FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG"

Transkript

1 Besøg GS på STANDERHEJSNINGEN FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ NR ÅRGANG

2 HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf Deadline d. 31. aug Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs,6300 Gråsten / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11,6310 Broager / Sekretær Bent Rasmussen Egernvej 6, 6300 Gråsten Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, 6310 Broager Sejladsudvalg Niels Goosmann Skippergade,6320 Egernsund Juniorudvalg Henrik Markussen Havnevej 19, 6320 Egernsund Pladsudvalg Egon Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten / Klubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager Haludvalg Jørgen Sommer Brinken Graåsten Programudvalg Poul Erik Petersen Grønningen 20, 6340 Kruså / Festudvalg Henrik Kjær Møllegade 11, 6310 Broager Suppleant Peter Øland Nalmadebro 28, Gråsten / Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52,6320 Egernsund / Webmaster Frank Jessen Gl.Færgevej Gråsten / Klubmåler Boy Lindholm Vesterbakke Broager / Redaktør Ulla Frank Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten /

3 Kom ind til en Blå time og få overblik over dine muligheder Jernbanesti Sønderborg SØSPORT og FISKERIARTIKLER Erik Brag Sundgade Sønderborg. Tlf. /fax Gråsten Boghandel Ulsnæscentret 6300 Gråsten Telefon Fax BHJ - globale muligheder Ingredienser i verdensklasse BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien. Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden. Se mere på bhj.com - when you are looking for real value BHJ A/S Ulsnæs 33 DK-6300 Gråsten 3

4 Ihr Folkeboot-Partner im Norden Im nassen Element trocken bleiben! Am Industriehafen 4 D Flensburg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) mo - fr sa Beratung ist Me(e)hr-wert! Flensburger Yacht-Service Ihr kompetenter Yachtausrüster von A - Z: Wir haben für Sie: All-Wetter-Bekleidung Neoprenanzüge Ölzeug Schuhe, Gummi- und Seestiefel Schwimmwesten Und für Ihr Boot: Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör Beschläge und Blöcke Epoxy Reparaturspachtel Reinigungsmittel rund ums Boot Motorenzubehör Tauwerk Zeising 4

5 Formandens side Tak for valget som klubbens nye formand. Min natur er skabt med en hvis form for ydmyghed, så jeg er da meget stolt over, at klubben vil betro mig denne værdige og ansvarsfulde post. Jeg vil selvfølgelig gøre mit bedste til, at klubben skal fortsætte i den gode gænge, som jeg har oplevet den i mit snart 10 år gamle medlemskab. Vi bruger vores fritid og mange penge på vores sejlsportsinteresse, så derfor skal det også fremover være forbundet med en god oplevelse at komme i Gråsten Sejlklub. Jeg lægger stor vægt på ordentlighed, åbenhed, hjælpsomhed og ikke mindst en god tone mellem os. Når vi hver i sær bidrager indenfor gældende rammer, så når vi rigtig langt. Jeg skal lære meget nyt som ny formand og som helt ny i bestyrelsen. Men jeg er heldigvis godt hjulpet af dygtige udvalgsformænd og velfungerende hjælpefunktioner, der ved hvad de har med at gøre. Ligeledes er vort medlemskab af DS (Dansk Sejlunion) også en god "værktøjskasse" for en ny formand. Her på denne årstid er det som at blive født på ny. Lyset kommer tilbage til os, dagene bliver længere og energien tager til. I skrivende stund er jeg med familien på påskeferie i Sverige og sidder og kigger ud på hvide snefyldte skipister. Sjovt at tænke en uge tilbage, hvor jeg gik hjemme i sejlklubben og polerede fribord på min båd. Lige så sjovt at tænke en uge frem, hvor båden forhåbentlig er kommet i vandet, og der er fuld aktivitet med mastepåsætning. Det er som om at sæsonen starter tidligere og tidligere i klubben. I år var vinterindpakningen allerede taget af flere både medio marts. Om det skyldes global opvarmning og klimaforandring vil jeg undlade at komme ind på. Jeg vil i stedet glæde mig over, at vi virkelige brænder for at komme i gang med forårsklargøringen så tidligt som muligt, så vi kan få båden derhen, hvor den trods alt hører til i vandet. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med sejlersæsonen Flere af vores juniorer har været i gang længe nogle har vel slet ikke været i vinterhi. Næst sidste weekend i marts var der blafrende sejl på fjorden og overnattende gæster i klubhuset, hvilket jo er tegn på en allerede høj aktivitet her. Efter en rum tid med bådklargøring plejer de fleste af seniorerne at være klar til at indlede sæsonen på vandet primo maj. Vi har alle meget at glæde os til. For blot at nævne noget af det så er der sejlerstævner, træningsaftener, kapsejlads, havnefest, pinsetur til Mjels etc. indenfor klubfællesskabet og ikke mindst vores egne private sommertogter til nær og fjern. Med ønske for jer alle om en rigtig god sejlersæson Lars Chresten Møller 5

6 Referat fra bestyrelsesmøde d. 20. februar 2012 Afbud fra: Henrik, Peter, Egon, Ulla, Stig 1. Godkendelse af referat fra møde d. 9/ Godkendt på sidste bestyrelsesmøde 2. Siden sidst og indgået post Svend Dansk Sejlunion administration af turbøjer. Ønsker møde Børge Bach Hansen deltager. Valg til Dansk Sejlunions bestyrelse sidste frist for at opstille kandidater er 20/2 Kartotek må ikke benyttes ifm. tilbud fra Falck 3. Økonomi Bent Regnskab 2011: Små tilrettelser for overskuelighedens skyld Budget 2012: Mangler udgifter til vedligehold af hal - der afsættes kr Ændringer i medlemskartotek og tildeling til udvalg Poul Aktiv: Johannes Juhl (Plads udvalget) Aktiv: Leif Matthiesen (Klubhus udvalget) Udmeldt: Vilhelm Hald-Christensen Udmeldt: Lisbeth Nissen Udmeldt: Jesper Hansen Udmeldt: Troels Bork Mathiesen Udmeldt: Kerstin Matthiesen 5. Kort orientering fra udvalgene udvalgsformændene Programudvalg/Poul Erik: o Program om oppustelige redningsveste o Interessant arrangement vedr sejlads i Skotland afsluttet begrænset deltagelse pga. sammenfald med håndbold o Marts Arrangement hos Fl. Sjøholm Festudvalg/Bernhard: o Sensommertur og havnefest bliver lidt tidligere i år for at undgå sammenfald med andet Kapsejladsudvalg/Niels: o Vinterhi starter op i marts hvor der vil blive sendt s til skipperne Broudvalg/Ole: o Højvande med is har ikke haft nogen ødelæggende virkning på broanlægget Klubhusudvalg/Smudi: o Kloak i køkken var forstoppet o Varmeanlæg har været defekt service aftale flyttet til anden leverandør Hjemmeside/Frank o Intet nyt 6. Distribution af FANGLINEN - Ulla 6

7 7

8 8

9 9

10 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 26. marts 2012 Fraværende: Poul Erik og Peter 1. Konstituering valg af næstformand og forretningsudvalg Nuværende næstformand, Ole Rieck, blev genvalgt og forretningsudvalget består herefter af Lars Møller (formand), Bent Brüning (kasserer) og Ole Rieck (næstformand). Dagsorden var anderledes på dette første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og under pkt. 1 indgik også bordet rundt med følgende kommentarer: 0Jørgen (ny haludvalgsformand): Har kontaktet Peter ang. overdragelse omkring hallen. Henrik M.: Juniorafdelingen vil gerne have jordvolden mellem jolleplads og græsplæne fjernet; men iflg. Egon skal jorden køres væk, da der ikke er plads til den på klubbens areal. Henrik K.: (ny festudvalgsformand): Har kontakt til Bernhard ang. overdragelse omkring festudvalget. Egon: Der er givet startforbud på 6 bådvogne, der ikke må flyttes af sikkerhedsmæssige årsager førend, der er foretaget div. udbedringer. De fleste opfatter det som ok. Vi kan låne/leje traktor til de større både hos Peter Weiss. Ny og større traktor er på ønskelisten. Vi har pladsmangel til bådvogne efter søsætning og skal have en ansøgning af sted til kommunen om lov til at stille vogne over bag materialegården. Danfoss ejer noget jord, som vi om nødvendigt kan få lov at disponere over. Lars tager kontakt til Peter Hansen hos kommunen. Kan vi få udleveret en nøgle? Bent B.: Kontingentindbetalinger er på vej ind. De sidste bliver rykket! Niels: Der kommer opslag på hjemmesiden om onsdagskapsejladserne. Opstart den 3. maj. Ole: Broerne er renset og der må søsættes og fortøjes. Bent R. (ny sekretær): Overdragelse fra Poul efter påske. Ulla: Deadline for næste Fanglinen er den 15. april. Der er masser af stof, så det bliver et tykt blad. Smudi: Der har været forespørgsel om at få opsat en vandhane på klubhuset ud mod vejen. Frank: Kalender skal opdateres. Alle der har en kendt adresse er koblet på nyhedstjenesten. 2. Fastsættelse af mødedatoer for den kommende bestyrelsesperiode Fortsat bestyrelsesmøder på mandage og følgende datoer er fastlagt: 7. maj 2012, 3. september 2012, 1. oktober 2012, 12. november 2012, 10. december 2012, 7. januar 2013, 25. februar Standerhejsning er fastsat til lørdag den 21. april 2012 kl Generalforsamling i 2013: onsdag den 20. marts. 3. Mødeform og opgaver for det kommende år Dagsorden på kommende bestyrelsesmøder bliver som tidligere praktiseret. 10

11 Vision og værdier for bestyrelsesarbejdet skal iflg. Lars være følgende: Information, åbenhed, handlekraft, saglighed, ærlighed, fortrolighed, god tone og ikke mindst et godt kammeratskab omkring sejlsport. 4. Pressemeddelelse om ny bestyrelse i Gråsten sejlklub Lars havde skrevet udkast til pressemeddelelse. Omkring juniorafdelingen kunne der evt. tilføjes, at vi tilbyder sejlsport for juniorer både for eliten og bredden og desuden var der enighed om at ændre Sønderborgområdet til Gråstenområdet. 5. Eventuelt Det skal ikke koste ekstra at have sin mast vinteropbevaret i klubben, selvom man har båden stående andetsteds; det er med i kontingentet, når man er aktiv medlem. Der er i lighed med tidligere år konstateret mørke pletter på nogle både efter at presenningen har været taget af i et stykke tid her i foråret. De plejer dog at forsvinde af sig selv. Vi er ikke helt sikre på, hvem der er synderen, men holder øje med, om problemet eventuelt forværres. Lars skriver til Egernsundbroen med ønske om åbning hver halve time, i hvert fald på nogle tider af dagen nu, hvor trafikken formindskes med åbningen af den nye motorvej. Bent Rasmussen HJÆLPEFUNKTIONER HAVNEMESTER Frede Schmidt Teglparken 52, 6320 Egernsund tlf / KLUBMÅLER Boy Lindholm Vesterbakke 27, 6310 Broager tlf MILJØREPRÆSENTANT Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs, 6300 Gråsten tlf / Webmaster Frank Jessen Gl Færgevej 70, 6300 Gråsten tlf / REDAKTØR Ulla Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten tlf /

12 BESTYRELSEN FORMAND FOR GS Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs, 6300 Gråsten tlf / KASSERER Bent Brüning Mølmark 11, 6310 Broager tlf SEKRETÆR Bent Rasmussen Egernvej 6, 6300 Gråsten tlf JUNIORLEDER Henrik Dam Markussen Havnevej 19, 6320 Egernsund tlf FORMAND FOR KLUBHUSUDVALGET Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager tlf FORMAND FOR HALUDVALGET Jørgen Sommer Brinken 7, 6300 Gråsten tlf FORMAND FOR PLADSUDVALGET Egon Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten tlf / FORMAND FOR BROUDVALGET Ole Rieck Sletmarken 12, 6310 Broager tlf FORMAND FOR SEJLADSUDVALGET Niels Goosmann Skippergade, 6320 Egernsund tlf FORMAND FOR FESTUDVALGET Henrik Kjær Møllegade 11, 6310 Broager tlf FORMAND FOR PROGRAMUDVALGET Poul Erik Petersen Grønningen 20, 6340 Kruså tlf / SUPPLEANT Peter Øland Nalmadebro 28, 6300 Gråsten tlf /

13 NY I BESTYRELSEN I BESTYRELSEN NY Formand for Festudvalget Henrik Kjær Møllegade 11, 6310 Broager tlf Sekretær Bent Rasmussen Egernvej 6, 6300 Gråsten tlf Formand for Haludvalget Jørgen Sommer Brinken 7, 6300 Gråsten tlf Formand for GS Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs, 6300 Gråsten tlf /

14 HER KOMMER ET LILLE EVENTYR De medvirkende er: Ideens ophavsmand: Frede Schmidt Iværksætteren: Hans Jørgen Lausten DS: Steen Wintlev Hej Steen. Fra sejlere her på egnen, hvor dvi har mange udenlandske sejlere som naboer, er der fra et kvikt medlem kommet forslag om, at tur og ankerbøjer forsynes med logo svarende til den stander, vi fik fra DS sidste år. Den viser tydeligt, hvem vi er - og det vil derfor være dejligt, hvis der blev fremstillet som selvklæber til at påføre bøjerne. Det vil i høj grad medvirke til at tydeliggøre, hvem bøjerne er beregnet til. Venlig hilsen Hans Jørgen Laustsen Hej Hans Jørgen Tak for det gode forslag. Vi vil se om det er muligt at sætte det i gang allerede i år. Med venlig hilsen Steen Wintlev Dansk Sejlunion 12 14

15 PRESSEMEDDELELSE EMNE: SEJLADS Ny social havnelods på nettet Februar 2012 For sejlere, der har lyst til at dele idéer og oplevelser med hinanden og samtidig gerne vil spare penge, er der kommet en mulighed med en ny social havnelods på internettet: Tursejleren Mads Voldby fra Svanemøllehavnen har åbnet hjemmesiden Your Port Pilot i I den findes der oplysninger om havne på populære destinationer i Danmark og Sverige. Senere følger flere lande såsom Norge, Tyskland, Holland og Kroatien mm. Idéen er at skabe en havnelods med samtlige fritidshavne i verden. På hjemmesiden kan du eksempelvis lægge ruter hjemmefra. Det kunne være ud fra et kriterium om kun at besejle de gratis frihavne eller havne med en lav havneafgift, havne der ligger inden for et bestemt antal sømil per dag eller havne der er anbefalet af ens venner. På den måde sparer du både tid og penge. Samtidig er Your Port Pilot langt mere end en havnelods. Hjemmesiden er tænkt som sejlernes svar på Facebook. Et socialt netværk, som hjælper den enkelte sejler med at dele og holde forbindelsen ved lige med andre sejlervenner og øvrige interesserede. Your Port Pilot teknisk set Hjemmesiden kombinerer oplysninger om havne med Google Maps. Du kan blandt andet se, hvor langt der er fra den ene havn til den anden samt planlægge, gemme og dele ruter. Åbner du hjemmesiden, mens du er på vandet, for eksempel med din smartphone, IPad eller andet, er det let at finde de nærmeste havne. For eksempel hvis du ønsker at sejle til en anden havn end den oprindelig planlagte. På Your Port Pilot kan du blandt andet: Se alle havne, også de små hyggelige Oprette en gratis profil, skabe grupper, lægge billeder op og søge venner Oprette en rute, gemme den i din profil og sende den til en ven Hakke havne af, som du har besøgt og få dem vist på din profil Skrive kommentarer til havnene Se om en havn er aktivt medlem af Your Port Pilot og dermed opdateret Oprette en event, og invitere andre medlemmer, for eksempel et sommertogt med flere både involveret eller en fælles hyggesejlads torsdag aften Komme med gode forslag til at gøre Your Port Pilot bedre Yderligere oplysninger Mads Voldby Direkte E- mail 15

16 Bro B Ebbe Horsted Shipman 28, SKIPPY Kenneth Jessen L23, SYLFIDE Lasse Køjner L23, NAIMA Hans Jørgen Vaarbjerg Bianca 27, FRU VAARBJERG Emil Stenkjær Hansen IF, XXXX XXXX Hans Kristian Madsen Seamaster 815, Ilahee Wille Lahrmann Elvstrøm 25, VIKI Lorenz Schmidt Bianca 28, CHER Jørn Skovsen Mayland 20, OLIVIA Erling Knudsen Bayliner 265, AMALIE Ledig Fini Dyrgaard Granada 23, OVER GEVIND Ledig Bjørn Jensen Carat 7400, TANTE MØGHE Bruce Wakelin Drabant 22, PEGASUS Henning Norup Sagitta 20, SUSSI Carsten Novrup LM 23, CINDY Trond Kjeller John Theodor Jensen 217 Nordborg 26, JAKOB Saga 27, ANNETTE 247 Leif Matthiesen 215 Christian Eskildsen Jan Peter Grigat 218 Passat 26, MELIAN II Cafe 27, CALIXTUS Pedro Donky, BIBBI 214 Frede Nielsen Frank Jessen Scampi 30, NIELSEN II Ledig Kings Cruiser 33, MARTINIQUE 213 Mogens Lytje Stig K. Nissen Poul Erik Petersen Grinde, NANNY B 31, KABELLE Bavaria 36, ATHENE 212 Bjarne Brudvig-Hansen Børge Bach-Hansen Jørgen Sommer Danboat 28, GULINN Maxi 84, FRU HANSEN HR Rasmus 35, NANOK 211 Ole Rinneberg Jens Hohwü HR 26, FRIVAGT Ledig Grand Soleil 343, MY FLY 210 Peter Jørgensen Poul Nielsen Peter Terp Granada 27, DE 3 ÅRSTIDER Bavaria 31, NANNA Capalina 36, BALASIN 209 Anker Hansen Michael Byllemos Egon Rerup Grinde, BLÅHVALEN Bianca 320, MIRO Jeanneau 35, QUEEN 208 Bent Brüning Niels Goosmann Tage Møller Drabant 27, MILLE Bianca 320, M'HONEY Scanmar 33, LA BELLE 207 Margit C. B. Hansen Henrik Markussen Thomas Hjorth Grinde, OLE UHL First 305, CIEL Granada 27, ARIAL 206 Peter Øland Claus Fischer Johan Falkenberg Rasmussen Scampi 30, FRIGG Bandholm 30, WEGA Nordborg 33, PASSAT 205 Bjørn Bach-Hansen Claus H. Clausen Bent Rasmussen Rode 30, AMALIE Ballad, PICEA Dufour 34, ZOOM-OUT 204 Bent Junk Poul Fribo Søren Sejersbæk Tychsen Bavaria spec., JU-LU X-99, X-DREAM Bavaria 37 Cruiser, MALENE 203 Ole Rosenvind Rieck Bjørn Vestergaard Bernhard P. Kluge Grinde, TRUNDE Bavaria 30, SANTANA Bianca 36, LE PETIT 202 Bernhard Jessen Finn Hjorth Lars Møller Beneteau 39.3, VOLARE Granada 32, ANNE Jeanneau 35, LANETTE 201 Peter Wettengel Jens Lorenzen Hans Jørgen Laustsen Espace 1100, MONIC Elvstrøm 32, RISK IT Bavaria 36, CARPE DIEM

17 Bro A 2012 Peter Brinch-Nielsen Knud Paulsen Granada 31, RAPFOD BB 10-METER, PELIKANEN Kaj Hansen Bent Asmussen Nordborg 30, SOMMERFUGL Bavaria 37, RITA Flemming Gormsbøl Jan Aaskov Svend Hansson Henrik Kjær Sagitta 20, LILL Finark 25, KERUBEN 2 Albin Alpha, AMINA GS Benny Christensen 140 Dufour 385, ANNE-MI III Ledig 606, SYLVESTER Tresfjord 28, NANNA 147 Lars Gormsbøl Marie Dall Bertel Kümpel Svend Anders Olesen 139 Granada 28, LIFE STYLE 404, M & M Folkebåd, KLUK Halberg Rassey 29, FUNNY GIRL 148 Kaj Nissen Søren Vogelius Jesper Bundgaard Nielsen Johannes Juhl 138 Danboat 29, INA Skilsø 23, SYLVIA Spækhugger, SLUF Saga 27, LOREENA 149 Svend Gram Finn Hjermov 137 Granada 31, LADYKILLER Ledig Ledig Monsun 31, HAVLIV 150 Boy Lindholm Lars Frank Rerup Dan Filtenborg Frede Schmidt 136 Ballad 30, TOURNESOL Campion 595 Allante, XXXX XXXX RJ 85, NO NAME Junker 26, INGE BIRGIT 151 Lars Bønløkke GS Finn Goldberg Jørgen Rye 135 Comfortina 35, LA VITA Kegnæs, MADS Maxi 77, SKIBET Jasmin 25, FRIGG 152 Knud Erik Zahn Palle Hinrichsen Herman Eggert Henrik Andersen 134 Athena 34, ILIOS Tern 425, XXXX XXXX Banner 28, JOHANNE Acent 26, KALAMAHE 153 Gudbjartur Petursson GS Verner Seidel Stig Rosenbeck 133 Naver 27, MARGRETHE Kegnæs, ONKEL ANDERS Saga 27, ATHENE Parant 25, MELA 154 Hans Peter Novrup GS Tonny Sandau Hans Pontoppidan 132 X332, X-TRA DEJLE Kegnæs, ANDERSINE LM30, CHARISMA Drage, MARINA 155 Thomas Cullberg Gunnar Høj Jonny Nielsen Bent L. Holm 131 Maxi 84, TEMA Rode 32, FIRE LADY Fjord 271, Luna 26, DORTE III 156 Henrik Martin Holona GS Frede Jessen Leo Dan Krammer 130 Elan 43, MISS CRAISY DAISY GS-Jolle, JUBAS LM 27 Spec., SAUNA Granada 27, SPRØJT 157 Inge Kryhlmand GS Annette Hansen Poul Erik Hansen 129 Carat 34, LOLA II LM 81, JAMA Platgatter, ARGO 158 Bent Pedersen 127 Rolf Knapp Henrik Kirkeby 128 Nimbus 2600, FREYA Targa 96, JAMBE Comfortina 32, CARPE DIEM GS-Jolle, SYDBANK 159 Hans Mortensen Bruce Roberts, CHATRINE 160 Esben Nowak Tresfjord 29, JACIDA 161 Jes Knutzen Fjord 24, NIL 17

18 R E D A K T Ø R E N S S I D E FANGLINENS FREMTID I forbindelse med afstemningen for omlægning af distributation af bladet ser det lidt underlig ud. Afstemningen så sådan ud: 22 ser fanglinen elektronisk på: sejlklub.dk 15 afhenter selv i klubben 15 ønsker en pdf. fil 13 ønsker tilsendt med post Og så melder spørgsmålet sig jo: Hvorfor har de 171 andre medlemmer ikke svaret? Ifølge afstemningen burde vi jo nu lægge de 171 eksemplarer af Fanglinen ud i klubhuset til TA SELV BORD men for sidste gang får I (171) mulighed for at svare på de 4 spørgsmål. Send Jeres svar til min Mail adresse (se den på den gule side her i bladet) Det er selvfølgelig helt i orden ikke at svare, men så må man selv afhente bladet i klubhuset Når bladet udkommer, er mange kommet i vandet og lurer på godt sejlvejr. De traditionelle ture er jo fastlagt for længst og plottet ind i kalenderen. Turene som arrangeres af GS, støttes godt op af medlemmerne og det er dejligt at det kan lade sig gøre. Folk hygger sig og lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Der er alt for mange klubber, hvor man må aflyse div. tiltag på grund af manglende tilmeldinger og hvor man ikke hilser på hinanden, og ikke ved hvad ens nabo hedder. Sådan har vi det heldigvis ikke. Når sommerferien står for døren sejler vi hver især ud til vore forskellige mål: nord-syd-øst og vest? Og når vi atter mødes går snakken om vore gode og dårlige oplevelser, der vil altid være noget at fortælle om. Jeg har været i kontakt med vore annoncører i den sidste tid og vil gerne sige tak for deres støtte til klubben og for deres venlige modtagelse af mig. Jeg opfordrer medlemmerne til at gøre gengæld ved at støtte vore annoncører. Med ønske om en god sommer til alle. Ulla Rerup 18

19 FESTUDVALGET: ARRANGEMENTER 2012 Kære GS er! For at gøre det let for dig at planlægge, har vi i festudvalget besluttet at hænge arrangementslisten op i klubhuset så kan du allerede nu sætte et X i kalenderen! STANDERHEJSNING: Sildebord med tilbehør! 21/4 kl. 13:00 PINSETRÆF MJELS VIG: 26/5 til 28/5 HAVNEFEST i bådhallen, musik, dans og grill til medbragt mad. Fredag d. 22/6 DAMETUR: Se separat opslag, og på hjemmesiden. Ansv. Laila Hansen SOMMERFERIE SENSOMMER TUR: Schaussende I samarbejde med GS-juniorudvalg.: 24/8 til 26/8 MANDETUR, med fælles morgenkaffe i klubhus inden afgang. 22/9 til 23/9 STANDERSTRYGNING: Grillpølser, øl/vand til alle 6/10 kl. 13:00 Informationer om de enkelte arrangementer vil blive offentliggjort i fanglinen/ klubhuset, forud før hvert arrangement. Tilmeldinger er nødvendige af planlægningsmæssige årsager, til følgende arrangementer: PINSETUR (vildsvin bestilles forud, pris som sidst: 100,-kr.) medbring selv drikkevarer MANDETUR (morgenkaffe + mad bestilling) Nye forslag er velkomne hos alle festudvalgets medlemmer! Dit festudvalg, Henrik Kjær 19

20 Indbydelse til GS - AFTENKAPSEJLADSER 2012 Første sejlads: onsdag d. 2. maj, og her efter hver onsdag til og med d. 12 september. Der er ingen sejladser i ugerne 28, 29, 30 og 31, (Sommerferie). Sidste sejlads om onsdagen afholdes d. 12. september Klubmesterskabet afholdes lørdag d. 15 september Sejladsbestemmelser: Iht. DS kapsejladsregler og klubbens program. Respittider & pointberegning: Iht. DH2009 og nyeste udgave af DS kapsejladsregler Program: Kan afhentes i klubhuset fra tirsdag d. 26. april. Præmier: Til hvert løb samt hver 5. startende båd i hvert løb. Tilmelding & betaling (sidste frist mandag d. 23. april): 1. Fremsend nedenstående tilmeldingsslip i udfyldt stand til Niels Goosmann, Skippergade 1, 6320 Egernsund, eller send tilsvarende oplysninger til 2. Indsæt 475,- kr. på registrerings nr konto i Sydbank. Husk at anføre dit navn samt certifikat nr. Hvis dit certifikat ikke er klart endnu, så tilmeld dig og betal alligevel. Venligst overhold tilmeldingsfristen det letter arbejdet for kapsejladsudvalget ganske betydeligt! Du kan naturligvis kun deltage i Aftenkapsejladserne, hvis dit certifikat er gyldigt! TilmeldingtilGS - Aftenkapsejladser2012 Bådens navn: Certifikat nr.: Skipper: TLF: Type: Sejl nr. Adr. Mobil: Dommer/køkkentjans: Helst d. Dato/underskrift 20

21 RENGØRING AF BÅDHAL Umiddelbart efter at en båd er ude af hallen, skal bådejeren sørge for oprydning hvor båden har været placeret vinteren over. Bukke, vogne, master og andet bådudstyr skal tydelig mærkes med navn og telefon-nr. Der vil, fra starten af maj måned, ske en kraftig oprydning og rengøring af hallen. I forbindelse med ovennævnte, vil effekter, der ikke er mærket, blive fjernet fra hallen. Det henstilles, at sidste bruger, som forlader hallen lukker/låser og husker at slukke hallyset. Det henstilles ligeledes, at mastevogne og kompressor stilles hensigtsmæssigt efter brug og ikke smides vilkårligt midt i hallen. ANSØGNING OM HALPLADS: De, der ønsker en halplads, og som ikke har fast plads i hallen, skal ansøge om halplads senest den 31. august 2012 hos haludvalgsformanden På haludvalgets vegne Jørgen Sommer Haludvalgs-formand Tlf: eller mobil:

22 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen er helt i top. Du behøver ikke sejle verden rundt for at finde det rigtige trykkeri... IHLE Grafisk Produktion Storegade 23 DK Broager Tlf.: Uforpligtende tilbud gives! IHLE Grafisk Produktion Storegade Broager Tlf Fax

23 STANDERHEJSNINGEN Vores nye formand Lars Møller bød den nye sæson i gang, stående, højt til vejrs på en stige, i det dejligste vejr. Vognmand Henning Larsen med frue var mødt op, medbringende en rigtig flot bagagevogn, som de ville sponsere til klubben. Tak for det, det var lige noget vi kunne bruge. Pladsen var fyldt med folk, ca. 110 mennesker var mødt op til en pølse m.brød og hyggeligt samvær. 23

24 Takster for ydelser i Gråsten sejlklub HAVNEPENGE (PR. DAG) Båd under 10 m kr. 80,- Båd på 10 m og derover kr. 100,- LEJE AF MASTEKRAN For medlemmer kr. 0,- For ikke-medlemmer (hvis ledig) kr. 50,- Læs mere om kranerne her. kraner" KLUBMEDLEMSKAB Kontingent: A-medlemmer kr. 975,- Passive medlemmer kr. 300,- Juniorer kr. 300,- Indskud: A-medlemmer kr ,- Bemærk: Juniormedlemmets overgang til aktivt seniormedlem sker uden indskud såfremt den pågældende har været medlem i juniorafdelingen i mindst 4 år. LEJE AF VINTERPLADS indtil 23 fod kr. 720, fod kr. 840, fod kr. 960, fod kr , fod kr ,- KOLLEKTIV SØSÆTNING/ OPTAGNING Både på vogn kr. 375,- Både på stativ kr. 675,- Både med stor kran (på vogn) kr. 550,- Bemærk: Optagning/søsætning kun efter aftale med pladsudvalget LEJE AF HALPLADS Leje pr. m 2 kr. 65,- / 70,-*) Depositium pr. m 2 kr. 100,- *) Henholdsvis med og uden indskud LEJE AF BROPLADS Leje pr. cm bredde mellem fortøjningspæle kr. 4,34 Depositum kr ,- LEJE AF KLUBHUS Pr. gang kr ,- UDEBLIVELSE VED ARBEJDSPLIGT Éngangsbetaling kr. 500,- Opkræves i stedet for praktisk assistance for udvalgene, når man har været indkaldt og ikke er mødt op. 24

25 FORÅRSTID KLARGØRING og SØSÆTNING af BÅD og HVAD SÅ?? Pladsudvalget vil gerne gøre opmærksom på følgende: Farlige stoffer som olie, maling, batterier m.m. må IKKE efterlades på pladsen Den enkelte bådejer skal selv aflevere på kommunens miljøstation. af båden, skal anbringes indenfor stativets rammer eller på bådvognen. Grejet skal være fastsurret! Hvis ikke dette er tilfældet, vil det blive fjernet uden yderligere varsel! Husk navn og telefonnummer på vogn eller stativ! Enhver bådejer er ansvarlig for, at der altid er ryddeligt omkring pladsen hvor båden står, og især efter søsætning, har stået. Det betyder bl.a. at alt grej, der har været anvendt til vinterafdækning OBS!! TOTALOPRYDNING Mandag den 7 maj Det, der ikke er anbragt på vogn eller indenfor stativ, fjernes. Pladsudvalg I uge 19 iværksættes en totaloprydning over hele pladsen! Med venlig hilsen Egon Rerup, pladsudvalgsformand Tlf

26 Nyt fra juniorafdelingen EN TUR TIL SPANIEN D. 14/2 21/ Kære sejlere!!!!! Jeg vil gerne fortælle lidt om min tur til Spanien vor jeg deltog i det 23. Nation cup for optimister. Årets udgave af Nation cup blev afholdt i den Nordvestlige del af Spanien i Palamos. Vi tog flyet fra Billund Tirsdag D.14/2. da vi kom der ned fandt vi hurtigt vores lejlighed med udsigt ud over havet. Onsdag D 15/2 var min første træningsdag på vandet der nede. 26 Vi passer godt på din bil... Køb & salg af nye og brugte biler Service og reparation af alle biler. Speciale: VW - Seat - Skoda Sejersbæk Biler ApS Biler ApS Træningen forgik sammen med to andre danskere, tre fra Spanien og en fra Frankrig. Skippermøderene var derfor på Engelsk så alle kunne være med. Træneren var den danske landstræner Kim Skovgaard, som lavede noget super træning for os. Der var ikke så meget vind den dag med det var fint at få trænet. Næste træningsdag var der til gengæld massere af vind. 17m/s. Der var vi kun to fra vores` hold der var ude på vandet den dag. Der blev der mere fokuseret på ikke at vælte frem for det tekniske. Tredje Service og reparation af alle bilmærker -også inden for garantiperioden dag begyndte stævnet. Inden vi gik på vandet havde vi skippermøde. Der snakkede vi bland andet om vinden, strøm og bølger. Der var ikke så meget vind, mellem de 3-7m/s. Den lette vind gjorde at det føltes meget varmt. De ca. 350 sejlere var delt op i 6 puljer i forskellige Nederbyvej farver. Vi fik sejlet tre Gråsten 6300 Gråsten Service Partner Tlf Mobil sejladser den dag. Nievoet Telefon Telefax 7465 var 2270 højt så jeg var tilfreds

27 med at havde ligget stort set i midten. Fjerde dag, altså anden dag i stævnet var der ikke lige frem mere vind. Vi nåede to sejladser, igen ret varmt pga. der ikke var så meget vind. Starterne var det sværeste, alle var meget akrasive og kæmpede virkelig for deres plads på linjen. Der var rigtig meget strøm i forhold til vinden og det gjorde at det var meget svært at starte. Allerede efter de to første dage var uddelt 106 Black flag. Femte dag var sidste dag på vandet. Der var ingen vind og vi måtte blive på land og vente på vinden. Os tre danskere badede i vores tørdragter på den store strand indtil kl. 13:10. der kom lidt vind og vi tog ud. Den dag nåede vi kun en sejlads. Så kunne alle få en fratrekker. Præmieoverrækkelsen var fin med flotte præmier til vinderne. Det har været en super fed oplevelse, jeg har lært en helt masse og jeg vil klart anbefale det til andre optimistsejlere at deltage. Mange sejlerhilsner Julie Havn 13 år Ferielejlighed i Berlin. v/ Lisbeth og Stig Nissen mob:

28 JUBIIIIII Nu skal vi sejle igen.. Eller fortsætte med at sejle! Nogle af juniorerne har sejlet igennem hele vinteren og der er da også flere der har trodset elementerne og gået i gang midt i marts. Koldt, ja, lidt. Men har man det rigtige tøj, så er det jo en fornøjelse. De gode resultater vore unger kan fremvise kommer ikke bare af at ligge på sofaen og se fjernsyn. Der har været sejlere fra juniorafdelingen i Spanien til stævne og her i Påsken var GS godt repræsenteret ved årets store sejlads på Garda søen. I løbet af vinteren har vi, udover almindelige klubaftener, haft bl.a. regelkursus, førstehjælp og lidt navigation har der også været plads til. Her en stor tak til Stig Nissen der havde forberedt undervisningen. Men også en tur på skøjtebanen i Harrislee og et dyp i svømmehallen er det blevet til. I juniorafdelingen har vi haft klargøringsweekend, hvor jolle pladsen har fået et pift. De gamle bjælker hvorpå jollerne ligger er skiftet med nye. Der er sat nye tæpper på broen og ledsagerbådene er gjort klar. Så nu kan sommeren komme I GS har er vi vært ved årets første Sønderjysk Open jolle stævne d. 2-3 juni. Her vil der igen komme ca 50 sejlere der skal have plads til joller, campingvogne m.m. Op til weekenden vil vi markere et område hvor jeg vil bede klubbens øvrige medlemmer om at holde frit så der er plads til gæster. Med ønsket om en god sommer til alle. Henrik Markussen Juniorleder 28

29 SKIBSDISEL! SALG - SERVICE - LEJE FORHANDLING AF GAFFELTRUCKS Ulsnæs Gråsten - Tlf.: Kan nu tankes hos Toft Skibsværft v. Peter Weiss Malermester Klaus Blaske Nielsen Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten Teleon Åben , fredag lørdag 9-13 Ved aflevering af denne annonce, gives 15% rabat på alle Hempels produkter Gælder i hele 2012 og kun mod aflevering af annoncen 29

30 COMPACT DIESLER HOLD DIG TIL VOLVO PENTA - DEN HOLDER TIL DIG..! Nyt pengeinstitut? OPGRADER DIN BÅD OG FÅ FORDELENE VED EN NY VOLVO PENTA MOTOR Få vind i sejlene - og luft i økonomien! Driftsikkerhed Større sejlkomfort Let tilgængelige reservedele Landsdækkende servicenet Høj gensalgsværdi på båden Volvo Pentas serie af Compact Diesler dækker effektområdet Hk HOLM MARINE ApS Bøjskovskov Nybølnorvej 1816 DK-6400 DK-6310 Sønderborg Broager Tlf Tlf Mobil

31 31

32 Optagning - Søsætning samt vinteropbevaring af både op til 28 t. NYT - NYT - NYT Vi er nu forhandler af Selva påhængsmotor lige fra HK, samt Selvas program af gummibåde. Alle former for motor service udføres Døgn Tankning af Marinediesel (ingen bio-tilsætning) med kort. Kontant salg i normal åbningstid: Man - Tors 7,00 til 17,00 Fredag 7,00 til 14,00 Forhandling af Hempels og International farver, Ved køb over kr. gives 15% rabat Forhandling af Palby Marine og Watski Produkter Toftvej 9 DK-6300 Gråsten tlf.: Ihle grafisk produktion, Broager Font: Gabriola - St eg far e Pantone 2718 U

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG Juniorstander Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

PINSETUREN 2012 TIL MJELSVIG. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2012 - NR. 3-44. ÅRGANG

PINSETUREN 2012 TIL MJELSVIG. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2012 - NR. 3-44. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk PINSETUREN 2012 TIL MJELSVIG FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2012 - NR. 3-44. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOBER 2013 - NR. 3-45. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOBER 2013 - NR. 3-45. ÅRGANG Ved Brændstoft/Flensborg Fjord. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - OKTOBER 2013 - NR. 3-45. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300

Læs mere

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG STANDERHEJSNING Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk

FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - DECEMBER 2014 - NR. 4-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Sikkerhed til søs. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2008 - NR. 2-40. ÅRGANG

Sikkerhed til søs. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2008 - NR. 2-40. ÅRGANG Sikkerhed til søs Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2008 - NR. 2-40. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2014 - NR. 3-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2014 - NR. 3-46. ÅRGANG Kredssommerlejr for juniorsejlere Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - SEPTEMBER 2014 - NR. 3-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Vedtægter for Gråsten Sejlklub

Vedtægter for Gråsten Sejlklub 1 Navn og hjemsted 1. Gråsten Sejlklub, der er stiftet i 1929, er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. 2. Klubnavnet Gråsten Sejlklub forkortes i al almindelighed til G.S. (GS). 2 Formål, stander og emblem

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2006 41. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 6 JUNI 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 GF-FORSIKRING ikke kun billigere bilforsikring nu også lystfartøjsforsikring Få tilsendt en begæring og et godt tilbud

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2014 Tirsdagssejladserne er en af grundpillerne i det gode klubliv vi har i Vikingen. Sejlere fra andre klubber er også meget velkomne

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Læs om generalforsamlingen på side 11

Læs om generalforsamlingen på side 11 Læs om generalforsamlingen på side 11 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2006 - NR. 2-38. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST),

Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Referat af bestyrelsesmøde nr. 61, den 6. maj 2014 kl. 17.30. V2, 26. juni 2014 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), (ST), Steen Emborg (SE), Henrik Bjerregaard Jensen (HBJ), Erik Kragh-Hansen (EKH),

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE

DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE DIF-DM 2014 for H-både Sejlklubben Ebeltoft Vig 3. - 6. juli 2014 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS) definerede regler incl. Skandinavisk Sejler-forbunds og Dansk

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015

Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Bestyrelsesmøde Aalborg Sejlklub, 19 marts 2015 Deltagere: Michael, Sonja, Peder, Palle, Hans Jørgen, Søren, Luc. Suppleanter: Henrik, Morten Afbud: Gunnar, Christian, Per (suppleant) Dagsorden Godkendelse

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset

Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset 1 Generalforsamling 2015 for Aalborg Sejlklub i klubhuset Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00 Indhold side: 2. Dagsorden Bilag til Generalforsamlingen: 3. Bilag 1: Regnskab for det forløbne år 2014 15.

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6

2 Forretningsudvalg. 6 2.1 Forretningsudvalgets formål er: 6 2.2 Forretningsudvalgets medlemmer 6 2.3 Funktioner. 6 Forretningsorden 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 4 1.1 Formål, revision: 4 1.2 Bestyrelsen 4 1.3 Kontingent 4 1.4 Regler for brug af klubbens midler 4 1.5 Ansøgninger om tilskud 4 1.6 Forsikringer

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

29. årgang Nr. 2. Juni 2012.

29. årgang Nr. 2. Juni 2012. 29. årgang Nr. 2. Juni 2012. Bestyrelse i 2012. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling Hansen Strandvejen

Læs mere

Aftenkapsejladser 2012

Aftenkapsejladser 2012 Aftenkapsejladser 2012 Jægerspris Sejlklub 10. maj - 28. juni og 9. august - 22. september SEJLADSBESTEMMELSER 1. REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne (RRS 2009-2012) definerede regler

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 4 2009 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Ebbe Jørgensen, Magnavej 8, Svendborg Tlf. 6161 1416 Næstformand : Kaj Hansen, Sømarken

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet.

Holbæk Bådelaug. Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck. 59 44 18 32 John.aabech@dadlnet. Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 522 46 42 26 Kasserer Stig Olsson Landpladsudvalget John Aabeck 59 43 79 59 26 74 05 94 Klubhusudvalg Jens Dybvad 24 22 22 25 frederiksenper@hotmail.com Olsson.stig@gmail.com

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. Referat af bestyrelsesmøde nr. 20, d. 12. august 2010. 17. august 2010. Tilstede: merne Birgit Thejls (BT), Henrik Sengeløv (HSE), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR), Erik Kragh-Hansen (EKH), og suppleant

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 JANUAR 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub 2 H U S K E T A V L E N 3 4 YANMAR marine K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej 14 4300 Holbæk Tlf. 59 43 21 05 - Fax 59 43 91 46

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006.

DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. DM FOR LUFFE 37 I KERTEMINDE DEN 11.-13. AUGUST 2006. KERTEMINDE SEJLKLUB Dansk Sejlunion Danmarks Mesterskab Luffe 37 Kerteminde Sejlklub 11.-12.-13. august 2006 1 REGLER INDBYDELSE 1.1 a Stævnet sejles

Læs mere

Referent Sanne Brigsted sbr@visitkerteminde.dk Tlf. 30 30 19 84

Referent Sanne Brigsted sbr@visitkerteminde.dk Tlf. 30 30 19 84 Bestyrelsesmøde referat nr. 9 Mandag den 6. maj 2013 hos VisitKerteminde,, Bestyrelse: Formand Else Møller frpm@mail.dk Tlf. 65 34 26 60 Næstformand Jørgen Wind-Hansen wind@mail.tele.dk Tlf. 40 16 40 34

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. Referat af bestyrelsesmøde nr. 68, den 8. januar 2015 kl. 17:30. V2, 21 januar 2015 Til stede: merne Finn Kristiansen (FK), Steffen Torvits (ST), Steen Emborg (SE), Andreas Schousboe (AS), Erik Kragh-Hansen

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere