3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3"

Transkript

1 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: Tid Slut : Ca Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Rebecca Buitenhuis(RB), Else Kirk Hansen(EKH), Linda Thomsen(LT), Helle Fynbo(HF), Anders Henriksen (AH) Line Grundtvig Sørensen (LGS) Fraværende: Rebecca Buitenhuis(RB) Referent: Line Formål Status møde, Kåring 1. Godkendelse af dagsorden 2 2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet Orientering fra Bestyrelsen 2 3.a) Formanden PSN 2 Videncentret fra heste 2 Diverse henvendelser 2 3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 3.d) Orientering fra Bestyrelse 1- Helle 3 3.e)Orientering fra Bestyrelse 2- Line 3 3.f)Orientering fra Bestyrelse 3- Anders 3 4) Samarbejde 3 5) Vores Medlemmer 3 International Phryso 3 Nyhedsbrev til medlemmer 4 Sekretariat 4 Gamle = 2 referater 4 Equis; 4 6. Kåring Øst 5 7. Kåring Vest 5 8. Aktivitetslister 5 9. Næste Møde Indkommende post Eventuelt 5 1-5

2 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt, med prioritering således at vi når punktet 5 Hvad kan vi gøre for vores medlemmer, herunder tidligere referater. 2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet Godkendt og underskrevet, de punkter vi ikke nåede tages ud inden det kommer på hjemmesiden. 3. Orientering fra Bestyrelsen 3.a) Formanden PSN Videncentret fra heste PSN var til Møde den 31/05 i landsudvalget for heste. Hvor et væsentligt punkt på agendaen var indføring af liniescore hos alle forbund, hvor Dansk Varmblod skal være testforbund til en landsdækkende linescore. Pernille fortalte i det sammenhæng om den måde Friserens liniescore fungerede på og det viste sig, at det er det samme de ønsker, bare landsdækkende altså genfinde den dybe tallerken og det virker iflg. Pernille som om at Frieseren er langt foran på dette punkt. Diverse henvendelser Moms; Generelt en kopi af et nota fra viden centeret for heste ventes. Phryso Moms Rebecca undersøger om KFPS kan opkræve Phryso bladet fremover, i dag er der 6% moms på 68 Euro (ca.30dkk) for Phryso, det kan momsregistrerede trække fra hvis KFPS opkræver for Phryso bladet. da prisen i dag er inkl. Moms fra Holland. En evt. ændring vil ikke være gældende for 2012, men undersøges for 2013 og fremad. Vi tjener dog ikke på det, men videresender hele beløbet til KFPS. Skype: Påmindelse Alle opfordres til at få logget sig på Skype. Ved problemer ring til Line 3.b)Orientering fra Sekretær LT Hjemmesiden er opdateret, herunder Hingstestamtræ mv. Mangler stadigvæk lidt. Medlemslisten er opdateret med alle indbetalinger for 2011 og DFF; Log In Der er stå tydeligt på hjemmesiden hvordan man kan rekvirerer sit LOG IN evt. først under medlemskab. KFPS; Log In DFF kan ikke give log-in til KFPS, men der skal stå under medlemskab hvordan man kan rekvirerer det. 3.c)Orientering fra Kasser EKH Udsende regninger status Der er sendt fakturaer for 2012 til alle medlemmer, der har et Hollands R-nummer, og som ikke har restancer fra tidligere dvs. 2010/2011. Der er sendt ca. 590 fakturaer ud og ca. 250 betalt p.t.. Linda sætter Påmindelse på hjemmesiden, en pæn opfordring til at huske indbetalingen for kontingent. Der er sendt rykkere ud til alle der har restance i 2010/2011, godt 100 rykkere og der kommer mange henvendelser fra medlemmer og tidligere medlemmer, som af forskellige årsager ikke ønsker at være medlem, En af grundene er at de har solgt hesten, men her kan vi så fortælle at hesten ikke er om registret i nye ejers navn. Man er naturligvis ikke tvunget til at være medlem, men vi er nød til at sikre at vi har en opdateret medlemsliste. Else sender en liste over 2-5

3 medlemmer med manglende kontinent indbetaling 2011 i PDF til Line, ej muligt at sende i andet format. Rebecca sender den for 2011 opdaterede medlemsoversigt til Line. Regnskab Revideret regnskab 2011; Input generalforsamlingen. Hensættelse til tab på debitorer foretaget OK Note på varelager / aktiver Stadig udestående. Der skal laves en NOTE hvoraf det tydeligt fremgår hvornår og hvad pengene er gået til. Else sender alle bilag på varelager 1/1 Varelager overtaget fra tidligere bestyrelse, samt alle bilag konto Salg af PR Materiale og Indkøbt PR Materiale til Line som laver Noten. Efterfølgende sættes det på hjemmesiden. Note på KFPS indbetalings kvittering ligeledes vedhæftes regnskabet. Halvårs regnskab pr. 30/6 skal laves. Else er hovedansvarlig, Line hjælper med at lave noter. Line og Else aftaler hvordan informationer deles. Generelt skal bilag på kørsel skal sendes ind hvert kvartal, ellers kan det ikke blive udbetalt. Else sender skabelon. Kasser posten. Kasser job behov for hjælp; Line og Helle har begge mulighed for at hjælpe, men tidligere har Else ikke haft mulighed til at uddelegere opgaver, da det regnskabsprogrammet kun lægger et sted. 3.d) Orientering fra Bestyrelse 1- Helle Helle s input under Kåring Øst 3.e)Orientering fra Bestyrelse 2- Line Line har sendt en opdateret Frieserens ABC & Kåringsreglement og sendt rundt. Versions styring tilføjes af Pernille og sendes ud som PDF og Linda tilføjer på hjemmesiden. 3.f)Orientering fra Bestyrelse 3- Anders Sports prædikat Kørsel. Anders hører Johan om status, der er også andre medlemmer som har tilbudt at hjælpe. Anders koordinerer med Rebecca. 4) Samarbejde Kommunikation - eks. mail, men huske det kan læses anderledes. Vigtigt vi husker at ringe til hinanden ved tvivlsspørgsmål. Åbenhed generelt herunder referater mangler på hjemmesiden. 5) Vores Medlemmer Vi skal til at tænke over hvad DFF s medlemmer får for deres penge. Hvad kan vi gøre for medlemmerne. International Phryso Alle medlemmer har mulighed for at få International Phryso; Det er kommet for 2012, udkommer ca. i April/Maj, dvs. det skal på hjemmesiden at der er mulighed for at rekvirerer Phryso. Da det koster 32 DKK i porto vil vi på hjemmesiden opfordre alle til at få dem udleveret på dyrskuer, kåringer e.l. således at vi kan minimere omkostningerne. Helle vil holde styr på hvilke medlemmere der har fået International Phryso, således vi sikre der er et til alle. Alle skal derfor sende en mail til Helle om hvem der modtager, incl. Enten DFF eller KFPS medlemsnummer. 3-5

4 Nyhedsbrev til medlemmer Line vil gerne lave et forslag, men starter først når de andre ting, referater og ABC, Stambogs reglement er opdateret på hjemmesiden. Sekretariat Primært henvendelser omkring kontingent eller udmeldelse, det er OK at andre svarer, men mail til både Else og Rebecca så alle systemer bliver opdateret. Linda opdaterer hjemmesiden med billeder af bestyrelsesmedlemmer, og primære opgaver / ansvarsområder. Det overvejes til næste gang hvordan vi kan lave evt. en sekretariat telefon således det bliver nemmere for medlemmer med at fange bestyrelsesmedlemmerne. Gamle = 2 referater REFERAT 24/3. Der er et punkt i referat hvor Pernille og Malene er uenige. Der slettes 3 linjer i den nuværende tekst, og alle syntes det er vigtigt at vi kommer videre, og får noget på hjemmesiden. Line sender rundt igen, og alle melder ind med OK, hvorefter det kommer på hjemmesiden. REFERAT 5/4 ; Umiddelbart ingen input, Line sender rundt igen, og alle melder tilbage, hvorefter det kommer på hjemmesiden. Referater fremadrettet punkt for punkt bliver afsluttet under bestyrelsesmøderne, således der ikke efterfølgende er tvivlsspørgsmål, og vi dermed hurtigere kan få information på hjemmesiden. Helle ønsker at alle referater fra alle vore tidligere møder fra DFF fra ( incl. generalforsamlingen og til dato og fremover) nu kommer på DFF s hjemmesiden, for at få mere åbenhed overfor og til medlemmerne i DFF. Og så hvis dette ønske ikke bliver opfyldt, ser Hun sig nødsaget til at forlade DFFbestyrelsen efter kåring Øst som afholdes den 14. juli Pernille pointerer at der, er jo ingen, som har, eller nægter, at referaterne ikke skulle kommer ud på nettet, for selvfølgelig skal referaterne ud på nettet, men de skal godkendes først, og da de ikke er blevet godkendt endnu, kan de jo ikke blive lagt på nettet. Grunden til at de ikke er blevet godkendt endnu, er en uenighed omkring indholdet, som Helle jo selv er bekendt med men at referatet fra generalforsamlingen har ligget på nette ca. 1,5 mrd. nu. Pernille mener at det med at true, er bestemt ikke måden at sammenarbejde på og ret uacceptabelt. Det er nu 3. gang at Helle kommer med denne trussel, om at hvis ikke (et eller andet) så går hun. Der opnås ikke noget ved at true, hvis hun ønsker at gå, så kan vi jo ikke gøre noget ved det. Referaterne kommer ud, så snart de er godkendt, og ikke før. Forslag Hjemmeside; Flere bør have adgang til hjemmesiden, således vi ikke er så sårbare i forbindelse med opdatering og vedligeholdelse. Det er dog en meget kompliceret hjemmeside, som kræver utrolig stort IT kendskab for at kunne opdatere. Eksempelvis kan Word kan give en del problemer og åbne for Virus Input generelt er at det en meget uhensigtsmæssig hjemmeside til DFF s forbrug. Hjemmesiden er lavet i det er samme styresystem som eks. TV2 news bruger, og vi må overveje hvordan vi gør fremadrettet. Line vil gerne have adgang, således vi ikke er så sårbare på dette område. Line og Linda aftaler hvordan. Equis; Der er i dag 2 bestyrelsesmedlemmere med adgang og uddannelse til Equis, vi skal sikre vi ikke bliver for sårbare på dette område. Umiddelbart må vi IKKE internt i DFFs bestyrelse videregive uddannelse og adgang, uden træning i Holland er modtaget. Dermed skal vi i bestyrelsen sikre, at der bliver flere uddannet / trænet i forbindelse med at vi alligevel er i Holland, således der ikke bliver påført DFF flere omkostninger Det kunne eksempelvis være til Central eller Hingste-kåring, Helle vil gerne modtage undervisning næste gang hun er i Holland. 4-5

5 6. Kåring Øst Helle; Status Pernille aftaler til såvel ØST som Vest med Videncentret for heste at de skal stå for chipning og udtagning af DNA, alternativer er undersøgt, men de er billigst. Midlertidig forslag til Kåring Øst udarbejdet, Helle overtager og trykker det i programmet. Linda sætter det på hjemmesiden. Helle sender til Pernille som får det på hjemmesiden. Morten står for speak. Overnatning Helle har fundet en god billig løsning. Helle Booker værelser. Germ Aise og hans team kommer igen i år som løber, Helle og Else arrangerer så løberne får Euro. Helle sender en opdateret oversigt hvem gør hvad 7. Kåring Vest Helle/Anders; Status Der blev vedtaget at vi bestiller en (allerede opstillede) Pavillon/skur til 3000,- Line har fremsendt et forslag til Budget skal lige rettes til, alle skal sende deres input 3 frieser fra gardehusarerne kommer. Der laves en uddybende program for dagen. Anders/Helle sender en revideret hvem gør hvad liste 8. Aktivitetslister Tages op næste gang. Line sender en opdateret liste rundt. 9. Næste Møde Afholdes til Kåring Øst. Evt. tlf/skype møder tage inde efter behov. 10. Indkommende post. Kan sendes rundt internt til debat hvis der skulle være nogle spørgsmål. Andre input er gennemgået under 3.a Diverse Henvendelser. 11. Eventuelt Ingen input 5-5

Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013.

Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013. Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 1-2013. Sted: Hættevej 59, 4100 Ringsted Dato: 6. januar 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub Dagsorden Dagsorden Referat Opfølgning/aftaler 1. Gennemgang af ref. fra sidste møde. Gennemgang af ref. fra generalforsamlingen. 2. struktur, og forventnings afklaring. Der skal være respekt for mødets

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. Juni 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk, Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt et papir-brev

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj Søndag den 9. marts 2014 kl. 10.00 Hedehusene 12. februar 2014 Sted: Fritidscentret Hedehuset Hovedgaden 371-2640 Hedehusene Adgang, stemmeret og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere