FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen Besøg GS på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FANG LINEN. Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk"

Transkript

1 Formanden modtager den gode Hensigt ved standerstrygningen 2014 Besøg GS på FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - DECEMBER NR ÅRGANG

2 tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten tlf HUSK! Deadline d. 07. januar 2015 Har du ideer, har du stof, vil du være med til at lave et sjovere blad - så send dine bidrag til bladets redaktion, via mail eller med almindelig post.. Jo før jo bedre! Klubhus Ulsnæs, Gråsten Formand Lars Chresten Møller Højmark 29, Rinkenæs,6300 Gråsten / Kasserer Bent Brüning Mølmark 11, 6310 Broager Sekretær Bent Rasmussen Egernvej 6, 6300 Gråsten Broudvalg Ole Rieck Sletmarken 12, 6310 Broager / Sejladsudvalg Stig Nissen Sletmarken 49, 6310 Broager / Juniorudvalg Henrik Markussen Havnevej 19, 6320 Egernsund Pladsudvalg Egon Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten / Klubhusudvalg Frede Nielsen (Smudi) Pileløkke 20, 6310 Broager Haludvalg Jørgen Sommer Brinken 7, 6300 Graåsten Programudvalg Poul Erik Petersen Grønningen 20, 6340 Kruså / Festudvalg Henrik Kjær Møllegade 11, 6310 Broager Suppleant Peter Øland Nalmadebro 28, Gråsten / Havnemester Frede Schmidt Teglparken 52, 6320 Egernsund / Webmaster Frank Jessen Gl.Færgevej 70, 6300 Gråsten / Klubmåler Peter Moisen Skovgade, 6320 Egernsund Redaktør Ulla Frank Rerup Ahlmannsvej 35, 6300 Gråsten /

3 Kom ind til en Blå time og få overblik over dine muligheder Jernbanesti Sønderborg SØSPORT og FISKERIARTIKLER Erik Brag Sundgade Sønderborg. Tlf. /fax Gråsten Boghandel Ulsnæscentret 6300 Gråsten Telefon Fax BHJ - globale muligheder Ingredienser i verdensklasse BHJ er den førende internationale leverandør af ingredienser og kødråvarer til fødevare-, dyrefoder- og farmaci-industrien. Over 90% af omsætningen skabes på verdensplan, med 14 datterselskaber og 60 distributører fordelt over hele verden. Se mere på bhj.com - when you are looking for real value BHJ A/S Ulsnæs 33 DK-6300 Gråsten 3

4 Alles, was ein Segler braucht. Schriftart Avenir LT Std 1 Schriftschnitt Medium Dunkelblau Pantone 648 Gold Pantone 872 BERATUNG wird bei uns groß geschrieben. Flensburger Yacht-Service Am Industriehafen 4 D Flensburg Tel. +49 (0) Fax +49 (0) mo - fr sa Ihr Repräsentant für: FYs K-24 Ihr kompetenter Yachtausrüster von A - Z: All-Wetter-Bekleidung Bootsfarben, -lacke und Malerzubehör Beschläge und Blöcke Epoxy Reparaturspachtel Motorenzubehör Neoprenanzüge und Ölzeug Reparatur-Rundum-Service Rettungswesten Rigg- und Drahtarbeiten Schuhe, Gummi- und Seestiefel Sommer- und Winterlager Tauwerk und Spleißarbeiten Zeisinge Wir freuen uns auf Ihren Besuch 4

5 Formandens side Endnu et år er gået endnu en sæson på vandet er forbi. I år kan vi tillade os at kalde det for en fantastisk sæson. Vi har haft et skønt vejr og en masse storslåede oplevelser på vandet og ved arrangementer på vand og land. Bestyrelsen er i fuld gang efter sommerferien. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket med at få Fanglinen til at overgå til den digitale verden. At forstå på den måde, at klubbladet om et stykke tid kun bliver at finde som en web-side udgave. Selvfølgelig suppleret med en printet udgave, der fortsat vil kunne afhentes i klubhuset af dem, der har fravalgt internet og pc som en del af den hjemlige møblering. Herved vil klubben kunne spare en stor sum penge på trykomkostninger, da det ikke er billigt at trykke Fanglinen i det nuværende layout. Vi har også mange andre spændende opgaver foran os, bl.a. at arbejde videre med bølgebryderprojektet. Vi har her i oktober haft møde med det firma, vi har indledt et samarbejde med omkring udarbejdelse af et skitseforslag til denne bølgebryder. Vi forventer at fremlægge skitseforslag for bølgebryder samt økonomien bag bølgebryder, udearealer og mobilstativer (herunder eventuel delfinansiering via fonde) til afstemning om det videre forløb på generalforsamlingen i marts Som formand for Gråsten Sejlklub ligger det mig meget på sinde, her ved årets udgang at takke vores klubmedlemmer for en helt fantastisk støtte og opbakning til bestyrelsens arbejde gennem året. Vi lagde hårdt ud ved generalforsamlingen i marts, hvor vi bad alle om at tage stilling til vores relation til Dansk Sejlunion i forbindelse med den eksklusionssag, som vi har været igennem. Ved et super godt samarbejde og ved fælles støtte har vi i en meget kompleks og vanskelig sag fået bragt os i en ønskesituation, at få skabt ro i klubben uden at det er gået ud over klubbens samarbejde med Dansk Sejlunion. Med ros følger også lidt ris. Der er nogle få i vores sejlklub, der nogle gange glemmer, at vores sejlklub er baseret på frivillighed og en indsats fra os alle. Der er nogle af vores medlemmer, der gør en rigtig stor indsats med bl.a. at få sat system i tingene og holde orden. 5

6 Det er vigtigt, at vi retter os efter deres udmeldinger og giver dem et anerkendende smil i stedet for at brokke os over det, der måske kunne gøres på en anden måde de gør det kun for vort fælles bedste. Jeg skal som sædvanlig opfordre til, at vi alle bruger sejlklubben også her i vintersæsonen. Kom ned og få en god snak med andre medlemmer her i den mørke og kolde tid og deltag i de arrangementer, som program-udvalget udbyder. Afsluttende vil jeg takke alle i GS for godt klubkammeratskab samt gode tiltag og aktiviteter i året, der nu snart rinder ud. Med de bedste ønsker for alle familier i GS om en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår. Lars Chresten Møller 6

7 Du er altid velkommen til et besøg Adventure Medie - se indhold på hjemmesiden 7

8 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 10. november 2014 Fraværende: Frank, Jørgen og Henrik K. 1. Godkendelse af referat fra møde d. 25. august 2014 Referatet godkendt det planlagte møde den 6. oktober blev aflyst pga. af mange afbud. 2. Siden sidst og indgået post v. Lars Modtaget indbydelse til efterårsseminar fra FLID. Besked om at der er ny servicemontør på vores gasfyr. Mailkorrespondance med tvivl omkring udsendelse af Fanglinen pga. manglende stof besluttet at bladet skal ud uanset mængden af stof. Der er tilmeldt 3 personer til DS Klubkonference den nov. i Vingstedcentret. Mail fra Anker Hansen med ønske om anskaffelse af en hjertestarter. Mail fra Stig N. vedr. opgaver for klubmåler tages op på næste bestyrelsesmøde, når Stig er til stede. 3. Økonomi v. Bent B Økonomi ok følger stort set budget. Delregnskaber og tilsvarende budgetter for de enkelte udvalg skal sendes til Bent B. inden den 13. januar. Retshjælpsforsikring er tegnet og vi er også fremover forsikret for eventuelle hackerangreb mod vores bankkonti. 4. Medlemskartotek mm. og tildeling til udvalg v. Bent R. Til kartoteket var der følgende ændringer: INDMELDELSE: Junior: Ida Lykke Sørensen, Gråsten Alma Hohwü Rosenberg, Adsbøl UDMELDELSE: Aktiv A: Bjørn Clausen, Gråsten Passiv Carsten Jørgensen, Alnor Junior: Emilia Lindberg, Adsbøl ÆNDRING: Aktiv -> passiv: Margit Hansen, Sønderhav 5. Kort orientering fra udvalgene v. udvalgsformændene (plads, hal, fest, program, junior, sejlads, klubhus, medie, bro) Egon: Alle både er på land og samtlige vinterpladser er besat. Seniorudvalget rydder op på pladsen og sætter bl.a. borde og bænke væk for vinteren. Værkstedscontaineren skal repareres. Der er ryddet op i den så hold orden i den fremover! Jørgen: Hallen er fyldt op med både der er én udskiftning ift. året før og der er én på venteliste. Masteplan er revideret. Reglementet for hallen skal opdateres. Masteophæng skal forbedres. Alle master opbevaret i klubben skal mærkes med navn og telefonnummer! Henrik K.: Det har været en god sæson 8

9 med fin tilslutning til de afholdte arrangementer, hvilket også var tilfældet med standerstrygningen. Poul-Erik: Vinterprogrammet er klar og ligger på hjemmesiden der lægges ud en guidet gåtur i Flensborg den 15. nov. Henrik M.: Juniorafdelingen er startet på torsdags-vinterprogrammet. Der er 7 begyndere til teoriundervisning og de øvede juniorer spiller Virtuel Skipper. Der er indkøbt 2 brugte optimistjoller og en brugt Zoom8. Der planlægges køb af en klubbåd til erstatning for de 2 solgte 606 i 2016, hvor man på det tidspunkt forventer at have sejlere, der er vokset ud af optimist- og Zoom8-jollen. Der er planlagt vintertræning 3 lørdage i november og december og der vil også blive arrangeret weekendtræning igen til foråret. Niels: Udvalget er i dvale. Kapsejladsmærkerne og turbøjerne er hentet ind. Klubmester for kølebåde blev efter nærlæsning af reglerne Peter Weiss. Smudi: Der er foretaget reparation af taget. Tilbud på reparation af gavl mangler. Det blev præciseret, at leje af klubhus koster kr efter sidste prisregulering. Gammel pris i reglement for klubhus slettes. Medie: Intet nyt. Ole: A-bro er mågesikret. Bådene er på land og derfor tages sikkerhedsmaterialet væk for vinteren på nær et sæt på hver bro. 6. Fanglinen v. Ulla Deadline til næste udgave er forlænget til den 17. november. 7. Medieudvalgets planlægning af proces (herunder tidsplan) for Fanglinens overgang digitalt medie v. Frank Frank havde sendt en mail med en plan for digitalisering af Fanglinen. Ulla ønsker at fratræde posten som redaktør, når den trykte Fanglinen udfases og erstattes af en mere aktiv hjemmeside. Vi skal derfor have fundet en ny webredaktør. Henrik M. kommer med et oplæg til ny hjemmeside, som han vil fremvise på næste bestyrelsesmøde. Fanglinen fortsætter i hvert fald i sin nuværende form indtil generalforsamlingen. 8. Ny adresse/supplerende adresse for Gråsten Sejlklub v. Lars Kommunen har tildelt klubben en supplerende adresse ved slæbestedet / bro B således, at der ved nødopkald skal anføres Gråsten Sejlklub nr. 1, hvis der skal køres helt ned til vandet. Ved angivelse af Ulsnæs 27 forventes det, at der kun skal køres til klubhuset. Opslagene i klubben skal opdateres i henhold hertil. 9. Udviklingsplan (bro og læ, udearealer, mobile bådstativer) update på det videre forløb v. Lars Der er afholdt møde i bro/læ gruppen. Der kommer skitseforslag i december. Vi skal have professionel assistance til fundraising (søgning af sponsorater). 10. Aktionsliste og status på igangsatte aktiviteter Projekt sikker havn v. Ole 2/3 af stager og stiger var sat op inden afslutning af sæsonen. Budgetoverslag følger. 11. Eventuelt Lars kommer med forslag til nogle ændringer af vedtægterne. Og desuden skal vi have fundet en ny dirigent til generalforsamlingen i stedet for Poul Erik Hansen, der er udmeldt af klubben. Bent Rasmussen 9

10 BYRUNDTUR Lørdag den 15. november var vi 10 forventningsfulde lystsejlere, der var samlet ved havnespidsen i Flensborg. Vi skulle afsted på en guidet tur rundt gennem Flensborgs gader. Vores guide Gisela Mikolajewicz viste os gennem de små gårde og fortalte om dengang der var rig handel med De Vestindiske øer, og hvor man bl.a. hjembragte sukker til romproduktion. Vi var inde og se den smukke Sankt Nikolaj kirke på Südermarkt, med et fantastik flot orgel og nogle spændende malerier. Herefter gik turen til Rote Strasse, hvor vi besøgte et lille museum lavet af Hr Braasch fra Braasch rom. Her var udstillet gamle ting fra der var slavehandel på De Vestindiske øer og fra romfabrikkerne i Flensborg bla. Andresen og Hansen. Til slut blev vi budt på en dejlig rom. Vi havde en rigtig hyggelig lørdag, ærgerlig kun 10 havde lyst til at være med. Med venlig hilsen Poul Erik Malermester Klaus Blaske Nielsen Sundsnæs 6C, 6300 Gråsten Teleon Åben , fredag lørdag 9-13 Ved aflevering af denne annonce, gives 15% rabat på alle Hempels produkter Gælder i hele 2014 og kun mod aflevering af annoncen 10

11 G.S. Seniorteam Program Kaffe og Pouls lagkager kl Bowling i Kruså med Spareribs spisning, vi mødes i Kruså kl og spillet begynder kl Forårsklargøring af grill, møbler m.m Foredrag omkring hospitalsskibet Jutlandia Kl i sejlklubbens lokale, vil Vang F. Rasmussen komme om fortælle om sine ture med hospitalsskibet Jutlandia. Vang vil fortælle lidt om Korea krigen, og om hvordan det var at gøre tjeneste ombord på skibet. Kom og lyt med, på denne spændende tur Stumpemarked Kl afholdes der stumpemarked ved sejlklubben. Så kig i jeres gemmer, måske ligger der noget i ikke længere bruger, men som andre måske kan bruge - kom og gør en god handel. Husk tilmelding, senest 3 dage før Hilsen Frede og Anker 11

12 12

13 13

14 SIGNALFLAG HAR DU HELLER INGEN SIGNALFLAG, SÅ HAR VI ET GODT TILBUD TIL DIG. Kunne du tænke dig, at lave dine helt egne signalflag i aller bedste kvalitet. Kunne du tænke dig at måle, klippe, tegne male og sy nogle aftener d januar, februar og 4. marts, hvor du sammen med ligesindede ved fælles hjælp frembringer de aller smukkeste signalflag nord for ækvator. Og dertil kommer, at både fru og hr sejler kan være med, og at erfaringerne siger, at du får nogle timer med masser af råhygge, te, kaffe kage m.m. og hvad man ellers bliver enig om. Vi har været så heldige, at Astrid og Anette har tilbudt sig som tovholdere og de vil med sikker hånd føre os igennem processen. Pris for materialer er kalkuleret til kr. 450,00 som betales ved tilmelding. Tilmelding senest d. 15. december til Astrid Bach-Hansen på mail eller på telefon

15 2014 I BILLEDER 13 15

16 Svanemærket Vi er medspiller, når miljøhensynet vægtes! Du behøver ikke sejle verden rundt for at finde det rigtige trykkeri... IHLE grafisk produktion, Broager er Svanemærket. Den nordiske miljømærkning betyder at miljøhensyn for naturen og for de mennesker der skal arbejde med tryksagen IHLE er helt i top. IHLE Grafisk Produktion Grafisk Produktion Storegade Broager Storegade 23 DK Broager Tlf Fax Tlf.: Uforpligtende tilbud gives! 816

17 REDAKTØRENS SIDE EN DEJLIG SOMMER OG EN LAANG EFTERSOMMER, SÅDAN VIL VI GERNE HAVE DET!! Men alting har sin ende og lørdag den 25. oktober var sidste optag-ningsdag for fælles-optagning og dagen, hvor vore standere skulle hales ned igen. Formanden holdt standertalen og derefter modtog han prisen: Den gode Hensigt af Bent Rasmussen. Det blev fulgt op med en stor klapsalve fra en talrig medlemsskare. Vejret var fint og de udendørs bænke og borde var alle i brug ved det efterfølgende store pølsebord, hvor festudvalgsformanden viste sit talent for at støve pølse op!! Da program udvalget lagde ud med en by rundtur i Flensborg var der til gengæld meget ringe tilslutning. Også selvom den spændende tur i Kirken og de gamle købmandsgårde endte i den hyggelige rombutik, i Rothe Strasse, med roms-smagning, naturligvis! Det er bestemt ikke særligt motiverende at skulle finde spændende tiltag til program-udvalgets aktiviteter, når der kun kommer 10 interesserede. Hvor blev DU af? Når der afholdes tema aftener i klubhuset, er der heller ikke den helt stor interesse fra GS`s medlemmer, til gengæld kan vi da glæde os over at der ofte nogen op fra vore naboklubber. Kom nu med, næste gang der sker noget, ellers går det hele i sig selv. Også Fanglinen mangler i den grad at medlemmerne gider engagere sig noget mere. I har alle min mailadresse, så lad mig høre fra Jer (DIG) 17

18 Nyt fra juniorafdelingen HILSEN FRA KENNETH Efter en vel overstået optimistmist karriere med deltagelse til vm 2013 i Italien begyndte Kenneth at sejle Europa jolle i november 2013 han trænede hele vintern hver anden weekend han håbede at hans sejl erfaring fra optimist jollen ville føre ham til nordisk mesterskaber,da han manglede to hele udtagelsesstævner til de internationale mesterskaber ud af 4 stævner i alt men som de to sidste stævner skred frem kunne hans mål om nordisk mesterskab laves om til Europa mesterskabet og da sidste stævne var afviklet var det lige omkring deltagelse i verdens mesterskabet han lå så et par afbud gjorde han blev udtaget ti Vm og deltog her blev han 43 han var ikke helt til freds selv 18

19 Men Kenneth opgav ikke håbet om top placeringer og forsatte sin målrettede træning og efter sommerferien startede han på efterskole på Fyn hvor hans e-jolle kom med og der blev trænet flittig i den Dette kunne ses til Danmarks mesterskabet i weekenden den 19 til 20 september her sejlede han stabile sejlaser og endte med at tage bronze i den samlede stilling og fik Sølv i drenge feltet det må siges at være flot i en alder af 16 år og kun 10 måneder i Europa jollen der var i feltet en regerende verdensmester en 4 dobbelt verdensmester europamester en junior europamester og junior dansk mester 19

20 GS JUNIOR - KLUB Juniorafdelingens klubmesterskab blev i år afviklet over de sidste 3 træningsaftener, hvor alle sejlere endnu var på vandet og med de afsluttende sejladser lørdag den 20. september. Og sædvanen tro blev stort set alle sejladser afviklet i let luft enkelte endda i meget lidt vind, så nogle sejlere havde svært ved at komme banen rundt. Mathias Quist Jensen, der blev klubmester i A-optimist, scorede en form for et flot hattrick, da han med dette klubmesterskab, blev klubmester for 3. år i træk. I 2012 vandt han blandt C-erne og sidste år sikrede han sig B-pokalen fantastisk flot gået og vist uden sidestykke i GS historie. Lørdagen startede som sædvanlig i et fyldt klubhus med morgenkaffe for sejlerne og deres forældre og søskende inden, de forventningsfulde juniorer snart skulle på vandet og forældrene skulle lægge bane og sejle ledsagebådene. De 3 sejladser blev afviklet i løbet af formiddagen og om eftermiddagen var det forældrenes tur til at gå om bord i børnenes joller og her 20

21 MESTERSKAB 2014 blev der blandt de garvede sejlerforældre kæmpet hårdt for at komme først over målstregen; mens andre havde endda mere end svært ved blot at få jollen til at krydse startlinjen. Men uanset hvor i feltet man befandt sig, var humøret højt sågar også blandt de forældre, der måtte en tur i baljen. 26 sejlere fordelt på de 4 klasser deltog i én eller flere af de i alt 6 sejladser, som blev afviklet inden, årets klubmestre og pokalmodtagere kunne kåres: Klubmester Zoom8: Nadine Quist Jensen. Klubmester A-optimist: Mathias Quist Jensen. Klubmester B-optimist: Kaare Lykke Sørensen. Klubmester C-optimist: Madita Grigat. Guttermandspokal: Mette Hasling Gade. Flittigste sejler: Sigrid Damgaard Christensen. Bent 21

22 COMPACT DIESLER HOLD DIG TIL VOLVO PENTA - DEN HOLDER TIL DIG..! OPGRADER DIN BÅD OG FÅ FORDELENE VED EN NY VOLVO PENTA MOTOR Driftsikkerhed Større sejlkomfort Let tilgængelige reservedele Landsdækkende servicenet Høj gensalgsværdi på båden Alternativ billig kran der kan fås i flere størrelser. Volvo Pentas serie af Compact Diesler dækker effektområdet Hk HOLM MARINE ApS Bøjskovskov Nybølnorvej 1816 DK-6400 DK-6310 Sønderborg Broager Tlf Tlf Mobil

23 GRÅSTEN SEJLKLUBS 10 BUD - Følg klubbens vedtægter. Måske kan du ikke se meningen med reglerne eller er direkte uenig - men det er dem der udgør klubben og er en nødvendighed for at den kan fungere. - Udfør din arbejdspligt uden vrøvl. Din arbejdskraft er en af årsagerne til at priserne kan holdes på et niveau hvor alle kan være med. Samtidig oplever du at være del af et behageligt fællesskab. - Vær miljøbevist på land og vand. Tænk på vores børn. Og overholdes miljøreglerne ikke kan både du og klubben blive pålagt meget høje udgifter til bøder og oprydning af forurening. - Vær en del af klubben ved at deltage i dens arrangementer. Der sker ikke noget i klubben med mindre at der er medlemmer der møder op - det gælder også dig. - Respektér- og tal pænt til- og om andre. Klubben er et sted hvor medlemmer skal kunne dele deres sejlsportsinteresse og være lige uanset status. - Følg anvisninger fra udvalgene. Formanden for udvalgene er valgt til, efter bedste evne og overbevisning, at varetage en del af klubben men den dertil krævede bemyndigelse. Følg derfor anvisninger også selv om du måske ikke er enig. - Hold klubben pæn og rydelig. Flyder der noget affald, så saml det op - også selv om det ikke er dig der har tabt det. - Vis hensyn og behandl klubbens grej som dit eget. Klubbens ejendele er også medlemmernes ejendele. Bliver der ødelagt noget må pengene tages ud af den pulje der finansierer arrangementerne. - Vær behjælpelig og giv en håndsrækning hvor der er behov. Næste gang er det måske dig der har behov for hjælp. - Giv plads til andre. Pladsen i klubben er begrænset hvilket kræver medlemmernes forståelse. Vær villig til at vige hvis pladsen skal bruges under stævner eller søsætning og optagning af både. Vend skiltet på grønt hvis du planlægger at overnatte ude. 23

24 Vinteropbevaring - Marina Optagning - Søsætning op til 28 T Forhandler af Selva påhængsmotor lige fra HK. Alle former for reparationer og service på påhængsmotorer, bådmotorer samt reparationer og ultralydsmåling af stålbåde NYT - NYT - NYT Er kølen blevet rusten og grim, bunden ligeså slem, så sandblæser vi da delene for dem. KOM!!!!!! og få et uforpligtende tilbud. Døgn Tankning af Marinediesel (ingen bio-tilsætning) med kort. Kontant salg i normal åbningstid: Man - Tors 7,00 til 17,00 Fredag 7,00 til 14,00 Hempel, International og jotun s farver Forhandler af Palby og Watski s produkter. Er du medlem af Gråsten Sejlklub så medbring denne annonce og få 20% rabat på ikke nedsatte varer Toftvej 9 DK-6300 Gråsten tlf.: Ihle grafisk produktion, Broager Font: Gabriola - St eg far e Pantone 2718 U

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG STANDERHEJSNING Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2015 - NR. 2-47. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG

LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG Juniorstander Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2014 - NR. 2-46. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG

FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk STANDERHEJSNINGEN FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - MAJ 2012 - NR. 2-44. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Standerstrygning anno 2009. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG

Standerstrygning anno 2009. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG Standerstrygning anno 2009 Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - NOVEMBER 2009 - NR. 4-41. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Sikkerhed til søs. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2008 - NR. 2-40. ÅRGANG

Sikkerhed til søs. Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2008 - NR. 2-40. ÅRGANG Sikkerhed til søs Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - APRIL 2008 - NR. 2-40. ÅRGANG tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300 Gråsten info@godthaandvaerk.dk

Læs mere

Generalforsamling den 26. marts

Generalforsamling den 26. marts Generalforsamling den 26. marts Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2008 - NR. 1-40. ÅRGANG HUSK! tømrer / snedker Knud Møller Paulsen Bækken 10 Rinkenæs DK-6300

Læs mere

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang

Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29. December 2008 Nr. 5 31. årgang Standerskifte...6 Generalforsamling... 8 Indlæg fra vor ny formand... 14 Nyt fra Marinaen... 29 December 2008 Nr. 5 31. årgang Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 12 Marts August 2013 2010 Næste deadline: 15. oktober 1. Juni 2010 2013 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 formand@sss.dk www.sss.dk Formand Kjeld

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Generalforsamling 30. marts

Generalforsamling 30. marts Generalforsamling 30. marts Besøg GS på www.graasten-sejlklub.dk FANG LINEN GRÅSTEN SEJLKLUB - FEBRUAR 2005 - NR. 1-37. ÅRGANG BÅDTRANSPORT SØSÆTNING OPTAGNING Sejl- og motorbåde indtil 12 tons Henning

Læs mere

Nr. 4 November 2010 37. årgang

Nr. 4 November 2010 37. årgang Nr. 4 November 2010 37. årgang Dragør Sejlklubs hårdtprøvede dommerbåd - nu med fipskæg! 2 Nyt fra Bestyrelsen Kære medlemmer af Dragør sejlklub Så er bådene ved at være kommet på land, og de medlemmer,

Læs mere

Svendborg Sunds Sejlklub

Svendborg Sunds Sejlklub Nr. 1 Marts 2009 Næste deadline 29. maj 2009 Svendborg Sunds Sejlklub STRANDGÅRDEN Rantzausmindevej 137 5700 Svendborg Tlf. 6220 9960 sss@sss.dk www.sss.dk Formand Peter Juhl 62 20 84 52 sss@sss.dk Erikkevej

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang

Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28. September 2009 Nr. 4 32. årgang Vilde DYR... 8 Melges 24... 22 Nissen på spil igen... 25 Nyt fra Marinaen... 28 September 2009 Nr. 4 32. årgang 2 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2009 på følgende

Læs mere

December 2011 Nr. 5 34. årgang

December 2011 Nr. 5 34. årgang December 2011 Nr. 5 34. årgang Jule arrangement Vi holder åbent lørdag den 17. dec fra kl. 10.00 til 15.00. Gløg og æbleskiver til alle Den perfekte Julegave, køb et gavekort og få for 25% ekstra ( kortet

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 1 januar/ februar 2012. Godt Nytår 1 Thurø Sejlklub Nr. 1 januar/ februar 2012 Godt Nytår 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84 - WWW.OERKILD.COM 3 Thurø Sejlklub

Læs mere

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1

AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 1 Udgiver AALBORG SEJLKLUB AARSSKRIFT 2015 side 22 AALBORG SEJLKLUB Skydebanevej 40, DK-9000 Aalborg Telefon: 9810-2575 Kontortid: Mandag: kl. 18.00-19.00 Website:

Læs mere

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29

Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Nr. 4 Nov. 2010 Årgang 29 Sejlerkajen 4-5400 Bogense - www.bogense-sejlklub.dk INFORMATION BOGENSE SEJLKLUB Formand Jens Kyster Rasmussen, Bjergfyrvangen 13, 5270 Odense N Tlf. 4018 8248 - kyster-marine@mail.dk

Læs mere

April 2012 Nr. 2 35. årgang

April 2012 Nr. 2 35. årgang April 2012 Nr. 2 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Peter Lisborg Mobil 27VK 84BuNdmaliNg 40 46 NoNStop mille extra BuNdmaliNg Selvpolerende Unik effekt mod begroning Ingen afskrabning

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE KERTEMINDE SEJLKLUB Klubaften 2. april FÅ VIND I SEJLENE Fini og Henning klargør skibsmodeller i klubhuset. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 1 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt Bager & Café Delikatesse

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.36 Okt. 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 forf@juelsmindesejlklub.dk Hvem

Læs mere

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2

KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 KLUBNYT Medlemsblad for Farum Sejlklub 46. Årgang April 2014 Nr. 2 2 FARUM SEJLKLU EJLKLUB Medlemsblad for Farum Sejlklub Furesøbad - 3500 Værløse Danske Bank reg. nr. 1551 6187455 Bestyrelsen Formand

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 3 / oktober 2011 www.koldingbaadelaug.dk INDHOLD Ny layouter og nye tiltag....................................... 6 Det er ikke alt, der kan annonceres i Gasten.....................

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

December 2012 Nr. 5 35. årgang

December 2012 Nr. 5 35. årgang December 2012 Nr. 5 35. årgang Netbaad visitkort:layout 1 15/03/2011 15:05 Side 1 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 8. februar. Nr. 2 d. 12. april. Nr. 3 d. 7. juni.

Læs mere