Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens landbrug er mindre landbrug"

Transkript

1 Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens landbrug. Det behøver dog ikke være nogen katastrofe, mener deltagerne bag forskningsprojektet Fremtidens Landbrug. Der var engang, hvor en langt større andel af befolkningen arbejdede med jord, dyr eller fødevarer mellem hænderne. Og så bliver der engang, hvor arbejdsstyrken i landbruget vil være væsentligt reduceret sammenlignet med i dag. Helt naturligt vil der ske en nedgang på mellem og årsværk frem mod år 2030 med udgangspunkt i år Det vurderer fødevareøkonom Alex Dubgaard fra Københavns Universitet. Han har lavet en række beregninger om udviklingen for landbruget som led i forskningsprojektet Fremtidens Landbrug, hvor forskere fra Københavns og Aarhus Universiteter for nyligt sammen med Det Økologiske Råd fremlagde deres bud på fire mulige scenarier for et miljømæssigt bæredygtigt landbrug til en konference på Christiansborg. (Læs mere om scenarierne i faktaboksen) Mindre landbrugsareal Og landbruget står overfor hårde tider. Forskernes fremskrivning viser, at der ved et uændret produktionsomfang og en stigning i arbejdsproduktiviteten på fem procent årligt vil være årsværk ansat i landbruget i 2030 eller årsværk ved en fortsat produktionsvækst på en procent om året. I 2008 lå antallet på årsværk. På konferencen bebudede Alex Dubgaard dog indledningsvist, at beregninger så langt ud i fremtiden er rasende usikre. Men også landbrugsarealet har de regnet på. Her vurderer forskerne, at hvis den

2 nuværende udvikling fortsætter, så vil landbrugsarealet i 2050 blive reduceret til 55 procent af Danmarks areal mod 62 procent i CITAT Måske er det ikke så stor en katastrofe, hvis vi tager jord ud og nedlægger noget af svineproduktionen, måske også noget af mælkeproduktionen, og vi får lavere beskæftigelse mod til gengæld at få bedre natur og renere miljø. Det går nok alt sammen. Alex DubgaardFødevareøkonom, Københavns Universitet Projektdeltagerne bag Fremtidens Landbrug vil dog gå endnu længere. Deres fire fremlagte scenarier indebærer, at landbrugsarealet i 2050 kommer ned på mellem 51 og 53 procent. Og i nogle af scenarierne udgør selve det dyrkede areal af landbrugsarealet en betydelig mindre andel end i dag. Folk vil finde nyt arbejde En af forskernes væsentligste pointer var imidlertid, at vi måske ikke behøver at bævre over denne udvikling. Danmark har før stået i sådan en situation og er kommet godt ud på den anden side. Måske er det ikke så stor en katastrofe, hvis vi tager jord ud og nedlægger noget af svineproduktionen, måske også noget af mælkeproduktionen, og vi får lavere beskæftigelse mod til gengæld at få bedre natur og renere miljø. Det går nok alt sammen, sagde Alex Dubgaard til en fyldt Landstingssal på Christiansborg. Blandt andet var hans pointe, at nok vil arbejdsløsheden på kort sigt stige, hvis vi eksempelvis tager landbrugsjord ud, og der vil blive et øget produktivitetsapparat såsom ledig staldkapacitet. Men på længere sigt bør det ikke udgøre væsentlige udfordringer. De vurderer, at de ledige vil finde anden beskæftigelse i andre brancher, og at det på længere sigt kun er udtagningen af landbrugsjord, der vil medføre samfundsmæssige omkostninger i form af mistet jordrente. Vi kan se, at de samfundsøkonomiske tab ligger på størrelsesordenen 1,2 milliarder kroner årligt. Man kan så diskutere, om det er meget eller lidt, men set i forhold til samfundsøkonomien er det forholdsvis små udgifter.

3 Det vi får til gengæld er offentlige goder i form af bedre natur, flere rekreative muligheder, større biodiversitet og bedre miljø, fortalte Alex Dubgaard. Glem ikke realiteterne! Blandt de øvrige oplægsholdere til konferencen var Karen Hækkerup, administrerende direktør for Landbrug & Fødevarer. Hun opfordrede til ikke bare at tage de visionære briller på, men også de realistiske. For hvis man overhovedet vil et landbrug i Danmark og ønsker de relaterede arbejdspladser i følgeindustrien, så er man også nødt til at se på den kritiske økonomiske situation, hvor landmænd bare i år risikerer at måtte lægge nøglerne til deres bedrifter. Vi vil meget gerne et fremtidens landbrug, hvor vi også har produktion i Danmark. Vi vil gerne være foregangsland. Vi vil gerne være med til at nedbringe emissionen. Vi vil gerne være med til at producere gode fødevarer. Men det kræver, at man også i den diskussion har fokus på noget så kedeligt som konkurrencevilkår, sagde Karen Hækkerup. Hun pointerede, at Landbrug & Fødevarer også har visioner for en miljømæssigt bæredygtig fremtid for landbruget. Hun fremhævede ønsker om, at størstedelen af gyllen bruges til energi i biogas, at halmen kan komme i benzinen, at efterafgrøderne udnyttes bedre, at der arbejdes hen imod et affaldsløst samfund og et mål om at producere ting, der kan erstatte de fossile brændstoffer. Flere fødevarer per person Karen Hækkerup pointerede, at verden forventeligt får ni milliarder munde at mætte i 2050, og at de skal mættes med mindre og mindre landbrugsjord. Derfor er det danske landbrug også i fuld sving med at omlægge produktionen til en intensiv, men bæredygtig produktion. Alex Dubgaard kommenterede forinden på netop bekymringerne om at kunne brødføde de stadig flere mennesker. Han pointerede, at man havde samme bekymringer blandt andet i 60 erne. Men selv om vi er gået fra at være 2,5 milliarder til syv milliarder mennesker, så er der sket en voldsom stigning i mængden af fødevarer per person, sagde han. Forskerne bag projektet vurderer i deres fremskrivning, at denne udvikling vil fortsætte. Omend i et langsommere tempo.

4 Derfor behøver mere natur og mindre landbrug heller ikke være nogen katastrofe for samfundet. Det kræver imidlertid, at politikere og andre tager taktstokken. Noget, som forskerne savner i dag. Vi vil gerne et bæredygtigt landbrug. Det har været vores oplevelse, at den udvikling, der er sket, meget er styret af markedet. Efter landbrugsloven er blevet fri, er der ikke så mange politiske pejlemærker for, hvordan det her skal udvikle sig, sagde projektleder Leif Bach Jørgensen fra Det Økologiske Råd. De håber, at deres fire scenarier kan inspirere til flere pejlemærker i fremtiden. Deltagerne bag forskningsprojektet Fremtidens Landbrug peger på fire forskellige fremtidsscenarier, hvor der er fokus på miljømæssig bæredygtighed. Et af scenarierne peger på et biobaseret samfund, hvor landbruget også leverer råvarer til produktion af energi. (naturoglandbrug.dk) FAKTA Fire scenarier for fremtidens landbrug Projektet Fremtidens Landbrug opstiller fire forskellige bæredygtige fremtidsscenarier. Hvert scenarie er optimeret i forhold til én bestemt overordnet målsætning. Hvert scenarie er et billede på én mulig fremtid. 1. Scenarie: Grøn vækst I Grøn vækst - scenariet er hovedmålsætningen, at landbruget under et skal have så lav forurening og så lille en klimabelastning som muligt, samtidig med at landbrugets vækstmuligheder så vidt muligt fastholdes og udvikles. Delmålsætningerne i scenariet er:

5 Effektiv håndtering af næringsstoffer fra landbruget Reduktion i udledning af drivhusgasser fra landbruget Reduktion i brugen af pesticider 2. Scenarie: By og land I By og land - scenariet er målsætningen, at det urbane og det landlige knyttes tættere sammen for at drive en positiv udvikling i landdistrikterne. Delmålsætningerne i scenariet er: Øget fokus på bynære behov: natur, fødevarer, rekreation m.v. Øget lokal produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer Fremme af økologisk kredsløbslandbrug for at sikre miljø og klima 3. Scenarie: Det biobaserede samfund I scenariet for Det biobaserede samfund er hovedmålsætningen, at landbruget ikke alene producerer fødevarer, men også leverer råvarer til produktion af energi og fornybare materialer. Delmålsætningerne i scenariet er: Høj produktion af energiafgrøder og råvarer til industrien Effektiv og højteknologisk udnyttelse af biomasse Maksimal recirkulation af næringsstoffer 4. Scenarie: En rig natur I En rig natur -scenariet er hovedmålsætningen at skabe mere biologisk mangfoldighed og en natur i balance i Delmålsætningerne i scenariet er: Øge biodiversiteten i det åbne land Øge arealet med lysåben natur Skabe sammenhæng og mangfoldighed i naturen - Fakta fra Hjemmesiden for Fremtidens Landbrug Vi vil meget gerne et fremtidens landbrug, hvor vi også har produktion i Danmark. Vi vil gerne være foregangsland. Vi vil gerne være med til at nedbringe emissionen. Vi vil gerne være med til at producere gode fødevarer. Men det kræver, at man også i den diskussion har fokus på noget så kedeligt som konkurrencevilkår. Karen HækkerupAdministrerende direktør, Landbrug & Fødevarer

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi?

Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Dato: 25. februar 2015 Sagsbehandler: Thyge Nygaard, 31 19 32 55, tny@dn.dk Debatoplæg: Kan det betale sig at omlægge til økologi? Landbrugsproduktion, økonomi og beskæftigelse i et økologisk landbrugsscenarie

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE

KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE VIDEN - VÆKST - BALANCE KVÆGBRUG I VERDENSKLASSE Landbrug & Fødevarer Indhold Kvægbrug i verdensklasse... 3 Fakta om dansk kvægbrug... 4 Kvægbruget yder et værdifuldt bidrag til samfundsøkonomien... 5

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi

Mad og brændstof til europa. - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi Mad og brændstof til europa - på en klode med klimaforandringer og begrænsede resurser - med kritisk fokus på husdyrfoder og biomasse til energi forord Hvorfor dette hæfte? Verdenssamfundet oplever for

Læs mere

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag

Grænser for Vækst. NOAHs Forlag Grænser for Vækst I løbet af de seneste 100 år er velstanden og det materielle forbrug i den rige del af verden steget eksplosivt. Vi lever i dag i en hidtil uset overflod og forventer endda, at velstandsvæksten

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi...

DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20. Kapitel 2 International markedsanalyse af konsekvenserne ved øget produktion af bioenergi... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Sammenfatning... 12 DEL 1 Kapitel 1 Biomassens globale aspekt... 20 1.1 Indledning... 20 1.2 Den fremtidige globale landbrugsproduktion... 21 1.3 Biobrændstofproduktionen

Læs mere

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik

Fødevareproduktionen, naturen og miljøet. Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Fødevareproduktionen, naturen og miljøet Fødevareministeriets natur- og miljøpolitik Denne pjece giver eksempler på Fødevareministeriets indsatser, tilskudsordninger og forskning til fremme af miljøvenlig

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen

Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Forbrugerpanelet om datomærkninger på mad og parametre der spiller ind i indkøbssituationen Resume og konklusioner På en liste over forskellige udvalgte parametre, der kan indgå i overvejelserne ved indkøb

Læs mere

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark

Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark Dato d. 15.01.2015 Analyse af omkostninger ved tiltag til beskyttelse af grund- og drikkevand i forskellige områder i Danmark I dette notat beskrives beregninger, kilder og antagelser bag en analyse af

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere