Oktober Baggrund Putting uncertainty at the heart of the analysis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2012 1. Baggrund Putting uncertainty at the heart of the analysis"

Transkript

1 Oktober Baggrund Putting uncertainty at the heart of the analysis Altid godt at starte med et citat fra en fra klog analytiker. Denne gang er citatet taget fra Reuters reporteren John Kemp. Dette burde ikke komme som den helt store overraskelse for de fleste men alligevel så glemmer mange folk det ofte. I en verden, hvor økonomierne i Europa og USA halter lidt, vækstraterne i Kina er for nedadgående samt diskussionerne med Iran om deres atom program synes at fortsætte, så er usikkerhed nok en forholdsvis vigtig parameter i enhver analyse herunder analyser af olieprisen. Råolie er et produkt, som mere end noget andet produkt er drevet at det faktiske forbrug udbud og efterspørgsel. Benzin, diesel, jet og bunkerolie er voldsomt gode indikatorer for driften og økonomien i samfundet. Går aktivitetsniveauet op, så stiger forbruget og omvendt. Olie på lager skaber ingen værdi. Olie skal bruges for at skabe værdi. Derfor vil spekulation i olie altid have en god sammenhæng med det faktiske forbrug. Dette skal ses i sammenhæng med, at langt de fleste finansielle produkter, som er hægtet op på olie prisen, kan føre til fysisk levering af olien. Derfor hvis olieprisen er langt udenfor den ramme, som efterspørgslen efter de fysiske produkter kan bære, så vil enten køber eller sælger blot kræve fysisk levering. Såfremt prisen ikke er i ligevægt og/eller modparten ikke har det fysiske produkt vil denne modpart fremstå som hovedpersonen i H. C. Andersens eventyr Kejserens nye klæder afklædt og afsløret. Er usikkerheden så blevet større eller mindre i den seneste periode? Lad os se på hvad spekulanterne gør? Antallet af åbne positioner i papirmarkedet ejet af personer uden fysisk olie (produktion eller naturligt forbrug af olie, som sikres ved handlen) er i de seneste to uger blevet reduceret markant (med ca. 20 %). Når spekulanter indgår disse kontrakter, så vil en status quo i olieprisen ikke være godt nyt. Der skal udsving i priserne til før de for alvor kan tjene penge på disse kontrakter. (Naturligvis i den retning, som de forudser, men volatilitet er generelt godt for spekulanter). Når så antallet af åbne kontrakter er faldet, så kan dette være et udtryk for, at usikkerheden om verdensøkonomien er reduceret, da investorerne ikke tror på store udsving. Udsving er jo drevet af ændringer i forventningerne til efterspørgsel og udbud. Er det så ikke fint, hvis alle de spekulanter er ude af markedet? Isoleret set, nej, bestemt ikke. Jo, mere likvidt i et marked jo bedre og når disse aktører reducerer deres tilstedeværelse, så bliver papirerne mindre likvide og hermed større chance for, at prisen ikke afspejler varens reelle værdi større. Til et lille paradoks, nemlig Canada. Den canadiske olieindustri oplever en god periode med mange nye store udbygninger. Mange af disse udbygninger er dog meget kapital intensive, hvilket ikke kan komme som den helt store overraskelse for folk, som fra tid til anden følger lidt med i olieindustrien. Dog er de Canadiske udbygninger ofte udbygninger i et lidt mere udfordrende vejrlig, i meget fjerne kolde områder. Som om dette ikke er udfordrende nok, så er meget af olien heller ikke placeret i fine sandstenslommer med let tilgængeligt olie. Som vi jo alle ved, så har sandsten den store fordel, at den tillader gennemstrømning af væsker såsom vand og nok lidt mere interessant olie. Samme egenskaber har kalk også, dog vil den skarpe læser nok bemærke, at kalk ikke har helt samme gode kvalitet som sandsten. Hullerne i kalk er nemlig ikke så store, hvorfor vand (og olie) ikke kan passere så hurtigt og/eller være så meget vand i den sammen mængde kalk som i sandsten. Derfor er man ofte svært glad når man finder olie i sandsten, da man dels har fundet olie og dels har fundet det opbevaret i en stenart, hvor olien kan flyde ud af mod din brønd, hvorfor udvindingen bliver overkommelig. At man så finder olie i oliesand; tar sand eller bitumious sand (kært barn har mange navne) burde således være et hvert olieselskabs drøm. Det er nu også en helt god ting, men grunden til at man ikke altid jubler ukontrolleret er, at oliesand har andre karakteristika, som gør det lidt udfordrende. Eller det er nærmere olien end sandet, som gør, at man ikke altid er så jubelglad.

2 Det er nu på tide med en kort forsimplet gennemgang: Olie bliver dannet af plante- og organiske dele, som har ligget under tryk og herigennem bliver omdannet til hydrocarboner over meget meget lang tid. Disse hydrocarboner er oftest flydende, gasholdige og lette og vil derfor naturligt søge at komme op til jordoverfladen og fordampe. Hydrocarbonerne (herefter omtalt som olien) vil søge op gennemjordlagene indtil olien støder på et jord eller sten lag, som den ikke kan gennemtrænge. Herefter vil den fylde rummet op under stenlaget og søge op igen når pladsen er fyldt ud. Den plads kaldes et reservoir. Et normalt reservoir dannes ved enten en forkastning af jordlag eller ved en runding af jordlagene. Dette kan illustreres som en af de to nedenstående illustrationer. Det gule område er de jordlag, hvor olien kan gennemstrømme (såsom sandsten og kalk), mens det grønne er den uigennemtrængelige stenart. Det røde er således reservoiret, hvor man senere kan hente olien op fra. Råolie består af mange forskellige typer af hydrocarboner. Enkeltdelene (molekylerne) er sammensætninger af hydrogen og kulstofatomer. Fx er propan og butan (gas til havegrillen) sammensat af hhv. 3 og 4 Kulstofatomer med tilknyttede hydrogenatomer. Kæden er derfor ikke så lang og derfor forholdsvis let og flytter sig derfor let i et reservoir. Tager man i den helt anden ende af råolien, så er der molekyler, som består af flere hundrede Kulstofatomer med et tilhørende antal hydrogener. Disse er noget tungere, klæbrige og har meget svært ved at flyde. Normal råolie består af et mix af disse forskellige typer af molekyler, som raffinaderierne skiller ad og anvender til benzin, diesel, bunker olie og asfalt mv. Tilbage til emnet, oliesand. I oliesandsforekomster er der ofte ikke et jord/stenlag over olien, som tilsikrer at olien ikke forsvinder op og ud i atmosfæren. Noget af olien er sluppet ud og væk. Den del, som er tilbage i sandet, består af de lange seje molekyler, som i sig selv ikke kan flyde igennem eller ud fra sandet. Olien er derfor bundet til sandet og flyder ikke af sig selv. Dette giver minimum to problemer. Nemlig, at molekylerne oftest er lange og klæbrige, hvilket gør at anvendelsesmulighederne bliver begrænset ganske betragteligt. Anvendelsesmulighederne kan dog øges, såfremt olien behandles på et avanceret raffinaderi, som er i stand til opsplitte molekylet til flere enkeltdele. Denne proces kræver dog dyrt udstyr, som ikke alle raffinaderier har. Herudover er der ofte et stort energi forbrug, forurening og spil af produkter forbundet med denne proces. Alt dette betyder, at olien oftest sælges med et pænt afslag i forhold til Brent olien, da ikke mange kan tage imod olien og omdannelsen af den er meget omkostningsfuld, samt anvendelsesmulighederne er begrænset. Værdien af olien i oliesand er derfor lavere. Det er dog ikke det eneste problem, for olien var jo bundet fast i sandet og flyder ikke ud af sig selv. Det betyder at udvindingen af olien bliver noget mere omkostningsfuld, da man enten skal tilføre masser af varmt vand mv. til sandet for at få olien til at slippe sandet, hvorefter olien skal skilles fra vandet igen eller man skal grave sandet op med store maskiner, fragte sandet til produktionsanlæg for at få sandet til at slippe olien. Dette betyder, at pænt meget sand skal flyttes for at få meget lidt olie ud. Olie, som ikke er så meget værd som almindelig olie. Break-even priser på olieudvinding er derfor oftest på ca USD/tønde. Herudover er der lidt mere forurening forbundet med udvindingen, da man anvender energi svarende til 12-22% af energien i olien til at udvinde den. Tilbage til Canada. Med en break-even mellem 60 og 100 USD er disse ressourcer ikke blevet undersøgt nær så meget som konventionel olie, da olieprisen ikke har været over dette niveau i mange år. I de seneste år har der dog været en god del opmærksomhed på disse ressourcer, da olieprisen jo har været over dette niveau selv for mindre god olie. Estimaterne for mængden af bitumen olien varierer meget. Nogle kilder skyder mængden til at være ca. 250 mia. tønder på verdensplan, hvoraf 70% forventes at være i Canada. Derfor har Canada en god interesse i disse olietyper. Canada vil godt have mange investeringer i udbygningen, hvilket også skal ske via investeringer fra udenlandske selskaber. I den seneste måned har den canadiske olieminister været på tourné for at fremme udenlandske investeringer. Han udtalte, at Canada håber på investeringer over den næste 5 års periode på ca. C$ 650 milliarder. Så må det jo være en stor glæde for den canadiske olieminister, at Kina i disse år har rejst den lange vej til Canada med mange penge i lommerne klar til at investere.

3 Et kinesisk selskab vil købe det canadiske selskab Nexen, et andet kinesisk selskab har købt 49% af Talisman (canadisk selskab) i Nordsøen, samt i sidste måned bød endnu et kinesisk selskab på andele af canadiske felter og licenser ejet af Conoco for 5 mia. USD. Kineserne har penge med hjemmefra og vil gerne investere. Når de canadiske myndigheder skal godkende handlerne, så trækker de processen ud og kommer med kritiske udtalelser om kinesisk overtagelse. Så samtidig med man ønsker at fremme investeringer i oliesandindustrien, så udskyder man godkendelser for dem, som gerne vil investere i udvindingen. Måske skyldes det lidt national stolthed, da store stolte virksomheder overtages af kinesere samt den kinesiske kontrol over canadisk olie. Man vil godt have investeringerne, men ikke afgive kontrollen. Men man har samtidig møder med de indiske myndigheder for at få Indien til at deltage lidt mere aktivt. Så måske er Indien ok, men man er lidt mere afventende med hensyn til Kina eller de er lidt for aktive. Megen af produktionen såvel i Canada som på den amerikanske side af grænsen har store udfordringer med logistikken. Der ikke er pipelines nok samt alt det sand der skal flyttes rundt renses osv.. Dette har vist sig at være en lille redningskrans til den amerikanske jernbaneindustri, som har fået en opblomstring, da man i stigende grad vælger at transportere olien via jernbanen. 2. Udbud/efterspørgsel Nedenfor har vi så de seneste OPEC produktionstal: Mio. BBL/dag August Produktion September Produktion Mål Jan 2009 Kapacitet *1 (IEA) Reserve kapacitet Algeriet 1,20 1,19 1,203 1,35 0,16 Angola 1,85 1,70 1,517 2,10 0,40 Ecuador 0,49 0,49 0,434 0,50 0,01 Iran 2,85 2,80 3,336 4,00 1,20 Kuwait 2,75 2,76 2,222 3,30 0,54 Libyen 1,42 1,46 1,469 1,80 0,34 Nigeria 2,30 1,95 1,673 2,20 0,25 Qatar 0,77 0,76 0,731 0,95 0,19 Saudi Arabien 9,95 10,00 8,051 12,50 2,50 Emiraterne 2,60 2,62 2,223 3,05 0,43 Venezuela 2,30 2,30 1,986 2,40 0,10 OPEC 11 28,48 28,03 24,845 34,15 6,12 Irak 3,05 3,06 2,50 Total 31,53 31,09 30,000 *2 36,65 *1 Kapacitet som kan nås indenfor 30 dage og holdes i over 90 dage *2 Dec aftale mellem OPEC blev man enige om et samlet produktionsmål på 30 mio. tønder om dagen, samt ikke at fordele det ud på lande. Vi bibeholder 2009 målene i vores tekst alligevel. At kalde Irans 1,2 mio. tønders produktionskapacitet som en reserve kapacitet er måske ikke helt retvisende i disse dage. For selvom nogle måske skulle mene, at det er god skik at have lidt ekstra kapacitet og fleksibilitet i systemet, så er en reserve kapacitet for Iran nok ikke helt selvvalgt. Dog er det bemærkelsesværdigt, at når verdens (måske tidligere) stormagter melder voldsomt klart ud mange gange og igangsætter virkeligt mange initiativer mod Iran, så er resultatet kun en reduktion i produktionen på i niveauet 1 mio. tønder om dagen. Iran er stadig i stand til at producere 2,8 mio. tønder om dagen, hvilket vil svare til, at ca. 100 store tankskibe forlader Iran hver måned med olie ud til verdens forbrugere uden stormagterne rigtigt kan gøre noget.

4 Om end embargoen har en effekt på Iran (1 mio. tønder er trods alt en omsætning på ca. 600 mio. DKK om dagen), så er effektiviteten ikke imponerende. Der er naturligvis nogle store udfordringer med at betale til Iran og sejle med deres olie, men det lykkedes det dog at afskibe ca. 100 skibe om måneden. En anden effekt for Iran er, at deres valuta har reduceret med ca. 70 procent hen over året, så for menigmand i Iran er livet nok ikke blevet lettere. Dem som har adgang til olie og ikke mindst oliepengene modtager nok ikke Iransk valuta for olien, så de ser nok ikke helt samme problem. At de nok heller ikke får direkte betaling i USD, da USA har gjort denne betaling vanskelig er en anden sag. Man kan jo få betaling i så mange andre valutaer, eller betaling i form af farvefjernsyn, biler eller hvad man nu ellers lige har brug for. Hvem producerer farvefjernsyn eller biler, tjo, Syd Korea har vel et par stykker, som er aktive i de brancher. Om det er årsagen skal vi lade være usagt, men Syd Korea har meddelt, at de nu jævnligt modtager laster fra Iran og vil øge den trafik fremover. Indien har igennem hele perioden ifølge rapporter modtaget flere laster fra Iran. Tilsvarende har der været rygter om, at olien i flere tilfælde er gået til Indonesien. Selvom Indonesien er et folkerigt land og bruger noget råolie (forbruger ca. 1.3 mio. tønder om dagen, men producere selv ca. 1 mio. tønder om dagen), så er afsætningsmulighederne nok ikke de største. Men Indonesien har med en produktion på 1 mio. tønder en god del infrastruktur, lagre, udskibningshavne og forskellige blends. Derfor kunne man jo teoretisk losse olien i landet, fylde det på andre skibe og sejle det bort som egen olie, eller selv forbruge olien fra Iran og eksportere egen olie, eller raffinere olien fra Iran og sælge benzin fra egne raffinaderier som om den var produceret med egen olie. Hvis nu ønsket om at efterkomme sanktioner fra vesten ikke er de største, kombineret med muligheden for en høj indtjening er til stede og Indonesisk statistik over input vs. output måske ikke er optimal, så giver det teoretiske muligheder for Iran til at komme af med deres olie. Vi er naturligvis ikke i stand til at efterprøve rygterne, blot konstatere at mulighederne kan være til stede, og ca. 100 skibe om måneden finder en havn. 3. Transport Transport raterne er stadig temligt dårlige for skibsejerne og ingen umiddelbar ændring forude bortset fra forhåbninger om dårligt vejr fra deres side. 130,00 120,00 %WS 110,00 100,00 90,00 80,00 70,00 WS% = 100 er baseret på omkostninger per tons for et standard tankskib på tons (omtrent som de fleste Nordsø skibe) inklusiv havnepenge, bunkers og driftsomkostninger. Et skib på f.eks tons kan således godt tjene penge til rater der er væsentlig under WS 100. Som det fremgår af ovenstående, så er det nok ikke skibsejerne, som tjener de fleste penge i disse dage. Således er indtjeningen for skibene 20% under hvad markedet forventede i begyndelsen af året. Manglen på arbejde fra Iran vurderes som værende en del af udfordringerne, mens vejret ikke har været så skidt at mange tankere er blevet holdt tilbage. Derfor er vi p.t. i en situation, hvor udbudet af skibe er noget større

5 USD/BBL end efterspørgslen men en god lille storm kan hurtigt ændre på dette (læs = så bliver mange tankere holdt tilbage ved loading punkter, forsinkede eller lukket inde i forskellige stræder, hvorfor udbuddet reduceres). 4. Raffinering Cracks De sidste par måneder har været rimeligt gode for raffinaderierne. Det har gået helt forrygende for benzin craket helt op til 25 USD, hvorefter det har ligget på dollar efterfølgende. Ikke helt skidt, hvor selv de europæiske raffinaderier har tjent penge. Forklaringen skal ligge i, at prisen på standerne har været forholdsvist uændrede, mens prisdifferentialet for de gode oliekvaliteter har været under en god del pres. Jet har også været stigende og ligger nu på et ganske godt niveau, hvorimod diesel alt i alt bare har været godt. Dette endog efter driving season, som alt i alt var lidt skuffende for olieselskaberne. Dette kan som følge af konkurrencesituationen føre til, at enten prisen på standerne vil falde, da rafinaderierne nok vil øge deres produktion eller til at markedet for gode oliekvaliteter stiger igen. Der har over de senete uger været små tegn på, at differentialerne på de gode olier er på vej op, mens benzinprisen stadig var forholdsvis høj sidste gang jeg tankede min bil Gasoline crk Jet crk Diesel crk 0 Crack i denne forstand er prisen på et færdig raffineret produkt set i forhold til prisen på råolie i samme mængde enhed baseret på Rotterdam priser.

6 DEC2 MAR3 JUN3 SEP3 DEC3 MAR4 JUN4 SEP4 DEC4 MAR5 JUN5 SEP5 DEC5 MAR6 JUN6 SEP6 DEC6 JUN8 DEC9 5. Markedspriser Vi starter gennemgangen med at vise en graf over Dated Brent og future/swap: Dated Brent Future SWAP Siden sidste udgave er olieprisen steget en ca. 15 USD per tønde, og svinger nu mellem 110 eller 115 USD per tønde. Produktionen i Nordsøen er ikke længere præget af sommer nedlukningerne af felterne, men programmerne byder dog til stadighed på mindre mængder. Kigger man på markedets bud på olieprisen i fremtiden, så er den langsigtede forventning ikke ændret markant. Dette ses ved, at slutpunktet or de to future kurver ender i nogenlunde samme niveau. Dog er kurven stejlere for forwardprisen. En slutning kunne derfor være, at markedet mener, at den nuværende pris er lidt for høj i forhold til udbud/efterspørgslen på lidt længere sigt. En stejl nedadgående forward kurve betyder tilsvarende, at lagring af olie ikke er det helt store hit i øjeblikket. Begrundelsen herfor er ganske simpel: det er ikke en god forretning at købe olie i dag til 112 USD per tønde, betale 1-15 cent per måned i oplagring og sælge det 1 måned efter til 1 dollar mindre. Derfor går det ikke super godt for lager virksomheder i øjeblikket. For et par år siden havde de gyldne tider. Her var regnestykket nemlig omvendt, køb i dag, oplagre olien og sælg næste måned for 1-2 doller mere end købsprisen. Dette naturligvis sikret med køb af futures, så der ikke var nogen risici involveret. Det var gode dage. År til dato er Dated Brent 112,192 $/bbl, men gennemsnitsprisen for sidste år i samme periode var 111,696 $/bbl. En forskel på ca. 50 cent er ikke voldsomt, så måske har alt den snak om store udsving i oliepriserne er måske lidt overdrevet. De 50 cent fortæller dog ikke hele historien, da dette er mere eller mindre tilfældigt, at forskellen i gennemsnit er så lav. Når man analysere lidt på priserne, så var max prisen i 2011, 126,6 USD/bbl og minimums prisen 93,7 USD/bbl, mens de tilsvarende for 2012 har været 88,6 og 128,2 USD/bbl. Så i hvert år udsving på ca +/- 15 procent i forhold til gennemsnittet må dog betegnes som nogle rimeligt store udsving. Volatilitet er godt for spekulanter og usikkerhed godt at indregne i sine analyser.

7 USD per BBL Brent og de øvrige Nordsøolier 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 STATFJORD - BRENT TRADED DIFFERENTIAL Slutteligt til prisen for god kvalitets olie her indikeret ved prisen for traded differential mellem Statfjord olien og Brent olien. Et differentiale i niveauet 50 cent er ikke voldsomt og er en del lavere end i februar marts måned. Dette nyhedsbrev er udarbejdet af DONG og er kun til information. Oplysningerne i dette nyhedsbrev er modtaget fra kilder, som DONG opfatter som pålidelige, men vi påtager os intet ansvar for, om oplysningerne er rigtige eller fuldstændige. Oplysningerne i dette nyhedsbrev udtrykker ikke nødvendigvis DONGs holdning og kan efter deres natur ændre sig. DONG påtager sig ingen forpligtelse til at opdatere oplysningerne i dette nyhedsbrev. Oplysningerne i dette nyhedsbrev er ikke en forudsigelse af aktuelle resultater, som kan ændre sig væsentligt i forhold til det angivne. Hverken DONG eller medlemmer af DONGs bestyrelse, direktion eller DONGs medarbejdere påtager sig noget ansvar for tab, der måtte opstå som følge af brug af oplysningerne i dette nyhedsbrev. EP

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel

November 2012. 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel November 2012 1. Baggrund Frem og tilbage er lige langt, men kan gøre en forskel Vi starter med lidt opfølgning fra sidste måneds skriv om oliemarkedet, hvor fokus var lidt på Canada. Det Canadiske oliesand

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk

#25.. juli 2013 #18. Råvarepriserne er faldende. Side 1 ØKONOMISK TEMA. Bredt funderet fald i råvarepriserne. di.dk Råvarepriserne er faldende Råvarepriserne er over de seneste måneder faldet. Faldet skyldes en kombination af faldende energipriser, udsigt til normal høst samt en stagnerende produktion i verdensøkonomien.

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst

Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyse V: De økonomiske konsekvenser af de faldende oliepriser i en udenrigspolitisk kontekst Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet 2. marts 2015 Sammenfatning: Siden olieprisen

Læs mere

Olieprisens himmelflugt

Olieprisens himmelflugt ANALYSE Oktober 2008 Olieprisens himmelflugt Martin Hvidt I juli 2008 blev en tønde råolie handlet for 147 dollar - den højeste pris nogensinde. De seneste års kraftige økonomiske vækst - og dermed stigende

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid?

Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk. Har olieindustrien en fremtid? Michael Mücke Jensen Teknik- og miljøchef mmj@eof.dk Har olieindustrien en fremtid? _ JA! Den sidste olie bliver ikke brugt Gassen går ikke af ballonen Det er ikke vores skyld hvis det går galt Alting

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Energi - Kommerciel afdækning

Energi - Kommerciel afdækning Energi - Kommerciel afdækning Prisen på Brent ligger aktuelt i USD 16,5 (fra USD 18 siden medio februar). Vi fastholder stadigvæk en gennemsnitspris i 214 på USD 15 og forventer derfor, at prisen på kort

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

NYHEDSBREV AUGUST 2010

NYHEDSBREV AUGUST 2010 På trods af et allerede højt prisniveau, indikerer en række faktorer stor risiko for at olieprisen tager yderligere et hop senere i år. Det vurderer finanshuset Societe Generale i en ny analyse af oliemarkedet.

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport)

Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Jeg vil forsøge at tage temperaturen på FLSmidth (hvad kan vi vente os, af en kommende Q2 rapport) Opgaven er at finde ud af, hvordan det går for FLS med at leve op til egne forventninger for 2011, her

Læs mere

Energi - Kommerciel afdækning

Energi - Kommerciel afdækning Energi - Kommerciel afdækning Prisen på Brent ligger aktuelt i USD 11 (fra USD 16,5 siden ultimo marts). Vi fastholder stadigvæk en gennemsnitspris i 214 på USD 15, men gør opmærksom på at så længe urolighederne

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011.

Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. K ære investor. Pinja Oil & Gas nyheder april 2011. Råvarepriserne på gas og olie ligger nu på $ 4,70 og $ 113. West Texas Intermediate (WTI) råolie spotpriser var gennemsnitlig 89 dollar per tønde i februar

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum

Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer. Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Brændstoffer til løsning af transportens klima- og miljøudfordringer Michael Mücke Jensen Teknik- og Miljøchef Energi- og olieforum Disposition Flytrafikken Skibstransporten Vejtransporten opsummering

Læs mere

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015

NGF Nature Energy. CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 NGF Nature Energy CNG Globalt set Indlæg til Gastekniske dage 2015 CNG Globalt set Ved Christian K. Kernel IGU-medlem i arbejdsgruppe 5.3 Gas til transport. 2 Præsentation: IGU-arbejde CNG på verdensplan

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

www.corporateeurope.org

www.corporateeurope.org www.corporateeurope.org Hovedaktører i finanslobbyen i Bruxelles Debatten i en nøddeskal Vil en begrænsning af pengestrømmen ind på markedet for råvarebaserede derivater kunne dæmpe store prisudsving?

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Udnyt mulighederne i faldende markeder

Udnyt mulighederne i faldende markeder Hvad er en CFD? Udnyt mulighederne i faldende markeder CFD er giver dig mulighed for tjene penge i både faldende og stigende markeder. Der findes CFD er på almindelige aktier, aktieindeks, råvarer, valuta

Læs mere

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen

Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Artikel til Berlingske Tidende den 15. marts 2014 Af Jeppe Christiansen Cand.polit. Jeppe Christiansen er adm. direktør i Maj Invest. Han har tidligere været direktør i LD og før det, direktør i Danske

Læs mere

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN

EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN www.exactinvest.dk EXACT INVEST MAKROOPDATERING PÅ BRASILIEN HANDS-ON IN LATIN AMERICA februar 015 BRASILIEN: OPDATERING OG ØKONOMISKE NØGLETAL Brasiliens BNP-vækst var beskedne 0,1% i 3. kvartal 014,

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

M A R K E D S I N D S I G T 1 1. AU G U S T 2 0 1 5

M A R K E D S I N D S I G T 1 1. AU G U S T 2 0 1 5 M A R K E D S I N D S I G T 1 1. AU G U S T 2 0 1 5 ELMARKEDET NYE BUNDREKORDER T IL NÆRM EST E KVART AL SKONT R AKT O G DE T O NÆRM EST E ÅRSKONT R AKT ER GASMARKEDET O LIEN KOM M ER NED UNDER 50 DOLLAR/T

Læs mere

Guide: Fyld benzintanken - billigt

Guide: Fyld benzintanken - billigt Guide: Fyld benzintanken - billigt Der er masser af penge at spare ved at følge få simple råd, når du skal tanke benzin eller diesel Af Jens Anton Havskov, september 2012 03 Derfor er benzinen så dyr 04

Læs mere

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1

Jura Netværket København 14 september 2011. Sep-11 1 Jura Netværket København 14 september 211 Sep-11 1 NAVITASHIP 3 mæglere med samlet 5+ års shipping erfaring indenfor drift, agentur og skibsmægling i Danmark og udland. Baseret i Hellerup. Fokus primært

Læs mere

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise ANALYSE Februar 2009 Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise Martin Hvidt De arabiske Golf-lande har set deres investeringer miste værdi og 10 år med økonomisk boom afløst af en voldsom økonomisk

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG

Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne. Direktør Torben Harring, DLG Hvad koster hveden i 2015 - dansk/europæisk konkurrenceevne Direktør Torben Harring, DLG Disposition Forudsætninger Efterspørgsels og udbudsforventninger Konkurrenceevne Forventninger Jan-04 Jul-04 Jan-05

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af

- Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af v/ Jan Mayland - Megatrends - C.C. Pedersens Rederi - Fremtiden - Skibstyperne - Markedet med den gode historie. - Finansieringen - mulighederne - Optimeringen af projektet - Sammenligningen - Den attraktive

Læs mere

Formuepleje i landbruget

Formuepleje i landbruget Formuepleje i landbruget Hvordan bliver man rig? 1. Psykologi 2. Sammensætning af værdipapirer 3. Investeringsstrategi 4. Markedets forventninger og indikatorer 5. De bedste foreninger Psykologi Nej, nej,

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen

om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Udsagn 1: Kapitalfondene er et forbigående modefænomen alpha ATP's om investering og økonomi Nr. 4 = Februar 2006 Kapitalfonde - myter og realiteter Danskerne har lært et helt nyt ord på det seneste - kapitalfonde. Men hvad er en kapitalfond? Hvordan opererer

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen

Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Oliepris øger Nordsøprovenu - tiltrængt gave til statskassen Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelser.

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009

Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 Exact Invest A/S Research & Analyse Økonomisk Analyse 24. nov. 2009 Økonomisk analyse af Brasilien 4. kvartal 2009 KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70228777 Research & Analyse Anders Christiansen

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat

F I N A N S U G E N Lav oliepris giver optimisme Redaktion Økonomisk Sekretariat 4. december 2014, uge 49 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,1%

Læs mere

SOFTS & HARDS Råvarer 07.06.2011 Jyske Markets

SOFTS & HARDS Råvarer 07.06.2011 Jyske Markets Råvarer 7.6.211 Jyske Markets Softs & Hards juni 211 INDHOLD 1 Priser Se pristabeller på en række relevante råvarer Udgiver: Jyske Markets - Råvarer Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Råvareteam, handel:

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Beskyt din eksport mod tab

Beskyt din eksport mod tab D ANMAr KS EKSPorTKr EDIT Beskyt din eksport mod tab Lad EKF tage risikoen, når du handler med udlandet, og få sikkerhed for dine betalinger EKF kan sikre dig mod overraskelser, så du får dine penge, når

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

2015 Outlook: Renter i kort snor

2015 Outlook: Renter i kort snor 2015 Outlook: Renter i kort snor Mens november var lidt en dans på stedet for renterne, har 2014 været et år med næsten uafbrudte rentefald. Det var ikke just, hvad vi forventede i slutningen af 2013,

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere