Formandens beretning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning 2014"

Transkript

1 Det første år er gået med ny chauffør ved rattet i DSF og vi holder stadig kursen. Jubilæum 2014 var året hvor DSF kunne fejre sit 25 års jubilæum og det blev markeret d.21. juni. Vi startede med en ganske hyggelig nostalgitur med Bryrup-Vrads veteran jernbanen inkl. en rundvisning i deres remise, hvor en flok entusiastiske frivillige går og nørkler med istandsættelse af de gamle tog og tilhørende vogne. Efter togturen blev der budt på kaffe, lagkage og lidt historie i en af de gamle banevogne. Dagen blev fulgt til dørs med uovertruffen festmiddag på Pejsegården, underholdning af Tørfisk sponsoreret af Q8 og Super Dæk, og dans til musik af en god hyggepianist til et stykke ud på natten. Udover medlemmer med påhæng var der inviteret DSF s tidligere formænd og fødselshjælpere og DM&E s landsformand. Dette gav anledning til nogle gode og levende beretninger om DSF s tilblivelse og udvikling. Bettina Kallehauge stod for det store arbejde, med at indsamle materiale, redigere og opsætte jubilæumsskriftet, som fortæller foreningens historie. Specialforening i DM&E DSF har nu været specialforening i DM&E i 2 år og jeg synes, vi efterhånden har fundet vores plads og berettigelse i sammenhængen. Aftalen løber et år mere, hvorefter den skal revurderes og der skal ske noget voldsomt og uforudset det kommende år, hvis jeg ikke skal anbefale en fortsættelse. Vi har fået adgang til en bred palet af dygtige medarbejdere, der står på spring for at hjælpe os med at drive vores virksomheder og vi er kommet ind i varmen hos en stor flok kollegaer, som er åbne for samarbejde på tværs af faggrænser. I den forbindelse vil jeg varmt anbefale DSF s medlemmer at melde sig ind i deres lokale DM&E afdeling, fordi et bredere netværk vil gøre hver enkelt medlems virksomhed mere robust til at møde fremtidens udfordringer. Især kan de af vores medlemmer, der kun har èn gren at sidde på, sikkert have glæde af et samarbejde med andre faggrupper. Vi arbejder, trods alt alle i den grønne verden. Hvis I spørger mig i dag, om jeg har fået nye opgaver på baggrund af mit medlemskab af den lokale 1

2 DM&E forening, så er svaret nej, men jeg vil ikke for at spare 1200 kr. om året afskære mig fra muligheden! Desuden er der, også i DM&E regi, arrangementer, som jeg har stor nytte af. Netværksgrupper DSF har startet 2 netværksgrupper: En for energitræ i vest som har været på virksomhedsbesøg på varmeværket i Skanderborg. En for energitræ i øst som har besøgt Halsnæs varmeværk i Frederiksværk. Begge besøg havde god deltagelse og vi fik alle en god oplevelse og meget relevant info med hjem. Der blev forsøgt startet en gruppe for træplejere i vest, men den måtte udsættes på grund af manglende tilslutning. Den vil blive forsøgt gennemført senere, måske i samarbejde med træplejerforeningen. Det er ikke meningen, at disse arrangementer skal stå alene og vi vil søge at lave relevante arrangementer i de respektive grupper og mit ønske til netværksgrupperne er, at de med tiden skal blive selvkørende, i et vist omfang med hjælp fra foreningen. Det er hensigten, at der på sigt skal startes flere netværksgrupper på baggrund af det tema vi, i gruppearbejde, gennemgik på vintermødet i Emner for andre netværksgrupper kunne være: Råtræ, juletræer/klippegrønt, kulturarbejder, rodfræsning/grenknusning, træpleje/manuel skovning. 2

3 EU s tømmerforordning, EUTR (EU Timber Regulations) Ordningen trådte i kraft d. 18. december 2012 og administreres af Naturstyrelsen, men NS er først blevet aktiv omkring kontrol af ordningen i løbet af 2014, fordi der har været en del tvivl om, hvordan man skulle gribe arbejdet an. EUTR skal sikre at der i EU ikke handles med ulovligt fældet træ. Det har ikke den store betydning for dansk skovet træ, fordi vi har en god skovlov der i vid udstrækning tager højde for problemet. Vi kan dog ved stikprøvekontrol blive mødt med kravet om at dokumentere lovligheden af træ, der handles. ENFE Eftersom den europæiske sammenslutning af skoventreprenørforeninger, ENFE, ikke evner at samle medlemmer fra et større antal EU-lande og er uden direkte indflydelse i EU har DSF s bestyrelse besluttet at arbejde for en nedlæggelse af ENFE og i stedet bruge kræfterne på at få indflydelse igennem CEETTAR, som er den europæiske sammenslutning af maskinstations- og entreprenørforeninger. Bent Juul Jørgensen har på DSF/DM&E s vegne været til forhandlinger i ENFE og fået 100 % tilslutning til operationen. D. 18. december 2014 var Bent Juul til generalforsamling i ENFE, hvor det enstemmigt blev vedtaget at nedlægge ENFE. Proceduren med nedlæggelsen varer to år, på grund af nogle tyske regler, og varetages af CEETTAR. Efter generalforsamlingens beslutning om nedlæggelse af ENFE har flere EU-landes skoventreprenørforeninger, udover dem der var medlem i ENFE, vist stor interesse for at gå med i skoventreprenørafdelingen i CEETTAR, hvilket betyder, at branchen får reel indflydelse på EUlovgivning, som vedrører os. 3

4 Dispensation til kørsel med skovningsmaskiner på offentlig vej Det har altid været muligt at søge trafikstyrelsen om dispensation til færdsel med skovningsmaskiner på offentlig vej, men i praksis har det været næsten umuligt, fordi en sådan ansøgning skal være meget specifik om hvilke paragraffer i lovgivningen, man søger dispensation fra. I de fleste tilfælde er det regler i dimensionsbekendtgørelsen, vi overtræder. Trafikkonsulent Mogens Kjeldal har lavet en procedure for dispensationsansøgning til skovningsmaskiner, hvis de ikke lever op til lovgivningens krav m.h.t. udsyn, totallængde m.v. Dispensationsansøgningen er målrettet transporter over korte afstande og flytning mellem arbejdssteder eller forskellige lokaliteter i samme skovområde. Hovedformålet er, at føreren ikke risikerer frakendelse af førerbevis pga. begrænset fremadrettet udsyn på maskinen. Udstillinger/Messer DSF har i 2014 deltaget i 2 messer: Skov og Teknik d. 22. maj, hvor temaet på DSF s stand var udviklingen i branchen i den tid DSF har eksisteret. Det blev markeret ved, at nogle DSF medlemmer velvilligt udstillede gamle traktorer/maskiner på standen. Langesø messen d. 21. august, hvor temaet var DSF s 25 års jubilæum. Samtidig blev der afholdt det traditionelle Danmarksmesterskab i udkørsel, som med sædvanlig sikker hånd blev afviklet af Bjarne Kallehauge. Dette års mesterskab bød på nye udfordringer for deltagerne, fordi DSF har fået en ny stadeplads midt i messeområdet, hvor der er lidt terrænforskel. Om det var det, der gjorde udslaget for resultatet, vides ikke, men i hvert fald måtte Kenneth Vinderslev afgive vandrepokalen til den nye Danmarksmester Josef Karlsson. Den nye placering af vores stand ser vi som en stor fordel for DSF, fordi næsten alle besøgende er nødt til at passere der forbi. 4

5 Begge messer var godt besøgt og gav også lidt nye medlemmer. Evalueringen af messerne i 2014 har givet ideen til, at vi fremover skal give vores stand et tema som afspejler messens eget tema, f.eks. på Langesø messen, hvor fokus er på pyntegrønt og juletræer, vil vi fremover lægge en linje der matcher. Det Rådgivende Udvalg for Skov- og Naturressourcer I 2014 blev der af praktiske grunde kun afholdt et halvårsmøde i det Rådgivende Udvalg for Skovog Naturressourcer, som er en inspirationsgruppe til forskningsaktiviteterne på Københavns Universitet, KU, hvor både KVL (Landbohøjskolen) og Skovskolen hører organisatorisk under. Som repræsentant fra skoventreprenørerne er vi med til at bidrage med praktiske erfaringer og problemer fra hverdagen ude i skoven, hvilket kan have stor værdi, når det skal vedtages og bevilges forskningsprojekter. Det Rådgivende Udvalg efterlyser praktiske problemstillinger også fra skoventreprenører som emner til forskningsprojekter, men også mindre opgaver, der kan bruges til afgangsprojekter for studerende, er velkomne. Vidensdage og 16. januar afholdt DMogE Vidensdage på Pejsegården i Brædstrup. I år havde arrangementet samlet ca. 250 deltagere, heraf 9 skoventreprenørvirksomheder med 13 deltagere. For vores vedkommende var det en fremgang på ca. 200 % i forhold til Selvom programmet for skov virkede lidt tamt synes jeg der var noget konstruktivt at tage med hjem. Der var nyt til vandløbsentreprenøren omkring vandområdeplanerne og der blev præsenteret en ny app til dokumentation for vandløbsarbejde. Vi fik et mere detaljeret indblik i beregning af omkostninger på maskineriet med Kalkulatus skov. Skadesingeniør Jesper Heyde Petersen, fra Protector forsikring, fortalte om nogle indlysende muligheder for at reducere brandrisikoen på vores maskiner og derved sikre fortsat lave præmier. 5

6 Undgå tab på debitorer er et altid relevant emne, ikke mindst fordi brancheundersøgelsen viser, at skoventreprenørerne i 2014 har indkasseret et væsentligt større tab end i Thomas Holst, fra Landbrug og Fødevarer, fortalte om fremtidens store muligheder for biomasse til energi, brændstof mv. Vidensstationerne, var et kærkomment afbræk i de intensive kursustilbud, og her var der mulighed for at cirkulere rundt og snakke med repræsentanter for alle DMogE s medlemstilbud og netværke med kolleger. Arrangementet bød på to meget interessante foredragsholdere, (Jens Lunde, Erhvervskommentator på Børsen, og Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea Fonden), som kunne lære os noget om at drive en virksomhed. Bent og Monopolet var et nyt tiltag, hvor medlemmerne stillede spidsfindige spørgsmål til vores garvede konsulenter og direktøren i Vejle. Jeg håber seancen vil blive et fast indslag i årene fremover fordi det er underholdende, lærerigt og har potentiale til at blive noget stort der er med til at engagere medlemmerne. Aftenunderholdningen de to dage var i en klasse for sig, og der var god plads til morskab og netværk. Branche aktiviteten Allan og Bodil, som besøgte os i slutningen af 2013, har givet en hel del lange arbejdsdage for nogen og oprydningen efter dem er vel afsluttet henover sommeren og efteråret Da statistik er bagudrettet og en langsommelig proces, kan det endnu ikke ses på opgørelserne, hvor stor betydning stormfaldet har haft på hugsten, men ser vi på de tal, der er tilgængelige fremgår det, at den totale hugst udjævnet over årene er støt stigende. Eftersom langt størsteparten af skovningerne foretages af skoventreprenører, har tendensen stor betydning for vores medlemmer. Ifølge Danmarks Statistik er den totale hugst i Danmark de sidste 10 år ca. fordoblet fra 1,8 mio. m3 i 2003 til 3,6 mio. m3 i

7 En meget vigtig tendens at lægge mærke til er, som nedenstående tabel viser, at andelen af brænde og gavntræ falder og andelen af energitræ stiger. Info, som er god at have i tankerne, når man skal vælge fremtidigt indsats- og investeringsområde. Den milde vinter 2013/14 og den vi nu er midt i, har lagt en dæmper på skovningen af energitræ igennem 2014, fordi lagrene har været store. Sammen med afslutningen på oprydningen efter stormene har det givet et vakuum i slutningen af 2014, hvor mange har måttet starte juleferien i rigeligt god tid.

8 Brancheundersøgelse 2014 (uddrag) Skovarbejde har været i stigning på alle områder ift. 2013, mens virksomheder, som har oplevet en nedgang, er uændret. Især Driftsresultat er i fremgang. Udvikling i skovarbejde Ansatte Ansatte Driftsresultat Driftsresultat Pris Pris Arbejdsmængde Arbejdsmængde % 20% 40% 60% 80% 100% Stigning Ingen ændring Fald Tab på debitorer 100% 90% 80% 0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tab på debitorer 2014 og Intet tab >

9 Medlemsudvikling I løbet af året har vi fået 22 nye medlemmer og mistet 9. Dermed lander vi på et medlemstal på 84, hvilket er det højeste i foreningens historie. Vision for DSF Bestyrelsen har vedtaget en vision for Dansk Skoventreprenør Forening som vi fremover vil have i tankerne, når vi agerer på medlemmernes vegne. Vision: Foreningens vision er at sikre en rentabel branche med maksimal indflydelse igennem udvikling af faglige og sociale kompetencer. Tak for 2014 med ønsket om et harmonisk 2015 Viggo Mortensen 9

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

DM GENERALFORSAMLING 2010.

DM GENERALFORSAMLING 2010. 1 DM GENERALFORSAMLING 2010. Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere

Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010. Kære kreds 1 tere Beretning kreds 1, året marts 2009 til marts 2010 Kære kreds 1 tere Sidste år på generalforsamlingen fik bestyrelsen opbakning til at lægge kursen efter den arbejdsplan, I kan se rundt om på bordene. Folderen

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding

Generalforsamling. lørdag den 31. marts 2012. på Comwell Kolding Generalforsamling lørdag den 31. marts 2012 på Comwell Kolding Direktørens bertning v/adm. direktør Jacob Chr. Nielsen Side 1 af 7 ITD s generalforsamling 1. Indledning 2011 er det første år, hvor jeg

Læs mere

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg

Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg Formandens beretning DGU s generalforsamling søndag den 25. juni 2014 på Hotel Svendbog, Svendborg VELKOMMEN Jeg vil gerne indlede med at byde alle hjertelig velkommen til vores generalforsamling. Det

Læs mere

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er

Læs mere

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2

hjem til dig TRYGHED UNDER TAG Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag Læs mere side 2 hjem til dig Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 16 / juni / 2011 Lene og Jacob vandt konkurrencen med deres forslag TRYGHED UNDER TAG Læs mere side 2 TRYGHED UNDER TAG / REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN ÅRSBERETNING 2014 VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN 1 INDHOLD Forord 5 Fokus på det uventede ekstra 7 Kontaktcentret er det første, du møder 11 Jeg gør jo bare mit arbejde 13 Alle går hjem med noget

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010

Formand går. Ny formand valgt. Pension. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Juni 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Formand går Bestyrelsesformand Søren Madsen har trukket sig tilbage. Læs historien side 5. Ny formand valgt Gert Mark valgt som ny formand på ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere