Årsberetning 2002 LEGO Company

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2002 LEGO Company"

Transkript

1 Årsberetning 2002 LEGO Company

2 INDHOLD Beretning side 3 Et styrket LEGO brand side 11 At leve LEGO værdierne side 13 Fokus på miljøet side 15 Regnskab side 17 LEGO Company omfatter LEGO selskaber ejet af Familien Kirk Kristiansen og for en mindre andels vedkommende af LEGO Fonden. De angivne regnskabsoplysninger for LEGO Company er således ikke regnskabsoplysninger for en selvstændig juridisk enhed, men er det konsoliderede regnskab for ovennævnte gruppe af selskaber opgjort, som var de en koncern. LEGO A/S bestyrelse: Mads Øvlisen, formand Kjeld Kirk Kristiansen, næstformand Gunnar Brock Mogens Johansen Lars Kann-Rasmussen Anders Moberg Executive Office: Kjeld Kirk Kristiansen, adm. direktør Poul Plougmann, viceadm. direktør Global Management Team: Andrew Black (Americas) Francesco Ciccolella (Global Branding) Dominic Galvin (Global Brand Retail) Tommy G. Jespersen (Global Supply Chain) Brad Justus (LEGO Direct) Søren Torp Laursen (Europe North/East) Mark Livingstone (LEGO Interactive) Mads Nipper (Europe Central) Henrik Poulsen (Global Innovation and Marketing) Lars Risager (Europe South) Mads Ryder (LEGOLAND Parks) Stig Toftgaard (Global Business Support) Arthur Yoshinami (Asia/Pacific) LEGO, LEGO logo, BIONICLE og LEGOLAND er varemærker tilhørende LEGO Gruppen 2003 The LEGO Group 2 ÅRSBERETNING 2002

3 Beretning 2002 Med en omsætningsfremgang på 756 mio. kr. og et resultat før skat på 626 mio. kr. mod sidste års resultat før skat på 532 mio. kr. må året 2002 betegnes som et efter omstændighederne godt år. LEGO Company har fortsat den vækst, der blev indledt sidste år, med vækst på stort set alle markeder. Vi har dermed været i stand til at tilpasse os de meget store ændringer i markedssituationen, som året har budt på. Året var præget af en betydelig forskel i efterspørgsel og afsætning fra første halvår til andet halvår, specielt på det amerikanske marked, mens en fornyet optimisme på nogle af de europæiske markeder talte med på den mere positive side. Afsætningen Året begyndte ekstraordinært godt. Julehandelen 2001 havde efterladt både LEGO Company og detailhandelen med små lagre, ligesom de første måneder også var præget af en stor efterspørgsel. Aktiviteten fortsatte på dette niveau det meste af første halvår, stimuleret af nye produktlanceringer og premiere på den nye Star Wars film sidst på foråret, ligesom der var et fortsat højt salg af specielt Harry Potter og BIONICLE produkter. Første halvår sluttede derfor væsentligt bedre end forventet ved årets begyndelse. Dette medførte blandt andet, at LEGO Company også fastholdt et højt produktionsniveau hen over sommeren. Baggrunden var naturligvis et ønske om at sikre, at en lignende stor stigning i efterspørgslen i højsæsonen ikke skulle medføre leveringsvanskeligheder. Selv om andet halvår heller ikke isoleret set kan siges at være et dårligt halvår for LEGO Company, levede det imidlertid ikke op til de forventninger, foråret kunne give anledning til. En stadig stigende usikkerhed og tilbageholdenhed blandt amerikanske forbrugere resulterede i en tydelig stagnation i hele den amerikanske økonomi. Det gav sig alt sammen udtryk i en mindre afsætning, end foråret havde givet løfte om. Nordamerika Det svækkede aktivitetsniveau i USA i efterårsmånederne viste sig ikke at være midlertidigt. Det blev nærmest tydeligere i den resterende del af året og kulminerede i første halvdel af december. Det medførte blandt andet, at lagrene ved årets udgang var betydeligt større end ved årets begyndelse. Set under et tegner det amerikanske marked sig dog også i år for en betydelig fremgang både i indtjening og afsætning. Årets samlede afsætning var således 5 pct. højere end året før. Det amerikanske marked udgør fortsat ca. en tredjedel af LEGO Companys samlede salg og er dermed det betydeligste marked. Kjeld Kirk Kristiansen adm. direktør ÅRSBERETNING

4 Centraleuropa Det store centraleuropæiske marked, der dækker Tyskland, Østrig og Schweiz, oplevede ikke samme udsving. Et forholdsvis godt salg i Tyskland hen over sommeren kan hænge sammen med den øgede opmærksomhed, åbningen af den tyske LEGOLAND park skabte. Det blev desværre modsvaret af et skuffende salg i højsæsonen december, hvor den tyske forbruger tydeligt havde skåret ned på både mængden og størrelsen af julegaverne. Det var nemlig ikke mindst afsætningen af de store julegaveæsker i den dyre ende af skalaen, der svigtede. Julehandelen var et tydeligt tegn på den stagnation, der har ramt den tyske økonomi, og som har betydet, at også det samlede salg af legetøj er gået tilbage i årets løb. Om end fremgangen på markedet var beskeden, har LEGO Company vundet markedsandele i årets løb. Heller ikke markederne i Schweiz og Østrig har mærket nævneværdig fremgang. Nordeuropa Det nordeuropæiske marked, der dækker Benelux-landene, Storbritannnien og Skandinavien, havde derimod en samlet vækst på over 10 pct. Bag denne vækst lå en betydeligt højere salgsfremgang i Storbritannnien og Skandinavien, mens fremgangen i Benelux-landene var beskeden. Specielt den store fremgang i de skandinaviske lande er glædelig, da den skal ses på baggrund af i forvejen meget høje salgstal i forhold til indbyggertallet. Sydeuropa Også det sydeuropæiske marked har i årets løb vist stærkt positive vækstrater, der giver optimisme for de kommende år. I disse lande har LEGO Company ikke haft tradition for samme store afsætning som i Central- og Nordeuropa. Det sydeuropæiske marked dækker landene Frankrig, Italien, Spanien og Portugal. En væsentlig større synlighed på markedet gennem bygge-events, modeller i butikkerne mm. har været kendetegnende for året. Med en salgsfremgang, der nærmer sig 20 pct., har udviklingen i disse lande taget en meget positiv vending. Specielt set på baggrund af nogle skuffende år, der medførte en betydelig restrukturering. Østeuropa Også Østeuropa er for alvor ved at blive en faktor med Rusland og Polen som de største lande. Store ordrer på undervisningsmaterialer til specielt skoler i Moskva har ydet et væsentlig bidrag til salgsfremgangen. Disse ordrer har medvirket til en betydelig fremgang for LEGO Educational Division Asien Ekstra fokus på de asiatiske lande har allerede nu givet sig udtryk i fremgang, der ventes forstærket i de kommende år. Store vækstrater i Australien og New Zealand er fulgt op af vækst også på det store japanske marked, ligesom Korea har vist betydelig vækst i afsætningen. Som noget 4 ÅRSBERETNING 2002

5 specielt viser den japanske teenagegeneration meget stor interesse for LEGO brandet og alt, hvad der har med det at gøre i form af licensprodukter mm. Internet- og postordresalg Postordresalget og salget over internettet har på alle måder været tilfredsstillende med høje vækstrater. Salget er især sket på det amerikanske marked, som fortsat er den største aftager af LEGO produkter via internet- og postordresalg. Produkter Det var atter i år produkterne i BIONICLE serien, der toppede listen over de mest sælgende produktserier, stærkt fulgt af Harry Potter og Star Wars produkterne. De enkelte hovednumre inden for Harry Potter serien fylder til gengæld meget i toppen af listen over de mest solgte æsker. Hogwarts Castle var således det bedst sælgende produkt efterfulgt af endnu et par Harry Potter produkter. Selv om stigningen i salget af produkterne til de mindste børn i EXPLORE serien ikke helt levede op til forventningerne, betyder fremgangen trods alt, at den nye produktserie har fået en position på linie med Harry Potter og Star Wars produkterne. LEGO Company forventer sig imidlertid betydeligt mere af dette produktprogram, efterhånden som forældre over hele verden får kendskab til det enestående system, som fremmer udvikling af de yngste børn. Produkterne i denne serie kan medvirke til stimulering af barnets udvikling gennem alle faser. Det markante navneskifte på disse produkter medførte blandt andet, at kendte navne som PRIMO og DUPLO forsvandt og er blevet afløst af portalnavnet EXPLORE. Det skete naturligvis ikke uden betydelige omkostninger også på afsætningssiden. Der er imidlertid ingen tvivl om, at overgangen til den nye portalstruktur er rigtig og på længere sigt vil vise sit værd. Forbrugerne har for alvor taget nye produktserier som Racers og Sports til sig, hvilket i årets løb resulterede i en mangedobling af afsætningen. LEGO Racers er således nu den femtestørste produktserie målt på afsætningen. En enkelt produktlancering levede i det forløbne år ikke op til forventningerne, nemlig lanceringen af Galidor produkter i USA. Tv-serien Galidor, som produkterne lænede sig op ad, opnåede heller ikke de seertal i USA, som oprindeligt forventet. Meget tyder på, at figurerne i denne serie i deres formsprog er for langt fra det, LEGO produkterne er kendt for. Det kan være blandt årsagerne til, at forbrugernes interesse ikke blev vakt for dette nye produkt, der på alle måder burde have været med til at udvide og forny kategorien med actionfigurer. Parker Også LEGOLAND parkerne har været præget af fremgang. Gode besøgstal og NETTOOMSÆTNING Europa Americas Poul Plougmann viceadm. direktør Andre markeder [Japan, Asien, Australien og Afrika] ÅRSBERETNING

6 NYE SAMARBEJDSPARTNERE I 2002 Samarbejde med NBA I maj indgik LEGO Company et samarbejde med NBA, National Basketball Association, i USA om en global markedsføring af en række nye basketball produkter. Samarbejdet betyder blandt andet, at en række NBA-spillere optræder som LEGO minifigurer. SAMARBEJDSPARTNERE: Nike Intel FC Bayern München National Basketball Association (NBA) National Hockey League (NHL) NASA Williams F1 6 ÅRSBERETNING 2002

7 forbedret økonomi er det generelle billede. Investeringerne foretaget i årets løb medførte attraktioner, som i høj grad kan forbindes med LEGO Companys øvrige produkter fortrinsvis LEGO Racers. Udover en meget stor aktivitet (Xtreme Racers) i Billund og Racers miniland-områder i Billund og Windsor blev 2002 det første år, hvor der blev indført den samme aktivitet i samtlige 4 parker på nogenlunde samme tid. Det drejer sig om LEGO Racers 4D filmen, der blev udviklet på kort tid. Ligeledes åbnede de tre gamle parker alle et EXPLORE showroom i forbindelse med lanceringen af EXPLORE produkterne. Markedsføringen af parkerne blev forbedret via et mere nært samarbejde med de forskellige markedsområder. LEGOLAND Deutschland En væsentlig begivenhed var åbningen af den nye park i Günzburg i Tyskland. En åbning, der på alle måder forløb tilfredsstillende. God brug af erfaringerne fra de sidst åbnede parker betød, at både tidsplaner og budgetter blev holdt så godt, at parken blev åbnet hurtigere end forventet. Selv om den økonomiske afmatning i Tyskland også kan mærkes på dette område, giver den første sæson løfter om, at forventningerne til parken hurtigt indfries. Den generelle økonomiske situation i Tyskland er den væsentligste usikkerhedsfaktor. LEGOLAND Billund Parken i Billund slog de fleste hidtidige rekorder. Store investeringer i nye attraktioner modsvaredes af flere gæster end nogensinde, højere gæstetilfredshed og et af de bedste økonomiske resultater i parkens historie. Hotel LEGOLAND havde ligeledes en rekordsæson. LEGOLAND Windsor Sæsonen i LEGOLAND Windsor har ligeledes været tilfredsstillende. Parken sluttede ganske vist året med færre gæster end i 2001, men på trods af det forbedredes resultatet så meget, at parken allerede i sin syvende driftssæson er tæt på at give overskud. Resultatforbedringen skyldes, at gæsterne gennemsnitligt set har brugt flere penge end i de tidligere år. Målinger viser samtidig, at gæsterne har været mere tilfredse med besøget end tidligere. LEGOLAND California Også LEGOLAND California klarer sig væsentligt bedre end i de tidligere år. Som følge af afmatningen i det amerikanske samfund og for at effektivisere parken, er åbningstiden ændret. Det betyder, at parken nu har lukket de 66 dage af året, hvor der erfaringsmæssigt er færrest gæster. Det har givet væsentlige forbedringer i parkens resultat. Gæstetilfredsheden er stadig meget høj. Alt i alt har parkerne i 2002 vist den ønskede driftsmæssige fremgang, og der er ikke noget, der tyder på, at den ikke skulle kunne fortsætte. Produktion En generel bestræbelse på at gøre fremstillingen af LEGO produkter så fleksibel National Hockey League i USA er verdens mest populære ishockey-turnering. I november indgik LEGO Company en samarbejdsaftale med den stærke liga om blandt andet licenser og marketing. Centralt i aftalen står de ishockey-produkter, som LEGO Company lancerer i foråret Produkterne i den nye LEGO Sports serie bærer NHL ligaens og NHL holdenes logoer. ÅRSBERETNING

8 som mulig har medført visse ændringer i produktionen. Det betyder, at de funktioner, der egner sig til automatisering, i stor udstrækning varetages på de danske og schweiziske virksomheder. De produktioner, hvor der ikke er mulighed for samme grad af automatisering, foregår i voksende omfang på LEGO Companys virksomhed i Tjekkiet samt hos eksterne leverandører. Det svigtende julesalg på nogle af LEGO Companys største markeder betyder, at der i det nye år er betydelige lagre både hos kunderne i detailhandelen og internt i virksomheden. Med forholdsvis beskedne forventninger til stigningen i afsætningen i det kommende år er det derfor sandsynligt, at produktionen i indeværende år vil være svagt faldende i forhold til Det har allerede givet sig udslag i, at antallet af beskæftigede ved produktionen i Billund er blevet reduceret med omkring 10 pct. Selv efter denne reduktion vil antallet af beskæftigede i produktionen i Billund fortsat være højere end efter indskrænkningerne i forbindelse med de dårlige økonomiske resultater for nogle år siden. Brandet LEGO Company har også i 2002 brugt mange ressourcer på at styrke LEGO mærket. En række aftaler med forskellige partnere er indgået i årets løb, ligesom betydelige bestræbelser har været gjort både i og uden for LEGO Company for at udbrede kendskabet til værdierne bag LEGO brandet. Der er ligeledes foretaget betydelige investeringer i opbygningen af et Brand Retailkoncept. Konceptet afprøves nu i praksis. De første tre testbutikker af denne type blev åbnet i årets løb i henholdsvis Køln, London og Moskva. En række lignende butikker vil blive åbnet i løbet af Sammen med erfaringerne fra de eksisterende LEGO butikker vil disse testresultater indgå i en mere langsigtet planlægning af, hvordan det er muligt for LEGO Company at komme i mere direkte kontakt med forbrugerne. Disse aktiviteter skal ses som et vigtigt led i LEGO Companys bestræbelser på at lære at forstå forbrugerne og deres behov. Samtidig ønsker LEGO Company at få mere erfaring i, hvordan virksomheden bedst får fortalt børn og forældre, hvilke værdier læring gennem leg produkterne repræsenterer. Resultaterne fra testperioden og erfaringerne fra LEGO butikkerne i øvrigt skal ikke blot blive til gavn for forbrugeren og virksomheden, men også for den øvrige detailhandel. Året var præget af et meget højt aktivitetsniveau med henblik på internationalt at beskytte mærket og produkterne mod de talrige forsøg på plagiering, der under den tiltagende konkurrence på markedet for konstruktionslegetøj mere og mere bliver hverdagen for virksomheden. Blandt de mere markante resultater på denne front var, at LEGO Company opnåede en skelsættende og internationalt opsigtsvækkende dom mod plagieringer afsagt af Kinas højesteret. 8 ÅRSBERETNING 2002

9 Miljøet I 2002 startede LEGO Company en række initiativer, der vil være med til at sætte fokus på miljøområdet de kommende år. Der er således oprettet en funktion for yderligere at styrke indsatsen på miljøområdet globalt i LEGO Company. Derudover blev der i 2002 gennemført en energikortlægning og behovsanalyser i udvalgte fabriksafsnit i den danske del af produktionen. Målet med energikortlægningen og behovsanalyserne er at finde energibesparende løsninger inden for produktionsteknik, logistisk, vedligehold, IT/automation og forskellige andre områder. Et vigtigt skridt på vej hen imod en mere målrettet indsats på miljøområdet er det igangværende arbejde med henblik på at indføre et certificeret miljøledelsessystem under ISO standarden. Processen indledtes i 2002 og indebærer blandt andet en opstramning af LEGO Companys miljøpolitik og miljømålsætninger. LEGO Company arbejder løbende med at nedbringe miljøpåvirkning fra emballager. Kartonemballagerne, der anvendes til fremstilling af LEGO produkter, består nu af 95% genbrugsmateriale, og der arbejdes fortsat på at nedbringe emballageforbruget yderligere. For produkternes vedkommende er miljøforhold bl.a. reguleret af EU Legetøjsdirektivet, der udgør et grundlæggende krav. LEGO Company anvender kun plast- materialer, der som minimum overholder de krav, der stilles til materialer, der kommer i kontakt med fødevarer, ligesom der ikke anvendes PVC i LEGO produkter. En omfattende godkendelsesprocedure samt løbende intern og uafhængig ekstern kontrol sikrer overholdelse af kravene. Udsigten for 2003 Den noget matte slutning på 2002 med skuffende julesalg i både USA og Centraleuropa medfører, at LEGO Company er gået ind i 2003 med store lagre både i LEGO Company og i detailhandelen. Det betyder, at der forventes en svag start på Udsigt til en fortsat svag dollar tæller ligeledes på den negative side. LEGO Company er en valutafølsom virksomhed, og den lave dollarkurs kan derfor ikke undgå at øve stor indflydelse på det kommende års resultat. En tredjedel af LEGO Companys afsætning afregnes således i dollar. På baggrund af den politiske og økonomiske situation, opleves her i begyndelsen af året en reaktion hos forbrugerne, der er præget af usikkerhed og tilbageholdenhed. I hvilket omfang den internationale politiske udvikling yderligere vil påvirke forbrugsudviklingen er imidlertid vanskeligt at forudse og udgør derfor en betydelig usikkerhedsfaktor. Når LEGO Company trods disse negative faktorer forventer et nogenlunde uændret resultat og omsætning i 2003, skal det ses i sammenhæng med et godt produktsorti- BMW WILLIAMS F1 Der kom for alvor fart på LEGO Racers i Flagskibet i serien er den store, blå LEGO TECHNIC racerbil, som er bygget efter BMW Williams F1 s originale Formel 1-bil. Samarbejdet med Formel 1- teamet omfatter ud over bilen også et grundigt kig ind i racersportens verden for de børn, der køber LEGO Racers produkter eller besøger LEGO Racers på Internettet. ÅRSBERETNING

10 ment og med de bestræbelser, LEGO Company i de sidste år har udfoldet for at blive mere effektiv og konkurrencedygtig. LEGO Company har gennem 2001 og 2002 været igennem en periode, hvor fokus på forretningen og de grundlæggende værdier var de vigtigste prioriteter. Nu bevæger virksomheden sig ind i en ny fase, hvor målet er at sikre et fundament for fremtidige vækst. Denne fase, der fortsat vil være præget af yderligere fokusering og konsolidering, forventes at strække sig over nogle år. På lidt længere sigt forventes en gennemsnitlig årlig vækst i omsætningen på omkring 10 pct., mens LEGO Companys resultat forventes at vokse med en noget højere procentsats. Tak til medarbejderne Året 2002 var på mange måder et turbulent år, der stillede store krav til medarbejderne. At LEGO Company samtidig på mange områder er midt i en omstillingsproces, gør ikke kravene til medarbejderne mindre. Der er derfor al mulig grund til at takke medarbejderne for en ekstraordinær stor indsats. Kjeld Kirk Kristiansen Poul Plougmann FC Bayern München LEGO Company og den tyske fodboldklub FC Bayern München indgik i oktober en samarbejdsaftale. Som en del af aftalen er der opført et stort legetelt tæt ved det olympiske stadion i München, hvor børnene kan lege med LEGO produkter, mens mor og far ser fodbold. Til gengæld må LEGO Company bruge klubbens trøjer og logo i LEGO Football produkterne. 10 ÅRSBERETNING 2002

11 Et styrket LEGO brand Selv om vi allerede befinder os blandt de 10 mest anerkendte brands blandt familier med børn, har vi potentiale til at blive endnu mere respekterede og værdsatte. Kendskabet til vores brand er langt større end det faktiske omfang af vores forretningsaktiviteter. Nu er tiden inde til at virkeliggøre LEGO brandets fulde potentiale blandt familier med børn ved at styrke vores kerneforretning uden at afgrænse brandet til nogen foruddefineret produktkategori. I løbet af 2002 blev vores brand yderligere styrket gennem en fokuseret videreudvikling af den underliggende strategi og en tidssvarende, styret fortolkning af de værdier, som gennem årene har givet fremdriften i LEGO brandet. Strategien er blevet yderligere finjusteret, og der er stillet skarpt på en mere direkte og relevant implementering. Vor grundholdning er, at børnene er vores forbilleder. Børn er videbegærlige, kreative og fantasifulde. De elsker at gå på opdagelse, udforske verden, forundres og de har et medfødt anlæg for at lære. Det er uvurderlige egenskaber, som bør plejes og stimuleres gennem hele livet. Det er derfor vores mission at stimulere barnet i os alle. Evolutionen Vores værdier er brandets mest betydningsfulde element, da de udtrykker dets inderste kerne. For at styrke værdierne som retningslinjer for alt, hvad vi foretager os, har vi fortolket vores særpræg og defineret vores værdier. Kreativitet handler for LEGO Company om selvudfoldelse, om at kunne udtrykke sig og om at styrke individet på en fri og ubegrænset måde. Fantasi handler om utallige idéer, nysgerrighed, videbegær, udforskning, opdagelse og udvikling med henblik på at føre idéer ud i livet. Læring handler om at lære på en sjov måde, om gennem leg at møde udfordringer og bruge både hoved og hænder gennem leg; leg, der fremmer succesoplevelser. Sjov leg handler om aktiv, social, udfordrende leg og om spændingen ved at skabe noget. Og kvalitet handler for LEGO Company om produktkvalitet, etiske værdier og konsekvens i alle vores handlinger, der skaber troværdighed og vedvarende tillid. Det er helt afgørende at forstå, at det er kombinationen af de fem værdier, der gør LEGO brandet unikt. Intet kan være i overensstemmelse med vores brand uden samtidig også at være forankret i alle fem kerneværdier. Positioneringen af brandet er blevet revideret. LEGO brandet drejer sig ikke kun om at fremme kreativitet og stimulere fantasien det er mere end det. Det handler om den uendelige proces, det er at danne sig forestillinger, udforske, skabe, udrette noget, handle en ekspansiv skabelsesproces. Derfor lyder LEGO brand positioneringen som følger: The Power To Create. The Power udtrykker en styrkelse af brugeren. To Create er i overensstemmelse med LEGO brandets unikke profil og trækker på filosofien om konstruktivisme. Denne positionering er forankret i selve oplevelsen af og erfaringen med brandet og etablerer brandet som et redskab, der sætter brugeren i stand til at skabe uden at være begrænset af produktkategori, alder, køn eller kultur. Videnressourcer En af LEGO Companys vigtigste videnressourcer er et stærkt brand samt et godt markedskendskab. Der arbejdes konstant på at udvikle produkter i overensstemmelse med LEGO værdierne. Herudover kan fremhæves evnen til at indgå stærke relationer med andre virksomheder samt indsatsen for at sikre, at vores leverandører lever op til strenge kvalitetskrav til både produktet og den måde, det bliver produceret på. Desuden gøres der en målrettet indsats for at udvikle medarbejderne for at øge glæden og tilfredsheden i at være ansat i LEGO Company. Alle disse aktiver er af stor betydning for evnen til at fastholde og udbygge den nuværende markedsposition og dermed for den fremtidige værdiskabelse. ÅRSBERETNING

12 Quality Trusted Fun Active fun Creativity fremhæver de seneste og nyeste landvindinger inden for byggekoncepter Selfexpression Explore Playful learning er et fuldt integreret udviklingssystem, der omfatter hele forløbet fra fødsel til skolealder. Endless ideas Learning Imagination Make & Create handler om konstruktioner og byggeprocesser, og om at skabe. Udover at fortolke værdierne og revidere vores positionering har vi også etableret en ny arkitektur, der skal fremme unikke LEGO brandoplevelser. Arkitekturen er vedkommende for både børn og voksne og fremmer samtidig en stærk og klar formidling af LEGO brandet på tværs af alder, kategorier og kanaler. Den giver forbrugerne en bredere opfattelse af LEGO brandet gennem oplevelsesbaseret forbrugersegmentering. Desuden sætter brandarkitekturen os i stand til at prioritere de strategisk vigtige områder i stedet for kun at fokusere på individuelle produktlinjer og -kategorier. Brandarkitekturen består af fire portaler, som fungerer som indfaldsvinkler til brandet. Hver af portalerne har en unik identitet, der afspejler de forskellige oplevelser, den enkelte portal byder på. De fire portaler er: Explore er et fuldt integreret udviklingssystem, der omfatter hele forløbet fra fødsel til skolealder Make & Create handler om konstruktioner, om byggeprocesser og om at skabe Stories & Actions baserer sig på en historie, et univers, en figur og/eller aktivitet Next fremhæver de seneste og nyeste landvindinger inden for byggekoncepter. Stories & Action baserer sig på en historie, et univers, en figur og/eller aktivitet. Next LEGO brandets visuelle identitet er blevet opdateret, så det afspejler udviklingen inden for vores positionering og arkitektur. De oplevelsesbaserede portaler har hver deres unikke design selv om de også er klart visuelt forbundne. LEGO Learning Institute 2002 var året, hvor LEGO Learning Institute (LLI) blev etableret for at gennemføre egne forskningsprojekter og samarbejde med internationale forskermiljøer med henblik på at videreudvikle grundlæggende indblik i børns udvikling og sammenhængen mellem leg og læring. Denne viden deles med LEGO Companys medarbejdere såvel som forældre, undervisere og forskere rundt omkring i verden. LLI fungerer endvidere som en bro til al forskning inden for børns udvikling. Styrkelse af globale aktiviteter i 2003 De positive følger af den øgede fokusering på brandstrategien kan allerede mærkes i LEGO Company. Arkitekturen, positioneringen og specielt værdierne har alle en positiv effekt på medarbejdernes arbejdsliv, deres handlemåde og beslutninger. Yderligere har over medarbejdere deltaget i brand school workshops, hvilket giver et betydeligt antal af LEGO Companys medarbejdere en endnu dybere forståelse af brandet. Dette vil styrke den globale implementering af aktiviteterne i Endorsed kan ikke opfattes som et kerne LEGO produkt, men kan med tiden integreres i en portal, når forbrugeres opfattelse af LEGO værdierne er godt etableret. Det er vores ambition, at LEGO brandet senest i 2005 skal være verdens stærkeste brand blandt familier med børn. SAMARBEJDE MED NIKE Den verdenskendte sportskoncern Nike og LEGO Company indgik en alliance i oktober. Alliancen går ud på, at Nike fremstiller sportssko, der i emballage og udsmykning tager udgangspunkt i BIONICLE universet. Den nye Nike BION- ICLE sko henvender sig især til børn og unge. Med skoen følger et sæt masker, som kan skiftes ud efter forgodtbefindende. Man kan købe ekstra BIONICLE masker i flere forskellige farver. De første BIONICLE sko blev lanceret i USA i slutningen af 2002, og i starten af 2003 følger Europa trop. 12 ÅRSBERETNING 2002

13 At leve LEGO værdierne Et bevidst arbejde på at gøre LEGO Company til en god arbejdsplads giver nu for tredje år målbare resultater Målet er, at virksomheden ikke blot skal give optimale arbejdsforhold, karrieremuligheder, personlig udvikling og tilfredshed i arbejdet, men samtidig sikre en fornuftig balance mellem arbejdsliv og fritid. LEGO Puls Siden 2000 har LEGO Company hvert år gennemført en spørgeskema-undersøgelse blandt samtlige medarbejdere for at måle arbejdsklimaet. Undersøgelsen med titlen LEGO Puls består af mere end 60 spørgsmål, der sætter fokus på LEGO værdier, arbejdsmiljø og ledelse. Blandt de væsentligste konklusioner i undersøgelsen 2002 er, at der er en bemærkelsesværdig høj grad af tilfredshed ved at arbejde for LEGO Company. 85 procent af medarbejderne siger direkte, at de er glade for at gå på arbejde, hvilket er 7 pct. mere, end da undersøgelserne startede for tre år siden. 80 procent er generelt tilfredse med virksomhedent, mens 6 procent ikke er. I undersøgelsen året før lå tallene på henholdsvis 76 procent tilfredse og 7 procent utilfredse. I den første Puls undersøgelse, der blev gennemført i december 2000, lå tallene på 65 procent og 13 procent. På samtlige de otte hovedområder, målingerne beskæftiger sig med, er der fremgang. Størst på området arbejdsforhold og mindst på området samarbejde og uddelegering. Tilfredsheden med ledelsen stiger ligeledes år for år og er er nu på 71 pct. Der er ligeledes en tydelig tilfredshed med virksomhedens respekt for, at der skal være en god balance mellem arbejdsliv og privatliv. Samtidig føler medarbejderne i høj grad, at arbejdet giver dem gode udviklingsmuligheder og indflydelse, ligesom der er god respons på, om lederne støtter medarbejderne og behandler dem med respekt Medarbejdernes tilfredshed og engagement LEGO værdier Lederevner Performance Management Puls I Puls II Puls III Cirka medarbejdere har været igennem Playful Learning Kurser (billedet), og et lignende antal medarbejdere har deltaget i Brand School Kurser i ÅRSBERETNING

14 Samarbejde og uddelegering Arbejdsforhold Blandt de noget mere negative sider er, at undersøgelsen har forholdsvis lave procenter på spørgsmål om effektivitet og enkelhed i arbejdsprocesserne. Et forhold som hver fjerde medarbejder samtidig har nævnt som værende af største betydning for LEGO Company, og som vil blive et af fokusområderne i For tredje år i træk er der stor positiv fremgang i antallet af besvarelserne. Svarprocenten er således nu på 81 procent. Undersøgelsen er foretaget på 10 forskellige sprog, og over medarbejdere har deltaget. LEGO Company er en værdibaseret virksomhed, der bygger på fem kerneværdier: kreativitet, sjov leg, læring, kvalitet og fantasi. Og for at fremme og styrke medarbejdernes kompetencer på de områder, der er omfattet af LEGO værdierne, er der udarbejdet et medarbejderudviklingssystem, det såkaldte Performance Management Program (PMP). Ved hjælp af dette system overføres virksomhedens værdier og kort- og langsigtede strategier til individuelle mål, der aftales mellem leder og medarbejder. Personlig udvikling og karriereudvikling LEGO Company generelt Puls I Puls II Puls III Siden PMP blev introduceret i 2000, har alle medarbejdere hver år udarbejdet klare drifts- og fokusmål sammen med deres nærmeste leder. Udgangspunkt for disse mål er medarbejderens nøgleopgaver og aktiviteter samt selskabets strategiske prioriteter. Der er samtidig knyttet en bonusordning til PMP-systemet. I løbet af 2003 vil der også blive udarbejdet en personlig udviklingsplan for alle funktionærer i LEGO Company. Udviklingsplanen tager udgangspunkt i de fem LEGO kompetencer: at leve LEGO værdierne, lederskab, kunde- og varemærkefokus, forretningsorientering samt faglig viden og kunnen. Udviklingsplanerne er indført blandt LEGO Companys øverste 90 ledere i I 2002 har disse ledere afholdt udviklingssamtaler blandt yderligere cirka 300 ledere på det efterfølgende ledelsesniveau. Målet er, at alle medarbejdere i løbet af har en udviklingsplan, der styrker og udvikler den enkeltes kompetencer og bakker op om LEGO Companys strategi. Læring gennem leg I løbet af 2002 er der også gennemført en række kurser for medarbejderne, der har LEGO værdierne og brandet som det centrale element. Et af disse kurser hed Playful Learning. Mellem 800 og medarbejdere har i årets løb deltaget og fået indsigt i, hvor afgørende læring gennem leg er. Desuden har medarbejdere gennemført Brand Schools. Her er der tale om et 2-dags seminar, der giver en grundig indsigt i LEGO varemærkets helt afgørende rolle for LEGO Company. 14 ÅRSBERETNING 2002

15 Fokus på miljøet 1990: Der tages initiativ til den grønne LEGO bølge. En stor del af plastaffaldet genbruges til produktion af nye komponenter resten konverteres til patentbrændstof til opvarmning. Materialetykkelsen på emballagekomponenter reduceres med 30% ved at skifte fra PVC til PET. 1991: 90% af LEGO Companys emballage består af genbrugskarton. 1992: LEGO Companys emballage får mærket Der grüne Punkt som bevis på, at virksomheden lever op til emballagebestemmelserne. Der fokuseres på genbrug i produktionsselskaberne over hele verden. Transportafdelingen begynder at bruge diesel med lavt svovlindhold. 1993: LEGO Systems Inc. (USA) modtager en kommunikationspris for sin miljøbrochure, The LEGO Promise to Planet Earth. 1994: LEGO Company lancerer en miljøvideo til internt brug. Mere end 200 medarbejdere oplæres som miljørevisorer. Der lægges et miljøhandlingsprogram. 1996: Spildprocenten for plastaffald er mindre end 1% af virksomhedens totale plastforbrug. Forbruget af silikone i dekorationsafdelingen halveres ved indførelse af en ny metode. 1997: Miljørevision af LEGO Produktion AG (Schweiz). Ny miljørigtig teknologi introduceres inden for produktion og logistik. Mobil vandrensningsenhed til vådområderne i LEGOLAND Billund reducerer vandforbruget med omkring 80%. 1998: Ny metode til emballering af transportvarer halverer forbruget af stretch film : Et nyt anlæg til mekanisk separation og genbrug af blandet plastaffald lanceres i : Et arbejdsmiljøledelses-system (bedriftssundhed og -sikkerhed), der lever op til kravene i OHSAS 18001, implementeres i Billund. 2002: Der tages initiativ til et globalt arbejdsmiljøledelses-system, der overholder ISO : Et nyt køleudstyr, hvor der udelukkende bruges vand som kølemiddel, introduceres. LEGO Company modtager en europæisk miljøpris, European Environmental Award, for sit energi- og miljørigtige køleudstyr. Med NASA til Mars I juni 2003 sender NASA to fartøjer til Mars. Med på ekspeditionen vil der være en LEGO figur. Samarbejdet mellem NASA og LEGO Company og The Planetary Society blev annonceret 16. oktober på den internationale rumfartskonference i Houston, Texas. ÅRSBERETNING

16 EVENTS LEGO Brand Store I oktober klippede Kjeld Kirk Kristiansen snoren over og indviede dermed verdens første LEGO Brand Store baseret på et helt nyt koncept. Butikken er placeret i Kølns midtby. Butikken er den første af en række testbutikker. I november 2002 blev der indviet endnu en Brand Store i Milton-Keynes nordvest for London, og i december gjaldt det en Brand Store i Østeuropas største indkøbscenter i Moskva. Andre begivenheder i årets løb: Åbning af LEGOLAND Deutschland. Start af Racers 4D film i alle LEGOLAND parker. LEGO Companys 70 års fødselsdag. Åbningen af LEGOLAND Deutschland 17. maj 2002 fik Tyskland sit eget LEGOLAND et år tidligere end oprindeligt planlagt. Det er den fjerde park i verden, og den ligger i Günzburg i den tyske delstat Bayern. Parken fik allerede i første sæson mere end 1,3 millioner gæster, der blandt andet beundrede de mange flotte LEGO modeller, som 140 modelbyggere har været to år om at bygge. Over 50 millioner LEGO klodser er brugt til de mange fascinerende modeller. 16 ÅRSBERETNING 2002

17 Årsregnskab ÅRS OVERSIGT [ DKK MIO. ] Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før renter og skat (989) 708 (172) Resultat før skat (1.190) 516 (282) Årets resultat (916) 273 (194) Balance Aktiver Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter (142) Investering i materielle anlægsaktiver (1.253) (1.453) (1.156) (942) (1.398) Årets pengestrømme (289) 771 (1.375) 84 (854) Finansielle nøgletal i % Overskudsgrad 7,3 6,6 (10,4) 7,2 (2,2) Resultatgrad 3,7 4,1 (9,7) 2,8 (2,5) Egenkapitalforrentning 6,2 6,6 (13,9) 4,3 (3,4) Soliditetsgrad 57,2 49,7 51,2 53,0 51,9 Medarbejdere Gennemsnitligt antal INTRODUKTION I 2002 er omsætningen steget med 756m DKK til 11,4 mia. DKK, og resultatet før skat er steget med 94m DKK til 626m DKK i forhold til Egenkapitalen er steget med 149m DKK, hvilket giver en soliditetsgrad på 57% - en stigning på 7 procentpoint i forhold til Pengestrømmen fra driftsaktiviteterne er mere end fordoblet i forhold til 2001 og er oppe på næsten 2 mia. DKK. LEGO Company omfatter LEGO Selskaber ejet af Familien Kirk Kristiansen og for en mindre andels vedkommende af LEGO Fonden. De angivne regnskabsoplysninger for LEGO Company er således ikke regnskabsoplysninger for en selvstændig juridisk enhed, men er det konsoliderede regnskab for ovennævnte gruppe af selskaber opgjort, som var de en koncern. ÅRSBERETNING

18 Årsregnskab 2002 Ændringer i regnskabsprincipper Som tidligere er LEGO Companys årsregnskab udfærdiget i overensstemmelse med den danske årsregnskabslov, og pga ændringer heri er der sket ændringer i LEGO Companys regnskabsprincipper. Ændringerne, som relaterer til intercompany lån svarende til investeringer i datterselskaber, kurssikringer og renter, har haft en positiv indvirkning på resultatet før skat på 82m DKK og på egenkapitalen med 331m DKK (akkumuleret). Resultatopgørelsen Det øgede salg i 2002 blev især opnået i første halvdel af året og relaterer især til øget salg i Americas, Asia Pacific og til åbningen af LEGO- LAND Parken i Günzburg, Tyskland. Den reelle omsætningsstigning på lokale markeder modsvares dog i nogen grad af vigende valutakurser, primært USD. Salget steg med 756m DKK og betød en stigning i omsætningen til i alt 11,4 mia DKK. Resultat før skat er steget til 626m DKK i 2002 mod 532m DKK i Stigningen i finansielle omkostninger relaterer til den nye LEGOLAND Park i Tyskland. Årets skatteudgifter er steget med 99m DKK til 198m DKK. Den store stigning kan henføres til, at en stigende del af indkomsten stammer fra højskattelande, ligesom stigende ikke-udnyttede skattemæssige underskud i LEGOLAND parkerne. Balance LEGOLAND Parken Günzburg, Tyskland, åbnede i foråret 2002, hvilket resulterede i reducerede anlægsaktiver under opførelse mod forøgede investeringer i jord og bygninger og forøgede operationelle aktiver. På grund af et svagt julesalg er lagrene steget, mens udestående fordringer er faldet. En mere effektiv likviditetsstyring har resulteret i mindre pengebindinger og i reducerede kortog langfristede gældsposter. Egenkapitalen er steget med 149m DKK, hvilket giver en soliditetsgrad på 57%. Udviklingen i egenkapitalen er påvirket af det positive resultat, af betalte udbytter, samt af negative valutakursreguleringer af nettoinvesteringer i udenlandske datterselskaber. Pengestrøm Pengestrømmen fra driftsaktiviteter er mere end fordoblet i forhold til 2001 og er nu oppe på næsten 2 mia. DKK. Investeringerne er faldet lidt - fra 1,3 mia. DKK i 2001 til 1,2 mia. DKK i Dette betyder en nettotilgang fra driftsaktiviteter og investeringsaktiviteter på 800m DKK i 2002 mod et negativt bidrag på 400m DKK i en forbedring på 1,2 mia. DKK. DEFINITIONER Overskudsgrad: Resultat af primær drift x 100 Nettoomsætning Resultatgrad: Årets resultat x 100 Nettoomsætning Egenkapitalforrentning: Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Soliditetsgrad: Egenkapital x 100 Passiver i alt, ultimo 18 ÅRSBERETNING 2002

19 RESULTATOPGØRELSE [ DKK MIO. ] 2002 % 2001 % Nettoomsætning Driftsomkostninger (10.596) (93) (9.970) (93) Resultat før renter og skat Finansielle poster (204) (2) (168) (2) Resultat før skat Skat af årets resultat (198) (2) (99) (1) Årets resultat NETTOOMSÆTNING [ DKK MIO. ] OMSÆTNING/ RESULTAT FØR SKAT [ DKK MIO. ] (500) (1.000) (1.500) Americas Omsætning Resultat før skat Europa Andre markeder [ Japan, Asien, Australien og Afrika ] Udvalgte oplysninger vedr. resultatopgørelsen 2002 viste en fortsættelse af den positive udvikling fra 2001 med både stigende omsætning samt forøget resultat før skat. Årets omsætningsstigninger kan primært henføres til det amerikanske marked, til Asien samt til åbningen af den nye park i Tyskland. Den reelle omsætningsstigning på lokale markeder modsvares dog i nogen grad af vigende valutakurser, primært USD. Årets skatteudgift er steget markant i forhold til tidligere år, forårsaget af at en forholdsmæssig større andel af indkomsten i 2002 er realiseret i højskattelande, samt at ikke udnyttede underskud er vokset i forhold til tidligere. EGENKAPITALFORRENTNING 10% 5% 0% (5%) (10%) (15%) ÅRSBERETNING

20 Årsregnskab 2002 BALANCE [ DKK MIO. ] 2002 % 2001 % Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt AKTIVMASSE OG - FORDELING [ DKK MIO. ] Balance Det er gennem 2002 lykkedes at reducere den samlede aktivmasse i forhold til tidligere, samtidig med at den nye LEGOLAND park i Günzburg er færdiggjort. Det er særligt omsætningsaktiverne, det er lykkedes at nedbringe. Kombineret med det positive resultat og dermed den positive udvikling i egenkapitalen har den faldende balancesum resulteret i en kraftigt forbedret soliditetsgrad, som nu udgør godt 57% Anlægsaktiver Omsætningsaktiver SOLIDITETSGRAD 60% 55% 50% 20 ÅRSBERETNING %

21 PENGESTRØMME [ DKK MIO. ] Pengestrømme fra: Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (1.189) (1.306) Finansieringsaktiviteter (1.089) Årets pengestrømme (289) 771 NETTOINVESTERINGER [ DKK MIO. ] Pengestrømme 2002 har i modsætning til de foregående år budt på et positivt netto-cashflow før finansieringsaktiviteter. Der er således realiseret et positivt bidrag på 800 m DKK i 2002 imod et negativt bidrag i 2001 på 432 m DKK. Den positive udvikling kan primært henføres til de forbedrede pengestrømme fra driftsaktiviteter investeringsaktiviteterne har stort set været på samme niveau som tidligere år. PENGESTRØMME FØR FINANSIERINGSAKTIVITETER [ DKK MIO. ] (500) (1000) (1500) (2000) Varemærke-omkostninger Varemærke-omkostninger har andraget DKK 350m og er væsentligst betalinger i henhold til varemærkelicensaftaler med selskaber i KIRKBI-koncernen. ÅRSBERETNING

22 Koncept- og produktudvikling: London, Milano og Billund Produktion: Enfield, USA Baar, Schweiz Billund, Danmark Kladno, Tjekkiet Seoul, Korea LEGOLAND Parker: LEGOLAND Billund LEGOLAND Windsor LEGOLAND California LEGOLAND Deutschland Salgsselskaber og LEGO kontorer MEDARBEJDERANTAL (omregnet til fuldtidsansatte) Ansatte pr. 31/12 Gennemsnitligt antal ÅRSBERETNING

23 TOP FEM PRODUKTKATEGORIER I 2002 Omsætning på produktkategorier: TOP FEM 1. BIONICLE 2. LEGO Harry Potter 3. LEGO EXPLORE 4. LEGO Star Wars 5. LEGO Racers 2003 Lucasfilm Ltd. & TM/MC. All rights reserved. Used under authorization. HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and Warner Bros. Harry Potter Publishing Rights JKR. The Williams name, WilliamsF1 Team icon and Williams car design are intellectual property rights owned by Williams Grand Prix Engineering Limited. All rights reserved. NHL and the NHL Shield are registered trademarks of the National Hockey League. All NHL logos and marks and team logos and marks depicted herein are the property of the NHL and the respective teams and may not be reproduced without the prior written consent of NHL Enterprises, L.P. NHL All Rights Reserved. The NIKE name is a trademark of Nike, Inc. and its affiliates. NBA identifications depicted are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and/or the NBA Member Teams, and are used with permission. ÅRSBERETNING

24 Årsberetningen 2002 udgives for Executive Office af Global Company Communications. Redaktionskomiteen består af: Peter Kjelstrup, Vice President (ansv.), Global Company Communications Thomas Reil, Redaktør, Global Company Communications Søren Lindgaard, Head of Global Finance Henrik Deneke, Head of Global Consolidated Accounts Global Company Communications Billund Danmark Telefon Telefax ] GRAFISK CENTRUM [

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group

GROUP NEWS. Nyheder fra TripleNine Group. Nyt fra TripleNine Group NYHEDSBREV #1 FEBRUAR 2015 Nyheder fra TripleNine Group» Et forrygende resultat 2014» Lota Protein S.A. opnår Pro Pyme Seal» God ide at investere i fiskeriet i Mauretanien» Sydafrika ser vækstmuligheder»

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fakta LEGO Koncernen Fakta LEGOLAND Fakta Merlin Biografi Nick Varney

Indholdsfortegnelse. Fakta LEGO Koncernen Fakta LEGOLAND Fakta Merlin Biografi Nick Varney Indholdsfortegnelse Fakta LEGO Koncernen Fakta LEGOLAND Fakta Merlin Biografi Nick Varney LEGO Koncernen LEGO Koncernen er verdens fjerdestørste legetøjsproducent med en 2004 omsætning på 6.704 mio. DKK.

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015 Torsdag den 17. september 2015 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere