Prospekt for Nepal 2010 s skole i Bungamati!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt for Nepal 2010 s skole i Bungamati!"

Transkript

1 Prospekt for Nepal 2010 s skole i Bungamati! Indledning: På mange måder ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen, selvom vi med Nepal 2010 baserer vores forretning på velgørenhed fra dem der af et godt hjerte donerer, sponserer og fra de mange der aktivt ønsker, at ville gøre en indsats for at hjælpe vores projekt og visioner til virkelighed, og især efter det der skete i Nepal den 25. april og indtil i dag, hvor landet blev ramt af de største jordskælv i over 81 år. Jordskælvene er stadig ikke ophørt, men foregår til stadighed, de fleste dog af mindre styrke, men med mellemrum også af en lidt større styrke. Alle disse faktorer er med til at gøre situationen endnu farligere for de mange mennesker der må leve i det fri, af frygt for at blive fanget i et af de tilbageværnede huse der endnu står, men skælvene er også med til at øge risikoen for at de få bygninger der endnu står, kan styrte sammen når som helst. Med den stadige modulering der konstant foregår dag efter dag og tillægger man samtidig regntiden som altid foregår fra sidst i maj og indtil sidst i august eller først i september, så vil al planlægning og nybygning mere være et lotteri, end en reel genopbygning med en fremtid i.

2 Her har Nepal 2010 netop udviklet planer der skulle kunne imødegå disse begrænsninger, af de stadige påvirkninger naturen udsætter planlagte byggerier for, og vi har også ideerne til hvordan man forebygger yderlig forværring af situationen, ved ikke at gentage de traditionelle fejl med byggesjusk, der i årtier har præget byggebranchen i Nepal, og som man netop ser resultatet af nu; en total ubrugelig byggemasse, der på ingen måde er sikret eller kan bruges til sit tiltænkte formål. Vores varer er ikke en køb og salgsvare eller et forbrugsgode, men ses som en mere imageplejende social aktivitet, baseret på en forhåbentlig mere traditionel såvel som utraditionel samarbejdsform. Hvad er så ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? Vi har selvfølgelig, på lige fod med de store organisationer, set og erkendt at erhvervslivet er en meget vigtig aktør, når det gælder om at skaffe midler til at gennemføre vores visioner; at bygge en skole og et herberg samt andre vigtige ting der kan give grobund for udvikling af Nepal s fremtid; børnene. Nu har man måske allerede læst vores projektbeskrivelse og kender de centrale dele i vores visioner. Dette prospekt henvender sig mest til dem der ikke har brug for alle informationer om Nepal 2010, for at kunne træffe den vigtige beslutning om, hvorvidt man ønsker, at ville indgå i et samarbejde med os om at ville være med til at rejse nogle centrale bygninger og sociale åndehuller i Bungamati en by ca. 15 km sydvest for Nepals hovedstad Kathmandu. Vi føler, at dette lille ekstrakt har sin berettigelse, for dem der skal træffe valget /beslutningen om at vil støtte os og herved indgå i et formaliseret samarbejde, for herigennem også at få indflydelse på selve projektet og evt. muligheden for at afprøve egne ideer/teorier på en økonomisk mindre risikabel måde, end hvis de samme skulle forsøges afprøvet i f.eks. Danmark. Yderligere information om projektets visioner kan hentes via vores hjemmesiden som også findes i en engelsk version og snart også vil kunne opleves i en nepalesisk udgave. Vi ser selvfølgelig frem til at møde Jer personligt og præsentere os selv og projektet mere uddybende. Hvad indeholder prospektet så? Vores vision er, at bygge en skole med tilhørende herberg, hvor børn der har mistet en af eller begge deres forældre, kan bo trygt og få en uddannelse så deres muligheder for at få en bedre tilværelse i fremtiden bliver væsentligt forbedret. Viden og lærdom er nøglen til en tilværelse, hvor man har muligheden for at præge sit fremtidige liv og samtidig en større mulighed for derved at hævde sine rettigheder. Til skolen ønsker vi også at tilknytte en læge- og tandlægeklinik, så den almene sundhedstilstand hos børnene kan kontrolleres og forbedres. Listen over de planlagte delprojekt i prioriteret orden er: 1. En skole med tilhørende herberg til de børn der ikke har et hjem eller svært ved at få familiens støtte. 2. Tilbygning eller opførelse af et lægehus og en tandlægeklinik, hvor skolens børn kan modtage hjælp. 3. En mindre sportsplads hvor børnene kan dyrke sport f.eks. atletik, cricket, fodbold m.m. og denne vil så også kunne fungere som tilflugtssted og sikkerhedszone i tilfælde af lignende katastrofer.

3 Ad 1. Skolen og herberget er budgetteret til at ligge på omk. 1,4 million danske kroner, svarende i lokal valuta til millioner nepalesiske rupiers (NRs), hvoraf de dk. kr. eller 12,8 mill. NRs er til fundering, opførelse og færdiggørelse af selve bygningerne, mens dk. kr. eller ca. 6,4 mill. NRs er til opførelse af herberget. De sidste omk dk. kr. (3,2 mill. NRs) er til nødvendigt inventar og teknisk udstyr for skole og herberg. Driftsomkostninger til forbrug, mad, lønninger er ikke medtaget, da den nepalesiske stat dækker ca. 50 % af lønomkostninger til lærerne, men der findes andre finansieringsmuligheder i Nepal til at dække nogle af lærerlønningerne, men der skal stadig findes sponsorer til den sidste del svarende til omk %. Ad 2. En læge- og tandlægeklinik vil ifølge de oplysninger Nepal 2010 har modtaget koste omk dk. kr. eller i NRs ca. 9,6 mill til opførelse af mindre bygning med 4 lokaler, reception, venteværelser og installation af teknisk udstyr. Noget af det udstyr der skal bruges, har Nepal 2010 fået lovning på vil blive doneret af flere tandlægeklinikker i Danmark, da disse har tilbudt både tandlægestole og andet udstyr de gerne vil forærer projektet, når de står for udskiftning til nyt, selvom om disse gamle ting, fortsat er brugbare og funktionsdygtige. Tilsvarende har flere læger oplyst, at de i den udstrækning de får udstyr der skal udskiftes fra deres klinikker, vil reservere dette til Nepal Ad 3. I udkanten af Bungamati hvor Nepal 2010 s nye skole skal rejses, er der opnået enighed med en ejer af land om at vi kan tilkøbe et stykke land, pris dk. kr. altså ca. 4 mill NRs som er tænkt indrettet som sportsplads for skolen i Bungamati. En fodboldbane/sportsplads koster pt. anlagt ligeledes dk. kr. omk. 4 mill NRs så den samlede investering inkl. tilkøb af land til formålet ligge på dk. kr. svarende til ca. 8 mill NRs. Der skal tages et forbehold for kursen som i det øjeblik de endelig aftaler falder på plads vil blive kurssikret i en valuta, som ikke svinger for meget, så projektet kan gennemføres uden risiko for svingninger i kursen, der kan hindre færdiggørelsen af projektet i sin helhed. Samlet vil hele projektet beløbe sig til i alt ca. 2,5 mill. dk. kr. svarende til ca. 40 mill. NRs. Former hvormed man kan hjælpe og blive partner: Almindeligt sponsorat Endnu inden det første spadestik er taget, opererer Nepal 2010 med 3 forskellige sponsorater og det første er at få et møde med interesserede der kunne tænke sig at hjælpe os med vores projektgennemførelsen. Man skal huske på at der er fuld fradragsberet for de første kr. givet til Nepal 2010, altså efterlyser vi sponsorater, både løbende bidrag, men også engangsbeløb er meget velkomne. Det kunne f.eks. være at nogen fik lyst til at yde bistand til specifikke enkeltdele af projektet f.eks. en af delene i pkt. 1, 2 eller 3 og det kunne være bygning af 3 lokaler under pkt. 1, et køkken til bespisning af børn i skolen og herberget, eller IT-udstyr til både skolebrug og fritid for de børn der skal bo der. En anlagt græsplæne vil også være en mulighed under pkt. 3. så mulige kombinationer er næsten uendelige. KLUB 100 Næste form for sponsorater er Klub 100, som er tænkt som en erhvervsklub for håndværksmestre, mindre virksomheder og andre der ønsker et netværk af erhvervsdrivende, hvor man for 1 år eller mere kan støtte projektet i opbygningen af Bungamati. (Billederne på forsiden.) Mindsteindskuddet er på kr. og betales en gang om året i januar måned. Man skal samtidig huske på at der er fradragsret for op til kr. pr. år, da Nepal 2010 er en fradragsberettiget organisation. Klub 100 er mest tænkt for virksomheder der for et beskedent beløb vil hjælpe et velgørenhedsprojekt med at realiserer sine visioner om; at børn af fattige forældre og gadebørn kan få en tryg hverdag og en skolegang de ellers aldrig ville have mulighed for, hvis altså ikke det lige var fordi Klub 100 hjalp dem.

4 Ideen med Klub 100 er også at nogle af Jer kunne stille Jeres erfaringer til rådighed for projektet i selve opførelsesfasen. Rådgivere, entreprenører, teknikere og håndværksmestre skal være meget velkomne med deres viden til den praktiske udførelse af speciel faserne under pkt. 1 og 2. Som medlem af Klub 100 vil man modtage vores fine certifikat som gør Jer til ambassadører for Nepal 2010 med ret til at benytte vores logo som symbol på brevpapir der viser Jeres sociale ansvar sammen med Nepal Man vil herudover få tilbudt at deltage i et af vores mange arrangementer vi har planlagt, som kun tilbydes vores sponsorer. KLUB 20 Nepal 2010 skal også præsentere vores nyeste og mest eksklusive skud på sponsor-stammen Klub 20. Dette er en lille eksklusiv klub bestående af 20 sponsorer, hvis indskud er på min kr. og vil ud over ovennævnte arrangementer have deres egne arrangementer hvor disse er gratis for Klub 20 s medlemmer. To gange årligt trækkes der lod blandt Klub 20 s medlemmer om en rejse for 2 personer til Nepal, hvor man ved selvsyn kan besigtige forholdene, så man kan se hvilke resultater vi sammen har opnået. Dette er dog betinget af, at vi er minimum 10 sponsorer i Klub 20 på tidspunktet for udtrækningen. Vi har efterhånden fået et godt og stabilt netværk i Nepal, som tæller nogle af de mest indflydelsesrige og vigtigste aktører inden for forretningsverdenen. Vores vennekreds består af mange forskellige aktører f.eks. banker, supermarkedskæder, hoteller, restauranter, bilfirmaer, reklamebureauer samt en lang række andre brancher. Vi er en anerkendt og respekteret velgørenhedsforening som i august 2012 blev officielt anerkendt som NGO i Nepal og med disse kort på hånden er vi, i forhold til mange andre NGO er, ganske godt stillet. Ligesom i Danmark er vi også der stærkt repræsenteret blandt en række personligheder som skuespillere, musikere, sportsstjerner etc. Så man kan næste, uden at overdrive sige, at det er lige før vi er langt bedre forankret og respekteret der hvor det hele foregår, nemlig i Nepal, end vi næsten er i Danmark. Et af de gadebørn vi ønsker at hjælpe! Nepal 2010 kan som tilbud til dem der ønsker at investere i vores projekt tilbyde samarbejde og formidle kontakter samt opbygge goodwill inden for følgende områder: Anlæg, Miljøteknologi, Import/eksport, Kulturudveksling samt innovativt samarbejde inden for IT og flere andre brancher.

5 Dette skulle give deltagende virksomheder og medlemmer af Klub 20 muligheden for en eksponering af Jer som sociale bevidste samt en fokusering og pleje af Jeres image i forhold til et 3. verdens land og for den sags skyld også herhjemme i Danmark/EU. Man skal heller ikke være blind for, at Nepal kan være porten til Kina og Indien. Så vil man prøve at komme ind på disse markeder, ligesom nepalesiske virksomheder også skal se Danmark (Skandinavien), som en mulighed for at åbne nye markeder ude i verden via EU (DK) er der rig mulighed for at få sat gang i noget af denne vej. Man vil måske nok sige; at det jo netop er Kina og Indien der har størst indflydelse på markedet i Nepal, men kan man få sit produkt, sin ide eller et marked til at fungere i Nepal, er der en temmelig stor chance for, at det også vil fungere i netop de to omtalte lande. Flere og flere rige indere og kinesere kommer på besøg i Nepal og flere og flere virksomheder fra netop disse to land kappes om at investere i Nepal. En hel del henlægger også konferencer og virksomhedernes aktiviteter til netop Nepal, hvilket skyldes en valuta og et prisniveau der er ganske imødekommende. Nepal har, nu hvor forandringerne sker hurtigt, brug for samarbejdspartnere også uden for de normale alliancer, idet Nepal innovativt og traditionelt har meget ubrugt potentiale at byde på. Et eksempel er nepalesisk kaffe, som er et produkt man ikke møder i ret mange supermarkeder i Europa og hvorfor nu ikke det? Det er et spørgsmål om at være innovativ. Logistik er et nøgleord, uddannelse et andet. Detaljerne kan diskuteres for evt. interesserede, men er nu blot taget med her som et eksempel. Konkret har vi allerede aftaler om, at importere kaffe/te fra Nepal hvor et evt. overskud går til at sikre vores skolens fortsatte drift. Vi har aftaler med adskillige events-firmaer om at lave forskellige velgørende arrangementer hvor overskuddet ligeledes skal gå til skolens drift. Via prospektet kan man købe sig en bygning eller dele af en sådan, som evt. kan opkaldes efter navn, firmaer eller andet, og herigennem få eksponering via aviser/radio/tv, når skolen står færdig og pressen derved får øjnene op for dette helt unikke projekt, som vi sammen har skabt. Det er også sådan, at flere festivaler i både Nepal og Danmark har vist stor interesse, om at ville lave en eller anden form for kulturudveksling. Om disse, pga. omstændighederne i Nepal kan gennemføres, er endnu for tideligt at spå om. I første omgang skal det undersøges om musikkere og kunstnere fra hhv. Danmark og Nepal kan udveksles til arrangementer i begge lande. I denne forbindelse vil det også være muligt at sponsere et af disse arrangementer. Områder hvor vi ligeledes forstiller os investorer kunne have interesse i at udvikle koncepter er, inden for teknologi, it, forskning og udvikling af bæredygtige erhverv i landdistrikter. Det kunne f.eks. være i forbindelse med certificeringsopgaver inden for økologi, Fair Trade, outsourcing eller andre opgave. Vi provokerer måske lidt når vi opfordrer alle; stil os opgaven og vi løser den. Men erfaringen er, uden at kende opgaven kan man heler ikke løse en sådan, og det har Nepal 2010 været ret gode til i de 5½ år vi nu har eksisteret.

6 Til erhvervsfolk kan vi derfor opstilles rammer for mulige områder man kan vælge at støtte: Produktion og forædling af kaffe med eksport til Europa og Nordamerika for øje. Partnere til kulturelle arrangementer i Nepal inden for musik, kunst og kultur med det mål, at udveksle dette med den øvrige del af verdenen. Associeret partnerskaber i køkken, hotel og restaurantbranchen med Nepal 2010, der skal højne standarder og herved øget turismen i Nepal. Økologi og vedvarende energi som forsøgsprojekt for potentielle investorer en anden mulighed. Mulighederne er uendelige (næsten).

7 Har man et tilbud, en ide, et koncept, så lad os høre om det og vi finder helt sikkert noget der passer til Jer. Vi vil hellere diskutere mulighederne end begrænsningerne. Hvis man derimod blot vælger at være en del af Nepal 2010, kan vi tilbyde rejser, kulturelle events og begivenheder i Nepal såvel som Danmark, produkter til en kostpris samt en loyal promovering af dit/jeres produkt/firma, som værende social engergeret i et land hvor man kan gøre en verden til forskel uden et ekstremt højt administrationsbidrag og derved spare en hel del på reklameudgifterne. Alle hos Nepal 2010 yder nemlig deres bidrag ekstraordinært og uden udgift for projektet eller Jer. Vi håber meget, at vores venner bl.a. skuespillere, musikere samt et ikke lille antal frivillige kan og vil være til Jeres rådighed hvis I vælger, at indgå aftale med os, fordi vi véd, at vi er et anderledes projekt, ikke blot til gavn for os og Jer, men også for en kommende generation af børn og unge der forhåbentlig vil få stor gavn af vores måde at lave humanitært arbejde på. Det er klart, at alt ikke kan beskrives på disse sider, derfor tilbyder vi og vores team, at skræddersy et koncept, der helt sikkert vil passe til Jer. Det er selvfølgelig væsentligt, at vi kender Jer og får afdækket Jeres virksomhedskultur, hvis udvikling af Jeres koncept i dette regi skal være så effektivt og succesfuld som muligt - for det sætter vi en stor ære i. Vi håber, at man som modtager af dette prospekt/ekstrakt, vil finde det belejligt at afholde et møde med os, hvor vi kan få mulighed for at præsentere os selv og projektet mere udførligt samt diskutere hvad der kunne være Jeres behov, muligheder og ideer. Som nævnt er det kun fantasien der sætter grænser. Man kan altid kontakte os på mail eller fange os på mobil i Danmark på: (+45) eller i Nepal (+977) Vores hjemmeside indeholder en del informationer, som kan være ganske nyttige. Man er altid velkommen til ringe hvis man har spørgsmål, så lad os mødes for at se på mulighederne. Med venlig hilsen Tommy Legène Jørgensen Springbanen Gentofte

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Mennesker Succes Udvikling

Mennesker Succes Udvikling Mennesker Succes Udvikling CoastZone er teambuilding og teamudvikling i hele Danmark. Vi styrker relationerne i jeres team og viser jer vejen til nyt potentiale! »Mennesker med succes skaber udvikling«c

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo

Velkommen. som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Velkommen som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo Som SamarbejdsPartner i Aalborg Zoo kan du og din virksomhed blive en naturlig del af en fælles vision, som har fokus på en bæredygtig fremtid, bevarelse af

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder

ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder ROYAL GOLF ERHVERV Informationsfolder Formål Med et godt drive kommer resultaterne Golfbanen udmærker sig som et sted, hvor relationer skabes, og der kan opbygges netværk og laves forretninger. Mange erhvervsledere

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010

Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart. Roskilde BMX Klub. Dato: 3/1-2010 Ansøgning om tilskud til at gøre Roskilde BMX anlæg køreklart Roskilde BMX Klub Dato: 3/1-2010 Indhold: Indledning... 3 Formål... 3 Overordnet projektbeskrivelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.4 Forventede

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.

Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo. Velkommen til årtiets dansk-kinesiske netværksmulighed! Midtexpo v. Innovation Lab Finlandsgade 20 DK 8200 Arhus N. www.midtexpo.dk Kina vil i fremtiden ikke være verdens fabrik - men snarere verdens innovationsmaskine

Læs mere

Fund raising til VolNepal

Fund raising til VolNepal Fund raising til VolNepal 1. INTRODUKTION Hvis du læser dette tænker du nok på at lave et fund raising event og støtte VolNepal Tak! Events er en god måde at give din støtte til vores rbejde på. De hjælper

Læs mere

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK

HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK HOTEL. KONFERENCE. MESSE. EVENT WWW.OCC.DK Hotel & restaurant Med store lyse værelser og komfortable suiter har vi masser af muligheder både for den travle forretningsmand/-kvinde, konferencegæsten, festdeltageren

Læs mere

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH

CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH CONNECT DENMARK S PITCH-TRÆNING INFORMATION & TIPS TIL EN GOD PITCH 1 OVERBLIK 1/2 GENEREL INFORMATION HVAD ER EN ELEVATOR PITCH 5 HVAD ER MÅLET 6 PITCH-TRÆNING INFORMATION UDBYTTET AF PITCHTRÆNING 8 HVEM

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces

Rejserapport. PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004. Managing events in public open spaces Rejserapport PEER workshop i Gent 4.- 5. marts 2004 Managing events in public open spaces Indhold 1) Rejserapport fra Gent 2) Rapport fra Gent: Study of the Ghent Festivities Baggrund for workshoppen Liveable

Læs mere

Sponsorstrategi 2004-2006

Sponsorstrategi 2004-2006 K O N G E L I G D A N S K Y A C H T K L U B R O Y A L D A N I S H Y A C H T C L U B Sponsorstrategi 2004-2006 Introduktion Visioner og strategi Sponsoroplæg Gennemførelse Konklusion og næste skridt Vore

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

Projekt- og fliserådgivning

Projekt- og fliserådgivning Projekt- og fliserådgivning Hotel D angleterre, København 2 Din specialist i fliser, klinker og mosaik Showroom, Glostrup Mosaikhjørnet har mere end 50 års erfaring i flisebranchen. Med så mange år i branchen

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson

99 259 3.209 14.289. Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson SPONSORPROSPEKT Unikke tal fra Aalborg Pirates første sæson 15 80 var rygnummeret på NHL-spilleren Colin Greening i de to måneder, han spillede i Aalborg. Vi var den første klub til at hente en NHL-spiller

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Avedøre IF - fodbold

Avedøre IF - fodbold Avedøre IF - fodbold Avedøre IF blev stiftet i 1932 I dag har klubben ca. 350 medlemmer Klubben har hold i de fleste rækker fra "poder" til og med superveteraner Klubbens målsætning er at forblive i Danmarksserien

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006

Om Promovator A/S. Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Om Promovator A/S Etableret 1998 som Danmarks første sponsorbureau, ejet af Aegis Media siden 2006 Promovator A/S består af: Promovator (strategisk sponsorrådgivning) Promovator LIVE (strategisk brand

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere Guide til projektledere: Engager virksomheder i fundraising ved at skabe værdi for deres medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere version 1.1 maj 2012 BetterNow Worldwide ApS Kirsten Bernikowsgade 6,

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013

FC Vestsjælland. Erfarent trænerteam. Superligafodbold i Vestsjælland 2012/2013 2012/2013 FC Vestsjælland FC Vestsjælland blev i 2008 etableret som en professionel overbygning af fodboldafdelingen i Slagelse Boldklub og Idrætsforening - også kaldet SBI. Superligafodbold i Vestsjælland

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE

STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed December 2009 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Nyhed 1 / 4 STANDARD ÅBNER SJÆLDENT NYE DØRE Døråbning som disciplin I en tid, hvor behovet for at kapre nye kunder er større end nogensinde, får disciplinen

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer

Baggrund. Produkt/event specifikke. Strategiske sponsorer Baggrund Vinkel på oplæg Den store sponsor hvordan rammer breddeeventen denne Hvad er vores læring fra arbejdet med vores egne sponsorer Hvordan adskiller breddesponsoratet fra fx fodbold og håndbold sponsoratet

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Aktive familier i Femern Bælt-regionen

Aktive familier i Femern Bælt-regionen Koncepter Aktive familier i Femern Bælt-regionen Inspiration til familierettede aktiviteter for sportsklubber og -foreninger Om projektet Vi præsenterer tre koncepter for grænseregionale aktiviteter for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram

Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Forebyg stress med et effektivt innovationsprogram Sænk sygefraværet, styrk opgaveløsning og medarbejderfastholdelse, få et bedre arbejdsmiljø og undgå røde tal på bundlinjen med en effektiv, helhedsorienteret

Læs mere

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga

Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga Bliv en del af det I samarbejde med DBU og 3F Liga På billedet : Annika Overby Hansen og Majbritt Henningsen i kamp (3F Liga) Elite og bredde hånd i hånd DBU havde en drøm Drømmen blev et erklæret mål

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013

RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 RETHINK Kulturturisme Dagens værktøj Anna Porse Nielsen Den 27. 11. 2013 Manto Hvad laver vi? Det vil jeg tale om Hvad er en forretningsmodel? Hvordan får man styr på den - introduktion af Business Model

Læs mere

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne

Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Artikel til Vejforum 2011 Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Civilingeniør Troels Andersen, Fredericia Kommune, troels.andersen@fredericia.dk CykelScore er et helt nyt kampagnekoncept til

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere