OM ZEPPELINERE, FORSVARET AF KØBENHAVN, BLOKADEN AF TYSKLAND OG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OM ZEPPELINERE, FORSVARET AF KØBENHAVN, BLOKADEN AF TYSKLAND OG"

Transkript

1 OM ZEPPELINERE, FORSVARET AF KØBENHAVN, BLOKADEN AF TYSKLAND OG SPIONANKLAGEN MOD RITMESTER FREDERIK MOLTKE Den 14. juni 1916 var tre mænd til stede ved en arbejdsfrokost på en Londonrestaurant. To sad ved samme bord, den tredje holdt sig inden for lytteafstand. En var den danske grev Frederik Moltke, ritmester ved Gardehusarregimentet, de danske militære myndigheders indkøbschef i Storbritannien. De to andre var britiske efterretningsfolk. Vi kender kun navnet på Frank Stagg, som Moltke havde aftalt at mødes med. Orlogskaptajn Stagg havde været Moltkes kontaktperson i Admiralitetet siden ankomsten til London et lille år tidligere. Briten var reelt knyttet til den nye britiske hemmelige udenrigsefterretningstjeneste Secret Service, senere S.I.S. eller MI6, men på det tidspunkt betegnet med forkortelselserne S.S. eller MI1(c). Vi kender ikke navnet på den tredje person, som vi må formode havde placeret sig ved et nabobord for at kunne rapportere om samtalen. Vi ved kun, at han var ansat i kontraefterretningstjenesten, der da anvendte forkortelsen MI5(g). Det er sandsynligt, at han enten var major Reginald Drake, der på det tidspukt var ansvarlig for Moltkes sag i tjenesten, eller en af dennes agenter. 1 På dette tidspunkt havde danskeren været under observation og mistanke i et lille halvt år. Mødet fandt sted kun to uger efter Jyllandsslaget. Nogle få dage efter slaget, om aftenen 5. juni, var den britiske krigsminister, Lord Kitchener, og hans stab omkommet. Den panserkrydser, HMS Hampshire, der skulle transportere ham fra Scapa Flow til møder i Rusland, sank ved Orkney-øerne efter en kraftig eksplosion. Reelt var eksplosionens årsag, at krydseren ramte en mine lagt af ubåden U-75, men den 14. juni var grunden stadig uklar, og der var formodninger om, at tyske sabotører havde placeret en bombe om bord før afsejlingen, eller at krydseren kunne være sænket af en ubåd på grundlag af oplysninger fra en tysk spion. 1 NHB, Consett-Hall Correspondance, Box 2, Fritz Moltkeaf til My dear Turner, Nigel West, Historical Dictionary fra World War I Intelligence, (Lanham, Maryland 2014), s [1]

2 inviterede Moltke. 2 Derimod forklarer MI5(g)-mandens anonyme rapport, der blev afleveret tre dage senere på baggrund af oplysninger fra Stagg og egne observationer, at det var ritmesteren, der havde inviteret Stagg til frokosten i en telefonsamtale om aftenen den 13. juni. Den begrundelse, som Moltke havde givet, var, at hans regering ønskede yderligere oplysninger om søslaget. Moltke ønskede angiveligt oplysninger, der kunne bidrage til at ændre den danske opfattelse af, at der havde været tale om en tysk sejr. 3 Det er dog mest sandsynligt, at begge personer bidrog til beslutningen om mødet. Gesandten havde sandsynligvis bedt Moltke finde ud af, om Admiralitetet støttede de foruroligende oplysninger om den strategiske situation efter slaget, der var blevet bragt af The Economist den 10. juni, og som han straks havde orienteret København om i en indberetning. Bladet skrev, at tabene af krydsere havde svækket den tyske flåde alvorligt. 4 Dette var en væsentlig oplysning for Danmark, fordi man i København så det som sandsynligt, at et tysk nederlag i Mødet blev holdt i rammen af rygter om forløbet i Jyllandsslaget og om årsagen til eksposionen på Hampshire. Kitchener et par timer før sin død på vej til frokost med Grand Fleets øverstkommanderende, admiral Jellicoe, om bord på dennes flagskib HMS Iron Duke. (Foto: Imperial War Museum) Der er fundet to kilder til, hvad der skete på mødet. De er umiddelbart set uenige om, hvem der tog initiativet til frokostsamtalen. Indberetningen fra den danske gesandt, grev Henrik Grevenkop-Castenskiold, oplyser, at det var Stagg, der 2 Rigsarkivet (RA), London, diplomatisk repræsentation Politiske rapporter (afleveret 1949). Pk : Ritmester F. Greve Moltke L.954 fra Memorandum til Det kongelige Gesandtskab i London ; Depeche Fortrolig Nr. XXXVII frafra til Udenrigsministeriet. 3 The National Archives fra United Kingdom (TNA), FO 371/3361, s RA. UMN, Gruppeordnede sager, pk , læg 10.G.62 Eventuel engelsk aktion i danske farvande, The Economist, , The Naval Battle and the Peace Question. [2]

3 Nordsøen ville blive fulgt af et britisk forsøg på at trænge ind i Østersøen gennem De Danske Stræder. 5 Stagg havde også behov for et møde. Som det vil blive beskrevet, havde han både et personligt og et professionelt motiv til at forstærke den allerede eksisterende opfattelse i MI5(g) af, at Moltke var en sikkerhedsrisiko, fordi han kunne være tysk spion. Hvis frokosten gav kontraefterretningstjenesten yderligere argumenter, ville Moltke kunne blive tvunget til at forlade England, hvilket klart ville være i både Staggs og Admiralitets interesse. Et forløb, der ville være på linje med begge kilders informationer, ville være, at Moltke bad Stagg om et møde: Efter at have kontaktet sin MI5(g)-kontakt foreslår Stagg frokostmøde-formatet, og Moltke inviterede ham så til den efterfølgende dag. 5 Angående den danske trusselsopfattelse: Michael H. Clemmesen, Det lille land før den store krig. Danske farvande, stormagtsstrategier, efterretninger og forsvarsforberedelser omkring kriserne , (Odense 2012), specielt kapitlerne 38, 43. Den elegante danske indkøbsofficer i London, ritmester i Gardehusaregimentet, grev Frederik Josias Valdemar Otto Moltke. Han var 39 år gammel, da frokostmødet fandt sted. (Foto: Rigsarkivet) [3]

4 MOLTKES VERSION AF MØDET I sin rapport til gesandten lige efter frokostmødet skrev Moltke, at Lieutenant- Commander Stagg, der var ansat i Admiralitetets Efterretningssektion, talte og læste dansk flydende og havde ofte været i Danmark. Stagg havde været forundret over, at danske aviser omtalte slaget som en tysk sejr. Dette var en alvorlig misforståelse, som ville kunne få ubehagelige følger, hvis regeringen delte opfattelsen. Sandheden om slaget var, at tyskerne havde mistet alle deres værdifulde krydsere, og de fleste af deres hurtige Forpostskibe (dvs. slagkrydsere) var blevet så hårdt beskadigede, at de var blevet ubrugelige. Da også den tyske slagskibsflåde var blevet haardt medtaget, ville Tyskland i den næste tre måneder ikke være i stand til at gennemføre større flådeoperationer. Dvs. at Stagg bekræftede og forstærkede oplysningerne i Economist -artiklen. Stagg bad derefter Moltke som militær professionel overveje, hvad dette ville betyde for situation i Almindelighed, idet den engelske Flaade nu havde faaet Kræfter paa at løse andre Opgaver Den Opgave, der laa lige for Flaaden, var at tilkæmpe sig Herredømmet i Østersøen og støtte en Expedition til Lands imod Kielerkanalen, Hamborg og den tyske Flaades øvrige Støttepunkter. Den engelske søofficer havde været utilfreds med, at det var lykkedes for de britiske politikere at få sendt styrker til Gallipoli, som skulle have være anvendt til at angribe Kanalen via Jylland. Men med Kitcheners død var situationen ændret. Han havde været imod en krænkelse af dansk neutralitet, men nu ville den britiske hær blive anvendt som general Robertson, Chefen for Generalstaben, ønskede. Hans opfattelse var, at neutrale landes interesser, hvor berettigede de end kunde være, ikke skulle påvirke hans beslutninger. Stagg havde været ophidset og havde insisteret på, at dette var en overlevelseskamp for England, og at det derfor var Admiralitetets pligt at udnytte situationen, der var skabt ved søslaget. Han var personligt en ven af Danmark, men han betragtede det som utilgiveligt ikke at handle nu. Tre Millioner Danskes Velfærd maate ikke staa i Vejen for det britiske Kejserriges Fremtid. Franskmændede pressede haardt paa, for at England skulde anvende sine disponible Tropper til en Landgang i Jylland. Han håbede på, at man ville tage beslutning om operationen ved den igangværende konference i Paris. 6 CASTENSKIOLDS DEPECHER FRA 10. OG 15. JUNI Gesandten, grev Grevenkop-Castenskiold, havde som nævnt allerede indberettet om situationen efter slaget i den depeche fra 10. juni, som var blevet inspireret af artiklen i The Economist. Gesandten skrev da, at Admiralitetet vurderede, at mange væsentlige tyske krigsskibe nu havde behov for måneders reparation. Det betød, at situationen kunne blive kritisk for Danmark, hvis den britiske regering besluttede, at nu var tiden kommet til at forsøge en indtrængen til Østersøen. Operationen ville sandsynligvis få russernes varme opmuntring. I øvrigt var stemningen i London yderst bitter mod tyskerne efter tabet af Hampshire og Lord Kitchener. Den almindelige opfattelse var, at eksplosionens årsag var en bombe om bord på krydseren, og at den i øvrigt velbevarede hemmelighed om feltmarskallens rejse var blevet sendt til Tyskland af en spion i Krigsministeriet 6 RA: London, diplomatisk repræsentation Politiske rapporter (afleveret 1949). Pk : Ritmester F. Greve Moltke L.954 fra Memorandum til Det kongelige Gesandtskab i London. [4]

5 eller Admiralitetet. Som nævnt er det min vurdering, at frokostmødet var fremkaldt af Castenskiolds ønske om yderligere oplysninger. støtte en operation via Danmark, fordi den ville mindske trykket på Vest- og Østfronterne juni sendte gesandten endnu en depeche hjem til Udenrigsministeriet om sagen, hvor legationens vurdering nu kunne bygge på Moltkes rapport, som han vedlagde. Castenskiold understregede, at Staggs oplysninger svarede til, hvad han havde hørt fra andre højt placerede kilder i Admiralitetet: Royal Navy betragtede Jyllandsslaget som en sejr. Mr. Stagg er ganske vist bekendt som værende en stor Hedspore, 7 men hans Anskuelser har jeg Grund til at tro deles af en stor Mængde Officerer baade af Hær og Flaade og kunne paaregnes Billigelse i saadanne Blade som Morning Post og Daily Mail. Opfattelsen af Stagg som en hedspore refererer sandsynligvis til sagen i slutningen af 1915 om handelsattachéen Richard Turner fra den britiske Københavnslegation, som senere beskrives. Ganske vist tvivlede Castenskiold personligt på, at premierminster Asquith og udenrigsminister Grey ville beslutte at gennemføre endnu en meget kostbar kombineret land- og søoperation efter erfaringen fra Dardanellerne. En operation via Danmark ville krænke neutralt territorium på den måde, man havde fordømt, da Tyskland havde invaderet Belgien. Det er imidlertid altid bedst at holde sig den Mulighed for Øje, at de Allierede paa et givet Tidspunkt kunne rette det Spørgsmaal til Danmark, om samme vil gaa med paa deres Side. Gesandten sluttede med at påpege, at Frankrig og Rusland ville Gesandten vedlagde The Economist -artiklen fra , The Naval Battle and the Peace Question, til sin depeche fra same dag. Her artiklens oplysning om sænkede skibe. (Rigsarkivet) MI5(G)S VERSION MI5(g)s version af forløbet ved frokostmødet var dateret 17. juni Den findes vedlagt en afvisning af en dansk anmodning i november 1918 om at få renset Moltke fra mistanken om at have været tysk spion. Kontraefterretningstjenestens skrivelse, herunder tjenestens tolkning af mødet, giver grundlaget for en afvisning af anmodningen. 7 Den danske ordbog: person der går ivrigt og lidenskabeligt ind for en sag, fra engelsk hotspur, en fanatiker. 8 RA: London, diplomatisk repræsentation Politiske rapporter (afleveret 1949). Pk : Depecher Fortrolig Nr. XXXVI fra & Nr. XXXVII fra til Udenrigsministeriet. [5]

6 I rapporten blev Staggs identitet udeladt. Han blot beskrevet som a Naval Officer working in the Intelligence Department at the Admiralty, who is personally known to Count Moltke. Jævnfør rapporten havde Moltke, som nævnt, ringet til Stagg og inviteret ham med den begrundelse, at den danske regering var very anxious about the result of the North Sea battle. Moltke ville blive very glad, hvis Stagg kunne hjælpe ham med kendsgerninger, which would put the matter in a different light from that in which his Government saw it. Efter rapporten var det mistænkelige, som Moltke havde gjort, at søge oplysninger, som kunne underbygge den britiske version af begivenhederne og derigennem undergrave den tyske version, som syntes at have overbevist den danske regering. Stagg var blevet instructed to see Count Moltke, and to lead him on and discover what he really wanted to know. MI5(g)-agenten vurderede, at Moltke havde søgt at pumpe Stagg for oplysninger. Danskeren persisted that his Government were nervous as to the result af slaget. Indtil samtalen havde han ikke set eller hørt ting, der havde overbevist ham om, at briterne havde sejret, og han bad om detaljer om slaget og om the German ships which we believe have been lost. Dette blev i rapporten opfattet som anti-britisk aktivitet med den begrundelse, at Count MOLTKE was seeking for information which has not been made public and which, presumably, it is the intention of the Admiralty to keep secret. Rapporten beskriver således, at Moltke energisk søgte oplysninger, der kunne imødegå den tyske fortælling. Det var informationer, der kunne være vitale for dansk sikkerhed, og som enhver dansk udsendt i England eller Tyskland måtte søge for at give et bedre grundlag for beslutningstagerne i København. At MI5(g) agenten så det som mistænkeligt, at en diplomat søgte informationer, der supplerede offentliggjorte oplysninger, siger mere om agenten end om ritmesteren. Man skal nok være ansat i en sikkerhedstjeneste for at kunne opfatte det som mistænkeligt, at en udlænding søger argumenter for at kunne viderebringe den tolkning af begivenhederne, som tjenestens regering søger at fremme. Både Stagg og MI5(g)-agenten were most infavourably impressed and conceived great distrust of his motives. 9 At kontraefterretningsmanden kunne have denne opfattelse kan man tro på, men med sit flerårige kendskab til Danmark og den danske sikkerhedspolitiske debat er det usandsynligt, at Stagg ikke forstod Moltkes motiver. Som vi skal se, havde han opholdt sig i København fra 1910 og havde bekendte blandt danske søofficerer. Fra krigens udbrud havde englænderens opgave været at følge diskussionen i den skandinaviske presse som medarbejder i Admiralitetets Efterretningssektion. Han var helt klar over, at den danske sikkerhedspolitiske diskurs drejede sig om, hvorvidt eller hvornår briterne ville gennemføre operationer mod Kielerkanalen eller ind i Østersøen, og, som det senere beskrives, havde han udnyttet denne viden over for den danske flådechef i efteråret Men, som det fremgår af MI5(g)-rapporten, gjorde Stagg intet for at gøre klart for agenten, at Moltke simpelthen måtte søge netop disse oplysninger. I stedet havde Stagg givet Moltke misinformationer, som, hvis ritmesteren, hans gesandt og endelig den danske regering troede på dem, havde potentialet til at øge risikoen for en tysk forbebyggende reaktion og derigennem undergrave Danmarks geostrategiske situation som neutral. Derigennem optrådte Stagg i direkte modsætning til sit lands officielle politiske linje, som var at bevare 9 TNA, FO 371/3361, s [6]

7 Danmark som et ubesat, neutralt land. Hvis rapporten havde beskrevet Staggs oplysninger, var det ikke kun det britiske udenrigsministerium, der ville havde undret sig. Heller ikke hæren og flåden ønskede at undergrave dansk neutralitet. Det kan ikke fastlægges med sikkerhed, om MI5(g)-agenten kun havde observeret mødet, fordi han ikke kunne nok nordisk sprog til at følge samtalen. Det forhold, at rapporten ikke refererer de oplysninger, som englænderen gav for at udløse Moltkes reaktion, tyder dog på, at dette var tilfældet. Agenten var derfor helt afhængig af Staggs beskrivelse af samtalen. Hvad var Staggs motiv til at misinformere Moltke så dramatisk, som han gjorde? Hvis ham rent faktisk troede, at Moltke var tysk spion, der ville sende fejlinformationen videre til Berlin, ville det ikke bidrage til oplysningernes troværdighed, at de kom fra direkte fra en britisk efterretningsofficer. Så ville en mere indirekte vej have været bedre. Stagg kunne næppe heller vide, at den danske gesandt ville forstærke og troværdiggøre Stagg s historie, som han gjorde. Derfor er den mest sandsynlige forklaring, at Stagg optrådte, så at han kunne forstærke MI5(g)s mistanke til Moltke, så Admiralitets efterretningstjeneste kunne få sendt ritmesteren ud af England. Dvs., at det først og fremmest var en lille teaterforestilling for sikkerhedsagenten med Moltke som en statist, der optrådte, som Stagg vidste, at han ville. I den danske parallel til de krigsførendes granatkriser i begyndelsen af 1915 havde den danske hær og dens stærke politiske støtte, Kong Christian X, erkendt, at de meget små lagre af artilleri- og håndvåbenammunition var en kritisk svaghed i forberedelserne til landets forsvar. Det betød, at den radikale regering i løbet af sommeren fik presset kongen til at acceptere en betydelig reduktion af Sikringsstyrkerne mod at Danmark sendte repræsentanter til udlandet. De skulle skaffe manglende ammunition og våben samt materialer til hjemlig produktion ved Ammuntionsarsenalet og Hærens Tekniske Korps (HtK) s andre værksteder. Ritmester Moltke, der allerede havde vist sine evner som indkøbsagent, blev sendt til London. Hans hovedopgave var at købe de materialer og halvfabrikata, der skulle anvendes til HtKs produktion af den ammunition, som var nødvendig, hvis hærens forsvarsindsats skulle være mere end rent symbolsk. Derudover skulle han sikre, at de indkøbte varer kunne få licens fra de britiske myndigheder til at sejle igennem blokaden. Samtidig med, at Moltke blev sendt til England, blev vicedirektør Viggo Falgren-Schäfer og kaptajn Gunnar Petersen sent til USA af korpset for at gennemføre indkøb dér. De arbejdede fra Det Danske Konsulat i New York. Det var indlysende, at det ville være lettere at skaffe materialer, der var nødvendige for hærens produktion, i det neutral Amerika end i det krigsførende Storbritannien, men også indkøb her kunne først nå Danmark igennem blokaden, når der var skaffet tilladelse fra blokademyndighederne i London. FREDERIK MOLTKE, HANS OPGAVE OG FØRSTE MÅNEDER I LONDON [7]

8 luftsportspionerer. HtK var ansvarlige for alle hærens våben, men focus var i de år stadig på artillerimateriel, herunder støttemateriel som observationsballoner, hvor Moltke nu var hærens ekspert. Han havde været stiftende medlem, da man etablerede Dansk Aeronautisk Selskab i 1909, erhvervede ballonskippercertificat det følgende år og skrev artikler om militær brug af balloner til Militært Tidsskrift. I 1912 havde Moltke været en drivende kraft bag indsamlingen af frivillige bidrag til indkøb af den første observationsballon til Københavns Fæstning. En sådan ballon skulle anvendes ved forsvaret af fæstningen mod angreb eller ved belejring. Det er usandsynligt at Stagg ikke havde mødt eller i hvert fald hørt om Moltke under sit ophold fra 1910 i det daværende meget lille København. Ballonpioneren Frederik Moltke, med sin ballon Danmark før krigen. (foto fra barnebarnet Henrik Moltkes samling) Moltke havde arbejdet for HtK siden krigens start. Han var sandsynligvis afgivet fra Gardehusarregimentet til korpset, fordi han var en af landets [8]

9 observationsballoner, hvor han to år tidligere havde købt den første ballon til København. HtK ønskede at indkøbe endnu to ballonhylstre og støttemateriel for at etablere en egentlig ballonpark til fæstningen. Moltke opnåede hurtigt en aftale med Riedinger om hylstrene. Danmark skulle levere råmaterialer svarende til, hvad der blev anvendt i produktionen. Efter, at de tyske myndigheder havde givet formel eksporttilladelse, nåede ballonmateriellet København i oktober. Da havde Moltke allerede indledt sin mere generelle indkøbsvirksomhed i England juli 1915 informerede grev Castenskiold det britiske udenrigsmnisterium om, at Moltke ville ankomme til England med skib tidligt i august to pay a visit to this country in order to try to obtain export licenses for certain articles to the Danish Army. Efter 4. august at have indhentet Home Office s (Indenrigsministeriets) godkendelse, gav udenrigsministeriet sin indrejsetilladelse den 7. august. 14. august informerede den britiske gesandt i København London om, at greven ville forlade København næste dag, den 15. August, og ankomme til England et par dage senere. 11 En Parseval observationsballon. Frederik Moltke købte én fra A. Riedinger i 1913 med frivillige bidrag o gen andeni 1915 som HtKs indkøbsofficer. (foto fra barnebarnet Henrik Moltkes samling) Moltke demonstrerede tidligt sine evner som indkøbsagent. I foråret 1915 havde han i Tyskland ved besøg hos forskellige producenter undersøgt mulighederne for at købe, hvad hæren og korpset havde behov for. Herunder kontaktede han også August Riedinger Ballonfabrik i Augsburg, den største tyske producent af 10 RA. Chefen for Hæren. Hærens Tekniske Korps, A. Material, Gen.major Nørresø , Pk. 1, 2. Ballonhylstre ingen dato; A. Riedinger Ballonfabrik, Augsburg fra til Hochwohlgeboren Herrn Rittmeister Graf Moltke, Kopenhagen; Afskrift af Chiffertelegram fra Gesandtskabet i Berlin fra ; Rapport om Moltke s besøg til Soemmerda: Til Hærens Laboratorium fra ; T.A. Poulsen: Hærens ballonpark, Dansk Flyvnings Historie (Copenhagen 1936), s. 39, TNA. FO 383/85, (Danish Legation) fra til The Secretary of State, Foreign Office; Home Office, No fra to The Under Secretary of State, Foreign Office; Foreign Office, No /15, Immediate, fra til the Danish Minister; FO 382/70, Henry Crfrater Lowther fra til the honourable Edward Grey.. [9]

10 De danske myndigheder havde siden foråret uden succes søgt at købe militær udrustning i England. I april havde det britiske udenrigsministerium informeret gesandten i København, Sir Henry Lowther, om, at industrien havde problemer med at dække den britiske hærs behov, for slet ikke at tale om neutrale. I maj informerede Lowther London om, at den danske reaktion havde været at sende dn pensionerede generalmajor Albert Arendrup til England med en omfattende indkøbsliste, som omfattede afstandsmålere, kikkerter, forskellige kemikalier og maskiner til ammunitionsproduktion. Arendrup synes dog ikke at have opnået resultater, og derefter skete intet, før Moltke med sin ankomst i slutningen af august tilførte indkøbsopgaven sin kombination af energi og socialt talent August bemærkede kontrabandeafdelingen i det britiske udenrigsministerium, at a certain Count Moltke havde taget kontakt for at købe ammunition. Afdelingen skrev også, at der var politiske problemer knyttet til at efterkomme de danske ønsker, fordi the French have asked us not to facilitate such supplies at the moment, in view of certain intrigues of their own. Den 2. september bad grev Castenskiold det britiske udenrigsministerium om at få angivet en kontaktperson for Moltke, men da gesandten gentog sit ønske noterede sagsbehandleren i udenrigsministeriet, at Moltke allerede selv havde opnået kontakt med Admiralitetet. Oplysningen refererer sandsynligvis til Stagg og understreger formodningen om, at de to havde mødt hinanden i København 12 RA. Chefen for Hæren. Hærens Tekniske Korps, A. Material, Gen.major Nørresø , Pk. 1, includes all key documents in relation to the purchasing missions. Intet er vedlagt til direktivet til Arendrup: Afskrift fra Kjære Herr General (med en indkøbsliste). før krigen. Den 23. september kunne den britiske udenrigsminister meddele Castenskiold, at Moltke nu havde fået kontakt med alle de britiske myndigheder, der var relevante for hans arbejde. 13 Indkøbsindsatsen var nu blevet endnu mere indenrigspolitisk relevant for den danske radikale regering, end den havde været i sommeren. Fra september til november 1915 blev regeringen åbent kritiseret af oppositionen fra Venstre og De Konservative for at forsømme Danmarks forsvar, og forsvarsministeren, Peter Munch, måtte give indrømmelser. Den erklæret anti-militære Munch havde ved sin tiltrædelse i sommeren 1913 lovet Christian X at forvalte forsvarslovene loyalt, og havde som nævnt fået kongen til at reducere Sikringsstyrken mod et løfte om at forsøge at afhjælpe hærens svagheder. Presset gjorde nu, at forsvarsministeren for det første godkendte anlæggelsen af Tunestillingen, der kunne sikre, at styrkerne i den sjællandske provins nåede tilbage til fæstningen ved en tysk landsætning og senere eventuelt reducerede muligheden af landsat belejringsskyts bombardement af hovedstaden. Forsvarsministeren gav også fæstningens artillerichef, dvs. Generalinspektøren for Artilleriet, bemyndigelse til at forsøge at skaffe moderne tungt skyts fra udlandet til fæstningens artilleripart. 13 TNA. FO 382/70, War Office, No. 0158/256 fra til The Under Secretary of State, Foreign Office; Foreign Office, No /15, Confidential Cypher telegram No. 128 fra til Sir H. Lowther; Cypher, Sir H. Lowther, No. 500, Confidential fra ; The Under Secretary of State, Foreign Office, fra to the Director of Military Operations; Contraband Dept. E.P. fra til (War Dept.); (Danish Minister) fra til the Secretary of State for Foreign Affairs; Danish Minister) fra to the Secretary of State for Foreign Affairs; note af S.G. fra ; No fra ; Sir Edward Grey fra til the Danish Minister. [10]

11 Generaltøjmesteren, generalmajor Martin Nielsen Nørresø, chefen for HtK, Moltkes arbejdsgiver, fik grønt lys til at afhjælpe andre materiel, udrustnings og ammunitionsmangler ved import og egenproduktion. 14 Mulighederne for at afhjælpe manglerne afhang helt af arbejdsevne og effektivitet hos indkøbsfolkene i USA og England, og Frederik Moltkes energi, sociale profil og det forhold, at også indkøb fra Amerika skulle hjælpes igennem den britiske blokade, gjorde ham til nøglepersonen. 20. juni 1916, en uge efter frokostmødet og Moltkes afrejse fra London, beskrev Nørresø i en skrivelse til krigsministeriet Moltkes 11 måneders indsats i England således: Ritmesteren har vist en ganske ualmindelig Dygtighed i Retning af at gøre Anskaffelse af Materialer, fremskaffe Udførselstilladelser og besørge Forsendelsen, Assurance m.m., og Korpset betænker sig ikke paa at erklære ham for at være ganske uerstattelig under de nuværende Forhold Trangen er stedse stigende, og da Ritmesteren lige til den Dag I Dag har vist sig at kunne skaffe Udførselstilladelser for næsten alt, hvad der har været Tale om, vilde det være til stor Skade for Hærens (og tildels ogsaa Flaadens) Forsyning med absolut nødvendige Genstande, hvis disse efter Omstændighederne gunstige Forhold ikke fra dansk Side af yderste Evne søges opretholdt. Nørresø foreslog, at man søgte Moltkes stilling konsolideret og styrket, og henstillede, at man knyttede ham knyttet til gesandtskabet som militærattaché 15 Generalen gik således ud fra, at Krigsminister Munch som han selv helhjertet søgte at afhjælpe hærens mangler. For at underbygge sin vurdering af behovet for Moltkes fortsatte tilstedeværelse i England vedlagde generalmajoren en liste over de varer, var blevet sendt igennem blokaden til Hæren og Flåden siden 1. januar Nørresø sluttede med at understrege, at: 14 Michael Hesselholt Clemmesen, Tunestillingen. Indenrigspolitisk middel og militær beskæftigelse, Henriette Buus (ed.); Første Verdenskrig ved Tunestillingen. Forsvarsvilje og hverdagsliv, (Greve 2010), s ; Anders Osvald Thorkilsen, Fra fem høns til én forsinket og forpjusket fjer. Tungt artilleri som lokkemad i P. Punchs kontrol med hæren, Michael H. Clemmesen og Anders Osvald Thorkilsen (eds.), Mod fornyelsen af København forsvar , (Copenhagen 2009), s RA. Chefen for Hæren. Hærens Tekniske Korps, A. Material, Gen.major Nørresø , Pk. 1, Nørresø, Fortroligt, nr af til Krigsministeriet. [11]

12 kobberplade, signalfløjter til officerer, carborundum-flager, trotyl, kamera til luftfotografering, blår til våbenrengøring, uniformsklæde, sværd til officerer og underofficerer, kobbertråd til dynamoer, bismut, antimon, smeltedigler til våbenproduktion, Farmanfly, hjul til industrielle kværne, muleposer, vaseline, m.m. Listen er medtaget for at vise, at MI5(g)s påstand om, at Moltke ikke lavede det arbejde, han var udsendt for at gøre, er absurd. Han rapporterede konstant om sine indkøb og deres status på vej hjem. Hvis han fandt ud af, at et produkt, som hæren ønskede, fandtes i USA, men ikke i Storbritannien, sendte han melding hjem, så Petersen i New York kunne få indkøbsopgaven. Moltke s begejstrede chef, Generaltøjmesteren, generalmajor Martin Nørresø i (Rigsarkivet) HtKs arkiv for perioden dokumenterer entydigt, at Nørresø opfattelse af Moltke er velbegrundet. Ritmesteren var utroligt flittig, proaktiv, stædig og administrativ effektiv fra det tidspunkt, hvor han ankom til London. Han fandt maskiner til produktion af fodtøj og ammunition, tinplader til produktion af håndgranater, patroner til jagtgeværer, soda, nickel, nikkelsalt, zinkplade, aluminium, Parallelt med det hektiske indkøbsarbejde og ansøgningerne om tilladelse til transit til Danmark igennem blokaden optrådte Moltke, som om han faktisk var militærattaché, og skrev hjem om alt, som han fandt, var relevant for myndighederne i København. Han skrev om de nye stålhjelme, som nu kom i brug på Vestfronten, og vedlagde en tegning, som han havde modtaget fra den belgiske militærattaché i byen. Støttet af avisudklip rapporterede han om debatten om værnepligt, om den britiske opfattelse af krigslykken og situationen. Han sendte en beskrivelse af, hvordan franskmændene organiserede deres feltmæssige automobilværksteder samt om, hvad de britiske aviser skrev om de tyske observationsballoner, som han jo havde skaffet til den danske hær. Han sendte nyheder om den russiske sommeroffensiv, om hvordan søm kunne [12]

13 forstærke støvlesåler, om den franske ammunitionsproduktion samt om udgivelsen af Times History of the War. 16 Moltke søgte og fandt også andre veje til at støtte udviklingen af forsvaret af hjemlandet og dets hovedstad. Kort tid efter hans ankomst blev London angrebet af luftskibe fra den tyske hær og flåde, og han forstod, at hans observationer og analyse kunne hjælpe under udviklingen af artilleriluftforsvaret af København mod en tilsvarende trussel. 17 Efter at have udviklet luftskibene og deres taktik I forlængelse af angreb på de engelske kystområder i første halvdel af 1915, rettede de tyske luftskibsstyrker fra august deres angreb mod London. I begyndelsen af september lykkedes det endeligt tyskerne at nå byen, 7. september kastede et hærluftskib sine bomber mod byen og natten efter nåede også flådens Zeppeliner L. 13 frem. Det næste effektive angreb gennemførtes af flådens L.14 den 13. oktober efter en anflyvning fra vest. 18 Moltke havde været i London under angrebene og observeret begivenhederne den 7. september og 13. oktober tæt på. 16 RA. Chefen for Hæren. Hærens Tekniske Korps, C. Kopibøger, kommissioner & udland, , pk. 2; C. Indgående skrivelser fra Krigsministeriet, , pk Michael H. Clemmesen, Overdækningen af fæstningen mod den nye trussel. Opbygningen af Københavns luftforsvar , Michael H. Clemmesen & Anders Osvald Thorkilsen, Mod fornyelsen af Københavns forsvar , (Copenhagen 2009), s Joseph Morris, The German Air Raids on Great Britain , (London 1925), s.53-63; Douglas H. Robinson, The Zeppelin in Combat. A History of the German Naval Airship Division, , (Atglen (PA) 1994), s Hvad Moltke oplevede den 13. oktober 1915: L.15 bombardementet af London. (Fotos fra Robinson, The Zeppelin in Combat, samt fra Osprey-bogen: London om bombeskaden ved hjørnet at Exeter Street og Wellington Street.) [13]

14 Moltke advarede efter det første angreb Om, at da luftskibene kunne medføre betydelig større Mængder af Sprængstoffer, kan jeg ikke se andet, end at Faren for et Luftskibsangreb paa vor Hovedstad under en eventuel krigerisk Forvikling er af en saa alvorlig Natur, at der hurtigst muligt maa gøres Skridt for at afværge den. Han fulgte sagen op med et udklip fra The Times om debatten i Underhuset efter angrebet og informerede København om, at admiral Sir Percy Scott var blevet udpeget som chef for Londons luftforsvar. Scott, der var artillerispecialist, var blevet pensioneret før krigen, men han blev 11. september valgt af marineministeren, Arthur Balfour, til den nye opgave. Ifølge Moltke havde Scott anmodet om tildeling af franske instruktører for at forbedre effektiviteten af de britiske luftforsvarspiloter. En af forsikringsselskabet Lloyds direktører havde fortalt Moltke, at skaden fra angrebet oversteg 1½-2 million. 19 at årsagen var den Fare, der truer fra de nedfaldende Granater. Han vurderede, at zeppelineren var 500 meter fra ham i meters højde. Granaterne sprang højt over luftskibet. Derefter havde han inspiceret effekten af bombardementet, herunder skaden på Lyceum-theatret. Han havde været sammen med den amerikanske diplomat, og deres identitetskort hjalp dem gennem politiafspærringerne. I sin rapport beskrev han omhyggeligt virkningen af bomben, der havde ramt foran teatret. Moltke beskrev angrebet den 13. oktober i en rapport skrevet dagen efter, et dokument, der i øvrigt omhandlede indkøb af ting til den danske militære produktion fra amerikanske firmaer. Ritmesteren havde spist aftensmad i St. James Club sammen med en Amerikansk diplomat og en direktør fra Great Eastern Railway, da luftforsvarskanonen i Green Park lige over for klubben var begyndt at skyde. Jernbanedirektøren var et nyttigt bekendtskab, da hans Selskab i Reglen bliver underrettet, naar der ventes Zeppelinangreb. Angrebet startede kl og varede et kvarter. Antiballonkanonerne - den i parken og en anden på Admiralitetsbygningen - affyrede kun ganske få skud. Moltke vurderede, 19 RA. Chefen for Hæren. Hærens Tekniske Korps, C. Kopibøger, kommissioner & udland, , Pk. 2, Fragment synlig på: HtK af til Hr, Ritmester F. Greve Moltke, Danish Legation, London; den efterfølgende rapport om Luftskibsangrebet på London er synlig på kopibogen s. 140 over note fra [14]

15 På dagen efter angrebet havde Moltke haft et møde med admiral Scott. Det var åbenbart hans andet møde med Sir Percy, da han skrev, at admiralens tidligere stedfortræder, commander Frederick Halahan, var blevet afløst af kommandør L.S. Stansfeld. Moltkes vurdering af årsagen til kanonernes tøvende skydning havde været korrekt. Scott bedømte, at den ammunition, der nu var til rådighed for luftforsvarets få kanoner, var farligere for befolkningen end for luftskibene. Stansfeld fortalte Moltke, at angrebet var blevet gennemført med tre luftskibe. Et af disse havde nået det centrale London og et andet havde angrebet Det Kongelige Arsenal i Woollwich, men kun forvoldt lille skade. London-angrebet havde anvendt baåe spræng- og brandbomber og havde dræbt 32 mennesker. I øvrigt bedømte Scott, at problemet med at ramme zeppelinerne skyldtes artilleriofficerernes vanskelighed med at bestemme luftskibenes flyvehøjde. 20 Admiral Sir Percy Scott, som gav Frederik Moltke adgang til sine problemer og udviklingen af planerne for Londons luftforsvar (Foto: Rogers, The New York Times Current History: The European War (April June 1915). Volume 3) 20 RA, Chefen for Hæren. Hærens tekniske Korps, Konstruktionsafdelingen, , A. Indgående skrivelser, Flyvemateriel, Antiballonskyts , Ritmester F. Greve Moltke ved Gardehusarregimentet p.t. London, Fortroligt, fra til Hærens tekniske Korps; A. Materiale, Gen. major Nørresø, , Pk.1, Kontorchef Kruse meddeles Telegram fra Gesandten i Washington fra med tilbud; Forsvarsministeren. Tilbud antages paa: fra [15]

16 dette tidspunkt var at købe 30 millioner 8 mm patroner fra Maxim Munition Corporation, men han indkøbte også kemikalier, metal, m.m. til den hjemlige ammunitionsproduktion. Sent i november 1915 bad HtK formelt Moltke om at skaffe transittilladelser for de amerikanske indkøb. Moltkes kort over den centrale London med de L.15 bombenedslag han så 13. October. Var vedlagt den rapport han skrev for at inspirere arbejdet med at udbygge et luftforsvar af København mod tysk luftbombardement. (Rigsarkivet) Parallelt med, at han studerede luftforsvarsproblemer og andre forhold af interesse for dansk forsvar, var Moltkes hovedaktivitet altid at finde, bestille og få sendt, hvad den danske hær havde behov for, enten direkte i Storbritannien eller i samarbejde med Gunnar Petersen i Amerika. Petersens væsentligste opgave på Godset havde været klar til afsejling fra tidligt oktober, og som allerede nævnt var Munch i løbet af efteråret blevet gjort selvinteresseret i at blive set som positiv støtte til at afhjælpe hærens mangler. Ministeren havde således den 9. oktober godkendt det omfattende køb. Når lasterne nåede Danmark, ville det være muligt at indlede produktionen af den manglende håndvåben- og artilleriproduktion. Derfor ansøgte Moltke de britiske myndigheder om tilladelse til at sende en meget stor mængde metaller til ammunitionsproduktionen samt to sæt af dele til fly (gyromotor, propel, omdrejningstæller) fra Amerika igennem blokaden Lasten omfattede 80 tons messing til ammunition til håndvåben og 42 tons messing til feltartilleriammunition, 20 tons fænghætter, 6 tons antimonbarrer, 65 tons blybarrer, 60 tons blykabler samt 25 tons gulmetal -barrer (specialmessing til maskindele). 21 For at forstå det efterfølgende forløb må man forstå, at de britiske blokademyndigheder måtte opfatte det som afgørende at hindre, at denne kontrabandelastendte hos fjenden, dvs. at tilladelsen måtte bygges på en ubetinget tillid til både Moltke og de danske myndigheder. 21 RA. Chefen for Hæren. Hærens Tekniske Korps, C. Kopibøger, kommissioner & udland, , Pk. 2,, HtK fra 21? to Hr. Ritmester F. Greve Moltke, Danish Legation, London Kaptain Gunnar Petersen i Amerika ; HtK fra to Hr. Kaptajn Gunnar Petersen, Kompagnichef ved 23 Batallion, Danisk Consulate, New York; Materielkontoret af til Konstruktionskontoret; HtK fra til Hr. Kaptajn C. G. Petersen, Kompagnichef ved 23 Batallion, Danish legation, New York. [16]

17 Den person, som Moltke kontaktede i Udenrigsministeriets Kontrabandeafdeling for at opnå godkendelsen af transitten fra USA, var Richard M. Turner. Det var ham, der skulle hjælpe danskeren med at få lasten igennem blokaden. Som vi skal se efterfølgende, arbejdede Turner normalt i handelsafdelingen i den britiske legation i København. Han var kun i London i forbindelse med en undersøgelse af hans embedsførelse efter voldsomme anklager fra Stagg for ikke effektivt at have hindret import til Danmark, der skete med henblik på transit til Tyskland. Den britiske kontrabandekomité, der koordinerede de forskellige myndigheders blokadeindsats, fandt Moltkes indstilling helt uacceptabelt irregulær og refererede sagen til den britiske gesandt i København, da it has hitherto been understood that Count Moltke was only acting for purchase in this country, and we were not aware that he was also making purchases in America. Briterne forstod åbenbart ikke, at Moltke ikke havde foretaget indkøb i USA, men kun støttede indkøbsdelegationen i USA efter instruks fra de danske myndigheder. Moltke havde fået at vide, at den britiske gesandt havde været inddraget. Komitéen fandt, at den danske regering som et minimum skulle have kontaktet den britiske regering gennem sin akkrediterede repræsentant, dvs. grev Castenskiold. 22 FRANK STAGG OG MONTAGUE CONSETT FRA 1910 INDTIL EFTERÅRET 1915 Frank Noel Stagg blev født i 1884 og startede som kadet i Royal Navy som 15-årig i vinteren I forår og sommer 1910 gennemgik han en grundlæggende uddannelse i dansk. Han var herefter i Danmark, Han bad i januar 1911 om at måtte forblive i landet, hvor han i april samme år tog eksamen som tolk i dansk. I marts 1912 ansøgte han om sin afsked af private grunde. To måneder senere forlod han aktiv tjeneste og blev reserveofficer. I første omgang havde flåden søgt om at få refunderet de 115, som danskuddannelsen havde kostet, men senere opgav man sit krav, 23 sandsynligvis fordi Stagg fortsatte i reserven, så hans kompetencer ville være til rådighed i en krig. Den tyske flåde noterede sig, at Stagg begyndte at besøge danske havne under sit ophold i Danmark, efter tyskernes opfattelse sandsynligvis for at bedømme deres anvendelighed som torpedobådsbaser. Samtidig vurderede tyskerne, at han var for ung til at have en rolle i operativ planlægning. 24 Indtil midten af 1912 havde Danmark været marineattachéen i Berlins ansvar, men i juli det år blev attachéstrukturen ændret, således at Danmark og de to andre Nordiske Lande blev dækket af samme marineattaché. Efter en kort forberedelsestjeneste i Admiralitets efterretningssektion ankom kommandør Montagu William Warcop Peter Consett i slutningen af juli 1912 til Stockholm som 22 TNA. FO 382/286, Count F. Moltke fra to Richard M. Turner, Esq., Contraband Department, Foreign Office; Communicated by Mr Wallace ; Goods for the Danish Government from U.S ; Cypher telegram to Sir H. Lowther, Foreign Office, No. 1454, fra TNA, ADM 193/143/592, Frank Noel Staggs stamblad. 24 Bundesarchiv, Militärarchiv (BAMA), RM/5/1614. A IV, Berlin , Zum Immediatvortrag. O-Befehle 1912, Richtlinien für Verhalten unseres Seekriegsführung Dänemark gegenüber. [17]

18 den første officer i den nye stilling. 25 Fra krigens start valgte han at flytte fra Stockholm til Kristiania og herfra lede flådens efterretningsvirksomhed, der snart specielt blev rettet mod alle tre værtslandes handelsaktiviteter med det formål at kunne gøre blokaden effektiv. I sommeren 1913 mødte Consett Frank Stagg i København. Marineattachéen kendte ikke årsagen til, at Stagg matte forlade flåden, men at the present time he appears to be very intelligent and steady. Han kendte mange dele af Danmark, talte dansk, så mere dansk end engelsk ud og havde forbindelse med flere danske søofficerer. Staggs krigstidsfunktion var minestrygning, men Consett anbefalede, at flådens efterretningstjeneste ved en tysk-britisk konflikt anvendte ham i tilknytning til Danmark. 26 Det skete dog ikke straks. I krigens første par måneder blev han anvendt i minestrygningsindsatsen ved Humber, nu som Lieutenant Commander. Midt i oktober 1914 flyttedes han dog til tjeneste i Admiralitetets Efterretningssektion. Det skete kun to dage efter, at sektionen var blevet overtaget af den energiske kommandør William Reginald Hall, der var leder af Admiralitetes efterretningsvirksomhed i resten af krigen TNA, ADM 196/89/107, ADM 196/43/179, Montague Consett 26 Naval Historical Branch, Portsmouth (NHB), Consett-Hall Correspondance, Box 2, Naval Attaché, Stockholm Denmark N.A. R.S.17/13 af til D.I.D. 27 TNA, ADM 193/143/592, Frank Noel Staggs stamblad.; (fra ) 28 NHB, Consett-Hall Correspondance, Box 1, Bl.a. Copy of telegram sent to Mr. Findlay, Christiania, October 6, 1914; For MI1(c) in Denmark, see: Keith Jeffery, The History of the Secret Intelligence Service , (London 2010) pp. 55, 87-89, 95, 97. Michael Smith: Indtil etablering af en national efterretningstjeneste i 1909, havde militær efterretningstjeneste i udlandet været de to værns ansvar, og for Royal Navys vedkommende var indhentningen dels marineattachéernes ansvar, dels blev den foretaget af det net af vicekonsuler, Storbritannien opretholdt i havnebyer. Man modtog også indberetninger fra de honorære konsuler, men hvis havnen fik væsentlig strategisk betydning, eller hvis efterretningsarbejdet også var rettet mod det pågældende land, var det nødvendigt at bygge på udsendte vicekonsuler. Med etableringen af den egentlige, hemmelige, efterretningstjeneste, Secret Service (MI1(c)) blev dette netværk suppleret med et netværk af agenter, men korrespondancen mellem Consett og flådens efterretningsdirektør viser klart, at der blev opretholdt et tæt samarbejde, således kanaliseredes en del af kontakten til de hemmelige agenter via Consett. Han arbejdede tæt sammen med tjenestens repræsentanter i de tre værtslande, han modtog deres agenters løn fra England og i situationer accepterede tjenesten, at en af dens ledere i en periode arbejdede under hans kommando. 28 Dette skete på trods af, at forbindelsen mellem flådens efterretningstjeneste i januar 1915 blev formelt afbrudt. Consett var dog fortrøstningsfuld, dels fordi han havde fået opbygget sit netværk af vicekonsuler og andre kilder, dels fordi han havde et godt forhold til tjenestens nye lokale leder, hærofficeren Richard Carlyle Six. A History of Britain s Secret Intelligence Service, (London 2010), pp. 5-17, 20-36, NHB, Consett-Hall Correspondance, Box 1, Bl.a. Copy of telegram sent to Mr. Findlay, Christiania, October 6, 1914; For MI1(c) in Denmark, see: Keith Jeffery, The History of the Secret Intelligence Service , (London 2010) pp. 55, 87-89, 95, 97. Michael Smith: Six. A History of Britain s Secret Intelligence Service, (London 2010), pp. 5-17, 20-36, [18]

19 Holme. Consett havde i februar bidraget til, at Holme blev givet dokumentation for, at han var kasseret fra aktiv tjeneste af helbredsgrunde.det eneste Consett håbede på, at Secret Service s chef ikke ville flood the place with a lot of undesirables, som ville skabe problemer for marineattachéens indsats. 29 Da krigen brød ud, bad Consett forgæves om at få udstationeret Stagg som sin permanente repræsentant i Danmark. I oktober 1914 blev Stagg som nævnt flyttet til Admiralitetets Efterretningsafdeling, men marineattachéen fik nu at vide, at man ikke kunne undvære den dansklæsende officer i flådens krigsstab, hvor han var blevet beskæftiget med at lede efter relevante nyheder i de skandinaviske aviser. I november skrev Consett til Stagg, at dette arbejde i stor udstrækning var unødvendigt, fordi kontrol af den lokale presse allerede skete i de britiske legationer i landene. I begyndelsen af marts 1915 kunne Consett meddele William Hall, at han ikke længere havde behov for Stagg i Danmark. En placering af Stagg her ville ikke alene blive set af tyskerne som en bevidst provokation skabt af Consett, den var nu også helt unødvendig. Marineattachéen havde opnået en privilegeret status blandt attachéerne i Danmark, idet direktøren for Marineministeriet, kommandør Jøhnke, og hans hjælper kaptajn Rechnitzer, altid forsynede englænderen med alle relevante efterretninger under besøg i København. Det blev først i oktober 29 NHB, Consett-Hall Correspondance, Box 2, Consett,Christiania, Secret af , Dear Hall ; Consett,Christiania, Secret af , Dear Hall ; Consett, Christiania, Secret, Dear Hall, Captain R. C. Holme, R.G.A. ; Consett, Christiania, , Secret, Dear Hall. 1915, at Consett fik behov for Staggs hjælp i København, og nu var det med henblik på at fremme sin blokadeagenda. 30 For at betale lidt for oplysningerne fra Jøhnke sikrede Consett, at den danske flåde fik de nødvendige kvalitetskul til sine neutralitetsoperationer, på trods af, at legationen har standset leverancen. Som marineattachéen skrev til Admiralitetet 23. maj 1916: You can quite understand that when one is continually trying to get something out of people it is very nice to be able to give something in return. 31 STAGGS BESØG I DANMARK I EFTERÅRET 1915 OG RICHARD TURNER-AFFÆREN I sommeren 1915 havde Consett indhentet så mange oplysninger om sine tre værtlandes eksport til Tyskland, at han indledte, hvad det britiske udenrigsministerium opfattede som fanatisk korstog mod, at denne ekport fortsatte uhindret. Hans indsats blev rettet mod de nordiske landes ledende erhvervsmænd, i Danmark ikke mindst mod H.N. Andersen. Netop ØKs grundlægger tjente efter britens opfattelse massivt på tingenes tilstand, og 30 NHB, Consett-Hall Correspondance, Box 2, Consett (British Legation Christiania) til My dear Stagg, Private+Personal fra ; Consett, British Legation, Christiansen; British Legation, fra til Dear Hall; Consett, British Legation, Secret fra til My dear Hall. 31 NHB, Consett-Hall Correspondance, Box 1, Tekst over Consett P.S. May 23 rd til Hall og D.I.D.s påtegning af med anbefalingen af, at den danske flådes behov på 2000 tons walisiske kul dækkes. [19]

20 gennem sin adgang til Europas kronede hoveder undergravede han blokadens effektivitet og forlængede krigen. Efter Consetts opfattelse lykkedes det de nordiske lande at videresælge varer til Tyskland, der var importeret til eget brug, på grund af slap og ukritisk forvaltning af blokaden i de britiske delegationers handelsafdelinger. Men Consett gik langt videre i sin kritik af sine værtslandes erhvervspolitik. Han påpegede, at det var britiske kul samt foderstoffer og brændstofolie, der nærede den omfattende forøgelse af eksporten af kød og levende dyr, fisk og industrivarer til Tyskland. Så tidligt som 7. juli 1915 var han nået frem til at anbefale, at London anvendte kulleverancer som pressionsmiddel, udnyttende, at Tyskland ikke alene ikke kunne afløse leverancerne fra Storbritannien, de kul, som tyskerne kunne levere, varkul af lav kvalitet. Medens kun ¼ af den danske fødevareeksport gik til Tyskland I 1913 var der nu tale om ¾ af denne eksport. Consett ville rationere eksporten til de nordiske lande så hårdt, at de kun fik mulighed for at producere til eget forbrug NHB, Consett-Hall Correspondance: Dette er det centrale emne I langt hovedparten af korrespondancen mellem attachéen og efterretningschefen i hele perioden fra sommeren 1915 til sommeren 1917, hvor Consetts fanatisme og voldsomme ordbrug gør, at han afløses i København. Se som eksempler, Box 1, Memorandum by Naval Attaché concerning the import of coal from Great Britain to Sweden fra ; Element i rapport Consett til Hall af , Supply of Coal to Norwegian State Railways ; British Legation, Christiania fra , British Legation, Copenhagen fra Memorandum by Naval Attaché ; Memorandum by Naval Attaché ; British Legation, Christiania fra , Secret, My dear Hall ; British Legation, Secret, fra I løbet af sommeren 1915 mistede Consett helt tilliden til den britiske handelsdelegation i Københavns evne til at tvinge danskerne til at opgive transit af kontrabandegods til Tyskland. 29. juni og 5. juli rapporterede han til den britiske gesandt i København, Sir Henry Lowther, med kopi til sin efterretningschef, at han 25. juni i Københavns Frihavn så importerede tønder med forskellige typer olie blive lastet på et tysk fragtskib. En af vicekonsulerne havde set noget tilsvarende i de foregående uger. Gesandten svarede 12. juli, efter at have ladet handelsattachéen, Richard Turner, undersøge sagen, at der ikke var sket noget ulovligt. Turners undersøgelse indebar primært, at han indhentede alle de ansvarlige danske myndigheders udtalelser. Danskerne påstod, at tønderne, der blev lastet på det tyske skib, indeholdt tran, ikke olie. Forklaringerne blev 24. juni afvist af Consett. De var ikke forenelige med hans og vicekonsulens observationer. 33 Memorandum The Supply of British Coal to Scandinavia ; British Legation, Christiania, Private & Secret af My dear Hall ; British Legation, Copenhagen, , My Dear Hall ; Box 2, Christiania, April 29 th, 1915, My dear Hall; Norway N.A. R.S. 30/15 til D.I.D. fra ; Norway N.A. 32/15, Secret af til D.I.D; British Legation, Christiania fra Dear Admiral Hall med Consetts afsluttende analyse af sin virksomhed i Danmark. 33 NHB, Consett-Hall Correspondance, Box 2, British Legation, Christiania, Confidential, Denmark, N.A. Report 3/15, 5/15 og 5/15 fra , hhv til Sir H. Lowther H.B.M Minister, Copenhagen; H. Lowther til Captain Consett, RN, Christiania samt bilagene med udtalelser fra involverede danske myndigheder, der påstod at der intet forkert var sket. [20]

Artikel til KHT nr. 1, 2012

Artikel til KHT nr. 1, 2012 Konsuler i Strandvejsvillaer og MI1c s svendestykke. Britisk efterretningsaktivitet i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er så den anden af mine tre biprodukter fra det kommende bogprojekt om

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen

Truslerne. Udgangspunktet. Klargøringen Truslerne Udgangspunktet Klargøringen 1 Truslerne: Kupangreb mod havnen før stormagtskrig, dvs. i fredstid: Blev analyseret i detaljer i begyndelsen af århundredet af premierløjtnant Henri Wenck for et

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915

men jeg var ikke i stand til at trække forbindelsen fra disse til overvejelser og beslutning december 1914 til august 1915 Jeg har nu i et antal år beskæftiget mig med Tunestillingens baggrund. Det skete først rimeligt grundigt under forarbejdet til behandlingen af værnene under 1. Verdenskrig i den lille bog The Danish Armed

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Tak for invitationen.

Tak for invitationen. Tak for invitationen. Det er nu anden gang, at jeg er blevet inviteret til at holde et foredrag på grundlag af bogen. Det er en betydelig udfordring at skulle udvælge elementer, så man fik en rimeligt

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE

FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920. samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORTEGNELSE over nogle SØNDERJYSKE KRIGSFANGER hjembragte paa danske Skibe i 1919-1920 samt NAVNEFORTEGNELSE fra forskellige allierede FANGELEJRE FORORD Efter Udarbejdelsen af de spredte Glimt omkring

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Hærens dominerende grundopfattelse under kampagnen : Felthærens muligheder generelt efter 1864 erfaringen: Underlegen i mobil kamp

Hærens dominerende grundopfattelse under kampagnen : Felthærens muligheder generelt efter 1864 erfaringen: Underlegen i mobil kamp HOVEDPUNKTERNE Hærens grundopfattelse under kampagnen i 1870 1880 erne Flådens oprindelige syn Højres grundopfattelse Venstres grundopfattelse Kühnels variation Kofoed Hansens opfattelse De radikales dominerende

Læs mere

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats.

Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. Historien om fem usædvanlige, meget forskelligt professionelle søofficerers indsats. 1 Viceadmiral Otto Kofoed Hansens strategiske opfattelse var både blevet klarlagt under hans indsats i Forsvarskommissionen

Læs mere

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~

l\jx;. Hændelsesforløb 'm ~ \~ Hændelsesforløb 2001 14. Folketingsbeslutning B37 om bl.a. danske specialoperationsstyrkers deltagelse i Operation december Enduring Freedom i Afghanistan. 2001 2002 9. januar - Tolken var udsendt med

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

Tyske troppebevægelser

Tyske troppebevægelser Opgaveformulering: På baggrund af en analyse af det udleverede materiale ønskes en diskussion af om krisen i dagene op til 22. maj 1938 udløstes af tyske troppebevægelser med henblik på invasion i Tjekkoslovakiet

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan

Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan Krig i mindre skala Dagen før årets Flagdag modtog Livgardens Historiske Samling et diorama i skala 1:6, der forestillede Livgardens indsats på hold 15 i Afghanistan For Eric Lerdrup Bourgois, leder af

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Beretning. udvalgets virksomhed

Beretning. udvalgets virksomhed Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne Alm.del UET - Beretning 1 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2005-06 Beretning afgivet af Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne den 13. september

Læs mere

Det centrale er forløb og erfaringer i sidste halvdel af krigen, dvs. fra sommeren 1916, hvor det tyvende århundredes Europa reelt blev født.

Det centrale er forløb og erfaringer i sidste halvdel af krigen, dvs. fra sommeren 1916, hvor det tyvende århundredes Europa reelt blev født. Det centrale er forløb og erfaringer i sidste halvdel af krigen, dvs. fra sommeren 1916, hvor det tyvende århundredes Europa reelt blev født. De første år af krigen havde givet ødelæggelsen af den foregående

Læs mere

H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1

H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1 Michael H. Clemmesen H.P. Hanssen den danske generalstabs stjerneagent Z i Berlin 1 8 3 2012 Den sønderjyske leder, medlem af den tyske Rigsdag fra 1906, Hans Peter Hanssen. Den danske generalstabs agent

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2015 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2015 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

1. Verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008

Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Regentparret på Odden d. 22. marts 2008 Det var en bidende kold dag med stiv kuling og varsel om sne ( som dog ikke kom). Regentparret havde meldt sin ankomst for at deltage i markeringen for 200-års dagen

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan?

Er de amerikanske kilder blevet fejlciteret i filmen Den hemmelige krig i spørgsmålet om de danske styrkers rolle i Afghanistan? Spørgsmål og svar Her følger svar på en række aktuelle spørgsmål vedrørende dokumentarfilmen Den hemmelige krig efterfulgt af en række spørgsmål og svar vedrørende TV Avisens opfølgende dækning. Spørgsmål

Læs mere

Michael H. Clemmesen, militærhistoriker. Krigen og dens love

Michael H. Clemmesen, militærhistoriker. Krigen og dens love Michael H. Clemmesen, militærhistoriker Krigen og dens love Hovedpunkter Hvad det betyder at være kritisk avislæser igennem 50 år og historiker Krigens Love som et hårdt tilkæmpet valg, der aldrig er eller

Læs mere

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge.

Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. 14538i08 2/18/00 4:31 PM Page 1 Rækkefølgen af faserne i en spilleomgang Nedenfor ses et resumé af faserne i en spilleomgang, som SKAL udføres i nævnte rækkefølge. Forstærkningsfase - 1/3 af de besatte

Læs mere

Jeg er professor N. Magnussen og jeg er fascineret af fysik. Kineserne opfandt krudtet omkring år 250 e. Kr. De brugte det til at producere

Jeg er professor N. Magnussen og jeg er fascineret af fysik. Kineserne opfandt krudtet omkring år 250 e. Kr. De brugte det til at producere TM Jeg er professor N. Magnussen og jeg er fascineret af fysik. Kineserne opfandt krudtet omkring år 250 e. Kr. De brugte det til at producere fyrværkeri og våben til at skræmme deres fjenders heste. Mange,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A209/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 15/04 om visumadministrationen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Tvistløsning i internationalt regi

Tvistløsning i internationalt regi Tvistløsning i internationalt regi København, den 26. maj 2016 2 Tvistløsningsmuligheder Retssagsførelse ved de almindelige domstole Voldgift Mediation 1 3 Forskellige typer af voldgift Ad hoc (baseret

Læs mere

Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory

Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory Where they rest, they rust : Undersøgelse og bevaring af vrag fra WWI og WWII i Nordsøen og Scapa Flow, Orkneyøerne af David Gregory Sea War Museum Jutland (http://www.seawarmuseum.dk/) har netop gennemført

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Headhuntet til job i udlandet:

Headhuntet til job i udlandet: Headhuntet til job i udlandet: Sundt at miste fodfæstet et øjeblik Danskeren Lene Rose Arfelt er Global Head of Regulatory Affairs i den fremadstormende belgiske biotekvirksomhed ThromboGenics. Hun er

Læs mere

Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011

Artikel til KHT nr. 3, 2011: Deadline 3/10 2011 Michael H. Clemmesen Brevduer og fyrtårnsbesøg. Russisk efterretningsaktivitet og interesse i Danmark op mod 1. Verdenskrig. Denne artikel er den første af tre, som Ole Haaber opfordrede mig til at skrive,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14.

til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål K og L fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik den 14. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 260 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 10. januar 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Ane Røddik

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Kilder. Danske arkiver

Kilder. Danske arkiver Kilder Danske arkiver Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC) arkiv - Pakke 24: Sager - Pakke 30: Sager (Beretninger og udsendelser) 1949-1971. - Pakke 41:

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION

FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION FINDINGS FROM THE ELECTION OBSERVATION 5 th of March 2012 I forbindelse med det russiske præsidentvalg d. 04-03-2012 har SILBA udført en begrænset valgobservation i Skt. Petersborg. Procedure Valgobservatørerne

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

kanoner). fjendens position.

kanoner). fjendens position. Præsenteret af: To-kanonen her er en kopi af Garderhøjfortets rigtige To-kanon. Øverste etage er kanonrummet med to kanoner. I den nederste etage drejer man kanonen i den retning, den skal skyde. Den rigtige

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 249 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. januar 2009 Kontor: Det Internationale Kontor

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror

11. september USA under angreb. Fakta. Osama bin Ladens død. Reaktion på angrebene. Krig. Vidste du, at... Krigen mod terror Historiefaget.dk: 11. september 2001 11. september 2001 Den 11. september 2001 udførte 19 terrorister fra gruppen Al-Qaeda et kæmpe terrorangreb på USA. Det blev starten på Vestens krig mod terror. Af

Læs mere

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München

fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München fokus på Tyskland 2. juni 2015 v/ Thomas Jørgensen, ambassaden Berlin & helle Meinertz, konsulatet München Forbundsstaten Tyskland 80,5 mio. indbyggere 16 delstater Hovedstad: Berlin Areal: 357.021

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En

Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Undervisningsbeskrivelse for: 1s En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014.

Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Bilag 6 Interview med MF for Socialdemokraterne og formand for Udenrigspolitisk Nævn Mette Gjerskov i Deadline den 23. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3a38f7

Læs mere

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk

Avisartiklerne kan findes via Infomedia. Eller de kan lånes hos TWP ved henvendelse på mailadressen twp@c.dk Tekster om Irak efter krigens start TEKSTERNE er overvejende kronologisk ordnet. [Annoteringer ved TWP i skarp parentes. Titler, der forklarer indholdet tilstrækkeligt, er ikke annoteret.] Avisartiklerne

Læs mere

Det danske Gesandtskab i Washington

Det danske Gesandtskab i Washington Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie i Det danske Gesandtskab i Washington 1940-1942 Henrik Kauffmann som uafhængig dansk gesandt i USA 1940-1942 og hans politik vedrørende Grønland og de oplagte

Læs mere

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig.

NYHEDSBREV. 01 August Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. NYHEDSBREV Denne måneds nyhedsbrev er fyldt med, hvad der har inspireret os henover sommeren. Det kunne måske også inspirere dig. Lad os starte med Warren Buffet. Take the probability of loss times the

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter

Tilbage i SSSR. St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter Tilbage i SSSR St. Petersburg - Moskva 8 dage / 7 nætter DAG 1.. Ankomst i St. Petersborg. Transfer til hotel. Check-in. DAG 2.. Morgenmad på hotellet. På denne dag vi vil gerne invitere dig til byrundtur.

Læs mere

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere