Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy Bedsted byen for aktive familier!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy 2013-2018. Bedsted byen for aktive familier!"

Transkript

1 Bedsted landsbyen i bevægelse udviklingsplan for Bedsted-Thy Bedsted byen for aktive familier!

2 Kolofon Udarbejdet af styregruppen i udviklingsprojektet Landsbytosse - Tosset med landsbyen i samarbejde med Jeanette Lund Kommunikation. Tekst: Jeanette Lund og Louise Kjærsgaard Bertelsen. Afsnittet Karakteristik af Bedsted er i stor omfang taget fra Thisted Kommunes områdefornyelsesplan for Bedsted. Fotos: Veronica Andersen Layout: Vizuall Udgivet 1. november 2013 I slutfasen suppleret med: Claus Christensen Kresten Poulsen Niels Ole Wensien og Anne Brinck Landsbymedarbejder: Landsbytosse Veronica Andersen Styregruppen består af (fra venstre): Erik Linnet Anni Klit Broksø Louise Kjærsgaard Bertelsen (formand) Tove Christensen Veronica Andersen (Landsbymedarbejder) Proceskonsulent: Jeanette Lund, Jeanette Lund Kommunikation Projektet er gennemført i samarbejde med LAG Thy-Mors med støtte fra Landdistriktspuljen og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt EU. 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning v. Landsbytossegruppen Vision og mål SWOT-analyse af Bedsted Fyrtårne eksisterende - mulige Karakteristik af Bedsted beliggenhed - offentlig service - hovedgaden - boliger - detailhandel - rekreative forhold - kultur og foreningsliv - trafik Udvikling af Bedsted Sydthy Samarbejder Organisering Kommunikation og PR Finansiering

4 Indledning I vinteren 2012 læser Bedsteds borgere pludselig i avisen, at den lokale børnehave skal lukkes og at der skal bygges en ny ved skolen i byen. Det giver et ramaskrig især hos forældrene, der har børn i Skovtrolden børnehavens udegruppe, da den ikke er omfattet i nybyggeriet. En heftig lokal debat opstår, da der ikke er enighed om, hvad der vil være det bedste for byen og børnene. Ændringer af børnehavetilbuddet i byen kommer lige oveni vedtagelse af flytning af byens overbygningsklasser til den nærliggende centerby, Hurup. Flytningen foretages ikke for at spare penge, men for at etablere et bedre ungdomsmiljø. Forud for debatten om disse to store ændringer af den offentlige service i byen går en lukning af byens offentlige plejehjem Rønheden og derefter opførsel af Friplejehjemmet Bedsted Thy. Alt dette gør, at borgerne i Bedsted er meget opmærksomme på deres bys udvikling. Der snakkes hos købmanden og der udveksles meninger på facebook. En gruppe yngre kvinder snakker sammen, sætter hinanden stævne hjemme ved køkkenbordene og der debatteres. De vil gerne samle byen og have et forum at diskutere byens udvikling i. Noget må gøres. Alle fire kvinder er tilflyttere, og de kender ikke alle i byen. Løsningen bliver at indkalde til et borgermøde, for det her kræver, at alle snakker sammen på tværs af interesser. De laver en løbeseddel og får den rundt i byen. Der bliver lavet opslag ved byens købmand, og der oprettes en facebook-begivenhed med titlen Hvad vil vi med Bedsted i fremtiden? Spændingen er stor, for kommer der overhovedet nogen? Ingen kan huske, hvornår der sidst er holdt et borgermøde i byen. Det vælter ind og omkring 100 engagerede borgere dukker op så mødet må hurtigt flyttes fra den lokale skoles lærerværelse og til gymnastiksalen. På mødet går bølgerne højt. Det resulterer efterfølgende i en arbejdsgruppe, der har til formål at sende høringssvar til politikerne og læserbreve til den lokale avis Thisted Dagblad. Arbejdsgruppen består af forældre til børn i udegruppen Skovtrolden i Børnehaven Lærkereden. Bedsted Håndværker- og Borgerforening og en lokal erhvervsmand opfordrer de fire anarkistiske ildsjæle, der indkaldte til borgermødet om at overveje hvordan debatten og engagementet kan fastholdes. Det resulterer i, at der kort efter ryger en ansøgning af sted til Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter; Bedsted søger om at få en landsbytosse, der kan sætte gang i udviklingen af byen. Pengene bevilges og pludselig er det en realitet at byen kan få sin egen udviklingsmedarbejder og kan holde fire tema-borgermøder. Den 1. september 2012 ansættes Jeanette Lund som proceskonsulent og hun får medarbejderansvaret for Landsbytosse Veronica Andersen, som starter 1. oktober med kontor i byens idrætshal. Der arbejdes henover vinteren med analyser af byen, og der indkaldes til en række borgermøder, som alle er velbesøgte. Der nedsættes løbende en række arbejdsgrupper, der lanceres ny hjemmeside og der arbejdes med at få Bedsted i medierne løbende. Styregruppen beslutter, at kronen på værket skal være at udarbejde en udviklingsplan for Bedsted fremadrettet. Den sidder du med i hånden nu. Den er baseret på den omfattende borgerinddragelse, mange diskussioner både til borgermøder, arbejdsgruppemøder og på facebook. Målet med planen er at have fælles mål for fremtiden og at udvikle Bedsted til en tryg ramme for familieliv på landet. Officielt sluttede de to ansættelser 15. juni 2013 og efter 9 hæsblæsende måneder kører Bedsted nu i et højere gear og denne udviklingsplan sætter kursen for, hvor Bedsted skal køre hen i fremtiden. God læselyst! /Styregruppen gør Landsbytosserier - Afholdt 3 borgermøder: 5. december Tema: Styrker og svagheder, muligheder og trusler. 20. marts Tema: Samarbejde mellem foreningerne 8. juni Tema: Børnefamilier Der sker kun noget, hvis du noget - Arbejdsgrupper nedsat: Hjemmesidegruppe, Velkomstgruppe, Foreningsmessegruppe, Running Dinner gruppe - Ny hjemmeside lanceret marts Møde om samarbejde i Sydthy med nabolokalsamfund - Foreningsmesse flot og velbesøgt foreningsmesse afviklet 23. august Foreningsrunde italesættelse af byens status og foreningslivets udfordringer - Kursus vedr. udarbejdelse af byens aktivitetskalender i Conventus - Velkomstgruppe vedr. tilflytteres trivsel i byen 4

5 Vision Visionen for Bedsted-Thy er at være en udviklingsorienteret landsby med et stærkt fællesskab, der er attraktiv for aktive familier, som ønsker tryghed Fordi: Udviklingsorienteret : Fordi vi ved, at det der virkede for 50 år siden, ikke virker i dag. Og det der virker i dag ikke virker om 10 år, og det der virker om 10 år ikke virker om 20 år. Fællesskab : Fordi vi tror på, at fællesskabet bliver vigtigere og vigtigere i vores utrygge verden, hvor alle har utrolig mange valgmuligheder. Aktive : Fordi vi mener, at en by der vil være udviklingsorienteret og attraktiv har brug for aktive borgere og ildsjæle. Aktiv skal forstås ud fra hver enkelt borgers egen forestilling af det at være aktiv. Det være sig både idrætsaktive mennesker, der vil være udøver i et af vores fællesskaber/foreninger, det være sig den praktisk orienterede person, der vil udføre arbejde i byforskønnelsesselskabet osv. Aktive betyder at gøre noget i byen. Bare et eller andet udover at være sig selv nok. Familier : Fordi Bedsted er en by med mange tilbud til personer, der er et sted i deres liv, hvor familien fylder meget i deres dagligdag. Derudover ønsker vi en familiær omgangstone og tilgang til arbejdet med relationer i byen. Tryghed : Fordi vi har størrelse, hvor vi kender hinanden. Vi ser hinanden i det daglige bybillede, vi taler uformelt sammen og vi hilser på hinanden. På denne måde lader vi hinanden vide at vi drager omsorg for hinanden 5

6 Mål For at opnå visionen har Bedsted disse mål: Analyse af Bedsted Bidragene kommer fra byens borgere 1) at arbejde på at aktive familier flytter til Bedsted 2) at vende byens fysiske forfald 3) at fastholde og tiltrække arbejdspladser til byen 4) at sikre børnehave, skole (0.-6. kl.), fritidsordning og halkapacitet i byen 5) at skabe spændende fritidstilbud af høj kvalitet til aktive børnefamilier 6) at skabe et stærkt fællesskab og engagement på tværs af grupperinger og foreninger i byen 7) at samarbejde med de andre byer i Sydthy om en stærk fælles udvikling 8) at fokusere målrettet på den gode historie og fortælle den højt, vidt og bredt Styrker i byen åbningstider Muslingen (4km fra Bedsted) byen ugen ved Spar (facebook og hjemmeside samler ) Svagheder initiativtagere: det virker som om folk ikke bakker op om det der sker nogen gør noget godt BooA folk 9) at lokale ildsjæle hele tiden dygtiggør sig BEDSTEDS STYRKER Både af styregruppen og på et af borgermøderne, blev Bedsteds styrker, svagheder, muligheder og trusler analyseret. Analysen giver et godt overblik over den aktuelle status for Bedsted og har dannet baggrund for det videre arbejde. Her er en samlet analyse af Bedsteds styrker, svagheder, muligheder og trusler, hvor både styregruppen og borgermødets input er med. Styrkerne og mulighederne kan der arbejdes videre med og der kan arbejdes målrettet for imødegå muligheder og trusler. Muligheder (med en samlet kalender) Trusler 6

7 Fyrtårne Hvad er det, der rager op og lyser op i Bedsted, så det kan ses længere væk? På borgermøderne er der arbejdet med, hvad der er Bedsteds særkende og fyrtårne. Fyrtårnene er er dem, der adskiller Bedsted fra andre landsbyer. Fyrtårnene skal plejes, så de udvikler sig og det er dem, der skal kommunikeres og som Bedsted skal være kendt for. Listen var lang og fremover er der enighed om, at der satses på følgende fyrtårne: Eksisterende fyrtårne: VOLLEYBALL eliteidræt i landsby RØNHEDE PLANTAGE skov tæt på byen SKOVTROLDEN eneste skovbørnehave af sin slags i Danmark. FRIPLEJEHJEM egnens eneste BOOA Bedsted og Omegns Aktivitetshus samlingssted for hele Sydthy og mødested for ældre i foreningen HOPLA Mulige fyrtårne som Bedsted kan udvikle er: BYEN I SKOVEN LEJRSKOLE I RØNHEDECENTERET 7

8 < Hurup 6 km Bedsted Rønheden Plantage Skovtrolden Fripleje - hjemmet Vestervig 8 km -> Hundeskov Lægehus Vandværk Togstation Eurospar Hopla BooA Missionshus Skaterrampen Hallen Fjernvarme Spejderhus Stadion Tandlæge Skole & SFO < Thisted 28 km Eventyrhuset Børnegruppen Nedlagt plejehjem Rønhedecentret Beachvolleybaner Nationalpark Thy 6 km > 8

9 Karakteristik af Bedsted Beliggenhed Bedsted ligger i den sydlige del af Thisted Kommune, placeret 6 km nordvest for Hurup, som er Sydthys største by og nærmeste større handelsby. Byen ligger midt mellem hav og fjord og har en større, bynær skov, Rønheden. Bedsted by er stationsby og er anlagt omkring 1880 på grund af jernbanelinien Thybanen mellem Struer og Thisted. Byen er opstået omkring banen og forbindelsesvejen mod syd og nord. Oprindeligt lå byen 2 km væk, det der nu hedder Gl. Bedsted, der naturligt hænger sammen med Morup Mølle. Der er cirka 5 km til Nationalpark Thy. Offentlig service Thisted Kommune driver Bedsted Skole, der er bygget i 1960 og siden er udvidet af flere omgange. Skolen har cirka 160 elever, med et-sporet undervisning fra klasse. Siden 1. august 2012 blev overbygningen flyttet til Hurup Skole. Skolen har også en fritidsordning. Derudover driver kommunen Børnehaven Lærkereden, der er delt i to børnegrupper, hvoraf den ene: Skovtrolden er en fast udegruppe, der holder til i skoven. Byen har tidligere haft plejehjem, men det er lukket En gruppe borgere har åbnet et nyt Friplejehjem i det gamle elværk. Der er læger, tandlæger og en selvejende idrætshal med fodboldstadion i umiddelbar forlængelse af hallen. Hovedgaden Som mange andre landsbyer bærer Bedsted præg af at have gennemgået en udvikling, hvor funktioner og behov har ændret sig i takt med tiden. Især hovedgaden og området omkring stationen vidner om dette. Langs hovedvejen Vestervigvej er de fleste huse opført mellem 1880erne og Mange af husene og dertil hørende grunde er små og svært udnyttelige. Samtidig er husene af ringe håndværksmæssig beskaffenhed og derfor er de blevet oplagte mål for boligspekulanter. En del af ejendommene i hovedgaden bærer præg af forretninger, der er omdannet til boliger og fra at være forretningsgade er den nu stort set kun boliggade. Byens ældste plejehjem er netop, gennem Mulighedernes Land, blevet istandsat som beboerhus (BooA) med en stor indsats fra mange frivillige. Boliger Der er i skrivende stund 885 borgere i byområdet Bedsted Thy. I Bedsted skoledistrikt, der dækker sognene Bedsted, Grurup, Visby og Hvidbjerg Vesten Å er der i 3. kvartal 2013 i alt 1746 indbyggere. Overordnet set præges byen af en stor, ældre boligmasse hvoraf en stor del trænger til istandsættelse. Mange huse har behov for energirenoveringer. Der er et stort og varieret udbud af boliger og gode lejeboliger i boligselskabet. Det er vigtigt, at der ikke kommer for mange yderligere til udlejning, da det kan udhule økonomien og tiltrække for mange sociale nomader. Derudover er der de senere år revet syv huse ned, og der er yderligere 20 potentielle. Bedsted stiftede 2. maj 2013 deres eget Byfornyelsesselskab, som arbejder for at komme af med de forfaldne huse og en byforskønnelsesgruppe er meget aktiv med at forskønne byen. Detailhandel Byen har gennem de sidste årtier oplevet en stærk reduktion af antallet af butikker, både med dagligvarer som udsalgsvarehandel. Der er detailbutikker, bl.a. en stor EuroSpar, en frisør, el-forretning, en bank, dyrehandel, genbrugsbutikker, bedemandsforretning, tankstation, pizzaria og en række håndværkere mv. Der er mange medlemmer af handelsstandsforeningen i Bedsted, som også deltager aktivt i udviklingen af byen. Bedsted Kro er lukket, men en gruppe borgere har i 2012 åbnet en bodega, Lagunen, i den gamle biografs lokaler ved siden af kroen. Den drives af frivillige. Handelsstandsforeningens virksomheder beskæftiger ca. 350 personer, hvilket er pænt for en by med ca. 870 borgere indenfor bygrænsen. Rekreative forhold Byens store aktiv er den bynære plantage, Rønheden, som benyttes af skovbørnehaven, løbere, og borgere i lokalområdet til gåture, sø-fiskeri med net mv. Der er mangler gang- og cykelstier til skoven og flere grønne åndehuller i byen samt uformelle mødesteder. Byens nærhed til Nationalpark Thy er ikke udnyttet, men der kommer i 2013/2014 en ny cykelsti fra Bedsted over Morup Mølle til Nationalpark Thy. Kultur og foreningsliv Der er et stort og varieret kultur- og foreningsliv i Bedsted. Der er stærke idrætsorganisationer, som bl.a. har volleyhold på liganiveau, landets bedste række inden for DIF s specialforbund Dansk Volleyball Forbund. De senere år er der vist stærkt sammenhold; blandt andet om at renovere det gamle plejehjem til BooA: Bedsted og Omegns Aktivitets-center og omkring projektet Landsbytosse samt en række andre lokale begivenheder. Byen har stiftet et Byfornyelsesselskab A/S efter inspiration fra Vestervig, hvor man har set, at håbløsheden med de forfaldne huse kan ændres. Byen har en aktiv borgerforening, handelsstandsforening, stor ældreforening (HOPLA) en række kirkelige foreninger samt spejdere. Trafikale forhold Efter overbygningen er flyttet til Hurup, er der blevet et stor behov for en cykelsti fra Bedsted til Hurup. Der er vedtaget en områdefornyelsesplan, der betyder, at byens kryds skal renoveres og der skal laves hastighedsdæmpende foranstaltninger, samt nyasfaltering af den kommunale parkeringsplads i forbindelse med hallen. Områdefornyelse I projektperioden har Thisted Kommune lavet en ny områdefornyelsesplan for Bedsted. I vil der derfor blive lavet følgende i Bedsted: 1. Hævet flade ved Vestervigvej/ Thylandsgade/Morup Møllevej, 2. Hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Vestervigvej, Morup Møllevej og Thylandsgade, 3. Parkeringsplads ved hallen, 4. Hastighedsdæmpende foranstaltning ved Vestervigvej ud mod skoven, 5. Cykelsti (brede kanter) mellem Bedsted, Gl. Bedsted, Morup Mølle og Nationalpark Thy. Derudover findes der en mindre pulje, som borgerne kan søge til fysiske forbedringer i byen og der er netop anlagt en skaterbane af en gruppe unge, der fik midler fra denne pulje. 9

10 Udvikling af Bedsted Målgrupper Aktive familier er hovedmålgruppen for Bedsteds udvikling i fremtiden. Der kan også arbejdes med andre meget konkrete, sekundære målgrupper. Nye udviklingsinitiativer Bedsted vil fremover igangsætte følgende for at nå de konkrete mål og på sigt visionen: 1 At arbejde på at aktive familier flytter til Bedsted - Der nedsættes en tilflyttergruppe, som målrettet arbejder med tiltag, der kan skaffe aktive familier til Bedsted. Primært ved at bruge varm markedsføring: personlige relationer, åben by arrangement, flyt-til-i-en-uge osv. - Det skal kommunikeres stærkt og klart, at Bedsted er landsbyen for aktive familier og hvad byen kan tilbyde. Der tilflyttergruppen udarbejder derfor en kommunikationsstrategi for, hvordan Bedsted kan markedsføres. 2 At vende byens fysiske forfald - Byfornyelsesselskabet skal sikres økonomisk opbakning. - Byforskønnelsesgruppen skal sikres opbakning. - Arbejde for en cykelsti mellem Bedsted og Hurup primært til skolebørnene. - At etablere lejrskole i Rønhedecenteret og sikre, at bygningen ikke forfalder. Byforskønnelsesgruppens konkrete arbejdsprioritering pt. kan ses her: Aktivitet Tovholder Igangsat/det sker Dato, status Sand i sandkassen på Balbyvejs legeplads Håndværker- og Borgerforeningen Rønhedecenteret Erik Linnet, Erling Jensen TMU har videresendt oplægget til byrådet med anbefaling Grønt område, Vestervigvej/ Stormgade pyntes op Benny Poulsen Grene klippes. BOOA overtager skulptur og flytter den : Sendt retur fra økonimiudvalg, jura skal undersøges. Borde og bænke ved søen v/rønhede Byforskønnelsesudvalget Der indkaldes til arbejdsdag Arbejdsdag d Æblehaven Videreførelse af belægning på sti til Rønheden Udendørs vandhane ved hundeskoven Rengøring Hjørnet Linnetsgade/Stationsvej Bane Danmark, åbne toiletter? Rengøring af areal mellem Ringvej og banen Tomt hus i Østergade Gl. legeplads mellem Stormgade og Skolegade Niels Henrik og Ole slår græs på stien Per Todftdahl Peder Sloth Louise Kjærgaard Kurt Thomsen Per Kynde, statsskovdistriktet kontaktes Sat på stand by Udføres straks. Fortove Østergade dårligt vedligeholdte Kontakter arbejdere v/banen På stand by Forslag ønskes Sti bag børnehaven kan pyntes Carina Carlsson Det officielle stiforløb undersøges (over privat grund?) Ukrudt på vendeplads for enden af Gartnervænget Stadion Parkering+oprydning bag stadion mulighed for vejbom undersøges 4 bilvrag på Vestervigvej 107 (Kjærgårdsvej) Muliggør for hundeejerne ikke at efterlade lortene : K. Søe tilbyder mosteri anlæg? : Ukrudt er fjernet Ole Olsen/ Kathrine Søe Kontakt til Kommunen og halinspektør : Bjarne Carlson, Th. Kom. Kan måske skaffe container i forb. med oprydning. Ikke muligt med bom: For mange skal have adgangs mulighed Katrine Søe Kontakt til Kommunen : Pia Jensen, Thisted kommune kontakter beboerne Katrine Søe Bestiller klistermærker til affaldsstativer : 200 mærker er fordelt hos El-kontakten, Eurospar og 1000 Ting Ny gadebelysning Katrine Søe Kontakt til Kommunen :Allan Nørhave, Thisted kommune udtaler at arbejdet udbydes senest ultimo 2014 Gittermaster fjernes i Thylandsgade Hører under forrige punkt 10

11 3 Fastholde og udvikle arbejdspladser i Bedsted - Vi handler lokalt og støtter dermed op omkring det bestående erhvervsliv - Være opsøgende overfor iværksætter og nye virksomheder - Være opmærksomme på, at der er mulighed for etablering og udbygning af erhverv, f.eks om der er arealer i byen - At arbejde videre så erhvervsdrivende i byen trives og fortsat har energi og overskud til at medvirke i byens udvikling - At arbejdspladserne i Bedsted fortsat er attraktive Tovholder på dette punkt er Bedsted Handelsstandsforening. 4 At sikre børnehave, skole (0.-6 kl.), fritidsordning og halkapacitet i byen - Løbende arbejde for politisk forståelse for Bedsteds unikhed ved at invitere lokalpolitikere på byvandring hvert år. - Holde vælgermøde i valgårene. 6 At skabe et stærkt fællesskab og engagement på tværs af grupperinger og foreninger i byen Bedsted har en række traditionelle landsbyaktiviteter, som der bakkes op om. Det er for eksempel Skt. Hans aften, By Night og julefrokost. Derudover er der brug for at borgerne kommer til at lære hinanden yderligere at kende og særligt at de forskellige grupperinger i byen kommer til at kende hinanden. - Der arbejdes for at køre Running Dinner i byen en gang om året. - Der arrangeres Kend din by ture, hvor man kommer ind og besøger virksomheder eller er på byvandring og for fortællinger bag om tingene. - Der arbejdes for at tage godt imod nye tilflyttere, der inviteres aktivt med ind i fællesskabet. - Presse og den gode historie tænkes ind i alle projekter fremadrettet, så det sikres, at den gode historie ikke kun høres i Bedsted men også relevante steder, hvor målgruppen for Bedsted befinder sig. 9 At lokale ildsjæle hele tiden dygtiggør sig - Der arrangeres en kursusrække for lokale ildsjæle (ala Landsbypiloterne) med relevante emner som f.eks rekruttering af frivillige, pressearbejde og storytelling, mødeledelse osv. - Der søges løbende inspiration hos andre landsbyer evt. ved studietur til byer eller ved at invitere andre landsbyer til Bedsted. - Der udarbejdes et kompetence-katalog, så alle borgernes kompetencer kommer i spil og så det bliver tydeligt, hvem der kan bidrage med hvad. - Der arbejdes med en sikre sin egen afløser -kultur. - Arbejde for at de lokale institutioner samarbejder om en fælles fremtidsstrategi. 7 At samarbejde med de andre byer i Sydthy om en stærk fælles udvikling 5 At skabe kvalitetsbevidste og spændende idrætstilbud til idrætsglade børnefamilier - Der udarbejdes en udviklingsplan for hallen i samarbejde med foreningerne. - Skabe et samarbejdsforum for foreningerne, der kan skabe kvalitetsbevidste og spændende idrætstilbud i byen. - Bedsted vil være en konstruktiv samarbejdspartner sammen med de andre landsbyer i Sydthy. - Bedsted tænker løbende de andre byer ind i fælles aktiviteter/tiltag. 8 At fokusere målrettet på den gode historie og fortælle den højt vidt og bredt når Vi skal rose og give hinanden klap på skulderen, det lykkes - Der afholdes en foreningsmesse hvert år. - Relancere cykelløbet Tour de Ørum. - Der holdes et kursus i pressearbejde og storytelling for ledende foreningsaktive (se herunder). 11

12 Sydthy samarbejder I løbet af projektperioden oplevede Bedsted, at flere nabobyer også var i gang med en udvikling i deres by. For at stå stærkere sammen besluttede styregruppen derfor at indbyde nabobyerne i Sydthy til et samarbejdsmøde. Det skete 17. april 2013 i BooA. Der var stor opbakning til mødet og en positiv samarbejdsånd. Der var repræsentanter fra Hurup, Vestervig, Skyum, Agger og Koldby, og alle byer i Sydthy er velkomne. Det blev besluttet at de grundlæggende værdier for samarbejdet er: - Alle byer skal kunne meget, og til sammen skal vi kunne alt Dvs. For at kunne alt sammen skal vi vide hvilke udviklingsplaner vi hver især har i de forskellige byer. Dvs. Vi skal ikke kopiere hinandens udviklingstiltag, men lave supplerende udviklingstiltag. - Hvis ildsjælene i alle byernes gør det de er bedst til, og accepterer de andre byers styrker/forcer, når vi længst alle sammen. - Alle byernes ildsjæle skal opleve at blive anerkendt og klappet på skulderne også af nabobyerne. - Så vidt det er mulig skal vi trække på hinandens gode kontakter og kompetencer. Der blev drøftet forskellig samarbejdsmodeller og man blev enige om følgende organisering af Sydthy Samarbejder i fremtiden: - Borgerforeningerne i de respektive byer indstiller 2 personer som Sydthy Samarbejder kontaktpersoner. - Byernes Sydthy Samarbejder -kontaktpersoner deltager i et møde pr år hvor formålet er gensidig orientering ala 1) Byernes tilstand? 2) Hvad arbejder byerne hver især henimod? 3) Sparring med en af nabobyerne vedr. udfordringer? 4) Brug for nedsættelse af en/flere arbejdsgrupper på tværs af byerne (medbring konkret tema og relevante arbejdsgruppemedlemmer) 5) dato på næste møde og arrangør. 6) evt. - Der er oprettet en facebookgruppe med navnet Sydthy Samarbejder hvori alle interesseret kan følge med i samarbejdstankerne og evt. melde sig til arbejdsgrupper. - Bedsted har ansvar for at indkalde til det første møde i efteråret Herefter går det på tur mellem byerne også at være vært. På mødet 17. april blev det besluttet at arbejde på at få nedsat følgende arbejdsgrupper - Cykelsti-gruppe, som arbejder for at få etableret sikre skoleveje i Sydthy for cykellister (Primært Bedsted-Hurup- Vestervig, men interesse er senere kommet fra Ydby også) Arbejdsgruppemedlemmer: - Louise, Bedsted - Keld, Vestervig - Lars, Ydby - Joan, Grurup Vælgermøde i november 2013 i Sydthy Idræts- og fritidscenter op til kommunalvalget Arbejdsgruppemedlemmer: - Louise, Bedsted Håndværker & borgerforening - Kresten Poulsen, Sydthy Idræts- og fritidscenter kan Står vi sammen, alt lade sig gøre 12

13 13

14 Organisering Det er vigtigt for Bedsted, at der er etableret en stærk, lokal ledelse, der står i spidsen for at udvikle Bedsted. I Bedsted er der ca. 17 aktive foreninger/interessegrupper/ organisationer uden nogle formelle samarbejdsrelationer. Landsbytosse-projektets initiativ vedr. foreningsmesse har sat samarbejdet mellem foreningerne på prøve. En prøve som vi efter foreningsmessen og den stemning der var i hallen hele dagen må sande er bestået til UG. På baggrund af de gode erfaringer foreslår Landsby-tosse-styregruppen at der bliver nedsat en Koordinationsgruppe for udvikling af Bedsted som i fremtiden kan koordinere by-tiltagene og større events og projekter i byen. Hjemmesiden Bedsted-thy.dk Events for hele byen Koordinationsgruppen kan bestå af én repræsentant fra hver af grupperingerne af organisationer. Forslaget går på følgende sammensætning: Koordinationsgruppen for udviklingen i Bedsted Thy: 1 repræsentant fra Idrætsforeninger 1 repræsentant fra de kirkelige foreninger 1 repræsentant fra de øvrige foreninger 1 repræsentant fra bygninger og faciliteter 1 repræsentant fra institutionerne Byens aktivitetskalender i Conventus Velkomstkoncept vedr. nye borgere Projektstyregruppe Det kræver at grupperingerne internt snakker sammen og lader deres repræsentant vide hvad de kommer med fra deres gruppering. Personer i koordinationsgruppen skal være interesseret i den overordnede udvikling af byen. Eksempler på tiltag/udviklingsopgaver som koordinationsgruppen kan afholde møder om og nedsætte arbejdsgrupper om kan ses i blomsten til højre. Det er koordinationsgruppens opgave, at finde de bedste i byen til de pågældende opgaver, altså at spotte borgernes kompetencer. Er arbejdsgruppen nedsat er det koordinationsgruppens opgave, at støtte gruppens arbejde. Koordinationsgruppe Foreningsmesseudvalg Fundraising / projekter på tværs Borgermøder / Vælgermøder 14

15 Koordinationsgruppe Idrætsforeninger De kirkelige foreninger Øvrige foreninger Bygninger og faciliteter Institutioner Bedsted KFUM KFUM & K Klub Bedsted Håndværker -og borgerforening Sydthy Idræts- og fritidscenter Børnehaven Lærkereden Bedsted IF KFUM-Spejderne Bedsted Handelsstandsforening BOOA Bedsted Skole, SFO og Klub Bedsted Folkedanserforening KFUM & K spejdere HOPLA Byforskønnelse Bedsted Thy ApS Friplejehjemmet Bedsted Thy Bedsted Gymnastikforening Menighedsrådet Nordvestjysk Modeljernbaneforening Indremission Børnegruppen Eventyrhuset Børnekor & Voksenkor Børnegruppen Skovtrolden 15

16 16

17 Kommunikation og PR Costa Bedsted By Igennem hele Landsbytosseprojektet har vi arbejdet med at formidle den gode historie om Bedsted. Hver gang, der har været anledning til det, har vi fået omtale i ugeavisen og lokalavisen. Derudover har vi arbejdet med at få borgerne til hele tiden at fortælle den gode historie og fokusere på alt det, der fungerer i stedet for at fortælle de negative historier. Det er en metode, der kan være med til at ændre byens image. Den gode historie skal fortsat være i fokus for Bedsted. Slogan Det kan være en rigtig god ide, at have et slogan, som lægger sig tæt op af byens vision og fyrtårne. På den måde kan kommunikationen udadtil skærpes og byens profil bliver stærkere. Det foreslås derfor at Bedsteds slogan bliver: Bedsted byen for aktive familier! Hjemmeside gruppe, der skal sikre, at hjemmesiden hele tiden opdateres og er ajour. Hjemmesiden er byens ansigt udadtil og vigtig for byens image. Det er her de gode historier fortælles og det er her, byen har mulighed for at vise udefrakommende, hvad man kan få ud af at bo i Bedsted. Facebook Facebook gruppen Bedsted <3 fungerer godt som et effektivt bindeled mellem borgerne. Her samles nye grupper, debatteres aktuelle emner, stilles spørgsmål og hentes hjælp. Gruppen fungerer i det store hele af sig selv og er et stort aktiv for byen. Facebook bruges løbende også til begivenhedsinvitationer mv. Pressen Bedsted ønsker at komme i den lokale presse mindst en gang om måneden. Logo Bedsted vil relancere bymaskotten Haren som et bylogo, så den for eksempel kan bruges til et tøj-kostume og sammen med byens fyrtårne. Fortællingen om Haren skal genoplives og sættes ind i Bedsteds nuværende situation, så den kan bruges i fortællingen om Bedsted. Én udgivelse? Alt husstands-omdelt på tryk (KFUM idræts årsblad, Bedsted Bladet, Kirkeblad) samles til én udgivelse? Der er sket en forurening af det syn på os i vest skønt vi ved, at vi er bedst De har sikkert fået solstik? Men i maven har vi is, for vi lever jo i Vandkant-Danmarks landsbyparadis Så er du træt af storbysnobberi, ta ud hvor menn sker bor Ta til Bedsted her i Thy - husene er ikke ny, men din nabo hilser venligt bå ed ved kvæld og morgengry Skyd en buk i Lyngby krat Kig på månen om æ nat Flyt til Bedsted det er Æ så åndsforladt Vi vil helst ha frikadeller Ikke sushi der er rå Vi ka både jysk og rigsdansk, - men det WILL de Æ forstå! Vil du være helt alene, men du skynder dig tilbage til Mor Bedsteds trygge favn. Så er du træt af storbysnobberi, ta ud hvor menn sker bor fang makreller i Narhoo undervejs, så kan du møde bå ed en Audi og en ko Vi har også fin kultur, se! En grøn abstrakt figur made in Svankjær, jamen vi er helt ajour! Ta en tur til Bedsted By - husene er ikke ny men din nabo hilsner venligt bå ed ved kvæld og morgengry Glæd din gamle mor og far! Køb et knaldtilbud i Spar! byen Bedsted den er dejlig! Den er rar! Melodi: Costa Kalundborg af Shubidua Fordansket af Kristine Frøkjær i anledning af Bedsted Fjernvarmes 50 års jubilæum i september 2013 de Fortæl de gode historier og gør noget ved dårlige 17

18 18

19 Finansiering Bedsted har de senere år haft succes med at hente betydelige midler hjem til udviklingen i byen. Tilførte midler pr Projekt Ansøgere - formål Bevilget beløb Bidragyder Status Hallegen Idrætsforeninger. Målet var at etablere en lektiecafe/værested for unge mellem skoletid og fritidsaktiviteter Lokalsikringsprisen 2012 ( kr.) TrygFonden ( kr.) Område i hallen under etablering Landsbytosse tosset med landsbyen Bedsted Håndværker- og borgerforening. Målet var at holde en række borgermøder og skabe udvikling i byen Landdistriktspuljen 2012 ( ) og LAG Thy Mors ( ) Denne rapport og alle tiltag beskrevet heri Det udvidede landsbyfællesskab Bedsted og omegns Aktivitetshus (BooA) Ca. 5 millioner LAG Thy-Mors, Realdania og Thisted Kommune Huset står færdigt Fremtidig finansiering Udviklingsplanen skal danne baggrund for fundraising til at realisere nye tiltag. Det vil være en stor fordel for Bedsted, at professionalisere fundraisingarbejdet ved at nedsætte en aktiv fundraisergruppe, der løbende holde sig orienteret om puljer og midler. Gruppen kan også hjælpe de forskellige borgergrupper, som vil søge midler med at skrive ansøgningerne. For alle kommende projekter udarbejdes et særskilt budget. Oplagte puljer for Bedsted er: Og en lang række andre puljer afhængig af projekttype. 19

20 Projektet og udviklingsplanen er støttet af: Støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Danmark og EU investerer i landdistrikterne.

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET.

KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. KOLDBY SPORT & BEVÆGELSE ET FREMTIDSPROJEKT FOR LOKALOMRÅDET. Vi kan ikke få armene ned, da vi ser rigtig mange muligheder i forhold til dette projekt. Vi ser en mangfoldighed og en fornyelse, som vil

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene

Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Bilag A: Ansøgning om LAG s støtte til projektet: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Projektbeskrivelse: Funder Kirkeby Så samler vi trådene Kort info om landsbyen Funder Kirkeby: Funder Kirkeby er en

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune

John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune John Harpøth Borgmesterkandidat for DF i Holbæk Kommune I de mange år jeg har beskæftiget mig med politik, har mit arbejde været præget af: Ærlighed Åbenhed Dialog Du kan læse mere om mit politiske virke

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le

Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Ref erat Nær de mo krat iud valg et's mø de Ons dag den 25-03- 200 9 Kl. 17: 30 Ste nstr up Sko le Delt ager e: Lise - Lott e Tilst ed, Ulla Lars en, J ens Mun k, K aren Stra ndh ave, Bru no Han sen, Arn

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Byfornyelsesprogram for Hørdum

Byfornyelsesprogram for Hørdum Byfornyelsesprogram for Hørdum - en aktiv by Marts 2014 Byfornyelsesprogram for Hørdum Udgivet marts 2014. Udarbejdet af Thisted Kommune, planafdelingen. Tekst: Jeanette Lund Kommunikation og Otto Lægaard.

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven

den 25. september Lokalbestyrelsen peger på Jens Nyman som dirigent. Jens Nyman takker ja til opgaven Lokalråd for Them-Salten Referat fra Borgermøde den 25. den 25. september 2014 i Salten borgerhus Dagsorden: 1 Valg af dirigent: 2 Præsentation af lokalrådets medlemmer 3 Siden sidst v/formanden Lokalbestyrelsen

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet.

Nyt fra Tænketanken. Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. Tænketanken for Rødkærsbro og Omegn 8840 28.09.10. Sekr. Frede Hansen Nyt fra Tænketanken Fra sidste møde i Rødkærsbro Hallen. 14 medlemmer deltog i mødet. 1. Fra Boligselskabet Sct. Jørgens Afdeling i

Læs mere

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen

Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen Aftenens forløb 19.00 Velkomst v/ Herning Kommune Præsentation af PROGRAM Ordet er frit v/ Borgerf. fmd. Henrik Sørensen 19.45 Kaffe/kort pause 20.00 Spørgsmål og svar 21.00 Afrunding og tak for i aften!

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til.

I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Lem 9. maj 2007 Kære byrådsmedlemmer I Lem er vi bevidste om, at politikerne i Ringkøbing-Skjern kommune har mange opgaver, der skal løses og tages stilling til. Vi synes det er vigtigt, at I alle får

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg

FÆLLESVIRKE. Andy Østergaard, Morten Bergsøe, Jens Rode Petersen, Sanne Flyvbjerg Nordenskov den 28. oktober 2012 Referat af : Regeringsmøde nr. 3 i Fællesvirke Sted: Nordenskov Skole NUIF lokalet Dato: 22. oktober 2012, kl.19.00 21.30 Deltagere: Tonni Lander, Leif Arnbjerg, Kim Andersen

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe

Fitnesscenter/kondicenter. Ridehal. Netcafe Fritidsliv og foreningsliv for alle aldre Etablering af ungdomsklub Fitnesscenter/kondicenter Ridehal Netcafe Mulighed for flere udendørsaktiviteter, street fodbold basket udendørs skøjtebane om vinteren.

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer)

Resen: Fysiske rammer: - Forsamlingshus - Efterskole (fri brugsret over til arrangementer og sportsarrangementer) 2015-01-19_ Mødet omkring sundhedsindsats i Vestfjends Noter af Merethe Raundahl Bordet rundt med aktiviteter i de enkelte lokalsamfund: Kjeldbjerg - Olav - Cykleklub - Danseklub - Forsamlingshus o Fællesspisning

Læs mere

Løgstrup 8831. Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup 74726484 / 27203722. muspyt@hotmail.com

Løgstrup 8831. Løgstrup Borgerforening. Ekkodalen 17, 8831 Løgstrup 74726484 / 27203722. muspyt@hotmail.com INDSTILLING TIL KONKURRENCEN ÅRETS LOKALOMRÅDE 2014 Lokalområde der søger Løgstrup 8831 Ansøger Forening/Gruppe/råd: Løgstrup Borgerforening Lisbeth Rasmussen (formand) Kontaktperson: Adresse: Telefon:

Læs mere

KIRKENS VELKOMSTPAKKE

KIRKENS VELKOMSTPAKKE KIRKENS VELKOMSTPAKKE Indhold 1. Hvad er en velkomstpakke? 2. Kontakten til nye borgere i sognet 3. De frivilliges opgave i forbindelse med et besøg. 4. Velkomstpakkens udformning 5. Forslag til indhold

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN

Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: 23. maj 2011 Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Referat fra årsmøde i Lokalrådet Dato: Sted: Dagmar Bio, Sdr. Felding Referent: JOH/MN Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af rådets beretning 3. Fremlæggelse af rådets handlingsplan 4. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt.

Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg. PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3. 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. Dagsorden for: Sydthy Provstiudvalg PU møde 4. juni 2014. Kl. 11.30 Mødested: Sydthy Provstikontor Version: 3 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsbudget 2015 Sag: Årsbudget 2015 (683)

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014

Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Velkommen til Fællesmøde 04 DEC 2014 Agenda 1) Formandens årsberetning. 2) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for Mørke Distriktsråd. 3) Valg til forretningsudvalget for Mørke Distriktsråd. Følgende

Læs mere

Visionsværksted i Bælum

Visionsværksted i Bælum Visionsværksted i Bælum Referat & opsamling Hvorfor bor jeg i BÆLUM? Min drøm om BÆLUM år 2020! Læs her hvad der kom ud af visionsværkstedet den 3. november 2007 - et led i udarbejdelse af borgernes egen

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Strategiske Mål for 2016

Strategiske Mål for 2016 Strategiske Mål for 2016 Hvert år konkretiseres det kommende års arbejde med de fire strategiske emner i 1-årige mål først tværgående og derefter for de enkelte centre i organisationen. Idet alle mål skal

Læs mere

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015

Bælum Butikshus ApS. Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Bælum Butikshus ApS Nyhedsbrev fra Bestyrelsen den 25. maj 2015 Stiftelsen af Bælum Butikshus ApS blev en realitet den 7. maj 2015 Formålet med selskabet er: At sikre den fremtidige dagligvarehandel i

Læs mere