Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold"

Transkript

1 Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold Herved offentliggøres Justitsministeriets oversigt over udlændinge, som pr. 1. januar 2013 er fritaget for pas og visum, jf. 5, stk. 4 og 14, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 727 af 28. juni 2012 om udlændinges adgang her til landet (udlændingebekendtgørelsen), oversigt over pas og anden rejselegitimation, der efter justitsministerens bestemmelse er godkendt som rejselegitimation, jf. udlændingebekendtgørelsens 4, stk. 4, samt oversigt over godkendte grænseovergangssteder, jf. udlændingebekendtgørelsens 10, stk I. Fritagelse for enhver form for rejselegitimation 1. Finske, islandske, norske og svenske statsborgere, der indrejser direkte fra og udrejser direkte til Finland, Island, Norge eller Sverige. 2. Unge under 18 år, der ikke er statsborgere i Finland, Island, Norge eller Sverige, men som har fast bopæl i et af de nævnte lande, når de rejser i gruppe med nordiske unge i forbindelse med skolerejser, sportsarrangementer og lignende af højst 1 måneds varighed, og når indrejsen med gruppen og udrejsen med gruppen sker direkte henholdsvis fra og til Finland, Island, Norge eller Sverige. 1 Oversigt over godkendte grænseovergangssteder på Færøerne og i Grønland, jf. kundgørelsens pkt. VII, 3-6, offentliggøres i henhold til 38, stk. 3, i Anordning nr. 182 af 22. marts 2001 om ikrafttræden for Færøerne af udlændingeloven og i henhold til 38, stk. 3, i Anordning nr. 150 af 23. februar 2001 om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven. 2 Denne kundgørelse træder i stedet for Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold af 21. december 2011, som blev offentliggjort i Statstidende den 23. december Der er foretaget ændringer i kundgørelsens kapitel II, III, IV, V og VI.

2 3. Udlændinge med opholdstilladelse, tilbagerejsetilladelse eller langtidsvisum udstedt af et andet Schengenland, som i henhold til Schengengrænsekodeksens artikel 5, stk. 4, litra a, uden ugrundet ophold rejser igennem Danmark. II. Fritagelse for nationalitetspas 1. Fællespas eller kollektivpas Fælles rejselegitimationsdokument for flere udlændinge (fællespas eller kollektivpas) er gyldigt som rejselegitimation, når det opfylder de i udlændingebekendtgørelsens 3, stk. 2, fastsatte krav. Er fællespasset udfærdiget i overensstemmelse med Den Europæiske Overenskomst af 16. december 1961 om unge menneskers adgang til at rejse på fællespas mellem Europarådets medlemslande, kan 2 i fællespasset foruden personer, der er statsborgere i udstederlandet optages statsløse og flygtninge under 21 år, som er lovligt bosat i udstederlandet. 2. Rejsedokument for flygtninge Rejsedokument for flygtninge udfærdiget i henhold til Konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling eller Overenskomst af 15. oktober 1946 om indførelse af rejselegitimation for flygtninge er gyldig rejselegitimation. 3. Rejsedokument for statsløse Rejsedokument udstedt i medfør af Konventionen af 28. september 1954 om statsløse personers retsstilling er gyldig rejselegitimation. 4. Fremmedpas, re-entry permit, laissez-passer Legitimationsdokument udstedt af en kompetent myndighed til en person, der ikke er statsborger i noget land, eller er statsborger i et andet land end det, der har udstedt dokumentet, er gyldigt som rejselegitimation, når det i øvrigt opfylder de i udlændingebekendtgørelsens 1 fastsatte krav. 5. Identitetskort Følgende identitetskort er gyldig rejselegitimation for indrejse i og udrejse fra Danmark: 2

3 a) Statsborgere i følgende lande, der er tilsluttet Den Europæiske Union: Belgien: Bulgarien: Cypern: Estland: Finland: Frankrig: Grækenland: Italien: Letland: Litauen: Malta: Nederlandene: Polen: Portugal: Rumænien: Slovakiet: Slovenien: Carte d identité Lichna Karta Kimlik Karti/Identity Card. (Indehavere af ID-kort udstedt af en national myndighed på Cypern kan indrejse uden forevisning af nationalitetspas, hvis kortets bagside indeholder ordene Tabiyet Ithagenia: Cypriot, idet indehaveren herefter kan anses som cypriotisk statsborger. Tabiyet er tyrkisk for statsborgerskab og Ithagenia er græsk for statsborgerskab. Den cypriotiske myndighed, der udsteder ID-kortet, udfylder selv rubrikken for kortindehaverens statsborgerskab og skriver Cypriot, hvis kortindehaveren er cypriotisk statsborger.) Eesti Vabariik Henkilökortti Carte nationale d identité Deltio Taytotitas Carta d identita, idet der i rubrikken Cittadinanza på side 2 skal være angivet Italiana. Barneidentitetsdokument dog kun, hvis barnet er ledsaget af en indehaver af forældremyndigheden. Udsteder ikke ID-kort til landets borgere. Asmens tapatybès kortelé Luxembourg: Carte d identité. Titre d identité et de voyage Karta Ta L-Identita (når ID-kortet indeholder bogstavet M, idet dette angiver, at indehaveren er maltesisk statsborger.) Toeristenkaart A og B, Europese identiteitskaart Dowód Osobisty (ID-kortet udstedes kun til polske statsborgere.) Bilhete de Identidade de Cidadao Nacional Carte De Identitate Občiansky Preukaz (ID-kortet udstedes kun til slovakiske statsborgere.) Osebna Izkaznica (ID-kortet udstedes kun til slovenske statsborgere.) 3

4 Spanien: Documento Nacional de Identidad Storbritannien: Gibraltar Identity Card udstedt til British Citizens, British Overseas Citizens eller British Dependent Territories Citizens Sverige: Nationellt identitetskort Den Tjekkiske Republik: Občanský Průkaz Tyskland: Personalausweis, Vorläufiger Personalausweis, Kinderausweis, Reiseausweis als Passersatz (udstedt af de tyske grænsemyndigheder, når udløbet nationalitetspas eller udløbet Personalausweis medbringes. Personer under 15 år kan anvende et Reiseausweis als Passersatz uden samtidig at være i besiddelse af et udløbet nationalitetspas eller udløbet Personalausweis.) Ungarn: Személyazonosió Icazolvàny Østrig: Personalausweis. b) Statsborgere i følgende andre lande: Liechtenstein: Schweiz: Carte d identité Carte d identité 6. Indehavere af søfartsbøger (søfolks identitetsdokumenter) Søfartsbøger (seaman s book, seafarer s identity document, søfolks identitetsdokumenter) er gyldig rejselegitimation for indrejse i og udrejse af Danmark i forbindelse med dokumentation for påmønstring på eller afmønstring fra skib i dansk eller udenlandsk havn. Søfartsbogen skal være udstedt af en kompetent myndighed og opfylde de i udlændingebekendtgørelsens 1, stk. 1, nr. 1, sidste punkt, og nr. 4-9 fastsatte krav. Et i henhold til ILO-konvention nr. 108 fra 1958 og ILO-konvention nr. 185 af udstedt identitetsdokument er gyldig rejselegitimation. Det bemærkes dog, at ILO-konvention nr. 185 af 2003 forudsætter, at en sømand, der ønsker at indrejse med henblik på transit, ud over sin søfartsbog udstedt i medfør af ILO-konvention nr. 185 af 2003, også skal fremvise et nationalitetspas. 7. Indehavere af legitimationskort for besætningsmedlemmer på fly Crew member license og crew member certificate udstedt af de kompetente myndigheder i et land, der er tilsluttet den internationale luftfartsorganisation (ICAO), er gyldig rejselegitimation for indrejse i, midlertidigt ophold i og udrejse af Danmark for personer, der godtgør, at de er mønstret som besætningsmedlemmer på fly, der befinder sig i Danmark. 3 Det bemærkes, at Danmark ikke har ratificeret ILO-konvention nr. 185 af

5 8. Indehavere af NATO Travel Order Ordre de Mission OTAN eller Movement Order Indehavere af Nato Travel Order Ordre de Mission OTAN (militært NATO-personel) eller af personlig eller kollektiv Movement Order (militært og civilt NATO-personel) kan indrejse i Danmark i tjenstligt øjemed på militært identitetskort. 9. Indehavere af personlig eller kollektiv Movement Order i forbindelse med Partnership for Peace aktiviteter Indehavere af en personlig eller kollektiv Movement Order (militært og civilt personel) i forbindelse med Partnership for Peace samarbejdet, der er udstedt af afsenderlandet ved kontrasignering af den til det pågældende land akkrediterede danske forsvarsattaché, kan indrejse i Danmark i tjenstligt øjemed på militært identitetskort. 10. Indehavere af Leave order Indehavere af Leave Order (amerikanske/britiske/canadiske statsborgere, som tilhører NATO-styrkerne i Europa) kan indrejse og opholde sig i Danmark i indtil 3 måneder på militært identitetskort samt en for Danmark gyldig rejsetilladelse. 11. Indehavere af Certificate of Status For Stateless Alien Indehavere af Certificate of Status For Stateless Alien udstedt af de amerikanske militærmyndigheder i Forbundsrepublikken Tyskland til pårørende til amerikansk militærpersonale kan indrejse visumfrit i Danmark med 3 måneders ophold. 12. Indehavere af gyldigt legitimationsdokument udstedt af myndighederne i Vatikanstaten 13. Indehavere af laissez-passer udstedt i medfør af Konventionen om De Forenede Nationers rettigheder og immuniteter af 13. februar 1946 samt indehavere af laissez-passer udstedt i medfør af Konventionen om De Forenede Nationers rettigheder og immuniteter af 21. november Indehavere af gyldig passerseddel (Ausweis, Laissez-passer, Lasciapassare) udstedt af Den Europæiske Union 5

6 15. Deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union Skoleelever der er statsborgere i et visumpligtigt tredjeland, men som har lovlig bopæl i et EU-land, når de i forbindelse med en skoleekskursion rejser som medlem af en gruppe af skoleelever inden for det almene skolesystem. Gruppen skal være ledsaget af en lærer, der skal være i besiddelse af Liste over rejsende for skolerejser inden for Den Europæiske Union med angivelse af de skoleelever, som læreren ledsager, og dokumentation for rejsens formål og omstændigheder. Listen skal indeholde et fotografi af hver af de anførte elever, som ikke er i besiddelse af et identifikationsbevis med fotografi, og en bekræftelse fra opholdslandets udlændingemyndigheder på de pågældende elevers opholdsret samt ret til at genindrejse. 16. Indehavere af EU-nødpas, ETD 17. Indehavere af UNMIK rejsedokument 18. Indehavere af rejsedokument for statsløse palæstinensere udstedt af Egypten, Libanon og Syrien. 19. Særpas VIP udstedt af Den Palæstinensiske Myndighed. 20. Indehavere af et ensartet udformet selvstændigt ark til påføring af visum, når arket er udstedt af en EU/Schengen-medlemsstat, der ikke anerkender indehaverens rejsedokument, jf. forordning nr. 333/2002 af 18. februar III. Pas og anden rejselegitimation, der efter justitsministerens bestemmelse kan godkendes som rejselegitimation, uanset at de ikke opfylder betingelserne i udlændingebekendtgørelsens 1-3, og derfor gælder som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark, jf. udlændingebekendtgørelsens 4, stk Afghanske tjenestepas Afghanske tjenestepas anerkendes uanset de ikke eksplicit indeholder en nationalitetsangivelse, idet de alene udstedes til afghanske statsborgere. Pasindehaverens køn er angivet med hr./fru eller søn af/datter af i afghanske pas. 2. Argentinske consular passport Argentinske consular passport, type C, serie A , der ikke indeholder oplysninger om indehaverens nationalitet, er godkendt som rejsele- 6

7 gitimation ved udrejse af og transit i Danmark med henblik på tilbagerejse til Argentina, idet sådanne pas der udstedes som erstatning for tabte eller stjålne argentinske pas som hovedregel alene udstedes til argentinske statsborgere, og idet de kun i helt særlige tilfælde også udstedes til ægtefæller til argentinske statsborgere, når ægtefællerne er tredjelandsstatsborgere. 3. Australske rejsedokumenter Australske diplomatpas i serie D, nationalitetspas i serie E og N, Official Passport i serie F, Travel Document i serie U og nødpas ( Emergency Passport ) i serie X er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Australske Document of Identity i serie A og Certificate of Identity i serie C er kun godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark, såfremt dokumenterne indeholder oplysninger om indehaverens ret til tilbagerejse til Australien. 4. Bosnien-Hercegovina Nationalitetspas fra Bosnien-Hercegovina af type P i serie A, diplomatpas fra Bosnien-Hercegovina af type PD i serie D samt tjenestepas fra Bosnien-Hercegovina af type PS i serie S er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. 5. Britiske pas Britiske nødpas ( Emergency Passports ), der indeholder en bemærkning om, at destinationen er Storbritannien, er godkendt som rejselegitimation ved udrejse af Danmark samt ved transit via Danmark, se punkt VI vedrørende fritagelse for lufthavnstransitvisum. 6. Burkina Faso Diplomatpas fra Burkina Faso i serie D samt tjenestepas fra Burkina Faso i serie S er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. 7. Colombianske pas (udstedt i 2001 og senere) Godkendelse af nye colombianske pas udstedt fra og med 2001 som rejselegitimation er betinget af, at visumansøgere, der er i besiddelse af den nye type colombianske pas, i forbindelse med visumansøgningen fremlægger en autoriseret oversættelse af ansøgerens ID-kort Tarjeta de Identidad eller 7

8 andet bevis for, at ansøgeren er borger i Colombia Cédula de ciudadanía hvoraf fødested fremgår. 8. Document of Identity for Visa Purposes fra den specielle administrative region (SAR), Hong Kong Document of Identity for Visa Purposes fra den specielle administrative region (SAR), Hong Kong er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark, såfremt dokumentet indeholder en tilbagerejsetilladelse til Hong Kong. 9. Indisk rejsedokument Identity Certificate Det indiske rejsedokument Identity Certificate er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Dokumentet anerkendes kun som gyldig rejselegitimation såfremt indehaveren er tibetansk flygtning, og såfremt der i rejsedokumentet er anført No objection to return to India. 10. Irakiske pas Nationalitetspas i serie A og G, diplomatpas i serie D samt tjenestepas i serie E er gyldige som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Irakiske diplomat- og tjenestepas i serie H udstedt før den 19. marts 2003 er fortsat gyldige i overensstemmelse med den i passet fastsatte gyldighedsperiode. Pas udstedt efter den 19. marts 2003 anerkendes såfremt passene er forsynet med fornødent CPA-stempel eller stempel fra det irakiske Ministry of Foreign Affairs eller stempel fra det irakiske Department of Travel and Nationality within the Ministry of Interior. Irakiske diplomat- og tjenestepas i serie S kan anerkendes, uanset at pas i serie S ikke indeholder angivelse af pasindehaverens køn eller nationalitet. 11. Iranske nationalitetspas Iranske nationalitetspas i serie S, der ikke indeholder en angivelse af pasindehaverens nationalitet, er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark, idet de alene udstedes til iranske statsborgere. Iranske diplomat- og tjenestepas i serie S er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. 8

9 12. Jordanske nationalitetspas Det jordanske nationalitetspas i serie K er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Jordanske nationalitetspas i serie J, der ikke indeholder en angivelse af pasindehaverens nationalitet, er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark, idet de alene udstedes til jordanske statsborgere. Jordanske nationalitetspas af type P i serie L er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. 13. Kasakhstan Kasakhiske nationalitetspas i type P er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse til Danmark. 14. Kina Kinesiske Permit for Entry, der ikke indeholder indehaverens underskrift eller lignende signatur, er godkendt som rejselegitimation ved udrejse af og transit i Danmark med henblik på tilbagerejse til Kina, idet dokumentet giver ret til passage og hjemrejse til Kina, og tænkes anvendt i forbindelse med repatriering af kinesiske statsborgere og ikke til indrejse og ophold i Danmark. Kinesiske Travel Document er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Kinesiske nationalitetspas er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse til Danmark. Kinesiske Official Passport i serie G er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. 15. Pas fra den specielle administrative region (SAR), Macau Pas i serie MA og rejsedokument ( travel permit ) i serie MA fra den specielle administrative region (SAR) Macau, er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. 16. Kirgisiske diplomatpas Kirgisiske diplomatpas i serie AD, der ikke indeholder en angivelse af pasindehaverens nationalitet, er godkendt som rejselegitimation ved indrejse 9

10 og ophold i Danmark, idet der i passet er angivet pasindehaverens personnummer, hvorved der kan ske identifikation af pasindehaveren på dette grundlag. 17. Kuwaitiske pas Kuwaitiske diplomat- og specialpas, der ikke indeholder en angivelse af pasindehaverens nationalitet, er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark, idet disse pas alene udstedes til kuwaitiske statsborgere. Kuwaitiske pas, som udstedes til ikke-kuwaitiske statsborgere, der arbejder for kuwaitiske ministerier og institutioner når de rejser udenlandsk i officielt ærinde eller i humanitære missioner, og som ikke indeholder oplysning om indehaverens nationalitet, er godkendt som rejselegitimation på betingelse af, at indehaveren, der er visumpligtig ved indrejse i Danmark, har en tilbagerejsetilladelse til Kuwait. 18. Marokkanske pas Marokkanske nationalitetspas af type P i serie SP er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Marokkanske nationalitetspas af type PP i serie SP er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Marokkanske specialpas, der ikke indeholder en angivelse af pasindehaverens nationalitet og køn, er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark, idet sådanne pas alene udstedes til marokkanske statsborgere. 19. Moldoviske pas Moldoviske nationalitetspas af type PA i serie B er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. 20. Pakistanske pas Pakistanske pas udstedt fra december 2004, der indeholder biometriske data, herunder ansigtsgenkendelse og fingeraftryk, anerkendes som rejselegitimation, uanset at de ikke indeholder indehaverens underskrift eller lignende signatur. 10

11 21. Saudiarabiske pas (udstedt i 2002 og senere) Godkendelse af alle typer nye saudiarabiske pas udstedt fra og med 2002 som rejselegitimation er betinget af, at visumansøgere, der er i besiddelse af den nye type saudiarabiske pas i forbindelse med visumansøgningen fremlægger en autoriseret oversættelse af ansøgerens ID-kort, hvoraf fødested fremgår. Godkendelsen af de nye saudiarabiske pas som rejselegitimation er såfremt de er udstedt til personer uden saudiarabisk statsborgerskab endvidere betinget af, at passet indeholder en tilbagerejsetilladelse til Saudi Arabien. 22. Sydafrikanske pas Det sydafrikanske nationalitetspas i serie A, det sydafrikanske nationalitetspas i serie M, det sydafrikanske diplomatpas i serie D samt det sydafrikanske document for travel purposes i serie T er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Sydafrikanske nationalitetspas til personer under 16 år i serie A er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark under betingelse af, at pasindehaveren i forbindelse med visering til Danmark eller et andet Schengenland anfører sin underskrift på den side i passet, hvor viseringen indsættes. Sydafrikanske Official Passport er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. 23. Sydkoreanske pas Sydkoreanske diplomatpas, der ikke indeholder en angivelse af pasindehaverens fødested, er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Sydkoreanske nationalitetspas af serierne A M og A S, der ikke indeholder en angivelse af pasindehaverens fødested, er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. Sydkoreanske Travel Certificate i serie A T er godkendt som gyldig rejselegitimation ved udrejse af Danmark med henblik på tilbagerejse til Sydkorea, men ikke for indrejse i Danmark, idet rejsedokumentet ligestilles med et laissez-passer, der udstedes til personer med henblik på indrejse i Sydkorea. 11

12 Det sydkoreanske tjenestepas i serie A O er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark 24. Syriske pas Nye syriske pas, der ikke indeholder en angivelse af pasindehaverens nationalitet, er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark, idet syriske pas alene udstedes til syriske statsborgere. 25. Tyrkiske special- og tjenestepas Det tyrkiske special- og tjenestepas i serie TR-A no er godkendt som gyldig rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. 26. Ukrainske nationalitetspas Ukrainske nationalitetspas af P-serien, der ikke indeholder en angivelse af pasindehaverens fødested, er godkendt som rejselegitimation ved indrejse og ophold i Danmark. IV. Fritagelse for indrejsevisum Følgende udlændinge kan indrejse i Danmark uden forinden at have deres pas eller anden gyldig rejselegitimation viseret for indrejse: 1. Statsborgere i følgende lande: Amerikas Forenede Stater, Andorra, Antigua og Barbuda, Argentina, Australien, Bahamas, Barbados, Brasilien, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Japan, Kina (kun pas udstedt af Hong Kong Special Administrative Region og pas udstedt af Região Administrativa Especial de Macao ), Republikken Korea, Kroatien, Malaysia, Mauritius, Mexico, Monaco, New Zealand, Nicaragua, Nordmarianerne, Panama, Paraguay, St. Kitts-Nevis, San Marino, Seychellerne, Singapore, Taiwan4, Uruguay, Vatikanstaten samt Venezuela. 4 Visumfritagelsen gælder for indehavere af pas, som er udstedt af Taiwan, og som indeholder et identitetskortnummer, samt indehavere af pas, hvor der på forsiden er anført Republic of China, når fødestedet er angivet som Taiwan, og passet indeholder identitetskortnummer. 2. Indehavere af biometriske pas fra følgende lande: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien (FYROM), Montenegro og Serbien. 12

13 Det bemærkes, at visumfriheden for serbiske statsborgere er begrænset. For personer med bopæl i Kosovo som defineret ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999 og personer hvis attester for statsborgerskab er udstedt for Kosovoområdet, vil et særligt koordinationsdirektorat i Beograd være ansvarlig for modtagelse af ansøgninger om og udstedelse af pas. I betragtning af sikkerhedsproblemerne, især vedrørende muligheden for ulovlig migration, er indehavere af serbiske pas, som er udstedt af dette specifikke koordinationsdirektorat (på serbisk: Koordinacina uprava) udelukket fra den visumfri ordning for Serbien. 3. Indehavere af diplomat- og tjenestepas fra følgende lande: 4 Albanien (kun diplomatpas), Bolivia, Bosnien-Hercegovina (kun diplomatpas), Egypten (diplomatpas og tjenestepas (servicepas)), Filippinerne, Indien, Kasakhstan (kun diplomatpas), Marokko, Moldova (kun diplomatpas), Montenegro (kun diplomatpas), Pakistan, Peru (kun diplomatpas), Rusland (kun diplomatpas), Serbien (kun diplomatpas), Thailand (også official passport ), Tunesien (kun diplomatpas), Tyrkiet (også specialpas) og Ukraine (kun diplomatpas). 4. Udlændinge, der er statsborgere i følgende EU- og Schengenlande, kan ikke pålægges visumpligt som følge af medlemskab af EU og deltagelse i Schengen-samarbejdet: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Ungarn og Østrig. 5. Udlændinge med opholdstilladelse, tilbagerejsetilladelse eller langtidsvisum i et andet Schengenland Udlændinge med gyldig opholds- eller tilbagerejsetilladelse i et andet Schengenland og udlændinge med gyldigt visum til ophold af mere end 3 måneders varighed begrænset til et andet Schengenland (langtidsvisum) er i henhold til Schengenkonventionens artikel 21 fritaget for visum til Danmark i indtil 3 måneder pr. halvår regnet fra datoen for den første indrejse i Danmark eller et andet Schengenland end det land, der har udstedt opholdstilladelsen. I visse tilfælde er udlændinge med tilbagerejsetilladelse 4 Indehaverne af de nævnte diplomat- og tjenestepas er fritaget for visum, uanset om indehaveren indrejser i Danmark i officielt ærinde. 13

14 udstedt af et andet Schengenland også fritaget herfor. Dette gælder i de tilfælde, hvor tilbagerejsetilladelsen er nævnt i Visumhåndbogen, bilag Udlændinge med et EU-opholdskort, der er udstedt i henhold til direktiv 2004/38/EF eller i øvrigt er udstedt i henhold til reglerne om den fri bevægelighed Udlændinge, der er i besiddelse af et EU-opholdskort, der er udstedt af et andet Schengenland i henhold til direktiv 2004/38/EF, samt udlændinge, der er i besiddelse af et opholdskort, som er udstedt af et andet Schengenland, før det pågældende direktiv trådte i kraft, men hvoraf det fremgår, at opholdskortet er udstedt i medfør af EU-rettens regler om fri bevægelighed, er i henhold til direktivets artikel 5 fritaget for visum ved indrejse og ophold i Danmark. Udlændinge, der er i besiddelse af et EU-opholdskort udstedt i henhold til direktiv 2004/38/EF af et andet EU-land, som ikke er medlem af Schengen-samarbejdet, samt udlændinge, der er i besiddelse af et opholdskort udstedt af disse lande, før det pågældende direktiv trådte i kraft, men hvoraf det fremgår, at opholdskortet er udstedt i medfør af EU-rettens regler om fri bevægelighed, er i henhold til direktivets artikel 5 fritaget for visum ved indrejse og ophold i Danmark, hvis de pågældende udlændinge ledsager eller slutter sig til en EU-borger. 7. Udlændinge med opholdstilladelse, tilbagerejsetilladelse eller langtidsvisum udstedt af et andet Schengenland Udlændinge med opholdstilladelse, tilbagerejsetilladelse eller langtidsvisum udstedt af et andet Schengenland udover de under pkt. 5 overfor nævnte tilfælde som i henhold til Schengengrænsekodeksens artikel 5, stk. 4, litra a, uden ugrundet ophold rejser gennem Danmark. 8. Indehavere af britiske pas Visumfriheden omfatter indehavere af gyldige britiske pas, Common Format Passport, der betegner pasindehaveren som British Citizen. Visumfriheden omfatter tillige indehavere af gyldige British Overseas Territories Citizens (BOTC) pas, hvor det af passet fremgår, at indehaveren skal anses som britisk statsborger i EU-retlig sammenhæng. Indehavere af lookalike britiske pas (pas udstedt til personer, der ikke er omfattet af EU-reglerne), herunder BOTC-pas, er omfattet af visumfriheden forudsat at passet er forsynet med en påtegning om, at indehaveren har ret til readmission eller abode i Storbritannien. 14

15 Visumfriheden omfatter indehavere af gyldige britiske pas fra Channel Islands og Isle of Man. Sådanne personer er i passet beskrevet som British Citizen. Visumfriheden omfatter desuden indehavere af BN(O)-pas (British National Overseas pas), som ikke er britiske statsborgere i EU-retlig forstand. Det bemærkes, at indehavere af lookalike britiske pas, hvori der er anført: Holder is subject to control under the Immigration Act 1971, British Overseas Territories Citizens pas, hvor det af passet fremgår, at indehaveren ikke har ret til bopæl i Storbritannien, British Overseas Citizens pas, British Subjects pas og British Protected Persons pas er altid visumpligtige. 9. Indehavere af legitimationskort for besætningsmedlemmer på fly Crew member license og crew member certificate udstedt af de kompetente myndigheder i et land, der er tilsluttet den internationale luftfartsorganisation (ICAO) er gyldig rejselegitimation for indrejse i, midlertidigt ophold i og udrejse af Danmark for personer, der godtgør, at de er mønstret som besætningsmedlemmer på fly, der befinder sig i Danmark. 10. Indehavere af Nato Travel Order Ordre de Mission OTAN eller Movement Order Indehavere af Nato Travel Order Ordre de Mission OTAN (militært NATO-personel) eller af personlig eller kollektiv Movement Order (militært og civilt NATO-personel) kan indrejse i Danmark i tjenstligt øjemed på militært identitetskort. 11. Indehavere af personlig eller kollektiv Movement Order i forbindelse med Partnership for Peace aktiviteter Indehavere af en personlig eller kollektiv Movement Order (militært og civilt personel) i forbindelse med Partnership for Peace samarbejdet, der er udstedt af afsenderlandet ved kontrasignering af den til det pågældende land akkrediterede danske forsvarsattaché, kan indrejse i Danmark i tjenstligt øjemed på militært identitetskort. 12. Indehavere af Leave Order Indehavere af Leave Order (amerikanske/britiske/canadiske statsborgere, som tilhører NATO-styrkerne i Europa) kan indrejse og opholde sig i Danmark i indtil 3 måneder på militært identitetskort + en for Danmark gyldig rejsetilladelse. 15

16 13. Indehavere af Certificate of Status For Stateless Aliens Indehavere af Certificate of Status For Stateless Aliens udstedt af de amerikanske militærmyndigheder i Forbundsrepublikken Tyskland til pårørende til amerikansk militærpersonale kan indrejse visumfrit i Danmark med 3 måneders ophold. 14. Indehavere af gyldigt legitimationsdokument udstedt af myndighederne i Vatikanstaten 15. Indehavere af laissez-passer udstedt i medfør af Konventionen om De Forenede Nationers rettigheder og immuniteter af 13. februar 1946 og af 21. november 1947 Indehavere af laissez-passer udstedt i medfør af Konventionen om De Forenede Nationers rettigheder og immuniteter af 13. februar 1946 og af 21. november 1947 kan indrejse visumfrit i Danmark, hvis indehaveren indrejser i Danmark i officielt ærinde. De familiemedlemmer (ægtefælle og mindreårige børn), der er indskrevet i laissez-passer udstedt i medfør af Konventionen om De Forenede Nationers rettigheder og immuniteter af 13. februar 1946 og af 21. november 1947, kan indrejse visumfrit i Danmark sammen med indehaveren, hvis indehaveren indrejser i Danmark i officielt ærinde og under forudsætning af, at indehaveren og de nævnte familiemedlemmer indrejser samtidig. 16. Indehavere af gyldig passerseddel (Ausweis, Laissez-Passer, Lascia- Passare) udstedt af Den Europæiske Union 17. Indehavere af gyldige rejsedokumenter, udfærdiget i medfør af Konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling eller overenskomst af 15. oktober 1946 om indførelse af rejselegitimation for flygtninge Fritagelsen for visum er betinget af, at rejsedokumentet er udstedt af et af EU/Schengenlandene, og at indehaveren er lovligt bosat i det land, der har udstedt rejsedokumentet. 18. Deltagere i skolerejser inden for Den Europæiske Union Skoleelever der er statsborgere i et visumpligtigt tredjeland, men som har lovlig bopæl i et EU-land, når de i forbindelse med skoleekskursion rejser som medlem af en gruppe af skoleelever inden for det almene skolesystem. Gruppen skal være ledsaget af en lærer, der skal være i besiddelse af Liste over rejsende for skolerejser inden for Den Europæiske Union med angivelse af de skoleelever, som læreren ledsager og dokumentation for rejsens formål og omstændigheder. 16

17 19. Indehavere af gyldige danske, estiske, finske, islandske, lettiske, norske eller svenske fremmedpas Fritagelsen for visum er betinget af, at indehaveren af rejsedokumentet er lovligt bosat i det land, der har udstedt rejsedokumentet. 20. Personer, der har gyldig opholdstilladelse i Danmark 21. Unge statsløse og flygtninge optaget på fællespas Statsløse og flygtninge under 21 år, som er optaget på et fællespas udfærdiget i overensstemmelse med Den Europæiske Overenskomst af 16. december 1961 om unge menneskers adgang til at rejse på fællespas mellem Europarådets medlemslande, og som er lovligt bosat i udstederlandet. 22. Andre personer uden statsborgerskab bosat i et EU/Schengenland (dog ikke Storbritannien eller Irland) Andre personer uden statsborgerskab bosat i et EU/Schengenland (dog ikke Storbritannien eller Irland) og som er indehavere af et rejsedokument udstedt af det pågældende land. 23. Indehavere af gyldige rejsedokumenter udfærdiget i medfør af Konventionen af 28. september 1954 om statsløse personers retsstilling, forudsat at rejsedokumentet er udstedt af et af EU/Schengenlandene Indehavere af gyldige rejsedokumenter udfærdiget i medfør af Konventionen af 28. september 1954 om statsløse personers retsstilling, kan indrejse visumfrit i Danmark, forudsat at rejsedokumentet er udstedt af et af EU/Schengenlandene, samt at indehaveren er lovligt bosat i det EU/Schengenland, der har udstedt rejsedokumentet. 24. Tyrkiske statsborgere, der skal til Danmark med henblik på udførelse af en tjenesteydelse i Danmark, eller med henblik på midlertidig beskæftigelse som arbejdstagere inden for særlige områder Tyrkiske statsborgere, der bor og arbejder i Tyrkiet, og som kan betegnes som tjenesteydere, kan indrejse visumfrit i Danmark, hvis formålet med opholdet i Danmark er at udføre tjenesteydelser i Danmark af kortere varighed, ligesom tyrkiske statsborgere, der skal til Danmark med det formål at udføre lønnet beskæftigelse i forbindelse med et kortvarigt ansættelsesforhold inden for de områder, der er nævnt i udlændingebekendtgørelsens 33, stk. 2, kan indrejse visumfrit. Den tyrkiske statsborger skal som betingelse kunne dokumentere over for kontrollen ved den danske grænse, at vedkommende skal til Danmark med henblik på udførelse af en tjeneste- 17

18 ydelse i Danmark eller med henblik på midlertidig beskæftigelse som arbejdstager inden for særlige områder. En tyrkisk statsborger, der er visumfritaget som følge af ovennævnte, må kun opholde sig i Danmark i op til tre måneder (90 dage). V. Ophold i Danmark efter tre måneders ophold i et andet Schengenland Uanset at de pågældende måtte have opholdt sig i et andet Schengenland forud for indrejsen i Danmark, har statsborgere fra Australien, Canada, Chile, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sydkorea og USA, som Danmark har bilaterale visumfritagelsesaftaler med, ret til frit at indrejse og opholde sig i Danmark i indtil tre måneder i løbet af en seks måneders periode regnet fra datoen for første indrejse i Danmark eller et andet nordisk land. I de nævnte tre måneder fradrages den tid, hvori udlændingen inden for seks måneders perioden har opholdt sig i Danmark eller et andet nordisk land. VI. Lufthavnstransitvisum Statsborgere fra Afghanistan, Bangladesh, Den Demokratiske Republik Congo, Eritrea, Etiopien, Ghana, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia og Sri Lanka, som under rejse skal i transit i en dansk lufthavn med eller uden flyskift, skal være i besiddelse af gyldigt dansk lufthavnstransitvisum. I det omfang ovennævnte statsborgere er fritaget for indrejsevisum i henhold til punkt IV er disse tillige fritaget for lufthavnstransitvisum. Ovennævnte statsborgere, der har opholdstilladelse i et EU/Schengenland, er fritaget for lufthavnstransitvisum. Ovennævnte statsborgere, der har opholdstilladelse i Andorra, Canada, Japan, Monaco, San Marino eller USA, er endvidere fritaget for lufthavnstransitvisum, når de pågældende er sikret ret til tilbagerejse til opholdslandet. Indehavere af britiske Emergency Passports er fritaget for lufthavnstransitvisum, når det i passet er anført, at destinationen er Storbritannien. VII. Oversigt over godkendte grænseovergangssteder 1. Havne Aabenraa Havn, Aalborg Havn A/S, Aalborg Portland A/S, Aarø Havn, Aarøsund Havn, Aggersund Kalkværks Udskibningsbro (Løgstør), Allinge 18

19 Havn, Asnæs-, Avedøre-, Kyndby-, Masnedø-, Stigsnæsværkets Havne, Assens Havn, Augustenborg Havn, Bagenkop Havn, Bandholm Havn, Bogense Havn, Bønnerup Havn, Dansk Salt A/S Anlægskaj (Mariager), Det Danske Stålvalseværk A/S Havn (Frederiksværk), Dragør Havn, Enstedværkets Havn (Aabenraa), Esbjerg Havn, Faaborg Havn, Fakse Ladeplads Fiskeri- og Lystbådehavn, Faxe Havn, Fredericia Havn, Frederikshavn Havn, Gedser Færgehavn, Grenaa Havn, Gråsten Havn, Gudhjem Havn, Gulfhavn (på Stigsnæs ved Skælskør), Haderslev Havn, Hals Havn, Hanstholm Havn, Hasle Havn, Havnen ved Kolby Kås (Samsø), Helsingør Færgehavn, Helsingør Statshavn, Hirtshals Havn, H.J. Hansen Hadsund A/S Havn, Hobro Havn, Holbæk Havn, Holstebro-Struer Havn, Horsens Havn, Hou Havn (Odder), Hundested Havn, Hvide Sande Havn, Kalundborg Havn, Kaløvig Bådehavn, Kerteminde Havn & Marina, Klintholm Havn, Kolding Havn, Kongsdal Havn, Korsør Havn, Københavns Havn, Køge Havn, Lemvig Havn, Lindø-Terminalen, Lyngs Odde Ammoniakhavn, Løgstør Havn, Marstal Havn, Middelfart Havn, Nakskov Havn, Nexø Havn, NKT Trådværket A/S Havn (Middelfart), Nordjyllandsværkets Havn (Vendsyssel), Nyborg Fritids- og Lystbådehavn samt Fiskerihavn, Nyborg Havn A/S (Lindholm Havn og Avernakke Pier), Nykøbing F. Havn, Nykøbing Mors Havn, Næstved Havn, Odense Havn, Odense Staalskibsværft A/S Havn, Orehoved Havn, Randers Havn, Rudkøbing Havn, Rødby Færge- og Trafikhavn, Rømø Havn, Rønne Havn, Skagen Havn, Skive Havn, Skærbækværkets Havn, Spodsbjerg Fiskerihavn, Statoil Pieren (Kalundborg), Melbyvej 17 i Kalundborg, Stege Havn, Stevns Kridtbruds Udskibningspier, Stubbekøbing Havn, Studstrupværkets Havn (Skødstrup), Svaneke Havn, Svendborg Trafikhavn, Søby Havn, Sønderborg Havn, Sæby Havn, Tejn Havn, Thisted Havn, Thorsminde Havn, Thyborøn Havn, Vang Havn, Vejle Havn, Vordingborg Havn, Ærøskøbing Havn og Århus Havn. 2. Lufthavne Aalborg Lufthavn, Aarhus Lufthavn, Aars Flyveplads (i Løgstør), Billund Lufthavn, Bornholms Lufthavn, Esbjerg Lufthavn, Grønholt Flyveplads, Herning Flyveplads, Karup Lufthavn, Koldingegnens Lufthavn (Vamdrup), Københavns Lufthavn i Kastrup, Københavns Lufthavn i Roskilde, Lemvig Flyveplads, Lolland-Falster Airport, Odense Lufthavn, Randers Flyveplads, Sindal Lufthavn, Skive Lufthavn, Stauning Lufthavn, Sydfyns Flyveplads, Sønderborg Lufthavn, Thisted Lufthavn, Vojens Lufthavn og Ærø Lufthavn. 19

20 3. Havne Færøerne Fuglafjarðar Havn, Klaksvíkar Havn, Kollafjarðar Havn, Miovágas/Sandavágs Havn, Oyra Havn, Runavíkar Havn, Sørvágs Havn, Tórshavnar Havn, Tvøroyrar Havn, Vágs Havn, Vestmannahavnar Havn. 4. Lufthavne Færøerne Vágar Lufthavn 5. Havne Grønland Aasiaat (Egedesminde), Ilulissat (Jakobshavn), Ittoqqortoormiit (Scoresbysund), Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord), Maniitsoq (Sukkertoppen), Nanortalik, Narsaq, Narsarsuaq, Nuuk (Godthåb), Paamiut (Frederikshåb), Qaanaaq (Thule), Qaqortoq (Julianehåb), Qasigiannguit (Christianshåb), Qeqertarsuaq (Godhavn), Sisimiut (Holsteinsborg), Tasiilaq (tidl. Angmagssalik), Upernavik, Uummannaq. 6. Lufthavne - Grønland Aasiaat (Egedesminde), Ilulissat (Jakobshavn), Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord), Kulusuk, Maniitsoq (Sukkertoppen), Narsarsuaq, Nerlerit Inaat, Nuuk (Godthåb), Pituffik (Thule Air Base), Qaanaaq (Thule), Sisimiut (Holsteinsborg), Upernavik, Uummanaak. Justitsministeriet, den 20. december

Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold

Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold Herved offentliggøres Justitsministeriets 1 oversigt over udlændinge, som pr. 1. januar 2012 er fritaget for pas og visum, samt oversigt over godkendte

Læs mere

Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold af 17. december 2013 som ændret den 1. maj 2014

Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold af 17. december 2013 som ændret den 1. maj 2014 Justitsministeriets kundgørelse om pas- og visumforhold af 17. december 2013 som ændret den 1. maj 2014 Herved offentliggøres Justitsministeriets oversigt over udlændinge, som pr. 1. januar 2014 er fritaget

Læs mere

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation)

Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Udlændingeafdelingen Justitsministeriets vejledning nr. 9188/2015 af 20. marts 2015 om behandling af ansøgninger om visum til Danmark (kan også findes på Retsinformation) Vejledning om behandling af ansøgninger

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE

STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE November 2012 POLITIOMRÅDET Nationalt Udlændingecenter (NUC) STATUS PR. 2. SEPTEMBER 2012 VEDRØRENDE ARBEJDET MED UDSENDELSE AF AFVISTE ASYLANSØGERE Denne redegørelse indeholder en status på politiets

Læs mere

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER

UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER UDLÆNDINGEAFDELINGEN bilag 9 LANDEBESKRIVELSER Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bangladesh Belarus (Hviderusland) Bosnien-Hercegovina Burundi Cameroun Cuba Den Demokratiske Republik

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1)

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1) LBK nr 1021 af 19/09/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-949-0440 Senere ændringer til forskriften LOV nr 572 af 31/05/2010

Læs mere

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet.

1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold 1. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige kan uden tilladelse indrejse og opholde sig her i landet. 2. Udlændinge, der er statsborgere i et land, der

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 4 a Kapitel 5 Kapitel 5 a Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 7 a Kapitel 8 Kapitel 8 a Kapitel 9 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven LBK nr 1044 af 06/08/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-09-2007 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven Bekendtgørelse af udlændingeloven Herved bekendtgøres udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 10. august 2009 med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 493 af 12. juni 2009, 3, nr. 1, 4-21

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Bekendtgørelse af udlændingeloven

Bekendtgørelse af udlændingeloven 1 of 58 27/09/2010 11:17 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Udlændinges indrejse og ophold Kapitel 2 Arbejde Kapitel 3 Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser og arbejdstilladelser Kapitel

Læs mere

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes:

Af væsentlige ændringer i forhold til den tidligere tjenesterejseaftale kan nævnes: Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 August 2000 J.nr. 7-2113-2/00 NY TJENESTEREJSEAFTALE Der er indgået aftale om en ny tjenesterejseaftale mellem Finansministeriet og

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0252 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Udenrigsminister Lene Espersen Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Lovafdelingen Dato: 9. maj 2011 Kontor:

Læs mere

Den generelle importørvejledning

Den generelle importørvejledning Den generelle importørvejledning 29. marts 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Den generelle importørvejledning / 29. marts 2007 Kolofon Den generelle importørvejledning

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold

Oversigt. over. vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Oversigt over vedtagne retsakter, der er omfattet af Danmarks retsforbehold Dette bilag indeholder en oversigt over vedtagne retsakter på området for retlige og indre anliggender, der er omfattet af Danmarks

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION. Tal og fakta. på udlændingeområdet 2008 MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Juni 2009 Tal og fakta på udlændingeområdet Tal og fakta på udlændingeområdet 2008 Udgiver: Ministeriet for

Læs mere

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser.

Tal på udlændingeområdet pr. 31.05.2015. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Tal på udlændingeområdet pr. 31.05. Månedstallene er foreløbige og der kan forekomme statistiske efterkorrektioner ved de følgende opgørelser. Indholdsfortegnelse Generel introduktion til tal på udlændingeområdet

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1)

Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Bekendtgørelse af konventionen af 10. juni 1958 om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser. (* 1) Ved kgl. resolution af 24. november 1972 har Danmark ratificeret den i New York

Læs mere