IS IT POSSIBLE (OR CRITICAL) TO CREATE A GROWTH CORRIDOR FROM OSLO TO COPENHAGEN?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IS IT POSSIBLE (OR CRITICAL) TO CREATE A GROWTH CORRIDOR FROM OSLO TO COPENHAGEN?"

Transkript

1 IS IT POSSIBLE (OR CRITICAL) TO CREATE A GROWTH CORRIDOR FROM OSLO TO COPENHAGEN? Henrik Skovby Global Chairman, Dalberg OCTOBER 2014

2 Content How do we sustain global competitiveness? What are the most critical cross border bottlenecks to remove? What will Denmark gain from better connectivity to its Scandinavian neighbors? What will be the next step?

3 The World has completely transformed.~75% of the global economic growth is 5 to 10,000 km away from us 3

4 and according to World Economic Forum our competitiveness is rapidly declining Country/Economy Rank United States 2. Switzerland 3. Denmark 4. Sweden 5. Singapore 6. Finland 7. Germany 8. Netherlands 9. Japan 10. Canada 11. Hong Kong SAR 12. United Kingdom 13. Korea, Rep. 14. Austria 15. Norway 16. France 17. Taiwan, China 18. Australia 19. Belgium 20. Iceland 7,3 OECD 17 Country/Economy Rank Switzerland 2. Singapore 3. Finland 4. Germany 5. United States 6. Sweden 7. Hong Kong SAR 8. Netherlands 9. Japan 10. United Kingdom 11. Norway 12. Taiwan, China 13. Qatar 14. Canada 15. Denmark 16. Austria 17. Belgium 18. New Zealand 19. United Arab Emirates 20. Saudi Arabia 10,6 OECD 14 4

5 På det nye verdenskort er de skandinaviske lande på størrelse med byer; små eksport-drevne økonomier med stor andel SMV er Befolkning og international handel Befolkningsstørrelse Millioner Norge Danmark Sverige London Mumbai Istanbul Shanghai Lande Byer 18 Eksport og import andele af BNP Procent af BNP, 2011 Norge Danmark Sverige USA OECD Tyskland Holland Import % Eksport % SOURCE: Eurostat Structural Business Statistics and Statistics Norway; World Bank; IMF 5

6 The increased competition for growth and talents necessitates that we think intra and inter regional SOURCE: Copenhagen Airporrt 6

7 1 Transformative infrastructure investments can create significant integration, growth, and competitiveness Øresundsforbindelsen 30 billion DKK Eurotunnel ~ 9.35B * Anlægsomkostninger inkluderer både landanlæg og kyst-til-kyst, hvor kyst-til-kyst alene udgjorde ca. DKK 15 milliarder SOURCE: Orestad.dk, Expert Interviews; UCL Omega,

8 What do some of the largest companies say? We have interviewed some of the largest transport providers and users Users of transport Transport providers 8

9 1 Nordic Companies do not have any urgent needs, but a long-term desire to see more long-term and strategic transport solutions Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere De fleste nøglespillere oplever ikke et akut problem i dag, men efterspørger langsigtede og mere effektive transportløsninger for fremtiden Det skyldes bl.a. voksende urbanisering, stigende pres på lead time og transporttider, samt øget konkurrence fra andre mere effektive og vel-integrerede transporthubs I hvilken grad møder transportinfrastrukturen behovet i dag? Varetransport 29% 29% Persontransport 29% 21% 42% 50% Havnene fungerer som sådan OK, men desværre kender vi til en række eksempler, hvor man har investeret suboptimalt for at øge kapaciteten i flere små containerhavne. Vi bør prioritere pengene bedre og satse strategisk på få store. -Direktør, søtransportvirksomhed Takeaways En stor gruppe nøglespillere oplever ikke, at der er akutte problemer i det nuværende skandinaviske transportinfrastruktur Men udsigterne til øget urbanisering, belastning på vejnettet og konkurrence fra andre regioner, kræver en mere langsigtet og strategisk prioritering af fremtidens investeringer ud fra en holistisk tilgang på tværs af transportmidler 9

10 2 Reduced transport time, more flexibility, and integration across means of transporation Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere En stor andel nøglespillere efterspørger nye løsninger for fremtidens Skandinaviske transportbehov: Reduceret transporttider Bedre integration og koordination af div. transportmidler Mere effektive intermodale løsninger i få udvalgte hubs Øget fleksibilitet, frekvens, og pålidelighed særligt for varetransporten Hvilke fremtidige løsninger efterspørges for Skandinavien? Mindre transporttid 17% 14% 69% Øget integration 21% 32% 46% og intermodalitet Andet Øget fleksibilitet, frekvens, pålidelighed I vores branche tæller vi minutter, ikke timer. Vi forsøger derfor at begrænse rejsetiden gennem nye IT-løsninger. Vi vil dog altid rejse meget særligt til kunder og der ville højere flyfrekvens og mindre transittid betyde alt - Senior Executive, stor servicevirksomhed Takeaways Stigende forsøg på at begrænse persontrafik for at spare tid og penge En række nøglespillere efterspørger særligt flere non-stop flyrejser til fjerne afstande For varetransporten efterspørges mere effektive intermodale løsninger i udvalgte hubs, fx ved at integrere godstog bedre med sø- og lufthavne 10

11 3 Environment means a lot, but price and time have still higher priority Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere Nøglespillerne anerkender vigtigheden af grønne løsninger, men mange nævner også, at det i realiteten er faktorer som pris og tid, der betyder mest for transportvalg i dag Flere store vareproducenter, der i dag bruger lastbiler til langdistance-varetransport ville foretrække jernbanen, hvis øget kvalitet, stabilitet og lavere priser for godstog I hvilken grad påvirker miljø-omkostningerne valg af transport? Miljø Andet 27% 20% Pris og tid har ofte højere prioritet 53% Jeg ved, at jeg taler imod min egen branche, men vi ligger år bagefter, når det gælder jernbanegods i Norden. Vi bør investere i ét strømlinet fragt-togsystem med et integreret tarifsystem fra det nordlige Sverige til Sydeuropa -Senior Executive, transportfirma med lastbiler Interview anbefalinger Undgå at tvinge varetransport fra vej til bane uden at have investeret i et stabilt og sammenhængende godstog-system for langdistance gods Vigtigt at fremtidige infrastruktur-investeringer medregner, at behovet for tidsreduktioner og godsbane varierer efter varetype (fx fødevarer vs. tung-industrivarer) 11

12 4 There is a keen interest in a Nordic Transportation Master plan with clear priorities and sequences Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere Langt de fleste nøglespillere efterspørger at Skandinaviens konkurrenceevne styrkes gennem øget mobilitet for vare- og persontransport. Der er stor opbakning til, at beslutningerne for at langsigtede transportinvesteringer under et mere samlet framework. Styrke konkurrenceevne via øget mobilitet i Skandinavien? Øget mobilitet 11% 15% 74% Behov for Skandinavisk Transport Masterplan? Skandinavisk 15% 78% Masterplan 7% Et dobbeltspor højhastighedstog mellem Skandinaviens hovedstæder er strengt nødvendigt for at øge lufthavnenes catchment areas og efterspørgslen for flyselskaberne. Og så vil det styrke regionens evne til at tiltrække nye jobs og investeringer -Executive, flytransportsektoren Interview anbefalinger Prioriter få strategiske trafikhubs for øget kritisk masse og mere effektivt integreret logistik (sø- og lufthavne samt centrale lagre- og vareterminaler) Højhastighedstogbane Oslo-Gøteborg- København-Stockholm Èt sammenhængende godstogskoncept fra Nord-sverige til Sydeuropa Fast forbindelse over Helsingborg-Helsingør IT og virtuelle løsninger 12

13 What will Denmark gain from better connectivity to its Scandinavian neighbors? 1. More cost-effective ways to move goods, services, and people. The result will be a larger, integrated and thus attractive Nordic market. 2. Easier to get the attention of international companies and talents, which ultimately means access to new technologies and improved competiveness 3. More jobs. Short-term investments in infrastructure creates jobs as well as help the region to develop new expertise

14 1 Tre eksempler på, at langsigtede strategiske investeringer kan transformere en hel region og styrke den regionale konkurrenceevne Øresundsforbindelsen Take aways Underestimerede prognoser Daglige køretøjer (2012): 18,486 Togpassagerer p.a. (2012): 11M 16 km fast forbindelse med jernbane og motorvej Bilateral aftale mellem DK og SE, 1991 Anlægsomkostninger: ~ DKK 30.1B* Statsejerskab og -garanterede lån Årsresultat (2012): ~ DKK 78.8M Øget integration ml. DK og Syd-SE * Anlægsomkostninger inkluderer både landanlæg og kyst-til-kyst, hvor kyst-til-kyst alene udgjorde ca. DKK 15 milliarder SOURCE: Orestad.dk, Expert Interviews; UCL Omega,

15 2 Tre eksempler på, at langsigtede strategiske investeringer kan transformere en hel region og styrke den regionale konkurrenceevne Rotterdam havn Take aways Europas største havn med årligt throughput (2012): 450M tons cargo Direkte jobs: 87,000 Strategiske investeringer i nye kanalsystemer og øget kapacitet, fx via havneudvidelsen Europoort Strategisk udvikling af effektive intermodale løsninger (vej, bane, sø) Kåret som World s best port infrastructure i 2012 og 2013 af World Economic Forum SOURCE: Expert Interviews; UCL Omega, ; Port of Rotterdam

16 3 Tre eksempler på, at langsigtede strategiske investeringer kan transformere en hel region og styrke den regionale konkurrenceevne Eurotunnel Take aways Budget overskridt: ~ 4.35B Omsætning (2012): ~ 993M Togpassagerer p.a. (2012): ~18M 50.5km togbane i tunneler med bil/trucks på bane Anlægsomkostninger: ~ 9.35B** Opkøb af drift-selskaber for fragttoge (FIRST GBRf) og færger (SeaFrance) Øget integration mellem UK og Kontinental-Europa for vare- og persontransport ** 1994 priser SOURCE: Expert Interviews; UCL Omega, ; Eurotunnel Website

17 På det nye verdenskort er de skandinaviske lande på størrelse med byer; små eksport-drevne økonomier med stor andel SMV er Industristruktur Take aways Store virksomheder (>250 ansatte) Mellem virksomheder ( ansatte) Små virksomheder (<50 ansatte) Befolkningsmæssigt er de skandinaviske lande på størrelse med byer 29% 20% 51% Norge 43% 20% 37% De skandinaviske små og åbne økonomier er i høj grad drevet af eksport 37% 22% 41% Danmark Sverige De skandinaviske lande har lignende industristruktur med store andele SMV er SOURCE: Eurostat Structural Business Statistics and Statistics Norway; World Bank; IMF

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning 2040 : Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion En analyse af den fremtidige energisituation København 2010 79 About

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 -

Forord. Transportrådet, januar 2001 - 1 - Forord Den politiske offentlighed savner indsigt i godstransportområdet. Denne opfattelse deles både af transportbranchen, transportforskere og embedsmænd der har godstransport som sagsområde. Den manglende

Læs mere

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011

IPD /ED Indekskonference, København d. 23/2.2011 1 Påbegyndt byggeri 1982-2011 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Solgte investeringsejendomme 1992-2010 Kilde: Danmarks Statistik statistikbanken.dk Note: Erhverv er ekskl. fabrikker 2 Realkreditinstitutternes

Læs mere

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR

NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR U G E 18 * 2014 * N Y H E D S B R E V : NYHEDER OG DEBAT OM TRANSPORT, LOGISTIK & INFRASTRUKTUR EU-kommissær Kallas: FEMERN BÆLT-TUNNELEN ER VIGTIG FOR EUROPA Den faste forbindelse over Femern Bælt er

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum

DANISH MARITIME MAGAZINE 1-2009. EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum DANISH MARITIME MAGAZINE EMUC Europas Maritime Udviklingscenter 10 års jubilæum 1-2009 1 WÄRTSILÄ is a registered trademark. NO BOARDROOM CONVERSATION WILL BREAK THIS ICE. The world has enough talkers.

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1

30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1 Transportens dag 30. september 2010 TRANSPORTENS DAG 30.09.10 1 INDHOLD 03 FORORD 04 VELKOMST, THOMAS BANKE, Borgester i Fredericia 05 INTRODUKTION TIL DAGEN, MODERATOR TRINE SICK Introduktionsøvelse 07

Læs mere

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling.

Grøn omstilling. Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Grøn omstilling Store danske eksportvirksomheders potentiale for at bidrage til grøn omstilling. Miljøstyrelsen Oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Miljøstyrelsen Oktober 2012 Forord... 3 1 Sammenfatning...

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport //René Strandbygaard, DSB.dk //Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S. 150 mia.kr.

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

År BNP i faste priser (mio. dollars) Indbyggertal (mio.)

År BNP i faste priser (mio. dollars) Indbyggertal (mio.) Kapitel 1 1.1 I Danmark har venstrefløjen (især Enhedslisten) været fortaler for en delvis ophævelse af den private ejendomsret og overgang til planøkonomi. Hvilke konsekvenser tror du, at en sådan ændring

Læs mere

Arbejdspapir om et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i Øresundsregionen

Arbejdspapir om et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i Øresundsregionen Arbejdspapir om et Internationalt Åbent Universitet for Vedvarende Energi i Øresundsregionen November 2006 2006, Niels Henrik Hooge E-mail: nh_hooge@yahoo.dk Forsidefoto: EWEA/DERVAUX, http://www.ewea.org/index.php?id=36

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Høring d. 8. april 2014

Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi. Høring d. 8. april 2014 Udvalget for arbejdet med en hovedstadsstrategi Høring d. 8. april 2014 Hovedstadsstrategi - høringsmøde for udvalget d. 8. april 2014 Adm. direktør Claus Juhl // Københavns Kommune 2 22-04-2014 1. Hvorfor

Læs mere

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA

UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA RAPPORT-16/ 04/ 2013 COPENHAGENTALENTBRI DGE -Ana l y s ea f i nt e r na t i ona l et a l e nt e ri Re gi onhov e ds t a de n UDARBEJDETAF: FORTÆNKETANKENDEA INDHOLD Executive summary... 3 1. Indledning...

Læs mere

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen

Det danske ejendomsmarked. The Danish Property Market 2015. Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Det danske ejendomsmarked The Danish Property Market 2015 Portland Siloer, By & Havn/Peter Sørensen Dokk 1 - Aarhus Kommune Indhold Forord side 5 Dansk økonomi side 7 Ejendomsfinansiering side 19 Dansk

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

År BNP i faste priser (mio. dollars) Indbyggertal (mio.) 2010 1020 0,6 2011 1120 0,7 2012 1240 0,8 2013 1350 0,9

År BNP i faste priser (mio. dollars) Indbyggertal (mio.) 2010 1020 0,6 2011 1120 0,7 2012 1240 0,8 2013 1350 0,9 Kapitel 1 Introduktion til samfundsøkonomi 1.1 I Danmark har venstrefløjen (især Enhedslisten) været fortaler for en delvis ophævelse af den private ejendomsret og overgang til planøkonomi. Hvilke konsekvenser

Læs mere

Rapport nr. 00-04 Pendling og befordringsfradrag

Rapport nr. 00-04 Pendling og befordringsfradrag Rapport nr. 00-04 Pendling og befordringsfradrag Forord Befordringsfradraget bliver jævnligt inddraget i den trafik- og skattepolitiske debat, herunder i forbindelse med diskussion af mulighederne for

Læs mere

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter

Fremtidens inkubator. - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Fremtidens inkubator - en guide til værdiskabelse i forsker- og udviklingsparkers inkubationsaktiviteter Juni 2014 Indhold indhold ENGLISH SUMMARY...4 VALUE CREATION IN FOUR DIMENSIONS...4 THE FUTURE INCUBATOR

Læs mere

A permanent Nordic representation in Masdar City

A permanent Nordic representation in Masdar City NORDIC INNOVATION REPORT 2013:02 // SEPTEMBER 2013 A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibility study A permanent Nordic representation in Masdar City Feasibilty study Author: Nordic Innovation

Læs mere

værdiansættelse af DSV A/S

værdiansættelse af DSV A/S Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen,

Læs mere

INTERNATIONAL TILGÆNGELIGHED

INTERNATIONAL TILGÆNGELIGHED INTERNATIONAL TILGÆNGELIGHED - en vigtig faktor i metropolens konkurrenceevne Konference, onsdag d. 7. april 2010 Dagens moderator Benedicte Strøm INTRODUKTION TIL DAGEN Michael Svane, Formand for TØF

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere