KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION?"

Transkript

1 KAN SKANDINAVIAN KLARE SIG I DEN GLOBALE KONKURRENCE UDEN ØGET INTEGRATION? Henrik Skovby Global Chairman, Dalberg December 2013

2 Indhold Hvorfor Skandinavisk integration er nødvendigt Hvad nøglespillerne efterspørger for fremtidens Skandinaviske transportsystem Vigtige spørgsmål til debat

3 Verden ser helt anderledes ud i dag.~75% af den globale økonomiske vækst er nu i vækstlandene langt fra Skandinavien 3

4 Derudover går de nye økonomiers konkurrenceevne op og vores går ned ifølge World Economic Forum Country/Economy Rank United States 2. Switzerland 3. Denmark 4. Sweden 5. Singapore 6. Finland 7. Germany 8. Netherlands 9. Japan 10. Canada 11. Hong Kong SAR 12. United Kingdom 13. Korea, Rep. 14. Austria 15. Norway 16. France 17. Taiwan, China 18. Australia 19. Belgium 20. Iceland 7,3 OECD 17 Country/Economy Rank Switzerland 2. Singapore 3. Finland 4. Germany 5. United States 6. Sweden 7. Hong Kong SAR 8. Netherlands 9. Japan 10. United Kingdom 11. Norway 12. Taiwan, China 13. Qatar 14. Canada 15. Denmark 16. Austria 17. Belgium 18. New Zealand 19. United Arab Emirates 20. Saudi Arabia 10,6 OECD 14 4

5 På det nye verdenskort er de skandinaviske lande på størrelse med byer; små eksport-drevne økonomier med stor andel SMV er Befolkning og international handel Befolkningsstørrelse Millioner Norge Danmark Sverige London Mumbai Istanbul Shanghai Lande Byer 18 Eksport og import andele af BNP Procent af BNP, 2011 Norge Danmark Sverige USA OECD Tyskland Holland Import % Eksport % SOURCE: Eurostat Structural Business Statistics and Statistics Norway; World Bank; IMF 5

6 På det nye verdenskort er de skandinaviske lande på størrelse med byer; små eksport-drevne økonomier med stor andel SMV er Industristruktur Take aways Store virksomheder (>250 ansatte) Mellem virksomheder ( ansatte) Små virksomheder (<50 ansatte) Befolkningsmæssigt er de skandinaviske lande på størrelse med byer 29% 20% 51% Norge 43% 20% 37% De skandinaviske små og åbne økonomier er i høj grad drevet af eksport 37% 22% 41% Danmark Sverige De skandinaviske lande har lignende industristruktur med store andele SMV er SOURCE: Eurostat Structural Business Statistics and Statistics Norway; World Bank; IMF 6

7 Den øgede konkurrence om talent og investeringer i Europa kræver at vi tænker helt nyt både intra- og inter-regionalt SOURCE: Copenhagen Airporrt 7

8 1 Tre eksempler på, at langsigtede strategiske investeringer kan transformere en hel region og styrke den regionale konkurrenceevne Øresundsforbindelsen Take aways Underestimerede prognoser Daglige køretøjer (2012): 18,486 Togpassagerer p.a. (2012): 11M 16 km fast forbindelse med jernbane og motorvej Bilateral aftale mellem DK og SE, 1991 Anlægsomkostninger: ~ DKK 30.1B* Statsejerskab og -garanterede lån Årsresultat (2012): ~ DKK 78.8M Øget integration ml. DK og Syd-SE * Anlægsomkostninger inkluderer både landanlæg og kyst-til-kyst, hvor kyst-til-kyst alene udgjorde ca. DKK 15 milliarder SOURCE: Orestad.dk, Expert Interviews; UCL Omega,

9 2 Tre eksempler på, at langsigtede strategiske investeringer kan transformere en hel region og styrke den regionale konkurrenceevne Rotterdam havn Take aways Europas største havn med årligt throughput (2012): 450M tons cargo Direkte jobs: 87,000 Strategiske investeringer i nye kanalsystemer og øget kapacitet, fx via havneudvidelsen Europoort Strategisk udvikling af effektive intermodale løsninger (vej, bane, sø) Kåret som World s best port infrastructure i 2012 og 2013 af World Economic Forum SOURCE: Expert Interviews; UCL Omega, ; Port of Rotterdam 9

10 3 Tre eksempler på, at langsigtede strategiske investeringer kan transformere en hel region og styrke den regionale konkurrenceevne Eurotunnel Take aways Budget overskridt: ~ 4.35B Omsætning (2012): ~ 993M Togpassagerer p.a. (2012): ~18M 50.5km togbane i tunneler med bil/trucks på bane Anlægsomkostninger: ~ 9.35B** Opkøb af drift-selskaber for fragttoge (FIRST GBRf) og færger (SeaFrance) Øget integration mellem UK og Kontinental-Europa for vare- og persontransport ** 1994 priser SOURCE: Expert Interviews; UCL Omega, ; Eurotunnel Website 10

11 Men hvad siger nøglespillerne? Vi har interviewet 30 centrale transportbrugere og -udbydere Brugere af transport Transportudbydere 11

12 1 Transportinfrastrukturen opleves ikke som et akut, kritisk problem i dag, men stor efterspørgsel efter langsigtede, strategiske løsninger Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere De fleste nøglespillere oplever ikke et akut problem i dag, men efterspørger langsigtede og mere effektive transportløsninger for fremtiden Det skyldes bl.a. voksende urbanisering, stigende pres på lead time og transporttider, samt øget konkurrence fra andre mere effektive og vel-integrerede transporthubs I hvilken grad møder transportinfrastrukturen behovet i dag? Varetransport 29% 29% Persontransport 29% 21% 42% 50% Havnene fungerer som sådan OK, men desværre kender vi til en række eksempler, hvor man har investeret suboptimalt for at øge kapaciteten i flere små containerhavne. Vi bør prioritere pengene bedre og satse strategisk på få store. -Direktør, søtransportvirksomhed Takeaways En stor gruppe nøglespillere oplever ikke, at der er akutte problemer i det nuværende skandinaviske transportinfrastruktur Men udsigterne til øget urbanisering, belastning på vejnettet og konkurrence fra andre regioner, kræver en mere langsigtet og strategisk prioritering af fremtidens investeringer ud fra en holistisk tilgang på tværs af transportmidler 12

13 2 Nøglespillernes fremtidige behov kræver reducerede transporttid, øget fleksibilitet og pålidelighed samt bedre intermodale løsninger Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere En stor andel nøglespillere efterspørger nye løsninger for fremtidens Skandinaviske transportbehov: Reduceret transporttider Bedre integration og koordination af div. transportmidler Mere effektive intermodale løsninger i få udvalgte hubs Øget fleksibilitet, frekvens, og pålidelighed særligt for varetransporten Hvilke fremtidige løsninger efterspørges for Skandinavien? Mindre transporttid 17% 14% 69% Øget integration 21% 32% 46% og intermodalitet Andet Øget fleksibilitet, frekvens, pålidelighed I vores branche tæller vi minutter, ikke timer. Vi forsøger derfor at begrænse rejsetiden gennem nye IT-løsninger. Vi vil dog altid rejse meget særligt til kunder og der ville højere flyfrekvens og mindre transittid betyde alt - Senior Executive, stor servicevirksomhed Takeaways Stigende forsøg på at begrænse persontrafik for at spare tid og penge En række nøglespillere efterspørger særligt flere non-stop flyrejser til fjerne afstande For varetransporten efterspørges mere effektive intermodale løsninger i udvalgte hubs, fx ved at integrere godstog bedre med sø- og lufthavne 13

14 3 Over halvdelen af nøglespillerne oplever, at de miljømæssige omkostninger påvirker transportvalg; men pris og tid vægtes ofte højest Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere Nøglespillerne anerkender vigtigheden af grønne løsninger, men mange nævner også, at det i realiteten er faktorer som pris og tid, der betyder mest for transportvalg i dag Flere store vareproducenter, der i dag bruger lastbiler til langdistance-varetransport ville foretrække jernbanen, hvis øget kvalitet, stabilitet og lavere priser for godstog I hvilken grad påvirker miljø-omkostningerne valg af transport? Miljø Andet 27% 20% Pris og tid har ofte højere prioritet 53% Jeg ved, at jeg taler imod min egen branche, men vi ligger år bagefter, når det gælder jernbanegods i Norden. Vi bør investere i ét strømlinet fragt-togsystem med et integreret tarifsystem fra det nordlige Sverige til Sydeuropa -Senior Executive, transportfirma med lastbiler Interview anbefalinger Undgå at tvinge varetransport fra vej til bane uden at have investeret i et stabilt og sammenhængende godstog-system for langdistance gods Vigtigt at fremtidige infrastruktur-investeringer medregner, at behovet for tidsreduktioner og godsbane varierer efter varetype (fx fødevarer vs. tung-industrivarer) 14

15 4 Nøglespillerne efterspørger Skandinavisk Transport Masterplan og giver en række anbefalinger til potentielle transformative investeringer Høj / meget høj grad Nogen grad Lav / meget lav grad Inputs fra de interviewede nøglespillerere Langt de fleste nøglespillere efterspørger at Skandinaviens konkurrenceevne styrkes gennem øget mobilitet for vare- og persontransport. Der er stor opbakning til, at beslutningerne for at langsigtede transportinvesteringer under et mere samlet framework. Styrke konkurrenceevne via øget mobilitet i Skandinavien? Øget mobilitet 11% 15% 74% Behov for Skandinavisk Transport Masterplan? Skandinavisk 15% 78% Masterplan 7% Et dobbeltspor højhastighedstog mellem Skandinaviens hovedstæder er strengt nødvendigt for at øge lufthavnenes catchment areas og efterspørgslen for flyselskaberne. Og så vil det styrke regionens evne til at tiltrække nye jobs og investeringer -Executive, flytransportsektoren Interview anbefalinger Prioriter få strategiske trafikhubs for øget kritisk masse og mere effektivt integreret logistik (sø- og lufthavne samt centrale lagre- og vareterminaler) Højhastighedstogbane Oslo-Gøteborg- København-Stockholm Èt sammenhængende godstogskoncept fra Nord-sverige til Sydeuropa Fast forbindelse over Helsingborg-Helsingør IT og virtuelle løsninger 15

16 Vigtige spørgsmål til debat 1. Hvordan integrerer vi Skandinavien bedre, så vi får det mest attraktive og effektive intra-regionale transportsystem? 2. Hvordan kobler vi Skandinavien tættere til resten af Europa og verden inter-regionalt? 3. Hvordan prioriterer vi mellem de konkrete investeringsmuligheder, der styrker Skandinaviens langsigtede konkurrenceevne?

IS IT POSSIBLE (OR CRITICAL) TO CREATE A GROWTH CORRIDOR FROM OSLO TO COPENHAGEN?

IS IT POSSIBLE (OR CRITICAL) TO CREATE A GROWTH CORRIDOR FROM OSLO TO COPENHAGEN? IS IT POSSIBLE (OR CRITICAL) TO CREATE A GROWTH CORRIDOR FROM OSLO TO COPENHAGEN? Henrik Skovby Global Chairman, Dalberg OCTOBER 2014 Content How do we sustain global competitiveness? What are the most

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus >

Denne temaavis er en annonce fra DI Transport. Kortere rejsetid og flere tog > Samspil mellem tog og bus > Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Pia Olsen Dyhr, Danmarks nye transportminister. Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Hurtigere til og fra arbejde

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Det kan konstateres at: På den baggrund anbefaler DI:

Det kan konstateres at: På den baggrund anbefaler DI: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Fremadrettet bliver udfordringen for det danske samfund at sikre vækst, idet der er udsigt til lav økonomisk vækst i Danmark. Der er en stærk sammenhæng

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

fremtidens mobilitet og transport

fremtidens mobilitet og transport fremtidens mobilitet og transport Vision 2050 er vejen til vækst veje til vækst Danmark skal tilbage på vækstsporet. Der skal skabes fornyet vækst i den private sektor. Dansk erhvervslivs konkurrenceevne

Læs mere

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt

Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt Øresundsregionen som internationalt transportknudepunkt IBU-ØresUnd delaktivitet 2 ØresUndsregIonen som InternatIonalt transportknudepunkt Projektledelse Leif Gjesing Hansen Delaktivitetsleder Redaktør

Læs mere

International tilgængelighed på skinner

International tilgængelighed på skinner International tilgængelighed på skinner Hovedrapport November 2014 2 Forord Københavns Lufthavn præsenterede i januar 2014 Expanding CPH. Expanding CPH er en konkret vækstvision for fremtidens lufthavn,

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk

Tænk frem. Tænk sammen. Tænk 3 Tænk frem. Tænk sammen. Tænk videre Stærke forbindelser holder vores samfund i bevægelse. Sammen med vores kunder og partnere arbejder vi hver dag med at udvikle sammenhængende og langsigtede løsninger

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Danmark er meget afhængig af udenrigshandel. Den internationale samhandel forventes at stige og dermed også de internationale godsstrømme. Det europæiske

Læs mere

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014

Indhold. femern.dk. Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn. facebook.dk/ femern. Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Nyhedsbrev nr. 41 September 2014 Indhold Femern-tunnel styrker Københavns Lufthavn 1 Strøm på Femernforbindelsen 4 Svensk, dansk og tysk erhvervsliv til Femern-møde 6 Besøg femern.dk for flere informationer

Læs mere

Et synligt, attraktivt og åbent Danmark

Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Et synligt, attraktivt og åbent Danmark Dansk turisme har de seneste år tabt markedsandele til landene omkring os. Der er behov for en ambitiøs og langsigtet indsats,

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport

Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur for vækst og bæredygtig transport //René Strandbygaard, DSB.dk //Arne V. Petersen, Københavns Lufthavne A/S. 150 mia.kr.

Læs mere

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE

KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE Partner Martin H. Thelle mht@copenhageneconomics.com 14. december 2010 KONSEKVENSER AF TERMINALKONKURRENCE DI Transport har på baggrund af diskussionen omkring det såkaldte Terminal A-projekt bedt Copenhagen

Læs mere

Korridoren Femern Øresund

Korridoren Femern Øresund Korridoren Femern Øresund ibu-øresund 1 IBU-ØresUnd delaktivitet 3 KorrIdoren Femern-ØresUnd Projektledelse Henrik Sylvan Redaktion Sammenfatning af aktiviterne i Korridoren Femern- Øresund bygger på delrapporter

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne

1 time 1 time. 6-by samarbejdet. - om hurtigere tog mellem byerne 1 time 1 time 6-by samarbejdet - om hurtigere tog mellem byerne Vision At binde Danmark sammen ved at skabe hurtig togtrafik mellem de største byer. 6-by samarbejdet - om hurtige tog mellem byerne Denne

Læs mere

Danmark som én metropol

Danmark som én metropol Danmark som én metropol Redegørelse om samfundsøkonomien ved en fast Kattegatforbindelse Udarbejdet for Kattegatkomitéen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusioner 2. Baggrund og rammer

Læs mere

Bredere økonomiske effekter af transportinvesteringer

Bredere økonomiske effekter af transportinvesteringer Bredere økonomiske effekter af transportinvesteringer DEBATOPLÆG udarbejdet for Transportministeriet Maj 2014 Forfattere: Martin H. Thelle, partner David Sundén, senior economist David Nordström, economist

Læs mere

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland

Godstransport og logistik. Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Godstransport og logistik Udviklingstendenser og udfordringer Notat udarbejdet for Region Midtjylland Institut for Transportstudier Juni 2007 1 Indhold: 1. Forord... 5 2. Megatrends... 7 Globalisering

Læs mere

Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet

Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Annonce Denne temaavis er en annonce fra DI Transport Annonce Fremtidens Infrastruktur For bæredygtig transport og mobilitet Øget mobilitet > Hvilke transport- og infrastrukturprojekter står øverst på

Læs mere

Spørgeskema om langdistance transport

Spørgeskema om langdistance transport Spørgeskema om langdistance transport Velkommen til STOA projektets spørgeskemaundersøgelse vedrørende holdninger til langdistance transport og dets bidrag til global opvarmning. I dette spørgeskema vil

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012

Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 Mode i KKR Hovedstaden den ) r/' 11-42042, Dagsordenens punkt 2,55 Forslag til Regional Udviklingsplan 2012 17. januar 2012 (Denne udgave er en tekstversion, som vil blive layoutet, før den sendes i høring.

Læs mere

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag

Sund økonomi i både bro- og tunnelforslag Nyhedsbrev nr. 8 11. november 2010 Indhold Sund økonomi i både broog tunnelforslag 1 Miljødata fra Femern Bælt på internettet 3 Jernbane over Femern Bælt er højt prioriteret 4 Store muligheder hvis barrierer

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet

Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet 24 Juni 2014 Svar på aktuelle spørgsmål til Femern-projektet I den seneste tid er blevet mødt med mange spørgsmål fra borgere, medier og debattører. Vi er glade for interessen for verdens længste sænketunnel.

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere