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelseskurser for ophavsmænd. Støtter grundvidenskabelig forskning inden for humanistisk videnskab, samfundsvidenskab og naturvidenskab, f.eks. i form af rejsestipendier og afholdelse af konferencer., via hjemmeside. Elektronisk ansøgningsskema findes på online.dk op mod fristen 1. februar 1. oktober 3

4 Ny Carlsberg Fondet Brolæggerstræde København K Tlf carlsbergfondet.dk Støtter kunstforskning, billedkunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst. Støtter ikke kulturhistorie, skønlitteratur, musik, film og teater. Carlsberg Sportsfond (tidl. Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. cobsen) Gamle Carlsberg Vej København V Tlf Støtter samfundsgavnlige formål, især videnskab. Kan ikke længere søges Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. cobsen Gamle Carlsberg Vej København V Tlf > Carlsberg Sportsfond Behandlingstid ca. 2 mdr. Støtter f.eks. fodboldmål, holdtrøjer, skaterrampe o. lign. Støtter ikke rejser, ophold eller afholdelse af turneringer. Kan udfyldes elektronisk, men skal sendes pr. post Ej enkeltpersoner. Der lægges særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode. Beløb: Max kr. CKU Center for Kultur og udvikling Nytorv 17, København K Tlf Info om kunstpuljen: Programleder Eva Fock > Tilskud Kunstpuljen ønsker at styrke danskernes indsigt i og viden om udviklingslandenes kunst og kulturelle ressourcer. Mellemøst programmets kulturpulje støtter partnerskaber mellem danske og mellemøstlige organisationer, netværk og institutioner på det kulturelle område. Støtter ikke udveksling mellem individuelle kunstnere. Palæstina programmets kulturpulje støtter kulturelle udvekslings- og samarbejdsprojekter samt mindre beløb til enkeltstående aktiviteter. Primært til unge kunstnere., elektronisk via hjemmeside 2015: 11. Feb. 15. April 11. Juni og 14. Oktober. (ændres hvert år) 4

5 Clara Hansens Mindelegat Esbjerg Kommune Økonomi Torvegade Esbjerg 21. Sept. Støtter gigtforskning og andre videnskabelige formål samt til kulturelle og sociale formål. Legatet kan søges af foreninger, virksomheder, selvejende institutioner, offentlige myndigheder og privatpersoner. Link til ansøgningsskema 1. september Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 Havnegade Kbh. K Tlf > Om Nationalbanken > Jubilæumsfonden 5 gange årligt Støtte til fremme og udvikling af kunstnerisk udformning og præsentation af danske frembringelser samt at yde økonomisk støtte inden for andre kunstneriske og kulturelle områder. Støtter ikke turné. Jubilæumsfondens styrelse lægger i bedømmelsen af ansøgninger vægt på kunstnerisk kvalitet og udtryk af frembringelsen og/eller produktet, men er også åben for støtte til nyskabende, eksperimenterende projekter. Jubilæumsfonden giver støtte til såvel enkeltpersoner som foreninger, institutioner, selskaber og lign. 6. maj (møde 15. juni 2015) 10. august (møde 4. september 2015) 12. oktober (møde 23. november 2015) Ansøgning skal sendes pr. Post. Max 2 A4 sider. Danmark- Amerika Fondet Fulbright Kommissionen Nørregade 7A, 1. tv København K Tlf fulb.dk > Andre legater > Studieophold til danske kunstnere Diverse legater. Støtter uddannelsesophold i USA for danske studerende og unge kandidater samt praktikophold med henblik på faglig dygtiggørelse, herunder studieophold for kunstnere på The Vermont Studio Center. Tilbyder også vejledning og informationsmøder. Afhænger af legatet Afhænger af legatet Danske Banks Fond Holmens Kanal Kbh. K Tlf dk/csr/samfund/pages/danske- banks- fond.aspx Behandlingstid 1 måned Til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål, primært sygdomsbekæmpende foreninger og landsdækkende patientforeninger. Fonden yder ikke studie- og rejselegater. 5

6 Dansk Færøsk Kulturfond Statsministeriet Statsministeriet Prins Jørgens Gård København K. Tlf > Statsministeriet > Fonde Dansk Rotarys Hjælpefond Ansøgning sendes til lokal Rotary- forening. Se liste på > Programmer > Hjælpefonden Ultimo april Hele året Kulturformidling mellem Danmark og Færøerne formål inden for teater, film, musik og kunst, At yde støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og udlandet. Skal fremsendes gennem lokal Rotary klub/distrikt.? Dansk- færøsk Kulturfond modtager ikke ansøgninger mhp. uddeling i 2014 og 2015, men vil igen modtage ansøgninger med henblik på uddeling i Ansøgningsskema via hjemmeside. Dansk Skuespillerforbund - Andre legater Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde > Andre legater Dansk Skuespillerforbund - Arbejds- og studielegater Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde > Arbejds- og studielegater Dansk Skuespillerforbund - Gramexfonden Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax gang årligt Skuespiller Harald Hejst s legat Svar gives inden nytår gange årligt Behandlingstid 3 uger Mogens Hildesteds Teaterlegat Jubilæumslegat Legat efter afdøde skuespiller Irma Larné Uddannelses- og studierejselegater til skuespillere, operasangere, dansere, musicalperformere og koreografer. Legatmidler fra Gramexfonden kan søges af både medlemmer og ikke- medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Midlerne uddeles efter indsendelse af skriftlig ansøgning. Annonceres i Sceneliv og på hjemmeside. Bliver annonceret for nuar kl marts kl maj kl. 12 6

7 Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde Der gives primært støtte til efteruddannelse i ind- og udland for professionelle kunstnere og til cd udgivelser. 28. august kl oktober kl. 12 Dansk Skuespillerforbund - Koreograflegatet Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf Dansk Skuespillerforbund - Produktionsstøtte Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde > Produktionsstøtte Den Berlingske Fond Pilestræde København K Tlf Den Ingwersenske Fond v/ Henrik Schiander Hjørringgade 5, 1. Th København Ø Tlf gange årligt Behandlingstid 10 uger 2 gange årligt Behandlingstid op til 4 måneder Eksisterer vist ikke længere. Arbejdslegat/legat til studierejse. Projekter, der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film. Produktioner på cd, dvd og andre audiovisuelle produktioner. Der ydes i særlige tilfælde støtte til projektudvikling til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål. Kan ej søges. Støtter almennyttige formål af national, kulturel, social eller videnskabelig karakter, undervisning og forskning af særlig interesse for pressen. Primært til unge studerende - for at gavne og fremme det nordiske samarbejde - for at fremme kendskabet til Frankrig og det franske sprog og kultur - yde støtte til studierejser til yngre speditører. Relevante anbefalinger bedes vedlagt, eventuelt i kopi. Supplerende materiale vedlægges i A4- format. Ansøgninger behandles under forudsætning af, at de er fonden i hænde senest 2 måneder inden studiets/projektets påbegyndelse. Besvarelse kan tage indtil 4 måneder. Annonceres i Sceneliv og på hjemmeside (6 eksemplarer) Kan ej søges. Det Classenske Fideicommis Godskontor Tromnæs Alléen 2F 4800 Nykøbing F. Tlf.: Sekretær: Charlotte Kamper > Velgørenhed 3 gange årligt Behandlingstid 2 mdr. Støtte velgørenhed og andre almennyttige formål, herunder uddannelse, videnskab og hjælp til mindre velstillede. 7

8 Det Kongelige Grønlandsfond Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald Postboks 2143 Amaliegade København K - legater/det- kongelige- gronlandsfond Det Obelske Familiefond Kastetvej Aalborg Tlf marts I eller udenfor Grønland at yde støtte til grønlandske humanitære, kulturelle og videnskabelige formål. Støtter kunst og kultur, sociale formål og sundhed, forskning og uddannelse Skema:. Downloades fra g=k_dk_org_fonde#ol_ddd Sendes elektronisk 1. januar (8 eksemplarer) Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald Postboks 2143 Amaliegade Kbh. K Tlf legater/dronning- Margrethes- og- Prins- Henriks- Fond Juni, december Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser. Max 1 side i ansøgning. 15. februar 15. august Egmont Fonden Støtte- og bevillingsadministrationen Vognmagergade 9, 5. sal 1148 København K Tlf Fehrs Fond Oehlenschlægersvej Odense M fond.dk fond.dk Men sagsbehandlingstiden er lang, fordi de involverer sig i projekterne. Støtter børne- og ungeprojekter indenfor to indsatsområder: Omsorg og læring. Send gerne en forespørgsel pr. mail, inden du ansøger. Støtter institutioner og selskaber, der virker for kulturelle, sociale, videnskabelige eller sportslige formål. Kan sendes pr. mail eller post. Send først en forespørgsel.. Send ansøgning til: fond.dk FOAs kulturfond Ansøgning sendes til din lokale FOA- afdeling. Info hos Berit Bredelund Nielsen på Tlf e- mail august 2015 Medlemmer af FOA, der udfolder kunstneriske evner til gavn og glæde for andre, f.eks. ved at optræde på plejehjem. 1. maj 8

9 ungdom/nyheder?newsid={66f3110d- d67f- 439c- 9b5d- 1adbf75a1095} Fondet for Dansk- Islandsk Samarbejde v. Per Fischer Grønsøvej Hørsholm Tlf Maj og november Bidrager til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder; herunder arbejds- og studieophold i Danmark og Island samt kunstnere, forfattere og ledere af danske eller islandske ungdomsorganisationer med kulturelt formål. Udfyldes online 15. april 15. oktober Fondet for Dansk- Norsk Samarbejde Schæffergården Jægersborg Allé Gentofte Tlf norsk.no norsk.no Fondet for Dansk- svensk Samarbejde c/o Nordisk Råd, Christiansborg, 1240 København K Tlf svenskfond.dk Ca. en måned efter ansøgningsfristen Støtter samarbejde mellem Danmark og Norge; herunder forskning, undervisning, konferencer, samt ophold for enkeltpersoner eller grupper på fondets to ejendomme. At bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Gæstespil og anden virksomhed, der sigter på at vække interesse for hinandens kultur. Godt til rejser, men andet støttes også. Udfyldes online 15. januar 15. maj 15. oktober Frimodt- Heineke Fonden c/o Lars Skibsted- Hansen Edelslundsvej 1A 2930 Klampenborg Tlf https://sites.google.com/site/frimodtheinekefon den/ To gange årligt Almennyttige- og almenvelgørende formål og aktiviteter, herunder kunstneriske og kulturelle formål. Skal sendes med post i ét eksemplar. 1. marts 1. september Foreningen af Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th København K Tlf Sekretariatschef: Steen Madsen > Medlemsservice > FDS legat Støtter kunstnerisk virke, herunder projekter, research og studierejser. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelse. Støtte gives primært til ophavsmænd.. Hentes som PDF på à medlemsservice à FDS legat 16. marts

10 Hjerl- Fonden Hjerl Hedevej Vinderup Tlf Støtter bl.a. videnskabelige, kunstneriske, nationale og dermed beslægtede formål. Industriens Fond Esplanaden 34 A 1263 København K cob Gades Legat Østergade Assens Tlf raad.dk Støtter nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Støtter unge musikere (10-16 år) med bl.a. rejselegater og talentpriser. Udfyldes online zzdanmark Puljen Blegdamsvej 4, København N Tlf eller Marga Bokelund > Søg støtte Kulturfonden Danmark - Grønland Statsministeriet, Christiansborg Prins Jørgens Gård København K / Funch Fonden c/o Ole Funch H.C. Andersens Gade Odense C Tlf Hannibal Sanders Fond Adv. Niels Kahlke Købmagergade 3, Kbh. K Tlf Behandlingstid 3 uger zzdanmark Puljen er en rejsestøtteordning for danske musikere til afvikling af projekter med international karakter. Kun transportstøtte. Yder støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og den øvrige del af det danske rige, herunder rejser til og fra Grønland med kulturelt sigte, samt fremme af det kulturelle samkvem mellem Grønland og Danmark.? At støtte kulturelle og sociale formål i videst muligt forstand.? (Margrethe Brinchs Legat)...kunstneriske formål... humanistiske, kunstneriske og videnskabelige formål. Pulje på kr. pr. år, uddeler beløb á 5000 kr., får ansøgning pr. år. Søg til produktion generelt. Ikke studierejser st%c3%b8tte- og- f%c3%a5- vejledning/jazzdanmark- puljen/ans%c3%b8gningsskema 8. april og 3. Juni 2015 Frister for 2. Halvår af 2015 offentliggøres første uge I juni. Modtager ikke ansøgninger mhp. uddeling i 2013, 2014, 2015 og 2016 Tidligere: 15. marts?? 10

11 Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens Fond Administreres af: H.K.H. Prinsens Sekretariatschef Mogens Christensen Hofmarskallatet Postboks 2143 Amaliegade København K - legater/fonde- og- legater Helsefonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade København V Telefon: , Juni Se hjemmeside for uddelinger i 2015 Fremme livskvaliteten i Danmark og øge Danmarks anseelse kulturelt. Erhvervsmæssigt eller inden for forskningen. Støtte personer fra kulturen, erhvervslivet eller forskningen, især fremme af dansk- fransk samarbejde. Støtter forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan ikke søges, online Fonden kan ikke søges Se hjemmesiden for frister i 2015 Illum Fondet Adv.firmaet Jon Palle Buhl Valkendorfsgade Kbh. K Tlf / Søren Juul: Illum Fondet er oprettet til gavn for erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske, arkitektoniske og kunstneriske formål, samt andre samfundsgavnlige formål. Generelt prioriteres kult. ansøgning. lavt. Portioner Foråret. Kontakt for yderligere info. Johanne og Ejnar Flach- Bundegaards Legat Adv. Mette Porskær Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Tlf Kulturelt sammenhold i Skandinavien. Fremme af dansk sprog og kultur i Sydslesvig. Ikke til enkeltpersoner. Jyllands- Postens Fond Grøndalsvej Viby J Tlf.: posten.org/priser- og- legater/jps- fond- legater.php Maj Yder støtte til løsning af sociale, kulturelle og samfundsgavnlige opgaver. Områder hvor det offentlige ikke kan yde støtte i tilstrækkelig omfang. Der ikke ydes støtte til drift, uddannelse, studierejser. Link til ansøgningsskema er tilgængeligt på hjemmesiden lige inden ansøgningsperioden Kan også sendes pr. mail eller post 1. februar Marts

12 Knud Højgaards Fond Smakkedalen 4, Gentofte Tlf (9-11) Året rundt Støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som vil supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Årlig legatsum: 20 millioner kr. (senest 2 mdr. Før projektstart) Knud & Dagny Gad Andresens Fond C/o Rønne og Lundgren Tuborg Havnevej Hellerup Støtter primært projekter med et væsentligt og markant socialt element. Der gives uddelinger på op til kr , idet fondens bidrag normalt skal udgøre en væsentlig del af det samlede projekt Sociale formål Kulturelle formål, herunder musik og teater Børne- og unge aktiviteter Humanitært arbejde Historiske projekter Integration, mailes til: 14. marts 2014 Kodas Kollektive båndmidler Koda Lautrupsgade København Ø Tlf.: Tlf stoette/kodas- kollektive- baandmidler/ Juni 2014 Til støtte af projekter med klar tilknytning til dansk musikliv. Uddelingen sker som underskudsgaranti til original dansk musik (enten på dansk eller andet sprog) og hertil knyttet tekst. I særlige tilfælde gives støtte til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål. Udfyldes online Onsdag den 3. februar 2016 kl KODA's kulturelle midler Lautrupsgade København Ø Tlf.: I løbet af december Til støtte af projekter med klar tilknytning til dansk musikliv. Uddelingen sker som underskudsgaranti. Kan søges af KODA s medlemmer. Udfyldes online 2. september 2015 kl. 16 Tlf stoette/kodas- nationale- midler/ 12

13 Konsul Georg Jorck & Hustru Emma Jorcks Fond c/o Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Valkendorfsgade Kbh. K Tlf Behandlingstid 3 mdr. Støtter traditionelt en række formål inden for musik, teater, billedkunst og litteratur. Eksempelvis teaterforestillinger og film, særligt projekter af begrænset omfang, som kan have vanskeligt ved at skaffe støtte ad de officielle kanaler. Ej enkeltpersoner Typisk kr. (3 eksemplarer) Ingen ansøgninger på e- mail Kong Christian den Tiendes Fond c/o Højesteret Prins Jørgens Gård København K Tlf.: > Fonde og legater 26. sept. Fonden støtter dels udforskning, forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, dels kulturelle formål. Af det beløb, der er til rådighed, ydes ca. 1/3 til kulturelle formål. De enkelte tildelinger overstiger normalt ikke kr., via hjemmeside Ultimo maj Kronprins Frederik & kronprinsesse Marys Fond Amalienborg Slotsplads 8 Postboks København K tirsdag og onsdag kl > Fonde og legater April ? à Tjek opdatering på hjemmeside. Støtter humanitære, videnskabelige og kulturelle formål. Ikke rejseudgifter + af udpræget lokal karakter.. Sendes med post. Kan ikke indsendes pr e- mail For 2016: Endnu ikke fastlagt. Kulturfonden for Danmark og Finland Udenrigsministeriet, Kontoret for Nordeuropa Asiatisk Plads København K. Tlf Sekretariat: Jens Christian Andersen Tlf at fremme venskabs- og kulturforbindelserne mellem de to lande og folk ved at anvende fondskapitalens afkast som bidrag til støtte for virksomhed og initiativer, der fremmer større kendskab til og øgede kontakter mellem de to folks kultur- og samfundsliv. Støtter ikke lønudgifter. Typisk portioner i størrelsesordenen DKK. Skal sendes pr. post 15. februar 13

14 Kulturkontakt Nord Bibliotek och kulturcenter / PB 231 Kajsaniemigatan Helsingfors Finland Tlf Rådgiver omkr. støtteprogrammer: Eva Englund Støtte til diverse nordiske kulturprojekter: Mobilitetsprogrammet - Residensstøtte - Mobilitetsstøtte - Kortvarig netværksstøtte - Langvarig netværksstøtte Kultur- og kunstprogrammet - Produktionsvirksomhed - Kompetenceudvikling NORDBUKs børn- & ungdomsprogram - Organisationsstøtte - Projektstøtte KreaNord Udfyldes elektronisk - Residensstøtte Ej åben for ans. 13 og 14 - Mobilitetsstøtte 5. februar april august oktober Kortvarig netværksstøtte 19. februar oktober Langvarig netværksstøtte 1. oktober Produktionsvirksomhed 5. marts september Kompetenceudvikling 5. marts september Organisationsstøtte 1. december - Projektstøtte 3. februar april september november KreaNord 20. januar 2014 Lasson Andersens Fond c/o Susan Gregers Jensen Luganovej 30, 1. tv København S ? Til fordel for dansk teaterhistorie...bogudgivelser og lign.? 14

15 Lokale og anlægsfonden Kanonbådsvej 4A 1437 København K Tlf fonden.dk fonden.dk Fonden: Støtter idrætsfaciliteter, kulturhuse, faciliteter til spejder- og friluftsliv, biografer samt musik- og dansefaciliteter. Både udendørs- og indendørs, ny opførelser, udbygning og ny indretning. Kan søges til projekter over kr. Puljen: Kan søges til projekter mellem kr. og kr. Beløb: Max kr. Max. 1/3 af samlede udg. Tilbyder også vejledning. Udfyldes online Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej Charlottenlund Tlf Støtter primært personer med cerebral parese (spastisk lammede), men også andre fysisk eller psykisk handicappede og forskning. Sekundært støttes dansk kunst og kultur. L. Zeuthens Mindelegat Bruun & Hjejle Nørregade København K Tlf x årligt Støtte bestræbelser på det videnskabelige, kunstneriske eller praktiske område, som vil være af betydning for det danske samfund. Støtter ikke studierejser Ansøg beløb på kr. Magasin du Nord s Fond c/o Mogens Vilstrup Hansen Magasin Vingårdstræde København K Tlf gange årligt Yder støtte til godgørende, almen velgørende eller almennyttige formål, heriblandt kunstneriske formål. Fonden modtager ikke uopfordrede ansøgninger, men støtter kun projekter fra organisationer med tilknytning til Magasin. Før 1.maj Før 1. september Mogens Hildesteds Teaterlegat Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Primært til indenlandsk videreuddannelse, opmuntring til unge teaterkunstnere, såvel som støtte til ældre teaterkunstnere. Beløb på ca kr. Uddeles ikke i 2013 (Tidligere: 1. september) 15

16 Legater/Fonde Nikolai og Felix Fonden Att. Christian Gottlieb Amaliegade 18 Postboks København K Juni Støtter humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark. Ej enkeltpersoner. Ej drift. 1. april Nordea Fonden Postboks København C Tlf (kl og ) Projektchef, kultur: Niels Olsen Tlf Støtte til bl.a. Kulturelle projekter. Projekterne skal være bredt tilgængelige og nyttige for mange og samfundet som helhed. Støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter. Med undtagelsen af studieophold og legatboliger. Der skelnes mellem landsdækkende projekter/projekter over kr. og lokale projekter under kr. Ansøgninger over kr.: Digitalt skema Ansøgninger under kr.: Skabelon Nordisk Kulturfond Ved Stranden Kbh. K Tlf gange årligt Primo april, juni Ultimo oktober, november Støtter nordisk kultur- samarbejde, nyskabende, tværkulturelt, eksperimenter. Fortrinsvis projekter af éngangskarakter. Minimum tre nordiske lande. Ans kr. > max. 50% af totalt budget. Ans kr. < max. 85% af totalt budget. Webansøgning 4 gange årligt Primo februar, april, september, oktober Oda & Hans Svenningsens Fond Homann Amagertorv Kbh. K Tlf.: > Legater Ultimo oktober / primo november Støtte til kunst, videnskab, humanitært arbejde. Også studie- og rejselegater til kunstnere. Kun foreninger, institutioner el.lign. Kræver anbefaling af støtte fra en kompetent institution. 1. oktober 16

17 Oticon Fonden Kongebakken Smørum Tlf Behandlingstid ca. 2 måneder Støtte bl.a. almene erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål. Også rejselegater og forskning. P A Messerschmidt & Hustrus Fond C/o Cand.jur. Johan Henrik Weihe Bech- B Langelinie Allé København Ø Politiken- Fonden Rådhuspladsen København V os/uddelinger.aspx Støtter kulturelle og pressemæssige formål. Simon Spies Fonden Att. Annette Weinold Sankt Gertruds Stræde Kbh. K Tlf on- spies- fonden.html Sonning- Fonden Sonning- Fondens Sekretariat c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé Frederiksberg Tlf fonden Juni Støtter almennyttige formål samt almen fremme af erhvervslivet. Personer, virksomheder eller institutioner, som har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde. Privatpersoner, mindre foreninger, sammenslutninger o.lign. kan ikke opnå støtte. Støtter almennyttige kulturelle formal. Navnlig til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål. Fonden giver særlig prioritet til formål, der har vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Primært til foreninger og institutioner. I særlige tilfælde også enkeltpersoner. Skal sendes pr. post 1. marts 1. december 1. april 17

18 Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst (LUS) H.C. Andersens Boulevard København V > Søg tilskud Arbejdslegater: Gives til kunstnere til fortsat kunstnerisk virke. Treårige arbejdsstipendier: Gives til kunstnere, der via deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent. Stipendiet gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk virke. 3. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) H.C. Andersens Boulevard København V Tlf > Søg tilskud Sydbank Fonden / Sydbank Sønderjyllands Fond Peberlyk 4 Postboks Aabenraa Tlf / > Om Sydbank > Samfundsengagement > Sydbanks Fonde Toyotafonden à Toyota fund for Europe Toyota Danmark A/S Dynamovej Herlev Tlf gange årligt Behandlingstid ca. 3 mdr. Diverse puljer. Følg med på Støtte til projekter og forestillinger, international teaterudveksling, residenser. Begge fonde støtter kulturelt og folkeligt arbejde. Formål af almen interesse, velgørende formål, fremme af kunst og historie samt uddannelse. Ansøgninger under kr. kan bevilges administrativt og dermed hurtigere. Støtte til samfundsmæssige og velgørende formål, herunder støtte til udøvende og skabende kunstnere af enhver art. Udfyldes elektronisk Se hjemmeside for update på ansøgningsfrist mv. Toyota Motor Europe Corporate Social Responsibility Division Toyota Fund for Europe Avenue Du Bourget/Borugetlaan 60 B Brussels, Belgium europe.com Tuborgfondet Gamle Carlsberg Vej København V Tlf Behandlingstid ca. 2 måneder Støtter udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Skal sendes pr. post 18

19 Tuborgs Grønne Fond Gamle Carlsberg Vej København V Tlf Marts oktober i lige år Behandlingstid ca. 2 måneder Støtter almenvelgørende formål i Danmark. Idéer, der er originale og som samtidig opfylder et grønt håb eller ønske, der ellers ikke ville blive opfyldt. Idéerne skal gavne så mange som muligt gerne indenfor musik, kultur og lignende. Skal sendes pr. post Hvert andet år i lige år Enkeltpersoner og firmaer kan ikke søge. Trepilefonden C/O Kromann Reumert Att. Michael Budtz Sundkrogsgade København Ø Tlf Udlodningsmidlerne (tidl. Tipsmidlerne) Kulturministeriet Nybrogade København K Tlf Lene Iversen Tlf eller > Tilskudsordninger > Udlodningsmidler April og oktober Beløb på op til kr. Støtter samfundsgavnlige formål indenfor kultur og videnskab. Ej til uddannelse. Beløb: kr. eller mere Driftpulje til landsdækkende organisationer: Støtter landsdækkende almennyttige organisationers drift. Konkrete formål til humanitære foreninger: Støtter almennyttigt, humanitært og velgørende arbejde. Gives kun til konkrete formål. Kan ej søges af sportsforeninger/- klubber, samt kulturhuse, missions- og menighedshuse m.fl. Udfyldes elektronisk 1. marts 1. september Se hjemmeside Undervisningsministeriets udlodningsmidler Undervisningsministeriet Frederiksholm Kanal København K Ekspeditionssekretær Natallia H. Stegler Tlf tvaers- af- uddannelserne/puljer/udlodningsmidler?smartur l404=true Støtter aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud. Beløb: Ikke under kr. Udfyldes elektronisk og sendes pr. mail Se hjemmeside 19

20 Villum Fonden / Velux Fonden Tobaksvejen Søborg Tlf Hele året Villum Fonden: Støtter naturvidenskabelig forskning. Desuden større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og Europa. Velux Fonden: Støtter aldringsforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Desuden større projekter med kulturelle, miljømæssige, sociale eller kunstneriske formål. Sendes pr. mail: Sendes pr. mail: Walt Rosenberg Legat af 1983 Bruun & Hjejle Nørregade København K Tlf Støtter musik, litteratur, teater, studierejser, arrangementer af udviklende eller skabende natur, fornyelse, formidling. Der uddeles 1-2 portioner.? Wilhelm Hansen Fonden Gothersgade 11, 3.sal 1123 Kbh. K Tlf Kun ansøgninger, der imødekommes kan forvente svar. Uddelingen af støtte og legater finder sted hvert år i slutningen af oktober. Støtter fortrinsvis dansk musik, teater og dans gennem støtte til projekter, legater til enkeltpersoner, samt til gennemførelse af gæstespil i Danmark og danske gæstespil i udlandet. Søges elektronisk fra 1. juni 1. juni Kulturudviklingspuljen Århus Kulturforvaltningen Åbningstid kl Godsbanen Skovgaardsgade Aarhus C E- mail: idraet- og- fritid/kultur/stoette- og- Puljer/Kulturudviklingspuljen.aspx Inden for to mdr. Fra ansøgningsfristen Der kan søges støtte til Kunstprojekter, herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter. Initiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune samt initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag. Etårige kunstprogrammer og aktivitetsprogrammer. Det forudsættes, at andre støttemuligheder i videst muligt omfang også benyttes. via ansøgningsportal på hjemmesiden (se link) ca. 1. oktober året forinden. ca. 1. februar. ca. 1. maj. Ansøgninger skal være Forvaltningen i hænde inden projektet afvikles. 20

21 Initiativpuljen Århus Ulla Scharling Kulturforvaltningen Godsbanen Skovgaardsgade Aarhus C Mobil: E- mail: Inden for 14 dage At støtte mindre offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus. Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller foreninger. Der kan opnås støtte til koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer., via ansøgningsportalen på hjemmesiden. Se link! Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde senest én måned før arrangementet afholdes. Puljen kan søges løbende. idraet- og- fritid/kultur/stoette- og- Puljer/Initiativpuljen.aspx Kulturpuljen Odense Odense Kommune Flakhaven Odense C Tlf.: natur- og- fritid/puljer- og- projektstoette/stoette- til- kulturen Okt./Nov.: Ansøgninger forberedes til politisk dagsorden. Dec.: By- og Kulturudvalget behandler ansøgninger over kr. Kulturpuljen har til formål at yde tilskud til offentlige, kulturelle arrangementer for borgerne i Odense samt byens gæster. Ansøgninger over kr.: 15. september. Ansøgninger under kr.: Behandles løbende. Ultimo dec.: Brev med tilsagn eller afslag udsendes. Københavns Kommune kulturstøtte Rådhuset Rådhuspladsen København V Mette Josephsen Tlf.: Kontakt kommunen via linket. 21

22 Lauritsen Fonden Sankt Annæ Plads København K T ,5-2 mdr. Efter deadlines. Støtter bredt inden for deres fundats med fokus på områderne søfart, kultur, socialt og humanitært arbejde samt uddannelse., udfyldes elektronisk. 3. juli oktober 2015 LB Fonden LB Foreningen n Arslev Farvergade København K Telefon December 2015 At yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet. Der vil blive lagt vægt på, at støtten ydes til projekter, som sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv. Årets tema - Pædagogik og læring i en brydningstid, via hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 15. september 2015 Tage Lund- Larsen og hustru Claudine Lund- Larsens Fond Eksisterer ikke længere!! Kan ikke søges! Revideret maj 2015 af Laura Sommer Jespersen 22

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over fonde

Bilag 5 Oversigt over fonde Bilag 5 Oversigt over fonde Nr Kontaktinformationer Tildelingskriterier (fundats) Hvem kan søge? Omfang af potentiel funding samt anden praktisk information 1. Augustinus Fonden Augustinus Fonden Amaliegade

Læs mere

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk Fonde som bevilger penge til forskning generelt (opdateret marts 2013). Listen er ekstraheret fra http://www.researchfunding.net/ Har du forslag til ændringer, kontakt Mette Kirkegaard (metteki@mb.au.dk)

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave.

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. Socialministeriet November 2003 1 Fondsoversigt En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver

Læs mere

Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune. Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning

Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune. Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning Fondsguide Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning September 2011 I ndholdsfortegnelse: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier:

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS

KULTURSTØ TTEN. Indhold 11 KUNSTSTØTTE 14 LITTERATUR 21 MUSEER 23 MUSIK 24 NORDISKE 24 SKIBSBEVARINGSFONDEN 9 25 TEATER 10 KULTURMINISTERIETS Kulturstøtteordninger 2001/2002 Udgivet for Kulturministeriet af: Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade 10 1203 København K tlf: 33 92 30 40 fax: 33 14 64 28 e-mail: tips@kulturtilskud.dk hjemmeside:www.kulturtilskud.min.dk

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

tema : legater og legatboliger

tema : legater og legatboliger tema : legater og legatboliger f e b r u a r 2 0 0 9 - m e d l e m s b l a d f o r D a n s k e D r a m a t i k e r e w w w. d r a m a t i k e r. d k R E P L I K K E R udgives halvårligt af Danske Dramatikere

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER - ØRUM AKTIV CENTER, ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 OM RASMUS Sponsorrådgiver Forfatter Fundraiser FUNDRAISER Ekstern lektor

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG

HANDELSHØJSKOLEN FORÅRET 2011 AARHUS UNIVERSITET FUNDRAISING FOREDRAG HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISING FOREDRAG RYSLINGE INNOVATIONSHØJSKOLE HØJSKOLEN 1-5856 RYSLINGE, MANDAG DEN 22. OKTOBER 2013 PROGRAM Kl. 16.00 Netværk og Velkomst, Hanne Kl.

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I

Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I Kommunale støttemuligheder til frivilligt arbejde i Haderslev - sådan søger I 1 Forord I Haderslev Kommune er der gode muligheder for at opnå støtte til det frivillige arbejde. I denne folder kan I læse

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8

Referat. Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30. Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Referat Møde i politisk styregruppe 2. februar 2015 08.30-11.30 Sted: DGI-Nordkraft, Teglgårds plads 1, 6. etage, mødelokale 6.8 Deltagere: Anna Kirsten Olesen, Aalborg Kommune Helle Bak Andreasen, Jammerbugt

Læs mere

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed

Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed university of copenhagen Doktor, er jeg ved at blive gal? Rasmussen, Marie Louise Roed Published in: Villum Fonden & Velux Fonden 2009 Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

International Ligestilling

International Ligestilling Mentor med mening Marie Brolin-Tani fra Sverige er mentor for den unge danser Ahmad fra Jordan. De arbejder tæt sammen og udvikler sig i København. International Ligestilling En ny håndbog fra den europæiske

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere