Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside. Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN"

Transkript

1 Eksterne Fonde til Forskerservices hjemmeside Fond Formål Ansøgningsfrist og procedure Kontakt ALBANI FONDEN Ambassade de France au Danemark Fonden støtter almene kunstneriske, kulturelle, historiske og humanitære formål. Fonden støtter også forskning eller beskyttelse af naturmiljøet. Der ydes primært støtte til almennyttige formål i det syddanske område. Der ydes støtte til dansk-franske forskningssamarbejdsprojekter inden for alle videnskabelige fagområder. Hvem kan søge: Ph.D.- studerende, forskere, der er part i et dansk-fransk forskningsprojekt og gæsteforelæsere, der er part i et dansk-fransk universitetssamarbejde. Studerende kan opnå støtte til en flybillet Danmark-Frankrig t/r. Forskere og gæsteforelæsere kan opnå støtte til rejseaktiviteter i form af 2-4 returbilletter pr. projekt samt max. 3 diæter pr. rejse eller medfinansiering af seminarer, kollokvier og workshops i form af tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med rejser, logistik og publikation Ansøgningsfrist: 15. oktober. Ansøgningen skal ske elektronisk på Albanifondens hjemmeside: 2 Ansøgningsfristen for Ph.D-studerende er løbende. Ansøgningsfrist for forskere og gæsteforelæsere: 1. oktober Ansøgningsskema kan downloades på hjemmesiden: Spørgsmål skal rettes til Direktør Paul Nissen eller Direkstionssekretær Marianne Monnerup på tlf: eller fax: Ambassade de France au Danemark Service de Coopération et d'action Culturelle Ny Østergade 3, København K Tlf. : (+45) Kontaktperson: Patrick Nédellec, tlf.: eller hans sekretær Lena Nebsager, e- mail: tlf.:

2 Augustinusfonden Fonden støtter almene, velgørende, humane, kunstneriske, videnskabelige eller lign. formål. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner, gennemførelse af studieophold ved danske uddannelsesinstitutioner eller studieophold i udlandet for grupper. Ansøgninsfrist: Løbende Augustinusfonden Amaliegade København K Tlf: Brødrene Hartmanns Fond Beckett-Fonden Fonden støtter sociale, humanitære, kulturelle, uddannelsesmæssige eller videnskabelige formål. Fonden bevilger ikke midler til: Lønudgifter, personlig uddannelse, studierejser, deltagelse i konferencer, udgivelse af bøger eller cd, kunstudstillinger, afholdelse af koncerter, idræt, teater- og danseforestillinger samt filmproduktion, støtte af social karakter til enkeltpersoner Fonden støtter musik, teater, kunst, forfattere m.v. Støtte til disse formål kan ydes både til konkrete arrangementer (teaterforestillinger, herunder skuespil, opera og ballet, koncertopførelser, lyd- og filmoptagelser, udstillinger, Ansøgningsfrist: Løbende. Ansøgningen skal ske elektronisk: 6 Ansøgning skal sendes med post til Beckett- Fonden i 5 eksemplarer (1 original og 4 kopier) Inden ansøgningen sendes skal man oprettes som ansøger via Beckett-Fonden Online: Vejledning til ansøgningen kan findes på nedenstående link: Brødrene Hartmanns Fonds Sekretariat c/o Birgitte Hartmann Holmager 19 DK-4160 Herlufmagle Tlf: n.dk Beckett-Fonden Hammerensgade 1, 2.sal 1267 København K. Tlf: fax:

3 kunstindkøb m.v.) og som generel støtte til museer, teatre m.v. samt til studierejser, undervisning, forskning, bogudgivelser etc. Bikuben og BG Fonden Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for yngre videnskabsmænd og -kvinder Endvidere støttes herunder arkæologisk forskning, udgravninger, genopbygnings- og bevaringsprojekter, udstillinger, bogudgivelser m.v. Fonden støtter kulturelle, sociale, humanitære, miljømæssige og videnskabelige formål samt forskning og uddannelse. Fonden støtter studierejser i udlandet for yngre videnskabsmænd og -kvinder. Studierejsen skal have et videnskabeligt formål. Der ydes ikke bidrag til seminarer og kongresrejser eller lignende efter- og videreuddannelse. Ansøgningsfrist: Løbende Ansøgningen kan ske elektronisk eller indsendes med post. Ansøgningsskemaet skal i begge tilfælde udfyldes på fondens hjemmeside: Ansøgningsfristen er i september. Det annonceres i dagspressen. Kontakt fonden for ansøgningsskema. Ved spørgsmål til ansøgningsskemaet/ansøgnin gsprocessen kan Bikubenfonden/BG fonden kontaktes på: tlf Christian og Ottilia Brorsons Rejselegat for yngre videnskabsmænd og kvinder Dronningens Tværgade 36, st., 1302 København K. Der er krav om at ansøgeren har bestået afsluttende eksamen og kan sandsynliggøre videnskabelige kvalifikationer.

4 Den Obelske Familiefond Fondets formål er bl.a. at støtte almen nyttige formål bredt. Årligt støttes forsknings-, uddannelsesmæssige og kulturelle formål. Bestyrelsen har traditionelt valgt at fokusere på aktiviteter i Nordjylland, men er i øjeblikket i færd med at udvikle en ny strategi således at det nordjyske fokus fastholdes, men suppleres med indsats-områder over hele landet Ansøgningsfrister: Marts (Ansøgningsfrist ultimo januar) Juni (Ansøgningsfrist ultimo april) August (Ansøgningsfrist ultimo juni) December (Ansøgningsfrist ultimo oktober) Vejledning og ansøgningsprocedure kan findes på fondens hjemmeside: Den Obelske Familiefond Badehusevej 5, 9000 Aalborg Tlf: Direktør Ib Henriksens Fond Familien Hede Nielsens Fond Gangstedfonden Fonden støtter ikke Ph.D.-studier eller trykning af doktordisputatser, bogudgivelser og indenlandske rejser. Universiteter, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner kan søge støtte til videnskabelige forskning - herunder til køb af apparatur, løn- og driftsudgifter mv. Ph.D.-projekter støttes ikke. Fonden støtter kulturelle, videnskabelig, sociale, uddannelsesmæssige formål. Fonden støtter humanistisk forskning, forskning inden for og støtte til de skønne kunster, Ansøgningsfrister: Løbende Der er ingen ansøgningsskemaer. En individuel ansøgning indsendes til fonden i 1 eksemplar med projektbeskrivelse (gerne lægmandsbeskrivelse), budget mv. Læs mere om ansøgningsproceduren her Ansøgningsfrist: 1/5. DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND Heibergsgade 18, 1056 København K. Tlf.: Tlf.tid: kl mandag og torsdag Familien Hede Nielsens Fond Postboks Horsens GANGSTEDFONDEN Gammeltorv 6 DK-1457 København K

5 herunder også studier af antikviteter, især nordisk sølv. Fonden yder bl.a. ikke støtte til uddannelse/studieophold og passiv deltagelse i kongresser. Ansøgninger modtages i perioden 1/3-1/5. Læs mere om ansøgningsprocedure og download ansøgningsskemaer på fondens hjemmeside: Tel G. E. C. Gads Fond Knud Henders Legatfond Fonden støtter akademiske studier, publikationer og forskning i teologi, jura, humaniora, botanik og zoologi samt kirkelige/sociale formål. Der ydes bl.a. ikke støtte til: Arbejdsløn, anskaffelse af bøger og tekniske hjælpemidler, deltagelse i konferencer medmindre ansøger selv skal forelæse. Fonden støtter forskning inde for det franske (italienske - spanske) sprogområde med alle dets aspekter og kulturelle livsformer. Legatet gives til personer, der har en afsluttende akademisk eksamen i de nævnte sprog sprogområder, og som driver forskning inden for disse fag. Legatet ydes som støtte til forskningsprojekter og kan anvendes til følgende formål: studieophold i udlandet, betaling af medhjælp til Ansøgningsfrist: 15. april og 15. oktober Vejledning og ansøgningsskema kan rekvireres på fondssekretariatets eller telefonisk: (Ulla B Nielsen) Ansøgningsfrist: Opslås i Universitetsavisen Ansøgningen sendes til: Bestyrelsen for Knud Hendersens Legatfond, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Njalsgade 128, 2300 København S Kontakt Hanna Laulund for opslag: G. E. C. Gads Fond Vimmelskaftet København K. Tlf Bestyrelsen for Knud Henders Legatfond Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Njalsgade 128, 2300 København S

6 Knud Højgaards Fond forskningsarbejdet, indkøb af materiale og bøger til brug i forskningsarbejdet, udgivelse af videnskabelige skrifter Fonden støtter erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål. Ansøgningsfrist: Løbende Læs om ansøgningsprocedure og download ansøgningsskema på: Knus Højgaards Fond Klampenborgvej 221, 2. sal 2800 Kgs. Lyngby Tlf: (kl. 9-11) Læge Else Nikolajsens Legat Nordea-Fonden Legatet kan søges af yngre kvindelig forsker(kandidat), som er medlem af foreningen Kvindelige Akademikere. Midlerne bevilliges til et velafgrænset forskningsformål, herunder rejse, aktiv kongresdeltagelse, mm. Fonden støtter uddannelse, forskning og innovation - særligt inden for områderne: Sundhed, motion, natur og kultur Ansøgningsfrist: Ansøgningen må i kort form indeholde projektbeskrivelse, budgetoverslag, curriculum vitae, samt eventuel publikationsliste. Der bedes oplyst om projektet støttes fra anden side. Man kan søge Nordea-fonden om støtte til et projekt på flere måder afhængig af projektets størrelse og karakter. Hvis du er i tvivl om, hvilken kategori dit projekt falder inden for, kan du kontakte Nordea-fonden på tlf Læs mere på dette link: Foreningen Kvindelige Akademikere c/o Barbara Melchior Frederiksholms Kanal København K Webside: Nordea-fonden Heerings Gaard Overgaden neden Vandet København K Tlf: Rockwool Fonden Støtter videnskabelige, humanitære, kunstneriske og sociale aktiviteter mv. Læs om ansøgninsproceduren her: Rockwool Fundation Hovedgaden 584

7 DK-2640 Hedehusene Denmark Tlf: org Tuborgfondet Samfundsgavnlige formål, særlig til støtte for dansk erhvervsliv. Støtte til kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse samt erhvervsrelateret forskning. Ansøgningsperiode: 1 marts 31. oktober 2010 Læs mere om ansøgningsproceduren og download ansøgningskema her: /Pages/Kontakt.aspx Tubors Grønne Fond Gamle Carlsberg Vej Valby Tlf: Selvstændighedsfonden Trygfonden

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER

ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER ENERGIRENOVERING & STØTTEMULIGHEDER I denne pjece kan du læse lidt om mulighederne for at få støtte i forbindelse med energirenovering af dit hjem. Derudover lidt om støttemuligheder ved renovering af

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im.

FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST. http://www.social.dk/projekt_stoette.html. www.im. FONDE. Fonde og puljer - med sigte på landdistrikter FONDE OPLYSNINGER TIDSFRIST Velfærdsministeriets Landdistriktspulje http://www.social.dk/projekt_stoette.html www.im.dk Der er pt. rod med domænerne

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER

FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET FORÅRET 2011 FUNDRAISINGKURSUS FOR FORENINGER - ØRUM AKTIV CENTER, ONSDAG DEN 25. SEPTEMBER 2013 OM RASMUS Sponsorrådgiver Forfatter Fundraiser FUNDRAISER Ekstern lektor

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspulje for 2012 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af

ansøgere forskning Du kan med ansøgning korrekt. Formål kvalitet. Støtte Apparatur Overhead Tandem Program Den af Information og vejledning til ansøgere Forskningsprojekter r inden for kliniskk og basal biomedicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig medd at udfylde

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere