KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik"

Transkript

1 KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014

2 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2

3 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact... 5 Forhold til leverandører... 6 Arbejdsmiljø og trivsel... 6 Fokusområder... 7 Sundhed... 7 Sport og unge... 8 Allergi... 8 Sunde valg til medarbejderne... 9 Miljø og klima... 9 Lokalområdet Afslutning Oktober 2014 Side 3

4 KiMs CSR-politik Oktober 2014 Indledning Denne CSR-politik tager afsæt i, at vi hos KiMs er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi viser omtanke for mennesker og miljø og dermed engagerer os i det samfund, vi er en del af. CSR-politikken opsummerer KiMs holdninger og giver eksempler på handlinger inden for tre fokusområder: sundhed, miljø og klima samt forholdet til lokalområdet. Vi har valgt disse tre områder, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for KiMs forhold til omverdenen. Vi har gennem en årrække arbejdet med en række initiativer på disse områder, og der er mange muligheder for at arbejde videre med flere tiltag, som vil være til gavn for vores forbrugere, medarbejdere og øvrige interessenter. For hvert af fokusområderne udarbejdes der hvert år en handlingsplan, så alle løbende kan følge, hvordan KiMs mål udmønter sig i konkrete handlinger. Vores CSR-politik bygger på vores grundlæggende værdier og er forankret i vores strategiske grundlag for forretningen. Vores værdier præger den måde, vi arbejder på, og vores forhold til hinanden, vores kunder og leverandører. Værdierne er styrende for vores adfærd. KiMs værdier er: Respekt for hinanden Ansvarlig Resultatorienteret Tænker nyt Tilsammen danner 1. bogstav i værdierne ordet, RART, og det er kendetegnende for, hvordan det er at arbejde hos KiMs, være kunde hos KiMs eller samarbejde med os på anden vis. Hos KiMs lægger vi vægt på, at både ledelse og medarbejdere i det daglige arbejde understøtter værdigrundlaget, og at vi i fællesskab skaber rum for initiativ og sikrer fremdrift. Det strategiske grundlag for forretningen KiMs er vores vision og forretningsidé. Oktober 2014 Side 4

5 Vores vision: Vi vil udvikle mærker og produkter, som forbrugerne elsker og aktivt vælger, når de er sultne for sjov. KiMs vil udvikle sit mærke, så det står endnu stærkere over for forbrugerne være elsket. Det er ambitiøst, men opnåeligt gennem en langsigtet og målrettet indsats. Som markedsleder har KiMs en forpligtelse til at være først med det nyeste inden for chips og snacks, og forbrugerne skal altid kunne regne med at få produkter af højeste kvalitet. KiMs vil forbindes med hygge, sjov eller den lille sult. Produkterne er ikke tænkt som hovedmåltider, men til hygge og sjov stunder, som har stor betydning for alle mennesker. Vores forretningsidé er, at Vi dækker dit behov, når du er sulten for sjov. KiMs ønsker ikke at dække enhver form for spisebehov men kun når man er sulten for sjov. Derfor tager KiMs først og fremmest udgangspunkt i forbrugernes lyst til lidt lækkert mellem hovedmåltiderne. KiMs en integreret del af samfundet KiMs vigtigste bidrag til samfundet er at drive lønsom virksomhed, som med ca. 200 arbejdspladser og skattebetaling bidrager til den fortsatte udvikling af Danmarks velfærdssamfund. Vi er bevidste om, at jo flere hjul, vi sætter i gang, jo mere bidrager vi til en positiv udvikling af samfundsøkonomien. Vi arbejder derfor målrettet med at udvikle og udvide vores forretning, indtjening og antallet af arbejdspladser. FN Global Compact KiMs er et selskab i Orkla koncernen. Derfor er KiMs CSR-politik en naturlig forlængelse af koncernens overordnede politik, som kan læses på: Orkla koncernens CSR-politik hviler på følgende grundlag: Orkla står for en langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, medarbejderne, andre interessenter og de samfund, hvor Orkla driver forretning. Alle interessenter skal være trygge ved virksomheden, produkterne og den måde, som Orkla udfører sin forretning på. Orkla forfølger de forretningsmæssige mål med respekt for menneskerettigheder samt arbejdstagerrettigheder og tager de sociale konsekvenser af forretningen til overvejelse. Orkla har underskrevet FN s Global Compact, og derfor støtter KiMs CSR-politik sig også til denne. FN s Global Compact er et initiativ, der skal fremme etisk virksomhedsadfærd. De ti principper i FN s Global Compact resulterer i følgende forpligtelser: 1. KiMs støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. KiMs sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Oktober 2014 Side 5

6 3. KiMs opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. KiMs støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. KiMs støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. KiMs støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 7. KiMs støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. KiMs tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. KiMs opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 10. KiMs modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning. Forhold til leverandører Forholdet til virksomhedens leverandører ligger i naturlig forlængelse af Global Compact. KiMs har mange og gode leverandører. Mange leverandører leverer til flere selskaber i koncernen. KiMs aftaler med leverandører er underlagt forskellige retningslinjer fra koncernen, som skal være med til at sikre en høj kvalitet samt gode og ordnede forhold bagud i leverancen. Leverandører verden over får besøg af et korps af uddannede auditører fra Orklas selskaber, og alle audits finder sted efter ens retningslinjer. Ud over at tjekke kvalitet lægger audit også vægt på lokale arbejdsvilkår. Råvareleverandører skriver eksempelvis under på, at råvarerne ikke er frembragt ved hjælp af børnearbejde. Koncernen og KiMs arbejder løbende på at forbedre og styrke samarbejdet med leverandørerne, og opmærksomheden er rettet på overholdelse af de 10 principper i FN s Global Compact. Arbejdsmiljø og trivsel Hos KiMs vægter vi arbejdsmiljøet højt i hverdagen, både hvad angår det fysiske som psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder målrettet efter nul arbejdsulykker og har f.eks. dannet et kolleganetværk, som skal være med til at spotte dårlig trivsel og træde til, når medarbejdere viser tegn på ikke at have det godt. Det skal både være sikkert, trygt og godt at være ansat hos KiMs. Det gode arbejdsmiljø hos KiMs kan eksempelvis aflæses i vores kontinuerlige målinger af medarbejdernes tilfredshed, tal for sygefravær, antal arbejdsulykker osv. Hos KiMs har vi et langsigtet mål om at være blandt de bedste arbejdspladser i Danmark. Vi har defineret, hvad god ledelse er hos KiMs, og vi har fokus på den enkelte medarbejder og samarbejdet på tværs af virksomheden. Vi tror på, at medarbejdertilfredsheden vil stige støt, når vi efterlever virksomhedens værdier i hverdagen. I dag er KiMs medarbejdere mere tilfredse end gennemsnittet for danske virksomheder. Når der indkøbes maskiner, eller der sker nyindretning af lokaler og bygninger, så er der stor fokus på, at nye maskiner og andre tiltag letter det fysiske arbejde for medarbejderne og hindrer nedslidning. Eksempelvis blev medarbejderne inddraget allerede fra planlægningsfasen i Oktober 2014 Side 6

7 indretningen af et nyt nordisk nøddecenter, som er placeret hos KiMs. Det skete for at sikre, at medarbejdernes erfaringer og behov samt miljøet blev tilgodeset bedst muligt. Med hensyn til arbejdspladsens indretning mere generelt, arbejdes der kontinuerligt med at rette op på de forhold, som medarbejderne peger på i arbejdspladsvurderinger. Arbejdsmiljøgrupperne laver årlige sikkerhedsrunderinger, og der udføres årligt personlige sikkerhedssamtaler mellem leder og medarbejdere. Løbende forbedringer skal bl.a. kunne aflæses i medarbejdertilfredshedsundersøgelser, tal for sygefravær og den internationale audit for medarbejdernes etiske forhold i forbindelse med arbejdet, ETI. Hos KiMs arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at understøtte den gode balance mellem arbejdsliv og privatliv hos den enkelte medarbejder. Det sker f.eks. ved at give visse medarbejdergrupper mulighed for at arbejde hjemmefra og tilbud om fleksible lønpakker, hvor man bl.a. kan købe mere ferie. KiMs giver mulighed for, at medarbejdere kan få en god overgang til den tredje alder. Det sker gennem en seniorordning, hvor ældre medarbejdere kan gå på nedsat tid, hvis arbejdet kan tilrettelægges på en anden måde. Alle medarbejderne hos KiMs har en sundhedsforsikring, så de hurtigt kan få den rette behandling, når der er behov for det. Fokusområder De efterfølgende tre fokusområder i CSR-politikken er valgt, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for KiMs forhold til omverdenen. Det er også områder, hvor KiMs allerede i dag tager mange initiativer: Sundhed Miljø og klima Lokalområdet Sundhed KiMs er i Danmark den største spiller på området for chips og snacks. Det er derfor naturligt, at vi har en holdning til udviklingen inden for den generelle sundhedstilstand, der betyder, at flere og flere vejer for meget. Vi lever i en tid, hvor stadig flere nationalt og internationalt har problemer med at finde den rigtige balance mellem det, de spiser, og det, de forbrænder. Det kan aflæses på vægten. Hos KiMs laver vi chips og snacks, der er til at spise, når man er sulten for sjov. Altså ikke som et hovedmåltid. Det er vigtigt at spise varieret og få motion hver dag. Der skal være balance i vores liv og den måde, vi lever og spiser på. KiMs har valgt, at alle chipsprodukter og størstedelen af snackprodukterne bliver stegt i solsikkeolie, som indeholder mindre mættet fedt end palmeolie. Solsikkeolien hører til KiMs bestræbelser på løbende at gøre produkterne lidt sundere. Det er målet, at KiMs hvert år for- Oktober 2014 Side 7

8 bedrer dele af sortimentet gennem sundhedsfremmende tiltag. Ved årsskiftet implementeres RSPO certificeret palmeolie til produktion af de snackprodukter, der endnu ikke er overgået til solsikkeolie. Certificeringen sikrer, at KiMs udelukkende køber palmeolie fra en bæredygtig producent. På sigt er det målet, at vi anvender solsikkeolie til fremstilling af alle vores produkter. I den sammenhæng er det vigtigt for os at understrege, at vi ikke argumenterer for, at vores produkter er sunde. Chips og snacks er et nydelsesprodukt, hvor vi først og fremmest ønsker at give vores forbrugere en god smagsoplevelse, når de er sultne for sjov. KiMs følger holdning op med konkret handling. Det er vigtigt, at forbrugerne til enhver tid kan se på poserne, hvad produktet indeholder, herunder hvor meget energi, fedt og mættet fedt man får ved at spise produktet. KiMs har udvidet den almindelige varedeklaration på poserne med en næringsdeklaration (GDA/RI). På den måde får forbrugerne mere viden om produktet og kan derfra træffe oplyste og selvstændige valg. Hos KiMs tror vi grundlæggende på oplyste valg frem for forbud. Hos KiMs tilbyder vi et meget bredt sortiment. Det er den enkelte, som bestemmer over egen livsstil, men vi ønsker at give forbrugerne en reel mulighed for at træffe oplyste og selvstændige valg. Derfor kan forbrugerne vælge mellem en lang række produkter, smagsoplevelser og fedtprocenter. Vi tilbyder en bred palet: almindelige chips med 34 g fedt pr. 100 g og mere fedtfattige produkter, f.eks. KiMs SBRØD med kun 10 g fedt pr. 100 g. KiMs vil som markedsleder altid tilbyde produkter med forskellige fedtprocenter. Sport og unge De gode vaner om en sund livsstil grundlægges i barndommen. Derfor går KiMs aktivt ind og støtter idrætsaktiviteter for børn og unge. Det sker f.eks. gennem sponsorater, der gør mulighederne bedre for børn og unge, der gerne vil motionere. KiMs støtter bl.a. Street Handball, som henvender sig til de børn og unge, som ikke bliver tiltrukket af det traditionelle håndboldliv i hallerne. Street Handball er et nyt spil med meget simple regler og en blød bold, så alle kan være med. KiMs er af den opfattelse, at hvis børn og unge ikke har lyst til at komme i hallerne, så bidrager vi gerne med at bringe spillet ud på gaden. En tour sikrer, at der bliver spillet rundt omkring i landet også i områder, hvor der ikke er tradition for at spille håndbold. Det nye gadespil egner sig fortrinligt til at styrke såvel motion som integration. KiMs har valgt ikke at reklamere målrettet mod børn mellem børneudsendelserne på tv. Det mener vi ikke er etisk forsvarligt, fordi børn kan have svært ved at skelne mellem reklamer og virkelighed. KiMs er en del af det danske samarbejde Forum for Fødevarereklamer, som behandler denne problematik, lige som virksomheden tager del i ESA Pledge. Allergi KiMs bruger mange råvarer i sin produktion og er meget opmærksom på, at mange mennesker lider af forskellige former for fødevareallergier. Oktober 2014 Side 8

9 Allergener i form af f.eks. nødder, sesamfrø og gluten kan give alvorlige allergiske reaktioner. KiMs har opbygget strenge rutiner for at kontrollere for allergener og sikre forbrugerne den bedst mulige mærkning. Overordnet set er det KiMs mål at nedbringe antallet af allergene ingredienser i KiMs sortiment. Dette gælder såvel i det eksisterende produktsortiment som i udviklingen af nye produkter, hvor vi har fokus på at undgå allergener. Lige fra indkøb af råvarer til det færdige produkt foretager KiMs stikprøver for eventuelle allergener. I kvalitetssikringen af ingredienserne er der helt faste procedurer for test for allergener. I mellem produktionerne af forskellige produkter sker der altid en grundig rengøring af produktionsbåndene. Det sker for at hindre, at allergener fra ét produkt spredes til et andet. Produktionen af peanuts og andre nøddeprodukter foregår i et separat nøddecenter, så allergener ikke overføres til andre af KiMs produkter. Samtlige produkter fra KiMs er mærket, så forbrugere med allergi kan se, hvad produkterne indeholder af eventuelle allergener. Sunde valg til medarbejderne Hos KiMs giver vi medarbejderne nogle sunde valg, bl.a. med hensyn til kost og aktiviteter. Der er eksempelvis mulighed for at vælge fedtfattig mad i kantinen. KiMs støtter også medarbejderne i at dyrke motion og gennemfører sundhedstjek, som giver medarbejderne en viden om egen sundhedstilstand, som den enkelte kan handle på baggrund af. Der er nedsat et sundhedsudvalg med såvel medarbejdere som ledere. Sundhedsudvalget har fokus på medarbejderens sundhed. Udvalget arrangerer løbende forskellige initiativer, f.eks. rygestopkurser, løb og foredrag om kost og motion. KiMs går ind og støtter medarbejderne i at dyrke sport ved udvalgte sportsarrangementer i firmaregi. Miljø og klima Hos KiMs prioriteres klima og miljø højt. Det er KiMs mål, at virksomheden opfattes som en klima- og miljøbevidst virksomhed af medarbejdere, kunder, personer i lokalområdet og af myndighederne. Vi ønsker at bidrage aktivt til at skabe et godt miljø og klima. I forbindelse med vores produktion og transport af produkterne er det uundgåeligt, at miljøet og klimaet bliver påvirket. Vi skal til stadighed blive dygtigere til at forvalte naturens ressourcer og nedbringe den negative miljøpåvirkning, som virksomheden og vores produkter forårsager. Vi arbejder kontinuerligt med miljøforbedringer. Vores arbejde med miljøet skal overordnet være kendetegnet af helhedssyn, langsigtede betragtninger og ønsket om at bidrage til at skabe værdi på et så bæredygtigt grundlag som muligt inden for fornuftige, økonomiske rammer. Vi vælger ofte at gå videre end dagens formelle krav, fordi vi ønsker at tage et ansvar, og fordi miljøforbedringer tit handler om almindelig sund fornuft og er en god forretning på sigt. Og Oktober 2014 Side 9

10 så ønsker vi at være klar til at møde fremtidens udfordringer. Hos KiMs har vi mulighed for at operere ud fra en længere tidshorisont det gavner klimaet og miljøet. Gennem det daglige arbejde med klima- og miljøforbedringer vil vi løbende opnå forbedringer. Det skal bl.a. kunne aflæses gennem myndighedernes miljøtilsyn. Hvert andet år udarbejdes der en miljøredegørelse (handlingsplan), hvor vi fortæller, hvor langt KiMs er kommet i arbejdet med miljø og klima, og hvad de næste års fokus er. I forbindelse med at belaste miljøet og klimaet mindst muligt arbejder vi løbende med at reducere vandforbruget i hele virksomheden, udvinder og genbruger overskudsvarme fra produktionen, sparer på el gennem f.eks. elektronisk styring af kedler, og sorterer papir, pap osv. til genbrug. Når vi investerer, vil vi undersøge mulighederne for at investere i renere teknologi. Eksempelvis har vi valgt, at alle nye firmabiler skal køre i miljøklasse A-C. KiMs har desuden stor fokus på virksomhedens lastbiler. Når der investeres i nye lastbiler, går man efter den bedste miljøklasse. KiMs vil indgå i et udviklingssamarbejde med leverandører med henblik på at afsøge mulighederne for at anvende miljørigtige materialer og processer i samarbejdet. Vi vil desuden gå i dialog med centrale samarbejdspartnere og leverandører med henblik på at sikre, at også de lever op til miljøstandarder. År for år skal vi kunne se, at alle vedtagne forbedringer virker. Gennem dialog og oplæring skal alle ansatte blive stadig mere bevidste om deres klima- og miljøansvar i dagligdagen. Lokalområdet KiMs ønsker at have et godt og tæt forhold lokalområdet i Søndersø og på Nordfyn. Målet er, at gøre KiMs kendt som en ansvarlig virksomhed og arbejdsplads, der involverer sig lokalt et sted, hvor mange lokale gerne vil arbejde. KiMs ønsker et godt og tæt forhold til sine naboer. Det er bl.a. grunden til, at KiMs hvert andet år byder naboerne indenfor til åbent hus arrangementer, hvor der bliver fortalt om KiMs og virksomhedens planer. Det er også grunden til, at KiMs intensiverer sin rolle som lokal sponsor i en række sammenhænge. Eksempelvis har KiMs i samarbejde med Nordfyns Kommune støttet et lokalt el-bilsprojekt. Hos KiMs ønsker vi også at opbygge tætte relationer i lokalområdet til kommunen, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis har KiMs oprettet et virksomhedscenter i samarbejde med Jobcenter Nordfyn. Gennem denne ordning stiller KiMs praktikpladser til rådighed for mennesker, som er røget ud af jobmarkedet og har brug for at blive sluset ind på arbejdsmarkedet igen. Oktober 2014 Side 10

11 KiMs producerer i Søndersø på Nordfyn. Søndersø er vokset siden KiMs byggede sin fabrik i 1971, og der ligger i dag beboelse ganske tæt på KiMs fabrik. Det giver særlige udfordringer i forhold til transport og lugtgener. Forudsætningen for et godt naboskab er, at lokalområdet oplever KiMs som en ansvarlig virksomhed, der gør sit yderste for ikke at genere omgivelserne. Det er bl.a. årsagen til, at KiMs arbejder målrettet med at nedbringe en række miljøbelastende faktorer. KiMs har bl.a. opsat mål for udledning af spildevand, udslip, genbrug af vand, forbrug af el osv. De forskellige mål følges op regelmæssigt, og der redegøres løbende for resultaterne. KiMs vil gerne sikre, at også forholdet til lokalområdet er godt og hele tiden udbygges. Afslutning KiMs CSR-politik rækker langt ind i fremtiden, men er et vigtigt pejlemærke i hverdagen hos KiMs ledere og medarbejdere. CSR-politikken bliver fulgt til dørs af handlingsplaner, som sikrer fremdrift og konkrete resultater. Hos KiMs vil vi løbende arbejde med at udbygge vores CSR-politik, så flere relevante områder vil blive inddraget. En god CSR-politik ændrer sig i takt med omgivelserne. Vi ønsker altid at være i tæt kontakt og i god dialog med omverdenen. Oktober 2014 Side 11

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSRpå Rynkeby Foods Årsrapport 2010 INDHOLD Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods

Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar. Rynkeby Foods Corporate Social Responsibility = Virksomhedens samfundsmæssige ansvar CSR på Rynkeby Foods Årsrapport 2011 Rynkeby FOODS A/S Rynkeby Foods A/S ejes af Arla Foods. Ledelse CEO Jørgen Dirksen Supply Chain

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar

Ingen løftede pegefingre 38. Social ansvarlighed betaler sig. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Sådan arbejder I med socialt ansvar MAGASINET NR. 2 2012 TEMA Corporate Social Responsibility Social ansvarlighed betaler sig 24 5 gode råd Sådan arbejder I med socialt ansvar 26 Interview Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Ingen løftede

Læs mere

UN Global Compact Communication on Progress 2014

UN Global Compact Communication on Progress 2014 UN Global Compact Communication on Progress 2014 1 Plesner er fast deltager i den årlige advokatfodboldturnering. I 2013 vandt Plesners fodbolddrenge turneringen og pokalen. Foto: Lea Kirstine Gindin Forord

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2014. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2014 for Arbejdernes Landsbank Forsidefoto: Kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank, Niclas Bekker Poulsen,

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012

RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 RYNKEBY FOODS CSR RAPPORT 2012 Side 2 INDHOLD Forord...... side 3 Rynkebys udvikling... side 4 Rynkebys værdier... side 5 TEMA 1: Forretningen Rynkebys overordnede CSR-politik... side 6 CSR med succes...

Læs mere

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

CSR RAPPORT 2014. Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk CSR RAPPORT 2014 Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Generelt om CSR rapporten 2014 Denne CSR rapport fra Konica Minolta Business

Læs mere

Samfundsansvar i DSB

Samfundsansvar i DSB Samfundsansvar i DSB Indholdsfortegnelse Vores samfundsansvar 1 DSBs organisatoriske profil Arbejdet med vores samfundsansvar 4 Om rapporten 5 Menneskerettigheder Princip 1 & 2 6 Arbejdstagers rettigheder

Læs mere

2013 Ansvarlighedsrapport

2013 Ansvarlighedsrapport 2013 Ansvarlighedsrapport INDHOLD Forord.................................... 1 Kort fortalt om Danske Spil.................... 2 01 Om Danske Spil koncernen.................... 3 1.1 Organisationen og

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8

Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 CSR rapport INDHOLD & FORORD INDHOLD FRA VORES CEO Forord SSHE Kunder Samfund Medarbejdere Leverandører Miljø & klima GRI indeks Om Q8 2 5 6 8 11 18 20 27 30 Q8 Danmark A/S er et energi- og olieselskab

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Globa Compact. Communication on Progress

Globa Compact. Communication on Progress Globa Compact Communication on Progress 2013 Indhold S. 03 S. 07 S. 09 S. 13 01 Udtalelse fra den ordførende direktør 02 Om Pressalit 02 Værdier i Pressalit 03 Særligt i 2013 05 Menneskerettigheder (Princip

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder

Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forretningsdrevet samfundsansvar i danske virksomheder Forord Den økonomiske krise og globale udfordringer som krænkelser af menneskerettigheder, miljøforurening, udnyttelsen af begrænsede ressourcer og

Læs mere

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan

Handel og ansvar. Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed > SÅDAN. DI Sådan DI Sådan Læs mere om Hvordan CSR kan styrke din virksomheds omdømme og øge medarbejdertilfredsheden i det daglige. Handel og ansvar Sådan arbejder din handelsvirksomhed med samfundsansvar og bæredygtighed

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015

COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. COP - Communication On Progress 2015 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Hartmanns A/S Tel +45 7020 03 83 www.hartmanns.dk CVR.nr. 19687287 COMMUNICATION ON PROGRESS 2012 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COP - Communication On Progress 2015 Indhold

Læs mere

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015

CSR Corporate Social Responsa bility - Rapport 2015 CSR Corporate Social Responsability - Rapport 2015 Indhold 1. Vi sætter fokus på mennesker... 2 2. Generelt om CSR rapporten 2015... 3 3. Denne rapport omfatter forhold for:... 3 Virksomhed...3 Lokationer...3

Læs mere