Bagside - RV 4 Smukke LN-RAF med Karl Undheim ved pinden er en sikker gæst ved mange danske flyvebegivenheder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bagside - RV 4 Smukke LN-RAF med Karl Undheim ved pinden er en sikker gæst ved mange danske flyvebegivenheder."

Transkript

1

2 Forside - Fairchild Cornell Vore norske venner, familien Håkensen, mødte op til rally med en hel flåde af træningsfly fra broderlandets flyvevåben. Størst opmærksomhed tiltrak sig denne Cornell. Bagside - RV 4 Smukke LN-RAF med Karl Undheim ved pinden er en sikker gæst ved mange danske flyvebegivenheder. (fotopilot - Allan Jensen / foto - Thorbjørn Brunander Sund) Indhold : 3... Leder - KZ Rally 2003 i bakspejlet 3... Præmieuddeling KZ Rally KZ & V Generalforsamling Håkensen / Nedre Romerike Air Force 8... Med Anders på ryggen af en Tiger 9... G.G. Sving - tegneserie AAA/AHV årsberetning Farveside - Franske veteranfly La Ferté Alais Syveren i den californiske himmel Klubtur til USA Hans Lund - flyingeniør og hjemmebygger Bertel Kring er død Alfa Bravo Træsko Farveside - KZ Rally Peder Skæg er død FLYSIK - Karburatoris Hjemmebyggermøde maj Danmark Rundt / Års Fly-in Chip Chaps 2003 / Kalender KZ VIII Udvidelse af DV Køb & Salg / Medlemsnyt Hilsen fra Island / Kolofonen Har redaktøren holdt sommerferie? Nej, han og den øvrige redaktion har stønnet i sommervarmen for at få OY færdig. Vi håber, I ka li det - for det kan ikke laves om! (frit efter Amin Jensen) Fra ansvarshavende redaktør Der indløb en meget glad melding forleden: 16 fly og flere end 40 piloter/passagerer var vendt hjem fra KZ & Vs klubtur til Schweiz. Ja, og én af besætningerne havde endda en pokal med hjem, der var så lidet smagfuld, at de ikke havde lyst til at vise den frem - men en pokal var det da! Jeg fløj selv i et charterfly hen over usandsynligt flot høstpræget Tyskland samme dag, som det ærede selskab ventedes at vende næsten nordpå, men kunne desværre ikke udpege dem fra FL det kunne ellers have været rigtig sjovt at vinke ned til dem, man plejer at vinke op til. I får nærmere bulletiner i næste blad. I pinsen var vi en stor flok fra klubben i Paris - en særdeles velarrangeret tur med alsidigt program. Højdepunktet var... ja 4 af de medrejsende damer vil nok sige shopping i Paris, mens de resterende 31 sikkert udpeger det store flyshow på la Ferté Alais. Det ville sprænge alle bladrammer at give et fyldestgørende referat herfra (og stemningen ville alligevel ikke lade sig binde på de glittede sider). I må derfor nøjes med nogle fotografiske glimt og en del fakta om de spændende fly. Når et nyt Oscar Yankee kommer på gaden midt i oktober, suppleres der med en frontrapport fra det enestående flymuseum på Le Bourget, som tryllebandt en del af os i nogle timer. KZ Rallyet blev igen en skøn oplevelse. Jeg har valgt i de første artikler derfra at sætte fokus på vore norske gæster fra Nedre Romerike Flyklubb, der med deres familie- og vennegruppe samt herlige fly kastede glans over dagene i Stauning. Senere bringes en mere bred reportage fra dagene, der kendetegnedes af højt humør, mange deltagere og godt vejr. Nogle vil nu gå i gang med at lede efter de varslede Gipsy Moth-artikler, men da den varslede Moth slet ikke dukkede op til rallyet, har redaktøren slet ingen hast med at få dem skrevet. Vi prøver at sætte en ny deadline til vores decembernummer, der jo markerer 100-året for motorflyvningens fødsel. Redaktøren har haft susende travlt med at samle billedmateriale og knytte kontakter til gavn for efterårets og vinterens blade. Det har givet nogle spændende timer på vingerne - eller i venten på samme... Jeg har fået tilsendt spændende skriftligt materiale og løfter om samme. Foreløbig tak til alle, der har bidraget til dette projekt. At lave et seriøst blad udelukkende baseret på frivillighedsprincippet kan være hårdt (for redaktøren ca. 10 dage på fuld tid pr. nummer), men med alle de gode tilbagemeldinger er det absolut umagen værd. DEMENTI : Vi har en bekendelse og en beklagelse. Det kom fejlagtigt af interviewet med Ditlev Valbjørn i sidste nummer til at fremgå, at Ole Korsholm havde misligholdt KZ IV eren i sin ejertid. Intet kunne være mere forkert, så vi siger undskyld. Familien Korsholm har i den anledning lovet at fortælle hele historien om OY-DZU, som vi vil bringe i et kommende nummer. -tbs CHAPTERSEKRETÆREN MEDDELER, at han fremover kun kan nåes på følgende mailadresse : - øvrige adresser er nedlagt!!! OSCAR YANKEE medlemsblad for KZ & Veteranflyklubben - EAA chapter 655 ANSVARSHAVENDE / LAYOUT Thorbjørn Brunander Sund (ansv.) Søndervang 13, 6862 Tistrup / FLYSIK / AMATØRBYGNING m.m. Knud Jørgensen Krogager 47, Greve YOUNG EAGLES / ÅRBOG m.m. Lisbeth Seemann Moseager 24, 2640 Hedehusene EAA CHAPTER 655 : English extracts - David S. Joelsen Jørgen Bornæs / Knud Jørgensen L.I.Brandes Alle 9, 3th, Idéer til artikler eller konkret materiale (gerne Frederiksberg C men ikke nødvendigvis - i elektronisk form) (Arb) / (Priv) sendes til redaktionen. Deadline 15/2 15/6 1/9 1/11 Udgivelse 15/4 15/8 15/10 15/12 Tryk Brædstrup Bogtrykkeri Oplag 850 eksemplarer 2

3 36. KZ Rally i bakspejlet LEDER Erik Krogh Rasmussen Ved dette års KZ Rally blev vi alle dagene, fra torsdag til søndag, begavet med det bedst tænkelige vejr, der vel kan opnås på disse breddegrader. Med et vejr, der viser sig fra sin bedste side, samt et flot fremmøde af klubmedlemmer og gæster fra nær og fjern er vort KZ Rally i Stauning en helt enestående begivenhed, der vel har svært ved at finde sin lige ved andre tilsvarende arrangementer i Europa. Forudsætningen for, at klubbens medlemmer og fremmødte gæster kan gå rundt og råhygge sig med hinanden i rallydagene, er den efterhånden store stab af frivillige hjælpere, der er i gang længe før, under og efter rallyet. I de senere år er der etableret et virkelig godt og velfungerende teamwork mellem ansvarsgrupperne, og på dette sted skal lyde en meget stor TAK til alle frivillige hjælpere og eksterne organisationer for indsatsen ved det 36. Int. KZ Rally i ingen nævnt, ingen glemt. Ved dette års Rally blev der indført nye regler for præmieuddeling i KZ & V regi. Bedømmelsen af veteran- og hjemmebyggede fly er et stort arbejde, der udføres på frivillig basis. Bedømmelserne skulle gerne medvirke til, at den, der restaurerer eller hjemmebygger et fly, gør sit allerbedste for at opnå et godt resultat. Dette kommer bl.a. til udtryk ved flybedømmelsen og den efterfølgende præmieuddeling. KZ & Veteranfly Klubben vil gerne være med til, at flest mulige hjemmebyggere og flyrestauratører belønnes på retfærdig vis. Vi har gennem mange år været vidne til, at en og samme person har fået flere præmier for samme fly. Ligeledes virker det heller ikke rimeligt, at samme fly år efter år tildeles den samme præmie. Veteranfly Klubben vil derfor fra og med KZ Rally 2004 ikke uddele mere end én præmiering til det samme fly, og når et fly har fået en præmie i en gruppe, kan flyet tidligst efter 2 års pause igen opstille til bedømmelse og mulig præmietildeling i denne gruppe. Bestyrelsen håber ved gennemførelsen af disse nye regler at få en mere inspirerende, glad og tilfreds bedømmelse og præmieuddeling. De frivillige dommere ved rallyet havde mange jern i ilden af mere eller mindre faglig karakter - de så i hvert fald ud til at nyde det. Kræn Hjortlund havde fx fornøjelsen af at prøve en tur på en jetcykel konstrueret af Anders fra Randers. (fotos - Kim Jørgensen og Thorbjørn Sund) 3

4 referent - Kaj Weldingh KZ & V Generalforsamling 2003 Generalforsamlingen fredag d. 13. juni 2003 i Stauning indledtes med velkomst fra formanden, Erik Krogh-Rasmussen. Derefter opfordrede han forsamlingen til at holde ét minuts stilhed for at mindes vort nyligt afdøde æresmedlem og én af veteranflysagens grand old men, Bertel Kring. 1. Valg af dirigent. Niels Bentin Nielsen blev valgt som dirigent, og han konstaterede, at forsamlingen var rettidigt og lovligt varslet. 2. Beretninger. Erik Krogh-Rasmussens formandsberetning : Status for klubbens medlemstal Ved afslutningen af regnskabsåret 31/ havde 724 medlemmer indbetalt kontingent - en tilbagegang på 19 i forhold til samme tid sidste år. Der er tilgået 51 nye medlemmer i det forløbne år, heraf 4 udenlandske. 18 medlemmer har udmeldt sig af klubben, mens 52 desværre har undladt at forny medlemskabet - selv efter en høflig rykker fra klubbens kasserer. For at modvirke en yderligere erosion i antallet af medlemmer, som vi desværre har set over de seneste år, er det ikke blot et anliggende for bestyrelsen, men også for alle klubmedlemmer at motivere til yderligere tilgang og medvirken til det arbejde og ikke mindst de fornøjelser, man kan deltage i ved et medlemskab i KZ & V. Vort klubblad Vort klubblad har over de seneste år fået et gevaldigt løft. Dette gælder såvel layout som indhold - og det er tydeligt, at klubbens bladudvalg virkelig er tændt på En meget glad klubformand i det nye speakertårn opgaven med at gøre hver udgivelse til en spændende oplevelse for læseren. Kombinationen af stofvalg, lay-out og et virkelig flot billedmateriale er med til at gøre vort klubblad meget læseværdigt. Der skal hermed lyde en stor tak til bladudvalget for det ihærdige arbejde og den store kreativitet, som det lægger for dagen. Jeg taler på både bestyrelsens og bladudvalgets vegne, når jeg igen i år efterlyser mere dialog og respons fra medlemmernes side i vort klubblad. Klubturene og årets debriefing Sommerturen gik sidste år til Sverige. Carl-Erik Olsen havde lavet en grundig forberedelse til turen, hvor destinationerne var Allingås, Karlsborg, Norrköping, Vesterås, Barkaby, Mariehamn, Visby på Gotland og Borglunda på Öland. Per Staalø har berettet om turen i klubblad 3/2002. Sensommerturen startede på Endelave 30. august, hvor der i løbet af fredag og lørdag ankom omkring 35 fly til Toft Airport. Afslutningen på sensommerturen foregik på Randers flyveplads, hvor der var arrangeret et stort airshow i anledning af Randers 700 års dag. Årets debriefing var arrangeret af Yrsa og Viggo på Prinsens Livregiments kaserne i Skive. Om søndagen var der en guidet gåtur til de kulturelle seværdigheder i Viborg, hvor alle deltagerne frøs til marv og ben i blæst og kulde. Årets kursusaktiviteter Der var planlagt i alt 4 kurser i det forløbne år, hvoraf 2 blev gennemført - et metalkursus med maximal tilslutning på 14 under ledelse af Thomas Møller. - et lærredskursus, hvor der også var max. tilslutning. Poul Horsdal var leder med bistand fra Jørgen Skov Nielsen. Et planlagt kursus i composit måtte udsættes grundet for lille tilslutning med 3 interesserede. KZ Fonden Dansk Veteranflysamling har, jf. KZ Fondens fundats, fremsendt en skriftlig ansøgning om støtte til køb af nye propeller til KZ IV, OY-DIZ. Fondens bestyrelse (=den til enhver tid siddende bestyrelse i KZ&V) har ved et bestyrelsesmøde den 5. april 2003 godkendt ansøgningen fra DV. Beløbet andrager ca kr., som fonden vil udbetale, når vi modtager kopi af faktura for indkøb af Hoffmann propellerne. Repræsentantskabet i Dansk Veteranflysamling Ved årets repræsentantskabsmøde i Dansk Veteranflysamling (DV) 22. marts 2003 trådte Hardy Vad ud som KZ & V s repræsentant grundet valg til DVs bestyrelse. Bestyrelsen i KZ&V opfordrede herefter Verner Kirkegaard til at træde ind i DV s repræsentantskab, hvilket Verner Kirkegaard accepterede. Ny bibliotekar Efter adskillige år som klubbens bibliotekar har Brian Jørgensen bedt om at blive afløst på denne post. Heldigvis har vi også fundet Brian s afløser, idet Orla Gravesen har sagt ja til at føre bibliotekssceptret videre. Biblioteket er endnu ikke overflyttet til Orla i Silkeborg. FLY-SIK Knud Jørgensen har deltaget i samtlige møder i Rådet For Større Flyvesikkerhed i det forgangne år. I tilslutning til et af disse møder fik rådsmedlemmerne en mundtlig briefing om KZ & Veteranflyveklubbens organisation og aktiviteter, samt et nummer af vort klubblad. Til slut vistes en film om et KZ-rally i Stauning. Altsammen rigtig god PR for KZ&V for denne seriøse Fly-Sik kreds. Flysikpiloterne sorterer under Rådet For Større Flyvesikkerhed. Denne gruppe piloter består af medlemmer af de større flyveklubber i Danmark. Efter en forsigtig start sidst i 2001, fik FLY-SIK-pilotgruppen et gevaldigt løft, da Statens Luftfartsvæsen (SLV) sponsorerede et to-dages fly-sik seminar på Idrætshøjskolen i Vejle i dec Et omfattende og særdeles veltilrettelagt program var stablet på benene af SLV og KDA i fællesskab. Der var bl.a. interessante foredrag af folk fra SLV og DMI. På seminaret blev det besluttet, hvilke opgaver og fly-sik emner, der skulle tages op i den nærmeste fremtid. Der blev dannet 4 arbejdsgrupper, som hver især skal udarbejde et undervisningsprogram til brug i flyveklubberne. De første fire programmer blev: Flight planning, Radiokommunikation, Meteorologi samt Praktiske øvelser (den første heraf i Ringsted den 28. juni i år). Programmerne skal være færdige til flysikpilotmødet i efteråret KZ&V medlemmerne kan indtil videre deltage i disse undervisningsprogrammer i de lokale flyveklubber. Bestyrelsen vil snarest overveje, om KZ&V skal optage disse undervisningsprogrammer i vore kursustilbud. Bladet OY-SIK udgives af SLV til gratis uddeling. 4

5 Magnus ved mikrofonen På bestyrelsens vegne vil vi gerne takke Knud Jørgensen, dels for det store arbejde, han yder i fly-sik sammenhæng og dels for de artikler og informationer om flysikkerhed, som han udgiver i vort klubblad. Udkast (høringstekst) til JAR-OPS 0, 2 og 4 Fra SLV (Asbo Holse) er vi blevet gjort opmærksom på en høringstekst, som foreligger fra de fælleseuropæiske luftfartsmyndigheder Joint Aviation Authorities (JAA) - regler, som om nogle få år vil få indflydelse på al g/a-flyvning. Bestyrelsen har i denne sammenhæng anmodet Knud Jørgensen om at kigge nærmere på udkastet samt fremkomme med forslag til eventuelle bemærkninger fra KZ&V. Dette i særlig grad, hvis det foreliggende udkast vil få indflydelse på BL 2-2 ordningen. Den videre information om emnet vil komme til at fremgå af vort klubblad. I lighed med tidligere år blev formandens beretning suppleret med korte indlæg fra I. Strut Nordjylland v. Poul Horsdal II. AAA og AHV v. Bjarne Gren III.Chaptersekretær David Joelsen I.Strut Nordjylland v. Poul Horsdal. Poul Horsdal fortalte lidt om årets aktiviteter i det nordlige. Man arbejder stadig med DVs Chipmunk og har her etableret et fint samarbejde med Hovedværkstedet i Ålborg. Et par Turbulenter er ved at være færdige, den ene klar til prøveflyvning. Strut Nordjylland samarbejder med motorflyveklubben Himmerland, som holder til på Års, og Poul Horsdal nævnte deres flyv-ind på Års flyveplads, der afholdes d. 23 august, og som år for år samler flere og flere fly. Til slut kom Poul Horsdal ind på, at han på den nyligt overståede klubtur til Le Ferte Alais i Frankrig havde lagt mærke til, at næsten alle deltagere havde samme hårfarve som han selv (de, der havde noget tilbage). Det er en trist sandhed, at gennemsnitsalderen i klubben bliver højere og højere, og man kan kun opfordre til den størst mulige indsats for at få flere unge mennesker med. II. AAA og AHV v. Bjarne Gren (gengivet i fuldt omfang på s. 10) III. Chaptersekretær David Joelsen. David Joelsen fremhævede en række positive og negative ting. I de sidste 12 måneder er der udstedt 3 tilladelser til prøveflyvning, 3 XLDB. Desuden var der kommet 1 ansøgning om nybygning. Positivt var det også, at projektudvalget kører godt. Negativt er det derimod, at tilgangen af nye byggeprojekter er blevet minimal med kun 1-2 om året. Ser vi tilbage, blev der fx i 1996 tilmeldt 12 nye projekter. En anden kedelig ting er, at SLV tilsyneladende er gået helt i stå, idet 8-9 fly stadig venter på deres XLDB, heraf har enkelte ventet i 5-6 år! Knud Christensen, fmd. for projektudvalget, har i denne forbindelse snakket med SLV om muligheden for, at KZ&V overtager udstedelsen af XLDB. SLV har foreløbig meldt tilbage, at noget nyt er på vej (bare det ikke er hævede gebyrer!!!). Byggehåndbogen trænger til en grundig revision. Her har én af klubbens byggere heldigvis tilbudt at aflaste David med dette arbejde. Forsamlingen tilkendegav med en velment applaus, at de 4 beretninger var godkendt. 3. Årsregnskabet. Klubbens kasserer Karsten B. Hansen gennemgik nu med vant grundighed det omdelte årsregnskab. Efter gennemgangen var der en enkelt kommentar fra Karl K. Nielsen, som takkede for et godt regnskab og konstaterede som en positiv ting, at posten diverse var faldet fra til Efter at dirigenten havde konstateret, at regnskabet var behørigt underskrevet af revisorerne samt af den øvrige bestyrelse, blev dette godkendt. Kassereren gennemgik dernæst det noget mindre regnskab for KZ-Fonden. Mange medlemmer har det udmærkede princip at runde 150 kr. op, når de betaler deres kontingent. Disse penge tilfalder Fonden, der i øvrigt havde givet tilsagn om hjælp til udskiftning af begge propeller på DVs KZ IV OY-DIZ. Fondens regnskab blev ligeledes godkendt. 4. Fastsættelse af kontingent. Det af bestyrelsen fremsatte forslag om uændret kontingent blev hurtigt vedtaget med en kraftig applaus. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg var i år Yrsa Stenild Christiansen, Viggo Christiansen, Kaj Weldingh og Thorbjørn Brunander Sund. Sidstnævnte var som suppleant i efteråret indtrådt i bestyrelsen i stedet for Carl- Erik Olsen, der var emigreret til USA. Yrsa Stenild Christiansen ønskede ikke genvalg, mens de tre øvrige havde tilkendegivet, at de var villige til genvalg. Som erstatning for Yrsa var bestyrelsens forslag Jette Linaa, der er indtrådt som suppleant i årets løb. Da ingen andre kandidater meldte sig eller blev foreslået, blev Viggo Christiansen, Kaj Weldingh, Thorbjørn Brunander Sund og Jette Linaa valgt til bestyrelsen. 6. Valg af revisorer. Klubbens interne revisorer, Niels Bentin Nielsen og Bjarne Gren, blev begge genvalgt. Som revisor for KZ-Fonden blev Jens Christiansen genvalgt. 7. Indkomne forslag. Der var i år ikke indkommet nogle forslag 8. Eventuelt Der blev her forespurgt om muligheden for, at Klubben organiserer et halehjulskursus. Det kunne måske være en måde at få flere unge med. Forslaget blev ikke kommenteret på mødet, men ideen er vel værd at overveje? Derefter kunne den udmærkede dirigent Niels Bentin Nielsen erklære Generalforsamlingen 2003 for afsluttet. Stævneleder Thomas S. Damm (TOM) 5

6 Håkensen / Nedre Romerike Air Force tekst & fotos - Thorbjørn Sund Familien Håkensen fra Skedsmokorset i Norge har været flittige gæster ved KZ Rallyerne i Stauning. Mange vil nok huske Tiger Moth en LN-KAY og den gule Saab Safir LN-BII. I år slog de dog alle rekorder ved at melde deres ankomst i hele 5 fly. Og det var ikke en tilfældig samling maskiner, der bragte dem frem og tilbage over Skagerrak. Nej, der var netop tale om de forskellige typer træningsfly, som det norske flyvevåben har anvendt gennem en årrække: Tiger Moth, Fairchild Cornell, Piber Cub, Auster og Saab Safir. Piloter og passagerer var (fra Håkensenfamilien) far Lars og mor Ann, sønnerne Marius og Anders samt vennerne (fra den yderst aktive NRF Veteranflygruppen) Erling Wiig og Niels Magne Kjus (hermed forhåbentlig ingen glemt!). Deres bagland er Nedre Romerike Flyklubb - Norges største med henved 500 medlemmer og hjemmebase på landets ældste flyveplads, Kjeller (ENKJ), øst for Oslo. Pladsen, der er forsynet med 1350 m. asfaltbane, ejes af det norske flyvevåben, og alle F-16 eftersyn udføres der. Veteranflygruppen, hvis hjemmeside bestemt er et besøg værd og har dannet basis for denne artikel, består af 50 aktive medlemmer. De har nu nogle meget seværdige projekter bag sig i form af en Army Cub, en Tiger Moth og flagskibet - en Fairchild PT-19 Cornell. At udpege Cornell en som det flotteste udenlandske fly, der i år gæstede vort rally, fornærmer næppe nogen. De ærede flybedømmere gav det da også velfortjent præmien for bedste restaurerede fly i perioden et trofæ, som nordmændene var meget stolte af. Med Erling Wiig - én af hovedkræfterne bag Cornell-projektet - som kilde skal her fortælles lidt om det spændende flys baggrund : Cornell blev fremstillet af Fairchild i USA som militært træningsfly. Det fungerede som en lavvinget afløser for Stearman. Prototypen fløj første gang 15. maj Efter angrebet på Pearl Harbor forøgedes de militære ordrer drastisk, og det samlede produktionstal for PT-19 passerede stk. Ved krigsudbrudet i 1940 havde det norske flyvevåben allerede købt flere jagerog bombefly, som endnu ikke var leveret. Man lånte en flyveplads i Toronto, Canada og omdirigerede flyleverancen dertil. Da tanken om en luftstøttet generobring af Norge blev opgivet, satsede man på at uddanne piloter til tjeneste i Royal Air Force, som nu var Norges allierede. Træningslejren Little Norway havde brug for primære træningsfly til skoling af de unge norske pilotaspiranter. Der blev bestilt 36 Cornell træningsfly i sommeren I blev yderligere 50 fly leveret som våbenhjælp fra USA. Ved årsskiftet flyttedes flyveskolen til England, og da krigen sluttede, bragtes flyene hjem til Norge og benyttet i efterkrigstidens uddannelse af militære piloter på Rygge, Jarlsberg og til slut på Værnes. I 1953 erstattede Saab Safir Cornell en som skolefly. I 1957 blev de tilbageværende 28 Cornell er solgt på civil auktion. Salgsprisen lå på kr. pr. stk. I civil sammenhæng blev flyene brugt af Norsk Aero Klubb frem til begyndelsen af 60erne, hvor hele flåden blev groundet pga. slitage og dårlig vedligeholdelse. Kun LN-BIF fløj frem til 1966, hvor den blev solgt til Danmark. De 86 fly, som Norge købte under krigen fik meget forskellig skæbne. 253 er udstillet på Dansk Flyvemuseum i Helsingør, restaureret som 179 Denmark I (se foto). Efter en pause på 36 år kom der atter en Cornell til Norge, da en PT-19 blev indkøbt fra USA sommeren 2002, genregistreret som LN-BIF og indlemmet i Nedre Romerike Flyklubbs veteranflygruppe. Flyet rullede ud fra fabrikken d. 26. februar 1944 og blev omgående leveret til US Army Air Force Training Command med tjenestested ved Fletcher Field i Missisippi frem til krigens 6

7 Jeg var så heldig at få lov til at gennemføre en air-to-air flyvning med det prægtige luftfartøj LN-BIF - en Fairchild PT19 Cornell, og ét af de bedste resultater ses på dette blads forside. Stor tak til Lars Håkensen for fin formationsflyvning, min fotopilot Allan Jensen (tårnugle) for omgående beredvillighed og Hans Lodberg for generøst udlån af sin Rallye, som vi havde megen fornøjelse af i de dage. Takket være Allan og Hans kom bagsidebilledet af en anden gammel norsk kending, Karl Undheim i sin fine RV er LN-RAF, også i hus. I kommende numre kan I desuden se frem til flotte air-to-air skud af Harvard, Aeronca, Cessna 195 og Lancair. -tbsophør. I sommeren 1945 købte en civil ejer flyet for 1500 dollar og gav det registreringen N Flyet blev delvis restaureret i 1981, men totalrestaureret fra 1989 til Her blev midtersektionen bygget helt om, og en ny motor isat. Det fly, som ankom til Norge i sommeren 2002, var altså ikke et vrag, men et velholdt fly. Tilbage stod at samle og omlakere flyet til sit nuværende farveskema - en opgave, som blev løst under vingen på en C-130 Hercules på flyvestation Gardermoen. Slutresultatet stod færdig 4. maj 2003, og turen til Stauning var dermed Cornell ens første udenlandske optræden i sin nye ham. Så vidt historien bag PT-19 LN-BIF, som vi håber at se i Stauning mange gange fremover i selskab med de andre fine norske veteranfly. Da det ærede selskab backtrackede ud til start fra bane 27, hørtes i tårnet en uforfalsket norsk kvindestemme: Bravo India India, derr flyger ett telt ner a rulleveien! Det var blot lige Ann Håkensen, som ville advare andre flyvere om et usædvanligt faremoment... Flyvelederen kunne næsten ikke få grinet færdig, men fik sig samlet sammen til at svare: Roger India India, it has got no take-off clearance. Det flyvende telt blev senere indfanget og tilhørte IKKE de omhyggelige nord-mænd og kvinder. Piloterne fra Nedre Romerike Flyklubb tog af i formation og lagde en sidste æresrunde over Vestjyllands Lufthavn med kurs mod Kjeller. Der blev vinket, vinket og sagt på gensyn over en skrattende radioforbindelse til den flyvende norske veteranfamilie og deres venner. Data for LN-BIF: Motor: Fairchild Ranger L-440, 200 hk 6- cylindret luftkjølt rekkemotor Vingefang: 10,97 m / Længde: 8,53 m Tomvægt: 926 kg. Maxvægt: 1270 kg Fuel: 170 liter Marchfart: mph ( km/t) 7

8 Med Anders på ryggen af en vinget Tiger... Der har for mig altid været noget fascinerende ved de spruttende og tøffende dobbeltdækkere. Deres antal ved de årlige KZ rallyer har været støt nedadgående, og i år kom der kun én eneste udefra: LN-MAX - en vaskeægte norsk DH 82A Tiger Moth med en Gipsy Major, 135 hk 4-cylindret luftkølet rækkemotor. Den tilhørte selskabet fra Nedre Romerike Flyklubb. Ja, der kunne jo ikke ske noget ved at spørge om en tur! En pleasure flight - jovist, ingen problemer tekst og i-luften-fotos - Thorbjørn Brunander Sund / på-jorden-fotos - Kim Jørgensen i det. Det var ikke ligefrem gratis, men det havde jeg heller ikke forventet. Til gengæld var det en større overraskelse, at piloten ikke skulle være en hvidskægget og hvidhåret gubbe fra den rigtige Moth-generation, men Anders Håkensen, som bestemt tilhører den yngste gruppe af piloter. Så på med stor vindjakke og en hjelm, der var en F16- pilot værdig (mine ører føler sig stadig klemt efter den maltraktering) og nedstigning i forreste cockpit. Instrumentcheck var en overskuelig opgave og Niels Magnes håndstart af Tiger en også ganske udramatisk. Hold fast, hvor jeg nød det! Vuggende taxi på græsset ud til runway 27, full power og halen op med det samme - og så airborne. Jo, det blæste lidt, men ingen legendariske oliestænk fra sigøjnermotoren. Det historiske vingesus blev understreget med et par bløde og behagelige 8-taller ude ved baneenden (tilskuere på jorden havde fået opfattelsen af vild og ubehersket flyvning - tjaa, hvad skal man sige?!). Husk, at fartmåleren sidder på venstre vinge - sådan en med fjederbelastning. Så et lowpass på downwind over søndag morgens tilbageværende flypark samt en perfekt sideglidning ned til landing. Storartet - tommelfingeren kom straks op ved landing, men der var ingen modtagelseskomité - de var bare misundelige alle sammen... 8

9 9 GCI står for Ground Controlled Interception - altså hvor en jordradarstation leder et jagerfly ind på målet

10 Formand: Eivind F. Kramme AAA Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre Gl. Køge Landevej 580, 2660 Brøndby Strand Kontakt - Bjarne Gren, Kløvertoften 89, 2740 Skovlunde Tlf Årsberetning 2003 af Bjarne Gren Avedøre Gl. Flyveplads er et fantastisk projekt. Det er ikke bare Københavneri, men en sag alle i landet med kontakt til flyvning bør og må være særdeles stolte af. Det er ligeledes det sidste autentiske historiske sted i landet, der indeholder et flyvemiljø fra tiden omkring 1. verdenskrig. Og så er det oprindelige projekt ikke kun vedrørende Avedøre, men i høj grad landsdækkende, idet der blev opført tilsvarende anlæg i Ringsted, Odense og Viborg. Hvordan er så situationen i Avedøre, og hvad er der sket i årets løb? Vi mener, at vi nu har fået opbygget en god og funktionel organisation, som er i stand til at imødekomme de fleste udfordringer. Organisationen består dels af AAA, som er den juridiske del, der tager ejerskab og ansvar i foretagendet og AHV, som skaffer midler, både i form af økonomi og menneskelig opbakning. Derudover føler vi selv, at vi har et rigtig godt forhold til alle vore samarbejdspartnere - herunder Hvidovre Kommune, Skov- og Naturstyrelsen, DFF, Flyvevåbenets Historiske Samling, DV og ikke mindst KZ&V, som jo på en måde er den egentlige kerne i hele sagen. Det er herfra, det hele er udsprunget, og det er denne klubs medlemmer, vi skal engagere og motivere for at få det liv, der skal til. Vi har ligeledes nye projekter i støbeskeen, fx Merlin motorerne. Som et lille skridt på vejen i forbindelse med at skaffe interesse for sagen udarbejdede vi i efteråret en lille folder, som er uddelt i store dele af København. Vi fik lavet stk., hvoraf mere end halvdelen er brugt. Af øvrige aktiviteter kan nævnes : - Vi startede med en knaldgod hangarfest i maj 2002, hvor ca. 75 medlemmer og pårørende var mødt op. Det samme gentog vi for øvrigt i år. - Der blev lagt nye skinner under de nye porte, så hangaren lettere kan åbnes. - Vi fik indkøbt nyt materiel til græsklipning. Det er jo et stort område, der skal holdes, ca. 5 tdr. land. - Aeronautisk Dag i september blev en forrygende succes (krævede også en masse forarbejde!). - Vestvoldens Dag, knapt så indbringende økonomisk, men et utrolig godt projekt, hvor vi kommer i kontakt med en masse organisationer fra hele København. - Alle vore foredragsaftener, som løber gennem hele vinterhalvåret. I AHV regi har vi søgt at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hvidovre. Den 11. marts modtog vi en bekræftelse på, at vi er godkendt som tilskudsberettiget i henhold til Folkeoplysningslovens kap. 5 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Det skal vi så lære at bruge. Derudover har vi søgt en del fonde med lidt mindre held end forventet. Dog har vi modtaget støtte fra Augustinus Fonden, og vi venter på en afgørelse fra Friluftsrådet, som vi har store forventninger til. Efterfølgende har de fået vore regnskaber. Det var de dog ikke specielt duperet af, men de har efterfølgende været på besøg for at vurdere, hvad de evt. skulle støtte. Her var deres vurdering meget positiv, bl.a. pga. den entusiasme der bliver lagt for dagen. Her må jeg komme med en opfordring: Vi savner en større entusiasme fra det øvrige land. Et projekt som det, vi har i gang i Avedøre, må ikke gå tabt - og hvem er bedre til at forhindre det end medlemmerne i KZ&V. Vær derfor mere bevist om, at vi i Danmark har noget enestående, som er værd at bakke op! HUSK! Søndag den 28. september Københavns Bybefæstnings dag i Avedøre. (nærmere oplysning - se hjemmesiden) Franske veteranfly I pinsen 2002 var vor klubformand Erik Krogh Rasmussen på udflugt til det franske veteranfly-mekka Ferté Alais syd for Paris. Talrige er de gange, vi siden har måttet udholde at høre den levende beretning om non-stop speakeren og det veritable opbud af flytyper, hvis eksistens ikke er kendt af ret mange danskere - selv blandt entusiaster. De malende beskrivelser fik mig en dag til at sige: Hvorfor arrangerer du så ikke en klubtur derned? Og med godt 30 forventningsfulde passagerer ombord drog en PAPUGA bus så af sted til Paris i pinsen På side kan I læse mere om nogle af de repræsenterede fly. En beretning om andre oplevelser på vores meget vellykkede tur må vente til næste nummer. Først en stribe farvefotos. Er der nogle, som gerne vil se mere, kan I sende 25 kr. og en frankeret svarkuvert til redaktøren - så får I to CDer smækfyldt med i alt over 600 spændende farvefotos af fly fra Ferté Alais og et bredt udvalg af museumsflyene på det imponerende Luft- og Rumfartsmuseum i Paris, som vi også besøgte undervejs. 10

11

12 Vigtig information til vore læsere / Important information to our foreign readers Oscar Yankee har fået sin egen hjemmeside på adressen og vil indeholde smagsprøver på stoffet i det netop udgivede nummer + overskrifter fra de foregående. Desuden vil der fra tid til anden blive lagt mere billedmateriale ud, end der har været plads til i bladet. Med tiden skal man også herfra kunne downloade ældre numre af bladet og søge på gamle artikler - kvalificeret gæt ligger det et par år ud i fremtiden, da scanningsarbejde er en tidsrøver. Forventet udgivelsesdato for næste nummer oplyses også. Dette er altså ikke nogen ERSTATNING for almindeligt medlemskab og dermed abonnement, men et SUPPLE- MENT - et brugergode. Within the last year, there has been unacceptable delays in the English summary of our club magazine. We are sorry for that but will try to make it better from now on. A part of this service is our new homepage on Just follow the link to the English page, and the summary should be ready shortly after you have recieved the paper copy of your magazine. From now on, NO English summaries in paper version will automatically be send out to our foreign readers. BUT if you have not access to the Internet - please feel free to contact Karsten B. Hansen, who will still be a kind man and put you on snail-mailing list and send you a paper version of the summary. La Ferté Alais - fransk veteranflyvnings mekka tekst og fotos (hvor intet andet er angivet) - Thorbjørn Brunander Sund Når en [skai-raider] bliver til en [ski-ra-dæ r] og [doksfård] erstattes med [dyxfå r] - så er man kommet til en 1000 meter lang græsmark på et højt plateau syd for Paris. Det samme er et tocifret antal tusinde andre flyentusiaster for at overvære den årlige Fête Aérienne - flyfest! Her venter et tæt spækket program med fly i luften næsten konstant fra kl. 9:45-18:30 - og alt til tiden. Med udgangspunkt i Jean-Baptiste Salis lokale samling af originale historiske fly og velbyggede replicaer laves her et rendezvous over vigtige dele af fransk motorflyvnings historie gennem 100 år. Alle fly her er i stand til at gå på vingerne (i det mindste i dagens stille og varme sommerluft) og vise deres karakteristika - understøttet af en usandsynligt frisk og velforberedt speaker. Her er plads til snorlige pladsrunder, skøre gags, lowpasses og dristige sving. Der er alt fra de helt spinkle Bleriotske lærredsbeklædte stålrørskonstruktioner til tonstunge, men elegante aluminiums-skinnende Falcon business jets. Hastighederne varierer fra vi-kan-næsten-stå-stille-i-lufteneller-gå-baglæns-hvis-der-var-modvind til jetalderens drejenakken-af-led forbiflyvninger. Støjniveauerne varierer fra tavse skoleglidere med let sus i vingekonstruktionen til buldrende mangecylindrede stjernemotorer i synkron-kørsel. Publikum er begejstrede, vinker, klapper, laver bølger. Piloterne gengælder engagementet og taxier lige forbi tilskuerne med åbne cockpits og flagrende hvide tørklæder til hilsen i sommervinden. Der langes hundredevis af liter isvand over disken til børnene fra de mange boder - og sælges flylitteratur i kilometervis til de mere eller mindre flyfanatiske voksne. Filmbeholdningerne svinder hastigt hos fotograferne i forreste række, og kun de færreste har ammunition nok til også at dække la grande finale, hvor la Patrouille de France i deres Alpha Jets maler himlen over la Ferté Alais i tricolore-farver. 12 De kommende 7 sider er afsat til nogle highlights af fly, som vi ikke er forvænnet med til selv de mest spektakulære danske airshows - undskyld: Fêtes Aériennes... La Ferté Alais special

13 Frankrig - flypionerernes land Vi har så travlt med at tale om Brødrene Wright og USAs betydning i flyvningens barndom - og glemmer let den vigtige rolle, som franske pionerer med Louis Bleriot og Henri Farman i spidsen spillede i årene lige efter Vi får grundigt ændret denne fejltagelse gennem vores besøg på la Ferté Alais og senere Luft- og Rumfartsmuseet i Le Bourget (mere herom i næste nummer af Oscar Yankee). Bleriot DFS SG-38 Schulgleiter Denne side er således en hyldest til de banebrydende franske flykonstruktører Bleriot, Morane Saulnier og Louis Perret, hvis spinkle maskiner af stålrør, træ og lærred gav de erfaringer, der bærer moderne luftfart og privatflyvning. Morane-Saulnier Type H (1913) Samtidig er det en stor hyldest til de entusiaster, som gennem adskillige år har brugt al deres fritid til at restaurere disse 1. generationsfly eller bygge replicaer af dem. Moderne mennesker, for hvem charterflyet er en selvfølgelighed og i øvrigt ikke kan gøre rede for noget om flyet eller flyvningen, når de kommer hjem, fordi de har siddet med næsen i en avis eller set film undervejs - de har rigtig godt af at se rødderne... La Ferté Alais special Louis Perret XI 13

14 Flyvende legender bag jerntæppet Warszawapagten kaldte den Høgen (HAWK) - NATO betegnede den som Elgen (MOOSE). Dens regulære navn er Yak-11. I produktionstal er en sammenligning med T6 Harvard ikke helt ved siden af. Denne videreudvikling af Yak-3 blev bygget i flere end eksemplarer og er nu ved at opnå kultstatus blandt vestlige samlere. En del er ombygget til air racing - og skulle den originale Shvetsov ASh-21 motor på 570 HK ikke være nok, kan man jo bare lægge en supercharged Lycoming i. Så er den orignale topfart på 290 mph overskredet. Yak-11 blev oprindelig bygget som et svar på Luftwaffes voldsomme angreb mod russiske mål, men kom for sent til at spille en afgørende rolle i slaget om Moskva. Til gengæld fik den en hovedrolle som russisk træningsfly, og en næsehjulsversion har ført mange russiske kamppiloter frem mod deres første oplevelser med jets. Den gik første gang på vingerne i 1928, men gjorde tjeneste helt frem til Koreakrigen... Øgenavnet var Symaskinen. Den lange karriere med producerede eksemplarer, hvoraf kun 4 flyvedygtige er tibage, tilhører Polikarpov Po2 - et træningsfly på linie med Tiger Moth. Typen har dog været anvendt til mange andre formål - bl.a. som angrebsfly, nat-bomber, forsyningsfly og luftambulance. Med sin stilfærdige og langsomme adfærd fik kun få tyske jagere ram på den - i realiteten fløj de forbi den, før de kunne komme på skudhold. Med sin lille motor var den nærmest usynlig på radaren og havde derved på et tidligt tidspunkt taget forsmag på senere tiders Stealth-teknologi. Flyets STOL-egenskaber er blevet flittigt benyttet i det vanskelige sovjetrussiske landskab, og ski eller pontoner har været fast tilbehør på typen. Under transport af sårede soldater kunne det bageste cockpit udskiftes med en lukket kabine til en læge og en båreliggende patient. Alternativt kunne der påmonteres lukkede transportkasser til patientevakuering på det nederste vingesæt. Et flertal af piloterne var i øvrigt kvinder. 14 La Ferté Alais special

15 L allemagne et la grande Guerre de tyske fly fra 2. verdenskrig La grande Guerre er et udtryk, man som selv total novice indenfor det franske sprog hurtigt lærer at oversætte. 2. verdenskrig betyder fortsat meget for franskmændene, og mindestederne fra to europæiske krige ligger spredt ud over landskabet. Alligevel er der plads til at hilse pænt på de tyske delegater, hvoraf Tante Ju - Junckers Ju-52/3M er langt den største. Dette sjældne eksemplar har arbejdet i Spanien gennem mange år, men hører nu fast til på museet i la Ferté Alais og er efter ca timers gennemgribende restaurering så godt som nyt. Den tyske flykonstruktør Hugo Junckers anvendelse af duraluminium i dette særdeles velgennemtænkte og gedigne fly er et meget spændende stykke flyhistorie, der trods sine historiske over- og undertoner fortjener stor opmærksomhed. Den fulde historie læses glimrende i en engelsk version på la Ferté Alais hjemmeside hvor alle museets fly gennemgåes grundigt. Den anden tyske repræsentant er Storken - Fieseler 156 Storch. Flyet er legendarisk berømt for sine ekstreme kortstartsegenskaber, store udsyn til artilleri-observation og evne til at operere på steder, ingen andre fly har kunnet mestre. Bl.a. var det en Storch, som anvendtes til befrielsen af Mussolini fra et fjernt hotel i Appeninerbjergene. Her ses to versioner - den originale med rækkemotor og en senere version med en særdeles kraftig stjernemotor. Dens ydeevne leder tanken hen på Do- 27, KZ X og Pilatus Porter. La Ferté Alais special 15

16 foto - Sven Hansen Mørke fugle over la Ferté Alais Den Flyvende Fæstning kaldes B-17 normalt - og sådan en sag skal der intet mindre end henved 5000 HK til at drive op mod himlen (det tager da også 40 minutter at bringe en fuldtlastet Fæstning op i 8 km s højde)... Memphis Belle, Pink Lady - de få tilbageværende B-17ere har historiske navne, som kalder nostalgien frem hos enhver pilot fra 2. verdenskrig. Typen deltog i de heftige bombardementer af Tyskland, som var med til at bringe en ende på det europæiske ragnarok. Produktionen stoppede da også næsten nøjagtigt samtidig med krigens slutning. Der er kun få Flyvende Fæstninger tilbage i verden - naturligt nok flest i USA. Dette eksemplar - Pink Lady - kan ikke lande i Ferté Alais, men tilhører museet og er baseret i Orly lufthavnen. B25 Mitchell er blevet udødeliggjort i storfilmen Pearl Harbour. Som det eneste bombefly med tilstrækkelig nyttelast og rækkevidde, der kunne starte fra fremskudte amerikanske hangarskibe, blev det anvendt mod japanske mål efter angrebet på den allierede Stillehavsflåde. Filmens gengivelse af den såkaldte Doolittle -aktion er ikke helt uhistorisk. De afsendte bombemaskiner HAVDE sorttjærede kosteskafter i stedet for maskingevær - og ingen af dem nåede nogensinde tilbage. Den forventede landing i venligt stemte kinesiske områder blev en katastrofe, og nogle af besætningerne gik til. I national sammenhæng huskes B25 bedst for sin indsats i Groupe Lorraine Squadron 342, hvor flyet deltog i Frankrigs befrielse med franske crews. Hellcat er vel et passende navn for denne gæst fra the Fighter Collection i Duxford nedskudte fjendtlige fly - primært i USAs krig mod Japan har denne type på samvittigheden. Værst gik det ud over 160 japanske fly på én dag under angrebet på Filippinerne 19. juni Dette eksemplar er registreret til minde om det rumænske flyver-es Alex Vraciu. 16 La Ferté Alais special

17 P47 Thunderbolt - det kraftigste muskelbundt i flyvningens historie med sine 2000 HK - og samtidig inkarnationen af destruktivitet. På Thunderbolt piloternes hjemmeside opremses, at flytypen havde køretøjer, fjendtlige fly og 9000 tog på samvittigheden - velbekom! Og så kommer vi sandelig til et fly, som slet ikke har været i krig - North American T28 Fennec (oftest kendt som Trojan), der afløste T6 Harvard som primær træner i USAF og US Navy. Når man så læser længere ned i teksten - jo, den har sandelig været på krigsfod i både Nordafrika og Sydøstasien... Bl.a. leverede USA et antal T28 som våbenhjælp til khmerene! T6 Harvard - enten synet eller lyden af det fly kan få mere end én dansk turdeltager til at komme helt op på dupperne. Nu er det også for europæiske forhold ganske sjældent at se hele 10 Harvard er i luften på én gang (i Oskosh er man jo forvænnet med min. 25 stk) - og så tilmed i en illuderes Tora Tora formation, der er skabt til minde om angrebet på Pearl Harbour. Nu er det ikke så mærkeligt, at mange fly har overlevet. Dels er næppe nogen anden flytype produceret i så stort et antal og med så mange varianter som T6 - dels er flyet overkommeligt at vedligeholde og flyve. Her i Frankrig kendes begrebet Harvard ikke. Typebetegnelsen er her Texan eller SNJ. Texan henviser til, at en stor del af produktionen foregik i Dallas, Texas. En del T6 ere er bygget om til forskellige formål. Øverst i formationen t.v. er fx en T6, der er modificeret som en Hellcat med henblik på deltagelse i filmoptagelser. Disse modifikationer er langt billigere at foretage end at få fat i de originale sjældnere flytyper. La Ferté Alais special 17

18 Kunstflyvningens mestre Pitts er verdenskendt som et ekstremt manøvredygtigt og kunstflyvningsvenligt fly af amerikansk fabrikat - ja, det siges endda, at næppe noget fly i verden i den grad har begejstret piloter som dette. Den mest udbredte version - Pitts 1S - er blot forsynet med en 180 HK motor, men pga. sin ringe vægt (455 kg. tomvægt) og store rorflader er dens ydeevne overbevisende. Dimensionerne er næsten kvadratiske (kropslængde: 5,5 m / vingefang: 6,5 m). Mange eksemplarer er bygget af amatører, mens nogle få stammer fra en produktionslinje. Her er det én mand, som tæmmer de aerodynamiske kræfter. Med hastigheder på op til 250 km/t tumler det lille fartøj gennem luften - vel markeret mod den blå himmel af det iøjnefaldende farveskema og en dramagivende røgmaskine. Acrostar - så tænker mange på James Bonds minijet fra Octopussy (1983). Men det er også et europæisk konstrueret propelfly designet af Arnold Wagner og Hirth fabrikken. Det kom til verden i 1970 med en 225 HKs Franklin motor og anvendes udelukkende til aerobatic. Planerne tåler såvel 8 positive som negative G. Stigeevnen kan vel tage pusten fra de fleste: 2950 ft/min. 18 La Ferté Alais special

19 Madame de voltige Catherine Maunoury nærmer sig de 50 år. Til daglig er hun kabinechef ved Air France, men i fritiden går hun amok i sin Casa 232 med vild kunstflyvning. Hun fik flyvecertifikat som 15-årig og har beskæftiget sig med kunstflyvning i 23 år. Ud af 2300 flyvetimer er de 1200 logget på aerobatic. For 10 år siden startede hun sin egen klub og skole Centre Passion Catherine Maunoury og er talrige gange blevet kvindelig fransk mester indenfor sine halsbrækkende discipliner - og kan tilmed skrive flere verdensmesterskaber på sit visitkort. På skolen kan man i øvrigt leje en CAP 232 for 360 euro pr. time + fuel & instruktør. Zlin 526 tilhører det lokale flymuseum på la Ferté Alais. Zlin-serien har vundet mange internationale trofæer ved aerobatic konkurrencer over hele verden. 526 eren daterer sig tilbage til 1968, men kan stadig markere sig mod lettere og mere avancerede moderne konstruktioner. Cap 232 er ikke noget hvad-som-helst fly. I kenderkredse er det ved at indtage førstepladsen blandt kunstflyvningsfly. Ikke mindst ved lave hastigheder har det et energioverskud, som siger spar-to. Hvad skal man fx sige til en roll-rate på 420 grader pr. sekund... Deres hjemmeside er virkelig et besøg værd : Her kan man bl.a. prøve de forskellige manøvrer med musestyring i 3D set udefra og indefra samt få flere spændende data på flyet. La Ferté Alais special - fortsættelse følger i næste nummer!!! 19

20 Syveren i den Californiske himmel tekst & fotos - Aase & Carl-Erik Olsen Den 16. marts 2003 fik en KZ VII er for første gang amerikansk luft under vingerne. Det skete fra Livermore Airport - 30 nm øst for San Francisco - 5 måneder og 5 dage efter, at den gamle dame sidst satte benene på dansk jord. 5 dage tidligere havde hun fået udstedt Airworthiness Certificate af en venlig FAA-inspector, der var meget optaget af og nysgerrig efter at se en totalt ukendt flyver. Han var imponeret over detaljerne, kvaliteten og beundrede de gennemførte systemløsninger, som Syveren har. Større ros og anerkendelse for Kramme og Zeuthen s konstruktioner og dansk flyhåndværk kunne næppe fås. Desuden var han overrasket over, hvor rummelig den var med sine indbydende sæder og god plads - selv bagi. OY-DTY er nu registreret i Experimental Exhibition Category i America og har fået et tillægsnummer på halefinnen med registreringen N159KZ. Det bliver spændende at komme omkring til de forskellige Fly-In arrangementer i Californien. Jeg havde en del tilløb og overvejelser omkring den første flyvning. Flyvekort og Pilots Guide to California Airports var allerede studeret. GPS en fik ny mave, og jeg havde talt med lokale piloter om flyveforholdene. Tankene var fulde, så Syveren stod bare og ventede på piloten. Da jeg ikke kunne finde på flere undskyldninger for at udsætte dagen og tidspunktet yderligere, måtte jeg i gang med at prøveflyve på jorden og gennemgå alle tænkelige procedurer. Der var en del sommerfugle i maven, inden jeg for første gang skulle trykke på radio-knappen. Forinden stillede jeg frekvensen på den automatiske ATIS for at få oplysninger om det aktuelle vejr, vind og informationer om banerne. Den lyttede jeg længe til for at være sikker på, at det, som jeg ikke kunne nå at opfatte, nok alligevel ikke var så vigtigt, at jeg eventuelt måtte opgive mit forehavende. Jeg brugte en del tid på at overbevise mig selv om, at nu var tiden inde til at gennemføre min første amerikanske flyvning. Jeg var lidt rusten og overvældet af de mange nye udfordringer og oplevelser. Ikke mindst af at skulle klare radiokommunikationen på et fremmed sprog. Jeg skiftede frekvensen til Livermore Ground og til Livermore Tower for at lytte til trafikken out there. Det var betydeligt vanskeligere at følge med i, end jeg var vant til med almindeligt flyver-jysk i Danmark og omkringliggende lande. Faktisk kunne jeg ikke få ret meget mening ud af det, nok mest fordi jeg ikke kendte tilstrækkeligt til forholdene og amerikanernes jargon. Jeg erfarede senere, at jeg heller ikke vidste nok om Livermore s ud- og indflyvningsrutiner, selvom jeg havde læst en del om det. Desuden forværredes forståelsen en del af den amerikanske udtale af engelsk, der ofte er utrolig grødet og svær at decifrere. Livermore Ground varetager alle flybevægelser til og fra de mange parallelle hangarrækker samt på taxibanerne frem til én af de to parallelle startbaner. I perioder kan der være 5-8 fly rundt på området foruden det antal, der venter på at komme i luften, for ikke at tale om de, der gerne vil ned. Når man så endelig er klar og holder ved stoplinien til banen, skal man skifte til Livermore Tower, der afvikler alle starter, landinger og trafikken omkring pladsen. Jo tak, jeg havde en travl dag i cockpittet. Jeg måtte flere gange sige say again, indtil alt var på plads. Uglerne var venlige og tålmodige, men alligevel følte jeg mig som en elefant i en porcelænsbutik, for det var svært at få det hele med, eller at aflevere alle de rigtige ord på rette tid. Det værste er faktisk at trykke på sendeknappen og være ude af stand til at sige noget fornuftigt. Jeg var ikke alt for god, for at sige det pænt på godt vestjysk. Det var nærmest en befrielse at komme i luften og slappe af efter anstrengelserne på jorden. Syveren havde fået udskiftet den gamle hastighedsmåler til en ny air speed indicator, der går fra 20 til 160 mph. Det nye variometer, ft/min, var en fornøjelse i forhold til det gamle meter/min. Det samme gjaldt for min sensitive altimeter i fod (med pressure i tommer), hvor det gamle havde været i kilometer med én viser. Det var spændende og ubeskriveligt flot at komme ind over de store bakker, der omkranser pladsen. De lette og hvide puff-skyer understregede sceneriet. 20

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

KZ & Veteranfly Klubben

KZ & Veteranfly Klubben KZ & Veteranfly Klubben (Stiftet 31. maj 1969) Vedtægter: 1 Navn Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben 2 Formål Klubbens formål er: a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på.

Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Pilotaftale 2015 Mellem Aeronautisk Aktivitetscenter Avedøre og nedenstående pilot er følgende aftalt. Anvendelse af klubbens fly er underlagt betingelser, som den enkelte pilot skal skrive under på. Følgende

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA

DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA DK Finskyttehold fik flot 4. plads ved 13 Annual International Sniper Competition i USA I uge 38/2013 var alle finskytterne samlet i Jylland til DM for finskytter. Konkurrencen foregik i Tranum skydeterræn,

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Blue Hors et flot sted med mange smukke heste Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Her stod de så, alle 50, ivrigt lyttende efter hvad Lene Hansen, med ryggen til, havde at fortælle om Blue Hors. Blue

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. 2008 generelt: 2008 har været et omtumlet år for DFSU. Vi startede uden et Disc Golf udvalg, fik alligevel en fornuftig sæson og DM stablet på benene, da gamle kræfter pustede liv i udvalget, men endte

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Årsberetning 2010, RDA

Årsberetning 2010, RDA Ordinær generalforsamling i Redningshunden Danmark 2011. 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Orientering om valg, gennemførelse af suppleringsvalg. 5. Valg af revisor

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

L-F Airsport juli 2007

L-F Airsport juli 2007 L-F Airsport juli 2007 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Kort fra redaktøren. 40. Int. KZ-Rally, Stauning Lufthavn, 7.-10. Juni 2007 v/ Jane Hermansen. Flyg-fisk i Höganäs. Billigere flyforsikring

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

REFERAT Nr. 19: DaSK-GENERALFORSAMLING d. 13.03.2011. Mødet blev afholdt på Svæveflyvecenter Arnborg. Til stede / Bestyrelse: Johannes Lyng (Formand) : JL. Bent Holgersen (Næstformand) : BH. Ove Hillersborg

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

UNGE FLYVNING. Udbytte fra KDAs Ungdomsgruppes

UNGE FLYVNING. Udbytte fra KDAs Ungdomsgruppes UNGE & FLYVNING Udbytte fra KDAs Ungdomsgruppes Møde 18/1 2011 Hvorfor er det så vigtigt at støtte ungdomsarbejdet!!! Arbejdekan give flere medlemmer og grundstof til fremtidens eliteudøver, instruktører

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015

Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 28.03 2015 Valg af dirigent: Christian Gravesen Valg af referent: Frank Nielsen Ingen indsigelser. Lovlig varslet Bestyrelsens Beretning for 2014 Viborg Flyveklub Lør.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 2014 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 3. marts 2014. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011. Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2011 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Generalforsamling i Mediecentret. Forårslyset så at sige buldrer ind i det propfyldte lokale. De var der fra hele gamle

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 23. april 2013, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 24. april 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

L-F Airsport oktober 2008

L-F Airsport oktober 2008 L-F Airsport oktober 2008 Indhold: Nyt fra Lolland-Falsters Motorflyveklub Lidt fra redaktøren Invitation til foredrag m/ Vincent Seremet Invitation til Danmarksspillet Arbejdsdag i klubhuset Udflugt til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015

Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i Ørnehøj Herreklub den 03. oktober 2015 Tilstede: 81 personer inkl. bestyrelsen: Svend Tøfting, Kim Johansen, Morten Bech, Jan Ulrik Hansen og John

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat af generalforsamling AK Viking, den

Referat af generalforsamling AK Viking, den Referat af generalforsamling AK Viking, den 19.5. 2016. 12 Fremmødte. 1. 2.. 3 Valg af dirigent Her blev Kaj Helmer Madsen valgt. Formandens beretning. Beretningen indsat som bilag 1, efter referatet.

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød

Referat fra MAF Danmarks generalforsamling. Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Referat fra MAF Danmarks generalforsamling Afholdt den 21. marts 2015 i Bethania, Hillerød Generalforsamlingen begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.00 Formand Arne Puggaard bød velkommen og foreslog Niels

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere