KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik"

Transkript

1 KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014

2 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2

3 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact... 5 Forhold til leverandører... 6 Arbejdsmiljø og trivsel... 6 Fokusområder... 7 Sundhed... 7 Sport og unge... 8 Allergi... 8 Sunde valg til medarbejderne... 9 Miljø og klima... 9 Lokalområdet Afslutning Oktober 2014 Side 3

4 KiMs CSR-politik Oktober 2014 Indledning Denne CSR-politik tager afsæt i, at vi hos KiMs er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi viser omtanke for mennesker og miljø og dermed engagerer os i det samfund, vi er en del af. CSR-politikken opsummerer KiMs holdninger og giver eksempler på handlinger inden for tre fokusområder: sundhed, miljø og klima samt forholdet til lokalområdet. Vi har valgt disse tre områder, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for KiMs forhold til omverdenen. Vi har gennem en årrække arbejdet med en række initiativer på disse områder, og der er mange muligheder for at arbejde videre med flere tiltag, som vil være til gavn for vores forbrugere, medarbejdere og øvrige interessenter. For hvert af fokusområderne udarbejdes der hvert år en handlingsplan, så alle løbende kan følge, hvordan KiMs mål udmønter sig i konkrete handlinger. Vores CSR-politik bygger på vores grundlæggende værdier og er forankret i vores strategiske grundlag for forretningen. Vores værdier præger den måde, vi arbejder på, og vores forhold til hinanden, vores kunder og leverandører. Værdierne er styrende for vores adfærd. KiMs værdier er: Respekt for hinanden Ansvarlig Resultatorienteret Tænker nyt Tilsammen danner 1. bogstav i værdierne ordet, RART, og det er kendetegnende for, hvordan det er at arbejde hos KiMs, være kunde hos KiMs eller samarbejde med os på anden vis. Hos KiMs lægger vi vægt på, at både ledelse og medarbejdere i det daglige arbejde understøtter værdigrundlaget, og at vi i fællesskab skaber rum for initiativ og sikrer fremdrift. Det strategiske grundlag for forretningen KiMs er vores vision og forretningsidé. Oktober 2014 Side 4

5 Vores vision: Vi vil udvikle mærker og produkter, som forbrugerne elsker og aktivt vælger, når de er sultne for sjov. KiMs vil udvikle sit mærke, så det står endnu stærkere over for forbrugerne være elsket. Det er ambitiøst, men opnåeligt gennem en langsigtet og målrettet indsats. Som markedsleder har KiMs en forpligtelse til at være først med det nyeste inden for chips og snacks, og forbrugerne skal altid kunne regne med at få produkter af højeste kvalitet. KiMs vil forbindes med hygge, sjov eller den lille sult. Produkterne er ikke tænkt som hovedmåltider, men til hygge og sjov stunder, som har stor betydning for alle mennesker. Vores forretningsidé er, at Vi dækker dit behov, når du er sulten for sjov. KiMs ønsker ikke at dække enhver form for spisebehov men kun når man er sulten for sjov. Derfor tager KiMs først og fremmest udgangspunkt i forbrugernes lyst til lidt lækkert mellem hovedmåltiderne. KiMs en integreret del af samfundet KiMs vigtigste bidrag til samfundet er at drive lønsom virksomhed, som med ca. 200 arbejdspladser og skattebetaling bidrager til den fortsatte udvikling af Danmarks velfærdssamfund. Vi er bevidste om, at jo flere hjul, vi sætter i gang, jo mere bidrager vi til en positiv udvikling af samfundsøkonomien. Vi arbejder derfor målrettet med at udvikle og udvide vores forretning, indtjening og antallet af arbejdspladser. FN Global Compact KiMs er et selskab i Orkla koncernen. Derfor er KiMs CSR-politik en naturlig forlængelse af koncernens overordnede politik, som kan læses på: Orkla koncernens CSR-politik hviler på følgende grundlag: Orkla står for en langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, medarbejderne, andre interessenter og de samfund, hvor Orkla driver forretning. Alle interessenter skal være trygge ved virksomheden, produkterne og den måde, som Orkla udfører sin forretning på. Orkla forfølger de forretningsmæssige mål med respekt for menneskerettigheder samt arbejdstagerrettigheder og tager de sociale konsekvenser af forretningen til overvejelse. Orkla har underskrevet FN s Global Compact, og derfor støtter KiMs CSR-politik sig også til denne. FN s Global Compact er et initiativ, der skal fremme etisk virksomhedsadfærd. De ti principper i FN s Global Compact resulterer i følgende forpligtelser: 1. KiMs støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. KiMs sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Oktober 2014 Side 5

6 3. KiMs opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. KiMs støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. KiMs støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. KiMs støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 7. KiMs støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. KiMs tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. KiMs opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 10. KiMs modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning. Forhold til leverandører Forholdet til virksomhedens leverandører ligger i naturlig forlængelse af Global Compact. KiMs har mange og gode leverandører. Mange leverandører leverer til flere selskaber i koncernen. KiMs aftaler med leverandører er underlagt forskellige retningslinjer fra koncernen, som skal være med til at sikre en høj kvalitet samt gode og ordnede forhold bagud i leverancen. Leverandører verden over får besøg af et korps af uddannede auditører fra Orklas selskaber, og alle audits finder sted efter ens retningslinjer. Ud over at tjekke kvalitet lægger audit også vægt på lokale arbejdsvilkår. Råvareleverandører skriver eksempelvis under på, at råvarerne ikke er frembragt ved hjælp af børnearbejde. Koncernen og KiMs arbejder løbende på at forbedre og styrke samarbejdet med leverandørerne, og opmærksomheden er rettet på overholdelse af de 10 principper i FN s Global Compact. Arbejdsmiljø og trivsel Hos KiMs vægter vi arbejdsmiljøet højt i hverdagen, både hvad angår det fysiske som psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder målrettet efter nul arbejdsulykker og har f.eks. dannet et kolleganetværk, som skal være med til at spotte dårlig trivsel og træde til, når medarbejdere viser tegn på ikke at have det godt. Det skal både være sikkert, trygt og godt at være ansat hos KiMs. Det gode arbejdsmiljø hos KiMs kan eksempelvis aflæses i vores kontinuerlige målinger af medarbejdernes tilfredshed, tal for sygefravær, antal arbejdsulykker osv. Hos KiMs har vi et langsigtet mål om at være blandt de bedste arbejdspladser i Danmark. Vi har defineret, hvad god ledelse er hos KiMs, og vi har fokus på den enkelte medarbejder og samarbejdet på tværs af virksomheden. Vi tror på, at medarbejdertilfredsheden vil stige støt, når vi efterlever virksomhedens værdier i hverdagen. I dag er KiMs medarbejdere mere tilfredse end gennemsnittet for danske virksomheder. Når der indkøbes maskiner, eller der sker nyindretning af lokaler og bygninger, så er der stor fokus på, at nye maskiner og andre tiltag letter det fysiske arbejde for medarbejderne og hindrer nedslidning. Eksempelvis blev medarbejderne inddraget allerede fra planlægningsfasen i Oktober 2014 Side 6

