Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm"

Transkript

1 Modelnummer TH-55LFV5W Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

2 Kære Panasonic-Kunde Velkommen i Panasonic-familien. Vi håber, at du får mange års glæde af din nye LCD-skærm. Vi anbefaler, at du læser betjeningsvejledningen igennem, før du foretager justeringer; på den måde får du mest ud af produktet. Sørg for at opbevare betjeningsvejledningen inden for rækkevidde, hvis du på et tidspunkt skulle få brug for den. Derudover er det vigtigt, at du gemmer din kvittering og noterer produktets modelnummer og serienummer i feltet på bagsiden af denne vejledning. Besøg vor Panasonic website Indhold Vigtige sikkerhedsregler... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Tilbehør... 7 Medfølgende tilbehør... 7 VESA-montering Dele og funktioner... 9 Kontrolpanel... 9 Indgangs-/udgangsterminaler... 0 Forbindelser... Forbindelse af strømkabel... Kabelsikring... DVD/VCR/VCD-tilslutning... 2 PC-tilslutning... 4 Ekstern lydtilslutning... 6 SERIAL (SERIEL) kabeltilslutning... 7 Serieforbundet tilslutning... 8 Sådan bruges netværksfunktionen... 9 Netværksforbindelse... 9 Opsætning på OSD-menuen af netværksforbindelse Sådan bruges Web Browser Control (Webbrowser-kontrollen)... 2 Før du bruger Web Browser Control (Webbrowser-kontrollen)... 2 Adgang fra webbrowser Skærmmenu Sådan går du i OSD-menuen Oversigt over OSD-menu Indgangstilstand Rengøring

3 Vigtige sikkerhedsregler ADVARSEL!. Produktet må ikke udsættes for dryp eller tilsprøjtning, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Anbring ikke beholdere med væske (blomstervaser, kopper, kosmetik el.lign.) oven på apparatet. (heller ikke på hylder osv. over apparatet) Kilder til åben ild, f.eks. stearinlys, må ikke placeres på eller over apparatet Fjern ikke jordbenet i netstikket. Dette apparat er forsynet med et trefaset jordforbundet netstik. Dette stik kan kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt. Denne konstruktion er valgt ud fra sikkerhedsmæssige hensyn. Hvis du ikke kan sætte stikket i stikkontakten, bør du kontakte en elinstallatør. Jordbenets formål må ikke omgås. 4. For at forebygge elektrisk stød skal det sikres, at jordbenet på netledningens netstik er sikkert forbundet. FORSIGTIG! Dette apparat er beregnet til brug i miljøer, som er relativt frie for elektromagnetiske felter. Hvis apparatet anvendes i nærheden af kilder med kraftige elektromagnetiske felter eller på steder, hvor elektrisk støj overlapper indgangssignalerne, kan det medføre billed-/lydforstyrrelser eller interferens, f.eks. støj. For at undgå skader på apparatet bør det ikke opstilles i nærheden af kilder, der frembringer kraftige elektromagnetiske felter. Varemærker VGA er et varemærke tilhørende International Business Machines Corporation. Macintosh er et indregistreret varemærke tilhørende Apple Inc., USA. SVGA, XGA, SXGA og UXGA er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standard Association. ud blevet respekteret. HDMI Licensing LLC i USA og i andre lande. BEMÆRK: Billedbiholdelse kan forekomme. Hvis du får vist et stillbillede i længere tid, forbliver billedet muligvis på skærmen. Det forsvinder dog efter et stykke tid. 3

4 Sikkerhedsforanstaltninger ADVARSEL! Opsætning Denne LCD-skærm er kun til brug sammen med følgende ekstra tilbehør. Hvis produktet bruges sammen med andre typer ekstratilbehør, mister skærmen muligvis den fornødne stabilitet med risiko for personskader til følge. (Alt det følgende tilbehør er fremstillet af Panasonic Corporation.) Fjernbetjeningssæt... TY-RM50VW Rammesæt... TY-CF55VW50 Sørg altid for at få en fagmand til at udføre installationen. Små produktdele kan give risiko for kvælning, hvis de sluges ved et uheld. Sørg for, at børn ikke kommer i nærheden af disse smådele. Smid unødvendige smådele og andre ting som f.eks. emballering, plastikposer og plastfolie ud, så du undgår, at børn leger med disse og på den måde risikerer kvælning. Skærmen kan falde ned eller vippe forover. Anbring ikke andre objekter oven på skærmen. Hvis der spildes vand på skærmen, eller der kommer fremmedlegemer ind i den, er der risiko for en kortslutning, der kan medføre brand eller elektrisk stød. Kontakt din lokale Panasonic forhandler, hvis der kommer fremmedlegemer ind i skærmen. Må kun transporteres i opretstående stilling! Hvis apparatet transporteres med dets skærmpanel vendende op eller ned, kan det interne kredsløb lide skade. Udluftning må ikke forhindres med overdækning af udluftningsåbninger med genstander som f.eks. aviser, duge og gardiner. For tilstrækkelig ventilation; Lad der være 3-5/6 (0 cm) eller mere plads foroven, forneden, til venstre og til højre til yderkanten af skærmen. Lad der være -3/32 (5 cm) eller mere plads på bagsiden. Forsigtighedsregler ved installation på en væg Installation på en væg bør udføres af en professionel installatør. Hvis skærmen installeres forkert, kan det medføre en ulykke med død eller alvorlig tilskadekomst til følge. Desuden skal der ved installation på væggen anvendes et 4

5 Brug af LCD-skærmen Sikkerhedsforanstaltninger Skærmen er konstrueret til V AC, 50/60 Hz. Dæk ikke ventilationshullerne til. Det kan føre til overophedning af skærmen, hvilket kan forårsage brand eller beskadige skærmen. Stik ikke fremmedlegemer ind i skærmen. Stik ikke metaldele eller brændbare dele ind i ventilationshullerne. Læg heller ikke sådanne dele oven på skærmen, da dette kan medføre brand eller elektrisk stød. Lad være med at fjerne eller ændre afskærmningen på nogen måde. Skærmen indeholder dele med høj spænding, som kan give alvorlige elektriske stød. Kontakt din lokale Panasonicforhandler, når skærmen skal efterses, justeres og repareres. Sørg for en nem adgang til strømforsyningsstikket. Et apparat med KLASSE I-konstruktion skal sluttes til en stikkontakt i væggen med en beskyttende jordtilslutning. Anvend ikke andre netledninger end den, der følger med dette apparat. Dette kan medføre brand og elektriske stød. Sørg for at sætte netstikket helt ind. Hvis stikket ikke er sat helt i, kan det generere høj varme, som kan forårsage brand. Hvis stikket er defekt, eller stikkontakten sidder løst, bør delene ikke anvendes. Rør ikke ved netstikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Undgå handlinger, der kan beskadige netkablet. Hold fast i stikket, ikke ledningen, når netledningen trækkes ud. Undgå at beskadige netledningen, foretag ingen form for ændringer af den, anbring ikke tunge genstande oven på den, udsæt den ikke for varme, placer den ikke i nærheden af varme genstande, vrid den ikke, bøj den ikke overdrevent, og træk ikke i den. I modsat fald er der risiko for brand eller elektrisk stød. Hvis netledningen bliver beskadiget, bør den repareres hos din lokale Panasonic-forhandler. Hvis skærmen ikke skal bruges i længere tid, bør netstikket trækkes ud af stikkontakten. For at forhindre brand, skal stearinlys og anden åben ild, altid holdes væk fra produktet. I tilfælde af problemer under brug Hvis der opstår et problem (for eksempel manglende billede eller lyd), eller hvis der kommer røg eller en unormal lugt fra skærmen, skal netstikket omgående trækkes ud. Hvis du forsætter med at anvende skærmen i denne tilstand, er der risiko for brand og elektrisk stød. Når du er sikker på at røgudviklingen er standset, bør du kontakte din lokale Panasonic-forhandler, så de nødvendige reparationer kan blive foretaget. Det er yderst farligt selv at forsøge at reparere skærmen, og dette må derfor aldrig udføres. Hvis vand eller fremmedlegemer trænger ind i skærmen, hvis den tabes på jorden eller gulvet, eller hvis kabinettet bliver beskadiget, skal netstikket trækkes ud med det samme. Der er risiko for kortslutning, hvilket kan medføre brand. Kontakt din lokale Panasonic-forhandler i tilfælde af nødvendige reparationer. 5

6 Sikkerhedsforanstaltninger FORSIGTIG! Brug af LCD-skærmen Anbring ikke dine hænder, dit ansigt eller genstande tæt på skærmens ventilationshuller. Den opvarmede luft, der kommer ud af ventilationshullerne i toppen af skærmen, vil være varm. Anbring ikke dine hænder eller dit ansigt eller andre objekter, som ikke kan tåle varme, på dette sted, da det kan medføre forbrændinger eller deformation. og elektrisk stød. Træk for en sikkerheds skyld stikket ud, før du foretager nogen form for rengøring. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. Rengør netledningen med jævne mellemrum, så den ikke bliver helt støvet. Hvis der samler sig støv på netstikket, kan den deraf følgende fugtighed beskadige isoleringen, hvilket kan medføre brand. Træk netstikket ud af stikkontakten, og tør netledningen af med en tør klud. Lad være med at brænde og skille batterier ad. Batterier må ikke udsættes for kraftig varme som f.eks. solskin, ild eller lignende. Rengøring og vedligeholdelse en blød, fnugfri klud. opløsning med et neutralt rengøringsmiddel fortyndet 00 gange i vand, og tør derefter godt efter med en tør klud af den Hvis kabinettet bliver tilsmudset, kan du tørre det af med en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget beskidt, kan du vride kluden op i vand iblandet en smule neutralt rengøringsmiddel og bruge enheden, kan det give problemer under brug. være i kontakt med artikler lavet af gummi eller PVC i længere tid. Brug af kemisk klud Følg instruktionerne for brug af den kemiske klud på skabet. 6

7 Tilbehør Medfølgende tilbehør Kontrollér, at du har fået det tilbehør og de dele, der er vist Betjeningsvejledning Cd-rom (brugsanvisning) Kabelbindere Netledning DVI-kabel Kabel til tilslutning af fjernbetjening BEMÆRK: Fjernbetjeningen medfølger ikke. 7

8 VESA-montering For at montere denne skærm på en væg, skal du anskaffe et standard vægmonteringssæt (fås i handlen).. Læg det beskyttende klæde, der var viklet om skærmen i emballagen, på et bord, så skærmen kan ligge på det uden at blive ridset. 2. Kontroller at du har alt nødvendigt tilbehør til montering af skærmen (vægbeslag, loftbeslag osv.). 3. Følg de anvisninger, der fulgte med vægmonteringssættet. Hvis den rette monteringsfremgangsmåde ikke følges, kan det medføre beskadigelse af udstyret eller personskade for brugeren eller montøren. Varegarantien dækker ikke for skader, der er forårsaget af fejlagtig installering. 4. Brug M6-monteringsskruer til vægmonteringssættet (de er 0 mm længere end monteringsbeslagets tykkelse) og spænd dem godt fast. Til VESA-beslag Bord Beskyttende klæde Vær opmærksom ved installation eller flytning Sådan undgår du at skærmen vælter: Undgå at røre andet end håndtagene. Håndtag skærmen forsigtigt, og vær altid mere skærmen let kan gå i stykker. Ved montering på væg eller loft anbefales det at bruge metalbeslag, der kan fås i forretninger. den vejledning, du har modtaget sammen med beslaget. For at mindske risikoen for personskader samt skader som følge af, at skærmen vælter på grund af jordskælv eller anden naturkatastrofe, skal du sørge for at konsultere producenten af beslaget vedrørende installationens placering. Ved opretstående montering skal skærmen vendes korrekt. Håndtag 90 BEMÆRK: Undgå at dreje den om på venstre side. 8

9 Dele og funktioner Kontrolpanel Fjernbetjeningssensor Strømindikator MUTE INPUT MENU POWER (TÆND/SLUK)-knap Tænd for skærmen med denne knap eller sæt skærmen på standby. 2 MUTE (LYDLØS) Slå lydløs tilstand TIL/FRA. 3 INPUT (INDGANG)-knap Bruges til at vælge indgangskilden. Bruges som [SET] (INDSTIL)-knap på skærmmenuen. 4 [ ]-knap Forøg justeringen med OSD-menuen aktiv, eller skru op for lyden med OSD-menuen inaktiv. 5 [ ]-knap Sænk justeringen med OSD-menuen aktiv, eller skru ned for lyden med OSD-menuen inaktiv. 6 [ ]-knap Flyt markeringsbjælken op for at justere den valgte post med OSD-menuen aktiv. 7 [ ]-knap Flyt markeringsbjælken ned for at justere den valgte post med OSD-menuen aktiv. 8 MENU-knap Tryk her for at aktivere OSD-menuen, når den er inaktiv. Tryk for at vende tilbage til den forrige menu, når OSD-menuen er aktiv. 9 Fjernbetjeningssensor og strømindikator Modtager kommandosignaler fra fjernbetjeningen. Angiver skærmens driftstatus: - Lyser grøn når skærmen er tændt BEMÆRK: - Lyser rød når skærmen er på standby - Lyser gul når skærmen går i Dvale -tilstand - Når {SCHEDULE (TIMERLISTE)} er aktiv, blinker lyset orange og rødt - Hvis lyser blinker rødt, angiver det, at der er registreret en fejl - Slået fra, når strømmen til skærmen er afbrudt Fjernbetjeningssensoren og strømindikatoren er arrangeret nederst. 0 KENSINGTON LOCK (KENSINGTONLÅS) Til sikkerhed og beskyttelse mod tyveri. 9

10 Indgangs-/udgangsterminaler AC IN (AC-IND) Tilslut det medfølgende strømkabel til stikkontakten. 2 MAIN POWER SWITCH (HOVEDAFBRYDER) Tryk her for at tænde/slukke for strømmen. 3 IR TRANSMITTER IN / OUT (IR-SENDER IND/UD) Reserveret til ledningsbaseret tilslutning af IR-kontrol. BEMÆRK: Hvis der tilsluttes en IR-modtager (tilbehør) til [IR TRANSMITTER IN] (IR-SENDER IND), vil skærmens fjernbetjeningssensor blive afbrudt. 4 SERIAL OUT / SERIAL IN (SERIEL UD / SERIEL IND) RS232C netværkstilslutning (indgang/udgang) til brug for gennemgangsfunktion. 5 LAN LAN kontrolfunktion til brug for fjernbetjeningssignal fra kontrolcenter. 6 HDMI AV IN (HDMI AV IND) Indgang for HDMI-kilde fra et AV-apparat, eller DVI-D-udgang for en PC ved brug af et DVI-HDMI-kabel. 7 DVI-D IN / DVI-I OUT (DVI-D IND / DVI-I UD) Tilslutning til digital videoindgang og -udgang. 8 PC IN (PC IND) Indgang til PC-kilde. 9 AUDIO IN (LYD IND ) Indgang for PC lydkilde (3,5 mm stereojackstik). 0 COMPONENT/VIDEO IN (BNC) (KOMPONENT/ VIDEO IND (BNC)) Indgang for komponent YPbPr-kilde fra eksternt AV-apparat. Til VIDEO-indgang, forbind med CVBS-kabel fra videoudgangen på dit AV-apparat til skærmens Y-indgang (her skal bruges en BNC-RCA-adapter, som kan købes i forretninger). AUDIO IN 2 (RCA) (LYD IND 2 (RCA)) Indgang for lydkilde fra eksternt AV-apparat. 2 AUDIO OUT (RCA) (LYD UD (RCA)) Udgang til den lydkilde, der er tilsluttet fra AUDIO IN (LYD IND) jackstikket til et eksternt AV-apparat. 3 Lydudgang til eksterne højttalere. 0

11 Forbindelser Forbindelse af strømkabel. Sæt strømkablet til skærmen i her. Kabelsikring Der følger 3 kabelstrips med til fastgørelse af kabler 3 steder.. Sæt stippen på. 2. Sæt strømkablet godt i, indtil det klikker på plads. Sørg for at strømkablet er låst i på både venstre og højre side. Sæt strippen på hul Sådan tages den af apparatet: snap-lås Sæt strippen i et hul. Bliv ved med at trykke på låsen på begge sider 3. Du kan tage strømkablet ud ved at trykke de to knopper sammen og trække. 2. Saml kablerne. 2 Saml kablerne Sådan løsnes: kroge Sæt spidsen i krogene knob Bliv ved med at trykke på knobben BEMÆRK: Når du afbryder strømkablet, skal du omhyggeligt sikre, at du tager kablets stik ud af stikkontakten først.

12 DVD/VCR/VCD-tilslutning Med brug af COMPONENT input (KOMPONENT-indgang) Lyd-udgang KOMPONENT-udgang (YPbPr) DVD / VCR / VCD IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Med brug af VIDEO input (VIDEO-indgang) [Red] (Rød) [White] (Hvid) AV-udgang [Yellow] (Gul) DVD / VCR / VCD [Yellow] (Gul) IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y 2

13 Med brug af HDMI video input (HDMI video-indgang) DVD / VCR / VCD HDMI-udgang IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Benforbindelser og signalangivelser for HDMI-stik: Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn T.M.D.S. Data2 + T.M.D.S. Clock Shield 2 T.M.D.S. Data2 Shield 2 T.M.D.S. Clock - 3 T.M.D.S. Data2-3 CEC 4 T.M.D.S. Data + Reserveret (N.C. på 4 5 T.M.D.S. Data Shield apparatet) 6 T.M.D.S. Data - 5 SCL 7 T.M.D.S. Data0 + 6 SDA 8 T.M.D.S. Data0 Shield 7 DDC/CEC Ground 9 T.M.D.S. Data V DC 0 T.M.D.S. Clock + 9 Hot Plug Detect 3

14 PC-tilslutning Med brug af PC input (PC-indgang) PC-udgang D-Sub 5 pin PC Lyd-udgang IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Signalnavne for mini D-Sub 5-pin-stik: Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn GND (Ground NC (not connected R 6 (jord)) (bruges ikke)) GND (Ground 2 G 7 2 SDA (jord)) GND (Ground HD/SYNC (HD/ 3 B 8 3 (jord)) SYNK) NC (not connected V DC 4 VD (bruges ikke)) 5 GND (Ground (jord)) 0 GND (Ground (jord)) 5 SCL Med brug af HDMI input (HDMI-indgang) HDMI-udgang PC IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y 4

15 Med brug af DVI input (DVI-indgang) PC Lyd-udgang IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y DVI-D-indgangsstikkets pin-layout: Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn T.M.D.S. Data2-3 2 T.M.D.S. Data V DC 3 T.M.D.S. Data2 Shield 5 Ground (Jord) 4 6 Hot Plug Detect 5 7 T.M.D.S. Data0-6 DDC Clock 8 T.M.D.S. Data0 + 7 DDC Data 9 T.M.D.S. Data0 Shield T.M.D.S. Data T.M.D.S. Data + 22 T.M.D.S. Clock Shield T.M.D.S. Data Shield 23 T.M.D.S. Clock T.M.D.S. Clock - DVI-D-udgangstikkets pin-layout: Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn Ben nr. Signalnavn T.M.D.S. Data2-3 C Analog Red 2 T.M.D.S. Data V DC C2 Analog Green 3 T.M.D.S. Data2 Shield 5 Ground (Jord) C3 Analog Blue 4 6 Hot Plug Detect C4 Analog Horizontal Sync 5 7 T.M.D.S. Data0 - C5 Analog Ground 6 DDC Clock 8 T.M.D.S. Data0 + 7 DDC Data 9 T.M.D.S. Data0 Shield 8 Analog Vertical Sync 20 9 T.M.D.S. Data T.M.D.S. Data + 22 T.M.D.S. Clock Shield T.M.D.S. Data Shield 23 T.M.D.S. Clock T.M.D.S. Clock - 5

16 Ekstern lydtilslutning Med brug af lydudgang Lyd-indgang Stereoforstærker IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Med brug af højttalerudgang Eksterne højttalere IR_In IR_Out RS232 Out RS232 In RJ-45 HDMI In DVI In DVI Out VGA Audio In YPbPr/CVBS Pr Pb Y Sådan tilsluttes højttalerledningerne:. Mens du trykker ned på knappen, indsættes den 2. Slip knappen igen. 2 Rød Rød Sort Sort 6

17 SERIAL (SERIEL) kabeltilslutning SERIAL (SERIEL)-stikket bruges, når skærmen styres af en computer. [RS-232C] Skærm BEMÆRK: Brug det krydsede RS-232C-kabel til at forbinde computeren med skærmen. Den her viste computer er kun et eksempel. Yderligere udstyr og kabler, der vises her, medfølger ikke. RS-232C interfacet, så denne skærm kan styres af en computer, som er tilsluttet med dette stik. Computer skal bruge software, som tillader den at sende og modtage kontroldata, som opfylder nedenstående betingelser. Brug et computerprogram som f.eks. software til programmering. Der henvises til dokumentationen til computerens program vedrørende detaljer. Signalnavne for SERIAL IN (SERIEL IND)-stik: Ben nr. Signalnavn DCD 2 RXD 3 TXD DTR GND 6 DSR 7 RTS 8 CTS 9 RI Kommunikationsparametre: Signalniveau I overensstemmelse med RS-232C Synkroniseringsmetode Asynkron Baud rate bps Paritet Ingen Tegnlængde 8 bits Stop-bit bit Flow-styring - Grundformat for kontroldata: Transmission af kontroldata fra computeren starter med Header byte efterfulgt af kommandoen, parametrene og til sidst en checksum-byte i nævnte rækkefølge. Hvis der ingen parametre er, skal parametersignalet ikke sendes. Header MonitorID Kategori Kode0 Kode Længde Kontrol Data[0] Data[] ~ Data[N] Checksum 0xA6 0~26 0x00 0x00 0x00 N+3 0x0 Kommando Parameter Totalen fra Header til Data[N] beregnes med XOR BEMÆRK: næste. Hvis der ved en fejl sendes en forkert kommando, vil apparatet sende en ERROR (FEJL)-kommando tilbage til computeren. Kommando: Kommando Parameter Kontroloplysninger 0x9 Ingen Hent strømtilstand 0x8 0x0 SLUKKET 0x8 0x02 TÆNDT 0x45 Ingen Hent lydstyrke 0x44 0~00 Indstil lydstyrke 0xAC 0x0, 0x00, 0x00, 0x00 Skift kilde til VIDEO 0xAC 0x03, 0x00, 0x00, 0x00 Skift kilde til DVD/HD 0xAC 0x09, 0x0, 0x00, 0x00 Skift kilde til DVI 0xAC 0x09, 0x00, 0x00, 0x00 Skift kilde til HDMI 0xAC 0x05, 0x00, 0x00, 0x00 Skift kilde til PC 0x3B Ingen Hent billedformat 0x3A 0x00 Skift billedformat til Normal 0x3A 0x0 Skift billedformat til Tilpasset 0x3A 0x02 Skift billedformat til Virkelig 0x3A 0x03 Skift billedformat til Fuld 7

18 Serieforbundet tilslutning BEMÆRK: Brug det krydsede RS-232C-kabel til at forbinde computeren med skærmen. Den her viste computer er kun et eksempel. Der isættes et DVI-kabel og et IR-kabel. Når du bruger daisy chain, skal menumuligheden TILING (FLISER) indstilles i OSD CONFIGURATION2 menu (KONFIGURATION2-menuen). (se side 27) Op til 0 skærme kan forbindesi en daisy-chain, men antallet af tilsluttede skærme kan være begrænset af kabelsignalet eller det anvendte udstyr. HDCP kan understøttes for op til 8 skærme i en serieforbundet tilslutning. Forbindelse af skærmkontrol (RS-232C-kabel) Skærm Skærm 2 Skærm 3 [RS-232C] Digital videoforbindelse (DVI-kabel) Skærm Skærm 2 Skærm 3 [DVI] Ekstern IR-forbindelse (valgfri) Med det valgfrie Fjernbetjeningssæt (TY-RM50VW) kan du angive skærm-id for den serieforbundne tilslutning. Ekstern IR-modtager Skærm Skærm 2 Anvend fjernbetjeningens tilslutningskabel, som medfølger TH-55LFV5-serien for at tilslutte den næste skærm. 8

19 Sådan bruges netværksfunktionen Denne skærm har en netværksfunktion, så du kan styre den netværksforbundne skærm med din computer. BEMÆRK: For at bruge netværksfunktionen, skal du indstille hver indstilling af {LAN SETTING (LAN-INDSTILLING)} og sørge for at indstille {SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING)} til {LAN}. (se side 20, 29) Netværksforbindelse Skærm (hovedenhed, bagside) LAN-kabel (beskyttet) Brug et STP LAN-kabel (Shielded Twist Pair). Hub eller bredbåndsrouter BEMÆRK: Kontroller at din bredbåndsrouter eller -hub understøtter 0BASE-T/00BASE-TX. Brug et Kategori 5 eller derover LAN-kabel (medfølger ikke) til at forbinde en enhed med 00BASE-TX. Hvis du berører LAN-stikket med en elektrisk ladet hånd (krop), kan du forårsage skader på grund af statisk elektricitet. Berør ikke LAN-stikket eller nogen metaldele på LAN-kablet. Henvend dig til din netværksadministraor for at få instruktioner om, hvordan du foretager tilslutningerne. 9

20 Opsætning på OSD-menuen af netværksforbindelse For at fortsætte med netværksindstillingerne, skal du åbne OSD-menuen. SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING): Vælg {LAN} som netværkskontrolport.. Tryk på [MENU] på skærmens kontrol. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge menuen {ADVANCED OPTION (AVANCEREDE INDSTILLINGER)}. 3. Tryk på [INPUT] (INDGANG) for at gå i undermenuen. 4. I undermenuen trykker du på [ ] eller [ ] for at vælge menuen {SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING)}, og tryk så på [ ] eller [ ] for at vælge {LAN}. 2 3 ADVANCED OPTION :SEL INPUT CHANGE TERMINAL SETTING COLOR SYSTEM SCAN MODE SERIAL CONTROL LAN SETTING INITIAL INPUT ADVANCED OPTION RESET FACTORY RESET NORMAL AUTO OVERSCAN LAN OFF SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU 5. Tryk på [MENU] for at vende tilbage til forrige menu, eller tryk på [MENU LAN SETTING (LAN-INDSTILLINGER): Tilknyt {IP ADDRESS (IP-ADRESSE)}, {SUBNET MASK (UNDERNETMASKE)} og {DEFAULT GATEWAY (STANDARD GATEWAY)} for skærmen. BEMÆRK: {LAN SETTING (LAN-INDSTILLINGER)} er først tilgængelig efter at {SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING)} er indstillet til {LAN}.. Tryk på [MENU] på skærmens kontrol. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge menuen {LAN SETTING (LAN-INDSTILLINGER)}. 3. Tryk på [INPUT] (INDGANG) for at gå i undermenuen. 4. I undermenuen trykker du på [ ] eller [ ] for at vælge menuen {DHCP CLIENT (DHCP-KLIENT)}, og tryk så på [ ] eller [ ] for at vælge {ON (TIL)}. 2 3 ADVANCED OPTION :SEL DHCP CLIENT IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY +-:ADJ LAN SETTING EXIT :RETURN ON MENU :EXIT MENU 5. Tryk på [MENU] for at vende tilbage til forrige menu, eller tryk på [MENU DHCP CLIENT (DHCP-KLIENT) Du kan automatisk få en IP-adresse med en DHCP-server ved at indstille denne til {ON (TIL)}. Hvis DHCP-server ikke bruges, sættes den til {OFF (FRA)}. IP ADDRESS (IP-ADRESSE) Indtast en IP-adresse, hvis DHCP-serveren ikke bruges. SUBNET MASK (UNDERNETMASKE) Indtast en undernetmaske, hvis DHCP-serveren ikke bruges. DEFAULT GATEWAY (STANDARD GATEWAY) Indtast en gateway-adresse, hvis DHCP-serveren ikke bruges. BEMÆRK: For at bruge en DHCP-server skal du sikre dig, at DHCP-serveren er startet. oplysninger om indstillingerne. ADVANCED OPTION 2 3 INPUT CHANGE TERMINAL SETTING COLOR SYSTEM SCAN MODE SERIAL CONTROL LAN SETTING INITIAL INPUT ADVANCED OPTION RESET FACTORY RESET NORMAL AUTO OVERSCAN LAN OFF :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU 20

21 Sådan bruges Web Browser Control (Webbrowser-kontrollen) BEMÆRK: Webbrowser-kontrollen understøtter i øjeblikket Windows IE6, IE7 og IE8. Før du bruger Web Browser Control (Webbrowser-kontrollen) Opsætning af skærm Indstil hver indstilling af {LAN SETTING (LAN-INDSTILLING)} og sørg for at indstille {SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING)} til {LAN} (se side 20, 29). Computer-opsætning (for Windows operativsystem) Deaktiver indstillingerne for proxy-server. Vis vinduet [Internet Properties] (Egenskaber for Internet). Klik på [Start] [Control Panel] (Kontrolpanel) [Network and Internet Connections] (Netværk og internet) [Internet Options] (Internetindstillinger). 2. Klik på fanen [Connections] (Forbindelser) og på [LAN Settings] (LAN-indstillinger). 3. Fjern en eventuel markering i afkrydsningsfelterne [ ] (Brug script til automatisk Use a proxy server for your LAN] (Brug en proxyserver til LAN). 4. Klik på [OK].. Vis vinduet [Internet Properties] (Egenskaber for Internet). Klik på [Start] [Control Panel] (Kontrolpanel) [Network and Internet Connections] (Netværk og internet) [Internet Options] (Internetindstillinger). 2. Indstil sikkerhedsniveauet på fanen [Security] (Sikkerhed) til [Default Level] (Standardniveau). Alternativt kan du aktivere [Active scripting] (Active-scripting) fra knappen [Custom Level 2

22 Adgang fra webbrowser Sådan får du adgang til TOP-skærmen i webbrowser-kontrollen ved hjælp af en webbrowser.. Start din webbrowser. 2. Indtast IP-adressen fra {IP ADDRESS (IP-adresse)}, som er sat med {LAN SETTING (LAN-INDSTILLING)} for skærmen (se side 20, 29). 3. Indtast {Username (Brugernavn)} eller {Password (Adgangskode)}, når Godkendelsesskærmen vises. Godkendelseskærm 4. Klik på [OK]. BEMÆRK: Som standard er {Username (Brugernavn)} og {Password (Adgangskode)} følgende: {Username (Brugernavn)}: admin {Password (Adgangskode)}: 0000 Panasonic Corporation og dets associerede selskaber vil aldrig direkte bede kunder om deres adgangskode. Udlever ikke din adgangskode, selv om du bliver bedt om det direkte af en tredjepart, der præsenterer sig selv som Panasonic Corporation. 22

23 Skærmmenu Sådan går du i OSD-menuen Sådan bruger du skærmens kontrolknapper Oversigt over OSD-menu Menuen PICTURE (BILLEDE) PICTURE 2 3 BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS BLACK LEVEL TINT COLOR COLOR TEMPERATURE USER COLOR GAMMA SELECTION NOISE REDUCTION FILM MODE PICTURE RESET 0000K NATIVE LOW AUTO :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU MUTE INPUT MENU. Tryk på [MENU] for at vise OSD-menuen. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den parameter, du vil justere. 3. Tryk på [INPUT] (INDGANG) for at gå i undermenuen. 4. I undermenuen trykker du på [ ] eller [ ] for at skifte imellem menupunkterne, og du trykker på [ ] eller [ ] for at justere indstillingerne. Hvis der er en undermenu, kan du trykke på [INPUT] (INDTAST) for at gå i undermenuen. 5. Tryk på [MENU] for at vende tilbage til forrige menu, eller tryk på [MENU BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) Justerer den generelle lysstyrke ved at ændre intensiteten af LCD-skærmens baggrundsbelysning. CONTRAST (KONTRAST) Gør billedet skarpere. Billedets mørke områder bliver mørkere, og det lyse bliver lysere. SHARPNESS (SKARPHED) Forbedrer billedets detaljerigdom. BLACK LEVEL (SORT-NIVEAU) Ændrer billedets lysstyrke. TINT (NUANCE) Tryk på [ ] for at få farvetonen for hud til at blive lidt mere violet. Tryk på [ ] for at få farvetonen for hud til at blive lidt mere grøn. BEMÆRK: Dette menupunkt fungerer kun ved indgangssignal af typen HDMI, DVD/HD og VIDEO. COLOR (FARVE) Forøger eller sænker farveintensiteten i billedet. BEMÆRK: Dette menupunkt fungerer kun ved indgangssignal af typen HDMI, DVD/HD og VIDEO. COLOR TEMPERATURE (FARVETEMPERATUR) Vælg en farvetemperatur for billedet. En lavere farvetemperatur vil have en rødlig farvetone, medens en højere farvetemperatur vil have en mere blålig tone. Mulighederne er: {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {0000K} / {NATIVE (OPRINDELIG)} / {USER (BRUGERDEFINERET)}. USER COLOR (BRUGERDEFINERET FARVE) Med denne funktion kan du justere billedets farvetoner præcist ved at ændre indstillinger for R (Rød), G (Grøn) og B (Blå) individuelt. 23

24 BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt, når {COLOR TEMPERATURE (FARVETEMPERATUR)} er indstillet til {USER (BRUGERDEFINERET)}. GAMMA SELECTION (GAMMA-VALG) Gamma er den parameter, der styrer billedets generelle lysstyrke. Billeder, der ikke er korrigeret korrekt, kan være for lyse eller mørke, så hvis man tilpasser gamma ordentligt, kan Mulighederne er: {NATIVE (OPRINDELIG)} / {2.2} / {2.4} / {S GAMMA}. Fjerner støj i billedet. Du kan vælge et passende niveau for støjreduktion. Mulighederne er: {OFF (FRA)} / {LOW (LAV)} / {MIDDLE (MIDDEL)} / {}. BEMÆRK: Dette menupunkt fungerer kun ved indgangssignal af typen HDMI, DVD/HD og VIDEO. FILM MODE (FILM-TILSTAND) {AUTO billeder/sek. (24 fps) til et DVD videosignal. {OFF (FRA) billedkonverteringsfunktion. Denne tilstand er velegnet til TV-udsendelser og VCR-signaler. BEMÆRK: Dette menupunkt fungerer kun ved indgangssignal af typen HDMI, DVD/HD og VIDEO. PICTURE RESET (BILLEDE NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i billedmenuen til fabriksindstillingerne. Menuen SCREEN (SKÆRM) 2 3 SCREEN :SEL AUTO SETUP AUTO ADJUST H POSITION V POSITION CLOCK CLOCK PHASE ZOOM MODE CUSTOM ZOOM INPUT RESOLUTION SCREEN RESET OFF FULL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU AUTO SETUP (AUTOMATISK OPSÆTNING) Brug denne funktion til at få skærmen til automatisk at optimere visningen af PC-billeder. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. Lader skærmen automatisk registrere og vise tilgængelige signalkilder. {ON (TIL)} - Indstil skærmen til at vise billedet automatisk, når der tilsluttes et signal {OFF (FRA)} - Når der tilsluttes et signal, kan det kun vælges manuelt. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. H POSITION Tryk på [ det til venstre. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. V POSITION Tryk på [ ned. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. CLOCK (UR) Justerer billedets bredde. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. CLOCK PHASE (URFASE) Forbedrer billedets fokus, klarhed og stabilitet. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. ZOOM MODE (ZOOM-TILSTAND) De billeder, du modtager, er måske i 6:9-format (bredformat) eller 4:3-format (almindelig skærm). Billeder i 6:9 har nogle gange et mørkt bånd øverst og nederst på skærmen (letterbox-format). Med denne funktion kan du optimere billedets visning på skærmen. Følgende zoom-tilstande er tilgængelige for: PC-tilstand: {FULL (FULD)} / {NORMAL} / {CUSTOM (BRUGERDEFINERET)} / {REAL (REALISTISK)}. Videotilstand: {FULL (FULD)} / {NORMAL} / {CUSTOM (BRUGERDEFINERET)} / {REAL (REALISTISK)}. FULL (FULD) Denne tilstand gendanner billedets korrekte proportioner for billeder, der sendes i 6:9 med visning i fuld skærm. NORMAL Billedets gendannes i 4:3-format, og der vises et mørkt bånd på begge sider af billedet. CUSTOM (BRUGERDEFINERET) i undermenuen Custom Zoom REAL (REALISTISK) Denne tilstand viser billedet pixel-forpixel på skærmen uden at skalere den oprindelige billedstørrelse. CUSTOM ZOOM (BRUGERDEFINERET ZOOM) Du kan bruge denne funktion til at tilpasse zoomindstillingerne yderligere, så de passer til det billede, du vil vise. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt, når {ZOOM MODE (ZOOM-TILSTAND)} er indstillet til {CUSTOM (BRUGERDEFINERET)}. 24

25 ZOOM Udvider billedets vandrette og lodrette størrelser samtidigt. H ZOOM Udvider kun billedets vandrette størrelse. V ZOOM Udvider kun billedets lodrette størrelse. TREBLE (DISKANT) Forøger eller sænker diskantlyde. BASS (BAS) Forøger eller sænker baslyde. AUDIO RESET (LYD NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i AUDIO (LYD)-menuen til fabriksindstillingerne. CONFIGURATION (KONFIGURATION)-menu CONFIGURATION H POSITION Flytter billedets vandrette position til venstre eller højre. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. V POSITION Flytter billedets lodrette position op eller ned. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. 2 3 OFF TIMER SCHEDULE DATE AND TIME CONFIGURATION RESET OFF INPUT RESOLUTION (INDGANGSOPLØSNING) Angiv opløsningen for PC-indgangssignalet. Dette er kun nødvendigt, når skærmen ikke kan registrere opløsningen af PC indgangssignalet korrekt. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for PC indgangssignal. Mulighederne er: {024x768 / 280x768 / 360x768 / 366x768} {400x050 / 680x050} {600x200 / 920x200} {Auto}: Bestemmer automatisk opløsningen. De valgte indstillinger træder i kraft når du har slukket og tændt for skærmen. SCREEN RESET (SKÆRM NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i SCREEN (SKÆRM)-menuen til fabriksindstillingerne. AUDIO (LYD)-menu 2 3 AUDIO BALANCE TREBLE BASS AUDIO RESET :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU OFF TIMER (SLUK-TIMER) Indstil skærmen til at sætte sig selv på standby efter et Mulighederne er: {OFF, HOUR ~ 24HOURS (FRA, TIME - 24 TIMER)} fra det nuværende tidspunkt. SCHEDULE (TIMERLISTE) Med denne funktion kan du programmere op til 7 forskellige planlagte tidsintervaller, hvor skærmen tænder. Du kan vælge: Det tidspunkt, skærmen skal tænde og slukke. De ugedage, skærmen skal tænde. Den indgangskilde, skærmen vil bruge for hver planlagt aktivering. BEMÆRK: Du bør indstille den nuværende dato og tid i menuen {DATE AND TIME (DATO OG TID)}, før du bruger denne funktion.. Tryk på [SET] (INDSTIL) for at gå i undermenuen. SCHEDULE TODAY THU 20 : 9 : 55 2 ON OFF INPUT 3 : : EVERY DAY WED SAT MON THU SUN TUE FRI EVERY WEEK :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU BALANCE Fremhæver venstre eller højre lydkanal. +-:SEL EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge et punkt på timerlisten (punkt nummer ~ 7) og tryk så på [SET] (INDSTIL) for at markere punktet. 25

26 SCHEDULE TODAY THU 20 : 9 : ON OFF INPUT 3 : : 4 5 EVERY DAY MON TUE WED SAT THU SUN FRI EVERY WEEK +-:SEL EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge timerindstillingen: POWER ON (TÆND) timerindstillingen: Tryk på [ ] eller [ ] for at indstille time- og minuttal for, hvornår skærmen skal tænde. 2 POWER OFF (SLUK) timerindstillingen: Tryk på [ ] eller [ ] for at indstille time- og minuttal for, hvornår skærmen skal slukke. Vælg eller efterlad en tom plads for både time- og minuttal, hvis du ikke vil bruge dette punkt på timerlisten. 3 Valg af INPUT-SOURCE (INDGANGSKILDE): Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge en indgangskilde. Hvis der ikke vælges nogen indgangskilde, vil skærmen bruge den sidst valgte. 4 DATE (DATO) for timerindstillingen: Tryk på [ ] for at vælge den ugedag, dette punkt på timerlisten skal fungere, og tryk så på [SET] (INDSTIL). 4. trykke på [EXIT] (FORLAD) og gentage ovenstående trin. Et hak i afkrydsningsfeltet ved siden af nummeret på punktet på timerlisten viser, at punktet er indstillet. BEMÆRK: Valgmuligheden {EVERY DAY (HVER DAG)} i timerlisten har højere prioritet end de øvrige af ugens aktiviteter. Hvis to timerindstillinger overlapper, har en planlagt tænding højere prioritet end en planlagt slukning. Hvis to timerindstillinger har samme tidspunkt, har indstillingen med det højeste nummer i listen højeste prioritet. Hvis f.eks. timerlistens punkt # og #2 begge er indstillet til at tænde for skærmen kl. 7:00 og slukke kl. 7:00, vil kun punkt # blive brugt. DATE AND TIME (DATO OG TID) Her indstilles det nuværende tidspunkt for skærmens interne ur. DATE AND TIME YEAR MONTH DAY HOUR MINUTE DAYLIGHT SAVING TIME CURRENT DATE TIME OFF :00:00 :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU. Tryk på [SET] (INDSTIL) for at gå i undermenuen. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at skifte imellem indstilling af {YEAR (ÅR)}, {MONTH (MÅNED)}, {DAY (DAG)}, {HOUR (TIME)}, {MINUTE (MINUT)} og {DAYLIGHT SAVING TIME (SOMMERTID)}. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at ændre alle indstillingerne, bortset fra {DAYLIGHT SAVING TIME (SOMMERTID)}. CONFIGURATION RESET (KONFIGURATION NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i CONFIGURATION (KONFIGURATION)-menuen til fabriksindstillingerne. CONFIGURATION2 (KONFIGURATION2)-menu CONFIGURATION2 :SEL LANGUAGE OSD TURN OFF OSD H POSITION OSD V POSITION INFORMATION OSD MONITOR INFORMATION MONITOR ID IR CONTROL TILING POWER ON DELAY CONFIGURATION2 RESET ENGLISH SEC. OFF SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU LANGUAGE (SPROG) Vælg sprog for OSD-menuen. Mulighederne er: { } / { } / { } / { } / { } / { } / { } / { } / { }. OSD TURN OFF (OSD SLÅ FRA) Indstil hvor lang tid OSD-menuen skal vises på skærmen. Mulighederne er: {5 ~ 20} sek. OSD H POSITION Juster OSD menuens vandrette position. OSD V POSITION Juster OSD menuens lodrette position. INFORMATION OSD Indstil hvor lang tid informations-osd en skal vises øverst til højre på skærmen. Informations-OSD en vises, når der skiftes indgangssignal. Skærmstyringsoplysningerne fremkommer ikke på skærmen med markeringen {OFF (FRA)} Mulighederne er: {OFF, 3 SEC. ~ 0 SEC. (FRA, 3 SEK. - 0 SEK.)}. MONITOR INFORMATION (SKÆRMOPLYSNINGER) Viser oplysninger om skærmen, herunder MODEL NAME (MODELNAVN) og SERIAL (SERIENUMMER). MONITOR ID (SKÆRM-ID) Indstil id-nummer, så skærmen kan styres via RS232C-forbindelsen eller ved ID-fjernbetjening. Hver skærm 45 26

27 IR CONTROL (IR-KONTROL) Vælg betjeningsfunktion for fjernbetjeningen. {NORMAL} - Alle skærme kan betjenes normalt med fjernbetjeningen. {LOCK (LÅS)} - Lås fjernbetjeningen til denne skærm. Tryk og hold knappen [RECALL] (GENKALD) nede på fjernbetjeningen i 5 sekunder for at låse funktionen op. TILING (FLISER) Med denne funktion kan du skabe en enkelt storskærm (videovæg), der består af op til 25 enkeltskærme (op til 5 skærme vandret og lodret). TILING H MONITORS V MONITORS POSITION FRAME COMP. ENABLE OFF OFF :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU Eksempel: 2 2 skærmmatrix (4 skærme) H MONITORS (H SKÆRME) = 2 skærme V MONITORS (V SKÆRME) = 2 skærme V MONITORS H MONITORS POSITION ENABLE funktionen. Hvis funktionen er aktiveret, vil skærmen anvende indstillingerne i {H MONITORS (H SKÆRME)}, {V MONITORS (V SKÆRME)}, {POSITION} og {FRAME COMP. (RAMMEKOMP.)}. POWER ON DELAY (FORSINKET TÆNDING) Vælg hvor lang tid skærmens tænding forsinkes efter der manuelt eller automatisk er tændt for strømmen. Denne indstilling er nyttig, hvis man vil skjule opstartsmeddelelser eller have tid til at tænde for tilsluttede apparater i en given rækkefølge. Mulighederne er: {OFF (FRA)}, {2 SEC. (2 SEK.)}, {4 SEC. (4 SEK.)}, {6 SEC. (6 SEK.)}, {8 SEC. (8 SEK.)}, {0 SEC. (0 SEK.)}, {20 SEC. (20 SEK.)}, {30 SEC. (30 SEK.)}, {40 SEC. (40 SEK.)}, {50 SEC. (50 SEK.)}. CONFIGURATION2 RESET (KONFIGURATION2 NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i CONFIGURATION2 (KONFIGURATION2)-menuen til fabriksindstillingerne. CONFIGURATION3 (KONFIGURATION3)-menu CONFIGURATION3 POWER SAVE HEAT STATUS SCREEN SAVER SIDE BORDER COLOR CONFIGURATION3 RESET 5 Eksempel: 5 5 skærmmatrix (25 skærme) H MONITORS (H SKÆRME) = 5 skærme V MONITORS (V SKÆRME) = 5 skærme H MONITORS :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU POWER SAVE (DVALE) Indstiller skærmen til automatisk at reducere strømforbruget. POWER SAVE POSITION RGB ON V MONITORS H MONITORS (H SKÆRME) - Angiv antal skærme vandret. V MONITORS (V SKÆRME) - Angiv antal skærme lodret. POSITION - Vælg denne skærms position på skærmvæggen. FRAME COMP. (RAMMEKOMP.) - Slå rammekompensation til eller fra. Hvis funktionen er slået til, tilpasses billedet for at kompensere for bredden af skærmkanten for at vise det samlede billede. VIDEO ON :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU {RGB} - Vælg {ON (TIL)} for at lade skærmen gå i strømbesparelsestilstand uden, at der registreres noget signal fra HDMI-, DVI- eller PC-input i løbet af 30 sekunder. {VIDEO} - Vælg {ON (TIL)} for at lade skærmen gå i strømbesparelsestilstand uden, at der registreres noget signal med VIDEO- eller DVD/HD-input i løbet af 30 minut. 27

28 HEAT STATUS (TEMPERATURSTATUS) Med denne funktion kan du tjekke skærmens temperatur til enhver tid. HEAT STATUS Menuen ADVANCED OPTION (AVANCEREDE INDSTILLINGER) ADVANCED OPTION COOLING FAN TEMPERATURE: SENSOR SENSOR 2 EXIT :RETURN OFF 35.7 C / 96.2 F 30.2 C / 86.3 F MENU :EXIT MENU 2 3 INPUT CHANGE TERMINAL SETTING COLOR SYSTEM SCAN MODE SERIAL CONTROL LAN SETTING INITIAL INPUT CALIBRATION DATA SAVE CALIBRATION DATA LOAD ADVANCED OPTION RESET FACTORY RESET NORMAL AUTO OVERSCAN RS - 232C OFF SCREEN SAVER (PAUSESKÆRM) Vælges for at aktivere skærmens sparefunktioner for at mindske risikoen for billedfastbrænding. SCREEN SAVER COOLING FAN BRIGHTNESS MOTION AUTO OFF OFF :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU {COOLING FAN (BLÆSER)} - Vælg {ON (TIL)} for konstant at få aktiveret køleblæseren. Vælg {AUTO} for at tænde/slukke for blæseren i henhold til skærmens temperatur. BEMÆRK: Standardindstillingen {AUTO} vil tænde for blæseren, hvis temperaturen overstiger 65 C (52 F) og vil holde den kørende i 30 min. efter temperaturen er faldet til 62 C (44 F). Der vises en advarsel på skærmen om for høj temperatur, hvis den når 79 C. Alle nøglefunktioner bortset fra [Power] (Tænd/Sluk) deaktiveres. Når temperaturen når 80 C (76 F), slukker skærmen automatisk. {BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)} - Vælg {ON (TIL)} for at reducere billedets lysstyrke til et passende niveau, og Lysstyrkeindstillingen i menuen Picture (Billede) bliver utilgængelig. {MOTION (BEVÆGELSE)} - Vælg det tidsinterval ({0 ~ 900} sek. / {OFF (FRA)}), hvor skærmen vil udvide billedstørrelsen en smule og forskyde billedet i 4 retninger (op, ned, venstre, højre). SIDE BORDER COLOR (KANTFARVE) Tilpas lysstyrken for de sorte bånd, der vises på begge sider af 4:3-billeder. CONFIGURATION3 RESET (KONFIGURATION3 NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i CONFIGURATION3 (KONFIGURATION3)-menuen til fabriksindstillingerne. :SEL SET :NEXT EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU INPUT CHANGE (INDGANGSSKIFT) Vælg tiden for at skifte mellem indgange som {NORMAL} eller {QUICK (HURTIG)}. BEMÆRK: Valgmuligheden {QUICK (HURTIG)} kan forårsage en smule støj. TERMINAL SETTING (TERMINALINDSTILLING) Vælg hvordan HDMI- og DVI-signaler skal vises i henhold til deres signalformater afhængig af kildeapparatet. {DVI MODE (DVI-TILSTAND)}: Bruges til DVI-D-signaler. Vælg {DVI-PC}, hvis kildeapparatet er en PC. Vælg {DVI-HD}, hvis kildeapparatet er et videoapparat. {HDMI SIGNAL (HDMI-SIGNAL)}: Bruges til HDMIsignaler. Vælg {LIMITED (BEGRÆNSET)}, hvis der vises signaler med 6 til 235 niveauer ud af 256 niveauer for hver R, G og B. Vælg {FULL (FULD)}, hvis der vises signaler med alle 256 niveauer (fra niveau 0 til 255). 2 3 ADVANCED OPTION :SEL DVI-MODE HDMI SIGNAL +-:ADJ TERMINAL SETTING EXIT :RETURN DVI-PC FULL MENU :EXIT MENU COLOR SYSTEM (FARVESYSTEM) Vælger farvesystem afhængig af indgangsvideoformatet. Mulighederne er: {AUTO} / {NTSC} / {PAL} / {SECAM} / {4.43NTSC} / {PAL-60}. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for VIDEO indgangssignal. 28

29 SCAN MODE (SCANNETILSTAND) Ændrer skærmens billedområde. {OVERSCAN (OVERSCANNING)} - Viser ca. 95% af billedets oprindelige størrelse. Resten af området omkring billedet beskæres. {UNDERSCAN (UNDERSCANNING)} - Viser billedet i sin oprindelige størrelse. BEMÆRK: Dette menupunkt er kun aktivt for HDMI-Video indgangssignal. SERIAL CONTROL (SERIEL STYRING) Vælg netværkskontrolport. Mulighederne er: {RS-232C} / {LAN}. BEMÆRK: Hvis der vælges {LAN}, aktiveres {RS- 232C} ikke, selv hvis der tilsluttes et kabel, og omvendt. LAN SETTING (LAN-INDSTILLINGER) Tilknyt {IP ADDRESS (IP-ADRESSE)}, {SUBNET MASK (UNDERNETMASKE)} og {DEFAULT GATEWAY (STANDARD GATEWAY)} for skærmen. 2 3 ADVANCED OPTION DHCP CLIENT IP ADDRESS SUBNET MASK DEFAULT GATEWAY LAN SETTING OFF - Dataene for GAMMA for hver GAMMAKURVE. ADVANCED OPTION RESET (AVANCEREDE INDSTILLINGER NULSTIL) Nulstiller alle indstillinger i menuen ADVANCED OPTION (AVANCEREDE INDSTILLINGER) til fabriksindstillingerne.. Tryk på [SET] (INDSTIL) for at gå i undermenuen. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge {}, og tryk så på [SET] (INDSTIL) for at nulstille. ADVANCED OPTION RESET NO YES :SEL SET :SET EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU FACTORY RESET (FABRIKSNULSTILLING) Nulstiller alle indstillingerne i OSD-menuerne {PICTURE (BILLEDE)}, {SCREEN (SKÆRM)}, {AUDIO (LYD)}, {CONFIGURATION (KONFIGURATION)}, {CONFIGURATION2 (KONFIGURATION2)}, {CONFIGURATION3 (KONFIGURATION3)} og {ADVANCED OPTION (AVANCEREDE INDSTILLINGER)} til fabriksindstillingerne.. Tryk på [SET] (INDSTIL) for at gå i undermenuen. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge {}, og tryk så på [SET] (INDSTIL) for at nulstille. FACTORY RESET NO YES :SEL +-:ADJ EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU :SEL SET :SET EXIT :RETURN MENU :EXIT MENU DHCP - Aktiver eller deaktiver DHCP-funktionen. Hvis funktionen aktiveres, tildeles en IP-adresse, undernetmaske og standard gateway automatisk til skærmen. Hvis funktionen deaktiveres, bliver du bedt om at angive følgende værdier manuelt. INITIAL INPUT (STARTINDGANG) Vælg den indgangskilde, der skal vises, når man tænder for skærmen. CALIBRATION DATA SAVE Gem dataene fra farvekalibrering, som brugeren har udført og gemt. CALIBRATION DATA LOAD Ved at læse disse data kan PD gå tilbage til status på det tidspunkt, hvor brugeren udførte farvekalibreringen og justerede indstillingerne. Bemærk: Dataene, der gemmes og indlæses af CALIBRATION DATA SAVE og LOAD, er elementerne nedenfor. - Indstillingsdataene for hvidbalancen på hver COLOR TEMPERATURE (3000K til 0000K og NATIVE, USER) - Dataene for BRIGHTNESS, når billedtilstanden står på STANDARD 29

30 30 Indgangstilstand PC-opløsning: Aspektforhold Repræsenterer tilstand 4:3 Standardopløsning H Pixels V Linjer frekvens Aktiv opløsning Dot-clock- Opdateringsfrekvens Hz 25,75 MHz VGA Hz 3,5 MHz Hz 3,5 MHz WVGA Hz 33,75 MHz 6:9 Bred SVGA Hz 40 MHz Super- 4: Hz 49,5 MHz XGA Hz 65 MHz Udvidet 4: Hz 78,75 MHz WXGA Hz 79,5 MHz 5:3 Bredt udvidet WXGA Hz 79,5 MHz 6:0 Bredt udvidet SXGA Hz 08 MHz 4:3 Super- SXGA Hz 08 MHz 5:4 Super- WXGA Hz 85,5 MHz 6:9 Bredt udvidet WXGA Hz 85,5 MHz 6:9 Bredt udvidet UXGA Hz 62 MHz 4:3 Ultra-udvidet HD Hz 48,5 MHz 6:9 HD080 SDTV-opløsning: Standardopløsning H Pixels V Linjer frekvens tilstand Aktiv opløsning Dot-clock- Repræsenterer Opdateringsfrekvens Aspektforhold 480i 29,97 Hz 3,5 MHz :3 480p 59,94 Hz 27 MHz Standard 576i 25 Hz 3,5 MHz :3 576p 50 Hz 27 MHz Standard HDTV-opløsning: Standardopløsning H Pixels V Linjer frekvens tilstand Aktiv opløsning Dot-clock- Repræsenterer Opdateringsfrekvens Aspektforhold 50 Hz Normal 720p ,25 MHz 6:9 60 Hz DVB-tilstand 25 Hz Normal 080i ,25 MHz 6:9 30 Hz ATSC-tilstand 50 Hz Normal 080p ,5 MHz 6:9 60 Hz ATSC-tilstand PC-skærmen kan se lidt anderledes ud, afhængigt af mærket (og din version af Windows). Se i instruktionerne til din PC for at få oplysninger om tilslutning af PC til en skærm. I nogle tilfælde kan der vises unormale signaler på skærmen (f.eks. striber), når PC en slukkes (eller hvis den afbrydes). Tryk i givet fald på [INPUT] (INDGANG) for at gå i videotilstand. Sørg desuden for at PC en er tilsluttet. Hvis vandrette synkrone signaler synes uregelmæssige i RGB-tilstand, skal du kontrollere, om PC en er i strømbesparende tilstand, og kontroller kabelforbindelserne. Tabellen over skærmindstillinger overholder IBM/VESA-standarderne og er baseret på den analoge indgang. DVI-tilstanden anses som den samme som PC-tilstanden. Den bedste timing for den lodrette frekvens i hver tilstand er 60 Hz.

31 Rengøring og Fejlfinding Rengøring Vær forsigtig med skærmen Anbring ikke hænder, ansigt eller genstande tæt ved ventilationshullerne på denne skærm. Toppen af denne skærm bliver normalt meget varmt på grund af den varme ventilationsluft, der kommer ud af ventilationshullerne. Der kan opstå forbrændinger eller personskader, hvis du kommer for tæt på. Hvis du anbringer genstande nær toppen af denne skærm, kan både de og skærmen få varmerelaterede skader. kablerne, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød. Tag stikket ud af stikkontakten som en sikkerhedsforanstaltning, før du rengør apparatet eller foretager vedligeholdelse. Instrukser for rengøring af forsiden Instrukser for rengøring af kabinettet Hvis kabinettet bliver beskidt, skal det tørres af med en blød, tør klud. Hvis kabinettet er meget snavset, skal det aftørres med en blød, fnugfri, opvredet klud, som er dyppet i vand med et mildt rengøringsmiddel. Tør derefter jævnt med en tør klud af samme type, indtil kabinettet er tørt. fugt ind i apparatet, kan det medføre driftsproblemer og elektrisk stød. Anbring ikke noget af gummi eller PVC nær kabinettet i længere tid. 3

32 Fejlfinding Inden du tilkalder service, bør du fastslå symptomerne og foretage nogle enkle kontroller, som vist nedenfor. Symptom Mulig årsag Løsning Der vises intet billede Der er forstyrrelser på skærmen, eller der høres støj Farverne er unormale Billedet er forvrænget med unormale mønstre Når signalindgangskilden skiftes, vises billedet ikke korrekt. Billedet udfylder ikke hele skærmens størrelse billede lyden. Strømkablet er taget ud. 2. Der er ikke tændt for strømmen bag på skærmen. 3. Den valgte indgang er ikke tilsluttet noget. 4. Skærmen er på standby. Kan være forårsaget af elektriske apparater eller lysstofrør i nærheden. Signalkablet er måske ikke sat ordentligt i.. Signalkablet er måske ikke sat ordentligt i. 2. Indgangssignalet kan ikke fortolkes korrekt af skærmen. Billedsignalet modtager måske ikke korrekt. Zoom-tilstand er ikke indstillet korrekt. Forkert tilsluttet signalkabel.. Forkert tilsluttet signalkabel. 2. Der er skruet ned for lyden. 3. [MUTE] (LYDLØS) er slået til. 4. Der er ikke tilsluttet nogen ekstern højttaler.. Sæt strømkablet i. 2. Sørg for at der er tændt på kontakten. 3. Tilslut et signal til skærmen. Flyt skærmen for at se, om det mindsker forstyrrelserne. Sørg for at signalkablet sidder rigtigt i stikket bag på skærmen.. Sørg for at signalkablet er isat korrekt. 2. Kontroller videosignalkilden for at se, om den er kompatibel med skærmen. med skærmens signalmuligheder. Vælg først en anden indgangskilde, og skift så tilbage til den korrekte. zoom i menuen Screen (Skærm) frekvensparametrene. Sørg for at både video- og lydindgange er tilsluttet korrekt.. Sørg for at både video- og lydindgange er tilsluttet korrekt. 2. Tryk på [ ] (LYDSTYRKE OP) [ ] (LYDSTYRKE NED) for at høre lyden. 3. Slå MUTE (LYDLØS) fra med [MUTE] (LYDLØS). 4. Tilslut eksterne højttalere og tilpas lydstyrken. Nogle billedelementer lyser ikke Nogle pixels på skærmen tænder ikke. Skærmen er produceret med præcisionsteknologi på højt niveau: det kan dog forekomme, at nogle pixels på skærmen ikke vises. Dette er ikke en defekt. Der kan stadig ses spøgelsesbilleder på skærmen, efter den er slukket. (f.eks. statiske billeder som logoer, videospil, computerbilleder og billeder i 4:3 normal tilstand) Et statisk billede vises i længere tid Du må ikke lade et statisk billede vises over længere tid, da det kan forårsage permanent spøgelsesbilleder på skærmen. 32

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM

Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Modelnr. TH-42LF6W TH-42LF60W TH-47LF6W TH-47LF60W TH-55LF6W TH-55LF60W Betjeningsvejledning FULD HD LCD-SKÆRM Dansk Inden tilslutning, betjening eller justering af dette produktbør du læse disse instruktioner.

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Mindstekrav (MK): Mindstekrav skal opfyldes for at tilbuddet tages i betragtning. MK-ID Udstyrskategori/Beskrivelse Mindstekrav 1. Interaktiv projektor 1.1 Type Ultra

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen

Sikkerhed. Elektrisk sikkerhed. Sikkerhed ved installation. Sikkerhed ved rengøringen Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Elektrisk sikkerhed 1 Sikkerhed ved 1 installationen Sikkerhed ved 1 rengøringen Særlige bemærkninger til 2 LCD-skærme Emballagens indhold 2 Installationsvejledning 3 Placering

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm

Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Modelnummer TH-70LF50E TH-80LF50E Betjeningsvejledning FULL HD LCD-skærm Dansk Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat, og gem brugsanvisningen til brug i fremtiden.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Danish Installationsvejledning Vigtigt:

Danish Installationsvejledning Vigtigt: svejledning Vigtigt: Læs venligst installationsvejledningen og brugervejledningen på cdrom en omhyggeligt, så du kan blive bekendt med sikker og effektiv brug. Gem denne vejledning til fremtidig reference.

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller..

Advarsler. Advarsler mht installation. Advarsler mht tilslutning af strøm. Dæk eller blokér ikke dækslets ventilationshuller.. Indholdsfortegnelse Advarsler...2 Advarsler mht installation...2 Advarsler mht tilslutning af strøm...2 Advarsler mht vipning...3 Advarsler mht vedligeholdelse...3 Advarsler mht Transport...3 Pakkeindhold...4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615

DFT-2615. Betjeningsvejledning. LCD Farve TV DFT-2615 DFT-2615 Betjeningsvejledning LCD Farve TV DFT-2615 Du får størst fornøjelse af dit nye TV, hvis du inden ibrugtagningen læser denne betjeningsvejledning og sætter dig ind i apparatets rette betjening.

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Brugerhåndbog W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Læs afsnittet Vigtige sikkerhedsforanstaltninger, inden dette produkt tages i brug. Opbevar brugerhåndbogen (cd-rom'en) på et tilgængeligt

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer

Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm TH-42PH12EK TH-42PH12ES TH-50PH12EK TH-50PH12ES. Dansk. Modelnummer Betjeningsvejledning Højde nitions plasmaskærm Modelnummer TH-4PHEK TH-4PHES TH-5PHEK TH-5PHES Den viste illustration er et billede. Læs venligst denne betjeningsvejledning, før De anvender Deres nye apparat,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere