Bestyrelse og afdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelse og afdelinger"

Transkript

1 NR Fyrbåken

2 Bestyrelse og afdelinger Sæby Sejlklub, Havnen 9, 9300 Sæby Bestyrelsen: Erik Bach, formand Poul Svenningsen, næstformand Jørn Sørensen, kasserer Leif Olesen, sekretær Michael Madsen adresser Fællesafdeling: Formand ( Skippper ): Erik Bach Sørger for fælles aktiviteter i klubhuset og fælles informationer. Aktivitetsgruppen Gennemfører fælles klubaktiviteter for medlemmerne og deres ledsagere. Informationsgruppen Redigerer og udsender klubbladet, samt redigerer klubbens hjemmeside. Assisterer med afdelingernes informationer. Bladet forsøges udsendt i : Februar, maj, august og december måneder. Niels-Ove Rolighed, (Ansv.) Web-master: Leif Olesen Nøgle til klubhus, mastehus, værksted og mastekran fås af Jørn Sørensen (50 kr. i depositum) Seniorafdeling: Formand ( Skipper ): Leif Olesen Sejlads i sejlbåde, motorsejlere og motorbåde. Vedligeholder afdelingens materiel. Kapsejladsgruppen Planlægger og gennemfører sportslige sejladser og arrangementer med relation hertil. Leif Olesen, Erik Bach Klubmåler: Kontakt bestyrelsen Tursejlergruppen Planlægger og gennemfører sociale sejladser og arrangementer. Junior- og Ungdomsafdeling: Formand ( Skipper ): Poul Svenningsen Sejlads og sikkerhed i joller og på bræt. Vedligeholder afdelingens materiel. Ejendomsafdeling: Formand ( Skipper ): Michael Madsen, Finn Jensen Varetager klubbens faste ejendomme. Sikrer at klubbens fælles materiel er i orden. Hus og materialegruppen Har tilsyn med klubhuset og lagerbygninger. Sørger for at de er klar til brug og at klubbens mastekran er i orden. Tilsyn med vedligehold af hjælpebåde, motorer og trailer. Klubstander og havneordning Kontakt et bestyrelsesmedlem. Klubstander : 70 kr. Læsø-ordning : 700 kr.

3 Formanden har ordet! Det sker igen. Endnu engang - ser det ud til - får kortsigtede økonomiske interesser lov til at ødelægge miljøet i en dansk lystbådehavn. Og denne gang er det vores havn, Sæby Havn, det går ud over. Klubben nedsatte i sensommeren et ad-hoc-udvalg til alternativ havneudvidelse. I stedet for en Sydløsning, der vil dele havnen i 2, blev der udtænkt en Nordløsning, som gør, at havnen får næsten dobbelt kapacitet, men bevarer sit udseende og sin form. Nordmolen flyttes, genbruges og udvides således, at der vil kunne opføres en ny velfærdsbygning for gæstesejlere og der placeres en kran til servicering af lokale og gæstesejlere. Forslaget blev sendt til formanden for Teknisk Udvalg og til et medlem af kommunens styregruppe. Teknisk Forvaltning kvitterede med en invitation til et møde. Dét blev holdt d hvor vi over for forvaltningen fik lov til at argumentere for klubbens synspunkter og ideer. Forvaltningen havde udfra forskellige alternativer udtaget 3 forslag som man ville arbejde videre med, men man ville dog se på vores idé og måske kunne dét komme med som et 4. forslag. Efter mødet følte vi os lidt underlig til mode. Vi havde ikke fået lov til at se de 3 forslag. Man havde lyttet til os, men havde man overhovedet, inden mødet, set på vores indsendte forslag? modtog undertegnede en invitation til en workshop på Hotel Viking , hvor 3 forskellige modeller ville blive præsenteret og hvor der efterfølgende ville være rundbordssamtaler blandt de berørte parter. Der blev, i en efterfølgende mail gjort opmærksom på, at sejlklubben som forening kun måtte møde op med 1 person til mødet. For at være helt sikre på de økonomiske aspekter i vores Nordløsning, såfremt forslaget ville blive præsenteret på mødet, kontaktede Ad-hocudvalget en havneingeniør med erfaring i havneudvidelse og fik et overslag over, hvad vores forslag vil koste. Prisen for udvidelsen minus faciliteter og flydebroer er kr. På mødet blev 3 forskellige idéer fremlagt. De bekræftede vores bange anelser. Alle forslag handler om en Sydløsning, med privat boligbyggeri i min. 2.5 etages højde og i mindst 1 af forslagene private bådpladser. I vestre ende af den gamle havn skal bassinet mellem jollebroen og toiletbygningen fyldes op. Der skal etableres Side 3

4

5 boliger og havnerelaterede funktioner. Der bliver ikke plads til vinteropbevaring af vores både. På forespørgsel om hvad man havde tænkt at gøre ved dét, blev man svar skyldig. Undertegnede har senere talt med et medlem af styregruppen, som i ramme alvor mener, at vinteropbevaring af både kommer til at foregå i Frederikshavn!!!!!!! Vores Nordløsning vil kunne vinteropbevare samtlige både i havnen. Efter præsentationen var der rundbordssamtaler og til irritation for en del af deltagerne blev vores forslag lagt på bordet. Med ved bordet var medlem af styregruppen og formand for Plan og Miljøudvalget i Frederikshavn kommune, venstremanden John Kristensen. Han havde aldrig set vores forslag. Hvor i systemet fejlen / fortielsen / ligegyldigheden er sket, vides ikke. Det korte af det lange er, at vores anstrengelser har været forgæves. Efterfølgende sidder man tilbage med en tiltagende fornemmelse af, at alt på forhånd, i store træk, er planlagt og aftalt og for at menigmand skal tro, at demokratiet råder i kommunen, holder man møder og foregiver, at man lytter. Set i bakspejlet må man foreløbig konstatere, at diverse møder med politikere og forvaltning har været spild af tid. Interesserede kan på Sæby Sejlklubs weblog se både kommunens og klubbens forslag til havneudvidelse. Forslagene hænger også på klubhusets opslagstavle. Se dem. Læs dem. Brok jer. Nu til noget langt mere behageligt. Deltag i vinterarrangementerne startende d med foredrag i klubhuset. Mere herom inde i bladet. Til sidst en bøn til alle som benytter masteskuret. Få nu pillet de antenner og andet tingeltangel af masterne, så de ikke bliver beskadiget eller selv beskadiger. Og husk at skrive navn på masterne. Nogle har skiftet båd, har fået væsentlig større master og vil derfor gerne flyttes længere ned på reolerne. Det er fuldt forståeligt, men for at få kabalen til at gå op, må vi vide hvem masterne tilhører, så navnene kan blive ført på listerne. God jul og godt nytår til alle. Erik Bach Formand Side 5

6 Alle former for riggerarbejde udføres. Salg af tov, maling og bådudstyr Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg Ø Ole : Palle : Fra sejladserne mellem Frederikshavn og Aalborg ishockeyklubber Side 6

7 Orientering fra havnen Vi har i årets løb færdiggjort belægningsarbejdet på havnen. Broen på sydsiden af øen er renoveret. I øjeblikke foregår renovering af den store toiletbygning på nordre side. Det forventes at arbejdet er færdigt omkring 1. marts Sæsonen har været rimelig med knap overnatninger. Der er stadig over 50 på venteliste til faste pladser. I relation til den øjeblikkelige økonomiske situation i verden, er det spændende om det afspejler sig i ventelisterne og udlejning af pladser. Den 25. nov. er der workshop på Viking i forbindelse med planer om havneudvidelse. De parter som har været med i interviewrunden er inviteret med. I forbindelse med sæsonen som er gået, har jeg et lille hjertesuk. Når pladserne bliver ledige i forbindelse med ferieture, kunne I så ikke lægge en seddel vi postkassen på havnekontoret med oplysninger om hvor længe pladsen forventes at være ledig. Skulle der ske ændringer i planerne, kan vi kontaktes på telefon og foretage rettelserne. Vi vender gerne skilte på optaget og fortæller gerne vore gæster hvornår pladserne skal være rømmet igen. Det som er træls er når nogen ringer og fortæller at de er hjemme igen om 2 timer. Ring dagen før hjemkomsten og tingene glider meget lettere. Jeg har i flere år været medlem af bestyrelsen i FLID. Det er Foreningen af Lystbådehavne I Danmark. Foreningen består af over 140 lystbådehavne. Efterhånden er vi blevet høringspart ved megen lovgivning omkring fritidssejlads og havnelove. Specielt omkring klaptilladelser har FLID gjort et stort stykke arbejde. Uden den indsats ville de fleste havne være nødt til at køre deres oprensningsmateriale til landdepoter. Det er lykkedes at få nogle kvoter, så den enkelte havn kan få lov at klappe en mindre mængde forurenet havneslam. De nye miljøcentre har imidlertid valgt at overse de muligheder klaplovgivningen giver. Det er altså igen blevet sværere at drive havn. Problemet er at man stadig finder stigende værdier af TBT og lignende, rundt om i hav- Side 7

8 nene, skønt det har været forbudt at bruge dette i en del år. Mange havne her derfor efterlyst en sanktionsmulighed overfor de bådejere der stadig bruger de forbudte bundmalinger. Resultatet er at Kystdirektoratet har godkendt en ændring i Standardregulativ for Mindre Fiskerihavne og Lystbådehavne, gående ud på, at en bådejer der overtræder lovgivningen på dette område, uden videre kan fratages retten til sin plads. Det er ikke et krav at havnene benytter de nye regler, men man kan godt tænke sig at det bliver nødvendigt i fremtiden hvis ikke prøverne stabiliserer sig. En anden ting som mange havne i øjeblikke arbejder med er krav til stativer. Man ønsker at stativerne skal være stabelbare, så de ikke fylder ret meget når de ikke bruges. I Rungsted har man helt forbudt udtjente lastbilundervogne og vakkelvorne træstativer. Her investerer havnen i nye stativer som bådejerne lejer. Prisen for at leje et stativ er ca pr. år incl. moms. De nævnte eksempler ligger måske ikke lige om hjørnet i Sæby, men der stilles større og større krav til miljø og drift. Og der er ingen tvivl om at med havnene som de mest populære bosætningssteder vil vi blive puster i nakken med krav om ordnede forhold og miljømæssig korrekt opførsel. Det var alt for denne gang. Glædelig jul og godt nytår ønskes af besætningen på havnekontoret. Birger Isaksen Side 8

9 Sikkerhed EPIRB Emergency Position Indication Radio Beacon ~ en nødsteds positionsangivelse som et radio sømærke. En EPIRB er en nød radiopejlesender. Den kan fås med og uden GPS. Når man aktiverer en EPIRB, vil den i løbet af ganske kort tid finde din position og den vil nu sende nødsignal samt sende din position og ID (MMSI nr.) til sattelitsystemet Cospass/Geosar. Ud over at din position sendes, kan systemet også pejle sig frem til, hvor du er. DSC KALD TIL ANDET SKIB: Vælger du at kalde et andet skib via DSC/skibets MMSI nr. så skal du i dit opkald huske at angive, hvilken kanal du ønsker at føre selve samtalen på. Dette skal naturligvis være en Interskibskanal. Her kan du vælge f.eks. kanal eller L1 og L2 (P3 og P4). Sidstnævnte er specielt beregnet forlystsejlere. Husk at aflytte den valgte kanal før du kalder op, så du er sikker på, den er ledig. SOK vil og kan passe på din båd, hvis du har AIS. Sådan tilmelder du dig: 1. Gå ind på Vælg AISVAGT. 4. Tilmeld. 5. Download skemaet, udfyld det og indsend. Anker NESSIE Side 9

10 Ordforklaringer Et supplement HALSLØS GERNING : Stikket, der holder forsejlet, går op. - Hvis man ikke får 'sat halsen' kan det ende meget galt. I Ordbog over det danske sprog står der : hals-løs, adj. (ænyd. d. s. i bet. 2) 1) (sj.) i egl. bet.: uden hals. CFrim.AS.195. VSO. MO. 2) i forb. halsløs gerning, egl.: handling, som medfører dødsstraf; nu især: risikabel, ubesindig handling. Slaar nogen sine Forældre, da er det Halsløs Gierning. DL Det er en halsløs Gierning at legge Haand paa saadan en Dame, som jeg er. Holb.DR.III.9. (holstenerne saa) den lille Haandfuld Folk, der havde vovet en saa dristig og halsløs Gjerning, drage bort, uden at de vare istand til at hevne sig paa dem. Holst.FF. 18. Det var halsløs Gerning at slaa en Vægter om Natten, men Vægteren skulde ligeledes miste sin Hals, om han uden Føje overfaldt Andre. TroelsL.II.75. *han (kunde) ej faa sig fra at titte rundt i denne Skare (dvs.: af unge kvinder) (skønt det var halsløs Sag, kan man forstaa). Drachm. DJ.I.391. Det kunde.. synes en halsløs Gerning at begynde Udgivelsen af et nyt Tidsskrift. BerlTid. 13 / Aft.Till.1.sp.6. (l. br.) i andre forb.: som er dumdristig ell. vidner om dumdristighed. *O! hvilke halsløse Ord! Paa Degnens Vegne jeg gyser! Storm.Br.10. Kusken kørte saa halsløst.. at Vognen til Tider fløj gennem Luften med ikke mere end et eller ingen Hjul rørende ved Jorden. JVJens.CT.100. jf.: Buris drejede sig i Rædsel og flygtede som en halsløs Morder (dvs.: morder, som er sikker paa at miste sin hals). sa.d.174. Fra slangordbogen : Sejlsportsmand - posenavigatør Styrmand - havchauffør, jollekusk Side 10

11 SKØDELSLØS GERNING : Skødet går op. - Hvis skødet ikke er sat ordentligt, dog ikke så slem som halsløs gerning. I Ordbog over det danske sprog står der : skøde-løs, adj. (sj.) mods. skødet, om beklædningsdel: som er uden skøder (mangler skøder); anv. (muligvis med ordspils-tilknytning til skødesløs) om en person (dreng), der (endnu) ikke har skøder paa sin dragt (men bærer (drenge)trøje): er De maaskee forlovet med dette skjødeløse Mandfolk? CBernh.NF. III.157. KOVENDE : At vende et skib ved at dreje agterenden op i vinden (også: bomning eller halsning). I Ordbog over det danske sprog står der : ko-vende, v. vbs. -ing (s. d.). (jf. sv. kovända; egl.: gøre en vending som en ko, vende paa en klodset, besværlig maade) (i høj sø ell. ved svag vind) vende et sejlfartøj (saa at det faar vinden ind fra den anden side) ved først at falde af, til vinden er agterind (hvilken manøvre tager mere tid og plads og i det hele er forbunden med flere ulemper end vending gennem vinden, stagvending). Iagten koevendte. Æreboe.40. SøLex.(1808). Ved enhver Vending Kokken kovendte (dvs.: med Vinden) var Smakken paa Nippet til at kantre. Blich. I.XXXIII. Bardenfl.Søm.I.161. Andre mener, det beskriver situationen, når en ko vender bagdelen til dårligt vejr. Atter andre mener det er : Populær sport på landet, også kendt som at vælte køer. Sporten foregår om natten, når køerne sover. Man finder en ko i passende størrelse, løber imod den i fuld fart, og når man rammer den, skulle den gerne vælte. Sporten kræver teknisk finesse, da det gælder om at ramme koens bagende i den rette vinkel: Man skal rette sig op, idet man rammer, så stødet får en lille smule opdrift. Side 11

12 Side 12

13 Ternen - projekt legetøj af Niels Hjørnet og Lars Kristensen I en række artikler her i bladet vil undertegnede artikelforfattere delagtiggøre bladets læsere i vores overvejelser i forbindelse med design og bygning af en lille kølbåd til kapsejlads beregnet til os selv, og evt. andre interesserede. Ideen med disse artikler er, at andre kan blande sig mth. ideer, meninger og spørgsmål og således, at dette kunne blive et diskussionsforum, hvor alle har mulighed for at deltage i en dialog - også om både generelt. Et projekt i støbeskeen. På en flot sensommerdag, nærmere bestemt den 29. august, ved worldcup stævnet i Frederikshavn, falder snakken på et fælles bådprojekt. Det er altid godt at have noget at gå op i, og et fælles projekt som tager udgangspunkt i en fælles hobby var da nærliggende. En måneds tid senere stikker vi hovederne sammen, for at lodde stemningen. Er det et realistisk projekt? hvad skal formålet med en sådan båd være? Hvad skal den bruges til? Hvor stor skal den være? Hvad må den koste? Hvilke materialer skal den bygges af? Der er mange ting at diskutere. Kan vi i det hele taget finde fælles fodslaw, fælles ønsker og normer. Som snakken skrider frem, kommer der et væld af diskussioner om mere tekniske ting. Hvor dybt skal den stikke? Hvordan skal den rigges, hvordan skal diverse beslag se ud og mange mange andre ting. Da vi begge har en turbåd, som opfylder vores egen og familiens behov for tursejlads, blev det hurtigt klart, at vi snakkede om en lille kapsejladsbåd, dog med mulighed for en udpræget primitiv tursejlads. Hvor langt skal vi omkring med vores lille kapsejler, og hvordan sker det på den nemmeste og billigste måde. Her kommer ideen om en sænkekøl på banen. Ja, hvorfor ikke. En dyb bulb som ved simpel mekanik kan hæves helt op under bunden. Det vil give os Side 13

14 Side 14

15 mulighed for at benytte en almindelig bådtrailer, så vi ikke skal have gang i løftegrej, hver gang båden skal flyttes. Det åbner mulighed for at komme lidt længere omkring, både til kapsejlads, men også en weekendtur rundt Mors, en tur på Silkeborgsøerne og lignende. Det er selvfølgelig vigtigt, at båden derfor ikke vejer mere end en almindelig bil må køre med den. En ca. vægt på 500 kg kommer derfor på banen. Det er selvfølgelig også vigtigt, at masten kan ligge oven på båden uden at stikke for langt bagud. Det vil måske bestemme hvorvidt masten skal stå på dækket eller være gennemgående. Bådens længde vil havne på ca. 21 fod. Når vi snakker kapsejladsbåd, skal den være sjov at sejle, men uden vi skal ud i hængestropper for at holde den på benene. I det daglige er det praktisk, hvis den kan sejles af to mand, og derfor skal den være simpel at sejle. Den skal have potentiale til at plane og selvfølgelig gode krydsegenskaber. De ønskede egenskaber betyder, at vi vil have en rig uden hækstag og bagstag. For at få en tilstrækkelig stor genaker, skal der bovspryd på, som kan skydes ud og ind. Som før nævnt, skal den rumme mulighed for en primitiv weekendtur. Om læ planlægges der to køjer. På en tur Fyn Rundt, vil det være rart, at kunne strække ryggen, og i nogle tilfælde måske endda i tørvejr. Den luksus der i øvrigt skal være ombord, bliver i plastickasser som kan flyttes til og fra borde efter behov. Motor, ja måske skal der et beslag på hækken, så vi på en weekendtur kan montere en lille påhængsmotor. Det lyder enkelt, men vi ved alle at konstruktion af en båd, er ét stort kompromis. Vi har lavet et væld af forskellige modeller, som alle har sine fordele og ulemper. Når bådens funktion og hoved-dimensioner er fastlagt, kan det egentlige designarbejde begynde. Hvilke forhold skal den f. eks. sejle under mht. vejrforhold og hav. Ovenstående og mange flere spørgsmål trænger sig på og for en kapsejladsbåd er det vigtigste fart! At designe en båd er et stort kompromis. Hvordan skal bådens forhold være mellem rettende moment og våd overflade? Side 15

16 Det rettende moment er bådens motor. Det bestemmer bådens evne til at bære sejl, men også hvor stort kølareal, der er nødvendigt for båden. Et højt rettende moment vil give en stor modstand gennem vandet, da den våde overflade vil vokse og derved forøgelse af friktionsmodstanden. Problematikken kan også anskues på en anden måde: Et stort rettende moment vil kræve stor afstand mellem bådens tyngdepunkt og dens center for opdrift eller arm. RM = arm * masse. Armen er den vandrette afstand mellem opdriftcenter (CB) og tyngdepunkt (CG). I fagsproget kalde denne arm GZ, og bådens masse er den mænge vand båden fortrænger. Da bådens masse er fastlagt vil denne afstand ved krængning forøges og bevirke en voksende GZ. Ønskes en stor arm, må bådens masse, her specielt kølen have et meget lavt tyngdepunkt, hvilket igen vil medføre, at vægt flyttes ned i en bulb eller torpedo i bunden af kølen. For at flytte opdriftcentret op må bådens skrog have så lille dybgang som muligt, og derved vil båden få så stor en våd overflade, som det kan lade sig gøre at give den. Hvis middelspantet (bådens midter tværsnit) var en halv cirkel ville overfladen blive mindst, men ligeså med det rettende moment alt andet lige. Vi søger derfor et kompromis der giver tilstrækkelig RM og Side 16

17 samtidig en friktionsmodstand der er til at leve med. Det næste spørgsmål der rejser sig vedrørende bådens linier er hvordan båden efterlader vandet den har sejlet igennem. Man kan opfatte en båds bevægelse gennem vandet ud fra en energibetragtning: Den energi båden får fra vindens afgivelse af energi til båden omsættes via bådes skrog til et bølgesystem, som efterlades i vandet. Dette bølgesystem skyldes bådens modstand gennem vandet, og måler man indholdet af energi i det efterladte bølgesystem kan man finde bådens modstand gennem vandet. Derfor er opgaven, at designe et skrog der efterlader så lille et bølgesystem som muligt. Dette kræver en skarp stævn, en hæk der giver slip på vandet, og så lidt asymmetri i skroget som muligt under krængning. Alt sammen indeholdende det ovenfornævnte kompromis mellem RM og våd overflade. Vi har gjort følgende: Med en akse fra for til agter, som starter agter et stykke over vandlinjen og slutter for et lille stykke under vandlinjen, har vi tegnet ellipser eller rettere en form for superellipser med aksen som ellipsernes centrum, ladet dem fortsætte op i et polynomie, og herved har vi et spantrids. Dvs. vi har defineret hele skroget matematisk, og kan forholdsvis let tegne nye skrogformer. Indtil nu har vi tegnet 33 forskellige modeller, beregnet vægte, tyngdepunkt, opdriftcenter og kurve for GZ som er det geometriske udtryk for RM. Vi har beregnet modstand og benyttet er program til beregning af bådfart til forskellige vindstyrker og vindretnigner, hvorved det har været muligt at sammenligne de forskellige bådmodeller. Dette kan synes ret enkelt, men i virkeligheden er det en ret kompleks opgave, og en designproces er som at bevæge sig i en spiral, hvor man gang på gang kommen til det samme punkt eller designområde blot på et lidt højere niveau. Bådens vægt er en meget betydelig faktor for bådens egenskaber. Fra ligningen ovenfor vedrørende rettende moment ses det at RM bliver mindre, hvis massen bliver mindre. Der skal blot flyttes lige så meget vand som bådens masse udgør, og i en let båd udgør besætningen en stor del af den Side 17

18 samlede vægt, samtidigt med at besætningen kan flyttes langt ud fra bådens midte og derved få en stor arm til det rettende moment. Man kunne så fristes til at tro at det var en fordel at lave båden så bred som muligt. Men også dette har sin pris i form af stor overflade, asymmetri ved krængning og derved stor modstand. Herunder er vist spanterids og billede af de foreløbige linjer. Lars og Niels Side 18

19 AIS Orlogskaptajn Mick Nielsen har givet tilladelse til, at vi bruger hans artikel i vort klubblad. M.s.h. Anker NESSIE I år 2000 vedtog den Internationale Maritime Organisation (IMO) det nok hidtil største enkeltbidrag til generel forbedring af sejladssikkerheden på det verdensomspændende plan. Affødt af dette har alle skibe med en tonnage over 300 GT siden 2005 været pålagt at installere og operere det såkaldte Automated Identification System (AIS) Class A. Hvad er AIS? AIS er et fuldautomatisk VHF radionet hvorigennem skibe på havet automatisk og kontinuerligt gensidigt informerer hinanden om deres identitet, karakteristika og hensigter. Systemets primære formål er gennem kontinuerlig udveksling af oplysninger om aktuel position, kurs/fart og manøvre at forhindre, at skibene misforstår hinanden, og at der derved opstår situationer, der fører til kollision og andre former for havari. Systemet fungerer ved at der ombord i det enkelte skib er monteret en transponder (en automatisk VHF sende/ modtager), der kontinuerligt samler data op fra de ombordværende navigationssystemer, primært GPS, kompas/gyro og log. Transponderen rundsender automatisk flere gange hvert minut disse oplysninger på to dedikerede VHF kanaler. Oplysninger modtages af de øvrige skibe indenfor VHF dækning, der automatisk plotter disse på skibenes elektroniske plotsystemer (søkortplottere og ARPA systemer). På ligefod med søkortoplysninger, radar, egen kurs og fart kan den enkelte skibsfører på skibets ombordværende søkortplotter betragte AIS oplysninger fra de omkringværende skibe. Oplysningerne om det enkelte skib omfatter bl.a.: Dynamiske data: Position Beholdende kurs og fart Heading (nuværnde kursændring i grader/minut) Side 19

20 Side 20

21 Rate of Turn Navigatorisk Status (under gang for maskine, fortøjet, opankret, begrænset i manøvreevne, ikke under kommendo etc.) Statiske data: Kaldesignal Skibsnavn IMO nummer (skibets internationale stelnummer ) Dybgang Skibets dimensioner (længde og bredde samt placering af GPS antenne) Næste havn og ETA til denne Dynamiske data udsendes af det enkelte skib flere gange hvert minut, med en frekvens der er bestemt af skibets dynamiske konditioner (navigatorisk status fart og manøvre). Hvorimod de statiske data, kun udsendes hvert 6. minut. Såvel statiske som dynamiske AIS telegrammer indeholder alle skibets såkaldte MMSI nummer (populært at betragte som skibets internationale telefonnummer), hvilket gør det muligt for AIS display systemer, at sammenkæde oplysninger fra forskellige telegrammer der hidrører fra samme skib. Når skibe er tæt på hinanden (eksempelvis i trafiksepareringer, havneområder m.v.) anvendes dimensionsoplysningerne fra AIS til at tegne et rids af skibet på det elektroniske plot, således at det plottede mål ikke kun fremstår som et punkt, men derimod med mulighed for at man kan bedømme skibsskrogets udstrækning. Hvorledes kan lystfartøjer udnytte AIS Selvom IMO resolutionen omkring AIS Class A primært tager sigte på skibstrafik over 300 GT, så kan lystfartøjer drage stor fordel af at lytte på udsendelserne fra de kommercielle fartøjer. I vige situationer gælder det altid (uanset hvad søvejsreglerne siger) at nøj viger for brød, hvorfor vi i lystfartøjer ALTID går af vejen for kommerciel skibstrafik. Imidlertid kan det for lystfartøjer selv i lyst og sigtbart vejr ofte være vanskeligt at bedømme Closest Point of Aproach (CPA) til de store og hurtige skibe, når man udelukkende har visuelle observationer at forlade sig på. Dette afstedkommer at lystfartøjer ofte må lade tvivlen råde og ændre kurs og søger Side 21

22 agten om kommerciel trafik, for blot efterfølgende at kunne konstater, at man uden fare for kollision sagtens kunne have fortsat på oprindelig kurs. Problemstillingen forstærkes i mørke hvor man udelukkende har navigationslysene fra den omkringliggende skibstrafik til at indikerer aspekt. Hvor certificeret AIS transponder udstyr fortsat er ret bekosteligt, så kan rene AIS modtagere erhverves for en pris, der gør AIS interessant også for lystbåde (NASA Marine tilbyder eksempelvis AIS Engine ned til ca kr.). Endnu er der kun få søkortplottere til lystbåde der understøtter AIS. Et af de produkter der gør, er AIS NAVIGATOR fra det danske firma NAVICON. NAVICON har gennem en årrække udviklet AIS applikationer til det professionelle marked og må karakteriseres som en af de førende virksomheder indenfor AIS på verdensmarkedet. NAVICON frigav i år 2005 en søkortplotter applikation, der kan køre på en almindelig PC og som har interface til både GPS modtager og AIS (herunder NASA AIS Engine). AIS NAVIGATOR omfatter normale navigations- og sejladsplanlægningsredskaber som eksempelvis afstandsmåler og definition af egne sejlruter. Søkortplotteren anvender desuden certificerede elektroniske vektorsøkort (ECDIS). Ved anvendelse af en plotterapplikation der på samme tid tager data fra GPS og AIS får fartøjsføreren således ikke kun et plot af hvor han selv befinder sig og hvordan han styrer i farvandsgeografien. Han får tillige oplysninger af hvor omkringliggende skibe befinder sig, og hvorledes disse styrer i forhold til hinanden. Ud fra AIS billedet kan fartøjsføreren således meget let bedømme hvorledes om han skal vige, eller om han kan fortsætte på sin kurs når han møder passerende skibe. Som et yderligere bidrag får skibsføreren oplyst kaldesignal og MMSI nr. på alle omkringliggende fartøjer, hvilket er relevant såfremt han ønsker kontakt eksempelvis på VHF. En komplet installation består således af en søkortplotter eksempelvis på en PC (bærbar eller stationær) og en tilsluttet AIS modtager (el. transponder) med tilhørende VHF antenne samt en GPS modtager såfremt AIS en ikke allerede indeholder en sådan. Side 22

23 Side 23

24 Fremtidsperspektiver Den nuværende AIS Class A standard henvender sig primært til skibe over 300 GT. Der er imidlertid indenfor det seneste år kommet en del AIS Class B transpondere på markedet. Disse transpondere, der er meget billigere end de professionelle Class A transpondere tager sigte på anvendelse i lystfartøjer og mindre fiskefartøjer, således at disse på tilsvarende vis som skibe over 300 GT kan optræde aktive (d.v.s. udsende egne karakteristika) på AIS nettet. Mange kollisioner imellem kommercielle fartøjer og lystfartøjer er gennem tiden sket fordi, lystfartøjet p.g.a. af sin begrænsede størrelse og sit minimale radarekko ikke er blevet erkendt i tide. Bemærk i den forbindelse, at kun ganske få af de passive radarreflektorer, der sælges til lystbåde reflekterer noget nævneværdig ekko, samt at størrelsen af radarekko altid er proportional med reflektorens fysiske størrelse! Uanset hvem der har retten til vejen, så er det noget nær naturlov, at det altid er den mindste det går hårdest ud over når to fartøjer støder sammen og der har desværre gennem årerne været en række kollisionsulykker, der har medført dødsfald blandt de involverede lystfartøjsbesætninger. Ved generel anvendelse af AIS aktivt vil alle fartøjer uanset størrelse plottes automatisk, med efterfølgende mulighed for (audio/visuel) alarmering af de ansvarlige skibsførere i situationer hvor der er fare for kollision. I et farvand som det danske med meget høj trafikintensitet, vil udbredelsen af AIS, ikke kun blandt den kommercielle skibstrafik, men også i lystfartøjer uden tvivl være et stort bidrag til sejladssikkerheden, og i fremtiden medvirke til at reducerer antallet af farlige situationer og uheld betragteligt. Vil du vide mere På NAVICON hjemmeside på Internettet (www.navicon.dk) er det muligt at finde yderligere oplysninger om AIS og anvendelsen af AIS. Hjemmesiden indeholder desuden også en plotsimulator, hvor man kan se hvordan AIS ser ud i bevægelse. Side 24

25 Visse steder ville man da vist være glad for en mindre stigning i havenes vandstand. Side 25

26 Arrangementer vinter 2008 Vinteren 2009 arrangerer sejlklubben følgende aktiviteter for medlemmer med Ægtefæller / kærester / børn. Tirsdag d kl Sejlads ved de 1000 søers land Bent og Britta Christensen fortæller og viser dias fra deres tur langs Finlands kyst Sommeren Klubben vil være vært ved en kop kaffe og en ostemad. Bent og Britta er hvert år på langfart i deres Najad og Sæby Sejlklub har flere gange haft glæde af deres beretninger. En hyggelig aften til at starte sæsonen med. Tilmelding senest Søndag d kl Travetur til Gedebjerget Vi mødes kl på parkeringspladsen ved tennisbanerne i Sæbygaard Skov. Turen starter med en frisk travetur i skoven og over marker helt op på Gedebjerget og tilbage igen, så tag fornuftigt fodtøj på. På turen vil der blive serveret en kop varm kakao. Efter vi har besteget Gedebjerget, kører vi til klubhuset, hvor kasserolleholdet vil anrette et mindre traktement. Hele herligheden koster kun ca. 50 kr. pr. person. Tilmelding senest p.g.a. traktement. Side 26

27 Arrangementer vinter 2008 Søndag d kl Museumsbesøg på Bangsbo Museum Vi mødes kl ved klubhuset og fordeler os på vores biler. Besøget bliver med guide. Har du aldrig været på Bangsbo Museum, bliver du overrasket over hvor fint et museum vi har lige i nabolaget. Pris for indgangsbillet og guide kun ca. 60 kr. pr. person afhængig af antal deltagere. Tilmelding senest Torsdag d kl Redningsstationen Sæby og førstehjælp i klubhuset Vi besøger Redningsstationen Sæby, hvor en erfaren redningsmand viser og fortæller om redning. Hvad gør vi hvis vi får problemer i nærheden af Sæby? Er der noget vi ikke skal gøre og hvordan hjælper vi redningsfolkene, så de kan hjælpe os? Dét og mange andre spørgsmål kan man få svar på, ved at deltage denne aften. Senere samme aften samles vi i klubhuset, hvor vi træner hjerte-lunge redning på dukker. Vi genopfrisker også brugen af havnens hjertestarter. Tilmelding senest Rettelse : Tilmelding senest Tilmelding til de enkelte arrangementer på lister i klubhuset eller til Erik Bach Tiffany Tlf Side 27

28 Efterretninger for søfarende I Efterretninger for søfarende, nr. 677, kan man læse følgende : Danmark. Kattegat. Læsø Rende. Bundberøring. Position ,75 N 10 33,50 E. Detaljer. Fartøj med dybgang på 1,6 m har haft bundberøring på ovennævnte position. Søkort. 123, 101 (INT 1301). Publikation. [J.nr ]. (KMS 5. august 2008) Den kendte grønne bøje ved Stensnæs er nu blevet flyttet til ca. position 57 12,9 N ,0 E som angivet med pilen på kortet. Bundberøringen fandt sted ved den lille prik. Lige præcis her angiver søkortet en grund... Side 28

29 Senior-portræt Anker Willy Lauridsen Anker blev født på Fanø i Så skulle man jo tro, at hele hans familie var sømænd eller fiskere, men hans farfar var skrædder og landmand! Hans far var dog fisker på Nordsøen og hans morfar, der stammede fra Mandø, var en af de sidste, der sejlede med en evert. Han sejlede fragt mellem Ribe, Fanø, Mandø og det senere Esbjerg. Fragten bestod af korn, lyng og hø. Ind imellem samlede han skaller, der blev solgt til landmændene. Everten kan i dag ses på Esbjerg Museum. Anker ville være sømand, men inden han blev færdig med realeksamen, flyttede familien til Helsingør. Han var da 12 år. Hans far arbejdede på Helsingør Værft og Anker kom i lære som skibsbygger. Det var koldt, syntes Anker. Så Anker kikkede misundelig på skibsinspektørerne, når de kom for at inspicere arbejdet på værftet. De kikkede sig lidt omkring - og gik så over og spiste frokost. Sådant et job Side 29

30 ville Anker have! Så da han efter 4 år var færdig som skibsbygger, begyndte han at læse til skibsbygningsingeniør. Da han var færdig kaldte militæret og han valgte frivilligt at gå på officerskole og blev løjtnant af reserven i søværnet. Hans første arbejde skulle have været at give alt materiel et 12-cifret NATO-nummer - også tændstikæsker! Det gad han ikke, og blev reddet af, at søværnet fik nye minelæggere. Der skulle laves en oplysningsbog til cheferne for minestrygerne og forsynet med linietegninger blev han sendt til Lyngby, hvor der var en prøvetank. Opgaven gik ud på at beregne, hvad der skete, hvis et eller flere af de 17 vandtætte rum blev vandfyldte. Han fik også kr., så han kunne leje sig ind på DASK (Dansk Aritmetisk Sekvens Kalkulator), der var en af de allerførste computere i Danmark - og fyldte det meste af en villa. CODAN FORSIKRING Lad CODAN blive din samarbejdspartner så er du godt sikret på havet, i havnen og i hjemmet. Kontakt assurandør ELSE NØHR på tlf for nærmere aftale. Et møde med Else Nøhr medfører et økonomisk bidrag til Sæby Sejlklub. Side 30

31 Anker havde flere opgaver i forbindelse med nybyggerier, bl.a. 2 fregatter i Helsingør og nogle skibe i Svendborg. En fredag skulle et skib søsættes i Svendborg og Anker ankom med en check, der skulle afleveres til værftet efter søsætningen. Men der blev ingen søsætning p.g.a. lavvande. Den efterfølgende frokost med direktøren foregik i en trykket stemning, da Anker måtte skuffe hans forventning om at have pengene til forrentning weekenden over. Men Anker stod fast : Ingen søsætning - ingen penge. Da Anker forlod søværnet efter 2 år kom han til DFDS, hvor han fik til opgave at føre tilsyn med nogle af rederiets 89 skibe over hele verden, når de skulle repareres. I 1972 kom han første gang til Frederikshavn og i 1980 til Esbjerg, hvor han fik at vide, at alt vest for Skagen var hans! Efterhånden mindskedes DFDSs engagement i Caraibien og Anker kom tilbage til Frederikshavn igen og stod for ombygning og vedligeholdelse af skibe. I 1992 var der ikke økonomi i værftet mere og han startede for sig selv som konsulent for Ørskov og søværnet. I 1998 stoppede han og gik på pension. Privat har Anker sejlet siden han kunne holde balancen på en isflage. Det første rigtige fartøj var en Piratjolle, som en kammerats farfar byggede. Han fik først sin egen båd, da han kom til Nordjylland. En færøsk trawlerskipper forærede ham en gammel træredningsbåd. Den blev ombygget i samarbejde med værftet, bl.a. med en mast af en stamme, der blev flækket, tørret og limet sammen igen med de 2 stykker vendt modsat. En lille kahyt og rødbrune latinersejl fuldendte båden, der fik navnet Mik. Anker og Ingrid var bl.a. på Limfjorden med den. Anker var engang inviteret til kaffe på Læsø og tog af sted alene i hård vestenvind. Da sejlene skulle ned, var tovværket gået i bekneb og kniven lå i bukselommen under olietøjet. Men Anker blev reddet af behjertede folk, der tog imod en line og fik Mik stoppet inden det gik galt. Da Anker rejste til Esbjerg, blev Mik lånt ud og han har ikke set den siden. I 1983 købte han en Maxi 77, som siden blev afløst af Nessie, opkaldt efter Loch Ness uhyret. Ferieturene er gået Side 31

32 til Rügen, Sverige, bl.a. Øland, Stockholm og Göta Kanal - 3 gange. I Danmark holder de meget af Mariager og Haderslev Fjorde, men har også besøgt de sydlige øer. Anker har haft mange spændende oplevelser på sine rejser i hele verden, nogle også mere spændende end de fleste bryder sig om. Ørskov havde i 1993 sendt ham til Vladivostok for at undersøge, hvad der skulle gøres ved nogle russiske skibe. Skibene plejede så at blive repareret i Sydkorea, men det var Ørskovs opgave at finde det billigste sted til reparationen. Under en frokost med den lokale direktør tog denne en revolver op af lommen, satte et ladt magasin i og lagde den på bordet. Så kunne Anker jo godt regne ud, at direktøren var vandt til at få returkommision fra koreanerne. Heldigvis slap Anker med skrækken og skibene blev dokket i Japan. Ørskov havde fået et fast beløb, som skulle dække alt. Besætningen havde det godt, så de trak det ud med at få taget den afsluttende prøvetur. For at få russerne til at tage prøveturen, tilbød Anker at betale for kran til nogle gamle biler, besætningen havde købt, men som de ikke havde penge til at få om bord. Anker regnede med, at russerne ville finde nogle fejl under prøveturen, så det var nødvendigt at vende tilbage - på Ørskovs regning - men da bilerne var kommet ombord og skibet var på prøvetur - uden Anker - kunne det ikke komme tilbage, uden at russerne betalte importtold! Anker så dem aldrig mere. Her i efteråret fejrede Anker sin 70 års dag. Han er stadig nysgerrig og finder nye udfordringer - hvilket dette blad nyder godt af. Senest har han opdaget, at punktet, hvor ækvator og 0-meridianen mødes ikke har et navn. Det skal det have, mener Anker. Så det får det nok. Side 32

33 Til langturssejlerne Nordvest og Nordøstpassagen er åben Smeltning i øst og vest åbner arktiske sejlruter samtidigt. For første gang siden satellitovervågningen af Arktis begyndte midt i 1970èrne, er der nu åbent vand og ingen is nord for Canada og nord for Sibirien på samme tid. Ruten nord om Canada kaldes populært nordvestpassagen, mens ruten nord om Sibirien kaldes nordøstpassagen. Volvo Ocean Race Fram i isen i 1895 Nu er bådene på vej jorden rundt i Volvo Ocean Race. Der er mange farer forbundet med sejladsen, ikke bare isen rundt om Antarktis. Turen går i år til Kina, og her udgør ca fiskerbåde, der hver nat fisker helt mørklagte, en stor risiko, når sejlerne kommer med op til 20 knob. Sejladsen kan følges på : Side 33

34 Side 34

35 Fyrbåkens historie Der har eksisteret en fyrstation i Læsø Rende siden De første godt og vel 100 år i form af et fyrskib og fra 1965 af et bundfast fyr. I Det kgl. danske Fyrvæsen berettes det, at fyrskibet fik sprængt fortøjninger i 1859, 1863 og 1876 og blev påsejlet fire gange i samme periode! Det nuværende fyr bygget i 1965 var fra starten indrettet med komplet lejlighed med køkken, bad, opholdsrum og to køjerum, men det har aldrig som i fyrskibstiden haft fast bemanding. Fyret har øverst en helikopterplatform med direkte adgang til fyret. Udover at kunne nå fyret fra luften tjener det også som den eneste adgangsvej til fyret i isvintre, hvor den normale indgangsdør kan være dækket af et tykt ispanser. Side 35

36 Slopkisten Hvordan er det nu lige det er? Når du tager på ferie til udlandet med din båd eller på anden vis, har du forhåbentlig en rejseforsikring! Hvor længe gælder den og hvorfra? Mange forsikringer gælder højest 45 dage, fra du forlader din bopæl. Sejler du f.eks. 30 dage i Danmark, før du sejler til udlandet, gælder din forsikring i dette eksempel kun 15 dage i udlandet. Hvordan er du dækket? Fritidssejler: Som fritidssejler i danske farvande må enhver sejle med et fritidsfartøj med en skroglængde under 15 meter, uden at skulle have tilladelse til det fra nogen myndighed og uden at skulle aflægge nogen form for prøv. Undtagen herfra er dog planende motorbåde (speedbåde). Det er sjovere og mere sikkert at sejle, hvis du har lært det. Ferie i Sverige: Til planlægning af din ferie i Sverige kan følgende adresser være gode: Med sejler hilsen, Anker NESSIE Side 36

37 Kapsejlads I 2009 er der planlagt følgende kapsejladser: Frederikshavn - 2starsejllads 16 maj Rønnehavnen - Læsørenderundt 13 juni GP Ålbæk bugtsejllads 27juni GP Frederikshavn - Stjernesejllads 15 august GP Sæby - Fyrbåken 5 september GP Frederikshavn - Hirsholmen Rundt 12 september - hvis ikke Danish Open kommer til Frederikshavn - ellers kommer ny dato Strandby - Hirsholmen Rundt 26 september GP I 2starsejladsen må der kun være 2 mand om bord. GP sejladserne er en serie, hvor North Sails sponserer en præmie. Man få lodder efter placering i de sejladser man deltager i. Søndag den 21. september var der afslutning på årets klubsejladser. 7 både var på vandet til disse afsluttende runder, der fandt sted i flot septembervejr. Resultaterne kan ses på hjemmesiden under "Senior". Erik Bach og undertegnede, der gennem en årrække har stået for afholdelse af klubbens onsdagssejladser og den årlige Fyrbåkesejlads ønskede at blive frigjort for disse opgaver, og det var derfor rigtigt dejligt, at Søren Jensen (Gokke) og Lennarth Pedersen (Blå Fritid) under den efterfølgende suppespisning og præmieuddeling i klubhuset indvilligede i at overtage ansvaret som fungerende kapsejladsgruppe fremover. De har så nu vinteren til at tænke over hvilke tiltag, der eventuelt kan sættes i værk for at fremme deltagelsen i vores klubsejladser. De skal referere til klubbens bestyrelse gennem undertegnede. Der skal ikke herske tvivl om at de vil få ret frie hænder til hvordan de vil afvikle arrangementerne, når bare det er cirka udgiftsneutralt. Når disse linier læses, har de allerede deltaget i evalueringen af Frederikshavn Kommune Grand Prix 2008, og planlægningen af samme for Dette fandt sted på et møde i FSK den 25. november. Vi håber i hvert fald på, at der kan komme noget mere gang i foretagendet (læs flere deltagere) til den kommende sæson. Leif Olesen. Side 37

38 Kasserolleholdet det er godt Rødbeder med kommen: 1½ kg rødbeder ¾ - l eddike g sukker 1 spskf. kommen 1 lille stykke peberrod Rødbederne skrubbes helt rene, koges i vand i ca. ½ time, hvorefter vandet hældes fra. Der hældes koldt vand på, og dette skiftes nogle gange, indtil det er blevet koldt. Så er rødbederne møre. Gnid skrællet af og skær rødbederne i skiver direkte ned i krukken. Kog eddiken op med sukker og hæld det kogende over rødbederne. Tilsæt gerne kommen, det giver rødbederne en pikant smag. Et lille stykke peberrod i krukken holder mug fra rødbederne. Med kokkehilsen Anker HUSK Du kan få et nyhedsbrev pr. , hvis du oplyser din mail-adresse til Leif Olesen Side 38

39 Biltlf

40

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE

DIF Danmarksmesterskab. Europajolle. Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE DIF Danmarksmesterskab Europajolle Skive Sejlklub / Maritim Center Skive. 20. 22. september 2013 INDBYDELSE 1. REGLER: 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inkl. Skandinavisk

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Stortriss og Triss Norlin - sejlads med mindre fartøjer under 20 målet ( længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.12.11.12 OS 1. Identifikation af rederen Olav Storm,

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

HAVNENYT EFTERÅRET 2015

HAVNENYT EFTERÅRET 2015 HAVNENYT EFTERÅRET 2015 En ægte 12 meter afgår Dragør havn Sæsonen 2015 Igen i år har vi kunnet holde skindet på næsen, når man taler om antal af gæstende både i havnen. Vi har i år haft en fremgang på

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Strategiplan Juelsminde Sejlklub Strategiplan for perioden 2013-2018 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt klubliv. at

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009.

Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. Redegørelse om kollision mellem fiskeskibet SIMONE og containerskibet AURORA i Øresund den 29. oktober 2009. SIMONE (Foto: Opklaringsenheden) AURORA (Foto: www.shipspotting.com / Willi Thiel) Faktuel information

Læs mere

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål????

Så det gode spørgsmål er om sejladsreglerne hjælper os med i tilstrækkelig omfang at opfylde ovenstående formål???? Oplæg til diskussion om sejlladsregler fra Hans Jørgen Et glad lille skib Martha: jeg er et glad lille skib, jeg er så glad når nogen kommer og passer og plejer mig. Når min agterende og dæk bliver sat

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013

INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 INDBYDELSE Prolog Nordic Sailing League CB66 Svanemøllen, København 4. 5. maj 2013 Arrangør: Sejlklubben Sundet 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler inklusive Skandinavisk

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2010.

Nyhedsbrev februar 2010. Sallingsund Sejlklub 17.02.10. Nyhedsbrev februar 2010. Stemningsbillede fra julen 2009 med Sallingsundbroen i baggrunden. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Kerteminde Sejlklub indbyder til. Classic Fyn Rundt. for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub indbyder til Classic Fyn Rundt for tursejlere i Kerteminde den 3. - 5. juni 2011 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Kapsejlads i BUGTEN 2015

Kapsejlads i BUGTEN 2015 Velkommen til temaaften: Kapsejlads i BUGTEN 2015 den 27. november 2014 Velkomst & indledning Formålet med denne temaaften er: At BUGTENs kapsejladsteam får mulighed for at præsentere sine foreløbige planer

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft

Invitation til: HORSENS OPEN. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Invitation til: HORSENS OPEN 9-10 August 2013 International Moth joller. Horsens sejlklub. Horsens sejlklub. Jens Hjernøesvej. 8700 Horsens Danmark. Sponsor: Horsens Yachtværft Sejladsen vil foregå på

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015

Indbydelse. Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub. inviterer til. Huggert Pokal. for Ynglinge. d. 30. 31. maj 2015 Indbydelse Taarbæk Sejlklub i samarbejde med Dansk Yngling Klub inviterer til Huggert Pokal d. 30. 31. maj 2015 Kort oversigt: Tilmelding, til kapsejlads@taarbaek-sejlklub.dk inden tirsdag d. 26. maj 2015

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE

Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub juni 2016 INDBYDELSE Fynske Bank Cup 2016 Optimist A, B, C, RS Tera, RS Feva, Zoom8, 29er Svendborg Sunds Sejlklub 11-12 juni 2016 INDBYDELSE 1 REGLER 1.1 Stævnet sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler incl.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011

Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 Aquafitness 29. årgang nr. 3 oktober 2011 www.nord-als.dk Formand (Kontakt til off. myndigheder) Lise Mikkelsen Email: formand@nord-als.dk Næstformand (Personaleansvarlig) Anne Dorthe Berendtz 61 683 683

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub

Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Skive Sejlklub og Maritim Center Skive Indbyder i samarbejde med Dansk BB 10 Meter Klub Til Dansk Sejlunions Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene 13. til 16. august 2014. 1. Regler 1.1 Der sejles

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 7.-9. juni 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 7.-9. juni 2013 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2013 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads

Egå sejlklub Duelighedsbevis. Vinteren 2016/ Aften aften. Søvejsregler Kapitel B Regler for styring og sejlads Egå sejlklub Duelighedsbevis 5. Aften Vinteren 2016/17 5. aften Søvejsregler: af 7, 8 og nu 9-10 af 27, 28, 29 og nu 30-31 Folder Havets hovedveje Navigation Sikkerhed: Fra 3 gang Manglende Farvandsafmærkning

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6.

Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. Kerteminde Sejlklub, Express Klub Danmark, Impala 27 klubben og Banner 30 klubben indbyder til Klassemesterskab i Kerteminde den 5. - 6. juli 2008 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Kerteminde Sejlklub

Læs mere

Frederikshavn Sportsdykker Klub. Læsø, pinsen 2007

Frederikshavn Sportsdykker Klub. Læsø, pinsen 2007 Frederikshavn Sportsdykker Klub Læsø, pinsen 2007 Det er fredag d. 25. maj 2007. Vi skal på dykkertur til Læsø. 11 parate dykkere, mad i lange baner og skulle vi snart finde ud af en blind passager: Murphy!

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1

Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med kanoer i FDF Vejle 1 Udarbejdet: 30. april 2013 09:36 Godkendt af bestyrelsen for FDF Vejle 1: Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Skriv navn(e)

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps.

ORDENSREGLEMENT. for. Strandby Lystbådehavn. Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. 1 ORDENSREGLEMENT for Strandby Lystbådehavn Maj 2011 Strandby Lystbådehavn Aps. Administration: Aktionskaj 5, 9970 Strandby Tlf. 98 48 22 59 E-mail: mail@strandbyhavn.dk Havnekontor: Rødspættevej 5, 9970

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan

Juelsminde Sejlklub. Forslag til strategiplan Juelsminde Sejlklub Forslag til strategiplan for perioden 2012-2017 1 Baggrund og formål: Sejlklubbens formål er ifølge vedtægternes paragraf 2 følgende: Foreningen og dens formål er at fremme et aktivt

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk

Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling. www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklubs ungdomsafdeling www.odense-roklub.dk Velkommen i Odense Roklub Vi er rigtig glade for, at du vil være medlem af Odense Roklub. Vi håber, at du vil synes at Odense Roklub er et

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Februar 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindevej

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011

Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Sikkerhedspolitik for Juniorafdelingen i Strandby Sejlklub, Vild med vand Version 1.0 April 2011 Denne sikkerhedspolitik beskriver hvorledes Strandby Sejlklub prioriterer sikkerhed såvel til lands og til

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 3.-5. juni 2016 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 3.-5. juni 2016 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2016 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B?

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER. b) Hvad vil du i skibet A foretage dig, så snart du får øje på lysene fra B? SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/

Velkommen tilbage. Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/ Egå sejlklub Duelighedsbevis 7. Aften Vinteren 2015/16 Velkommen tilbage 7. Aften : af søvejsregler 13 (11) 16 (vigeregler) Gennemgang opgave 36-59 næsten alle af kurser, strøm, afdrift, misvisning og

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende.

2/ Post/mail: Der er modtaget en mail fra Aalborg kommune omkring fritidsaktiviteter, det er specielt reservation af haller. Det er os uvedkommende. Nørresundby Sejlklub Bestyrelsesmøde d: 01-06-2015 Deltagere: Gabriele, Palle, Niels,Lars, Ingolf. Fravær: Steen har meldt afbud. 1/Godkendelse af referat 19-05-2015: Godkendt. 2/ Post/mail: Der er modtaget

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer side 1 af 3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Traditionel åben jolle Båden er under dimensionstal 20, medtager op til

Læs mere