Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et materiale,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et materiale,"

Transkript

1 Mineral Trioxid Aggregat sammensætning, egenskaber og håndtering Henrik Løvschall, René Christiansen og Preben Hørsted Bindslev Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et nyt cementmateriale med flere endodontiske anvendelsesmuligheder. Efter udrøring af pulver med sterilt vand får man en cement med høj ph-værdi, der afbinder bedst i fugtigt miljø. Størstedelen af cementen er calciumoxid, der over tid bliver omdannet til calciumhydroxid. En række studier tyder på at MTA, i lighed med calciumhydroxid, er meget biokompatibelt. Studier har vist, at MTA har en antibakteriel virkning og stimulerer regeneration af hårdtvæv. Kliniske studier finder samstemmende, at MTA er velegnet til bl.a. pulpotomi, apikal forsegling af rodkanaler efter rodspidsresektion og overkapning. Ulemper er, at afbindingen tager op til flere timer, og at materialet stadig er relativt dyrt. Længerevarende undersøgelser må afventes. Materialet bliver tilsyneladende anvendt af endodontister verden over og i stigende grad i almindelig praksis. Denne artikel har fokus på MTA s sammensætning og fysiske egenskaber, som har betydning for en optimal brug og håndtering af materialet. Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et materiale, der har både en god biokompatibilitet og forseglingsevne. Det blev introduceret i 1993, primært til apikal forsegling af rodkanaler og sårbehandling af skader i pulpa-dentin-organet (1). Produktet blev godkendt af U.S. Food and Drug Administration (FDA) i 1998 (2) og er i dag markedsført bl.a. som ProRoot MTA (Tulsa Dental Products, Tulsa, OK, USA). MTA er undersøgt i en række studier, herunder laboratorietest, dyreforsøg, kliniske afprøvninger, cases mv. Der er publiceret op mod 300 artikler og heriblandt enkelte reviews (PubMed); længerevarende kliniske undersøgelser foreligger dog ikke. De centrale fordele ved MTA er: (a) at det har et højt ph, både under og lige efter afbinding, (b) at det kan afbinde og blive hårdt i fugtigt miljø, (c) at det hæmmer bakterievækst, og (d) at det over tid er meget vævsvenligt, når det høje ph klinger af. Denne artikel vil især fokusere på MTA s sammensætning, dets fysiske og kemiske egenskaber, og på baggrund heraf belyse den kliniske håndtering af materialet. MTA hvad er det? MTA består af Portland Cement (Fig. 1), røntgenkontraststof og vand. Materialet har på denne baggrund fysiske og kemiske egenskaber, der har lighed med byggecementer og herunder især Portland Cement (1) (Fig. 6). MTApulver skal ifølge producentens anvisninger udrøres med destilleret vand i blandingsforholdet 3:1 (1 g MTA til 1/3 ml H 2 O). MTA-pulver er tilsat ca. 20 % (vægt) af et røntgenkontraststof (3). Efter udrøringen med vand reagerer MTA-pulveret kemisk med vand (hydratisering), og der dannes en stenhård masse. Ved fremstilling af Portland Cement benytter man normalt tre forhåndenværende hovedkomponenter. Det er kalk, silikat og aluminat, der i rette forhold og forarbejdning til pulver kan afbinde ved sammenblanding med vand. Cementpulveret består primært af faserne tricalcium silikat (3CaO SiO 2 ), dicalcium silikat (2CaO SiO 2 ), tricalcium aluminat (3CaO Al 2 O 3 ) og tetracalcium aluminoferrit (4CaO Al 2 O 3 Fe 2 O 3 ) (4). Ved tilsætning af sulfater, her i landet ofte i form af gips, til Portland cementer justerer man cementens mekaniske egenskaber og forlænger samtidig arbejds- og afbindingstiden. Cementpulver indeholder flere grundstoffer, der påvirker farven: Fe, Co, Ni, Cr, Ti og Cu. Sådanne atomer forekommer i relativt større mængder i grå MTA. MTA grå og hvid ProRoot-producenten (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland) leverer i dag MTA i en grå version med en almindelig Portland Cement og i en hvid, der indeholder Aalborg 410

2 White Portland Cement (Fig. 2) (5). MTA-pulveret bliver leveret i aflukkede folioposer med vandampuller. Efter sammenrøring af afvejet cementpulver og afmålt sterilt vand i engangsampuller optager cementpulveret vand og danner en kolloidlignende gel (en silikat-hydratgel), der afbinder og solidificerer. Arbejdstiden er begrænset (minutter) pga. hurtig vandfordampning, men den kan blive forlænget ved tilsætning af sterile vanddråber. ProRoot MTA er normalt afbundet efter 2½-5 timer afhængigt af fugtigheden i omgivelserne og omstændighederne (6,7). Den hvide ProRoot MTA indeholder kun ubetydelige mængder af jern (8,9). En brasiliansk MTA-version (MTA-Angelus, Angelus Dental Solutions, Londrina, Parana, Brazil) har et mindre sulfatindhold, hurtigere afbinding (10,11) og væsentligt større partikler (12). Foreløbige studier indikerer, at materialet potentielt kan matche ProRoot MTA med hensyn til ph (13,14) og apikal forsegling in vitro (15), men denne sydamerikanske MTA har kun været undersøgt i begrænset omfang. Flere studier af biokompatibilitet er nødvendige og må afventes. Biokompatibilitet og indikationer En del undersøgelser har fundet, at ProRoot MTA-materialet er celle- og vævsvenligt. Studier i cellekulturer og studier, hvor materialet er implanteret subkutant, i knogle eller i kontakt med pulpa-tandvæv in vivo (16-20) samt reviews (21,22), finder samstemmende, at materialet har en høj grad af biokompatibilitet. Dertil kommer, at materialet især initialt har en bakteriehæmmende virkning (23-25). Oversigter vedrørende kliniske studier beskriver generelt, at MTA har tilsvarende eller bedre egenskaber end calciumhydroxid (2,26,27). Det gælder brug af MTA til retrograd fyldning af rodspidser (28-31), til ortograd rodfyldning i rodåbne tænder (32-34) og til pulpaoverkapning (35-39) samt til pulpa-periodontale perforationer (40-43) og resorptioner (invasive/interne/kaviterede) (44,45). En oversigt over forskellige forslag til steder, hvor MTA kan anvendes, er skitseret i Fig. 3. MTA er bedre end formolcresol Endvidere bør det bemærkes, at en række pulpotomistudier i primære molarer har sammenlignet MTA og formol- Tabel 1. Komponenter i White ProRoot MTA analyseret vha. flere metoder (4). Hovedkomponenter Sporstoffer EDX XPS Patent ICP-OES Grundstof Atom% Vægt% Atom% Vægt% Atom% Vægt% Grundstof vægt mg/g Grundstof O 64,8 38,0 60,7 36,6 56,3 30,5 Al 6,585 Li 0,042 Ca 25,3 37,1 22,1 33,3 27,4 37,2 B 0,000 Mg 2,194 Si 6,3 6,5 6,4 6,8 8,3 7,9 B 0,012 Mn 0,000 S 8,8 0,9 0,6 0,8 0,7 0,8 Ba 136,452 Ni 0,017 Mg 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 Cl 0,494 S 19,875 Al 0,6 0,6 1,1 1,1 1,9 1,7 Cu 0,043 Sr 0,703 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 Fe 1,489 Tl 0,019 Fe 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,8 Ga 0,181 Zn 0,000 Bi 2,2 16,9 1,9 14,9 2,5 17,9 In 0,116 Ag,Cd,Co,Cr,Pb 0,000 K 0,685 vægt mg/g Tabellen sammenligner atomsammensætningen i hvid MTA som datasæt fra brug af forskellige metoder. Indholdet af O og Ca er størst. MTA (med Portland Cement) har et højt indhold af CaO, i størrelsesordenen %, som reagerer med vand og danner calciumhydroxid (højt ph). X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), energy-dispersive X-ray analysis (EDX), inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). Faglige artikler 411

3 Mineral Trioxid Aggregat dentinmatrix kan frigive biomolekyler, der kan stimulere reparation og regeneration af vævsskader (55,56). Både knogle-, rodcement-, og dentinmatrix indeholder vækstog differentieringsfaktorer (57,58). Disse signalmolekyler er centrale for stamcellers og progenitorcellers reparative cellevækst og for stamcellernes differentiering til den hårdtvævstype, som de er programmerede til at danne (59). En forklaring på, at det høje ph omkring MTA kan fremme sårheling, er tilsyneladende ikke kun, at materialet hæmmer bakterievækst. MTA kan potentielt også opløse hårdtvævsmatrix (ved alkalisk hydrolyse), hvorved signalmolekyler bliver frigjort og derved bidrager til vævsregeneration, dog må videre studier afventes. Fig. 1. Hvid Aalborg Portland Cement bliver her i landet fremstillet ud fra hvidt flyvesand fra Råbjerg Mile-egnen. Endvidere indgår kridt, som er dannet bl.a. ved sedimentering af mindre organismers cytoskelet. Sand og kridt bliver formalet til slam i råmøller, og blandingen bliver herefter brændt ved C. Efter sammenbrænding og sintring bliver der dannet små cementklinker, der sammen med aluminattilsætninger mv. bliver findelt til cementpulver i kuglemøller. Fig. 1. White Aalborg Portland Cement contains white sand from the countryside of Råbjerg Mile. In addition, the cement contains white chalk which includes sedimented cytoskeletons from small sea organisms. Sand and chalk are grinded into a sludge in raw mills, and the mixture is thereafter burned at C. After melting and sintering small clincers are formed and aluminates are added and the materials are particulated into fine cement powder by ball milling. cresol. Disse studier finder, at MTA er overlegent i forhold til det cytotoksiske og kræft- og allergirisikable formolcresol (46), både når det gælder dyreeskperimentelle studier (47), humane histologiske (48) og humane kliniske undersøgelser (49-53). Evidens taler således for, at vi bør vælge MTA, der er overlegent både ud fra kliniske og bivirkningsmæssige erfaringer (46,54). Jævnfør lovgivning bør det også nævnes, at vi har pligt til substitution af kræftrisikable stoffer, hvor det er muligt. MTA-stimulering af hårdtvæv er det muligt? Visse kliniske studier foreslår, at MTA og Ca(OH) 2 ud over at hæmme bakterievækst også kan fremme regeneration af hårdtvæv. I overensstemmelse hermed har studier in vitro fundet, at deponering af MTA (55) eller Ca(OH) 2 (56) på Klinisk håndtering af MTA Applicering af MTA bør, i lighed med brugen af calciumhydroxid i opslæmning, foregå med opmærksomhed på, at MTA-materialet er vandigt og ikke afbinder umiddelbart. Cementpulveret indeholder tunge kontrastpartikler, der kan synke til bunds. Ryst derfor pulveret umiddelbart før brug. En passende mængde pulver dispenseres på en steril plade og udrøres omhyggeligt i 30 sekunder med 1/3 sterilt vand til en passende leragtig konsistens, som kan blive deponeret og i en vis grad kondenseret. Hvis mikset er for tørt, tilsæt blot et par dråber sterilt vand. Hvis det er for vådt, fjern vandoverskud med steril gazetampon, dog pas på at gazefibre ikke bliver inkorporeret. Da vand hurtigt fordamper fra plader og pulvere, som har en stor overflade, kan der opstå behov for at finjustere MTA-miksets vandpulver-forhold. Det er en god idé at dække nyudrørt cement med fugtet/våd gaze, specielt i tørre omgivelser. Der er udviklet forskellige instrumenter og pistoler til applicering af MTA. Pistoler, som til amalgam, er i mindre størrelser anvendelige i princippet, men i praksis er de svære at anvende, da de ikke er fleksible (Fig. 4). Nyere og mindre specialstoppere kan gøre appliceringen nemmere (Fig. 5). Det er anbefalet, at man i sin præparation udvider kanalen tilstrækkeligt for at fjerne bakterier i den perifere del af kanallumen, og fordi det kan være vanskeligt at anbringe MTA i meget tynde kanaler. Fugt med måde På den ene side er det vigtigt med tørlægning af området, da MTA, inden afbindingen har fundet sted, kan opslæmmes og flyde væk. På den anden side bør materialet på sigt ikke udtørre for at opnå en vandig sammenhæng og afbinding i materialet. Ved retrograd rodfyldning bliver MTA efterladt i et naturligt fugtigt miljø. Ved anbringelse af MTA i rodåbne tænder via en tilgængelig rodkanal kan 412

4 Fig. 2. Den første kommercielle MTA-version på markedet (1998) var den grå ProRoot MTA Original (til venstre), som stadig bliver forhandlet. Denne MTA er baseret på grå Portland Cement, et produkt der er lavet ud fra gråt havsand. Brugen af MTA med grå farve viste sig at kunne være æstetisk uheldig i tandkroner i fronten. For at omgå de æstetiske problemer med den grå farve blev hvid ProRoot MTA udviklet (til højre), som er baseret på»aalborg White«(Portland Cement). Fig. 2. The first commercial MTA on the market (1998) was the grey ProRoot MTA Original (left), which still is an available product. This MTA is based on grey Portland Cement, a product which contained grey sea sand components. The clinical use of grey MTA in the crowns of incisors may esthetically be a disadvantage. In order to avoid the esthetical problems by using a grey cement-color in the crowns a white ProRoot MTA (right) was produced, which is based on»aalborg White«(Portland Cement). man kondensere med en tilpasset guttaperkapoint. MTApulver har kornstørrelser, der i diametre overstiger bredden i meget tynde rodkanaler. Da MTA tillige er vanskeligt at fjerne efter afbinding, synes det ikke velegnet som forsegler eller alternativ til konventionel rodfyldning med guttaperka (60). Fig. 3. Skitsen viser et overblik over steder, hvor det er foreslået, at MTA er velegnet til sårbehandling af tandvæv. Studier af MTA-anvendelse til apikal forsegling, pulpaperforationer eller resorptioner synes at støtte disse forslag. Fig. 3. The sketch gives an overview of locations, where MTA treatments are suggested to be appropriate for wound treatments in dental tissues. Studies on the use of MTA for apical sealing, pulp perforation, or resorptions, seem to support these suggestions. Opbevaring Ifølge brugsanvisninger fra producenten (Tulsa Dental, USA) er poser med 1 gram, som ProRoot MTA-pulver bliver leveret i, beregnet til engangsbrug. Materialet er imidlertid relativt dyrt i indkøb. Hvis en seance kræver en lille mængde MTA, kan man overveje at opbevare ubrugt materiale i steriliserede filmrullebeholdere eller fx Eppendorf-rør med lufttæt låg for at forhindre hydratisering og kontaminering af pulveret (2). Det er vigtigt at opretholde produktets tørhed og sterilitet. Luftfugtighed i kontakt med MTA-pulver gør, at det hydratiserer og derved får dårligere afbindingsevne. Opvarmning og udtørring af MTA-pulver fx i tørsterilisator eller i mikrobølgeovn (fx i glas/plast) vil i et vist omfang kunne forlænge cementpulverets levetid. Afbinding Både den initiale og den endelige afbinding af gråt MTA er rapporteret at være lidt langsommere end afbindingen af hvidt MTA. MTA-materialet har en lav ekspansion; for gråt MTA er ekspansionen på 0,28 % og for hvidt MTA på 0,30 Faglige artikler 413

5 Mineral Trioxid Aggregat Afbindingsstudier Ved scanningselektronmikroskopi (SEM) har man undersøgt overfladen af normalt afbundet MTA og Portland Cement. Ved store forstørrelser er det muligt at se områder med tegn på henholdsvis god og mangelfuld afbinding. Der er beskrevet vandporer i cementen og overfladeområder dels med solidificerede korallignende strukturer, dels med isolerede krystaller (62). Ved at undlade gipstilsætning under fremstillingen af Portland Cement er det muligt at fremme cementens afbinding (63). Data fra egne Gillmore-test foretaget på Tandlægeskolen i Århus (ikke publiceret) viser dog, at modificeret Aalborg White Portland Cement uden gips kun har en begrænset forbedring af afbindingstiden. MTA s afbindingstid kan ved tilsætning af calciumklorid (CaCl 2 ) blive noget kortere. Dette kan imidlertid have negativ indvirkning på cementens egenskaber og holdbarhed og kan potentielt forringe materialets biokompatibilitet (26); videre studier må afventes. Fig. 4. Dovgan MTA carrier (Quality Aspirators, USA) er en pistol, som er meget brugt, men den har den ulempe, at røret, som materialet skubbes igennem, ikke er bøjeligt. Derfor kan den i nogle situationer, som ved retrograd rodfyldning, være vanskelig at anvende til applicering af MTA direkte i den præparerede kanal. Fig. 4. The Dovgan MTA carrier (Quality Aspirators, USA) is a pistol, which is quite used, however, it has the disadvantage that the pipe in which the material is pushed through is not bendable. Therefore, in certain situations, as during retrograde root-end filling, it can be complicated to use it for application of MTA directly into the prepared canal. Radiopacitet Røntgenkontrasten har man undersøgt ved at sammenligne MTA s røntgendensitet med densiteten i en aluminiumtrappe (1-9 mm) jf. ISO6876:2001 (64). For at øge kontrasten af ProRoot MTA på røntgenbilleder er materialet tilsat 20 % bismutoxid (65,66). Radiopaciteten i 1 mm gråt MTA svarer til ca. 6,4 til 6,7 mm aluminium (9). Cementerne har højere røntgendensitet end dentin (0,7 mm Al), og lavere densitet end Super-EBA (9,9 mm Al), IRM (9,3 mm Al), guttaperka (11,0 mm Al) og amalgam (15,6 mm Al) (9). ProRoot MTA har signifikant højere radiopacitet end Portland Cement-blandinger uden kontraststoffer (2,5-3,3 mm Al) (64). % (61). Afbindingstiden for gråt MTA er i et studie opgivet til to timer og 45 minutter i gennemsnit (7). Den meget lange afbindingstid for MTA er en ulempe, bl.a. fordi MTAdepotet risikerer at blive udvasket, hvorved det kan irritere det omkringliggende væv (62). Initialt er materialet meget basisk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at MTA er længe om at afbinde og derfor let kan blive dislokaliseret. Standsning af blødning og skylninger skal principielt foregå, før materialet bliver deponeret (2). Fig. 5. MTA Endo Carrier og MTA Surgical Carrier (Maillefer, Ballaigues, Schweiz) er nye specialstoppere, der er udviklet som store og små bajonetbøjede stoppere, der kan påsættes små plastikrør, hvorigennem man kan trykke ilagt MTA-materiale ud. Da røret samtidigt glider op af sig selv, kan man på en enkel måde kondensere MTA med denne stopper. Fig. 5. The MTA Endo Carrier og MTA Surgical Carrier (Maillefer, Ballaigues, Schweiz) are special new instruments, which are developed as big and small bent stoppers, on which small plastic tubes are placed and through which it is possible to push MTA-material out. As the plastic tubes are pushed away at the same time during use it is possible in a simple way to condense MTA with this stopper. 414

6 ph-værdi MTA har efter sammenblanding vist en ph-værdi i området 10,2-11,0 (7,14,61,67). Denne værdi stiger efter tre timer til et ph på 12,5, som blev opretholdt i mindst 22 timer (7,61). Årsagen til dette er især, at MTA indeholder calciumoxid, som vedvarende reagerer med vand i vævsvæsken og frigiver hydroxylioner til væskefasen (14,68). Opløseligheden af gråt MTA er lidt større (1,28 %) end af hvidt MTA (0,97 %) in vitro (61). Det sure ph, der opstår i forbindelse med vævsskader og infektioner, kan i særlige tilfælde virke hæmmende på MTA s afbinding. I sådanne situationer bør man af flere grunde overveje et mellem seanceindlæg med calciumhydroxid og først fylde med MTA, når vævets tilstand og ph er normaliseret, og de akutte symptomer er aftaget. Trykstyrke MTA s trykstyrke er efter et døgn nået op på 40 MPa, hvilket er mindre end trykstyrken i fx IRM (52 MPa), amalgam (313 MPa) eller Super-EBA (60 MPa). Efter 21 døgn er den gennemsnitlige trykstyrke i MTA nået op på 67 MPa, hvilket er på niveau med trykstyrken for ZnOeugenol-cementer (IRM : 57 MPa, Super-EBA : 78 MPa) (7). Så valget af MTA til behandling er ikke begrundet i høj trykstyrke, men har først og fremmest baggrund i MTA s bakteriostatiske og biologiske fordele. Push-out-modstand I et in vitro-forsøg på ekstraherede molarer har man målt den kraft, der er nødvendig for at trykke MTA ud, efter materialet er blevet deponeret i furkaturperforationer centralt i bunden af et kronepulpakammer. Kraftmålinger viste lidt større push-out-modstand i tørt miljø end i fugtigt miljø. Push-out-modstanden mod displacering af MTA var generelt større 72 timer efter deponering sammenlignet med efter 24 timer (69), hvilket bekræfter, at cementmaterialet udvikler mekanisk styrke over tid. Hvis der skulle opstå mindre forskydninger af MTA-materialet efter 24 timer, vil materialet selvfølgelig lettere kunne falde ud. Men da MTA-materialet fortsat afbinder, vil det i en vis udstrækning reetablere modstand mod displacering. Fugtigheden i det orale miljø og på tandvævenes overflader er fordelagtig og vil i et vist omfang kunne fremme adaptation af MTA til kavitetens dentinvægge (70) såsom ved krystalvækst i spalter og reorganisering af mineralfaser. Apikale MTA-barrierer med en materialetykkelse på 4 mm har en markant større forseglingsevne og displaceringsstyrke end barrierer på kun 1 mm. Men selvom MTA på flere måder er et lovende materiale, er det på- Fig. 6. Øverst ses talrige partikler, som er typiske for Aalborg White Portland Cement undersøgt ved scanningselektronmikroskopi (SEM). I midten et tilsvarende billede af White ProRoot MTA-pulver. Nederst et SEM-billede, hvor vi kunne observere, at de lettere cementpartikler fremtræder med en mere mørkegrå farve. Røntgenkontrastpartikler fremstod med hvide farver ved røntgendiffraktionsanalyse, og desuden fandt vi, at de havde et meget højt indhold af Bi2O3 (ved Jacques Chevalier og Henrik Løvschall). Fig. 6. White ProRoot MTA powder examined by the use of scanningelectron microscopy (SEM). Above, several particles are seen with typical Aalborg White Portland Cement particle morphology. In the middle, a corresponding White ProRoot MTA powder. Below, a SEM photomicrograph showing numerous light cement particles in a relatively grey color. Furthermore, radiocontrast-particles were observed in white colors, and x-ray backscatter analysis demonstrated a high content of Bi2O3 (Jacques Chevalier and Henrik Løvschall). Faglige artikler 415

7 Mineral Trioxid Aggregat peget, at der er behov for videreudvikling og forbedring af materialets håndterbarhed (71). Anbringe våd vatpellet? Det kan diskuteres, om det er en fordel at anbringe en våd vatpellet oven på MTA-cementen. Arens og Torabinejad (72) foretrækker en våd vatpellet over MTA i 1-3 dage efter deponeringen for at fremme hydratiseringen af cementen. Ved næste seance kunne man så kontrollere, om cementen er afbundet. Et andet studie fandt imidlertid ingen signifikant forskel i MTA-cementens retention, når en våd eller en tør vatpellet blev anvendt under afbindingen (70). Et andet in vitro-studie undersøgte virkningen af et fugtigt miljø på den ene eller på begge sider af MTA-cementen under afbinding. I dette studie fandt man, at bøjestyrken efter 24 timer blev større, når MTA en var i et dobbeltsidet fugtmiljø. Forfatterne fandt desuden, at en vandfugtet vatpellet anbragt oven på MTA-overfladen i de første 24 timer (under en temporær fyldning) i begrænset omfang kan øge MTA s bøjestyrke (73). En del taler dog for, at MTA-cement anbragt i en tand in vivo med meget stor sandsynlighed vil modtage vandmolekyler fra det orale miljø. Vandmolekyler er mindre end bakterier og diffunderer fra vævet eller saliva igennem både mikrospalter, tubuli, plastmaterialer og selv de bedste rodfyldninger. Dentin, rodcement og knogle er væv, der indeholder vandmolekyler som en del af vævenes interstitialvæske. Et lille initialt tørt depot MTA-pulver anbragt i en tand in vivo vil derfor med meget stor sandsynlighed modtage indsivning af små vandmængder, der bidrager til cementafbindingen. Anbringelse af en våd vatpellet oven på normaludrørt MTA-cement in vivo synes umiddelbart ikke nødvendigt, men videre studier må afventes. Pull-out-styrke Anvendelsen af MTA til cementering af stifter i rodbehandlede tænder er blevet sammenlignet med brugen af andre cementer. I et forsøg på ekstraherede bovine incisiver, hvor man udførte en standardrodbehandling og udboring til stift in vitro, målte man efter to ugers afbinding i fugtigt miljø den kraft, der er nødvendig for at fjerne stiften. Pullout-retentionen ved anvendelse af zinkfosfat eller glasionomercementer var signifikant større end efter brug af MTA, som derfor er mindre velegnet til retention af stifter (74). Forsegling af kanaler Etablering af en barriere i rodkanalen uden marginal lækage er centralt for rodbehandlingers prognose. Ingen materialer har en absolut evne til at forhindre bakteriel lækage. Studier af orto- og retrograde rodfyldninger har undersøgt MTA s evne til at modvirke bakteriel lækage. For eksempel har in vitro-studier af Torabinejad et al. undersøgt forseglingsevne hos ProRoot MTA og bl.a. sammenlignet med amalgam og Super EBA. Disse studier har fundet, at MTA havde en relativt bedre adaptation (75) og forseglingsevne mod gennemtrængning af farve (1,6) og bakterier (76). Et andet studie på ekstraherede humane molarer indikerer, at Portland Cement og MTA er lige effektive til at forsegle furkale perforationer (77). Sammenfatning MTA rummer en række fordele i situationer, hvor målet er regeneration af hårdtvæv. MTA har initialt et højt ph ligesom calciumhydroxid. Materialet har evne til afbinding i et fugtigt miljø samtidig med stimulering af hårdtvævsdannelse. Materialet har god biokompatibilitet og forseglingsevne over for mikroorganismer. Mange endodontister verden over anvender i dag materialet. Forskellige faktorer har betydning for en optimal brug og håndtering af MTA til endodontisk behandling. Forsegling apikalt er afhængig af, at MTA-materialet har en vis lagtykkelse. En relativt høj pris og lang afbindingstid er ulemper. En velovervejet opbevaring af MTA samt brug af mindre pulverportioner vil kunne reducere omkostningerne. Antallet af studier, hvor MTA og dets virkninger bliver undersøgt, er stigende. En række studier finder samstemmende, at brug af MTA rummer væsentlige fordele ved sårbehandling, hvor der ønskes regeneration af hårdtvæv, såsom overkapning, kanalperforation, intern resorption, pulpotomi og apikal forsegling. Yderligere studier og herunder specielt kliniske randomiserede langtidsstudier må afventes. Tak Tak til direktør Jesper Sand Damtoft og laboratoriechef Søren Rasmussen, Research and Development Centre, Aalborg Portland A/S, samt Bent Ole Borup, Aalborg Portland Group, for materialer og rundvisning. Også tak til Michel Petitjean, Dentsply Maillefer, for MTA-ProRoot-materialer og fotos, og til Jacques Chevalier, Fysisk Institut, Aarhus Universitet, for assistance ved backscatter-analyse. English summary The number of studies on mineral trioxide aggregat (MTA) is increasing. They agree that MTA cement is a biocompatible material with a wide range of potentials in endodontics. After mixing cement powder with water it forms a colloid solution, and the material solidifies, most favorably in a humid environment. The setting of MTA takes up to several 416

8 hours. MTA initially has a high ph like calcium hydroxide. The biocompatibility, antibacterial, and sealing properties of MTA are apparently central to the advantages of using MTA in pulpotomy, pulp capping, pulp-perio perforations, and retrograde fillings. Further investigations are awaited. Litteratur 1. Torabinejad M, Watson TF, Pitt Ford TR. Sealing ability of a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material. J Endod 1993; 19: Schmitt D, Lee J, Bogen G. Multifaceted use of ProRoot MTA root canal repair material. Pediatr Dent 2001; 23: Coomaraswamy KS, Lumley PJ, Hofmann MP. Effect of bismuth oxide radioopacifier content on the material properties of an endodontic Portland cement-based (MTA-like) system. J Endod 2007; 33: Dammaschke T, Gerth HU, Zuchner H, Schafer E. Chemical and physical surface and bulk material characterization of white ProRoot MTA and two Portland cements. Dent Mater 2005; 21: Aalborg Portland A/S. Aalborg White cement saves tooth. The White Site Lee SJ, Monsef M, Torabinejad M. Sealing ability of a mineral trioxide aggregate for repair of lateral root perforations. J Endod 1993; 19: Torabinejad M, Hong CU, McDonald F, Pitt Ford TR. Physical and chemical properties of a new root-end filling material. J Endod 1995; 21: Ferris DM, Baumgartner JC. Perforation repair comparing two types of mineral trioxide aggregate. J Endod 2004; 30: Laghios CD, Benson BW, Gutmann JL, Cutler CW. Comparative radiopacity of tetracalcium phosphate and other root-end filling materials. Int Endod J 2000; 33: Oliveira MG, Xavier CB, Demarco FF, Pinheiro AL, Costa AT, Pozza DH. Comparative chemical study of MTA and Portland cements. Braz Dent J 2007; 18: Ber BS, Hatton JF, Stewart GP. Chemical modification of proroot mta to improve handling characteristics and decrease setting time. J Endod 2007; 33: Komabayashi T, Spangberg LS. Comparative analysis of the particle size and shape of commercially available mineral trioxide aggregates and portland cement: a study with a flow particle image analyzer. J Endod 2008; 34: Duarte MA, Demarchi AC, Yamashita JC, Kuga MC, Fraga SC. ph and calcium ion release of 2 root-end filling materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003; 95: Santos AD, Moraes JC, Araujo EB, Yukimitu K, Valerio Filho WV. Physico-chemical properties of MTA and a novel experimental cement. Int Endod J 2005; 38: Hashem AA, Hassanien EE. ProRoot MTA, MTA-Angelus and IRM Used to Repair Large Furcation Perforations: Sealability Study. J Endod 2008; 34: Camilleri J, Pitt Ford TR. Mineral trioxide aggregate: a review of the constituents and biological properties of the material. Int Endod J 2006; 39: Camilleri J, Montesin FE, Papaioannou S, McDonald F, Pitt Ford TR. Biocompatibility of two commercial forms of mineral trioxide aggregate. Int Endod J 2004; 37: Economides N, Pantelidou O, Kokkas A, Tziafas D. Short-term periradicular tissue response to mineral trioxide aggregate (MTA) as root-end filling material. Int Endod J 2003; 36: Mitchell PJ, Pitt Ford TR, Torabinejad M, McDonald F. Osteoblast biocompatibility of mineral trioxide aggregate. Biomaterials 1999; 20: Sousa CJ, Loyola AM, Versiani MA, Biffi JC, Oliveira RP, Pascon EA. A comparative histological evaluation of the biocompatibility of materials used in apical surgery. Int Endod J 2004; 37: Roberts HW, Toth JM, Berzins DW, Charlton DG. Mineral trioxide aggregate material use in endodontic treatment: a review of the literature. Dent Mater Camilleri J. A review of the methods used to study biocompatibility of Portland cement-derived materials used in dentistry. Malta Medical Journal 2006; 18: Estrela C, Bammann LL, Estrela CR, Silva RS, Pecora JD. Antimicrobial and chemical study of MTA, Portland cement, calcium hydroxide paste, Sealapex and Dycal. Braz Dent J 2000; 11: Al Hezaimi K, Al Shalan TA, Naghshbandl J, Oglesby S, Simon JH, Rotstein I. Antibacterial effect of two mineral trioxid aggregate (MTA) preparations against Enterococcus faecalis and Streptococcus sanguis in vitro. J Endod 2006; 32: Eldeniz AU, Hadimli HH, Ataoglu H, Orstavik D. Antibacterial effect of selected root-end filling materials. J Endod 2006; 32: Gohring KS, Lehnert B, Zehnder M. Indications for use of MTA, a review. Part 1: Chemical, physical and biological properties of MTA. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2004; 114: Fuks AB. Current concepts in vital primary pulp therapy. Eur J Paediatr Dent 2002; 3: Chong BS, Pitt Ford TR, Hudson MB. A prospective clinical study of Mineral Trioxide Aggregate and IRM when used as root-end filling materials in endodontic surgery. Int Endod J 2003; 36: Koh ET. Mineral trioxide aggregate (MTA) as a root end filling material in apical surgery a case report. Singapore Dent J 2000; 23: Lindeboom JA, Frenken JW, Kroon FH, van den Akker HP. A comparative prospective randomized clinical study of MTA and IRM as root-end filling materials in single-rooted teeth in endodontic surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 100: Tanomaru-Filho M, Luis MR, Leonardo MR, Tanomaru JM, Silva LA. Evaluation of periapical repair following retrograde filling with different root-end filling materials in dog teeth with periapical lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: El Meligy OA, Avery DR. Comparison of apexification with mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide. Pediatr Dent 2006; 28: Felippe WT, Felippe MC, Rocha MJ. The effect of mineral trioxi- Faglige artikler 417

9 Mineral Trioxid Aggregat de aggregate on the apexification and periapical healing of teeth with incomplete root formation. Int Endod J 2006; 39: Giuliani V, Baccetti T, Pace R, Pagavino G. The use of MTA in teeth with necrotic pulps and open apices. Dent Traumatol 2002; 18: Tziafas D, Pantelidou O, Alvanou A, Belibasakis G, Papadimitriou S. The dentinogenic effect of mineral trioxide aggregate (MTA) in short-term capping experiments. Int Endod J 2002; 35: Parirokh M, Asgary S, Eghbal MJ, Stowe S, Eslami B, Eskandarizade A et al. A comparative study of white and grey mineral trioxide aggregate as pulp capping agents in dog's teeth. Dent Traumatol 2005; 21: Bodem O, Blumenshine S, Zeh D, Koch MJ. Direct pulp capping with mineral trioxide aggregate in a primary molar: a case report. Int J Paediatr Dent 2004; 14: Faraco J, I, Holland R. Histomorphological response of dogs' dental pulp capped with white mineral trioxide aggregate. Braz Dent J 2004; 15: Faraco IM, Jr., Holland R. Response of the pulp of dogs to capping with mineral trioxide aggregate or a calcium hydroxide cement. Dent Traumatol 2001; 17: Yildirim T, Gencoglu N, Firat I, Perk C, Guzel O. Histologic study of furcation perforations treated with MTA or Super EBA in dogs' teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 100: Bargholz C. Perforation repair with mineral trioxide aggregate: a modified matrix concept. Int Endod J 2005; 38: Kratchman SI. Perforation repair and one-step apexification procedures. Dent Clin North Am 2004; 48: Holland R, Filho JA, de S, V, Nery MJ, Bernabe PF, Junior ED. Mineral trioxide aggregate repair of lateral root perforations. J Endod 2001; 27: Baratto-Filho F, Limongi O, Araujo CJ, Neto MD, Maia SM, Santana D. Treatment of invasive cervical resorption with MTA: case report. Aust Endod J 2005; 31: White C, Jr., Bryant N. Combined therapy of mineral trioxide aggregate and guided tissue regeneration in the treatment of external root resorption and an associated osseous defect. J Periodontol 2002; 73: Casas MJ, Kenny DJ, Judd PL, Johnston DH. Do we still need formocresol in pediatric dentistry? J Can Dent Assoc 2005; 71: Salako N, Joseph B, Ritwik P, Salonen J, John P, Junaid TA. Comparison of bioactive glass, mineral trioxide aggregate, ferric sulfate, and formocresol as pulpotomy agents in rat molar. Dent Traumatol 2003; 19: Caicedo R, Abbott PV, Alongi DJ, Alarcon MY. Clinical, radiographic and histological analysis of the effects of mineral trioxide aggregate used in direct pulp capping and pulpotomies of primary teeth. Aust Dent J 2006; 51: Eidelman E, Holan G, Fuks AB. Mineral trioxide aggregate vs. formocresol in pulpotomized primary molars: a preliminary report. Pediatr Dent 2001; 23: Agamy HA, Bakry NS, Mounir MM, Avery DR. Comparison of mineral trioxide aggregate and formocresol as pulp-capping agents in pulpotomized primary teeth. Pediatr Dent 2004; 26: Farsi N, Alamoudi N, Balto K, Mushayt A. Success of mineral trioxide aggregate in pulpotomized primary molars. J Clin Pediatr Dent 2005; 29: Holan G, Eidelman E, Fuks AB. Long-term evaluation of pulpotomy in primary molars using mineral trioxide aggregate or formocresol. Pediatr Dent 2005; 27: Aeinehchi M, Dadvand S, Fayazi S, Bayat-Movahed S. Randomized controlled trial of mineral trioxide aggregate and formocresol for pulpotomy in primary molar teeth. Int Endod J 2007; 40: Srinivasan V, Patchett CL, Waterhouse PJ. Is there life after Buckley's Formocresol? Part I - a narrative review of alternative interventions and materials. Int J Paediatr Dent 2006; 16: Tomson PL, Grover LM, Lumley PJ, Sloan AJ, Smith AJ, Cooper PR. Dissolution of bio-active dentine matrix components by mineral trioxide aggregate. J Dent 2007; 35: Graham L, Cooper PR, Cassidy N, Nor JE, Sloan AJ, Smith AJ. The effect of calcium hydroxide on solubilisation of bio-active dentine matrix components. Biomaterials 2006; 27: Smith AJ, Cassidy N, Perry H, Begue-Kirn C, Ruch JV, Lesot H. Reactionary dentinogenesis. Int J Dev Biol 1995; 39: Smith AJ, Matthews JB, Hall RC. Transforming growth factorbeta1 (TGF-beta1) in dentine matrix. Ligand activation and receptor expression. Eur J Oral Sci 1998; 106 (Suppl 1): Løvschall H, Giannobile WV, Somerman MJ, Jin O, Andreasen JO. Stem cells and regeneration of injured dental tissue. In: Andreasen JO, Andreasen FM, Anderson L, editors. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. Blackwell Pub Professional; Mc Cabe PS. The clinical applications of mineral trioxide aggregate. J Ir Dent Assoc 2003; 49: Chng HK, Islam I, Yap AUJ, Tong YW, Koh ET. Properties of a new root-end filling material. J Endod 2005; 31: Abdullah D, Ford TR, Papaioannou S, Nicholson J, McDonald F. An evaluation of accelerated Portland cement as a restorative material. Biomaterials 2002; 23: Camilleri J, Montesin FE, Di Silvio L, Pitt Ford TR. The chemical constitution and biocompatibility of accelerated Portland cement for endodontic use. Int Endod J 2005; 38: Danesh G, Dammaschke T, Gerth HU, Zandbiglari T, Schafer E. A comparative study of selected properties of ProRoot mineral trioxide aggregate and two Portland cements. Int Endod J 2006; 39: Camilleri J, Montesin FE, Brady K, Sweeney R, Curtis RV, Ford TR. The constitution of mineral trioxide aggregate. Dent Mater 2005; 21: Islam I, Chng HK, Yap AUJ. X-ray diffraction analysis of mineral trioxide aggregate and Portland cement. Int Endod J 2006; 39: Torabinejad M, Chivian N. Clinical applications of mineral trioxide aggregate. J Endod 1999; 25: Tronstad L, Andreasen JO, Hasselgren G, Kristerson L, Riis I. ph changes in dental tissues after root canal filling with calcium hydroxide. J Endod 1980; 7: Krupalini KS, Udayakumar, Jayalakshmi KB. A comparative evaluation of medicated calcium sulphate, hydroxylapatite, mi- 418

10 neral trioxide aggregate (MTA as barrier and their effect on the sealing ability of furcation perforation repair material an in vitro study. Indian J Dent Res 2003; 14: Sluyk SR, Moon PC, Hartwell GR. Evaluation of setting properties and retention characteristics of mineral trioxide aggregate when used as a furcation perforation repair material. J Endod 1998; 24: Hachmeister DR, Schindler WG, Walker WA, III, Thomas DD. The sealing ability and retention characteristics of mineral trioxide aggregate in a model of apexification. J Endod 2002; 28: Arens DE, Torabinejad M. Repair of furcal perforations with mineral trioxide aggregate: two case reports. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996; 82: Walker MP, Diliberto A, Lee C. Effect of setting conditions on mineral trioxide aggregate flexural strength. J Endod 2006; 32: Vargas JW, Liewehr FR, Joyce AP, Runner RR. A comparison of the in vitro retentive strength of glass-ionomer cement, zincphosphate cement, and mineral trioxide aggregate for the retention of prefabricated posts in bovine incisors. J Endod 2004; 30: Torabinejad M, Smith PW, Kettering JD, Pitt Ford TR. Comparative investigation of marginal adaptation of mineral trioxide aggregate and other commonly used root-end filling materials. J Endod 1995; 21: Torabinejad M, Rastegar AF, Kettering JD, Pitt Ford TR. Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as a root-end filling material. J Endod 1995; 21: De Deus G, Petruccelli V, Gurgel-Filho E, Coutinho-Filho T. MTA versus Portland cement as repair material for furcal perforations: a laboratory study using a polymicrobial leakage model. Int Endod J 2006; 39: Endodonti Mineral Trioxid Aggregat Forfatteroplysninger: Henrik Løvschall, lektor, ph.d., tandlæge Afdeling for Tandsygdomslære Tandlægeskolen i Århus Vennelyst Boulevard Århus C René Christiansen, klinisk assistent, tandlæge, ph.d.-studerende Afdeling for Oral Radiologi Tandlægeskolen i Århus Vennelyst Boulevard Århus C Preben Hørsted Bindslev, institutleder, lektor, tandlæge Afdeling for Tandsygdomslære Tandlægeskolen i Århus Vennelyst Boulevard Århus C Faglige artikler 419

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Endodonti 2011 Unge permanente tænder

Endodonti 2011 Unge permanente tænder Tværssnitsstudier Tilstedeværelse af AP, i rodfyldte tænder, voksne 80% Endodonti 2011 Unge permanente tænder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lise-Lotte Kirkevang Referencer+Illustrationer: Textbook of

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet

Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet Endodonti blandt alment praktiserende tandlæger faktorer der former behandlingskvalitet LARS BJØRNDAL Forskel i endodontiske behandlingsresultater Det er velkendt fra endodontiske tekstbøger (1) og ældre

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Valg af bandage gør forskellen

Valg af bandage gør forskellen MINDSKET INFEKTIONSFREKVENS MED 67% 1a,2b MINDSKET FOREKOMST AF BULLAE MED 88% 1a,2b Valg af bandage gør forskellen a En sammenligning mellem standardbandagering, hvor AQUACEL bandagen anvendes i kombination

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Dens invaginatus. Case rapport og en gennemgang af litteraturen. Udarbejdet af: Sima Hassanvand. Vejleder: Sven Poulsen

Dens invaginatus. Case rapport og en gennemgang af litteraturen. Udarbejdet af: Sima Hassanvand. Vejleder: Sven Poulsen Dens invaginatus Case rapport og en gennemgang af litteraturen Udarbejdet af: Sima Hassanvand Vejleder: Sven Poulsen 1 Indledning Dens invaginatus (DI) er en udviklingsanomali, som opstår ved invagination

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011

GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 GIPSSTØBNING ARKITEKTSKOLEN AARHUS - 2011 Hvad er gips? Hvad anvendes gips til? Hvad består gips af? Brændingsproces Støbning Afbindingsproces Gipstyper Redskaber Sikkerhed Støbeform Blanding af gips Tørring

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer

19-01-2015. Inspiration til endokassetten. Kassettesystemer. Kassettesystemer. Kassettesystemer Inspiration til Endokassetten Hindsgavl 9.-10. januar 2015 Mål: At give inspiration til at tage et kritisk blik på sin endodontikassette Inspiration til endokassetten Kassetter Kofferdam Instrumentovervejelser

Læs mere

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status

Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Lithium Batterier til transport; perspektiver og status Poul Norby Department of Energy Conversion and Storage Technical University of Denmark Norge: Mest solgte bil i: oktober 2013: Nissan Leaf september

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV

H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV H Å N D - O G N E G L E P L E J E - S O M H A R D E H Ø J E S T E K R AV S Æ R L I G E N E G L E P R O B L E M E R H A R B R U G F O R M E G E T I N N O VAT I V E P R O D U K T E R. Forsknings baseret

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE

FotoSanNewsletter. Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? LAD til PA- behandling KÆRE TANDLÆGE FotoSanNewsletter Lysaktiveret Desinfektion (LAD) Hvad er status lige nu? KÆRE TANDLÆGE Når du har læst dette nyhedsbrev håber jeg du vil tænke over de tre følgende spørgsmål: 1 EFFEKTIVITET I PA Kender

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne?

Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Hvad skal der til for at dokumentere overensstemmelse med migrationsgrænserne? Jens Højslev Petersen Plastindustriens Temamøde om migration 28. Oktober 2010 jhpe@food.dtu.dk www.food.dtu.dk Om indholdet

Læs mere

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering.

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest Aps Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest s speciale er udviklingsarbejde i laboratorie- og pilotskala samt rådgivning

Læs mere

FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion

FotoSanNewsletter. Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion FotoSanNewsletter Lys Aktiveret Desinfektion (LAD) til Endodontisk desinfektion KONKLUSIONER Én seance endodontisk behandling er at foretrække fremfor to seances, hvis det er praktisk muligt. Omhyggelig

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér)

Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Evalueringsformer i HCI Design & evaluering Design og evaluering integrerede aktiviteter (studér kundernes arbejde - designe - evaluér - iterér) Teknikker til design omfatter: Opgave/arbejdsanalyser Brugerinddragelse,

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2. Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro

Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2. Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro Former sig på mikroplan og er bakteriedræbende* 1,2 Der er forskel på sølvbandager. *Påvist in vitro Vigtigste udfordringer En vigtig udfordring i bekæmpelsen af sårinfektioner er at kunne håndtere bakterievæksten

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support

Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen. Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Facilitering af Kreativitet & Innovation i VELUX Gruppen Line Louise Overgaard Concepts & Innovation Support Fordi lys skaber liv VELUX Gruppen Etableret i 1941 Mere end 10.000 ansatte globalt heraf 2.600

Læs mere

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende

Sterilisation er en proces der skal eliminere tilstedeværende Metoder og kontrol Jytte Hansen Dansk Standard har udgivet en standard DS 2451-12, som omhandler styring af infektionshygiejnen på tandklinikker. Heri angives bl.a. forskellige krav til sterilisationsprocesser

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Kvalitetssikring og agile udvikling

Kvalitetssikring og agile udvikling Kvalitetssikring og agile udvikling Gæsteforelæsning for dsoftark-e10 på Århus Universitet Dagsorden Hvem er jeg og hvad er min baggrund i test og agile? Hvad kan I forvente? Agile og scrum Kvalitetssikring

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Genvinding af resourcer i slagge fra

Genvinding af resourcer i slagge fra Genvinding af resourcer i slagge fra forbrænding af affald - udviklingsprojekt 2011-2014 6. april 2011 Claus Pade, Teknologisk Institut (Jens Kallesøe & Søren Dyhr-Jensen, AFATEK) 1 Projektets partnerkreds

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Risikofaktorer for tandtab

Risikofaktorer for tandtab Risikofaktorer for tandtab GOLNOSH BAHRAMI og LISE-LOTTE KIRKEVANG Baggrund Epidemiologiske studier i de skandinaviske lande har igennem de sidste årtier vist, at den dentale sundhed er forbedret væsentligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Lord Rayleigh (1842-1919, born John William Strutt) Density of Nitrogen

Lord Rayleigh (1842-1919, born John William Strutt) Density of Nitrogen Lord Rayleigh (1842-1919, born John William Strutt) Density of Nitrogen Nature 46, 512 (1892) I am much puzzled by some recent results as to the density of nitrogen, and shall be obliged if any of your

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating

Fremtidens brugerinstallationer for fjernvarmen. Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Jan Eric Thorsen, Director DHS Application Centre and HEX research, Danfoss Heating Overblik: Hvilke krav stiller fremtidens energisystem til brugerinstallationen? Hvorledes kan disse krav opfyldes? Konkrete

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen

Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen Hvordan finder man en god skala vha. Raschmetoden? Svend Kreiner & Tine Nielsen 1 Svaret: Man spørger en, der har forstand på det, som man gerne vil måle 2 Eksempel: Spiritualitet Peter A., Peter G. &

Læs mere

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA)

MORGEN-AFTEN SPØRGESKEMA (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) (Morningness-Eveningness Questionnaire - revised) 1 Selvvurderingsversion (MEQ-SA) Navn: Dato: For hvert spørgsmål bedes du sætte én cirkel om pointværdien ud for det udsagn eller tidspunkt som bedst beskriver

Læs mere

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE

Lava. resultater. Præcise løsninger. Æstetiske. Zirkoniumoxid kroner og broer 3M ESPE Lava 3M ESPE Zirkoniumoxid kroner og broer Præcise løsninger Æstetiske resultater. Fremragende æstetik med naturligt udseende Præcise CAD/CAM hætter fremstillet af særdeles stabilt zirkoniumoxid Fremragende

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere