Vindmølleindustriens årsberetning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindmølleindustriens årsberetning 2008"

Transkript

1 Vindmølleindustriens årsberetning 2008

2 Foto: vestas wind systems a/s

3 indhold 3 inholdsfortegnelse Side 4-5 Direktørens beretning Side 8-10 Årets aktiviteter Side Den politiske situation Side The Talent Factory Side Bestyrelsen & sekretariatet Side medlemmer Foto: vestas wind system A/S Redaktionen er afsluttet den 12. marts 2008 Ansv. chefredaktør: Bjarne Lundager Jensen Redaktør: Helene Aagaard, Rune Birk Nielsen Redaktion: Hanne Jersild, Jakob Lau Holst, Anders Mika Dalegaard, Anja Pedersen Redaktionel bistand: Datagraf Client Publishing Layout og tryk: Datagraf Forsidefoto: LM Glasfiber A/S

4 4 direktørens beretning Med visionen om Vindstyrke 50 viste vi, hvordan Danmark kan nå 50 procent vindenergi i 2025 ved løbende at bygge og udbygge store, grønne kraftværker på havet og nye, velplacerede mølleparker på land. Vindstyrke 50 satte fokus på seneste års stilstand på vindmølleudbygningen i Danmark, hvilket også blev et hovedtema i valgkampen i november måned. Efter valget sendte regeringen et stærkt signal om, at der kommer handling bag ordene, da den oprettede et nyt Klima- og Energiministerium. Alligevel var 2007 ikke kun præget af begejstring. Det var samtidig året, hvor vi nåede at forholde os til tre forskellige energiministre. Det var året, hvor medierne var med til at puste til vindmøllemodstanden, og hvor der desværre blev skabt alt for meget uro om nye vindmølleprojekter i en række kommuner rundt omkring i landet. Men det lykkedes at få alle partier i Folketinget til at blive ved forhandlingsbordet og indgå et bredt energiforlig, der skaber fundamentet for en staet skelsættende år 2007 var en milepæl i vindkraftens historie 2007 var året, hvor hele verden for alvor satte klimaproblematikken øverst på dagsordenen ikke mindst takket være Nobelkomiteen, der valgte at give fredsprisen til Al Gore og FN s klimapanel. EU besluttede, at andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug skal øges til 20 procent i Herhjemme fremlagde regeringen en energistrategi, hvor målet er 30 procent vedvarende energi i Og så blev kimen lagt til den længe ventede energiaftale, der endelig efter mange måneders forhandling blev indgået i februar Vi havde en plan: Vindstyrke 50 At der var træghed på Christiansborg i forhold til at komme frem til en aftale på energiområdet betød ikke, at Vindmølleindustrien satte sig tilbage i sædet og ventede på udspillet. Vi kom i foråret 2007 selv på banen med en klar og stærk vision, kaldet Vindstyrke 50, der udvikler Danmark som kompetencecentrum for vindkraft.

5 direktørens beretning 5 Den primære barriere for fortsat vækst er adgang til nye talenter og arbejdskraft. Det bliver i høj grad de kommende års udfordring. bil udvikling med vindkraft frem til Alt i alt vil der i de kommende 5 år skulle bygges 1300 MW vindkraft på land og til havs og hermed sikres det, at fødekæden i vindmølleindustrien igen vil kunne fungere og forbedre industriens rammer, så den kan være på forkant med teknologiens udvikling og stadig fastholde Danmarks position som Wind Power Hub. Rødt kort til erstatningsordningen I den ny energiaftale er der imidlertid en knast, som ikke ligefrem vækker jubel i Vindmølleindustrien. Det gælder erstatningsordningen for naboer til vindmøller. Erstatningsordningen viste sig at være umulig at undgå, da Dansk Folkeparti insisterede på en sådan ordning fra start til slut Vi ønsker at gå konstruktivt ind i dialogen om ordningen, for hvis vi skal sætte nye møller op, er det vigtigt, at der hurtigst muligt kommer en afklaring på, hvad en erstatningsordning skal indeholde, og hvordan den skal defineres i den nye VE-lov, som træder i kraft primo Men ingen skal være i tvivl om, at vi er stærkt imod en særlovgivning, der diskriminerer vindmøller i forhold til andre tekniske anlæg. Vind er Danmarks vækstlokomotiv Behovet for et bredt og ambitiøst energiforlig stod længe lysende klart, også når vi vendte blikket mod udlandet. Vindkraftindustrien oplever i øjeblikket en vækst og efterspørgsel som aldrig før. Alene i Europa blev andelen af vindkraft i 2007 øget med 18 procent og nåede et niveau på MW. Det er tal, der taler for sig selv. Danske producenter sender i øjeblikket mølle efter mølle af sted til udlandet samtidig med, at der skyder produktionsfaciliteter op i fremadstormende lande som Kina, Indien og USA. Den primære barriere for fortsat vækst er adgang til nye talenter og arbejdskraft. Det bliver i høj grad de kommende års udfordring. Vindmølleindustriens sammenhængskraft Den store konkurrence og efterspørgsel stiller selvfølgelig store krav til alle vindmølleindustriens virksomheder. Det er essentielt, at værdikæden fungerer optimalt, så det store pres ikke forsinker leverancen af møller eller vigtige komponenter. Men vi skulle være gearet til at leve op til kravene. Et kendetegn ved branchen er, at den tænker og udvikler sig konstant med fremtiden som omdrejningspunkt. En konstant dialog om udfordringer og effektiv rekruttering er dét, vi som brancheorganisation gerne står i spidsen for året rundt for at hjælpe og guide vores medlemsvirksomheder til at opnå mest muligt på det hastigt voksende, globale vindenergimarked. En stærk brancheforening som vores med snart 200 medlemmer giver den nødvendige ballast til at møde fremtidens udfordringer. Når branchen i dag fremstår som en moden industri med det største vækstpotentiale, er det vigtigt, at vi sammen tager ansvar for den udvikling, vi er del af både nationalt og globalt. Derfor håber vi, at I alle vil deltage i samarbejdet og netværket i Vi glæder os til samarbejdet.

6 6 Verdens største vingeleverandør, LM Glasfiber har tolv fabrikker på verdensplan, heraf tre i Nordamerika. Her forlader endnu en vinge den Canadiske fabrik, som blev åbnet i begyndelsen af 2006 i byen Gaspé i Québec-provinsen.

7 7 foto: lm glasfiber A/S

8 8 årets AKTIVITETER Brancheforeningen kom tættere på medlemmerne i 2007 foto: siemens wind power A/S Vindmølleindustrien kom tættere på medlemmerne i 2007, både når vi var ude i verden og profilere industrien og herhjemme, hvor virksomhederne åbnede dørene for Vindmølleindustriens medlems- og netværksmøder. Vindmølleindustrien har sagt farvel til et imponerende år. Især når vi ser på medlemstallet. I dag repræsenterer Vindmølleindustrien 195 medlemmer. vækst i foreningen Vindmølleindustrien har de seneste år ændret profil til at være en egentlig brancheforening. Vi er nu bedre i stand til at favne den stadig bredere skare af medlemmer, som alle oplever væksten i vindkraftbranchen i disse år. Det er vigtigt, at vi som brancheforening er gode til at skabe et fællesskab, når medlemmer spænder så vidt, som de gør fra store vindmølleproducenter over energiselskaber til virksomheder, der producerer nødvendige komponenter til vindmøllen. Vindmølleindustrien satte i 2007 yderligere fokus på bredden ved at skabe et industrimedlemsudvalg, som skal rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat i at målrette medlemsaktiviteter i foreningens regi. Udvalget består af de til enhver tid siddende valgte industrimedlemsrepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen i Vindmølleindustrien. Vi vil være bedre til at kommunikere til vores medlemmer. Hver måned modtager vores medlemmer et elektronisk månedsbrev, der rapporterer om foreningens egne aktiviteter. Desuden giver månedsbrevet en status på den seneste politiske udvikling. Vi har styrket den elektroniske nyhedsservice, Market Watch, der uge for uge giver medlemmerne en oversigt over markedsrelevante historier fra indog udland. Hvis man ikke har mulighed for at læse Market Watch, når nyhedsbrevet tikker ind i mailboxen, kan man altid finde nyhederne på forsiden af Vindmølleindustriens hjemmeside, Målrettet profilering I 2007 har vi fokuseret på at profilere den danske vindkraftbranche og specielt vores medlemmer. Blandt andet iværksatte vi fællesstande for vores medlemmer på store, velbesøgte internationale messer i samarbejde med European Wind Energy Association og Danmarks Eksportforening. Den første var European Wind Energy Conference 2007, som blev afholdt i Milano i maj måned. Med sine 5000 deltagere blev konferencen den største vindkraftmesse afholdt nogensinde i Europa. På den anden store messe, European Offshore Wind 07 i Berlin i december, havde fællesstanden om muligt en endnu bedre placering ved udstillingsind-

9 året der gik 9 fotos: CHristian t. jørgensen Klima- og energiminister, connie hedegaar d, bliver vist rundt af for eningens adm. dir ektør bjar ne lundager jensen på eow07. Også den svenske energiminister og vicestatsminister besøgte stande. her ses hun sammen med for eningens formand peter C. brun, vestas wind systems A/S. gangen. Konferencen trak 2000 gæster, hvoraf en høj andel af dem var politiske beslutningstagere, heriblandt energiministrene fra Sverige, Tyskland og England og Danmark. Der var 120 udstillere på konferencen, der også bød på offentliggørelsen af Tysklands første offshore-park. Vindmølleindustrien stod i 2005 fadder til offshore-konferencen, og Kaj Lindvig, A2SEA, som sidder i Vindmølleindustriens bestyrelse, var formand for konferencen i Berlin. Offshore-konferencen i Berlin var også en succes på den politiske front. Vindmølleindustrien fik organiseret et besøg af den netop nyudnævnte klima- og energiminister Connie Hedegaard på konferencen, som deltog i den officielle åbning og skrev sammen med energiministrene fra Sverige og Tyskland under på en samarbejdserklæring mellem landene om mere offshore-vindkraft. Umiddelbart efter ministerens tale og et pressemøde, blev Connie Hedegaard vist rundt blandt de danske stande, og mange af medlemsvirksomhederne fik hilst på ministeren. fart på forskning og netværk En styrkelse af virksomhedernes adgang til viden og forskning har også været et af vores fokusområder i Vindmølleindustrien er også sekretariat for partnerskabet Megavind, som sætter forskning og demonstration i centrum. Partnerskabets overordnede formål er at styrke det danske innovationsforspring inden for vindkraft. Den 11. maj 2007 præsenterede gruppen bag Megavind sine anbefalinger til en ny tresporet strategi for, hvordan industri og forskningsverden sammen kan igangsætte konkrete initiativer inden for komponenter, vindmøller og systemløsninger. Styregruppen præsenterede sin endelige strategi for regeringen i juni Du kan læse mere om partnerskabet Megavind på Vindmølleindustriens hjemmeside: Udover den øgede fokusering på forskning satte vi også internt i brancheforeningen i det forgangne år endnu større fokus på tværfagligheden og netværksaktiviteterne. For at medlemsvirksomhederne kunne lære hinanden bedre at kende gik vi i 2007 over til at afholde Wind Power Club-medlemsmøderne ude hos virksomhederne, og den første respons er, at deltagerne har stor glæde af at besøge andre virksomheder i industrien. Vi brugte Wind Power Club-medlemsmøderne til at stille skarpt på nogle særlige emner, som optog mange af vores medlemsvirksomheder i Globalisering, ledelse og vækst samt udviklingen på offshore-markedet stod derfor øverst på dagsordenen.»

10 10 årets AKTIVITETER Julemødet i december, der blev afholdt hos DONG Energy i Skærbæk, trak mange interesserede. Mødet, som omhandlede vækst, indeholdt blandt andet oplæg fra A2SEA A/S og C.C. Jensen A/S, og Vindmølleindustrien havde desuden inviteret Vækstfonden til at komme med gode ideer til, hvordan den kan hjælpe virksomhederne med at operere i den markante vækst, branchen oplever. Flere aktiviteter på vej I 2008 fortsætter vi vores arbejde med at styrke brancheforeningen. Arbejdet er ikke mindst nødvendigt, når man ser på de fremtidige vækstkurver, som industrien står overfor. Igen i 2008 vil vi afholde Wind Power Club-medlemsmøderne ude hos virksomhederne, hvor vi gentager succesen med at tage de emner op, som medlemmerne interesserer sig for nu og her. Derudover vil Vindmølleindustrien også være tovholder på otte vindkraftnet-møder, som har til formål at styrke samarbejdet mellem industrien og forskningsverdenen. Eksportfremstød og profilering af vores medlemsvirksomheder over for de relevante politiske aktører står igen øverst på vores dagsorden i Vi skal være med, hvor det sker. Som da vores nye medarbejder på medlemsområdet, Dorte Burin Møller, tog en del repræsentanter fra medlemsvirksomhederne med til Indien, hvor statsminister Anders Fogh Rasmussen og klima- og energiminister Connie Hedegaard deltog i seminaret Indo-Danish Energy Seminar. Seminaret var arrangeret af Vindmølleindustrien og Dansk Industri i samarbejde med Den Danske Ambassade i New Delhi, og arrangementer af den slags vil der også være meget mere af i Vi vil selvfølgelig igen være til stede på alle de vigtige internationale konferencer og messer, herunder EWEC 2008 i Bruxelles 2008 bliver også året, hvor vi for alvor kickstarter vores klimakampagne frem mod klimatopmødet i Den skal være med til at vise, at Danmark og Vindmølleindustrien har de bedste og mest innovative virksomheder inden for vedvarende energiteknologi. AKTIVITETSKALENDER 2008 Foreningen øger sine medlemstilbud i Her er nogle highlights. Januar Februar industrimedlemsforum Hvordan ændres værdikæden frem mod 2012? indien (officielt fremstød med statsministeren) vindkraftnet-møde Der skal to til tango, om forskningssamarbejder Juni August wind Power Club møde Europæisk Vinddag krystalkugledag: Find partnere til EUDP-projekter sommerskole på Århus Ingeniørhøjskole i samarbejde med Talent Factory Wind Power Club-møde COC08 Offshore Seminar Marts April lancering af Creative Offshore challenge 08 generalforsamling og årsmøde Talentprisen 2008 uddeles EWEC2008, Bruxelles, fællesstand Seminar: Vind som varmeleverandør September HusumWind konference: Vindmølleindustrien som vækstlokomotiv Oktober gwec Global Wind Energy Conference, Beijing, Kina, fællesstand November Wind Power Club julemøde Maj Wind Power Club-møde December klimatopmøde i Polen: Wind Power Works-kampagnen præsenteres

11 den politiske situation 11 foto: lm glasfiber A/S ENERGIFORLIGET: MW NY VINDKRAFT FREM MOD 2012 Den længe ventede energiaftale er nu på plads, og det samme er dermed fundamentet for en stabil udbygning med vindkraft i Danmark. Industrien kan nu trække i arbejdstøjet vel vidende, at rammerne er afklaret frem til Tilfredshed afløste 399 dages utålmodig trippen i energibranchen den 21. februar 2008, da samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten indgik forlig om den fremtidige danske energi- og klimapolitik. Vindmølleindustrien glæder sig over det brede energiforlig, der skaber fundament og rammer for en stabil udbygning med vindkraft i Danmark i de kommende år vind frem til 2012 nye havmøller 400 mw danmark med igen Forliget betyder, at der vil blive stillet 550 MW ny vindkraft op i de kommende fem år udover de 750 MW, der besluttet i forbindelse med 2004-aftalen. Dermed vil der i alt blive opstillet MW ny vindkraft frem til 2012 både på land og til havs, og vindandelen af elforbruget vil stige fra 20 procent i dag til ca. 27,5 procent. Der er nu igen skabt forhåbning om, at fødekæden i vindmølleindustrien kan fungere, og nye møller kan opstilles, testes og demonstreres i nærheden af de danske udviklingsafdelinger. En løbende dansk udbygning med nye møller har helt afgørende betydning for industriens muligheder for at på land mw på land mw skrotningsordning 350 mw rødsand II 200 mw horns rev II 200 mw i alt 1300 mw frem til 2012 Den nye aftale og den resterende del af den forrige energiaftale fra 2004 betyder, at der nu er planer om i alt MW ny vindkraft i Danmark frem mod 2012.»

12 12 den politiske situation udvikle morgendagens vindkraftteknologi, og for at Danmark kan fungere som et intelligent udstillingsvindue for vindkraft globalt. Samtidig vil energiforliget give et betydeligt løft til den danske omstilling til vedvarende energi. Aftalens mål er, at andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug skal øges fra 16,5 procent i dag til 20 procent i Alene de to nye havvindmølleparker, der ifølge aftalen skal være opstillet i 2012, vil kunne forsyne ca husstande med grøn energi, svarende til næsten fire pct. af det danske elforbrug. Styrkelse af den lokale forankring Med aftalen er der desuden taget de første skridt til at sikre, at den fremtidige udbygning på land i højere grad end i dag forankres lokalt. Der er indgået aftale om, at der skal udarbejdes en model for lokalt medejerskab i forbindelse med en ny VE-lov, som træder i kraft 1. januar Det er industriens holdning, at de styrkede muligheder for medejerskab vil fremme den lokale opbakning til nye vindmølleparker og sikre, at udbygningen med vind kan gå hånd i hånd med lokale ønsker. Malurten i aftalen er planen om at indføre en erstatningsordning, der skal give naboer til vindmøller erstatning for eventuelt tab af ejendomsværdi. Branchen er uforstående over for, at vindmøller skal behandles anderledes end andre tekniske anlæg, når alle miljø- og afstandsregler i øvrigt overholdes. Men nu, hvor ordningen er en politisk realitet, vil Vindmølleindustrien gå aktivt ind i arbejdet med at få skabt nogle rammer, der kan fungere i praksis, og som ikke bliver en barriere for den fremtidige vindmølleudbygning på land. Energiforliget omfatter perioden Læs mere om forliget på Energistyrelsens hjemmeside Endelig kom energiforliget Det betyder aftalen for vindkraft: Det lod vente på sig, men enighed blev der. Til det sidste var der spænding om, hvorvidt det kunne lykkes at få regering og opposition til at mødes. Vejen frem til det endelige forlig har været usædvanlig og uventet lang. Der skulle gå 399 dage, fra regeringen præsenterede sit udspil den 19. januar 2007 til, at samtlige partier i Folketinget, undtagen Enhedslisten, den 21. februar 2008 indgik aftalen. Forventningen var ellers, at energiaftale ville være på plads inden sommerferien Det lykkedes lige akkurat ikke. Herefter blev forhandlingerne blandt andet på grund af ministerrokade i september og folketingsvalg i november først genoptaget i december med Connie Hedegaard for bordenden som nyudnævnt klima- og energiminister. 2 nye havmølleparker på 200 MW hver til idriftsættelse i MW på land i henholdsvis Pristillægget på nye vindmøller på land forhøjes til 25 øre/kwh i fuldlasttimer + 2,3 øre/kwh i balancering + 0,4 øre/kwh til en lokal grøn fond yderligere fast ekstra tillæg på 8 øre/kwh i fuldlasttimer til vindmøller under den igangværende udskiftningsordning garantifond på 10 mio. kr. til lokale vindmøllelaugs forundersøgelser mv. Model for lokalt medejerskab skal udarbejdes erstatningsordning til naboer for eventuelt værditab på fast ejendom

13 the talent factory 13 The Talent Factory har godt fat i de studerende foto: morten brunbjerg Udfordringen lige nu og i fremtiden for virksomhederne i vindbranchen er, at de kan rekruttere talentfulde ingeniører. Vindmølleindustriens Talent Factory har siden 2006 været aktiv med at formidle kontakten mellem industrien og talenterne var ingen forskel. Den kraftige vækst i vindmølleindustrien og en historisk lav arbejdsløshed fortsætter med at give virksomhederne udfordringer med at tiltrække unge talenter, der kan medvirke til den fortsatte udvikling af branchen. En talentfuld ingeniør kan være afgørende for, at en virksomhed kan være i front med innovation og produktudvikling. Siden 2006 har Talent Factory arbejdet for at sikre industrien de bedste rekrutteringsmuligheder blandt nyuddannede ingeniører. I 2007 fortsatte The Talent Factory arbejdet med at eksponere de spændende karrieremuligheder i en Danmarks hurtigst voksende industrier, der med den nuværende vækst vil opleve en endnu højere efterspørgsel af talentfulde ingeniører de kommende år. Indsigt skærper interessen Jo tættere de studerende kommer på industrien, jo større bliver interessen for arbejdet med vindkraft. Det viser erfaringen fra studieturene, Wind Power Tours, som The Talent Factory arrangerer. På Wind Power Tours besøg til vindmølleparker i april 2007 fik 50 studerende fra de danske ingeniøruddannelser muligheden for at komme helt tæt på moderne vindkraftteknologi og ikke mindst virksomhederne bag møllerne. I løbet af besøget kom de studerende til tops i en vindmølle og prøvede kræfter med at være projektudvikler for en fiktiv vindmøllepark. Det gav dem indsigt i de mange muligheder og udfordringer, der gemmer sig hos virksomhederne bag The Talent Factory.»

14 14 the talent factory Turen er et godt eksempel på, at det målrettede arbejde med at være på forkant med at rekruttere de bedste hjerner har en stor effekt. Ikke mindst fordi de unge ingeniører får en up and close -erfaring med branchen. Jens-Peter Koch, studerende på Danmarks Tekniske Universitet, deltog i besøget, og han siger: Det var på et virksomhedsbesøg til Vestas, at jeg første gang hørte om The Talent Factory. Anders (projektleder for The Talent Factory, red.) tilbød mig, at jeg kunne tage med på denne tur. Efter den er min interesse for en karriere i vindmølleindustrien skærpet betydeligt. Man kan jo alt med vind! Sommerskole gav job De studerende viser i det hele taget stor interesse for at lære vindmølleindustrien at kende, og de er villige til at bruge ferien på at undersøge den nærmere. Da Ingeniørhøjskolen i Århus med Talent Factory som medarrangerør i august udbød sin første Wind Power Summer School, ønskede 130 studerende fra hele verden at deltage. 41 af ansøgerne blev valgt ud, og de fik i løbet af 14 dage et unikt indblik i, hvad de kan forvente af muligheder og udfordringer, hvis de vælger vindmøllebranchen som fremtidig arbejdsplads. For den italienske maskiningeniør-studerende Giovanni Nappi fra Aalborg Universitet betød de 14 dage på The Talent Factorys sommerskole ikke bare, at han fik vished for, at han ville arbejde inden for industrien, men at han rent faktisk fik et job via sommerskolen. Gennem The Talent Factory hørte jeg om sommerskolen, og jeg søgte straks og var også så heldig at blive optaget. Det var igen en mulighed for at udvide mit kendskab til vindkraft, og jeg vidste på det tidspunkt, at jeg gerne vil have et job i industrien. På sommerskolen faldt jeg i snak med Siemens Wind Power, og efter en kort ansøgning og en samtale havde jeg et fast job hos dem, og det er lige, hvad jeg ønskede, fortæller Giovanni Nappi. Sommerskolen bød på et intensivt og kompakt forløb, som stillede store krav til de studerendes viden og vedholdenhed. Til gengæld blev sommerskolen også en rejse ud i vindkraftens mange kroge. Virksomhedsbesøgene og turen op i en vindmølle blev af mange deltagere fremhævet som højdepunkterne på sommerskolen, men også mødet med de danske undervisningsformer var i høj kurs. Wind Power Summer School blev arrangeret af Ingeniørhøjskolen i Århus i samarbejde med Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power A/S og Suzlon Energy A/S, og allerede nu er Wind Power Summer School 2008 under forberedelse. The Talent Factory er selvfølgelig igen klar i medarrangørrollen. Studerende fik øjenåbner The Talent Factory sluttede året af med maner ved at invitere 45 studerende og tre undervisere med til European Offshore Wind (EOW07) i Berlin den 4. og 5. december. EOW07 var verdens største begivenhed inden for offshore-vindkraft i 2007, så det gav de udvalgte studerende en enestående chance for at møde industrien. Turen til Berlin var The Talent Factorys hidtil største satsning i bestræbelserne på at bringe de studerende tættere på industrien, og det blev heldigvis godt modtaget både blandt studerende og virksomheder. Både konferencen og udstillingen var uden tvivl en øjenåbner for mange af de studerende, der ikke før havde haft en fornemmelse for den kompleksitet og de mange forskellige virksomheder, som er bag udviklingen af fremtidens kraftværker på havet. Ny international konkurrence Turen til EOW07 var også forberedelse til, at Talent Factory i februar 2008 tog endnu et middel i brug i bestræbelserne på at få fat i talentfulde ingeniørstuderende: Creative Offshore Challenge 08. COC08 er en ny international konkurrence for studerende fra hele Europa, som skal give deres bud på fremtidens offshore-vindkraftparker. De studerende skal arbejde sammen i grupper samt samarbejde med undervisere og førende vindkraftselskaber i kampen om at vinde konkurrencens førstepræmie på euro og en tur i helikopter til en havmøllepark. Desuden byder konkurrencen på en tur til vindmølleparken på Lillgrunden, et Offshore Survival Course og en række Meet the industry -seminarer

15 the talent factory 15 foto: morten brunbjerg for de studerende, der vælger at deltage. Vinderne af konkurrencen udpeges på en udstilling af finaleprojekterne i januar COC08 er en udløber af strategien for Megavind, hvor et af målene er at få mere fokus på offshore vindkraft på forsknings- og uddannelsesinstitutionerne. Læs mere om konkurrencen på CV-databasen bugner The Talent Factory er en succes hos de studerende. Både til Wind Power Tours i foråret og turen til European Offshore Wind i Berlin modtog The Talent Factory over 100 ansøgninger. Ingeniørskolen i Århus oplevede også den store interesse, som The Talent Factory kan generere. Ud af sommerskolens 130 ansøgninger kom halvdelen fra studerende, der havde hørt om sommerskolen gennem The Talent Factory. Et tydeligt tegn på, at de forskellige aktiviteter skærper de studerendes lyst til at arbejde inden for vindmølleindustrien kan blandt ses i The Talent Factorys CV-database. I øjeblikket ligger der 650 CV er fra ingeniørstuderende fra hele verden, som håber på en chance for et job hos en af Talent Factory s virksomheder. Det er en stigning på 37,5 procent i forhold til Dermed har The Talent Factory vist sig at være et effektivt talerør for industrien i forhold til de studerende, både danske og udenlandske. En stor del af de besøgende på er således udenlandske studerende, som har hørt om Danmark som førende vindkraftnation og bruger The Talent Factory som indgang til danske virksomheder og uddannelser inden for vindkraft. The Talent Factory består af 16 attraktive virksomheder, men døren står vidt åbent for Vindmølleindustriens medlemskreds, der ønsker at styrke deres brand og indsats over for ingeniørstuderende med interesse i vindkraft. I øjeblikket består The Talent Factory af: A2SEA A/S Grontmij Carl Bro ABB A/S kk-electronic A/S AVN Hydraulik A/S LM Glasfiber A/S C. C. Jensen A/S Rambøll Group Teknologisk Institut Siemens Wind Power A/S DEIF A/S Suzlon Energy A/S Delta Svendborg Brakes A/S Force Technology Vestas Wind Systems A/S

16 16 bestyrelsen foto: hendricks industries bestyrelsen Formand Peter Brun Vice President Governmental Relations Vestas Wind Systems A/S Næstformand Jan Kjærsgaard Vice President Global Sale Siemens Wind Power A/S Knud Pedersen Vice President DONG Energy Henning Pedersen Office Manager Gamesa Wind Engineering ApS Niels-Jørgen Koed Salgs- og marketingsdirektør LM Glasfiber A/S Jens Frederik Hansen CEO Suzlon Energy A/S Per Hartlev Adm. direktør DELTA Kaj Lindvig Adm. direktør A2SEA A/S Tommy Gundelund Jespersen Adm. direktør kk-electronic A/S

17 sekretariatet 17 Jakob Lau Holst Chefkonsulent Lars Bang Jensen Student Dorte Burin Møller Konsulent Bjarne Lundager Jensen Adm. direktør Rune Moesgaard Økonom Helene Aagaard Kommunikationsassistent Anders Mika Dalegaard Projektleder Hanne Jersild Chefkonsulent Anja Pedersen Konsulent Rosa Klitgaard Andersen Konsulent Rune Birk Nielsen Kommunikationskonsulent

18 18 medlemmer 195 medlemmer Vindmølleindustriens brancheforening består nu af 195 virksomheder fra hele landet; vindmølleproducenter, leverandører, elselskaber, service-virksomheder, konsulenter mv. Vindmølleindustriens mål er at bevare og styrke Danmark som Wind Power Hub et unikt centrum for vindkraft, teknologi og højt kvalificeret arbejdskraft.

19 den politiske situation 19 43D Aps A.C. Lemvigh-Müller A2SEA A/S ABB A/S Advokataktieselskabet Borch Advokataktieselskabet Kirk Larsen og Ascanius Agrowind ApS AH Flanges A/S Alderslyst Elektro A/S Alfred Priess A/S Ålsrode Smede og Maskinfabrik AON Denmark A/S Arvid Nilsson Danmark A/S Atradius AVANTI AVN Hydraulik A-S Bach Composite Industry a/s Bachmann electronic GmbH BALLUFF ApS Balslev Rådgivende Ingeniører A/S BaltShip A/S Bendix Transport Danmark A/S Betech Seals A/S Birk Nielsen Bjerregaard Consulting Blade Test Centre A/S Bladt Industries A/S Blue Water Shipping A/S BP Lubricants A/S Brady A/S Brd. Klee A/S Brøndberg & Tandrup International A/S BSB Maskinfabrik A/S BTM Consult ApS Bureau Veritas BW Performance A/S C.C. Jensen A/S Certex Danmark A/S COWI CT Offshore DAFA A/S Dan Service Viby Sj. Aps Danfoss A/S Danfoss A/S Danish Crane Building A/S Danish Offshore Wind A/S Danish Wind Power Academy Dansk Eksportforening Dansk Gummi Industri A/S Dansk Metal Dansk Overflade Teknik A-S DEIF A/S DELTA Dencam A/S Densit A/S DESITEK A/S Det Norske Veritas Danmark A/S Deugro Danmark A/S DIAB ApS Difko Invest A/S DMP-Mølleservice DONG Energy Dopag Scan ApS Draka Cableteq A/S DS SM A/S DSV Air & Sea A/S E. C. Maskinfabrik A/S E. Søndergaard A/S Ecology management ApS Eltronic A/S EMD International A/S Energicenter Nord ApS EU Montage Danmark ApS ExxonMobil Danmark ApS Falck Nutec Esbjerg A/S Falck Schmidt Holding A/S Fiberline Composites A/S Fibox A/S Force Technology Fritz Schur Technical Group A/S Fritz Schur Teknik AS FT Technologies ApS Fugro Denmark A/S Fyns Kran Udstyr A/S Gamesa Wind Engineering ApS GARDIT A/S Garrad Hassan and Partners Ltd Glenco A/S Granly A/S Granudan ApS Grenaa Motorfabrik Gurit Scandinavia ApS H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Haco A/S Hagens Fjedre A/S Hans Buch A/S HCP engineering A/S Heléns Rør A/S Hempel A/S Hendricks Industries HYDAC A/S Hydra Grene A/S Ib Andresen Industri A/S Internationel Wind Academy Lolland A/S Jenk ApS JEVI Jørgensen og Utoft A/S JSB Plast Jupiter Composites A/S Jutlandia Terminal A/S K.P. Komponenter A/S kk-electronic a/s Klingspor A/S Klüber Lubrication Skandinavien A/S Knud Wexoe A/S KR Wind A/S Krangården Lemvigh-Müller A/S Liftra ApS Linatex A/S LM Glasfiber A/S Lund og Sørensen A/S Make Consulting MBD Offshore Power A/S Millwatcher minibooster Hydraulics A/S Mita-Teknik A/S Monofiber A/S MT Højgaard A/S Niebuhr Tandhjulsfabrik A/S NIRAS Nissens A/S Noratel Denmark A/S Nordic Wind Invest A/S Nordmark Maskinfabrik A/S Ødegaard og Danneskiold-Samsøe A/S Offshore Center Danmark Oiltech AS Olet Industrigummi A/S Orbicon A/S Orbital A/S Parker Hannifin Danmark A/S Peter Madsen Rederi A/S PHOENIX CONTACT A/S PMC Technology A/S PP Techniq ApS Primo Danmark Prodan A/S Rambøll Danmark A/S Reichhold Danmark A/S RewAir A/S Ribe Maskinfabrik A/S Rosenberger Danmark A/S Roxtec ApS Sandvik A/S Sanistål A/S Scanpocon A/S Scanvib ApS Schaeffler Danmark ApS Schneider Electric A/S Danmark Siemens A/S Siemens Wind Power A/S Sika Danmark A/S Silkeborg Spåntagning A/S SJ-Consult Skaarup Imcase A/S Skagen Sandblæseri & Skibs-Service Afd. Syd ApS SKF Danmark A/S Sølund Invest A/S Special-Teknik A/S Steel Team A/S Survival Training Maritime Safety Suzlon Energy A/S Svend A. Nielsen A/S Svendborg Brakes A/S teknatex aps Teknologisk Institut Torben Rafn og Co. A/S Trelleborg Sealing Solutions Denmark A/S Tripod Wind Energy ApS Tuco Yacht Værft ApS UNI-FLY - Svendborg UNIMERCO A/S Vamdrup Automatik Vamdrup Specialtransport ApS VEST KRAN K-B AS (Norge) Vestas Wind Systems A/S Vest-Fiber Vink AS WEA Technology A/S Welcon A/S WKT Nordic Xperion ACE - Advanced Composites Ymer Technology Zebicon Zero-Max A/S Vindmølleindustrien Vester Voldgade København V T F

20

Fra lokal til global industri

Fra lokal til global industri Fra lokal til global industri Kim Nedergaard Jacobsen, projektchef knja@windpower.org Danish Wind Industry Association www.windpower.org The Wind Industry in Denmark Mere end 245 medlemsvirksomheder i

Læs mere

Rune Moesgaard, rm@windpower.org Lars Bang Jensen, lj@windpower.org Rune Birk Nielsen, rbn@windpower.org

Rune Moesgaard, rm@windpower.org Lars Bang Jensen, lj@windpower.org Rune Birk Nielsen, rbn@windpower.org branchestatistik08 2 Vindmølleindustriens branchestatistik Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Vindmølleindustriens struktur 4 Omsætning 5 Eksport 6 Beskæftigelse 7 Forventninger til beskæftigelsen 8

Læs mere

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn

Lindoe Offshore Renewables Center. Navn Lindoe Offshore Renewables Center Navn email Billede Vision LORC skal være verdens førende center for viden, test og demonstration på området for vedvarende, offshore energi. Mission LORC skaber vækst

Læs mere

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013

Referat. Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Referat Dato: 19-03-2013 Vindmølleindustriens generalforsamling den 19. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af det udsendte regnskab for 2012 til godkendelse

Læs mere

Faktaark om Klimakonsortiet

Faktaark om Klimakonsortiet Faktaark om Klimakonsortiet Konsortiets formål Formålet med Klimakonsortiets indsats er på kort sigt at sikre størst mulig opmærksomhed om klimaaktiviteterne i tilknytning til FN s Klimakonference i Danmark

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

VINDMØLLEINDUS TRIENS ÅR SBERE TNING

VINDMØLLEINDUS TRIENS ÅR SBERE TNING VINDMØLLEINDUS TRIENS ÅR SBERE TNING M ARTS 2005 INDHOLD LEDER: EN BRANCHE I FORANDRING EN INDUSTRI I OMSTILLING MEDLEMSFOKUS EN FORENING I VÆKST ENERGIFORLIG 2004 VIND IND I VARMEN UDSKIFTNING PLANLÆGNING

Læs mere

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse

> DI Energibranchen. Din platform til indflydelse < > DI Energibranchen Din platform til indflydelse Velkommen til DI Energibranchen Dansk industri og dansk teknologi har alle dage stået stærkt og stået for kvalitet, når det kommer til udviklingen af

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic

Versions - seminar. Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Versions - seminar Adm. Direktør Tommy G. Jespersen kk-electronic Tommy Gundelund Jespersen PERSONAL DATA Tommy G. Jespersen CEO, kk-group A/S. Managing Director kk-electronic A/S Age: 55 Family: Married,

Læs mere

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør

You ve Got. The POWER. Bliv energi-ingeniør You ve Got The POWER Bliv energi-ingeniør Hele verden er ved at revolutionere den måde, vi producerer og bruger energi på. Min ambition er, at Danmark er med forrest i feltet, når det gælder kampen mod

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Virksomhedsnetværk for underleverandører til vindmølleindustrien Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 29 Ansøgning

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon

Anbefalinger til. Renewables. hvordan Danmark sikrer udviklingen. AUianceforOffshon Det Politisk-Økonomiske Udvalg 2010-11 PØU alm. del Bilag 41 Offentligt ig til handlingaf en grøn offshore industri u Anbefalinger til hvordan Danmark sikrer udviklingen / I«*ili!isii*i*icS mm' mm } -o

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Alliancen for Grøn Offshore Energi

Alliancen for Grøn Offshore Energi 18. december 2009 Alliancen for Grøn Offshore Energi 1. Danmark skal fortsat være nummer 1 på grøn offshore teknologi, men det kræver nytænkning og samarbejde I de seneste femten år har offshore industrien

Læs mere

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen

Århus 7. april Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet. Manager Oil & Gas Tommy Petersen Århus 7. april 2011 Regionalt netværksmøde 2011 Offshore Center Danmark Århus Universitet Manager Oil & Gas Tommy Petersen 1 Dagsorden Dagens program Velkommen ved Manager Oil & gas Tommy Petersen Velkommen

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013

Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Vedtægter for Vindmølleindustrien 2013 Dato: 19-03-2013 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes

Læs mere

BESØGSANALYSE - Baseret på besvarelser. Kilde: hi s besøgsanalyse samt Jysk Analyse

BESØGSANALYSE - Baseret på besvarelser. Kilde: hi s besøgsanalyse samt Jysk Analyse BESØGSANALYSE - Baseret på 2.964 besvarelser Kilde: hi s besøgsanalyse samt Jysk Analyse BESØGENDE VIRKSOMHEDER Jylland + Fyn 2015: 75,1 % 4.658 virksomheder 2013: 75,2 % 4.452 virksomheder Sjælland +

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi

Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010. Muligheder i OCD regi 2010 Offshore Center Danmark Syddansk Universitet Odense den 28. september 2010 Muligheder i OCD regi 1 Muligheder i OCD Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Kurser Foredrag/ gåhjemmøder

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Odense Havn og Lindø Industripark A/S

Odense Havn og Lindø Industripark A/S Odense Havn og Lindø Industripark A/S Historie 1918 Odense Staalskibsværft blev grundlagt som et personligt ejet firma af A.P. Møller 1959 Indvielse af Lindø Skibsværft ved Statsminister H.C. Hansen 2009

Læs mere

Velkommen til Årsmødet 2014

Velkommen til Årsmødet 2014 Odense Congress Center, torsdag d. 23. & fredag d. 24. oktober 2014 Velkommen til Årsmødet 2014 Bringing innovation to market & Cost reduction through innovation Safety Briefing Odense Congress Center,

Læs mere

rapport fra megavind juni 2008 Vindkraftværker i energisystemet Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind juni 2008 Vindkraftværker i energisystemet Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind juni 2008 Vindkraftværker i energisystemet Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Foto: LM Glasfiber A/S 1 Anbefalinger og initiativer Udviklingen af fremtidens intelligente

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Nye globale krav til virksomheder

Nye globale krav til virksomheder Nye globale krav til virksomheder og regional udvikling Jan Hylleberg Adm. direktør Vindmølleindustrien Omsætning mere end fordoblet fra 2005 2008 Bn Euro 12 10 8 6 4 2 0 2005 2006 2007 2008 Vindmølleindustriens

Læs mere

Hvordan hjælper Vindmølleindustrien? ( og partnere) Jakob Lau Holst 11. Marts 2016

Hvordan hjælper Vindmølleindustrien? ( og partnere) Jakob Lau Holst 11. Marts 2016 Hvordan hjælper Vindmølleindustrien? ( og partnere) Jakob Lau Holst 11. Marts 2016 Nye standarder i vindindustrien Støttet af Industriens Fond 3 årigt projekt Formålet er at udvikle samarbejdsfladerne

Læs mere

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller

F AK T AAR K 28. november 2012. Nye rammer for kystnære havmøller F AK T AAR K 28. november 2012 Nye rammer for kystnære havmøller Partierne bag energiforliget har opnået enighed om de rammer der fremover vil blive gældende for kystnære havmøller. Med denne beslutning

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund

Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien. Baggrund Vækstforums initiativer indenfor vindindustrien Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Baggrund Vestas Wind Systems varslede den 12.

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

NOCA Årsberetning 2014

NOCA Årsberetning 2014 NOCA Årsberetning 2014 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCAåret 2014 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 16. april 2015 INDLEDNING Året 2014 i NOCA var et

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter

Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007. Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter Dansk Vindkraftkonference 25.- 27. april 2007 Tema Offshore vindenergi: Offshore Center Danmarks vindenergiaktiviteter 1 Offshore Center Danmark 1. Indledning Offshore Center Danmark (OCD) Baggrund Markeder

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret:

Indholdsfortegnelse. Gruppen har arbejdet kontinuerligt lige siden og følgende er blandt andet realiseret: 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Status på Kriegers Flak...3 Tidsplan pr. maj 2015...4 Status...4 Foreslået handlinger...5 Aktiviteter...5 Budget og modeller for indsats...5 Baggrund ØPU godkendte den

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark

Light-udgave. Strategi work-live-stay southern denmark Light-udgave Strategi 2016-2020 work-live-stay southern denmark Fra opstart til forankring work-live-stay southern denmark skaber sammenhæng og netværk mellem de vigtigste aktører i Syddanmark, så vi sammen

Læs mere

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE

DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE MEDLEMSKAB RA 2018 DU FÅR: MÅLRETTEDE TILBUD STØRRE FLEKSIBILITET STØRRE INDFLYDELSE NY KONTINGENTSTRUKTUR FRA 2018 Fra 1. januar 2018 Vindmølleindustrien du får tilbud, der er bedre tilpasset din virksomheds

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Havvindmøller mødes med kold luft

Havvindmøller mødes med kold luft Havvindmøller mødes med kold luft Vindmøller deler vandene blandt beboere i Kalundborg, hvor et energiselskab vil opføre en møllepark i Jammerland Bugt. sted, og vi forholder os til den lovgivning og de

Læs mere

Produktionsteknisk Forening

Produktionsteknisk Forening Produktionsteknisk Forening er en aktiv faglig forening, der har til formål at øge kendskabet til den produktionstekniske udvikling, der finder sted i virksomheder indenfor industriens fremstillingsvirksomheder

Læs mere

VI s Regionsmøde i Ikast

VI s Regionsmøde i Ikast VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Ikast Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Ikast 9.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller?

FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi. Hvad er Kystnære havvindmøller? Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 69 Offentligt FAKTA om Kystnære havvindmøller 25 % billigere grøn energi Hvad er Kystnære havvindmøller? Kystnære havvindmøller er som navnet siger

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Vedtægter for Vindmølleindustrien

Vedtægter for Vindmølleindustrien 30. marts 2017 Vedtægter for Vindmølleindustrien 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vindmølleindustrien. Stk. 2. Foreningens bestyrelse kan registrere yderligere navne, såfremt dette findes påkrævet

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering

Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Til Økonomiudvalgets aflæggerbord og Teknik- og Miljøudvalgets orientering Orientering om status på HOFOR's havvindmøllestrategi

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017

Den Danske Maritime Fond. Oktober 2017 Den Danske Maritime Fond Oktober 2017 1 Fondens Bestyrelse består af 6 medlemmer Tommy Thomsen, formand (f. 1957). CEO for IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande). Udpeget af Danske Rederier. Indtrådt

Læs mere

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN

VELKOMST VED FRI'S FORMAND CARSTEN TOFT BOESEN FRI ÅRSMØDE 2017 DAGENS PROGRAM Kl. 13.40-13.50: Velkomst ved FRI's formand Carsten Toft Boesen Kl. 13.50-14.10: Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt Kl. 14.10-14.40: Märtha Rehnberg,

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Vi eksporterer for 34,9 mia kr.

Vi eksporterer for 34,9 mia kr. vindmølleindustriens n y h e d s m a g a s i n 5 juni 2008 Endnu et rekordår: Vi eksporterer for 34,9 mia kr. Miljøministeren og KL: Planlægningsaftalen er fælles ansvar ABB s danske afdeling Potentialet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid

Dansk Gas Forening. Gas i Fortid og fremtid Gas i Fortid og fremtid DGF årsmøde 2010 Forslag til dirigent Palle Geleff DGF s formand Ole Albæk Pedersen DGF fyldte 100 år d. 26. oktober 2011 DGF s formand Ole Albæk Pedersen ...naturgassen og gassystemet

Læs mere

Danish Board of District Heating

Danish Board of District Heating Danish Board of District Heating Fjernvarmeindustrien DBDH s Generalforsamling Torsdag den 19. marts 2013 Formandens mundtlige beretning 19. marts 2013/HCB Indledning Endnu engang er vi samlet til Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 345 Offentligt Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg Kopi til Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt Rosenørns

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Danske Havne præsentation fra Invest in Denmark

Danske Havne præsentation fra Invest in Denmark Danske Havne præsentation fra Invest in Denmark Merete Juhl Svendsen & Peter J. Plesner We speak business Invest in Denmark around the world Invest in Denmark in Danish Regions Asiaterne kommer Handels

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed

Basiskursus. Offshore Olie og Gas - Sikkerhed. Sikkerhed Basiskursus Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Sikkerhed Basiskursus - Offshore Olie og Gas - Sikkerhed Offshore Center Danmark inviterer i samarbejde med sikkerhedseksperter alle interesserede til kursus.

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Status for udbygning og indpasning af vindkraft

Status for udbygning og indpasning af vindkraft Status for udbygning og indpasning af vindkraft Seminar - Vindenergi Danmark, 15. nov. 2013 Asbjørn Bjerre, Danmarks Vindmølleforening Indpasning Samtidighed mellem - mål for udbygning - og beslutninger

Læs mere

VI s Regionsmøde i Aalborg

VI s Regionsmøde i Aalborg VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Aalborg Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Aalborg 8.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER,

NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER, NÅR FORANDRINGENS VINDE BLÆSER, BYGGER NOGLE LÆHEGN ANDRE VINDMØLLER DJURS Wind Power Facts om parken Samlet effekt: 400 MW Antal møller: 111 88 km² Møllestørrelse: 3,6 MW Rotordiameter: 120 meter Byggeperiode:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde. Generalforsamling. Generalforsamling og årsmøde. danskenergi I net. danskelhandel. danskenergi

Repræsentantskabsmøde. Generalforsamling. Generalforsamling og årsmøde. danskenergi I net. danskelhandel. danskenergi Repræsentantskabsmøde danskenergi I net Generalforsamling danskelhandel Generalforsamling og årsmøde danskenergi Mandag den 26. maj 2008 Comwell Kolding Repræsentantskabsmøde danskenergi I net 09.30 Velkomst

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser

læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser Nr. 15 torsdag 30. september 2010 126. årgang www.gartnertidende.dk gartner tidende Nr. 15 2010 læs om Danske gartnere i Rusland Champignon som super-food Krydderurter erstatter roser 1 INDHolD 4 Flormart

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

GATE 21. Årsberetning

GATE 21. Årsberetning 2014 GATE 21 Årsberetning FORMANDENS BERETNING STEEN CHRISTIANSEN 2014 blev et stærkt år for den grønne omstilling og for Gate 21: Klimaforandringerne er tilbage på den globale politiske dagsorden. København

Læs mere