Prospekt for Nepal 2010 s skole i Bungamati!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for Nepal 2010 s skole i Bungamati!"

Transkript

1 Prospekt for Nepal 2010 s skole i Bungamati! Indledning: På mange måder ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen, selvom vi med Nepal 2010 baserer vores forretning på velgørenhed fra dem der af et godt hjerte donerer, sponserer og fra de mange der aktivt ønsker, at ville gøre en indsats for at hjælpe vores projekt og visioner til virkelighed, og især efter det der skete i Nepal den 25. april og indtil i dag, hvor landet blev ramt af de største jordskælv i over 81 år. Jordskælvene er stadig ikke ophørt, men foregår til stadighed, de fleste dog af mindre styrke, men med mellemrum også af en lidt større styrke. Alle disse faktorer er med til at gøre situationen endnu farligere for de mange mennesker der må leve i det fri, af frygt for at blive fanget i et af de tilbageværnede huse der endnu står, men skælvene er også med til at øge risikoen for at de få bygninger der endnu står, kan styrte sammen når som helst. Med den stadige modulering der konstant foregår dag efter dag og tillægger man samtidig regntiden som altid foregår fra sidst i maj og indtil sidst i august eller først i september, så vil al planlægning og nybygning mere være et lotteri, end en reel genopbygning med en fremtid i.

2 Her har Nepal 2010 netop udviklet planer der skulle kunne imødegå disse begrænsninger, af de stadige påvirkninger naturen udsætter planlagte byggerier for, og vi har også ideerne til hvordan man forebygger yderlig forværring af situationen, ved ikke at gentage de traditionelle fejl med byggesjusk, der i årtier har præget byggebranchen i Nepal, og som man netop ser resultatet af nu; en total ubrugelig byggemasse, der på ingen måde er sikret eller kan bruges til sit tiltænkte formål. Vores varer er ikke en køb og salgsvare eller et forbrugsgode, men ses som en mere imageplejende social aktivitet, baseret på en forhåbentlig mere traditionel såvel som utraditionel samarbejdsform. Hvad er så ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? Vi har selvfølgelig, på lige fod med de store organisationer, set og erkendt at erhvervslivet er en meget vigtig aktør, når det gælder om at skaffe midler til at gennemføre vores visioner; at bygge en skole og et herberg samt andre vigtige ting der kan give grobund for udvikling af Nepal s fremtid; børnene. Nu har man måske allerede læst vores projektbeskrivelse og kender de centrale dele i vores visioner. Dette prospekt henvender sig mest til dem der ikke har brug for alle informationer om Nepal 2010, for at kunne træffe den vigtige beslutning om, hvorvidt man ønsker, at ville indgå i et samarbejde med os om at ville være med til at rejse nogle centrale bygninger og sociale åndehuller i Bungamati en by ca. 15 km sydvest for Nepals hovedstad Kathmandu. Vi føler, at dette lille ekstrakt har sin berettigelse, for dem der skal træffe valget /beslutningen om at vil støtte os og herved indgå i et formaliseret samarbejde, for herigennem også at få indflydelse på selve projektet og evt. muligheden for at afprøve egne ideer/teorier på en økonomisk mindre risikabel måde, end hvis de samme skulle forsøges afprøvet i f.eks. Danmark. Yderligere information om projektets visioner kan hentes via vores hjemmesiden som også findes i en engelsk version og snart også vil kunne opleves i en nepalesisk udgave. Vi ser selvfølgelig frem til at møde Jer personligt og præsentere os selv og projektet mere uddybende. Hvad indeholder prospektet så? Vores vision er, at bygge en skole med tilhørende herberg, hvor børn der har mistet en af eller begge deres forældre, kan bo trygt og få en uddannelse så deres muligheder for at få en bedre tilværelse i fremtiden bliver væsentligt forbedret. Viden og lærdom er nøglen til en tilværelse, hvor man har muligheden for at præge sit fremtidige liv og samtidig en større mulighed for derved at hævde sine rettigheder. Til skolen ønsker vi også at tilknytte en læge- og tandlægeklinik, så den almene sundhedstilstand hos børnene kan kontrolleres og forbedres. Listen over de planlagte delprojekt i prioriteret orden er: 1. En skole med tilhørende herberg til de børn der ikke har et hjem eller svært ved at få familiens støtte. 2. Tilbygning eller opførelse af et lægehus og en tandlægeklinik, hvor skolens børn kan modtage hjælp. 3. En mindre sportsplads hvor børnene kan dyrke sport f.eks. atletik, cricket, fodbold m.m. og denne vil så også kunne fungere som tilflugtssted og sikkerhedszone i tilfælde af lignende katastrofer.

3 Ad 1. Skolen og herberget er budgetteret til at ligge på omk. 1,4 million danske kroner, svarende i lokal valuta til millioner nepalesiske rupiers (NRs), hvoraf de dk. kr. eller 12,8 mill. NRs er til fundering, opførelse og færdiggørelse af selve bygningerne, mens dk. kr. eller ca. 6,4 mill. NRs er til opførelse af herberget. De sidste omk dk. kr. (3,2 mill. NRs) er til nødvendigt inventar og teknisk udstyr for skole og herberg. Driftsomkostninger til forbrug, mad, lønninger er ikke medtaget, da den nepalesiske stat dækker ca. 50 % af lønomkostninger til lærerne, men der findes andre finansieringsmuligheder i Nepal til at dække nogle af lærerlønningerne, men der skal stadig findes sponsorer til den sidste del svarende til omk %. Ad 2. En læge- og tandlægeklinik vil ifølge de oplysninger Nepal 2010 har modtaget koste omk dk. kr. eller i NRs ca. 9,6 mill til opførelse af mindre bygning med 4 lokaler, reception, venteværelser og installation af teknisk udstyr. Noget af det udstyr der skal bruges, har Nepal 2010 fået lovning på vil blive doneret af flere tandlægeklinikker i Danmark, da disse har tilbudt både tandlægestole og andet udstyr de gerne vil forærer projektet, når de står for udskiftning til nyt, selvom om disse gamle ting, fortsat er brugbare og funktionsdygtige. Tilsvarende har flere læger oplyst, at de i den udstrækning de får udstyr der skal udskiftes fra deres klinikker, vil reservere dette til Nepal Ad 3. I udkanten af Bungamati hvor Nepal 2010 s nye skole skal rejses, er der opnået enighed med en ejer af land om at vi kan tilkøbe et stykke land, pris dk. kr. altså ca. 4 mill NRs som er tænkt indrettet som sportsplads for skolen i Bungamati. En fodboldbane/sportsplads koster pt. anlagt ligeledes dk. kr. omk. 4 mill NRs så den samlede investering inkl. tilkøb af land til formålet ligge på dk. kr. svarende til ca. 8 mill NRs. Der skal tages et forbehold for kursen som i det øjeblik de endelig aftaler falder på plads vil blive kurssikret i en valuta, som ikke svinger for meget, så projektet kan gennemføres uden risiko for svingninger i kursen, der kan hindre færdiggørelsen af projektet i sin helhed. Samlet vil hele projektet beløbe sig til i alt ca. 2,5 mill. dk. kr. svarende til ca. 40 mill. NRs. Former hvormed man kan hjælpe og blive partner: Almindeligt sponsorat Endnu inden det første spadestik er taget, opererer Nepal 2010 med 3 forskellige sponsorater og det første er at få et møde med interesserede der kunne tænke sig at hjælpe os med vores projektgennemførelsen. Man skal huske på at der er fuld fradragsberet for de første kr. givet til Nepal 2010, altså efterlyser vi sponsorater, både løbende bidrag, men også engangsbeløb er meget velkomne. Det kunne f.eks. være at nogen fik lyst til at yde bistand til specifikke enkeltdele af projektet f.eks. en af delene i pkt. 1, 2 eller 3 og det kunne være bygning af 3 lokaler under pkt. 1, et køkken til bespisning af børn i skolen og herberget, eller IT-udstyr til både skolebrug og fritid for de børn der skal bo der. En anlagt græsplæne vil også være en mulighed under pkt. 3. så mulige kombinationer er næsten uendelige. KLUB 100 Næste form for sponsorater er Klub 100, som er tænkt som en erhvervsklub for håndværksmestre, mindre virksomheder og andre der ønsker et netværk af erhvervsdrivende, hvor man for 1 år eller mere kan støtte projektet i opbygningen af Bungamati. (Billederne på forsiden.) Mindsteindskuddet er på kr. og betales en gang om året i januar måned. Man skal samtidig huske på at der er fradragsret for op til kr. pr. år, da Nepal 2010 er en fradragsberettiget organisation. Klub 100 er mest tænkt for virksomheder der for et beskedent beløb vil hjælpe et velgørenhedsprojekt med at realiserer sine visioner om; at børn af fattige forældre og gadebørn kan få en tryg hverdag og en skolegang de ellers aldrig ville have mulighed for, hvis altså ikke det lige var fordi Klub 100 hjalp dem.

4 Ideen med Klub 100 er også at nogle af Jer kunne stille Jeres erfaringer til rådighed for projektet i selve opførelsesfasen. Rådgivere, entreprenører, teknikere og håndværksmestre skal være meget velkomne med deres viden til den praktiske udførelse af speciel faserne under pkt. 1 og 2. Som medlem af Klub 100 vil man modtage vores fine certifikat som gør Jer til ambassadører for Nepal 2010 med ret til at benytte vores logo som symbol på brevpapir der viser Jeres sociale ansvar sammen med Nepal Man vil herudover få tilbudt at deltage i et af vores mange arrangementer vi har planlagt, som kun tilbydes vores sponsorer. KLUB 20 Nepal 2010 skal også præsentere vores nyeste og mest eksklusive skud på sponsor-stammen Klub 20. Dette er en lille eksklusiv klub bestående af 20 sponsorer, hvis indskud er på min kr. og vil ud over ovennævnte arrangementer have deres egne arrangementer hvor disse er gratis for Klub 20 s medlemmer. To gange årligt trækkes der lod blandt Klub 20 s medlemmer om en rejse for 2 personer til Nepal, hvor man ved selvsyn kan besigtige forholdene, så man kan se hvilke resultater vi sammen har opnået. Dette er dog betinget af, at vi er minimum 10 sponsorer i Klub 20 på tidspunktet for udtrækningen. Vi har efterhånden fået et godt og stabilt netværk i Nepal, som tæller nogle af de mest indflydelsesrige og vigtigste aktører inden for forretningsverdenen. Vores vennekreds består af mange forskellige aktører f.eks. banker, supermarkedskæder, hoteller, restauranter, bilfirmaer, reklamebureauer samt en lang række andre brancher. Vi er en anerkendt og respekteret velgørenhedsforening som i august 2012 blev officielt anerkendt som NGO i Nepal og med disse kort på hånden er vi, i forhold til mange andre NGO er, ganske godt stillet. Ligesom i Danmark er vi også der stærkt repræsenteret blandt en række personligheder som skuespillere, musikere, sportsstjerner etc. Så man kan næste, uden at overdrive sige, at det er lige før vi er langt bedre forankret og respekteret der hvor det hele foregår, nemlig i Nepal, end vi næsten er i Danmark. Et af de gadebørn vi ønsker at hjælpe! Nepal 2010 kan som tilbud til dem der ønsker at investere i vores projekt tilbyde samarbejde og formidle kontakter samt opbygge goodwill inden for følgende områder: Anlæg, Miljøteknologi, Import/eksport, Kulturudveksling samt innovativt samarbejde inden for IT og flere andre brancher.

5 Dette skulle give deltagende virksomheder og medlemmer af Klub 20 muligheden for en eksponering af Jer som sociale bevidste samt en fokusering og pleje af Jeres image i forhold til et 3. verdens land og for den sags skyld også herhjemme i Danmark/EU. Man skal heller ikke være blind for, at Nepal kan være porten til Kina og Indien. Så vil man prøve at komme ind på disse markeder, ligesom nepalesiske virksomheder også skal se Danmark (Skandinavien), som en mulighed for at åbne nye markeder ude i verden via EU (DK) er der rig mulighed for at få sat gang i noget af denne vej. Man vil måske nok sige; at det jo netop er Kina og Indien der har størst indflydelse på markedet i Nepal, men kan man få sit produkt, sin ide eller et marked til at fungere i Nepal, er der en temmelig stor chance for, at det også vil fungere i netop de to omtalte lande. Flere og flere rige indere og kinesere kommer på besøg i Nepal og flere og flere virksomheder fra netop disse to land kappes om at investere i Nepal. En hel del henlægger også konferencer og virksomhedernes aktiviteter til netop Nepal, hvilket skyldes en valuta og et prisniveau der er ganske imødekommende. Nepal har, nu hvor forandringerne sker hurtigt, brug for samarbejdspartnere også uden for de normale alliancer, idet Nepal innovativt og traditionelt har meget ubrugt potentiale at byde på. Et eksempel er nepalesisk kaffe, som er et produkt man ikke møder i ret mange supermarkeder i Europa og hvorfor nu ikke det? Det er et spørgsmål om at være innovativ. Logistik er et nøgleord, uddannelse et andet. Detaljerne kan diskuteres for evt. interesserede, men er nu blot taget med her som et eksempel. Konkret har vi allerede aftaler om, at importere kaffe/te fra Nepal hvor et evt. overskud går til at sikre vores skolens fortsatte drift. Vi har aftaler med adskillige events-firmaer om at lave forskellige velgørende arrangementer hvor overskuddet ligeledes skal gå til skolens drift. Via prospektet kan man købe sig en bygning eller dele af en sådan, som evt. kan opkaldes efter navn, firmaer eller andet, og herigennem få eksponering via aviser/radio/tv, når skolen står færdig og pressen derved får øjnene op for dette helt unikke projekt, som vi sammen har skabt. Det er også sådan, at flere festivaler i både Nepal og Danmark har vist stor interesse, om at ville lave en eller anden form for kulturudveksling. Om disse, pga. omstændighederne i Nepal kan gennemføres, er endnu for tideligt at spå om. I første omgang skal det undersøges om musikkere og kunstnere fra hhv. Danmark og Nepal kan udveksles til arrangementer i begge lande. I denne forbindelse vil det også være muligt at sponsere et af disse arrangementer. Områder hvor vi ligeledes forstiller os investorer kunne have interesse i at udvikle koncepter er, inden for teknologi, it, forskning og udvikling af bæredygtige erhverv i landdistrikter. Det kunne f.eks. være i forbindelse med certificeringsopgaver inden for økologi, Fair Trade, outsourcing eller andre opgave. Vi provokerer måske lidt når vi opfordrer alle; stil os opgaven og vi løser den. Men erfaringen er, uden at kende opgaven kan man heler ikke løse en sådan, og det har Nepal 2010 været ret gode til i de 5½ år vi nu har eksisteret.

6 Til erhvervsfolk kan vi derfor opstilles rammer for mulige områder man kan vælge at støtte: Produktion og forædling af kaffe med eksport til Europa og Nordamerika for øje. Partnere til kulturelle arrangementer i Nepal inden for musik, kunst og kultur med det mål, at udveksle dette med den øvrige del af verdenen. Associeret partnerskaber i køkken, hotel og restaurantbranchen med Nepal 2010, der skal højne standarder og herved øget turismen i Nepal. Økologi og vedvarende energi som forsøgsprojekt for potentielle investorer en anden mulighed. Mulighederne er uendelige (næsten).

7 Har man et tilbud, en ide, et koncept, så lad os høre om det og vi finder helt sikkert noget der passer til Jer. Vi vil hellere diskutere mulighederne end begrænsningerne. Hvis man derimod blot vælger at være en del af Nepal 2010, kan vi tilbyde rejser, kulturelle events og begivenheder i Nepal såvel som Danmark, produkter til en kostpris samt en loyal promovering af dit/jeres produkt/firma, som værende social engergeret i et land hvor man kan gøre en verden til forskel uden et ekstremt højt administrationsbidrag og derved spare en hel del på reklameudgifterne. Alle hos Nepal 2010 yder nemlig deres bidrag ekstraordinært og uden udgift for projektet eller Jer. Vi håber meget, at vores venner bl.a. skuespillere, musikere samt et ikke lille antal frivillige kan og vil være til Jeres rådighed hvis I vælger, at indgå aftale med os, fordi vi véd, at vi er et anderledes projekt, ikke blot til gavn for os og Jer, men også for en kommende generation af børn og unge der forhåbentlig vil få stor gavn af vores måde at lave humanitært arbejde på. Det er klart, at alt ikke kan beskrives på disse sider, derfor tilbyder vi og vores team, at skræddersy et koncept, der helt sikkert vil passe til Jer. Det er selvfølgelig væsentligt, at vi kender Jer og får afdækket Jeres virksomhedskultur, hvis udvikling af Jeres koncept i dette regi skal være så effektivt og succesfuld som muligt - for det sætter vi en stor ære i. Vi håber, at man som modtager af dette prospekt/ekstrakt, vil finde det belejligt at afholde et møde med os, hvor vi kan få mulighed for at præsentere os selv og projektet mere udførligt samt diskutere hvad der kunne være Jeres behov, muligheder og ideer. Som nævnt er det kun fantasien der sætter grænser. Man kan altid kontakte os på mail eller fange os på mobil i Danmark på: (+45) eller i Nepal (+977) Vores hjemmeside indeholder en del informationer, som kan være ganske nyttige. Man er altid velkommen til ringe hvis man har spørgsmål, så lad os mødes for at se på mulighederne. Med venlig hilsen Tommy Legène Jørgensen Springbanen Gentofte

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Hovedopgave Socialt ansvar

Hovedopgave Socialt ansvar Hovedopgave Socialt ansvar 2012 Tegn inkl. Mellemrum: 72.799 Kristian Koch Serviceøkonom, 4. semester. A 31-05-2012 Indhold Indledning... 4 Problemstilling... 6 Problemformulering... 6 Metodeafsnit...

Læs mere

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.)

1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) J.nr. (udfyldes af CISU) 1. Forside CIVLISAMFUNDSPULJEN MINDRE UDVIKLINGSPROJEKT (budget op til 500.000 kr.) Projekttitel: Den danske ansøgende organisation: Evt. andre danske partner(e): MTANDAO Tanzibarn.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Guide til internationalt arbejde i kredsen

Guide til internationalt arbejde i kredsen Guide til internationalt arbejde i kredsen 1 2 Guide til internationalt arbejde i kredsen Indhold 1. Forord 4 2. At skabe kontakt 5 3. Forberedelsesfasen 6 4. Kulturforskelle 9 5. Planlægning af besøg

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

KLUBMANUAL version 1.0

KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD BOOK ONLINE OG SPIL NÅR DU HAR TID SUNDT, SJOVT OG SOCIALT KLUBMANUAL version 1.0 FODBOLD MANUAL Forord....3 Hvad er Fodbold fitness?....4 Baggrunden for Fodbold Fitness...4 Tidshorisont....6 Landsdækkende

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Landsbynyt. Herrup gjorde det igen! (lokalbutikken åbner igen)

Landsbynyt. Herrup gjorde det igen! (lokalbutikken åbner igen) September 2008 Landsforeningen af Landsbysamfund 18. årgang nr. 4 Herrup gjorde det igen! (lokalbutikken åbner igen) I 1992 samlede borgerne i Herrup 210,000 kr. ind og herved stiftedes Herrup Invest med

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Juridisk meddelelse og friholdelsesklausul Hverken Europa-Kommissionen eller nogen, der optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007

Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige. Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 Den Lille Kogebog om At Have og Beholde Frivillige Foreningsservice De Frivilliges Hus, Aalborg 2007 1 Indhold Forord s. 2 Fastholdelse og frivilligpleje s. 24 3.1. At fastholde de frivillige s. 25 1.

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION

NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION MAJ 2014 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING NYT TIDSSKRIFT KAN DANMARK GÅ FORREST? DE 10 VIGTIGSTE REFORMER FOR EN ØKONOMI I LIGEVÆGT ROSKILDE FESTIVALEN I DELTAGERDREVEN TRANSFORMATION Find

Læs mere

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise?

B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Version 17-07-2012 B-jobs. En vej til mindre arbejdsløshed og mindre krise? Mange siger, at der ingen nemme løsninger er på arbejdsløshedsproblemet, og at der intet alternativ er til at spilde værdien

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Globalt børnearbejde

Globalt børnearbejde Globalt børnearbejde Hvad er børnearbejde? Hvor mange børn arbejder og med hvad? Hvilke regler findes der for børnearbejde? Hvilke problemer giver børnearbejde? Hvad er årsagerne til børnearbejde? Hvad

Læs mere

Udkast til slutdokument

Udkast til slutdokument Udkast til slutdokument Omstillingsgruppen: Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Indledning Hermed præsenterer omstillingsgruppen Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet forslag til, hvordan Holbæk Kommune

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering Skanderborg 2013-2014 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2013/14

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere