MAGASINET Nr. 78 Januar årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGASINET Nr. 78 Januar 2012 124. årgang"

Transkript

1 MAGASINET Nr. 78 Januar årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Tro til tiden Det gælder vores fælles fremtid Fredens stemme bliver hørt Gud virker i hele verden Mad Med Mere Sommerlejr for enlige mødre En menighed i mission Efterskolen Øresund får nyt navn MBU s nye formand

2 MAGASINET leder Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund. Det udkommer som indstik i domino fem gange om året og sendes til DDM s menigheder for lokal distribution. Artikler og indlæg udtrykker ikke nødvendigvis DDM s synspunkter eller teologiske grundlag. domino udkommer 6 gange om året, og kan modtages på privat adresse for 500 kr. Henvendelse til TRO TIL TIDEN - OG TID TIL TROEN Der er stor interesse omkring materialet, der blev udsendt til alle menigheder i oktober, og som bærer navnet Tro til Tiden. Efterspørgslen på en elektronisk udgave meldte sig omgående og er efterkommet over for alle, der har sendt et ønske om det. Eller kræver alle vores udmærkede fælleskirkelige og økumeniske bestræbelser foruden vores imødekommenhed over for mennesker fra andre religioner netop, at vi besinder os på det, som i adskillige generationer har været vores eget særpræg? Ansvarshavende Forbundsrådet v/formand Bo Lundgaard Redaktion Erik Bang Dahl, Peter Götz, Annoncer Annoncører henvises til domino: Erik Damm, Nyt om navne Rubrikken Nyt om navne bringes i et særskilt nyhedsbrev, der sendes til menighederne en gang i kvartalet. Fødselsdage og mærkedage indsendes til en gang om året før den 10. december. Meddelelse om dødsfald sendes løbende. Næste udgivelse til afhentning i din menighed Medio marts Ekspedition FrikirkeNets Servicekontor: Holbergsvej 45, 6000 Kolding, tlf Grafisk design Janie Conrad Riisager, Tryk Strandbygaard, Skjern Tro til Tiden forsøger ikke at gøre noget væsen ud af sig selv. Forfatterne bag det har ikke tænkt, at det skulle være normgivende endsige retningsgivende for, hvordan man skal tænke og tro i DDM. Det ville også være langt fra den grundholdning, som er gældende i vores lille kirkesamfund. For vi ønsker fortsat at være et fællesskab, hvor livet i Gud kommer før læren om Gud, og hvor vores lære om Gud altid må forstås som stykkevis og ufuldkommen. Gud vil altid være større. Derimod er teserne i Tro til Tiden og de dertil hørende korte overvejelser et udtryk for, hvordan man kan tænke og tro og hvordan nogle af os, så langt vi er kommet, synes, vi bedst kommer overens med de bibelske udsagn. Den store interesse for dette materiale er værd at fundere over. Er det fordi, vi netop ikke låser hinanden, men har frihed til at reflektere over tingene, at det er spændende at arbejde med troens indhold og formulering? Eller er det fordi, vi så ofte går uden om de mere præcise formuleringer, at det er velgørende at se nogle af de grundlæggende byggesten hugget til, så de ikke kan misforstås? Eller er vi nået til en fase, hvor det er vigtigt at tage sig tid til troen og spørge os selv: Hvad er det egentligt, vi tror på og ikke mindst hvem? Døm selv. Tro til Tiden udfordrer os alle til at tage os tid til troen og fordybelsen i alt det, Gud i sin ufattelige kærlighed møder os med i evangeliet. Kun et godt fundament kan gøre os i stand til at løfte dagens byrder. Kun en dyb erfaring af Guds godhed kan gøre os til uselviske medmennesker. Kun en fast forankring i Kristus og hans væsen kan rejse hans kirke til at bære og være den modkultur, som vores samfund har så hårdt brug for. Af Peter Götz Missionsforstander Missionsforbundets sekretariat Rosenlunden 17, 5000 Odense C tlf , fax, Nordea reg.nr konto Forsiden Første spadestik til den store forvandling af Borrevejles DGI Center til Efterskolen Lindenborg. Arkitekt Mogens Nielsen, (tv) og forstander Kim Nissen, (th). Der indkaldes hermed til DDM s årlige repræsentantskabsmøde under sommerstævnet i Mariager i uge 31. Den præcise dato meddeles via DDM s månedlige nyhedsbrev Side 2

3 Fra præstekursus i Aabenraa præster kan også være stille og lytte Det gælder vores fælles fremtid Midt i januar samledes en gruppe mennesker for at snakke om mulighederne for at arbejde i en frikirke. Nogle bar på et kald. Andre overvejede at bruge et halvt eller helt år i en menighed. Og så var der dem, der ikke helt vidste, hvad de tænkte endnu Der har de seneste år været et lidt uklart fokus, når det gælder uddannelse og træning til en præstetjeneste i Det Danske Missionsforbund. Gamle tiders binding til Lidingö i Sverige og Ansgar i Norge er for længst løst op. Eksperimentet med SALT i samarbejde med baptisterne måtte lægges i graven. Endnu en gang og primært fordi der ikke kunne bevilges SU til de studerende. I hvor høj grad den nye uddannelse Kristendom, Kultur og Kommunikation (KKK) på Diakonissestiftelsen i København og i Aarhus Diakonhøjskolen, kan give tilstrækkeligt fagligt fodfæste for en præst, ved vi endnu ikke, men formodentlig skal der en eller anden efteruddannelse til. Det er imidlertid tydeligt, at vi i frikirkerne de sidste 8-12 år har haft for lille en tilgang af nye præster. Alene i DDM mangler vi fire-fem præster, og hos baptisterne er tallet mindst dobbelt så stort. Tjeneste i en ny tid Det var derfor ikke et uvæsentligt initiativ, der blev taget, da vi midt i januar forsøgte at skabe et rum for dem, der går rundt med en eller anden form for drøm om at arbejde i en kirke eller på et af vores missionsfelter i længere eller kortere tid. Der er nemlig hårdt brug for dem. Men overskriften som denne samling havde fået Tjeneste i en ny tid er også vigtig at forstå. Vi taler om tjeneste, ja. Om mennesker, der med deres gudgivne evner og gaver vil tjene i en sammenhæng, hvor målet er at fortælle de gode nyheder. Men vi taler også om nye tider. For det er for længst blevet nye tider, der kræver nytænkning og en ny orientering i forhold til vores samfund. Nye tider kræver nytænkning Det er tydeligt, at både den gamle folkekirkemodel såvel som den gamle frikirkemodel står til udskiftning. Og det er ingen tilfældighed, at de to ting følges ad, for de har nærmest eksisteret på grund af hinanden i en slags symbiose. Men i dag røres den almindelige danskers åndelige længsel hverken af folkekirkens formelle gudstjenesteform eller vækkelsesbevægelsernes frikirkeform. Vi er håbløst bagud fordi vi har lyttet mere til os selv og vores tradition end til det folk, vi lever iblandt. Der skal populært sagt helt nye boller på suppen, hvis kirken skal være kirke for tidens fortravlede mennesker. En helt anden evne til indlevelse. En helt anden vilje til fleksibilitet med hensyn til form, tid og sted. Et helt andet fokus på tilværelsens virkelige udfordringer. En helt anden accept af, at der er blevet alt for langt mellem kirkeligheden og virkeligheden. Ny fælles uddannelse for frikirkepræster Et godt initiativ, der dog først for alvor vil bære frugt om nogle år, er Frikirkernes Fælles Uddannelse, kaldet FFU. Det er kort fortalt et forsøg på at give især unge en ordentlig og grundig indføring i de uddannelsesmuligheder, der findes, hvis man vil være præst i en frikirke. På nettet (ffu.dk) kan man finde en portal, der giver det første overblik over de uddannelsessteder, som det for en dansker vil være naturligt at undersøge nærmere. Siden kan man finde sig en studievejleder og senere blive koblet sammen med en mentor, når man begynder at studere. Interessant udvikling på MF Det er i øvrigt værd at bemærke, hvad der sker på Menighedsfakultetet i Aarhus for tiden. Foreløbige samtaler peger i retning af, at dette på mange måder udmærkede uddannelsessted kan blive et kommende bud på studiested for unge fra frikirkerne, ligesom folkekirkefolk fra Oasemiljøerne efterhånden har fået fakultetets anerkendelse og det nødvendige albuerum. Side 3

4 UDLAND Fredens Stemme bliver hørt Af Ingolf Bjørsted Hjertelig tak for, at I har gjort Kristus kendt for mig. Nu har jeg virkelig glæde i mit hverdagsliv. Det er så vidunderligt og eventyrligt for mig. Bed, at jeg må elske Herren af hele mit hjerte som nu for altid. Sådan lyder et takkebrev, som Fredens Stemme har modtaget fra en ung pige. Radioudsendelser, radio online og tv Fredens Stemme lyder ud over Thailand og omliggende lande gennem 64 lokale og 17 regionale radiostationer. Langt over klikker sig hver måned ind på Fredens Stemmes internetradio. Evangeliet bringes også i tv gennem programmer, som er specielt udarbejdet til lyttere med buddhistisk baggrund. At programmerne bliver modtaget, viser de hundredvis af lytterbreve og telefonopkald, som modtages hver måned. Fredens Stemme har en speciel opfølgningsafdeling, som besvarer lytterhenvendelser og udsender bibelkorrespondancekurser. Sumitra leder denne afdeling, men der er flere frivillige medarbejdere, som hjælper hende. Hver enkelt, der henvender sig, får et personligt brev. Eksempler på lytterbreve: Brev fra en fange: Jeg kendte ikke noget til Jesus, før jeg kom i fængsel. En dag, hvor jeg følte mig meget alene og sad for mig selv, kom en kristen fange og satte sig ved min side, og fortalte mig om Guds kærlighed. Jeg modtog Kristus i mit liv og fik en fred. Bed for min kone og mine to børn, at de også må komme til at kende Guds kærlighed. En lytter fra Chiang Mai Fredens Stemmes radioprogrammer opmuntrer mig meget. Jeg lytter til to programmer om dagen. Sidste år var jeg meget syg. Jeg føler, at programmerne er meget korte og ønsker ikke, at de slutter. Uanset hvor mange smerter jeg har i min krop, når jeg lytter til programmer om Gud, føler jeg mig hjulpet. Jeg har lyttet til Fredens Stemmes radioprogrammer i mange år, men jeg skriver ikke regelmæssigt til jer. Engang havde jeg en kraftig mavepine og kunne ikke holde det ud. Så jeg besluttede at ringe til Fredens Stemme og bede om forbøn. Og I bad straks for mig, og jeg følte mig bedre. Jeg takker Gud, og jeg takker jer for at bede for mig og min familie. Må Gud velsigne jeres team. Side 4

5 International mission Gud virker i hele verden Fra hr. Boon, Lampang Provins. Jeg så jeres tv-program New Life Today over internettet, medens jeg var meget ked af det og havde mange storme i mit liv. Hvad I sagde i programmet opmuntrede virkelig mit hjerte og gav mig håb i Gud. Vær venlig at sende mig bøgerne, som I præsenterede i jeres program, særligt There is Hope in Life, How to be Born Again og The freedom of Life. Hvis I sælger dem, er jeg villig til at betale, lige meget hvad de koster. Brev fra fange: Mit navn er Salee. Jeg er 48 år, og mit hjemland er Laos. Jeg var involveret i narko, og retten dømte mig til fængsel i 25 år. Jeg blev sat i fængsel den 27. maj 2004, og den resterende del af min fængsling er 20 år. Jeg kom til at kende Herren, da jeg var 43 år. Før jeg blev en kristen, var jeg altid bekymret for mig selv. Jeg græd hver dag, jeg savnede min familie, jeg savnede alt. I to år hørte jeg ikke nogen nyheder hjemmefra. Da min depression var på det højeste, og jeg ønskede at begå selvmord, vejledte en kristen ven mig og vidnede om Gud for mig. Lidt senere bragte denne min ven mig en bibel. Selv om jeg var buddhist, bad jeg til Jesus og læste i den kristne bibel hver dag. En særlig dag læste jeg Matt. 7,7 som siger søg, bank på og du vil modtage. Søg, og det vil blive givet til dig. Bank på, og der vil blive åbnet for dig. I overensstemmelse med disse løfter bad jeg med tårer i mit eget sprog i omkring to måneder. Ikke længe efter besøgte mit barn mig for første gang i to år. Min familie kom også og besøgte mig. Jeg oplevede, at Gud altid var med mig, og han ændrede mit liv og mit hjerte. Jeg blev en bedre person. Jeg lærte at elske, at have barmhjertighed over for mine venner, men også at have mere tålmodighed. Rom. 8,28 fortalte mig, at Gud hjælper dem, som elsker ham, at de vil bære god frugt i alting. Gud har virkelig hjulpet mig. Siden denne erfaring er min tro på Gud mere fast. Må Gud velsigne jer alle, tak. Hej! Mit navn er Benita Lund, og jeg er 21 år. Jeg arbejder for hjælpeorganisationen Free Burma Rangers (FBR), der arbejder for fred og forsoning i Burma, hvor der siden 1949 har været civilkrig mellem den burmesiske regering og lokale etniske stammer. FBR, der har sit hovedsæde uden for Chaing Mai, sender medicin, tøj, mad og andre livsvigtige forsyninger til krigsramte områder i Burma. Det bringer håb til mange og formidler Guds kærlighed overalt. Min hovedopgave er at hjælpe til på kontoret og tage vare på, at billeder, videoklip og dokumentationer, der er optaget i Burma, samles og arkiveres i vores kontor i Chiang Mai. Det er helt vidunderligt og en meget speciel følelse at få lov til at være i et arbejde, hvor man virkelig kan se Guds virke. Den anden dag gik jeg op på et bjerg i nærheden af mit arbejdssted med min bibel under armen, og det slog mig, da jeg kiggede rundt på bambustræerne og den blå himmel, at jeg aldrig har følt mig så sikker på Guds beskyttelse, som da. Mange ting er gået op for mig gennem den sidste tid. En af de vigtigste er, at Gud ikke hører til i en bestemt kirke eller i et bestemt land. Der er ingen grænser for Guds kærlighed, og vi kan komme til ham, uanset hvor i verden vi er, og uanset hvor vi er i vores liv, for han elsker os præcis, som vi er! Benita Lund, Free Burma Rangers Side 5

6 INDLAND Fra spejderne i Odense Mad Med Mere Sommerlejr for enlige mødre med børn Tre kirker på Bornholm gik sidste sommer sammen om at skabe en helt ny slags lejr I Godthåbskirken i Odense er der kommet et nyt tilbud, som hedder Mad Med Mere. På udvalgte onsdage, der er spejderdag, åbner kirken dørene kl. 18 og inviterer til gratis aftensmad og kage - samt en bid af Gud. Der er begyndt at komme en del nye børn til både spejder- og teenarbejdet i kirken. I forbindelse med denne tilgang, oplevede vi i menigheden, at forældrene til de nye børn faktisk havde lyst til at blive for at snakke og have fællesskab med andre. Et par friske ildsjæle fra menigheden tog derfor initiativ til at invitere spejdere og forældre til mad nogle af de onsdage, hvor der er spejderaktiviteter. Tilbuddet gælder også alle andre i menigheden. Når børnene efter måltidet så går ud til deres aktiviteter, bliver de voksne tilbage og snakker sammen, drikker kaffe og får en lille andagt. Initiativet er endnu helt nyt, men de gange som Mad Med Mere har været afholdt, har det været en succes, hvor flere af forældrene er kommet alle gange og er blevet til kaffen, mens børnene har været af sted. Mad Med Mere er ikke kun en god oplevelse for de nye, der kommer og oplever fællesskabet i kirken. Det er også en stor velsignelse for en lille menighed, der tørster efter at kunne nå ud til lokalområdet. Gabriella Savarimuthu Af Virginia Hønnicke Lejrbygningen Klippen på det nordlige Bornholm dannede i sommers rammen om en helt ny lejr. Det drejede sig om en lejr for enlige mødre med børn, og tilbuddet gik ud til nogle af de familier på Bornholm, som ikke selv havde ressourcer eller kræfter til at komme på sommerferie. De blev tilbudt en uges ferie i skønne rammer på Klippen, og så havde tre kirker i samarbejde fastlagt et underholdende program. Der var otte familier, der valgte at deltage i denne unikke lejr, og det betød, at der var 15 børn med deres mødre tilstede. Der var et varieret program for både børnene og for de voksne. Ture til forskellige attraktioner rundt omkring på øen samt forskellige tilbud om lege og underholdning på selve lejren, prægede dagene, som kun gik alt for hurtigt. Dybe samtaler og ansigtsmassage Og det endte med at være rigtig ferie for disse familier. Maden blev serveret, der blev sørget for alle mulige aktiviteter, og der var også en mulighed for at finde tid til at snakke fordybet med hinanden og med nogle rådgivere, der var med. Det var der flere af disse mødre, som fik stor glæde af. Værdien af, at nogen havde tid til at høre på, hvad de fortalte om deres liv, var uvurderlig, og på denne måde fik nogle åbnet op for ting i deres liv, som de havde fortrængt længe. Der var også en ro omkring dette, fordi der var andre ledere til stede, som samtidig legede med børnene eller havde dem med på tur. Det var en stor velsignelse at se disse mødre pludselig føle sig forkælet sikkert et drastisk afbræk fra deres sædvanlige, pressede hverdag. Tænk sig, at nogen passede børnene, imens mor fik ansigtsmassage og blev sminket. Bestemt ikke hverdagskost i en familie med en enlig forsørger. Første sommerferie nogensinde Børnene lyste helt op, da de opdagede, at nogen havde sat tid af til at være sammen med dem. Den daglige leg og rumlen viste sig hurtigt at binde venskabsbånd på en måde, som kun børn kan. En mor oplevede, at hendes søn på 11 år fik en bedste ven. Det havde han aldrig haft før. Drengen ville have et venskabskram hver eneste aften af denne nye ven. Et andet barn blev dybt forundret over, at nogle af de voksne, der var med, havde været gift i mere end 20 år. Det, troede han ikke, var en virkelighed. En af mødrene var i denne uge med, og det var hendes første ferie sammen med sine børn nogensinde. Moderen var 39 og hendes børn fem og otte år. Da afskedens time kom på lejrens sidste dag, blev der grædt mange tårer. Der var blevet opbygget mange relationer mellem deltagere og medhjælpere, og nogle af de relationer er stadig velfungerende i dag. Alle deltagere var enormt glade for, at de havde fået lov til at være med, og de udtrykte stor tilfredshed med, at der både havde været tid til sjov og til alvor. Lejren var den første af slagsen på Bornholm, men bestemt ikke den sidste. Der er i skrivende stund planlægning i gang i forhold til en lejr igen i De tre kirker der stod bag lejren (heriblandt Missionskirken, DDM i Rønne) er sikre på, at det har stor værdi i disse enlige mødres liv, og hvis vi kan være med til at gøre en reel forskel for dem, vil vi gerne afsætte endnu en uge til sjov og alvor for en række nye familier. Side 6

7 Nyt fra Danmark En menighed i mission Den vietnamesiske menighed i Slagelse er skabt af mission og derfor er den også selv aktiv i mission Af Bøje Pedersen Alle menigheder i Missionsforbundet kan fortælle om baggrunden for deres opstart. De ældste af menighederne kan føre deres begyndelse og deres præg tilbage til ankomsten af missionærer fra Amerika, Sverige og Norge, dog har alle menigheder det til fælles, at de udspringer af en åndelig fornyelse, som skete her i landet. Menighedens baggrund Menigheden i Slagelse er frugten af evangeliets første gennembrud i et totalt hedensk samfund. Vi taler her ikke om åndelig fornyelse i en kristen kultur, men om de første unges brud med flere tusinde års hedensk baggrund. Leif Lundtoft fortæller i sin artikel (Magasinet nr. 65, dec. 2009) om, hvordan disse drenge på 12 år cyklede til andre hedenske landsbyer for at fortælle dem nyheden om Jesus. I troen på Jesus havde de fået noget af så stor værdi, at det var værd at bringe videre. Til det formål var mere skolegang nødvendig, og det førte i sidste ende drengene på den lange vej til Danmark, det er beskrevet i Magasinet november Allerede i flyet til Danmark talte drengene om, hvordan de skulle bære sig ad med at bevare deres nye tro i det fremmede. Slagelsemenigheden blev det endelige svar. Det er en fantastisk beretning, at førstegrøden af en vækkelse blandt et åndedyrkende folk i Vietnams bjerge i dag er en menighed på dansk jord. Det kan kun være fordi, det er en del af Guds plan. På besøg i Slagelse Det er lørdag formiddag, jeg sidder i Sras stue sammen med Thom og Alpha. De er alle medlemmer af menighedens seksmandsudvalg for international mission. Menigheden er stærkt præget af mission, hver søndag bliver der givet nyheder fra kontakterne i Vietnam, og ved alle møder bedes der for de forfulgte kristne. Tre til fire gange om året rejser nogen fra menigheden derud med gaver og bringer informationer med tilbage. Sra bor i et dejligt hus i et nyere parcelhuskvarter i udkanten af Slagelse. Det hele ser pænt og dansk ud. Sra fortæller glad om den overdækkede terrasse, han fik bygget her i sommer, men da vi begynder at tale om mission, så glider Danmark bort som i en tåge. Sra fortæller, at hans mor var åndedyrker, men, og hans ansigt lyser op, før hun døde, blev hun en kristen. En af Sras onkler blev kommunist efter krigen og kom ind i det hemmelige politi. Han var meget hård ved de kristne. En aften kørte han i floden og var ved at drukne. En kristen hjalp ham op, og det ændrede onkelens adfærd, så før han døde, bad han om forbøn. Sra har meget at fortælle. For der er blevet flere kristne i hans gamle område, siden Vietnam krigen sluttede i Slagelsemenigheden lever i vækkelsens tidsalder. Den har selv haft stor vækst, og den kender til en enorm vækst i Vietnams bjergland. Der tales om vækstrater på 600 procent over de sidste 10 år. Sra er formand for menighedens udvalg for international mission. Udvalget mødes hver anden måned. Her bliver alle ansøgninger fra Vietnam undersøgt for at pille de useriøse fra. Han var meget hård ved de kristne. En aften kørte han i floden og var ved at drukne. En kristen hjalp ham op, og det ændrede hans adfærd, så før han døde, bad han om forbøn Menigheden støtter alle slags evangeliske menigheder derude. Formålet er at hjælpe dem til at udbrede evangeliet i lokalområderne. Hvis slagelsemenigheden ikke selv er i stand til at hjælpe, så har den nogen gange taget kontakt til kirker i Sydkorea for at høre, om de muligvis kunne yde hjælp. Menigheden har indtil nu hjulpet mere end 10 forskellige lokale kirker med midler til meget forskellige behov, ofte drejer det sig om kirkebygninger, men det har også været støtte til uddannelse. Afrunding Det er en stor velsignelse at få lov til at se, hvad Gud gør her i Slagelse og høre om, hvad han gør i Vietnam. Viggo Søgård har lige været på besøg i Saigon i Sydvietnam, og han runder sin mail af på følgende måde: Det var dejligt at opleve menigheder og kristne i Vietnam. De er fulde af initiativer og begejstring, og der er ikke direkte forfølgelser her i Saigon. Der er stadig en del hindringer, men deres møder bliver ikke forstyrret af politiet mere. Lad os bede for den unge menighed i Slagelse og for alle de nye kristne i Vietnam, og lad os også bede om, at vi i Missionsforbundet må få del i disse velsignelser. Side 7

8 INDLAND Fantastisk udsigt over Borrevejle Vig Efterskolen Øresund bliver til Efterskolen Lindenborg Godt nytår til dig, som læser med her. Nedenfor kan du læse om, hvordan det går med at forvandle Efterskolen Øresund til Efterskolen Lindenborg. Og hvis du er til nytårsforsæt og glemte det nytårsaften så er der her et tip til et rigtigt godt et af slagsen: Bed hver dag for, at hele processen med at flytte skolen må gå godt, og at Gud igen og igen må velsigne alle, som står i arbejdet hermed. Nå, men så kom den artikel da i gang. Og lidt pudsigt at skrive om nytåret allerede nu, for i skrivende stund er det søndag den 27. november 2011, og udenfor raser optakten til efterårets allerførste storm. Vi har ellers været heldige i dette efterår med rekordlav nedbørsmængde, og vi er taknemmelige for, at vejret har været gunstigt for os, efter at vi er begyndt at bygge i Lindenborg. Vi håber på, at det bliver ved, for vi har stadig et kæmpe byggearbejde foran os og en meget stram tidsplan. I skrivende stund er soklerne klar til vores nye elevværelsesfløj, hvor den eksisterende sengekapacitet bliver udvidet med 56 senge fordelt på to bygninger. Hvis tidsplanen holder, har vi tag over første bygning i uge 51, og den næste elevbygning har efter planen tag på i begyndelsen af februar Efterskolen Øresund lige nu Vi har 82 elever på skolen i år, og dem er vi faktisk rigtig glade for. De er søde ved hinanden, og de sætter stor pris på det arbejde, vi gør for dem: Det er berigende for os alle sammen. Og det er ekstra godt med positive elevoplevelser lige nu, for det slider på alle fronter at stå midt i en så stor omvæltningsproces, som vi gør i dette skoleår. Det er for eksempel dejligt at tænke på at omkring 70 procent af vores engagerede medarbejdere har lyst til og mulighed for at flytte med til Lindenborg, men det er også mentalt belastende at være på en arbejdsplads, hvor de resterende 30 procent siden maj 2010 har vidst, at de ikke længere skal være en del af vores fremtid. Så vi glæder os over alle de gode historier fra udviklingsprocessen, samtidig med at vi bliver bedrøvede over udsigten til at vi skal sige farvel til hinanden. Også dette må du gerne være i forbøn for Øresund har det godt! De nævnte 82 elever er lidt få, men vi skal nok komme godt i land med dem og det jo også for eleverne lidt pudsigt at tænke på, at de er de sidste i en lang række af elevhold. Mange spørgsmål dukker frem i det perspektiv: Må vi tegne på væggene? De skal jo alligevel ikke bruges efter os. Eller: Hvor skal vi mødes til Gammel Elevdag, når nu bygningerne her ikke længere er efterskole? Eller: Skal alle de gamle billeder fra billedgalleriet med til den nye skole? Efterskolen Lindenborg med nye muligheder Vi har været igennem et længere udviklingsarbejde for at finde os selv i det at være en ny skole. Det har medført mange rigtigt gode og spændende ideer, som, vi håber og tror på, kan danne udgangspunkt for en fantastisk spændende efterskole. Vi kommer til at satse meget på idræt og musik. Det første indbyder de nye rammer til, og det sidste er vi allerede ret gode til. Derudover har vi udviklet et onsdagskoncept, som jeg er særligt glad for. men det ville nu også være sejt at se vore egne unge udvikle sig i kristenlivet på en efterskole. Jeg tror, at det vil være anledning til en styrkelse i troen og en forberedende livslæring Livsmønstre På onsdagene skal vi nemlig arbejde ud fra en trekantsmodel, som er kendt fra bogen Livsmønstre. Det vil sige, at vi skal bruge tid sammen med eleverne på at arbejde med os selv som mennesker og med at arbejde med vores liv i forhold til det guddommelige det, som er større end os selv. Og så skal vi være i en pro- Side 8

9 Nyt fra Danmark ces, hvor vi arbejder med, hvordan vi kan gøre en forskel for andre. Hvis du er bekendt med Livsmønstre, vil du nu have genkendt tankerne om Ind-Op-Ud. Disse onsdage vil give anledning for eleverne til at reflektere over livet og deres mange valg i forbindelse med dette! Vi kalder disse onsdage for Connect oversat betyder det forbundet med. Det er her, eleverne kan komme i kontakt med sig selv og finde deres indre værdier. Det er også her, at eleverne på en særlig måde får mulighed for at reflektere over, hvorvidt deres liv skal være forbundet med Gud. Connect har dog også en anden funktion i hverdagen, for når eleverne til daglig grupperes om deres interessevalg inden for idræt og musik, bliver onsdagen en god samlingsdag, hvor alle elever mødes på tværs af de forskellige klasser. På den måde forbindes vi til én efterskole og får opbygget en fælles identitet. Optagelse som elev Vi er begyndt med optagelsen af elever til den nye efterskole. Og søgningen virker til at være tilsvarende den søgning, vi hidtil har haft på Øresund. Håbet er, at vi kan starte med et elevhold på over 80 elever, og på længere sigt ønsker vi et elevantal på 96. Det er lidt flere, end vi har på Øresund nu, for vi mener, at det vil give en større energi og synergi og så er det i øvrigt også vigtigt for økonomien i skoledriften. Det er en pudsig oplevelse at skulle optage eleverne til Lindenborg, for vi inviterer dem til Espergærde, for at de kan blive optaget på en skole, der ligger ved Roskilde. Men det er jo her i Espergærde, at vi har elever, og hvor vi kan fremvise vores skolekultur. Så salgsmæssigt er det noget af en udfordring, men indtil nu har alle de gæstende forældre været fulde af anerkendelse og så får alle mulighed for at få en fremvisning af den nye skole/byggepladsen hver den første søndag i måneden. Lindenborg - en skole med vigtig livslæring for DDM s unge Vi vil gerne endnu engang udfordre vores kirkelige bagland til at overveje os som efterskole for jeres børn. Vi kan godt leve af at være efterskole for de andres børn, men det ville nu også være sejt at kunne se vores egne unge udvikle sig i kristenlivet på en efterskole og se, hvorledes vores egne kunne vokse i samværet med unge fra hele Sjælland. Jeg tror, at det vil være anledning til en styrkelse i troen og en forberedende livslæring forud for - for eksempel gymnasiet. Vi flytter efterskole flytter du med? I forbindelse med flytningen opstår der ganske givet en række udfordringer, som vi endnu ikke har løsninger på. Og der vil også være en række opgaver, som vi sikkert ikke har mulighed for at betale håndværkere eller anlægsgartnere til at løse. Derfor er vi meget interesserede i din hjælp. Så hvis du har tid til overs, må du meget gerne tilbyde din hjælp. Vi har MANGE opgaver I uge inviterer vi til arbejdsuge, og der vil være opgaver af alle tænkelige karakterer: Så vil der være arbejdsopgaver til alle også til dig! Arbejdsugen skal vi nok reklamere mere for i løbet af foråret, men har du lyst til allerede nu at deltage med nogle praktiske arbejdstimer, er du meget velkommen til at kontakte os med det samme. Afslutningsmarkering på Øresund Lørdag den 12. maj 2012 får du mulighed for at sige pænt farvel til Efterskolen Øresund. Den dag inviterer vi alle vennerne på kaffe, og måske bliver der endda også mulighed for, at du kan købe nogle gamle Øresundseffekter. Mere info om dette arrangement følger til menighederne. Indvielsen af skolen Skolen har første skoledag for de kommende elever søndag den 12. august, men vi håber meget, at du vil være med til at indvie skolen formelt forinden. Vi forventer derfor at invitere alle interesserede til indvielse dagen inden skolestart altså lørdag den 11. august. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! Mere info om dette følger også. Ny hjemmeside Vi har fra primo december haft en ny hjemmeside, og her kan du læse meget mere om skolen og vores tilbud i fremtiden. Der er også mulighed for at følge med i byggeriet på hjemmesiden både med illustrationer af, hvad vi bygger og med billeder af det pågående arbejde. Af Kim Nissen Forstander Overvejelser om ny forstanderbolig Fundament til ny elevfløj Side 9

10 MBU MBU`s nye formand Nana Green, 39 år, medlem af Frikirken Betlehem i Vanløse, blev i sommers valgt til formand for Missionsforbundets Børn og Unge Nana - hvor er du født og opvokset henne? Hvad er din trosmæssige baggrund? Jeg er født på Amager og er opvokset i Vanløse. Jeg er opvokset i en familie, som ikke har et kirkeligt ståsted men med en klar bevidsthed om, at tro var noget, som jeg skulle tage stilling til selv. Fra jeg var helt lille, fik jeg at vide, at jeg ikke var døbt, fordi jeg selv skulle vælge, når jeg blev ældre. Jeg har altid haft en barnetro. Hvordan fik du kontakt til kirken? Som niårig begyndte jeg startede som spejder i Frikirken Betlehem. Det var en af mine legekammeraters far, som var spejderleder. Jeg fik først lov til at gå til spejder et år senere end mine venner, fordi mine forældre først skulle finde ud af, hvad Frikirken Betlehem var for en størrelse, og min mor var altid med mig, når vi var til arrangementer i kirken. Min tro er derudover formet af både spejderarbejdet og menigheden i Vanløse. Det var spejder, som skulle til for at vække min interesse for troen og Jesus. Jeg begyndte i ungdomsforeningen som 16-årig. Her fik jeg øje på nogle andre aspekter af troen og menighedsfællesskabet. Jeg har et stort hjerte for spejderarbejdet i MBU, men det er lige så vigtigt med de andre arbejdsgrene, som vi har i MBU. Ved at gøre noget forskelligt, møder vi forskellige slags børn. For eksempel var jeg nok stået af, hvis det var ungdomsforeningen, jeg var blevet mødt af først. Hvad er din historie med MBU`s nationale arbejde? Jeg stødte på det nationale arbejde forholdsvis tidligt. Jeg blev som ret ung involveret i MOTIV, som var vores teenage/ungdomsblad. Jeg blev spurgt, om jeg ville være med i redaktionen og var siden hen med til at starte TVÆRS op. Jeg har også deltaget i flere spejderlandslejre, hvor jeg også har været med som leder og lejrchef. Allerede som teenager blev jeg spurgt om at deltage på MBU s årsmøde. Det ville jeg gerne, og jeg syntes, at det var interessant. Jeg kom med i spejderrådet i 2001, og jeg var formand for spejderrådet i perioden Hvordan fik du lyst til at blive formand for MBU? Jeg har været med i BUS på landsplan før jeg blev formand. Jeg har altid ment, at det er vigtigt, at vi samarbejder på tværs, både lokalt og nationalt. Men jeg troede, at jeg skulle være formand for spejderrådet nogle år endnu. Sommeren 2010 stod MBU dog i en svær situation med udskiftning på flere poster. Jeg skulle tale på styrelsens vegne, da der ikke var en formand. I den Side 10

11 Missionsforbundets Børn og Unge forbindelse gik det op for mig, at jeg brændte for det fælles, og at jeg skulle stille op som formand næste år. Det er første gang, jeg har kunnet tage sådan en stor beslutning så nemt og så hurtigt. Andre gange har jeg syntes, at det har været svært at slippe det, jeg gik fra. Men jeg havde en grundlæggende oplevelse af, at det var det, jeg skulle. Jeg spurgte nogle folk lokalt: Kan I se mig i det? Vil I bakke mig op? Jeg gav mig selv et halvt år til at finde ud af, om det var det rigtige, men jeg var meget hurtigt afklaret. Det er dog svært at gå fra spejderrådet og ikke kunne være med til at nyde frugten af det, som vi har udviklet i spejderarbejdet og løfte det videre. Hvorfor er MBU vigtig? Jeg synes, MBU er vigtig, fordi det er et sted, hvor vi kan samle og dele ressourcerne i det lokale arbejde. Vi kan sammen gøre nogle ting, som vi ikke kan gøre alene lokalt. Vi kan også hjælpe ind i de menigheder, hvor det ikke går så godt. Gennem MBU kan vi nemmere dele erfaringer, og en menighed med overskud kan være en hjælp for andre menigheder. Jeg synes, at det er vigtigt, at der er nogle, som har fokus på at tænke på børn og unge og taler deres sag. Mange kirker oplever udfordringer i at finde medarbejdere til børn og unge. Andre menigheder stagnerer, og nogle er ved at dø ud. Hvordan tænker du, at MBU konkret er en ressource for de lokale menigheder? At vi som fællesskab sætter fokus på tros- og lederudviklinger fra barn til ung. At vi bidrager med noget inspiration til de lokale folk og til uddannelsen af nye ledere. Hvis vi skal uddanne ledere fra de lokale kirker, så kræver det, at de lokale ledere udvælger folk og sender dem af sted. Og her tror jeg virkelig, at vores nye LEAD-weekender kan gøre en stor forskel, hvis menighederne begynder at oplære teenagere og bruger dette tilbud. Af David Højgaard MBU Kommende arrangementer: januar Ledertræf for MS-spejdere på Houens Odde Spejdercenter marts LEAD i Horsens maj MS-spejder har 90-års-fødselsdag. Jubilejr i Stenum Uge 27 Børnelejre på Sjælland og i Nordjylland Uge 30 Crossroadz -teenage Spejdernes lejr 2012 Uge 31 Sommerstævne (MBU s årsmøde) Hvad er dine fremtidsønsker for MBU de næste fem år? Mit fremtidsønske for MBU er, at vi bliver mere klar over, hvilket fantastisk arbejde vi står midt i, og hvilken gave det er, at vi kan arbejde med børn og unge i Danmark. Vi ved, at arbejdet er vigtigt, men jeg kunne godt ønske, at vi blev meget mere grebet af, hvor vigtigt arbejdet er, hvad enten det er i den lokale børnekirke eller i det nationale råd. Der ikke tvivl om, at der pt. er mange, som ikke kan se betydningen af MBU som organisation. For MBU som organisation er det vigtigt, at folk genopdager, at vi har brug for hinanden og at MBU er rammen for det fællesskab. At vores kirker må opleve, at deres børne-/ ungdomsarbejde vokser, også fordi MBU bidrager. Det ville være fedt. At vi bliver bedre til at stå ved og faktisk tro på det, vi tror på Men samtidigt bliver bedre til af favne den verden, vi er en del af. 90-års-fødselsdag for Missionsforbundets Spejdere (MS) Af Lene Bøgh Andersen I 2012 er det 90 år siden, at MS begyndte. Det fejres med en jubilejr for alle spejdere i MS, som holdes i kristi himmelfarts-ferien ved Vesterkirken i Stenum. Lørdag den 19. maj kl. 20 bliver der et stort jubilæumslejrbål med efterfølgende kaffe. Her er alle gamle spejdere fra MS velkomne. Ligeledes inviteres folk fra Stenum by og menighed. Adressen er Nattergalevej 7, Stenum, 9700 Brønderslev. Følg MBU på mbu.dk hvor du også kan tilmelde dig vores nyhedsbrev Side 11

12 Giv velsignelsen videre! Sommerstævnet juli - 4. august 2012 Det Danske Missionsforbund og Baptistkirken i Danmark Velkommen Sommerstævnet 2012 bliver i år større, bredere, dybere, mere indholdsrigt og mere mangfoldigt end de stævner, vi plejer at skabe. Helt enkelt, fordi vi har flere ressourcer at gøre godt med Børneprogrammer i flere opdelinger, 0-2, 3-10, år Teenagelejr (15-19 år) To spor for voksne - det klassiske og det alternative Eksklusivt program for seniorer flere eftermiddage Information om mission fra hele verden Godmorgen Gud for alle generationer Undervisning og seminarer med talere af verdensformat Aftenmøder med det hele Shane Claiborne Hvad nu hvis Jesus mente, hvad han sagde? Hovedtaleren på Sommerstævnet 2012 er Shane Claiborne, som kommer fra Philadelphia, USA. Shane Claiborn lever et meget utraditionelt liv i kollektivet The Simple Way blandt hjemløse, udstødte og fattige i Philadelphia. Han voksede op i en traditionel kirke, klarede sig godt i skolen, var vellidt blandt kammerater, og så blev han omvendt næsten hvert år. Men han følte ikke, det gjorde en forskel, og han undrede sig. Han begyndte at stille sig selv spørgsmål som: Er det i orden at køre i store biler med enormt benzinforbrug, når bare man har en kristen fisk på bilen? Har det ingen konsekvenser at være kristen? Da han flyttede til Philadelphia for at studere, kom han i kontakt med nogle af byens hjemløse, og det kom til at forandre hans liv radikalt. Han begyndte at læse i Bibelen på en ny måde. Hvad nu hvis Jesus virkelig mente, hvad han sagde, når han talte om at elske dem, der hadede ham; give til dem, der stjal fra ham, og vende den anden kind til? Shane Claiborne er gennem sine bøger, seminarer og foredrag til enorm inspiration for kirker og kristne fællesskaber mange steder i verden også i Danmark. Shane Claiborne er blandt andet forfatter til bogen Den uimodståelige revolution. Sabine og Peter Wenz Peter Wenz Peter Wenz er ledende præst i en kirke, som kalder sig GOSPEL FORUM i Stuttgart, en af Tysklands største frikirker. Han er gift med Sabine, og de har tre voksne børn. Kirken er en selvstændig kirke, der har plantet mange andre kirker og desuden igangsat et omfattende missionsarbejde i mere end 20 lande. Peter Wenz s hovedanliggende er at forsikre mennesker om Guds kærlighed og om den vitale vigtighed af en dyb, personlig relation med Gud. Det bliver et spændende møde med en stor personlighed, der nok har skabt en megakirke, men en europæisk en af slagsen og ikke amerikansk i et land, hvor kirkegangen ikke er meget større end i Danmark. Hold dig orienteret på Side 12

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge

Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge nummer 0 2 marts 2013 Nyt og inspiration fra Missionsforbundets Børn og Unge MBU ønsker alle en glædelig påske. Vi håber, at du får en uge hvor der også er tid til ro og forhåbentlig også fordybelse. Tak,

Læs mere

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S

LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S LÆS OM: Et forvandlende møde med Jesus Missionsaften med Jariya Menighedsweekend Dåbsundervisning Gæsteprædikant Røde Kors-indsamling Teen U&S www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad september-oktober 2014 Vanløse

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed.

flyder over i hendes nærvær, både med te og chokolade, men også visdom og kærlighed. Det summer af åndelig vækst på Hedegade. Nogle mærker det mere end andre, men det påvirker os alle, fordi vi er i berøring med hinanden. Vi er til opmuntring og trøst for hinanden og vi lader Gud opdrage

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert

Vanløse Frikirke 1. LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert LÆS OM: Store rengøringsdag Hilsen fra volontøren Rådets tanker Julemarked Jul Gæstetaler Gospelkoncert www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad november-december 2014 Vanløse Frikirke 1 Dit kirkeblad Velkommen

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang

MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang MAGASINET Nr. 100 September 2015 127. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Menigheder, som lever og vokser Sommerstævne 2015 Lindenborg Cathrine Juell Ghana MBU MAGASINET l e d e r Sommerstævne og

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014

BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl. 16.30, Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C BERETNING FRA DKGS BESTYRELSE FORÅR 2012-2014 PP1: Ceci n est pas une pipe For

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Marts 2004. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Marts 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Hilsen fra Australien YWAM Perth er allerede et kæmpe vendepunkt i mit liv! Jeg har lavet den absolut bedste investering,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Tværkirkelige Ledergrupper

Tværkirkelige Ledergrupper Vision for Netværk for Kvinder i Tjeneste s Tværkirkelige Ledergrupper www.kvinder.com Netværk FOR KVINDER I TJENESTE Netværk for kvinder i Tjeneste`s vision: At støtte og udvikle kvinder i tjeneste, og

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang

MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang MAGASINET Nr. 94 September 2014 126. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Hvor er Jesus henne? Værdidebat i MBU Udvikling og samarbejde i DDM Jubilæumsår for Thailand Voluntører til Ghana Vagtskifte

Læs mere

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 Kort nyt fra korpset Mission Mange tak for jeres evaluering af Rumæniensåret. Det er en fryd at læse alt det I har lavet i grupperne. Hvis I ikke

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Kirkebladet HUSK: Bøn & forbøn TEMA I MAJ: MAJ & JUNI 2 0 1 0. En vulkansky, en afsked og et åndehul. Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22.

Kirkebladet HUSK: Bøn & forbøn TEMA I MAJ: MAJ & JUNI 2 0 1 0. En vulkansky, en afsked og et åndehul. Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22. Kirkebladet MAJ & JUNI 2 0 1 0 HUSK: Menighedslejr i Grib Skov den 20.-22. august En vulkansky, en afsked og et åndehul Bøn i Strandvejskirken Håbefulde dage i Kolding Aktivitetskalender for maj og juni

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang

MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang MAGASINET Nr. 86 Maj 2013 125. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund SOMMER- STÆVNE ÅRSSKRIFT Årsrapporter fra DDM s fælles nationale og internationale arbejde 2012 Dagsorden til repræsentantskabsmøde

Læs mere

Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus

Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus Vores byggesten, strategi og ledelsesfokus (rev. 6. juli 2012) Side 1 MBU.dk, juli 2012 Måske sidder du lige nu og spørger dig selv: Hvorfor skal jeg læse det her? Er du nået så langt vil jeg opfordre

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang

MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang MAGASINET Nr. 83 November 2012 124. årgang Nyt fra Det Danske Missionsforbund Kirke i en globaliseret verden Vi er bedst, når vi er sammen Repræsentantskabsmøde Vidste du... En tro der bygger bro Hvem

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Teamlederen og den enkelte

Teamlederen og den enkelte Teamlederen og den enkelte Tjenestesamling 4. og 5. september 2009 Et netværk af menigheder og et fællesskab af tjenester Gerne tilskrive Lene en stor andel af det som kommer til at foregå den næste time.

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere