GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S"

Transkript

1 Information 22. marts Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i GENERALFORSAMLING HOTEL SKAGENKLIT A/S Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LØRDAG Der indkaldes HOTEL hermed SKAGENKLIT DEN 9. APRIL 2011 til ordinær generalforsamling A/S - KL i HOTEL SKAGENKLIT på A/S LØRDAG RUTHS HOTEL, DEN 9. HANS APRIL RUTHS 2011 VEJ - KL. 1, SKAGEN LØRDAG DEN 9. APRIL på KL på Dagsorden i henhold RUTHS HOTEL, HANS RUTHS VEJ 1, 9990 SKAGEN RUTHS til HOTEL, vedtægterne: HANS RUTHS VEJ 1, 9990 SKAGEN Dagsorden 1. Dagsorden i henhold i henhold Valg til vedtægterne: til af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Valg af 3. Valg af Forelæggelse dirigent. af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Bestyrelsens 3. Forelæggelse årsberetning. beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt Forelæggelse årsberetning. Beslutning af årsregnskab om anvendelse med af revisionspåtegning overskud eller dækning til godkendelse af tab i henhold samt til det 4. årsberetning. Beslutning godkendte om anvendelse regnskab. af overskud eller dækning af tab i henhold til det Beslutning godkendte Bestyrelsens om regnskab. anvendelse redegørelse af overskud om forventningerne eller dækning til af selskabets tab i henhold kommende til det regns 5. godkendte Bestyrelsens redegørelse om forventningerne til selskabets kommende regnskabsår samt samt regnskab. fremlæggelse fremlæggelse af driftsbudget af driftsbudget for det derefter for det følgende derefter regnskabsår. følgende regnskabsår. 5. Bestyrelsens Generalforsamlingen redegørelse drøfter om drøfter budgettet. forventningerne budgettet. til selskabets kommende regnskabså 6. samt fremlæggelse Behandling af eventuelle af af eventuelle driftsbudget forslag forslag fra bestyrelse det fra derefter bestyrelse og/eller aktionærer. følgende og/eller regnskabsår. aktionærer. Generalforsamlingen Bestyrelsens forslag forslag drøfter til ændring til budgettet. ændring af vedtægter. af vedtægter. 6. Behandling (Forslag til nye vedtægter er vedlagt) (Forslag af eventuelle til nye vedtægter forslag fra er bestyrelse vedlagt) og/eller aktionærer. Det væsentligste i bestyrelsens forslag er følgende: Bestyrelsens Vedtægternes Det væsentligste forslag til punkt 2 stk. i ændring bestyrelsens af vedtægter. 2, hvorefter alle forslag A-aktionærer er følgende: er fødte medlemmer af (Forslag Skagen Vedtægternes til Strandklub nye vedtægter punkt og der henvises 2 er stk. vedlagt) 2, til hvorefter vedtægterne alle for A-aktionærer denne forening, udgår. er fødte medlemme Det væsentligste Skagen Strandklub i bestyrelsens og der henvises forslag er til følgende: vedtægterne for denne forening, udgår Der indsættes i punkt 3 en ny bestemmelse: Hver enkelt kapitalejer får ved sin Vedtægternes punkt 2 stk. 2, hvorefter alle A-aktionærer er fødte medlemmer af aktiebesiddelse forudbestillingsret over en bestemt hotelejerlejlighed i Hotel Skagen Der Skagenklit Strandklub indsættes i én bestemt og i punkt der uge. henvises 3 ny bestemmelse: Hver kapitalandel til vedtægterne Hver skal være for påtegnet denne enkelt herom. forening, kapitalejer udgår. får ved s aktiebesiddelse forudbestillingsret over en bestemt hotelejerlejlighed i Hotel Der Punkt indsættes Skagenklit 5, 1. afsnit i punkt i én hvorefter bestemt 3 en ny generalforsamlingen uge. bestemmelse: Hver kapitalandel Hver enten er enkelt ordinær skal kapitalejer være eller påtegnet får ved herom. sin aktiebesiddelse ekstraordinær forudbestillingsret udgår. over en bestemt hotelejerlejlighed i Hotel Skagenklit Bestemmelsen Punkt i 5, én 1. bestemt i afsnit punkt 5, hvorefter uge. 3. afsnit Hver ændres generalforsamlingen kapitalandel således, at skal kapitalejere, være enten påtegnet der er ejer ordinær mindst herom. 5 eller % ekstraordinær af selskabskapitalen, udgår. og ikke 10 % som tidligere, kan forlange indkaldelse til Punkt ekstraordinær 5, 1. afsnit generalforsamling. hvorefter generalforsamlingen Der henvises til nyt enten punkt 4.3. er ordinær eller ekstraordinær Bestemmelsen udgår. i punkt 5, 3. afsnit ændres således, at kapitalejere, der ejer mi Punkt % af 6, selskabskapitalen, 2. afsnit, hvorefter indvarsling og ikke til 10 generalforsamlinger % som tidligere, skal kan ske forlange med indkaldelse Bestemmelsen mindst 14 dages i punkt varsel 5, ændres, 3. afsnit således ændres at generalforsamlinger således, at kapitalejere, indkaldes af der ejer mindst 5 bestyrelsen ekstraordinær tidligst generalforsamling. 4 uger og senest 2 uger Der før generalforsamlingen. henvises til nyt punkt Der henvises 4.3. % af til selskabskapitalen, nyt punkt 4.5. og ikke 10 % som tidligere, kan forlange indkaldelse til ekstraordinær Punkt 6, generalforsamling. 2. afsnit, hvorefter Der indvarsling henvises til til generalforsamlinger nyt punkt 4.3. skal ske med mindst 14 dages varsel ændres, således at generalforsamlinger indkaldes af Punkt bestyrelsen 6, 2. afsnit, tidligst hvorefter 4 uger indvarsling og senest til 2 generalforsamlinger uger før generalforsamlingen. skal ske med Der hen mindst til 14 nyt dages punkt varsel 4.5. ændres, således at generalforsamlinger indkaldes af

2 Punkt 6, 3. afsnit, hvorefter forslag fra aktionærer til behandling på den ordinære generalforsamling må være bestyrelsens formand skriftligt i hænde inden udgangen af februar måned ændres, således at hver kapitalejer har ret til at få optaget et bestemt emne på dagsordenen til selskabets ordinære generalforsamling, såfremt krav herom fremsættes skriftligt overfor selskabets bestyrelse senest 6 uger før generalforsamling skal afholdes. Såfremt selskabets bestyrelse modtager kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelse, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Der henvises til nye vedtægter punkt 4.7. Vedtægternes punkt 8, 5 ændres, idet passussen Generalforsamlingen drøfter budgettet udgår. I stedet indsættes: Fastsættelse af kapitalejernes bidrag til selskabets driftsudgifter. Der henvises til nye vedtægter punkt De af bestyrelsen fremsatte forslag er betinget af, at det af bestyrelsen fremsatte forslag på generalforsamling vedrørende Skagenklit Strandklub vedtages. Vedtægternes punkt 12, 1. afsnit ændres, således bestyrelsen fremover skal bestå af 4 medlemmer. Der henvises til nyt punkt 7.1 og 7.6. Herudover er foretaget en sproglig opdatering af vedtægterne i overensstemmelse med den nye selskabslov. Samtidig er systematikken ændret. Endelig fremsætter bestyrelsen forslag om ændring af den mellem samtlige aktionærer indgåede aktionæroverenskomst: (Forslag til ny aktionæroverenskomst er vedlagt) I punkt 4.4, første afsnit udgår:.., som aktionærerne er fødte medlemmer af. Aktiebesiddelsen indebærer således en forpligtelse til medlemskab af klubben. Hvor betegnelsen Skagen Strandklub er benyttet, erstattes denne af Hotel Skagen Klit A/S. Selskabets bestyrelse bemyndiges til at indarbejde de førnævnte ændringer i aktionæroverenskomsten. Aktionær 51/19, Åse G. Klemmensens forslag: at Skagenklit bliver røgfrit. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Jeppe Bisgaard Peder Hviid Preben Nørgaard Preben Nørgaard ønsker ikke genvalg. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Bestyrelsen.

3 GENERALFORSAMLING Af hensyn til praktisk arrangement er tilmelding nødvendig senest 1 uge før (1. april 2011). I kan give en kort melding med antal personer på mail eller i telefontiden hverdage kl på På forhånd Tak! BUDGET 2012 Til drøftelse under pkt. 5 har bestyrelsen udarbejdet budget for 2012 for Hotel Skagenklit A/S: Korrigeret (1000 kr.) Budget 2012 Budget 2011 Ordinær drift 2010 Kontingent Andre indtægter INDTÆGTER Forbrugsudgifter Vedligeholdelse Administrationsudgifter Personaleudgifter Overført til Hotel A/S Realkreditlån Finansielle udgifter Ekstraordinær indtægt Finansielle indtægter RESULTAT før afskrivninger Afskrivninger OVERSKUD FØR SKAT Årets skat ÅRETS RESULTAT Bestyrelsen indstiller uændret kontingent for ==================================================================== KOMMENTARER TIL KORRIGERET BUDGET 2011 OG BUDGET 2012 Bestyrelsen har besluttet at optage et tiårigt kreditforeningslån på kr. 2 mill. For på denne måde at få iværksat istandsættelser og energibesparende foranstaltninger i løbet af 2011 og Resultatet bliver, at vi undgår de evige lappeløsninger hvor vi reparerer på reparationer vi har foretaget for 2 år siden.

4 Samtidigt investeres der i energiruder, varmegenindvinding, nye energibesparende pumper, nye blandingsbatterier, vandbesparende toiletter m.m. I de nye budgetter er der taget højde for renteudgifter og afskrivninger i forbindelse med hjemtagelsen af dette lån VEDR. INDFRIELSE AF PRIORITETSGÆLDEN Pr. 30/ blev de sidste bidrag vedr. engangsindskud til prioritetsgælden indbetalt. Der vil fremover være ét kontingent for hver lejlighed. NYT FRA HOTELLET Foråret 2010 indledtes med indkøb af supplementer til vores havemøbler kr Opgang B fik fladskærms TV marts 2010, opgang C fulgte efter i september 2010 og de sidste fladskærms TV til opgang A er bestilt, og forventes leveret medio marts Alle lejligheder i vores 3 opgange er således opdateret med 26 fladskærme fra SONY. Pr. 1/ er det besluttet at spare kr på antennelaug udgifter. Disse har været kraftigt stigende de sidste år. Dette giver ca. 56 kanaler til fri afbenyttelse under opholdet på Skagenklit. Lejligheder i opgang B fik nye spisebordsstole i december 2010 kr April 2010 Fik vi udskiftet de 4 store vinduespartier i lejlighederne 61, 62 og 71. Ved samme lejlighed var det nødvendigt med nyt gulv i stue/ophold 71 samt udskiftning af gulv på repos 61 og 62. Total for denne renovering blev kr plus tilbagekøb af kontingent uge 16 vedr. de 3 lejligheder kr Vi fortsætter i løbet af forår og sommer arbejdet med vedligeholdelse, udskiftning/reparation af inventar og malerarbejde m.v. i det omfang, det er muligt. Bestyrelse og administrator prioriterer udskiftning og indkøb af nyt i forhold til behov og likviditet. Der indhentes priser vedr. ønsket udvendig vedligehold, som kan hjælpe med at fastsætte beløb og prioritering for en gennemgribende renovering af vort hotel. GENSALG AF AKTIE Aktier på Hotel Skagenklit A/S er ihændehaverbevis (aktie) med påtegning af rettighed vedr. brugsret af bestemt lejlighed i bestemt timeshare uge. Bemærk venligst, disse aktier bør behandles som værdipapirer, og opbevares et sikkert sted. Skagenklit skal have besked ved aktionærs evt. dødsfald. Findes ingen arvinger, tages aktien med i dødsboet ved advokat, og advokaten kontakter administrationen på Skagenklit. Ved gensalg af aktie behøver administration på Skagenklit kopi af skriftlig aftale mellem køber og sælger vedr. handlen, og for at kunne ændre i aktiebogen skal både køber og sælger underskrive aftalen.

5 Ved gensalg af aktie er det vigtigt, at køber får overdraget originalt aktiebrev, for at handlen er gældende! Hvis aktien er bortkommet, skal den ansøges mortificeret ved bestyrelsen på Skagenklit. Aktien fremlyses herefter gennem Statstidende i 6 måneder, før udstedelse af erstatningsaktie kan finde sted. Gebyr for dette er kr ,- ÆNDREDE UDLEJNINGSPRISER PR. 1/ Grundet nye momsregler pr. 1. januar 2011 vedr. ejendomsadministration, er udlejningspriserne ændret i forhold til, Skagenklit ikke længere oppebærer udlejningshonorar men opkræver gebyr inkl. moms vedr. rengøring (obligatorisk) og linnedpakker (valgfri) udover lejeindtægten til aktionærerne. De nye priser fremgår af hjemmesiden, under udlejningspriser DANSK TIMESHAREEJER FORENING (DTF) DTF har 8 timeshare feriesteder som medlemmer, Hotel Skagenklit inkl. Der er på hjemmesiden mulighed for at søge spændende bytteemner ved de øvrige medlemmers feriesteder. HUSK ALTID! At give feriesteder besked om bytteaftaler!! TRANSPORT Tidligere teletaxi hedder nu Flextur, men systemet fungerer på samme måde. NB: Bemærk dog, turen skal nu bestilles senest 2 timer før ønsket afhentning. Bestillingscentralen er åben Teletaxi bestilles på telefon Se mere vedr. flextur på: /

6

7

8

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand

Vedtægter for K/S hus xx Skagen Strand 1. 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er K/S hus XX Skagen Strand. Selskabets hjemsted er Skagen kommune. 2. Formål Selskabets formål er investering i ikke-erhvervsmæssig anvendt fritidsbolig på adressen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TOMSGÅRDSHUSE 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Tomsgårdshuse. 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. Nr. 1240 og 1241

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark

Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark 1 * G R U N D E J E R F O R E N I N G E N N I V Å P A R K Vedtægter for Grundejerforeningen Nivåpark A. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Nivåpark Foreningens hjemsted

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for Energi Danmark A/S

Vedtægter for Energi Danmark A/S Vedtægter for Energi Danmark A/S CVR-nr. 17 22 58 98 af 8. april 2014 Energi Danmark A/S 1 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Energi Danmark A/S Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere