ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD"

Transkript

1 BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram RESUME I august 2015 træder en ny EU- forordning i kraft, der skal sikre klarhed over hvilket lands regler, der skal gøres gældende, når arvestridigheder skal afgøres. Forordningen er ikke en erstatning til de nationale regler, men sikrer blot en fælles koordinering. Danmark kan grundet retsforbeholdet ikke deltage, og derfor bør Danmark udnytte tilvalgsordningen til at deltage i denne forordning. HOVEDKONKLUSIONER: Der opstår hvert år grænseoverskridende arvestridigheder i EU til en samlet værdi på over 120 milliarder euro. De grænseoverskridende sager er langt mere komplicerede end de natio- nale, da der er tvivl om hvilket lands lovgivning, der gælder. I august 2015 træder en forordning om arveret i kraft, der sikrer klarhed over, hvilket land der har kompetence og sikrer gensidig anerkendelse af afgørelsen. Danmark er grundet retsforbeholdet ikke med. Vi har fået afslag på parallelaftale for lignende forordninger, og den ene- ste reelle mulighed for at deltage er derved ved at erstatte retsforbehol- det med en tilvalgsordning. Tænketanken EUROPA 2015 thinkeuropa.dk

2 Den populære tv- serie Arvingerne har mindet os om, hvor kompliceret en arvesag kan blive, når der enten er tvivl om eller ikke forelægger et testamente. Men hvis nu den afdøde mor fra Arvingerne havde tilbragt sine sidste år i Spanien eller endda havde giftet sig med en udlænding, ville det have taget mere end én sæson at løse striden. Grænseoverskridende arvefordelinger er nemlig langt mere komplicerede. Ofte opstår der tvivl om hvilket lands lovgivning, der gælder, og der er risiko for, at en domsafgørelse ikke vil have virkning i alle berørte lande. Fra august 2015 træder EU- forordning 650/2012 imidlertid i kraft. Den sikrer klarhed om hvilke regler, der skal bruges ved grænseoverskridende arvestridig- heder, og gensidig anerkendelse af afgørelsen i alle EU- lande. Men på grund af retsforbeholdet er Danmark ikke omfattet de nye, fælles regler. For at undgå, at grænseoverskridende arvestridigheder fremover skal udvikle sig til længereva- rende affærer for danskerne må retsforbeholdet erstattes med en tilvalgsord- ning, så forordningen kan vælges til. Nationale regler fælles koordinering Hvert år opstår der ca grænseoverskridende arvesager til en samlet værdi på over 120 milliarder euro. 1 Grænseoverskridende arvesager kan f.eks. være, hvor den afdøde havde ejendomme eller bankkonti i flere lande. Ved grænseoverskridende sager bliver arvingerne konfronteret med forskellige nationale regler om, hvilke domstole og myndigheder der er kompetente til at behandle sagen og hvilken lov, der skal finde anvendelse på arven. 2 I Danmark gælder det f.eks., at halvdelen af arven fordeles ligeligt mellem børnene og den anden halvdel arves af ægtefællen. 3 I Sverige arver ægtefællen derimod det hele. 4 Hvis en dansker ender sine dage i Sverige, kan det derfor have afgørende betydning for arvingerne, om sagen behandles ud fra dansk eller svensk lovgivning. Arv kan i sig selv være et følsomt område, og en sag bliver hurtigt meget kompliceret for de arvinger, som skal sætte sig ind i et andet lands regler og gennemskue, hvilke rettigheder de har. Derudover kan det være svært at 1 Successions and wills, Europa-Kommissionen, (http://ec.europa.eu/justice/civil/familymatters/successions/index_en.htm). 2 Grønbog arv og testamente, Europa-Kommissionen, KOM 2005 (65): Ægtefællens arveret, når der er børn, Familieadvokaten.dk, (http://www.familieadvokaten.dk/emner/837.html). 4 Succession in Sweden, Succession in Europe, (http://www.successionseurope.eu/en/sweden/topics/in-the-absence-of-a-will_who-inherits-and-how-much/). 2

3 dokumentere, at man overhovedet er arveberettiget. Det ønsker EU at ændre med en ny forordning, som træder i kraft i august Formålet er at forenkle behandlingen af grænseoverskridende arvesager ved bl.a. at indføre et system, hvor hele arvesagen skal behandles af én myndighed efter ét lands lovgivning. Det er vigtigt at understrege, at forordningen ikke erstatter de nationale regler. De enkelte lande vil stadigvæk have deres egne arveregler, men forordningen bestemmer, at det er reglerne i det land, hvori den afdøde havde bopæl, der skal gøre sig gældende. Dog kan den afdøde have valgt, at det land, hvor vedkom- mende havde statsborgerskab, skal have kompetencen i stedet. 5 Forordningen sikrer desuden, at afgørelser i arvesager automatisk har virkning i alle EU- lande. Det betyder, at hvis en tysk familie arver efter deres mor, som har været bosiddende i Spanien, vil sagen skulle føres og afgøres i Spanien, og afgørelsen vil have direkte virkning i Tyskland. Reglerne om direkte virkning har været længe undervejs på hele det civilretlige område i EU, da området har været særligt følsomt for flere medlemslande. Fra d. 10. januar 2015 er der dog indført direkte virkning af domsafgørelser på hele det civil- og erhvervsretlige område. Man forventer, at denne direkte virkning vil lette procedurerne gevaldigt ikke bare på arvestridigheder, men også ved afgørelse af forældremyndighed, konkurssager osv. Det vurderes, at borgere og virksomheder kan spare op mod 48 millioner euro årligt, da direkte virkning betyder, at man ikke skal betale for domsoversættelse, juridisk bistand osv. 6 Derudover giver forordningen om arveret mulighed for et europæisk arvebevis, som kan benyttes af arvinger, der skal påberåbe sig deres status. Man oprettet en ensartet model for beviset og sikrer, at de nationale myndigheder, der udsteder beviset, har kompetence i hele EU. Beviset kan dog kun udstedes af den myndighed, der har den generelle kompetence for arvesagen. Beviset træder ikke i stedet for de beviser, der eksisterer i visse medlemsstater. 7 5 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 650/2012 af 4. juli 2012 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser vedrørende arv, og om accept og fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter vedrørende arv og om indførelse af et europæisk arvebevis, Den Europæiske Unions Tidende. 6 Cutting red tape: Savings of up to 48 million thanks to new rules for cross-border judgments, Civil Justice Newsroom. (http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/news/ _en.htm) 7 Grønbog arv og testamente, Europa-Kommissionen, KOM 2005 (65): 8. 3

4 Forordningen vil altså sikre en hurtigere og nemmere procedure ved de omkring årlige grænseoverskridende arvesager. Forordningen vil have virkning i 25 EU- lande. Storbritannien og Irland har valgt at stå udenfor, og Danmark er grundet forbeholdet ikke en del af forordningen. Tilvalgsordning kan sikre danske rettigheder Der findes ikke tal på, hvor mange af de årlige grænseoverskridende arvesager i EU, der involverer danske statsborgere. Men 84 pct. af danskerne har ikke oprettet et testamente 8 og kan således komme i klemme, hvis de f.eks. bosætter sig i et andet land. Danske borgere kan dog ikke få gavn af de nye EU- regler. Det skyldes det danske retsforbehold, der sætter os uden for al ny EU- lovgivning på retsområdet. Skal danskerne have gavn af reglerne, er der reelt to muligheder. For det første kan man fra politisk hold anmode om en såkaldt parallelaftale. En sådan anmodning skal først henvendes til Europa- Kommissionen, der skal give Danmark lov til at starte processen. Herefter skal Danmark anmode alle EU- lande (med undtagelse af Storbritannien og Irland) om at få lov til at tilslutte sig reglerne. Hvis landene siger ja, kan Danmark tilslutte sig på mellemstatsligt niveau. Det er dog næppe sandsynligt, at Europa- Kommissionen og medlemslandene giver Danmark denne tilladelse. Forordningen om arveret minder i sin opbyg- ning om forordningen om skilsmisse og forældremyndighed, hvor Danmark fik afslag på at indgå en parallelaftale. Derfor må man forvente, at det samme vil ske ved arveret. Den anden mulighed er, at Danmark erstatter retsforbeholdet med en tilvalgs- ordning. Det virker som den mest oplagte måde at give danskerne de samme rettigheder ved arvesager, som resten af EU. Med en tilvalgsordning kan de danske politikere tilvælge de dele af EU- samarbejdet på retsområdet, som de ønsker at Danmark deltager. Det er endnu uklart, hvordan partierne bag aftalen om en tilvalgsordning står i spørgsmålet om deltagelse i civilret. Men når det kommer til arveret, bør der ikke være nogen tvivl. Den nye forordning vil ikke erstatte dansk lovgivning, men udelukkende gøre livet nemmere for de danskere, der kan komme ud for en grænseoverskridende 8 Uvidenhed om arveregler ender i familiestridigheder, Advodan, (http://www.advodan.dk/nyheder/2014/1/uvidenhed-om-arveregler-ender-i-familiestridigheder/) 4

5 arvesag. Samtidig har man mulighed for at sikre, at danske regler gøres gældende mht. fordelingen af ens arv, uanset hvor i EU man er bosiddende. Forordningen om arveret er derfor endnu et eksempel på, at retsforbeholdet ikke beskytter mod unødig EU- indblanding, men blot er en hindring for at sikre helt almindelige danskere de samme rettigheder som resten af EU- borgerne. 5

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv

Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv NOTAT Danmarks retsforbehold i EU har overlevet sig selv Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Regeringen bør allerede tidligt i efteråret 2014 udskrive en folkeafstem-

Læs mere

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender

Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Aftale om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender Med aftalen om Danmark i Europol besluttede regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Socialistisk Folkeparti

Læs mere

BEHANDLING I ANDRE EU- LANDE

BEHANDLING I ANDRE EU- LANDE NOTAT 13. september 2014 BEHANDLING I ANDRE EU- LANDE Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME 1. Januar 2014 trådte EU- direktivet om patientrettigheder i kraft i

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS

RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS BRIEF RETSFORBEHOLDET HAR SPILLET KONKURS Kontakt: Projektmedarbejder, Rasmus Leander Nielsen +45 26 25 26 44 rln@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I begyndelsen

Læs mere

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2936 - RIA Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på rådsmødet (retlige og

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Rapport. Maj 2014. Patentreformen. - Nye danske muligheder med fælles patent. Tænketanken EUROPA 2014 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa.

Rapport. Maj 2014. Patentreformen. - Nye danske muligheder med fælles patent. Tænketanken EUROPA 2014 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa. Rapport Maj 2014 Patentreformen - Nye danske muligheder med fælles patent Tænketanken EUROPA 2014 kontakt@thinkeuropa.dk thinkeuropa.dk Tænketanken EUROPA 2014 Rapporten er udarbejdet af: Direktør Bjarke

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN

PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN BRIEF PARTIERNE BAG EU-AFTALE SYLTER RETSSIKKERHEDEN Kontakt: Projektmedarbejder, Nadja Schou Lauridsen +45 40 81 92 38 nsl@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge indgik regeringen sammen med Venstre, Konservative

Læs mere

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender

RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010. Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder. Retlige Anliggender RAPPORT OM UNIONSBORGERSKAB 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Retlige Anliggender DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.10.2010 KOM(2010) 603 endelig RAPPORT OM

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om Bruxelles I-forordningen m.v. (Gennemførelse af omarbejdet forordning

Læs mere

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke

HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke HØRINGSSVAR FRA Danske Translatører vedrørende forslaget om ophævelse af lov om translatører og tolke Danske Translatører har med forundring registeret, at en række partier bag Vækstpakke 2014 ønsker at

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

EU-patent deler vandene

EU-patent deler vandene EU-patent deler vandene Af Nina Kenborg praktikant hos Folkebevægelsen mod EU foråret 2013 Indeks: Det nuværende europæiske patentsystem s. 1 Enhedspatentet s. 2 Manglende legitimitet s. 3 Det etiske dilemma

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

VESTAGER SKAL SIKRE VÆKST VIA KONKURRENCE

VESTAGER SKAL SIKRE VÆKST VIA KONKURRENCE NOTAT VESTAGER SKAL SIKRE VÆKST VIA KONKURRENCE Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Hvis Margrethe Vestager

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 198 Offentligt Justitsministeriet jm@jm.dk Att.: Rikke-Louise Ørum Petersen Lovafdelingen, Formueretskontoret Vedr. sagsnr. 2006-7020/1-0003 30. april 2007 Benedicte

Læs mere

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013

Et stærkt Danmark i et fælles Europa. Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 1 Et stærkt Danmark i et fælles Europa Det Konservative Folkepartis EU-program 2013 I Det Konservative Folkeparti ser vi

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden

guide DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus sikrer I hinanden DECEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus guide Sådan sikrer I hinanden SKILSMISSE BOLIG 12 PENSION ARV VIRKSOMHED sider Vi sikrer hinanden dårligt 9 ud af ti danske par har ikke taget stilling til,

Læs mere