7 indretningen af et nyt nordisk nøddecenter, som er placeret hos KiMs. Det skete for at sikre, at medarbejdernes erfaringer og behov samt miljøet blev tilgodeset bedst muligt. Med hensyn til arbejdspladsens indretning mere generelt, arbejdes der kontinuerligt med at rette op på de forhold, som medarbejderne peger på i arbejdspladsvurderinger. Arbejdsmiljøgrupperne laver årlige sikkerhedsrunderinger, og der udføres årligt personlige sikkerhedssamtaler mellem leder og medarbejdere. Løbende forbedringer skal bl.a. kunne aflæses i medarbejdertilfredshedsundersøgelser, tal for sygefravær og den internationale audit for medarbejdernes etiske forhold i forbindelse med arbejdet, ETI. Hos KiMs arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at understøtte den gode balance mellem arbejdsliv og privatliv hos den enkelte medarbejder. Det sker f.eks. ved at give visse medarbejdergrupper mulighed for at arbejde hjemmefra og tilbud om fleksible lønpakker, hvor man bl.a. kan købe mere ferie. KiMs giver mulighed for, at medarbejdere kan få en god overgang til den tredje alder. Det sker gennem en seniorordning, hvor ældre medarbejdere kan gå på nedsat tid, hvis arbejdet kan tilrettelægges på en anden måde. Alle medarbejderne hos KiMs har en sundhedsforsikring, så de hurtigt kan få den rette behandling, når der er behov for det. Fokusområder De efterfølgende tre fokusområder i CSR-politikken er valgt, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for KiMs forhold til omverdenen. Det er også områder, hvor KiMs allerede i dag tager mange initiativer: Sundhed Miljø og klima Lokalområdet Sundhed KiMs er i Danmark den største spiller på området for chips og snacks. Det er derfor naturligt, at vi har en holdning til udviklingen inden for den generelle sundhedstilstand, der betyder, at flere og flere vejer for meget. Vi lever i en tid, hvor stadig flere nationalt og internationalt har problemer med at finde den rigtige balance mellem det, de spiser, og det, de forbrænder. Det kan aflæses på vægten. Hos KiMs laver vi chips og snacks, der er til at spise, når man er sulten for sjov. Altså ikke som et hovedmåltid. Det er vigtigt at spise varieret og få motion hver dag. Der skal være balance i vores liv og den måde, vi lever og spiser på. KiMs har valgt, at alle chipsprodukter og størstedelen af snackprodukterne bliver stegt i solsikkeolie, som indeholder mindre mættet fedt end palmeolie. Solsikkeolien hører til KiMs bestræbelser på løbende at gøre produkterne lidt sundere. Det er målet, at KiMs hvert år for- Oktober 2014 Side 7

8 bedrer dele af sortimentet gennem sundhedsfremmende tiltag. Ved årsskiftet implementeres RSPO certificeret palmeolie til produktion af de snackprodukter, der endnu ikke er overgået til solsikkeolie. Certificeringen sikrer, at KiMs udelukkende køber palmeolie fra en bæredygtig producent. På sigt er det målet, at vi anvender solsikkeolie til fremstilling af alle vores produkter. I den sammenhæng er det vigtigt for os at understrege, at vi ikke argumenterer for, at vores produkter er sunde. Chips og snacks er et nydelsesprodukt, hvor vi først og fremmest ønsker at give vores forbrugere en god smagsoplevelse, når de er sultne for sjov. KiMs følger holdning op med konkret handling. Det er vigtigt, at forbrugerne til enhver tid kan se på poserne, hvad produktet indeholder, herunder hvor meget energi, fedt og mættet fedt man får ved at spise produktet. KiMs har udvidet den almindelige varedeklaration på poserne med en næringsdeklaration (GDA/RI). På den måde får forbrugerne mere viden om produktet og kan derfra træffe oplyste og selvstændige valg. Hos KiMs tror vi grundlæggende på oplyste valg frem for forbud. Hos KiMs tilbyder vi et meget bredt sortiment. Det er den enkelte, som bestemmer over egen livsstil, men vi ønsker at give forbrugerne en reel mulighed for at træffe oplyste og selvstændige valg. Derfor kan forbrugerne vælge mellem en lang række produkter, smagsoplevelser og fedtprocenter. Vi tilbyder en bred palet: almindelige chips med 34 g fedt pr. 100 g og mere fedtfattige produkter, f.eks. KiMs SBRØD med kun 10 g fedt pr. 100 g. KiMs vil som markedsleder altid tilbyde produkter med forskellige fedtprocenter. Sport og unge De gode vaner om en sund livsstil grundlægges i barndommen. Derfor går KiMs aktivt ind og støtter idrætsaktiviteter for børn og unge. Det sker f.eks. gennem sponsorater, der gør mulighederne bedre for børn og unge, der gerne vil motionere. KiMs støtter bl.a. Street Handball, som henvender sig til de børn og unge, som ikke bliver tiltrukket af det traditionelle håndboldliv i hallerne. Street Handball er et nyt spil med meget simple regler og en blød bold, så alle kan være med. KiMs er af den opfattelse, at hvis børn og unge ikke har lyst til at komme i hallerne, så bidrager vi gerne med at bringe spillet ud på gaden. En tour sikrer, at der bliver spillet rundt omkring i landet også i områder, hvor der ikke er tradition for at spille håndbold. Det nye gadespil egner sig fortrinligt til at styrke såvel motion som integration. KiMs har valgt ikke at reklamere målrettet mod børn mellem børneudsendelserne på tv. Det mener vi ikke er etisk forsvarligt, fordi børn kan have svært ved at skelne mellem reklamer og virkelighed. KiMs er en del af det danske samarbejde Forum for Fødevarereklamer, som behandler denne problematik, lige som virksomheden tager del i ESA Pledge. Allergi KiMs bruger mange råvarer i sin produktion og er meget opmærksom på, at mange mennesker lider af forskellige former for fødevareallergier. Oktober 2014 Side 8

9 Allergener i form af f.eks. nødder, sesamfrø og gluten kan give alvorlige allergiske reaktioner. KiMs har opbygget strenge rutiner for at kontrollere for allergener og sikre forbrugerne den bedst mulige mærkning. Overordnet set er det KiMs mål at nedbringe antallet af allergene ingredienser i KiMs sortiment. Dette gælder såvel i det eksisterende produktsortiment som i udviklingen af nye produkter, hvor vi har fokus på at undgå allergener. Lige fra indkøb af råvarer til det færdige produkt foretager KiMs stikprøver for eventuelle allergener. I kvalitetssikringen af ingredienserne er der helt faste procedurer for test for allergener. I mellem produktionerne af forskellige produkter sker der altid en grundig rengøring af produktionsbåndene. Det sker for at hindre, at allergener fra ét produkt spredes til et andet. Produktionen af peanuts og andre nøddeprodukter foregår i et separat nøddecenter, så allergener ikke overføres til andre af KiMs produkter. Samtlige produkter fra KiMs er mærket, så forbrugere med allergi kan se, hvad produkterne indeholder af eventuelle allergener. Sunde valg til medarbejderne Hos KiMs giver vi medarbejderne nogle sunde valg, bl.a. med hensyn til kost og aktiviteter. Der er eksempelvis mulighed for at vælge fedtfattig mad i kantinen. KiMs støtter også medarbejderne i at dyrke motion og gennemfører sundhedstjek, som giver medarbejderne en viden om egen sundhedstilstand, som den enkelte kan handle på baggrund af. Der er nedsat et sundhedsudvalg med såvel medarbejdere som ledere. Sundhedsudvalget har fokus på medarbejderens sundhed. Udvalget arrangerer løbende forskellige initiativer, f.eks. rygestopkurser, løb og foredrag om kost og motion. KiMs går ind og støtter medarbejderne i at dyrke sport ved udvalgte sportsarrangementer i firmaregi. Miljø og klima Hos KiMs prioriteres klima og miljø højt. Det er KiMs mål, at virksomheden opfattes som en klima- og miljøbevidst virksomhed af medarbejdere, kunder, personer i lokalområdet og af myndighederne. Vi ønsker at bidrage aktivt til at skabe et godt miljø og klima. I forbindelse med vores produktion og transport af produkterne er det uundgåeligt, at miljøet og klimaet bliver påvirket. Vi skal til stadighed blive dygtigere til at forvalte naturens ressourcer og nedbringe den negative miljøpåvirkning, som virksomheden og vores produkter forårsager. Vi arbejder kontinuerligt med miljøforbedringer. Vores arbejde med miljøet skal overordnet være kendetegnet af helhedssyn, langsigtede betragtninger og ønsket om at bidrage til at skabe værdi på et så bæredygtigt grundlag som muligt inden for fornuftige, økonomiske rammer. Vi vælger ofte at gå videre end dagens formelle krav, fordi vi ønsker at tage et ansvar, og fordi miljøforbedringer tit handler om almindelig sund fornuft og er en god forretning på sigt. Og Oktober 2014 Side 9

10 så ønsker vi at være klar til at møde fremtidens udfordringer. Hos KiMs har vi mulighed for at operere ud fra en længere tidshorisont det gavner klimaet og miljøet. Gennem det daglige arbejde med klima- og miljøforbedringer vil vi løbende opnå forbedringer. Det skal bl.a. kunne aflæses gennem myndighedernes miljøtilsyn. Hvert andet år udarbejdes der en miljøredegørelse (handlingsplan), hvor vi fortæller, hvor langt KiMs er kommet i arbejdet med miljø og klima, og hvad de næste års fokus er. I forbindelse med at belaste miljøet og klimaet mindst muligt arbejder vi løbende med at reducere vandforbruget i hele virksomheden, udvinder og genbruger overskudsvarme fra produktionen, sparer på el gennem f.eks. elektronisk styring af kedler, og sorterer papir, pap osv. til genbrug. Når vi investerer, vil vi undersøge mulighederne for at investere i renere teknologi. Eksempelvis har vi valgt, at alle nye firmabiler skal køre i miljøklasse A-C. KiMs har desuden stor fokus på virksomhedens lastbiler. Når der investeres i nye lastbiler, går man efter den bedste miljøklasse. KiMs vil indgå i et udviklingssamarbejde med leverandører med henblik på at afsøge mulighederne for at anvende miljørigtige materialer og processer i samarbejdet. Vi vil desuden gå i dialog med centrale samarbejdspartnere og leverandører med henblik på at sikre, at også de lever op til miljøstandarder. År for år skal vi kunne se, at alle vedtagne forbedringer virker. Gennem dialog og oplæring skal alle ansatte blive stadig mere bevidste om deres klima- og miljøansvar i dagligdagen. Lokalområdet KiMs ønsker at have et godt og tæt forhold lokalområdet i Søndersø og på Nordfyn. Målet er, at gøre KiMs kendt som en ansvarlig virksomhed og arbejdsplads, der involverer sig lokalt et sted, hvor mange lokale gerne vil arbejde. KiMs ønsker et godt og tæt forhold til sine naboer. Det er bl.a. grunden til, at KiMs hvert andet år byder naboerne indenfor til åbent hus arrangementer, hvor der bliver fortalt om KiMs og virksomhedens planer. Det er også grunden til, at KiMs intensiverer sin rolle som lokal sponsor i en række sammenhænge. Eksempelvis har KiMs i samarbejde med Nordfyns Kommune støttet et lokalt el-bilsprojekt. Hos KiMs ønsker vi også at opbygge tætte relationer i lokalområdet til kommunen, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis har KiMs oprettet et virksomhedscenter i samarbejde med Jobcenter Nordfyn. Gennem denne ordning stiller KiMs praktikpladser til rådighed for mennesker, som er røget ud af jobmarkedet og har brug for at blive sluset ind på arbejdsmarkedet igen. Oktober 2014 Side 10

11 KiMs producerer i Søndersø på Nordfyn. Søndersø er vokset siden KiMs byggede sin fabrik i 1971, og der ligger i dag beboelse ganske tæt på KiMs fabrik. Det giver særlige udfordringer i forhold til transport og lugtgener. Forudsætningen for et godt naboskab er, at lokalområdet oplever KiMs som en ansvarlig virksomhed, der gør sit yderste for ikke at genere omgivelserne. Det er bl.a. årsagen til, at KiMs arbejder målrettet med at nedbringe en række miljøbelastende faktorer. KiMs har bl.a. opsat mål for udledning af spildevand, udslip, genbrug af vand, forbrug af el osv. De forskellige mål følges op regelmæssigt, og der redegøres løbende for resultaterne. KiMs vil gerne sikre, at også forholdet til lokalområdet er godt og hele tiden udbygges. Afslutning KiMs CSR-politik rækker langt ind i fremtiden, men er et vigtigt pejlemærke i hverdagen hos KiMs ledere og medarbejdere. CSR-politikken bliver fulgt til dørs af handlingsplaner, som sikrer fremdrift og konkrete resultater. Hos KiMs vil vi løbende arbejde med at udbygge vores CSR-politik, så flere relevante områder vil blive inddraget. En god CSR-politik ændrer sig i takt med omgivelserne. Vi ønsker altid at være i tæt kontakt og i god dialog med omverdenen. Oktober 2014 Side 11

Orkla Confectionery & Snacks Danmark og ansvarlighed. CSR-politik

Orkla Confectionery & Snacks Danmark og ansvarlighed. CSR-politik Orkla Confectionery & Snacks Danmark og ansvarlighed CSR-politik August 2017 Indhold INDLEDNING...3 FN GLOBAL COMPACT...4 FORHOLD TIL LEVERANDØRER...5 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL...5 FOKUSOMRÅDER...6 ERNÆRING

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Impact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Impacts principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2017 MARTS TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Vi er glade for, at vi igen i år kan forsætte vores støtte til, og medlemskab af, UN Global Compact. Cheval Blanc

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013.

at bestyrelsen godkender målepunkter og politikker for CSR, der vil indgå som tillæg til rapportering i årsregnskabet 2013. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Mads Lund Larsen 07 CSR-politik for Movia målepunkter og politikker Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Undervisningsministeriet som arbejdsplads

Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitik Undervisningsministeriet som arbejdsplads Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver os alle som medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Rammerne rækker i nogle

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier.

Samfundsansvar 2010. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Samfundsansvar 2010 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier. Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2010 Samfundsansvar...3 Miljøforhold...4 Sikkerhed...5

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a)

Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Valsemøllen CSR-politik (Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99a) Generelt: Corporate Social Responsibility (CSR) kan bedst oversættes til dansk som: Virksomheders samfundsmæssige

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank

Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politik for samfundsansvar (CSR) i vestjyskbank Politikken Nærværende politik for Vestjysk Bank er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven 99a vedrørende virksomheders samfundsansvar Formål Formålet

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Corporate Responsibility politik

Corporate Responsibility politik Corporate Responsibility politik Opdateret 5. marts 2010 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCE+ I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som rengøringsvirksomhed

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar.

Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Lovpligtig redegørelse om samfundsansvar samt måltal for det underrepræsenterede køn. Jf. årsregnskabslovens 99a og 99b for samfundsansvar. Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

A/S Cimbria. Communication On Progress

A/S Cimbria. Communication On Progress A/S Cimbria Communication On Progress At Cimbria we believe...... in a prosperous future for all. We believe in caring for the Earth and the limited resources, we have at our disposal. We believe in making

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S

Medarbejdere i EnviDan er: alle medarbejdere i EnviDan A/S, EnviDan International A/S, EnviDan Water A/S og EnviDan Energy A/S 1. Gyldighedsområde I EnviDan forventer vi, at alle medarbejdere i EnviDan samt samarbejdspartnere: som minimum overholder den nationale lovgivning overholder og handler i henhold til EnviDans Code of

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S

Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S Mediernes CSR-kodeks GraphicCo A/S CSR handler om at dokumentere, synliggøre og markedsføre virksomhedens mange kvaliteter inden for de sociale, miljø- og arbejdsmiljømæssige områder. Hvorfor CSR-kodeks?

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937

BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi Independent Shirtmakers since 1937 BOSWEEL Corporate Social Responsibility Strategi 2015 2017 Bosweels kerneværdier Idégrundlag, vision og værdier 02 IDÉGRUNDLAGET Bosweel udvikler, fremstiller og leverer skjorter og nært beslægtede produkter

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2011

Fog om samfundsansvar. December 2011 Fog om samfundsansvar December 2011 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR

Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Bestyrelsesmøde 23. oktober 2015 Sampension KP Livsforsikring a/s Politik for samfundsansvar i Sampension CSR Sampension administrerer pensionsordninger for knap 300.000 danskere. Hovedparten af kunderne

Læs mere

Politik for Corporate Responsibility

Politik for Corporate Responsibility Politik for Corporate Responsibility Opdateret 5. februar 2014 Vores værdier driver ansvaret i ALLIANCEPLUS A/S I ALLIANCE+ påvirker vi verdenen omkring os og det vil vi gerne tage ansvar for. Vi har som

Læs mere

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre?

hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? hvad er csr? hvad har det med mig at gøre? Hvad har det med LaserTryk.dk at gøre? dit visitkort har du set detaljen? Lasertryk.dk / Din opgave / CSr Jeg er csr-ansvarlig Nyt visitkort Her har du et nyt

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere