Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform"

Transkript

1 REFERAT Møde i følgegruppen for den fælleskommunale Serviceplatform Møde i den kommunale følgegruppe for den fælleskommunale Serviceplatform, 3. april 2014 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Henrik Flindt, Vejen Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Johnny D. Grenzlikovski, Fredensborg Jørgen Rosenskjold, Esbjerg Lotte Pape Topholt, Vesthimmerland Michel van der Linden, Kalundborg Afbud: Peter Hauge Jensen, Odense Henrik Brix, Favrskov KOMBIT: Annette Due, Forretningsudvikler i Kommunernes Datafællesskab Sisse Bang, Projektleder for Kommunernes Datafællesskab Mette Holm Simonsen, Porteføjleleder for Serviceplatformen Michel Jacob Sassene, Projektleder for Støttesystemerne Stephanie Pause, It-konsulent Serviceplatformen Carina Schou Nielsen, Projektkoordinator Serviceplatformen, referent Dagsorden 1. Velkomst og introduktion Drøftelse af nyt kommissorium for den kommunale følgegruppe og gruppens mandat Kort- og langsigtede udfordringer for Serviceplatfomen Forslag til håndtering af kort- og langsigtede udfordringer for Serviceplatfomen Forslag til opgaver for følgegruppen Status på Serviceplatformen Snitflader på Serviceplatformen Kommunens ibrugtagning af Serviceplatformen Organisatorisk implementering af Serviceplatformen i kommunerne Evt KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/6

2 1. Velkomst og introduktion Der blev budt velkommen til Michel van der Linden, der tidligere har repræsenteret Gribskov Kommune Kommune, men nu er med på vegne af Kalundborg. Desuden til Johnny D. Grenzlikovski, suppleant for Anders Tandrup, der er ny repræsentant for Fredensborg Kommune. Serviceplatformen er i drift og derfor er Serviceplatformen afsluttet som projekt. Mette Holm Simonsen er pr. 1. april porteføljeleder for Serviceplatformen og vil i samarbejde med Sisse Bang og Annette Due fra Kommunernes Datafællesskab, KOMBIT sikre platformens forankring og videre udvikling. Michel Sassene sagde farvel og takkede for godt samarbejde og arbejdsgruppens indsats ift. løsning af problemstillinger og sikring af organisatorisk involvering. Michel fortalte, at der på Støttesystemerne etableres fire arbejdsgrupper på hhv. 1. Sikkerhed, 2. Hændelser, 3. Klassifikation og Organisation og 4. Indekser, hvor både kommuner samt UDK og ATP vil være repræsenteret. Invitation til deltagelse i arbejdsgrupperne er mailet til alle kommuner og direkte til gruppens medlemmer. Foruden arbejdsgrupperne nedsættes en kommunal styregruppe for Støttesystemerne. Kommissorium for gruppen og opstart forventes klar primo efteråret Drøftelse af nyt kommissorium for den kommunale følgegruppe og gruppens mandat Inden fastlæggelse af nyt kommissorium for den kommunale følgegruppe på Serviceplatformen, var der enighed om at få identificeret de hindringer, som gruppen pt. ser, for Serviceplatformens udbredelse. 2.1 Kort- og langsigtede udfordringer for Serviceplatfomen 1. Forretningsmodellen Forretningsmodellen opfatteser pt. ikke som rentabel for en række kommunerne. Esbjerg Kommune har indtil videre lagt Serviceplatformen på is, da kommunen vil skulle køre dobbelt setup ift. hentning af data til systemer. Forretningsmodellen kræver, at kommuner har den fornødne viden om, hvilke services og hvor stort datatræk de enkelte systemer bruger. Kommunerne mangler endvidere en strategi for udfasning af nuværende kontrakter. Serviceplatformen fordrer en modenhed i kommunerne, der ikke er tilstede, og man vil ikke være de første, som skal betale omkostningerne. Prisstrukturen ligner den gamle KMD model - i og med at det koster penge hver gang, kommunen henter data. KOMBIT oplyste, at forretningsmodellen bygger på indstillingen fra den kommunale arbejdsgruppe beslutningen vedr. Afregningsmodeller for dataforbrug via serviceplatformen og rammearkitekturens støttesystemer. gennemsigtighed, hvilket var et ønske fra kommunerne Datafordeleren Digitaliseringsstyrelsen har stillet kommunerne i udsigt, at de kan hentehente services gratis udsnit af data vedr. Kortforsyningen, CVR, CPR, BBR fra Datafordeleren uden yderligere omkostninger ud over den eksisterende medfinansiering via bloktilskuddet fra Datafordeleren. Det gør det svært for kommuner at se formålet med Serviceplatformen. Formateret: Indrykning: Venstre: 0,6 cm, Ingen punkttegn eller nummerering Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm KOMBIT oplyste, at man følger udviklingen med Datafordeleren og løbende er i dialog med Digitaliseringsstyrelsen om at afklare formål og behov for de to løsninger. Det blev fremhævet at KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/6

3 datafordelerens fokus er Grunddata, mens Serviceplatformen er kommunernes platform til kommunespecifik data. Forståelsen er desuden, at der vil gå længere tid før data som CPR-data vil være tilgængelige på Datafordeleren. 2. blev nævnt, at der i Økonomiaftalen står, at CPR, CVR og grunddata er frikøbt til kommunerne. KOMBIT har forståelsen af, at Datafordelerens primære formål bliver geodata og CPR som option. 3. Brokerløsninger Enkelte kommuner er i gang med at etablere datafællesskaber med andre kommuner og kommunerne har generelt skabt egen it- arkitektur. Den arkitektur kan man blive nødt til at splitte op for at bruge Serviceplatformen. Kommuners egne fødererede setups med broker og brug af datawarehouse, kan være billigere end at hente data fra Serviceplatformen. Hvis det udbredes, er det mindre fordelagtig at benytte har Serviceplatformen for kommunerneintet virke. Kommentar [SP1]: Afventer KOMBITs officielle udmelding Formateret: Indrykning: Venstre: 0,63 cm, Ingen punkttegn eller nummerering Formateret: Indrykning: Venstre: 0 cm 4. Roadmap for snitflader KOMBIT prioriterer pt. services til brug for monopolbrudssystemerne, men der er brug for at kommunerne er med til atfå identificeret, hvilke snitflader kommunerne har brug for og kvalificere hvordan de skal tilpassesmoddeleres ift. kommunernes it-systemer anvendersystemer. Kommunerne mangler at få tegnet arkitekturen og et roadmap., som de kan tro på. 5. Leverandørerne Kommunerne har et en delhav af interagerende systemer, der ikke kan flyttes over på Serviceplatformen, hvis ikke alle leverandører bruger den. Desuden blev det fremhævet, at mange af kommunernes systemer kan have mange snitflader eksempelvis økonomisystemer hvor der kan være op mod 40 snitflader. I forhold til dette komplekse set up er det lettere for kommunerne at indkøbe via SKI med en forventning om, at leverandørerne benytter data mest optimalt. En række kommuner har dermed mindre erfaring med at benytte Flere kommuner tager ikke selvstændigt ansvar ift. hentning af data. De bruger SKI og har tiltro til leverandørene. På Serviceplatformen skal de forholde sig til, hvordan leverandørerne henter data. I et økonomisystem kan der være snitflader, det er derfor svært at vide, hvornår leverandører bruger Serviceplatformen uhensigtsmæssigt. Kommentar [SP2]: Dette skal omformuleres 2.2 Forslag til håndtering af kort- og langsigtede udfordringer for Serviceplatfomen 1. Forretningsmodellen KOMBIT skal have både en kort- og langsigtet plan med Serviceplatformen. De sparede omkostninger kommer over år - derfor skal Serviceplatformen sælges på strategi, ikke pris. Der skal skabes incitament til at bruge Serviceplatformen, hvilket kræver en klar forretnings- og kommunikationsstrategi. KOMBIT skal vælge, om Serviceplatformen er for monopolbrudssystemerne eller også for øvrige og der skal vises eksempler på positive business cases. Når KOMBIT snakker rammearkitektur, skal det være tydeligt, at alt om 20 år er på Serviceplatformen. Drejebogen er ikke eksplicit i forhold til, hvad kommunerne skal ift. Serviceplatformen. KOMBIT skal kommunikere op i de strategiske lag fx til kommunaldirektører. 2. Datafordeleren Der er behov for en strategisk kommunikation ift. Datafordeleren. Der skal koordineres en indsats med Digitaliseringsstyrelsen, hvor man går ud sammen og får kommunikeret forskellene. Det skal KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/6

4 tydeliggøres, at Serviceplatformen er kommunernes distributionskanal, og at der er tale om to forskellige løsninger. Kommunerne skal vide, hvad de skal bruge hvornår. 3. Brokerløsninger Serviceplatformen kan fungere som en brokerløsning, der kan trække grunddata fra Datafordeleren og sammenstille relevante data til kommunale anvendersystemer. 4. Roadmap for snitflader KOMBIT skal forholde sig til et marked, hvor data i højere grad vil være tilgængeligt for alle. KOMBIT skal overveje at køre en både og model ift. services på Serviceplatformen. For kommunernes økonomisystemer vil der fx være 80-85% sammenfald i services, hvilket gør de typer af services interessante. 5. Leverandørerne KOMBIT skal rådgive kommuner ift. leverandørløsninger og kan fungere som indkøbscentral. KOMBIT har modsat kommuner volumen og kan købe datapuljer. I stedet for 1 til 1 løsninger, kan Serviceplatformen samle data fx en fællesmængde som til FLIS el. kørselsgodtgørelse. Datapuljer giver kommuner mulighed for selv at skabe integrationer. Tilpasning af services skal dog ikke ødelægge et konkurrencemæssigt marked. KOMBIT kan skabe mulighed for mindre aktører. 2.3 Forslag til opgaver for følgegruppen Følgegruppen kan: komme med bud på, hvordan et set-up kan se ud være med til at identificere systemer, der kan løftest over på Serviceplatformen komme med anbefalinger til KOMBIT være en videnskraft ift. at påvirke KL KOMBIT kommer med udkast til nyt kommissorium, der vil blive sendt ud forud for næste møde. KOMBIT forsøger at finde mødedato inden sommerferien, hvor det nye kommisssorium kan godkendes. 3. Status på Serviceplatformen Stephanie Pause fortalte, at 93 kommuner har oprettet en kommunal administrator på Serviceplatformen. KOMBIT har udsendt den første E-faktura for brug af Serviceplatformen og alle services er nu KLE opmærket, hvilket også vil fremgå på fakturaer. Der er kommet 2 nye services på Serviceplatformen Kommunekode Service og Person Stamdata Service. Derudover er CPR Opslag blevet splittet op i 6 underservices. Det blev nævnt, at opsplitningen betyder en fordyrelse af fx NEM-børn løsningen, som Rudersdal Kommune overvejede at bruge Serviceplatformen til. KOMBIT har været i dialog med Rudersdal Kommune samt Formpipe, der udbyder løsningen men det er endnu ikke afklaret, hvilke services løsningen kan nøjes med at bruge. 4. Snitflader på Serviceplatformen Punktet udsat til næste møde. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/6

5 5. Kommunens ibrugtagning af Serviceplatformen Punktet udsat til næste møde. 6. Organisatorisk implementering af Serviceplatformen i kommunerne Punktet udsat til næste møde. 7. Evt. Datafordeleren kontra Serviceplatformen blev videredebatteret. Input er medtaget under Forslag til håndtering af kort- og langsigtede løsninger for Serviceplatformen.. Tavlebillede 1 Lønopl. Økonomi kørsel 98 kommuner systemer Overarbejde * Den enkelte kommune (vi kommer ikke i mål) versus Fællesskab * Udbud (hjælp ønskes) mindst 92 kommuner laver udbud i blinde (stil krav) * Påklædning af Rådgivende Leverandører * "Fastholde" markedet - konkurrencen skal forblive - Prismodellen * Håndtering af nye leverandører KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/6

6 Tavlebillede 2 Skal kommunerne have en Broker for at holde prisen nede Lokale installationer Kan komme til at forstyrre Det kan ikke betale sig DATAFORDELER Hvad er hvad HVAD MANGLER ARKITEKTUREN 2 X Systemer i forhold til kommunerne Økonomisk overhead En investering (På kort sigt) fremfor en besparelse HVORDAN SKAL DET SE UD EKS. KONTRAKTER/UDBUD HVAD ER STRATEGIEN KNÆK ARBEJDET OP Puslebrikker Find de lavt hængende frugter EJ SÆLGES Lav en databank PÅ PRIS Forretningsmodellen Tværtimod er der et overhead BARRIERER KOMBITS Skærpelse af monopolbruddet Forudsætter viden (modenhed) i organisationen Ansvaret bliver Motivationen flyttet fra mangler Leverandør til kommner KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/6

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10

Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. ALB@kl.dk Direkte Mobil 2939 3723 Weidekampsgade 10 N OTAT Referat af 13. ordinære møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet blev afholdt d. 25. februar 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S. Lokale S-10 Den 25. februar 2015 Sags ID: SAG-2015-00439

Læs mere

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10.

D A G S ORDEN. Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd. Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset. Weidekampsgade 10. D A G S ORDEN Dagsorden til 14. møde i Kommunernes It- Arkitekturråd Mødet afholdes 29. april 2015 i: KL-Huset Weidekampsgade 10 2300 København S Lokale S-10 Der vil være morgenmad fra 09.30 og det ordinære

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur

Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse af Den fælles kommunale rammearkitektur Risikoanalyse blandt interessenter vedrørende Den fælleskommunale rammearkitektur med henblik på at identificere tiltag, der kan styrke rammearkitekturen.

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet

Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet Svar på spørgsmål fra høring af referencearkitektur for Brugerportalsinitiativet ARKITEKTURPRINCIPPER Hvilke af kommunens it-løsninger tænkes der forandringer i? Hvem er det der sammensætter brugergrupperne?

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT

Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT 13. maj 2014 NOTAT Governancemodel Governancemodel for kommuner og KL's involvering i Projekter/Løsninger i KOMBIT Resume: Notatet beskriver den fælles governancemodel for kommunerne og KL s involvering,

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass

KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN. V/ Chefkonsulent Morten Hass KOMBITS UDMØNTNING AF RAMMEARKITEKTUREN V/ Chefkonsulent Morten Hass Tre budskaber Rammearkitekturen er kommunernes fælles krav og infrastruktur Hvert fælles projekt udbygger rammearkitekturen Når ny fælles

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen

Evaluering af BedreBolig-ordningen Evaluering af BedreBolig-ordningen Testforløb i ni kommuner Geelmuyden Kiese Denmark Jorcks Passage 1 A, 3. Sal, 1162 Copenhagen (+45) 33 95 96 97, gknordic.com/dk denmark@gknordic.com Dato: 2014.06.12

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

Ledernetværk i strategisk lys

Ledernetværk i strategisk lys Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Ledernetværk i strategisk lys En guide til kommunale chefer En guide til kommunale chefer En guide til kommunale chefer Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2008

Læs mere

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve

Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Implementeringsvejledning: Digitalisering af breve Version: 1 Udarbejdet i juni 2012 1 Indholdsfortegnelse Om vejledningen... 3 Revisionshistorik... 3 Digitalisering af breve fokusområder... 4 Hvad er

Læs mere

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering

Tværsektoriel projektgruppe for den syddanske implementering af den nationale udrulning af telemedicinsk sårvurdering Område: Syddansk Sundhedsinnovation Afdeling: Journal nr.: Dato: 16.06.13 Udarbejdet af: Lisbeth Jørgensen E-mail: lisbeth.irene.joergensen@rsyd.dk Telefon: Referat Tværsektoriel projektgruppe for den

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Chefgruppen. Referat

Chefgruppen. Referat Chefgruppen Referat Dato: 29. august 2014 Tidspunkt: Kl. 08:15 Sted: Mødelokale 3 Medlemmer: Lars Svenningsen, Søren Møllegård, Anders M. Sørensen, Kjeld Outzen, Trine Eegholm, Jan Hermansen, Betina Østergreen,

Læs mere

Programledelse i den offentlige sektor

Programledelse i den offentlige sektor Hvidbog Programledelse i den offentlige sektor 22. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 1 2. HVORNÅR ETABLERES ET PROGRAM 3 2.1 Hvad er et program, og hvornår anvendes det? 3 2.2 Hvordan opstår

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere