Vindmølleindustriens årsberetning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleindustriens årsberetning 2008"

Transkript

1 Vindmølleindustriens årsberetning 2008

2 Foto: vestas wind systems a/s

3 indhold 3 inholdsfortegnelse Side 4-5 Direktørens beretning Side 8-10 Årets aktiviteter Side Den politiske situation Side The Talent Factory Side Bestyrelsen & sekretariatet Side medlemmer Foto: vestas wind system A/S Redaktionen er afsluttet den 12. marts 2008 Ansv. chefredaktør: Bjarne Lundager Jensen Redaktør: Helene Aagaard, Rune Birk Nielsen Redaktion: Hanne Jersild, Jakob Lau Holst, Anders Mika Dalegaard, Anja Pedersen Redaktionel bistand: Datagraf Client Publishing Layout og tryk: Datagraf Forsidefoto: LM Glasfiber A/S

4 4 direktørens beretning Med visionen om Vindstyrke 50 viste vi, hvordan Danmark kan nå 50 procent vindenergi i 2025 ved løbende at bygge og udbygge store, grønne kraftværker på havet og nye, velplacerede mølleparker på land. Vindstyrke 50 satte fokus på seneste års stilstand på vindmølleudbygningen i Danmark, hvilket også blev et hovedtema i valgkampen i november måned. Efter valget sendte regeringen et stærkt signal om, at der kommer handling bag ordene, da den oprettede et nyt Klima- og Energiministerium. Alligevel var 2007 ikke kun præget af begejstring. Det var samtidig året, hvor vi nåede at forholde os til tre forskellige energiministre. Det var året, hvor medierne var med til at puste til vindmøllemodstanden, og hvor der desværre blev skabt alt for meget uro om nye vindmølleprojekter i en række kommuner rundt omkring i landet. Men det lykkedes at få alle partier i Folketinget til at blive ved forhandlingsbordet og indgå et bredt energiforlig, der skaber fundamentet for en staet skelsættende år 2007 var en milepæl i vindkraftens historie 2007 var året, hvor hele verden for alvor satte klimaproblematikken øverst på dagsordenen ikke mindst takket være Nobelkomiteen, der valgte at give fredsprisen til Al Gore og FN s klimapanel. EU besluttede, at andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug skal øges til 20 procent i Herhjemme fremlagde regeringen en energistrategi, hvor målet er 30 procent vedvarende energi i Og så blev kimen lagt til den længe ventede energiaftale, der endelig efter mange måneders forhandling blev indgået i februar Vi havde en plan: Vindstyrke 50 At der var træghed på Christiansborg i forhold til at komme frem til en aftale på energiområdet betød ikke, at Vindmølleindustrien satte sig tilbage i sædet og ventede på udspillet. Vi kom i foråret 2007 selv på banen med en klar og stærk vision, kaldet Vindstyrke 50, der udvikler Danmark som kompetencecentrum for vindkraft.

5 direktørens beretning 5 Den primære barriere for fortsat vækst er adgang til nye talenter og arbejdskraft. Det bliver i høj grad de kommende års udfordring. bil udvikling med vindkraft frem til Alt i alt vil der i de kommende 5 år skulle bygges 1300 MW vindkraft på land og til havs og hermed sikres det, at fødekæden i vindmølleindustrien igen vil kunne fungere og forbedre industriens rammer, så den kan være på forkant med teknologiens udvikling og stadig fastholde Danmarks position som Wind Power Hub. Rødt kort til erstatningsordningen I den ny energiaftale er der imidlertid en knast, som ikke ligefrem vækker jubel i Vindmølleindustrien. Det gælder erstatningsordningen for naboer til vindmøller. Erstatningsordningen viste sig at være umulig at undgå, da Dansk Folkeparti insisterede på en sådan ordning fra start til slut Vi ønsker at gå konstruktivt ind i dialogen om ordningen, for hvis vi skal sætte nye møller op, er det vigtigt, at der hurtigst muligt kommer en afklaring på, hvad en erstatningsordning skal indeholde, og hvordan den skal defineres i den nye VE-lov, som træder i kraft primo Men ingen skal være i tvivl om, at vi er stærkt imod en særlovgivning, der diskriminerer vindmøller i forhold til andre tekniske anlæg. Vind er Danmarks vækstlokomotiv Behovet for et bredt og ambitiøst energiforlig stod længe lysende klart, også når vi vendte blikket mod udlandet. Vindkraftindustrien oplever i øjeblikket en vækst og efterspørgsel som aldrig før. Alene i Europa blev andelen af vindkraft i 2007 øget med 18 procent og nåede et niveau på MW. Det er tal, der taler for sig selv. Danske producenter sender i øjeblikket mølle efter mølle af sted til udlandet samtidig med, at der skyder produktionsfaciliteter op i fremadstormende lande som Kina, Indien og USA. Den primære barriere for fortsat vækst er adgang til nye talenter og arbejdskraft. Det bliver i høj grad de kommende års udfordring. Vindmølleindustriens sammenhængskraft Den store konkurrence og efterspørgsel stiller selvfølgelig store krav til alle vindmølleindustriens virksomheder. Det er essentielt, at værdikæden fungerer optimalt, så det store pres ikke forsinker leverancen af møller eller vigtige komponenter. Men vi skulle være gearet til at leve op til kravene. Et kendetegn ved branchen er, at den tænker og udvikler sig konstant med fremtiden som omdrejningspunkt. En konstant dialog om udfordringer og effektiv rekruttering er dét, vi som brancheorganisation gerne står i spidsen for året rundt for at hjælpe og guide vores medlemsvirksomheder til at opnå mest muligt på det hastigt voksende, globale vindenergimarked. En stærk brancheforening som vores med snart 200 medlemmer giver den nødvendige ballast til at møde fremtidens udfordringer. Når branchen i dag fremstår som en moden industri med det største vækstpotentiale, er det vigtigt, at vi sammen tager ansvar for den udvikling, vi er del af både nationalt og globalt. Derfor håber vi, at I alle vil deltage i samarbejdet og netværket i Vi glæder os til samarbejdet.

6 6 Verdens største vingeleverandør, LM Glasfiber har tolv fabrikker på verdensplan, heraf tre i Nordamerika. Her forlader endnu en vinge den Canadiske fabrik, som blev åbnet i begyndelsen af 2006 i byen Gaspé i Québec-provinsen.

7 7 foto: lm glasfiber A/S

8 8 årets AKTIVITETER Brancheforeningen kom tættere på medlemmerne i 2007 foto: siemens wind power A/S Vindmølleindustrien kom tættere på medlemmerne i 2007, både når vi var ude i verden og profilere industrien og herhjemme, hvor virksomhederne åbnede dørene for Vindmølleindustriens medlems- og netværksmøder. Vindmølleindustrien har sagt farvel til et imponerende år. Især når vi ser på medlemstallet. I dag repræsenterer Vindmølleindustrien 195 medlemmer. vækst i foreningen Vindmølleindustrien har de seneste år ændret profil til at være en egentlig brancheforening. Vi er nu bedre i stand til at favne den stadig bredere skare af medlemmer, som alle oplever væksten i vindkraftbranchen i disse år. Det er vigtigt, at vi som brancheforening er gode til at skabe et fællesskab, når medlemmer spænder så vidt, som de gør fra store vindmølleproducenter over energiselskaber til virksomheder, der producerer nødvendige komponenter til vindmøllen. Vindmølleindustrien satte i 2007 yderligere fokus på bredden ved at skabe et industrimedlemsudvalg, som skal rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat i at målrette medlemsaktiviteter i foreningens regi. Udvalget består af de til enhver tid siddende valgte industrimedlemsrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen i Vindmølleindustrien. Vi vil være bedre til at kommunikere til vores medlemmer. Hver måned modtager vores medlemmer et elektronisk månedsbrev, der rapporterer om foreningens egne aktiviteter. Desuden giver månedsbrevet en status på den seneste politiske udvikling. Vi har styrket den elektroniske nyhedsservice, Market Watch, der uge for uge giver medlemmerne en oversigt over markedsrelevante historier fra indog udland. Hvis man ikke har mulighed for at læse Market Watch, når nyhedsbrevet tikker ind i mailboxen, kan man altid finde nyhederne på forsiden af Vindmølleindustriens hjemmeside, Målrettet profilering I 2007 har vi fokuseret på at profilere den danske vindkraftbranche og specielt vores medlemmer. Blandt andet iværksatte vi fællesstande for vores medlemmer på store, velbesøgte internationale messer i samarbejde med European Wind Energy Association og Danmarks Eksportforening. Den første var European Wind Energy Conference 2007, som blev afholdt i Milano i maj måned. Med sine 5000 deltagere blev konferencen den største vindkraftmesse afholdt nogensinde i Europa. På den anden store messe, European Offshore Wind 07 i Berlin i december, havde fællesstanden om muligt en endnu bedre placering ved udstillingsind-

9 året der gik 9 fotos: CHristian t. jørgensen Klima- og energiminister, connie hedegaar d, bliver vist rundt af for eningens adm. dir ektør bjar ne lundager jensen på eow07. Også den svenske energiminister og vicestatsminister besøgte stande. her ses hun sammen med for eningens formand peter C. brun, vestas wind systems A/S. gangen. Konferencen trak 2000 gæster, hvoraf en høj andel af dem var politiske beslutningstagere, heriblandt energiministrene fra Sverige, Tyskland og England og Danmark. Der var 120 udstillere på konferencen, der også bød på offentliggørelsen af Tysklands første offshore-park. Vindmølleindustrien stod i 2005 fadder til offshore-konferencen, og Kaj Lindvig, A2SEA, som sidder i Vindmølleindustriens bestyrelse, var formand for konferencen i Berlin. Offshore-konferencen i Berlin var også en succes på den politiske front. Vindmølleindustrien fik organiseret et besøg af den netop nyudnævnte klima- og energiminister Connie Hedegaard på konferencen, som deltog i den officielle åbning og skrev sammen med energiministrene fra Sverige og Tyskland under på en samarbejdserklæring mellem landene om mere offshore-vindkraft. Umiddelbart efter ministerens tale og et pressemøde, blev Connie Hedegaard vist rundt blandt de danske stande, og mange af medlemsvirksomhederne fik hilst på ministeren. fart på forskning og netværk En styrkelse af virksomhedernes adgang til viden og forskning har også været et af vores fokusområder i Vindmølleindustrien er også sekretariat for partnerskabet Megavind, som sætter forskning og demonstration i centrum. Partnerskabets overordnede formål er at styrke det danske innovationsforspring inden for vindkraft. Den 11. maj 2007 præsenterede gruppen bag Megavind sine anbefalinger til en ny tresporet strategi for, hvordan industri og forskningsverden sammen kan igangsætte konkrete initiativer inden for komponenter, vindmøller og systemløsninger. Styregruppen præsenterede sin endelige strategi for regeringen i juni Du kan læse mere om partnerskabet Megavind på Vindmølleindustriens hjemmeside: Udover den øgede fokusering på forskning satte vi også internt i brancheforeningen i det forgangne år endnu større fokus på tværfagligheden og netværksaktiviteterne. For at medlemsvirksomhederne kunne lære hinanden bedre at kende gik vi i 2007 over til at afholde Wind Power Club-medlemsmøderne ude hos virksomhederne, og den første respons er, at deltagerne har stor glæde af at besøge andre virksomheder i industrien. Vi brugte Wind Power Club-medlemsmøderne til at stille skarpt på nogle særlige emner, som optog mange af vores medlemsvirksomheder i Globalisering, ledelse og vækst samt udviklingen på offshore-markedet stod derfor øverst på dagsordenen.»

10 10 årets AKTIVITETER Julemødet i december, der blev afholdt hos DONG Energy i Skærbæk, trak mange interesserede. Mødet, som omhandlede vækst, indeholdt blandt andet oplæg fra A2SEA A/S og C.C. Jensen A/S, og Vindmølleindustrien havde desuden inviteret Vækstfonden til at komme med gode ideer til, hvordan den kan hjælpe virksomhederne med at operere i den markante vækst, branchen oplever. Flere aktiviteter på vej I 2008 fortsætter vi vores arbejde med at styrke brancheforeningen. Arbejdet er ikke mindst nødvendigt, når man ser på de fremtidige vækstkurver, som industrien står overfor. Igen i 2008 vil vi afholde Wind Power Club-medlemsmøderne ude hos virksomhederne, hvor vi gentager succesen med at tage de emner op, som medlemmerne interesserer sig for nu og her. Derudover vil Vindmølleindustrien også være tovholder på otte vindkraftnet-møder, som har til formål at styrke samarbejdet mellem industrien og forskningsverdenen. Eksportfremstød og profilering af vores medlemsvirksomheder over for de relevante politiske aktører står igen øverst på vores dagsorden i Vi skal være med, hvor det sker. Som da vores nye medarbejder på medlemsområdet, Dorte Burin Møller, tog en del repræsentanter fra medlemsvirksomhederne med til Indien, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen og klima- og energiminister Connie Hedegaard deltog i seminaret Indo-Danish Energy Seminar. Seminaret var arrangeret af Vindmølleindustrien og Dansk Industri i samarbejde med Den Danske Ambassade i New Delhi, og arrangementer af den slags vil der også være meget mere af i Vi vil selvfølgelig igen være til stede på alle de vigtige internationale konferencer og messer, herunder EWEC 2008 i Bruxelles 2008 bliver også året, hvor vi for alvor kickstarter vores klimakampagne frem mod klimatopmødet i Den skal være med til at vise, at Danmark og Vindmølleindustrien har de bedste og mest innovative virksomheder inden for vedvarende energiteknologi. AKTIVITETSKALENDER 2008 Foreningen øger sine medlemstilbud i Her er nogle highlights. Januar Februar industrimedlemsforum Hvordan ændres værdikæden frem mod 2012? indien (officielt fremstød med statsministeren) vindkraftnet-møde Der skal to til tango, om forskningssamarbejder Juni August wind Power Club møde Europæisk Vinddag krystalkugledag: Find partnere til EUDP-projekter sommerskole på Århus Ingeniørhøjskole i samarbejde med Talent Factory Wind Power Club-møde COC08 Offshore Seminar Marts April lancering af Creative Offshore challenge 08 generalforsamling og årsmøde Talentprisen 2008 uddeles EWEC2008, Bruxelles, fællesstand Seminar: Vind som varmeleverandør September HusumWind konference: Vindmølleindustrien som vækstlokomotiv Oktober gwec Global Wind Energy Conference, Beijing, Kina, fællesstand November Wind Power Club julemøde Maj Wind Power Club-møde December klimatopmøde i Polen: Wind Power Works-kampagnen præsenteres

11 den politiske situation 11 foto: lm glasfiber A/S ENERGIFORLIGET: MW NY VINDKRAFT FREM MOD 2012 Den længe ventede energiaftale er nu på plads, og det samme er dermed fundamentet for en stabil udbygning med vindkraft i Danmark. Industrien kan nu trække i arbejdstøjet vel vidende, at rammerne er afklaret frem til Tilfredshed afløste 399 dages utålmodig trippen i energibranchen den 21. februar 2008, da samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten indgik forlig om den fremtidige danske energi- og klimapolitik. Vindmølleindustrien glæder sig over det brede energiforlig, der skaber fundament og rammer for en stabil udbygning med vindkraft i Danmark i de kommende år vind frem til 2012 nye havmøller 400 mw danmark med igen Forliget betyder, at der vil blive stillet 550 MW ny vindkraft op i de kommende fem år udover de 750 MW, der besluttet i forbindelse med 2004-aftalen. Dermed vil der i alt blive opstillet MW ny vindkraft frem til 2012 både på land og til havs, og vindandelen af elforbruget vil stige fra 20 procent i dag til ca. 27,5 procent. Der er nu igen skabt forhåbning om, at fødekæden i vindmølleindustrien kan fungere, og nye møller kan opstilles, testes og demonstreres i nærheden af de danske udviklingsafdelinger. En løbende dansk udbygning med nye møller har helt afgørende betydning for industriens muligheder for at på land mw på land mw skrotningsordning 350 mw rødsand II 200 mw horns rev II 200 mw i alt 1300 mw frem til 2012 Den nye aftale og den resterende del af den forrige energiaftale fra 2004 betyder, at der nu er planer om i alt MW ny vindkraft i Danmark frem mod 2012.»

12 12 den politiske situation udvikle morgendagens vindkraftteknologi, og for at Danmark kan fungere som et intelligent udstillingsvindue for vindkraft globalt. Samtidig vil energiforliget give et betydeligt løft til den danske omstilling til vedvarende energi. Aftalens mål er, at andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug skal øges fra 16,5 procent i dag til 20 procent i Alene de to nye havvindmølleparker, der ifølge aftalen skal være opstillet i 2012, vil kunne forsyne ca husstande med grøn energi, svarende til næsten fire pct. af det danske elforbrug. Styrkelse af den lokale forankring Med aftalen er der desuden taget de første skridt til at sikre, at den fremtidige udbygning på land i højere grad end i dag forankres lokalt. Der er indgået aftale om, at der skal udarbejdes en model for lokalt medejerskab i forbindelse med en ny VE-lov, som træder i kraft 1. januar Det er industriens holdning, at de styrkede muligheder for medejerskab vil fremme den lokale opbakning til nye vindmølleparker og sikre, at udbygningen med vind kan gå hånd i hånd med lokale ønsker. Malurten i aftalen er planen om at indføre en erstatningsordning, der skal give naboer til vindmøller erstatning for eventuelt tab af ejendomsværdi. Branchen er uforstående over for, at vindmøller skal behandles anderledes end andre tekniske anlæg, når alle miljø- og afstandsregler i øvrigt overholdes. Men nu, hvor ordningen er en politisk realitet, vil Vindmølleindustrien gå aktivt ind i arbejdet med at få skabt nogle rammer, der kan fungere i praksis, og som ikke bliver en barriere for den fremtidige vindmølleudbygning på land. Energiforliget omfatter perioden Læs mere om forliget på Energistyrelsens hjemmeside Endelig kom energiforliget Det betyder aftalen for vindkraft: Det lod vente på sig, men enighed blev der. Til det sidste var der spænding om, hvorvidt det kunne lykkes at få regering og opposition til at mødes. Vejen frem til det endelige forlig har været usædvanlig og uventet lang. Der skulle gå 399 dage, fra regeringen præsenterede sit udspil den 19. januar 2007 til, at samtlige partier i Folketinget, undtagen Enhedslisten, den 21. februar 2008 indgik aftalen. Forventningen var ellers, at energiaftale ville være på plads inden sommerferien Det lykkedes lige akkurat ikke. Herefter blev forhandlingerne blandt andet på grund af ministerrokade i september og folketingsvalg i november først genoptaget i december med Connie Hedegaard for bordenden som nyudnævnt klima- og energiminister. 2 nye havmølleparker på 200 MW hver til idriftsættelse i MW på land i henholdsvis Pristillægget på nye vindmøller på land forhøjes til 25 øre/kwh i fuldlasttimer + 2,3 øre/kwh i balancering + 0,4 øre/kwh til en lokal grøn fond yderligere fast ekstra tillæg på 8 øre/kwh i fuldlasttimer til vindmøller under den igangværende udskiftningsordning garantifond på 10 mio. kr. til lokale vindmøllelaugs forundersøgelser mv. Model for lokalt medejerskab skal udarbejdes erstatningsordning til naboer for eventuelt værditab på fast ejendom

13 the talent factory 13 The Talent Factory har godt fat i de studerende foto: morten brunbjerg Udfordringen lige nu og i fremtiden for virksomhederne i vindbranchen er, at de kan rekruttere talentfulde ingeniører. Vindmølleindustriens Talent Factory har siden 2006 været aktiv med at formidle kontakten mellem industrien og talenterne var ingen forskel. Den kraftige vækst i vindmølleindustrien og en historisk lav arbejdsløshed fortsætter med at give virksomhederne udfordringer med at tiltrække unge talenter, der kan medvirke til den fortsatte udvikling af branchen. En talentfuld ingeniør kan være afgørende for, at en virksomhed kan være i front med innovation og produktudvikling. Siden 2006 har Talent Factory arbejdet for at sikre industrien de bedste rekrutteringsmuligheder blandt nyuddannede ingeniører. I 2007 fortsatte The Talent Factory arbejdet med at eksponere de spændende karrieremuligheder i en Danmarks hurtigst voksende industrier, der med den nuværende vækst vil opleve en endnu højere efterspørgsel af talentfulde ingeniører de kommende år. Indsigt skærper interessen Jo tættere de studerende kommer på industrien, jo større bliver interessen for arbejdet med vindkraft. Det viser erfaringen fra studieturene, Wind Power Tours, som The Talent Factory arrangerer. På Wind Power Tours besøg til vindmølleparker i april 2007 fik 50 studerende fra de danske ingeniøruddannelser muligheden for at komme helt tæt på moderne vindkraftteknologi og ikke mindst virksomhederne bag møllerne. I løbet af besøget kom de studerende til tops i en vindmølle og prøvede kræfter med at være projektudvikler for en fiktiv vindmøllepark. Det gav dem indsigt i de mange muligheder og udfordringer, der gemmer sig hos virksomhederne bag The Talent Factory.»

14 14 the talent factory Turen er et godt eksempel på, at det målrettede arbejde med at være på forkant med at rekruttere de bedste hjerner har en stor effekt. Ikke mindst fordi de unge ingeniører får en up and close -erfaring med branchen. Jens-Peter Koch, studerende på Danmarks Tekniske Universitet, deltog i besøget, og han siger: Det var på et virksomhedsbesøg til Vestas, at jeg første gang hørte om The Talent Factory. Anders (projektleder for The Talent Factory, red.) tilbød mig, at jeg kunne tage med på denne tur. Efter den er min interesse for en karriere i vindmølleindustrien skærpet betydeligt. Man kan jo alt med vind! Sommerskole gav job De studerende viser i det hele taget stor interesse for at lære vindmølleindustrien at kende, og de er villige til at bruge ferien på at undersøge den nærmere. Da Ingeniørhøjskolen i Århus med Talent Factory som medarrangerør i august udbød sin første Wind Power Summer School, ønskede 130 studerende fra hele verden at deltage. 41 af ansøgerne blev valgt ud, og de fik i løbet af 14 dage et unikt indblik i, hvad de kan forvente af muligheder og udfordringer, hvis de vælger vindmøllebranchen som fremtidig arbejdsplads. For den italienske maskiningeniør-studerende Giovanni Nappi fra Aalborg Universitet betød de 14 dage på The Talent Factorys sommerskole ikke bare, at han fik vished for, at han ville arbejde inden for industrien, men at han rent faktisk fik et job via sommerskolen. Gennem The Talent Factory hørte jeg om sommerskolen, og jeg søgte straks og var også så heldig at blive optaget. Det var igen en mulighed for at udvide mit kendskab til vindkraft, og jeg vidste på det tidspunkt, at jeg gerne vil have et job i industrien. På sommerskolen faldt jeg i snak med Siemens Wind Power, og efter en kort ansøgning og en samtale havde jeg et fast job hos dem, og det er lige, hvad jeg ønskede, fortæller Giovanni Nappi. Sommerskolen bød på et intensivt og kompakt forløb, som stillede store krav til de studerendes viden og vedholdenhed. Til gengæld blev sommerskolen også en rejse ud i vindkraftens mange kroge. Virksomhedsbesøgene og turen op i en vindmølle blev af mange deltagere fremhævet som højdepunkterne på sommerskolen, men også mødet med de danske undervisningsformer var i høj kurs. Wind Power Summer School blev arrangeret af Ingeniørhøjskolen i Århus i samarbejde med Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power A/S og Suzlon Energy A/S, og allerede nu er Wind Power Summer School 2008 under forberedelse. The Talent Factory er selvfølgelig igen klar i medarrangørrollen. Studerende fik øjenåbner The Talent Factory sluttede året af med maner ved at invitere 45 studerende og tre undervisere med til European Offshore Wind (EOW07) i Berlin den 4. og 5. december. EOW07 var verdens største begivenhed inden for offshore-vindkraft i 2007, så det gav de udvalgte studerende en enestående chance for at møde industrien. Turen til Berlin var The Talent Factorys hidtil største satsning i bestræbelserne på at bringe de studerende tættere på industrien, og det blev heldigvis godt modtaget både blandt studerende og virksomheder. Både konferencen og udstillingen var uden tvivl en øjenåbner for mange af de studerende, der ikke før havde haft en fornemmelse for den kompleksitet og de mange forskellige virksomheder, som er bag udviklingen af fremtidens kraftværker på havet. Ny international konkurrence Turen til EOW07 var også forberedelse til, at Talent Factory i februar 2008 tog endnu et middel i brug i bestræbelserne på at få fat i talentfulde ingeniørstuderende: Creative Offshore Challenge 08. COC08 er en ny international konkurrence for studerende fra hele Europa, som skal give deres bud på fremtidens offshore-vindkraftparker. De studerende skal arbejde sammen i grupper samt samarbejde med undervisere og førende vindkraftselskaber i kampen om at vinde konkurrencens førstepræmie på euro og en tur i helikopter til en havmøllepark. Desuden byder konkurrencen på en tur til vindmølleparken på Lillgrunden, et Offshore Survival Course og en række Meet the industry -seminarer

15 the talent factory 15 foto: morten brunbjerg for de studerende, der vælger at deltage. Vinderne af konkurrencen udpeges på en udstilling af finaleprojekterne i januar COC08 er en udløber af strategien for Megavind, hvor et af målene er at få mere fokus på offshore vindkraft på forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Læs mere om konkurrencen på CV-databasen bugner The Talent Factory er en succes hos de studerende. Både til Wind Power Tours i foråret og turen til European Offshore Wind i Berlin modtog The Talent Factory over 100 ansøgninger. Ingeniørskolen i Århus oplevede også den store interesse, som The Talent Factory kan generere. Ud af sommerskolens 130 ansøgninger kom halvdelen fra studerende, der havde hørt om sommerskolen gennem The Talent Factory. Et tydeligt tegn på, at de forskellige aktiviteter skærper de studerendes lyst til at arbejde inden for vindmølleindustrien kan blandt ses i The Talent Factorys CV-database. I øjeblikket ligger der 650 CV er fra ingeniørstuderende fra hele verden, som håber på en chance for et job hos en af Talent Factory s virksomheder. Det er en stigning på 37,5 procent i forhold til Dermed har The Talent Factory vist sig at være et effektivt talerør for industrien i forhold til de studerende, både danske og udenlandske. En stor del af de besøgende på er således udenlandske studerende, som har hørt om Danmark som førende vindkraftnation og bruger The Talent Factory som indgang til danske virksomheder og uddannelser inden for vindkraft. The Talent Factory består af 16 attraktive virksomheder, men døren står vidt åbent for Vindmølleindustriens medlemskreds, der ønsker at styrke deres brand og indsats over for ingeniørstuderende med interesse i vindkraft. I øjeblikket består The Talent Factory af: A2SEA A/S Grontmij Carl Bro ABB A/S kk-electronic A/S AVN Hydraulik A/S LM Glasfiber A/S C. C. Jensen A/S Rambøll Group Teknologisk Institut Siemens Wind Power A/S DEIF A/S Suzlon Energy A/S Delta Svendborg Brakes A/S Force Technology Vestas Wind Systems A/S

16 16 bestyrelsen foto: hendricks industries bestyrelsen Formand Peter Brun Vice President Governmental Relations Vestas Wind Systems A/S Næstformand Jan Kjærsgaard Vice President Global Sale Siemens Wind Power A/S Knud Pedersen Vice President DONG Energy Henning Pedersen Office Manager Gamesa Wind Engineering ApS Niels-Jørgen Koed Salgs- og marketingsdirektør LM Glasfiber A/S Jens Frederik Hansen CEO Suzlon Energy A/S Per Hartlev Adm. direktør DELTA Kaj Lindvig Adm. direktør A2SEA A/S Tommy Gundelund Jespersen Adm. direktør kk-electronic A/S

17 sekretariatet 17 Jakob Lau Holst Chefkonsulent Lars Bang Jensen Student Dorte Burin Møller Konsulent Bjarne Lundager Jensen Adm. direktør Rune Moesgaard Økonom Helene Aagaard Kommunikationsassistent Anders Mika Dalegaard Projektleder Hanne Jersild Chefkonsulent Anja Pedersen Konsulent Rosa Klitgaard Andersen Konsulent Rune Birk Nielsen Kommunikationskonsulent

18 18 medlemmer 195 medlemmer Vindmølleindustriens brancheforening består nu af 195 virksomheder fra hele landet; vindmølleproducenter, leverandører, elselskaber, service-virksomheder, konsulenter mv. Vindmølleindustriens mål er at bevare og styrke Danmark som Wind Power Hub et unikt centrum for vindkraft, teknologi og højt kvalificeret arbejdskraft.

19 den politiske situation 19 43D Aps A.C. Lemvigh-Müller A2SEA A/S ABB A/S Advokataktieselskabet Borch Advokataktieselskabet Kirk Larsen og Ascanius Agrowind ApS AH Flanges A/S Alderslyst Elektro A/S Alfred Priess A/S Ålsrode Smede og Maskinfabrik AON Denmark A/S Arvid Nilsson Danmark A/S Atradius AVANTI AVN Hydraulik A-S Bach Composite Industry a/s Bachmann electronic GmbH BALLUFF ApS Balslev Rådgivende Ingeniører A/S BaltShip A/S Bendix Transport Danmark A/S Betech Seals A/S Birk Nielsen Bjerregaard Consulting Blade Test Centre A/S Bladt Industries A/S Blue Water Shipping A/S BP Lubricants A/S Brady A/S Brd. Klee A/S Brøndberg & Tandrup International A/S BSB Maskinfabrik A/S BTM Consult ApS Bureau Veritas BW Performance A/S C.C. Jensen A/S Certex Danmark A/S COWI CT Offshore DAFA A/S Dan Service Viby Sj. Aps Danfoss A/S Danfoss A/S Danish Crane Building A/S Danish Offshore Wind A/S Danish Wind Power Academy Dansk Eksportforening Dansk Gummi Industri A/S Dansk Metal Dansk Overflade Teknik A-S DEIF A/S DELTA Dencam A/S Densit A/S DESITEK A/S Det Norske Veritas Danmark A/S Deugro Danmark A/S DIAB ApS Difko Invest A/S DMP-Mølleservice DONG Energy Dopag Scan ApS Draka Cableteq A/S DS SM A/S DSV Air & Sea A/S E. C. Maskinfabrik A/S E. Søndergaard A/S Ecology management ApS Eltronic A/S EMD International A/S Energicenter Nord ApS EU Montage Danmark ApS ExxonMobil Danmark ApS Falck Nutec Esbjerg A/S Falck Schmidt Holding A/S Fiberline Composites A/S Fibox A/S Force Technology Fritz Schur Technical Group A/S Fritz Schur Teknik AS FT Technologies ApS Fugro Denmark A/S Fyns Kran Udstyr A/S Gamesa Wind Engineering ApS GARDIT A/S Garrad Hassan and Partners Ltd Glenco A/S Granly A/S Granudan ApS Grenaa Motorfabrik Gurit Scandinavia ApS H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Haco A/S Hagens Fjedre A/S Hans Buch A/S HCP engineering A/S Heléns Rør A/S Hempel A/S Hendricks Industries HYDAC A/S Hydra Grene A/S Ib Andresen Industri A/S Internationel Wind Academy Lolland A/S Jenk ApS JEVI Jørgensen og Utoft A/S JSB Plast Jupiter Composites A/S Jutlandia Terminal A/S K.P. Komponenter A/S kk-electronic a/s Klingspor A/S Klüber Lubrication Skandinavien A/S Knud Wexoe A/S KR Wind A/S Krangården Lemvigh-Müller A/S Liftra ApS Linatex A/S LM Glasfiber A/S Lund og Sørensen A/S Make Consulting MBD Offshore Power A/S Millwatcher minibooster Hydraulics A/S Mita-Teknik A/S Monofiber A/S MT Højgaard A/S Niebuhr Tandhjulsfabrik A/S NIRAS Nissens A/S Noratel Denmark A/S Nordic Wind Invest A/S Nordmark Maskinfabrik A/S Ødegaard og Danneskiold-Samsøe A/S Offshore Center Danmark Oiltech AS Olet Industrigummi A/S Orbicon A/S Orbital A/S Parker Hannifin Danmark A/S Peter Madsen Rederi A/S PHOENIX CONTACT A/S PMC Technology A/S PP Techniq ApS Primo Danmark Prodan A/S Rambøll Danmark A/S Reichhold Danmark A/S RewAir A/S Ribe Maskinfabrik A/S Rosenberger Danmark A/S Roxtec ApS Sandvik A/S Sanistål A/S Scanpocon A/S Scanvib ApS Schaeffler Danmark ApS Schneider Electric A/S Danmark Siemens A/S Siemens Wind Power A/S Sika Danmark A/S Silkeborg Spåntagning A/S SJ-Consult Skaarup Imcase A/S Skagen Sandblæseri & Skibs-Service Afd. Syd ApS SKF Danmark A/S Sølund Invest A/S Special-Teknik A/S Steel Team A/S Survival Training Maritime Safety Suzlon Energy A/S Svend A. Nielsen A/S Svendborg Brakes A/S teknatex aps Teknologisk Institut Torben Rafn og Co. A/S Trelleborg Sealing Solutions Denmark A/S Tripod Wind Energy ApS Tuco Yacht Værft ApS UNI-FLY - Svendborg UNIMERCO A/S Vamdrup Automatik Vamdrup Specialtransport ApS VEST KRAN K-B AS (Norge) Vestas Wind Systems A/S Vest-Fiber Vink AS WEA Technology A/S Welcon A/S WKT Nordic Xperion ACE - Advanced Composites Ymer Technology Zebicon Zero-Max A/S Vindmølleindustrien Vester Voldgade København V T F

20

Rune Moesgaard, rm@windpower.org Lars Bang Jensen, lj@windpower.org Rune Birk Nielsen, rbn@windpower.org

Rune Moesgaard, rm@windpower.org Lars Bang Jensen, lj@windpower.org Rune Birk Nielsen, rbn@windpower.org branchestatistik08 2 Vindmølleindustriens branchestatistik Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Vindmølleindustriens struktur 4 Omsætning 5 Eksport 6 Beskæftigelse 7 Forventninger til beskæftigelsen 8

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Husstandsmøller & Solcelleanlæg

Husstandsmøller & Solcelleanlæg Husstandsmøller & Solcelleanlæg Infoaften - Solid Wind Power, SWP 10 kw og SWP 25 kw Anders Ztorm, Adm. Direktør Solenergi Danmark A/S, Dagsorden 1. Præsentation af Solenergi Danmark 2. Politiske målsætninger

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning

Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening Den rigtige vindkraftudbygning Regionsmøde Konklusionen først: At planlægge for nye møller - er ikke en stor og vanskelig opgave - er populært hos borgerne - er økonomisk fordelagtig

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK

Danish Water Technology Group DANISH EXPORT ASSOCIATION DANISH WATER TECHNOLOGY GROUP WWW.DK-WATER.DK Danish Water Technology Group Agenda 1. Hvem er Eksportforeningen? 2. Hvad er Danish Water Technology Group? 3. Hvad kan vi tilbyde? 1. Eksportforeningen Stiftet - 11 fremsynede vandvirksomheder Non-profit,

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning

DBDH s Generalforsamling. Torsdag den 26. marts 2015. Formandens mundtlige beretning 23. marts 2015 DBDH s Generalforsamling Torsdag den 26. marts 2015 Formandens mundtlige beretning 1 Indledning Igen i år er vi samlet til DBDH s generalforsamling. Efter i mange år at have afholdt generalforsamlingen

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening

Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Vil du være skibsreder? v/afdelingschef Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening Danmarks Rederiforening Etableret 1884 Branche- og arbejdsgiverorganisation Sekretariat for Bilfærgernes Rederiforening

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark

Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark November 2013 Kortlægning af cookies blandt de 50 største virksomheder i Danmark Indhold Siteimprove A/S foretog i november 2013 en undersøgelse af de 50 største danske virksomheders hjemmesider for at

Læs mere

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde

Velkommen til Årsmøde 2013. Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde Velkommen til Årsmøde 2013 Esbjerg, 24. oktober 2013 Årsmøde 1 09.30 10.00 Indregistrering, kaffe/te og rundstykker 10.00 10.30 Generalforsamling og beretning fra bestyrelsen Bestyrelsesformand Anders

Læs mere

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET Sektionen for kompositmaterialer Tirsdag den 26. august 2008 09.00 Bus fra Radisson SAS Limfjord Hotel til Aalborg Universitet 9.30-10.00

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de

I 00erne lukker regeringen ned for vedvarende energi i 2002. Igangværende projekter bliver skrinlagt. 4 år senere genoplives vindmøllebranchen; de Vi valgte at invitere jer til Ringkøbing, som ligger centralt i Vestjylland. Det er her og i den øvrige del af yder Danmark vi har fremtidens energikilder. Her fødes de nye ideer om at udnytte ressourcerne

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser

Læs mere

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi

Netværksmøde 2010. Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Danmarks Tekniske Universitet den 11. marts 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering. Referat af møde nr. 18. Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl.

Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering. Referat af møde nr. 18. Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl. Mødereferat Netværksgruppen Internationalisering Referat af møde nr. 18 Mødetidspunkt: Onsdag den 13. juni 2012 kl. 9.00 13.00 incl. frokost Mødested: Maersk Training A/S, Ravnevej 9, 6705 Esbjerg Ø Vært:

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser

Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser Elteknik og montage i dansk kvalitet til polske priser 2 historier fra det virkelige liv: Dansk virksomhed med produktion i Polen Polsk virksomhed med salg i Danmark og Skandinavien Jens-Chr. Møller BIC

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen...

Vil du kende nogen? ...som kender nogen... ...som kender nogen... ...som kender nogen... Vil du kende nogen?...som kender nogen......som kender nogen......som kender nogen... Netværk med omtanke BrainsBusiness ICTNORCOM er netværksforeningen, der samler virksomheder i Nord Danmark, som beskæftiger

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog

Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog Konference den 6. november 2012 Rekruttering og profilering Sidste nyt, forankring, camps og katalog De første godt 2½ år Formål: Sikre kvalificeret arbejdskraft inden for offshore energibranchen i fremtiden.

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere