Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge"

Transkript

1 Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

2 Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden ET - Orientering - Februar ET - Foreningen Dansk Cykelturisme ET - Fokus og årsplan for ET - Budget for UET ET - Fællesmøde med DI ET - Erhvervsfolder om lokalt erhvervsklima ET - Ansøgning fra Turistforeningen vedr. sommerhusudlejning ET - Eventuelt...15

3 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 1 1. ET - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Dagsordenen blev godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 2 2. ET - Orientering - Februar Sagsnr.: 14/20095 Resumé: Orientering til Udvalget for Erhverv & Turisme, februar 2015 A. Status på det strategiske samarbejde mellem kommunerne rundt om Fjorden. Der giver mundtlig status på udvalgsmødet, da der gennemføres møde mellem kommunerne den 29. januar B. Politisk Forum 2015 som er en konference der henvender sig til alle inden for Teknik og Miljø området, kommunalpolitikere, regionsrådsmedlemmer, embedsmænd, interesseorganisationer etc., afholdes den 27. og 28. april 2015 på Hotel Nyborg Strand. Program foreligger ikke endnu, men omtale af konferencen kan ses her k-forum-2015/ C. Lejre Kommune har modtaget kr. i støtte fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering til at undersøge hvordan Lejre Kommune kan styrke arbejdet med socialøkonomiske virksomheder med det formål at gøre dem til et aktiv i udviklingen af kommunens mange landsbyer. Herudover har Lejre Kommune modtaget støtte på i alt kr. fra Fonden for Økologisk Jordbrug til udviklingen af konkrete forretningsmodeller, der kan skabe øget afsætning af lokale fødevarer til såvel Lejre Kommune som større byer som Roskilde og København. Ansøgninger ved vedlagt som bilag og nærværende orientering forelægges enslydende Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. D. På udvalgsmødet den 12. januar 2015 blev der stillet en række spørgsmål til en ny bog om Fjordstien. Administrationen har i vedhæftede notat besvaret spørgsmålene. E. Udvalget har bedt om et estimat på økonomien tilknyttet de turismepolitiske handleplaner. Estimatet er vedlagt som bilag. Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Orienteringen blev taget til efterretning. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 3 Bilag: 1. Ansøgning til pulje til styrket samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner - Ansøgning fra Lejre Kommune - Ansøgning_Lejre Kommune_Landsbyliv med Socialøkonomiske Virksomheder_141...pdf 2. Lokal økologi i lokale gryder i Lejre Kommune 3. Ansøgning - Ny lokal torvehal 4. Notat vedr. Fjordstibog 5. Turismepolitisk handleplan 2015 med økonomiestimat_ xlsx

6 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 4 3. ET - Foreningen Dansk Cykelturisme Sagsnr.: 14/20714 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme har den 13. december modtaget en forespørgsel om, hvorvidt Lejre Kommune kunne ønske at være medlem af en ny interesseorganisation på turismeområdet: Dansk Cykelturisme. Foreningens formål er: at udvikle cykelturismen i Danmark, at skabe sammenhæng mellem cykelturismeindsatser i Danmark, at skabe vækst i turismeerhvervet via cykelturisme. Bag foreningen står Cyklistforbundet, VisitDenmark, Campingrådet, Dansk Turismefremme, Sydvestjysk Udviklingsforum og Østdansk Turisme. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Lejre Kommune melder sig ind i foreningen Dansk Cykelturisme 2. at udvalget bevilger et årligt beløb på kr. til finansiering af kontingent 3. at pengene finansieres af udvalgets pulje Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingerne tiltrådt. Sagsfremstilling: Foreningen udspringer af den cykelturismesatsning, der er sket i projektet Powered by Cycling: Panorama. I Panorama-projektet har Østdansk Turisme arbejdet fokuseret på at udvikle cykelturismen langs Vestkysten og på den danske del af København-Berlinruten. Den overordnede koordinering på tværs af landet og det tætte lokale udviklingsarbejde har gjort projektet til en succes. Foreningens sekretariat forankres hos Cyklistforbundet i København. Bestyrelse: Peter Ole Sørensen, formand (Østdansk Turisme) Klaus Bondam, næstformand (Formand for Cyklistforbundet) Erik Dam (Projektleder, Sydvestjysk Udviklingsforum) Peter Graversen (Marketing- og salgschef, Dansk Turismefremme) Janne Grønkjær Henriksen (Marketingdirektør, VisitDenmark) Poul Fejer Christiansen (Direktør, Campingrådet) Foreningen vil arbejde med: Indsamling og formidling af cykelrelevant data, fx skiltede cykelruter, cykelstier, pausesteder, sikker cykelparkering m.m. Koordinering af den internationale cykel-markedsføring med VisitDenmark

7 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 5 Koordinering af mærkeordningen Bed+Bike med Dansk Turismefremme Sikring af politisk opbakning til cykelturisme At skabe et EuroVelo-koordinationscenter i Danmark Medlemmer får adgang til: Nyeste viden om cykelturisme Information om projektmuligheder og sparring på projektansøgninger Stort cykelturisme-netværk både i Danmark og i udlandet Mulighed for at få cykelruter gennemkørt og certificeret Mulighed for at deltage på cykelguidekurser Sparring på udvikling af cykelpakker og kontakt til turoperatører Udgivelse af generelle cykelkort over hele Danmark Indtil videre kommer to større projekter til at køre i regi af foreningen: Opbygning af lokale organisationer/netværk til udvikling af cykelturismen Udvikling af service og konkrete pakker. Begge projekter rummer en række aktiviteter, som kan foregå i hele landet. Derudover planlægger foreningen at afholde en cykelturismekonference til efteråret. Administrationens vurdering: Der er gode muligheder i at knytte Lejre op på eksisterende ruter og projekter bla. Powered by Cycling: Panorama. Projektet har skabt forbindelser til København- Berlin-ruten, som markedsføres af Visit Denmark både i Danmark og Tyskland via kampagner, app, hjemmeside mv. Nogle af ruterne i Panorama-projektet løber gennem Roskilde. Roskilde kommune har meldt sig ind i foreningen. Derudover er en sammenslutning af tre sydvestdanske kommuner med og en række andre kommuner har vist interesse. Flere aktører har en interesse i cykelturisme: Sonnerupgaard, Sagnlandet, Ryegaard, mange små B&B + kunstnere, turistforeningen mv. Lejre Kommune kan finde et udbytte af medlemskab under punkterne: Koordinering af den internationale cykel-markedsføring med VisitDenmark Information om projektmuligheder og sparring på projektansøgninger Adgang til stort cykelturisme-netværk både i Danmark og i udlandet Mulighed for at få cykelruter gennemkørt og certificeret udvikling af service og konkrete pakker Handicappolitik: Sagen har ingen umiddelbare handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering:

8 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 6 Kontingent for offentlige myndigheder, organisationer og brancheforeninger er: kr./år Administrationen gør opmærksom på, at udmeldelse kan ske med 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår og har virkning fra næstfølgende regnskabsår. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: Vedtægter for foreningen Dansk Cykelturisme.pdf

9 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 7 4. ET - Fokus og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/174 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen - skal arbejde med i Formålet er at synliggøre de mål og indsatser, som er vedtaget med budgetaftalen for , samt skabe et indblik i øvrige tiltag der forventeligt skal prioriteres i 2015, f.eks. som følge af nationale reformer. Oversigten har karakter af en slags årsplan for udvalget for Årsplanen vil være et fælles grundlag for prioritering mellem politisk udvalg og administration i løbet af året, og for opfølgning. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udvalget drøfter årsplan for udvalgets område 2. at udvalget med givne kommentarer godkender planen for eget fagudvalg 3. at udvalget drøfter udvalgets arbejdsformer og vigtige samarbejdspartnere for udvalget i Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Sagen blev drøftet og indstillingerne tiltrådt. Udvalget ønsker sikret, at ansvarsfordelingen mellem Udvalget for Erhverv & Turisme og Økonomiudvalget i forhold til Branding- og udviklingsstrategien er i overensstemmelse med styringsvedtægten. Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i Beskrivelsen tager udgangspunkt i: Budgetaftale Lovgivning eller nationale mål Implementering af tiltag som er iværksat i 2014 eller tidligere Mange af målene og tiltagene er beskrevet nærmere i bagvedliggende projektplaner m.v. Hvis administrationen har vurderet at det er nødvendigt og relevant er der henvist til dem og de er bilagt sagen. Det er fremhævet, hvis udvalget i særlig grad har behov for at samarbejde med andre fagudvalg eller parter for at nå målet. Årsplanen er dynamisk der vil komme nye politiske tiltag til og det forudsætter, at andre tiltag prioritereres ned. Årsplanen skal anvendes af det politiske udvalg og administrationen til en mere aktiv prioritering og forventningsafstemning. Direktionen har ansvar for, at de forskellige mål og indsatser får et sikkert organisatorisk ophæng. Udvalget påbegyndte allerede i efteråret 2014 arbejdet med at konkretisere planerne for 2015 i samarbejde med interessenter og samarbejdspartnere. Derfor vil denne sagsfremstilling være ganske kort og primært henvise til vedtagne planer.

10 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 8 Erhverv Udvalget for Erhverv & Turisme har på udvalgsmødet den 12. januar 2015 behandlet og vedtaget erhvervspolitisk handleplan for Planen er vedlagt som bilag og indgår i årsplan 2015 for udvalget. Turisme Udvalget for Erhverv & Turisme har på udvalgsmødet den 12. januar 2015 behandlet og vedtaget turismepolitisk handleplan for Planen er vedlagt som bilag og indgår i årsplan 2015 for udvalget. Branding og udviklingsstrategi I 2015 skal strategien først og fremmest vedtages og omsættes til begyndende handling, således at Lejre Kommune indadtil i stigende grad lever strategien og udadtil bliver kendt for at gøre det. Fokus vil være på at støtte op om aktiviteter og formidlingsprodukter, der samlet set skaber opmærksomhed om Lejre Kommune som et godt sted at bo og arbejde. Dette ved at styrke kommunikation, netværksdannelse og fundraising. Strategien er forankret i Økonomiudvalget ligesom Planstrategien, da strategien handler om udvikling af hele Lejre Kommune, og vil have konsekvenser for alle udvalg og hele organisationen. Udvalget for Erhverv & Turisme et fokuseret ansvar for at udmønte strategien på en måde der skaber udvikling og synlighed inden for erhverv og turisme som er tværgående vækstområder i kommunen. Der kan relevant holdes fællesmøder mellem Økonomiudvalget og Udvalget for Erhverv & Turisme om implementering af branding- og udviklingsstrategien. Landdistriktsudvikling, LAG Lejre Kommune blev i 2014 landdistriktskommune og indgår en lokal aktionsgruppe sammen med Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Sorø Kommuner. Der er nedsat en bestyrelse, og bestyrelsen har udarbejdet sin strategi for den kommende programperiode fra 2015 og frem. I 2015 skal der arbejdes med at udbrede kendskabet til landdistriktsmidlerne og de muligheder, de giver for borgere, erhvervsliv, foreninger mv. i Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Der er ingen handicappolitiske perspektiver ved denne sag. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. erhvervspolitisk handleplan_2015.pdf 2. Turismepolitiske handleplaner Bilag til Fokus DOC

11 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 9 5. ET - Budget for UET 2015 Sagsnr.: 15/1005 Resumé: Der gives i sagen orientering om udvalgets budget for 2015 samt overførsel af udisponerede midler fra udvalgets budget i Udvalgets budget for 2015 udgør kr., som er inklusiv den udvidede ramme til Fishing Zealand. Overførsel fra 2014 udgør kr. Heraf er kr. allerede disponeret. Når allerede kendte udgiftsposter fratrækkes, har Udvalget for Erhverv & Turisme et disponibelt budget på kr. i Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingen tiltrådt. Det ønskes undersøgt, om det er korrekt, at administrative udgifter afholdes under udvalgets bevilling. Flemming Damgaard Larsen (V) og Ole Blickfeldt (O) mener, at administrative udgifter og lønudgifter (fleksjob ansættelse) skal afholdes under konto 6. Sagsfremstilling: Udvalget for Erhverv & Turisme havde i 2014 et budget på kr. Ud af dette budget overføres kr. til Ud af de kr. har udvalget allerede disponeret kr. til projekter. Det drejer sig om: A. Udvikling af lokal virksomhedsdatabase ( kr.) B. Ledersparring ( kr.) C. Sammenhængende oplevelsesprodukter 2015 ( kr.) Budgettet for 2015 udgør kr. samt overførslen af ikke-disponerede midler, som udgør kr. Det giver et samlet budget på kr. De kendte faste udgiftsposter for 2015, som udvalget skal afholde, omfatter følgende: Bidrag til Væksthus Sjælland Turistinformation i Sagnlandet Fishing Zealand Administrativ ramme Light forløb i service Fleksjob ansættelse Adm. personaleudgifter kr kr kr kr kr kr kr. Det giver i alt en udgiftsramme for 2015 på kr. Udvalgets disponible budget for 2015 er derfor kr.

12 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 10 De enkelte tiltag der fremgår af handleplanerne for erhverv og turisme forelægges løbende i løbet af året inkl. evt. udgiftsposter som skal finansieres af udvalgets budget. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver Økonomi og finansiering: Intet Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

13 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Fællesmøde med DI Sagsnr.: 14/17220 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme orienteres om det kommende fælles møde med DI og det lokale erhvervsliv, som afholdes den 25. februar 2015 på Hvalsø Savværk. Mødets formål er at sætte fokus på det lokale erhvervsklima gennem indlæg, panelsamtaler og debat. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingen tiltrådt. Sagsfremstilling: En af målsætningerne med at nedsætte et udvalg for Erhverv & Turisme samt opbygge en lokal erhvervsservicefunktion har været at forbedre erhvervsvilkårene og erhvervsklimaet i Lejre kommune. Som led i denne indsats afholdes et fælles møde med DI om det lokale erhvervsklima. Formålet med mødet er dialog med det lokale erhvervsliv om det lokale erhvervsklima og det gode samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Udvalget vil få lejlighed til at præsentere de indsatser, som udvalget har prioriteret i 2014 og 2015, og erhvervslivet vil have mulighed for at komme med forslag til et styrket samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Der vil endvidere være indlæg fra Væksthus Sjælland vedr. erhvervsudviklingen i Lejre kommune fra , hvor Lejre kommune er blandt de få i Danmark, som har oplevet vækst i antallet af private arbejdspladser. Aftenen afrundes med debat, hvor deltagerne får mulighed for at præsentere gode forslag til et styrket samarbejde. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at afholdelse af dialogmøder med erhvervslivet er en god og konstruktiv måde at vise fremdrift i kommunens erhvervsservice og erhvervsklima, samtidig med at administrationen kan få nye forslag fra det lokale erhvervsliv, som der kan arbejdes videre med at implementere. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme

14 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Erhvervsfolder om lokalt erhvervsklima Sagsnr.: 14/17220 Resumé: Udvalget for Erhverv & Turisme forelægges forslag om udarbejdelse af en erhvervsfolder, der synliggør Lejre Kommunes erhvervsvenlighed på en række relevante parametre. Erhvervsfolderen skal både anvendes overfor nyetablerede og eksisterende virksomheder i Lejre Kommune, samt til tiltrækning af virksomheder til kommunen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turismer tager stilling til udarbejdelse af en erhvervsfolder, der belyser de lokale erhvervsvilkår. Udgiften udgør kr. og finansieres fra udvalgets pulje Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Indstillingen tiltrådt, idet folderen ikke produceres på papir men i stedet digitalt i en printvenlig udgave. Sagsfremstilling: Den lokale erhvervsservicefunktion er blevet opbygget gennem 2014 i Lejre Kommune med det formål at servicere det lokale erhvervsliv samt styrke erhvervslivets rammevilkår og udviklingsmuligheder. På denne baggrund er den basale erhvervsservice blevet defineret og implementeret i 2014, og der er netop blevet vedtaget en erhvervspolitisk handleplan for 2015, som sætter fokus på at forbedre det lokale erhvervslivs rammevilkår. Som supplement til den lokale erhvervsservicefunktion og den erhvervspolitiske handleplan vil det være hensigtsmæssigt at udarbejde en erhvervsfolder, som samler faktuelle oplysninger om Lejre Kommunes erhvervsvilkår. Temaerne i denne forbindelse vil være: Adgang til kvalificeret arbejdskraft Kommunalt serviceniveau Skatter, afgifter og gebyrer Erhvervslejemål og erhvervsområder Udbud og indkøbspolitik Tiltrækning af nye virksomheder Kommunens velfærdsservice Der lægges derfor op til, at der udarbejdes en folder, som samler ovenstående informationer, og som kan anvendes aktivt overfor tiltrækning af nye virksomheder til kommunen samt synliggøre Lejre Kommune som en erhvervsvenlig og serviceorienteret kommune. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at erhvervsfolderen kan udgøre et godt grundlag for kommunikation og dialog med de lokale virksomheder i Lejre Kommune. Erhvervsfolderen vil belyse de faktiske forhold og derfor gøre det gennemsigtigt, hvor

15 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side 13 forholdene er optimale og hvor de kan forbedres. Erhvervsfolderen vil også kunne anvendes overfor nyetablerede virksomheder og i kampagner for at tiltrække virksomheder. Handicappolitik: Sagen indeholder ikke særlige handicappolitiske perspektiver. Økonomi og finansiering: Udgiften på kr. finansieres fra udvalgets pulje Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme Bilag: 1. Tilbud pdf

16 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Ansøgning fra Turistforeningen vedr. sommerhusudlejning Sagsnr.: 15/1365 Resumé: Turistforeningen i Lejre Kommune har fremsendt en ansøgning til udvalget vedr. tilskud til indhentning af adresseoplysninger på ejere af sommerhuse i Lejre Kommune. Formålet er at invitere ejerne til et fælles møde med turistforeningen og Novasol i marts måned med henblik på at synliggøre muligheden for udlejning gennem Novasol. Det overordnede formål er at tiltrække flere turister til Lejre Kommune ved at markedsføre overnatningsmulighederne bedre. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Udvalget for Erhverv & Turisme beslutter, om der skal bevilges kr. fra udvalgets pulje til at dække udgiften til indhentning af adresseoplysninger fra KMD. Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Udvalget bevilger de kr. til Turistforeningen under forudsætning af, at øvrige udlejningsbureauer på markedet inviteres til at deltage på lige fod med Novasol. Sagsfremstilling: Turistforeningen har gennem længere tid arbejdet på at synliggøre overnatningsmulighederne i Lejre Kommune. I denne sammenhæng har Turistforeningen undersøgt antallet af sommerhuse i Lejre Kommune og muligheden for at leje sommerhuse. Det har vist sig, at sommerhusene i Lejre Kommune ikke er markedsført særligt tydeligt, og at udbuddet på f.eks. Novasol ikke er særligt stort. Derfor har turistforeningen ønsket at kontakte ejerne af sommerhusene i Lejre Kommune med henblik på at synliggøre muligheden for udlejning bl.a. gennem Novasol. Lejre Kommune har i denne sammenhæng undersøgt, hvorledes adresseoplysninger på sommerhusejerne kan indhentes. Det har vist sig, at der via KMD kan trækkes oplysninger på sommerhusejerne, men at udgiften til dette udgør kr. Derfor søger Turistforeningen udvalget om at dække denne udgift. Såfremt udvalget imødekommer ansøgningen, vil Turistforeningen få tilsendt addresselabels fra KMD og sende invitation til sommerhusejerne om et fælles møde i marts måned. Novasol har i denne sammenhæng tilbudt at betale for portoen, men vil ikke få adgang til de pågældende adresseoplysninger. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Udgiften på kr. finansieres fra udvalgets pulje. Beslutningskompetence: Udvalget for Erhverv & Turisme.

17 Lejre Kommune Udvalget for Erhverv & Turisme Side ET - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning Udvalget for Erhverv & Turisme den : Intet. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

18 Bilag: 2.1. Ansøgning til pulje til styrket samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner - Ansøgning fra Lejre Kommune - Ansøgning_Lejre Kommune_Landsbyliv med Socialøkonomiske Virksomheder_141...pdf Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7534/15

19 ANSØGNINGSSKEMA Pulje til forsøg med styrket samarbejde mellem socialøkonomiske virksomheder og kommuner 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Nyt landsbyliv med socialøkonomiske virksomheder som udviklingslokomotiv Projektperiode Starttidspunkt: 1. januar 2015 Sluttidspunkt: 31. december Ansøger CVR/CPR-nummer: Navn: Lejre Kommune Afdeling: Koncernservicesekretariatet Adresse: Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø Telefon: Mailadresse: Projektleder pt./ navn og titel: Erhvervschef Thomas Hørdam Tlf./ Mobil: / Regnskabsansvarlig/ navn og titel: Regnskabschef Camilla Vang Taankvist Tlf./ Pengeinstitut: Danske Bank (som et evt. tilskud skal Registreringsnummer: 4319 overføres til) Kontonummer: (navn, adresse, registreringsnummer og kontonummer) 3. Samarbejdspartnere i det ansøgte projekt, herunder evt. eksterne konsulenter

20 (Se desuden den særskilte erklæring om samarbejde i bilag 2 (nederst i ansøgningsskemaet)) Firma/organisation/institution/privatperson: Kooperationen, Anne Worning Adresse: Reventlowsgade 14, København V Telefon: Telefax: 4. Økonomi Samlet budget for projektet: Det ansøgte tilskud: Medfinansiering: Hvem skal revidere regnskabet (navn og adresse på revisor/revisionsfirma)? kr kr kr. (25% af projektsummen) BDO Danmark Ansøger skal supplere ansøgningsskemaet med et detaljeret budget, hvoraf samtlige udgifter, indtægter og evt. medfinansieringen skal fremgå. Ansøger skal tage udgangspunkt i den standard budgetopstillingen som er tilgængelig på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, hvoraf der også fremgår bemærkninger til enkelte budgetposter, som man bl.a. skal være opmærksom på ved budgetlægningen (se i øvrigt retningslinjerne for regnskabskrav i bekendtgørelse nr af 8. oktober 2013 om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder). Budgettet skal være opdelt på kalenderår. 5. Andre tilskud Har ansøger søgt anden offentligt tilskud til gennemførelsen af projektet (eksempelvis fra andre puljer, fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd eller lignende)? Nationale tilskud: ja NEJ EU-tilskud: ja NEJ Hvis ja, angiv hvilke samt beløb og status på ansøgning: %

21 Såfremt der skulle blive bevilget støtte fra flere sider til de samme udgifter, har ansøgeren pligt til at meddele dette til styrelsen, så der kan reguleres herfor. 6. Projektbeskrivelse Baggrund for projektet: I Lejre Kommunes strategi og budgetaftale står det klart, at udviklingen og serviceringen af kommunens 36 landsbyer og indbyggere i høj grad skal medskabes af borgerne selv. Tiden, hvor kommunen med kommunale investeringer kunne sikre liv og tilbud i landbyerne, er forbi, og Lejre Kommune satser derfor med brand- og byudviklingsinitiativerne LejreforLivet og Byer der bobler af liv på, at skabe rammerne for opblomstringen af en mere borgerdrevet kommunal landsbyudvikling. Lejre Kommune har i den forbindelse identificeret socialøkonomiske virksomheder som et særskilt kommunalt indsatsområde, der kan være med til facilitere denne udvikling på markedsvilkår med særligt fokus på socialt iværksætteri, nye bæredygtige fællesskaber samt inklusion og jobskabelse for kommunes udsatte ledige. Lejre Kommune vurderer i den forbindelse, at mulighederne for at synliggøre og bringe de socialøkonomiske virksomheder i ind i den kommunale dagsorden og værktøjskasse er gunstige nu. Dels forbi eksisterende socialøkonomiske virksomheder i kommunen samt andre virksomheder, der ønsker at tage eller allerede tager et øget ansvar i lokalområdet, har udtrykt ønsker om en mere fokuseret socialøkonomisk indsats

22 samt specifik erhvervsrådgivning målrettet dem fra Lejre Kommune. Men også fordi frivilligheden og iværksætteriet står særligt stærkt i Lejre Kommune, der er fører an på disse områder blandt kommuner i Region Sjælland, og dermed allerede rummer meget af det råstof, som nye socialøkonomiske virksomheder dannes af. Se Lejre Kommunes budgetaftale her: budgetaftale.pdf Målgruppen for projektet: Projektet har tre målgrupper: (1) Eksisterende og potentielle socialøkonomiske virksomheder inden- og uden for kommunegrænsen, der vil være med løfte de service- og produktionsopgaver og skabe det liv og den kvalitet, som er nødvendigt for at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder i kommunens 36 landsbyer. (2) Eksisterende foreninger og organisationer med tilknytning landsbyudviklingen i Lejre Kommune, der rummer potentiale som socialøkonomiske virksomheder eller som samarbejdspartnere for socialøkonomiske virksomheder. (3) Udsatte borgere og borgere med handicap, der, via nye socialøkonomiske virksomheder,

23 gives tilknytning til arbejdsmarkedet, mulighed for at bidrage til lokalsamfund samt adgang til berigende fællesskaber. Beskriv projektets strategi samt projektets aktiviteter og metoder. Herunder projektets forandringsteori og forventede resultater ved projektets afslutning: Projektet ønsker at gøre socialøkonomiske virksomheder til en del af Lejre Kommunens erhvervs- og udviklingsstrategi gennem følgende aktiviteter i 2015: -Analyse og udvikling af en strategi for hvordan Lejre Kommune styrker arbejdet med socialøkonomiske virksomheder og gør dem til et aktiv i udviklingen af kommunens 36 landsbyer. -Oprettelse af ny tværgående tovholderfunktion i Lejre Kommune med kompetence til at stimulere udviklingen af socialøkonomiske virksomheder med aktiviteter inden for kommunen samt til at rådgive dem i samarbejde med erhvervschefen. -Oprettelse af en indgang for potentielle og eksisterende socialøkonomiske virksomheder i Lejre Kommune, og den oprettes i forbindelse med den eksisterende erhvervsservice og mentorordninger. -Oprettelse af et netværk for socialøkonomiske virksomheder med tilknytning til Lejre Kommune og omkringliggende kommuner, hvor der skabes mulighed for videndeling, partnerskaber samt forretningsudvikling og derigennem byudvikling og en øget inklusion af udsatte borgere i kommunen. Her medvirker både potentielle og

24 eksisterende socialøkonomiske virksomheder samt eksisterende foreninger og organisationer med socialøkonomisk potentiale i forhold til landsbyudviklingen. -Oprettelse af prisuddelingen: Årets socialøkonomiske virksomhed i Lejre Kommune. Ved projektets afslutning i 2015 forventer Lejre Kommune at have skabt følgende resultater: -En strategisk platform for arbejdet med socialøkonomiske virksomheder. -En tværgående forankring og bevidsthed omkring socialøkonomiske virksomheder og deres potentialer på tværs af kommunens forvaltninger og i hele kommunen. -Et stærkt rådgivningsprodukt målrettet eksisterende og potentielle socialøkonomiske virksomheder. -Et næsten selvbærende netværk af eksisterende socialøkonomiske virksomheder med tilknytning til Lejre Kommune, der deler viden, etablerer partnerskaber og inviterer interesserede indenfor. -Mindst 3 nye socialøkonomiske virksomheder etablerer sig i Lejre Kommune i 2015, som bidrager positivt til udviklingen af kommunens bysamfund og inklusion af udsatte borgere. -Uddeling af prisen: Årets

25 socialøkonomiske virksomhed i Lejre Kommune. Beskriv kommunens behov for at fokusere deres arbejde på socialøkonomiske virksomheder: Størstedelen af Lejres Kommunes borgere, ca. 2/3, bor i kommunens 36 mindre og små bysamfund, som i større eller mindre grad er negativt påvirkede af det markant faldende børnetal og strukturudviklingen, der trækker folk mod storbyen. Lejre Kommune har derfor behov for at kvalificere denne udvikling, og nye socialøkonomiske virksomheder, der både kan tage ansvar for kvaliteten, fællesskaberne og mulighederne i disse bysamfund med fokus på inklusion af udsatte borgere, ses som et af de redskaber kommunens mange frivillige og virkelystne borgere samt eksterne interessenter kan drage nytte af. Lejre Kommune vurderer desuden at kommunens særlige styrkepositioner på erhvervsområdet, herunder fødevarer, iværksætteri, oplevelsesøkonomi samt bolig- og byggeri, er gode fundamenter for kommunens nye socialøkonomiske indsats. Det samme gælder Lejres position som Danmarks førende Økologiske Kommune, der allerede nu har demonstreret det store potentiale, som allerede findes i Lejre Kommune, når det gælder at skabe ny positiv forandring i brede fællesskaber, hvor alle tager ansvar og løfter udfordringer sammen. Lejre Den Økologiske Kommune blev i 2014 nomineret til Nordisk Råds natur- og miljøpris. Læs mere om den her:

26 Projektets tidsplan: Januar: Udpegning/ansættelse af tovholder på projektet internt i Lejre Kommune 1/3 årsværk. Januar-marts: Strategi- og projektudvikling. April: Lancering strategien samt af en indgang for socialøkonomiske virksomheder med specialiseret viden og rådgivningsfunktion målrettet socialøkonomiske virksomheder. Juni-oktober: Afholdelse af tre netværksmøder for eksisterende og potentielle socialøkonomiske virksomheder i kommunen samt eksisterende foreninger og organisationer med tilknytning til landsbyudviklingen, som sammen belyser forskellige centrale udfordringer/muligheder og skaber interesse, engagement og netværk. Mindst 50 deltager på hvert møde. November: Kåring af årets socialøkonomiske virksomhed med tilknytning til Lejre Kommune. Mindst 100 deltagere. November-december: Evaluering. Eksterne og interne samarbejdspartnere (f.eks. andre forvaltninger): Ud over at projektet tilrettelægges som en tværkommunal indsats internt i Lejre Kommune vil Lejre Kommune søge inspiration og samarbejde med andre kommuner, der vil noget og har erfaringer med socialøkonomiske

27 virksomheder samt søge viden via toneangivende eksperter og rådgivningsorganisationer i feltet. Hvordan vil evalueringen foregå (f.eks. internt eller eksternt): Eventuelle informationsaktiviteter, herunder en eventuel erfarings- og resultatspredning samt forankring (hvordan sikres anvendelsen af projektets erfaringer efter afslutning): Evalueringen af projektet og dets resultater foretages intern i kommunen af den projektansvarlige i et enkelt rapportformat, der kan indgå Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings samlede erfaringsopsamling- og formidling. Lejre Kommune vil gøre en særlig indsats for formidling- og synliggørelse af projektet i følgende faser: -Lancering af kommunens nye strategi og nye indgang for social økonomiske virksomheder: Både landsdækkende-, lokale- og fagmedier involveres. -Netværksmøder dækkes i særligt i lokale medier. -Projektet hjælper med at sikre nye og succesfulde socialøkonomiske virksomheder med tilknytning til kommunen profilering i både lokale og landsdækkende medier. -Uddelingen af årets socialøkonomiske virksomhed i Lejre Kommune markedsføres i både lokale-, regionale og landsdækkende medier. Formidlingsindsatsen skal samlet set sikre, at Lejre Kommune får oparbejdet en stærk profil på socialøkonomiske virksomheder, der både engagerer lokalt og skaber interesse uden for kommunen.

28 Lejre Kommune vil desuden bidrage aktivt med erfaringer, viden og resultater i det af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilrettelagte vidensdelingsforløb med andre kommunale projektdeltagere. Det forventede antal deltagere i projektet: Mindst 250 mennesker med relevans for udviklingen af socialøkonomiske virksomheder i Lejre Kommune deltager fysisk i projektets arrangementer og rådgivningstilbud. Derudover forventes det, at en stor del af Lejres borgere får øjnene op for socialøkonomiske virksomheders gavnlige potentiale i kommunen, ligesom omverdenen og eksisterende socialøkonomiske virksomheder, uden for kommunen, også bliver bevidste omkring mulighederne for samarbejde med Lejre Kommune. 7. Forskudsudbetaling Som hovedregel sker udbetaling af tilskuddet kun på baggrund af regnskaber, der dokumenterer faktiske godkendte, betalte, bogførte og projektrelaterede udgifter (bagudbetaling). Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har dog mulighed for at træffe afgørelse om forskudsmæssig udbetaling af tilskud, såfremt det skønnes nødvendigt for at sikre projektet eller forekommer administrativt enklere og økonomisk forsvarligt. Private tilskudsmodtagere skal ved forskudsmæssig udbetaling af tilskud som hovedregel stille bankgaranti svarende til minimum det beløb, der eventuelt udbetales i forskud. Ansøges der om forskudsmæssig udbetaling af tilskuddet?

29 Hvis ja ønskes begrundelse herfor: 8. Underskrift Undertegnede ansøger erklærer, at ovennævnte oplysninger og oplysningerne i eventuelle bilag er rigtige Kommunaldirektør i Lejre Kommune Inger Marie Vynne Dato: 14. november 2014 Underskrift: Bilag 2. Erklæring om samarbejde, se pkt. 3 Projektet samarbejder med Kooperationen ved Anne Worning. Se vedhæftede bilag.

30 Bilag 3. Erklæring om medfinansiering, se pkt. 4 Kommunaldirektør i Lejre Kommune Inger Marie Vynne bekræfter hermed at medfinansiere projektet: Nyt landsbyliv med socialøkonomiske virksomheder som udviklingslokomotiv. Medfinansieringen er på 25% af den samlede projektsum på kr. Medfinansieringen består af: kr. til tovholder/projektlederfunktion i kommunen. Dato: 14. november 2014 Underskrift:

31 Bilag: 2.2. Lokal økologi i lokale gryder i Lejre Kommune Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7540/15

32 Fonden for økologisk landbrug Lejre Kommune Att.: Tina Unger december 2014 HE Tlf Tilsagn om tilskud i 2015 til Fondens pulje Grønne ildsjæle for lokal afsætning til projektet: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune. Fonden for økologisk landbrugs bestyrelse behandlede den 18. november 2014 jeres ansøgning om tilskud til projektet: Lokal Økologi i Lokale Gryder i Lejre Kommune. Bestyrelsen besluttede, at imødekomme ansøgningen med i alt kr. i Der henvises til nedenstående vilkår og betingelser. Opmærksomheden skal henledes på, at fondens midler er offentlige midler. Tilskuddet er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse jf. nr. 244 af 28. februar Det er fondens vurdering, at der ikke er tale om statsstøtte i henhold til EU s statsstøttebestemmelser. Det skal bemærkes, at overholdelse af gældende regler, herunder dokumentations- og offentliggørelseskrav påhviler tilskudsmodtageren. Tilskudsmodtager er tillige ansvarlig for at sikre, at statsstøttereglerne om kumulering af offentlige tilskud og maksimal støtteintensitet bliver overholdt. Forudsætning om Fødevareministeriets godkendelse og finansloven for 2015 På baggrund af fondsbestyrelsens beslutninger om tildeling af tilskud for 2015 udarbejdes et samlet budget for Fonden for økologisk landbrug. Til finansiering af projekterne modtager fonden en andel af statens pesticidafgiftsprovenu. Tilskuddet ydes således under forudsætning af, at finanslovsforslaget for 2015, vedrørende tilbageførsel af midler til produktions- og promilleafgiftsfondene, vedtages som foreslået ( ), samt at fødevareministeren godkender Fondens budget for Fonden vil udsende et endeligt tilsagn, når de to forudsætninger er opfyldt. Det forventes, at der er klarhed herom omkring årsskiftet. Udgifter, der afholdes inden det endelige tilsagn foreligger, sker for egen risiko. Om kumulering af støtte Fondens midler er offentlige midler. Det indebærer bl.a., at ydelse af støtte kan være statsstøtte. Statsstøttereglerne indeholder særlige regler om modtagelse af støtte fra flere kilder til samme projekt også kaldet kumulering af støtte. Tilskudsmodtager skal være opmærksom på, at samfinansiering med andre offentlige midler kan kræve særskilt hjemmel og have konsekvenser for, hvilke udgifter som kan støttes, ligesom der kan være loft over den samlede støtte, der må ydes, hvis støtte ku- Fonden for økologisk for landbrug, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V tlf

33 Side 2 af 3 muleres. Dette loft kan være sat som et maksimumbeløb eller en procentvis støtteintensitet. Tilskudsmodtager har ansvaret for at oplyse, at der søges andre offentlige midler samt selv at undersøge, hvilke krav der stilles i den lovgivning, som fondens midler skal medfinansiere. Tilskuddets anvendelse Tilskudsperioden er 1. januar 31. december Tilskuddet kan kun anvendes til at dække projektudgifter i tilskudsperioden i overensstemmelse med ansøgningen. Hvis forudsætningerne for projektet ændres væsentligt og/eller, der ønskes væsentlige ændringer i projektet, skal fonden underrettes og godkende de ændrede forhold. Tilskudsmodtager skal fremsende en ændringsansøgning, så snart behovet er konstateret og senest 1. september i tilskudsåret. Der opfordres til at kontakte sekretariatet i tilfælde af tvivl, om der er tale om en væsentlig ændring. Ændringer skal angives i et skema, som kan rekvireres ved at sende en mail til sekretariatet. Ligeledes skal fonden underrettes, hvis en del af tilskuddet ikke anvendes i tilskudsperioden. Der kan omdisponeres mellem projektets budgetposter forudsat, at målet er uforandret. Dette kan ske uden ændringsansøgning. Hvis gennemførelsen af planlagte aktiviteter grundet særlige forhold bliver forsinkede, er der mulighed for at forelægge en ansøgning om genbevilling af ubenyttet tilskud for fonden med henblik på at gennemføre aktiviteter i det efterfølgende kalenderår. Der opfordres til at kontakte sekretariatet i sådanne tilfælde. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til sekretariatet. Fonden har et generelt krav om, at projekter og resultater offentliggøres på en sådan måde, at de er tilgængelige for udnyttelse af alle interesserede parter. Afrapportering Der skal efter tilskudsperiodens afslutning afrapporteres til fonden i form af et revisorpåtegnet tilskudsregnskab samt en faglig beretning om de gennemførte aktiviteter. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Afrapporteringen skal udarbejdes på et af fonden fastlagte skemaer. De nærmere betingelser for afrapportering, herunder tidsfrist, vil blive udsendt til tilskudsmodtager. Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ved at modtage støtte fra fonden vil de særlige krav, der gælder for revisionen af offentlige regnskaber, komme til at gælde for den del af tilskudsmodtagers virksomhed og den del af regnskabet, som vedrører anvendelsen af de midler, som fonden har bevilget. Fonden har udarbejdet en kort vejledning om indholdet af forvaltningsrevision som en hjælp til tilskudsmodtager og revisor. Vejledningen er vedlagt som et bilag til fondens tilsagn. Fonden for økologisk landbrug

34 Side 3 af 3 Er tilskuddet ikke anvendt i henhold til tilsagnet og til gældende lovgivning, skal fonden som udgangspunkt kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet med rentetillæg i henhold til gældende offentlig praksis. Øvrig retslig forfølgelse kan finde sted. Inden for en tidsramme på 10 år kan fonden forlange oplysninger om udbetalt tilskud. Det er således en betingelse, at støttemodtager opbevarer dokumentation i perioden. Effektvurdering Tilskudsmodtager skal stille sig til rådighed for medvirken til effektvurdering, såfremt fondens bestyrelse udvælger projektet til hertil. Klageadgang Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse i henhold til 8, stk. 7 i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse jf. nr. 244 af 28. februar En klage skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, Juridisk kontor, Nyropsgade 30, 1780 København V. Med venlig hilsen Poul Pedersen Formand Jesper Rasmussen næstformand E.B. Med venlig hilsen Hanne Elkjær Administrator Fonden for økologisk landbrug

35 Bilag: 2.3. Ansøgning - Ny lokal torvehal Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7537/15

36 Fonden for økologisk landbrug Lejre Kommune Att.: Bjørn Henrichsen december 2014 HE Tlf Tilsagn om tilskud i 2015 til Fondens pulje Grønne ildsjæle for lokal afsætning til projektet: Den Økologiske Kommune: Ny Lokal Torvehal. Fonden for økologisk landbrugs bestyrelse behandlede den 18. november 2014 jeres ansøgning om tilskud til projektet: Den Økologiske Kommune: Ny Lokal Torvehal. Bestyrelsen besluttede, at imødekomme ansøgningen med i alt kr. i Der henvises til nedenstående vilkår og betingelser. Opmærksomheden skal henledes på, at fondens midler er offentlige midler. Tilskuddet er ydet i henhold til landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse jf. nr. 244 af 28. februar Det er fondens vurdering, at der ikke er tale om statsstøtte i henhold til EU s statsstøttebestemmelser. Det skal bemærkes, at overholdelse af gældende regler, herunder dokumentations- og offentliggørelseskrav påhviler tilskudsmodtageren. Tilskudsmodtager er tillige ansvarlig for at sikre, at statsstøttereglerne om kumulering af offentlige tilskud og maksimal støtteintensitet bliver overholdt. Forudsætning om Fødevareministeriets godkendelse og finansloven for 2015 På baggrund af fondsbestyrelsens beslutninger om tildeling af tilskud for 2015 udarbejdes et samlet budget for Fonden for økologisk landbrug. Til finansiering af projekterne modtager fonden en andel af statens pesticidafgiftsprovenu. Tilskuddet ydes således under forudsætning af, at finanslovsforslaget for 2015, vedrørende tilbageførsel af midler til produktions- og promilleafgiftsfondene, vedtages som foreslået ( ), samt at fødevareministeren godkender Fondens budget for Fonden vil udsende et endeligt tilsagn, når de to forudsætninger er opfyldt. Det forventes, at der er klarhed herom omkring årsskiftet. Udgifter, der afholdes inden det endelige tilsagn foreligger, sker for egen risiko. Om kumulering af støtte Fondens midler er offentlige midler. Det indebærer bl.a., at ydelse af støtte kan være statsstøtte. Statsstøttereglerne indeholder særlige regler om modtagelse af støtte fra flere kilder til samme projekt også kaldet kumulering af støtte. Tilskudsmodtager skal være opmærksom på, at samfinansiering med andre offentlige midler kan kræve særskilt hjemmel og have konsekvenser for, hvilke udgifter som kan støttes, ligesom der kan være loft over den samlede støtte, der må ydes, hvis støtte ku- Fonden for økologisk for landbrug, c/o Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 København V tlf

37 Side 2 af 3 muleres. Dette loft kan være sat som et maksimumbeløb eller en procentvis støtteintensitet. Tilskudsmodtager har ansvaret for at oplyse, at der søges andre offentlige midler samt selv at undersøge, hvilke krav der stilles i den lovgivning, som fondens midler skal medfinansiere. Tilskuddets anvendelse Tilskudsperioden er 1. januar 31. december Tilskuddet kan kun anvendes til at dække projektudgifter i tilskudsperioden i overensstemmelse med ansøgningen. Hvis forudsætningerne for projektet ændres væsentligt og/eller, der ønskes væsentlige ændringer i projektet, skal fonden underrettes og godkende de ændrede forhold. Tilskudsmodtager skal fremsende en ændringsansøgning, så snart behovet er konstateret og senest 1. september i tilskudsåret. Der opfordres til at kontakte sekretariatet i tilfælde af tvivl, om der er tale om en væsentlig ændring. Ændringer skal angives i et skema, som kan rekvireres ved at sende en mail til sekretariatet. Ligeledes skal fonden underrettes, hvis en del af tilskuddet ikke anvendes i tilskudsperioden. Der kan omdisponeres mellem projektets budgetposter forudsat, at målet er uforandret. Dette kan ske uden ændringsansøgning. Hvis gennemførelsen af planlagte aktiviteter grundet særlige forhold bliver forsinkede, er der mulighed for at forelægge en ansøgning om genbevilling af ubenyttet tilskud for fonden med henblik på at gennemføre aktiviteter i det efterfølgende kalenderår. Der opfordres til at kontakte sekretariatet i sådanne tilfælde. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til sekretariatet. Fonden har et generelt krav om, at projekter og resultater offentliggøres på en sådan måde, at de er tilgængelige for udnyttelse af alle interesserede parter. Afrapportering Der skal efter tilskudsperiodens afslutning afrapporteres til fonden i form af et revisorpåtegnet tilskudsregnskab samt en faglig beretning om de gennemførte aktiviteter. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, skal regnskabet ikke påtegnes af en revisor. Afrapporteringen skal udarbejdes på et af fonden fastlagte skemaer. De nærmere betingelser for afrapportering, herunder tidsfrist, vil blive udsendt til tilskudsmodtager. Tilskudsregnskabet skal aflægges i henhold til bekendtgørelse nr af 21. september 2010 om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden for jordbrugs- og fiskeriområdet. Ved at modtage støtte fra fonden vil de særlige krav, der gælder for revisionen af offentlige regnskaber, komme til at gælde for den del af tilskudsmodtagers virksomhed og den del af regnskabet, som vedrører anvendelsen af de midler, som fonden har bevilget. Fonden har udarbejdet en kort vejledning om indholdet af forvaltningsrevision som en hjælp til tilskudsmodtager og revisor. Vejledningen er vedlagt som et bilag til fondens tilsagn. Fonden for økologisk landbrug

38 Side 3 af 3 Er tilskuddet ikke anvendt i henhold til tilsagnet og til gældende lovgivning, skal fonden som udgangspunkt kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet med rentetillæg i henhold til gældende offentlig praksis. Øvrig retslig forfølgelse kan finde sted. Inden for en tidsramme på 10 år kan fonden forlange oplysninger om udbetalt tilskud. Det er således en betingelse, at støttemodtager opbevarer dokumentation i perioden. Effektvurdering Tilskudsmodtager skal stille sig til rådighed for medvirken til effektvurdering, såfremt fondens bestyrelse udvælger projektet til hertil. Klageadgang Fondsbestyrelsens afgørelser kan indbringes til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af denne afgørelse i henhold til 8, stk. 7 i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse jf. nr. 244 af 28. februar En klage skal sendes til NaturErhvervstyrelsen, Juridisk kontor, Nyropsgade 30, 1780 København V. Med venlig hilsen Poul Pedersen Formand Jesper Rasmussen næstformand E.B. Med venlig hilsen Hanne Elkjær Administrator Fonden for økologisk landbrug

39 Bilag: 2.4. Notat vedr. Fjordstibog Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7790/15

40 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Rikke Milbak Center for Byg & Miljø D E Dato: 23. januar 2015 J.nr.: 12/19510 Besvarelse vedr. Fjordstien afledt af orientering på UET-møde mandag den 12. januar 2015 Beslutningen om udarbejdelsen af materialet: Beslutningen om udarbejdelse af et samlet formidlingsmateriale til erstatning for de tidligere etapefoldere er truffet i det kommunale Fjordstinetværket i 2011 på baggrund af anbefalinger fra de lokale turistorganisationer. I forlængelse heraf blev der nedsat en koordinationsgruppen med repræsentanter fra de 6 Fjordsti-kommuner (Lejre, Frederikssund, Roskilde, Holbæk, Halsnæs og Odsherred), samt de lokale turistaktører (Holbæk Erhvervsforum, VisitOdsherred, Zealand Business Connection, Odsherred Museumsforening og Frederikssund Erhverv). VisitLejre har været repræsenteret i koordinationsgruppen af Zealand Business Connection. Center for Byg og Miljø har, som en del af centerets naturformidlingsindsats deltaget i den styregruppe, som blev nedsat af koordinationsgruppen. Udvalget for Teknik og Miljø har været orienteret om arbejdet med materialet i årlige redegørelser for Naturforvaltningsindsatsen siden Finansieringen af materialet: VisitOdsherred har været økonomisk tovholder på projektet, og har på vegne af samarbejdspartnerne ansøgt om tilskud fra Tips- og Friluftsmidler til udgivelsen. Friluftsrådet har i marts 2012 besluttet at yde tilskud på 50 % af udgifterne til grafisk arbejde, trykkeomkostninger mv svarende til op til kr. Hver kommune har bidraget med et mindre beløb til udgivelsen. Center for Byg & Miljø har bidraget med ca kr. til produktionen/udgivelsen af bogen. Hvert turistbureau (Visit-organisation) har i aftalegrundlaget forpligtet sig til at aftage en del af oplaget svarende til en bestilling af minimum 500 sæt = kr moms.

41 Indkøbsprisen for turistbureauet pr. sæt (hæfte + 7 etapefoldere + plastlomme) er 20 kr. + moms. Materialet distribueres til Lejres Biblioteker og turistinfoen i Sagnlandet, hvor det udbydes til salg til udsalgsprisen på kr. 99,-. Dækning evt. underskud: Det er Sagnlandet, der som turistinformation indkøber materialet og sørger for videredistribution af materialet til udsalgsstederne i Lejre Kommune. Et evt. underskud vil således blive dækket af Sagnlandet. Deltagelse af Naturstyrelsen: Naturstyrelsen har ikke deltaget i projektet. Afmærkning af stien: Fjordstien er afmærket med skiltning langs ruten. På de strækninger, hvor vandredelen adskiller sig fra cykelturen er denne særskilt skiltet med piktogrammer. På strategiske tilknytningssteder er der opsat plancher over Fjordstien forløb i området. Nedenfor ses eksempler på skiltningen af Fjordstien. Side 2 af 2

42 Bilag: 2.5. Turismepolitisk handleplan 2015 med økonomiestimat_ xlsx Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 9219/15

43 Turismepolitisk handleplan 2015 med økonomiestimat Produkt- og oplevelses-udvikling Indsats Aktører Tidsperspektiv Budget 1 Budget 2 Kommentar Rammesætte udvikling af sammenhængende oplevelsesprodukter via workshop for aktører Etablere strategisk samarbejde med kommunerne rundt om fjorden omkring udvikling af tværgående turismetilbud Uddybe rutebeskrivelser herunder cykelture, vandreture, løberuter mv. * Bevilget af UET 12.januar 2014 Turismeaktører, Living Concepts (konsulent) Turistorganisationerne i Holbæk, Roskilde, Frederikssund & Odsherred Center for Byg & Miljø, Visit Lejre, Lejre turistforening kvartal kr Fortløbende Fortløbende Bevilget af UET 12. jan. '15 Folder? Se nedenfor Markedsføring og presse Indsats Aktører Tidsperspektiv Budget 1 Budget 2 Kommentar m/u tilskud Udvikle Lejrefolder 2015 i tæt samarbejde med aktørerne Turismeaktører, mediebureau 1.kvartal kr kr inkl. layout, billeder, annonce Distribution af Lejrefolder via Danmarksdistribution kr turistbureau + zone + kr Sverige eller kun Turistbureau Etablere 2 (digitale) markedsføringskampagner for Visit Lejre på fx krak.dk, tv2go.dk ol. Producere og distribuere aktivitetsfolder i samarbejde med kommunerne om fjorden samt i samarbejde med lokale aktører Afdække potentiale for pop-up Turistinspirationer, hvor VisitLejre er synlig ved større events ex. Ledreborg Livsstilsdage, Øko-køer på græs, Slotskoncerter, mv. Markedsføre sammenhængende oplevelsesprodukter via Denmark Direct, online booking. Markedsføre VisitLejres begivenheder via VisitDenmark op til højtider som fx Vinterferie, Påske, jul mv Formidle rutebeskrivelser på alle kanaler, hjemmeside, foldere, turistinspirationssteder, mv. 1 ell. 2 kampagner ('14 Mediebureau April + juli kr kr priser - facemedia primo uge 5) Turistorganisationerne i Holbæk, Roskilde, Frederikssund, Odsherred & aktører Relevante aktører, LØK, turistforeningen Relevante aktører, Visit Denmark Turismeaktører, Visit Denmark 1.kvartal kr kr priser Fortløbende 1.-2.kvartal (fortløbende) Fortløbende Relevante aktører, turistforening kvartal (fortløbende) kr Samarbejde med Fishing Zealand vedr. projekter inkl. markedsføring Fishing Zealand, relevante aktører Fortløbende Penge til ekstra foldere (hvad med overnatning?) Afventer nærmere planlægning af projekter

44 Personligt og digitalt værtskab Indsats Aktører Tidsperspektiv Budget 1 Budget 2 Priser?? Opdatering af Visit Lejre, konsulent kvartal (fortløbende) kr kr Ferie indtil 27.jan'15 Afdække muligheder for at etablere (fysiske) Turist-inspirationssteder hos relevante aktører Skabe oplæg til en værtskabsuddannelse til kompetence- og kvalitetsløft af Turistinspirationsstederne Underbygge netværksdannelse mellem aktører, turistforening mv. Relevante aktører kvartal Inventar? Visit Lejre Relevante aktører, evt. konsulent Turismeaktører, turistforening, Living Concepts (konsulent) Fortløbende kr kr Dorte: 5 ell. 10 timer Fortløbende Udsende VisitLejre nyhedsbrev til aktørerne, 4 gange årligt Visit Lejre Fortløbende Identificere hvorledes det digitale værtsskab kan underbygges Visit Lejre kvartal I øvrigt Indsats Aktører Tidsperspektiv Budget 1 Budget 2 Evaluering af turistservicefunktion, Sagnlandet. Sagnlandet, Visit Lejre 4.kvartal Total: kr kr m/u udgift til billeder, Udgifter til Visit Lejre - DRIFT! kr kr film, oversættelser mv.

45 Priser ex moms Billeder, Anders Graver kr Kørsel af foldere, Poul Hansen kr Annoncer, layout kr Tilskud kr Annoncer, pris kr Total kr Lejre Kommune har ydet tilskud på kr ,00 + moms til projektet og har endvidere købt to hele sider til 50% af n

46 Budget for visitlejre.dk 2015 Drift Udgift Turismeservice Sagnlandet VisitLejre.info 0 Registrering af domæne, 5-års aftale VisitLejre.info 96 URL-forward, årligt - aug.15 VisitLejre.com Oprettelse: 99,- + Årligt: 225,- VisitLejre.de Oprettelse: 99,- + Årligt: 450,- VisitLejre.dk 45 Registrering af domæne, årligt - nov.'15 ASP-løsning Drift og support, årlig (betales pr. kvartal) ASP-løsning Integration af Guide DK, årlig (betales pr. kvartal) ASP-løsning 300 Trafikafgift - 14kr. Pr Gb (gnsnit 710 Kb pr. besøg), årlig (betales pr. kvartal) Cookieinformationsløsning Årlig udgift Løbende udgifter (estimat) Billeder Video Løbende oversættelser uk/de I alt:

47 Ikke besluttet Ikke besluttet

48 Bilag: Vedtægter for foreningen Dansk Cykelturisme.pdf Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 8591/15

49 Vedtægter for Dansk Cykelturisme 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Cykelturisme. Stk. 2. Foreningens hjemsted og adresse er den kommune, hvor sekretariatet har til huse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er: a) at udvikle cykelturismen i Danmark b) at skabe sammenhæng mellem cykelturismeindsatser i Danmark c) at skabe vækst i turismeerhvervet via cykelturisme. Stk. 1a. Foreningens formål søges opfyldt via et bredt samarbejde. 3. Medlemskreds Stk. 1. Som medlem kan optages enhver organisation og virksomhed, der arbejder målrettet med cykelturisme og herunder enten fungerer som indtjeningsområde, og/eller som strategisk satsningsområde. Stk. 2. Anmodning om indmeldelse sker ved skiftlig henvendelse til bestyrelsen. Medlemsskabet er først gyldig når medlemmet har betalt kontingent for det regnskabsår i hvilket indmeldelsen finder sted (alternativt betales forholdsmæssig kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelsen har fundet sted), og bestyrelsen har givet sin godkendelse. Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske med min. 6 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår og har virkning fra næstfølgende regnskabsår. Et udmeldende medlem har ikke krav på foreningens formue eller del deraf. Medlemmer der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, nemlig 2, slettes ved bestyrelsens foranstaltning. Stk. 4. Medlemmet betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Stk. 5. Et medlem udpeger selv sin repræsentant i foreningen gældende for minimum 1 år ad gangen. 4. Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved brev eller til medlemmerne med angivelse af dagsorden. Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Godkendelse af budget

50 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af revisor 11. Eventuelt Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes. Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Stk. 8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved 1/3 af medlemmernes fremmøde. 5. Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 50% af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger. 6. Medlemsmøder stk. 1. Der kan afholdes medlemsmøder efter behov ved bestyrelsens foranstaltning. stk. 2. Generalforsamlingen kan bemyndige medlemsmøder til at godkende konkrete handlingsplaner for foreningens aktiviteter. 7. Foreningens ledelse Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af fem medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, således at tre medlemmer vælges i lige år og tre i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand og næstformand. Stk. 1a. Bestyrelsen tager beslutning om sekretariatets placering og ledelse. Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper. Stk. 4. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 2 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved 50% fremmøde. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 8. Økonomi, regnskab og revision Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

51 Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for afvikling af generalforsamling, for budget samt regnskab. Stk. 3. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 9. Tegningsregler og hæftelse Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 10. Vedtægtsændringer Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på. 11. Opløsning Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i 2 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling. 12. Datering Således vedtaget på foreningens generalforsamling den 22. oktober Dirigentens underskrift

52 Bilag: 4.1. erhvervspolitisk handleplan_2015.pdf Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 8937/15

53 Iværksætteri Indsats Aktører Tidsperspektiv Iværksætterkursus Lejre Erhvervsforum kvartal Ledersparring med mentorer Lejre Erhvervsservice Fortløbende Analyse af behov for iværksætterhus/kontorfællesskab Lejre Erhvervsservice kvartal Udbud/Indkøb Indsats Aktører Tidsperspektiv Kommunikation af årsplan for Lejre kommunes udbud og indkøb af bygge- og anlægsopgaver Lejre Erhvervsservice samt udbud- og indkøbsfunktionen i Koncernsekretariat & Udvikling, hvor sagen er forankret 1.kvartal Kommunikation af kriterier for valg af leverandører i Lejre kommunes udbud og indkøb af bygge- og anlægsopgaver Lejre kommunes årlige leverandørmøde Udvikling af lokal leverandørdatabase, som skaber synlighed over lokale virksomheder og kompetencer, og som muliggør hurtig og målrettet kommunikation mellem kommune og potentielle leverandører Lejre Erhvervsservice samt udbud- og indkøbsfunktionen i Koncernsekretariat & Udvikling, hvor sagen er forankret Center for Ejendomsdrift, Lejre Erhvervsservice samt den centrale udbud- og indkøbsfunktion Center for Ejendomsdrift, Lejre Erhvervsservice samt lokale bygge- og anlægsvirksomheder 1.kvartal 2. Kvartal kvartal

54 Videreudvikling af servicekulturen Indsats Aktører Tidsperspektiv Kursus i professional service - for de medarbejdere, der ikke deltog i runde 1 Lejre Erhvervsservice 1.kvartal Fire temadage for kursusdeltagere med opfriskning af teknikker Opdatering af medarbejderprofiler på medarbejderportal Udvikling af guidelines til tidlig afdækning af komplekse tværgående sager Kommunikationsindsats af principper for professionel service Tilfredshedsmålinger hos det lokale erhvervsliv om kommunens serviceniveau Lejre Erhvervsservice Projektorganisering med relevante centerchefer Projektorganisering med relevante centerchefer Projektorganisering med relevante centerchefer Lejre Erhvervsservice med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere Fortløbende kvartal kvartal Forløbende 4. kvartal Mobil- og bredbåndsdækning Indsats Aktører Tidsperspektiv Informationsmøde for Lejre Erhvervsservice og 1.kvartal borgere og erhvervsliv med udbydere borgmestersekretariat Mapping af huller i Projektorganisering kvartal dækningen i Lejre kommune Kommunikationsindsats på Koncernsekretariatet 1.kvartal lejre.dk Kortlægge mulighederne for bredbåndsløsninger hos elselskaber Lejre Erhvervsservice kvartal Internationalt samarbejde Indsats Aktører Tidsperspektiv Etablering af virksomhedssamarbejder mellem Lejre og Texas Lejre Erhvervsservice Fortløbende

55 Tiltrækning af talenter til erhvervslivet i Lejre kommune Indsats Aktører Tidsperspektiv Fælles markedsføring af jobmuligheder i Lejre kommune Projektorganisering med private virksomhedsrepræsentanter Fortløbende Synliggørelse af erhvervsmuligheder i Lejre kommune Indsats Aktører Tidsperspektiv Synliggørelse af Lejre Erhvervsservice Fortløbende erhvervslejemål Synliggørelse af Lejre Erhvervsservice og 3.kvartal erhvervsgrunde Center for Byg & Miljø Synliggørelse af erhvervsmuligheder i landejendomme Lejre Erhvervsservice, Center for Byg og Miljø og lokale ejendomsmæglere 3.kvartal Nye initiativer og projekter Nye idéer og initiativer, som opstår undervejs

56 Bilag: 4.2. Turismepolitiske handleplaner 2015 Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 5419/15

57 NOTAT Turismepolitiske handleplaner 2015 På baggrund af aktørernes ønsker fra workshop 20. november 2014, Regeringens Vækstplan for Turisme, input fra brandingstrategiens processer, input fra de sammenhængende turismepolitiske overvejelser mv. har administrationen udarbejdet følgende oplæg til handleplaner for Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Center for Kultur & Fritid Dato: 19. januar 2015 Produkt- og oplevelses-udvikling Indsats Aktører Tidsperspektiv Rammesætte udvikling af sammenhængende oplevelsesprodukter via workshop for aktører Turismeaktører, Living Concepts (konsulent) kvartal Etablere strategisk samarbejde med kommunerne rundt om fjorden omkring udvikling af tværgående turismetilbud Uddybe rutebeskrivelser herunder cykelture, vandreture, løberuter mv. Turistorganisationerne i Holbæk, Roskilde, Frederikssund & Odsherred Center for Byg & Miljø, Visit Lejre, Lejre turistforening Fortløbende Fortløbende Markedsføring og presse Indsats Aktører Tidsperspektiv Udvikle Lejrefolder 2015 i tæt Turismeaktører, 1.kvartal samarbejde med aktørerne mediebureau Etablere 2 (digitale) Mediebureau April + juli markedsføringskampagner for Visit Lejre på fx krak.dk, tv2go.dk ol. Producere og distribuere aktivitetsfolder i samarbejde med kommunerne om fjorden samt i samarbejde med lokale aktører Turistorganisationerne i Holbæk, Roskilde, Frederikssund, Odsherred & aktører 1.kvartal Afdække potentiale for popup Turistinspirationer, hvor VisitLejre er synlig ved større events ex. Ledreborg Livsstilsdage, Øko-køer på græs, Slotskoncerter, mv. Relevante aktører, LØK, turistforeningen Fortløbende

58 Markedsføre sammenhængende oplevelsesprodukter via Denmark Direct, online booking. Markedsføre VisitLejres begivenheder via VisitDenmark op til højtider som fx Vinterferie, Påske, jul mv Formidle rutebeskrivelser på alle kanaler, hjemmeside, foldere, turistinspirationssteder, mv. Samarbejde med Fishing Zealand vedr. projekter inkl. markedsføring Relevante aktører, Visit Denmark Turismeaktører, Visit Denmark Relevante aktører, turistforening Fishing Zealand, relevante aktører 1.-2.kvartal (fortløbende) Fortløbende kvartal (fortløbende) Fortløbende Personligt og digitalt værtskab Indsats Aktører Tidsperspektiv Opdatering af Visit Lejre, konsulent kvartal (fortløbende) Afdække muligheder for at Relevante aktører kvartal etablere (fysiske) Turistinspirationssteder hos relevante aktører Skabe oplæg til en værtskabsuddannelse til kompetence- og kvalitetsløft af Turistinspirationsstederne Visit Lejre Relevante aktører, evt. konsulent Fortløbende Underbygge netværksdannelse mellem aktører, turistforening mv. Udsende VisitLejre nyhedsbrev til aktørerne, 4 gange årligt Identificere hvorledes det digitale værtsskab kan underbygges Turismeaktører, turistforening, Living Concepts (konsulent) Visit Lejre Visit Lejre Fortløbende Fortløbende kvartal I øvrigt Indsats Aktører Tidsperspektiv Evaluering af turistservicefunktion, Sagnlandet. Sagnlandet, Visit Lejre 4.kvartal Side 2 af 2

59 Bilag: 4.3. Bilag til Fokus DOC Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 4411/15

60 Fokus Fælles forståelse af det som skal være i fokus I godkendte Økonomiudvalget Fokus 2014+, som har siden sat retningen for udviklingen af den kommunale organisation. Fokus blev til gennem drøftelser i Koncernledelsen og direktionen hen over efterår og vinter Det blev drøftet i Hovedudvalget i januar 2014 og herefter godkendt af Økonomiudvalget i februar. Fokus beskriver hvad den kommunale organisation skal kunne mere af i fremtiden, for at løfte Kommunalbestyrelsens målsætninger for Lejre Kommune og indfri de krav, som følger af nationale reformer. Ultimo 2014 har vi i koncerndirektion og - ledelse og i Hovedudvalget gjort status på Fokus Vi er på den baggrund nået frem til, at vi ikke for 2015 vil tegne nye fokuseringer op i et nyt Fokus notat. Der er bred enighed om, at der er behov for kontinuitet - for en rød tråd i udviklingsarbejdet frem mod resultater. I 2014 skabte vi med Fokus et fælles grundlag og vi lagde planer på en række vigtige områder. I 2015 skal vi gennemføre planerne og skabe resultater, sammen. Hele den kommunale organisation skal i 2015 arbejde med fire fokuseringer, som videreføres fra 2014: Mere nærvær mindre sygefravær. Målet er at bringe sygefraværet ned på niveau med gennemsnittet i regionen, og i 2016 skal vi være på niveau med landsgennemsnittet. Det kræver, at sygefraværet i 2015 reduceres med 0,8 sygedage og med yderligere 0,8 sygedage pr. medarbejder i Udvikling af social kapital. Målet er at sætte fokus på dét der skaber arbejdsglæde og trivsel i hverdagen, nemlig vores evne til at samarbejde om at løse kerneopgaverne og på gode relationer der bygger på tillid og retfærdighed. Kvalitet i borgerbetjening. Målet er at forbedre borgernes og virksomhedernes oplevelse af mødet med den kommunale organisation ved at øge tilgængeligheden og kvaliteten i vores telefonbetjening, forbedre vores evne til at skrive, så det er til at forstå og overholde svartider samt styrke samarbejdet med hinanden og borgeren. Bedre økonomistyring og budgetoverholdelse. Målet er at forbedre træfsikkerheden i økonomistyringen i alle dele af organisationen og høste gevinsterne af effektiviseringstiltagene. Vi skal vide hvad vi brugerne pengene til, og hvis der sker skred i budgetterne skal vi vide det i tide, så centeret eller virksomheden kan nå at finde kompenserede effektiviseringer eller besparelser. Der er inden for alle fire områder i 2014 udarbejdet planer for, hvordan vi vil virkeliggøre målene. I 2015 sætter vi fokus på implementering - altså på at gennemføre de tiltag vi har besluttet i 2014; med hver vores roller, i hver vores lokale kontekst og med samarbejde, tillid og retfærdighed som gennemgribende værdier. Fokus skal være genkendelig i hverdagen Der er enighed i Hovedudvalget og direktionen om, at vi ikke i 2014 er lykkedes bredt i organisationen med at skabe forståelse for, hvad der står i Fokus og hvorfor. Forventningen i 2014 var, at alle ledere aktivt forholder sig til de 10 indsatsområder og i samarbejde med sit ledelsesteam og center- eller lokaludvalg - drøfter: Hvad betyder det for os?

61 I 2015 skal vi gøre alvor af den ambition; vi skal lykkes med den i højere grad end vi gjorde i Det kræver en aktiv kommunikationsindsats af ledere i hele organisationen og en prioritering af at arbejde aktivt med Fokus i lederteams og MED udvalg og på personalemøder. Det er et ledelsesansvar at sikre, at dét sker i Som bilag til Fokus vil blive vedlagt en årsplan, hvor de politisk besluttede indsatser fra især budgetaftalen er beskrevet under hvert fagudvalg som udvalgets - og dermed administrationens - årsplan for Herudover beskriver årsplanen de tværgående mål og indsatser, som alle arbejdspladser skal arbejde med i 2015, jf. de fire fælles fokuseringer beskrevet i afsnit 1. Årsplanen besluttes af fagudvalgene i februar. I en politisk ledet organisation som vores, og i en foranderlig verden i øvrigt, vil der ske ændringer i planerne i løbet af året. Der vil komme nye indsatser til, og de allerede besluttede vil blive konkretiseret i projekt- og arbejdsplaner. Planen er derfor dynamisk, og den er også et aktivt prioriteringsredskab. Lejre Kommunes kommunale organisation har lige alle andre organisationer begrænsede ressourcer til rådighed. Aktiv prioritering og forventningsafstemning mellem den politiske og den administrative ledelse, mellem ledelse og medarbejdere, mellem de dele af organisationen der skal samarbejde på tværs og mellem borgere og kommune er derfor afgørende. Det politiske afsæt Fokus har sit afsæt i Budgetaftalen for og Lejre Strategien, samt de øvrige politikker og strategier som Lejre Kommunes Kommunalbestyrelse har godkendt. I budgetaftalen for vedtog Kommunalbestyrelsen, at igangsætte et arbejde med en ny brandingog udviklingsstrategi, som har arbejdstitlen LEJRE for LIVET. Strategien forventes vedtaget i foråret 2015, og den vil sætte kursen på en række områder for fremtiden. I 2015 skal strategien først og fremmest vedtages og omsættes i delstrategier der sikrer, at Lejre Kommune indadtil lever strategien og udadtil bliver kendt for at gøre det. LEJRE for livet vil komme til at påvirke de ting vi gør og måden vi gør dem på. Det langsigtede udviklingsperspektiv for Lejre Kommune beror på tre pejlemærker, jf. Budgetaftalen som alle partier i Kommunalbestyrelsen står bag, for :

62 Robust Økonomi Lejre Kommune skal have en sund og robust økonomi, hvor vi trods store demografiske ændringer skaber et voksende økonomisk råderum til at investere i udviklingen af vores kommune. En økonomisk politik, en langsigtet effektiviseringsstrategi, retvisende budgetter og en sikker økonomistyring skal skabe råderum og tryghed ved den økonomiske styring. Fokus i 2015 er på at konsolidere kommunens økonomi, så de gode økonomiske udsigter, der tegner sig for 2016 og frem, bliver til virkelighed. Økonomisk ansvarlighed er et fælles anliggende i hverdagen, der forpligter såvel ansatte som politikere og borgere i kommunen. Bæredygtig vækst og udvikling Lejre Kommune har mange kvaliteter: en smuk natur, rent drikkevand, kulturelle og historiske seværdigheder som tiltrækker mange besøgende hvert år, mange lokalsamfund og fællesskaber, nærhed til København og en god infrastruktur. Vi har også som en af de få kommuner uden for hovedstaden en nettotilvækst af indbyggere. Vi vil bevare alt dette og samtidig være et eksempel for omverden på, hvordan vækst og miljø er hinandens forudsætninger, ikke modsætninger. Brandingstrategien LEJREforLIVET skal være løftestang til at synliggøre Lejre Kommunes særlige kvaliteter og skabe en fælles dagsorden for en bæredygtig udvikling af Lejre Kommune. Velfærd og livskvalitet Velfærd og livskvalitet gennem dialog, indflydelse og fællesskaber: Vi vil udvikle vores kommune sammen med borgere og virksomheder og andre samarbejdspartnere - i eller uden for kommunen. Dét er en politisk ambition, som skal kunne ses i budgettet og mærkes i praksis i alle sammenhænge. Ambitionen forpligter alle parter, for indflydelse og ansvar går hånd i hånd, og det gode samarbejde forudsætter, at vi lytter til hinanden og indgår i dialog, også når det er svært. Dét skal den kommunale organisation kunne mere af i fremtiden Fokus beskriver hvad vi som kommunal organisation skal kunne mere af i fremtiden for at gennemføre de politske intentioner og mål? Eller mere mundret: hvad skal vi blive blive hammer gode til? Vi refererer til alle os der er ansat i Lejre Kommune, men det er selvsagt et direktions og ledelsesansvar at sikre, at det sker med MED organisationen som tæt samarbejdspartner. I det hele taget står samarbejde og fællesskaber centralt i Fokus De ti indsatsområder er: Politik og praksis Proaktiv vi skaber fremtiden i dag Politisk ledet organisation vi fører de politiske mål ud i livet Samarbejde og deltagelse Velfærd er noget vi skaber sammen Sikkerhed i myndighedsudøvelse vi træffer korrekte afgørelser og kommunikerer på en forståelig måde Sammenhængende hjælp vi er til for borgeren og virksomheden

63 Effektivisering og effekt Investeringer vi skaber selv det økonomiske råderum Realkapitalen vi har et godt overblik over hvad vi ejer, lejer og har brug for i fremtiden Bedre økonomistyring og korrekt budgettering Ledelse og arbejdsmiljø Vi sætter mål og realiserer dem Kvalitet - hele vejen rundt Politik i praksis Proaktiv vi skaber fremtiden i dag. Lejre Kommune er en lille kommune med store ambitioner. Det er ambitioner som vi ikke kan realisere alene, men som vil kræve samarbejde med mange andre parter i og udenfor Lejre Kommune. Vi skal finde effektive veje til at samarbejde med andre kommuner om opgaver, som Lejre Kommune er for lille til selv at løse på en fagligt bæredygtig måde. Vi skal gøre kommunens dagsorden gældende ved at være proaktiv og til stede, såvel i regionale som nationale samarbejdsfora. Vi skal sætte handling bag de store ambitioner om være en kommune, hvor mennesker gerne vil bosætte og virksomheder gerne vil etablere sig. Politisk ledet organisation - vi fører de politiske mål ud i livet. Vi er en politisk ledet organisation og det er vores opgave er at føre de politisk besluttede mål og intentioner ud i livet, samt at rådgive Kommunalbestyrelsen på en nuanceret og fagligt velfunderet måde. Vi er ikke bange for at italesætte de dilemmaer og den kompleksitet, som er en del af virkeligheden. Vi tilstræber at håndtere dilemmaerne ved at afdække politiske valgmuligheder og belyse fakta gennem brug af nøgletal og benchmarking samt ved på en åben måde at analysere mulige fordele og ulemper. Det gør vi bl.a. ved at inddrage den viden der findes i og uden for organisationen, herunder gennem høringer af MED organisationen, bestyrelser m.v. Vi forholder os kritisk til vores egen praksis og arbejder målrettet med at afdække forbedringsmuligheder. Samarbejde og deltagelse Velfærd - er noget vi skaber sammen. Mange borgere er aktive, involverede og engagerede i hinanden, og foreningslivet er stærkt i Lejre Kommune. Som kommunal organisation skal vi gøre det nemt at være en by, der gerne vil udvikle sig drevet af lokale kræfter. Vi skal støtte op om engagerede borgere, virksomheder og foreninger, der ønsker at gøre en forskel ved at løse nogle opgaver, der ellers ikke vil blive løst. Vi skal bidrage med det, vi er bedst til det kan være at støtte en udviklingsproces, vejlede om gældende regler eller bidrage med et lokale. Det kræver noget særligt at samarbejde med kræfter i civilsamfundet, og at understøtte den politiske ambition om et lokaldemokrati i overhalingssporet. Sikker myndighedsudøvelse med blik for at understøtte borgernes egne ideer og muligheder for at skabe et godt liv. Borgerne og virksomhederne skal føle sig trygge ved at være i kontakt med Lejre Kommune. De skal opleve, at vi efterspørger og inddrager deres ideer og synspunkter. Borgerne og virksomhederne samt vores samarbejdspartnere i øvrigt, skal føle sig mødt på en højlig og venlig måde - af kompetente ledere og medarbejdere. Afgørelser skal være korrekte, men vi udfordrer gerne lovgivningen, hvis det tjener borgernes og kommunens interesse. Vi forholder os således ikke bare til, om det er muligt eller umuligt men vurderer aktivt, hvad der skal til, for at det bliver muligt og hvad konsekvenserne vil være. Vi

64 kommunikerer afgørelser på en forståelig måde og med fornøden klagevejledning. Når vi får en klage ser vi den som værdifuld information om noget, der måske kan forbedres. Også selv om afgørelsen var korrekt. Sammenhængende hjælp - vi er til for borgeren og virksomheden. Borgerne og virksomhederne skal opleve gode serviceforløb, også når forløbet er komplekst, fordi det krydser lovgivningsmæssige, faglige eller organisatoriske skel. Vi er fælles om borgeren eller virksomheden, og slipper ikke opgaven, før vi ved, at den er modtaget sikkert et andet sted i organisationen. Når der er brug for det, arbejder vi på tværs i opgaveteams og netværk og sørger for, at borgeren eller virksomheden ved, hvem der er kontaktperson. Vi har fordelene ved at være en lille organisation, hvor medarbejderne har mulighed for at kende hinanden på tværs, og hvor der ikke er lang vej fra ide til beslutning og handling. Det skal vi benytte os af til gavn for borgere og medarbejdere. Effektivisering og effekt Investeringer - vi skaber selv det økonomiske råderum til udvikling. Vi kan ikke forvente at få flere penge de kommende år - tværtimod. Vi skal selv skabe råderummet gennem mere effektive hverdagsløsninger såsom hverdagsrehabilitering og anvendelse af velfærdsteknologi, og gennem mere effektive arbejdsprocesser, herunder digitalisering og investeringer i anlæg m.h.p. driftseffektiviseringer på sigt. Vi vil være innovative i at skabe råderum bl.a. ved at indgå i partnerskaber med andre. Vi skal desuden holde op med selv at skabe bureaukrati, og vænne os selv og borgerne til at fokusere mere på effekt, altså på om det vi gør virker. Traditionelt har den offentlige sektor haft fokus på input. De kommende år vil vi fokusere mere på, om det virker altså lærer barnet mere og får den ledige en varig tilknytning til arbejdsmarkedet Realkapitalen vi har et godt overblik over hvad vi ejer, lejer og hvad vi får brug for i fremtiden. Lejre Kommune er storejer af realkapital, d.v.s. bygninger, fællesarealer, jord, anlæg, baner, veje, stier og broer. Realkapitalen skal vedligeholdes, så brugsværdien fastholdes og gerne forbedres - eller afvikles. Derfor skal vi have et godt indblik i hvad vi ejer og lejer, og hvordan vi får mest muligt for de penge, der er bundet i realkapital. Også set i lyset af fremtidens behov; hvor og hvordan ønsker f.eks. fremtidens seniorer og ældre at bo og leve? Korrekt budgettering og sikker økonomistyring. Lejre Kommunes budgetter og styringsgrundlag skal være retvisende, så det udgør et sikkert grundlag for Kommunalbestyrelsens beslutninger og prioriteringer. Vi vil forbedre vores daglige styringspraksis ved i højere grad at koble faglig styring og økonomisk styring. Data om mængder og priser skal omsættes til relevant styringsinformation og til mere klare budgetforudsætninger. Staten rammestyrer kommunerne og den økonomiske ramme ligger fast for de kommende år. Det betyder, at merforbrug ét sted i sidste ende skal finansieres af besparelser et andet sted, og at evt. økonomiske råderum bør synliggøres m.h.p. at kunne indgå i politiske prioriteringer for fremtiden. Ledelse og arbejdsmiljø Ledelse vi sætter mål og realiserer dem. Vi er tydelige i, hvem der har ansvar for hvad, og hvad man kan forvente af ledere på de forskellige ledelsesniveauer. Fra direktør til afdelingsleder. Vi delegerer beslutningskraft og ansvar til de medarbejdere, som er tæt på borgeren/virksomheden/opgaven, og sørger

65 for, at medarbejderne har gode rammer for at løse opgaven. Vi insisterer på delegation og på ansvar, men vi overlader ikke hverken som leder eller kollega en medarbejder alene med en opgave, hun ikke kan løse og vi sikrer, at der er en god sammenhæng mellem mål og ressourcer. Vi fremmer teamsamarbejde på alle niveauer, fordi vi kan mere sammen end hver for sig. Kvalitet hele vejen rundt. I Lejre Kommune forstår vi kvalitet ud fra tre dimensioner: Som oplevet kvalitet, altså kvalitet i mødet med borgere og virksomheder. Som faglig kvalitet, d.v.s evnen til at tage stilling og handle kompetent på grundlag af faglig indsigt. Og som organisatorisk kvalitet, d.v.s. klare mål, retfærdig og effektiv arbejdstilrettelæggelse, gode relationer mellem kolleger m.v. Virkelig og varig høj kvalitet fordrer god kvalitet på alle tre dimensioner. Med andre ord nok så fagligt dygtige medarbejdere kan ikke i længden lykkes, hvis der er dårlig ledelse og ineffektive arbejdsprocesser. Og hvis borgeren ikke synes hun mødes med respekt, så nytter det ikke at vi selv synes det og i øvrigt er fagligt meget dygtige. Vi vil i 2014 sætte fokus på alle tre dimensioner af kvalitet i samarbejde med Borgerrådgiveren og ved at arbejde aktivt med arbejdsmiljø og social kapital i regi af MED organisationen. Det skal være godt og hot at arbejde i Lejre Kommune tilfredse medarbejdere skaber også mere tilfredse borgere og bedre resultater.

66 Bilag: 7.1. Tilbud pdf Udvalg: Udvalget for Erhverv & Turisme Mødedato: 02. februar Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 7204/15

67 Lejre Kommune Erhvervschef Thomas Hørdam Tilbud på folder om erhvervsindsats 21. januar 2015

68 Baggrund Erhvervsservice har bedt om tilbud på en folder, der rummer relevante fakta om rammevilkårene for erhvervslivet i Lejre. Folderen indeholder: Indledning v. borgmester Mette Touborg Overblik over de væsentligste erhvervsinitiativer, der er taget siden byrådsperiodens start v. udvalgsformand Grethe Saabye Overskuelig opstilling med faktuelle oplysninger Bagside med kontaktinfo ligesom den folder, der tidligere er produceret om Erhvervsservice. Indholdet udarbejdes i samarbejde mellem Thomas Hørdam og Carsten Sivertsen. Folderen Antal: 2000* ex (som tidligere leverance) Sidetal: 8 Format: 100x297 (som tidligere leverance) Tyngde: 200 g offset (som tidligere leverance), Design: Som tidligere leverance * trykpris for 1000 ex. er 3850,-, mens 2000 ex koster 4770,- Pris Møder/tekstarbejde: 13 timer à 1.380, ,- Grafisk opsætning: 8 sider à 600, ,- Tryk (2000 ex.): 4.770,- I alt: ,- plus moms Portrætfotos leveres af Lejre Kommune. Det grafiske arbejde omfatter 2 korrekturer, hvorefter vi beregner medgået tid til 600,- i timen. Levering Levering senest 20. februar til Erhvervschef Thomas Hørdam, Lejre Kommune Lyndby Gade 19, 4070 Kirke Hyllinge Med venlig hilsen Carsten Sivertsen

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Referat mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:30 i European Freeze Dry, Karlebyvej 81, Kr. Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - Februar...2 3. ET - Foreningen

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Vejledning for ansøgning om tilskud fra Svineafgiftsfonden Juni 2014 1. Generelt om Svineafgiftsfonden Svineafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. april

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Kvægafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Kvægafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kvægafgiftsfonden... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2 Kvægafgiftsfondens formål og strategi... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden

Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden Juni 2013 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Fåreafgiftsfonden 1. Generelt om Fåreafgiftsfonden Fåreafgiftsfonden har hjemmel i landbrugsstøtteloven jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden

Maj 2016. Vejledning om tilskud. Fjerkræafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud Fjerkræafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Fjerkræafgiftsfonden...1 2 Fjerkræafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 3. april Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 3. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager - April...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter Vejledning for ansøgning om tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter September 2015 1. Generelt om Produktionsafgiftsfonden Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige

ANSØGNINGSSKEMA. Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige ANSØGNINGSSKEMA Finanslovens konto 17.46.67.80 Helhedsorienteret hjælp til aktivitetsparate Mulighed for arbejdsmarkedserfaring for udsatte ledige Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug august 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje Køkkenomstilling 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden

Maj Vejledning om tilskud fra. Frøafgiftsfonden Maj 2016 Vejledning om tilskud fra Frøafgiftsfonden Indhold Frøafgiftsfonden... 1 1. Generelt om Frøafgiftsfonden... 3 2. Frøafgiftsfondens formål og strategi... 3 3. Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

Maj Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug Maj 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Promilleafgiftsfonden for landbrug...1 2 Promilleafgiftsfonden for landbrugs formål og strategi...1 3

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen.

I. Indledning. II. Stillingtagen til ansøgninger til puljen. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden

Juni Vejledning om tilskud. Kartoffelafgiftsfonden Juni 2016 Vejledning om tilskud Kartoffelafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Kartoffelafgiftsfonden...1 2 Kartoffelafgiftsfondens formål og strategi...1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...1

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden

November Vejledning om tilskud. Svineafgiftsfonden November 2015 Vejledning om tilskud Svineafgiftsfonden Indholdsfortegnelse 1 Generelt om Svineafgiftsfonden... 1 2 Svineafgiftsfondens formål og strategi... 1 3 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om tilskud fra Aktivitetspuljen, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 5. juli 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016

Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Mælkeafgiftsfonden Juni 2016 Retningslinier for ansøgning om tilskud fra Mælkeafgiftsfonden 1. Generelt om Mælkeafgiftsfonden Mælkeafgiftsfonden er oprettet i 1972 og har hjemmel i Landbrugsstøtteloven,

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø

Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden København Ø Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Kræftens Bekæmpelse Att.: Peter Dalum Strandboulevarden 49 2100 København Ø Dato: 18. september 2014 Enhed: Primær

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår.

Årstallet er året for gennemførelse af ansøgningsrunderne. Tilskuddet bliver givet til gennemførelse af indsatsen i det efterfølgende kalenderår. Fonden for økologisk landbrug Juli 2016 1. Om puljen Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek + kompetenceopbygning

Læs mere

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug

November Vejledning om tilskud. Promilleafgiftsfonden for landbrug November 2016 Vejledning om tilskud Promilleafgiftsfonden for landbrug Indholdsfortegnelse 1 Om vejledningen...1 2 Fondens formål og strategi...1 3 Lovgrundlag...1 4 Støttemuligheder i henhold til statsstøttereglerne...2

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 02. juli 2014 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sags nr.:

Læs mere

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen

Er der tvivlsspørgsmål til ovennævnte, kan der rettes henvendelse til undertegnede. Ved venlig hilsen. Annette Madsen Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Migrænikerforbundet Postboks 115 2610 Rødovre Dato: 28. september 2015 Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: SUMAMA Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug

Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Juni 2016 Vejledning om tilskud fra Fonden for økologisk landbrug Særpulje for tilskud til Eksportfremme i 2017 1. Om puljen Udover Fondens ordinære pulje, er der fra politisk side afsat yderligere midler

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016

Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: Dato: 3. november 2016 Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006 Dato: 3. november 2016 Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø

Sekretariatsledelsen. Onsdag 10. december Regionshuset Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Sekretariatsledelsen Onsdag 10. december 2014 16.00 18.00 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opsamling på bestyrelsesmøde og direktionsmøde 3. Aktuelle

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE

STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE STRATEGI FOR FREMME AF SOCIALØKONOMI I HORSENS KOMMUNE 2016-2020 Forsidebillede: SundhedsCaféen, Dansk Integrationsnet en del af Dansk flygtninge hjælp, Horsens Sundhedshus. Horsens Havn 2 VI VIL SOCIALØKONOMI

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. december Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 2. december 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Tidsplan for brugerundersøgelse af borgernes møde med rehabiliteringsteamet...2

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - Et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Projektansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd Ansøgningen sendes til: LBR Koordinator Tina Juul Kjellberg LBR/Jobcenter Frederikshavn Parallelvej 27,2. th. 9900 Frederikshavn Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget

Lejre Kommune Side 1. Økonomiudvalget 06-09-2016 Side 1 ØU - Der findes et sted hvor vi er fælles om kerneopgaverne Sagsnr.: 16/10671 Afbud: Lena Holm Jensen Resumé: er den 18. januar og den 21. juni 2016 forelagt status på arbejdet med Vores

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011.

På den baggrund indkaldte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ved brev af 15. juni 2011 ansøgninger med ansøgningsfrist den 31. august 2011. Tilsagnsskrivelse vedrørende ansøgninger om statsligt tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere