FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015"

Transkript

1 FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015 Fond Uddeling Formål Ansøgningsskema Ansøgningsfrist Aarhuus Stiftstidende Fond à nu: Dagpressens Fond Skindergade København K Danmark law.com danske- medier/foreningen/ Alfred Hansens Legat C/o Beate Simonsen Sortedam Dossering 63 A, 3. th København Ø Tlf Efter bestyrelsesmøder i marts og september. Der kan ydes støtte til uddannelse med henblik på virke for dagspressen og dermed beslægtet virksomhed samt til videnskabeligt arbejde eller indsats af lignende karakter til institutioner, foreninger, bladvirksomheder og enkeltpersoner. Sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formal., via: fond/ 1. marts og 1. september Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond Advokat Stig Lynghøj Nielsen Brolæggerstræde København K Tlf Ultimo september Støtter bl.a. studierejser eller anden uddannelse for udvalgte kunstnere indstillet af Det Kongelige Teater eller Akademirådet. Skuespil. Opera, ballet, malere. Billedhuggere.. Ansøgninger sendt pr. Mail tages ikke i betragtning. 1. juli A.P. Møller Fonden (A.P. Møller og hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene formål) Esplanaden København K Tlf / Behandlingstid 1-2 mdr. Støtter danskheden i det dansk- tyske grænseland, samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande, dansk søfart og industri, videnskab og almennyttige formål, herunder et meget bredt udsnit af dansk kultur.. Ansøgning skal sendes med post! Augustinus Fonden Amaliegade Kbh. K Tlf.: hverdage mellem 9.00 og Kontaktperson Frank Rechendorff Møller Behandlingstid 3-4 mdr. Kunst og kulturelle formål. Studierejser for enkeltpersoner til udlandet inden for alle fagområder. Digital ansøgning via hjemmeside. 1

2 Autorkontoen Dansk Forfatterforening Strandgade 6, st Kbh. K Tlf er/autorkontoen.aspx Den sociale Autorkonto Dansk Forfatterforening Strandgade 6, st Kbh. K Tlf /den%20sociale%20autorkonto.pdf Beckett Fonden Hammerensgade 1, 2.sal 1267 København K. Tlf fonden.dk fonden.dk Fastsættes hvert år I efteråret. 15. marts 15. juni 15. september 15. december Pulje A: Litteraturlegat (individuelle arbejdslegater, rejselegater, projektstøtte) - kan søges af forfattere og oversættere. Pulje B: Projektlegatmidler - kan søges til projekter der fremmer litteraturens samfundsmæssige betydning. Pulje C: Illustratorlegatmidler (arbejdslegat, rejselegat, projektstøtte) kan søges af illustratorer. Akut hjælp i form af støtte til forfattere, oversættere eller illustratorer til sygdomsbekæmpelse eller støtte i en nærmere social situation. Beckett- Fonden støtter kunst og kultur i bred forstand. Vi støtter musik, teater, kunst, forfattere og lign. Udfyldes elektronisk via danskforfatterforening.dk/legatmidler/autorko ntoen. Ansøgningen skal oprettes via hjemmesiden, derefter sendes ansøgningen pr. Mail til fonden.dk max 10 A4 sider. Supplerende materiale sendes til adressen i 6 eksemplarer. 4 gange pr. år 1. februar 1. maj 1. august 1. november Bevica Fonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade København V Mrk. Ansøgning Støtter mennesker med bevægelseshandicap og formål med samme fokus. Elektronisk ansøgningsskema via hjemmeside. Tlf.: fonden Bikubenfonden Fondenes hus Otto Mønsteds Gade Kbh. V 4 gange årligt Behandlingstid: Op til Støtter særligt scenekunst og projekter, der knytter sig til det museale område. Udfyldes online 2

3 Tlf.: Ben Websters Fond Bang / Brorson & Fogtdal Advokat Svend Brorsen Københavnsvej 13B 4760 Vordingborg Tlf > The Foundation 6 måneder Støtter organisationer, foreninger og institutioner inden for socialt arbejde samt kunst og kultur. 9 programmer: Talentudvikling, scenekunst, kunst- og kulturhistorie, udsatte boligområder, den udsatte familie, hjemløse, kultur til et godt liv, Børn og unge i Grønland, natur til et godt liv. Til fremme af jazzmusiklivet i Danmark. Støtter ikke CD- udgivelser, turné, uddannelse. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner. Bodil Pedersen Fonden Lillevangsvej 86, 3520 Farum 3 gange årligt - som regel i april, august og december. Støtter kulturelle, videnskabelige og humanitære formål samt aktiviteter til fremme og bevarelse af klodens natur og dyreliv. Beløb: kr. Kortfattet 1-2 A4 sider. PDF pr. Mail. Båndkopimidlerne Sammenslutningen af Danske Scenografer Kongens Nytorv 21, Baghuset, 3.sal 1050 Kbh. K Tlf > Rettighedsmidler > Båndkopimidler Carlsberg Fondet H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Svar forventes ultimo februar Medio december Støtte gives primært til projekter, herunder idéudvikling, research og produktion. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelseskurser for ophavsmænd. Støtter grundvidenskabelig forskning inden for humanistisk videnskab, samfundsvidenskab og naturvidenskab, f.eks. i form af rejsestipendier og afholdelse af konferencer., via hjemmeside. Elektronisk ansøgningsskema findes på online.dk op mod fristen 1. februar 1. oktober 3

4 Ny Carlsberg Fondet Brolæggerstræde København K Tlf carlsbergfondet.dk Støtter kunstforskning, billedkunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst. Støtter ikke kulturhistorie, skønlitteratur, musik, film og teater. Carlsberg Sportsfond (tidl. Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. cobsen) Gamle Carlsberg Vej København V Tlf Støtter samfundsgavnlige formål, især videnskab. Kan ikke længere søges Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. cobsen Gamle Carlsberg Vej København V Tlf > Carlsberg Sportsfond Behandlingstid ca. 2 mdr. Støtter f.eks. fodboldmål, holdtrøjer, skaterrampe o. lign. Støtter ikke rejser, ophold eller afholdelse af turneringer. Kan udfyldes elektronisk, men skal sendes pr. post Ej enkeltpersoner. Der lægges særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode. Beløb: Max kr. CKU Center for Kultur og udvikling Nytorv 17, København K Tlf Info om kunstpuljen: Programleder Eva Fock > Tilskud Kunstpuljen ønsker at styrke danskernes indsigt i og viden om udviklingslandenes kunst og kulturelle ressourcer. Mellemøst programmets kulturpulje støtter partnerskaber mellem danske og mellemøstlige organisationer, netværk og institutioner på det kulturelle område. Støtter ikke udveksling mellem individuelle kunstnere. Palæstina programmets kulturpulje støtter kulturelle udvekslings- og samarbejdsprojekter samt mindre beløb til enkeltstående aktiviteter. Primært til unge kunstnere., elektronisk via hjemmeside 2015: 11. Feb. 15. April 11. Juni og 14. Oktober. (ændres hvert år) 4

5 Clara Hansens Mindelegat Esbjerg Kommune Økonomi Torvegade Esbjerg 21. Sept. Støtter gigtforskning og andre videnskabelige formål samt til kulturelle og sociale formål. Legatet kan søges af foreninger, virksomheder, selvejende institutioner, offentlige myndigheder og privatpersoner. Link til ansøgningsskema 1. september Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968 Havnegade Kbh. K Tlf > Om Nationalbanken > Jubilæumsfonden 5 gange årligt Støtte til fremme og udvikling af kunstnerisk udformning og præsentation af danske frembringelser samt at yde økonomisk støtte inden for andre kunstneriske og kulturelle områder. Støtter ikke turné. Jubilæumsfondens styrelse lægger i bedømmelsen af ansøgninger vægt på kunstnerisk kvalitet og udtryk af frembringelsen og/eller produktet, men er også åben for støtte til nyskabende, eksperimenterende projekter. Jubilæumsfonden giver støtte til såvel enkeltpersoner som foreninger, institutioner, selskaber og lign. 6. maj (møde 15. juni 2015) 10. august (møde 4. september 2015) 12. oktober (møde 23. november 2015) Ansøgning skal sendes pr. Post. Max 2 A4 sider. Danmark- Amerika Fondet Fulbright Kommissionen Nørregade 7A, 1. tv København K Tlf fulb.dk > Andre legater > Studieophold til danske kunstnere Diverse legater. Støtter uddannelsesophold i USA for danske studerende og unge kandidater samt praktikophold med henblik på faglig dygtiggørelse, herunder studieophold for kunstnere på The Vermont Studio Center. Tilbyder også vejledning og informationsmøder. Afhænger af legatet Afhænger af legatet Danske Banks Fond Holmens Kanal Kbh. K Tlf dk/csr/samfund/pages/danske- banks- fond.aspx Behandlingstid 1 måned Til støtte og fremme af samfundsgavnlige formål, primært sygdomsbekæmpende foreninger og landsdækkende patientforeninger. Fonden yder ikke studie- og rejselegater. 5

6 Dansk Færøsk Kulturfond Statsministeriet Statsministeriet Prins Jørgens Gård København K. Tlf > Statsministeriet > Fonde Dansk Rotarys Hjælpefond Ansøgning sendes til lokal Rotary- forening. Se liste på > Programmer > Hjælpefonden Ultimo april Hele året Kulturformidling mellem Danmark og Færøerne formål inden for teater, film, musik og kunst, At yde støtte til løsning af sociale, kulturelle og andre samfundsgavnlige opgaver i Danmark og udlandet. Skal fremsendes gennem lokal Rotary klub/distrikt.? Dansk- færøsk Kulturfond modtager ikke ansøgninger mhp. uddeling i 2014 og 2015, men vil igen modtage ansøgninger med henblik på uddeling i Ansøgningsskema via hjemmeside. Dansk Skuespillerforbund - Andre legater Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde > Andre legater Dansk Skuespillerforbund - Arbejds- og studielegater Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde > Arbejds- og studielegater Dansk Skuespillerforbund - Gramexfonden Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax gang årligt Skuespiller Harald Hejst s legat Svar gives inden nytår gange årligt Behandlingstid 3 uger Mogens Hildesteds Teaterlegat Jubilæumslegat Legat efter afdøde skuespiller Irma Larné Uddannelses- og studierejselegater til skuespillere, operasangere, dansere, musicalperformere og koreografer. Legatmidler fra Gramexfonden kan søges af både medlemmer og ikke- medlemmer af Dansk Skuespillerforbund. Midlerne uddeles efter indsendelse af skriftlig ansøgning. Annonceres i Sceneliv og på hjemmeside. Bliver annonceret for nuar kl marts kl maj kl. 12 6

7 Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde Der gives primært støtte til efteruddannelse i ind- og udland for professionelle kunstnere og til cd udgivelser. 28. august kl oktober kl. 12 Dansk Skuespillerforbund - Koreograflegatet Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf Dansk Skuespillerforbund - Produktionsstøtte Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf fax Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Legater/Fonde > Produktionsstøtte Den Berlingske Fond Pilestræde København K Tlf Den Ingwersenske Fond v/ Henrik Schiander Hjørringgade 5, 1. Th København Ø Tlf gange årligt Behandlingstid 10 uger 2 gange årligt Behandlingstid op til 4 måneder Eksisterer vist ikke længere. Arbejdslegat/legat til studierejse. Projekter, der yder væsentlige og nyskabende bidrag til dansk musik og film. Produktioner på cd, dvd og andre audiovisuelle produktioner. Der ydes i særlige tilfælde støtte til projektudvikling til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål. Kan ej søges. Støtter almennyttige formål af national, kulturel, social eller videnskabelig karakter, undervisning og forskning af særlig interesse for pressen. Primært til unge studerende - for at gavne og fremme det nordiske samarbejde - for at fremme kendskabet til Frankrig og det franske sprog og kultur - yde støtte til studierejser til yngre speditører. Relevante anbefalinger bedes vedlagt, eventuelt i kopi. Supplerende materiale vedlægges i A4- format. Ansøgninger behandles under forudsætning af, at de er fonden i hænde senest 2 måneder inden studiets/projektets påbegyndelse. Besvarelse kan tage indtil 4 måneder. Annonceres i Sceneliv og på hjemmeside (6 eksemplarer) Kan ej søges. Det Classenske Fideicommis Godskontor Tromnæs Alléen 2F 4800 Nykøbing F. Tlf.: Sekretær: Charlotte Kamper > Velgørenhed 3 gange årligt Behandlingstid 2 mdr. Støtte velgørenhed og andre almennyttige formål, herunder uddannelse, videnskab og hjælp til mindre velstillede. 7

8 Det Kongelige Grønlandsfond Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald Postboks 2143 Amaliegade København K - legater/det- kongelige- gronlandsfond Det Obelske Familiefond Kastetvej Aalborg Tlf marts I eller udenfor Grønland at yde støtte til grønlandske humanitære, kulturelle og videnskabelige formål. Støtter kunst og kultur, sociale formål og sundhed, forskning og uddannelse Skema:. Downloades fra g=k_dk_org_fonde#ol_ddd Sendes elektronisk 1. januar (8 eksemplarer) Dronning Margrethes & Prins Henriks Fond Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald Postboks 2143 Amaliegade Kbh. K Tlf legater/dronning- Margrethes- og- Prins- Henriks- Fond Juni, december Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål i form af konkrete projekter, der ikke er sat i gang inden det næste fondsmøde. Fonden støtter ikke generel drift og som hovedregel ikke praktikophold, opførelse af klubhuse, indkøb af almindeligt inventar og musikudgivelser. Max 1 side i ansøgning. 15. februar 15. august Egmont Fonden Støtte- og bevillingsadministrationen Vognmagergade 9, 5. sal 1148 København K Tlf Fehrs Fond Oehlenschlægersvej Odense M fond.dk fond.dk Men sagsbehandlingstiden er lang, fordi de involverer sig i projekterne. Støtter børne- og ungeprojekter indenfor to indsatsområder: Omsorg og læring. Send gerne en forespørgsel pr. mail, inden du ansøger. Støtter institutioner og selskaber, der virker for kulturelle, sociale, videnskabelige eller sportslige formål. Kan sendes pr. mail eller post. Send først en forespørgsel.. Send ansøgning til: fond.dk FOAs kulturfond Ansøgning sendes til din lokale FOA- afdeling. Info hos Berit Bredelund Nielsen på Tlf e- mail august 2015 Medlemmer af FOA, der udfolder kunstneriske evner til gavn og glæde for andre, f.eks. ved at optræde på plejehjem. 1. maj 8

9 ungdom/nyheder?newsid={66f3110d- d67f- 439c- 9b5d- 1adbf75a1095} Fondet for Dansk- Islandsk Samarbejde v. Per Fischer Grønsøvej Hørsholm Tlf Maj og november Bidrager til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder; herunder arbejds- og studieophold i Danmark og Island samt kunstnere, forfattere og ledere af danske eller islandske ungdomsorganisationer med kulturelt formål. Udfyldes online 15. april 15. oktober Fondet for Dansk- Norsk Samarbejde Schæffergården Jægersborg Allé Gentofte Tlf norsk.no norsk.no Fondet for Dansk- svensk Samarbejde c/o Nordisk Råd, Christiansborg, 1240 København K Tlf svenskfond.dk Ca. en måned efter ansøgningsfristen Støtter samarbejde mellem Danmark og Norge; herunder forskning, undervisning, konferencer, samt ophold for enkeltpersoner eller grupper på fondets to ejendomme. At bidrage til øget forståelse og samarbejde mellem Danmark og Sverige på kulturelle og andre områder. Gæstespil og anden virksomhed, der sigter på at vække interesse for hinandens kultur. Godt til rejser, men andet støttes også. Udfyldes online 15. januar 15. maj 15. oktober Frimodt- Heineke Fonden c/o Lars Skibsted- Hansen Edelslundsvej 1A 2930 Klampenborg Tlf https://sites.google.com/site/frimodtheinekefon den/ To gange årligt Almennyttige- og almenvelgørende formål og aktiviteter, herunder kunstneriske og kulturelle formål. Skal sendes med post i ét eksemplar. 1. marts 1. september Foreningen af Danske Sceneinstruktører Nørre Voldgade 12 2.th København K Tlf Sekretariatschef: Steen Madsen > Medlemsservice > FDS legat Støtter kunstnerisk virke, herunder projekter, research og studierejser. Støtte gives sekundært til efter- og videreuddannelse. Støtte gives primært til ophavsmænd.. Hentes som PDF på à medlemsservice à FDS legat 16. marts

10 Hjerl- Fonden Hjerl Hedevej Vinderup Tlf Støtter bl.a. videnskabelige, kunstneriske, nationale og dermed beslægtede formål. Industriens Fond Esplanaden 34 A 1263 København K cob Gades Legat Østergade Assens Tlf raad.dk Støtter nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Støtter unge musikere (10-16 år) med bl.a. rejselegater og talentpriser. Udfyldes online zzdanmark Puljen Blegdamsvej 4, København N Tlf eller Marga Bokelund > Søg støtte Kulturfonden Danmark - Grønland Statsministeriet, Christiansborg Prins Jørgens Gård København K / Funch Fonden c/o Ole Funch H.C. Andersens Gade Odense C Tlf Hannibal Sanders Fond Adv. Niels Kahlke Købmagergade 3, Kbh. K Tlf Behandlingstid 3 uger zzdanmark Puljen er en rejsestøtteordning for danske musikere til afvikling af projekter med international karakter. Kun transportstøtte. Yder støtte til fremme af de kulturelle forbindelser mellem Grønland og den øvrige del af det danske rige, herunder rejser til og fra Grønland med kulturelt sigte, samt fremme af det kulturelle samkvem mellem Grønland og Danmark.? At støtte kulturelle og sociale formål i videst muligt forstand.? (Margrethe Brinchs Legat)...kunstneriske formål... humanistiske, kunstneriske og videnskabelige formål. Pulje på kr. pr. år, uddeler beløb á 5000 kr., får ansøgning pr. år. Søg til produktion generelt. Ikke studierejser st%c3%b8tte- og- f%c3%a5- vejledning/jazzdanmark- puljen/ans%c3%b8gningsskema 8. april og 3. Juni 2015 Frister for 2. Halvår af 2015 offentliggøres første uge I juni. Modtager ikke ansøgninger mhp. uddeling i 2013, 2014, 2015 og 2016 Tidligere: 15. marts?? 10

11 Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens Fond Administreres af: H.K.H. Prinsens Sekretariatschef Mogens Christensen Hofmarskallatet Postboks 2143 Amaliegade København K - legater/fonde- og- legater Helsefonden Fondenes Hus Otto Mønsteds Gade København V Telefon: , Juni Se hjemmeside for uddelinger i 2015 Fremme livskvaliteten i Danmark og øge Danmarks anseelse kulturelt. Erhvervsmæssigt eller inden for forskningen. Støtte personer fra kulturen, erhvervslivet eller forskningen, især fremme af dansk- fransk samarbejde. Støtter forskning, forsøg og udvikling indenfor det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan ikke søges, online Fonden kan ikke søges Se hjemmesiden for frister i 2015 Illum Fondet Adv.firmaet Jon Palle Buhl Valkendorfsgade Kbh. K Tlf / Søren Juul: Illum Fondet er oprettet til gavn for erhvervsmæssige, videnskabelige, tekniske, arkitektoniske og kunstneriske formål, samt andre samfundsgavnlige formål. Generelt prioriteres kult. ansøgning. lavt. Portioner Foråret. Kontakt for yderligere info. Johanne og Ejnar Flach- Bundegaards Legat Adv. Mette Porskær Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Tlf Kulturelt sammenhold i Skandinavien. Fremme af dansk sprog og kultur i Sydslesvig. Ikke til enkeltpersoner. Jyllands- Postens Fond Grøndalsvej Viby J Tlf.: posten.org/priser- og- legater/jps- fond- legater.php Maj Yder støtte til løsning af sociale, kulturelle og samfundsgavnlige opgaver. Områder hvor det offentlige ikke kan yde støtte i tilstrækkelig omfang. Der ikke ydes støtte til drift, uddannelse, studierejser. Link til ansøgningsskema er tilgængeligt på hjemmesiden lige inden ansøgningsperioden Kan også sendes pr. mail eller post 1. februar Marts

12 Knud Højgaards Fond Smakkedalen 4, Gentofte Tlf (9-11) Året rundt Støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Støtte til talentfulde og initiativrige uddannelsessøgende, som vil supplere den hjemlige uddannelse med videregående studier i udlandet. Årlig legatsum: 20 millioner kr. (senest 2 mdr. Før projektstart) Knud & Dagny Gad Andresens Fond C/o Rønne og Lundgren Tuborg Havnevej Hellerup Støtter primært projekter med et væsentligt og markant socialt element. Der gives uddelinger på op til kr , idet fondens bidrag normalt skal udgøre en væsentlig del af det samlede projekt Sociale formål Kulturelle formål, herunder musik og teater Børne- og unge aktiviteter Humanitært arbejde Historiske projekter Integration, mailes til: 14. marts 2014 Kodas Kollektive båndmidler Koda Lautrupsgade København Ø Tlf.: Tlf stoette/kodas- kollektive- baandmidler/ Juni 2014 Til støtte af projekter med klar tilknytning til dansk musikliv. Uddelingen sker som underskudsgaranti til original dansk musik (enten på dansk eller andet sprog) og hertil knyttet tekst. I særlige tilfælde gives støtte til andre projekter og formål af almen kulturel karakter, herunder uddannelsesformål. Udfyldes online Onsdag den 3. februar 2016 kl KODA's kulturelle midler Lautrupsgade København Ø Tlf.: I løbet af december Til støtte af projekter med klar tilknytning til dansk musikliv. Uddelingen sker som underskudsgaranti. Kan søges af KODA s medlemmer. Udfyldes online 2. september 2015 kl. 16 Tlf stoette/kodas- nationale- midler/ 12

13 Konsul Georg Jorck & Hustru Emma Jorcks Fond c/o Advokatfirmaet Jon Palle Buhl Valkendorfsgade Kbh. K Tlf Behandlingstid 3 mdr. Støtter traditionelt en række formål inden for musik, teater, billedkunst og litteratur. Eksempelvis teaterforestillinger og film, særligt projekter af begrænset omfang, som kan have vanskeligt ved at skaffe støtte ad de officielle kanaler. Ej enkeltpersoner Typisk kr. (3 eksemplarer) Ingen ansøgninger på e- mail Kong Christian den Tiendes Fond c/o Højesteret Prins Jørgens Gård København K Tlf.: > Fonde og legater 26. sept. Fonden støtter dels udforskning, forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, dels kulturelle formål. Af det beløb, der er til rådighed, ydes ca. 1/3 til kulturelle formål. De enkelte tildelinger overstiger normalt ikke kr., via hjemmeside Ultimo maj Kronprins Frederik & kronprinsesse Marys Fond Amalienborg Slotsplads 8 Postboks København K tirsdag og onsdag kl > Fonde og legater April ? à Tjek opdatering på hjemmeside. Støtter humanitære, videnskabelige og kulturelle formål. Ikke rejseudgifter + af udpræget lokal karakter.. Sendes med post. Kan ikke indsendes pr e- mail For 2016: Endnu ikke fastlagt. Kulturfonden for Danmark og Finland Udenrigsministeriet, Kontoret for Nordeuropa Asiatisk Plads København K. Tlf Sekretariat: Jens Christian Andersen Tlf at fremme venskabs- og kulturforbindelserne mellem de to lande og folk ved at anvende fondskapitalens afkast som bidrag til støtte for virksomhed og initiativer, der fremmer større kendskab til og øgede kontakter mellem de to folks kultur- og samfundsliv. Støtter ikke lønudgifter. Typisk portioner i størrelsesordenen DKK. Skal sendes pr. post 15. februar 13

14 Kulturkontakt Nord Bibliotek och kulturcenter / PB 231 Kajsaniemigatan Helsingfors Finland Tlf Rådgiver omkr. støtteprogrammer: Eva Englund Støtte til diverse nordiske kulturprojekter: Mobilitetsprogrammet - Residensstøtte - Mobilitetsstøtte - Kortvarig netværksstøtte - Langvarig netværksstøtte Kultur- og kunstprogrammet - Produktionsvirksomhed - Kompetenceudvikling NORDBUKs børn- & ungdomsprogram - Organisationsstøtte - Projektstøtte KreaNord Udfyldes elektronisk - Residensstøtte Ej åben for ans. 13 og 14 - Mobilitetsstøtte 5. februar april august oktober Kortvarig netværksstøtte 19. februar oktober Langvarig netværksstøtte 1. oktober Produktionsvirksomhed 5. marts september Kompetenceudvikling 5. marts september Organisationsstøtte 1. december - Projektstøtte 3. februar april september november KreaNord 20. januar 2014 Lasson Andersens Fond c/o Susan Gregers Jensen Luganovej 30, 1. tv København S ? Til fordel for dansk teaterhistorie...bogudgivelser og lign.? 14

15 Lokale og anlægsfonden Kanonbådsvej 4A 1437 København K Tlf fonden.dk fonden.dk Fonden: Støtter idrætsfaciliteter, kulturhuse, faciliteter til spejder- og friluftsliv, biografer samt musik- og dansefaciliteter. Både udendørs- og indendørs, ny opførelser, udbygning og ny indretning. Kan søges til projekter over kr. Puljen: Kan søges til projekter mellem kr. og kr. Beløb: Max kr. Max. 1/3 af samlede udg. Tilbyder også vejledning. Udfyldes online Ludvig og Sara Elsass Fond Holmegårdsvej Charlottenlund Tlf Støtter primært personer med cerebral parese (spastisk lammede), men også andre fysisk eller psykisk handicappede og forskning. Sekundært støttes dansk kunst og kultur. L. Zeuthens Mindelegat Bruun & Hjejle Nørregade København K Tlf x årligt Støtte bestræbelser på det videnskabelige, kunstneriske eller praktiske område, som vil være af betydning for det danske samfund. Støtter ikke studierejser Ansøg beløb på kr. Magasin du Nord s Fond c/o Mogens Vilstrup Hansen Magasin Vingårdstræde København K Tlf gange årligt Yder støtte til godgørende, almen velgørende eller almennyttige formål, heriblandt kunstneriske formål. Fonden modtager ikke uopfordrede ansøgninger, men støtter kun projekter fra organisationer med tilknytning til Magasin. Før 1.maj Før 1. september Mogens Hildesteds Teaterlegat Tagensvej 85, 3. sal 2200 København N Tlf Att. Hanne Arlund > Medlemstilbud > Primært til indenlandsk videreuddannelse, opmuntring til unge teaterkunstnere, såvel som støtte til ældre teaterkunstnere. Beløb på ca kr. Uddeles ikke i 2013 (Tidligere: 1. september) 15

16 Legater/Fonde Nikolai og Felix Fonden Att. Christian Gottlieb Amaliegade 18 Postboks København K Juni Støtter humanitære, kulturelle og uddannelsesmæssige formål i eller udenfor Danmark. Ej enkeltpersoner. Ej drift. 1. april Nordea Fonden Postboks København C Tlf (kl og ) Projektchef, kultur: Niels Olsen Tlf Støtte til bl.a. Kulturelle projekter. Projekterne skal være bredt tilgængelige og nyttige for mange og samfundet som helhed. Støtter ikke enkeltpersoners individuelle projekter. Med undtagelsen af studieophold og legatboliger. Der skelnes mellem landsdækkende projekter/projekter over kr. og lokale projekter under kr. Ansøgninger over kr.: Digitalt skema Ansøgninger under kr.: Skabelon Nordisk Kulturfond Ved Stranden Kbh. K Tlf gange årligt Primo april, juni Ultimo oktober, november Støtter nordisk kultur- samarbejde, nyskabende, tværkulturelt, eksperimenter. Fortrinsvis projekter af éngangskarakter. Minimum tre nordiske lande. Ans kr. > max. 50% af totalt budget. Ans kr. < max. 85% af totalt budget. Webansøgning 4 gange årligt Primo februar, april, september, oktober Oda & Hans Svenningsens Fond Homann Amagertorv Kbh. K Tlf.: > Legater Ultimo oktober / primo november Støtte til kunst, videnskab, humanitært arbejde. Også studie- og rejselegater til kunstnere. Kun foreninger, institutioner el.lign. Kræver anbefaling af støtte fra en kompetent institution. 1. oktober 16

17 Oticon Fonden Kongebakken Smørum Tlf Behandlingstid ca. 2 måneder Støtte bl.a. almene erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål. Også rejselegater og forskning. P A Messerschmidt & Hustrus Fond C/o Cand.jur. Johan Henrik Weihe Bech- B Langelinie Allé København Ø Politiken- Fonden Rådhuspladsen København V os/uddelinger.aspx Støtter kulturelle og pressemæssige formål. Simon Spies Fonden Att. Annette Weinold Sankt Gertruds Stræde Kbh. K Tlf on- spies- fonden.html Sonning- Fonden Sonning- Fondens Sekretariat c/o DEAS A/S Dirch Passers Allé Frederiksberg Tlf fonden Juni Støtter almennyttige formål samt almen fremme af erhvervslivet. Personer, virksomheder eller institutioner, som har ydet eller som må påregnes at ville yde en særlig indsats indenfor videnskab, kunst, kultur, sport, erhvervsliv eller på anden måde. Privatpersoner, mindre foreninger, sammenslutninger o.lign. kan ikke opnå støtte. Støtter almennyttige kulturelle formal. Navnlig til restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt til musikformål. Fonden giver særlig prioritet til formål, der har vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. Primært til foreninger og institutioner. I særlige tilfælde også enkeltpersoner. Skal sendes pr. post 1. marts 1. december 1. april 17

18 Statens Kunstfonds Legatudvalg for Scenekunst (LUS) H.C. Andersens Boulevard København V > Søg tilskud Arbejdslegater: Gives til kunstnere til fortsat kunstnerisk virke. Treårige arbejdsstipendier: Gives til kunstnere, der via deres hidtidige kunstneriske produktion har vist et særligt kunstnerisk talent. Stipendiet gives til kunstneren til fortsat kunstnerisk virke. 3. marts 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst (PUS) H.C. Andersens Boulevard København V Tlf > Søg tilskud Sydbank Fonden / Sydbank Sønderjyllands Fond Peberlyk 4 Postboks Aabenraa Tlf / > Om Sydbank > Samfundsengagement > Sydbanks Fonde Toyotafonden à Toyota fund for Europe Toyota Danmark A/S Dynamovej Herlev Tlf gange årligt Behandlingstid ca. 3 mdr. Diverse puljer. Følg med på Støtte til projekter og forestillinger, international teaterudveksling, residenser. Begge fonde støtter kulturelt og folkeligt arbejde. Formål af almen interesse, velgørende formål, fremme af kunst og historie samt uddannelse. Ansøgninger under kr. kan bevilges administrativt og dermed hurtigere. Støtte til samfundsmæssige og velgørende formål, herunder støtte til udøvende og skabende kunstnere af enhver art. Udfyldes elektronisk Se hjemmeside for update på ansøgningsfrist mv. Toyota Motor Europe Corporate Social Responsibility Division Toyota Fund for Europe Avenue Du Bourget/Borugetlaan 60 B Brussels, Belgium europe.com Tuborgfondet Gamle Carlsberg Vej København V Tlf Behandlingstid ca. 2 måneder Støtter udvikling og gennemførelse af samfundsgavnlige initiativer og aktiviteter, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Skal sendes pr. post 18

19 Tuborgs Grønne Fond Gamle Carlsberg Vej København V Tlf Marts oktober i lige år Behandlingstid ca. 2 måneder Støtter almenvelgørende formål i Danmark. Idéer, der er originale og som samtidig opfylder et grønt håb eller ønske, der ellers ikke ville blive opfyldt. Idéerne skal gavne så mange som muligt gerne indenfor musik, kultur og lignende. Skal sendes pr. post Hvert andet år i lige år Enkeltpersoner og firmaer kan ikke søge. Trepilefonden C/O Kromann Reumert Att. Michael Budtz Sundkrogsgade København Ø Tlf Udlodningsmidlerne (tidl. Tipsmidlerne) Kulturministeriet Nybrogade København K Tlf Lene Iversen Tlf eller > Tilskudsordninger > Udlodningsmidler April og oktober Beløb på op til kr. Støtter samfundsgavnlige formål indenfor kultur og videnskab. Ej til uddannelse. Beløb: kr. eller mere Driftpulje til landsdækkende organisationer: Støtter landsdækkende almennyttige organisationers drift. Konkrete formål til humanitære foreninger: Støtter almennyttigt, humanitært og velgørende arbejde. Gives kun til konkrete formål. Kan ej søges af sportsforeninger/- klubber, samt kulturhuse, missions- og menighedshuse m.fl. Udfyldes elektronisk 1. marts 1. september Se hjemmeside Undervisningsministeriets udlodningsmidler Undervisningsministeriet Frederiksholm Kanal København K Ekspeditionssekretær Natallia H. Stegler Tlf tvaers- af- uddannelserne/puljer/udlodningsmidler?smartur l404=true Støtter aktiviteter og nye tiltag inden for undervisningsområdet gennem projekttilskud. Beløb: Ikke under kr. Udfyldes elektronisk og sendes pr. mail Se hjemmeside 19

20 Villum Fonden / Velux Fonden Tobaksvejen Søborg Tlf Hele året Villum Fonden: Støtter naturvidenskabelig forskning. Desuden større sociale opgaver, kulturelle projekter og projekter om miljø og bæredygtighed både i Danmark og Europa. Velux Fonden: Støtter aldringsforskning og forskningsprojekter inden for humanvidenskaberne. Desuden større projekter med kulturelle, miljømæssige, sociale eller kunstneriske formål. Sendes pr. mail: Sendes pr. mail: Walt Rosenberg Legat af 1983 Bruun & Hjejle Nørregade København K Tlf Støtter musik, litteratur, teater, studierejser, arrangementer af udviklende eller skabende natur, fornyelse, formidling. Der uddeles 1-2 portioner.? Wilhelm Hansen Fonden Gothersgade 11, 3.sal 1123 Kbh. K Tlf Kun ansøgninger, der imødekommes kan forvente svar. Uddelingen af støtte og legater finder sted hvert år i slutningen af oktober. Støtter fortrinsvis dansk musik, teater og dans gennem støtte til projekter, legater til enkeltpersoner, samt til gennemførelse af gæstespil i Danmark og danske gæstespil i udlandet. Søges elektronisk fra 1. juni 1. juni Kulturudviklingspuljen Århus Kulturforvaltningen Åbningstid kl Godsbanen Skovgaardsgade Aarhus C E- mail: idraet- og- fritid/kultur/stoette- og- Puljer/Kulturudviklingspuljen.aspx Inden for to mdr. Fra ansøgningsfristen Der kan søges støtte til Kunstprojekter, herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter. Initiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune samt initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag. Etårige kunstprogrammer og aktivitetsprogrammer. Det forudsættes, at andre støttemuligheder i videst muligt omfang også benyttes. via ansøgningsportal på hjemmesiden (se link) ca. 1. oktober året forinden. ca. 1. februar. ca. 1. maj. Ansøgninger skal være Forvaltningen i hænde inden projektet afvikles. 20

21 Initiativpuljen Århus Ulla Scharling Kulturforvaltningen Godsbanen Skovgaardsgade Aarhus C Mobil: E- mail: Inden for 14 dage At støtte mindre offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus. Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller foreninger. Der kan opnås støtte til koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer., via ansøgningsportalen på hjemmesiden. Se link! Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde senest én måned før arrangementet afholdes. Puljen kan søges løbende. idraet- og- fritid/kultur/stoette- og- Puljer/Initiativpuljen.aspx Kulturpuljen Odense Odense Kommune Flakhaven Odense C Tlf.: natur- og- fritid/puljer- og- projektstoette/stoette- til- kulturen Okt./Nov.: Ansøgninger forberedes til politisk dagsorden. Dec.: By- og Kulturudvalget behandler ansøgninger over kr. Kulturpuljen har til formål at yde tilskud til offentlige, kulturelle arrangementer for borgerne i Odense samt byens gæster. Ansøgninger over kr.: 15. september. Ansøgninger under kr.: Behandles løbende. Ultimo dec.: Brev med tilsagn eller afslag udsendes. Københavns Kommune kulturstøtte Rådhuset Rådhuspladsen København V Mette Josephsen Tlf.: Kontakt kommunen via linket. 21

22 Lauritsen Fonden Sankt Annæ Plads København K T ,5-2 mdr. Efter deadlines. Støtter bredt inden for deres fundats med fokus på områderne søfart, kultur, socialt og humanitært arbejde samt uddannelse., udfyldes elektronisk. 3. juli oktober 2015 LB Fonden LB Foreningen n Arslev Farvergade København K Telefon December 2015 At yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisningsområdet. Der vil blive lagt vægt på, at støtten ydes til projekter, som sigter mod at skabe pædagogisk udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv. Årets tema - Pædagogik og læring i en brydningstid, via hjemmeside. Ansøgningsfristen er den 15. september 2015 Tage Lund- Larsen og hustru Claudine Lund- Larsens Fond Eksisterer ikke længere!! Kan ikke søges! Revideret maj 2015 af Laura Sommer Jespersen 22

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk Fonde som bevilger penge til forskning generelt (opdateret marts 2013). Listen er ekstraheret fra http://www.researchfunding.net/ Har du forslag til ændringer, kontakt Mette Kirkegaard (metteki@mb.au.dk)

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening?

FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? FUNDRAISING Tidsrøver eller en naturlig del af en velfungerende frivillig forening? HVEM ER VI? 2 INDHOLD 1. Fundraising hvad og hvordan? 2. Inspiration, udviklingstendenser og trends 3. Støtteordninger

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen)

Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Fondsoversigt Indhold (for at komme direkte til en fond/pulje, klik på CTRL og derefter på den valgte fond/pulje med musen) Landlegatet... 2 EU s Regionalfond... 2 Landdistriktspuljen... 2 Tips- og lottotilskud

Læs mere

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Hvad er SN Fonden: Fonden blev stiftet, da Sukkerfabriken Nykøbing blev solgt til Danisco. Fonden er en kultur- og erhvervsfond, og det fremgår af formålsparagraffen,

Læs mere

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier:

Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: Oversigt over en række fonde og puljer, I kan søge støtte hos. Oversigten er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier:

En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: En hjælpe-pjece, når I skal søge midler til jeres næste projekt. Pjecen er opdelt i 3 kategorier: 1. Kategori er en oversigt over databaser og nyttige henvisninger. 2. kategori er de store offentlige puljer.

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over fonde

Bilag 5 Oversigt over fonde Bilag 5 Oversigt over fonde Nr Kontaktinformationer Tildelingskriterier (fundats) Hvem kan søge? Omfang af potentiel funding samt anden praktisk information 1. Augustinus Fonden Augustinus Fonden Amaliegade

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

NYHEDSBREV. Skriverprisen 2013 (25.000 kr.) - bliv indstillet som kandidat

NYHEDSBREV. Skriverprisen 2013 (25.000 kr.) - bliv indstillet som kandidat NYHEDSBREV Konkurrence om Drengelitteraturprisen 2013 Skriv en tekst, som kan få læsemodvillige drenge i 4.-7. klasse (9-14 år) til at læse. Frist for indsendelse fredag 14. juni kl. 16. Præmier på 25.000,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 22-05-2001 Mødedato: 22-05-2001 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.15 Mødested: B 101, Børne- og kulturforvaltningen Jørn Larsen, Hans Ulrik Vadmann # 173078/23-05-2001

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im.

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im. FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Velfærdsministeriets Landdistriktspulje http://www.social.dk/projekt_stoette.html www.im.dk Der er pt. rod med domænerne

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER

6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER 6. FONDER, LEGATER OG FORENINGER a. Generelt 1. De Danske Garderforeninger råder over en række Legater og Fonde samt en forening, - under ét benævnt fonde. 2. Renterne af fondenes kapitaler anvendes til

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget

Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup Kommune Referat fra mødet den 27.01.2015 i Kulturcentret Ruth Trier Jette Thomsen Jørgen Kristensen Benny Pedersen Anette Dahl Nielsen Otto Vinter Tine Brings Brock Jørn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv.

Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Støtter aktiviteter, der fremmer gode liv. Kommunernes Fundraisingnetværk, den 3. oktober 2013 Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Vi støtter aktiviteter, der fremmer gode liv inden

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005

F O T O S A F A R I. 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I 28. 29. April 2005 F O T O S A F A R I : En rejse i Dansk arkitektur afholdt af og for deltagerne i konsortieprojektet DEN SYNLIGE BETONOVERFLADE forbedring og fornyelse af betons æstetiske

Læs mere

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren

Gardehusarregimentet. Kontaktofficeren Kontaktofficeren Emner Hvilken støtte/muligheder der findes for den hjemvendte soldat? SSOP, KSO, HKKF Livlinen, Soldaterlegatet, Danske Veteranhjem, Veterankortet, Forsvarets Veterancenter. Rotation.

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN

11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN ARP-HANSEN HOTEL GROUP 11 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere:

Private bidrag: Medlemskontingenter: Største bidragydere: Penge til partierne Ugebrevet A4 har gennemgået regnskaberne for partierne fra valgårene 2005, 2007 og 2011. Gennemgangen viser blandt andet: Private bidrag: De private bidrag er vokset markant fra 49,7

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Meget tilfreds. Universitet fungerede godt, om end det mindede en del om det danske system. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Bergen universitet, UiB Land: Norge Periode: Fra: 09-08-2011 Til: 19-12-2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com

#THECITY# #DOANDSEE# Make your trip start at home www.arrivalguides.com In association with #THECITY# #DOANDSEE# #EATING# #BARSANDNIGHTLIFE# #CAFES# #SHOPPING# #SLEEPING# E20 E55 E47 211 152 151 O4 O3 O2 O2 21 19 19 16 Køpenhavn Amager Kgs Lyngby Glostrup Herlev Måløv Taarbæk

Læs mere

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003

Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio Thoravej 25 2400 Kbh. NV. København den 4. februar 2003 Afgørelse om programudgifter 2002 I besvarelse af Radio- og tv-nævnets afgørelse af 26. november 2002 om Folkets

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler)

ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE. fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER. (Gramex midler, Båndkopi-midler, AVU-kopi-midler) Vejledning (beholdes af ansøger) Dette ansøgningsskema kan udfyldes via din computer og printes ud ANSØGNING OM STØTTE TIL MUSIK-UDGIVELSE fra DANSK MUSIKER FORBUNDS KOLLEKTIVE RETTIGHEDSMIDLER (Gramex

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere