Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm"

Transkript

1 Modelnummer TH-55LFV5W Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

2 Kære Panasonic-Kunde Velkommen i Panasonic-familien. Vi håber, at du får mange års glæde af din nye LCD-skærm. Vi anbefaler, at du læser betjeningsvejledningen igennem, før du foretager justeringer; på den måde får du mest ud af produktet. Sørg for at opbevare betjeningsvejledningen inden for rækkevidde, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for den. Derudover er det vigtigt, at du gemmer din kvittering og noterer produktets modelnummer og serienummer i feltet på bagsiden af denne vejledning. Besøg vor Panasonic website Indhold Vigtige sikkerhedsregler... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Tilbehør... 7 Medfølgende tilbehør... 7 VESA-montering Dele og funktioner... 9 Kontrolpanel... 9 Indgangs-/udgangsterminaler... 0 Forbindelser... Forbindelse af strømkabel... Kabelsikring... DVD/VCR/VCD-tilslutning... 2 PC-tilslutning... 4 Ekstern lydtilslutning... 6 SERIAL (SERIEL) kabeltilslutning... 7 Serieforbundet tilslutning... 8 Sådan bruges netværksfunktionen... 9 Netværksforbindelse... 9 Opsætning på OSD-menuen af netværksforbindelse Sådan bruges Web Browser Control (Webbrowser-kontrollen)... 2 Før du bruger Web Browser Control (Webbrowser-kontrollen)... 2 Adgang fra webbrowser Skærmmenu Sådan går du i OSD-menuen Oversigt over OSD-menu Indgangstilstand Rengøring

3 Vigtige sikkerhedsregler ADVARSEL!. Produktet må ikke udsættes for dryp eller tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring ikke beholdere med væske (blomstervaser, kopper, kosmetik el.lign.) oven på apparatet. (heller ikke på hylder osv. over apparatet) Kilder til åben ild, f.eks. stearinlys, må ikke placeres på eller over apparatet Fjern ikke jordbenet i netstikket. Dette apparat er forsynet med et trefaset jordforbundet netstik. Dette stik kan kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Denne konstruktion er valgt ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du kontakte en elinstallatør. Jordbenets formål må ikke omgås. 4. For at forebygge elektrisk stød skal det sikres, at jordbenet på netledningens netstik er sikkert forbundet. FORSIGTIG! Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt frie for elektromagnetiske felter. Hvis apparatet anvendes i nærheden af kilder med kraftige elektromagnetiske felter eller på steder, hvor elektrisk støj overlapper indgangssignalerne, kan det medføre billed-/lydforstyrrelser eller interferens, f.eks. støj. For at undgå skader på apparatet bør det ikke opstilles i nærheden af kilder, der frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Varemærker VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Macintosh er et indregistreret varemærke tilhørende Apple Inc., USA. SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standard Association. ud blevet respekteret. HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande. BEMÆRK: Billedbiholdelse kan forekomme. Hvis du får vist et stillbillede i længere tid, forbliver billedet muligvis på skærmen. Det forsvinder dog efter et stykke tid. 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Opsætning Denne LCD-skærm er kun til brug sammen med følgende ekstra tilbehør. Hvis produktet bruges sammen med andre typer ekstratilbehør, mister skærmen muligvis den fornødne stabilitet med risiko for personskader til følge. (Alt det følgende tilbehør er fremstillet af Panasonic Corporation.) Fjernbetjeningssæt... TY-RM50VW Rammesæt... TY-CF55VW50 Sørg altid for at få en fagmand til at udføre installationen. Små produktdele kan give risiko for kvælning, hvis de sluges ved et uheld. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af disse smådele. Smid unødvendige smådele og andre ting som f.eks. emballering, plastikposer og plastfolie ud, så du undgår, at børn leger med disse og på den måde risikerer kvælning. Skærmen kan falde ned eller vippe forover. Anbring ikke andre objekter oven på skærmen. Hvis der spildes vand på skærmen, eller der kommer fremmedlegemer ind i den, er der risiko for en kortslutning, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale Panasonic forhandler, hvis der kommer fremmedlegemer ind i skærmen. Må kun transporteres i opretstående stilling! Hvis apparatet transporteres med dets skærmpanel vendende op eller ned, kan det interne kredsløb lide skade. Udluftning må ikke forhindres med overdækning af udluftningsåbninger med genstander som f.eks. aviser, duge og gardiner. For tilstrækkelig ventilation; Lad der være 3-5/6 (0 cm) eller mere plads foroven, forneden, til venstre og til højre til yderkanten af skærmen. Lad der være -3/32 (5 cm) eller mere plads på bagsiden. Forsigtighedsregler ved installation på en væg Installation på en væg bør udføres af en professionel installatør. Hvis skærmen installeres forkert, kan det medføre en ulykke med død eller alvorlig tilskadekomst til følge. Desuden skal der ved installation på væggen anvendes et 4

5 Brug af LCD-skærmen Sikkerhedsforanstaltninger Skærmen er konstrueret til V AC, 50/60 Hz. Dæk ikke ventilationshullerne til. Det kan føre til overophedning af skærmen, hvilket kan forårsage brand eller beskadige skærmen. Stik ikke fremmedlegemer ind i skærmen. Stik ikke metaldele eller brændbare dele ind i ventilationshullerne. Læg heller ikke sådanne dele oven på skærmen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Lad være med at fjerne eller ændre afskærmningen på nogen måde. Skærmen indeholder dele med høj spænding, som kan give alvorlige elektriske stød. Kontakt din lokale Panasonicforhandler, når skærmen skal efterses, justeres og repareres. Sørg for en nem adgang til strømforsyningsstikket. Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning. Anvend ikke andre netledninger end den, der følger med dette apparat. Dette kan medføre brand og elektriske stød. Sørg for at sætte netstikket helt ind. Hvis stikket ikke er sat helt i, kan det generere høj varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er defekt, eller stikkontakten sidder løst, bør delene ikke anvendes. Rør ikke ved netstikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Undgå handlinger, der kan beskadige netkablet. Hold fast i stikket, ikke ledningen, når netledningen trækkes ud. Undgå at beskadige netledningen, foretag ingen form for ændringer af den, anbring ikke tunge genstande oven på den, udsæt den ikke for varme, placer den ikke i nærheden af varme genstande, vrid den ikke, bøj den ikke overdrevent, og træk ikke i den. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, bør den repareres hos din lokale Panasonic-forhandler. Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid, bør netstikket trækkes ud af stikkontakten. For at forhindre brand, skal stearinlys og anden åben ild, altid holdes væk fra produktet. I tilfælde af problemer under brug Hvis der opstår et problem (for eksempel manglende billede eller lyd), eller hvis der kommer røg eller en unormal lugt fra skærmen, skal netstikket omgående trækkes ud. Hvis du forsætter med at anvende skærmen i denne tilstand, er der risiko for brand og elektrisk stød. Når du er sikker på at røgudviklingen er standset, bør du kontakte din lokale Panasonic-forhandler, så de nødvendige reparationer kan blive foretaget. Det er yderst farligt selv at forsøge at reparere skærmen, og dette må derfor aldrig udføres. Hvis vand eller fremmedlegemer trænger ind i skærmen, hvis den tabes på jorden eller gulvet, eller hvis kabinettet bliver beskadiget, skal netstikket trækkes ud med det samme. Der er risiko for kortslutning, hvilket kan medføre brand. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler i tilfælde af nødvendige reparationer. 5

6 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG! Brug af LCD-skærmen Anbring ikke dine hænder, dit ansigt eller genstande tæt på skærmens ventilationshuller. Den opvarmede luft, der kommer ud af ventilationshullerne i toppen af skærmen, vil være varm. Anbring ikke dine hænder eller dit ansigt eller andre objekter, som ikke kan tåle varme, på dette sted, da det kan medføre forbrændinger eller deformation. og elektrisk stød. Træk for en sikkerheds skyld stikket ud, før du foretager nogen form for rengøring. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. Rengør netledningen med jævne mellemrum, så den ikke bliver helt støvet. Hvis der samler sig støv på netstikket, kan den deraf følgende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan medføre brand. Træk netstikket ud af stikkontakten, og tør netledningen af med en tør klud. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Rengøring og vedligeholdelse en blød, fnugfri klud. opløsning med et neutralt rengøringsmiddel fortyndet 00 gange i vand, og tør derefter godt efter med en tør klud af den Hvis kabinettet bliver tilsmudset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget beskidt, kan du vride kluden op i vand iblandet en smule neutralt rengøringsmiddel og bruge enheden, kan det give problemer under brug. være i kontakt med artikler lavet af gummi eller PVC i længere tid. Brug af kemisk klud Følg instruktionerne for brug af den kemiske klud på skabet. 6

7 Tilbehør Medfølgende tilbehør Kontrollér, at du har fået det tilbehør og de dele, der er vist Betjeningsvejledning Cd-rom (brugsanvisning) Kabelbindere Netledning DVI-kabel Kabel til tilslutning af fjernbetjening BEMÆRK: Fjernbetjeningen medfølger ikke. 7

8 VESA-montering For at montere denne skærm på en væg, skal du anskaffe et standard vægmonteringssæt (fås i handlen).. Læg det beskyttende klæde, der var viklet om skærmen i emballagen, på et bord, så skærmen kan ligge på det uden at blive ridset. 2. Kontroller at du har alt nødvendigt tilbehør til montering af skærmen (vægbeslag, loftbeslag osv.). 3. Følg de anvisninger, der fulgte med vægmonteringssættet. Hvis den rette monteringsfremgangsmåde ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller personskade for brugeren eller montøren. Varegarantien dækker ikke for skader, der er forårsaget af fejlagtig installering. 4. Brug M6-monteringsskruer til vægmonteringssættet (de er 0 mm længere end monteringsbeslagets tykkelse) og spænd dem godt fast. Til VESA-beslag Bord Beskyttende klæde Vær opmærksom ved installation eller flytning Sådan undgår du at skærmen vælter: Undgå at røre andet end håndtagene. Håndtag skærmen forsigtigt, og vær altid mere skærmen let kan gå i stykker. Ved montering på væg eller loft anbefales det at bruge metalbeslag, der kan fås i forretninger. den vejledning, du har modtaget sammen med beslaget. For at mindske risikoen for personskader samt skader som følge af, at skærmen vælter på grund af jordskælv eller anden naturkatastrofe, skal du sørge for at konsultere producenten af beslaget vedrørende installationens placering. Ved opretstående montering skal skærmen vendes korrekt. Håndtag 90 BEMÆRK: Undgå at dreje den om på venstre side. 8

9 Dele og funktioner Kontrolpanel Fjernbetjeningssensor Strømindikator MUTE INPUT MENU POWER (TÆND/SLUK)-knap Tænd for skærmen med denne knap eller sæt skærmen på standby. 2 MUTE (LYDLØS) Slå lydløs tilstand TIL/FRA. 3 INPUT (INDGANG)-knap Bruges til at vælge indgangskilden. Bruges som [SET] (INDSTIL)-knap på skærmmenuen. 4 [ ]-knap Forøg justeringen med OSD-menuen aktiv, eller skru op for lyden med OSD-menuen inaktiv. 5 [ ]-knap Sænk justeringen med OSD-menuen aktiv, eller skru ned for lyden med OSD-menuen inaktiv. 6 [ ]-knap Flyt markeringsbjælken op for at justere den valgte post med OSD-menuen aktiv. 7 [ ]-knap Flyt markeringsbjælken ned for at justere den valgte post med OSD-menuen aktiv. 8 MENU-knap Tryk her for at aktivere OSD-menuen, når den er inaktiv. Tryk for at vende tilbage til den forrige menu, når OSD-menuen er aktiv. 9 Fjernbetjeningssensor og strømindikator Modtager kommandosignaler fra fjernbetjeningen. Angiver skærmens driftstatus: - Lyser grøn når skærmen er tændt BEMÆRK: - Lyser rød når skærmen er på standby - Lyser gul når skærmen går i Dvale -tilstand - Når {SCHEDULE (TIMERLISTE)} er aktiv, blinker lyset orange og rødt - Hvis lyser blinker rødt, angiver det, at der er registreret en fejl - Slået fra, når strømmen til skærmen er afbrudt Fjernbetjeningssensoren og strømindikatoren er arrangeret nederst. 0 KENSINGTON LOCK (KENSINGTONLÅS) Til sikkerhed og beskyttelse mod tyveri. 9

10 Indgangs-/udgangsterminaler AC IN (AC-IND) Tilslut det medfølgende strømkabel til stikkontakten. 2 MAIN POWER SWITCH (HOVEDAFBRYDER) Tryk her for at tænde/slukke for strømmen. 3 IR TRANSMITTER IN / OUT (IR-SENDER IND/UD) Reserveret til ledningsbaseret tilslutning af IR-kontrol. BEMÆRK: Hvis der tilsluttes en IR-modtager (tilbehør) til [IR TRANSMITTER IN] (IR-SENDER IND), vil skærmens fjernbetjeningssensor blive afbrudt. 4 SERIAL OUT / SERIAL IN (SERIEL UD / SERIEL IND) RS232C netværkstilslutning (indgang/udgang) til brug for gennemgangsfunktion. 5 LAN LAN kontrolfunktion til brug for fjernbetjeningssignal fra kontrolcenter. 6 HDMI AV IN (HDMI AV IND) Indgang for HDMI-kilde fra et AV-apparat, eller DVI-D-udgang for en PC ved brug af et DVI-HDMI-kabel. 7 DVI-D IN / DVI-I OUT (DVI-D IND / DVI-I UD) Tilslutning til digital videoindgang og -udgang. 8 PC IN (PC IND) Indgang til PC-kilde. 9 AUDIO IN (LYD IND ) Indgang for PC lydkilde (3,5 mm stereojackstik). 0 COMPONENT/VIDEO IN (BNC) (KOMPONENT/ VIDEO IND (BNC)) Indgang for komponent YPbPr-kilde fra eksternt AV-apparat. Til VIDEO-indgang, forbind med CVBS-kabel fra videoudgangen på dit AV-apparat til skærmens Y-indgang (her skal bruges en BNC-RCA-adapter, som kan købes i forretninger). AUDIO IN 2 (RCA) (LYD IND 2 (RCA)) Indgang for lydkilde fra eksternt AV-apparat. 2 AUDIO OUT (RCA) (LYD UD (RCA)) Udgang til den lydkilde, der er tilsluttet fra AUDIO IN (LYD IND) jackstikket til et eksternt AV-apparat. 3 Lydudgang til eksterne højttalere. 0

11 Forbindelser Forbindelse af strømkabel. Sæt strømkablet til skærmen i her. Kabelsikring Der følger 3 kabelstrips med til fastgørelse af kabler 3 steder.. Sæt stippen på. 2. Sæt strømkablet godt i, indtil det klikker på plads. Sørg for at strømkablet er låst i på både venstre og højre side. Sæt strippen på hul Sådan tages den af apparatet: snap-lås Sæt strippen i et hul. Bliv ved med at trykke på låsen på begge sider 3. Du kan tage strømkablet ud ved at trykke de to knopper sammen og trække. 2. Saml kablerne. 2 Saml kablerne Sådan løsnes: kroge Sæt spidsen i krogene knob Bliv ved med at trykke på knobben BEMÆRK: Når du afbryder strømkablet, skal du omhyggeligt sikre, at du tager kablets stik ud af stikkontakten først.

12 DVD/VCR/VCD-tilslutning Med brug af COMPONENT input (KOMPONENT-indgang) Lyd-udgang KOMPONENT-udgang (YPbPr) DVD / VCR / VCD IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Med brug af VIDEO input (VIDEO-indgang) [Red] (Rød) [White] (Hvid) AV-udgang [Yellow] (Gul) DVD / VCR / VCD [Yellow] (Gul) IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y 2

13 Med brug af HDMI video input (HDMI video-indgang) DVD / VCR / VCD HDMI-udgang IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Benforbindelser og signalangivelser for HDMI-stik: Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn T.M.D.S. Data2 + T.M.D.S. Clock Shield 2 T.M.D.S. Data2 Shield 2 T.M.D.S. Clock - 3 T.M.D.S. Data2-3 CEC 4 T.M.D.S. Data + Reserveret (N.C. på 4 5 T.M.D.S. Data Shield apparatet) 6 T.M.D.S. Data - 5 SCL 7 T.M.D.S. Data0 + 6 SDA 8 T.M.D.S. Data0 Shield 7 DDC/CEC Ground 9 T.M.D.S. Data V DC 0 T.M.D.S. Clock + 9 Hot Plug Detect 3

14 PC-tilslutning Med brug af PC input (PC-indgang) PC-udgang D-Sub 5 pin PC Lyd-udgang IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Signalnavne for mini D-Sub 5-pin-stik: Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn GND (Ground NC (not connected R 6 (jord)) (bruges ikke)) GND (Ground 2 G 7 2 SDA (jord)) GND (Ground HD/SYNC (HD/ 3 B 8 3 (jord)) SYNK) NC (not connected V DC 4 VD (bruges ikke)) 5 GND (Ground (jord)) 0 GND (Ground (jord)) 5 SCL Med brug af HDMI input (HDMI-indgang) HDMI-udgang PC IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y 4

15 Med brug af DVI input (DVI-indgang) PC Lyd-udgang IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y DVI-D-indgangsstikkets pin-layout: Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn T.M.D.S. Data2-3 2 T.M.D.S. Data V DC 3 T.M.D.S. Data2 Shield 5 Ground (Jord) 4 6 Hot Plug Detect 5 7 T.M.D.S. Data0-6 DDC Clock 8 T.M.D.S. Data0 + 7 DDC Data 9 T.M.D.S. Data0 Shield T.M.D.S. Data T.M.D.S. Data + 22 T.M.D.S. Clock Shield T.M.D.S. Data Shield 23 T.M.D.S. Clock T.M.D.S. Clock - DVI-D-udgangstikkets pin-layout: Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn T.M.D.S. Data2-3 C Analog Red 2 T.M.D.S. Data V DC C2 Analog Green 3 T.M.D.S. Data2 Shield 5 Ground (Jord) C3 Analog Blue 4 6 Hot Plug Detect C4 Analog Horizontal Sync 5 7 T.M.D.S. Data0 - C5 Analog Ground 6 DDC Clock 8 T.M.D.S. Data0 + 7 DDC Data 9 T.M.D.S. Data0 Shield 8 Analog Vertical Sync 20 9 T.M.D.S. Data T.M.D.S. Data + 22 T.M.D.S. Clock Shield T.M.D.S. Data Shield 23 T.M.D.S. Clock T.M.D.S. Clock - 5

16 Ekstern lydtilslutning Med brug af lydudgang Lyd-indgang Stereoforstærker IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Med brug af højttalerudgang Eksterne højttalere IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Sådan tilsluttes højttalerledningerne:. Mens du trykker ned på knappen, indsættes den 2. Slip knappen igen. 2 Rød Rød Sort Sort 6

17 SERIAL (SERIEL) kabeltilslutning SERIAL (SERIEL)-stikket bruges, når skærmen styres af en computer. [RS-232C] Skærm BEMÆRK: Brug det krydsede RS-232C-kabel til at forbinde computeren med skærmen. Den her viste computer er kun et eksempel. Yderligere udstyr og kabler, der vises her, medfølger ikke. RS-232C interfacet, så denne skærm kan styres af en computer, som er tilsluttet med dette stik. Computer skal bruge software, som tillader den at sende og modtage kontroldata, som opfylder nedenstående betingelser. Brug et computerprogram som f.eks. software til programmering. Der henvises til dokumentationen til computerens program vedrørende detaljer. Signalnavne for SERIAL IN (SERIEL IND)-stik: Ben nr. Signalnavn DCD 2 RXD 3 TXD DTR GND 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI Kommunikationsparametre: Signalniveau I overensstemmelse med RS-232C Synkroniseringsmetode Asynkron Baud rate bps Paritet Ingen Tegnlængde 8 bits Stop-bit bit Flow-styring - Grundformat for kontroldata: Transmission af kontroldata fra computeren starter med Header byte efterfulgt af kommandoen, parametrene og til sidst en checksum-byte i nævnte rækkefølge. Hvis der ingen parametre er, skal parametersignalet ikke sendes. Header MonitorID Kategori Kode0 Kode Længde Kontrol Data[0] Data[] ~ Data[N] Checksum 0xA6 0~26 0x00 0x00 0x00 N+3 0x0 Kommando Parameter Totalen fra Header til Data[N] beregnes med XOR BEMÆRK: næste. Hvis der ved en fejl sendes en forkert kommando, vil apparatet sende en ERROR (FEJL)-kommando tilbage til computeren. Kommando: Kommando Parameter Kontroloplysninger 0x9 Ingen Hent strømtilstand 0x8 0x0 SLUKKET 0x8 0x02 TÆNDT 0x45 Ingen Hent lydstyrke 0x44 0~00 Indstil lydstyrke 0xAC 0x0, 0x00, 0x00, 0x00 Skift kilde til VIDEO 0xAC 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 Skift kilde til DVD/HD 0xAC 0x09, 0x0, 0x00, 0x00 Skift kilde til DVI 0xAC 0x09, 0x00, 0x00, 0x00 Skift kilde til HDMI 0xAC 0x05, 0x00, 0x00, 0x00 Skift kilde til PC 0x3B Ingen Hent billedformat 0x3A 0x00 Skift billedformat til Normal 0x3A 0x0 Skift billedformat til Tilpasset 0x3A 0x02 Skift billedformat til Virkelig 0x3A 0x03 Skift billedformat til Fuld 7

18 Serieforbundet tilslutning BEMÆRK: Brug det krydsede RS-232C-kabel til at forbinde computeren med skærmen. Den her viste computer er kun et eksempel. Der isættes et DVI-kabel og et IR-kabel. Når du bruger daisy chain, skal menumuligheden TILING (FLISER) indstilles i OSD CONFIGURATION2 menu (KONFIGURATION2-menuen). (se side 27) Op til 0 skærme kan forbindesi en daisy-chain, men antallet af tilsluttede skærme kan være begrænset af kabelsignalet eller det anvendte udstyr. HDCP kan understøttes for op til 8 skærme i en serieforbundet tilslutning. Forbindelse af skærmkontrol (RS-232C-kabel) Skærm Skærm 2 Skærm 3 [RS-232C] Digital videoforbindelse (DVI-kabel) Skærm Skærm 2 Skærm 3 [DVI] Ekstern IR-forbindelse (valgfri) Med det valgfrie Fjernbetjeningssæt (TY-RM50VW) kan du angive skærm-id for den serieforbundne tilslutning. Ekstern IR-modtager Skærm Skærm 2 Anvend fjernbetjeningens tilslutningskabel, som medfølger TH-55LFV5-serien for at tilslutte den næste skærm. 8

19 Sådan bruges netværksfunktionen Denne skærm har en netværksfunktion, så du kan styre den netværksforbundne skærm med din computer. BEMÆRK: For at bruge netværksfunktionen, skal du indstille hver indstilling af {LAN SETTING (LAN-INDSTILLING)} og sørge for at indstille {SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING)} til {LAN}. (se side 20, 29) Netværksforbindelse Skærm (hovedenhed, bagside) LAN-kabel (beskyttet) Brug et STP LAN-kabel (Shielded Twist Pair). Hub eller bredbåndsrouter BEMÆRK: Kontroller at din bredbåndsrouter eller -hub understøtter 0BASE-T/00BASE-TX. Brug et Kategori 5 eller derover LAN-kabel (medfølger ikke) til at forbinde en enhed med 00BASE-TX. Hvis du berører LAN-stikket med en elektrisk ladet hånd (krop), kan du forårsage skader på grund af statisk elektricitet. Berør ikke LAN-stikket eller nogen metaldele på LAN-kablet. Henvend dig til din netværksadministraor for at få instruktioner om, hvordan du foretager tilslutningerne. 9

20 Opsætning på OSD-menuen af netværksforbindelse For at fortsætte med netværksindstillingerne, skal du åbne OSD-menuen. SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING): Vælg {LAN} som netværkskontrolport.. Tryk på [MENU] på skærmens kontrol. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge menuen {ADVANCED OPTION (AVANCEREDE INDSTILLINGER)}. 3. Tryk på [INPUT] (INDGANG) for at gå i undermenuen. 4. I undermenuen trykker du på [ ] eller [ ] for at vælge menuen {SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING)}, og tryk så på [ ] eller [ ] for at vælge {LAN}. 2 3 ADVANCED OPTION :SEL INPUT CHANGE TERMINAL SETTING COLOR SYSTEM SCAN MODE SERIAL CONTROL LAN SETTING INITIAL INPUT ADVANCED OPTION RESET FACTORY RESET NORMAL AUTO OVERSCAN LAN OFF SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU 5. Tryk på [MENU] for at vende tilbage til forrige menu, eller tryk på [MENU LAN SETTING (LAN-INDSTILLINGER): Tilknyt {IP ADDRESS (IP-ADRESSE)}, {SUBNET MASK (UNDERNETMASKE)} og {DEFAULT GATEWAY (STANDARD GATEWAY)} for skærmen. BEMÆRK: {LAN SETTING (LAN-INDSTILLINGER)} er først tilgængelig efter at {SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING)} er indstillet til {LAN}.. Tryk på [MENU] på skærmens kontrol. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge menuen {LAN SETTING (LAN-INDSTILLINGER)}. 3. Tryk på [INPUT] (INDGANG) for at gå i undermenuen. 4. I undermenuen trykker du på [ ] eller [ ] for at vælge menuen {DHCP CLIENT (DHCP-KLIENT)}, og tryk så på [ ] eller [ ] for at vælge {ON (TIL)}. 2 3 ADVANCED OPTION :SEL DHCP CLIENT IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY +-:ADJ LAN SETTING EXIT :RETURN ON MENU :EXIT MENU 5. Tryk på [MENU] for at vende tilbage til forrige menu, eller tryk på [MENU DHCP CLIENT (DHCP-KLIENT) Du kan automatisk få en IP-adresse med en DHCP-server ved at indstille denne til {ON (TIL)}. Hvis DHCP-server ikke bruges, sættes den til {OFF (FRA)}. IP ADDRESS (IP-ADRESSE) Indtast en IP-adresse, hvis DHCP-serveren ikke bruges. SUBNET MASK (UNDERNETMASKE) Indtast en undernetmaske, hvis DHCP-serveren ikke bruges. DEFAULT GATEWAY (STANDARD GATEWAY) Indtast en gateway-adresse, hvis DHCP-serveren ikke bruges. BEMÆRK: For at bruge en DHCP-server skal du sikre dig, at DHCP-serveren er startet. oplysninger om indstillingerne. ADVANCED OPTION 2 3 INPUT CHANGE TERMINAL SETTING COLOR SYSTEM SCAN MODE SERIAL CONTROL LAN SETTING INITIAL INPUT ADVANCED OPTION RESET FACTORY RESET NORMAL AUTO OVERSCAN LAN OFF :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU 20

21 Sådan bruges Web Browser Control (Webbrowser-kontrollen) BEMÆRK: Webbrowser-kontrollen understøtter i øjeblikket Windows IE6, IE7 og IE8. Før du bruger Web Browser Control (Webbrowser-kontrollen) Opsætning af skærm Indstil hver indstilling af {LAN SETTING (LAN-INDSTILLING)} og sørg for at indstille {SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING)} til {LAN} (se side 20, 29). Computer-opsætning (for Windows operativsystem) Deaktiver indstillingerne for proxy-server. Vis vinduet [Internet Properties] (Egenskaber for Internet). Klik på [Start] [Control Panel] (Kontrolpanel) [Network and Internet Connections] (Netværk og internet) [Internet Options] (Internetindstillinger). 2. Klik på fanen [Connections] (Forbindelser) og på [LAN Settings] (LAN-indstillinger). 3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfelterne [ ] (Brug script til automatisk Use a proxy server for your LAN] (Brug en proxyserver til LAN). 4. Klik på [OK].. Vis vinduet [Internet Properties] (Egenskaber for Internet). Klik på [Start] [Control Panel] (Kontrolpanel) [Network and Internet Connections] (Netværk og internet) [Internet Options] (Internetindstillinger). 2. Indstil sikkerhedsniveauet på fanen [Security] (Sikkerhed) til [Default Level] (Standardniveau). Alternativt kan du aktivere [Active scripting] (Active-scripting) fra knappen [Custom Level 2

22 Adgang fra webbrowser Sådan får du adgang til TOP-skærmen i webbrowser-kontrollen ved hjælp af en webbrowser.. Start din webbrowser. 2. Indtast IP-adressen fra {IP ADDRESS (IP-adresse)}, som er sat med {LAN SETTING (LAN-INDSTILLING)} for skærmen (se side 20, 29). 3. Indtast {Username (Brugernavn)} eller {Password (Adgangskode)}, når Godkendelsesskærmen vises. Godkendelseskærm 4. Klik på [OK]. BEMÆRK: Som standard er {Username (Brugernavn)} og {Password (Adgangskode)} følgende: {Username (Brugernavn)}: admin {Password (Adgangskode)}: 0000 Panasonic Corporation og dets associerede selskaber vil aldrig direkte bede kunder om deres adgangskode. Udlever ikke din adgangskode, selv om du bliver bedt om det direkte af en tredjepart, der præsenterer sig selv som Panasonic Corporation. 22

23 Skærmmenu Sådan går du i OSD-menuen Sådan bruger du skærmens kontrolknapper Oversigt over OSD-menu Menuen PICTURE (BILLEDE) PICTURE 2 3 BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS BLACK LEVEL TINT COLOR COLOR TEMPERATURE USER COLOR GAMMA SELECTION NOISE REDUCTION FILM MODE PICTURE RESET 0000K NATIVE LOW AUTO :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU MUTE INPUT MENU. Tryk på [MENU] for at vise OSD-menuen. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den parameter, du vil justere. 3. Tryk på [INPUT] (INDGANG) for at gå i undermenuen. 4. I undermenuen trykker du på [ ] eller [ ] for at skifte imellem menupunkterne, og du trykker på [ ] eller [ ] for at justere indstillingerne. Hvis der er en undermenu, kan du trykke på [INPUT] (INDTAST) for at gå i undermenuen. 5. Tryk på [MENU] for at vende tilbage til forrige menu, eller tryk på [MENU BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) Justerer den generelle lysstyrke ved at ændre intensiteten af LCD-skærmens baggrundsbelysning. CONTRAST (KONTRAST) Gør billedet skarpere. Billedets mørke områder bliver mørkere, og det lyse bliver lysere. SHARPNESS (SKARPHED) Forbedrer billedets detaljerigdom. BLACK LEVEL (SORT-NIVEAU) Ændrer billedets lysstyrke. TINT (NUANCE) Tryk på [ ] for at få farvetonen for hud til at blive lidt mere violet. Tryk på [ ] for at få farvetonen for hud til at blive lidt mere grøn. BEMÆRK: Dette menupunkt fungerer kun ved indgangssignal af typen HDMI, DVD/HD og VIDEO. COLOR (FARVE) Forøger eller sænker farveintensiteten i billedet. BEMÆRK: Dette menupunkt fungerer kun ved indgangssignal af typen HDMI, DVD/HD og VIDEO. COLOR TEMPERATURE (FARVETEMPERATUR) Vælg en farvetemperatur for billedet. En lavere farvetemperatur vil have en rødlig farvetone, medens en højere farvetemperatur vil have en mere blålig tone. Mulighederne er: {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {0000K} / {NATIVE (OPRINDELIG)} / {USER (BRUGERDEFINERET)}. USER COLOR (BRUGERDEFINERET FARVE) Med denne funktion kan du justere billedets farvetoner præcist ved at ændre indstillinger for R (Rød), G (Grøn) og B (Blå) individuelt. 23

24 BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt, når {COLOR TEMPERATURE (FARVETEMPERATUR)} er indstillet til {USER (BRUGERDEFINERET)}. GAMMA SELECTION (GAMMA-VALG) Gamma er den parameter, der styrer billedets generelle lysstyrke. Billeder, der ikke er korrigeret korrekt, kan være for lyse eller mørke, så hvis man tilpasser gamma ordentligt, kan Mulighederne er: {NATIVE (OPRINDELIG)} / {2.2} / {2.4} / {S GAMMA}. Fjerner støj i billedet. Du kan vælge et passende niveau for støjreduktion. Mulighederne er: {OFF (FRA)} / {LOW (LAV)} / {MIDDLE (MIDDEL)} / {}. BEMÆRK: Dette menupunkt fungerer kun ved indgangssignal af typen HDMI, DVD/HD og VIDEO. FILM MODE (FILM-TILSTAND) {AUTO billeder/sek. (24 fps) til et DVD videosignal. {OFF (FRA) billedkonverteringsfunktion. Denne tilstand er velegnet til TV-udsendelser og VCR-signaler. BEMÆRK: Dette menupunkt fungerer kun ved indgangssignal af typen HDMI, DVD/HD og VIDEO. PICTURE RESET (BILLEDE NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i billedmenuen til fabriksindstillingerne. Menuen SCREEN (SKÆRM) 2 3 SCREEN :SEL AUTO SETUP AUTO ADJUST H POSITION V POSITION CLOCK CLOCK PHASE ZOOM MODE CUSTOM ZOOM INPUT RESOLUTION SCREEN RESET OFF FULL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU AUTO SETUP (AUTOMATISK OPSÆTNING) Brug denne funktion til at få skærmen til automatisk at optimere visningen af PC-billeder. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. Lader skærmen automatisk registrere og vise tilgængelige signalkilder. {ON (TIL)} - Indstil skærmen til at vise billedet automatisk, når der tilsluttes et signal {OFF (FRA)} - Når der tilsluttes et signal, kan det kun vælges manuelt. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. H POSITION Tryk på [ det til venstre. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. V POSITION Tryk på [ ned. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. CLOCK (UR) Justerer billedets bredde. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. CLOCK PHASE (URFASE) Forbedrer billedets fokus, klarhed og stabilitet. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. ZOOM MODE (ZOOM-TILSTAND) De billeder, du modtager, er måske i 6:9-format (bredformat) eller 4:3-format (almindelig skærm). Billeder i 6:9 har nogle gange et mørkt bånd øverst og nederst på skærmen (letterbox-format). Med denne funktion kan du optimere billedets visning på skærmen. Følgende zoom-tilstande er tilgængelige for: PC-tilstand: {FULL (FULD)} / {NORMAL} / {CUSTOM (BRUGERDEFINERET)} / {REAL (REALISTISK)}. Videotilstand: {FULL (FULD)} / {NORMAL} / {CUSTOM (BRUGERDEFINERET)} / {REAL (REALISTISK)}. FULL (FULD) Denne tilstand gendanner billedets korrekte proportioner for billeder, der sendes i 6:9 med visning i fuld skærm. NORMAL Billedets gendannes i 4:3-format, og der vises et mørkt bånd på begge sider af billedet. CUSTOM (BRUGERDEFINERET) i undermenuen Custom Zoom REAL (REALISTISK) Denne tilstand viser billedet pixel-forpixel på skærmen uden at skalere den oprindelige billedstørrelse. CUSTOM ZOOM (BRUGERDEFINERET ZOOM) Du kan bruge denne funktion til at tilpasse zoomindstillingerne yderligere, så de passer til det billede, du vil vise. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt, når {ZOOM MODE (ZOOM-TILSTAND)} er indstillet til {CUSTOM (BRUGERDEFINERET)}. 24

25 ZOOM Udvider billedets vandrette og lodrette størrelser samtidigt. H ZOOM Udvider kun billedets vandrette størrelse. V ZOOM Udvider kun billedets lodrette størrelse. TREBLE (DISKANT) Forøger eller sænker diskantlyde. BASS (BAS) Forøger eller sænker baslyde. AUDIO RESET (LYD NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i AUDIO (LYD)-menuen til fabriksindstillingerne. CONFIGURATION (KONFIGURATION)-menu CONFIGURATION H POSITION Flytter billedets vandrette position til venstre eller højre. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. V POSITION Flytter billedets lodrette position op eller ned. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. 2 3 OFF TIMER SCHEDULE DATE AND TIME CONFIGURATION RESET OFF INPUT RESOLUTION (INDGANGSOPLØSNING) Angiv opløsningen for PC-indgangssignalet. Dette er kun nødvendigt, når skærmen ikke kan registrere opløsningen af PC indgangssignalet korrekt. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. Mulighederne er: {024x768 / 280x768 / 360x768 / 366x768} {400x050 / 680x050} {600x200 / 920x200} {Auto}: Bestemmer automatisk opløsningen. De valgte indstillinger træder i kraft når du har slukket og tændt for skærmen. SCREEN RESET (SKÆRM NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i SCREEN (SKÆRM)-menuen til fabriksindstillingerne. AUDIO (LYD)-menu 2 3 AUDIO BALANCE TREBLE BASS AUDIO RESET :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU OFF TIMER (SLUK-TIMER) Indstil skærmen til at sætte sig selv på standby efter et Mulighederne er: {OFF, HOUR ~ 24HOURS (FRA, TIME - 24 TIMER)} fra det nuværende tidspunkt. SCHEDULE (TIMERLISTE) Med denne funktion kan du programmere op til 7 forskellige planlagte tidsintervaller, hvor skærmen tænder. Du kan vælge: Det tidspunkt, skærmen skal tænde og slukke. De ugedage, skærmen skal tænde. Den indgangskilde, skærmen vil bruge for hver planlagt aktivering. BEMÆRK: Du bør indstille den nuværende dato og tid i menuen {DATE AND TIME (DATO OG TID)}, før du bruger denne funktion.. Tryk på [SET] (INDSTIL) for at gå i undermenuen. SCHEDULE TODAY THU 20 : 9 : 55 2 ON OFF INPUT 3 : : EVERY DAY WED SAT MON THU SUN TUE FRI EVERY WEEK :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU BALANCE Fremhæver venstre eller højre lydkanal. +-:SEL EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge et punkt på timerlisten (punkt nummer ~ 7) og tryk så på [SET] (INDSTIL) for at markere punktet. 25

26 SCHEDULE TODAY THU 20 : 9 : ON OFF INPUT 3 : : 4 5 EVERY DAY MON TUE WED SAT THU SUN FRI EVERY WEEK +-:SEL EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge timerindstillingen: POWER ON (TÆND) timerindstillingen: Tryk på [ ] eller [ ] for at indstille time- og minuttal for, hvornår skærmen skal tænde. 2 POWER OFF (SLUK) timerindstillingen: Tryk på [ ] eller [ ] for at indstille time- og minuttal for, hvornår skærmen skal slukke. Vælg eller efterlad en tom plads for både time- og minuttal, hvis du ikke vil bruge dette punkt på timerlisten. 3 Valg af INPUT-SOURCE (INDGANGSKILDE): Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge en indgangskilde. Hvis der ikke vælges nogen indgangskilde, vil skærmen bruge den sidst valgte. 4 DATE (DATO) for timerindstillingen: Tryk på [ ] for at vælge den ugedag, dette punkt på timerlisten skal fungere, og tryk så på [SET] (INDSTIL). 4. trykke på [EXIT] (FORLAD) og gentage ovenstående trin. Et hak i afkrydsningsfeltet ved siden af nummeret på punktet på timerlisten viser, at punktet er indstillet. BEMÆRK: Valgmuligheden {EVERY DAY (HVER DAG)} i timerlisten har højere prioritet end de øvrige af ugens aktiviteter. Hvis to timerindstillinger overlapper, har en planlagt tænding højere prioritet end en planlagt slukning. Hvis to timerindstillinger har samme tidspunkt, har indstillingen med det højeste nummer i listen højeste prioritet. Hvis f.eks. timerlistens punkt # og #2 begge er indstillet til at tænde for skærmen kl. 7:00 og slukke kl. 7:00, vil kun punkt # blive brugt. DATE AND TIME (DATO OG TID) Her indstilles det nuværende tidspunkt for skærmens interne ur. DATE AND TIME YEAR MONTH DAY HOUR MINUTE DAYLIGHT SAVING TIME CURRENT DATE TIME OFF :00:00 :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU. Tryk på [SET] (INDSTIL) for at gå i undermenuen. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at skifte imellem indstilling af {YEAR (ÅR)}, {MONTH (MÅNED)}, {DAY (DAG)}, {HOUR (TIME)}, {MINUTE (MINUT)} og {DAYLIGHT SAVING TIME (SOMMERTID)}. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at ændre alle indstillingerne, bortset fra {DAYLIGHT SAVING TIME (SOMMERTID)}. CONFIGURATION RESET (KONFIGURATION NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i CONFIGURATION (KONFIGURATION)-menuen til fabriksindstillingerne. CONFIGURATION2 (KONFIGURATION2)-menu CONFIGURATION2 :SEL LANGUAGE OSD TURN OFF OSD H POSITION OSD V POSITION INFORMATION OSD MONITOR INFORMATION MONITOR ID IR CONTROL TILING POWER ON DELAY CONFIGURATION2 RESET ENGLISH SEC. OFF SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU LANGUAGE (SPROG) Vælg sprog for OSD-menuen. Mulighederne er: { } / { } / { } / { } / { } / { } / { } / { } / { }. OSD TURN OFF (OSD SLÅ FRA) Indstil hvor lang tid OSD-menuen skal vises på skærmen. Mulighederne er: {5 ~ 20} sek. OSD H POSITION Juster OSD menuens vandrette position. OSD V POSITION Juster OSD menuens lodrette position. INFORMATION OSD Indstil hvor lang tid informations-osd en skal vises øverst til højre på skærmen. Informations-OSD en vises, når der skiftes indgangssignal. Skærmstyringsoplysningerne fremkommer ikke på skærmen med markeringen {OFF (FRA)} Mulighederne er: {OFF, 3 SEC. ~ 0 SEC. (FRA, 3 SEK. - 0 SEK.)}. MONITOR INFORMATION (SKÆRMOPLYSNINGER) Viser oplysninger om skærmen, herunder MODEL NAME (MODELNAVN) og SERIAL (SERIENUMMER). MONITOR ID (SKÆRM-ID) Indstil id-nummer, så skærmen kan styres via RS232C-forbindelsen eller ved ID-fjernbetjening. Hver skærm 45 26

27 IR CONTROL (IR-KONTROL) Vælg betjeningsfunktion for fjernbetjeningen. {NORMAL} - Alle skærme kan betjenes normalt med fjernbetjeningen. {LOCK (LÅS)} - Lås fjernbetjeningen til denne skærm. Tryk og hold knappen [RECALL] (GENKALD) nede på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at låse funktionen op. TILING (FLISER) Med denne funktion kan du skabe en enkelt storskærm (videovæg), der består af op til 25 enkeltskærme (op til 5 skærme vandret og lodret). TILING H MONITORS V MONITORS POSITION FRAME COMP. ENABLE OFF OFF :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU Eksempel: 2 2 skærmmatrix (4 skærme) H MONITORS (H SKÆRME) = 2 skærme V MONITORS (V SKÆRME) = 2 skærme V MONITORS H MONITORS POSITION ENABLE funktionen. Hvis funktionen er aktiveret, vil skærmen anvende indstillingerne i {H MONITORS (H SKÆRME)}, {V MONITORS (V SKÆRME)}, {POSITION} og {FRAME COMP. (RAMMEKOMP.)}. POWER ON DELAY (FORSINKET TÆNDING) Vælg hvor lang tid skærmens tænding forsinkes efter der manuelt eller automatisk er tændt for strømmen. Denne indstilling er nyttig, hvis man vil skjule opstartsmeddelelser eller have tid til at tænde for tilsluttede apparater i en given rækkefølge. Mulighederne er: {OFF (FRA)}, {2 SEC. (2 SEK.)}, {4 SEC. (4 SEK.)}, {6 SEC. (6 SEK.)}, {8 SEC. (8 SEK.)}, {0 SEC. (0 SEK.)}, {20 SEC. (20 SEK.)}, {30 SEC. (30 SEK.)}, {40 SEC. (40 SEK.)}, {50 SEC. (50 SEK.)}. CONFIGURATION2 RESET (KONFIGURATION2 NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i CONFIGURATION2 (KONFIGURATION2)-menuen til fabriksindstillingerne. CONFIGURATION3 (KONFIGURATION3)-menu CONFIGURATION3 POWER SAVE HEAT STATUS SCREEN SAVER SIDE BORDER COLOR CONFIGURATION3 RESET 5 Eksempel: 5 5 skærmmatrix (25 skærme) H MONITORS (H SKÆRME) = 5 skærme V MONITORS (V SKÆRME) = 5 skærme H MONITORS :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU POWER SAVE (DVALE) Indstiller skærmen til automatisk at reducere strømforbruget. POWER SAVE POSITION RGB ON V MONITORS H MONITORS (H SKÆRME) - Angiv antal skærme vandret. V MONITORS (V SKÆRME) - Angiv antal skærme lodret. POSITION - Vælg denne skærms position på skærmvæggen. FRAME COMP. (RAMMEKOMP.) - Slå rammekompensation til eller fra. Hvis funktionen er slået til, tilpasses billedet for at kompensere for bredden af skærmkanten for at vise det samlede billede. VIDEO ON :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU {RGB} - Vælg {ON (TIL)} for at lade skærmen gå i strømbesparelsestilstand uden, at der registreres noget signal fra HDMI-, DVI- eller PC-input i løbet af 30 sekunder. {VIDEO} - Vælg {ON (TIL)} for at lade skærmen gå i strømbesparelsestilstand uden, at der registreres noget signal med VIDEO- eller DVD/HD-input i løbet af 30 minut. 27

28 HEAT STATUS (TEMPERATURSTATUS) Med denne funktion kan du tjekke skærmens temperatur til enhver tid. HEAT STATUS Menuen ADVANCED OPTION (AVANCEREDE INDSTILLINGER) ADVANCED OPTION COOLING FAN TEMPERATURE: SENSOR SENSOR 2 EXIT :RETURN OFF 35.7 C / 96.2 F 30.2 C / 86.3 F MENU :EXIT MENU 2 3 INPUT CHANGE TERMINAL SETTING COLOR SYSTEM SCAN MODE SERIAL CONTROL LAN SETTING INITIAL INPUT CALIBRATION DATA SAVE CALIBRATION DATA LOAD ADVANCED OPTION RESET FACTORY RESET NORMAL AUTO OVERSCAN RS - 232C OFF SCREEN SAVER (PAUSESKÆRM) Vælges for at aktivere skærmens sparefunktioner for at mindske risikoen for billedfastbrænding. SCREEN SAVER COOLING FAN BRIGHTNESS MOTION AUTO OFF OFF :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU {COOLING FAN (BLÆSER)} - Vælg {ON (TIL)} for konstant at få aktiveret køleblæseren. Vælg {AUTO} for at tænde/slukke for blæseren i henhold til skærmens temperatur. BEMÆRK: Standardindstillingen {AUTO} vil tænde for blæseren, hvis temperaturen overstiger 65 C (52 F) og vil holde den kørende i 30 min. efter temperaturen er faldet til 62 C (44 F). Der vises en advarsel på skærmen om for høj temperatur, hvis den når 79 C. Alle nøglefunktioner bortset fra [Power] (Tænd/Sluk) deaktiveres. Når temperaturen når 80 C (76 F), slukker skærmen automatisk. {BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)} - Vælg {ON (TIL)} for at reducere billedets lysstyrke til et passende niveau, og Lysstyrkeindstillingen i menuen Picture (Billede) bliver utilgængelig. {MOTION (BEVÆGELSE)} - Vælg det tidsinterval ({0 ~ 900} sek. / {OFF (FRA)}), hvor skærmen vil udvide billedstørrelsen en smule og forskyde billedet i 4 retninger (op, ned, venstre, højre). SIDE BORDER COLOR (KANTFARVE) Tilpas lysstyrken for de sorte bånd, der vises på begge sider af 4:3-billeder. CONFIGURATION3 RESET (KONFIGURATION3 NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i CONFIGURATION3 (KONFIGURATION3)-menuen til fabriksindstillingerne. :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU INPUT CHANGE (INDGANGSSKIFT) Vælg tiden for at skifte mellem indgange som {NORMAL} eller {QUICK (HURTIG)}. BEMÆRK: Valgmuligheden {QUICK (HURTIG)} kan forårsage en smule støj. TERMINAL SETTING (TERMINALINDSTILLING) Vælg hvordan HDMI- og DVI-signaler skal vises i henhold til deres signalformater afhængig af kildeapparatet. {DVI MODE (DVI-TILSTAND)}: Bruges til DVI-D-signaler. Vælg {DVI-PC}, hvis kildeapparatet er en PC. Vælg {DVI-HD}, hvis kildeapparatet er et videoapparat. {HDMI SIGNAL (HDMI-SIGNAL)}: Bruges til HDMIsignaler. Vælg {LIMITED (BEGRÆNSET)}, hvis der vises signaler med 6 til 235 niveauer ud af 256 niveauer for hver R, G og B. Vælg {FULL (FULD)}, hvis der vises signaler med alle 256 niveauer (fra niveau 0 til 255). 2 3 ADVANCED OPTION :SEL DVI-MODE HDMI SIGNAL +-:ADJ TERMINAL SETTING EXIT :RETURN DVI-PC FULL MENU :EXIT MENU COLOR SYSTEM (FARVESYSTEM) Vælger farvesystem afhængig af indgangsvideoformatet. Mulighederne er: {AUTO} / {NTSC} / {PAL} / {SECAM} / {4.43NTSC} / {PAL-60}. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for VIDEO indgangssignal. 28

29 SCAN MODE (SCANNETILSTAND) Ændrer skærmens billedområde. {OVERSCAN (OVERSCANNING)} - Viser ca. 95% af billedets oprindelige størrelse. Resten af området omkring billedet beskæres. {UNDERSCAN (UNDERSCANNING)} - Viser billedet i sin oprindelige størrelse. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for HDMI-Video indgangssignal. SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING) Vælg netværkskontrolport. Mulighederne er: {RS-232C} / {LAN}. BEMÆRK: Hvis der vælges {LAN}, aktiveres {RS- 232C} ikke, selv hvis der tilsluttes et kabel, og omvendt. LAN SETTING (LAN-INDSTILLINGER) Tilknyt {IP ADDRESS (IP-ADRESSE)}, {SUBNET MASK (UNDERNETMASKE)} og {DEFAULT GATEWAY (STANDARD GATEWAY)} for skærmen. 2 3 ADVANCED OPTION DHCP CLIENT IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY LAN SETTING OFF - Dataene for GAMMA for hver GAMMAKURVE. ADVANCED OPTION RESET (AVANCEREDE INDSTILLINGER NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i menuen ADVANCED OPTION (AVANCEREDE INDSTILLINGER) til fabriksindstillingerne.. Tryk på [SET] (INDSTIL) for at gå i undermenuen. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge {}, og tryk så på [SET] (INDSTIL) for at nulstille. ADVANCED OPTION RESET NO YES :SEL SET :SET EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU FACTORY RESET (FABRIKSNULSTILLING) Nulstiller alle indstillingerne i OSD-menuerne {PICTURE (BILLEDE)}, {SCREEN (SKÆRM)}, {AUDIO (LYD)}, {CONFIGURATION (KONFIGURATION)}, {CONFIGURATION2 (KONFIGURATION2)}, {CONFIGURATION3 (KONFIGURATION3)} og {ADVANCED OPTION (AVANCEREDE INDSTILLINGER)} til fabriksindstillingerne.. Tryk på [SET] (INDSTIL) for at gå i undermenuen. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge {}, og tryk så på [SET] (INDSTIL) for at nulstille. FACTORY RESET NO YES :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU :SEL SET :SET EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU DHCP - Aktiver eller deaktiver DHCP-funktionen. Hvis funktionen aktiveres, tildeles en IP-adresse, undernetmaske og standard gateway automatisk til skærmen. Hvis funktionen deaktiveres, bliver du bedt om at angive følgende værdier manuelt. INITIAL INPUT (STARTINDGANG) Vælg den indgangskilde, der skal vises, når man tænder for skærmen. CALIBRATION DATA SAVE Gem dataene fra farvekalibrering, som brugeren har udført og gemt. CALIBRATION DATA LOAD Ved at læse disse data kan PD gå tilbage til status på det tidspunkt, hvor brugeren udførte farvekalibreringen og justerede indstillingerne. Bemærk: Dataene, der gemmes og indlæses af CALIBRATION DATA SAVE og LOAD, er elementerne nedenfor. - Indstillingsdataene for hvidbalancen på hver COLOR TEMPERATURE (3000K til 0000K og NATIVE, USER) - Dataene for BRIGHTNESS, når billedtilstanden står på STANDARD 29

30 30 Indgangstilstand PC-opløsning: Aspektforhold Repræsenterer tilstand 4:3 Standardopløsning H Pixels V Linjer frekvens Aktiv opløsning Dot-clock- Opdateringsfrekvens Hz 25,75 MHz VGA Hz 3,5 MHz Hz 3,5 MHz WVGA Hz 33,75 MHz 6:9 Bred SVGA Hz 40 MHz Super- 4: Hz 49,5 MHz XGA Hz 65 MHz Udvidet 4: Hz 78,75 MHz WXGA Hz 79,5 MHz 5:3 Bredt udvidet WXGA Hz 79,5 MHz 6:0 Bredt udvidet SXGA Hz 08 MHz 4:3 Super- SXGA Hz 08 MHz 5:4 Super- WXGA Hz 85,5 MHz 6:9 Bredt udvidet WXGA Hz 85,5 MHz 6:9 Bredt udvidet UXGA Hz 62 MHz 4:3 Ultra-udvidet HD Hz 48,5 MHz 6:9 HD080 SDTV-opløsning: Standardopløsning H Pixels V Linjer frekvens tilstand Aktiv opløsning Dot-clock- Repræsenterer Opdateringsfrekvens Aspektforhold 480i 29,97 Hz 3,5 MHz :3 480p 59,94 Hz 27 MHz Standard 576i 25 Hz 3,5 MHz :3 576p 50 Hz 27 MHz Standard HDTV-opløsning: Standardopløsning H Pixels V Linjer frekvens tilstand Aktiv opløsning Dot-clock- Repræsenterer Opdateringsfrekvens Aspektforhold 50 Hz Normal 720p ,25 MHz 6:9 60 Hz DVB-tilstand 25 Hz Normal 080i ,25 MHz 6:9 30 Hz ATSC-tilstand 50 Hz Normal 080p ,5 MHz 6:9 60 Hz ATSC-tilstand PC-skærmen kan se lidt anderledes ud, afhængigt af mærket (og din version af Windows). Se i instruktionerne til din PC for at få oplysninger om tilslutning af PC til en skærm. I nogle tilfælde kan der vises unormale signaler på skærmen (f.eks. striber), når PC en slukkes (eller hvis den afbrydes). Tryk i givet fald på [INPUT] (INDGANG) for at gå i videotilstand. Sørg desuden for at PC en er tilsluttet. Hvis vandrette synkrone signaler synes uregelmæssige i RGB-tilstand, skal du kontrollere, om PC en er i strømbesparende tilstand, og kontroller kabelforbindelserne. Tabellen over skærmindstillinger overholder IBM/VESA-standarderne og er baseret på den analoge indgang. DVI-tilstanden anses som den samme som PC-tilstanden. Den bedste timing for den lodrette frekvens i hver tilstand er 60 Hz.

31 Rengøring og Fejlfinding Rengøring Vær forsigtig med skærmen Anbring ikke hænder, ansigt eller genstande tæt ved ventilationshullerne på denne skærm. Toppen af denne skærm bliver normalt meget varmt på grund af den varme ventilationsluft, der kommer ud af ventilationshullerne. Der kan opstå forbrændinger eller personskader, hvis du kommer for tæt på. Hvis du anbringer genstande nær toppen af denne skærm, kan både de og skærmen få varmerelaterede skader. kablerne, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Tag stikket ud af stikkontakten som en sikkerhedsforanstaltning, før du rengør apparatet eller foretager vedligeholdelse. Instrukser for rengøring af forsiden Instrukser for rengøring af kabinettet Hvis kabinettet bliver beskidt, skal det tørres af med en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget snavset, skal det aftørres med en blød, fnugfri, opvredet klud, som er dyppet i vand med et mildt rengøringsmiddel. Tør derefter jævnt med en tør klud af samme type, indtil kabinettet er tørt. fugt ind i apparatet, kan det medføre driftsproblemer og elektrisk stød. Anbring ikke noget af gummi eller PVC nær kabinettet i længere tid. 3

32 Fejlfinding Inden du tilkalder service, bør du fastslå symptomerne og foretage nogle enkle kontroller, som vist nedenfor. Symptom Mulig årsag Løsning Der vises intet billede Der er forstyrrelser på skærmen, eller der høres støj Farverne er unormale Billedet er forvrænget med unormale mønstre Når signalindgangskilden skiftes, vises billedet ikke korrekt. Billedet udfylder ikke hele skærmens størrelse billede lyden. Strømkablet er taget ud. 2. Der er ikke tændt for strømmen bag på skærmen. 3. Den valgte indgang er ikke tilsluttet noget. 4. Skærmen er på standby. Kan være forårsaget af elektriske apparater eller lysstofrør i nærheden. Signalkablet er måske ikke sat ordentligt i.. Signalkablet er måske ikke sat ordentligt i. 2. Indgangssignalet kan ikke fortolkes korrekt af skærmen. Billedsignalet modtager måske ikke korrekt. Zoom-tilstand er ikke indstillet korrekt. Forkert tilsluttet signalkabel.. Forkert tilsluttet signalkabel. 2. Der er skruet ned for lyden. 3. [MUTE] (LYDLØS) er slået til. 4. Der er ikke tilsluttet nogen ekstern højttaler.. Sæt strømkablet i. 2. Sørg for at der er tændt på kontakten. 3. Tilslut et signal til skærmen. Flyt skærmen for at se, om det mindsker forstyrrelserne. Sørg for at signalkablet sidder rigtigt i stikket bag på skærmen.. Sørg for at signalkablet er isat korrekt. 2. Kontroller videosignalkilden for at se, om den er kompatibel med skærmen. med skærmens signalmuligheder. Vælg først en anden indgangskilde, og skift så tilbage til den korrekte. zoom i menuen Screen (Skærm) frekvensparametrene. Sørg for at både video- og lydindgange er tilsluttet korrekt.. Sørg for at både video- og lydindgange er tilsluttet korrekt. 2. Tryk på [ ] (LYDSTYRKE OP) [ ] (LYDSTYRKE NED) for at høre lyden. 3. Slå MUTE (LYDLØS) fra med [MUTE] (LYDLØS). 4. Tilslut eksterne højttalere og tilpas lydstyrken. Nogle billedelementer lyser ikke Nogle pixels på skærmen tænder ikke. Skærmen er produceret med præcisionsteknologi på højt niveau: det kan dog forekomme, at nogle pixels på skærmen ikke vises. Dette er ikke en defekt. Der kan stadig ses spøgelsesbilleder på skærmen, efter den er slukket. (f.eks. statiske billeder som logoer, videospil, computerbilleder og billeder i 4:3 normal tilstand) Et statisk billede vises i længere tid Du må ikke lade et statisk billede vises over længere tid, da det kan forårsage permanent spøgelsesbilleder på skærmen. 32

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat,

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys

Brugervejledning for LCD skærm I2757FM. LED baggrundslys Brugervejledning for LCD skærm I2757FM LED baggrundslys Sikkerhed... 3 Nationale konventioner... 3 Effekt... 4 Installation... 5 Rengøring... 6 Andet... 7 Installation... 8 PAKKEindhold... 8 Opsætning

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning

Acer Projektør. H7530/H7530D serierne Brugervejledning Acer Projektør H7530/H7530D serierne Brugervejledning Copyright 2009. Acer Incorporated. Alle rettigheder forebeholdes. Brugervejledning til Acer Projektør H7530/H7530D serierne. Originaludgave: 07/2009

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

Tegn brugt i denne vejledning

Tegn brugt i denne vejledning Brugerhåndbog Tegn brugt i denne vejledning 1 cforsigtig! QTip: s g FREMGANGSMÅDE [ (Name) ] (Navn) (Menu Name) (Menunavn) Angiver procedurer, der kan resultere i beskadigelse eller personskade, hvis der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

Videokonferencesystem

Videokonferencesystem BETJENINGSVEJLEDNING Videokonferencesystem Læs venligst denne betjeningsvejledning grundigt, før du betjener dit apparat, og gem den til fremtidig reference. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16

Indholdsfortegnelse. Dansk. Lær skærmen at kende...13. Set forfra... 13 Set bagfra... 14 Lær fjernbetjeningen at kende...16 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Quickstart-vejledning... 1 1. Læs disse anvisninger...2 Hvad indeholder Qickstart-vejledningen?...2 Hvad indeholder brugervejledningen...2 2. Pakkeindhold...2 3. Valg og

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-DK (1)

Data Projector VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-DK (1) 4-435-798-DK (1) Data Projector Betjeningsvejledning Før betjening af enheden bedes du læse denne manual og den medfølgende oversigtsvejledning grundigt og gemme den til senere brug. VPL-EW275/EW245/EW225

Læs mere

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning

MX299Q LCD skærm. Brugervejledning MX299Q LCD skærm Brugervejledning Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger...iv Vedligeholdelse og rengøring...v 1.1 Velkommen!... 1-1 1.2 Pakken indeholder... 1-1 1.3 Indledning til

Læs mere

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug.

Betjeningsvejledning SCPH-79004. Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. DK Betjeningsvejledning SCPH-79004 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt, før du anvender dette produkt, og opbevar den til senere brug. ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød,

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel

q s Symboler anvendt i denne vejledning Advarsel Brugerhåndbog 1 Symboler anvendt i denne vejledning 2 Advarsel q s g Procedure [ (Navn) ] "(Menunavn)" Angiver procedurer, der kan medføre skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstrækkelig

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Oversigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening...

Læs mere

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere