KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe."

Transkript

1 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede nægtede at udlevere nøgle til klagerne på dispositionsdagen, idet husforsikring ikke var tegnet. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Klagerne havde solgt deres egen ejendom med overtagelse den 1. februar Den 18. januar 2012 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen til en kontantpris på kr. med overtagelsesdag den 1. februar Det er oplyst, at det blev aftalt, at klagerne kunne få dispositionsret over ejendommen den 27. januar 2012, idet ejendommen var fraflyttet. Det fremgik af købsaftalen bl.a.:

2 2 Det fremgik endvidere af købsaftalen, at klagerne var repræsenteret ved advokat, og at klagerne i forbindelse med underskrift af købsaftalen bl.a. havde fået udleveret tilstandsrapport samt tilbud om ejerskifteforsikring og tilbud om husforsikring. Det fremgik af tilbud om tegning af husforsikring, at forsikring kunne tegnes for en årlig præmie på kr. Den 26. januar 2012 skrev indklagede til klagernes advokat for bl.a. at få oplyst, om klagerne havde betalt handelsomkostninger, om klagerne havde tegnet ejerskifteforsikring, og om der var tegnet husforsikring inklusive brandforsikring for ejendommen. Klagernes advokat svarede samme dag, at klagerne havde betalt handelsomkostningerne, og at skødet var underskrevet. Senere samme dag skrev klagerne til klagernes advokat, at der nu var tegnet forsikringer. Det fremgik af forsikringspolicen, at der kun var tale om ejerskifteforsikring, og at klagerne havde valgt at tegne ejerskifteforsikring i et andet selskab end det selskab, som havde givet det tilbud, som klagerne havde modtaget i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen. Indklagede bad senere samme dag klagernes advokat oplyse, hvorvidt der også var tegnet husforsikring for ejendommen. Den 27. januar 2012 om morgenen rykkede indklagede klagernes advokat for nyt om tegning af husforsikring inkl. brandforsikring. Klagernes advokat rykkede herefter klagerne for forsikringstegning, hvortil klagerne kl bl.a. svarede: Jeg har lige talt med Alka de vil sende en mail indenfor et kvarter om at jeg har

3 3 rekvireret et hus forsikring og den er under behandling og vil gælde fra Derfor forventer jeg at få nøglen til huset kl. 12:00 (selv om i ikke har sørget for at få alle nøgler dem må vi få oi næste uge) Indklagede svarede samme dag kl. 11:11 bl.a.: Det lyder godt vil du videre sende mailen til mig så snart du modtager den så vi kan se at der er tegnet brandforsikring. Alka Forsikring skrev samme dag kl til klagerne. Det fremgik af Alka s bl.a.: Jeg kan hermed bekræfte at du har henvendt dig til Alka Forsikring A/S med henblik på at tegne husforsikring pr. 27/1-12. Tilstandsrapporten er på nuværende tidspunkt under behandling hos vores taksator hvor vi evt. kan tage forbehold for punkter nævnt i rapporten. Du vil snarest modtage det endelige tilbud pr. mail med evt. forbehold vedr. vores antagelsesregler. Klagerne sendte Alka Forsikrings svar til indklagede. Den 27. januar 2012 ca. kl mødtes klagerne og indklagedes medarbejder på ejendommen med henblik på overdragelse af ejendommen og aflæsning af forbrugsmålere. Til stede på ejendommen var endvidere en maler, som klagerne havde bedt om at give et tilbud på malerarbejde på ejendommen. Tegning af husforsikring var endnu ikke bekræftet af Alka Forsikring. Indklagedes medarbejder meddelte herefter, at da betingelserne for overdragelse af ejendommen ikke var opfyldt, måtte klagerne vente med at få nøglerne udleveret. Klagerne ville ikke forlade ejendommen, og indklagedes medarbejder kontaktede herefter indklagede, som kom til stede. Da parterne ikke kunne blive enige, blev politiet tilkaldt, og klagerne forlod herefter ejendommen. Det fremgik af politirapporten bl.a.: Genstand: Ejendomsmægler er i konflikt med køber. ANM, der er håndværker frygter, at ejendomsmægleren og køberen kommer op at slås. disp.: Beredskabspatrulje til stedet [ ] Patr. har mæglet mellem parterne og parterne har forladt stedet. Samme dag kl skrev Alka Forsikring til indklagede, at Alka Forsikring håbede på at

4 4 kunne sende den endelige bekræftelse på tegning af husforsikring omkring kl samme eftermiddag. Omkring kl. 15 modtog indklagede police fra Alka Forsikring. Indklagede kørte ud på ejendommen senere på dagen. Da klagerne ikke var til stede på ejendommen, satte indklagede en seddel på døren, om at klagerne kunne hente nøgle hos indklagede. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klagerne med kr. Kravet dækker bl.a. lønkompensation, ekstra udgifter i forbindelse med forsinkelse af levering af hårde hvidevarer samt kompensation for indklagedes chikane. Da den ejendom, som klagerne havde købt, stod tom, ønskede klagerne at overtage ejendommen den 27. januar 2012 under forudsætning af, at der var deponeret, og at skødet var tinglyst. Klagerne deponerede, underskrev skøde, tegnede ejerskifteforsikring samt rekvirerede en husforsikring, som skulle gælde fra den 27. januar På overtagelsesdagen fik klagerne oplyst, at der kunne aflæses vand og el, men at nøglerne først ville blive udleveret den 1. februar 2012, idet husforsikring for ejendommen ikke var trådt i kraft. Klagerne havde oplyst indklagede om, at det var vigtigt for klagerne at få nøgle udleveret. Først på overtagelsesdagen ved 10- tiden ringede indklagede og oplyste, at klagerne ikke kunne få nøglerne udleveret, idet brandforsikringen ikke var trådt i kraft. Klagerne havde bestilt flyttefirma og havde indkøbt hårde hvidevarer til levering den 27. januar 2012, hvilke skulle leveres mellem kl. 12 og 17. Det var en ældre ejendom, hvor der ikke var komfur, køleskab, fryser m.v. Da klagerne havde aflæst målerne, ville klagerne ikke forlade ejendommen, idet klagerne gerne ville modtage hårde hvidevarer og begynde at gøre klar til flytningen dagen efter. Klagerne havde begge taget fri fra arbejde. Indklagedes medarbejder kontaktede telefonisk indklagede, som herefter kom til ejendommen. Indklagede blev vred, da klagerne ikke ville forlade ejendommen. Indklagede brugte skældsord, råbte, hev i den ene klagers tøj og skubbede denne klager. Klagerne havde taget en maler med, som skulle kigge på ejendommen og give et tilbud. Det var denne, som kontaktede politiet. Indklagede oplyste til politiet, at klagerne ikke havde tegnet brandforsikring, som var trådt i kraft, og at hun ikke ville hænge på ejendommen, såfremt den brændte ned.

5 5 Politiet spurgte klagerne, om klagerne ville anmelde indklagede for vold. Det ville klagerne egentlig gerne, men da klagerne skulle hente børn 2 timer senere, havde klagerne ikke tid til at tage på skadestuen og lave rapport. Den ene klager havde ikke fysiske skader, men følte sig chikaneret. Politiet bad klagerne om at forlade ejendommen og komme tilbage, når forsikringen var trådt i kraft, idet politiet ikke kunne udtale sig om, hvilke regler der gjaldt for området. Såvel klagerne, deres advokat, forsikringsselskab, som den ejendomsmægler, som havde solgt klagernes ejendom, vidste alle, at der normalt er en ekspeditionstid på ca. 14 dage til at tegne en husforsikring inkl. brandforsikring, men at sælgers forsikring vil dække i denne periode. Senere på dagen udstedte Alka Forsikring en police på ejendommen, og klagerne skyndte sig at køre til indklagedes kontor, hvor klagerne fik udleveret 1 sæt hoveddørsnøgler af indklagedes medarbejder. Klagerne skulle aflevere deres ejendom den 29. januar Klagerne måtte derfor kassere mad fra fryser og køleskab, da klagerne ikke kunne modtage hårde hvidevarer til ejendommen. Efter endelig overtagelse af ejendommen viste det sig, at ejendommen var angrebet af skimmelsvamp. Klagerne har anmeldt dette forhold til ejerskifte- og husforsikring. Klagerne har en mistanke om, at indklagede vidste eller havde en anelse om, at ejendommen ikke var helt, hvad den blev solgt for at være. Hvorfor ville indklagede ellers nægte at udlevere nøglen på overtagelsesdagen? Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klagerne. Overtagelsesdag var aftalt til 1. februar Da ejendommen imidlertid allerede var fraflyttet af sælger blev det aftalt med klagerne, at klagerne kunne få dispositionsret, når samtlige forhold i henhold til købsaftalens punkt 11 var opfyldt herunder at klagerne skulle have tegnet forsikring for ejendommen. Indklagede havde fri den pågældende dag, hvor klagerne kunne disponere over ejendommen. Derfor var overdragelsen aftalt med indklagedes medarbejder. På dispositionsdagen rykkede indklagedes medarbejder for dokumentation for klagernes tegning af forsikring. Klagerne oplyste, at der ville komme en fra Alka Forsikring. Der kom imidlertid kun en hensigtserklæring. Indklagedes medarbejder kontaktede

6 6 indklagede for at spørge, om det var muligt at udlevere nøglerne. Efter at indklagede havde undersøgt sagen hos Dansk Ejendomsmæglerforening, som oplyste, at forsikring ikke alene skulle være tegnet, men også trådt i kraft, blev det besluttet, at der kunne foretages aflæsning af målere på ejendommen, men at nøglerne til ejendommen først endeligt kunne udleveres, når tegning af forsikring var bragt på plads. Da indklagedes medarbejder ankom til ejendommen for at foretage aflæsning af el og vand, stod der et komfur foran hoveddøren. Indklagedes medarbejder hjalp den ene af klagerne med at bære komfuret ind på ejendommen, mens den anden klager talte i telefon vedrørende forsikringen. Klagerne var meget oprevne over, at de ikke kunne få udleveret nøgler til ejendommen, og at de derfor ikke kunne modtage de bestilte hårde hvidevarer. Indklagedes medarbejder oplyste, at klagernes hårde hvidevarer kunne blive afleveret på ejendommen, og at de så efterfølgende kunne finde ud af noget. Klagerne sagde til indklagedes medarbejder, at de ikke ville forlade ejendommen, og at indklagedes medarbejder kunne kontakte indklagede og fortælle dette, og at indklagede kunne kontakte politiet. Senere på dagen blev indklagede ringet op af sin medarbejder, som oplyste, at den ene klager var voldsomt ophidset, og at klagerne ikke ville forlade ejendommen. Indklagede kørte ud til ejendommen. Da indklagede kom til ejendommen, forsøgte indklagede på ny at forklare klagerne, at de ikke havde opfyldt betingelserne for at få nøglerne udleveret. Dette faldt ikke i god jord, og den ene klager råbte og græd. Herefter talte indklagede med en ven af klagerne, som også var til stede. Klagernes ven spurgte indklagede, om hun ikke kunne forklare ham problemet, således at han kunne tale med klagerne. Det lykkedes imidlertid heller ikke for klagernes ven at forklare klagerne sagen. Den ene klager blev mere og mere hysterisk. Indklagede så herefter ikke anden udvej end at kontakte politiet. Da indklagede og indklagedes medarbejder forsøgte at finde telefonnummeret til politiet på deres mobiltelefoner, ringede Alka Forsikring i det samme. Imens ringede klagernes ven til politiet. Politiet kom, og efter at klagerne og indklagede hver for sig havde forklaret situationen, lykkedes det for politiet at få klagerne til at forlade ejendommen. Da indklagede låste ejendommen af, spurgte klagernes ven, om det var i orden, at de blev på ejendommen for at afvente aflevering af hårde hvidevarer, som var bestilt til levering, hvortil indklagede anførte, at det havde indklagede ingen indvendinger imod. I politirapporten er der hverken nævnt vold, chikane eller andre anklager, som anført af klagerne, men alene at politiet havde mæglet mellem parterne, og at politiet formåede at få klagerne til at forlade ejendommen. Da indklagede ønskede sagen afsluttet hurtigst muligt, besluttede indklagede sig for at hente de resterende nøgler, som sælgerne endnu havde, selvom det var aftalt med klagerne, at dette kunne vente til senere på ugen. Efter afhentning af nøglerne kørte indklagede direkte til ejendommen for at aflevere nøglerne til klagerne, idet indklagede

7 7 nu havde modtaget bekræftelse på tegning af forsikring fra Alka Forsikring, hvilket var meddelt klagerne. Klagerne var imidlertid ikke på ejendommen. Indklagede satte en seddel på døren om, at nøglerne kunne afhentes hos indklagede om søndagen, hvilket de blev. At indklagede skulle være bekendt med at huset ikke var det, det var blevet solgt for at være, må indklagede afvise. Indklagede har været på ejendommen én gang inden købsaftalens indgåelse, og én gang i forbindelse med afholdelse af åbent hus arrangement efter købsaftalens underskrift, og indklagede har alene været bekendt med indholdet af de oplysninger og dokumenter, som fremgik af bilagene til købsaftalen. Nævnet udtaler: Såfremt en ejendomsmægler står for udlevering af nøgle til køber, er det ejendomsmæglerens pligt at påse, at vilkårene i købsaftalens standardbestemmelser pkt. 11 er opfyldt herunder at køber har tegnet forsikring for det købte, som skal være trådt i kraft. Nævnet finder herefter, at indklagede berettiget har tilbageholdt udlevering af nøgle til klagerne, indtil klagerne kunne fremvise kvittering for tegning af forsikring for ejendommen. Nævnet kan herefter ikke pålægge indklagede at betale erstatning eller godtgørelse til klagerne. Som sagen foreligger oplyst for nævnet, finder nævnet ikke grundlag for at fastslå, at indklagede var bekendt med, at ejendommen var angrebet af skimmelsvamp. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 22, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1)

D O M. afsagt den 23. april 2014. Rettens nr. 18A-4136/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) D O M afsagt den 23. april 2014 Rettens nr. 18A-4136/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte (T1) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. T er tiltalt for overtrædelse af 1. overtrædelse

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 21. maj 2014. Rettens nr. 1A-1218/2014. Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 21. maj 2014 Rettens nr. 1A-1218/2014 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen

Sagsid: 14-29835 Svendborg Kommunes salg af Gyldenbergsvej 29, 5700 Svendborg. Købstilbud: 1. Ejendommen Købstilbud: 1. Ejendommen 1.1 Overdragelse omfatter den ifølge tinglyste adkomst tilhørende i Svendborg Kommune bygning kaldet i det følgende kaldet bolig matr.nr. 70l Sørup, Svendborg Jorder med grundareal

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere