Tobias Faber: Arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen 2. Tobias Faber: Huset på Solbakkevej 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tobias Faber: Arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen 2. Tobias Faber: Huset på Solbakkevej 8"

Transkript

1 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 1 INDHOLD Forord 1 Tobias Faber: Arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen 2 Tobias Faber: Huset på Solbakkevej 8 Ebbe Clemmensen: Notater om "Eget hus", : 13 Kolofon I forbindelse med denne udgivelse har Realdania Ejendomme A/S rettet henvendelse til arkitekt, professor Tobias Faber om at være hovedforfatter på publikationen. Tobias Faber har om nogen anden næret et langt og nært venskab med arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen, og han har fra første færd fulgt opførelsen af parrets eget hus på Solbakkevej. Realdania Ejendomme skal derfor rette en varm tak til Tobias Faber for hans indsats i tilblivelsen af denne publikation. Samtidig rettes en stor tak til Samlingen af Arkitekturtegninger, Danmarks Kunstbibliotek for beredvillig hjælp og assistance i forbindelse med arkivundersøgelser til brug for publikationens historiske illustrationer samt til arkitektparrets to sønner, Jens og Lars Clemmensen, som løbende har assisteret med supplerende oplysninger og gode råd.

2 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 2 Køkkenvæg vendt mod spisepladsen. Væggen er komponeret med mondriansk inspirerede, farvesatte feltinddelinger i pastelfarver, hvor skabslåger, skuffer og den brede hejselem er holdt i gul, turkis, gråtoner og sort. I baggrunden opholdsstuen, hvor skorstenen markerer overgangen til den bagvedliggende tegnestue. Det smedede pejsesæt er tegnet af K. og E. Clemmensen.

3 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 3 FORORD Marts 2004 købte Realdania Ejendomme A/S arkitektparet Karen og Ebbe Clemmensens eget hus, Solbakkevej 57 i Gentofte, og selskabet har netop gennemført en gennemgribende restaurering af ejendommen. Huset er tegnet og opført af arkitekparet i 1953 som kombineret bolig og tegnestue. Byggeriets gennemførelse skete ved delvis finansiering i form af statslån, hvortil kunne ydes støtte til opførelse af 130 kvm. beboelse. Kombinationen af bolig og tegnestue muliggjorde at ejendommen kunne opførtes med et bebygget areal på 199 m2 og et samlet bruttoetageareal på i alt 316 kvm. Huset har indtil Realdania Ejendommes overtagelse været beboet af familien. Ejendommen er smukt og rekreativt beliggende ved den fredede Hundesømosen i Gentofte Kommune. Området tiltrak flere af datidens betydende arkitekter, som her byggede egne huse, så kvarteret i dag kan fremvise fine eksempler på efterkrigstidens arkitekturopfattelse. Karen og Ebbe Clemmensens hus er et af de mere eksperimenterende i kvarteret og fremstår med en sjælden kunstnerisk nerve i sit formsprog og leg med helhed, detaljer og farver. Den meget uformelle holdning til arkitekturen kommer til udtryk ved en ærlig og enkel sammenstilling af rustikke, beskedne og prisbillige materialer. Husets uortodokse arkitektur er en bevidst modreaktion mod samtidens mere formelle arkitekturopfattelse med påvirkninger fra international modernisme. Huset der på én gang kvalificerer sig med en raffineret form for beskedenhed og ligefremhed er bevaringsværdigt i højeste kategori. Det fremstår i dag nænsomt restaureret med størst mulig respekt for egenart og autenticitet - og for arkitekterne som tegnede og opførte. Realdania Ejendomme A/S har restaureret ejendommen i samarbejde med Kuben A/S. Ejendommen vil fremover blive udlejet med udgangspunkt i en videreførelse af husets tradition, hvor anvendelsen vil være en kombination af bolig og erhverv eksempelvis med tegnestue til en arkitekt. Realdania Ejendomme ønsker med denne publikation at styrke kendskabet og interessen for Karen og Ebbe Clemmensens arbejder, herunder ikke mindst at øge kendskabet til det faglige og kunstneristiske spænd og det dybe personlige engagement, som kendetegner dem begge i deres mangfoldighed af mangeartede, unikke arbejder. Realdania Ejendomme A/S, november 2004 Side 1

