Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmeanlæg i en- og tofamiliehuse"

Transkript

1 Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 4. udgave (Version 2011)

2 2 Velkommen til din personlige guide til cirkulationspumper i en og tofamiliehuse. 2 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

3 3 Vejledningen indeholder følgende elementer: Applikationer Valg af pumpe Tilbehør Teori Tip og fejlfinding Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 3

4 4 4 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

5 Indhold 5 Applikationer Cirkulationspumper og pumpeanlæg til en og tofamiliehuse...6 Oversigt over applikationer...7 Anlægskonstruktion 1strenget anlæg... 8 Anlægskonstruktion 2strenget anlæg...9 Gulvvarme...10 Gulvvarmeanlæg...11 Kedelanlæg Kedler til alternativt brændstof Varmevekslere Brugsvandscirkulation Varmecirkulationspumper...16 Cirkulation af varmt brugsvand...17 Solvarmeanlæg...19 Køle og klimaanlæg...20 Geotermisk opvarmning/køling Varme fra jorden...22 Varme fra grundvandet...23 Varme fra luften...24 VALG AF PUMPE Energy Project...26 Energimærkning Grundfos ALPHA2 Cirkulationspumpe...29 Grundfos ALPHA2 N Cirkulationspumpe...30 Grundfos MAGNA Grundfos MAGNA N Grundfos COMFORT Grundfos UP N/B cirkulationspumpe...34 Grundfos SOLAR Grundfos UPSK...36 Grundfos TP Grundfos TPE...38 Grundfos Conlift...39 Tilbehør Grundfos GTbeholdere til varmt vand...42 Dimensionering af varmebeholdere...43 Isoleringskapper Eltilslutningsstik Udbygningsmodul Klemkasse...48 Unionsæt...48 Modflangesæt...49 Udligningssæt...50 TEORI Grundprincipper Varmetab Beregning af flow Flowvariation Flow/beregningsprofiler...58 Trykforhold i et varmeanlæg...59 Anlægstryk Åbne ekspansionsanlæg...61 Tryksatte ekspansionsanlæg...62 Løftehøjde...63 Tryktab...65 Pumpekurver/anlægskarakteristik Tryktab...67 Afbalancering af varmeanlæg Statisk tryk Fortryk...70 TIP OG FEJLFINDING Varmecirkulationspumper Nyttige pumpetip Brugsvandscirkulation Nyttige pumpetip...76 Find detaljerede oplysninger på Grundfos hus & have website...82 KONTAKT Adresser...91 Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 5

6 6 Applikationer Cirkulationspumper og pumpeanlæg til en og tofamiliehuse Varmeanlæg Varmtvandsanlæg Varmtvandscirkulation Solvarmeanlæg 6 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

7 Applikationer 7 Oversigt over applikationer Pumpetype ALPHA2 ALPHA2 N MAGNA Comfort UPN/B Solar Applikationer Vægmonterede gaskedler Gas/oliekedler 1strenget anlæg 2strenget anlæg Gulvvarme Aircondition A/C Solvarmeanlæg Brugsvandscirkulation Varmt vand = Bedste valg = Andet valg * Standard Grundfos lavenergipumpehoveder kun til Standard Grundfos circulatorer i vægmonterede gaskedler. * Kontakt kedelproducent for mere info. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 7

8 8 Applikationer Anlægskonstruktion 1strenget anlæg Vandret fordeling Konstant flow Normal lav differenstemperatur Find den rette pumpestørrelse for at opnå korrekt hydraulisk afbalancering Varmeforsyning 8 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

9 Applikationer 9 Anlægskonstruktion 2strenget anlæg Vandret fordeling Variabelt flow Høj differenstemperatur Der kræves nøjagtig dimensionering for at opnå korrekt hydraulisk balance. Brug enten strengregulering eller forudindstillede radiatorventiler. Ved større anlæg kan anvendes både strengregulering og forudindstillede radiatorventiler. Varmeforsyning Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 9

10 10 Applikationer Gulvvarme I et gulvvarmeanlæg overføres varmen fra rør til gulvkonstruktionen. Gulvvarme kan kombineres med traditionel radiatoropvarmning. Den store forskel på en radiator og et gulvvarmeanlæg er driftstemperaturen. Et radiatoranlæg kan dimensioneres til en flowtemperatur på op til 80 C og en differenstemperatur på 2040 C, hvorimod temperaturen i et gulvvarmeanlæg aldrig må overstige 40 C, og differenstemperaturen må aldrig overstige 8 C. Et gulvvarmeanlæg skal altid være forsynet med en blandesløjfe for at opnå den rette flowtemperatur. t Maks.40 C 10 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

11 Applikationer 11 Gulvvarmeanlæg Et gulvvarmeanlæg kan konstrueres på mange forskellige måder. Følg altid producentens retningslinjer. Hvert enkelt rum skal styres individuelt, og alle rørsløjfer skal afbalanceres, så de har det samme tryktab. Tryktabet i den længste rørsløjfe (rørlængde på højst 120 m) anvendes til dimensionering af pumpen. Det høje tryktab og den lave differenstemperatur i et gulvvarmeanlæg kræver en større pumpe end et radiatoranlæg til en bygning af samme størrelse. Flowet vil være variabelt, og det anbefales jævnført DS 469, at anvende en hastighedsreguleret pumpe af typen Grundfos ALPHA2. Se forslag til valg af pumpe på side 16. Rørlængde maks. 120 meter Temp. kontrol Temp. kontrol Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 11

12 12 Applikationer Kedelanlæg Der findes to typer kedelanlæg: Vægmonterede gaskedler fritstående gas/oliekedler Vægmonterede gaskedler ofte udstyret med en indbygget specialpumpe, som er udviklet i tæt samarbejde med kedelproducenten. nogle vægmonterede gaskedler leveres uden en indbygget pumpe. Fritstående gas/oliekedler der fås mange varianter, og pumpen kan placeres både i og uden for kabinettet. hvis du bruger natsænkning, skal du huske at placere pumpen på fremløbet. Fremløb Retur Fremløb Retur 12 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

13 Applikationer 13 Kedler til alternativt brændstof disse kedelanlæg kan anvende en række brændstoffer såsom træ, strå eller træpiller. De arbejder ofte ved højere temperaturer end gas/oliekedler. der kan gælde forskellige lokale bestemmelser for denne type kedler, og kedelproducenten kan have angivet begrænsninger for minimumsflow gennem kedlen. minimumsflow kan sikres ved hjælp af en kedelshuntpumpe. Temperaturforskelle mellem kedlens top og bund minimeres også. Pumpens tilløbstryk skal kontrolleres i henhold til lokale restriktioner vedrørende åbne ekspansionsanlæg. grundfos anbefaler, at der anvendes en TPinlinepumpe til kedler til alternativt brændstof. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 13

14 14 Applikationer Varmevekslere Varmevekslere anvendes typisk til at producere varmt vand i private hjem og fjernvarmeanlæg. En varmeveksler overfører energi fra et medie til et andet, hvorved der forekommer et lille fald i temperaturen fra primærsiden til sekundærsiden. pumpen på sekundærsiden er normalt placeret i returløbsrøret. En reguleringsventil i det primære returløbsrør regulerer flowtemperaturen på sekundærsiden. bemærk: Hvis du bruger natsænkning, skal du huske at placere pumpen på fremløbet. Primærside sekundærside Reguleringsventil 14 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

15 Applikationer 15 Brugsvandscirkulation et sekundært returanlæg øger komforten ved at sikre øjeblikkeligt varmt vand fra de haner, der er sluttet til anlægget. Samtidig minimeres varme og vandtab. Bemærk: flowet i returløbsrøret er lavt, og der skal derfor anvendes en lille pumpe. hvis pumpen er for stor, og flowet er for højt, kan den høje flowhastighed i røret give et larmende anlæg og slide indvendigt i røret. (turbulenskorrosion) Se side 17. Påfyldningsindløb Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 15

16 16 Applikationer Varmecirkulationspumper Vælg den rette pumpe Når en eksisterende pumpe skal udskiftes, anbefaler vi, at du oplyser, om der er foretaget ændringer af huset, siden den oprindelige pumpe blev installeret. Modificering eller forbedring af varmeanlægget kan indbefatte følgende: Ny isoleret glasenhed Ekstra isolering Nye termostatventiler. Disse kan udskiftes med mindre, hastighedsregulerede Grundfospumper. En hastighedsreguleret pumpe tilpasser sig de nye forhold, minimerer støjniveauet og er samtidig energibesparende. Hus (m²) Radiator anlæg t 20 C m³/h Pumpetype Radiatoranlæg Gulvvarme t 5 C m³/h Pumpetype Gulvvarme Første valg , , , , ,8 ALPHA2 XX40 ALPHA2 XX40 ALPHA2 XX40 ALPHA2 XX40 ALPHA2 XX60 1,5 ALPHA2 XX60 2,0 ALPHA2 XX60 2,5 ALPHA2 XX60 3,0 MAGNA XX60 3,5 MAGNA XX60 Se teori/flowberegningen for yderligere oplysninger. 16 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

17 Applikationer 17 Cirkulation af varmt brugsvand. Erfaringen viser, at langt de fleste cirkulationspumper er for store. Man bør derfor lave en beregning, hver gang man skifter en gammel pumpe ud. Det kan gøres efter følgende tommelfingerregler. Forudsætninger: For isolerede rør, som sidder i opvarmede rum, regnes med et tab på 10 W/m. For isolerede rør, som sidder i uopvarmede rum, regnes med et tab på 20 W/m. Kontraventilens tryktab sættes til 10 kpa. Afkøling = 5 C Maks. hastighed i rør er 1,0 m/s, dog 0,5 m/s i kobberrør for at undgå støj og turbulenskorrosion. Formel: kw x 0,86 Afkøling = m³/t Fortsættes næste side Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 17

18 18 Applikationer Se de følgende 3 eksempler: 1. store enfamiliehuse med isolerede rør i opvarmede rum. Fremløbsledning: 30 m, ø 22 mm Returledning: 30 m, ø 15 mm Fremløbslængde (m) 30 m, ø 22 mm Returledning længde (m) 30 m, ø 15 mm Vandstrøm (m³/t) Totalt tryktab (kpa) 0,1 20 Pumpevalg ALPHA2 2540N eller 2040N 2. Fabriksbygning med isolerede rør i uopvarmede rum. Fremløbsledning: 300 m, ø 50 mm Returledning: 300 m, ø 40 mm Fremløbslængde (m) 300 m, ø 50 mm Returledning længde (m) 300 m, ø 40 mm Vandstrøm (m³/t) Totalt tryktab (kpa) 2 46 Pumpevalg MAGNA N 3. stort boligkompleks med isolerede rør i uopvarmede rum. Fremløbsledning: 200 m, ø 50 mm 20 stigestrenge, fremløb: 10 m, ø 25 mm. Returledning: 200 m, ø 40 mm 20 stigestrenge, retur: 10 m, ø 20 mm Fremløbslængde (m) Returledning længde (m) Vandstrøm (m³/t) Totalt tryktab (kpa) 400 m 400 m 2,8 50 Pumpevalg MAGNA N 18 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

19 Applikationer 19 Solvarmeanlæg Solvarmeanlæg anvendes til at supplere forsyningen af brugsvand og varme. Alle solvarmeanlæg er vandbaserede og anvender derfor en cirkulationspumpe. Installationsbemærkning: Pumpen skal være i stand til at håndtere følgende forhold: frostvæsker, der kan forekomme i vandet høje temperaturer store temperaturudsving. Til denne applikation anbefaler Grundfos følgende pumpe: up Solar Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 19

20 20 Applikationer Køle og klimaanlæg Til køle og klimaanlæg skal der bruges standardpumper, type ALPHA2 eller MAGNA. Væsketemperatur: +2 C til +110 C Disse pumper kan derfor bruges til både koldt og varmt vand. Ved medietemperatur under +2 C, kontakt Grundfos DK A/S på tlf Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

21 Applikationer 21 Geotermisk opvarmning/køling Jordens eller luftens temperatur kan som alternativ anvendes til at opvarme eller køle private hjem. Specialkonstruerede anlæg kan anvendes til både opvarmning og køling i henhold til det aktuelle behov. Om vinteren leder disse anlæg varmen fra jorden ind i huset. Om sommeren leder de varmen fra huset og ned i jorden. Kernen i anlægget er en cirkulationspumpe og en reversibel varmepumpe eller et reversibelt køleanlæg. Køleanlægget indeholder en kondensator, en fordamper, en kompressor og en ekspansionsventil. Kondensatoren anvendes til at opvarme cirkulationsvandet om vinteren. Fordamperen anvendes til at nedkøle det samme cirkulationsvand om sommeren. Installationsbemærkning: Cirkulationspumpen(inde) skal være i stand til at håndtere en medietemperatur fra +6 C til +55 C. Sommer, systemet køler. Vinter, systemet varmer. Køleanlæg Varmeanlæg fx 12 C fx 25 C fx 6 C fx 55 C Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 21

22 22 Applikationer Varme fra jorden I opvarmningsfunktionen (vinter) opnås fordampning af flydende freon ved hjælp af en blanding af glykol og vand (ved ca. minus 17 C). Jorden genopvarmer blandingen, før den returneres til fordamperen. Freongassen tryksættes dernæst og cirkuleres til kondensatoren, så den kan overføre varmen til cirkulationsvandet. I kølefunktionen (sommer) opnås kondensering af freongassen ved hjælp af en blanding af glykol og vand. Jorden nedkøler blandingen, før den returneres til kondensatoren. Flydende freon trykaflastes dernæst og cirkuleres til fordamperen, så varmen fra cirkulationsvandet absorberes. 22 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

23 Applikationer 23 Varme fra grundvandet En dykpumpe pumper grundvand med en konstant temperatur ind i fordamperen om vinteren og ind i kondensatoren om sommeren. Det nedkølede eller opvarmede vand returneres til vandspejlet ved hjælp af nedsivning. Metoden til genvinding eller absorbering af varme fra cirkulationsvandet er den samme som for det tidligere nævnte anlæg (varme fra jorden). Installationsbemærkning: I henhold til gældende lokale bestemmelser kan denne type installation være forbudt som følge af nedsivningen af det nedkølede vand. Før installationen udføres, bør de lokale myndigheder altid kontaktes. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 23

24 24 Applikationer Varme fra luften Freonfordampning om vinteren og freonkondensering om sommeren opnås ved hjælp af udeluften. Metoden til genvinding eller absorbering af varme fra cirkulationsvandet er den samme som for det tidligere nævnte anlæg (varme fra jorden). Installationsbemærkning: Udendørstemperaturen skal som minimum være 0 C. Lavere temperaturer vil kunne forhindre, at anlægget fungerer korrekt og effektivt. 24 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

25 VALG AF PUMPE 25 Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 25

26 26 VALG AF PUMPE Energibesparelser Overalt i verden står vi over for de samme udfordringer. Alle har brug for mere strøm, men vi bliver nødt til at forbruge mindre energi for at beskytte miljøet. Vi bliver nødt til at finde måder at spare på energien på, og energiøkonomiske pumper udgør store muligheder for at spare. Ved at skrifte en Dmærket cirkulationspumpe ud med en Amærket pumpe kan man opnå en årlig gennemsnitlig besparelse på op til 431 kwh i et almindeligt enfamiliehus i Danmark. En standard cirkulationspumpe bruger op til 525 kwh pr. år. Med en pris på ca. 1,95 kr. pr. kwh kan du med en ALPHA2 cirkulationspumpe spare helt op til 840 kr. på elregningen. Udregningen er baseret på en husstand på 150 m 2, en kwhpris på 1,95 kr., og pumpen er i drift 365 dage om året. Cirkulationspumper kan give store besparelser: Det gennemsnitlige årlige energiforbrug i europæiske husholdninger i kwh Cirkulationspumpe D 525 A 94 Vaskemaskine D 398 A 236 Køleskab D 305 A 115 Mange husejere er ikke opmærksomme på, at et skift til en Amærket cirkulationspumpe udgør et af de mest energibesparende tiltag i et privat hjem, der samtidig reducerer CO 2 udslippet. 26 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

27 VALG AF PUMPE 27 Energimærkning Det velkendte EU energimærke har vejledt husejere i deres valg af apparater som f.eks. køleskabe og elpærer i adskillige år og gjort det let at identificere den bedste energibesparelse og dermed det laveste energiforbrug. Ved at foretage informerede valg, kan vi alle være med til at reducere CO 2 udslippene. Energimærkning af cirkulationspumper blev introduceret i Europa i Et energimærke angiver en pumpes energivirkningsgrad fra A (mest effektiv) til G. Hvis man skal sætte det i perspektiv, er den gennemsnitlige cirkulationspumpe, der er installeret i europæiske hjem i dag, Dmærket. Ved at skifte til en Amærket cirkulationspumpe kan en husejer forbruge op til 80 % mindre elektricitet end med en Dmærket pumpe. Store besparelser ved energiøkonomiske cirkulationspumper 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % C B A Hvis man sammenligner energibesparelserne i forhold til en gennemsnitlig D/Epumpe, giver C, B og især Amærkede pumper markante energibesparelser sammenlignet med en pumpe med gennemsnitligt energiforbrug. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 27

28 28 VALG AF PUMPE p H [kpa ] [m] Solar ALPHA UPN/B Comfort Q[m³/h] Q [l/s] TM Pumpetype Tilslutninger på pumpen Rp ½ ALPHA2 ALPHA2 N MAGNA N Comfort UPN/B Solar G 1 x x G 1¼ x x x G 1½ x x x x x G 2 x x x DN 32 x x DN 40 x x DN 50 x x DN 65 x Rp = indvendigt gevind G = udvendigt gevind DN = flange x 28 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

29 VALG AF PUMPE 29 Grundfos ALPHA2 Cirkulationspumpe til varme og brugsvandsanlæg AUTOADAPT LEDdisplay Natsænkningsfunktion Tekniske data Væsketemperatur: +2 C til +110 C Driftstryk: maks. 1,0 MPa (10 bar) Effekt: 5 W 45 W Hastighed: Variabel og fast hastighed (13) Tilslutninger: forskruninger Indbygningslængde: 130 til 180 mm Pumpehus: støbejern Applikationer: Varme og brugsvandsanlæg Energimærkning: Ydelseskurver p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA ALPHA2 XX ALPHA2 XX Q [m³/h] Q [l/s] Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 29

30 30 VALG AF PUMPE Grundfos ALPHA2 N Cirkulationspumpe til varme og brugsvandsanlæg AUTOADAPT LEDdisplay Natsænkningsfunktion Tekniske data Væsketemperatur: +2 C til +65 C Driftstryk: maks. 1,0 MPa (10 bar) Effekt: 5 W 45 W Hastighed: Variabel og fast hastighed (13) Tilslutninger: forskruninger Indbygningslængde: 150/180 mm Pumpehus: støbejern / rustfrit stål Applikationer: Varme og brugsvandsanlæg Energimærkning: Ydelseskurver p [kpa] 60 H [m] 6 GRUNDFOS ALPHA ALPHA2 XX ALPHA2 XX Q [m³/h] Q [l/s] 30 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

31 VALG AF PUMPE 31 Grundfos MAGNA til større varmeanlæg Tekniske data Væsketemperatur: Driftstryk: Effekt: Hastighed: Tilslutninger: Indbygningslængde: Pumpehus: Isolationskappe: +2 C til +95 C (+110 C kortvarigt) maks. 1,0 MPa (10bar) 10 W 900 W Variabel hastighed forskruninger, flanger mm støbejern / rustfrit stål Standard BUSkommunikationsmodul kan fås Relæmodul kan fås Start/stop, fejl/drift melding Energimærkning: Ydelseskurver p H [kpa ] [m] MAGNA MAGNA MAGNA MAGNA MAGNA 2580 MAGNA 3280 MAGNA MAGNA MAGNA 4060 MAGNA MAGNA 3260 MAGNA 2560 MAGNA 5060 MAGNA MAGNA MAGNA 2540 MAGNA Q[m³/h] Q[l/s] TM Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 31

32 32 VALG AF PUMPE Grundfos MAGNA N til større brugsvand Tekniske data Væsketemperatur: Driftstryk: Effekt: Hastighed: Tilslutninger: Indbygningslængde: Pumpehus: Isolationskappe: +2 C til +95 C (+110 C kortvarigt) maks. 1,0 MPa (10bar) 10 W 900 W Variabel hastighed forskruninger, flanger mm støbejern / rustfrit stål Standard BUSkommunikationsmodul kan fås Relæmodul kan fås Start/stop, fejl/drift melding Energimærkning: Ydelseskurver p H [kpa ] [m] MAGNA MAGNA MAGNA MAGNA MAGNA 2580 MAGNA 3280 MAGNA MAGNA MAGNA 4060 MAGNA MAGNA 3260 MAGNA 2560 MAGNA 5060 MAGNA MAGNA MAGNA 2540 MAGNA Q[m³/h] Q[l/s] TM Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

33 VALG AF PUMPE 33 Grundfos COMFORT til brugsvandsrecirkulation Tekniske data Maks. løftehøjde: 1,2 m Maks. flow: 0,6 m³/h Væsketemperatur: +2 C til +95 C Driftstryk: maks. 1,0 MPa (10 bar) Effekt: 25 W Hastighed: fast hastighed (1) Tilslutninger: forskruninger, Rp Indbygningslængde: 80 og 110 mm Pumpehus: messing Ydelseskurver p [kpa ] 12 H [m] 1. 2 COMFORT 1. 0 UP UP Q[m³/h] Q[l/s] TM Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 33

34 34 VALG AF PUMPE Grundfos UP N/B cirkulationspumpe til brugsvandsrecirkulation Tekniske data Væsketemperatur: +2 C til +110 C Driftstryk: maks. 1,0 MPa (10 bar) Effekt 25 W 125 W Hastighed: fast hastighed (13) Tilslutninger: forskruninger, flanger Indbygningslængde: 150, 180, 220, 250 mm Pumpehus: rustfrit stål / bronze Ydelseskurver p H [kpa] [m] UPS N UPS 2560 N/B UPS 2580 N/B 30 3 UP S 2540 N/B UP 2045 N 20 2 UP 2030 N UPS 2555 B UPS 3280 N/B UP 2015 N UP 2007 N Q[m³/h] Q[l/s] 34 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

35 VALG AF PUMPE 35 Grundfos SOLAR til solvarmeanlæg Tekniske data Væsketemperatur: +2 C til +110 C Driftstryk: maks. 1,0 MPa (10 bar) Effekt 35 W 230 W Hastighed: Fast hastighed (13) Tilslutninger: forskruninger Indbygningslængde: mm Pumpehus: støbejern, kataforesebehandlet Interval for løftehøjde (H): 4 m, 4½ m, 6 m, 6½ m, 8 m, 12 m Ydelseskurver p H [kpa] [m] UPS UPS Solar UPS 1580 UPS XX UPS 2560 UPS XX45 UPS Q[m³/h] Q [l/s] TM Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 35

36 36 VALG AF PUMPE Grundfos UPSK/U cirkulationspumpe til koldt vand Tekniske data Kversion: Statorviklingerne er coatede for at opnå beskyttelse mod kondensdannelse Væsketemperatur: 25 C til +95 C Driftstryk: maks. 1,0 MPa (10 bar) Effekt: 35 W 115 W Hastighed: fast hastighed (13) Tilslutninger: forskruninger, flanger Indbygningslængde: 120 til 180 mm Pumpehus: støbejern, rustfrit stål og bronze KUudgave: Skumfyldt klemkasse og stator, kabel inkluderet Væsketemperatur: 25 C til +110 C Effekt: 60 W til 190 W Hastighed: fast hastighed (1) Ydelseskurver p H [kpa] [m] UP XX80 KU UPS XX60 K UPS XX50 K UPS XX40 K Q[m³/h] Q[l/s] 36 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

37 VALG AF PUMPE 37 Grundfos TP inline pumpe Serie 100 Tekniske data Væsketemperatur: 25 C til +100 C Driftstryk: maks. 1,0 MPa (10 bar) Effekt: 120 W 250 W Hastighed: Én hastighed Tilslutninger: og 2 Indbygningslængde: 180 mm Pumpehus: støbejern / bronze Ydelseskurver p H [kpa] [m] TP TP 2550 TP TP Q [m³/h] Q [l/s] Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 37

38 38 VALG AF PUMPE Grundfos TPE 1trins inlinepumpe Serie 1000/2000 Tekniske data Væsketemperatur: 25 C til +140 C Driftstryk: maks. 1,6 MPa (16 bar) Effekt: op til 22 kw Hastighed: Variabel hastighed Tilslutninger: forskruninger, flanger Indbygningslængde: mm Pumpehus: støbejern, bronze Maks. løftehøjde: 90 m Ydelseskurver p [kpa] H [m] TPE Q[m³/h] Q [l/s] TM Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

39 VALG AF PUMPE 39 Grundfos Conlift L til bortledning af kondensat Tekniske data Væsketemperatur: Maks. flow: Løftehøjde: Effektforbrug: Spænding: Vægt: Materiale: Beholderstørrelse: 0 C til +35 C (+110 C kortvarigt) 342 l/h maks. 4,5 m kw 1x230V/50Hz 2,5 kg pp syrefast ph>2,5 2,1 l Ydelseskurver Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 39

40 40 BEMÆRKNINGER 40 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

41 TILBEHØR 41 Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 41

42 42 Tilbehør Grundfos GTbeholdere til varmt vand Grundfos GTbeholdere til varmeapplikationer er velegnede til en lang række varmeanlæg i private hjem og til industriel brug, hvor trykstyring er af største vigtighed. Grundfos leverer: GTHR: Ikkeudskiftelig membran Kapacitet: l Driftsbetingelser: Maks. væsketemperatur: kontinuerligt: 70 C Kortvarigt: 99 C Maks. driftstryk: 835 liter: 3 bar liter: 6 bar Fortryk: 1,5 bar 42 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

43 Tilbehør 43 Dimensionering af varmebeholdere Forudsætninger: Varmeanlæg: Flade radiatorer, specifik vandmængde: 11,3 l/kw. Varmeanlæg: 70/50 C. Maks. systemtryk (bar) 3 6 Beholderstørrelse Fortryk (bar) 1,5 3 (l) Varmeeffekt (kw) Grundfos anbefaler: At beholderens fortryk indstilles til mindst 0,2 bar over varmeanlæggets statiske tryk. At beholderens fortryk ikke er under 1,5 bar. Dimensioneringseksempel: Et varmeanlæg har en varmeeffekt på 160 kw. Det maksimale anlægstryk er 6 bar. Varmeanlæggets fortryk er 3 bar. Brug søjlen til et anlægstryk på maks. 6 bar. Den nærmeste værdi over 160 kw er værdien 170 kw. Dette svarer til en beholderstørrelse på 140 l. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 43

44 44 Tilbehør Isoleringskapper Isoleringskappernes isoleringstykkelse svarer til pumpens nominelle diameter. Isoleringssættet, som er tilpasset den individuelle pumpetype, omslutter hele pumpehuset. De to kapper monteres nemt omkring pumpen. Isoleringssættene er tilgængelige til UPS og ALPHA2pumper. Pumpetype Isoleringssæt, best. nr. UPS 3230F (B) UPS 3260/120F (B) UPS 4030F (B) UPS 4060/4F (B) UPS 4060/2F (B) + UPS 40120F (B) UPS 40180F (B) UPS 5030F (B) UPS 5060/4F (B) UPS 5060/2F (B) UPS 50120F (B) UPS 50180F (B) UPS 6530F (B) UPS 6560/4F (B) UPS 6560/2F (B) ALPHA2/+/Pro, UPS 2540/60, /60 (A), (B), (N) UPS 3255/80 (B), (N), UPS /55/80 (B), (N), TP 2550/90 Varmepumper for MAGNA leveres som standard med isoleringskappe. 44 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

45 Tilbehør 45 Pumpetype Isoleringssæt UPE 2540/60 UPE 3240/ UPE 2540/60A UPE 2580 UPE 3280F UPE 4080F UPE Magna 25, 2540/60/100 A/C Magna 32, 40100F A/C Magna 32120F A/C Magna 40120F A/C Magna 5060F/120F A/C Magna 50100F A/C Magna 6560F/120F A/C UPE 80120F UPE 10060F UPE 80120FZ UPE FZ Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 45

46 46 Tilbehør MAGNA og ALPHA/Elstik ALPHAstiksæt fås til ALPHA2, MAGNA og UPS XX100. Beskrivelse Produktnr. ALPHAstik Eltilslutningsstik Til følgende pumper er der mulighed for at købe eltilslutningsstik: ALPHA2 ALPHA2 N MAGNA 2540 MAGNA 2560 MAGNA 2580 MAGNA 3280 MAGNA 4060 MAGNA MAGNA MAGNA Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

47 Tilbehør 47 Udbygningsmodul Følgende Grundfospumper kan tilkobles BUS og CTS installationer: Til pumpetype Type Beskrivelse Best. nr. VVSnr. UPE 25/3240, On/off MC 40/60 UPE 25/3260 fejlmelding UPE 25/3240 UPE 25/3260 MB 40/60 BUS modul UPE On/off MC 80 25/32/40/5080 fejlmelding UPE 25/32/40/5080 MB 80 BUS modul Magna 32/40120 Magna Genimodul BUS modul /6560F/120F Magna 32/40120 Magna 50/6560F/120F LONmodul BUS modul BUS modul Start/stop fejlmelding Driftsmelding 010 v Magna 25/32 40/60/80/100 Genimodul Magna 32/40/50100F Magna 25/32 40/60/80/100 Relæmodul Magna 32/40/50100F Alle Epumper CIU 100 Alle Epumper R100 Start/stop fejlmelding LON til Genibusmodel Fjernbetjening (sort) Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 47

48 48 Tilbehør Klemkasse Ved Grundfos UPC, UMC, TPE serie 1000, TPE serie 2000 og UPS serie 200 pumper er det muligt at udskifte klemkassen. Denne kan fås med eller uden relæmodul Type Best. nr Klemkasse u/relæmodul Klemkasse m/relæmodul Unionsæt Unionssæt i støbejern til Grundfos UPS, UPE, UP, ALPHA, MAGNA og TP Til pumpetype Tilslutning til union Best. nr VVSnr. 25 1½ x ¾ muffe ½ x 1 muffe ½ x 1¼ nippel x 1 muffe x 1¼ muffe Unionssæt i messing til Grundfos UPS, UPE, UP, ALPHA, MAGNA og TP Til pumpetype Tilslutning til union Best. nr VVSnr. 25 1½ x ¾ muffe ½ x 1" muffe B/N 1½ x 1" ½ x 1¼" muffe ? 32 2 x 1¼" muffe ? 20 N 1¼ x ¾" muffe N 1¼ x 22 mm muffe B/N 2 x 1¼ muffe N 1¼ x ¾" muffe N 1¼ x 22 mm muffe Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

49 Tilbehør 49 Modflangesæt Modflager består af flanger, pakninger og bolte og fås til følgende pumpetyper: Til pumpetype Tilslutning Best. nr VVSnr. 32 Rr 1¾ DN Rp 1½" DN Rp 2" DN Rp 2½" DN Rp 3" DN Rp 4" DN Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 49

50 50 Tilbehør Udligningssæt Tilbehør til serie 200 og serie 2000 (inkl. pakninger og bolte) Best. nr. VVSnr. Samlet ændring i byggelængde Tilslutning mm DN mm DN mm DN mm DN mm DN 80 Type Best. nr. VVSnr. Indbygningsmål Fra UPE 4080 til MAGNA mm Fra UPE 5080 til MAGNA mm 50 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

51 TEORI 51 Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 51

52 52 TEORI Grundprincipper Vi har alle brug for at forholde os til de teoretiske principper bag opvarmning. Uanset om du befinder dig på installationsstedet eller på kontoret, er det af allerstørste vigtighed, at du er bekendt med grundprincipperne for, hvad der sker i pumperne og rørene. Dette afsnit omhandler grundprincipperne bag opvarmning og beskriver dem ved hjælp af en række illustrationer. Disse grundprincipper omfatter varmetab, flowberegning og variation, tryktab m.m. Ved valg af en speciel pumpe i forbindelse med dimensionering af anlægget anbefaler vi, at man ser Grundfos WinCAPS, WebCAPS og De beregningsværktøjer, som du finder i hjælpafsnittet, gør det muligt for dig at finde lige netop den pumpe, der passer til de aktuelle anlægskrav. 52 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

53 Teori 53 Varmetab Varmeanlægget skal være i stand til at kompensere for varmetabet fra bygningen. Dette tab vil derfor udgøre grundlaget for alle beregninger i forbindelse med varmeanlægget. Følgende formel skal anvendes: U x A x (T i T u ) = Φ U = Transmissionskoefficient i W/m²/K A = Område i m² T i = Dimensionerende indendørstemperatur i C T u = Dimensionerende udendørstemperatur i C Φ = Energiflow (varmetab) i W Udetemperaturen varierer afhængigt af placeringen. T U T i Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 53

54 54 Teori Varmebehov i kw Opvarmet område [m²] ,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,6 10,2 10,8 40 2,4 2,8 3,2 3,6 4,0 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 8,8 9,6 10,4 11,2 12,0 12,8 13,6 14,4 50 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 Varmetab i W/m² 60 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 14,4 15,6 16,8 18,0 19,2 20,4 21,6 70 4,2 4,9 5,6 6,3 7,0 8,4 9,8 11,2 12,6 14,0 15,4 16,8 18,2 18,6 21,0 22,4 23,8 25,2 80 4,8 5,6 6,4 7,2 8,0 9,6 11,2 13,8 14,4 16,0 17,6 19,2 20,8 21,4 24,0 25,6 27,2 28, ,0 7,0 8,0 9,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 Sådan bruges tabellen: 1. den venstre kolonne angiver det opvarmede område m² (grundareal). 2. den øverste tværbjælke angiver varmetab i W/m². 3. tværsnittet angiver varmebehovet for huset i kw. 54 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

55 Teori 55 Beregning af flow Når energiflowet Φ er fastlagt (se varmetab), fastlægges fremløbstemperaturen T F og returløbstemperaturen T R med henblik på beregning af volumenflowet Q. Temperaturerne er både afgørende for volumenflowet, men også for dimensioneringen af hedeflader (radiatorer, kalorifere m.v.). Følgende formel skal anvendes: Φ x 0.86 (T = Q F T R ) Φ = Varmebehov i kw (se s. 46) Omregningsfaktoren (kw til kcal/h) er 0,86 T F = dimensionerende fremløbstemperatur i C T R = dimensionerende returløbstemperatur i C Q = Volumenflow i m³/h T F Q T R Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 55

56 56 Teori Flowbehov i m³/h Varmebehov i [kw] ,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 4,5 4,8 5,2 5,5 5,8 10 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9 15 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 Temperaturforskel T 20 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 25 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 30 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 35 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 40 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 Sådan bruges tabellen: 1. den venstre kolonne angiver varmebehov i kw. 2. den øverste tværbjælke angiver differenstemperaturen T i C. 3. tværsnittet angiver pumpens flowbehov i m³/h. 56 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

57 Teori 57 Flowvariation Det maksimale varmebehov for den relevante bygning bestemmes ved hjælp af formlerne på de foregående sider. Det maksimale flow vil dog kun være påkrævet i en kortere periode i løbet af året. Variation i den omgivende temperatur, solens stråler og varme fra personer, lys og elektrisk udstyr i rum vil medføre en væsentlig variation i varmebehov og dermed også i flow. Installation af termostatradiatorventiler og en hastighedskontrolleret pumpe er den mest effektive måde at tage højde for disse variationer. Solens stråler Ventilation Mennesker Lys Elekstrisk udstyr Der findes mange kilder til omgivende varme i et hus, som alle påvirker kravene til brugen af varmeanlægget. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 57

58 58 Teori Flow/beregningsprofiler Baseret på en måling af flowet i et varmeanlæg og de gennemsnitlige udendørstemperaturer kan der oprettes en standardflowprofil og en beregningsprofil. Beregningsprofilen anvendes til at beregne energiforbruget for cirkulationspumpen for at vise fordelen ved at anvende en hastighedsreguleret Amærket pumpe. Der kan også udarbejdes en analyse af levetidsomkostningerne (LCCanalyse) for pumpen. Maks. flow kræves sjældent Det maksimale flow vil være påkrævet i mindre end 6 % af året. Flowet vil være mindre end 50 % i 79 % af året Flowprofil Beregningsprofil Flow i % Driftstimer i % 58 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

59 Teori 59 Trykforhold i et varmeanlæg I forbindelse med dimensionering af et varmeanlæg er det nødvendigt at tage højde for både anlægstrykket og tryktabet. 1. Anlægstryk [kpa] Overtrykket i et varmeanlæg, når cirkulationspumpen er stoppet. Bygningens højde har indvirkning på trykket. 2. Tryktab p [kpa] Cirkulationspumpen skal være i stand til at kompensere for tryktabet i anlægget. Størrelsen af anlægget og de enkelte komponenter har indvirkning på tryktabet. Kontroller, at det påkrævede minimumstilløbstryk er tilgængeligt for cirkulationspumpen (se teknisk dokumentation eller installationsvejledning). Pumpeopgaven skal vælges i henhold til tryktabet på 30 kpa (og ikke i henhold til trykket på 70 kpa i anlægget!). Tryktabet over radiatoren og ventilen er 10 kpa (eksempel) Tryktabet i hele anlægget er lig med 30 kpa [meter] Når pumpen er stoppet, er anlægstrykket i dette tilfælde 70 kpa Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 59

60 60 Teori Anlægstryk Anlægstrykket, eller anlæggets statiske tryk, defineres som overtrykket i anlægget. Anlægstrykket afhænger af anlæggets udformning. Der skelnes mellem to typer anlæg: Åbent anlæg Lukket tryksystem Anlægstrykket har stor indflydelse på pumper og ventiler i anlægget. Hvis anlægstrykket er for lavt, øges risikoen for kavitationsstøj i anlægget. Dette er især et problem ved høje temperaturer. Hvis der anvendes en vådløberpumpe, angives det laveste acceptable tilløbstryk på pumpen. Åbent anlæg Tryksat anlæg Atmosfærisk tryk Forkomprimeret gas 60 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

61 Teori 61 Åbne ekspansionsanlæg Vandstandshøjden i ekspansionsbeholderen bestemmer anlægstrykket og dermed pumpetrykket. I det viste eksempel er anlægstrykket ved pumpen ca. 1,6 m. Kontroller de tekniske oplysninger for pumpens påkrævede minimumstilløbstryk. Åbne anlæg anvendes sjældent, men hvis varmekilden f.eks. er et fastbrændselsanlæg, er et anlæg med åben ekspansionsbeholder påkrævet. Anlægstryk [m] Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 61

62 62 Teori Tryksatte ekspansionsanlæg Et tryksystem er monteret med en trykekspansionsbeholder med en gummimembran, som adskiller den komprimerede gas fra vandet i anlægget. Det statiske tryk i anlægget skal være ca. 1,1 gange tilløbstrykket ved beholderen. Hvis anlægstrykket er højere, mister beholderen sin evne til at absorbere udvidelsen af det opvarmede vand. Dette kan medføre utilsigtede trykstigninger i anlægget. Hvis anlægstrykket er lavere end tilløbstrykket, vil der ikke længere være vandreserver, når temperaturen i anlægget falder. I nogle tilfælde kan dette føre til, at der dannes et vakuum, som trækker luft ind i systemet. Statisk systemtryk Ekspansionsbeholder Forkomprimeret gas 62 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

63 TEORI 63 Løftehøjde Modstanden skal kunne overvindes, for at der kan pumpes varmt vand gennem rørene. Den hydrauliske modstand udgøres af rørenes modstand og individuelle områder med modstand. Ligningen Δp = 1,3 x Σ[R x L] + ΣZ anvendes til at beregne tryktabet Δp i anlægget, hvorimod en forøgelse på 30 % for støbte dele og fiksturer allerede er medregnet. Forholdet: Δp ρ x g giver os pumpens løftehøjde, H. Eller forenklet: 1,3 x Σ[R x L] + ΣZ med: R = R værdi af røret i Pa/m L = længden på det mindst fordelagtige udsnit (flow og retur) i m Z = individuelle modstande i Pa Værdierne for individuel modstand kan læses i producentens specifikationer for det anvendte produkt. Hvis der ikke findes sådanne oplysninger, kan følgende værdier anvendes som løse skøn: Kedel: Mixer: Pa termostatventil: Varmemængdemåler: til Pa til Pa til Pa til Pa Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 63

64 64 Teori Komponent Kedel Kedel, kompakt Varmeveksler Varmemåler Vandvarmer Varmepumpe Radiator Konvektor Radiatorventil Reguleringsventil Kontraventil Filter (rent) Tryktab 15 kpa 515 kpa 1020 kpa 1520 kpa 210 kpa 1020 kpa 0.5 kpa 220 kpa 10 kpa 1020 kpa 510 kpa 1520 kpa Alle værdier er gennemsnitsværdier. 64 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

65 Teori 65 Tryktab Tryktabet i komponenter såsom kedler, rør og bøjninger øges i anden potens i forhold til flowet. Det samlede tryktab i anlægget kan vises i et diagram som en anlægskarakteristik. Hvis flowet fordobles, firedobles tryktabet. Forøgelsen i flowet øger også hastigheden gennem komponenterne, og høj hastighed øger risikoen for støj fra anlægget (f.eks. når termostatiske radiatorventiler sænker varmen eller lukker). Dette kan undgås ved at anvende en automatisk hastighedsregulerbar pumpe, som ALPHA2 og MAGNA. H H 4 Tryktab Anlægskarakteristika Q (Flow) Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 65

66 66 Teori Pumpekurver/anlægskarakteristik Pumpekurven viser ydelsesforholdet mellem tryk og flow for en given pumpe. Driftspunktet er det punkt, hvor kurven for anlægskarakteristika møder pumpekurven. Driftspunktet angiver det flow og den løftehøjde, som pumpen skal levere i det pågældende anlæg. Hvis varmebehovet falder, lukkes ventilerne i anlægget, og flowet reduceres efterfølgende. Hermed ændres anlægskarakteristikaene, så der dannes et nyt driftspunkt 2. Pumpekurve for standardpumpe Tryktab (Løftehøjde) H Anlægskarakteristik 2 Driftspunkt 2 ved reduceret flow øget løftehøjde Anlægskarakteristik 1 Driftspunkt 1, maks. løftehøjde og flow Pumpekurve Forøgelse 0 0 Reduktion Q (Flow) 66 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

67 Teori 67 Tryktab Rørdimension 3/8 1/2 3/ /4 1 1/2 CU 10 x 1 CU 12 x 1 CU 15 x 1 CU 18 x 1 CU 22 x 1 0, , , Flow i m³/h Tryktab [Pa/m] 1,5 2,0 3, , , , Vand [l/m] 0,12 0,20 0,37 0,58 1,01 1,37 0,05 0,08 0,13 0,20 0,31 0,49 Indvendig dia. [mm] 12,5 16,0 21,6 27,2 35,9 41,8 8,0 10,0 13,0 16,0 20,0 25,0 Kobberrør Stålrør CU 28 x 1.5 Denne tabel anvendes til at bestemme det anslåede tryktab i et rørsystem i Pa/m ved en vandtemperatur på 60 C. Det anbefalede maksimumtryktab er 105 Pa/m. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 67

68 68 Teori Afbalancering af varmeanlæg Selv et 2rørs varmeanlæg kræver afbalancering. Ved tilslutningspunktet vil der normalt være en variation i differenstrykket. Dette skal udlignes ved hjælp af drosselventiler, som er indbygget i radiatorventilerne eller installeret i returløbsrøret. Radiatorventil Radiatorventil Radiatorventil Drosselventil Drosselventil Drosselventil Δp pumpe Δp Radiator p I alt p I alt p i alt = p, som skal opnås ved hjælp af drosselventilen Δp = Differenstryk 68 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

69 Teori 69 Statisk tryk Det statiske tryk skal altid være højere end det omgivende tryk. Dette gælder for alle punkter i anlægget. Hermed sikres det, at luft udefra ikke kan trænge ind i varmeanlægget. At bevare trykket er imidlertid ikke det samme som at bevare et konstant tryk. Når det varme vand opvarmes og udvider sig, komprimeres nitrogenet i membranbeholderen, hvilket øger trykket. Betjening af en membranbeholder med et fortryk p 0 på 1 bar 0 bar 1 bar vand tilført (koldt vand) Fortryk: 1 bar 1 bar 1,3 bar 1,3 bar Membranbeholder før installation Påfyldningsproces Vand tilført + udvidelse 1,5 bar 2,5 bar Afslutning på påfyldningsproces 1,5 bar 2,5 bar Membranbeholder i brug: 45 C Membranbeholder i brug: 75 C Membranbeholderen virker ikke, intet nitrogen? bar Note: Kontroller gasfortrykket jævnligt. Lovgivningen i de forskellige lande kan kræve, at du monterer en sikret ventil. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 69

70 70 Teori Fortryk (lukket ekspansion) Gassens fortryk i ekspansionsbeholderen bestemmes af følgende: den statiske højde Cirkulationspumpens mindste tilløbstryk. Installationsbemærkning: I anlæg med lave geodætiske løftehøjder og kedler på taget er det påkrævede minimumtilløbstryk en yderst væsentlig faktor. Anbefalet fortryksindstilling: Enfamiliehuse og dobbelthuse med en anlægshøjde h A på op til 10 m p 0 = 1 bar anlægshøjde h A over 10 m p 0 = (h A /10 + 0,2) bar Membranbeholderens funktioner: oprethold trykket inden for de tilladte grænser tilførsel af vand, kompensation for tab af vand afbalancering af den vekslende vandmængde i varmeanlægget afhængigt af driftstemperaturen. h A er anlægshøjden i m 70 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

71 Tip og fejlfinding 71 Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 71

72 72 TIP OG FEJLFINDING Varmecirkulationspumper Opstart af pumpen For at undgå støjgener fra luft i pumpeanlægget er det vigtigt, at anlægget udluftes på korrekt vis: 1. fyld anlægget, indtil det korrekte statiske tryk er opnået (se side 63 for at få yderligere oplysninger). 2. udluft anlægget. 3. start kedlen. 4. start pumpen, og åbn radiatorventilerne for at sikre, at der er flow i anlægget. 5. lad pumpen køre i et par minutter. 6. stop pumpen, og udluft anlægget igen. 7. kontrollér det statiske tryk, og tryksæt anlægget igen, hvis trykket er for lavt (se nedenstående tabel). 8. start pumpen igen, og juster om nødvendigt indstillingen. Eksempel Væsketemperatur Mindste tilløbstryk 75 C 0,5 m 90 C 2,8 m 110 C 11,0 m 72 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

73 Tip og fejlfinding 73 Nyttige pumpetip Installation af Grundfoscirkulationspumper til varmeanlæg Disse tip gælder følgende produkter: 1. ALPHA2 2. UPS 3. UPS Solar Vådløbspumper skal altid monteres med akslen i vandret position. Der bør aldrig installeres en større pumpe end nødvendigt. Pumpen må aldrig startes, før anlægget er fyldt med vand og korrekt udluftet. Selv korte perioder med tørløb kan beskadige pumpen. Før pumpen startes, gennemskylles anlægget med rent vand for at fjerne alle fremmedlegemer. Kabelindgangen/stikket skal altid pege nedad for at forhindre, at der trænger vand ind i klemkassen. Pumpens indløb skal altid være placeret så tæt på ekspansionsbeholderen (hvis denne er installeret) som muligt. Sørg for, at det vil være muligt at udlufte pumpen og rørsystemet, når installationen foretages. Hvis dette ikke er muligt, installeres pumpen med en luftudskiller. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 73

74 74 Tip og fejlfinding I lukkede ekspansionsanlæg skal pumpen om muligt anbringes ved returløbsrøret på grund af den lavere motortemperatur. En cirkulationspumpe med en termostat må ikke installeres for tæt på vandvarmere eller opbevaringsbeholdere. Varmeoverførslen kan påvirke termostaten. Pumpehovedets position kan justeres i henhold til de eksisterende pladsforhold i installationen. Acceptable installationspositioner for Grundfoscirkulationspumper. Placeringsmuligheder for pumpehoved. 74 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

75 Tip og fejlfinding 75 Brugsvandscirkulation Opstart af pumpen Luft i anlægget forårsager støj under drift. Dette problem elimineres, hvis anlægget udluftes korrekt: 1. Åbn for vandtilførslen. 2. Åbn en hane i slutningen af anlægget, indtil al luft er fjernet fra anlægget. 3. start pumpen, og lad den køre i et par minutter. 4. hvis der stadig er luft i anlægget, skal pumpen startes og stoppes 45 gange, indtil al luft er fjernet. 5. gælder kun for Grundfos Comfort: Indstil timeren og/ eller termostaten. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 75

76 76 Tip og fejlfinding Nyttige pumpetip Installation af Grundfoscirkulationspumper til recirkulation af varmt brugsvand Vådløbspumper skal altid monteres med akslen i vandret position. pumpen må aldrig startes, før anlægget er fyldt med vand og korrekt udluftet. Selv korte perioder med tørløb kan beskadige pumpen. før pumpen startes, gennemskylles anlægget med rent vand for at fjerne alle fremmedlegemer. kabelindgangen/stikket skal altid pege nedad for at forhindre, at der trænger vand ind i klemkassen. Pumpen skal altid installeres på returløbsrøret, aldrig på fremløbsrøret. I de tilfælde, hvor vandet er hårdt, anbefales det at installere en TPtørløbspumpe. 76 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

77 Tip og fejlfinding 77 Fejl Årsag Afhjælp 1. Støj fra radiatoren. a) for højt tryk passerer termostatventilen. a) termostatventilen er tilstoppet eller blokeret af snavs. Installér en hastighedsreguleret pumpe. Anlægstrykket falder, i takt med at flowet falder, hvorved støjen elimineres. Luk for alle øvrige radiatorer i anlægget, og indstil pumpen til maksimal hastighed. 2. Radiatoren afgiver ikke varme. b) Varmeanlægget er ikke korrekt afbalanceret. Anlægget genidriftsættes. Monter nye strengreguleringsventiler på samtlige radiatorer (kan indbygges i termostatventilerne) for at sikre en jævn fordeling af flowet. 3. En ikkehastighedsreguleret pumpe starter ikke. a) aflejringer har blokeret pumpen. Indstil pumpen til hastighed 3, og start den. Momentet vil være tilstrækkeligt til at fjerne afl ejringerne. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 77

78 78 Tip og fejlfinding Fejl Årsag Afhjælp a) motoraksel drejer i forkert retning. b) pumpen vendt forkert, ikke korrekt indreguleret. I 3fasede pumper ombyttes to faser. Vend pumpen 180. c) snavset løber. Åbn pumpen, og rengør løberen. BEMÆRK: Luk afspærringsventilen. 4. Pumpen generer ingen eller for lidt flow. d) sugestudsen er blokeret. Åbn pumpen, og rengør huset. BEMÆRK: Luk afspærringsventilen. e) Ventil lukket. Åben ventil (efterse spindlen). f) snavset filter. Rengør filter. g) luft i pumpen. Sluk for pumpen og udluft. Indstil gravitationsbremse h) hastigheden indstillet for lavt. i) overtryksventilen er indstillet for lavt. j) pumpens sætpunkt er for lavt. Indstil pumpen til højere hastighed. Indstil overtryksventilen til et højere tryk. Luk omløbet. Hæv pumpens eller styreenhedens sætpunkt. 78 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

79 Tip og fejlfinding 79 Fejl Årsag Afhjælp a) strømforsyning afbrudt. Efterse strømforsyningen. Tilslut om nødvendigt ekstern strømforsyning. 5. Pumpe stoppet, ingen effekt. b) sikringen blev udløst. Afhjælp kortslutningen. Reparer den løse kontakt. Kontrollér sikringsværdierne. Kontrollér pumpemotoren og ledninger. c) motorstarteren er aktiveret. Rengør blokerede eller langsomt roterende pumper. Indstil motorstrømmen. Kontrollér viskositeten. Reparer 2fasedriften. Udskift den defekte pumpe. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 79

80 80 Tip og fejlfinding Fejl Årsag Afhjælp a) termoafbryderen er aktiveret. Nedsæt medietemperaturen. Rengør blokerede eller langsomt roterende pumper. 6. Pumpe stoppet, strømforsyning til stede. 7. Støj fra anlægget, termostatventiler/rør b) termoafbryderen blev aktiveret. c) pumpen starter ikke. a) pumpeydelsen er for høj. Kontrollér viskositeten. Reparer 2fasedriften. Udskift den defekte pumpe. Debloker pumpen. Rengør pumpen. Øg hastigheden/ sætpunktet. Udskift kondensatoren. Reparer 2fasedriften. Udskift den defekte pumpe. Nedsæt hastigheden. Åbn omløbet/ ventilen. Hydraulisk udligning. Kontrollér målingerne på målepumpen/ anlægget. Juster pumpen. Kontrollér anlægget. Udskift pumpen. 80 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

81 Tip og fejlfinding 81 Fejl Årsag Afhjælp a) luft i pumpen. Udluft pumpen. Udluft og fyld anlægget Kontrollér ekspansionsbeholderen Installer luftudskilleren. b) pumpen kaviterer. Øg fortrykket. Nedsæt temperaturen. Neddrosl pumpen. Nedsæt hastigheden. 8. Støjende pumpe. c) resonansstøj. Monter pumpen på afdæmpningsmateriale. Installer rørkompensatorer. Juster pumpes hastighed. Juster anlæggets naturlige frekvens. Udskift pumpen/ motoren. d) bankelyde fra fremme legemer i pumpen/eller på ventilkegler. Rengør løberen. Udskift kontraventilen. Juster ventiltrykket. Juster ventilfjederen. Fastgør ventilkeglen. Vend ventilen. Udskift pumpen. Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 81

82 82 Tip og fejlfinding Find detaljerede oplysninger på Grundfos hus & have website Hjemmesiden giver dig let og direkte adgang til detaljerede produktoplysninger i vores WebCAPSdatabase. Følg nedennævnte fremgangsmåde. 1. besøg 2. klik på menuen Dimensioner en pumpe i venstre side og vælg. 3. her har du adgang til en række generelle produktoplysninger via linkene: Opvarmning, Trykforøgning, Privat vandforsyning, Industrielle anvendelser etc. 4. Vælg installation eller anvendelsesområde og følg instruktionerne. Så nemt er det! Spørgsmål: Hvornår skal en Grundfos ALPHA2pumpe justeres? Svar: ALPHA2 passer med sine fabriksindstillinger til mere end 80 % af alle varmeanlæg. Undtagelser: Når en ALPHA2pumpe anvendes til gulvop varmning med en rørsløjfe på >120 m, kan det være nødvendigt at justere fabriksindstillingen til et højere tryk pga. det høje tryktab i rørene. Med rør på op til maks. 90 m er fabriksindstillingen tilstrækkelig. Eksempel: Det længste rør i et gulvvarmeanlæg er 120 m. Med et tryktab på 0,017 m pr. meter rør vil det samlede tryktab (inkl. ventil og manifold) være på mere end de 2 m, som fabriksindstillingen giver ved lavt flow. 82 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

83 Tip og fejlfinding 83 Grundfos ALPHA2indstillinger: Tostrenget anlæg,? gulvvarme og manuel omløbsventil Etstrenget anlæg Omløbsidriftsætning Pumpeudluftning Automatisk omløbsventil De ovennævnte indstillinger gælder for de fleste anlæg som beskrevet. Men man bør altid læse instruktionsmanualen før installation. Grundfos MAGNAindstillinger: EXT Varmeanlæg i en og tofamiliehuse 83

84 84 Tip og fejlfinding Spørgsmål: Er det ok at lukke en pumpe ned i længere perioder? Svar: Ja, Grundfos Amærkede pumper af høj kvalitet kan lukkes ned i længere perioder uden problemer (typisk i sommermånederne). Når de tændes igen, løsner deres meget høje startmoment eventuelle aflejringer, som måtte være ophobet. Denne funktionalitet sikrer høj driftssikkerhed og lang levetid for pumpen. For pumper, der ikke er hastighedsregulerede, vil det være nødvendigt at indstille pumpen på trin 3 for at sikre et tilstrækkeligt moment til at pumpen kan starte. 84 Grundfos Installationshåndbog 4. udgave

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

gør energieffektivitet til din forretning

gør energieffektivitet til din forretning gør energieffektivitet til din forretning Smarte løsninger har deres egen farve Solar er en teknisk grossist inden for el, kommunikation, sikring, belysning, automation, vvs, ventilation og vedvarende

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder.

85.000. Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder. varme.danfoss.dk. hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss VVS-GUIDE 7: Dit værktøj til glade kunder 85.000 VVS-Guider hjælper dagligt med at sikre veludførte opgaver og tilfredse kunder. varme.danfoss.dk DANFOSS VVS-GUIDE

Læs mere

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe.

Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Den store varmepumpebog Vejledning, information og inspiration til indkøb af en varmepumpe. Indhold Velkomst 2 Varmepumpe en klog energiløsning 4 Tre afgørende spørgsmål ved valg af varmepumpe 6 Danfosss

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

www.spareventilator.dk

www.spareventilator.dk www.spareventilator.dk Den lille blå om Ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Energirådgiveren) Jørn Borup Jensen (Dansk Energi) og Thomas

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk

Den enkle løsning på en daglig udfordring. Danfoss Dynamic Valve. dynamic.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Dynamic Valve Den enkle løsning på en daglig udfordring Optimal temperaturstyring og automatisk indregulering af 2-rørs varmesystemer alt sammen i én enkelt ventil.

Læs mere

Den lille blå. om ventilation

Den lille blå. om ventilation Den lille blå om ventilation 1 Indholdsfortegnelse Side Den lille blå om ventilation Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut) Redaktionsgruppe: Jens Erik Pedersen (Teknologisk Institut), Arne

Læs mere

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv

Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv Installationsvejledning Sådan bruges magnetventiler Vi gør det lettere at være effektiv www.danfoss.com/ia ia.danfoss.com Sådan anvendes de magnetventiler Denne brochure er udarbejdet som en hjælp til

Læs mere

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG

GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG GØR BYGGEPLADSEN ENERGIRIGTIG 1-4 år afhængig af, hvor stort et hus man har Indhold Forord... Introduktion... Vigtige faktorer i planlægningen... Energien på byggepladsen... Lukning af byggeriet... Opvarmning

Læs mere

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet

GRUNDFOS CUE. Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet GRUNDFOS CUE E-løsninger med Grundfos CUE Den alsidige, vægmonterede frekvensomformer med E-pumpe-funktionalitet DEN VÆGMONTEREDE E-LØSNING Enkelhed, fleksibilitet og maksimal kontrol Endnu bedre E-løsninger

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport

Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer. PSO-projekt nr. 340-028. Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer PSO-projekt nr. 340-028 Projektrapport Reduktion af elforbrug til motordrift ved anvendelse af PM motorer Forfattere: Claus M. Hvenegaard

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010.

SEG. Kildepladsoptimering. Udstillinger. Danish Crown. DSB værksted NYHED! SEG autoadapt. Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010. AUTOADAPT3 CIRKULATION Kundeavis Nr. 38 14. årgang JUNI 2010 SEG grinderpumpen der kan selv... SEG autoadapt NYHED! Danish Crown DSB værksted Kildepladsoptimering Udstillinger Store besparelser, se side

Læs mere

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet

Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet Udredning vedrørende varmelagringsteknologier og store varmepumper til brug i fjernvarmesystemet November 2013 Projektdeltagere PlanEnergi (projektleder) Jyllandsgade 1 9520 Skørping Kontakt: Per Alex

Læs mere

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009

Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation. toilet. bryggers. køkken. bad REVIDERET UDGAVE 2009 REVIDERET UDGAVE 2009 Er der plads nok? Disponering af parcelhusets VVS-installation En vejledning for arkitekter og VVS-installatører toilet bryggers køkken bad Til arkitekten og VVS-installatøren Denne

Læs mere

blå Den lille om industriel Procesventilation

blå Den lille om industriel Procesventilation Glimrende lille opslagsbog hurtig adgang til nyttig viden Af Jan Ove Jensen, Energichef, Haldor Topsøe A/S Den lille blå om industriel Procesventilation fra Dansk Energi giver generelt en nyttig viden

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere

V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1. Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 1 Værd at vide om frekvensomformere V.A.V. 01 03/04/98 11:28 Side 2»Værd at vide om frekvensomformere«danfoss A/S Gengivelse tilladt med kildeangivelse Tryk: New Century Schoolbook,

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere