Rune Moesgaard, Lars Bang Jensen, Rune Birk Nielsen,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rune Moesgaard, rm@windpower.org Lars Bang Jensen, lj@windpower.org Rune Birk Nielsen, rbn@windpower.org"

Transkript

1 branchestatistik08

2 2 Vindmølleindustriens branchestatistik Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Vindmølleindustriens struktur 4 Omsætning 5 Eksport 6 Beskæftigelse 7 Forventninger til beskæftigelsen 8 Metode og datagrundlag 9 Danmarkskort 10 Medlemsliste 201 medlemmer 11 Vindmølleindustrien Vester Voldgade København V Tlf Fax Redaktion Ansv. chefredaktør: Redaktør: Jakob Lau Holst, Rune Moesgaard, Lars Bang Jensen, Rune Birk Nielsen, Layout og tryk Datagraf Forsidefoto Oversøisk transport af vindmøllevinger fra LM Glasfiber A/S (Speditør: Baltship A/S

3 branchestatistik08 Indledning Vindmølleindustrien har siden slutningen af erne udviklet sig til en af Danmarks absolut største industrisucceser. Fortsætter udviklingen som forventet, vil vindmølleindustrien om få år være den største enkeltstående industri målt på omsætning og eksport. Den danske vindmøllebranche er samtidig de seneste år blevet international. Fra en situation, hvor producenterne alene producerede møller i Danmark, og underleverandørerne leverede langt størstedelen af deres produkter og ydelser til de danske producenter, har billedet ændret sig markant mod et internationalt fokus. Den danske vindmølleindustri er blevet en global industri. Dette er kommet til udtryk ved, at danske producenter har etableret produktion en lang række steder i verden. Det samme er tilfældet for en stadig stigende andel af underleverandørerne. Underleverandørerne i Danmark eksporterer endvidere i stigende omfang til vindmølleproducenter i udlandet. Internationaliseringen har imidlertid ikke betydet, at aktivitetsniveauet i Danmark er faldet tværtimod. Omsætningen er de seneste 10 år årligt steget med i gennemsnit 22,4 pct. og var i ,2 milliarder kr. Vindmølleindustrien eksporterede i 2007 for anslået 34,9 mia. kr. vindmøller, komponenter og tjenesteydelser, hvilket svarer til 6,5 pct. af den samlede danske eksport i Alle analyser og undersøgelser indikerer, at væksten vil fortsætte de kommende år såvel nationalt som globalt. Beskæftigelsen er i perioden fra 1997 til 2007 steget årligt med gennemsnitligt 8,1 pct. fra beskæftigede i 1997 til beskæftigede i Fremgangen i beskæftigelsen i 2007 ville have været højere, hvis virksomhederne ikke havde stået over for væsentlige problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Således har 61 pct. af virksomhederne oplevet problemer med at rekruttere arbejdskraft i Udfordringen må forventes at blive større i de kommende år. Dette understøttes af, at 74 pct. af virksomhederne forventer at have flere ansatte ved udgangen af 2008 ind ved starten af året. Arbejdskraftmanglen er et generelt problem for industrien. Dog er manglen på ingeniører i Danmark særligt akut og udgør p.t. formentlig den største industrimæssige barriere for industriens fortsatte vækst, øgede omsætning og øgede eksport.

4 4 Vindmølleindustriens branchestatistik Vindmølleindustriens struktur Vindmølleindustrien i Danmark er en kompleks og sammensat industri. Industrien spænder fra store producenter af vindmøller og vindmøllevinger over en lang række større eller mellemstore underleverandører af komponenter og tjenesteydelser og ned til enkeltmandsfirmaer. En moderne vindmølle består i dag af unikke komponenter. Disse komponenter og tjenesteydelser inden for vidt forskellige fagområder leveres af en lang række højt specialiserede virksomheder. Det anslås, at virksomheder i Danmark i større eller mindre udstrækning leverer komponenter eller tjenesteydelser i forbindelse med fremstilling, transport og opstilling af vindmøller. 201 af disse virksomheder er i dag medlem af Vindmølleindustriens brancheforening. Leverandørerne spænder fra de traditionelle industrivirksomheder, der producerer eller sælger produkter inden for jern og metalforarbejdning, kompositmaterialer og plastprodukter, elektroniske, mekaniske og hydrauliske systemer, kølesystemer, generatorer, gear, kuglelejere og olieprodukter mv. Andre virksomheder har specialiseret sig inden for logistik, transportydelser og fundamenter. Andre igen leverer tjenesteydelser inden for f.eks. rådgivning, finansielle, forsikrings-, konsulent- og analyseydelser, visualisering, projektudvikling mv. Graden af underleverandørernes tilknytning til vindmølleindustrien varierer kraftigt. For nogle virksomheder udgør vindmøllesegmentet hele virksomhedens omsætning, mens andre virksomheder har en mere beskeden andel af deres omsætning inden for vindkraft. Figur 1 viser andelen af omsætningen, der vedrører vindmøllebranchen for 100 af Vindmølleindustriens medlemmer. Antal virksomheder % 25-49% 50-74% % Figur 1. Andelen af virksomhedernes omsætning inden for vindkraft

5 branchestatistik08 Omsætning Den samlede bruttoomsætning for vindmølleindustrien placeret i Danmark er i 2007 estimeret til 42,2 mia. kr. Sammenlignet med 2006, hvor omsætningen var 32,8 mia. kr., er det en stigning på 9,4 mia. kr. eller 28,8 pct. Væksten fra 2005 til 2006 var tilsvarende 37,6 pct. Set over perioden fra 1997 til 2007 har den gennemsnitlige årlige vækst i omsætningen været 22,4 pct. Set i lyset af, at det danske marked siden 2004 har udgjort under 1 pct. af det samlede marked for de danske baserede vindmølleproducenter, er det bemærkelsesværdigt, at industrien har kunnet opretholde vækstrater på over 20 pct. i den danske omsætning. Internationaliseringen har med andre ord ikke bremset væksten i den danske omsætning. På verdensplan var den samlede danske vindmølleindustris bruttoomsætning 65 mia. kr. i 2007 mod 48,6 mia. kr. i Den globale vækst har dermed været på 16,4 mia. kr. eller 34,1 pct. Den tilsvarende vækst fra 2005 til 2006 var 24,8 pct. Væksten i vindmølleindustriens globale omsætning overstiger dermed for første gang væksten i omsætningen i Danmark, hvilket vidner om branchens globalisering. At væksten i omsætningen på verdensplan overstiger væksten i omsætning i Danmark skyldes, at virksomhederne i stigende grad foretager investeringer i produktionsfaciliteter i udlandet. Disse fabrikker har gradvist opnået samme effektivitet som virksomhedernes produktion i Danmark og udgør i stigende grad forsyningen til fjerne markeder hovedsageligt i Asien og Nordamerika. Mia. kr Figur 2. Omsætning i vindmølleindustrien i Danmark

6 6 Vindmølleindustriens branchestatistik Eksport Siden 2004 har Vindmølleindustrien stort set udelukkende været en eksportindustri. De store producenter har haft en eksportandel på over 99 pct., da der siden 2004 stort set ikke er blevet opstillet vindmøller i Danmark. Underleverandørerne er de seneste år i stadig stigende grad gået fra kun at være underleverandører til vindmølleproducenterne i Danmark til også at levere (eksportere) komponenter og tjenesteydelser til vindmølleproducenter i udlandet. Vindmølleindustrien i Danmark eksporterede i 2007 vindmøller, komponenter og tjenesteydelser for anslået 34,9 mia. kr. Det tilsvarende tal i 2006 var 26,7 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 8,2 mia. kr. eller 30,7 pct. Energistyrelsen har anslået værdien af eksporten af dansk energiteknologi i 2007 til 50 mia. kr.. Vindmølleindustrien er dermed langt den største bidragyder til eksport af energiteknologi med en andel på omkring 70 pct. Den samlede danske eksport i 2007 var ifølge Danmarks Statistik 556 mia. kr. og vindmølleindustrien bidrager dermed med ca. 6,5 pct. af den samlede danske eksport. I 2006 var den tilsvarende andel 4,9 pct. Mia. kr Figur 3. Eksporten af vindmøller, komponenter og tjenesteydelser

7 branchestatistik08 Beskæftigelse Den samlede beskæftigelse for hele vindmølleindustrien ved udgangen af 2007 er estimeret til personer. Det tilsvarende tal for 2006 var personer, hvilket giver en stigning på 8,7 pct. Stigningen i beskæftigelsen er sket både på producentniveau og i underleverandørleddet. Ved redaktionens slutning medio maj 2008 er beskæftigelsen steget yderligere i forhold til årsskiftet Som det fremgår af figur 4 har væksten i beskæftigelse over de sidste ti år været ujævnt fordelt, med størst stigning i årene 1997 til 2001, hvorefter der i perioden fra 2002 til 2006 indtraf en stagnation. Denne stagnation skyldes bortfaldet af det danske marked for vindkraft og genfindes i tallene for omsætningen for den tilsvarende periode. Siden 2006 er der i takt med væksten på eksportmarkederne igen sket en fremgang i beskæftigelsen i vindmølleindustrien i Danmark. Antal beskæftigede Figur 4. Udviklingen i beskæftigelsen

8 8 Vindmølleindustriens branchestatistik Forventninger til beskæftigelsen Vindmølleindustrien har spurgt sine medlemmer om de forventer at have flere, færre eller samme antal ansatte ved udgang af 2008 i forhold til udgangen af virksomheder har svaret på dette spørgsmål. 79 virksomheder svarende til 74 pct. af besvarelserne forventer at beskæftige flere medarbejdere ved udgangen af 2008 end ved indgangen til virksomheder svarende til 26 pct. forventer at beskæftige samme antal. Ingen virksomheder forventer at beskæftige færre medarbejdere. De 107 underleverandører, der har besvaret spørgsmålet, forventer samlet set at beskæftige 760 flere personer ved udgangen af Vindmølleindustrien har ligeledes spurgt virksomhederne om, hvorvidt de har oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft i 2007 og hertil svarede 66 virksomheder svarende til 62 pct. ja mens 41 virksomheder svarende til 38 pct. svarede nej. De 66 virksomheder, der svarede bekræftende på at have oplevet rekrutteringsproblemer, har oplyst, at de samlet set har 472 ubesatte stillinger. Her peger virksomhederne særligt på mangel på ingeniører og faglært arbejdskraft. Den akutte mangel på ingeniører er for de 66 virksomheder angivet til 161 stillinger. Medlemsvirksomheder blev bedt om at svare på, hvilken type arbejdskraft de har haft svært ved at rekruttere. Det overordnede billede viser, at der er mangel på alle typer arbejdskraft, men manglen vedrører særligt ingeniører (her peges på maskiningeniører, el- og stærkstrømsingeniører og instrumenteringsingeniører). Herudover nævnes industriteknikere, montører, folk med kompetencer inden for kompositmaterialer, ledere, projektledere, malere og sandblæsere, skibsofficere, herunder maskinmestre og styrmænd samt administrativt personale, herunder til økonomifunktioner. Det skal understreges, at manglen på arbejdskraft for hele branchen undervurderes i undersøgelsen, da ikke alle medlemsvirksomheder har svaret på spørgsmålet. Vindmølleindustriens samlede rekrutteringsproblem er reelt væsentligt højere og dermed en markant barriere for yderligere vækst i industrien i Danmark. 10 Ufaglært Faglært Ingeniører Uspecificerede Figur 5. Ubesatte stillinger for 66 medlemsvirksomheder fordelt på faggrupper

9 branchestatistik08 Metode og datagrundlag Vindmølleindustriens branchestatistik er et estimat for den samlede aktivitet, som kan henføres til vindmøllebranchen i Danmark. Statistikken belyser udviklingen i omsætning, eksport og beskæftigelse i industrien. Før 2005 blev branchestatistikken udarbejdet ud fra data fra de store vindmølleproducenter. Siden 2005 har branchestatistikken taget udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens medlemmer. Herudover er der skønnet for de virksomheder, som enten ikke har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen eller ikke er medlemmer, men som har omsætning og aktiviteter inden for vindmølleindustrien. Dette er sket med udgangspunkt i de virksomheder, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen samt ud fra et generelt kendskab til vindmøllebranchen og specifikt kendskab til en række virksomheder. Det endelige resultat skal dermed opfattes som et estimat for den samlede aktivitet, som vindmøllebranchen i Danmark skaber. Branchestatistikken er i alt baseret på data for samlet set 339 virksomheder. I opgørelsen for 2007 er branchestatistikken for så vidt angår omsætningsdata for første gang konsolideret med data fra Danmarks Statistik. Der er dermed sket et skifte i tilgangen til udarbejdelsen af statistikken for året 2005 og fremefter. Medio marts udsendte Vindmølleindustrien spørgeskemaer til 194 medlemmer for derved at finde svar på spørgsmål vedrørende omsætning, eksport og beskæftigelse. Ved dataindsamlingens afslutning medio maj 2008 havde 117 virksomheder udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 60,3 pct. Da branchestatistikken tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse, er der naturligvis risiko for, at visse fejlkilder har påvirket resultatet, såsom at respondenterne kan have tolket spørgeskemaet forskelligt. Ligeledes er respondenten ved flere af spørgsmålene blevet bedt om at afgive svar, som formentlig er baseret på skøn, ligesom det er frivilligt for den enkelte virksomhed, om de ønsker at deltage i statistikken. Med henblik på at minimere eventuelle forståelsesmæssige uklarheder i spørgeskemaet, blev der forud for selve spørgeskemaundersøgelsen gennemført en pilotundersøgelse bestående af 11 respondenter, som derefter evaluerede spørgeskemaet.

10 10 Vindmølleindustriens branchestatistik 201 medlemmer Vindmølleindustriens brancheforening består nu af 201 virksomheder fra hele landet; vindmølleproducenter, leverandører, elselskaber, servicevirksomheder, konsulenter mv. Vindmølleindustriens mål er at bevare og styrke Danmark som Wind Power Hub et unikt centrum for vindkraft, teknologi og højt kvalificeret arbejdskraft.

11 branchestatistik08 3M A/S 43D Aps A.C. Lemvigh-Müller A2SEA A/S ABB A/S AB-Inventech A/S Advokataktieselskabet Borch Advokataktieselskabet Kirk Larsen og Ascanius Agrowind ApS AH Industries A/S Alderslyst Elektro A/S Alfred Priess A/S AON Denmark A/S Arepa Firenew A/S Arvid Nilsson Danmark A/S Atradius AVANTI AVN Energy A/S Bach Composite Industry a/s Bachmann electronic GmbH BALLUFF ApS Balslev Rådgivende Ingeniører A/S BaltShip A/S Bendix Transport Danmark A/S Betech Seals A/S Birk Nielsen Bjerregaard Consulting Blade Test Centre A/S Bladt Industries A/S Blue Water Shipping A/S BP Lubricants A/S Brady A/S Brd. Klee A/S Brøndberg & Tandrup International A/S BSB Maskinfabrik A/S BTM Consult ApS Bureau Veritas BW Performance A/S C.C.Jensen A/S Certex Danmark A/S COWI CT Offshore DAFA A/S Dan Service Viby Sj. Aps Danfoss A/S Danish Crane Building A/S Danish Offshore Wind A/S Danish Wind Power Academy Dansk Eksportforening Dansk Gummi Industri A/S Dansk Metal Dansk Overflade Teknik A-S DEIF A/S DELTA Dencam A/S Densit A/S DESITEK A/S Det Norske Veritas Danmark A/S Deugro Danmark A/S DIAB ApS Difko Invest A/S DMP-Mølleservice DONG Energy Dopag Scan ApS Draka Cableteq A/S DS SM DSV Air & Sea A/S E. C. Maskinfabrik A/S Ecology management ApS Electricon A/S Eltronic A/S EMD International A/S ExxonMobil Danmark ApS Falck Nutec Esbjerg A/S Falck Schmidt Holding A/S Fiberline Composites A/S Fibox A/S Force Technology Fritz Schur Technical Group A/S Fritz Schur Teknik AS FT Technologies ApS Fugro Denmark A/S Fyns Kran Udstyr A/S Gamesa Wind Engineering ApS GARDIT A/S Garrad Hassan and Partners Ltd Glenco A/S Granly A/S Granudan ApS Green Wind Energy Grenaa Motorfabrik Grontmij I Carl Bro A/S H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Haco A/S Hagens Fjedre A/S Hans Buch A/S HCP engineering A/S Heléns Rør A/S Hempel A/S Hendricks Industries Hove A/S HYDAC A/S Hydra Grene A/S Ib Andresen Industri A/S Internationel Wind Academy Lolland A/S Jenk ApS JEVI JKP JSB Plast Jupiter Composites A/S Jutlandia Terminal A/S Jørgensen og Utoft A/S K.P. Komponenter A/S kk-electronic a/s Klingspor A/S Klüber Lubrication Skandinavien A/S Knud Wexoe A/S KR Wind A/S Krangården Lemvigh-Müller A/S Liftra ApS Linatex A/S LM Glasfiber A/S Lund og Sørensen A/S Make Consulting MBD Offshore Power A/S Millwatcher minibooster Hydraulics A/S Mita-Teknik A/S Monofiber A/S MT Højgaard A/S Niebuhr Tandhjulsfabrik A/S NIRAS Nissens A/S Noratel Denmark A/S Nordic Wind Invest A/S Nordmark Maskinfabrik A/S Offshore Center Danmark Oiltech AS Olet Industrigummi A/S Orbicon A/S Orbital A/S Parker Hannifin Danmark A/S Peter Madsen Rederi A/S PHOENIX CONTACT A/S PMC Technology A/S PP Techniq ApS Primo Danmark Prodan A/S Rambøll Danmark A/S Reichhold Danmark A/S RewAir A/S Ribe Maskinfabrik A/S Rosenberger Danmark A/S Roxtec ApS Sandvik A/S - Coromant Scanpocon A/S Scanvib ApS Schaeffler Danmark ApS Schneider Electric A/S Danmark Siemens A/S Siemens Wind Power A/S Sika Danmark A/S Silkeborg Spåntagning A/S SJ-Consult Sjølund A/S Skagen Sandblæseri & Skibs-Service Afd. Syd ApS SKF Danmark A/S Skaarup Imcase A/S Special-Teknik A/S Steel Team A/S Survival Training Maritime Safety Suzlon Energy A/S Svend A. Nielsen A/S Svendborg Brakes A/S teknatex aps Teknologisk Institut Tibnor A/S Torben Rafn og Co. A/S Trelleborg Sealing Solutions Denmark A/S Tripod Wind Energy ApS Tuco Yacht Værft ApS UNI-FLY - Svendborg UNIMEC A/S UNIMERCO A/S Vamdrup Automatik Vamdrup Specialtransport ApS VEST KRAN K-B AS Vestas Wind Systems A/S Vest-Fiber Vink AS WEA Technology A/S Welcon A/S Wind Cluster Denmark WKT Nordic Xperion ACE - Advanced Composites Ymer Technology Zebicon Zero-Max A/S Ødegaard og Danneskiold-Samsøe A/S Ålsrode Smede og Maskinfabrik

12

Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau

Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau Analyse af vindmølleindustriens kompetencebehov på faglært niveau Projekt udarbejdet under Undervisningsministeriets centrale analyse- og prognosevirksomhed med projekttitlen Analyse af udviklingen i jobtyper

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Energibranchens fremtidige kompetencebehov. En analyse af de fremtidige kompetencebehov i energibranchen med fokus på de erhvervsuddannede

Energibranchens fremtidige kompetencebehov. En analyse af de fremtidige kompetencebehov i energibranchen med fokus på de erhvervsuddannede Energibranchens fremtidige kompetencebehov En analyse af de fremtidige kompetencebehov i energibranchen med fokus på de erhvervsuddannede Udarbejdet af Oxford Research A/S for Undervisningsministeriet

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI

HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB NORTH - KOMPETENCEBEHOV INDEN FOR VINDENERGI RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2014 HUB NORTH HUB

Læs mere

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af

Læs mere

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark

Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Kortlægning af miljøteknologiske virksomheder i Danmark Marts 2009 FORA Forord Regeringen med Miljøministeriet i spidsen lancerede i 2007 en handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi. Formålet

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Indhold 4 6 13 16 18 20 22 24 26 26 28 Indledning Fokus på intern tilpasning Et servicemarked i vækst Analyse af branchen for rådgivning Analyse

Læs mere

Vækstanalyse Bornholm

Vækstanalyse Bornholm BILAG 7 Bornholms Vækstforum BILAG 23 3. juni 2013 Bornholms Vækstforum 30. september 2013 Vækstanalyse Bornholm September 2013 Titel: Vækstanalyse Bornholm Udarbejdet af: Teknologisk Institut, Analyse

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen November 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne

Læs mere

KINA. Et buldrende potentiale fra øst

KINA. Et buldrende potentiale fra øst KINA Et buldrende potentiale fra øst Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen og Research Assistant Veronica O'Sullivan Freltoft 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 BETYDNINGEN

Læs mere

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark

Jobskabelse gennem globalisering. Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark Jobskabelse gennem globalisering Erfaringer og scenarier for erhvervslivet i Danmark April 2005 2 Indholdsfortegnelse FORORD... 7 1. RESUMÉ PRÆSENTATION AF ANALYSENS HOVEDKONKLUSIONER... 9 1.1. INTRODUKTION

Læs mere

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik

Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Danmarks land- og yderkommuner 2001-2011: Et erhvervsøkonomisk overblik Jesper Fredborg Huric Larsen Center for Landdistriktsforskning Syddansk Universitet 2014 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF).

Læs mere

Oplæg til en ny iværksætterpolitik. Betænkning fra Iværksætterudvalget

Oplæg til en ny iværksætterpolitik. Betænkning fra Iværksætterudvalget Oplæg til en ny iværksætterpolitik Betænkning fra Iværksætterudvalget Betænkning nr. 1304 Erhvervsministeriet 1996 Oplag: 3.000 Pris: Kr. 150,00 inkl. moms Sælges ved henvendelse til: Statens Informationstjeneste

Læs mere

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

ENERGIINDEKS DANMARK 2013

ENERGIINDEKS DANMARK 2013 ENERGIINDEKS DANMARK 2013 1 Energiindeks Danmark 2013 Udgivet af MM Sustainia A/S, 2013 ISBN: 978-87-90275-64-8 Redaktion: Elo Alsing, Liza Andersen, Tine Rubeck Andreasen, Helene Brandi, Ulrik Jørstad

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark. En rapport udarbejdet af Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening

Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark. En rapport udarbejdet af Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark En rapport udarbejdet af Dansk Metal, Danske Maritime og Danmarks Rederiforening Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OPSUMMERING... 5 2.1 Den direkte

Læs mere

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten

fremtidens offshore vækst og muligheder Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk skal få mere olie op af i medvind horisonten fremtidens offshore Dette tillæg er udgivet af Offshoreenergy.dk vækst og muligheder [+] [04] Den danske [06] Mangel på [18] Nyt forskningscenter [29] Ny kæmpemølle offshoresektor arbejdskraft skal få

Læs mere

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore

Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder. Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Offshorebranchen olie og gas et væld af nationale og internationale muligheder Kompendium og værktøjer til danske SMV er der vil gå offshore Kolofon Hæftets formål er at give læserne et overordnet og kortfattet

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Rapport fra forstudie vedrørende. Wind Power Academy

Rapport fra forstudie vedrørende. Wind Power Academy Rapport fra forstudie vedrørende Wind Power Academy Danmarks førerposition skal fastholdes. Vi skal fremtidssikre Danmark. Vi skal sælge den viden, som vi har opsamlet gennem årtier på vindmølleområdet.

Læs mere

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd

MARTS 2015. Treklang får vindteknologien helt op i gear. Vindmøller i verdensklasse. Testcenter i superligaen. Udvikling og kvalitet går hånd i hånd # 04 MARTS 2015 Treklang får vindteknologien helt op i gear Vindmøller i verdensklasse Testcenter i superligaen Udvikling og kvalitet går hånd i hånd LOOKOUT # 04 MARTS 2015 UDGIVER LINDØ port of ODENSE

Læs mere

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN

NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN DECEMBER 2014 SØFARTSTYRELSEN NORDISK PLATFORM FOR VÆKST I OFFSHORESEKTOREN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014

Læs mere

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem

Grænsehindringer i Norden. Som nordiske virksomheder ser dem Nordic Innovation PUBLICATION 2012:14 // Oktober 2012 Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Grænsehindringer i Norden Som nordiske virksomheder ser dem Authors: Rambøll Management

Læs mere

Brugeranalyse af GTS-nettet

Brugeranalyse af GTS-nettet Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation: Analyse og evaluering 08/2008 Kvantitativ undersøgelse blandt private brugere og ikke-brugere af GTS-institutterne Kolofon > Brugeranalyse af GTS-nettet Innovation:

Læs mere