4 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 4 Hovedfløjens vestvendte facade set fra haven. Facadens store glaspartier bringer lys til fløjens rum og sikrer samtidig panoramaudsigt over haven og Hundesømosen. Arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen Af Tobias Faber Karen og Ebbe Clemmensen markerede sig stærkt og personligt i Dansk Arkitektur i et halvt hundrede år gennem deres nære samarbejde om mange forskelligartede arbejder fra bygningsopgaver til restaureringer, møbler og udstillinger. De tegnede bl.a. Skive Seminarium nu Gymnasium 1960, Blågård Seminarium og Enghavegård skole i Gladsaxe sammen med Jørgen Bo, L.O. Skolen i Helsingør og ambassadørboligen i Ottawa begge sammen med Jarl Heger, samt Kildeskovshallen i Gentofte , som blev deres hovedværk. I deres arkitektoniske formsprog og i valget af materialer arbejdede de på smukkeste måde videre med danske bygningstraditioner, men i Kildeskovshallen viste de hvor selvstændige de var i en overlegen blanding af nye materialer i en forfinet behandling af rene jernkonstruktioner. Side 2

5 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 5 Opholdsstuen med åbning til den bagvedliggende tegnestue. Hovedfløjens rum står i åben forbindelse og er eensidigt belyste med dagslys fra vestfacadens vinduespartier. Th. den store glasdør med udgang til terrassen og haven. Karen og Ebbe var begge børn af arkitekter, Ebbe endda i tredje generation. Farfaderen, Andreas Clemmensen var en pioner omkring århundredeskiftet 1900, særligt inden for det københavnske boligetagebyggeri. Han opførte også kirker og mange andre slags bygninger. Faderen Mogens Clemmensen var kongelig bygningsinspektør og byggede bl.a. det nye Nationalmuseum i tilslutning til det gamle Prinsens Palæ. Karen var datter af arkitekt Holger Mundt, som fortrinsvis virkede i Sønderjylland, hvor han bl.a. opførte Sønderborg Rådhus. Begges mødre var malerinder, Augusta Thejll Clemmensen og Harriet Mundt. Karen og Ebbe mødtes på Akademiet, hvorfra de tog afgang som arkitekter i henholdsvis 1941 og Herefter rejste de sammen til Stockholm og fik tegnestuepladser. Der var mange danske arkitekter i Sverige under krigen, hvor arkitektarbejdet var gået i stå i Danmark. I Stockholm fik Karen og Ebbe meget venskabelig kontakt med Jørn Utzon, Halldor Gunnløgsson, Nils og Eva Koppel, Erik Asmussen, Ole Hellweg og undertegnede, som på Akademiet fra første år gik i klasse med Karen og senere lavede afgangsopgave samtidigt med Ebbe. Her startede et venskab som blev meget betydningsfuldt for alle, og som efter krigen fortsatte resten af livet. Side 3

6 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 6 Spisestue, opholdsstue og tegnestue står alle i åben forbindelse, men med mulighed for at lukke af til tegnestuen med en skydedør. Th. slagbænken ved spisepladsen. Tv den mondriansk inspirerede køkkenvæg med hejselem og med gennemgående skuffer som betjenes fra begge sider. Et år efter hjemkomsten fra Stockholm etablerede Karen og Ebbe egen tegnestue og samarbejdede i fælles konkurrenceprojekter. Samarbejdet var hele tiden så tæt, at det var umuligt at skelne, hvad der var den enes og hvad der var den andens indsats, til trods for at de af temperament var meget forskellige. Ebbe havde stor teknisk snilde og var meget optaget af alle tekniske løsninger. Karen var meget kvindelig følsom over for sine nærmeste omgivelser, lavede smukke akvareller. Hun gik gerne op i detaljerne og tegnede tapeter og møbelstoffer. I 1950erne, lige efter sidste verdenskrig, var diskussionerne om arkitekturens formsprog og videre retning meget markante. På grund af materialebegrænsninger kunne man under krigen kun bygge i traditionelle materialer og man vidste meget lidt om, hvad der var sket uden for Europa. Interessen for hvad der var sket ude i verden var stor. Særligt USA, hvortil så mange betydelige europæiske arkitekter var søgt hen - Mies van der Rohe, Gropius, Neutra - blev et foregangsland indenfor arkitektur. Amerikaneren Frank Lloyd Wright havde haft stor indflydelse på udviklingen i USA, og strømmen af tidsskrifter formidlede de nye strømninger til den europæiske arkitektverden. Særligt Mies van der Rohe gjorde stort indtryk i Danmark. De unge danske arki- Side 4

7 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 7 Øverst til venstre: Værelsesgangen i nordfløjen med de to børneværelser i gangens venstre side med udsigt til haven. Th. bade- og toiletrum samt indbyggede skabe. Nederst forældresoveværelse med udgang til overdækket balkon. Øverst til højre: Forældresoveværels et med skabsvæg og udgang til overdækket balkon og kig til havens lysthus. tekter tegnede egne huse, Jørn Utzon i 1952, og snart fulgte Erik Christian Sørensen og Halldor Gunnløgsson efter med huse, som markerer sig stærkt i vor nyere arkitekturhistorie. Karen og Ebbe Clemmensen byggede også eget hus, men de var opmærksomme på forbilledernes formalisme, hvor smukke de end var. Her måtte beboerne lære at indordne sig under bygningernes formelle æstetiske krav, og så længe bygherren var arkitekten selv, skete det jo også på smukkeste måde. Selv om Karen og Ebbe godt kunne beundre kammeraternes arbejder var de også ret kritiske. I forbindelse med en faglig diskussion tegnede Ebbe en morsom tegning til et tidsskrift. Den forestillede et aflangt legeme sammensat af to kuber sat oven på hinanden, udført af glas, kantet af stålprofiler. Inden for dette legeme forsøger en stor kraftig og høj mand fortvivlet at få plads, men han støder imod alle vegne. Mennesket kan ikke tilpasse sig dette rum, hvor meget han end forsøger. Karen og Ebbe stillede selv det krav til deres nye hus: At en bolig primært indrettes efter menneskelige behov og den udvikling som en familie gennemgår fra unge forældre med småbørn til pensionisttilværelse med børnebørn og oldebørn på jævnlige besøg. Side 5

8 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 8 Øverst til venstre: Køkkenet med originalt inventar og med hovedfløjens eneste vindue vendt mod Solbakkevej. Øverst til Højre: Toilet i værelsesfløjen med væggene holdt i pastelfarver og med gulv i stiftmosaik. Ebbe har senere i 1967 beskrevet de krav han og Karen oprindeligt stillede til deres hus: Et hus er ikke noget statisk afsluttet. Den finske arkitekt Alvar Aalto har sagt: Et hus er ikke færdigt, før det er revet ned, og det er jo rigtigt. Det er rammen om et levende indhold, og det ændrer sig med indholdet. Den sidste del af denne hensigtserklæring er til fulde opfyldt i deres eget hus men det er heldigvis ikke revet ned. Side 6

9 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 9 Stue- og haveplan: Bebyggelsesplanen følger med dens knæk og forskydninger grundens udformning mod syd og nord og optager samtidig Solbakkevejs krumme forløb. Haveplanen fra 1953 er udarbejdet i samarbejde med havearkitekt Georg Boye. Haven fremstår i dag relativt autentisk med den oprindelige udformning og med kun få ændringer i beplantningen. Forarealet mod Solbakkevej er siden opførelse omlagt og fremstår nu, som helhed, med fast belægning i chaussesten og med hækafgrænsning langs vejens fortov. Side 7

10 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 10 Husets indgangsparti med hoveddør og garageport samt lemme til levering af mælk og placering af skraldespand oprindeligt med direkte nedkast fra køkken. HUSET PÅ SOLBAKKEVEJ Af Tobias Faber Til huset på Solbakkevej fandt de en meget smuk grund i Jægersborg, en skråning, som falder mod vest og med udsigt over Hundesømosen. Grunden er svagt trapez-formet med skrå sider mod nord og syd. Huset blev opført i 3 fløje, der alle følger grundgrænserne mod nord, øst og syd, og med midterfløjen mod Solbakkevej, hvor hovedindgangen ligger. Midterfløjen knækker så den følger vejens krumning og rummer de fælles opholdsrum, der med store glaspartier vender sig mod haven og udsigten. Fløjen rummer forstue, spisestue, dagligstue og tegnestue, alle i åben forbindelse. Sydfløjen har, som også nordfløjen, egen indgang fra syd og indeholder to rum, som til at begynde med blev lejet ud som værelser. Nordfløjen rummer sove- og børneværelser og en kælder med værkstedsrum. Side 8

11 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 11 Facaden mod Solbakkevej opført i gasbeton. Det østvendte, kvadratiske vindue er husets eneste lysindtag og visuelle kontakt til Solbakkevej. Udbygningen med hvidmalet dør er cykelskur. Da de to sønner blev større blev der byttet værelser og det store soveværelse blev indrettet som værelse / musik-øverum til Jazz-sessions o.l. Efter at børnene var flyttet hjemmefra og blev gift kom der børnebørn, som der altid var plads til ved overnatninger. Jeg kender ikke noget andet hus, som i den grad som dette har evnet at tilpasse sig beboernes krav gennem mere end 50 år. Mod Solbakkevej er huset lukket for lysindtag. Kun køkkenet, som vender mod vejen er med et enkelt kvadratisk vindue, skab til varelevering og et oprindeligt direkte nedkast til skraldespand. Men gennem lemme i skabsvæggen i hele køkkenbordets længde er der altid mulighed for både kontakt med husets øvrige beboere og udsigten gennem spisestuen til haven. Tegnestuens nære forbindelse med opholdsrummet via en skydedør fortæller, hvordan et arkitektpar ofte arbejder om aftenen. Da tegnestuens opgavemængde voksede blev det nødvendigt at finde arbejdslokaler ude i byen og den gamle tegnestue blev herefter anvendt til skitsering og modelbyggeri. Kælderen under tegnestuen blev anvendt til foto- og tegningsarkiv samt indrettedes til mørkekammer med mulighed for affotografering af tegninger og modeller. Side 9

12 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 12 Forarealet mod Solbakkevej i den oprindelige udformning med belægning i hårdtbrændt tegl. I plænen Thuja og Cypres. Privat foto, ca Sidefløjene ligger parallelt med de skæve grundgrænser mod nord og syd og placeringen tæt på skel giver maksimalt haveareal mod sydvest. Husets placering og form giver naturligvis skævheder i selve planudformningen, men disse er udnyttet arkitektonisk på en smuk måde. Haven er udformet med assistance fra havearkitekt, Georg Boye. Indvendigt optages skævhederne i overgangene mellem husets forskellige funktioner og er med til at accentuere disse. Skævhederne opfattes kun naturlige for husets anvendelse. Udvendigt tages skævhederne op af den store samlende tagflade, der herved får yderligere karakter. Huset blev opført i de år, hvor der kunne gives statslån til enfamiliehuse, som kun var 130 kvadratmeter store, men det var også muligt at få ekstra tilladelse til at opføre et særligt erhvervs- eller arbejdsrum som f.eks. en arkitekttegnestue. Huset blev meget prisbilligt i opførelse. Der blev udelukkende anvendt ganske enkle materialer. Selve bygningen blev opført af letbeton og pudset indvendigt. Taget består af spær på en midterås. Tagets underside er beklædt med høvlede brædder med mellemrum, herpå brunt tjærepapir og 10 cm rockwool. Tagdækningerne er udført af asfaltpap med skifergrus, lagt omkring opkilede brædde-flager svarende til rullebredden på ca. en alen. Denne udformning er Side 10

13 Solbakkevej_Indhold 08/12/04 11:03 Side 13 Øverst til venstre: Lysthuset. Facadeskitse i akvarel med farveafsætning af søjler, søjlehoveder og spær m.v. Øverst til højre: Lysthuset. Planskitse i akvarel. yderst karakterfuld og giver hele huset sin egenart. Hertil bidrager også den meget specielle udformning af skorstenens afslutning, et lille kunstværk i sig selv. Gulvet er af beton, som i værelsesfløjens gang og værelser oprindeligt var belagt med henholdsvis linoleum og hestehårstæpper. I opholds- og tegnestue er gulvet blot malet og der er guldvarme, mens der i soverum og værelser oprindeligt har været eksperimenteret med elektrisk loftvarme nu el-radiatorer. Gulvmaterialer i værelsesfløjen og armaturer er ændret gennem årene. Anvendelsen af farver er yderst veldefineret fortrinsvis pastelfarver, men med få indslag af rødt, gråt og sort. Der er kærligt kælet for indgangspartiet og garagen med gule nuancer, gråt, sort og enkelte røde striber, komponeret i et mondriansk mønster. Samme mondrianske inspiration går igen på køkkenvæggen mod spisepladsen, hvor skabslåger, hejselem og skuffer markerer sig fantasifuldt med farvesætning i sorte, gule, grå og turkise felter. Mod haven er vinduernes udvendige stafferinger angivet med en smal turkis strib. Brystninger er holdt i gul og sort. Farvevalget indordner sig som helhed det både beskedne og karakterfulde helhedsindtryk. Side 11

14 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 14 Øverst til venstre: Lysthuset. Indgangspartiet med søjlebåret udhæng og skydedør til opholdsrummet. Taget er, som på hovedhuset, klinkbygget med bræddeflager svøbt i tagpap. Øverst til højre: Lysthuset. Søjler med søjlehoveder i fantasifuld konstruktion og lystige farver. I haven står et meget yndefuldt lille hus, virkeligt et lysthus, hvis konstruktion arkitekterne har moret sig med at forme både konstruktivt og skulpturelt, alt i festlige farver. Huset er indrettet som et tehus med borde og stole og kan også anvendes som legehus for børn. Her finder man endnu en kvalitet, som hovedhuset ikke umiddelbart afslører. Lysthuset er et eksempel på lysten til det legende, hvor hittepåsomheden og det uformelle kommer til udtryk i en nærmest postmodernistisk udførelse med søjler og søjlehoveder i lystige farver og med indvendige dekorationer og draperinger, som på charmerende vis leder tanken hen på barnlig frigørelse af alle vedtagne konventioner. Samme trang til det eksperimenterende og legende ses også i familiens sommerhus på Refsnæs, hvor Karen og Ebbe i en tilbygning til huset egenhændigt formede en stor skulptur af teglsten og beton omkring tre forskellig rettede kaminer. Side 12

15 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 15 Notater om Eget hus, : Af Ebbe Thejll Clemmensen For at holde af et hus må man kende det virkelig indgående og det kan man vel ikke uden at have levet sammen med det gennem en længere årrække. Vores hus har netop gennemlevet en meget karakteristisk periode for en bolig: fra børnene begyndte skolen til de rejser hjemmefra - mere end halvdelen af deres liv. Et hus er ikke noget statisk - afsluttet - det er noget levende, - foranderligt. Den finske arkitekt Alvar Aalto har sagt: et hus er ikke færdigt, før det er revet ned. Og det er jo rigtigt - det er rammen om et levende indhold og ændrer sig med indholdet. Det gælder huset i forhold til byens centrum med udstillinger, teater..., men med støj og os. Det gælder huset i forhold til omgivelserne - vejens støj og havens fred - og i dette tilfælde havens kontakt med en park, som kan give generende indblik. I selve huset fortsætter de modstridende ønsker: Arbejdsro (i dette tilfælde på tegnestuen) samtidid med at børnene skal kunne udfolde sig med leg, musik og snedkerering. Familiens fællesliv samtidig med at hver især skal kunne være sig selv. Køkkenets kontakt med stuen og haven, men uden at forpligtelsen til altid at have orden i køkkenet følger med. Tegnestuens mulighed for at have kontakt med stuen ved aftenarbejde eller som udvidelse ved særlige lejligheder. Endelig er der ønsket om flexibilitet: øgning og senere indskrænkning af det samlede areal eller ombytning af funktionerne. Alle disse ønsker og ønsket om at udnytte grundens særlige forhold - i dette tilfælde kileformen, det skrånende terræn og udsigten mod parken - har vi søgt at opfylde. Huset følger grundens skrå sider og åbner sig mod udsigten mod parken. Et terrænspring hindrer indblik fra stien i parken. Huset er lukket mod vejen og mod nord, hvor skabe toiletrum, garage, vindfang og køkken er placeret. Planen er tredelt: tegnestue mod syd, sovevær., børneværelser, værksteder og musikrum mod vest, fællesrummene: stue og spiseplads i midten. Hver gruppe har egen indgang. Tegnestuen har skydedør mod stuen (giver ikke lydisolering, men begge forældre er på tegnestuen). Køkkenet har hejselem mod spisepladsen (spisepl. i køkkenet ikke nødv.). Lemmen giver udsigt mod haven og er som oftest åben. Ønsket om god plads uden at det går ud over økonomien søgte vi at klare ved at anvende beskedne materialer: ydermure af ubehandlede letbetonblokke, umalet fyrretræ og paptag. Gulve af beton, malet eller betrukket med hestedækken. Side 13

16 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 16 Øverst: Huset set fra haven. Akvarel af K. C. Nederst: Opholdsstuen set mod tegnestuen. Akvarel af K. C. Ændringer gennem årene: To smårum ved tegnestuen udlejet de første år, inddraget et af gangen. Tegnestuen for lille, medarbejderne flyttet til byens centrum. Tegnestuen anvendes til skitseringsarbejde, studie af modeller, skrivearbejde. Soveværelset ændret til børnevær. og musikstue, som også anvendes efter at sønnerne er flyttet hjemmefra - til jam-sessions o.l. Det ene børnevær. er nu blevet gæsteværelse til barnebarn, det andet er blevet forældresoveværelse. Værkstederne i kælderen anvendes med mellemrum af drengene til fremstilling af egne møbler og til keramikeksperimenter (ovn og drejeskive). EC Side 14

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej

Ringstedgade 10, 4700 Næstved tlf. 4061 7749 Email h@gro-maa.dk www.gro-maa.dk. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny 1. sal Præstøvej 143 i Næstved. Skitseforslag, til ny indretning Naverland 34 i Glostrup Skitseforslag, til ny indretning Naverland

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne

,,Børge. Der er ingen japanske turister denne 8 Living Møbeldesign SØNDAG DEN 11. MARTS 2012 Havearkitekten Morten Klint, som indrettede den store, skrå grund på fortrinlig vis, skabte en have med solkroge og op til fire meter brede hække, der snildt

Læs mere

Møllebugten. Møllebugten

Møllebugten. Møllebugten Møllebugten Dette eksklusive byggeprojekt er beliggende i Sønderborg, som er en af de smukkeste byer i Danmark. Byen ligger ved Alssund og er omgivet af naturskønne skove og strande. Boligerne er placeret

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME

ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME ET LILLE UDVALG AF FRANSKE EJENDOMME Vi har flere hundrede ejendomme til salg i Sydfrankrig. Her er et lille udvalg. Kontakt os med Deres ønsker og behov på tlf 70 20 29 59 eller email hs@helleskovby.dk

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse.

TAK FOR INTERESSEN. 25 10 21 11 info@huskoncept.dk. Tak for din interesse. TAK FOR INTERESSEN Tak for din interesse. Det at købe hus er en stor og vigtig beslutning, som vi gerne vil hjælpe dig med. Vores koncept består af en række husmodeller, som du kan købe med de givne specifikationer.

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan Et londonsk rækkehus fra victoriatiden er af en dansk familie blevet forvandlet til et moderne fremtidshjem. Trådløs overvågning, fladskærme i de fleste rum og fjernbetjente gaspejse er blot nogle af de

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg

Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Borgergade 105-107 Moderne byggeri i centrum af Silkeborg Arbejdernes Andels-Boligforening og Silkeborg Boligselskab har i samarbejde været drivkraften bag dette toneangivende byggeri i centrum af Silkeborg.

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

bunker de luxe langeland BOLIG

bunker de luxe langeland BOLIG BOLIG langeland På Langeland ligger et usædvanligt fritidshus som en cool arkitektonisk perle på stranden mellem sand og store kampesten. Bygget i rå beton og fyrretræ og indrettet super minimalistisk

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT!

USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! USA New York, Columbus Circle, ER INDKØBT! Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

anastassiades london lysmesteren

anastassiades london lysmesteren BOLIG london Stue Over den sartgrønne George Smith-sofa hænger et kobberspejl fra Michaels limited edition. Spejleffekten skaber et på én gang roligt look og interessante lyseffekter i rummet, som er badet

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser

Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser Dagens Danmark eller lidt om Hansens byggeoplevelser En smuk rødbøg og hvad så? Den dækker faktisk Hansens nye hus opført af Hansens egne håndværkere efter tegninger fra undertegnede. Det er jo et gammeldags

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal

Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om. hentes i Edvard Thomsens vej 5 D 1 sal 23 1 th 29381373 Alle radiatorer 439 DTEK Ikke nok kraft på radiatorene så vi aldrig kommer over 19-20 grader om vinteren skrivelse af 04.10.2011+ 20 gr. Er OK. Ved besigtigelse af lejlighed mellem Pihl

Læs mere

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg

Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Vestergade 33, Frøslev 6330 Padborg Særdeles charmerende og børnevenlig villa med god plads både ude og inde! Sag: 62301362 edc.dk Trøst & Mensel Ejendomsmægler, MDE Hærvejen 49-6230 Rødekro Tlf. 74661111-623@edc.dk

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris

BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris BIG og BNS i innovativt parløb til fast pris Man kan godt bygge unik arkitektur i totalentreprise. Det er Gammel Hellerup Gymnasiums seneste knopskud bevis på. Totalentreprise har et blakket ry blandt

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk

Harresøvej 15 7323 Give Tlf.: 4055 4550 Fax: 7573 0407 e-mail: mail@lillelundhuse.dk www.lillelundhuse.dk MedByg MedByg kan i princippet foregå i alle vores huse. Alt, der bygges i samarbejde med os, er individuelt. Prisen på et individuelt hus er naturligvis også lidt højere, men der er mange forhold, der

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelsen af et hus i Mariagerfjord Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 13. maj 2008 NKN-33-02129 Inv Afgørelse i sagen om opførelsen af

Læs mere

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12.

Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. www.planethuse.dk Når du køber et Planet-Hus med Grøn Energipakke, får du en lup med. Ellers er el-regningen nemlig ikke til at få øje på SØNDAG DEN 12. AUGUST 2012 BOLIG INDRETNING DESIGN TIPS GUIDE BREVKASSE

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: BAKKEKAMMEN OG MØLLEVANGEN, HOLBÆK Historie Bakkekammen og Møllevangen er en del af Stormøllegård-konsortiets udstykning

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup

Lejeboliger i Aarup. 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Lejeboliger i Aarup 25 attraktive boliger 3 forskellige boligtyper ved Mørkmosehøj, 5560 Aarup Kielberg Ejendomsadministration Hunderupvej 71 Postboks 1311 5100 Odense C Tlf. 6311 7880 www.albeca.dk mail@albeca.dk

Læs mere

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig.

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig. Jubilæum, Højbakkegård Maj 2008 Goddag alle sammen. Mit navn er Ruth Campau. Til hverdag er jeg billedkunstner her i dag taler jeg som kunstkonsulent for Universitets og Bygningsstyrelsen, UBST UBST har

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse

LEH. lavenergihuse.net arkitekttegnede huse LEH LEH 21 Horsens 145 m2 Byggeår 2012 LEH 21 Horsens 145 m2 Minimalistisk stil med ensidig tag hældning. Et hus, der åbner sig op, med store glaspartier, som giver optimalt lysindfald i living områderne.

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010 TINE GÅR FOR HVIDT TINE KJELDSEN BLIVER MERE POSITIV, NÅR HUN FÅR LYS. DER- FOR HAR HUN VALGT AT INDRETTE FAMILIENS BOLIG HVIDT I HVIDT TILSAT NORDISK ENKELHED OG ETNISKE STREJF. OG SÅ HAR HUN I ØVRIGT

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

New York, Columbus Circle

New York, Columbus Circle New York, Columbus Circle Ejendommen The Sheffield blev købt af en fremsynet projektudvikler der har valgt at inddrage de øverste 3 etager til fælles-områder. På etage 57, 58 og 59 er der således skabt

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox. www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] 2 www.musicflexbox.dk VELKOMMEN TIL MUSIC FLEXBOX Music Flexbox har i

Læs mere