Projekt Træningsmaskine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Træningsmaskine"

Transkript

1 Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/ Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen, Holstebro HTX

2 Forord Denne rapport er skrevet som en dokumentation til et elevprojekt gennemført på Holstebro HTX i perioden 8/9 til 10/ Den er skrevet af læreren som et eksempel på hvordan dokumentationen for et projekt kunne være lavet. Indholdsfortegenelse Indledning...3 Problemformulering...3 Overblik over elektronikken...3 Arbejdsmetode i forløbet, som det afspejles i rapporten...4 Input fra Motionsbænken...4 De elektriske signaler fra mikroswitchene...5 Snitflade mellem mikroswitch-print og styre-enhed (PIC)...5 Print til mikroswitche...6 Funktionstest af mirko-switchene...6 Gennemgang af tælle-sekvensen på motionsbænken...7 Koden til tælling på motionsbænken....8 Visning af Resultat i binært format...9 Opkobling af visning med lysdioder...10 Målinger på lysdioder...10 Koden til binær visning...10 Test af den binære visning...11 Input fra Brugeren...11 Diagram over input fra brugeren (bruger-betjening)...12 Snitflade mellem styre-enhed og printet til input fra brugeren...12 Software til input fra brugeren...13 Test af koden til input fra brugeren...13 Visning af resultat på ét 7-segment...14 Snitflade mellem PIC Port B og et 7-segment display...14 Transistor til forstærkning af strømmen til 2 segmenter...15 Diagram til Visning af resultat på et 7-segment...16 Koden til et styre et 7-segment display...16 Opbygningen af cifrene Test af koden til visning af resultat på et 7-segment...18 Visning af resultat på to 7-segmenter...18 Princippet i Multiplexing...18 Snitflade mellem PIC Port B og to 7-segment displays...19 Beregninger på modstande og transistorer ved 2 displays Diagram med to 7-segment displays...21 Koden til multiplexing af to displays...21 Test af koden til to 7-segment displays...23 Print til to 7-segment Display...23 Test af printet med de to 7-segment display...24 Konklusion...24 Perspektivering...25 Bilag 1 - Den endelige kode til trænings-maskinen...1 Bilag 2 - Samlet diagram for den færdige trænings-registrerer...1 Holstebro HTX Side 2 af 29 Afleveret 10/

3 Indledning Det er blevet meget populært at træne i forskellige fitness-centre. Træningen kan have forskellige formål: - optræning efter skader - alment fysisk velvære - pumpning af muskler - træning på specifikke muskelgrupper til eliteidræt Uanset formålet kan det være praktisk at kunne registrere det antal gentagelser man laver, og evt. den tid det foregår over. Problemformulering Der skal fremstilles et kredsløb, der opfylder følgende krav: - Det skal være muligt at registrere træningen. - Det må ikke være mulige at snyde apparatet. - Man skal kunne nulstille tællingen. - Der skal være mulighed for at registrere tiden der er trænet. - Man skal kunne starte og stoppe tiden. - Mulighed for at man kan kommunikere resultaterne op til en PC. Da projektet her er et udviklingsprojekt, hvor der også skal indlæres en del elementer omkring både elektronik og programmering, så vil jeg dokumentere alle de del-løsninger jeg kommer igennem under vejs. De fleste af del-løsningerne vil kunne komme til at indgå som elementer i den endelige løsning, men der vil også være mange dele, der bliver sorteret væk igen undervejs. De forskellige dele kunne fungere som en selvstændig løsning, og det giver derfor god mening at dokumenter de principper der aktuelt indgår i de enkelte del-løsninger. Overblik over elektronikken Når vi skal arbejde med elektronik, så er det godt at danne sig et overblik over hvilke dele skal projektet indeholde. Til denne brug er et blokdiagram en god ting at anvende. Blokdiagrammet skal ikke illustrere præcist hvordan systemet skal fungere, men skal mere give en ide om hvilke dele systemet overordnet skal bestå af. Blokdiagrammet tegnes ud fra de krav der stilles til produktet. Holstebro HTX Side 3 af 29 Afleveret 10/

4 Blokdiagrammet for dette projekt kunne det se ud som følger: Blokdiagram over det kredsløb der skal konstrueres. Den centrale styre-enhed er det PIC-board vi bruger i undervisningen 1, hvor der sidder en PIC 16F84. Den kan vi programmere til forskellige funktioner. Denne centrale styre-enhed vil ikke blive yderligere dokumenteret i denne rapport, da jeg betragter den som en færdig blok, der kan anvendes ud fra den dokumentation der ligger tilgængelig på nettet. Inputtet fra træningsbænken er det vi skal registrere på. For at vi kan registrere om brugeren laver træningen korrekt forestiller jeg mig, at der kan registreres en hvileposition for motionsbænken, og en yderposition, hvor en vægt er trukket helt op, eller noget andet, alt efter hvordan motionsbænken er opbygget. Visningen af resultatet er en visning af hvor mange repetationer der er foretaget, og evt. hvor lang tid det er foretaget over. Inputtet fra Brugeren er de betjeningsmuligheder brugeren skal have. Det skal være sådan at brugeren kan få vist de ting der registreres og hvad der ellers er af muligheder. Arbejdsmetode i forløbet, som det afspejles i rapporten Udviklingen foretages løbende, og der dokumenteres de enkelte dele for sig, sammen med hver deres software. Dette er ikke en dokumentation på et færdigt produkt, men en dokumentation over hvordan udviklingen er skredet frem, hvad der er testet undervejs, og hvilke resultater jeg kom frem til. Input fra Motionsbænken Der er to kontakter på motionsbænken, en i hvile-positionen og en i yderpositionen. Jeg vil i de følgende afsnit gennemgå hvordan jeg har fået kontakternes funktion ind i styreenheden, og hvordan jeg har testet at de kommer der ind, og at brugeren ikke kan snyde med optællingen af træningen. 1 PIC 16F84 Board fra set 5/ Holstebro HTX Side 4 af 29 Afleveret 10/

5 De elektriske signaler fra mikroswitchene Det signal vi ønsker at få ind i PIC en skal være højt (+5V) når kontakten er aktiveret og lavt når kontakten ikke er aktiveret. Ved at koble kontakten S1 op mod +5V får vi et højt signal ind til PIC en når kontakten er aktiveret. For at signalet ikke bare skal svæve når kontakten er afbrudt, så skal vi bruge en pull-down-modstand R1 der er forbundet mellem kontakten og stel, som vist på diagrammet. Diagram der illustrerer en enkelt kontakt. Det er ikke umiddelbart let at regne på en pull-down modstand. Den skal dels sørge for at lækstrømmen fra PIC en ikke giver et højt signal, men da denne strøm er maksimalt 1µA, så skal man over 1MΩ for at det betyder noget. Den anden funktion pull-down modstanden har, er at sikre at støj ikke giver falske signaler. Det er også svært at regne på, men erfaringen siger at 10kΩ kan tage støj fra selv ret lange ledninger, og da disse kontakter sidder på motionsbænken kan der godt være ret lange ledninger jeg vælger altså R1 og R2 til 10kΩ. Diagrammet skal ændres, da kontakten ikke skal sidde på printet, men i stedet skal sidde på motionsbænken, fordi det er en mikroswitch som vist her: Eksempel på en mikroswitch. 2 I stedet for kontakter vælges skrueterminaler, så man kan skrue ledningerne i printet, og forbinde ud til mikroswitchen. Da mikroswitchene er generelle for alle de forskellige løsningsmodeller der skal laves, så vælger jeg at lægge forbindelserne til dem på deres eget lille print, så det kan forbindes til PIC en ved at sætte er ekstra stik på fladkablet. Snitflade mellem mikroswitch-print og styre-enhed (PIC) Til snitfladen anvendes stikket på PIC-boardet, der har forbindelse til Port A. Ud fra dokumentationen til PIC-boardet vælges de ben der ønskes anvendt til kontaktfunktionerne. PIC-stik Ben PIC-funktion Beskrivelse Ben 1 Port A0 Kontakt der er aktiv i hvileposition Ben 2 Port A1 Kontakt der er aktiv i yderposition Ben 9 +5V Forsyning fra PIC-print Ben 10 Stel Stelforbindelse fra PIC-print Tabel over snitfladen mikroswitch-print og styre-enhed. 2 Billedet stammer fra set 6/ Holstebro HTX Side 5 af 29 Afleveret 10/

6 Print til mikroswitche Diagram over printet til mikroswitchene X1 er forbindelsen ud til de to mikroswitche R1 og R2 er de to pull-down modstande SV1 er Molex fladkabel stikket over til PIC-boardet. Ud fra diagrammet fremstilles følgende layout i Eagle 3 Komponentplacering Print set fra kobber-siden Funktionstest af mirko-switchene For at se om mikro-switchene fra motionsbænken kommer ind i kommer korrekt ind i styreenheden, så anvendes de to lysdioder der sidder på PIC-boardet. Til dette skrives en lille test-kode. Først defineres de to ben vi bruger til input fra de to kontakter og de to lysdioder jeg tester på. Der defineres også hvilke ben der skal være input og output. -- Definer navne på port ben var bit Hvile is pin_a0 var bit Yder is pin_a1 var bit LED1 is pin_b6 var bit LED2 is pin_b7 -- Definer Input / Output pin_a0_direction = input pin_a1_direction = input pin_b6_direction = output pin_b7_direction = output 3 Diagramtegning og Layout fra Holstebro HTX Side 6 af 29 Afleveret 10/

7 Så laver jeg et meget simpelt program, der bare lægger niveauet af de to kontakter ud på lysdioderne. Det sker i et forever loop, så PIC en fortsætter med det indtil der slukkes. forever loop LED1 = Hvile LED2 = Yder end loop -- fortsæt i det uendelige Koden til dette ligger som elektronisk bilag: kontakt.jal Gennemgang af tælle-sekvensen på motionsbænken For at elektronikken kan registrere korrekt, så skal man sikre at begge kontakter aktiveres i den korrekte sekvens inden der tælles op. De forskellige måder man kunne tænkes at ville snyde registreringen kunne være: Gentagne aktiveringer af en af kontakterne, mens den anden kontakt er enten aktiv eller passiv. Det vil give 4 forskellige måder at snyde på. Måden jeg har valgt at forhindre snyd på er ved at registrere de tilstande træningsmaskinen går igennem, ved et normalt forløb af træningen, og så kun tillade at man går videre til den næste tilstand, hvis det er den tilstand man forventer: Tilstand Træningsmaskinen Hvilekontakt Yderkontakt 0 I hvileposition På vej fra hvile- til yder-position I yderposition På vej fra yder- til hvile-position 0 0 Tabel over de tilstande jeg forventer der kan komme fra motionsbænkens kontakter. Dette kan illustreres ved hjælp af et tidsdiagram som vist her under. Counter er den tæller, der efterfølgende skal vises til brugeren. Tilstand er den interne variabel der bruges til at holde styr på at man ikke snyder registreringen. Tidsdiagram over et normalt forløb der tæller op. For at kontrollere at der ikke kan tælles ved hjælp af snyd, så registreres de forskellige snydesituationer. Først hvor der vippes med yderkontakte, i begge stillinger af hvilekontakten. Tidsdiagram hvor der forsøges snydt med yderkontakten. Holstebro HTX Side 7 af 29 Afleveret 10/

8 På samme måde kontrolleres at der ikke kan tælles ved hjælp af snyd med hvilekontakten, og yderkontakten i de to forskellige stilinger. Tidsdiagram hvor der forsøges snydt med hvilekontakten. Jeg har testet de 4 forskellige måder at snyde på igennem, og ingen af dem tæller op på en utilsigtet måde. Den test har jeg godt nok først lavet efter jeg fik visning med lysdioder på. Der vil selvfølgelig forekomme tælling, hvis man vipper med begge, f.x. hvis man tager tidsdiagrammet hvor der snydes med yderkontakten, så vil der komme en tælling, hvis man sætter hvile høj. Det vil jeg ikke betragte som fejltælling. Koden til tælling på motionsbænken. Først defineres de to ben vi bruger til input fra de to kontakter (taget fra den første testsoftware) -- Definer navne på port ben var bit Hvile is pin_a0 var bit Yder is pin_a1 -- Definer Input / Output pin_a0_direction = input pin_a1_direction = input Der defineres også de variabler vi bruger til at huske tilstanden og tællingen med: -- Definer de variabler der bruges var byte tilstand = 0 var byte count = 0 Begge variabler sættes til nul, når koden startes, så vi har styr på hvor vi er henne, når der kommer strøm på apparatet. Efter opstart lander koden i et forever-loop. forever loop.. -- fortsæt i det uendelige -- Koden der skal afvikles hele tiden end loop -- end forever I starten af projektet løber dette forever-loop bare så hurtigt rundt det kan, så tingene tjekkes mange gange i sekundet. Det betyder at det reagerer hurtigere en brugeren kan opfatte det. Inde i forever-loopet, er det følgende konstruktion, der løser det der er skitseret i tidsdiagrammerne for tællingen. -- Registrer hvilken tilstand maskinen er i if tilstand == 0 then -- Den er i Hvile, vi venter på den trækkes ud if (! Yder) & (! Hvile) then tilstand = 1 elsif tilstand == 1 then -- Den trækkes udad, vi venter på Yder if (Yder) & (! Hvile) then tilstand = 2 Holstebro HTX Side 8 af 29 Afleveret 10/

9 elsif tilstand == 2 then -- Den er i Yder, vi venter på den går tilbage if (! Yder) & (! Hvile) then tilstand = 3 elsif tilstand == 3 then -- Den er på vej tilbage, vi venter på Hvile if (! Yder) & (Hvile) then tilstand = 0 count = count Det er i denne situation vi tæller if count == 100 then count = Håndter at vi ikke går videre else -- Blot for en sikkerheds skyld, det skulle aldrig ske tilstand = 0 Ideen i koden er, at man i hver tilstand ved hvilken betingelse der skal til for at bringe os til næste tilstand, så man f.x. fra tilstand 1 kun vil acceptere at Yder skal være aktiv og Hvile skal være passiv før vi accepterer at komme i tilstand 2. Det er ved skiftet fra tilstand 3 til tilstand 0 at tælleren tælles en frem. I denne version begrænses tællingen til 99, så den stopper der. Der ligger ingen testkode til dette, da jeg ikke kunne teste før jeg fik visning på. Visning af Resultat i binært format For at få en simpel visning vælges der i første omgang at få tallet ud som binært på nogen lysdioder. En enkelt lysdiode kan man få til at lyse fornuftigt ved ca. 5mA. Jeg har valgt at de skal lyse når udgangen er høj, så jeg kobler lysdioderne til et Molex-stik SV2, der har forbindelse til port B. Som vist her kommer der på SV2-1 et signal ud på ca. 4,85V når port B0 sættes høj. Der falder ca. 1,7 V over en rød lysdiode LED1, så resten af spændingen må ligge over R3, der kan udregnes som følger: U = U U = 4,85V 1, 7V = 3,15V R R3 SV 2 1 LED1 U 3,15V = = = Ω I 5mA R R3 R3 vælges til en standard-værdi på 680Ω hvilket giver en lidt mindre strøm, men det betyder ikke noget videre for lyset i lysdioden. Holstebro HTX Side 9 af 29 Afleveret 10/

10 Opkobling af visning med lysdioder De resterende lysdioder op til LED7 kobles op som vist: Diagram over lysdioderne til binær visning. Grunden til at LED7 er koblet direkte til stikket er, at der inde på PIC-boardet sidder en 4,7 kω modstand i serie med signalet ind til Port B6. Målinger på lysdioder Jeg havde først koblet kredsløbet op med en 680 Ω på Port B6, men så at der var mindre lys i den lysdiode, så jeg målte hvad der skete. Alle de andre lysdioder får omkring 4,56 ma, hvilket er acceptabelt, når jeg har dimensioneret dem til 5 ma. Den sidste LED7 får kun 0,59 ma når der er både 4,7 kω og 680 Ω, hvilket giver alt for stor en forskel i lyset. Hvis jeg fjerner de 680 Ω, så kommer stømmen op på 0,67 ma Det giver noget mindre lys i LED7, da den får under men 0,67 ma, men til testformål er det acceptabelt. Det ville ikke have været i orden til noget der skulle bruges i en færdig opstilling. Grunden til at jeg ikke kobler 8 lysdioder op er, at jeg begrænser tællingen til 99, og med 7 lysdioder kan jeg få vist op til = 127. Koden til binær visning Alle ben på Port B defineres til output: port_b_direction = all_output Det antal gange der er talt op fra motionsbænken ligger i variablen count, det tælles op som beskrevet: count = count Det er i denne situation vi tæller Umiddelbart betragter jeg tallet inde i PIC en som et decimaltal, og det tælles fremad ved at lægge 1 til hver gang. I praksis så er tallet faktisk lagret i en Byte, der består af 8 bit, og det kan jeg udnytte ved at lægge den Byte ud på port B, hvor den vil være at se som bit: -- Tallet er præsenteret binært i count, så tallet kan lægges direkte ud Port_B = count Testkoden til dette ligger som elektronisk bilag: binaer.jal Holstebro HTX Side 10 af 29 Afleveret 10/

11 Test af den binære visning Jeg har testet at tællingen foregår korrekt i de binære koder, som vist her: B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 Talværdi Tabel der illustrerer den binære visning. Jeg har testet tællingen op til de 99, og det forløber som forventet, og den stopper ved 99 som programmet specificerer. Input fra Brugeren De muligheder brugeren skal have for at betjene enheden er: Nulstilling af tælleren. Start og stop tællingen. I første omgang giver det ikke så meget mening at man kan starte og stoppe tællingen, og den første del jeg lavede, var da også reset, så brugeren kan nulstille tællingen og begynde forfra. Grunden til at der skal være start og stop er, at der på et tidspunkt skal laves sådan at den også kan registrere tiden der er forløbet i tællingen, så jeg har valgt at tage det med fra starten. Princippet i kontakterne til brugeren er præcist det samme som til kontakterne på motionsbænken. Holstebro HTX Side 11 af 29 Afleveret 10/

12 Diagram over input fra brugeren (bruger-betjening) Ledningerne til disse kontakter er ikke nært så lange som dem der går ud til motionsbænken, og kommer ikke til at samle samme mængde støj op, så modstandene kan godt dimensioneres større. Jeg vælger her 100kΩ Diagram over kontaktprint til bruger-betjening. Som det kan ses starter nummereringen af komponenterne her fra 101. Der er for at jeg kan skelne mellem de forskellige print. SV101 skal også kobles til Port A, så jeg bruger nogen andre ben til disse kontakter. Det har jeg gjort ved at klemme et ekstra fladkabel-stik på fladkablet over til mikroswitch-printet. Komponentplacering kontakter. Kobbersiden af printet med kontakter til brugerbetj. Snitflade mellem styre-enhed og printet til input fra brugeren PIC-stik Ben PIC-funktion Beskrivelse Ben 3 Port A2 Start af træningsperiode Ben 4 Port A3 Stop af træningsperiode Ben 5 Port A4 Nulstil tæller (og tid) Ben 9 +5V +5V på PIC-kredsløbet Ben 10 Stel Fælles stel Tabel over snitfladen mellem printet til input fra brugeren og styre-enheden. Holstebro HTX Side 12 af 29 Afleveret 10/

13 Software til input fra brugeren De 3 kontakter skal have betjeningsmulighederne som beskrevet, og de defineres som følger var bit Start var bit Stop var bit Reset is pin_a2 is pin_a3 is pin_a4 pin_a2_direction = input pin_a3_direction = input pin_a4_direction = input Der defineres en variable, der angiver om træningen er i gang. var bit igang = false Start og stop af tællingen kodes på følgende måde: -- Håndter start og stop-knapperne if Start then igang = true if Stop then igang = false Det er variablen igang der bestemmer om maskinen må tælle. Uden om testen på tilstandene, som jeg har vist koden til, der laver jeg en if på om tællingen er i gang, så jeg kun tæller når jeg må det: -- Vi tæller kun hvis maskinen er i gang if igang then -- Registrer hvilken tilstand maskinen er i... Og det er kun hvis maskinen ikke er i gang, at man kan resette: if! igang then if Reset then -- Nulstiller tællingen count = 0 tilstand = 0 Når jeg bruger! igang betyder det, at jeg tester på om den er det omvendte (inverterede), og da igang er en logisk variabel, der kun kan være sand eller falsk, så bliver det det modsatte af hvad igang er. Reset nulstiller også tilstanden, så den starter forfra I sekvensen. Test af koden til input fra brugeren Koden er testet igennem, og det virker at man kan starte og stoppe tællingen, og man kan nulstille, når den ikke er i gang med at tælle, så det fungerer som det skal. Denne kode ligger som elektronisk bilag: input.jal Holstebro HTX Side 13 af 29 Afleveret 10/

14 Visning af resultat på ét 7-segment Det kan være svært for brugeren at aflæse det binære tal, så derfor skal der laves noget der er mere brugervenligt. Et naturligt valg et er 7-segment display, der egentlig bare et 7 lysdioder placeret i samme hus, så man kan tænde dem individuelt. Det gør at man kan få et display til at forme cifrene fra 0 til 9 (og nogle bogstaver, men det er ligegyldigt her). Jeg har valgt at bruge et 7-segment af typen LTS-3403, da det passer fint til det formål jeg har. Databladet er fundet på El-Teknik siden 4 I databladet kan jeg se, at de 7 segmenter navngives A til G. Der er også to muligheder for komma, men det har jeg ikke brug for i denne sammenhæng. Segmenternes placering. Elektrisk er de 7 lysdioder koblet sammen som det er vist i databladet (de to sidste lysdioder er naturligvis de to decimal-kommaer). Som det kan ses, så har lysdioderne fælles forbindelse på katoderne (common cathode), og det passer med at jeg kan koble fælles-benene til stel, så jeg rent elektrisk kan lave samme opkobling som ved de binære lysdioder. 7-segmentets interne diagram. Der kommer blot et problem her, når jeg bruger Port B6, nemlig at det segment ikke lyser nær så meget, og da jeg gør dette for brugere, så er det ikke acceptabelt. Snitflade mellem PIC Port B og et 7-segment display Snitfladen er forberedt, så den kan bruges til to 7-segment display, ved at Port B0 er holdt fri PIC-stik Ben PIC-funktion Beskrivelse Ben 1 Port B0 Reserveret til fremtidig brug Ben 2 Port B1 Segment A Ben 3 Port B2 Segment B Ben 4 Port B3 Segment C Ben 5 Port B4 Segment D Ben 6 Port B5 Segment E Ben 7 Port B6 Segment F Aktiv Lav Ben 8 Port B7 Segment G Aktiv lav Ben 9 +5V +5V på PIC-kredsløbet Ben 10 Stel Fælles stel Tabel over benforbindelserne ud til et 7-segment 4 Datablade på El-Teknik hjemmesiden set 6/ Holstebro HTX Side 14 af 29 Afleveret 10/

15 Transistor til forstærkning af strømmen til 2 segmenter Jeg vil gerne reservere Port B0 til noget specielt, så jeg skal bruge både Port B6 og B7 til at tænde segmenter med, og da de begge har 4,7 kω i serie med signalet, så må jeg gøre noget specielt. Jeg vælger at sætte en transistor på til at trække signalet højt, og til det formål vælger jeg en BC557, der er en PNP transistor, og den skal kobles som vist her. Transistor der forstærker strømmen til et segment. I første omgang vil jeg kunne regne med at R202 skal have samme værdi på 680 Ω som den R3 jeg beregnede tidligere til en lysdiode. Transistoren Q201 anvendes i dette tilfælde som switch (en kontakt), og derfor skal jeg sikre mig, at der går strøm nok i Basis-benet, til at trække den ønskede strøm i Collector-benet. Ved at læse i databladet kan jeg se at, med en collector-strøm på 10 ma regner de med en basisstrøm på 0,5 ma. IC 10mA Det svarer til en strømforstærkning på H = FE 20gange I = B 0,5mA = Jeg kan også se at de regner med samme strømforstærkning op til en collector-strøm på 100 ma, så det må være en acceptabel størrelse at regne med. IC 201 5mA Ud fra dette kan jeg regne min basis-strøm som I B201 = = = 0, 25mA Når Q201 skal tændes, så sker det ved at lægge 0 ud på Port B6, hvilket giver en lav spænding omkring 0V. En transistor der er tændt har ca. 0,7 V liggende over basis-emitter, så den spænding der er tilbage til R201 må være U R201 = 5V U BE 201 = 5V 0, 7V = 4,3V U R201 4,3V Ud fra dette kan R201 beregnes til R201 = 17, 2k I = B201 0,25mA = Ω Da der sidder 4,7 kω inde på printet skal denne størrelse trækkes fra så vi ender på 12,5 kω. Den nærmeste værdi vi har, der er mindre end det er en 12 kω. Grunden til at der rundes ned er, at så er jeg sikker på at transistoren får strøm nok til at tænde. Holstebro HTX Side 15 af 29 Afleveret 10/

16 Diagram til Visning af resultat på et 7-segment Kredsløbet er kobles op ud fra det kredsløb der forstærker til et segment, og ellers på samme måde som til lysdioderne ved binær visning. Diagrammet over kredsløbet med et 7-segment display. Som nævnt i beregningerne, så er vi nu nødt til at sætte Port B6 og B7 lave, for at tænde segmenterne, men det klares ganske enkelt ved at rette det inde i koden der styrer displayet. Kredsløbet er opbygget på fumlebræt, og i første omgang prøvede jeg at teste med den kode der bare talte binært på Port B, men der kunne jeg ikke få slukket G-segmentet, da jeg ikke kunne få ben 8 til at gå høj, men det testede jeg bare ved at sætte den på ben 1 (Port B0), så kunne alle segmenter tænde og slukke. Koden til et styre et 7-segment display Ideen i at styre displayet er nogenlunde den samme som det at lave den binære visning, nemlig at hele værdien til displayet lægges ud på port B på en gang. Opbygningen af cifrene 0 9 Lysdioderne skal tændes, så de kan danne de cifre vi ønsker. Jeg har fundet et godt oplæg i databladet for en 7 segment dekoder 74LS47, der også findes på El-Teknik hjemmesiden. Segmenternes måde at danne cifrene 0 9. Holstebro HTX Side 16 af 29 Afleveret 10/

17 For at gøre det lettere at skrive programmet, har jeg lavet en tabel over hvilke segmenter der er tændt i hvilke cifre. I tabellen betyder 1 at segmentet er tændt og 0 betyder slukket. Ciffer G F E D C B A Tabel over hvordan segmenterne danner cifrene. For at gøre det koden enklere, så oprettes der en række konstanter i softwaren, der svarer til tabellen der danner cifrene. Det ser ud som følger: -- Definer konstanter til 7-segment -- Segmenterne er forbundet G F E D C B A -- til Port B pin Ben 6 og 7 er inverterede fordi der skal en PNP transistor på -- Bit 0 er altid 0 const byte vis0 = 0b1011_1110 const byte vis1 = 0b1100_1100 const byte vis2 = 0b0111_0110 const byte vis3 = 0b0101_1110 const byte vis4 = 0b0000_1100 const byte vis5 = 0b0001_1010 const byte vis6 = 0b0011_1000 const byte vis7 = 0b1100_1110 const byte vis8 = 0b0011_1110 const byte vis9 = 0b0000_1110 Selve visningen sker nu nede i forever-loopet, efter vi har registreret om der skal tælles. Det sker med følgende kode: -- Sæt den værdi ud på displayet, der svarer til cifferet if count == 0 then Port_B = vis0 elsif count == 1 then Port_B = vis1 elsif count == 2 then Port_B = vis2 elsif count == 3 then Port_B = vis3 elsif count == 4 then Port_B = vis4 elsif count == 5 then Port_B = vis5 elsif count == 6 then Port_B = vis6 elsif count == 7 then Port_B = vis7 elsif count == 8 then Port_B = vis8 elsif count == 9 then Holstebro HTX Side 17 af 29 Afleveret 10/

18 Port_B = vis9 Test af koden til visning af resultat på et 7-segment Koden er testet, og displayet kan vise alle 10 cifre som ønsket. Hvis man tæller ud over 9, så sker der det, at displayet bliver ved med at vise 9, lige indtil man resetter, hvor der så vises 0. Grunden til det er, at den ikke rammer noget i else-if strukturen, når count bliver større end 9, og dermed kommer det ikke noget nyt ud på porten, når count kommer over 9. Koden har den ønskede funktion, og jeg accepterer, at den kun virker begrænset, da næste trin er at få to 7-segmenter koblet op, så jeg kan vise op til 99. Denne kode ligger som elektronisk bilag: 1-syv-segmentjal Visning af resultat på to 7-segmenter Den umiddelbart simple måde at koble to 7-segment displays på PIC-boardet ville være at bruge en port mere til det næste display, men på det PIC-board vi har er der ikke flere porte, så vi må til at genbruge noget. Princippet i Multiplexing Teknikken jeg vil bruge for at arbejde med 2 displays er det der hedder multiplexing, hvilket går ud på, at man tænder først det ene display kortvarigt, med det tal der skal stå i det, og derefter tændes det andet display kortvarigt med hvad det skal vise. På den måde kan man genbruge de 7 portben, der går ud til det ene display. Den eneste betingelse er, at det sker så hurtigt at øjet ikke opfatter det. Jeg valgte at lade hvert display være tændt i 5 ms. På et tidsdiagram vil en visning af tallet 47 kunne skitseres som følger: Visningen af tallet 47 multiplexet ud, så segmenterne genbruges. De to displays kan i værste fald komme til at trække 7 gange så stor strøm som de enkelte segmenter, så de kan ikke trækkes direkte af PIC ens port. Derfor skal der en transistor til at trække mod stel. I det første forsøg jeg lavede brugte jeg to portben fra port A til at vælge hvilket display der skulle være tændt. Jeg fandt ud af flere ting jeg skulle tage højde for i konstruktionen ved multiplexing. Den første var at lysstyrken faldt til det halve i displayet, hvilket også er logisk nok, når det enkelte display kun er tændt i halvdelen af tiden. Løsningen må være at sende dobbelt så stor strøm ud til displayet når det er tændt. Det næste jeg fandt ud af var, at jeg skulle passe på, at det ene displays visning ikke kom over i det andet display. Problemet er at man ikke kunne skifte segmenterne og hvilket display der skulle lyse på præcist samme tidspunkt, da det skulle ud på hver sin port. Holstebro HTX Side 18 af 29 Afleveret 10/

19 Løsningen i første forsøg var at jeg slukkede begge displays mens jeg skiftede segmenterne. Det første forsøg med multiplexing er ikke dokumenteret yderligere her i rapporten, da jeg ikke kom videre med det, end til at få det testet på fumlebræt, og konstateret at det virkede. Denne kode ligger som elektronisk bilag: temp-2-syv.jal Snitflade mellem PIC Port B og to 7-segment displays Snitfladen er stort set den samme, som den der bruges til et 7-segment display. Den eneste ændring er, at Port B0 nu styrer af hvilket display der er aktivt. PIC-stik Ben PIC-funktion Beskrivelse Ben 1 Port B0 Valg af display (høj er 1 erne) Ben 2 Port B1 Segment A Ben 3 Port B2 Segment B Ben 4 Port B3 Segment C Ben 5 Port B4 Segment D Ben 6 Port B5 Segment E Ben 7 Port B6 Segment F Aktiv Lav Ben 8 Port B7 Segment G Aktiv lav Ben 9 +5V +5V på PIC-kredsløbet Ben 10 Stel Fælles stel Tabel over benforbindelserne ud til to 7-segment displays. I den videre konstruktion af displayet udnytter jeg, at store dele af diagrammet er det samme som ved et display. Jeg kobler de to displays sammen, så alle segmenterne er fælles, og kan styres fra port B. Grunden til jeg kan gøre det er, at segmenterne består af dioder, så segmenterne i det display der ikke skal lyse kommer til at være i spærre-retningen, ved at jeg slukker for den fælles katode til displayet. Den måde jeg tænder og slukker for den fælles katode til displayene er ved at koble en NPN transistor til stel, og tænder transistoren, når displayet skal være tændt, og slukker den, når den skal være slukket. Beregninger på modstande og transistorer ved 2 displays. Den første ændring kræver ikke så meget beregning, da jeg blot skal have fordoblet strømmen i segmenterne, og det kan jeg gøre ved simpelthen at halvere modstandene R202, R204 R209, så de bliver 330 Ω. Jeg skal ligeledes have fordoblet strømmen i R201 og R203 det kan ikke ske ved en simpel halvering af dem, da der sidder 4,7 kω i serie med dem, så det er de 17,2 kω fra beregningen der skal halveres til 8,6 kω, og når de 4,7 kω trækkes fra, så kommer vi ned på 3,9 kω til R201 og R203. Holstebro HTX Side 19 af 29 Afleveret 10/

20 Deldiagram, der viser de 3 transistorer, der kan tænde de to 7-segment displays på skift. Når hvert segment nu kan trække ca. 10 ma så bliver den samlede strøm i segmentet 7 gange så stor, altså 70 ma, så den strøm skal Q203 kunne trække lav. Hvis vi stadig regner med en H FE på 20 gange, så må vi komme frem til følgende basis-strøm: IC mA I B203 = = = 3,5mA H 20 FE Spændingen over R210 må blive: U 210 = U, U 203 = 4,8V 0,7V = 4,1V R PIC high BE U R210 4,1V R210 bliver derfor: R210 = 1,17 k I = B203 3,5mA = Ω R210 rundes ned, så vi er sikre på at transistoren tænder, R210 og R212 bliver 1 kω. Q204 skal blot sikre strømmen til Q205, altså ca. 3,5 ma, så basis må være 20 gange mindre: IC 204 3,5mA I B204 = = = 0,175mA H FE 20 Der må igen være ca. 4,1 V over R211, så den bliver: U R211 4,1V R211 = 23, 4k I = B204 0,175mA = Ω Igen rundes værdien ned, så R211 bliver 22 kω. Holstebro HTX Side 20 af 29 Afleveret 10/

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH

Logik Rapport - Alarm. Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH - Alarm Klaus Jørgensen Itet. 1a. Klaus Jørgensen & Ole Rud 9/9-2002 Vejledere: PSS & SKH Indholdsfortegnelse. Side 2. Side 2. Side 3. Side 3. Side 4. Side 4. Side 5. Side 6. Side 7. Side 8. Side 9. Side

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter

Kollektor. Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999. Emitter Kollektor Teknisk skole Ringsted Fysikrapport Af Kenneth René Larsen Afleveret d.26. maj 1999 Basis Emitter 1 Indholdsfortegnelse Problemformulering 3 Transistorens opbygning 4 Transistoren DC forhold

Læs mere

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup.

Analyseopgaver. Forklar kredsløbet. Forklar kredsløbet. 3.0 DC Adapter med Batteri Backup. Analyseopgaver. Simpel NiMH lader. Forklar kredsløbet.. Infrarød Remote Control tester Forklar kredsløbet.. DC Adapter med Batteri Backup. Der bruges en ustabiliseret Volt adapter. Den giver normalt ca.

Læs mere

Start på Arduino og programmering

Start på Arduino og programmering Programmering for begyndere Brug af Arduino Start på Arduino og programmering EDR Hillerød Knud Krogsgaard Jensen / OZ1QK 1 Start på Arduino og programmering Sidste gang (Introduktion) Programmeringssproget

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor.

Example sensors. Accelorometer. Simple kontakter. Lysfølsomme. modstande. RFID reader & tags. Temperaturfølsomme. Flex Sensor. Simple kontakter Accelorometer Example sensors Lysfølsomme modstande RFID reader & tags Temperaturfølsomme modstande Flex Sensor Ultralyds afstandsmåler Piezo Pressure/vibration Piezo Sound/buzzer Peltier

Læs mere

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre

Postregistrering Eksamensprojekt i Programmering C Lavet af: Frantz Furrer Svendborg Erhvervsskole HTX Vejleder: Claus Borre Postregistrering Eksamensprojekt i Lavet af: Frantz Furrer Vejleder: Claus Borre Side af 4 Titelblad: Skolens navn: Svendborg Tekniske Gymnasium - Rapport: Rapportens titel: Postregistrering Side antal:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el

Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Undervisningsbeskrivelse for design & produktion - el Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold ZBC-Ringsted, Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted HTX Design & produktion - el Christian

Læs mere

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse.

Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. Oprindelse. Boolesk Algebra og det binære talsystem - temahæfte informatik. I dette hæfte arbejdes der med to-tals systemet og logiske udtryk. Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder her, og vi prøver

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Lektion 6 / Analog Arduino

Lektion 6 / Analog Arduino 1 Jeremiah Teipen: Electronic Sandwich BSPR11 Lektion 6 / Analog Arduino Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Siden sidst 2 Har I fået nogle LEDs til at blinke? Har I brugt kontakter? Hvad har I eksperimenteret

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Spil Master Mind. Indledning.

Spil Master Mind. Indledning. side 1 af 16 Indledning. Spillet som denne rapport beskriver, indgår i et større program, der er lavet som projekt i valgfaget programmering C på HTX i perioden 9/11-98 til 12/1-99. Spillet skal give de

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Optimering af fraværsregistrering

Optimering af fraværsregistrering Journal Optimering af fraværsregistrering Eksamensprojekt i Programmering C, klasse 3.4, 2011 AFLEVERET 09-05-2014 Indhold Abstract... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Problemformulering... 2 Produktet...

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Repræsentation af tal

Repræsentation af tal Repræsentation af tal DM526 Rolf Fagerberg, 2009 Bitmønstre 01101011 0001100101011011... Bitmønstre skal fortolkes for at have en betydning: Tal (heltal, kommatal) Bogstaver Computerinstruktion (program)

Læs mere

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard

Styringsteknik. Et projekt i faget styringsteknik. En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik Et projekt i faget styringsteknik. I1 & Q1 I2 En rapport af Rune Zaar Østergaard Styringsteknik 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning (min ide)... 3 3.0 Problemdefinition...

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie???

Talsystemer I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000. Hvad betyder halvanden??. Kan man også sige Halvtredie??? Romertal. Hvordan var de struktureret?? Systematisk?? I V X L C D M 1 5 10 50 100 500 1000 Regler: Hvis et lille tal skrives foran et stort tal trækkes tallet fra: IV = 5-1 = 4 Hvis et lille tal skrives

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen

Radio Frequency Identification. Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Radio Frequency Identification Jonas Nobel, Nikolaj Sørensen og Tobias Petersen Hvad er RFID I starten af 70'erne blevet stregkoden opfundet til at gøre det lettere at handle. Stregkoden kunne huske et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK

Dekoder type 628. Diagram. Print. Litra.DK Dekoder type 628 Denne dekoder anvendes hovedsagelig til signaler. Den kan også anvendes til andre opgaver, men her vil andre typer af dekodere være mere velegnet. Dekoderen forsynes med spænding og digital

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller.

Flowchart og Nassi ShneidermanN Version. Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Flowchart Et flowchart bruges til grafisk at tegne et forløb. Det kan fx være et programforløb for en microcontroller. Et godt program til at tegne flowcharts med er, EDGE-Diagrammer, eller Smartdraw.

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november 2005 1 Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring,

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model.

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model. 2 og 3-akslet model. PIC_Vx-1-xxx-xx BESKRIVELSE, BRUGS og MONTERINGS VEJLEDNING (revision 3.06) Elektronisk Hjulkontrol er udviklet og produceret af : Tjørneager 16 4330 Hvalsø e.mail : Service@fp-engin.dk

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen

Programmering. Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Programmering Det rent og skært nødvendige, det elementært nødvendige! Morten Dam Jørgensen Oversigt Undervisningen Hvad er programmering Hvordan er et program organiseret? Programmering og fysik Nobelprisen

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design

DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design DM13-1. Obligatoriske Opgave - Kredsløbs design Jacob Christiansen moffe42@imada.sdu.dk Institut for MAtematik og DAtalogi, Syddansk Universitet, Odense 1. Opgaven Opgaven består i at designe et kredsløb,

Læs mere

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund

AVR MP3 29-05-08 05576 Ingeniørhøjskolen i Århus Michael Kaalund AVR MP3 29-05-08 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...2 2 Udviklingsmiljø...2 3 Beskrivelse af systemet...3 3.1 VS1001k...3 3.2 MP3 file formatet...6 4 Konklusion...6 5 Litteratur liste...6 6 Illustrations

Læs mere

Eksamen dcomnet Q2/2010. Navn

Eksamen dcomnet Q2/2010. Navn 2582 Eksamen dcomnet Q2/2010 ID Navn Example I A32-prg1 Betragt følgende program skrevet i IA-32 symbolsk maskinsprog:.section.data x:.long 2 r:.long 27.section.text.globl _start _start: pushl x movl $0,%ebx

Læs mere

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

RSA Kryptosystemet. Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet RSA Kryptosystemet Kryptologi ved Datalogisk Institut, Aarhus Universitet 1 Kryptering med RSA Her følger først en kort opridsning af RSA kryptosystemet, som vi senere skal bruge til at lave digitale signaturer.

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse.

1 Indholdsfortegnelse. ET106 Ringsted Tekniske Skole 11. juni 1999 1 Indholdsfortegnelse. 1 Indholdsfortegnelse. 2 2 Indledning. 3 3 Mikroprocessorkittet. 3 4 Tegning af diagram. 3 4.1 Footprint. 3 4.2 Netlabels. 4 4.3 Netlist.

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version

Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Note til Programmeringsteknologi Akademiuddannelsen i Informationsteknologi Algoritmeskabeloner: Sweep- og søgealgoritmer C#-version Finn Nordbjerg 1/9 Indledning I det følgende introduceres et par abstrakte

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44

ITS MP 013. Talsystemer V009. Elevens navn. IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 V009 Elevens navn IT Skolen Boulevarden 19A-C 7100 Vejle Tel.:+45 76 42 62 44 ITS MP 013 Udarbejdet af Søren Haahr, juni 2010 Copyright Enhver mangfoldiggørelse af tekst eller illustrationer

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet)

dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) dcomnet-nr. 8 Simpel aritmetik på maskinniveau Computere og Netværk (dcomnet) Efterår 2009 1 Simpel aritmetik på maskinniveau I SCO, appendix A, er det beskrevet, hvordan man adderer ikke-negative heltal

Læs mere

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009

Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Housekeeper manual Bridgekeeper 1 - IHC Januar 2009 Side 1 af 11 Bridgekeeper 1 (IHC) Bridgekeeper 1 danner bro mellem IHC og Z-wave. Modulet kan erstatte en IHC controller eller fungere parallelt med

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere