Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007."

Transkript

1 Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet Aktiv vidensformidling. Projektet er et resultat af et energipolitisk forlig, som blev indgået 29. marts Forliget skabte mulighed for, at bl.a. Folkecenteret kunne søge om tilskud til et projekt, som skulle udbrede kendskabet til energibesparelser og alternative energiløsninger. Vi fik projektet bevilget. Det er et projekt som løber over fire år, og som startede i Og 2006 er så det første hele år, hvor projektet skulle vise sin gennemførlighed, og hvor vi har skullet vise, hvilke resultater vi kunne opnå. Til gennemførelse af projektet får Folkecenteret 2,5 millioner kr. pr. år, i fire år. Projektet har givet mulighed for et driftstilskud, som i nogen grad har kunnet erstatte det basistilskud, som centret modtog fra staten fra 1983 til Basistilskuddet på 8,0 millioner kroner bortfaldt i 2002, da regeringen (den nuværende regering) stoppede tilskuddene til alternativ energi. Ud over de 2,5 millioner kr., som vi får i 4 år, fik vi som et engangsbeløb 2,0 millioner kr. til reetablering af bygninger og demonstrationsanlæg. Disse forbedringer er lavet, og vi kan alle se, at vi har fået noget for pengene. Med den nye økonomiske situation, som jeg lige har nævnt, havde vi en forhåbning om at få balance i regnskabet. Det er ikke helt lykkedes, og det skyldes ansættelse af nye medarbejdere i 2005, som for øvrigt var planlagt. Det skyldes også et stort arbejde med at udarbejde nye ansøgninger, og i det hele taget forsøge at få tilført nye projekter til centret.

2 Der er således udarbejdet en række nye projekter til udførelse både i Danmark og i udlandet. Et stort og arbejdskrævende projektoplæg med fem kærneaktiviteter, aktiviteter som Folkecenteret har erfaring med, er blevet indsendt til Nordjysk Vækstforum. Vækstforum et er blevet oprettet i forbindelse med, at de nye regioner er blevet dannet. Dette forum skal være medvirkende til at skabe ny udvikling i området. Det råder over nogle økonomiske midler, som kan uddeles til fremme af nye aktiviteter. Vi mener, at Folkecenteret har en erfaring og nogle kompetencer, som kan tilføre hele det nordjyske område ny udvikling. Derfor har vi indsendt vores ansøgning og håber selvfølgelig på at få den bevilget. I den forbindelse har vi bedt Aalborg Universitet om et flerårigt samarbejde både med hensyn til det projekt, som jeg lige har nævnt, men også et samarbejde om andre projekter. Der blev afholdt et møde med Aalborg Universitet den 23. januar 2007, som Folkecenteret havde indbudt til. AAU mødte op med formand Frank Jensen, MF, i spidsen, derudover var dekan Frede Blaabjerg mødt op sammen med to ledende medarbejdere fra universitetet. Mødet foregik på en god og positiv måde, og man var enige om at et samarbejde ville kunne styrke begge parter. Mødet sluttede med, at AAU skulle fremsende en samarbejdsaftale i udkast. Bestyrelsen har godkendt aftalen, og den manglede nu kun at blive underskrevet. Det foregik på et møde med Aalborg Universitet 15. juni. Vi blev budt velkommen af Frede Blaabjerg og fire afdelingsledere. Vi startede med en rundvisning i fire afdelinger, Byggeri og Anlæg, Energiteknik, Maskinteknik samt Samfundsudvikling og Planlægning. Efterfølgende havde AAU lavet et arrangement for underskrivelse af samarbejdsaftalen. Frede Blaabjerg og Preben holdt hver en pæn tale, hvorefter aftalen blev underskrevet i

3 overværelse af fotografer og journalister, samt bestyrelse og medarbejdere på AAU. Et andet projekt, World Wind Energy Institute, WWEI, som jeg vil omtale, er et uddannelsesprojekt. Projektet har været lang tid undervejs, men er nu en realitet. Et hold personer, ingeniører, økonomer og andre med en uddannelse, får en efteruddannelse indenfor vedvarende energi. 5 kursister er startet på uddannelsen her i maj måned og skal opholde sig på Folkecenteret i ca. tre måneder, hvorefter de skal videre herfra til andre undervisningsinstitutioner i seks andre forskellige lande. Et nyt hold kursister starter her på centret i oktober måned. Projektet er et internationalt projekt med deltagelse fra flere forskellige lande (Egypten, Kina, Canada, Rusland, Brasilien, Cuba og Danmark). Der er gjort en stor indsats for at åbne op over teknologioverførsel til andre lande. Der er udført et stort forberedende projektarbejde og der er foretaget en del rejser. Det har drejet sig om overførelse af vindmølleteknologi til bl.a. Indien, USA og Kina. Det har foreløbig ikke resulteret i kontrakter. Der er tale om ret store projekter, som (hvis det lykkes) kan give et positivt afkast og dermed forbedre indtægtsgrundlaget og kan også betyde flere ansættelser af medarbejdere. Vedrørende Mali: Mali er nu blevet dansk programland. Det vil sige, at projekter som skal udføres i Mali, skal ansøges fra Folkecenter Mali. Centret i Mali har ansøgt om et projekt, som skal videreføre aktiviteterne i Mali. Projektet er bevilget og Folkecenteret skal udføre en mindre del af projektet. Der er ansøgt om et projekt i Uganda, hvor man ønsker oprettet et Folkecenter i lighed med det, som findes i Mali. Projektet har fået det man kalder et positivt afslag. Hvilket vil sige at man ønsker flere oplysninger, inden man tager en endelig beslutning.

4 Afprøvningerne af bølgekraftanlæg på vores testanlæg i Nissum Bredning er stadigvæk i gang. Det har været korttidsafprøvninger af 25 mindre anlæg. Der er skrevet kontrakt om en 3-årig afprøvning af det større anlæg Wavestar og aktiviteterne bliver koordineret med Bølgekraftforeningen, som jo har sekretariat på Folkecenteret. Vi har fra det gamle Viborg amt modtaget et tilskud til vedligeholdelse af testanlægget, samt til bygning af en informationspavillon ved anlægget. I forbindelse med samme tilskud er der givet penge til udbygning af den eksisterende brintstation, således at brintstationen kan indgå i brint-tankvejen gennem Danmark, som indgår som et skandinavisk samarbejde til fremme af brug af brint til transport. I starten af min beretning nævnte jeg vort samarbejde med Elfor om udbredelse af kendskabet til energibesparelser og vedvarende energi. I den forbindelse kan jeg da nævne det store antal besøgende, som kommer her til centret. Det er klubber: Rotary, Y-mens, pensionistgrupper, efterlønsgrupper. Så er der folk fra energisektoren: fjernvarme, kraftvarme, vindmøllelaug. Der er tekniske skoler, gymnasier, efterskoler, folkeskoler, højskoler, pengeinstitutioner, grønne familier, personaleorganisationer fra kommuner og amt, samt virksomheder. Efter aftale får man en guidet tur med ledsagende foredrag. Der har været ca besøgende på registrerede besøg. Derudover kommer der besøgende, som selv går rundt. Centret har også arrangeret studieture til energiselskaber og vedvarende energianlæg her i området, og centret har i den forbindelse haft et godt samarbejde med Thy-Mors Energi.

5 Ligeledes er der indledt et samarbejde med Thy turisme om, at centret holder længere åbent i sommermånederne, således at turister med interesse for energibesparelser og vedvarende energi har mulighed for at besøge centret. Der er stadigvæk et stort behov for oplysning om energibesparelser og om brugen af vedvarende energi. Det mærker Folkecenteret i form af telefonopkald, og opkald på centrets hjemmeside. Der er således ca. 6,6 telefonopkald pr. dag og besøgstallene på centrets to hjemmesider ligger på omkring pr. måned, hvilket må siges at være imponerende. Jeg vil også nævne, at Folkecenteret som et led i et betydeligt internationalt netværk til stadighed har fem studerende fra forskellige lande på et længerevarende studieophold her på centret. Det er en god ting både for de studerende og for Folkecenteret, idet at de studerende tilfører Folkecenteret ny viden og inspiration. Studieopholdet gennemføres efter hvile-i-sig-selv princippet. Til slut vil jeg gerne sige tak til Folkecenterets ledelse og medarbejdere for veludført arbejde. Ved bestyrelsesvalget var der genvalg til Jens Jensen, Ole Vagn Christensen og Thorkild Boye Olesen. Der blev vedtaget vedtægtsændringer, hvor Folkecenterets hjemsted blev ændret fra Sydthy kommune til Thisted kommune. Det blev endvidere vedtaget vedtægtsændringer, hvorved Dansk Metal kan udpege et medlem til bestyrelsen. Vedtægtsændringerne skal stadfæstes på en ekstraordinær generalforsamling, som afholdes i august. Yderligere oplysninger om Folkecenterets organisation kan findes på

FOLKECENTERET. 20 aar

FOLKECENTERET. 20 aar FOLKECENTERET 20 aar Den 1. juli 1983 åbnede Folkecenteret officielt. Derfor afholder vi på 20-årsdagen en sammenkomst for venner og bekendte af Folkecenteret. Der er meget at fejre, meget at se tilbage

Læs mere

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst

. i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst . i anledning af den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst Kære Støttekredsmedlemmer! Der er tradition for, at vi benytter den årlige generalforsamling og støttekredsens sammenkomst som

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Generalforsamling 29. sept. 2014

Generalforsamling 29. sept. 2014 Generalforsamling 29. sept. 2014 Peter Eigenbroths oplæg til debatmødet før den egentlige generalforsamling. Udvikling Han Herred har været mere aktiv i år, end vi kunne prale af sidste år. Med støtte

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015.

Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Hovedformandens beretning på generalforsamlingen i Vestbjerg Idrætsforening 26. maj 2015. Denne beretning består af et kort resume af hvad der er sket omkring VIF i 2014, og en sammenfatning af hvad de

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010/2011

Bestyrelsens beretning 2010/2011 Støvring Svømmeklub PINGVINEN, Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring Tlf.: 9837 1302, e-mail: pingvinen@pingvinen.eu Bestyrelsens beretning 2010/2011 2010 learning by doing Ved generalforsamlingen sidste

Læs mere

Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i 2008.

Vores projektkoordinator Inger Nehm, som er ansvarlig for bl.a. vores EU-projekter, gik på barselsorlov i efteråret og vender tilbage sidst i 2008. Forord Silkeborg Iværksættercenter har haft et godt år i 2007, hvilket bl.a. fremgik af Greens Analyser, som netop er blevet offentliggjort i Børsen, og som placerer Silkeborg som den 9. bedste kommune

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 1. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 2012 har på mange områder været et helt specielt år, som jeg senere vil komme ind på. Først vil jeg dog rose den måde, hvorpå I som medlemmer

Læs mere

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65

for mødet den 24.01.2012, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 DAGSORDEN, kl. 18:30 i Peder Lykke Centret, Peder Lykkesvej 65 1. Godkendelse af dagsorden (2012-11220) 2. Status på lokaludvalgets puljemidler 2012 (2012-11076) 3. Ansøgning Oplev slipset -en bog om Ørestad

Læs mere

Københavns Miljø- og Energikontor

Københavns Miljø- og Energikontor Københavns Miljø- og Energikontor Årsberetning 2012 KMEK.dk Medlemskab Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) er en lokal forening med det formål at fremme en miljø- og energivenlig udvikling i hovedstadsområdet.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent.

Anders Andersen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Albrechtsen som dirigent. Antenneforeningen Aarhus Ordinær generalforsamling Tid: tirsdag, 27. maj 2014 Sted: Hotel Scandic Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus Deltagere: ca. 35 deltagere (5.267 stemmer) samt personale fra Stofa Anders

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider

Beretning 2004-2005. Beretning 2006 Side 1 ud af 15 sider Beretning 2004-2005 Resume Indledning: Også i 2004-2005 har Konstruktørforeningens arbejde været præget af forandringsvilje. En af milepælene er det forslag, som bestyrelsen sætter til debat og efterfølgende

Læs mere

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19

ÅRSBERETNING 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 1 / 19 ÅRSBERETNING 2008 INDHOLD 1. Indledning... 2 2. ViFABs aktiviteter i 2008... 3 2.1 Forankring og formidling af viden... 3 2.1.1 Information om folkesygdomme og alternativ behandling... 4 2.1.2 Udvikling

Læs mere

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer

Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Evaluering af Erhvervskontorets arbejde januar til oktober 2010 DEL 2: Kommentarer Kommunen har bedt os om en kort beskrivelse af, hvad der er sket. Et overslag over, hvor mange ressourcer der er brugt

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord)

Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014. (FIGUR med index for antal arbejdspladser 2006-2013 i DK, Reg og MFjord) Mariagerfjord Erhvervsråds Generalforsamling d. 25 marts 2014 Beretning v/ Formand Franz Cuculiza Beretningen Generelt om udviklingen arbejdspladser - ledighed og befolkning Jeg vil starte med en hurtig

Læs mere