Oktober Baggrund Putting uncertainty at the heart of the analysis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2012 1. Baggrund Putting uncertainty at the heart of the analysis"

Transkript

1 Oktober Baggrund Putting uncertainty at the heart of the analysis Altid godt at starte med et citat fra en fra klog analytiker. Denne gang er citatet taget fra Reuters reporteren John Kemp. Dette burde ikke komme som den helt store overraskelse for de fleste men alligevel så glemmer mange folk det ofte. I en verden, hvor økonomierne i Europa og USA halter lidt, vækstraterne i Kina er for nedadgående samt diskussionerne med Iran om deres atom program synes at fortsætte, så er usikkerhed nok en forholdsvis vigtig parameter i enhver analyse herunder analyser af olieprisen. Råolie er et produkt, som mere end noget andet produkt er drevet at det faktiske forbrug udbud og efterspørgsel. Benzin, diesel, jet og bunkerolie er voldsomt gode indikatorer for driften og økonomien i samfundet. Går aktivitetsniveauet op, så stiger forbruget og omvendt. Olie på lager skaber ingen værdi. Olie skal bruges for at skabe værdi. Derfor vil spekulation i olie altid have en god sammenhæng med det faktiske forbrug. Dette skal ses i sammenhæng med, at langt de fleste finansielle produkter, som er hægtet op på olie prisen, kan føre til fysisk levering af olien. Derfor hvis olieprisen er langt udenfor den ramme, som efterspørgslen efter de fysiske produkter kan bære, så vil enten køber eller sælger blot kræve fysisk levering. Såfremt prisen ikke er i ligevægt og/eller modparten ikke har det fysiske produkt vil denne modpart fremstå som hovedpersonen i H. C. Andersens eventyr Kejserens nye klæder afklædt og afsløret. Er usikkerheden så blevet større eller mindre i den seneste periode? Lad os se på hvad spekulanterne gør? Antallet af åbne positioner i papirmarkedet ejet af personer uden fysisk olie (produktion eller naturligt forbrug af olie, som sikres ved handlen) er i de seneste to uger blevet reduceret markant (med ca. 20 %). Når spekulanter indgår disse kontrakter, så vil en status quo i olieprisen ikke være godt nyt. Der skal udsving i priserne til før de for alvor kan tjene penge på disse kontrakter. (Naturligvis i den retning, som de forudser, men volatilitet er generelt godt for spekulanter). Når så antallet af åbne kontrakter er faldet, så kan dette være et udtryk for, at usikkerheden om verdensøkonomien er reduceret, da investorerne ikke tror på store udsving. Udsving er jo drevet af ændringer i forventningerne til efterspørgsel og udbud. Er det så ikke fint, hvis alle de spekulanter er ude af markedet? Isoleret set, nej, bestemt ikke. Jo, mere likvidt i et marked jo bedre og når disse aktører reducerer deres tilstedeværelse, så bliver papirerne mindre likvide og hermed større chance for, at prisen ikke afspejler varens reelle værdi større. Til et lille paradoks, nemlig Canada. Den canadiske olieindustri oplever en god periode med mange nye store udbygninger. Mange af disse udbygninger er dog meget kapital intensive, hvilket ikke kan komme som den helt store overraskelse for folk, som fra tid til anden følger lidt med i olieindustrien. Dog er de Canadiske udbygninger ofte udbygninger i et lidt mere udfordrende vejrlig, i meget fjerne kolde områder. Som om dette ikke er udfordrende nok, så er meget af olien heller ikke placeret i fine sandstenslommer med let tilgængeligt olie. Som vi jo alle ved, så har sandsten den store fordel, at den tillader gennemstrømning af væsker såsom vand og nok lidt mere interessant olie. Samme egenskaber har kalk også, dog vil den skarpe læser nok bemærke, at kalk ikke har helt samme gode kvalitet som sandsten. Hullerne i kalk er nemlig ikke så store, hvorfor vand (og olie) ikke kan passere så hurtigt og/eller være så meget vand i den sammen mængde kalk som i sandsten. Derfor er man ofte svært glad når man finder olie i sandsten, da man dels har fundet olie og dels har fundet det opbevaret i en stenart, hvor olien kan flyde ud af mod din brønd, hvorfor udvindingen bliver overkommelig. At man så finder olie i oliesand; tar sand eller bitumious sand (kært barn har mange navne) burde således være et hvert olieselskabs drøm. Det er nu også en helt god ting, men grunden til at man ikke altid jubler ukontrolleret er, at oliesand har andre karakteristika, som gør det lidt udfordrende. Eller det er nærmere olien end sandet, som gør, at man ikke altid er så jubelglad.

2 Det er nu på tide med en kort forsimplet gennemgang: Olie bliver dannet af plante- og organiske dele, som har ligget under tryk og herigennem bliver omdannet til hydrocarboner over meget meget lang tid. Disse hydrocarboner er oftest flydende, gasholdige og lette og vil derfor naturligt søge at komme op til jordoverfladen og fordampe. Hydrocarbonerne (herefter omtalt som olien) vil søge op gennemjordlagene indtil olien støder på et jord eller sten lag, som den ikke kan gennemtrænge. Herefter vil den fylde rummet op under stenlaget og søge op igen når pladsen er fyldt ud. Den plads kaldes et reservoir. Et normalt reservoir dannes ved enten en forkastning af jordlag eller ved en runding af jordlagene. Dette kan illustreres som en af de to nedenstående illustrationer. Det gule område er de jordlag, hvor olien kan gennemstrømme (såsom sandsten og kalk), mens det grønne er den uigennemtrængelige stenart. Det røde er således reservoiret, hvor man senere kan hente olien op fra. Råolie består af mange forskellige typer af hydrocarboner. Enkeltdelene (molekylerne) er sammensætninger af hydrogen og kulstofatomer. Fx er propan og butan (gas til havegrillen) sammensat af hhv. 3 og 4 Kulstofatomer med tilknyttede hydrogenatomer. Kæden er derfor ikke så lang og derfor forholdsvis let og flytter sig derfor let i et reservoir. Tager man i den helt anden ende af råolien, så er der molekyler, som består af flere hundrede Kulstofatomer med et tilhørende antal hydrogener. Disse er noget tungere, klæbrige og har meget svært ved at flyde. Normal råolie består af et mix af disse forskellige typer af molekyler, som raffinaderierne skiller ad og anvender til benzin, diesel, bunker olie og asfalt mv. Tilbage til emnet, oliesand. I oliesandsforekomster er der ofte ikke et jord/stenlag over olien, som tilsikrer at olien ikke forsvinder op og ud i atmosfæren. Noget af olien er sluppet ud og væk. Den del, som er tilbage i sandet, består af de lange seje molekyler, som i sig selv ikke kan flyde igennem eller ud fra sandet. Olien er derfor bundet til sandet og flyder ikke af sig selv. Dette giver minimum to problemer. Nemlig, at molekylerne oftest er lange og klæbrige, hvilket gør at anvendelsesmulighederne bliver begrænset ganske betragteligt. Anvendelsesmulighederne kan dog øges, såfremt olien behandles på et avanceret raffinaderi, som er i stand til opsplitte molekylet til flere enkeltdele. Denne proces kræver dog dyrt udstyr, som ikke alle raffinaderier har. Herudover er der ofte et stort energi forbrug, forurening og spil af produkter forbundet med denne proces. Alt dette betyder, at olien oftest sælges med et pænt afslag i forhold til Brent olien, da ikke mange kan tage imod olien og omdannelsen af den er meget omkostningsfuld, samt anvendelsesmulighederne er begrænset. Værdien af olien i oliesand er derfor lavere. Det er dog ikke det eneste problem, for olien var jo bundet fast i sandet og flyder ikke ud af sig selv. Det betyder at udvindingen af olien bliver noget mere omkostningsfuld, da man enten skal tilføre masser af varmt vand mv. til sandet for at få olien til at slippe sandet, hvorefter olien skal skilles fra vandet igen eller man skal grave sandet op med store maskiner, fragte sandet til produktionsanlæg for at få sandet til at slippe olien. Dette betyder, at pænt meget sand skal flyttes for at få meget lidt olie ud. Olie, som ikke er så meget værd som almindelig olie. Break-even priser på olieudvinding er derfor oftest på ca USD/tønde. Herudover er der lidt mere forurening forbundet med udvindingen, da man anvender energi svarende til 12-22% af energien i olien til at udvinde den. Tilbage til Canada. Med en break-even mellem 60 og 100 USD er disse ressourcer ikke blevet undersøgt nær så meget som konventionel olie, da olieprisen ikke har været over dette niveau i mange år. I de seneste år har der dog været en god del opmærksomhed på disse ressourcer, da olieprisen jo har været over dette niveau selv for mindre god olie. Estimaterne for mængden af bitumen olien varierer meget. Nogle kilder skyder mængden til at være ca. 250 mia. tønder på verdensplan, hvoraf 70% forventes at være i Canada. Derfor har Canada en god interesse i disse olietyper. Canada vil godt have mange investeringer i udbygningen, hvilket også skal ske via investeringer fra udenlandske selskaber. I den seneste måned har den canadiske olieminister været på tourné for at fremme udenlandske investeringer. Han udtalte, at Canada håber på investeringer over den næste 5 års periode på ca. C$ 650 milliarder. Så må det jo være en stor glæde for den canadiske olieminister, at Kina i disse år har rejst den lange vej til Canada med mange penge i lommerne klar til at investere.

3 Et kinesisk selskab vil købe det canadiske selskab Nexen, et andet kinesisk selskab har købt 49% af Talisman (canadisk selskab) i Nordsøen, samt i sidste måned bød endnu et kinesisk selskab på andele af canadiske felter og licenser ejet af Conoco for 5 mia. USD. Kineserne har penge med hjemmefra og vil gerne investere. Når de canadiske myndigheder skal godkende handlerne, så trækker de processen ud og kommer med kritiske udtalelser om kinesisk overtagelse. Så samtidig med man ønsker at fremme investeringer i oliesandindustrien, så udskyder man godkendelser for dem, som gerne vil investere i udvindingen. Måske skyldes det lidt national stolthed, da store stolte virksomheder overtages af kinesere samt den kinesiske kontrol over canadisk olie. Man vil godt have investeringerne, men ikke afgive kontrollen. Men man har samtidig møder med de indiske myndigheder for at få Indien til at deltage lidt mere aktivt. Så måske er Indien ok, men man er lidt mere afventende med hensyn til Kina eller de er lidt for aktive. Megen af produktionen såvel i Canada som på den amerikanske side af grænsen har store udfordringer med logistikken. Der ikke er pipelines nok samt alt det sand der skal flyttes rundt renses osv.. Dette har vist sig at være en lille redningskrans til den amerikanske jernbaneindustri, som har fået en opblomstring, da man i stigende grad vælger at transportere olien via jernbanen. 2. Udbud/efterspørgsel Nedenfor har vi så de seneste OPEC produktionstal: Mio. BBL/dag August Produktion September Produktion Mål Jan 2009 Kapacitet *1 (IEA) Reserve kapacitet Algeriet 1,20 1,19 1,203 1,35 0,16 Angola 1,85 1,70 1,517 2,10 0,40 Ecuador 0,49 0,49 0,434 0,50 0,01 Iran 2,85 2,80 3,336 4,00 1,20 Kuwait 2,75 2,76 2,222 3,30 0,54 Libyen 1,42 1,46 1,469 1,80 0,34 Nigeria 2,30 1,95 1,673 2,20 0,25 Qatar 0,77 0,76 0,731 0,95 0,19 Saudi Arabien 9,95 10,00 8,051 12,50 2,50 Emiraterne 2,60 2,62 2,223 3,05 0,43 Venezuela 2,30 2,30 1,986 2,40 0,10 OPEC 11 28,48 28,03 24,845 34,15 6,12 Irak 3,05 3,06 2,50 Total 31,53 31,09 30,000 *2 36,65 *1 Kapacitet som kan nås indenfor 30 dage og holdes i over 90 dage *2 Dec aftale mellem OPEC blev man enige om et samlet produktionsmål på 30 mio. tønder om dagen, samt ikke at fordele det ud på lande. Vi bibeholder 2009 målene i vores tekst alligevel. At kalde Irans 1,2 mio. tønders produktionskapacitet som en reserve kapacitet er måske ikke helt retvisende i disse dage. For selvom nogle måske skulle mene, at det er god skik at have lidt ekstra kapacitet og fleksibilitet i systemet, så er en reserve kapacitet for Iran nok ikke helt selvvalgt. Dog er det bemærkelsesværdigt, at når verdens (måske tidligere) stormagter melder voldsomt klart ud mange gange og igangsætter virkeligt mange initiativer mod Iran, så er resultatet kun en reduktion i produktionen på i niveauet 1 mio. tønder om dagen. Iran er stadig i stand til at producere 2,8 mio. tønder om dagen, hvilket vil svare til, at ca. 100 store tankskibe forlader Iran hver måned med olie ud til verdens forbrugere uden stormagterne rigtigt kan gøre noget.

4 Om end embargoen har en effekt på Iran (1 mio. tønder er trods alt en omsætning på ca. 600 mio. DKK om dagen), så er effektiviteten ikke imponerende. Der er naturligvis nogle store udfordringer med at betale til Iran og sejle med deres olie, men det lykkedes det dog at afskibe ca. 100 skibe om måneden. En anden effekt for Iran er, at deres valuta har reduceret med ca. 70 procent hen over året, så for menigmand i Iran er livet nok ikke blevet lettere. Dem som har adgang til olie og ikke mindst oliepengene modtager nok ikke Iransk valuta for olien, så de ser nok ikke helt samme problem. At de nok heller ikke får direkte betaling i USD, da USA har gjort denne betaling vanskelig er en anden sag. Man kan jo få betaling i så mange andre valutaer, eller betaling i form af farvefjernsyn, biler eller hvad man nu ellers lige har brug for. Hvem producerer farvefjernsyn eller biler, tjo, Syd Korea har vel et par stykker, som er aktive i de brancher. Om det er årsagen skal vi lade være usagt, men Syd Korea har meddelt, at de nu jævnligt modtager laster fra Iran og vil øge den trafik fremover. Indien har igennem hele perioden ifølge rapporter modtaget flere laster fra Iran. Tilsvarende har der været rygter om, at olien i flere tilfælde er gået til Indonesien. Selvom Indonesien er et folkerigt land og bruger noget råolie (forbruger ca. 1.3 mio. tønder om dagen, men producere selv ca. 1 mio. tønder om dagen), så er afsætningsmulighederne nok ikke de største. Men Indonesien har med en produktion på 1 mio. tønder en god del infrastruktur, lagre, udskibningshavne og forskellige blends. Derfor kunne man jo teoretisk losse olien i landet, fylde det på andre skibe og sejle det bort som egen olie, eller selv forbruge olien fra Iran og eksportere egen olie, eller raffinere olien fra Iran og sælge benzin fra egne raffinaderier som om den var produceret med egen olie. Hvis nu ønsket om at efterkomme sanktioner fra vesten ikke er de største, kombineret med muligheden for en høj indtjening er til stede og Indonesisk statistik over input vs. output måske ikke er optimal, så giver det teoretiske muligheder for Iran til at komme af med deres olie. Vi er naturligvis ikke i stand til at efterprøve rygterne, blot konstatere at mulighederne kan være til stede, og ca. 100 skibe om måneden finder en havn. 3. Transport Transport raterne er stadig temligt dårlige for skibsejerne og ingen umiddelbar ændring forude bortset fra forhåbninger om dårligt vejr fra deres side. 130,00 120,00 %WS 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 WS% = 100 er baseret på omkostninger per tons for et standard tankskib på tons (omtrent som de fleste Nordsø skibe) inklusiv havnepenge, bunkers og driftsomkostninger. Et skib på f.eks tons kan således godt tjene penge til rater der er væsentlig under WS 100. Som det fremgår af ovenstående, så er det nok ikke skibsejerne, som tjener de fleste penge i disse dage. Således er indtjeningen for skibene 20% under hvad markedet forventede i begyndelsen af året. Manglen på arbejde fra Iran vurderes som værende en del af udfordringerne, mens vejret ikke har været så skidt at mange tankere er blevet holdt tilbage. Derfor er vi p.t. i en situation, hvor udbudet af skibe er noget større

5 USD/BBL end efterspørgslen men en god lille storm kan hurtigt ændre på dette (læs = så bliver mange tankere holdt tilbage ved loading punkter, forsinkede eller lukket inde i forskellige stræder, hvorfor udbuddet reduceres). 4. Raffinering Cracks De sidste par måneder har været rimeligt gode for raffinaderierne. Det har gået helt forrygende for benzin craket helt op til 25 USD, hvorefter det har ligget på dollar efterfølgende. Ikke helt skidt, hvor selv de europæiske raffinaderier har tjent penge. Forklaringen skal ligge i, at prisen på standerne har været forholdsvist uændrede, mens prisdifferentialet for de gode oliekvaliteter har været under en god del pres. Jet har også været stigende og ligger nu på et ganske godt niveau, hvorimod diesel alt i alt bare har været godt. Dette endog efter driving season, som alt i alt var lidt skuffende for olieselskaberne. Dette kan som følge af konkurrencesituationen føre til, at enten prisen på standerne vil falde, da rafinaderierne nok vil øge deres produktion eller til at markedet for gode oliekvaliteter stiger igen. Der har over de senete uger været små tegn på, at differentialerne på de gode olier er på vej op, mens benzinprisen stadig var forholdsvis høj sidste gang jeg tankede min bil Gasoline crk Jet crk Diesel crk 0 Crack i denne forstand er prisen på et færdig raffineret produkt set i forhold til prisen på råolie i samme mængde enhed baseret på Rotterdam priser.

6 DEC2 MAR3 JUN3 SEP3 DEC3 MAR4 JUN4 SEP4 DEC4 MAR5 JUN5 SEP5 DEC5 MAR6 JUN6 SEP6 DEC6 JUN8 DEC9 5. Markedspriser Vi starter gennemgangen med at vise en graf over Dated Brent og future/swap: Dated Brent Future SWAP Siden sidste udgave er olieprisen steget en ca. 15 USD per tønde, og svinger nu mellem 110 eller 115 USD per tønde. Produktionen i Nordsøen er ikke længere præget af sommer nedlukningerne af felterne, men programmerne byder dog til stadighed på mindre mængder. Kigger man på markedets bud på olieprisen i fremtiden, så er den langsigtede forventning ikke ændret markant. Dette ses ved, at slutpunktet or de to future kurver ender i nogenlunde samme niveau. Dog er kurven stejlere for forwardprisen. En slutning kunne derfor være, at markedet mener, at den nuværende pris er lidt for høj i forhold til udbud/efterspørgslen på lidt længere sigt. En stejl nedadgående forward kurve betyder tilsvarende, at lagring af olie ikke er det helt store hit i øjeblikket. Begrundelsen herfor er ganske simpel: det er ikke en god forretning at købe olie i dag til 112 USD per tønde, betale 1-15 cent per måned i oplagring og sælge det 1 måned efter til 1 dollar mindre. Derfor går det ikke super godt for lager virksomheder i øjeblikket. For et par år siden havde de gyldne tider. Her var regnestykket nemlig omvendt, køb i dag, oplagre olien og sælg næste måned for 1-2 doller mere end købsprisen. Dette naturligvis sikret med køb af futures, så der ikke var nogen risici involveret. Det var gode dage. År til dato er Dated Brent 112,192 $/bbl, men gennemsnitsprisen for sidste år i samme periode var 111,696 $/bbl. En forskel på ca. 50 cent er ikke voldsomt, så måske har alt den snak om store udsving i oliepriserne er måske lidt overdrevet. De 50 cent fortæller dog ikke hele historien, da dette er mere eller mindre tilfældigt, at forskellen i gennemsnit er så lav. Når man analysere lidt på priserne, så var max prisen i 2011, 126,6 USD/bbl og minimums prisen 93,7 USD/bbl, mens de tilsvarende for 2012 har været 88,6 og 128,2 USD/bbl. Så i hvert år udsving på ca +/- 15 procent i forhold til gennemsnittet må dog betegnes som nogle rimeligt store udsving. Volatilitet er godt for spekulanter og usikkerhed godt at indregne i sine analyser.

7 USD per BBL Brent og de øvrige Nordsøolier 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 STATFJORD - BRENT TRADED DIFFERENTIAL Slutteligt til prisen for god kvalitets olie her indikeret ved prisen for traded differential mellem Statfjord olien og Brent olien. Et differentiale i niveauet 50 cent er ikke voldsomt og er en del lavere end i februar marts måned. Dette nyhedsbrev er udarbejdet af DONG og er kun til information. Oplysningerne i dette nyhedsbrev er modtaget fra kilder, som DONG opfatter som pålidelige, men vi påtager os intet ansvar for, om oplysningerne er rigtige eller fuldstændige. Oplysningerne i dette nyhedsbrev udtrykker ikke nødvendigvis DONGs holdning og kan efter deres natur ændre sig. DONG påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere oplysningerne i dette nyhedsbrev. Oplysningerne i dette nyhedsbrev er ikke en forudsigelse af aktuelle resultater, som kan ændre sig væsentligt i forhold til det angivne. Hverken DONG eller medlemmer af DONGs bestyrelse, direktion eller DONGs medarbejdere påtager sig noget ansvar for tab, der måtte opstå som følge af brug af oplysningerne i dette nyhedsbrev. EP

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel November 2012 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel Vi starter med lidt opfølgning fra sidste måneds skriv om oliemarkedet, hvor fokus var lidt på Canada. Det Canadiske oliesand

Læs mere

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From

Offshore og økonomi. Offshore Center Danmark. Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From Offshore Center Danmark Danske Bank - Kredit Analyse Afdelingsdirektør Bertil From 1 Program Økonomi, olie og offshore Situationen på oliemarkedet Opsving i offshore-industrien Øvrige branchetrends Konklusion

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 6. september 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 5. september 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Minus US $ 8,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Minus US $ 7,30

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 Prisen på energi har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET

Markedskommentar Torsdag den 21 juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset FONDENES AKTIVITET Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 21 juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 20-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 0,70 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 2,00 pr. Short ton

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722

STIGENDE OLIEPRISER. 4. juni 2004/JSJ. Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 4. juni 2004/JSJ Af Jonas Schytz Juul, direkte telefon: 3355 7722 Resumé: STIGENDE OLIEPRISER Oliepriserne har været kraftigt stigende det seneste års tid og nåede i løbet af maj måned rekordhøje niveauer

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 3. januar 2013. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 11,90 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 2. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 13,40 pr. short ton Minus US $ 11,90 pr. short ton MINUS US $ 3,10 pr. short

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 2 14.1.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37,00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 05-02-2015 05-04-2015 05-06-2015 05-08-2015 05-10-2015

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 4. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Priserne på energimarkederne har

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 16. august 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 15. august 2012 Sojaskrå Efterår 2012 Plus US $ 13,40 pr. Short ton Vinter 2012/13 Plus US $ 12,50 pr.

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 10. januar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Minus US $ 1,10 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar CHICAGO-BØRSEN sluttede den 9. januar 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Natmarked Minus US $ 0,90 pr. short ton Minus US $ 1,10 pr. short ton MINUS US $ 1,00 pr. short ton

Læs mere

Energi - Kommerciel afdækning

Energi - Kommerciel afdækning Energi - Kommerciel afdækning Prisen på Brent ligger aktuelt i USD 19 (fra USD 17 siden sidst) primært grundet prispositive amerikanske nøgletal. Vi fastholder dog stadigvæk en gennemsnitspris i 214 på

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 6 11.2.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37,00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 06-03-2015 06-05-2015 06-07-2015 06-09-2015 06-11-2015

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 Prisen på energi har været relativt stabil

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 7.juni CHICAGO-BØRSEN sluttede den NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 7.juni 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06-06-2012 Sojaskrå Sommer 2012 Plus US $ 12,40 pr. Short ton Efterår 2012 Plus US $ 7,10 pr. Short ton

Læs mere

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta

Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 APRIL 2018 Virksomheder bærer risiko ved handel i fremmed valuta Mange virksomheder bærer selv risikoen, hvis deres salg til udlandet sker i en valuta,

Læs mere

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse:

Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8. Skole: Navn: Klasse: Fyldt med energi Ny Prisma Fysik og kemi 8 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Grønne planter bruger vand og kuldioxid til at producere oxygen og opbygge organiske stoffer ved fotosyntese. Sæt kryds ved det

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 9 3.3.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37,00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 27-03-2015 27-05-2015 27-07-2015 27-09-2015 27-11-2015

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne

Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyse: Den forventede økonomiske udvikling i Iran efter sanktionsophævelserne Udenrigsøkonomisk analyseenhed i samarbejde med ambassaden i Teheran, MENA og SPK Sammenfatning: Udenrigsministeriet

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 1. august CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Plus US $ 1,30 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 1. august 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 31. juli 2013 Sojaskrå Sommer 2013 Vinter 2013 Plus US $ 5,90 pr. short ton Plus US $ 1,30 pr. short

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2017

Big Picture 1. kvartal 2017 Big Picture 1. kvartal 2017 Jeppe Christiansen CEO Februar 2017 Big Picture Vækst i global økonomi (% p.a.) 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Olieprisens himmelflugt

Olieprisens himmelflugt ANALYSE Oktober 2008 Olieprisens himmelflugt Martin Hvidt I juli 2008 blev en tønde råolie handlet for 147 dollar - den højeste pris nogensinde. De seneste års kraftige økonomiske vækst - og dermed stigende

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Kulprisen 3 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Der har overordnet set været en

Læs mere

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig.

Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Millioner tons Stort fald i forventningerne til global oliefrøproduktion, forventningerne til korn har ikke flyttet sig. Tørke i Sydamerika påvirker stærkt soja og solsikkeproduktionen. I Argentina nedjusterer

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

x Uge Side 1 af 9

x Uge Side 1 af 9 x Uge 3 21.1.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37.00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34.00 31.00 28.00 25.00 22.00 19.00 16.00 13-02-2015 13-04-2015 13-06-2015 13-08-2015 13-10-2015

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 50 10.12.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 37,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 29-01-2015 28-02-2015 31-03-2015 30-04-2015 31-05-2015

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal september 2016

Status på udvalgte nøgletal september 2016 Status på udvalgte nøgletal september 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Arbejdsmarkedet tog sig en puster i juli med et svagt fald i beskæftigelsen,

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013 Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 07. november 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 06. november 2013 Sojaskrå Natmarked pt. plus US $ Vinter 2013 Plus US $ 3,50 pr. short tons 1,40

Læs mere

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet!

Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! Nyhedsbrev Kbh. 4. maj 2016 Markedskommentar april: Mindre uro og mere stabilitet på aktie- og oliemarkedet! April blev som marts en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af stigende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 17 28.4.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37,00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 27-05-2015 27-07-2015 27-09-2015 27-11-2015 27-01-2016

Læs mere

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 5. december CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013

Råvare NYT Markedskommentar. Markedskommentar Torsdag den 5. december CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013 Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 5. december 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 4. december 2013 Sojaskrå Vinter 2013 Plus US $ 1,50 pr. short tons Natmarked pt. Uændret Sommer 2014

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 33 13.08.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 14-08-2014 14-10-2014 14-12-2014 14-02-2015

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar

Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012. CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012. NYHEDER Sojakomplekset. Råvare NYT Markedskommentar Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 22. november 2012 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 21. november 2012 Sojaskrå Vinter 2012/13 Forår 2013 Minus US $ 1,50 pr. Short ton Minus US $ 2,20

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 15 14.4.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37,00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 16-04-2015 16-06-2015 16-08-2015 16-10-2015 16-12-2015

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 51 17.12.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 EUR/MWh 37,00 Futures - 2016 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 05-02-2015 05-03-2015 05-04-2015 05-05-2015 05-06-2015

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger Læs om: 2. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger Læs om: 2. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2015 Læs om: > > Elprisen 2 > > Gasprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Energimarkederne har ligget

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 2. KVARTAL 2016 > > Elprisen 2 > > Gasprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 3 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Efter længere tids nedafgående

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Energi - Kommerciel afdækning

Energi - Kommerciel afdækning Energi - Kommerciel afdækning Prisen på Brent ligger aktuelt i USD 16,5 (fra USD 18 siden medio februar). Vi fastholder stadigvæk en gennemsnitspris i 214 på USD 15 og forventer derfor, at prisen på kort

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 48 26.11.2015 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2016 40,00 EUR/MWh Futures - 2016 38,00 Nordpool Tyskland DK1 DK2 36,00 34,00 32,00 30,00 28,00 26,00 24,00 22,00 20,00 13-01-2015 13-02-2015 13-03-2015

Læs mere

Uge Side 1 af 9

Uge Side 1 af 9 Uge 1 7.1.2016 Side 1 af 9 Forwardkontrakter år 2017 EUR/MWh 37,00 Futures - 2017 Nordpool Tyskland DK1 DK2 34,00 31,00 28,00 25,00 22,00 19,00 16,00 20-02-2015 20-03-2015 20-04-2015 20-05-2015 20-06-2015

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading:

EURUSD. Kommentar fra Nordic Sales Trading: 13/01-16 Kommentar fra Nordic Sales Trading: Ansvarsfraskrivelse: følgende handelsmuligheder skal ikke betragtes som købs- eller salgsanbefalinger, men skal derimod betragtes som generel information om

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2014

Status på udvalgte nøgletal april 2014 Status på udvalgte nøgletal april 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling I starten af 214 har der været blandede signaler fra de økonomiske nøgletal. Et

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere