Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et materiale,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et materiale,"

Transkript

1 Mineral Trioxid Aggregat sammensætning, egenskaber og håndtering Henrik Løvschall, René Christiansen og Preben Hørsted Bindslev Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et nyt cementmateriale med flere endodontiske anvendelsesmuligheder. Efter udrøring af pulver med sterilt vand får man en cement med høj ph-værdi, der afbinder bedst i fugtigt miljø. Størstedelen af cementen er calciumoxid, der over tid bliver omdannet til calciumhydroxid. En række studier tyder på at MTA, i lighed med calciumhydroxid, er meget biokompatibelt. Studier har vist, at MTA har en antibakteriel virkning og stimulerer regeneration af hårdtvæv. Kliniske studier finder samstemmende, at MTA er velegnet til bl.a. pulpotomi, apikal forsegling af rodkanaler efter rodspidsresektion og overkapning. Ulemper er, at afbindingen tager op til flere timer, og at materialet stadig er relativt dyrt. Længerevarende undersøgelser må afventes. Materialet bliver tilsyneladende anvendt af endodontister verden over og i stigende grad i almindelig praksis. Denne artikel har fokus på MTA s sammensætning og fysiske egenskaber, som har betydning for en optimal brug og håndtering af materialet. Mineral Trioxid Aggregat (MTA) er et materiale, der har både en god biokompatibilitet og forseglingsevne. Det blev introduceret i 1993, primært til apikal forsegling af rodkanaler og sårbehandling af skader i pulpa-dentin-organet (1). Produktet blev godkendt af U.S. Food and Drug Administration (FDA) i 1998 (2) og er i dag markedsført bl.a. som ProRoot MTA (Tulsa Dental Products, Tulsa, OK, USA). MTA er undersøgt i en række studier, herunder laboratorietest, dyreforsøg, kliniske afprøvninger, cases mv. Der er publiceret op mod 300 artikler og heriblandt enkelte reviews (PubMed); længerevarende kliniske undersøgelser foreligger dog ikke. De centrale fordele ved MTA er: (a) at det har et højt ph, både under og lige efter afbinding, (b) at det kan afbinde og blive hårdt i fugtigt miljø, (c) at det hæmmer bakterievækst, og (d) at det over tid er meget vævsvenligt, når det høje ph klinger af. Denne artikel vil især fokusere på MTA s sammensætning, dets fysiske og kemiske egenskaber, og på baggrund heraf belyse den kliniske håndtering af materialet. MTA hvad er det? MTA består af Portland Cement (Fig. 1), røntgenkontraststof og vand. Materialet har på denne baggrund fysiske og kemiske egenskaber, der har lighed med byggecementer og herunder især Portland Cement (1) (Fig. 6). MTApulver skal ifølge producentens anvisninger udrøres med destilleret vand i blandingsforholdet 3:1 (1 g MTA til 1/3 ml H 2 O). MTA-pulver er tilsat ca. 20 % (vægt) af et røntgenkontraststof (3). Efter udrøringen med vand reagerer MTA-pulveret kemisk med vand (hydratisering), og der dannes en stenhård masse. Ved fremstilling af Portland Cement benytter man normalt tre forhåndenværende hovedkomponenter. Det er kalk, silikat og aluminat, der i rette forhold og forarbejdning til pulver kan afbinde ved sammenblanding med vand. Cementpulveret består primært af faserne tricalcium silikat (3CaO SiO 2 ), dicalcium silikat (2CaO SiO 2 ), tricalcium aluminat (3CaO Al 2 O 3 ) og tetracalcium aluminoferrit (4CaO Al 2 O 3 Fe 2 O 3 ) (4). Ved tilsætning af sulfater, her i landet ofte i form af gips, til Portland cementer justerer man cementens mekaniske egenskaber og forlænger samtidig arbejds- og afbindingstiden. Cementpulver indeholder flere grundstoffer, der påvirker farven: Fe, Co, Ni, Cr, Ti og Cu. Sådanne atomer forekommer i relativt større mængder i grå MTA. MTA grå og hvid ProRoot-producenten (Dentsply/Maillefer, Ballaigues, Switzerland) leverer i dag MTA i en grå version med en almindelig Portland Cement og i en hvid, der indeholder Aalborg 410

2 White Portland Cement (Fig. 2) (5). MTA-pulveret bliver leveret i aflukkede folioposer med vandampuller. Efter sammenrøring af afvejet cementpulver og afmålt sterilt vand i engangsampuller optager cementpulveret vand og danner en kolloidlignende gel (en silikat-hydratgel), der afbinder og solidificerer. Arbejdstiden er begrænset (minutter) pga. hurtig vandfordampning, men den kan blive forlænget ved tilsætning af sterile vanddråber. ProRoot MTA er normalt afbundet efter 2½-5 timer afhængigt af fugtigheden i omgivelserne og omstændighederne (6,7). Den hvide ProRoot MTA indeholder kun ubetydelige mængder af jern (8,9). En brasiliansk MTA-version (MTA-Angelus, Angelus Dental Solutions, Londrina, Parana, Brazil) har et mindre sulfatindhold, hurtigere afbinding (10,11) og væsentligt større partikler (12). Foreløbige studier indikerer, at materialet potentielt kan matche ProRoot MTA med hensyn til ph (13,14) og apikal forsegling in vitro (15), men denne sydamerikanske MTA har kun været undersøgt i begrænset omfang. Flere studier af biokompatibilitet er nødvendige og må afventes. Biokompatibilitet og indikationer En del undersøgelser har fundet, at ProRoot MTA-materialet er celle- og vævsvenligt. Studier i cellekulturer og studier, hvor materialet er implanteret subkutant, i knogle eller i kontakt med pulpa-tandvæv in vivo (16-20) samt reviews (21,22), finder samstemmende, at materialet har en høj grad af biokompatibilitet. Dertil kommer, at materialet især initialt har en bakteriehæmmende virkning (23-25). Oversigter vedrørende kliniske studier beskriver generelt, at MTA har tilsvarende eller bedre egenskaber end calciumhydroxid (2,26,27). Det gælder brug af MTA til retrograd fyldning af rodspidser (28-31), til ortograd rodfyldning i rodåbne tænder (32-34) og til pulpaoverkapning (35-39) samt til pulpa-periodontale perforationer (40-43) og resorptioner (invasive/interne/kaviterede) (44,45). En oversigt over forskellige forslag til steder, hvor MTA kan anvendes, er skitseret i Fig. 3. MTA er bedre end formolcresol Endvidere bør det bemærkes, at en række pulpotomistudier i primære molarer har sammenlignet MTA og formol- Tabel 1. Komponenter i White ProRoot MTA analyseret vha. flere metoder (4). Hovedkomponenter Sporstoffer EDX XPS Patent ICP-OES Grundstof Atom% Vægt% Atom% Vægt% Atom% Vægt% Grundstof vægt mg/g Grundstof O 64,8 38,0 60,7 36,6 56,3 30,5 Al 6,585 Li 0,042 Ca 25,3 37,1 22,1 33,3 27,4 37,2 B 0,000 Mg 2,194 Si 6,3 6,5 6,4 6,8 8,3 7,9 B 0,012 Mn 0,000 S 8,8 0,9 0,6 0,8 0,7 0,8 Ba 136,452 Ni 0,017 Mg 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,0 Cl 0,494 S 19,875 Al 0,6 0,6 1,1 1,1 1,9 1,7 Cu 0,043 Sr 0,703 K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 Fe 1,489 Tl 0,019 Fe 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,8 Ga 0,181 Zn 0,000 Bi 2,2 16,9 1,9 14,9 2,5 17,9 In 0,116 Ag,Cd,Co,Cr,Pb 0,000 K 0,685 vægt mg/g Tabellen sammenligner atomsammensætningen i hvid MTA som datasæt fra brug af forskellige metoder. Indholdet af O og Ca er størst. MTA (med Portland Cement) har et højt indhold af CaO, i størrelsesordenen %, som reagerer med vand og danner calciumhydroxid (højt ph). X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), energy-dispersive X-ray analysis (EDX), inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). Faglige artikler 411

3 Mineral Trioxid Aggregat dentinmatrix kan frigive biomolekyler, der kan stimulere reparation og regeneration af vævsskader (55,56). Både knogle-, rodcement-, og dentinmatrix indeholder vækstog differentieringsfaktorer (57,58). Disse signalmolekyler er centrale for stamcellers og progenitorcellers reparative cellevækst og for stamcellernes differentiering til den hårdtvævstype, som de er programmerede til at danne (59). En forklaring på, at det høje ph omkring MTA kan fremme sårheling, er tilsyneladende ikke kun, at materialet hæmmer bakterievækst. MTA kan potentielt også opløse hårdtvævsmatrix (ved alkalisk hydrolyse), hvorved signalmolekyler bliver frigjort og derved bidrager til vævsregeneration, dog må videre studier afventes. Fig. 1. Hvid Aalborg Portland Cement bliver her i landet fremstillet ud fra hvidt flyvesand fra Råbjerg Mile-egnen. Endvidere indgår kridt, som er dannet bl.a. ved sedimentering af mindre organismers cytoskelet. Sand og kridt bliver formalet til slam i råmøller, og blandingen bliver herefter brændt ved C. Efter sammenbrænding og sintring bliver der dannet små cementklinker, der sammen med aluminattilsætninger mv. bliver findelt til cementpulver i kuglemøller. Fig. 1. White Aalborg Portland Cement contains white sand from the countryside of Råbjerg Mile. In addition, the cement contains white chalk which includes sedimented cytoskeletons from small sea organisms. Sand and chalk are grinded into a sludge in raw mills, and the mixture is thereafter burned at C. After melting and sintering small clincers are formed and aluminates are added and the materials are particulated into fine cement powder by ball milling. cresol. Disse studier finder, at MTA er overlegent i forhold til det cytotoksiske og kræft- og allergirisikable formolcresol (46), både når det gælder dyreeskperimentelle studier (47), humane histologiske (48) og humane kliniske undersøgelser (49-53). Evidens taler således for, at vi bør vælge MTA, der er overlegent både ud fra kliniske og bivirkningsmæssige erfaringer (46,54). Jævnfør lovgivning bør det også nævnes, at vi har pligt til substitution af kræftrisikable stoffer, hvor det er muligt. MTA-stimulering af hårdtvæv er det muligt? Visse kliniske studier foreslår, at MTA og Ca(OH) 2 ud over at hæmme bakterievækst også kan fremme regeneration af hårdtvæv. I overensstemmelse hermed har studier in vitro fundet, at deponering af MTA (55) eller Ca(OH) 2 (56) på Klinisk håndtering af MTA Applicering af MTA bør, i lighed med brugen af calciumhydroxid i opslæmning, foregå med opmærksomhed på, at MTA-materialet er vandigt og ikke afbinder umiddelbart. Cementpulveret indeholder tunge kontrastpartikler, der kan synke til bunds. Ryst derfor pulveret umiddelbart før brug. En passende mængde pulver dispenseres på en steril plade og udrøres omhyggeligt i 30 sekunder med 1/3 sterilt vand til en passende leragtig konsistens, som kan blive deponeret og i en vis grad kondenseret. Hvis mikset er for tørt, tilsæt blot et par dråber sterilt vand. Hvis det er for vådt, fjern vandoverskud med steril gazetampon, dog pas på at gazefibre ikke bliver inkorporeret. Da vand hurtigt fordamper fra plader og pulvere, som har en stor overflade, kan der opstå behov for at finjustere MTA-miksets vandpulver-forhold. Det er en god idé at dække nyudrørt cement med fugtet/våd gaze, specielt i tørre omgivelser. Der er udviklet forskellige instrumenter og pistoler til applicering af MTA. Pistoler, som til amalgam, er i mindre størrelser anvendelige i princippet, men i praksis er de svære at anvende, da de ikke er fleksible (Fig. 4). Nyere og mindre specialstoppere kan gøre appliceringen nemmere (Fig. 5). Det er anbefalet, at man i sin præparation udvider kanalen tilstrækkeligt for at fjerne bakterier i den perifere del af kanallumen, og fordi det kan være vanskeligt at anbringe MTA i meget tynde kanaler. Fugt med måde På den ene side er det vigtigt med tørlægning af området, da MTA, inden afbindingen har fundet sted, kan opslæmmes og flyde væk. På den anden side bør materialet på sigt ikke udtørre for at opnå en vandig sammenhæng og afbinding i materialet. Ved retrograd rodfyldning bliver MTA efterladt i et naturligt fugtigt miljø. Ved anbringelse af MTA i rodåbne tænder via en tilgængelig rodkanal kan 412

4 Fig. 2. Den første kommercielle MTA-version på markedet (1998) var den grå ProRoot MTA Original (til venstre), som stadig bliver forhandlet. Denne MTA er baseret på grå Portland Cement, et produkt der er lavet ud fra gråt havsand. Brugen af MTA med grå farve viste sig at kunne være æstetisk uheldig i tandkroner i fronten. For at omgå de æstetiske problemer med den grå farve blev hvid ProRoot MTA udviklet (til højre), som er baseret på»aalborg White«(Portland Cement). Fig. 2. The first commercial MTA on the market (1998) was the grey ProRoot MTA Original (left), which still is an available product. This MTA is based on grey Portland Cement, a product which contained grey sea sand components. The clinical use of grey MTA in the crowns of incisors may esthetically be a disadvantage. In order to avoid the esthetical problems by using a grey cement-color in the crowns a white ProRoot MTA (right) was produced, which is based on»aalborg White«(Portland Cement). man kondensere med en tilpasset guttaperkapoint. MTApulver har kornstørrelser, der i diametre overstiger bredden i meget tynde rodkanaler. Da MTA tillige er vanskeligt at fjerne efter afbinding, synes det ikke velegnet som forsegler eller alternativ til konventionel rodfyldning med guttaperka (60). Fig. 3. Skitsen viser et overblik over steder, hvor det er foreslået, at MTA er velegnet til sårbehandling af tandvæv. Studier af MTA-anvendelse til apikal forsegling, pulpaperforationer eller resorptioner synes at støtte disse forslag. Fig. 3. The sketch gives an overview of locations, where MTA treatments are suggested to be appropriate for wound treatments in dental tissues. Studies on the use of MTA for apical sealing, pulp perforation, or resorptions, seem to support these suggestions. Opbevaring Ifølge brugsanvisninger fra producenten (Tulsa Dental, USA) er poser med 1 gram, som ProRoot MTA-pulver bliver leveret i, beregnet til engangsbrug. Materialet er imidlertid relativt dyrt i indkøb. Hvis en seance kræver en lille mængde MTA, kan man overveje at opbevare ubrugt materiale i steriliserede filmrullebeholdere eller fx Eppendorf-rør med lufttæt låg for at forhindre hydratisering og kontaminering af pulveret (2). Det er vigtigt at opretholde produktets tørhed og sterilitet. Luftfugtighed i kontakt med MTA-pulver gør, at det hydratiserer og derved får dårligere afbindingsevne. Opvarmning og udtørring af MTA-pulver fx i tørsterilisator eller i mikrobølgeovn (fx i glas/plast) vil i et vist omfang kunne forlænge cementpulverets levetid. Afbinding Både den initiale og den endelige afbinding af gråt MTA er rapporteret at være lidt langsommere end afbindingen af hvidt MTA. MTA-materialet har en lav ekspansion; for gråt MTA er ekspansionen på 0,28 % og for hvidt MTA på 0,30 Faglige artikler 413

5 Mineral Trioxid Aggregat Afbindingsstudier Ved scanningselektronmikroskopi (SEM) har man undersøgt overfladen af normalt afbundet MTA og Portland Cement. Ved store forstørrelser er det muligt at se områder med tegn på henholdsvis god og mangelfuld afbinding. Der er beskrevet vandporer i cementen og overfladeområder dels med solidificerede korallignende strukturer, dels med isolerede krystaller (62). Ved at undlade gipstilsætning under fremstillingen af Portland Cement er det muligt at fremme cementens afbinding (63). Data fra egne Gillmore-test foretaget på Tandlægeskolen i Århus (ikke publiceret) viser dog, at modificeret Aalborg White Portland Cement uden gips kun har en begrænset forbedring af afbindingstiden. MTA s afbindingstid kan ved tilsætning af calciumklorid (CaCl 2 ) blive noget kortere. Dette kan imidlertid have negativ indvirkning på cementens egenskaber og holdbarhed og kan potentielt forringe materialets biokompatibilitet (26); videre studier må afventes. Fig. 4. Dovgan MTA carrier (Quality Aspirators, USA) er en pistol, som er meget brugt, men den har den ulempe, at røret, som materialet skubbes igennem, ikke er bøjeligt. Derfor kan den i nogle situationer, som ved retrograd rodfyldning, være vanskelig at anvende til applicering af MTA direkte i den præparerede kanal. Fig. 4. The Dovgan MTA carrier (Quality Aspirators, USA) is a pistol, which is quite used, however, it has the disadvantage that the pipe in which the material is pushed through is not bendable. Therefore, in certain situations, as during retrograde root-end filling, it can be complicated to use it for application of MTA directly into the prepared canal. Radiopacitet Røntgenkontrasten har man undersøgt ved at sammenligne MTA s røntgendensitet med densiteten i en aluminiumtrappe (1-9 mm) jf. ISO6876:2001 (64). For at øge kontrasten af ProRoot MTA på røntgenbilleder er materialet tilsat 20 % bismutoxid (65,66). Radiopaciteten i 1 mm gråt MTA svarer til ca. 6,4 til 6,7 mm aluminium (9). Cementerne har højere røntgendensitet end dentin (0,7 mm Al), og lavere densitet end Super-EBA (9,9 mm Al), IRM (9,3 mm Al), guttaperka (11,0 mm Al) og amalgam (15,6 mm Al) (9). ProRoot MTA har signifikant højere radiopacitet end Portland Cement-blandinger uden kontraststoffer (2,5-3,3 mm Al) (64). % (61). Afbindingstiden for gråt MTA er i et studie opgivet til to timer og 45 minutter i gennemsnit (7). Den meget lange afbindingstid for MTA er en ulempe, bl.a. fordi MTAdepotet risikerer at blive udvasket, hvorved det kan irritere det omkringliggende væv (62). Initialt er materialet meget basisk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at MTA er længe om at afbinde og derfor let kan blive dislokaliseret. Standsning af blødning og skylninger skal principielt foregå, før materialet bliver deponeret (2). Fig. 5. MTA Endo Carrier og MTA Surgical Carrier (Maillefer, Ballaigues, Schweiz) er nye specialstoppere, der er udviklet som store og små bajonetbøjede stoppere, der kan påsættes små plastikrør, hvorigennem man kan trykke ilagt MTA-materiale ud. Da røret samtidigt glider op af sig selv, kan man på en enkel måde kondensere MTA med denne stopper. Fig. 5. The MTA Endo Carrier og MTA Surgical Carrier (Maillefer, Ballaigues, Schweiz) are special new instruments, which are developed as big and small bent stoppers, on which small plastic tubes are placed and through which it is possible to push MTA-material out. As the plastic tubes are pushed away at the same time during use it is possible in a simple way to condense MTA with this stopper. 414

6 ph-værdi MTA har efter sammenblanding vist en ph-værdi i området 10,2-11,0 (7,14,61,67). Denne værdi stiger efter tre timer til et ph på 12,5, som blev opretholdt i mindst 22 timer (7,61). Årsagen til dette er især, at MTA indeholder calciumoxid, som vedvarende reagerer med vand i vævsvæsken og frigiver hydroxylioner til væskefasen (14,68). Opløseligheden af gråt MTA er lidt større (1,28 %) end af hvidt MTA (0,97 %) in vitro (61). Det sure ph, der opstår i forbindelse med vævsskader og infektioner, kan i særlige tilfælde virke hæmmende på MTA s afbinding. I sådanne situationer bør man af flere grunde overveje et mellem seanceindlæg med calciumhydroxid og først fylde med MTA, når vævets tilstand og ph er normaliseret, og de akutte symptomer er aftaget. Trykstyrke MTA s trykstyrke er efter et døgn nået op på 40 MPa, hvilket er mindre end trykstyrken i fx IRM (52 MPa), amalgam (313 MPa) eller Super-EBA (60 MPa). Efter 21 døgn er den gennemsnitlige trykstyrke i MTA nået op på 67 MPa, hvilket er på niveau med trykstyrken for ZnOeugenol-cementer (IRM : 57 MPa, Super-EBA : 78 MPa) (7). Så valget af MTA til behandling er ikke begrundet i høj trykstyrke, men har først og fremmest baggrund i MTA s bakteriostatiske og biologiske fordele. Push-out-modstand I et in vitro-forsøg på ekstraherede molarer har man målt den kraft, der er nødvendig for at trykke MTA ud, efter materialet er blevet deponeret i furkaturperforationer centralt i bunden af et kronepulpakammer. Kraftmålinger viste lidt større push-out-modstand i tørt miljø end i fugtigt miljø. Push-out-modstanden mod displacering af MTA var generelt større 72 timer efter deponering sammenlignet med efter 24 timer (69), hvilket bekræfter, at cementmaterialet udvikler mekanisk styrke over tid. Hvis der skulle opstå mindre forskydninger af MTA-materialet efter 24 timer, vil materialet selvfølgelig lettere kunne falde ud. Men da MTA-materialet fortsat afbinder, vil det i en vis udstrækning reetablere modstand mod displacering. Fugtigheden i det orale miljø og på tandvævenes overflader er fordelagtig og vil i et vist omfang kunne fremme adaptation af MTA til kavitetens dentinvægge (70) såsom ved krystalvækst i spalter og reorganisering af mineralfaser. Apikale MTA-barrierer med en materialetykkelse på 4 mm har en markant større forseglingsevne og displaceringsstyrke end barrierer på kun 1 mm. Men selvom MTA på flere måder er et lovende materiale, er det på- Fig. 6. Øverst ses talrige partikler, som er typiske for Aalborg White Portland Cement undersøgt ved scanningselektronmikroskopi (SEM). I midten et tilsvarende billede af White ProRoot MTA-pulver. Nederst et SEM-billede, hvor vi kunne observere, at de lettere cementpartikler fremtræder med en mere mørkegrå farve. Røntgenkontrastpartikler fremstod med hvide farver ved røntgendiffraktionsanalyse, og desuden fandt vi, at de havde et meget højt indhold af Bi2O3 (ved Jacques Chevalier og Henrik Løvschall). Fig. 6. White ProRoot MTA powder examined by the use of scanningelectron microscopy (SEM). Above, several particles are seen with typical Aalborg White Portland Cement particle morphology. In the middle, a corresponding White ProRoot MTA powder. Below, a SEM photomicrograph showing numerous light cement particles in a relatively grey color. Furthermore, radiocontrast-particles were observed in white colors, and x-ray backscatter analysis demonstrated a high content of Bi2O3 (Jacques Chevalier and Henrik Løvschall). Faglige artikler 415

7 Mineral Trioxid Aggregat peget, at der er behov for videreudvikling og forbedring af materialets håndterbarhed (71). Anbringe våd vatpellet? Det kan diskuteres, om det er en fordel at anbringe en våd vatpellet oven på MTA-cementen. Arens og Torabinejad (72) foretrækker en våd vatpellet over MTA i 1-3 dage efter deponeringen for at fremme hydratiseringen af cementen. Ved næste seance kunne man så kontrollere, om cementen er afbundet. Et andet studie fandt imidlertid ingen signifikant forskel i MTA-cementens retention, når en våd eller en tør vatpellet blev anvendt under afbindingen (70). Et andet in vitro-studie undersøgte virkningen af et fugtigt miljø på den ene eller på begge sider af MTA-cementen under afbinding. I dette studie fandt man, at bøjestyrken efter 24 timer blev større, når MTA en var i et dobbeltsidet fugtmiljø. Forfatterne fandt desuden, at en vandfugtet vatpellet anbragt oven på MTA-overfladen i de første 24 timer (under en temporær fyldning) i begrænset omfang kan øge MTA s bøjestyrke (73). En del taler dog for, at MTA-cement anbragt i en tand in vivo med meget stor sandsynlighed vil modtage vandmolekyler fra det orale miljø. Vandmolekyler er mindre end bakterier og diffunderer fra vævet eller saliva igennem både mikrospalter, tubuli, plastmaterialer og selv de bedste rodfyldninger. Dentin, rodcement og knogle er væv, der indeholder vandmolekyler som en del af vævenes interstitialvæske. Et lille initialt tørt depot MTA-pulver anbragt i en tand in vivo vil derfor med meget stor sandsynlighed modtage indsivning af små vandmængder, der bidrager til cementafbindingen. Anbringelse af en våd vatpellet oven på normaludrørt MTA-cement in vivo synes umiddelbart ikke nødvendigt, men videre studier må afventes. Pull-out-styrke Anvendelsen af MTA til cementering af stifter i rodbehandlede tænder er blevet sammenlignet med brugen af andre cementer. I et forsøg på ekstraherede bovine incisiver, hvor man udførte en standardrodbehandling og udboring til stift in vitro, målte man efter to ugers afbinding i fugtigt miljø den kraft, der er nødvendig for at fjerne stiften. Pullout-retentionen ved anvendelse af zinkfosfat eller glasionomercementer var signifikant større end efter brug af MTA, som derfor er mindre velegnet til retention af stifter (74). Forsegling af kanaler Etablering af en barriere i rodkanalen uden marginal lækage er centralt for rodbehandlingers prognose. Ingen materialer har en absolut evne til at forhindre bakteriel lækage. Studier af orto- og retrograde rodfyldninger har undersøgt MTA s evne til at modvirke bakteriel lækage. For eksempel har in vitro-studier af Torabinejad et al. undersøgt forseglingsevne hos ProRoot MTA og bl.a. sammenlignet med amalgam og Super EBA. Disse studier har fundet, at MTA havde en relativt bedre adaptation (75) og forseglingsevne mod gennemtrængning af farve (1,6) og bakterier (76). Et andet studie på ekstraherede humane molarer indikerer, at Portland Cement og MTA er lige effektive til at forsegle furkale perforationer (77). Sammenfatning MTA rummer en række fordele i situationer, hvor målet er regeneration af hårdtvæv. MTA har initialt et højt ph ligesom calciumhydroxid. Materialet har evne til afbinding i et fugtigt miljø samtidig med stimulering af hårdtvævsdannelse. Materialet har god biokompatibilitet og forseglingsevne over for mikroorganismer. Mange endodontister verden over anvender i dag materialet. Forskellige faktorer har betydning for en optimal brug og håndtering af MTA til endodontisk behandling. Forsegling apikalt er afhængig af, at MTA-materialet har en vis lagtykkelse. En relativt høj pris og lang afbindingstid er ulemper. En velovervejet opbevaring af MTA samt brug af mindre pulverportioner vil kunne reducere omkostningerne. Antallet af studier, hvor MTA og dets virkninger bliver undersøgt, er stigende. En række studier finder samstemmende, at brug af MTA rummer væsentlige fordele ved sårbehandling, hvor der ønskes regeneration af hårdtvæv, såsom overkapning, kanalperforation, intern resorption, pulpotomi og apikal forsegling. Yderligere studier og herunder specielt kliniske randomiserede langtidsstudier må afventes. Tak Tak til direktør Jesper Sand Damtoft og laboratoriechef Søren Rasmussen, Research and Development Centre, Aalborg Portland A/S, samt Bent Ole Borup, Aalborg Portland Group, for materialer og rundvisning. Også tak til Michel Petitjean, Dentsply Maillefer, for MTA-ProRoot-materialer og fotos, og til Jacques Chevalier, Fysisk Institut, Aarhus Universitet, for assistance ved backscatter-analyse. English summary The number of studies on mineral trioxide aggregat (MTA) is increasing. They agree that MTA cement is a biocompatible material with a wide range of potentials in endodontics. After mixing cement powder with water it forms a colloid solution, and the material solidifies, most favorably in a humid environment. The setting of MTA takes up to several 416

8 hours. MTA initially has a high ph like calcium hydroxide. The biocompatibility, antibacterial, and sealing properties of MTA are apparently central to the advantages of using MTA in pulpotomy, pulp capping, pulp-perio perforations, and retrograde fillings. Further investigations are awaited. Litteratur 1. Torabinejad M, Watson TF, Pitt Ford TR. Sealing ability of a mineral trioxide aggregate when used as a root end filling material. J Endod 1993; 19: Schmitt D, Lee J, Bogen G. Multifaceted use of ProRoot MTA root canal repair material. Pediatr Dent 2001; 23: Coomaraswamy KS, Lumley PJ, Hofmann MP. Effect of bismuth oxide radioopacifier content on the material properties of an endodontic Portland cement-based (MTA-like) system. J Endod 2007; 33: Dammaschke T, Gerth HU, Zuchner H, Schafer E. Chemical and physical surface and bulk material characterization of white ProRoot MTA and two Portland cements. Dent Mater 2005; 21: Aalborg Portland A/S. Aalborg White cement saves tooth. The White Site Lee SJ, Monsef M, Torabinejad M. Sealing ability of a mineral trioxide aggregate for repair of lateral root perforations. J Endod 1993; 19: Torabinejad M, Hong CU, McDonald F, Pitt Ford TR. Physical and chemical properties of a new root-end filling material. J Endod 1995; 21: Ferris DM, Baumgartner JC. Perforation repair comparing two types of mineral trioxide aggregate. J Endod 2004; 30: Laghios CD, Benson BW, Gutmann JL, Cutler CW. Comparative radiopacity of tetracalcium phosphate and other root-end filling materials. Int Endod J 2000; 33: Oliveira MG, Xavier CB, Demarco FF, Pinheiro AL, Costa AT, Pozza DH. Comparative chemical study of MTA and Portland cements. Braz Dent J 2007; 18: Ber BS, Hatton JF, Stewart GP. Chemical modification of proroot mta to improve handling characteristics and decrease setting time. J Endod 2007; 33: Komabayashi T, Spangberg LS. Comparative analysis of the particle size and shape of commercially available mineral trioxide aggregates and portland cement: a study with a flow particle image analyzer. J Endod 2008; 34: Duarte MA, Demarchi AC, Yamashita JC, Kuga MC, Fraga SC. ph and calcium ion release of 2 root-end filling materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2003; 95: Santos AD, Moraes JC, Araujo EB, Yukimitu K, Valerio Filho WV. Physico-chemical properties of MTA and a novel experimental cement. Int Endod J 2005; 38: Hashem AA, Hassanien EE. ProRoot MTA, MTA-Angelus and IRM Used to Repair Large Furcation Perforations: Sealability Study. J Endod 2008; 34: Camilleri J, Pitt Ford TR. Mineral trioxide aggregate: a review of the constituents and biological properties of the material. Int Endod J 2006; 39: Camilleri J, Montesin FE, Papaioannou S, McDonald F, Pitt Ford TR. Biocompatibility of two commercial forms of mineral trioxide aggregate. Int Endod J 2004; 37: Economides N, Pantelidou O, Kokkas A, Tziafas D. Short-term periradicular tissue response to mineral trioxide aggregate (MTA) as root-end filling material. Int Endod J 2003; 36: Mitchell PJ, Pitt Ford TR, Torabinejad M, McDonald F. Osteoblast biocompatibility of mineral trioxide aggregate. Biomaterials 1999; 20: Sousa CJ, Loyola AM, Versiani MA, Biffi JC, Oliveira RP, Pascon EA. A comparative histological evaluation of the biocompatibility of materials used in apical surgery. Int Endod J 2004; 37: Roberts HW, Toth JM, Berzins DW, Charlton DG. Mineral trioxide aggregate material use in endodontic treatment: a review of the literature. Dent Mater Camilleri J. A review of the methods used to study biocompatibility of Portland cement-derived materials used in dentistry. Malta Medical Journal 2006; 18: Estrela C, Bammann LL, Estrela CR, Silva RS, Pecora JD. Antimicrobial and chemical study of MTA, Portland cement, calcium hydroxide paste, Sealapex and Dycal. Braz Dent J 2000; 11: Al Hezaimi K, Al Shalan TA, Naghshbandl J, Oglesby S, Simon JH, Rotstein I. Antibacterial effect of two mineral trioxid aggregate (MTA) preparations against Enterococcus faecalis and Streptococcus sanguis in vitro. J Endod 2006; 32: Eldeniz AU, Hadimli HH, Ataoglu H, Orstavik D. Antibacterial effect of selected root-end filling materials. J Endod 2006; 32: Gohring KS, Lehnert B, Zehnder M. Indications for use of MTA, a review. Part 1: Chemical, physical and biological properties of MTA. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2004; 114: Fuks AB. Current concepts in vital primary pulp therapy. Eur J Paediatr Dent 2002; 3: Chong BS, Pitt Ford TR, Hudson MB. A prospective clinical study of Mineral Trioxide Aggregate and IRM when used as root-end filling materials in endodontic surgery. Int Endod J 2003; 36: Koh ET. Mineral trioxide aggregate (MTA) as a root end filling material in apical surgery a case report. Singapore Dent J 2000; 23: Lindeboom JA, Frenken JW, Kroon FH, van den Akker HP. A comparative prospective randomized clinical study of MTA and IRM as root-end filling materials in single-rooted teeth in endodontic surgery. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 100: Tanomaru-Filho M, Luis MR, Leonardo MR, Tanomaru JM, Silva LA. Evaluation of periapical repair following retrograde filling with different root-end filling materials in dog teeth with periapical lesions. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2006; 102: El Meligy OA, Avery DR. Comparison of apexification with mineral trioxide aggregate and calcium hydroxide. Pediatr Dent 2006; 28: Felippe WT, Felippe MC, Rocha MJ. The effect of mineral trioxi- Faglige artikler 417

9 Mineral Trioxid Aggregat de aggregate on the apexification and periapical healing of teeth with incomplete root formation. Int Endod J 2006; 39: Giuliani V, Baccetti T, Pace R, Pagavino G. The use of MTA in teeth with necrotic pulps and open apices. Dent Traumatol 2002; 18: Tziafas D, Pantelidou O, Alvanou A, Belibasakis G, Papadimitriou S. The dentinogenic effect of mineral trioxide aggregate (MTA) in short-term capping experiments. Int Endod J 2002; 35: Parirokh M, Asgary S, Eghbal MJ, Stowe S, Eslami B, Eskandarizade A et al. A comparative study of white and grey mineral trioxide aggregate as pulp capping agents in dog's teeth. Dent Traumatol 2005; 21: Bodem O, Blumenshine S, Zeh D, Koch MJ. Direct pulp capping with mineral trioxide aggregate in a primary molar: a case report. Int J Paediatr Dent 2004; 14: Faraco J, I, Holland R. Histomorphological response of dogs' dental pulp capped with white mineral trioxide aggregate. Braz Dent J 2004; 15: Faraco IM, Jr., Holland R. Response of the pulp of dogs to capping with mineral trioxide aggregate or a calcium hydroxide cement. Dent Traumatol 2001; 17: Yildirim T, Gencoglu N, Firat I, Perk C, Guzel O. Histologic study of furcation perforations treated with MTA or Super EBA in dogs' teeth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 100: Bargholz C. Perforation repair with mineral trioxide aggregate: a modified matrix concept. Int Endod J 2005; 38: Kratchman SI. Perforation repair and one-step apexification procedures. Dent Clin North Am 2004; 48: Holland R, Filho JA, de S, V, Nery MJ, Bernabe PF, Junior ED. Mineral trioxide aggregate repair of lateral root perforations. J Endod 2001; 27: Baratto-Filho F, Limongi O, Araujo CJ, Neto MD, Maia SM, Santana D. Treatment of invasive cervical resorption with MTA: case report. Aust Endod J 2005; 31: White C, Jr., Bryant N. Combined therapy of mineral trioxide aggregate and guided tissue regeneration in the treatment of external root resorption and an associated osseous defect. J Periodontol 2002; 73: Casas MJ, Kenny DJ, Judd PL, Johnston DH. Do we still need formocresol in pediatric dentistry? J Can Dent Assoc 2005; 71: Salako N, Joseph B, Ritwik P, Salonen J, John P, Junaid TA. Comparison of bioactive glass, mineral trioxide aggregate, ferric sulfate, and formocresol as pulpotomy agents in rat molar. Dent Traumatol 2003; 19: Caicedo R, Abbott PV, Alongi DJ, Alarcon MY. Clinical, radiographic and histological analysis of the effects of mineral trioxide aggregate used in direct pulp capping and pulpotomies of primary teeth. Aust Dent J 2006; 51: Eidelman E, Holan G, Fuks AB. Mineral trioxide aggregate vs. formocresol in pulpotomized primary molars: a preliminary report. Pediatr Dent 2001; 23: Agamy HA, Bakry NS, Mounir MM, Avery DR. Comparison of mineral trioxide aggregate and formocresol as pulp-capping agents in pulpotomized primary teeth. Pediatr Dent 2004; 26: Farsi N, Alamoudi N, Balto K, Mushayt A. Success of mineral trioxide aggregate in pulpotomized primary molars. J Clin Pediatr Dent 2005; 29: Holan G, Eidelman E, Fuks AB. Long-term evaluation of pulpotomy in primary molars using mineral trioxide aggregate or formocresol. Pediatr Dent 2005; 27: Aeinehchi M, Dadvand S, Fayazi S, Bayat-Movahed S. Randomized controlled trial of mineral trioxide aggregate and formocresol for pulpotomy in primary molar teeth. Int Endod J 2007; 40: Srinivasan V, Patchett CL, Waterhouse PJ. Is there life after Buckley's Formocresol? Part I - a narrative review of alternative interventions and materials. Int J Paediatr Dent 2006; 16: Tomson PL, Grover LM, Lumley PJ, Sloan AJ, Smith AJ, Cooper PR. Dissolution of bio-active dentine matrix components by mineral trioxide aggregate. J Dent 2007; 35: Graham L, Cooper PR, Cassidy N, Nor JE, Sloan AJ, Smith AJ. The effect of calcium hydroxide on solubilisation of bio-active dentine matrix components. Biomaterials 2006; 27: Smith AJ, Cassidy N, Perry H, Begue-Kirn C, Ruch JV, Lesot H. Reactionary dentinogenesis. Int J Dev Biol 1995; 39: Smith AJ, Matthews JB, Hall RC. Transforming growth factorbeta1 (TGF-beta1) in dentine matrix. Ligand activation and receptor expression. Eur J Oral Sci 1998; 106 (Suppl 1): Løvschall H, Giannobile WV, Somerman MJ, Jin O, Andreasen JO. Stem cells and regeneration of injured dental tissue. In: Andreasen JO, Andreasen FM, Anderson L, editors. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth. Blackwell Pub Professional; Mc Cabe PS. The clinical applications of mineral trioxide aggregate. J Ir Dent Assoc 2003; 49: Chng HK, Islam I, Yap AUJ, Tong YW, Koh ET. Properties of a new root-end filling material. J Endod 2005; 31: Abdullah D, Ford TR, Papaioannou S, Nicholson J, McDonald F. An evaluation of accelerated Portland cement as a restorative material. Biomaterials 2002; 23: Camilleri J, Montesin FE, Di Silvio L, Pitt Ford TR. The chemical constitution and biocompatibility of accelerated Portland cement for endodontic use. Int Endod J 2005; 38: Danesh G, Dammaschke T, Gerth HU, Zandbiglari T, Schafer E. A comparative study of selected properties of ProRoot mineral trioxide aggregate and two Portland cements. Int Endod J 2006; 39: Camilleri J, Montesin FE, Brady K, Sweeney R, Curtis RV, Ford TR. The constitution of mineral trioxide aggregate. Dent Mater 2005; 21: Islam I, Chng HK, Yap AUJ. X-ray diffraction analysis of mineral trioxide aggregate and Portland cement. Int Endod J 2006; 39: Torabinejad M, Chivian N. Clinical applications of mineral trioxide aggregate. J Endod 1999; 25: Tronstad L, Andreasen JO, Hasselgren G, Kristerson L, Riis I. ph changes in dental tissues after root canal filling with calcium hydroxide. J Endod 1980; 7: Krupalini KS, Udayakumar, Jayalakshmi KB. A comparative evaluation of medicated calcium sulphate, hydroxylapatite, mi- 418

10 neral trioxide aggregate (MTA as barrier and their effect on the sealing ability of furcation perforation repair material an in vitro study. Indian J Dent Res 2003; 14: Sluyk SR, Moon PC, Hartwell GR. Evaluation of setting properties and retention characteristics of mineral trioxide aggregate when used as a furcation perforation repair material. J Endod 1998; 24: Hachmeister DR, Schindler WG, Walker WA, III, Thomas DD. The sealing ability and retention characteristics of mineral trioxide aggregate in a model of apexification. J Endod 2002; 28: Arens DE, Torabinejad M. Repair of furcal perforations with mineral trioxide aggregate: two case reports. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1996; 82: Walker MP, Diliberto A, Lee C. Effect of setting conditions on mineral trioxide aggregate flexural strength. J Endod 2006; 32: Vargas JW, Liewehr FR, Joyce AP, Runner RR. A comparison of the in vitro retentive strength of glass-ionomer cement, zincphosphate cement, and mineral trioxide aggregate for the retention of prefabricated posts in bovine incisors. J Endod 2004; 30: Torabinejad M, Smith PW, Kettering JD, Pitt Ford TR. Comparative investigation of marginal adaptation of mineral trioxide aggregate and other commonly used root-end filling materials. J Endod 1995; 21: Torabinejad M, Rastegar AF, Kettering JD, Pitt Ford TR. Bacterial leakage of mineral trioxide aggregate as a root-end filling material. J Endod 1995; 21: De Deus G, Petruccelli V, Gurgel-Filho E, Coutinho-Filho T. MTA versus Portland cement as repair material for furcal perforations: a laboratory study using a polymicrobial leakage model. Int Endod J 2006; 39: Endodonti Mineral Trioxid Aggregat Forfatteroplysninger: Henrik Løvschall, lektor, ph.d., tandlæge Afdeling for Tandsygdomslære Tandlægeskolen i Århus Vennelyst Boulevard Århus C René Christiansen, klinisk assistent, tandlæge, ph.d.-studerende Afdeling for Oral Radiologi Tandlægeskolen i Århus Vennelyst Boulevard Århus C Preben Hørsted Bindslev, institutleder, lektor, tandlæge Afdeling for Tandsygdomslære Tandlægeskolen i Århus Vennelyst Boulevard Århus C Faglige artikler 419

endodonti Henrik Løvschall * Lektor phd *

endodonti Henrik Løvschall * Lektor phd * Mineral trioxid aggregat (MTA) og endodonti Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation. Klinisk undersøgelse Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Retrograd rodfyldning er indiceret når periapikal inflammation

Retrograd rodfyldning er indiceret når periapikal inflammation Retrograd rodfyldning med komposit plast eller glasionomercement En prospektiv, randomiseret klinisk undersøgelse Simon Storgård Jensen og Søren Schou Formålet var at sammenligne behandlingsresultatet

Læs mere

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT

RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 6 RESTAURERINGER I GLASIONOMERCEMENT INDIKATIONSOMRÅDE Glasionomer binder

Læs mere

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens

Ting kan gå galt! Ting varer ikke evigt! PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011. Brugbare behandlingsmetoder uden evidens PTOs årsmøde 2011 Hotel Grand Park, Korsør 5. november 2011 Evidensbaseret tandpleje? Brugbare behandlingsmetoder uden evidens Flemming Isidor Protetik, Institut for Odontologisk, Tandlægeskolen Aarhus

Læs mere

GuttaFlow. Ikke kun til fyldning, men også til opheling

GuttaFlow. Ikke kun til fyldning, men også til opheling GuttaFlow Ikke kun til fyldning, men også til opheling Pålideligt koldfyldningssystem til rodkanaler Guttaperka og forsegler i én enkel applicering NYT: Bioaktivitet til ophelingsprocessen COLTENE Din

Læs mere

Exarticulerede primære tænder

Exarticulerede primære tænder Exarticulerede primære tænder skader i de permanente tænder. Det er som regel en voldsom oplevelse for forældrene, når deres barn exartikulerer en primær incisiv. Forældrenes bekymring drejer sig især

Læs mere

Endodonti 2011 Unge permanente tænder

Endodonti 2011 Unge permanente tænder Tværssnitsstudier Tilstedeværelse af AP, i rodfyldte tænder, voksne 80% Endodonti 2011 Unge permanente tænder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lise-Lotte Kirkevang Referencer+Illustrationer: Textbook of

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: ENDODONTISK GRUNDKURSUS Vejledning nr. 2 ENDODONTI - ANDRE ENDODONTISKE BEHANDLINGER Overkapning (OVKA) Overkapning

Læs mere

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation

Ultralyd til apikal. og retrograd rodfyldning med IRM-cement. Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation 746 VIDENSKAB & KLINIK ORIGINALARTIKEL Abstract Ultralyd forekommer som bedste valg til apikal kavitetspræparation Introduktion Formålet med denne retrospektive kliniske e undersøgelse var at evaluere

Læs mere

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption

Resorption. Resorption. Fysiologisk resorption. Fysiologisk resorption. Patologisk resorption. Fysiologisk resortption Resorption White SC & Pharoah MJ, 6th edition 2009 Oral Radiology Kapitel 19: Dental anomalies side 316-319 Resorption Definition: fjernelse af tandvæv forårsaget af odontoklaster Kan være fysiologiske

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER

Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Cariologi og Endodonti September 2014 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 5 MATERIALER TIL ISOLERING, OPFYLDNING OG PROVISORISKE FYLDNINGER Isolationsmaterialer

Læs mere

Amalgam har i mange år været det hyppigst anvendte

Amalgam har i mange år været det hyppigst anvendte Valg af materiale til retrograd rodfyldning En litteraturoversigt Simon Storgård Jensen, Per Green Toft, Søren Schou og Anders Nattestad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK. Hvad er hydraulisk kalk? En kort introduktion til kemien og de tekniske egenskaber hos hydraulisk kalk

NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK. Hvad er hydraulisk kalk? En kort introduktion til kemien og de tekniske egenskaber hos hydraulisk kalk NORDISK FORUM FOR BYGNINGSKALK Hvad er hydraulisk kalk? En kort introduktion til kemien og de tekniske egenskaber hos hydraulisk kalk Torben Seir Hydraulisk kalk - indledning Hvad er hydraulisk kalk Hvilke

Læs mere

Endodontisk behandling med Mineral Trioxid Aggregat

Endodontisk behandling med Mineral Trioxid Aggregat Endodontisk behandling med Mineral Trioxid Aggregat PREBEN HØRSTED-BINDSLEV OG DAG ØSTAVIK I mange år har amalgam med vekslende succes været det foretrukne materiale til apikal kavitetsaflukning efter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga.

Rodresektion af molarer i underkæben er vanskelig pga. Heling efter retrograd rodforsegling af molarer i underkæben med dentinbinder og plast Vibe Rud og E. Christian Munksgaard Retrograd rodfyldning af molarer i underkæben er oftest vanskelig at udføre, især

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer

Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer Restprodukter i betonproduktion - muligheder og udfordringer Claus Pade, Miljø-workshop, Teknologisk Institut, 5. oktober 26 Restprodukttyper Kraftværker Renseanlæg Forbrændingsanlæg Andet Bundaske Kulforbrænding

Læs mere

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15

Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 Annex 3.2.3.2 Report on examination of the catalogues on the freezers in the MP archive, room 14.01.15 11 April 2012 the Panel inspected the freezers in the MP archive, including the then newly found -

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

10. juni 2016 Kemi C 325

10. juni 2016 Kemi C 325 Grundstoffer og Det Periodiske System Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Forklar hvad der forstås med begrebet grundstoffer kontra kemiske forbindelser. Atomer er placeret

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER

Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III INTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 1 INTERN BLEGNING AF TÆNDER Indikationsområde/årsag til misfarvning Endodontisk

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hvordan vil Du behandle case 1?

Hvordan vil Du behandle case 1? DOFT EFTERÅRSKURSUS NYBORG 2014! Dyb caries behandling Pulpotomi Ekskavering Lars Bjørndal, Lektor, ph.d., dr.odont. Odontologisk Intistut, Københavns Universitet labj@sund.ku.dk Hvordan vil Du behandle

Læs mere

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik

BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE. Diagnose! Nødbehandling systematik. Diagnostik systematik af akutte endodontiske tilstande BEHANDLING AF AKUTTE ENDODONTISKE TILSTANDE Kan ikke standardiseres. Systematiser us og behandling. Jens Knudsen, maj 2011 ANAMNESE: akutte Smerter -8. NØDBEHANDLING: Ex.

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Dansk Geoteknisk Forening

Dansk Geoteknisk Forening Dansk Geoteknisk Forening Leca letklinker s egenskaber Allan Dahl Saint-Gobain Weber A/S Danmark September 2014 I 2012 blev EN 15732 Letvægtsfyld og termisk isolering til bygge- og anlægsarbejder Letklinkerprodukter

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Medicinsk honning til sårbehandling revamil

Medicinsk honning til sårbehandling revamil Medicinsk honning til sårbehandling Revamil Revamil sårbehandlingsprodukter til professionel sårbehandling Med langvarig og effektiv antibakteriel virkning. Det brede udvalg er fokuseret på brugervenlighed,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater

RelyX Unicem 2 Automix. Selvadhærerende resincement. Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix Selvadhærerende resincement Nem at anvende overbevisende resultater RelyX Unicem 2 Automix resincement - kombinerer enkelhed med fremragende egenskaber og styrker RelyX Unicem 2

Læs mere

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester

PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester PENSUMBESKRIVELSE Tandmorfologi 1 og 2 semester Woelfel s Dental Anatomy its relevance to Dentistry Rickne C Scheid. Seventh Edition 2007. (Pris: ca 445 kr) Kan købes i Odontologisk Boghandel. Desuden

Læs mere

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år

Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Ændringer i endodontisk status i Skandinavien gennem de sidste 40 år Lise-Lotte Kirkevang Baggrund Formålet med enhver endodontisk behandling er at forebygge eller kurere apikal parodontitis (AP) og dermed

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Behandling af profund caries baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser

Behandling af profund caries baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2013; 123: 542 49 Gitte Bruun og Lars Bjørndal Behandling af profund caries baseret på evidens fra nyere kliniske undersøgelser Operativ behandling af profund

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening

Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Possibilities for Reuse of Calcium Carbonate Pellets from Drinking Water Softening Camilla Tang, PhD student Laure Lopato (HOFOR), Sally Nyberg Kornholt (HOFOR) & Hans-Jørgen Albrechtsen (DTU) Danish Water

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer

Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Lake Skærsø, Denmark Midlertidig ændring af vandstand som redskab til vedligeholdelse af lobeliesøer Anna-Marie Klamt, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen, Henning S. Jensen CLEAR temadag 24 May 2016 Syddansk

Læs mere

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem

Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem Afprøvning af InVentilate Ventilationssystem P. Heiselberg Udarbejdet for: InVentilate A/S DCE Contract Report No. 108 Department of Civil Engineering Aalborg University Department of Civil Engineering

Læs mere

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor

Patientinddragelse i forskning. Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor Patientinddragelse i forskning Lars Henrik Jensen Overlæge, ph.d., lektor BMC Health Services Research 2014, 14:89 142 studies that described a spectrum of engagement Engagement was feasible in most settings

Læs mere

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord

Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Betydningen af dræning ved udførelse af CPT i siltet jord Dansk Geoteknisk Forening Undersøgelsesmetoder 31. marts 2011 Rikke Poulsen Institut for Byggeri og anlæg Aalborg Universitet 1 Agenda Hvem er

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Research and Development Centre Research and Development Centre

Research and Development Centre Research and Development Centre Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group 1 1 ton cement =,8 ton CO 2 Cement: 5% af verdens CO 2 emission CO 2 indhold i atmosfæren 2 CO 2 indhold i atmosfæren

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc.

Sammenhæng mellem cementegenskaber. Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc. 1 Sammenhæng mellem cementegenskaber og betonegenskaber Jacob Thrysøe Teknisk Konsulent, M.Sc. Cementegenskaber vs. betonegenskaber 2 Indhold: Hvilke informationer gives der typisk på cement fra producenten?

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet

Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet Parodontiet og pulpa pulpa og parodontiet KAJ STOLTZE Min første erfaring med relationerne mellem parodontiet og pulpa fandt sted for mere end 40 år siden. Omstændighederne var følgende: Som undervisningsassistent

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008;

Reviews 1997 1998 1999 2002 2002 2003 2008; Reviews Rinck GC, van den Bos GA, Kleijnen J et al. Methodologic issues in effectiveness research on palliative cancer care: a systematic review. J Clin Oncol 1997; 15: 1697-1707. Smeenk FW, van Haastregt

Læs mere

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt.

CBL sikrer, at oplysninger om den enkelte kunde og resultater m.v. behandles fortroligt. Generelt Cement- og Betonlaboratoriet (CBL) i Aalborg Portlands Research and Development Centre (RDC) blev etableret i 1977 i forbindelse med en sammenlægning af CtO-Laboratoriet, Cementlaboratoriet og

Læs mere

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald

Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald Fremtidens flyveaske - fra samfyring af kul og biomasse/affald VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Hvorfor samfyring? Hvad er samfyringsaske og hvilke asker er testet? Kan man anvende samfyringsaske på

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN.

KURSET AFHOLDES PÅ RIGSHOSPITALET, AUDITORIUM 1. BLEGDAMSVEJ 9, 2100 KØBENHAVN. NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF SYV SPECIALISTER Rigshospitalet har et meget stort klinisk traumemateriale

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011

RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYT OM DENTAL TRAUMATOLOGI RIGSHOSPITALS SYMPOSIUM 28.-29. OKTOBER 2011 NYESTE BEHANDLINGSPRINCIPPER FOR DENTALE TRAUMER BLIV OPDATERET AF 7 SPECIALISTER Rigshospitalet er i besiddelse af et meget stort

Læs mere

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke

DNA-smykke Simpel ekstraktion af DNA fra kindceller fra mennesket, som er velegnet til at bruge i et halssmykke 145678 John Schollar and Dean Madden National Centre for Biotechnology Education, University of Reading Science and Technology Centre, Earley Gate, Reading RG6 6BZ UK E: J.W.Schollar@reading.ac.uk Simpel

Læs mere

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet

Gør jorden let at bearbejde. Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Gør jorden let at bearbejde Lars J. Munkholm Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Problemer med såbedskvalitet Hovedbudskaber: Jordens bearbejdbarhed/smuldreevne er meget påvirket af dyrkningen

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre

Beton optager CO 2. Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft. Aalborg Portland Group. Research and Development Centre 1 Beton optager CO 2 Har det betydning for miljøet? Jesper Sand Damtoft Aalborg Portland Group Karbonatisering Baggrund 2 Baggrund CO 2 emission fra cementproduktion? CO 2 emission fra cementproduktion

Læs mere

Tandtraumer brush-up

Tandtraumer brush-up Tandtraumer brush-up Afdelingstandlæge Dorthe Berenth Madsen og Lektor Nuno Hermann Afdeling for Pædodonti og Klinisk Genetik, Odontologisk Institut, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

Termoplastiske rodfyldningsmetoder

Termoplastiske rodfyldningsmetoder Termoplastiske rodfyldningsmetoder preben hørsted bindslev Formålet med at varmeplastificere rodfyldningsmaterialer, primært guttaperka, er at forbedre adaptationen mellem rodfyldning og kanalvæg, at forøge

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Overlegne flydeegenskaber Fremragende læsbarhed af kanterne Thermo-reaktiv afbinding

Overlegne flydeegenskaber Fremragende læsbarhed af kanterne Thermo-reaktiv afbinding Overlegne flydeegenskaber Fremragende læsbarhed af kanterne Thermo-reaktiv afbinding Fremragende flydeegenskaber hvor det tæller i munden... AFFINIS PRECIOUS A-silikone korrekturmaterialer har en kontaktvinkel

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score

Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score DAN MED J 2017;64(12):A5427 Danish translation of the Foot and Ankle Outcome Score Peter Larsen 1, Anne Marie Boe 2, Annika B. Iyer 1, 4 & Rasmus Elsøe 3 1) Department of Occupational Therapy and Physiotherapy,

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen

Rodstifter. alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Rodstifter alireza sahafi, anne peutzfeldt og erik asmussen Holdbarheden af tænder restaureret med indirekte restaureringer afhænger bl.a. af restaureringernes retention og stabilitet. Undersøgelser har

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere