KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik"

Transkript

1 KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014

2 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2

3 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact... 5 Forhold til leverandører... 6 Arbejdsmiljø og trivsel... 6 Fokusområder... 7 Sundhed... 7 Sport og unge... 8 Allergi... 8 Sunde valg til medarbejderne... 9 Miljø og klima... 9 Lokalområdet Afslutning Oktober 2014 Side 3

4 KiMs CSR-politik Oktober 2014 Indledning Denne CSR-politik tager afsæt i, at vi hos KiMs er bevidste om, at vi har et samfundsmæssigt ansvar og et ansvar over for en lang række interessenter. Vi ønsker at drive virksomhed på en ordentlig og anstændig måde, hvor vi viser omtanke for mennesker og miljø og dermed engagerer os i det samfund, vi er en del af. CSR-politikken opsummerer KiMs holdninger og giver eksempler på handlinger inden for tre fokusområder: sundhed, miljø og klima samt forholdet til lokalområdet. Vi har valgt disse tre områder, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for KiMs forhold til omverdenen. Vi har gennem en årrække arbejdet med en række initiativer på disse områder, og der er mange muligheder for at arbejde videre med flere tiltag, som vil være til gavn for vores forbrugere, medarbejdere og øvrige interessenter. For hvert af fokusområderne udarbejdes der hvert år en handlingsplan, så alle løbende kan følge, hvordan KiMs mål udmønter sig i konkrete handlinger. Vores CSR-politik bygger på vores grundlæggende værdier og er forankret i vores strategiske grundlag for forretningen. Vores værdier præger den måde, vi arbejder på, og vores forhold til hinanden, vores kunder og leverandører. Værdierne er styrende for vores adfærd. KiMs værdier er: Respekt for hinanden Ansvarlig Resultatorienteret Tænker nyt Tilsammen danner 1. bogstav i værdierne ordet, RART, og det er kendetegnende for, hvordan det er at arbejde hos KiMs, være kunde hos KiMs eller samarbejde med os på anden vis. Hos KiMs lægger vi vægt på, at både ledelse og medarbejdere i det daglige arbejde understøtter værdigrundlaget, og at vi i fællesskab skaber rum for initiativ og sikrer fremdrift. Det strategiske grundlag for forretningen KiMs er vores vision og forretningsidé. Oktober 2014 Side 4

5 Vores vision: Vi vil udvikle mærker og produkter, som forbrugerne elsker og aktivt vælger, når de er sultne for sjov. KiMs vil udvikle sit mærke, så det står endnu stærkere over for forbrugerne være elsket. Det er ambitiøst, men opnåeligt gennem en langsigtet og målrettet indsats. Som markedsleder har KiMs en forpligtelse til at være først med det nyeste inden for chips og snacks, og forbrugerne skal altid kunne regne med at få produkter af højeste kvalitet. KiMs vil forbindes med hygge, sjov eller den lille sult. Produkterne er ikke tænkt som hovedmåltider, men til hygge og sjov stunder, som har stor betydning for alle mennesker. Vores forretningsidé er, at Vi dækker dit behov, når du er sulten for sjov. KiMs ønsker ikke at dække enhver form for spisebehov men kun når man er sulten for sjov. Derfor tager KiMs først og fremmest udgangspunkt i forbrugernes lyst til lidt lækkert mellem hovedmåltiderne. KiMs en integreret del af samfundet KiMs vigtigste bidrag til samfundet er at drive lønsom virksomhed, som med ca. 200 arbejdspladser og skattebetaling bidrager til den fortsatte udvikling af Danmarks velfærdssamfund. Vi er bevidste om, at jo flere hjul, vi sætter i gang, jo mere bidrager vi til en positiv udvikling af samfundsøkonomien. Vi arbejder derfor målrettet med at udvikle og udvide vores forretning, indtjening og antallet af arbejdspladser. FN Global Compact KiMs er et selskab i Orkla koncernen. Derfor er KiMs CSR-politik en naturlig forlængelse af koncernens overordnede politik, som kan læses på: Orkla koncernens CSR-politik hviler på følgende grundlag: Orkla står for en langsigtet værdiskabelse for aktionærerne, medarbejderne, andre interessenter og de samfund, hvor Orkla driver forretning. Alle interessenter skal være trygge ved virksomheden, produkterne og den måde, som Orkla udfører sin forretning på. Orkla forfølger de forretningsmæssige mål med respekt for menneskerettigheder samt arbejdstagerrettigheder og tager de sociale konsekvenser af forretningen til overvejelse. Orkla har underskrevet FN s Global Compact, og derfor støtter KiMs CSR-politik sig også til denne. FN s Global Compact er et initiativ, der skal fremme etisk virksomhedsadfærd. De ti principper i FN s Global Compact resulterer i følgende forpligtelser: 1. KiMs støtter og respekterer beskyttelsen af internationalt proklamerede menneskerettigheder inden for virksomhedens indflydelsesområde. 2. KiMs sikrer, at virksomheden ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Oktober 2014 Side 5

6 3. KiMs opretholder frihed til organisering og anerkender arbejdstageres ret til kollektive forhandlinger. 4. KiMs støtter afskaffelsen af alle former for tvangsarbejde. 5. KiMs støtter en effektiv afskaffelse af børnearbejde. 6. KiMs støtter afviklingen af diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. 7. KiMs støtter en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer. 8. KiMs tager initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 9. KiMs opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 10. KiMs modarbejder alle former for korruption, inklusive økonomisk udnyttelse og afpresning. Forhold til leverandører Forholdet til virksomhedens leverandører ligger i naturlig forlængelse af Global Compact. KiMs har mange og gode leverandører. Mange leverandører leverer til flere selskaber i koncernen. KiMs aftaler med leverandører er underlagt forskellige retningslinjer fra koncernen, som skal være med til at sikre en høj kvalitet samt gode og ordnede forhold bagud i leverancen. Leverandører verden over får besøg af et korps af uddannede auditører fra Orklas selskaber, og alle audits finder sted efter ens retningslinjer. Ud over at tjekke kvalitet lægger audit også vægt på lokale arbejdsvilkår. Råvareleverandører skriver eksempelvis under på, at råvarerne ikke er frembragt ved hjælp af børnearbejde. Koncernen og KiMs arbejder løbende på at forbedre og styrke samarbejdet med leverandørerne, og opmærksomheden er rettet på overholdelse af de 10 principper i FN s Global Compact. Arbejdsmiljø og trivsel Hos KiMs vægter vi arbejdsmiljøet højt i hverdagen, både hvad angår det fysiske som psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder målrettet efter nul arbejdsulykker og har f.eks. dannet et kolleganetværk, som skal være med til at spotte dårlig trivsel og træde til, når medarbejdere viser tegn på ikke at have det godt. Det skal både være sikkert, trygt og godt at være ansat hos KiMs. Det gode arbejdsmiljø hos KiMs kan eksempelvis aflæses i vores kontinuerlige målinger af medarbejdernes tilfredshed, tal for sygefravær, antal arbejdsulykker osv. Hos KiMs har vi et langsigtet mål om at være blandt de bedste arbejdspladser i Danmark. Vi har defineret, hvad god ledelse er hos KiMs, og vi har fokus på den enkelte medarbejder og samarbejdet på tværs af virksomheden. Vi tror på, at medarbejdertilfredsheden vil stige støt, når vi efterlever virksomhedens værdier i hverdagen. I dag er KiMs medarbejdere mere tilfredse end gennemsnittet for danske virksomheder. Når der indkøbes maskiner, eller der sker nyindretning af lokaler og bygninger, så er der stor fokus på, at nye maskiner og andre tiltag letter det fysiske arbejde for medarbejderne og hindrer nedslidning. Eksempelvis blev medarbejderne inddraget allerede fra planlægningsfasen i Oktober 2014 Side 6

7 indretningen af et nyt nordisk nøddecenter, som er placeret hos KiMs. Det skete for at sikre, at medarbejdernes erfaringer og behov samt miljøet blev tilgodeset bedst muligt. Med hensyn til arbejdspladsens indretning mere generelt, arbejdes der kontinuerligt med at rette op på de forhold, som medarbejderne peger på i arbejdspladsvurderinger. Arbejdsmiljøgrupperne laver årlige sikkerhedsrunderinger, og der udføres årligt personlige sikkerhedssamtaler mellem leder og medarbejdere. Løbende forbedringer skal bl.a. kunne aflæses i medarbejdertilfredshedsundersøgelser, tal for sygefravær og den internationale audit for medarbejdernes etiske forhold i forbindelse med arbejdet, ETI. Hos KiMs arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at understøtte den gode balance mellem arbejdsliv og privatliv hos den enkelte medarbejder. Det sker f.eks. ved at give visse medarbejdergrupper mulighed for at arbejde hjemmefra og tilbud om fleksible lønpakker, hvor man bl.a. kan købe mere ferie. KiMs giver mulighed for, at medarbejdere kan få en god overgang til den tredje alder. Det sker gennem en seniorordning, hvor ældre medarbejdere kan gå på nedsat tid, hvis arbejdet kan tilrettelægges på en anden måde. Alle medarbejderne hos KiMs har en sundhedsforsikring, så de hurtigt kan få den rette behandling, når der er behov for det. Fokusområder De efterfølgende tre fokusområder i CSR-politikken er valgt, fordi de hver især og tilsammen spiller en væsentlig rolle for KiMs forhold til omverdenen. Det er også områder, hvor KiMs allerede i dag tager mange initiativer: Sundhed Miljø og klima Lokalområdet Sundhed KiMs er i Danmark den største spiller på området for chips og snacks. Det er derfor naturligt, at vi har en holdning til udviklingen inden for den generelle sundhedstilstand, der betyder, at flere og flere vejer for meget. Vi lever i en tid, hvor stadig flere nationalt og internationalt har problemer med at finde den rigtige balance mellem det, de spiser, og det, de forbrænder. Det kan aflæses på vægten. Hos KiMs laver vi chips og snacks, der er til at spise, når man er sulten for sjov. Altså ikke som et hovedmåltid. Det er vigtigt at spise varieret og få motion hver dag. Der skal være balance i vores liv og den måde, vi lever og spiser på. KiMs har valgt, at alle chipsprodukter og størstedelen af snackprodukterne bliver stegt i solsikkeolie, som indeholder mindre mættet fedt end palmeolie. Solsikkeolien hører til KiMs bestræbelser på løbende at gøre produkterne lidt sundere. Det er målet, at KiMs hvert år for- Oktober 2014 Side 7

8 bedrer dele af sortimentet gennem sundhedsfremmende tiltag. Ved årsskiftet implementeres RSPO certificeret palmeolie til produktion af de snackprodukter, der endnu ikke er overgået til solsikkeolie. Certificeringen sikrer, at KiMs udelukkende køber palmeolie fra en bæredygtig producent. På sigt er det målet, at vi anvender solsikkeolie til fremstilling af alle vores produkter. I den sammenhæng er det vigtigt for os at understrege, at vi ikke argumenterer for, at vores produkter er sunde. Chips og snacks er et nydelsesprodukt, hvor vi først og fremmest ønsker at give vores forbrugere en god smagsoplevelse, når de er sultne for sjov. KiMs følger holdning op med konkret handling. Det er vigtigt, at forbrugerne til enhver tid kan se på poserne, hvad produktet indeholder, herunder hvor meget energi, fedt og mættet fedt man får ved at spise produktet. KiMs har udvidet den almindelige varedeklaration på poserne med en næringsdeklaration (GDA/RI). På den måde får forbrugerne mere viden om produktet og kan derfra træffe oplyste og selvstændige valg. Hos KiMs tror vi grundlæggende på oplyste valg frem for forbud. Hos KiMs tilbyder vi et meget bredt sortiment. Det er den enkelte, som bestemmer over egen livsstil, men vi ønsker at give forbrugerne en reel mulighed for at træffe oplyste og selvstændige valg. Derfor kan forbrugerne vælge mellem en lang række produkter, smagsoplevelser og fedtprocenter. Vi tilbyder en bred palet: almindelige chips med 34 g fedt pr. 100 g og mere fedtfattige produkter, f.eks. KiMs SBRØD med kun 10 g fedt pr. 100 g. KiMs vil som markedsleder altid tilbyde produkter med forskellige fedtprocenter. Sport og unge De gode vaner om en sund livsstil grundlægges i barndommen. Derfor går KiMs aktivt ind og støtter idrætsaktiviteter for børn og unge. Det sker f.eks. gennem sponsorater, der gør mulighederne bedre for børn og unge, der gerne vil motionere. KiMs støtter bl.a. Street Handball, som henvender sig til de børn og unge, som ikke bliver tiltrukket af det traditionelle håndboldliv i hallerne. Street Handball er et nyt spil med meget simple regler og en blød bold, så alle kan være med. KiMs er af den opfattelse, at hvis børn og unge ikke har lyst til at komme i hallerne, så bidrager vi gerne med at bringe spillet ud på gaden. En tour sikrer, at der bliver spillet rundt omkring i landet også i områder, hvor der ikke er tradition for at spille håndbold. Det nye gadespil egner sig fortrinligt til at styrke såvel motion som integration. KiMs har valgt ikke at reklamere målrettet mod børn mellem børneudsendelserne på tv. Det mener vi ikke er etisk forsvarligt, fordi børn kan have svært ved at skelne mellem reklamer og virkelighed. KiMs er en del af det danske samarbejde Forum for Fødevarereklamer, som behandler denne problematik, lige som virksomheden tager del i ESA Pledge. Allergi KiMs bruger mange råvarer i sin produktion og er meget opmærksom på, at mange mennesker lider af forskellige former for fødevareallergier. Oktober 2014 Side 8

9 Allergener i form af f.eks. nødder, sesamfrø og gluten kan give alvorlige allergiske reaktioner. KiMs har opbygget strenge rutiner for at kontrollere for allergener og sikre forbrugerne den bedst mulige mærkning. Overordnet set er det KiMs mål at nedbringe antallet af allergene ingredienser i KiMs sortiment. Dette gælder såvel i det eksisterende produktsortiment som i udviklingen af nye produkter, hvor vi har fokus på at undgå allergener. Lige fra indkøb af råvarer til det færdige produkt foretager KiMs stikprøver for eventuelle allergener. I kvalitetssikringen af ingredienserne er der helt faste procedurer for test for allergener. I mellem produktionerne af forskellige produkter sker der altid en grundig rengøring af produktionsbåndene. Det sker for at hindre, at allergener fra ét produkt spredes til et andet. Produktionen af peanuts og andre nøddeprodukter foregår i et separat nøddecenter, så allergener ikke overføres til andre af KiMs produkter. Samtlige produkter fra KiMs er mærket, så forbrugere med allergi kan se, hvad produkterne indeholder af eventuelle allergener. Sunde valg til medarbejderne Hos KiMs giver vi medarbejderne nogle sunde valg, bl.a. med hensyn til kost og aktiviteter. Der er eksempelvis mulighed for at vælge fedtfattig mad i kantinen. KiMs støtter også medarbejderne i at dyrke motion og gennemfører sundhedstjek, som giver medarbejderne en viden om egen sundhedstilstand, som den enkelte kan handle på baggrund af. Der er nedsat et sundhedsudvalg med såvel medarbejdere som ledere. Sundhedsudvalget har fokus på medarbejderens sundhed. Udvalget arrangerer løbende forskellige initiativer, f.eks. rygestopkurser, løb og foredrag om kost og motion. KiMs går ind og støtter medarbejderne i at dyrke sport ved udvalgte sportsarrangementer i firmaregi. Miljø og klima Hos KiMs prioriteres klima og miljø højt. Det er KiMs mål, at virksomheden opfattes som en klima- og miljøbevidst virksomhed af medarbejdere, kunder, personer i lokalområdet og af myndighederne. Vi ønsker at bidrage aktivt til at skabe et godt miljø og klima. I forbindelse med vores produktion og transport af produkterne er det uundgåeligt, at miljøet og klimaet bliver påvirket. Vi skal til stadighed blive dygtigere til at forvalte naturens ressourcer og nedbringe den negative miljøpåvirkning, som virksomheden og vores produkter forårsager. Vi arbejder kontinuerligt med miljøforbedringer. Vores arbejde med miljøet skal overordnet være kendetegnet af helhedssyn, langsigtede betragtninger og ønsket om at bidrage til at skabe værdi på et så bæredygtigt grundlag som muligt inden for fornuftige, økonomiske rammer. Vi vælger ofte at gå videre end dagens formelle krav, fordi vi ønsker at tage et ansvar, og fordi miljøforbedringer tit handler om almindelig sund fornuft og er en god forretning på sigt. Og Oktober 2014 Side 9

10 så ønsker vi at være klar til at møde fremtidens udfordringer. Hos KiMs har vi mulighed for at operere ud fra en længere tidshorisont det gavner klimaet og miljøet. Gennem det daglige arbejde med klima- og miljøforbedringer vil vi løbende opnå forbedringer. Det skal bl.a. kunne aflæses gennem myndighedernes miljøtilsyn. Hvert andet år udarbejdes der en miljøredegørelse (handlingsplan), hvor vi fortæller, hvor langt KiMs er kommet i arbejdet med miljø og klima, og hvad de næste års fokus er. I forbindelse med at belaste miljøet og klimaet mindst muligt arbejder vi løbende med at reducere vandforbruget i hele virksomheden, udvinder og genbruger overskudsvarme fra produktionen, sparer på el gennem f.eks. elektronisk styring af kedler, og sorterer papir, pap osv. til genbrug. Når vi investerer, vil vi undersøge mulighederne for at investere i renere teknologi. Eksempelvis har vi valgt, at alle nye firmabiler skal køre i miljøklasse A-C. KiMs har desuden stor fokus på virksomhedens lastbiler. Når der investeres i nye lastbiler, går man efter den bedste miljøklasse. KiMs vil indgå i et udviklingssamarbejde med leverandører med henblik på at afsøge mulighederne for at anvende miljørigtige materialer og processer i samarbejdet. Vi vil desuden gå i dialog med centrale samarbejdspartnere og leverandører med henblik på at sikre, at også de lever op til miljøstandarder. År for år skal vi kunne se, at alle vedtagne forbedringer virker. Gennem dialog og oplæring skal alle ansatte blive stadig mere bevidste om deres klima- og miljøansvar i dagligdagen. Lokalområdet KiMs ønsker at have et godt og tæt forhold lokalområdet i Søndersø og på Nordfyn. Målet er, at gøre KiMs kendt som en ansvarlig virksomhed og arbejdsplads, der involverer sig lokalt et sted, hvor mange lokale gerne vil arbejde. KiMs ønsker et godt og tæt forhold til sine naboer. Det er bl.a. grunden til, at KiMs hvert andet år byder naboerne indenfor til åbent hus arrangementer, hvor der bliver fortalt om KiMs og virksomhedens planer. Det er også grunden til, at KiMs intensiverer sin rolle som lokal sponsor i en række sammenhænge. Eksempelvis har KiMs i samarbejde med Nordfyns Kommune støttet et lokalt el-bilsprojekt. Hos KiMs ønsker vi også at opbygge tætte relationer i lokalområdet til kommunen, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis har KiMs oprettet et virksomhedscenter i samarbejde med Jobcenter Nordfyn. Gennem denne ordning stiller KiMs praktikpladser til rådighed for mennesker, som er røget ud af jobmarkedet og har brug for at blive sluset ind på arbejdsmarkedet igen. Oktober 2014 Side 10

11 KiMs producerer i Søndersø på Nordfyn. Søndersø er vokset siden KiMs byggede sin fabrik i 1971, og der ligger i dag beboelse ganske tæt på KiMs fabrik. Det giver særlige udfordringer i forhold til transport og lugtgener. Forudsætningen for et godt naboskab er, at lokalområdet oplever KiMs som en ansvarlig virksomhed, der gør sit yderste for ikke at genere omgivelserne. Det er bl.a. årsagen til, at KiMs arbejder målrettet med at nedbringe en række miljøbelastende faktorer. KiMs har bl.a. opsat mål for udledning af spildevand, udslip, genbrug af vand, forbrug af el osv. De forskellige mål følges op regelmæssigt, og der redegøres løbende for resultaterne. KiMs vil gerne sikre, at også forholdet til lokalområdet er godt og hele tiden udbygges. Afslutning KiMs CSR-politik rækker langt ind i fremtiden, men er et vigtigt pejlemærke i hverdagen hos KiMs ledere og medarbejdere. CSR-politikken bliver fulgt til dørs af handlingsplaner, som sikrer fremdrift og konkrete resultater. Hos KiMs vil vi løbende arbejde med at udbygge vores CSR-politik, så flere relevante områder vil blive inddraget. En god CSR-politik ændrer sig i takt med omgivelserne. Vi ønsker altid at være i tæt kontakt og i god dialog med omverdenen. Oktober 2014 Side 11

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006

Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Arbejdsmiljøredegørelse for 3F/3FA 2005-2006 Forord Siden nytår har vi arbejdet intensivt på at blive arbejdsmiljøcertificeret efter standarderne DS/OHSAS 18001 samt Bekendtgørelse 923. En arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre!

Arbejdsmiljøarbejdet er et fælles projekt der er under løbende udvikling. Norddjurs Kommunes arbejdsmiljøindsats er altid på vej fra god til bedre! Arbejdsmiljøpolitik Vision Gennem høj prioritering af arbejdsmiljøet i dagligdagen, systematisk forebyggelse og sundhedsfremmende indsats ønsker Norddjurs Kommune at skabe arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen.

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012

Fog om samfundsansvar 2012. December 2012 Fog om samfundsansvar 2012 December 2012 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk

Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer. www.ht-bendix.dk Tag ansvar for dit arbejde og vores kunder Ha omtanke for dine kollegaer www.ht-bendix.dk www.ht-bendix.dk Holdninger og principper samt vores fælles kommunikationsmål er med til at afspejle den kultur

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Medarbejdertrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt medarbejderne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 13-14 I foråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier

Samfundsansvar 2013. Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Samfundsansvar 2013 Arkil A/S kommentering omkring samfundsansvar, og hvordan den er forankret i Arkil koncernens værdier Indholdsfortegnelse Samfundsansvar 2013 Samfundsansvar...3 CSR politik for Arkil

Læs mere

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007

BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 BYRÅDET ARBEJDSMILJØPOLITIK - GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1 I Odsherred Kommune arbejder vi ud fra visionen: Lys, liv og landskab. I arbejdsmiljøpolitiske vendinger har vi valgt at omsætte visionen til

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet?

AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? AM 2010; En standard for CSR på vej! - DS 26001 Hvad med arbejdsmiljøet? Nov 2010; JUC@alectia.com 3010 9708 krhe@man.dtu.dk 4525 6068 DS 26001 2. høring netop slut Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi 2015 Indledning I denne årlige bæredygtighedsstrategi klarlægges mål og retning for vores miljøarbejde på. Her præsenterer vi visioner, havnens roller, indsatsområder og konkrete mål for miljøindsatsen.

Læs mere

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD SIDE 11 INTERNATIONAL KONCERN SIDE 12 MED DANSKE RØDDER SIDE 13 TRE BÆRENDE ELEMENTER SIDE 14 HVOR LANGT ER VI ULTIMO 2014 SIDE 15 MEDARBEJDERE

Læs mere

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010

Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Driftssekretariatet Personaleservice 2007/19952-003 Godkendt d. 30. juni 2008 Strategi for arbejdsmiljøarbejdet 2008-2010 Halsnæs Kommune august 2008 1 INDLEDNING...3 1.1 Sikkerhed, sundhed og trivsel

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere