Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy Bedsted byen for aktive familier!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier!"

Transkript

1 Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy Bedsted byen for aktive familier!

2 Kolofon Udarbejdet af styregruppen i udviklingsprojektet Landsbytosse - Tosset med landsbyen i samarbejde med Jeanette Lund Kommunikation. Tekst: Jeanette Lund og Louise Kjærsgaard Bertelsen. Afsnittet Karakteristik af Bedsted er i stor omfang taget fra Thisted Kommunes områdefornyelsesplan for Bedsted. Fotos: Veronica Andersen Layout: Vizuall Udgivet 1. november 2013 I slutfasen suppleret med: Claus Christensen Kresten Poulsen Niels Ole Wensien og Anne Brinck Landsbymedarbejder: Landsbytosse Veronica Andersen Styregruppen består af (fra venstre): Erik Linnet Anni Klit Broksø Louise Kjærsgaard Bertelsen (formand) Tove Christensen Veronica Andersen (Landsbymedarbejder) Proceskonsulent: Jeanette Lund, Jeanette Lund Kommunikation Projektet er gennemført i samarbejde med LAG Thy-Mors med støtte fra Landdistriktspuljen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning v. Landsbytossegruppen Vision og mål SWOT-analyse af Bedsted Fyrtårne eksisterende - mulige Karakteristik af Bedsted beliggenhed - offentlig service - hovedgaden - boliger - detailhandel - rekreative forhold - kultur og foreningsliv - trafik Udvikling af Bedsted Sydthy Samarbejder Organisering Kommunikation og PR Finansiering

4 Indledning I vinteren 2012 læser Bedsteds borgere pludselig i avisen, at den lokale børnehave skal lukkes og at der skal bygges en ny ved skolen i byen. Det giver et ramaskrig især hos forældrene, der har børn i Skovtrolden børnehavens udegruppe, da den ikke er omfattet i nybyggeriet. En heftig lokal debat opstår, da der ikke er enighed om, hvad der vil være det bedste for byen og børnene. Ændringer af børnehavetilbuddet i byen kommer lige oveni vedtagelse af flytning af byens overbygningsklasser til den nærliggende centerby, Hurup. Flytningen foretages ikke for at spare penge, men for at etablere et bedre ungdomsmiljø. Forud for debatten om disse to store ændringer af den offentlige service i byen går en lukning af byens offentlige plejehjem Rønheden og derefter opførsel af Friplejehjemmet Bedsted Thy. Alt dette gør, at borgerne i Bedsted er meget opmærksomme på deres bys udvikling. Der snakkes hos købmanden og der udveksles meninger på facebook. En gruppe yngre kvinder snakker sammen, sætter hinanden stævne hjemme ved køkkenbordene og der debatteres. De vil gerne samle byen og have et forum at diskutere byens udvikling i. Noget må gøres. Alle fire kvinder er tilflyttere, og de kender ikke alle i byen. Løsningen bliver at indkalde til et borgermøde, for det her kræver, at alle snakker sammen på tværs af interesser. De laver en løbeseddel og får den rundt i byen. Der bliver lavet opslag ved byens købmand, og der oprettes en facebook-begivenhed med titlen Hvad vil vi med Bedsted i fremtiden? Spændingen er stor, for kommer der overhovedet nogen? Ingen kan huske, hvornår der sidst er holdt et borgermøde i byen. Det vælter ind og omkring 100 engagerede borgere dukker op så mødet må hurtigt flyttes fra den lokale skoles lærerværelse og til gymnastiksalen. På mødet går bølgerne højt. Det resulterer efterfølgende i en arbejdsgruppe, der har til formål at sende høringssvar til politikerne og læserbreve til den lokale avis Thisted Dagblad. Arbejdsgruppen består af forældre til børn i udegruppen Skovtrolden i Børnehaven Lærkereden. Bedsted Håndværker- og Borgerforening og en lokal erhvervsmand opfordrer de fire anarkistiske ildsjæle, der indkaldte til borgermødet om at overveje hvordan debatten og engagementet kan fastholdes. Det resulterer i, at der kort efter ryger en ansøgning af sted til Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter; Bedsted søger om at få en landsbytosse, der kan sætte gang i udviklingen af byen. Pengene bevilges og pludselig er det en realitet at byen kan få sin egen udviklingsmedarbejder og kan holde fire tema-borgermøder. Den 1. september 2012 ansættes Jeanette Lund som proceskonsulent og hun får medarbejderansvaret for Landsbytosse Veronica Andersen, som starter 1. oktober med kontor i byens idrætshal. Der arbejdes henover vinteren med analyser af byen, og der indkaldes til en række borgermøder, som alle er velbesøgte. Der nedsættes løbende en række arbejdsgrupper, der lanceres ny hjemmeside og der arbejdes med at få Bedsted i medierne løbende. Styregruppen beslutter, at kronen på værket skal være at udarbejde en udviklingsplan for Bedsted fremadrettet. Den sidder du med i hånden nu. Den er baseret på den omfattende borgerinddragelse, mange diskussioner både til borgermøder, arbejdsgruppemøder og på facebook. Målet med planen er at have fælles mål for fremtiden og at udvikle Bedsted til en tryg ramme for familieliv på landet. Officielt sluttede de to ansættelser 15. juni 2013 og efter 9 hæsblæsende måneder kører Bedsted nu i et højere gear og denne udviklingsplan sætter kursen for, hvor Bedsted skal køre hen i fremtiden. God læselyst! /Styregruppen gør Landsbytosserier - Afholdt 3 borgermøder: 5. december Tema: Styrker og svagheder, muligheder og trusler. 20. marts Tema: Samarbejde mellem foreningerne 8. juni Tema: Børnefamilier Der sker kun noget, hvis du noget - Arbejdsgrupper nedsat: Hjemmesidegruppe, Velkomstgruppe, Foreningsmessegruppe, Running Dinner gruppe - Ny hjemmeside lanceret marts Møde om samarbejde i Sydthy med nabolokalsamfund - Foreningsmesse flot og velbesøgt foreningsmesse afviklet 23. august Foreningsrunde italesættelse af byens status og foreningslivets udfordringer - Kursus vedr. udarbejdelse af byens aktivitetskalender i Conventus - Velkomstgruppe vedr. tilflytteres trivsel i byen 4

5 Vision Visionen for Bedsted-Thy er at være en udviklingsorienteret landsby med et stærkt fællesskab, der er attraktiv for aktive familier, som ønsker tryghed Fordi: Udviklingsorienteret : Fordi vi ved, at det der virkede for 50 år siden, ikke virker i dag. Og det der virker i dag ikke virker om 10 år, og det der virker om 10 år ikke virker om 20 år. Fællesskab : Fordi vi tror på, at fællesskabet bliver vigtigere og vigtigere i vores utrygge verden, hvor alle har utrolig mange valgmuligheder. Aktive : Fordi vi mener, at en by der vil være udviklingsorienteret og attraktiv har brug for aktive borgere og ildsjæle. Aktiv skal forstås ud fra hver enkelt borgers egen forestilling af det at være aktiv. Det være sig både idrætsaktive mennesker, der vil være udøver i et af vores fællesskaber/foreninger, det være sig den praktisk orienterede person, der vil udføre arbejde i byforskønnelsesselskabet osv. Aktive betyder at gøre noget i byen. Bare et eller andet udover at være sig selv nok. Familier : Fordi Bedsted er en by med mange tilbud til personer, der er et sted i deres liv, hvor familien fylder meget i deres dagligdag. Derudover ønsker vi en familiær omgangstone og tilgang til arbejdet med relationer i byen. Tryghed : Fordi vi har størrelse, hvor vi kender hinanden. Vi ser hinanden i det daglige bybillede, vi taler uformelt sammen og vi hilser på hinanden. På denne måde lader vi hinanden vide at vi drager omsorg for hinanden 5

6 Mål For at opnå visionen har Bedsted disse mål: Analyse af Bedsted Bidragene kommer fra byens borgere 1) at arbejde på at aktive familier flytter til Bedsted 2) at vende byens fysiske forfald 3) at fastholde og tiltrække arbejdspladser til byen 4) at sikre børnehave, skole (0.-6. kl.), fritidsordning og halkapacitet i byen 5) at skabe spændende fritidstilbud af høj kvalitet til aktive børnefamilier 6) at skabe et stærkt fællesskab og engagement på tværs af grupperinger og foreninger i byen 7) at samarbejde med de andre byer i Sydthy om en stærk fælles udvikling 8) at fokusere målrettet på den gode historie og fortælle den højt, vidt og bredt Styrker i byen åbningstider Muslingen (4km fra Bedsted) byen ugen ved Spar (facebook og hjemmeside samler ) Svagheder initiativtagere: det virker som om folk ikke bakker op om det der sker nogen gør noget godt BooA folk 9) at lokale ildsjæle hele tiden dygtiggør sig BEDSTEDS STYRKER Både af styregruppen og på et af borgermøderne, blev Bedsteds styrker, svagheder, muligheder og trusler analyseret. Analysen giver et godt overblik over den aktuelle status for Bedsted og har dannet baggrund for det videre arbejde. Her er en samlet analyse af Bedsteds styrker, svagheder, muligheder og trusler, hvor både styregruppen og borgermødets input er med. Styrkerne og mulighederne kan der arbejdes videre med og der kan arbejdes målrettet for imødegå muligheder og trusler. Muligheder (med en samlet kalender) Trusler 6

7 Fyrtårne Hvad er det, der rager op og lyser op i Bedsted, så det kan ses længere væk? På borgermøderne er der arbejdet med, hvad der er Bedsteds særkende og fyrtårne. Fyrtårnene er er dem, der adskiller Bedsted fra andre landsbyer. Fyrtårnene skal plejes, så de udvikler sig og det er dem, der skal kommunikeres og som Bedsted skal være kendt for. Listen var lang og fremover er der enighed om, at der satses på følgende fyrtårne: Eksisterende fyrtårne: VOLLEYBALL eliteidræt i landsby RØNHEDE PLANTAGE skov tæt på byen SKOVTROLDEN eneste skovbørnehave af sin slags i Danmark. FRIPLEJEHJEM egnens eneste BOOA Bedsted og Omegns Aktivitetshus samlingssted for hele Sydthy og mødested for ældre i foreningen HOPLA Mulige fyrtårne som Bedsted kan udvikle er: BYEN I SKOVEN LEJRSKOLE I RØNHEDECENTERET 7

8 < Hurup 6 km Bedsted Rønheden Plantage Skovtrolden Fripleje - hjemmet Vestervig 8 km -> Hundeskov Lægehus Vandværk Togstation Eurospar Hopla BooA Missionshus Skaterrampen Hallen Fjernvarme Spejderhus Stadion Tandlæge Skole & SFO < Thisted 28 km Eventyrhuset Børnegruppen Nedlagt plejehjem Rønhedecentret Beachvolleybaner Nationalpark Thy 6 km > 8

9 Karakteristik af Bedsted Beliggenhed Bedsted ligger i den sydlige del af Thisted Kommune, placeret 6 km nordvest for Hurup, som er Sydthys største by og nærmeste større handelsby. Byen ligger midt mellem hav og fjord og har en større, bynær skov, Rønheden. Bedsted by er stationsby og er anlagt omkring 1880 på grund af jernbanelinien Thybanen mellem Struer og Thisted. Byen er opstået omkring banen og forbindelsesvejen mod syd og nord. Oprindeligt lå byen 2 km væk, det der nu hedder Gl. Bedsted, der naturligt hænger sammen med Morup Mølle. Der er cirka 5 km til Nationalpark Thy. Offentlig service Thisted Kommune driver Bedsted Skole, der er bygget i 1960 og siden er udvidet af flere omgange. Skolen har cirka 160 elever, med et-sporet undervisning fra klasse. Siden 1. august 2012 blev overbygningen flyttet til Hurup Skole. Skolen har også en fritidsordning. Derudover driver kommunen Børnehaven Lærkereden, der er delt i to børnegrupper, hvoraf den ene: Skovtrolden er en fast udegruppe, der holder til i skoven. Byen har tidligere haft plejehjem, men det er lukket En gruppe borgere har åbnet et nyt Friplejehjem i det gamle elværk. Der er læger, tandlæger og en selvejende idrætshal med fodboldstadion i umiddelbar forlængelse af hallen. Hovedgaden Som mange andre landsbyer bærer Bedsted præg af at have gennemgået en udvikling, hvor funktioner og behov har ændret sig i takt med tiden. Især hovedgaden og området omkring stationen vidner om dette. Langs hovedvejen Vestervigvej er de fleste huse opført mellem 1880erne og Mange af husene og dertil hørende grunde er små og svært udnyttelige. Samtidig er husene af ringe håndværksmæssig beskaffenhed og derfor er de blevet oplagte mål for boligspekulanter. En del af ejendommene i hovedgaden bærer præg af forretninger, der er omdannet til boliger og fra at være forretningsgade er den nu stort set kun boliggade. Byens ældste plejehjem er netop, gennem Mulighedernes Land, blevet istandsat som beboerhus (BooA) med en stor indsats fra mange frivillige. Boliger Der er i skrivende stund 885 borgere i byområdet Bedsted Thy. I Bedsted skoledistrikt, der dækker sognene Bedsted, Grurup, Visby og Hvidbjerg Vesten Å er der i 3. kvartal 2013 i alt 1746 indbyggere. Overordnet set præges byen af en stor, ældre boligmasse hvoraf en stor del trænger til istandsættelse. Mange huse har behov for energirenoveringer. Der er et stort og varieret udbud af boliger og gode lejeboliger i boligselskabet. Det er vigtigt, at der ikke kommer for mange yderligere til udlejning, da det kan udhule økonomien og tiltrække for mange sociale nomader. Derudover er der de senere år revet syv huse ned, og der er yderligere 20 potentielle. Bedsted stiftede 2. maj 2013 deres eget Byfornyelsesselskab, som arbejder for at komme af med de forfaldne huse og en byforskønnelsesgruppe er meget aktiv med at forskønne byen. Detailhandel Byen har gennem de sidste årtier oplevet en stærk reduktion af antallet af butikker, både med dagligvarer som udsalgsvarehandel. Der er detailbutikker, bl.a. en stor EuroSpar, en frisør, el-forretning, en bank, dyrehandel, genbrugsbutikker, bedemandsforretning, tankstation, pizzaria og en række håndværkere mv. Der er mange medlemmer af handelsstandsforeningen i Bedsted, som også deltager aktivt i udviklingen af byen. Bedsted Kro er lukket, men en gruppe borgere har i 2012 åbnet en bodega, Lagunen, i den gamle biografs lokaler ved siden af kroen. Den drives af frivillige. Handelsstandsforeningens virksomheder beskæftiger ca. 350 personer, hvilket er pænt for en by med ca. 870 borgere indenfor bygrænsen. Rekreative forhold Byens store aktiv er den bynære plantage, Rønheden, som benyttes af skovbørnehaven, løbere, og borgere i lokalområdet til gåture, sø-fiskeri med net mv. Der er mangler gang- og cykelstier til skoven og flere grønne åndehuller i byen samt uformelle mødesteder. Byens nærhed til Nationalpark Thy er ikke udnyttet, men der kommer i 2013/2014 en ny cykelsti fra Bedsted over Morup Mølle til Nationalpark Thy. Kultur og foreningsliv Der er et stort og varieret kultur- og foreningsliv i Bedsted. Der er stærke idrætsorganisationer, som bl.a. har volleyhold på liganiveau, landets bedste række inden for DIF s specialforbund Dansk Volleyball Forbund. De senere år er der vist stærkt sammenhold; blandt andet om at renovere det gamle plejehjem til BooA: Bedsted og Omegns Aktivitets-center og omkring projektet Landsbytosse samt en række andre lokale begivenheder. Byen har stiftet et Byfornyelsesselskab A/S efter inspiration fra Vestervig, hvor man har set, at håbløsheden med de forfaldne huse kan ændres. Byen har en aktiv borgerforening, handelsstandsforening, stor ældreforening (HOPLA) en række kirkelige foreninger samt spejdere. Trafikale forhold Efter overbygningen er flyttet til Hurup, er der blevet et stor behov for en cykelsti fra Bedsted til Hurup. Der er vedtaget en områdefornyelsesplan, der betyder, at byens kryds skal renoveres og der skal laves hastighedsdæmpende foranstaltninger, samt nyasfaltering af den kommunale parkeringsplads i forbindelse med hallen. Områdefornyelse I projektperioden har Thisted Kommune lavet en ny områdefornyelsesplan for Bedsted. I vil der derfor blive lavet følgende i Bedsted: 1. Hævet flade ved Vestervigvej/ Thylandsgade/Morup Møllevej, 2. Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Vestervigvej, Morup Møllevej og Thylandsgade, 3. Parkeringsplads ved hallen, 4. Hastighedsdæmpende foranstaltning ved Vestervigvej ud mod skoven, 5. Cykelsti (brede kanter) mellem Bedsted, Gl. Bedsted, Morup Mølle og Nationalpark Thy. Derudover findes der en mindre pulje, som borgerne kan søge til fysiske forbedringer i byen og der er netop anlagt en skaterbane af en gruppe unge, der fik midler fra denne pulje. 9

10 Udvikling af Bedsted Målgrupper Aktive familier er hovedmålgruppen for Bedsteds udvikling i fremtiden. Der kan også arbejdes med andre meget konkrete, sekundære målgrupper. Nye udviklingsinitiativer Bedsted vil fremover igangsætte følgende for at nå de konkrete mål og på sigt visionen: 1 At arbejde på at aktive familier flytter til Bedsted - Der nedsættes en tilflyttergruppe, som målrettet arbejder med tiltag, der kan skaffe aktive familier til Bedsted. Primært ved at bruge varm markedsføring: personlige relationer, åben by arrangement, flyt-til-i-en-uge osv. - Det skal kommunikeres stærkt og klart, at Bedsted er landsbyen for aktive familier og hvad byen kan tilbyde. Der tilflyttergruppen udarbejder derfor en kommunikationsstrategi for, hvordan Bedsted kan markedsføres. 2 At vende byens fysiske forfald - Byfornyelsesselskabet skal sikres økonomisk opbakning. - Byforskønnelsesgruppen skal sikres opbakning. - Arbejde for en cykelsti mellem Bedsted og Hurup primært til skolebørnene. - At etablere lejrskole i Rønhedecenteret og sikre, at bygningen ikke forfalder. Byforskønnelsesgruppens konkrete arbejdsprioritering pt. kan ses her: Aktivitet Tovholder Igangsat/det sker Dato, status Sand i sandkassen på Balbyvejs legeplads Håndværker- og Borgerforeningen Rønhedecenteret Erik Linnet, Erling Jensen TMU har videresendt oplægget til byrådet med anbefaling Grønt område, Vestervigvej/ Stormgade pyntes op Benny Poulsen Grene klippes. BOOA overtager skulptur og flytter den : Sendt retur fra økonimiudvalg, jura skal undersøges. Borde og bænke ved søen v/rønhede Byforskønnelsesudvalget Der indkaldes til arbejdsdag Arbejdsdag d Æblehaven Videreførelse af belægning på sti til Rønheden Udendørs vandhane ved hundeskoven Rengøring Hjørnet Linnetsgade/Stationsvej Bane Danmark, åbne toiletter? Rengøring af areal mellem Ringvej og banen Tomt hus i Østergade Gl. legeplads mellem Stormgade og Skolegade Niels Henrik og Ole slår græs på stien Per Todftdahl Peder Sloth Louise Kjærgaard Kurt Thomsen Per Kynde, statsskovdistriktet kontaktes Sat på stand by Udføres straks. Fortove Østergade dårligt vedligeholdte Kontakter arbejdere v/banen På stand by Forslag ønskes Sti bag børnehaven kan pyntes Carina Carlsson Det officielle stiforløb undersøges (over privat grund?) Ukrudt på vendeplads for enden af Gartnervænget Stadion Parkering+oprydning bag stadion mulighed for vejbom undersøges 4 bilvrag på Vestervigvej 107 (Kjærgårdsvej) Muliggør for hundeejerne ikke at efterlade lortene : K. Søe tilbyder mosteri anlæg? : Ukrudt er fjernet Ole Olsen/ Kathrine Søe Kontakt til Kommunen og halinspektør : Bjarne Carlson, Th. Kom. Kan måske skaffe container i forb. med oprydning. Ikke muligt med bom: For mange skal have adgangs mulighed Katrine Søe Kontakt til Kommunen : Pia Jensen, Thisted kommune kontakter beboerne Katrine Søe Bestiller klistermærker til affaldsstativer : 200 mærker er fordelt hos El-kontakten, Eurospar og 1000 Ting Ny gadebelysning Katrine Søe Kontakt til Kommunen :Allan Nørhave, Thisted kommune udtaler at arbejdet udbydes senest ultimo 2014 Gittermaster fjernes i Thylandsgade Hører under forrige punkt 10

11 3 Fastholde og udvikle arbejdspladser i Bedsted - Vi handler lokalt og støtter dermed op omkring det bestående erhvervsliv - Være opsøgende overfor iværksætter og nye virksomheder - Være opmærksomme på, at der er mulighed for etablering og udbygning af erhverv, f.eks om der er arealer i byen - At arbejde videre så erhvervsdrivende i byen trives og fortsat har energi og overskud til at medvirke i byens udvikling - At arbejdspladserne i Bedsted fortsat er attraktive Tovholder på dette punkt er Bedsted Handelsstandsforening. 4 At sikre børnehave, skole (0.-6 kl.), fritidsordning og halkapacitet i byen - Løbende arbejde for politisk forståelse for Bedsteds unikhed ved at invitere lokalpolitikere på byvandring hvert år. - Holde vælgermøde i valgårene. 6 At skabe et stærkt fællesskab og engagement på tværs af grupperinger og foreninger i byen Bedsted har en række traditionelle landsbyaktiviteter, som der bakkes op om. Det er for eksempel Skt. Hans aften, By Night og julefrokost. Derudover er der brug for at borgerne kommer til at lære hinanden yderligere at kende og særligt at de forskellige grupperinger i byen kommer til at kende hinanden. - Der arbejdes for at køre Running Dinner i byen en gang om året. - Der arrangeres Kend din by ture, hvor man kommer ind og besøger virksomheder eller er på byvandring og for fortællinger bag om tingene. - Der arbejdes for at tage godt imod nye tilflyttere, der inviteres aktivt med ind i fællesskabet. - Presse og den gode historie tænkes ind i alle projekter fremadrettet, så det sikres, at den gode historie ikke kun høres i Bedsted men også relevante steder, hvor målgruppen for Bedsted befinder sig. 9 At lokale ildsjæle hele tiden dygtiggør sig - Der arrangeres en kursusrække for lokale ildsjæle (ala Landsbypiloterne) med relevante emner som f.eks rekruttering af frivillige, pressearbejde og storytelling, mødeledelse osv. - Der søges løbende inspiration hos andre landsbyer evt. ved studietur til byer eller ved at invitere andre landsbyer til Bedsted. - Der udarbejdes et kompetence-katalog, så alle borgernes kompetencer kommer i spil og så det bliver tydeligt, hvem der kan bidrage med hvad. - Der arbejdes med en sikre sin egen afløser -kultur. - Arbejde for at de lokale institutioner samarbejder om en fælles fremtidsstrategi. 7 At samarbejde med de andre byer i Sydthy om en stærk fælles udvikling 5 At skabe kvalitetsbevidste og spændende idrætstilbud til idrætsglade børnefamilier - Der udarbejdes en udviklingsplan for hallen i samarbejde med foreningerne. - Skabe et samarbejdsforum for foreningerne, der kan skabe kvalitetsbevidste og spændende idrætstilbud i byen. - Bedsted vil være en konstruktiv samarbejdspartner sammen med de andre landsbyer i Sydthy. - Bedsted tænker løbende de andre byer ind i fælles aktiviteter/tiltag. 8 At fokusere målrettet på den gode historie og fortælle den højt vidt og bredt når Vi skal rose og give hinanden klap på skulderen, det lykkes - Der afholdes en foreningsmesse hvert år. - Relancere cykelløbet Tour de Ørum. - Der holdes et kursus i pressearbejde og storytelling for ledende foreningsaktive (se herunder). 11

12 Sydthy samarbejder I løbet af projektperioden oplevede Bedsted, at flere nabobyer også var i gang med en udvikling i deres by. For at stå stærkere sammen besluttede styregruppen derfor at indbyde nabobyerne i Sydthy til et samarbejdsmøde. Det skete 17. april 2013 i BooA. Der var stor opbakning til mødet og en positiv samarbejdsånd. Der var repræsentanter fra Hurup, Vestervig, Skyum, Agger og Koldby, og alle byer i Sydthy er velkomne. Det blev besluttet at de grundlæggende værdier for samarbejdet er: - Alle byer skal kunne meget, og til sammen skal vi kunne alt Dvs. For at kunne alt sammen skal vi vide hvilke udviklingsplaner vi hver især har i de forskellige byer. Dvs. Vi skal ikke kopiere hinandens udviklingstiltag, men lave supplerende udviklingstiltag. - Hvis ildsjælene i alle byernes gør det de er bedst til, og accepterer de andre byers styrker/forcer, når vi længst alle sammen. - Alle byernes ildsjæle skal opleve at blive anerkendt og klappet på skulderne også af nabobyerne. - Så vidt det er mulig skal vi trække på hinandens gode kontakter og kompetencer. Der blev drøftet forskellig samarbejdsmodeller og man blev enige om følgende organisering af Sydthy Samarbejder i fremtiden: - Borgerforeningerne i de respektive byer indstiller 2 personer som Sydthy Samarbejder kontaktpersoner. - Byernes Sydthy Samarbejder -kontaktpersoner deltager i et møde pr år hvor formålet er gensidig orientering ala 1) Byernes tilstand? 2) Hvad arbejder byerne hver især henimod? 3) Sparring med en af nabobyerne vedr. udfordringer? 4) Brug for nedsættelse af en/flere arbejdsgrupper på tværs af byerne (medbring konkret tema og relevante arbejdsgruppemedlemmer) 5) dato på næste møde og arrangør. 6) evt. - Der er oprettet en facebookgruppe med navnet Sydthy Samarbejder hvori alle interesseret kan følge med i samarbejdstankerne og evt. melde sig til arbejdsgrupper. - Bedsted har ansvar for at indkalde til det første møde i efteråret Herefter går det på tur mellem byerne også at være vært. På mødet 17. april blev det besluttet at arbejde på at få nedsat følgende arbejdsgrupper - Cykelsti-gruppe, som arbejder for at få etableret sikre skoleveje i Sydthy for cykellister (Primært Bedsted-Hurup- Vestervig, men interesse er senere kommet fra Ydby også) Arbejdsgruppemedlemmer: - Louise, Bedsted - Keld, Vestervig - Lars, Ydby - Joan, Grurup Vælgermøde i november 2013 i Sydthy Idræts- og fritidscenter op til kommunalvalget Arbejdsgruppemedlemmer: - Louise, Bedsted Håndværker & borgerforening - Kresten Poulsen, Sydthy Idræts- og fritidscenter kan Står vi sammen, alt lade sig gøre 12

13 13

14 Organisering Det er vigtigt for Bedsted, at der er etableret en stærk, lokal ledelse, der står i spidsen for at udvikle Bedsted. I Bedsted er der ca. 17 aktive foreninger/interessegrupper/ organisationer uden nogle formelle samarbejdsrelationer. Landsbytosse-projektets initiativ vedr. foreningsmesse har sat samarbejdet mellem foreningerne på prøve. En prøve som vi efter foreningsmessen og den stemning der var i hallen hele dagen må sande er bestået til UG. På baggrund af de gode erfaringer foreslår Landsby-tosse-styregruppen at der bliver nedsat en Koordinationsgruppe for udvikling af Bedsted som i fremtiden kan koordinere by-tiltagene og større events og projekter i byen. Hjemmesiden Bedsted-thy.dk Events for hele byen Koordinationsgruppen kan bestå af én repræsentant fra hver af grupperingerne af organisationer. Forslaget går på følgende sammensætning: Koordinationsgruppen for udviklingen i Bedsted Thy: 1 repræsentant fra Idrætsforeninger 1 repræsentant fra de kirkelige foreninger 1 repræsentant fra de øvrige foreninger 1 repræsentant fra bygninger og faciliteter 1 repræsentant fra institutionerne Byens aktivitetskalender i Conventus Velkomstkoncept vedr. nye borgere Projektstyregruppe Det kræver at grupperingerne internt snakker sammen og lader deres repræsentant vide hvad de kommer med fra deres gruppering. Personer i koordinationsgruppen skal være interesseret i den overordnede udvikling af byen. Eksempler på tiltag/udviklingsopgaver som koordinationsgruppen kan afholde møder om og nedsætte arbejdsgrupper om kan ses i blomsten til højre. Det er koordinationsgruppens opgave, at finde de bedste i byen til de pågældende opgaver, altså at spotte borgernes kompetencer. Er arbejdsgruppen nedsat er det koordinationsgruppens opgave, at støtte gruppens arbejde. Koordinationsgruppe Foreningsmesseudvalg Fundraising / projekter på tværs Borgermøder / Vælgermøder 14

15 Koordinationsgruppe Idrætsforeninger De kirkelige foreninger Øvrige foreninger Bygninger og faciliteter Institutioner Bedsted KFUM KFUM & K Klub Bedsted Håndværker -og borgerforening Sydthy Idræts- og fritidscenter Børnehaven Lærkereden Bedsted IF KFUM-Spejderne Bedsted Handelsstandsforening BOOA Bedsted Skole, SFO og Klub Bedsted Folkedanserforening KFUM & K spejdere HOPLA Byforskønnelse Bedsted Thy ApS Friplejehjemmet Bedsted Thy Bedsted Gymnastikforening Menighedsrådet Nordvestjysk Modeljernbaneforening Indremission Børnegruppen Eventyrhuset Børnekor & Voksenkor Børnegruppen Skovtrolden 15

16 16

17 Kommunikation og PR Costa Bedsted By Igennem hele Landsbytosseprojektet har vi arbejdet med at formidle den gode historie om Bedsted. Hver gang, der har været anledning til det, har vi fået omtale i ugeavisen og lokalavisen. Derudover har vi arbejdet med at få borgerne til hele tiden at fortælle den gode historie og fokusere på alt det, der fungerer i stedet for at fortælle de negative historier. Det er en metode, der kan være med til at ændre byens image. Den gode historie skal fortsat være i fokus for Bedsted. Slogan Det kan være en rigtig god ide, at have et slogan, som lægger sig tæt op af byens vision og fyrtårne. På den måde kan kommunikationen udadtil skærpes og byens profil bliver stærkere. Det foreslås derfor at Bedsteds slogan bliver: Bedsted byen for aktive familier! Hjemmeside gruppe, der skal sikre, at hjemmesiden hele tiden opdateres og er ajour. Hjemmesiden er byens ansigt udadtil og vigtig for byens image. Det er her de gode historier fortælles og det er her, byen har mulighed for at vise udefrakommende, hvad man kan få ud af at bo i Bedsted. Facebook Facebook gruppen Bedsted <3 fungerer godt som et effektivt bindeled mellem borgerne. Her samles nye grupper, debatteres aktuelle emner, stilles spørgsmål og hentes hjælp. Gruppen fungerer i det store hele af sig selv og er et stort aktiv for byen. Facebook bruges løbende også til begivenhedsinvitationer mv. Pressen Bedsted ønsker at komme i den lokale presse mindst en gang om måneden. Logo Bedsted vil relancere bymaskotten Haren som et bylogo, så den for eksempel kan bruges til et tøj-kostume og sammen med byens fyrtårne. Fortællingen om Haren skal genoplives og sættes ind i Bedsteds nuværende situation, så den kan bruges i fortællingen om Bedsted. Én udgivelse? Alt husstands-omdelt på tryk (KFUM idræts årsblad, Bedsted Bladet, Kirkeblad) samles til én udgivelse? Der er sket en forurening af det syn på os i vest skønt vi ved, at vi er bedst De har sikkert fået solstik? Men i maven har vi is, for vi lever jo i Vandkant-Danmarks landsbyparadis Så er du træt af storbysnobberi, ta ud hvor menn sker bor Ta til Bedsted her i Thy - husene er ikke ny, men din nabo hilser venligt bå ed ved kvæld og morgengry Skyd en buk i Lyngby krat Kig på månen om æ nat Flyt til Bedsted det er Æ så åndsforladt Vi vil helst ha frikadeller Ikke sushi der er rå Vi ka både jysk og rigsdansk, - men det WILL de Æ forstå! Vil du være helt alene, men du skynder dig tilbage til Mor Bedsteds trygge favn. Så er du træt af storbysnobberi, ta ud hvor menn sker bor fang makreller i Narhoo undervejs, så kan du møde bå ed en Audi og en ko Vi har også fin kultur, se! En grøn abstrakt figur made in Svankjær, jamen vi er helt ajour! Ta en tur til Bedsted By - husene er ikke ny men din nabo hilsner venligt bå ed ved kvæld og morgengry Glæd din gamle mor og far! Køb et knaldtilbud i Spar! byen Bedsted den er dejlig! Den er rar! Melodi: Costa Kalundborg af Shubidua Fordansket af Kristine Frøkjær i anledning af Bedsted Fjernvarmes 50 års jubilæum i september 2013 de Fortæl de gode historier og gør noget ved dårlige 17

18 18

19 Finansiering Bedsted har de senere år haft succes med at hente betydelige midler hjem til udviklingen i byen. Tilførte midler pr Projekt Ansøgere - formål Bevilget beløb Bidragyder Status Hallegen Idrætsforeninger. Målet var at etablere en lektiecafe/værested for unge mellem skoletid og fritidsaktiviteter Lokalsikringsprisen 2012 ( kr.) TrygFonden ( kr.) Område i hallen under etablering Landsbytosse tosset med landsbyen Bedsted Håndværker- og borgerforening. Målet var at holde en række borgermøder og skabe udvikling i byen Landdistriktspuljen 2012 ( ) og LAG Thy Mors ( ) Denne rapport og alle tiltag beskrevet heri Det udvidede landsbyfællesskab Bedsted og omegns Aktivitetshus (BooA) Ca. 5 millioner LAG Thy-Mors, Realdania og Thisted Kommune Huset står færdigt Fremtidig finansiering Udviklingsplanen skal danne baggrund for fundraising til at realisere nye tiltag. Det vil være en stor fordel for Bedsted, at professionalisere fundraisingarbejdet ved at nedsætte en aktiv fundraisergruppe, der løbende holde sig orienteret om puljer og midler. Gruppen kan også hjælpe de forskellige borgergrupper, som vil søge midler med at skrive ansøgningerne. For alle kommende projekter udarbejdes et særskilt budget. Oplagte puljer for Bedsted er: Og en lang række andre puljer afhængig af projekttype. 19

20 Projektet og udviklingsplanen er støttet af: Støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev?

Hvordan skal vi udvikle Skjoldelev? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SKJOLDELEV Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Skjoldelev inviterede i samarbejde

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen

Hej Jørgen! Jeg har her skrevet tidslinien for ansøgningsprocessen Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 195 Offentligt Hej Jørgen! Jeg skriver til dig i min egenskab af formand for Grønbjerg-Langelund Lokalråd, og i dette tilfælde, også som den

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Program for i aften. Jeanette Lund Kommunikation www.jeanettelund.dk

Program for i aften. Jeanette Lund Kommunikation www.jeanettelund.dk Program for i aften 19.10 Oplæg om fordele ved en udviklingsplan 19.25 Intro til gruppearbejdet 19.30 Runde 1: Brainstorm i grupper (kaffe) 20.30 Grupperne fremlægger 20.50 Runde 2: Nye arbejdsgrupper

Læs mere

Vestervigs omstilling YPF

Vestervigs omstilling YPF Vestervigs omstilling YPF 19-4 2016 Klosterbyen Vestervig Nordens største landsbykirke Situationen 2004 Vestervig har tidligere været en driftig handels- og embedsby med mange butikker, institutioner mv.

Læs mere

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand

Handlingsplan. Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Handlingsplan Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Projekt Vækstgrupper for landdistriktsudvikling Borgerforeningen Sdr. Nissum-Fjand Indledning Denne handlingsplan er kommet i stand på 2 møder med Borgerforeningens

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk

for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Udviklingsplanen for Sall Udviklingsplanen for Sall fremkommet på Borgermøde den 10. Februar 2011 i Forsamlingshuset i Sall www.sallnet.dk Et arbejdsredskab for Sall Lokalråd Støttet af Landdistriktspuljen

Læs mere

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025

TAARBÆK BORGERFORENING VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 VORES TAARBÆK FREM MOD 2025 De fleste vil kunne skrive under på, at Taarbæk er Verdens bedste landsby. Taarbæk er noget særligt. Når folk er flyttet hertil, vil de ikke væk igen. Men hvad er det, som tiltrækker

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune.

NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Den. 3. november 2015 Ansøgning til Landsbyprisen 2016 fra NordvestKRAFT. NordvestKRAFT er et Landsbysamarbejde mellem Abildå, Ørnhøj, Sørvad og Vind i Herning Kommune. Siden efteråret 2012 har repræsentanter

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne være med til at indvie det ny renoverede BOOA.

Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne være med til at indvie det ny renoverede BOOA. - - Som borgmester for Thisted Kommune er det mig en stor fornøjelse at kunne være med til at indvie det ny renoverede BOOA. Det nyrenoverede sted her, er et fantastisk eksempel på hvad der kan ske når

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO

VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO VELKOMMEN TIL LÆBORG SOGN - ET GODT STED AT BO FÆLLESSKAB, STILHED, NÆRHED, UDSYN 2 INDHOLD 4 INTRODUKTION 6 FORENINGER OG INSTITUTIONER I SOGNET 6 Friskolen 7 KFUM spejderne 8 Læborg Multihus 9 LG&U 10

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

VELKOMMEN TIL HESSELAGER

VELKOMMEN TIL HESSELAGER VELKOMMEN TIL HESSELAGER Hesselager kommer man ikke uden om. Der er det hele skov, mark, strand og by. Uanset hvilken indfaldsvej der vælges, havner man midt i hovedgaden - trods det er en gennemgående

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd

Lunden. Det rekreative område. Status: Det Grønne Bånd Lunden Det rekreative område Status: Det Grønne Bånd Vraa - en grøn by Vraa er en grøn by midt i en smuk natur og midt i et aktivt landbrugsområde - og ud over serviceerhvervene var det var landbruget,

Læs mere

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE

HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HERNING KOMMUNE LANDDISTRIKTERNE HANDLINGSPLAN 2012-2015 21.11.11 INDLEDNING Den seneste politik for landdistrikterne med tilhørende handlingsplan er vedtaget af Byrådet i januar 2011. På nuværende tidspunkt

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg

(LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg (LUP)! Lokal udviklingsplan for Kastrup, Neder Vindinge Næs og Ornebjerg Hvordan skal Den lokale udviklingsplan bruges: et fælles arbejdsdokument i forhold til udvikling af lokalområdet frem mod visionen

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist?

Idekatalog. fra udviklingsværkstedet. Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Idekatalog fra udviklingsværkstedet Øster Hurup og omegn skal være godt sted at bo og at være turist? Multihuset, Øster Hurup søndag den 20. november 2005 21. november 2005 Nærværende rapport er et beslutningsreferat

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse

Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation. God fornøjelse Informationer om Vonge-Kollemorten Er du tilflytter, eller tænker du på at flytte til vores område, så se her! Vi har samlet diverse informationer om vores område i denne præsentation God fornøjelse Indhold

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark

Projektbeskrivelse. Øster Snede Aktivitetspark Projektbeskrivelse Øster Snede Aktivitetspark Sole IF Aktivitetspark Missionshus Skole, SFO og børnehave 1. Projekttitel Øster Snede Aktivitetspark Placering: Ribevej 65, Øster Snede, 8723 Løsning i Hedensted

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017

Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Mål og plan for indsatsen i Landsbyens Skoledistrikt for 2015 til 2017 Lokalområdets mål og plan for indsatsen 2015 til 2017 Dette skema skal ikke anvendes, men kan anvendes. Skemaet kan anvendes som redskab

Læs mere

Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014

Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014 Referat fra møde mellem Erhvervskontaktudvalget og kommunens fire byer den 17-09- 2014 Fra Erhvervskontaktudvalget deltog: - Preben Christensen - Inge Dines - Brian Sigtenbjerggaard - Henrik Christiansen

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Velkomst ved Jette Nyt fra de forskellige foreninger: Borgerforening ved Anna og Birthe: Har det sidste år arrangeret Fælles foredrag,

Læs mere

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.:

De frivilliges dag. Referat fra en aktiv dag. Til inspiration for andre. Kontakt evt.: De frivilliges dag Referat fra en aktiv dag Til inspiration for andre Kontakt evt.: osternykirkeweb@gmail.com Formål med dagen var at få fokus på frivillighed Dagen var arrangeret af ministeriet for by,

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl.

Referat. Lokalrådet. Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. Referat Den 19. november 2012, kl. 16:30 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17:30 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Bæredygtige børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg skoler og 1. runde: Lokalt forankret Kan vi få noget mere ro omkring eksistensen af vores folkeskoler Hvad er

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene

Efterårsmødet mellem Udvalget for Økonomi og Erhverv og udviklingsrådene Mælkefestival Ølgod BY Night Land og BY Branding af Ølgod -TV Syd og medier Arbejdet med udviklingsplaner Struktur eks. Helle Øst og Helle Vest Udviklingsplaner Iværksætterhus Kulturhus Hallen Byskovcenter

Læs mere

Drømmen om et kulturhus på landet

Drømmen om et kulturhus på landet Huset på Næsset Drømmen om et kulturhus på landet I Udby fik lokale ildsjæle idéen om at lave et gammelt elværk om til kulturhus og med et stort og langvarigt engagement er drømmen nu gjort til virkelighed.

Læs mere

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ

Landsbyplan for Sødring Udbyhøj. Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan. for SØDRING UDBYHØJ Landsbyplan/udviklingsplan/borgerplan for SØDRING UDBYHØJ Randers Kommune Udarbejdet foråret 2013 Indhold Introduktion til arbejdet med landsbyplanen... 3 Planer og bindinger... 9 Indledning... 5 Værdier...

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere