ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING"

Transkript

1 ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2008 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Medlemsfremgang Traditionernes fest»guldet ligger ikke i Aalborg - det sidder lige her«ny forening Legatmodtagere Elektrikeren, der blev kunstner og håndformer Højdespringeren med fødderne på jorden Mekanikerlærlingen, der overtog sin lærepads aalborg haandværkerforening

2 2 Personligt lederudviklingsforløb for erfarne ledere Ledelse er mere end konkrete værktøjer. For at lykkes som leder, er det også væsentligt at kunne forstå og bruge sig selv aktivt. Udviklingsforløbet giver dig nye ledelsesværktøjer og sætter fokus på din håndtering af lederrollen. Vi arbejder med din ledelsesmæssige hverdag, og de aktuelle udfordringer du står overfor. Desuden arbejdes der med dine ledelsesmæssige potentialer og udviklingsmuligheder. Læs mere på Startdato Torsdag d. 13. marts 2008 Yderligere information og tilmelding Kursuskoordinator Uddannelseskonsulent Pia Ovesen Lene Bloch Tlf / Tlf / CENTER FOR VIRKSOMHEDSUDVIKLING Rørdalsvej 6 Postboks Aalborg cfvu.com Et godt afsæt... AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI»Håndværkerhuset«Kattesundet Aalborg Telefon Bestyrelse: Formand Svend Aage Suhr, kvalitetschef Næstformand Peter Kinly, tømrermester Kasserer Allan Østergaard, skorstensfejermester Jens Blauenfeldt, bogtrykker Jens Rye-Andersen, advokat Gert Spender-Andersen, direktør Formand for repræsentantskabet Frede Skrubbeltrang, ekspeditionsleder Sekretariatets tlf Formand Svend Aage Suhr træffes efter nærmere aftale med foreningens kontor. Sekretariatets åbningstider: Tirsdag - torsdag fra kl til Ansvarshavende: fdm. for redaktionsudvalget, Svend Aage Suhr Annoncekonsulenter for 2008: Svend Aage Suhr, tlf Jens Blauenfeldt, Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder m.v. i stor-aalborg. BLAD NR Spring på en videregående uddannelse på Nordjyllands Erhvervsakademi og få et godt afsæt til drømmejobbet.. Heltidsuddannelser: Bygningskonstruktør VVS--installatør EL-installatør Laborant Produktionsteknolog IT- og elektronikteknolog Datamatiker Multimediedesigner Grafisk designteknolog Serviceøkonom Finansøkonom Markedsføringsøkonom Transportlogistiker Deltidsuddannelse Byggeriets lederuddannelse Iværksætteruddannelsen Læs om de øvrige muligheder for deltidsuddannelse på vores hjemmeside - Du kan få yderligere information på NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI Porthusgade 1 og Sofiendalsvej 60 - Aalborg Tlf

3 FORMANDEN HAR ORDET! Vi vil også skabe MøNSTERBRyDERE I maj var Aalborg Haandværkerforening vært for et møde med vejledere fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Aalborg (UU). Vi har en fælles interesse i at hjælpe de unge med at komme på den rette hylde og vil udbygge samarbejdet, bl.a. ved at vi skaber et korps af gæstelærere, der kan tage ud i skolerne og fortælle om det at være håndværker. I løbet af mødet faldt talen på begrebet mønsterbrydere. Det bliver mest anvendt i den akademiske verden om de unge, som uden tilsvarende baggrund i hjemmet vælger en akademisk uddannelse. Men hvorfor skal vi ikke bruge det vores vej? En mønsterbryder er et ungt menneske der er født og opvokset i en akademikerfamilie, men som starter på og gennemfører en håndværkeruddannelse. De fleste håndværkeruddannelser har i dag et krævende teoretisk pensum, men vi skelner som forening ikke mellem stærke eller svage elever. Er der behov for hjælp, er der masser af muligheder både på skole og lærestedet. Også ved sociale emner. Vi ved fra undersøgelser, at de helt unge lytter meget til forældre, især moderen, samt venner og bekendte når der tales om job og uddannelse. Derfor arbejder Aalborg Haandværkerforening målrettet mod at få denne målgruppe i tale, men naturligvis også de unge, når de er i folkeskolen. Vores budskab er at fortælle om målet, nemlig jobbet i hverdagen som en moderne håndværker. Vi vil ikke i dybden med indhold i uddannelsesforløbet på skolen, men udelukkende fortælle om livet som uddannet håndværker. Der er i dag talrige muligheder i uddannelsessystemet for håndværkere, som tilgodeser efteruddannelse, videreuddannelse, lederuddannelser og mesteruddannelser. Disse muligheder tilgodeser alle behov for at nå det mål, den enkelte har, enten som lønmodtager som svend eller leder, eller som selvstændig mester/erhvervsdrivende. En uddannet håndværker, uanset niveau, kan få job i både den offentlige og private sektor. I vort samfund er det en selvfølge at der er faguddannede folk til at bygge huse, skoler, sygehuse når det passer os. Det er også en selvfølge at der er faguddannede til at reparerer fly, tog og biler og til betjening af de mange gæster/kunder/turister, som hver eneste uge i stort antal deltager i konferencer, møder og kurser i vore centre og restauranter. Det er bare ikke så selvfølgeligt mere. Der er mange fag, som har katastrofal mangel på uddannet arbejdskraft. Derfor vil vi gøre en indsats i samarbejde med Håndværksrådet. Det er nødvendigt med universitetsuddannede akademikere, men der skal også være plads til håndværkerne. Der er i dag så mange nyuddannede akademikere, at der fra universiteternes side er etableret særlige projekter, som skal give plads til disse i blandt andet håndværksvirksomheder. Det er vort mål at være med til at give en realistisk orientering om håndværksfagene og de talrige muligheder, der findes for den enkelte. Vi vil skabe flere mønsterbrydere.. Svend Aage Suhr Formand for Aalborg Haandværkerforening 3

4 4 Ta mig for pengenes skyld Keld Jakobsen, kundechef - erhverv Telefon På gensyn i Spar Nord Aalborg Østeraa Aalborg AALBORG HAANDVÆRKERFORENINGS REPRÆSENTANTANTSKAB Stærke uddannelser til det nordjyske arbejdsmarked VVS-installatør Lars Vase Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby Frisørmester Vibeke Carøe Svalegaardsvej 70, 9000 Aalborg Malermester Evald Sørensen Leandervej 12, 9000 Aalborg Skorstensfejer Per Knudsen Provstejorden 5 st.th., 9000 Aalborg Frede Skrubbeltrang Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ Peer Pedersen Gravensgade 5, 9000 Aalborg Henrik Gertsen Vestergade 122, 9700 Brønderslev Leif Jørgensen Nysøparken 35, 9400 Nørresundby Afdelingsleder Mogens Kjeldsen Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup Preben Johansen Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby Poul R. Jensen Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV Poul Eriksen Diakonvej 129, 9310 Vodskov Charles Brandborg Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV KompetenceCentrene på AMU Nordjylland tilbyder grunduddannelser, efteruddannelser og virksomhedstilpassede uddannelser på alle niveauer. Centrene udbyder også erhvervsuddannelser inden for flere fagområder. KompetenceCentrene er kendt for deres stærke uddannelser og deres nære samarbejde med virksomhederne om strategiudvikling, afdækning af uddannelsesbehov og udarbejdelse af planer for kompetenceudvikling. KompetenceCenter for Byggeri KompetenceCenter for Transport og logistik KompetenceCenter for Elektronik og teknologi KompetenceCenter for Det grønne område Sandmosen KompetenceCenter for Servicefagene KompetenceCenter for Proces og automatik KompetenceCenter for Organisationsudvikling Kontakt os og hør meget mere om de mange muligheder for at få konkurrenceevnen forbedret gennem uddannelser, som styrker kvaliteten, effektiviteten og fleksibiliteten. Jørgen Vittrup Jørgen Berthelsensvej 21 C, 9400 Nørresundby AMU Nordjylland BLAD NR Sofievej Aalborg tlf

5 Medlemsfremgang og optagelse af to omegnserhvervsråd Aalborg Haandværkerforenings 160. generalforsamling blev afviklet i Håndværkerhuset den 16. april. Foreningen har på nuværende tidspunkt ca medlemmer, incl. de kollektivt indmeldte laugsmedlemmer. I det forløbne år har der været en tilgang på 16 erhvervsmedlemmer og 6 kulturmedlemmer. Forhandlingerne med tilsvarende foreninger i de kommuner, som nu er en del af Aalborg Kommune, har medført, at Limfjordens Erhvervsråd fra den tidligere Hals Kommune og Nibe Erhvervsråd er optaget som gruppemedlemmer, repræsenterende ca. 150 medlemmer. Håndværkerforeningens formand, Svend Aage Suhr, har plads i Aalborg Erhvervsråd og omtalte i sin beretning det tætte samarbejde med kommunens nye erhvervsafdeling med Vibeke Stoustrup som afdelingsleder. Samarbejdet har bl.a. omfattet kommunens udbudsog indkøbspolitik, baseret på oplægget fra Håndværksrådet og parkeringsforhold for håndværkere i Aalborgs midtby. Aalborg Haandværkerforening har en fast tilknyttet konsulent fra Erhvervsafdelingen, Kjeld Kjærgaard Jensen, og også dette samarbejde med det offentlige tegner løfterigt. Foreningen ser det som en af sine hovedopgaver at medvirke til fokusering på erhvervsuddannelserne og har indledt et samarbejde med UU-Aalborg. Der er aftalt et gensidigt orienteringmøde i Håndværkerhuset i april med deltagelse af UU s vejledere. Aktiv og synlig Formanden omtalte det meget tætte og frugtbare samarbejde med Håndværksrådet, som med stor interesse følger udviklingen og aktiviteterne i Aalborg. I forbindelse med møder og projekter har foreningen fire gange haft besøg af embedsmænd fra Håndværksrådet. Aalborg Haandværkerforening ønsker at være aktiv og synlig i alle de fora, hvor der behandles emner af interesse for foreningens medlemmer, og er på nuværende tidspunkt repræsenteret i Virksomhedsudvalget SKAT, Brugerpanel Teknisk Forvaltning, Dialoggruppen Vækstforum, TV2 Nord s repræsentantskab samt i Håndværksrådets formandsforum. Tillidsposterne Blandt medlemsarrangementerne har været legatfesten 15. maj 2007, mødet med borgmester Henning G. Jensen, 14. november 2007 på Aalborg Handelsskole, hvor også Håndværksrådets direktør, Poul Mollerup deltog, samt en række kulturarrangementer med bl.a. virksomhedsbesøg. Medlemsbladet er overgået til nyt, støre format og udgives fire gange årligt i eksemplarer. Foreningens hjemmeside opdateres løbende og har stigende besøgstal. Aalborg Haandværkerforening har et fint samarbejde med Håndværkerhuset, hvor foreningens sekretariat er placeret. Huset havde i efteråret års jubilæum, der blev markeret med åbent hus og fest. Til bestyrelsen blev Peter Kinly, Nibe, nyvalgt, mens Allan Østergaard og Gert Spender blev genvalgt. Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Henrik Gertsen. Til repræsentantskabet blev Bent Melholt Andersen nyvalgt, og efter generalforsamlingen konstituerede repræsentantskabet sig med Frede Skrubbeltrang som ordfører og Poul Eriksen som stedfortrædende ordfører. På bestyrelsesmødet den 24. april konstituerede Aalborg Haandværkerforenings bestyrelse sig således: Svend Aage Suhr (SAS), formand Peter Kinly (PK), næstformand Allan Østergaard (AØ) kasserer Jens Rye Andersen (JRA), bestyrelsesmedlem Gert Spender (GS), bestyrelsesmedlem Jens Blauenfeldt (JB) bestyrelsesmedlem I tilknytning til konstitueringen blev tillidshvervene fordelt: Formand for Håndværksrådets Region Nord: SAS Håndværksrådets HIS udvalg: SAS Aalborg Erhvervsråd: SAS Brugerpanel Teknisk Forvaltning: SAS Virksomhedsudvalget SKAT: GS Bladudvalg: JB og SAS Hjemmesideudvalg: GS og SAS Aktivitetsudvalg, medlemsarrangementer: AØ og JB Sekretærfunktion: SAS Lokale- og husudvalg: GS, PK og SAS Bogholderi: AØ og Bent Melholt Andersen Fanebærer: AØ 5

6 6 VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ AALBORG GULVSERVICE APS GØRTLERVEJ AALBORG TLF BIL Kystens Perle Velkommen i en helt ny - gammel Restaurant Strandpavillonen - kom og se vores nye flotte lokaler samt et nyt og udvidet menukort. Glæder os til at se dig på Bådehavnsvej Aalborg Tlf AKTIVITETSKALENDER juni kl Bestyrelsesmøde 28. august kl Bestyrelsesmøde 24. september Medlemsarrangement - besøg hos Prinfo Aalborg 25. september kl Bestyrelsesmøde 8. oktober kl Medlemsarrangement 30. oktober kl Bestyrelsesmøde 30. oktober kl Repræsentantskabsmøde 12. november kl Medlemsmøde med borgmester Henning G. Jensen 26. november kl Andespil 27. november kl Bestyrelsesmøde 11. december kl Bestyrelsesmøde 160 års STIFTELSESFEST På RESTAuRANT ORKIDEEN Afholdes lørdag den 29. november 2008, kl Reserver allerede nu denne aften med festlig mad og stort orkester. Pris 200,- kr. pr. person Venlig hilsen Bestyrelsen Når det drejer sig om Grafisk Produktion er vi klar til samarbejde Prepress DTP Web Offsettryk Bogbinderi LYNGVEJ AALBORG TLF FAX BLAD NR prinfo: Grafiske virksomheder der samarbejder indenfor IT, indkøb, markedsføring, produktion og kompetenceudvikling.

7 Traditionernes fest Af Poul Krabbe Oldermand Ib Kjeldsen, Aalborg Tømrer- og Murerlaug, overrakte legater til tømrer Henrik Skytte Thomsen og murer Simon Lykke Siden 1984 har Aalborg Haandværkerforening holdt legatfest 22 gange og siden 2004 i byrådssalen med Aalborg Kommune og borgmester Henning G. Jensen i værtsrollen. Traditionen er gradvis blevet opdateret, men festens omdrejningspunkt er stadig belønningen af dygtige, nyudlærte håndværkere. Den 20. maj blev 16 af dem hædret med legatportioner på kr. 8 fra Aalborg Haandværkerforening og 8 fra laug og mesterforeninger. Samtidig fik 4 seniorer speciallegater på kr.. fra Nibe og automekanikeren Anders Jørgensen fra Gandrup. Begge legater på kr. blev indstiftet af Aalborg Kommune i Thorvald Odgaard takkede for æren og de personlige borgmesterord med en engageret hilsen : -Det glæder mig, at I påskønner et par danske hænder. Det meste af det, der bærer påskriften Dansk Design og Made in Denmark bliver lavet af Tjenerfaglærer Helle Schaltz-Andersen modtog Aalborg tekniske skoles underviserpris. hænder andre steder og ofte underbetalte hænder. Vicedirektør Keld Skovsgaard fra Aalborg tekniske skole overrakte Aalborg tekniske skoles underviserpris til tjenerfaglærer Helle Schaltz-Andersen og begrundede bl.a. valget med: Helle skaber et fantastisk undervisningsmiljø ud fra parolen: Støt de svage og giv de stærke udfordringer. Med den smukke byrådssal som ramme, en veloplagt borgmester som vært og uddeler af to af de store legater, Peter Reinau som konferencier og velklingende underholdning fra Aalborg Haandværker-Sangforening under ledelse af den legatfestdebuterende Sarah Marie Bech omgivet af forventningsfulde unge og deres familier blev det endnu en festlig aften. Borgmester Henning G. Jensen uddelte legaterne til Årets æreshåndværker i Aalborg og Aalborgs iværksætterlegat til unge håndværkere til henholdsvis kunstneren Thorvald Odgaard Aalborg Haandværker-Sangforening i manegen i byrådssalen 7

8 Guldet ligger ikke i Aalborg - det sidder lige her de dygtigste lærlinge i Aalborg. Det er jer, der skal være håndværkets fremtidige repræsentanter og ambassadører og være med til at skabe udvikling og vækst. Det er godt at opleve, at der sættes pris og fokus på det gode håndværk, for at fremhæve den værdi, der ligger i traditionen og de store muligheder, der er i fremtiden. Lærerne har inspireret og motiveret jer med ny viden og fastholdt jeres engagement gennem et langt uddannelsesforløb på skolen. Virksomhederne og jeres læremestre har givet deres praktiske og faglige viden videre, deres kendskab og erfaring til det, der nu er jeres fag og som I skal være med til at tage ansvar for i fremtiden. Niels-Erik Lundvig Guldet ligger i Aalborg! Det var en avisoverskrift fra den anden dag og handlede om fodbold. Jeg vil sige Guldet sidder i Aalborg byrådssal i aften. Sådan indledte formanden for Håndværksrådet, Niels-Erik Lundvig, sin tale til legatfesten og fortsatte: Det er fantastiske, at være blandt så mange dygtige og ambitiøse unge mennesker her i byrådssalen i aften Legatfesten giver os i dag mulighed for at fremhæve de dygtige nyuddannede - som gode eksempler for alle fag. I er nu rollemodeller for jeres fag og i særdeleshed for de kommende generationer af faglærte og for de unge, der står og skal vælge uddannelse. I har ydet det bedste og opnået ekstraordinære flotte resultater. Det vil jeg ønske jer tillykke med. I er samtidig gode eksempler på kvaliteten af vores erhvervsuddannelser hvor jeres viden og kunnen er udviklet med et stort engagement fra jeres egen side - i kombinationen med virksomhedspraktik og undervisning på skolen. Den måde som I har erhvervet jeres viden og erfaring på er en særlig dansk kompetence og værdi - som vi er kendt for verden over det at arbejdsmarkedet tager et stort medansvar for, at der uddannes den faglærte arbejdskraft som samfundet har brug for. Derfor er det meget vigtigt for mig, at vi i aften husker at sige mange tak og tillykke til mestrene i virksomhederne og lærerne på teknisk skole, der alle har bidraget til, at vi kan fejre jer i dag. I Danmark har vi nogle af verdens bedste erhvervsuddannelser det er vi stolte af i Håndværksrådet. Det er de også i håndværker- og industriforeningerne, der følger arbejdet og indsatsen på erhvervsuddannelsesområdet meget tæt som her i Aalborg. Erhvervsuddannelserne er meget centrale for Håndværksrådet det betyder meget, at vores medlemmer og erhvervslivet generelt har adgang til højt kvalificeret faglig viden. Det gør, at de kan klare sig bedre i den globale konkurrence. I Håndværksrådet har vi således gjort det til vores mærkesag i 2008 at være med til at styrke erhvervsuddannelsernes image. Det gør vi ikke mindst sammen med håndværker- og industriforeningerne, der gør en stor indsats lokalt. Arbejdet skal være med til fremover at sikre den høje kvalitet af faglært arbejdskraft, som danske virksomheder er vant til at kunne rekruttere fra erhvervsskolerne. I aften fester vi for de nye svende. Allerede i morgen vil vi tænke på at videreudvikle os, blive bedre til det, 8

9 vi kan, og gøre os klar til kommende udfordringer og forandringer. Vi skal møde forbrugernes nye behov. Vi skal udvikle vores håndværk og udvikle vores produkter, så de matcher morgendagens efterspørgsel på nye løsninger det kræver omstillingsparathed og mod. Her er en god uddannelse et af de bedste værktøjer, I kan have med jer i livet. Så kan I hele tiden bygge videre på den og gå mod nye udfordringer med selvtillid. I Danmark har vi en stærk selvstændighedskultur. Den er vi tæt på i Håndværksrådet. Langt de fleste af vores medlemmer er selvstændige og ejere af små og mellemstore virksomheder. Jeg tror, at mange af jer en dag vil vælge at starte egen virksomhed. Det er der flere og flere der gør og det kan være en af hemmelighederne tibag, at vi gør det godt i Danmark. Vores selvstændighedskultur og det fokus, der er på iværksættere, vil være med til at skabe vores fremtidige vækstgrundlag. I Aalborg er I med til at styrke iværksætterkulturen og sikre det fremtidige råstof, bl.a. ved uddelingen af Aalborgs iværksætterlegat. Hos jer dygtige håndværkere der er hædret i aften ligger der et stort reservoir af viden og erfaring, der er klar til at bliv brugt og sat ind i nye sammenhænge. Så gå ud og brug jeres viden og vis vejen med jeres dygtighed og engagement, sluttede Niels-Erik Lundvig. Ny forening i Region Nord Håndværkerhuset lagde lokaler til, da Aalborg Haandværkerforening den 21. april var vært for generalforsamlingen i Region Nord. Regionsformand Svend Aage Suhr bød velkommen til det nye regionsmedlem Thisted Håndværkerforening. Det var til gengæld den eneste, der var repræsenteret til generalforsamlingen udover værtsforeningen. Fra de øvrige, Skagen, Nykøbing og Hobro, var der afbud. Svend Aage Suhr orienterede om de erhvervspolitiske aktiviteter i Aalborg Haandværkerforening og om samarbejdet i Håndværksrådets HIS-udvalg. Fra Håndværksrådet deltog foreningskonsulent Thomas Birger Hansen, der fortalte om håndværker- og industriforeningerne som det lokale arbejdsgiverfællesskab, hvor erhvervsfolk mødes i et tværfagligt netværk for at igangsætte og præge den lokale og regionale erhvervspolitik. Aalborg Haandværkerforenings formand blev genvalgt som regionsformand og blev valgt til Håndværksrådets repræsentantskab. Der blev lyttet opmærksomt under talen 9

10 Legatmodta Aalborg Haandværkerforenings legater tildeles: Bygningsmaler Pia Vestermark - Vodskov Malerforretning ApS Murer Uffe Andersen - Vodskov murer- og entreprenørforretning Tømrer Martin Rytter Andersen - Leif Madsen A/S Elektriker Benjamin Bay Appel - Uggerly Installationer A/S Frisør line Hald Randrup - Poul M. VVS montør Rasmus Winther - Nøddelund VVS Rustfast klejnsmed Rene Bo Danielsen - SFK Danfotec A/S Skorstensfejer Stefan Søndergaard Larsen - Allan Østergaard. 10

11 gere 2008 Laug/mesterforeningens legater tildeles Bygningsmaler Charlotte Bloch Sachse - Klarup Malerforretning Elektriker Jesper Knudsen - Erik Fals A/S Tømrer Henrik Skytte Thomsen - Holt Byg ApS Murer Simon Lykke - Simonsen & Wendt A/S Kleinsmed Henrik Willumsen - Maskinfabrikken Fuglsang A/S Frisør Stine Jensen - Salon Cherie Bager Martin Bager Nielsen - Bauns Bageri (fraværende) VVS tag og facade Dion Dragsgaard Nielsen - Uggerly Installation A/S. 11

12 Af Poul Krabbe Elektrikeren, der blev kunstner og håndformer Nibenitten Thorvald Odgaard har to gange i 1995 og 1999 modtaget Aalborg Kommunes Pris for kunst i byggeriet. Efter Nibe er blevet en del af storkommunen har han kvalificeret sig til titlen Årets æreshåndværker i Aalborg, og 20. maj begrundede borgmester Henning G. Jensen valget af kunstneren, altmuligmanden og samfundsdebattøren til den hæderfulde titel. Det var femte gang, prisen og legatet, indstiftet af Aalborg Kommune, blev uddelt til en i Aalborg Kommune aktiv håndværker, som gennem sin faglige dygtighed og evne til at videregive den i særlig grad har medvirket til at holde sit fags traditioner i hævd. Lige i tilfældet Thorvald Odgaard er det en snirklet sag at definere den faglige dygtighed og sætte navn på faget. Ganske vist har han et svendebrev som elektriker (på forældrenes absolutte anbefaling, skønt knægten hellere ville noget mere kreativt), men bortset fra læretiden hos Ryø og halvandet år på Aalborg Værft er det ikke elektrikerfaget, han har udfoldet sig inden for. Til gengæld har han i sin kunst dyrket grænsefladerne til håndværk som keramiker, murer, tømrer og stenhugger. Skal der sættes et enkelt fag på som begrundelse for æreshåndværkertitlen, bliver det imidlertid håndformer, og den tradition, Thorvald Odgaard i særlig grad har holdt i hævd og videreformidlet er bronzestøbning. Kunsten at støbe I 1979 flyttede Thorvald Odgaard fra Aalborg og keramikværkstedet i Lille Nygade til Nibe og et nybygget hus. Renten steg til 21%, og keramikeren fattedes penge. -Jeg skulle have et job, og det kunne ikke gå for hurtigt. Men samtidig skulle det helst være et sted, hvor jeg også kunne lære noget nyt. Så jeg henvendte mig lige efter påsken 1979 på DESMI s støberi i Nibe, hvor en del af de erfarne folk fra De Smithskes tid arbejdede med at støbe bl.a. store skrueblad til skibe og pumpehuse i søvandsbestandig, aluminiumslegeret bronze. De manglede ikke folk, da jeg henvendte mig, men der gik kun et uge. Så kom jeg i gang. På støberiet startede Thorvald Odgaard helt fra bunden med at fremstille kerner, der skulle lægges inden i godset forud for sandstøbningen. Det var han så ferm til, at han blev opgraderet, og som medlem af SID fik han dispensation til optagelse i Metal og retten til at kalde sig håndformer. -Jeg lærte utroligt meget i det halvandet år, jeg var hos DESMI. Samtidig med at jeg var med til at holde de gamle støbeteknikker i hævd, prøvede jeg at tilføre noget nyt; at fremstille figurerne i flamingoplader og polyuretanskum, der så blev smeltet væk i sandkassen af den hede bronze. I 1984 fremstillede jeg det første springvand med fugle. Det var hos Morsø, og siden har jeg støbt masser af figurer hos Aalbæk Metalstøberi og Hanssons Metalstøberi i Blære, fortæller den 64-årige prismodtager. At kende teknikkerne -Jeg er rigtig glad for at blive kaldt håndværker inden for områder, jeg ikke har svendebrev på. Jeg er sådan en, der laver kunst og håndværk og tager aktiv stilling til det omgivende samfund, fordi jeg har nogle historier, jeg gerne vil fortælle. Det gør det ikke lettere for mig selv, at jeg vil være med i alle processerne, og at jeg vil Thorvald Odgaard lytter andægtigt til borgmesterens legat-tale løse f.eks. store udsmykningsopgaver i det offentlige rum helt frem til og med opstillingen. At kende teknikkerne giver adgang til nye muligheder. Og så er der jo altså det med at komme ud på de andres arbejdspladser. Alene det at være på en byggeplads er en oplæring i at omgås mennesker. Fornemmelsen for byggepladserne og respekten for deres håndværkere blev afprøvet, da Thorvald Odgaard i 1993 af Boligselskabet Østparken blev valgt til at udsmykke gavlene ud mod Østre Allé på boligblokkene i Drejøgade, Hjortøgade, Lyøgade og Strynøgade. -Murerne var i gang med at renovere boligblokkene, og jeg kørte ud ad Østre Allé i håb om at få en god idé. Da jeg så skiltet Drejøgade og opdagede, at de tre næste gader også var opkaldt efter øer i det sydfynske øhav, besluttede jeg at udsmykke gavlene med øernes profiler i farvet murværk. Så tog jeg hjem til Nibe og byggede modeller og tegnede øerne ind i forbandt. Så langt så godt. Men hvordan ville murerne reagere? Ordet kunst klinger ikke lige godt i alle håndværkerører. 12

13 Lige ved frokosttid den efterfølgende dag kørte Thorvald ud til byggepladsen. Murerne befandt sig med madpakkerne i skurvognen, og kunstneren ventede udenfor, inden han tog mod til sig og bankede på døren. Han havde modellerne med, viste dem frem og stillede spørgsmålet: Tror I, det er noget, der kan laves?. Svaret var: Det kan det måske nok. Så gik Thorvald igen. Ud i bilen og hentede den kasse øl, som muligvis kunne skabe forståelse for en udvidet dialog. Sådan blev det samarbejdsprojekt sat på skinner - og ved færdiggørelsen belønnet med kommunens pris for kunst i byggeriet. Keramikken og musikken Træhåndværket i store dimensioner blev afprøvet i 1980 erne. Fra DSB s oplagsplads i Aalborg skaffede Thorvald Odgaard en lastbilfuld gamle sveller, der enkeltvis var så tunge, at der skulle to mand til at bære en svelle. I de følgende år blev de med motorsav og stemmejern omskabt til skulpturer. Nogle af dem med dekorationer af keramik og rustne stålplader som vinger; andre som f.eks. Syndebukken i Aalborg Kunstpavillons gård var bestillingsopgaver. Tanken om, hvor mange vidt forskellige mennesker, der i tidens løb havde passeret hen over svellerne på den nordjyske banestrækning var i sig selv en inspiration. Tilbage til begyndelsen. Hvordan blev elektrikeren kunsthåndværker med eget keramikværksted i Aalborgs midtby? Jo, han havde altid haft lyst til at arbejde med ler, og så kontaktede han to erfarne, nordjyske keramikere: Kyhn fra Skørping og Thorhauge fra Sebbersund. De lærte ham det grundlæggende, og Kyhn sagde: Hvis du hver uge kan lave og sælge 50 thepotter, der er til at hælde af og ikke vejer for meget, så kan du nok leve af det. Og fra thepotterne (ikke 50 om ugen) bredte keramikhåndværket sig hen mod kunsten Thorvald har altid været til musik. I 1960 erne spillede han pigtrådsmusik, og i Lille Nygade tiden fik jazzen for alvor greb i ham og hans trommespil. Her mødte han musicerende billedkunstnere som Jørn Særker Sørensen, Kaj Vestergaard og Karsten Amstrup, og gradvist kvalificerede elektrikeren og keramikeren sig til at blive optaget i kunstnergruppen Sæhrimner. For ikke at glemme den morskab, der er så vigtig en del af hans gode liv, bør det tilføjes, at Thorvald Odgaard også har betjent trommerne i Sigfreds Fodvarmere Thorvald Odgaard på hjemmebane med en muslingeskals-skulptur, der kombinerer sten og bronze. 13

14 Annonce 9x12,5 cm CMYK 18/02/05 12:46 Side 1 14 PALLE MØRCH ApS Varmeregnskaber Koldtvandsregnskaber Varme- og varmtvandsmålere Brugsvandsmålere Energimålere Servicering af alle målertyper ISO 9001 certificeret»hasserisgaarden«box 317 Hasserisvej Aalborg Fax Otto Mønsteds Vej Aalborg SV Tlf AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Kompetenceudvikling Sæt fokus på kompetenceudvikling i din virksomhed. Kontakt Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet på telefon , hvis du vil vide mere eller guides videre. Vi har informationsmateriale på vort kontor, Kattesundet 20, 9000 Aaalborg. Vidste du, at din elektrikerlærling kan uddannes inden for Bygningsautomatik på Aalborg tekniske skole? Nordjysk Netværk Aalborg Haandværkerforening er nu medlem af foreningen Nordjysk Netværk som har 250 medlemmer i regionen. Se yderligere på HJEMMESIDE Foreningens medlemmer og interessenter kan læse om foreningens aktiviteter samt artikler fra medlemsbladet på hjemmesiden. Der findes også informationer om foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om rabatordninger. Der er endvidere links til Håndværksrådet, Pension for Selvstændige og Varelotteriet. Adressen er: BLAD NR Specialefag: IBI Intelligente installationer Ventilation, varme og køl Sikring, overvågningsnetværk Energiteknik IBI/CTS Elsikkerhed Love og regler For yderligere information kontakt Praktikpladskonsulent Kurt Dahl på eller se mere om elektrikeruddannelserne på Øster Uttrup Vej 1 Postboks Aalborg Tlf

15 Højdespringer med fødderne på jorden af Poul Krabbe nysgerrighed udfordret sig selv med opgaver, der ligger ud over, hvad der fra lærernes side er forlangt. Fagligt godt håndværk og stor tålmodighed kombineret med livserfaring og et smittende humør gør ham til en god repræsentant for sit fag. På ét punkt blev legatfesten afgørende fornyet: Aalborg Haandværkerforening uddelte for første gang et legat på kr. til Håndværkets Højdespringer. Legatet uddeles til en nyuddannet, der enten har opnået et bemærkelsesværdigt resultat til svendeprøven, med et positivt sindelag har gennemført uddannelsen under besværlige forhold eller på anden måde kan tjene som et forbillede for andre med håndværkerdrømme. Den første højdespringer blev den 52-årige serviceskomager Helge Larsen, der som voksenlærling er uddan- net hos Skomadsen i Vingaardsgade (serviceskomager Flemming Madsen). Under hele uddannelsen har Helge Larsen boet i Århus, og svendeprøven er udført på Frederiksberg Tekniske Skole. Inden for de seneste syv år er han den første udlærte serviceskomagersvend med Aalborg-læreplads. Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage Suhr, begrundede legatet på de kr. til den humørfyldte skomager som i øvrigt allerede har etableret sig som selvstændig i Århus: -Helge Larsen har med stor faglig MEDLEMSARRANGEMENT Besøg hos Nykredit Mødested: John F. Kennedys Plads, 9000 Aalborg Svend Aage Suhr overrakte prisen til serviceskomager Helge Larsen, Håndværkets Højdespringer Ikke bedre, men hårdere Da håndværkerforeningens udsendte medarbejder efterfølgende ønskede Helge Larsen tillykke med legatet og den ny tilværelse som selvstændig serviceskomager i Århus, kom også forklaringen på, at han i så sen en alder gik i lære - og at hans mester Madsen har glædet sig over, at lærlingen fra den første dag var usædvanligt velkvalificeret: -Jeg havde arbejdet med ortopædiske sko i mange år, men lønnen var begrænset, fordi jeg ikke var svend. Så besluttede jeg at gå i lære og fandt ud af, at Skomadsen i Aalborg godt ville have en lærling. Hvis ikke der var så langt fra Århus til Aalborg, ville jeg allerhelst have fortsat som svend hos Madsen, for bedre mester findes ikke. -Heller ikke nu, da du selv er blevet mester? -Nej, ikke bedre, men hårdere. Onsdag den 8. oktober 2008, kl Programmet består af rundvisning i den smukke gamle nyrestaurerede bygning, samt orientering om Nykredits aktiviteter. Efterfølgende spisning. Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl på telefon , eller Senest den 1. oktober Max. deltagerantal: 40 Venlig hilsen BESTYRELSEN 15

16 16 Selskabslokaler og Diner Transportable Fra 20 til 2000 couverter ud af huset Restaurant ORKIDEEN Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst Fax Tlf RENGØRING KANTINEDRIFT FACILITY SERVICE Gasværksvej 26 A LANDSDÆKKENDE Sofiendalsvej Postboks Postbox DK-9200 DK-9100 Aalborg SV Tlf. Tlf. (45) AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Gratis rådgivning Du kan få gratis it-rådgivning ved at gå ind på og udfylde en test, der tager temperaturen på din virksomheds it-anvendelse. Når du har besvaret test-sprøgsmålene, får du med det samme en rapport, der kommer med gode råd til, hvordan netop din virksomhed kommer videre. IT-TANKEN støttes økonomisk af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings e-business indsatspulje til små virksomheder. Tjek din virksomhed gratis Står udbyttet mål med indsatsen? Du har sikkert allerede en god fornemmelse af, hvor din virksomhed bliver stærkere. Men hvad skal der til og hvor kan det egentlig betale sig at sætte ind med forbedringer? Med STATUS får du et overblik over din virksomheds tilstand samt en handlingsplan for, hvordan du mest effektivt forbedrer virksomheden og bundlinien. Erhvervslivets håndværkerfirma Søren Bernhard Aut. VVS INSTALLATØR Mineralvej 21 A 9220 Aalborg Tlf: Fax: Tal forretning med os også om søndagen Erhverv Direkt A S ANTON LASSENS EFTF. A/S MALERFIRMA Ring og få en konstruktiv dialog med en erhvervsrådgiver, når det passer dig. Erhverv Direkt har åbent mandag til fredag kl og lørdag og søndag kl Ønsker du at blive tilmeldt, kontakt Aalborg Afdeling, Algade 53, telefon TØMRER SNEDKER MURER Håndværkervej 9 Postbox Aalborg Tlf Fax BLAD NR

17 Mekanikerlærlingen, der overtog sin læreplads -Det var en drengedrøm at blive selvstændig, min egen herre, og jeg har altid tænkt, at jeg ville tage det sidste skridt, hvis muligheden bød sig. Det tænder mig at få tingene til at fungere og at se resultaterne af det. Sådan siger automekaniker Anders Jørgensen, Gandrup, der til Aalborg Haandværkerforenings legatfest modtog Aalborgs iværksætterlegat. Selvstændigheden blev realiseret i juli 2003, da Anders Jørgensen overtog sin arbejdsplads, First Stop på Amalienborgvej i Nr. Uttrup. 1. april 2006 etablerede han sig med Auto-Net Nord i Gandrup og beskæftiger i dag fem mekanikersvende og en lærling på autoværkstedet, First Stop dækcentret, undervognscentret og pladeværkstedet foruden Shell tank og butik. Iværksætterlegatet blev indstiftet af Aalborg Kommune i 2004 og tildeles en yngre, håndværksuddannet iværksætter, som gennem etablering af egen virksomhed i Aalborg Kommune har vist evnen til at omsætte idé til handling og kan tjene som forbillede for andre med selvstændighedstrang. Fra skole til mesterlære Anders Jørgensens vej mod selvstændigheden led ellers et knæk allerede på Aalborg tekniske skole i Efter at have gennemført efg-basisforløbet, ville han fortsætte på automekanikeruddannelsen, men det var der mange andre, som også ville. Da der blev trukket lod om de eftertragtede uddannelsespladser, tabte Anders lodtrækningen. Det slog ham ikke ud, så han kontaktede mekanikeren Simon Krogh i hjembyen Gandrup og kom i mesterlære i den virksomhed, som han 18 år senere overtog og udbyggede. Som nyuddannet svend blev Anders Jørgensen værnepligtig hos Hærens Materielkommando i Vordingborg og siden sergent i Viborg. Da militærtiden sluttede, vendte han hjem til Gandrup og havde i et par måneder arbejde på byens elementfabrik og teglværk, inden han tog mekanikeruddannelsen i brug seks år på Mitsubishi-værkstedet i Nørresundby og derefter halvandet år hos Mikkel Nørgaard i Vester Hassing. -Det var, mens jeg var hos Mikkel Nørgaard, jeg blev tilbudt ansættelse hos det nyoprettede værksted og dækcenter First Stop i Nr. Uttrup. Jeg var med i den spændende startfase og fik for alvor smag for at blive selvstændig, og da muligheden bød sig i juli 2003, slog jeg til. af Poul Krabbe Tre år senere ville Anders Jørgensens læremester, Simon Krogh, på pension og tilbød lærlingen at overtage værkstedet og tanken på Aalborgvej i Gandrup. Sådan blev ringen sluttet. Iværksættertrangen tog fart. Medarbejderstaben voksede støt, og kunderne til værkstedet og dækcentret kom stadig længere væk fra. I dag er der mange faste kunder fra Nørresundbyområdet, der tager til Gandrup, og Auto-Net Nord har tre lånebiler, så de også kan komme hjem, mens mekanikerne tager sig af deres biler. Kunderne i centrum Når den nu 35-årige iværksætter skal beskrive sin arbejdsdag, siger han: Der er noget administration, selv om jeg har en kontordame, men jeg ser primært mig selv som værkfører og som ham, der har ansvaret for, at kunderne føler sig godt behandlet. Det hele handler jo om kunderne, og jeg har ikke lyst til, at virksomheden skal vokse så meget, at jeg ikke får tid til at tage mig ordentligt af dem. Siden starten i Gandrup har Anders Jørgensen altid haft en lærling. En overgang endda to.( Hvis vi ikke tager lærlinge, får vi heller ingen dygtige svende i faget, og dem er der brug for ). Den første lærling er nu blevet svend, og mester har lovet ham en autoteknikeruddannelse. Der er kontinuitet i tingene. En af de svende, Jens Justesen, som i sin tid var med til at uddanne ham, er stadig på værkstedet og kan i år fejre 40 års jubilæum. Iværksætterlegatet på kr. blev med det samme øremærket: -Jeg har lovet min kone, som i det daglige passer tankstationens butik, og mine to børn, at vi skal en tur sydpå sidst på året. Det synes jeg, vi har fortjent, og knægtene har aldrig prøvet at flyve - bortset fra frem og tilbage mellem vore arme. Anders Jørgensen foran sin travle iværksættervirksomhed i Gandrup 17

18 18 Skorstensfejermester Allan Østergaard Vesterled Aalborg Tlf Fax Carsten Stig Olsen # Pålæg og salater - dagens middag # Smørrebrød og anretninger # Alt i udskåret okse- og svinekød Alt hjemmelavet TLF Østerbro 58 - man-fre. Kl K.O. BAYER Aalborg Støvsuger Center SALG REPARATION SERVICE Cleankøb Danmarks største støvsugerkæde Netbutik: Tlf Boulevarden 10 - lige ved Algade AALBORG HAANDVÆRKERFORENING ERHVERVSPOLITISK FORENING FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI Besøg Håndværkerhuset Onsdage kl Arbejdende værksteder: smede træ/glas polster/sadelmager urmager maler Alle er velkommen BRUG AF FORENINGENS LOKALER Foreningens medlemmer har mulighed for at benytte vore lokaler til visse arrangementer. Kontakt formand Svend Aage Suhr på telefon , eller for yderligere oplysninger. GRATIS RETSHJÆLP Håndværkerforeningen har som noget nyt indgået aftale med Advokatfirmaet Jens Rye-Andersen således at der ydes gratis retshjælp til AAHF s medlemmer. Retshjælpen omfatter en gratis uforpligtende 1. konsultation. Retshjælp aftales med advokatkontoret, tlf Advokatfirmaet Jen Rye-Ander en Jesper Viholm s Eftf. Møderet for Højesteret Algade Aalborg Telefon / Telefax Giro Mineralvej Postbox Aalborg Tlf Fax Som lokalbank har vi meget at tilbyde din virksomhed - ring og hør nærmere! BLAD NR NØRRESUNDBY BANK Vesterbro 79 Tel

19 Medlemmerne på vej til detentionen. Besøg på Politigården Tyve af foreningens medlemmer havde et vellykket besøg på Politigården i Aalborg den 12. marts. Vi fik den store rundvisning på gården med fremvisning af køretøjer og materiel. Vi aflagde også et koldt besøg i detentionen. For flere af medlemmerne var det første gang. Der blev også givet en orientering om politireformens virkning på dagligdagen for de ansatte i politiet og borgerne. Alle parter venter spændte på at reformens positive hensigter kommer til syne. Der var meget stor spørgelyst fra medlemmerne, også nærgående spørgsmål, som alle kunne besvares præcist. Det var en god aften. MEDLEMSARRANGEMENT Besøg hos Prinfo Aalborg Tid: Onsdag den 24. september 2008, kl Vi vil få lejlighed til at se hvordan et topmoderne trykkeri fungerer. Mødested: Vi mødes på firmaets adresse Lyngvej 5, kl Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag kl på telefon , eller Senest den 17. september Venlig hilsen BESTYRELSEN 19

20 Pension & Tryghed Hos PFS får du pension og tryghedsordninger, der er skræddersyet til selvstændige og deres familie ID-NUMMER Kontorente på 5,5 % efter skat i 2008 Sundhedssikring, der sikrer straks-behandling på privathospital Tab af arbejdsevne-forsikring Gratis - og løbende rådgivning om dine pensionsforhold NYHED! Velfærdspakkens sundhedssikring dækker nu også behandling af tidligere lidelser i "bevægeapparatet" samt cancer - der er opstået før forsikringen er trådt i kraft. Bestil materiale på: - eller send en mail til - stiftet af Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq Smallegade Frederiksberg - Tlf Fax Afs.: Aalborg Haandværkerforening Kattesundet Aalborg

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MARTS 2008 NUMMER 1 INDHOLD Formanden har ordet Velkommen til Nibe og Hals De holder skomagerfaget i livet Fra måtter til sko Udbud og licitatoner Et»håndværkerkort«kan

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING SEPT. 2008 NUMMER 3 INDHOLD Formanden har ordet»min by - ren byfin håndværker kontra jævn akademiker«ny frisør-oldermand med uddannelsesfokus Legatpenge er brugt til Miniby

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MAJ 2007 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Håndværkerne er efterspurgte - også på ægteskabsmarkedet En fest der højner håndværkets status Legatet som hyldest til iværksætterens

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING NOV. 2008 NUMMER 4 INDHOLD Formanden har ordet Medlemsarrangement Tidens gang med»urmageren fra Klokhuset«ASE og Håndværkerforeningen indleder samarbejde Kommunal udbuds

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2009 NUMMER 2 INDHOLD Formanden har ordet Haandværkerforeningen gik styrket ud af 2008 Medlemsarrangement på Restaurant Orkideen Nu kan det da vist ikke blive bedre

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Ideer, knofedt og resultater

Ideer, knofedt og resultater Ideer, knofedt og resultater Man kan nå langt med netværk og samarbejde 1 Protest, fest og erhvervspolitik Da Aalborgs håndværksmestre den 29. november 1848 blev indbudt til møde i Den Borgerlige Forenings

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING SEPT. 2009 NUMMER 3 INDHOLD Formanden har ordet 90 år og æresmedlem Den ny fane Malerpigernes massive legatsejr Kreativt håndværk med fysisk aktivitet Hun valgte det, hun

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Din forening dine fordele

Din forening dine fordele Din forening dine fordele 1 Vi er til for dig Aalborg Haandværkerforening er Nordjyllands største, tværfaglige erhvervspolitiske forening for små og mellemstore virksomheder inden for håndværk, byggeri,

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING JUNI 2010 NUMMER 2 Årets Højdespringer, den nyudlærte skorstensfejer Torben Reiche, lykønskes af sin kæreste, Heidi, til Aalborg Haandværkerforenings legatfest. (Foto: Michael

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

50.000,- ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING. a alborg ha andværkerforening INDHOLD 2009 NUMMER. Præmie. - se side 17... DEC. Formanden har ordet

50.000,- ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING. a alborg ha andværkerforening INDHOLD 2009 NUMMER. Præmie. - se side 17... DEC. Formanden har ordet ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING DEC. 2009 NUMMER 4 INDHOLD Præmie 50.000,- - se side 17... Formanden har ordet»mødested Aalborg«Gode råd om ejerskifte Legatmodtageren har sat kronen på værket Bagerparret,

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse over bilag

Indholdsfortegnelse over bilag Indholdsfortegnelse over bilag Bilag 1: Interview med Helge Bjørneboe Fynsk, Tømrerfaglærer, EUC Syd... 1 Bilag 2: Interview af nyuddannet tømrersvend hos Tømrer-snedkermester Juul Valentin, Simon Borch

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING

ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING ERHVERVS- OG MEDLEMSORIENTERING MARTS 2010 NUMMER 1 INDHOLD Formanden har ordet Generalforsamling Der er også vækstiværksættere i håndværkerforeningerne Praktikplads-præmien på 50.000 kr. virker Det er

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER

KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER KONFERENCE KOMPETENCECENTRE I LÆRENDE REGIONER 12. december 2007 Kontorchef Peter Høier Kontoret for livslang læring, Undervisningsministeriet Regeringen og arbejdsmarkedets parter har sat en ambitiøs

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region

FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Glostrup (Region Hovedstaden) Kaj Hylgaard FSD Bestyrelse Næstformand i FSD Ålborg (Region Nord) Arno Hansen Region Brancherådsmøde 2011-1 Comwell, middelfart. 12-13 apr. 2011 Deltagere Svend FSD Bestyrelse Formand i FSD Viborg (Region Midt) Christiansen Benny Eilstrup FSD Bestyrelse Bestyrelsesmedlem Roskilde (Region

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse

Når du søger ingeniører og konstruktører. Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører om rekruttering og fastholdelse Når du søger ingeniører og konstruktører Gode råd fra unge ingeniører og konstruktører

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft

Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft Sammen leverer vi fremtidens arbejdskraft - Værd at vide, når I gerne vil ansætte en elev tjek mere her! sde.dk/virksomhed Få et overblik over jeres muligheder Skal virksomheden godkendes som lærested?

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH

Fysiske rammer og pædagogik. Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Fysiske rammer og pædagogik Aalborg den 21. august 2013 Direktør Annette Ernst Lauridsen, AARHUS TECH Disposition Kontekst situationen på AARHUS TECH Flytte og byggeprocesser Fysiske rammer og pædagogik

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker

InfoNyt. Efterår 2013. Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker InfoNyt Efterår 2013 Uddannelserne til mediegrafiker og grafisk tekniker Jeres praktikpladskonsulent Skolen har praktikpladskonsulenter, der varetager kontakten og dialogen med virksomhederne. De bistår

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang

Tag en lærling. - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Tag en lærling - tips og gode råd til, hvordan du kommer godt i gang Sådan får I en lærling Denne pjece er for de virksomheder, der gerne vil uddanne lærlinge, og som derfor vil vide mere om, hvordan man

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid

Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Håndværksmestre hægtes af den digitale fremtid Lektor: - Små og mindre virksomheder risikerer at blive sat tilbage, hvis de ikke rider med på den digitale bølge I Danmark har vi i årevis bildt os selv

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 712113

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10

NYHEDSBREV! 1/2013 udsendt uge 10 KLYNGEKLUBBEN ODSHERRED er flyttet ind i Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland. Den første del af 2013 har i høj grad stået i flytningens tegn det har også betydet at nogen af de planlagte

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE

UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE UDDANNELSEN PÅ TEKNISK SKOLE Der er 35 tekniske skoler over hele landet, hvor du kan tage grundforløbet til elektrikeruddannelsen. Der findes 19 skoler, hvor du kan tage hele elektrikeruddannelsen inden

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere