Prospekt for Nepal 2010 s skole i Bungamati!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for Nepal 2010 s skole i Bungamati!"

Transkript

1 Prospekt for Nepal 2010 s skole i Bungamati! Indledning: På mange måder ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen, selvom vi med Nepal 2010 baserer vores forretning på velgørenhed fra dem der af et godt hjerte donerer, sponserer og fra de mange der aktivt ønsker, at ville gøre en indsats for at hjælpe vores projekt og visioner til virkelighed, og især efter det der skete i Nepal den 25. april og indtil i dag, hvor landet blev ramt af de største jordskælv i over 81 år. Jordskælvene er stadig ikke ophørt, men foregår til stadighed, de fleste dog af mindre styrke, men med mellemrum også af en lidt større styrke. Alle disse faktorer er med til at gøre situationen endnu farligere for de mange mennesker der må leve i det fri, af frygt for at blive fanget i et af de tilbageværnede huse der endnu står, men skælvene er også med til at øge risikoen for at de få bygninger der endnu står, kan styrte sammen når som helst. Med den stadige modulering der konstant foregår dag efter dag og tillægger man samtidig regntiden som altid foregår fra sidst i maj og indtil sidst i august eller først i september, så vil al planlægning og nybygning mere være et lotteri, end en reel genopbygning med en fremtid i.

2 Her har Nepal 2010 netop udviklet planer der skulle kunne imødegå disse begrænsninger, af de stadige påvirkninger naturen udsætter planlagte byggerier for, og vi har også ideerne til hvordan man forebygger yderlig forværring af situationen, ved ikke at gentage de traditionelle fejl med byggesjusk, der i årtier har præget byggebranchen i Nepal, og som man netop ser resultatet af nu; en total ubrugelig byggemasse, der på ingen måde er sikret eller kan bruges til sit tiltænkte formål. Vores varer er ikke en køb og salgsvare eller et forbrugsgode, men ses som en mere imageplejende social aktivitet, baseret på en forhåbentlig mere traditionel såvel som utraditionel samarbejdsform. Hvad er så ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? Vi har selvfølgelig, på lige fod med de store organisationer, set og erkendt at erhvervslivet er en meget vigtig aktør, når det gælder om at skaffe midler til at gennemføre vores visioner; at bygge en skole og et herberg samt andre vigtige ting der kan give grobund for udvikling af Nepal s fremtid; børnene. Nu har man måske allerede læst vores projektbeskrivelse og kender de centrale dele i vores visioner. Dette prospekt henvender sig mest til dem der ikke har brug for alle informationer om Nepal 2010, for at kunne træffe den vigtige beslutning om, hvorvidt man ønsker, at ville indgå i et samarbejde med os om at ville være med til at rejse nogle centrale bygninger og sociale åndehuller i Bungamati en by ca. 15 km sydvest for Nepals hovedstad Kathmandu. Vi føler, at dette lille ekstrakt har sin berettigelse, for dem der skal træffe valget /beslutningen om at vil støtte os og herved indgå i et formaliseret samarbejde, for herigennem også at få indflydelse på selve projektet og evt. muligheden for at afprøve egne ideer/teorier på en økonomisk mindre risikabel måde, end hvis de samme skulle forsøges afprøvet i f.eks. Danmark. Yderligere information om projektets visioner kan hentes via vores hjemmesiden som også findes i en engelsk version og snart også vil kunne opleves i en nepalesisk udgave. Vi ser selvfølgelig frem til at møde Jer personligt og præsentere os selv og projektet mere uddybende. Hvad indeholder prospektet så? Vores vision er, at bygge en skole med tilhørende herberg, hvor børn der har mistet en af eller begge deres forældre, kan bo trygt og få en uddannelse så deres muligheder for at få en bedre tilværelse i fremtiden bliver væsentligt forbedret. Viden og lærdom er nøglen til en tilværelse, hvor man har muligheden for at præge sit fremtidige liv og samtidig en større mulighed for derved at hævde sine rettigheder. Til skolen ønsker vi også at tilknytte en læge- og tandlægeklinik, så den almene sundhedstilstand hos børnene kan kontrolleres og forbedres. Listen over de planlagte delprojekt i prioriteret orden er: 1. En skole med tilhørende herberg til de børn der ikke har et hjem eller svært ved at få familiens støtte. 2. Tilbygning eller opførelse af et lægehus og en tandlægeklinik, hvor skolens børn kan modtage hjælp. 3. En mindre sportsplads hvor børnene kan dyrke sport f.eks. atletik, cricket, fodbold m.m. og denne vil så også kunne fungere som tilflugtssted og sikkerhedszone i tilfælde af lignende katastrofer.

3 Ad 1. Skolen og herberget er budgetteret til at ligge på omk. 1,4 million danske kroner, svarende i lokal valuta til millioner nepalesiske rupiers (NRs), hvoraf de dk. kr. eller 12,8 mill. NRs er til fundering, opførelse og færdiggørelse af selve bygningerne, mens dk. kr. eller ca. 6,4 mill. NRs er til opførelse af herberget. De sidste omk dk. kr. (3,2 mill. NRs) er til nødvendigt inventar og teknisk udstyr for skole og herberg. Driftsomkostninger til forbrug, mad, lønninger er ikke medtaget, da den nepalesiske stat dækker ca. 50 % af lønomkostninger til lærerne, men der findes andre finansieringsmuligheder i Nepal til at dække nogle af lærerlønningerne, men der skal stadig findes sponsorer til den sidste del svarende til omk %. Ad 2. En læge- og tandlægeklinik vil ifølge de oplysninger Nepal 2010 har modtaget koste omk dk. kr. eller i NRs ca. 9,6 mill til opførelse af mindre bygning med 4 lokaler, reception, venteværelser og installation af teknisk udstyr. Noget af det udstyr der skal bruges, har Nepal 2010 fået lovning på vil blive doneret af flere tandlægeklinikker i Danmark, da disse har tilbudt både tandlægestole og andet udstyr de gerne vil forærer projektet, når de står for udskiftning til nyt, selvom om disse gamle ting, fortsat er brugbare og funktionsdygtige. Tilsvarende har flere læger oplyst, at de i den udstrækning de får udstyr der skal udskiftes fra deres klinikker, vil reservere dette til Nepal Ad 3. I udkanten af Bungamati hvor Nepal 2010 s nye skole skal rejses, er der opnået enighed med en ejer af land om at vi kan tilkøbe et stykke land, pris dk. kr. altså ca. 4 mill NRs som er tænkt indrettet som sportsplads for skolen i Bungamati. En fodboldbane/sportsplads koster pt. anlagt ligeledes dk. kr. omk. 4 mill NRs så den samlede investering inkl. tilkøb af land til formålet ligge på dk. kr. svarende til ca. 8 mill NRs. Der skal tages et forbehold for kursen som i det øjeblik de endelig aftaler falder på plads vil blive kurssikret i en valuta, som ikke svinger for meget, så projektet kan gennemføres uden risiko for svingninger i kursen, der kan hindre færdiggørelsen af projektet i sin helhed. Samlet vil hele projektet beløbe sig til i alt ca. 2,5 mill. dk. kr. svarende til ca. 40 mill. NRs. Former hvormed man kan hjælpe og blive partner: Almindeligt sponsorat Endnu inden det første spadestik er taget, opererer Nepal 2010 med 3 forskellige sponsorater og det første er at få et møde med interesserede der kunne tænke sig at hjælpe os med vores projektgennemførelsen. Man skal huske på at der er fuld fradragsberet for de første kr. givet til Nepal 2010, altså efterlyser vi sponsorater, både løbende bidrag, men også engangsbeløb er meget velkomne. Det kunne f.eks. være at nogen fik lyst til at yde bistand til specifikke enkeltdele af projektet f.eks. en af delene i pkt. 1, 2 eller 3 og det kunne være bygning af 3 lokaler under pkt. 1, et køkken til bespisning af børn i skolen og herberget, eller IT-udstyr til både skolebrug og fritid for de børn der skal bo der. En anlagt græsplæne vil også være en mulighed under pkt. 3. så mulige kombinationer er næsten uendelige. KLUB 100 Næste form for sponsorater er Klub 100, som er tænkt som en erhvervsklub for håndværksmestre, mindre virksomheder og andre der ønsker et netværk af erhvervsdrivende, hvor man for 1 år eller mere kan støtte projektet i opbygningen af Bungamati. (Billederne på forsiden.) Mindsteindskuddet er på kr. og betales en gang om året i januar måned. Man skal samtidig huske på at der er fradragsret for op til kr. pr. år, da Nepal 2010 er en fradragsberettiget organisation. Klub 100 er mest tænkt for virksomheder der for et beskedent beløb vil hjælpe et velgørenhedsprojekt med at realiserer sine visioner om; at børn af fattige forældre og gadebørn kan få en tryg hverdag og en skolegang de ellers aldrig ville have mulighed for, hvis altså ikke det lige var fordi Klub 100 hjalp dem.

4 Ideen med Klub 100 er også at nogle af Jer kunne stille Jeres erfaringer til rådighed for projektet i selve opførelsesfasen. Rådgivere, entreprenører, teknikere og håndværksmestre skal være meget velkomne med deres viden til den praktiske udførelse af speciel faserne under pkt. 1 og 2. Som medlem af Klub 100 vil man modtage vores fine certifikat som gør Jer til ambassadører for Nepal 2010 med ret til at benytte vores logo som symbol på brevpapir der viser Jeres sociale ansvar sammen med Nepal Man vil herudover få tilbudt at deltage i et af vores mange arrangementer vi har planlagt, som kun tilbydes vores sponsorer. KLUB 20 Nepal 2010 skal også præsentere vores nyeste og mest eksklusive skud på sponsor-stammen Klub 20. Dette er en lille eksklusiv klub bestående af 20 sponsorer, hvis indskud er på min kr. og vil ud over ovennævnte arrangementer have deres egne arrangementer hvor disse er gratis for Klub 20 s medlemmer. To gange årligt trækkes der lod blandt Klub 20 s medlemmer om en rejse for 2 personer til Nepal, hvor man ved selvsyn kan besigtige forholdene, så man kan se hvilke resultater vi sammen har opnået. Dette er dog betinget af, at vi er minimum 10 sponsorer i Klub 20 på tidspunktet for udtrækningen. Vi har efterhånden fået et godt og stabilt netværk i Nepal, som tæller nogle af de mest indflydelsesrige og vigtigste aktører inden for forretningsverdenen. Vores vennekreds består af mange forskellige aktører f.eks. banker, supermarkedskæder, hoteller, restauranter, bilfirmaer, reklamebureauer samt en lang række andre brancher. Vi er en anerkendt og respekteret velgørenhedsforening som i august 2012 blev officielt anerkendt som NGO i Nepal og med disse kort på hånden er vi, i forhold til mange andre NGO er, ganske godt stillet. Ligesom i Danmark er vi også der stærkt repræsenteret blandt en række personligheder som skuespillere, musikere, sportsstjerner etc. Så man kan næste, uden at overdrive sige, at det er lige før vi er langt bedre forankret og respekteret der hvor det hele foregår, nemlig i Nepal, end vi næsten er i Danmark. Et af de gadebørn vi ønsker at hjælpe! Nepal 2010 kan som tilbud til dem der ønsker at investere i vores projekt tilbyde samarbejde og formidle kontakter samt opbygge goodwill inden for følgende områder: Anlæg, Miljøteknologi, Import/eksport, Kulturudveksling samt innovativt samarbejde inden for IT og flere andre brancher.

5 Dette skulle give deltagende virksomheder og medlemmer af Klub 20 muligheden for en eksponering af Jer som sociale bevidste samt en fokusering og pleje af Jeres image i forhold til et 3. verdens land og for den sags skyld også herhjemme i Danmark/EU. Man skal heller ikke være blind for, at Nepal kan være porten til Kina og Indien. Så vil man prøve at komme ind på disse markeder, ligesom nepalesiske virksomheder også skal se Danmark (Skandinavien), som en mulighed for at åbne nye markeder ude i verden via EU (DK) er der rig mulighed for at få sat gang i noget af denne vej. Man vil måske nok sige; at det jo netop er Kina og Indien der har størst indflydelse på markedet i Nepal, men kan man få sit produkt, sin ide eller et marked til at fungere i Nepal, er der en temmelig stor chance for, at det også vil fungere i netop de to omtalte lande. Flere og flere rige indere og kinesere kommer på besøg i Nepal og flere og flere virksomheder fra netop disse to land kappes om at investere i Nepal. En hel del henlægger også konferencer og virksomhedernes aktiviteter til netop Nepal, hvilket skyldes en valuta og et prisniveau der er ganske imødekommende. Nepal har, nu hvor forandringerne sker hurtigt, brug for samarbejdspartnere også uden for de normale alliancer, idet Nepal innovativt og traditionelt har meget ubrugt potentiale at byde på. Et eksempel er nepalesisk kaffe, som er et produkt man ikke møder i ret mange supermarkeder i Europa og hvorfor nu ikke det? Det er et spørgsmål om at være innovativ. Logistik er et nøgleord, uddannelse et andet. Detaljerne kan diskuteres for evt. interesserede, men er nu blot taget med her som et eksempel. Konkret har vi allerede aftaler om, at importere kaffe/te fra Nepal hvor et evt. overskud går til at sikre vores skolens fortsatte drift. Vi har aftaler med adskillige events-firmaer om at lave forskellige velgørende arrangementer hvor overskuddet ligeledes skal gå til skolens drift. Via prospektet kan man købe sig en bygning eller dele af en sådan, som evt. kan opkaldes efter navn, firmaer eller andet, og herigennem få eksponering via aviser/radio/tv, når skolen står færdig og pressen derved får øjnene op for dette helt unikke projekt, som vi sammen har skabt. Det er også sådan, at flere festivaler i både Nepal og Danmark har vist stor interesse, om at ville lave en eller anden form for kulturudveksling. Om disse, pga. omstændighederne i Nepal kan gennemføres, er endnu for tideligt at spå om. I første omgang skal det undersøges om musikkere og kunstnere fra hhv. Danmark og Nepal kan udveksles til arrangementer i begge lande. I denne forbindelse vil det også være muligt at sponsere et af disse arrangementer. Områder hvor vi ligeledes forstiller os investorer kunne have interesse i at udvikle koncepter er, inden for teknologi, it, forskning og udvikling af bæredygtige erhverv i landdistrikter. Det kunne f.eks. være i forbindelse med certificeringsopgaver inden for økologi, Fair Trade, outsourcing eller andre opgave. Vi provokerer måske lidt når vi opfordrer alle; stil os opgaven og vi løser den. Men erfaringen er, uden at kende opgaven kan man heler ikke løse en sådan, og det har Nepal 2010 været ret gode til i de 5½ år vi nu har eksisteret.

6 Til erhvervsfolk kan vi derfor opstilles rammer for mulige områder man kan vælge at støtte: Produktion og forædling af kaffe med eksport til Europa og Nordamerika for øje. Partnere til kulturelle arrangementer i Nepal inden for musik, kunst og kultur med det mål, at udveksle dette med den øvrige del af verdenen. Associeret partnerskaber i køkken, hotel og restaurantbranchen med Nepal 2010, der skal højne standarder og herved øget turismen i Nepal. Økologi og vedvarende energi som forsøgsprojekt for potentielle investorer en anden mulighed. Mulighederne er uendelige (næsten).

7 Har man et tilbud, en ide, et koncept, så lad os høre om det og vi finder helt sikkert noget der passer til Jer. Vi vil hellere diskutere mulighederne end begrænsningerne. Hvis man derimod blot vælger at være en del af Nepal 2010, kan vi tilbyde rejser, kulturelle events og begivenheder i Nepal såvel som Danmark, produkter til en kostpris samt en loyal promovering af dit/jeres produkt/firma, som værende social engergeret i et land hvor man kan gøre en verden til forskel uden et ekstremt højt administrationsbidrag og derved spare en hel del på reklameudgifterne. Alle hos Nepal 2010 yder nemlig deres bidrag ekstraordinært og uden udgift for projektet eller Jer. Vi håber meget, at vores venner bl.a. skuespillere, musikere samt et ikke lille antal frivillige kan og vil være til Jeres rådighed hvis I vælger, at indgå aftale med os, fordi vi véd, at vi er et anderledes projekt, ikke blot til gavn for os og Jer, men også for en kommende generation af børn og unge der forhåbentlig vil få stor gavn af vores måde at lave humanitært arbejde på. Det er klart, at alt ikke kan beskrives på disse sider, derfor tilbyder vi og vores team, at skræddersy et koncept, der helt sikkert vil passe til Jer. Det er selvfølgelig væsentligt, at vi kender Jer og får afdækket Jeres virksomhedskultur, hvis udvikling af Jeres koncept i dette regi skal være så effektivt og succesfuld som muligt - for det sætter vi en stor ære i. Vi håber, at man som modtager af dette prospekt/ekstrakt, vil finde det belejligt at afholde et møde med os, hvor vi kan få mulighed for at præsentere os selv og projektet mere udførligt samt diskutere hvad der kunne være Jeres behov, muligheder og ideer. Som nævnt er det kun fantasien der sætter grænser. Man kan altid kontakte os på mail eller fange os på mobil i Danmark på: (+45) eller i Nepal (+977) Vores hjemmeside indeholder en del informationer, som kan være ganske nyttige. Man er altid velkommen til ringe hvis man har spørgsmål, så lad os mødes for at se på mulighederne. Med venlig hilsen Tommy Legène Jørgensen Springbanen Gentofte

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Velkommen som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo kan du og din virksomhed blive en naturlig del af en fælles vision, som har fokus på en bæredygtig fremtid, bevarelse af

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid?

Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid? Vil din virksomhed være med til at bygge bro mellem udsatte børn og en aktiv fritid? BROEN BROEN består af frivillige foreninger, som hjælper udsatte børn og unge til at have en aktiv fritid i lokale foreninger

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Udviklingskoordinator Lene Rydal, DBU S. udvikling, lery@dbu.dk STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Strategiens formål DBU har fra 2014 lanceret en fireårig kommunestrategi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget SPONSOR Hvem har de kommercielle rettigheder til eventen? Er der nogen form for branche- eller produktsuverænitet i forhold til det internationale forbund og/eller specialforbundets daglige sponsorer?

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER

EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER HVAD ER COPENHAGEN ART RUN Unik og oplevelsesrig motionsbegivenhed. CPH ART RUN er et nyt løbsformat, der frem for at fokusere på at komme først handler om nogle af

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Vælg mellem fem sponsorniveauer. Vi sætter penge ind på din værdikonto

Vælg mellem fem sponsorniveauer. Vi sætter penge ind på din værdikonto Sammen med os... ZOO med hjertet ZOO er en hjertesag. Sagen handler om forskning og naturbevarelse lige fra den mindste fugl til verdens truede rovdyr. Det er det, du støtter med dit sponsorat. Til gengæld

Læs mere

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren!

Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! fødevarerforarbejdning og opbevaring til brug for moderniseringen af den russiske fødevaresektor. Få interesserede, motiverede og købestærke russiske kundeemner bragt til døren! Business Trip, hvor russiske

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Opsigelse fra krise til muligheder!

Opsigelse fra krise til muligheder! Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentlig snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder som

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Projekt- og fliserådgivning

Projekt- og fliserådgivning Projekt- og fliserådgivning Hotel D angleterre, København 2 Din specialist i fliser, klinker og mosaik Showroom, Glostrup Mosaikhjørnet har mere end 50 års erfaring i flisebranchen. Med så mange år i branchen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland

Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland 22. september 2008 Virksomheders brug af oplevelser og sponsorater i Region Midtjylland Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i Region Midtjylland køber oplevelser til deres medarbejdere, kunder, leverandører

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Projektbeskrivelse 2014!

Projektbeskrivelse 2014! 1 Projektbeskrivelse 2014! Forord: For mange Nepal-rejsende er Nepal mystikkens land, et land de fleste af os kun kender som hjemsted for Mt. Everest, Annapurna eller en række af andre kæmpe store bjerge

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalafdelingernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Ansøgningsskema til CISU s Oplysningspulje

Ansøgningsskema til CISU s Oplysningspulje J.nr. (udfyldes af CISU) Ansøgningsskema til CISU s Oplysningspulje A. Basale informationer om ansøger og aktivitet Navn på den ansøgende organisation Adresse Nepal 2010, Danmark Springbanen 31, 2820 Gentofte

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Om Brøndby Supporters Trust

Om Brøndby Supporters Trust Om Brøndby Supporters Trust Aktive ejere af Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndby Supporters Trust (BST) er en forening for alle, der interesserer sig for, hvordan Brøndby IF ledes i dag og udvikles i fremtiden.

Læs mere

Service-, viden- og oplevelsessamfundet

Service-, viden- og oplevelsessamfundet KAPITEL 1 Service-, viden- og oplevelsessamfundet Den berømte danske forfatter Hans Christian Andersen sagde: At rejse er at leve. Hvad var egentlig meningen med dette? Han mente, at hvis man rejser ud

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Brancheorganisation under Kooperationen Formåls paragraf for brancheforeningen Brancheforeningen fungerer som forum for virksomhederne, hvor de kan udveksle erfaring

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen )

Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg. (følgende benævnt Kommunen ) PARTNERSKABSAFTALE Indgået mellem Danmarks Idrætsforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby (følgende benævnt DIF ) og Svendborg Kommune Ramsherred 5 5700 Svendborg (følgende benævnt Kommunen

Læs mere

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio.

Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. Københavns Fondsbørs København, den 12. april 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2002 Markedskursemission Forventet bruttoprovenu ca. DKK 150 mio. I henhold til bemyndigelse i PARKEN Sport & Entertainments

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Tandlæge på deltid eller heltid

Tandlæge på deltid eller heltid Tandlæge på deltid eller heltid Den Kommunale Tandpleje i Holstebro søger en dygtig tandlæge med tiltrædelse 01.01.14 eller hurtigst muligt herefter. Der er ansøgningsfrist den 13.12.13 med morgenposten

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM

FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM FOR FEST, FOLKELIGHED & FÆLLESSKAB! PARTNERSKABSPROGRAM VÆRDIER INDHOLD Fest Musik Folkelighed Mad Fællesskab Kunst Lokal forankring i hele Holbæk Kommune Sport Gratis for alle Leg Teater PARTNERE Som

Læs mere

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole

Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv. Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Bilag: Efterskolerejser i et dannelsesperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever på Ranum Efterskole Undersøgelse af elevernes forventninger og selvopfattelse forud for deres rejse. Hvor gammel

Læs mere

fødevareforarbejdning og opbevaring til brug for modernisering af den russiske fødevaresektor.

fødevareforarbejdning og opbevaring til brug for modernisering af den russiske fødevaresektor. Svendborg, d. 22/2-2012 fødevareforarbejdning og opbevaring til brug for modernisering af den russiske fødevaresektor. Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip,

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen.

Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her i dag. og fortælle om de danske prioriteter og indsatsområder i Østersøregionen. Det talte ord gælder Europaministerens tale ved seminar i Baltic Development Forum om Danmark og Østersøsamarbejdet den 10. juni 2013 Tak til Baltic Development Forum for invitationen til at komme her

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

EM i KVINDEhåndbold Bliv National Supplier og få den helt unikke slutrundeoplevelse og eksponering

EM i KVINDEhåndbold Bliv National Supplier og få den helt unikke slutrundeoplevelse og eksponering EM i KVINDEhåndbold 2010 - Bliv National Supplier og få den helt unikke slutrundeoplevelse og eksponering EHF Euro 2010 I Dansk Håndbold Forbund (DHF) er vi stolte af i samarbejde med Norsk Håndbold Forbund

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen

Kommende krav til udledning. En miljøteknologisk udfordring. Af Thomas Bjerre Larsen Kommende krav til udledning En miljøteknologisk udfordring Af Thomas Bjerre Larsen Miljøstyrelsens bekendtgørelser og vejledninger på området Bekendtgørelse om Modeldambrug. Bekendtgørelse om Ferskvandsdambrug

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 5 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 5. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Foreningen Event Bornholm www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Musikklyngen Etableret t i april 2010 Del af Klyngeprojektet Videndeling d og gode idéer fra første møde Markedsføring,

Læs mere