ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING"

Transkript

1 ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2008 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Medlemsfremgang Traditionernes fest»guldet ligger ikke i Aalborg - det sidder lige her«ny forening Legatmodtagere Elektrikeren, der blev kunstner og håndformer Højdespringeren med fødderne på jorden Mekanikerlærlingen, der overtog sin lærepads aalborg haandværkerforening

2 2 Personligt lederudviklingsforløb for erfarne ledere Ledelse er mere end konkrete værktøjer. For at lykkes som leder, er det også væsentligt at kunne forstå og bruge sig selv aktivt. Udviklingsforløbet giver dig nye ledelsesværktøjer og sætter fokus på din håndtering af lederrollen. Vi arbejder med din ledelsesmæssige hverdag, og de aktuelle udfordringer du står overfor. Desuden arbejdes der med dine ledelsesmæssige potentialer og udviklingsmuligheder. Læs mere på Startdato Torsdag d. 13. marts 2008 Yderligere information og tilmelding Kursuskoordinator Uddannelseskonsulent Pia Ovesen Lene Bloch Tlf / Tlf / CENTER FOR VIRKSOMHEDSUDVIKLING Rørdalsvej 6 Postboks Aalborg cfvu.com Et godt afsæt... AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI»Håndværkerhuset«Kattesundet Aalborg Telefon Bestyrelse: Formand Svend Aage Suhr, kvalitetschef Næstformand Peter Kinly, tømrermester Kasserer Allan Østergaard, skorstensfejermester Jens Blauenfeldt, bogtrykker Jens Rye-Andersen, advokat Gert Spender-Andersen, direktør Formand for repræsentantskabet Frede Skrubbeltrang, ekspeditionsleder Sekretariatets tlf Formand Svend Aage Suhr træffes efter nærmere aftale med foreningens kontor. Sekretariatets åbningstider: Tirsdag - torsdag fra kl til Ansvarshavende: fdm. for redaktionsudvalget, Svend Aage Suhr Annoncekonsulenter for 2008: Svend Aage Suhr, tlf Jens Blauenfeldt, Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder m.v. i stor-aalborg. BLAD NR Spring på en videregående uddannelse på Nordjyllands Erhvervsakademi og få et godt afsæt til drømmejobbet.. Heltidsuddannelser: Bygningskonstruktør VVS--installatør EL-installatør Laborant Produktionsteknolog IT- og elektronikteknolog Datamatiker Multimediedesigner Grafisk designteknolog Serviceøkonom Finansøkonom Markedsføringsøkonom Transportlogistiker Deltidsuddannelse Byggeriets lederuddannelse Iværksætteruddannelsen Læs om de øvrige muligheder for deltidsuddannelse på vores hjemmeside - Du kan få yderligere information på NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI Porthusgade 1 og Sofiendalsvej 60 - Aalborg Tlf

3 FORMANDEN HAR ORDET! Vi vil også skabe MøNSTERBRyDERE I maj var Aalborg Haandværkerforening vært for et møde med vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg (UU). Vi har en fælles interesse i at hjælpe de unge med at komme på den rette hylde og vil udbygge samarbejdet, bl.a. ved at vi skaber et korps af gæstelærere, der kan tage ud i skolerne og fortælle om det at være håndværker. I løbet af mødet faldt talen på begrebet mønsterbrydere. Det bliver mest anvendt i den akademiske verden om de unge, som uden tilsvarende baggrund i hjemmet vælger en akademisk uddannelse. Men hvorfor skal vi ikke bruge det vores vej? En mønsterbryder er et ungt menneske der er født og opvokset i en akademikerfamilie, men som starter på og gennemfører en håndværkeruddannelse. De fleste håndværkeruddannelser har i dag et krævende teoretisk pensum, men vi skelner som forening ikke mellem stærke eller svage elever. Er der behov for hjælp, er der masser af muligheder både på skole og lærestedet. Også ved sociale emner. Vi ved fra undersøgelser, at de helt unge lytter meget til forældre, især moderen, samt venner og bekendte når der tales om job og uddannelse. Derfor arbejder Aalborg Haandværkerforening målrettet mod at få denne målgruppe i tale, men naturligvis også de unge, når de er i folkeskolen. Vores budskab er at fortælle om målet, nemlig jobbet i hverdagen som en moderne håndværker. Vi vil ikke i dybden med indhold i uddannelsesforløbet på skolen, men udelukkende fortælle om livet som uddannet håndværker. Der er i dag talrige muligheder i uddannelsessystemet for håndværkere, som tilgodeser efteruddannelse, videreuddannelse, lederuddannelser og mesteruddannelser. Disse muligheder tilgodeser alle behov for at nå det mål, den enkelte har, enten som lønmodtager som svend eller leder, eller som selvstændig mester/erhvervsdrivende. En uddannet håndværker, uanset niveau, kan få job i både den offentlige og private sektor. I vort samfund er det en selvfølge at der er faguddannede folk til at bygge huse, skoler, sygehuse når det passer os. Det er også en selvfølge at der er faguddannede til at reparerer fly, tog og biler og til betjening af de mange gæster/kunder/turister, som hver eneste uge i stort antal deltager i konferencer, møder og kurser i vore centre og restauranter. Det er bare ikke så selvfølgeligt mere. Der er mange fag, som har katastrofal mangel på uddannet arbejdskraft. Derfor vil vi gøre en indsats i samarbejde med Håndværksrådet. Det er nødvendigt med universitetsuddannede akademikere, men der skal også være plads til håndværkerne. Der er i dag så mange nyuddannede akademikere, at der fra universiteternes side er etableret særlige projekter, som skal give plads til disse i blandt andet håndværksvirksomheder. Det er vort mål at være med til at give en realistisk orientering om håndværksfagene og de talrige muligheder, der findes for den enkelte. Vi vil skabe flere mønsterbrydere.. Svend Aage Suhr Formand for Aalborg Haandværkerforening 3

4 4 Ta mig for pengenes skyld Keld Jakobsen, kundechef - erhverv Telefon På gensyn i Spar Nord Aalborg Østeraa Aalborg AALBORG HAANDVÆRKERFORENINGS REPRÆSENTANTANTSKAB Stærke uddannelser til det nordjyske arbejdsmarked VVS-installatør Lars Vase Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby Frisørmester Vibeke Carøe Svalegaardsvej 70, 9000 Aalborg Malermester Evald Sørensen Leandervej 12, 9000 Aalborg Skorstensfejer Per Knudsen Provstejorden 5 st.th., 9000 Aalborg Frede Skrubbeltrang Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ Peer Pedersen Gravensgade 5, 9000 Aalborg Henrik Gertsen Vestergade 122, 9700 Brønderslev Leif Jørgensen Nysøparken 35, 9400 Nørresundby Afdelingsleder Mogens Kjeldsen Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup Preben Johansen Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby Poul R. Jensen Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV Poul Eriksen Diakonvej 129, 9310 Vodskov Charles Brandborg Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV KompetenceCentrene på AMU Nordjylland tilbyder grunduddannelser, efteruddannelser og virksomhedstilpassede uddannelser på alle niveauer. Centrene udbyder også erhvervsuddannelser inden for flere fagområder. KompetenceCentrene er kendt for deres stærke uddannelser og deres nære samarbejde med virksomhederne om strategiudvikling, afdækning af uddannelsesbehov og udarbejdelse af planer for kompetenceudvikling. KompetenceCenter for Byggeri KompetenceCenter for Transport og logistik KompetenceCenter for Elektronik og teknologi KompetenceCenter for Det grønne område Sandmosen KompetenceCenter for Servicefagene KompetenceCenter for Proces og automatik KompetenceCenter for Organisationsudvikling Kontakt os og hør meget mere om de mange muligheder for at få konkurrenceevnen forbedret gennem uddannelser, som styrker kvaliteten, effektiviteten og fleksibiliteten. Jørgen Vittrup Jørgen Berthelsensvej 21 C, 9400 Nørresundby AMU Nordjylland BLAD NR Sofievej Aalborg tlf

5 Medlemsfremgang og optagelse af to omegnserhvervsråd Aalborg Haandværkerforenings 160. generalforsamling blev afviklet i Håndværkerhuset den 16. april. Foreningen har på nuværende tidspunkt ca medlemmer, incl. de kollektivt indmeldte laugsmedlemmer. I det forløbne år har der været en tilgang på 16 erhvervsmedlemmer og 6 kulturmedlemmer. Forhandlingerne med tilsvarende foreninger i de kommuner, som nu er en del af Aalborg Kommune, har medført, at Limfjordens Erhvervsråd fra den tidligere Hals Kommune og Nibe Erhvervsråd er optaget som gruppemedlemmer, repræsenterende ca. 150 medlemmer. Håndværkerforeningens formand, Svend Aage Suhr, har plads i Aalborg Erhvervsråd og omtalte i sin beretning det tætte samarbejde med kommunens nye erhvervsafdeling med Vibeke Stoustrup som afdelingsleder. Samarbejdet har bl.a. omfattet kommunens udbudsog indkøbspolitik, baseret på oplægget fra Håndværksrådet og parkeringsforhold for håndværkere i Aalborgs midtby. Aalborg Haandværkerforening har en fast tilknyttet konsulent fra Erhvervsafdelingen, Kjeld Kjærgaard Jensen, og også dette samarbejde med det offentlige tegner løfterigt. Foreningen ser det som en af sine hovedopgaver at medvirke til fokusering på erhvervsuddannelserne og har indledt et samarbejde med UU-Aalborg. Der er aftalt et gensidigt orienteringmøde i Håndværkerhuset i april med deltagelse af UU s vejledere. Aktiv og synlig Formanden omtalte det meget tætte og frugtbare samarbejde med Håndværksrådet, som med stor interesse følger udviklingen og aktiviteterne i Aalborg. I forbindelse med møder og projekter har foreningen fire gange haft besøg af embedsmænd fra Håndværksrådet. Aalborg Haandværkerforening ønsker at være aktiv og synlig i alle de fora, hvor der behandles emner af interesse for foreningens medlemmer, og er på nuværende tidspunkt repræsenteret i Virksomhedsudvalget SKAT, Brugerpanel Teknisk Forvaltning, Dialoggruppen Vækstforum, TV2 Nord s repræsentantskab samt i Håndværksrådets formandsforum. Tillidsposterne Blandt medlemsarrangementerne har været legatfesten 15. maj 2007, mødet med borgmester Henning G. Jensen, 14. november 2007 på Aalborg Handelsskole, hvor også Håndværksrådets direktør, Poul Mollerup deltog, samt en række kulturarrangementer med bl.a. virksomhedsbesøg. Medlemsbladet er overgået til nyt, støre format og udgives fire gange årligt i eksemplarer. Foreningens hjemmeside opdateres løbende og har stigende besøgstal. Aalborg Haandværkerforening har et fint samarbejde med Håndværkerhuset, hvor foreningens sekretariat er placeret. Huset havde i efteråret års jubilæum, der blev markeret med åbent hus og fest. Til bestyrelsen blev Peter Kinly, Nibe, nyvalgt, mens Allan Østergaard og Gert Spender blev genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Henrik Gertsen. Til repræsentantskabet blev Bent Melholt Andersen nyvalgt, og efter generalforsamlingen konstituerede repræsentantskabet sig med Frede Skrubbeltrang som ordfører og Poul Eriksen som stedfortrædende ordfører. På bestyrelsesmødet den 24. april konstituerede Aalborg Haandværkerforenings bestyrelse sig således: Svend Aage Suhr (SAS), formand Peter Kinly (PK), næstformand Allan Østergaard (AØ) kasserer Jens Rye Andersen (JRA), bestyrelsesmedlem Gert Spender (GS), bestyrelsesmedlem Jens Blauenfeldt (JB) bestyrelsesmedlem I tilknytning til konstitueringen blev tillidshvervene fordelt: Formand for Håndværksrådets Region Nord: SAS Håndværksrådets HIS udvalg: SAS Aalborg Erhvervsråd: SAS Brugerpanel Teknisk Forvaltning: SAS Virksomhedsudvalget SKAT: GS Bladudvalg: JB og SAS Hjemmesideudvalg: GS og SAS Aktivitetsudvalg, medlemsarrangementer: AØ og JB Sekretærfunktion: SAS Lokale- og husudvalg: GS, PK og SAS Bogholderi: AØ og Bent Melholt Andersen Fanebærer: AØ 5

6 6 VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ AALBORG GULVSERVICE APS GØRTLERVEJ AALBORG TLF BIL Kystens Perle Velkommen i en helt ny - gammel Restaurant Strandpavillonen - kom og se vores nye flotte lokaler samt et nyt og udvidet menukort. Glæder os til at se dig på Bådehavnsvej Aalborg Tlf AKTIVITETSKALENDER juni kl Bestyrelsesmøde 28. august kl Bestyrelsesmøde 24. september Medlemsarrangement - besøg hos Prinfo Aalborg 25. september kl Bestyrelsesmøde 8. oktober kl Medlemsarrangement 30. oktober kl Bestyrelsesmøde 30. oktober kl Repræsentantskabsmøde 12. november kl Medlemsmøde med borgmester Henning G. Jensen 26. november kl Andespil 27. november kl Bestyrelsesmøde 11. december kl Bestyrelsesmøde 160 års STIFTELSESFEST På RESTAuRANT ORKIDEEN Afholdes lørdag den 29. november 2008, kl Reserver allerede nu denne aften med festlig mad og stort orkester. Pris 200,- kr. pr. person Venlig hilsen Bestyrelsen Når det drejer sig om Grafisk Produktion er vi klar til samarbejde Prepress DTP Web Offsettryk Bogbinderi LYNGVEJ AALBORG TLF FAX BLAD NR prinfo: Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

7 Traditionernes fest Af Poul Krabbe Oldermand Ib Kjeldsen, Aalborg Tømrer- og Murerlaug, overrakte legater til tømrer Henrik Skytte Thomsen og murer Simon Lykke Siden 1984 har Aalborg Haandværkerforening holdt legatfest 22 gange og siden 2004 i byrådssalen med Aalborg Kommune og borgmester Henning G. Jensen i værtsrollen. Traditionen er gradvis blevet opdateret, men festens omdrejningspunkt er stadig belønningen af dygtige, nyudlærte håndværkere. Den 20. maj blev 16 af dem hædret med legatportioner på kr. 8 fra Aalborg Haandværkerforening og 8 fra laug og mesterforeninger. Samtidig fik 4 seniorer speciallegater på kr.. fra Nibe og automekanikeren Anders Jørgensen fra Gandrup. Begge legater på kr. blev indstiftet af Aalborg Kommune i Thorvald Odgaard takkede for æren og de personlige borgmesterord med en engageret hilsen : -Det glæder mig, at I påskønner et par danske hænder. Det meste af det, der bærer påskriften Dansk Design og Made in Denmark bliver lavet af Tjenerfaglærer Helle Schaltz-Andersen modtog Aalborg tekniske skoles underviserpris. hænder andre steder og ofte underbetalte hænder. Vicedirektør Keld Skovsgaard fra Aalborg tekniske skole overrakte Aalborg tekniske skoles underviserpris til tjenerfaglærer Helle Schaltz-Andersen og begrundede bl.a. valget med: Helle skaber et fantastisk undervisningsmiljø ud fra parolen: Støt de svage og giv de stærke udfordringer. Med den smukke byrådssal som ramme, en veloplagt borgmester som vært og uddeler af to af de store legater, Peter Reinau som konferencier og velklingende underholdning fra Aalborg Haandværker-Sangforening under ledelse af den legatfestdebuterende Sarah Marie Bech omgivet af forventningsfulde unge og deres familier blev det endnu en festlig aften. Borgmester Henning G. Jensen uddelte legaterne til Årets æreshåndværker i Aalborg og Aalborgs iværksætterlegat til unge håndværkere til henholdsvis kunstneren Thorvald Odgaard Aalborg Haandværker-Sangforening i manegen i byrådssalen 7

8 Guldet ligger ikke i Aalborg - det sidder lige her de dygtigste lærlinge i Aalborg. Det er jer, der skal være håndværkets fremtidige repræsentanter og ambassadører og være med til at skabe udvikling og vækst. Det er godt at opleve, at der sættes pris og fokus på det gode håndværk, for at fremhæve den værdi, der ligger i traditionen og de store muligheder, der er i fremtiden. Lærerne har inspireret og motiveret jer med ny viden og fastholdt jeres engagement gennem et langt uddannelsesforløb på skolen. Virksomhederne og jeres læremestre har givet deres praktiske og faglige viden videre, deres kendskab og erfaring til det, der nu er jeres fag og som I skal være med til at tage ansvar for i fremtiden. Niels-Erik Lundvig Guldet ligger i Aalborg! Det var en avisoverskrift fra den anden dag og handlede om fodbold. Jeg vil sige Guldet sidder i Aalborg byrådssal i aften. Sådan indledte formanden for Håndværksrådet, Niels-Erik Lundvig, sin tale til legatfesten og fortsatte: Det er fantastiske, at være blandt så mange dygtige og ambitiøse unge mennesker her i byrådssalen i aften Legatfesten giver os i dag mulighed for at fremhæve de dygtige nyuddannede - som gode eksempler for alle fag. I er nu rollemodeller for jeres fag og i særdeleshed for de kommende generationer af faglærte og for de unge, der står og skal vælge uddannelse. I har ydet det bedste og opnået ekstraordinære flotte resultater. Det vil jeg ønske jer tillykke med. I er samtidig gode eksempler på kvaliteten af vores erhvervsuddannelser hvor jeres viden og kunnen er udviklet med et stort engagement fra jeres egen side - i kombinationen med virksomhedspraktik og undervisning på skolen. Den måde som I har erhvervet jeres viden og erfaring på er en særlig dansk kompetence og værdi - som vi er kendt for verden over det at arbejdsmarkedet tager et stort medansvar for, at der uddannes den faglærte arbejdskraft som samfundet har brug for. Derfor er det meget vigtigt for mig, at vi i aften husker at sige mange tak og tillykke til mestrene i virksomhederne og lærerne på teknisk skole, der alle har bidraget til, at vi kan fejre jer i dag. I Danmark har vi nogle af verdens bedste erhvervsuddannelser det er vi stolte af i Håndværksrådet. Det er de også i håndværker- og industriforeningerne, der følger arbejdet og indsatsen på erhvervsuddannelsesområdet meget tæt som her i Aalborg. Erhvervsuddannelserne er meget centrale for Håndværksrådet det betyder meget, at vores medlemmer og erhvervslivet generelt har adgang til højt kvalificeret faglig viden. Det gør, at de kan klare sig bedre i den globale konkurrence. I Håndværksrådet har vi således gjort det til vores mærkesag i 2008 at være med til at styrke erhvervsuddannelsernes image. Det gør vi ikke mindst sammen med håndværker- og industriforeningerne, der gør en stor indsats lokalt. Arbejdet skal være med til fremover at sikre den høje kvalitet af faglært arbejdskraft, som danske virksomheder er vant til at kunne rekruttere fra erhvervsskolerne. I aften fester vi for de nye svende. Allerede i morgen vil vi tænke på at videreudvikle os, blive bedre til det, 8

9 vi kan, og gøre os klar til kommende udfordringer og forandringer. Vi skal møde forbrugernes nye behov. Vi skal udvikle vores håndværk og udvikle vores produkter, så de matcher morgendagens efterspørgsel på nye løsninger det kræver omstillingsparathed og mod. Her er en god uddannelse et af de bedste værktøjer, I kan have med jer i livet. Så kan I hele tiden bygge videre på den og gå mod nye udfordringer med selvtillid. I Danmark har vi en stærk selvstændighedskultur. Den er vi tæt på i Håndværksrådet. Langt de fleste af vores medlemmer er selvstændige og ejere af små og mellemstore virksomheder. Jeg tror, at mange af jer en dag vil vælge at starte egen virksomhed. Det er der flere og flere der gør og det kan være en af hemmelighederne tibag, at vi gør det godt i Danmark. Vores selvstændighedskultur og det fokus, der er på iværksættere, vil være med til at skabe vores fremtidige vækstgrundlag. I Aalborg er I med til at styrke iværksætterkulturen og sikre det fremtidige råstof, bl.a. ved uddelingen af Aalborgs iværksætterlegat. Hos jer dygtige håndværkere der er hædret i aften ligger der et stort reservoir af viden og erfaring, der er klar til at bliv brugt og sat ind i nye sammenhænge. Så gå ud og brug jeres viden og vis vejen med jeres dygtighed og engagement, sluttede Niels-Erik Lundvig. Ny forening i Region Nord Håndværkerhuset lagde lokaler til, da Aalborg Haandværkerforening den 21. april var vært for generalforsamlingen i Region Nord. Regionsformand Svend Aage Suhr bød velkommen til det nye regionsmedlem Thisted Håndværkerforening. Det var til gengæld den eneste, der var repræsenteret til generalforsamlingen udover værtsforeningen. Fra de øvrige, Skagen, Nykøbing og Hobro, var der afbud. Svend Aage Suhr orienterede om de erhvervspolitiske aktiviteter i Aalborg Haandværkerforening og om samarbejdet i Håndværksrådets HIS-udvalg. Fra Håndværksrådet deltog foreningskonsulent Thomas Birger Hansen, der fortalte om håndværker- og industriforeningerne som det lokale arbejdsgiverfællesskab, hvor erhvervsfolk mødes i et tværfagligt netværk for at igangsætte og præge den lokale og regionale erhvervspolitik. Aalborg Haandværkerforenings formand blev genvalgt som regionsformand og blev valgt til Håndværksrådets repræsentantskab. Der blev lyttet opmærksomt under talen 9

10 Legatmodta Aalborg Haandværkerforenings legater tildeles: Bygningsmaler Pia Vestermark - Vodskov Malerforretning ApS Murer Uffe Andersen - Vodskov murer- og entreprenørforretning Tømrer Martin Rytter Andersen - Leif Madsen A/S Elektriker Benjamin Bay Appel - Uggerly Installationer A/S Frisør line Hald Randrup - Poul M. VVS montør Rasmus Winther - Nøddelund VVS Rustfast klejnsmed Rene Bo Danielsen - SFK Danfotec A/S Skorstensfejer Stefan Søndergaard Larsen - Allan Østergaard. 10

11 gere 2008 Laug/mesterforeningens legater tildeles Bygningsmaler Charlotte Bloch Sachse - Klarup Malerforretning Elektriker Jesper Knudsen - Erik Fals A/S Tømrer Henrik Skytte Thomsen - Holt Byg ApS Murer Simon Lykke - Simonsen & Wendt A/S Kleinsmed Henrik Willumsen - Maskinfabrikken Fuglsang A/S Frisør Stine Jensen - Salon Cherie Bager Martin Bager Nielsen - Bauns Bageri (fraværende) VVS tag og facade Dion Dragsgaard Nielsen - Uggerly Installation A/S. 11

12 Af Poul Krabbe Elektrikeren, der blev kunstner og håndformer Nibenitten Thorvald Odgaard har to gange i 1995 og 1999 modtaget Aalborg Kommunes Pris for kunst i byggeriet. Efter Nibe er blevet en del af storkommunen har han kvalificeret sig til titlen Årets æreshåndværker i Aalborg, og 20. maj begrundede borgmester Henning G. Jensen valget af kunstneren, altmuligmanden og samfundsdebattøren til den hæderfulde titel. Det var femte gang, prisen og legatet, indstiftet af Aalborg Kommune, blev uddelt til en i Aalborg Kommune aktiv håndværker, som gennem sin faglige dygtighed og evne til at videregive den i særlig grad har medvirket til at holde sit fags traditioner i hævd. Lige i tilfældet Thorvald Odgaard er det en snirklet sag at definere den faglige dygtighed og sætte navn på faget. Ganske vist har han et svendebrev som elektriker (på forældrenes absolutte anbefaling, skønt knægten hellere ville noget mere kreativt), men bortset fra læretiden hos Ryø og halvandet år på Aalborg Værft er det ikke elektrikerfaget, han har udfoldet sig inden for. Til gengæld har han i sin kunst dyrket grænsefladerne til håndværk som keramiker, murer, tømrer og stenhugger. Skal der sættes et enkelt fag på som begrundelse for æreshåndværkertitlen, bliver det imidlertid håndformer, og den tradition, Thorvald Odgaard i særlig grad har holdt i hævd og videreformidlet er bronzestøbning. Kunsten at støbe I 1979 flyttede Thorvald Odgaard fra Aalborg og keramikværkstedet i Lille Nygade til Nibe og et nybygget hus. Renten steg til 21%, og keramikeren fattedes penge. -Jeg skulle have et job, og det kunne ikke gå for hurtigt. Men samtidig skulle det helst være et sted, hvor jeg også kunne lære noget nyt. Så jeg henvendte mig lige efter påsken 1979 på DESMI s støberi i Nibe, hvor en del af de erfarne folk fra De Smithskes tid arbejdede med at støbe bl.a. store skrueblad til skibe og pumpehuse i søvandsbestandig, aluminiumslegeret bronze. De manglede ikke folk, da jeg henvendte mig, men der gik kun et uge. Så kom jeg i gang. På støberiet startede Thorvald Odgaard helt fra bunden med at fremstille kerner, der skulle lægges inden i godset forud for sandstøbningen. Det var han så ferm til, at han blev opgraderet, og som medlem af SID fik han dispensation til optagelse i Metal og retten til at kalde sig håndformer. -Jeg lærte utroligt meget i det halvandet år, jeg var hos DESMI. Samtidig med at jeg var med til at holde de gamle støbeteknikker i hævd, prøvede jeg at tilføre noget nyt; at fremstille figurerne i flamingoplader og polyuretanskum, der så blev smeltet væk i sandkassen af den hede bronze. I 1984 fremstillede jeg det første springvand med fugle. Det var hos Morsø, og siden har jeg støbt masser af figurer hos Aalbæk Metalstøberi og Hanssons Metalstøberi i Blære, fortæller den 64-årige prismodtager. At kende teknikkerne -Jeg er rigtig glad for at blive kaldt håndværker inden for områder, jeg ikke har svendebrev på. Jeg er sådan en, der laver kunst og håndværk og tager aktiv stilling til det omgivende samfund, fordi jeg har nogle historier, jeg gerne vil fortælle. Det gør det ikke lettere for mig selv, at jeg vil være med i alle processerne, og at jeg vil Thorvald Odgaard lytter andægtigt til borgmesterens legat-tale løse f.eks. store udsmykningsopgaver i det offentlige rum helt frem til og med opstillingen. At kende teknikkerne giver adgang til nye muligheder. Og så er der jo altså det med at komme ud på de andres arbejdspladser. Alene det at være på en byggeplads er en oplæring i at omgås mennesker. Fornemmelsen for byggepladserne og respekten for deres håndværkere blev afprøvet, da Thorvald Odgaard i 1993 af Boligselskabet Østparken blev valgt til at udsmykke gavlene ud mod Østre Allé på boligblokkene i Drejøgade, Hjortøgade, Lyøgade og Strynøgade. -Murerne var i gang med at renovere boligblokkene, og jeg kørte ud ad Østre Allé i håb om at få en god idé. Da jeg så skiltet Drejøgade og opdagede, at de tre næste gader også var opkaldt efter øer i det sydfynske øhav, besluttede jeg at udsmykke gavlene med øernes profiler i farvet murværk. Så tog jeg hjem til Nibe og byggede modeller og tegnede øerne ind i forbandt. Så langt så godt. Men hvordan ville murerne reagere? Ordet kunst klinger ikke lige godt i alle håndværkerører. 12

13 Lige ved frokosttid den efterfølgende dag kørte Thorvald ud til byggepladsen. Murerne befandt sig med madpakkerne i skurvognen, og kunstneren ventede udenfor, inden han tog mod til sig og bankede på døren. Han havde modellerne med, viste dem frem og stillede spørgsmålet: Tror I, det er noget, der kan laves?. Svaret var: Det kan det måske nok. Så gik Thorvald igen. Ud i bilen og hentede den kasse øl, som muligvis kunne skabe forståelse for en udvidet dialog. Sådan blev det samarbejdsprojekt sat på skinner - og ved færdiggørelsen belønnet med kommunens pris for kunst i byggeriet. Keramikken og musikken Træhåndværket i store dimensioner blev afprøvet i 1980 erne. Fra DSB s oplagsplads i Aalborg skaffede Thorvald Odgaard en lastbilfuld gamle sveller, der enkeltvis var så tunge, at der skulle to mand til at bære en svelle. I de følgende år blev de med motorsav og stemmejern omskabt til skulpturer. Nogle af dem med dekorationer af keramik og rustne stålplader som vinger; andre som f.eks. Syndebukken i Aalborg Kunstpavillons gård var bestillingsopgaver. Tanken om, hvor mange vidt forskellige mennesker, der i tidens løb havde passeret hen over svellerne på den nordjyske banestrækning var i sig selv en inspiration. Tilbage til begyndelsen. Hvordan blev elektrikeren kunsthåndværker med eget keramikværksted i Aalborgs midtby? Jo, han havde altid haft lyst til at arbejde med ler, og så kontaktede han to erfarne, nordjyske keramikere: Kyhn fra Skørping og Thorhauge fra Sebbersund. De lærte ham det grundlæggende, og Kyhn sagde: Hvis du hver uge kan lave og sælge 50 thepotter, der er til at hælde af og ikke vejer for meget, så kan du nok leve af det. Og fra thepotterne (ikke 50 om ugen) bredte keramikhåndværket sig hen mod kunsten Thorvald har altid været til musik. I 1960 erne spillede han pigtrådsmusik, og i Lille Nygade tiden fik jazzen for alvor greb i ham og hans trommespil. Her mødte han musicerende billedkunstnere som Jørn Særker Sørensen, Kaj Vestergaard og Karsten Amstrup, og gradvist kvalificerede elektrikeren og keramikeren sig til at blive optaget i kunstnergruppen Sæhrimner. For ikke at glemme den morskab, der er så vigtig en del af hans gode liv, bør det tilføjes, at Thorvald Odgaard også har betjent trommerne i Sigfreds Fodvarmere Thorvald Odgaard på hjemmebane med en muslingeskals-skulptur, der kombinerer sten og bronze. 13

14 Annonce 9x12,5 cm CMYK 18/02/05 12:46 Side 1 14 PALLE MØRCH ApS Varmeregnskaber Koldtvandsregnskaber Varme- og varmtvandsmålere Brugsvandsmålere Energimålere Servicering af alle målertyper ISO 9001 certificeret»hasserisgaarden«box 317 Hasserisvej Aalborg Fax Otto Mønsteds Vej Aalborg SV Tlf AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Kompetenceudvikling Sæt fokus på kompetenceudvikling i din virksomhed. Kontakt Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet på telefon , hvis du vil vide mere eller guides videre. Vi har informationsmateriale på vort kontor, Kattesundet 20, 9000 Aaalborg. Vidste du, at din elektrikerlærling kan uddannes inden for Bygningsautomatik på Aalborg tekniske skole? Nordjysk Netværk Aalborg Haandværkerforening er nu medlem af foreningen Nordjysk Netværk som har 250 medlemmer i regionen. Se yderligere på HJEMMESIDE Foreningens medlemmer og interessenter kan læse om foreningens aktiviteter samt artikler fra medlemsbladet på hjemmesiden. Der findes også informationer om foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om rabatordninger. Der er endvidere links til Håndværksrådet, Pension for Selvstændige og Varelotteriet. Adressen er: BLAD NR Specialefag: IBI Intelligente installationer Ventilation, varme og køl Sikring, overvågningsnetværk Energiteknik IBI/CTS Elsikkerhed Love og regler For yderligere information kontakt Praktikpladskonsulent Kurt Dahl på eller se mere om elektrikeruddannelserne på Øster Uttrup Vej 1 Postboks Aalborg Tlf

15 Højdespringer med fødderne på jorden af Poul Krabbe nysgerrighed udfordret sig selv med opgaver, der ligger ud over, hvad der fra lærernes side er forlangt. Fagligt godt håndværk og stor tålmodighed kombineret med livserfaring og et smittende humør gør ham til en god repræsentant for sit fag. På ét punkt blev legatfesten afgørende fornyet: Aalborg Haandværkerforening uddelte for første gang et legat på kr. til Håndværkets Højdespringer. Legatet uddeles til en nyuddannet, der enten har opnået et bemærkelsesværdigt resultat til svendeprøven, med et positivt sindelag har gennemført uddannelsen under besværlige forhold eller på anden måde kan tjene som et forbillede for andre med håndværkerdrømme. Den første højdespringer blev den 52-årige serviceskomager Helge Larsen, der som voksenlærling er uddan- net hos Skomadsen i Vingaardsgade (serviceskomager Flemming Madsen). Under hele uddannelsen har Helge Larsen boet i Århus, og svendeprøven er udført på Frederiksberg Tekniske Skole. Inden for de seneste syv år er han den første udlærte serviceskomagersvend med Aalborg-læreplads. Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage Suhr, begrundede legatet på de kr. til den humørfyldte skomager som i øvrigt allerede har etableret sig som selvstændig i Århus: -Helge Larsen har med stor faglig MEDLEMSARRANGEMENT Besøg hos Nykredit Mødested: John F. Kennedys Plads, 9000 Aalborg Svend Aage Suhr overrakte prisen til serviceskomager Helge Larsen, Håndværkets Højdespringer Ikke bedre, men hårdere Da håndværkerforeningens udsendte medarbejder efterfølgende ønskede Helge Larsen tillykke med legatet og den ny tilværelse som selvstændig serviceskomager i Århus, kom også forklaringen på, at han i så sen en alder gik i lære - og at hans mester Madsen har glædet sig over, at lærlingen fra den første dag var usædvanligt velkvalificeret: -Jeg havde arbejdet med ortopædiske sko i mange år, men lønnen var begrænset, fordi jeg ikke var svend. Så besluttede jeg at gå i lære og fandt ud af, at Skomadsen i Aalborg godt ville have en lærling. Hvis ikke der var så langt fra Århus til Aalborg, ville jeg allerhelst have fortsat som svend hos Madsen, for bedre mester findes ikke. -Heller ikke nu, da du selv er blevet mester? -Nej, ikke bedre, men hårdere. Onsdag den 8. oktober 2008, kl Programmet består af rundvisning i den smukke gamle nyrestaurerede bygning, samt orientering om Nykredits aktiviteter. Efterfølgende spisning. Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl på telefon , eller Senest den 1. oktober Max. deltagerantal: 40 Venlig hilsen BESTYRELSEN 15

16 16 Selskabslokaler og Diner Transportable Fra 20 til 2000 couverter ud af huset Restaurant ORKIDEEN Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst Fax Tlf RENGØRING KANTINEDRIFT FACILITY SERVICE Gasværksvej 26 A LANDSDÆKKENDE Sofiendalsvej Postboks Postbox DK-9200 DK-9100 Aalborg SV Tlf. Tlf. (45) AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Gratis rådgivning Du kan få gratis it-rådgivning ved at gå ind på og udfylde en test, der tager temperaturen på din virksomheds it-anvendelse. Når du har besvaret test-sprøgsmålene, får du med det samme en rapport, der kommer med gode råd til, hvordan netop din virksomhed kommer videre. IT-TANKEN støttes økonomisk af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings e-business indsatspulje til små virksomheder. Tjek din virksomhed gratis Står udbyttet mål med indsatsen? Du har sikkert allerede en god fornemmelse af, hvor din virksomhed bliver stærkere. Men hvad skal der til og hvor kan det egentlig betale sig at sætte ind med forbedringer? Med STATUS får du et overblik over din virksomheds tilstand samt en handlingsplan for, hvordan du mest effektivt forbedrer virksomheden og bundlinien. Erhvervslivets håndværkerfirma Søren Bernhard Aut. VVS INSTALLATØR Mineralvej 21 A 9220 Aalborg Tlf: Fax: Tal forretning med os også om søndagen Erhverv Direkt A S ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA Ring og få en konstruktiv dialog med en erhvervsrådgiver, når det passer dig. Erhverv Direkt har åbent mandag til fredag kl og lørdag og søndag kl Ønsker du at blive tilmeldt, kontakt Aalborg Afdeling, Algade 53, telefon TØMRER SNEDKER MURER Håndværkervej 9 Postbox Aalborg Tlf Fax BLAD NR

17 Mekanikerlærlingen, der overtog sin læreplads -Det var en drengedrøm at blive selvstændig, min egen herre, og jeg har altid tænkt, at jeg ville tage det sidste skridt, hvis muligheden bød sig. Det tænder mig at få tingene til at fungere og at se resultaterne af det. Sådan siger automekaniker Anders Jørgensen, Gandrup, der til Aalborg Haandværkerforenings legatfest modtog Aalborgs iværksætterlegat. Selvstændigheden blev realiseret i juli 2003, da Anders Jørgensen overtog sin arbejdsplads, First Stop på Amalienborgvej i Nr. Uttrup. 1. april 2006 etablerede han sig med Auto-Net Nord i Gandrup og beskæftiger i dag fem mekanikersvende og en lærling på autoværkstedet, First Stop dækcentret, undervognscentret og pladeværkstedet foruden Shell tank og butik. Iværksætterlegatet blev indstiftet af Aalborg Kommune i 2004 og tildeles en yngre, håndværksuddannet iværksætter, som gennem etablering af egen virksomhed i Aalborg Kommune har vist evnen til at omsætte idé til handling og kan tjene som forbillede for andre med selvstændighedstrang. Fra skole til mesterlære Anders Jørgensens vej mod selvstændigheden led ellers et knæk allerede på Aalborg tekniske skole i Efter at have gennemført efg-basisforløbet, ville han fortsætte på automekanikeruddannelsen, men det var der mange andre, som også ville. Da der blev trukket lod om de eftertragtede uddannelsespladser, tabte Anders lodtrækningen. Det slog ham ikke ud, så han kontaktede mekanikeren Simon Krogh i hjembyen Gandrup og kom i mesterlære i den virksomhed, som han 18 år senere overtog og udbyggede. Som nyuddannet svend blev Anders Jørgensen værnepligtig hos Hærens Materielkommando i Vordingborg og siden sergent i Viborg. Da militærtiden sluttede, vendte han hjem til Gandrup og havde i et par måneder arbejde på byens elementfabrik og teglværk, inden han tog mekanikeruddannelsen i brug seks år på Mitsubishi-værkstedet i Nørresundby og derefter halvandet år hos Mikkel Nørgaard i Vester Hassing. -Det var, mens jeg var hos Mikkel Nørgaard, jeg blev tilbudt ansættelse hos det nyoprettede værksted og dækcenter First Stop i Nr. Uttrup. Jeg var med i den spændende startfase og fik for alvor smag for at blive selvstændig, og da muligheden bød sig i juli 2003, slog jeg til. af Poul Krabbe Tre år senere ville Anders Jørgensens læremester, Simon Krogh, på pension og tilbød lærlingen at overtage værkstedet og tanken på Aalborgvej i Gandrup. Sådan blev ringen sluttet. Iværksættertrangen tog fart. Medarbejderstaben voksede støt, og kunderne til værkstedet og dækcentret kom stadig længere væk fra. I dag er der mange faste kunder fra Nørresundbyområdet, der tager til Gandrup, og Auto-Net Nord har tre lånebiler, så de også kan komme hjem, mens mekanikerne tager sig af deres biler. Kunderne i centrum Når den nu 35-årige iværksætter skal beskrive sin arbejdsdag, siger han: Der er noget administration, selv om jeg har en kontordame, men jeg ser primært mig selv som værkfører og som ham, der har ansvaret for, at kunderne føler sig godt behandlet. Det hele handler jo om kunderne, og jeg har ikke lyst til, at virksomheden skal vokse så meget, at jeg ikke får tid til at tage mig ordentligt af dem. Siden starten i Gandrup har Anders Jørgensen altid haft en lærling. En overgang endda to.( Hvis vi ikke tager lærlinge, får vi heller ingen dygtige svende i faget, og dem er der brug for ). Den første lærling er nu blevet svend, og mester har lovet ham en autoteknikeruddannelse. Der er kontinuitet i tingene. En af de svende, Jens Justesen, som i sin tid var med til at uddanne ham, er stadig på værkstedet og kan i år fejre 40 års jubilæum. Iværksætterlegatet på kr. blev med det samme øremærket: -Jeg har lovet min kone, som i det daglige passer tankstationens butik, og mine to børn, at vi skal en tur sydpå sidst på året. Det synes jeg, vi har fortjent, og knægtene har aldrig prøvet at flyve - bortset fra frem og tilbage mellem vore arme. Anders Jørgensen foran sin travle iværksættervirksomhed i Gandrup 17

18 18 Skorstensfejermester Allan Østergaard Vesterled Aalborg Tlf Fax Carsten Stig Olsen # Pålæg og salater - dagens middag # Smørrebrød og anretninger # Alt i udskåret okse- og svinekød Alt hjemmelavet TLF Østerbro 58 - man-fre. Kl K.O. BAYER Aalborg Støvsuger Center SALG REPARATION SERVICE Cleankøb Danmarks største støvsugerkæde Netbutik: Tlf Boulevarden 10 - lige ved Algade AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Besøg Håndværkerhuset Onsdage kl Arbejdende værksteder: smede træ/glas polster/sadelmager urmager maler Alle er velkommen BRUG AF FORENINGENS LOKALER Foreningens medlemmer har mulighed for at benytte vore lokaler til visse arrangementer. Kontakt formand Svend Aage Suhr på telefon , eller for yderligere oplysninger. GRATIS RETSHJÆLP Håndværkerforeningen har som noget nyt indgået aftale med Advokatfirmaet Jens Rye-Andersen således at der ydes gratis retshjælp til AAHF s medlemmer. Retshjælpen omfatter en gratis uforpligtende 1. konsultation. Retshjælp aftales med advokatkontoret, tlf Advokatfirmaet Jen Rye-Ander en Jesper Viholm s Eftf. Møderet for Højesteret Algade Aalborg Telefon / Telefax Giro Mineralvej Postbox Aalborg Tlf Fax Som lokalbank har vi meget at tilbyde din virksomhed - ring og hør nærmere! BLAD NR NØRRESUNDBY BANK Vesterbro 79 Tel

19 Medlemmerne på vej til detentionen. Besøg på Politigården Tyve af foreningens medlemmer havde et vellykket besøg på Politigården i Aalborg den 12. marts. Vi fik den store rundvisning på gården med fremvisning af køretøjer og materiel. Vi aflagde også et koldt besøg i detentionen. For flere af medlemmerne var det første gang. Der blev også givet en orientering om politireformens virkning på dagligdagen for de ansatte i politiet og borgerne. Alle parter venter spændte på at reformens positive hensigter kommer til syne. Der var meget stor spørgelyst fra medlemmerne, også nærgående spørgsmål, som alle kunne besvares præcist. Det var en god aften. MEDLEMSARRANGEMENT Besøg hos Prinfo Aalborg Tid: Onsdag den 24. september 2008, kl Vi vil få lejlighed til at se hvordan et topmoderne trykkeri fungerer. Mødested: Vi mødes på firmaets adresse Lyngvej 5, kl Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl på telefon , eller Senest den 17. september Venlig hilsen BESTYRELSEN 19

20 Pension & Tryghed Hos PFS får du pension og tryghedsordninger, der er skræddersyet til selvstændige og deres familie ID-NUMMER Kontorente på 5,5 % efter skat i 2008 Sundhedssikring, der sikrer straks-behandling på privathospital Tab af arbejdsevne-forsikring Gratis - og løbende rådgivning om dine pensionsforhold NYHED! Velfærdspakkens sundhedssikring dækker nu også behandling af tidligere lidelser i "bevægeapparatet" samt cancer - der er opstået før forsikringen er trådt i kraft. Bestil materiale på: - eller send en mail til - stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq Smallegade Frederiksberg - Tlf Fax Afs.: Aalborg Haandværkerforening Kattesundet Aalborg

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MARTS 2008 NUMMER 1 INDHOLD Formanden har ordet Velkommen til Nibe og Hals De holder skomagerfaget i livet Fra måtter til sko Udbud og licitatoner Et»håndværkerkort«kan

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING SEPT. 2008 NUMMER 3 INDHOLD Formanden har ordet»min by - ren byfin håndværker kontra jævn akademiker«ny frisør-oldermand med uddannelsesfokus Legatpenge er brugt til Miniby

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MAJ 2007 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Håndværkerne er efterspurgte - også på ægteskabsmarkedet En fest der højner håndværkets status Legatet som hyldest til iværksætterens

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2009 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Haandværkerforeningen gik styrket ud af 2008 Medlemsarrangement på Restaurant Orkideen Nu kan det da vist ikke blive bedre

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2010 NUMMER 2 Årets Højdespringer, den nyudlærte skorstensfejer Torben Reiche, lykønskes af sin kæreste, Heidi, til Aalborg Haandværkerforenings legatfest. (Foto: Michael

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING SEPT. 2009 NUMMER 3 INDHOLD Formanden har ordet 90 år og æresmedlem Den ny fane Malerpigernes massive legatsejr Kreativt håndværk med fysisk aktivitet Hun valgte det, hun

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner.

3F Varde-Billund har en valgt afdelingsbestyrelse, bredt sammensat på fag, geografi og køn, i Varde og Billund kommuner. Vi har talt med en række medlemmer som bekræfter dette udsagn, og som hver på sin måde, fortæller andre, hvordan de har ydet til fælleskabet eller mærket fællesskabets styrke. Maskinsnedkerlærlinge med

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

PLADS TIL SANSELIGHED GLYPTOTEKET AFSLØRER FORTIDENS FARVERIGDOM HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN

PLADS TIL SANSELIGHED GLYPTOTEKET AFSLØRER FORTIDENS FARVERIGDOM HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN WWW.HVFKBH.DK 08 2014 HAANDVÆRKERFORENINGEN I KJØBENHAVN PLADS TIL SANSELIGHED GLYPTOTEKET AFSLØRER FORTIDENS FARVERIGDOM»Kommentar«: Et klimaproblem Håndværkeren skal ud af skyggen Erhvervsuddannelser

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778. Juli 2010 17. årgang Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Juli 2010 17. årgang 2 Skorstensfejeren Udgiver: Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Ansvarshavende redaktør: Lars G. Michelsen Grejsdalen

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

Nye tider nye muligheder

Nye tider nye muligheder Nr. 9 marts 2010 Bevar optimismen - og vær realistisk... En moderne leder med gamle værdier... Bedre vilkår på vej for de lokale virksomheder... Plads til 45 iværksættere i Holbæks nye vækstfabrik... Ansæt

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE! DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!, SAGDE FØDEVARE- MINISTEREN PÅ HÅNDVÆRKSRÅDETS TEMADAG OM

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj

Nr. 116 16. maj 2012 20. årgang. Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Nr. 116 20. årgang Hele Vestjylland gik Giro amok søndag den 6. maj Runestenen holdt sig ikke tilbage, og var en tur ved Bækbygaard strand for at følge feltet. Under hele optakten har alle medier i Vestjylland

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nr. 11 september 2010

Nr. 11 september 2010 Nr. 11 september 2010 Der er mennesker bag millionerne... Vi skal ikke ud og kapre nye kunder... Borgmesteren lover hurtigere sagsbehandling... En kæmpe, der er let på tå... Det er dårlig stil at sige

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14

www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 www.virksommekvinder.dk 46. årgang Nr. 4 December 2013 Jubilæet side 10-14 Landsforening VIRKSOMME kvinder Stiftet 11. november 1963. 12 lokalafdelinger i hele landet. Landsformand Ann Harkjær Frederiksen

Læs mere

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen SJ 1. JUNI - 15. AUGUST 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 5 PRIS KR. 29.75 MØBELPOLSTRER Der er grøde i det gamle fag møbelpolstring Der er stigende efterspørgsel efter møbelpolstrere med fornemmelse for både

Læs mere

Salg går aldrig af mode

Salg går aldrig af mode Nr. 2 juni 2008 Holbæk Regionens Erhvervsråd ogvækst viden Det er sælgeren der gør forskellen... Tre typer sælgere... Jeg er ikke bedre men jeg tør lidt mere... Formanden med det det store netværk... Salg

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere