Tobias Faber: Arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen 2. Tobias Faber: Huset på Solbakkevej 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tobias Faber: Arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen 2. Tobias Faber: Huset på Solbakkevej 8"

Transkript

1 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 1 INDHOLD Forord 1 Tobias Faber: Arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen 2 Tobias Faber: Huset på Solbakkevej 8 Ebbe Clemmensen: Notater om "Eget hus", : 13 Kolofon I forbindelse med denne udgivelse har Realdania Ejendomme A/S rettet henvendelse til arkitekt, professor Tobias Faber om at være hovedforfatter på publikationen. Tobias Faber har om nogen anden næret et langt og nært venskab med arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen, og han har fra første færd fulgt opførelsen af parrets eget hus på Solbakkevej. Realdania Ejendomme skal derfor rette en varm tak til Tobias Faber for hans indsats i tilblivelsen af denne publikation. Samtidig rettes en stor tak til Samlingen af Arkitekturtegninger, Danmarks Kunstbibliotek for beredvillig hjælp og assistance i forbindelse med arkivundersøgelser til brug for publikationens historiske illustrationer samt til arkitektparrets to sønner, Jens og Lars Clemmensen, som løbende har assisteret med supplerende oplysninger og gode råd.

2 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 2 Køkkenvæg vendt mod spisepladsen. Væggen er komponeret med mondriansk inspirerede, farvesatte feltinddelinger i pastelfarver, hvor skabslåger, skuffer og den brede hejselem er holdt i gul, turkis, gråtoner og sort. I baggrunden opholdsstuen, hvor skorstenen markerer overgangen til den bagvedliggende tegnestue. Det smedede pejsesæt er tegnet af K. og E. Clemmensen.

3 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 3 FORORD Marts 2004 købte Realdania Ejendomme A/S arkitektparet Karen og Ebbe Clemmensens eget hus, Solbakkevej 57 i Gentofte, og selskabet har netop gennemført en gennemgribende restaurering af ejendommen. Huset er tegnet og opført af arkitekparet i 1953 som kombineret bolig og tegnestue. Byggeriets gennemførelse skete ved delvis finansiering i form af statslån, hvortil kunne ydes støtte til opførelse af 130 kvm. beboelse. Kombinationen af bolig og tegnestue muliggjorde at ejendommen kunne opførtes med et bebygget areal på 199 m2 og et samlet bruttoetageareal på i alt 316 kvm. Huset har indtil Realdania Ejendommes overtagelse været beboet af familien. Ejendommen er smukt og rekreativt beliggende ved den fredede Hundesømosen i Gentofte Kommune. Området tiltrak flere af datidens betydende arkitekter, som her byggede egne huse, så kvarteret i dag kan fremvise fine eksempler på efterkrigstidens arkitekturopfattelse. Karen og Ebbe Clemmensens hus er et af de mere eksperimenterende i kvarteret og fremstår med en sjælden kunstnerisk nerve i sit formsprog og leg med helhed, detaljer og farver. Den meget uformelle holdning til arkitekturen kommer til udtryk ved en ærlig og enkel sammenstilling af rustikke, beskedne og prisbillige materialer. Husets uortodokse arkitektur er en bevidst modreaktion mod samtidens mere formelle arkitekturopfattelse med påvirkninger fra international modernisme. Huset der på én gang kvalificerer sig med en raffineret form for beskedenhed og ligefremhed er bevaringsværdigt i højeste kategori. Det fremstår i dag nænsomt restaureret med størst mulig respekt for egenart og autenticitet - og for arkitekterne som tegnede og opførte. Realdania Ejendomme A/S har restaureret ejendommen i samarbejde med Kuben A/S. Ejendommen vil fremover blive udlejet med udgangspunkt i en videreførelse af husets tradition, hvor anvendelsen vil være en kombination af bolig og erhverv eksempelvis med tegnestue til en arkitekt. Realdania Ejendomme ønsker med denne publikation at styrke kendskabet og interessen for Karen og Ebbe Clemmensens arbejder, herunder ikke mindst at øge kendskabet til det faglige og kunstneristiske spænd og det dybe personlige engagement, som kendetegner dem begge i deres mangfoldighed af mangeartede, unikke arbejder. Realdania Ejendomme A/S, november 2004 Side 1

4 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 4 Hovedfløjens vestvendte facade set fra haven. Facadens store glaspartier bringer lys til fløjens rum og sikrer samtidig panoramaudsigt over haven og Hundesømosen. Arkitektparret Karen og Ebbe Clemmensen Af Tobias Faber Karen og Ebbe Clemmensen markerede sig stærkt og personligt i Dansk Arkitektur i et halvt hundrede år gennem deres nære samarbejde om mange forskelligartede arbejder fra bygningsopgaver til restaureringer, møbler og udstillinger. De tegnede bl.a. Skive Seminarium nu Gymnasium 1960, Blågård Seminarium og Enghavegård skole i Gladsaxe sammen med Jørgen Bo, L.O. Skolen i Helsingør og ambassadørboligen i Ottawa begge sammen med Jarl Heger, samt Kildeskovshallen i Gentofte , som blev deres hovedværk. I deres arkitektoniske formsprog og i valget af materialer arbejdede de på smukkeste måde videre med danske bygningstraditioner, men i Kildeskovshallen viste de hvor selvstændige de var i en overlegen blanding af nye materialer i en forfinet behandling af rene jernkonstruktioner. Side 2

5 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 5 Opholdsstuen med åbning til den bagvedliggende tegnestue. Hovedfløjens rum står i åben forbindelse og er eensidigt belyste med dagslys fra vestfacadens vinduespartier. Th. den store glasdør med udgang til terrassen og haven. Karen og Ebbe var begge børn af arkitekter, Ebbe endda i tredje generation. Farfaderen, Andreas Clemmensen var en pioner omkring århundredeskiftet 1900, særligt inden for det københavnske boligetagebyggeri. Han opførte også kirker og mange andre slags bygninger. Faderen Mogens Clemmensen var kongelig bygningsinspektør og byggede bl.a. det nye Nationalmuseum i tilslutning til det gamle Prinsens Palæ. Karen var datter af arkitekt Holger Mundt, som fortrinsvis virkede i Sønderjylland, hvor han bl.a. opførte Sønderborg Rådhus. Begges mødre var malerinder, Augusta Thejll Clemmensen og Harriet Mundt. Karen og Ebbe mødtes på Akademiet, hvorfra de tog afgang som arkitekter i henholdsvis 1941 og Herefter rejste de sammen til Stockholm og fik tegnestuepladser. Der var mange danske arkitekter i Sverige under krigen, hvor arkitektarbejdet var gået i stå i Danmark. I Stockholm fik Karen og Ebbe meget venskabelig kontakt med Jørn Utzon, Halldor Gunnløgsson, Nils og Eva Koppel, Erik Asmussen, Ole Hellweg og undertegnede, som på Akademiet fra første år gik i klasse med Karen og senere lavede afgangsopgave samtidigt med Ebbe. Her startede et venskab som blev meget betydningsfuldt for alle, og som efter krigen fortsatte resten af livet. Side 3

6 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 6 Spisestue, opholdsstue og tegnestue står alle i åben forbindelse, men med mulighed for at lukke af til tegnestuen med en skydedør. Th. slagbænken ved spisepladsen. Tv den mondriansk inspirerede køkkenvæg med hejselem og med gennemgående skuffer som betjenes fra begge sider. Et år efter hjemkomsten fra Stockholm etablerede Karen og Ebbe egen tegnestue og samarbejdede i fælles konkurrenceprojekter. Samarbejdet var hele tiden så tæt, at det var umuligt at skelne, hvad der var den enes og hvad der var den andens indsats, til trods for at de af temperament var meget forskellige. Ebbe havde stor teknisk snilde og var meget optaget af alle tekniske løsninger. Karen var meget kvindelig følsom over for sine nærmeste omgivelser, lavede smukke akvareller. Hun gik gerne op i detaljerne og tegnede tapeter og møbelstoffer. I 1950erne, lige efter sidste verdenskrig, var diskussionerne om arkitekturens formsprog og videre retning meget markante. På grund af materialebegrænsninger kunne man under krigen kun bygge i traditionelle materialer og man vidste meget lidt om, hvad der var sket uden for Europa. Interessen for hvad der var sket ude i verden var stor. Særligt USA, hvortil så mange betydelige europæiske arkitekter var søgt hen - Mies van der Rohe, Gropius, Neutra - blev et foregangsland indenfor arkitektur. Amerikaneren Frank Lloyd Wright havde haft stor indflydelse på udviklingen i USA, og strømmen af tidsskrifter formidlede de nye strømninger til den europæiske arkitektverden. Særligt Mies van der Rohe gjorde stort indtryk i Danmark. De unge danske arki- Side 4

7 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 7 Øverst til venstre: Værelsesgangen i nordfløjen med de to børneværelser i gangens venstre side med udsigt til haven. Th. bade- og toiletrum samt indbyggede skabe. Nederst forældresoveværelse med udgang til overdækket balkon. Øverst til højre: Forældresoveværels et med skabsvæg og udgang til overdækket balkon og kig til havens lysthus. tekter tegnede egne huse, Jørn Utzon i 1952, og snart fulgte Erik Christian Sørensen og Halldor Gunnløgsson efter med huse, som markerer sig stærkt i vor nyere arkitekturhistorie. Karen og Ebbe Clemmensen byggede også eget hus, men de var opmærksomme på forbilledernes formalisme, hvor smukke de end var. Her måtte beboerne lære at indordne sig under bygningernes formelle æstetiske krav, og så længe bygherren var arkitekten selv, skete det jo også på smukkeste måde. Selv om Karen og Ebbe godt kunne beundre kammeraternes arbejder var de også ret kritiske. I forbindelse med en faglig diskussion tegnede Ebbe en morsom tegning til et tidsskrift. Den forestillede et aflangt legeme sammensat af to kuber sat oven på hinanden, udført af glas, kantet af stålprofiler. Inden for dette legeme forsøger en stor kraftig og høj mand fortvivlet at få plads, men han støder imod alle vegne. Mennesket kan ikke tilpasse sig dette rum, hvor meget han end forsøger. Karen og Ebbe stillede selv det krav til deres nye hus: At en bolig primært indrettes efter menneskelige behov og den udvikling som en familie gennemgår fra unge forældre med småbørn til pensionisttilværelse med børnebørn og oldebørn på jævnlige besøg. Side 5

8 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 8 Øverst til venstre: Køkkenet med originalt inventar og med hovedfløjens eneste vindue vendt mod Solbakkevej. Øverst til Højre: Toilet i værelsesfløjen med væggene holdt i pastelfarver og med gulv i stiftmosaik. Ebbe har senere i 1967 beskrevet de krav han og Karen oprindeligt stillede til deres hus: Et hus er ikke noget statisk afsluttet. Den finske arkitekt Alvar Aalto har sagt: Et hus er ikke færdigt, før det er revet ned, og det er jo rigtigt. Det er rammen om et levende indhold, og det ændrer sig med indholdet. Den sidste del af denne hensigtserklæring er til fulde opfyldt i deres eget hus men det er heldigvis ikke revet ned. Side 6

9 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 9 Stue- og haveplan: Bebyggelsesplanen følger med dens knæk og forskydninger grundens udformning mod syd og nord og optager samtidig Solbakkevejs krumme forløb. Haveplanen fra 1953 er udarbejdet i samarbejde med havearkitekt Georg Boye. Haven fremstår i dag relativt autentisk med den oprindelige udformning og med kun få ændringer i beplantningen. Forarealet mod Solbakkevej er siden opførelse omlagt og fremstår nu, som helhed, med fast belægning i chaussesten og med hækafgrænsning langs vejens fortov. Side 7

10 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 10 Husets indgangsparti med hoveddør og garageport samt lemme til levering af mælk og placering af skraldespand oprindeligt med direkte nedkast fra køkken. HUSET PÅ SOLBAKKEVEJ Af Tobias Faber Til huset på Solbakkevej fandt de en meget smuk grund i Jægersborg, en skråning, som falder mod vest og med udsigt over Hundesømosen. Grunden er svagt trapez-formet med skrå sider mod nord og syd. Huset blev opført i 3 fløje, der alle følger grundgrænserne mod nord, øst og syd, og med midterfløjen mod Solbakkevej, hvor hovedindgangen ligger. Midterfløjen knækker så den følger vejens krumning og rummer de fælles opholdsrum, der med store glaspartier vender sig mod haven og udsigten. Fløjen rummer forstue, spisestue, dagligstue og tegnestue, alle i åben forbindelse. Sydfløjen har, som også nordfløjen, egen indgang fra syd og indeholder to rum, som til at begynde med blev lejet ud som værelser. Nordfløjen rummer sove- og børneværelser og en kælder med værkstedsrum. Side 8

11 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 11 Facaden mod Solbakkevej opført i gasbeton. Det østvendte, kvadratiske vindue er husets eneste lysindtag og visuelle kontakt til Solbakkevej. Udbygningen med hvidmalet dør er cykelskur. Da de to sønner blev større blev der byttet værelser og det store soveværelse blev indrettet som værelse / musik-øverum til Jazz-sessions o.l. Efter at børnene var flyttet hjemmefra og blev gift kom der børnebørn, som der altid var plads til ved overnatninger. Jeg kender ikke noget andet hus, som i den grad som dette har evnet at tilpasse sig beboernes krav gennem mere end 50 år. Mod Solbakkevej er huset lukket for lysindtag. Kun køkkenet, som vender mod vejen er med et enkelt kvadratisk vindue, skab til varelevering og et oprindeligt direkte nedkast til skraldespand. Men gennem lemme i skabsvæggen i hele køkkenbordets længde er der altid mulighed for både kontakt med husets øvrige beboere og udsigten gennem spisestuen til haven. Tegnestuens nære forbindelse med opholdsrummet via en skydedør fortæller, hvordan et arkitektpar ofte arbejder om aftenen. Da tegnestuens opgavemængde voksede blev det nødvendigt at finde arbejdslokaler ude i byen og den gamle tegnestue blev herefter anvendt til skitsering og modelbyggeri. Kælderen under tegnestuen blev anvendt til foto- og tegningsarkiv samt indrettedes til mørkekammer med mulighed for affotografering af tegninger og modeller. Side 9

12 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 12 Forarealet mod Solbakkevej i den oprindelige udformning med belægning i hårdtbrændt tegl. I plænen Thuja og Cypres. Privat foto, ca Sidefløjene ligger parallelt med de skæve grundgrænser mod nord og syd og placeringen tæt på skel giver maksimalt haveareal mod sydvest. Husets placering og form giver naturligvis skævheder i selve planudformningen, men disse er udnyttet arkitektonisk på en smuk måde. Haven er udformet med assistance fra havearkitekt, Georg Boye. Indvendigt optages skævhederne i overgangene mellem husets forskellige funktioner og er med til at accentuere disse. Skævhederne opfattes kun naturlige for husets anvendelse. Udvendigt tages skævhederne op af den store samlende tagflade, der herved får yderligere karakter. Huset blev opført i de år, hvor der kunne gives statslån til enfamiliehuse, som kun var 130 kvadratmeter store, men det var også muligt at få ekstra tilladelse til at opføre et særligt erhvervs- eller arbejdsrum som f.eks. en arkitekttegnestue. Huset blev meget prisbilligt i opførelse. Der blev udelukkende anvendt ganske enkle materialer. Selve bygningen blev opført af letbeton og pudset indvendigt. Taget består af spær på en midterås. Tagets underside er beklædt med høvlede brædder med mellemrum, herpå brunt tjærepapir og 10 cm rockwool. Tagdækningerne er udført af asfaltpap med skifergrus, lagt omkring opkilede brædde-flager svarende til rullebredden på ca. en alen. Denne udformning er Side 10

13 Solbakkevej_Indhold 08/12/04 11:03 Side 13 Øverst til venstre: Lysthuset. Facadeskitse i akvarel med farveafsætning af søjler, søjlehoveder og spær m.v. Øverst til højre: Lysthuset. Planskitse i akvarel. yderst karakterfuld og giver hele huset sin egenart. Hertil bidrager også den meget specielle udformning af skorstenens afslutning, et lille kunstværk i sig selv. Gulvet er af beton, som i værelsesfløjens gang og værelser oprindeligt var belagt med henholdsvis linoleum og hestehårstæpper. I opholds- og tegnestue er gulvet blot malet og der er guldvarme, mens der i soverum og værelser oprindeligt har været eksperimenteret med elektrisk loftvarme nu el-radiatorer. Gulvmaterialer i værelsesfløjen og armaturer er ændret gennem årene. Anvendelsen af farver er yderst veldefineret fortrinsvis pastelfarver, men med få indslag af rødt, gråt og sort. Der er kærligt kælet for indgangspartiet og garagen med gule nuancer, gråt, sort og enkelte røde striber, komponeret i et mondriansk mønster. Samme mondrianske inspiration går igen på køkkenvæggen mod spisepladsen, hvor skabslåger, hejselem og skuffer markerer sig fantasifuldt med farvesætning i sorte, gule, grå og turkise felter. Mod haven er vinduernes udvendige stafferinger angivet med en smal turkis strib. Brystninger er holdt i gul og sort. Farvevalget indordner sig som helhed det både beskedne og karakterfulde helhedsindtryk. Side 11

14 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 14 Øverst til venstre: Lysthuset. Indgangspartiet med søjlebåret udhæng og skydedør til opholdsrummet. Taget er, som på hovedhuset, klinkbygget med bræddeflager svøbt i tagpap. Øverst til højre: Lysthuset. Søjler med søjlehoveder i fantasifuld konstruktion og lystige farver. I haven står et meget yndefuldt lille hus, virkeligt et lysthus, hvis konstruktion arkitekterne har moret sig med at forme både konstruktivt og skulpturelt, alt i festlige farver. Huset er indrettet som et tehus med borde og stole og kan også anvendes som legehus for børn. Her finder man endnu en kvalitet, som hovedhuset ikke umiddelbart afslører. Lysthuset er et eksempel på lysten til det legende, hvor hittepåsomheden og det uformelle kommer til udtryk i en nærmest postmodernistisk udførelse med søjler og søjlehoveder i lystige farver og med indvendige dekorationer og draperinger, som på charmerende vis leder tanken hen på barnlig frigørelse af alle vedtagne konventioner. Samme trang til det eksperimenterende og legende ses også i familiens sommerhus på Refsnæs, hvor Karen og Ebbe i en tilbygning til huset egenhændigt formede en stor skulptur af teglsten og beton omkring tre forskellig rettede kaminer. Side 12

15 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 15 Notater om Eget hus, : Af Ebbe Thejll Clemmensen For at holde af et hus må man kende det virkelig indgående og det kan man vel ikke uden at have levet sammen med det gennem en længere årrække. Vores hus har netop gennemlevet en meget karakteristisk periode for en bolig: fra børnene begyndte skolen til de rejser hjemmefra - mere end halvdelen af deres liv. Et hus er ikke noget statisk - afsluttet - det er noget levende, - foranderligt. Den finske arkitekt Alvar Aalto har sagt: et hus er ikke færdigt, før det er revet ned. Og det er jo rigtigt - det er rammen om et levende indhold og ændrer sig med indholdet. Det gælder huset i forhold til byens centrum med udstillinger, teater..., men med støj og os. Det gælder huset i forhold til omgivelserne - vejens støj og havens fred - og i dette tilfælde havens kontakt med en park, som kan give generende indblik. I selve huset fortsætter de modstridende ønsker: Arbejdsro (i dette tilfælde på tegnestuen) samtidid med at børnene skal kunne udfolde sig med leg, musik og snedkerering. Familiens fællesliv samtidig med at hver især skal kunne være sig selv. Køkkenets kontakt med stuen og haven, men uden at forpligtelsen til altid at have orden i køkkenet følger med. Tegnestuens mulighed for at have kontakt med stuen ved aftenarbejde eller som udvidelse ved særlige lejligheder. Endelig er der ønsket om flexibilitet: øgning og senere indskrænkning af det samlede areal eller ombytning af funktionerne. Alle disse ønsker og ønsket om at udnytte grundens særlige forhold - i dette tilfælde kileformen, det skrånende terræn og udsigten mod parken - har vi søgt at opfylde. Huset følger grundens skrå sider og åbner sig mod udsigten mod parken. Et terrænspring hindrer indblik fra stien i parken. Huset er lukket mod vejen og mod nord, hvor skabe toiletrum, garage, vindfang og køkken er placeret. Planen er tredelt: tegnestue mod syd, sovevær., børneværelser, værksteder og musikrum mod vest, fællesrummene: stue og spiseplads i midten. Hver gruppe har egen indgang. Tegnestuen har skydedør mod stuen (giver ikke lydisolering, men begge forældre er på tegnestuen). Køkkenet har hejselem mod spisepladsen (spisepl. i køkkenet ikke nødv.). Lemmen giver udsigt mod haven og er som oftest åben. Ønsket om god plads uden at det går ud over økonomien søgte vi at klare ved at anvende beskedne materialer: ydermure af ubehandlede letbetonblokke, umalet fyrretræ og paptag. Gulve af beton, malet eller betrukket med hestedækken. Side 13

16 Solbakkevej_Indhold 07/12/04 12:47 Side 16 Øverst: Huset set fra haven. Akvarel af K. C. Nederst: Opholdsstuen set mod tegnestuen. Akvarel af K. C. Ændringer gennem årene: To smårum ved tegnestuen udlejet de første år, inddraget et af gangen. Tegnestuen for lille, medarbejderne flyttet til byens centrum. Tegnestuen anvendes til skitseringsarbejde, studie af modeller, skrivearbejde. Soveværelset ændret til børnevær. og musikstue, som også anvendes efter at sønnerne er flyttet hjemmefra - til jam-sessions o.l. Det ene børnevær. er nu blevet gæsteværelse til barnebarn, det andet er blevet forældresoveværelse. Værkstederne i kælderen anvendes med mellemrum af drengene til fremstilling af egne møbler og til keramikeksperimenter (ovn og drejeskive). EC Side 14

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

LITTERATUR KNUD FRIIS

LITTERATUR KNUD FRIIS KNUD FRIIS EGET HUS UDGIVET AF realdania byg Knud Friis 12.03.1926-25.11.2010 Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i 1950 Gift med Bodil Johanne Friis, kaldt Buller, i 1950 Selvstændig tegnestue med

Læs mere

VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG

VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG VARMINGS EGET HUS UDGIVET AF REALDANIA BYG OM INGENIØR JØRGEN VARMING Civilingeniør Jørgen Varming (1906-1996) grundlagde i 1933 ingeniørfirmaet Steensen & Varming sammen med ingeniør Niels Steensen. Firmaet

Læs mere

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

Milton Graff Pedersen

Milton Graff Pedersen Indholdsfortegnelse Forside... 1 Forord... 2-3 Introduktion... 4-7 Lodderne... 8-11 A/S Kirkebrohuse... 12-13 Bytoften... 14-15 Bredalsparken... 16-21 Hvidovrebo afdeling VII... 22-25 Hvidovrebo afdeling

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing

mesterværker farvefotos af thomas loof & pernille pedersen enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing farvefotos af thomas loof & pernille pedersen mesterværker enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder michael sheridan strandberg publishing Forord 6 Utzons hus (Jørn Utzon, 1950-52) 76 Friis hus (Knud

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

ARKITEKTUR OG ARKITEKTER. Landsteder

ARKITEKTUR OG ARKITEKTER. Landsteder ARKITEKTUR OG ARKITEKTER Landsteder Landstedet - som en særlig bygningskategori beregnet for velstående familiers sommerophold - optræder først sent i Danmark. Frem til enevældens indførelse boede landets

Læs mere

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion JUNI 2014 Træets verden Gulve i kilometervis Trægulve var et af de store produkter på messen der var et meget stort og bredt udbud på de mange stande, der viste flotte gulve i alle tænkelige træsorter.

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

Guide til ombygning af parcelhuset

Guide til ombygning af parcelhuset Foto: Christian Ringbæk Guide til ombygning af parcelhuset Der kan være mange ting at overveje, inden man bygger sit hus om. Hvordan får du mere lys og luft på en god måde. Hvilken arkitekt skal du benytte?

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 >

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 > Troldtekt i privaten II Den gode lyd er hjemme Veldrejet villa i Vejen side 10 > Funkisvilla med spanske undertoner 4-5 Sommerbolig akkompagneret af Vesterhavet 6-7 Gammel stald i nye klæder 8-9 Øre for

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

Romerhuset. Baggesensvej 3 i Helsingør. Udgivet af Realdania Byg

Romerhuset. Baggesensvej 3 i Helsingør. Udgivet af Realdania Byg Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør Udgivet af Realdania Byg Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør Romerhuset Baggesensvej 3 i Helsingør Realdania Byg A/S 2013 ISBN 978-87-92230-47-8 Tekst og redaktion:

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup

Analyse & værdisætning. Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup Analyse & værdisætning Bærende bevaringsværdier for tvillingegården i Kvottrup 1 Indhold Introduktion s.4 Indledning Kvottrup Identifikation Historisk analyse s.10 Bygningshistorie Kulturhistorisk analyse

Læs mere

Fotograf: Paul Kozlowski

Fotograf: Paul Kozlowski 30 2014 E T M A G A S I N O M T E G L O G A N S V A R L I G A R K I T E K T U R Fotograf: Paul Kozlowski Kolumba-belægningen i sildebensmønster vokser i en blød kurve op ad det vandrette plan, hvor den

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S

Jarmers Plads 2. Af Thomas Bo Jensen. Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Af Thomas Bo Jensen Udgivet af Realea A/S Jarmers Plads 2 Realea A/S 2008 Realea er et helejet datterselskab af Realdania. Tekst og redaktion: Realea A/S og arkitekt, ph.d. Thomas Bo Jensen

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 413 UDGIVET AF REALEA A/S

ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 413 UDGIVET AF REALEA A/S ARNE JACOBSENS EGET HUS STRANDVEJEN 43 UDGIVET AF REALEA A/S JACOBSEN, ARNE 902-97, arkitekt og designer, professor på Kunstakademiet i København (956-65). Født. februar 902 i København. Faderen, Johan

Læs mere