Power Line Communication

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Power Line Communication"

Transkript

1 Power Line Communication Power to Communicate PLCom DIN 7000 Manual LexCom PLCom

2 Indhold Kapitel Sektion Titel Side 1. Om denne vejledning 1.1 Målgruppe Organisation Konventioner Bortskaffelse af udstyr Yderligere information Oversigt over PLCom DIN PLC Ethernet Head-End Pro Til kontornetværk - LAN-udvidelse Lysdiode-funktioner Label Installation 3.1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Sikkerhedssymboler og mærkater Montering Monteringsanbefalinger DIN-montering Afmontering fra DIN-skinne Montering med skruer Forberedelse Montering Installation af strømtilførsel Installation af koblingsenhed Indledning Intern koblingsenhed - løsning 1 (standard i PLCom DIN 7000) Jumper Intern koblingsenhed - løsning Jumber Installation med eksternt koblingskabel Jumper Ethernet Interface Kabelfastgørelse Plombetråd Konfigurering af PLCom DIN Lauritz Knudsen's konfigurationsværktøj Web-interface Trin 1 til 6: Sådan kommer du til interfacet Trin 7 til 11 Sikkerhedskonfiguration Nodetyper Netværksindikator Krypteringsnøgle Sådan tilføjer du enheder til et eksisterende netværk Fabriks reset Sådan får du vist status på dit netværk LexCom PLCom DIN 7000 manual

3 Kapitel Sektion Titel Side Tilgængelige tilslutninger Yderligere information Avanceret konfiguration Multicast konfiguration VLAN konfiguration Prioritetskonfiguration Valg af prioritetsværdi Kriteriers rangfølge p TOS Brugerdefinerede kriterier Bilag 5.1 Tekniske specifikationer Fysiske funktioner Elektriske egenskaber Miljø Drift Opbevaring Transport Standarder LexCom PLCom DIN 7000 manual

4 1. Om denne vejledning 1.1 Målgruppe Denne vejledning er udfærdiget til brug for SERVICEPERSONALE eller for BRUGERE, som er certificeret til at arbejde med fordelingstavler, og som har en vis erfaring med computere. 1.2 Organisation Titel Emne Om denne vejledning Oversigt over PLCom DIN 7000 Installation Konfigurering af din PLCom DIN 7000 Målgruppe, organisation og konventioner anvendt i denne vejledning Funktioner og beskrivelse af PLCom DIN 7000 Sikkerhed, beskrivelser af lysdioder, porte og installation Opsætning af PLCom DIN 7000 til kontrol af netværk Bilag Tekniske specifikationer 1.3 Konventioner ADVARSEL Angiver mulige skader på personer FORSIGTIG! Angiver enten mulig skade på hardware eller tab af data BEMÆRK: Angiver vigtige oplysninger, som hjælper dig til bedre anvendelse af dit produkt 1.4 Bortskaffelse af udstyr Billede 1. WEEE-symbol Bortskaffelse af dette produkt skal ske i henhold til nationale lovbestemmelser. 1.5 Yderligere information Dokumentationen af LexCom PLCom opdateres løbende. Du kan downloade den nyeste version fra eller du kan kontakte din forhandler. 4 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

5 2. Oversigt over PLCom DIN PLC Ethernet Head-End Pro En lille formfaktor Head End til at dække op til 2500 m² * over enfasede eller trefasede elektriske netværker. Funktion: Ethernet gør det muligt at udføre den bedste PLC-dækning i et lokalområde. Velegnet til: kontornetværk m.m. Konfiguration: Indbygget web-interface eller konfigurationsværktøj, som kører på WinXP/Vista software. Fordele: Vægmonteret DIN-kompatibelt hus Kompatibelt med trefaset elektrisk netværk Intern koblingsenhed til enfaset elektrisk netværk Ekstern koblingsenhed til trefaset elektrisk netværk Kompatibelt med PLCom 701 Udvider dækningen op til 2500 m²* (takket være placering af fordelingstavle med koblingsenhed og forøget kraftoverføring) Stik/udgang: skrueforbindelser. * Kan variere afhængig af driftsbetingelser Til kontornetværk - LAN-udvidelse. Den nemmeste måde at udvide eksisterende LAN uden ny kabelføring og uden forstyrrelse. Velegnet til skoler, mindre kontorer, hoteller, administrationsbygninger osv... Monter en PLCom DIN 7000 PLC Head-End (HE) i den primære/sekundære fordelingstavle gældende for det område, som skal dækkes. Tilslut PLCom DIN 7000 til den lokale router ved hjælp af et standard Ethernet kabel. Tilslut op til 15 PLCom 701 modemer til både relevante strømudtag og multimedie-udstyr. 5 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

6 PLCom DIN 7000 Billede 2. LAN-udvidelse 2.2 Lysdiode-funktioner Billede 3. PLCom DIN 7000 lysdioder Lysdiode STATUS BESKRIVELSE 1. Strøm Til PLCom DIN 7000 modtager strøm. Fra PLCom DIN 7000 modtager ikke strøm. Kontroller installationen 2. Status Til Drift OK 6 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

7 Lysdiode STATUS BESKRIVELSE Fra Fejl i opstart af PLCom DIN Prøv at genstarte PLCom DIN Hvis du får samme fejl, er service nødvendig. Kort-Kort-Kort- Kort-Kort Lang- Lang-Lang- Lang-Lang Kort-Lang-Lang- Lang-Lang Kort- Kort-Lang- Lang-Lang Firmware opgradering af overvågningssystemet. Mens opgraderingen foretages, er overvågningssystemet (overvågning af temperatur og spænding) midlertidigt afbrudt. Opgraderingen tager ca. 2-3 min. og foretages automatisk, hvis en ny firmware omfatter en ny overvågnings-firmware. Hvis lysdioden blinker mere end 5 min., skal enheden efterses. Angiver lav/høj temperaturalarm. PLCom DIN 7000 fungerer stadig. Nedlukning på grund af høj temperatur. Opstartssekvensen starter, hvis temperaturen falder til startgrænsen. Nedlukning på grund af fejl i intern strømforsyning. Service nødvendig. 2. Status Kort-Kort-Kort- Lang-Lang Opstartsekvens afbrudt på grund af fejl i intern strømforsyning. Startsekvens prøver op til tre gange. Hvis ingen forsøg lykkes, vil controlleren holde PLCom DIN 7000 slukket. Tælleren, der registrerer gentagne forsøg, nulstilles efter 100 sekunder med normal drift. Service nødvendig. 3. PLC-link Til PLC-link oprettet. Fra Intet PLC-link. 4. PLC-ACT Blinker Normal drift. Fra Ingen PLC-aktivitet. Slået fra under opstart. 5. Eth-link Til Ethernet-link oprettet. Fra Intet link. 6. Eth-ACT Blinker Ethernet-aktivitet. Fra Ingen Ethernet-aktivitet. 7 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

8 2.3 Label Mærkaten på bagsiden af PLCom DIN 7000 beskriver følgende: Model PLCom DIN 7000 PU1104/1 Produktnummer R-state Revision af PLCom DIN 7000 Indgang S/N IP NWID NM Elektriske data. Spændingsindgang, strømindgang og frekvens Serienummer Forud konfigureret IP adresse Netværks ID/Krypteringsnøgle. Forud konfigureret værdi i ASCII Forud konfigureret subnet maske MAC MAC-adresse på PLCom DIN 7000 WEEE-symbol. Se kapitel 1.4 "Bortskaffelse af PLCom-udstyr ", side 4 Klasse II eller dobbelt isoleret symbol CE-mærkning. Overholdelse af væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav 8 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

9 3. Installation 3.1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs vejledningen, før du installerer, tilslutter eller betjener systemet. Brug følgende sikkerhedsforskrifter til at beskytte PLC-kommunikationssystemet mod mulig beskadigelse og til at garantere din sikkerhed. Det kan være farligt at arbejde med elektricitet. Netværkskomponenterne bør kun tilsluttes til stærkstrømsskinner og -kabler af uddannede stærkstrømsteknikere. Denne situation kan forårsage personskade. Inden du begynder at arbejde med nogen form for udstyr, skal du være opmærksom på farerne ved elektriske kredsløb og være fortrolig med standardpraksis for forebyggelse af uheld. Inden du tilslutter LexCom PLCom-udstyr til strømforsyningsnettet, skal du kontrollere LexCom PLCom-udstyrets nominelle spænding for at sikre, at spænding og frekvens passer til den tilgængelige strømforsyningskilde. Installation af udstyret kan foretages forskellige steder i bygningen. Forsyningsnetværkets ejer kan anvende lokale krav, som kan forårsage variationer i forhold til normale procedurer. Ventilationshuller må ikke overdækkes eller blokeres, da der dermed kan opstå overophedning. 9 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

10 3.1.1 Sikkerhedssymboler og mærkater Du bør læse og forstå alle advarselsmærkater, før du begynder at arbejde med udstyret. 3.2 Montering Monteringsanbefalinger For at sikre ventilation anbefales det, at enheden monteres med en vis afstand til omgivende overflader. Enheden skal monteres lodret. Enheden kan monteres enten på en væg, et panel eller på en DIN-skinne. PLCom DIN 7000 skal installeres indendørs. Hvis du anvender montering med panel, skal du udstanse de nødvendige udgange fra ydersiden på bagsiden af huset, så kablerne kan løbe gennem bagsiden. Billede 4. Kabeludgange 10 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

11 3.2.2 DIN-montering Trin 1. Åbn frontpanelet ved at trykke på den nederste snaplås 1 eller 2, fortsæt derefter med den øverste snaplås på samme side. Gentag proceduren på den anden side. Se figur nedenfor NOTE: Start med at presse den nederste snap-lås 1 eller 2. Forsæt med den øverste snap-lås i samme side. Gentag proceduren i modsatte side Billede 5. Snaplåse Trin 2. Bøj PLCom DIN 7000 i vinkel over DIN-skinnen, og kontroller, at DIN-skinneklemmen er hægtet over overkanten. Billede 6. DIN-montering 11 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

12 Trin 3. Tryk på DIN-skinnens låsepal, og tryk enheden mod skinnen, indtil den springer på plads. Billede 7. Låsepal Trin 4. Løft let på bunden af PLCom DIN 7000 for at sikre, at den er låst fast Afmontering fra DIN-skinne Trin 1. Kontroller, at strømforsyningsnettet er afbrudt fra PLCom DIN 7000, og åbn frontpanelet ved at trykke de 4 snaplåsfunktioner ind ved hjælp af et værktøj. Trin 2. Tryk DIN-skinnens låsepal ned. Løft bunden på PLCom DIN 7000, når palen frigøres. 12 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

13 3.2.3 Montering med skruer Forberedelse Udstans udgangene, eller skru skruerne gennem udgangene. Billede 8. Bagsiden af PLCom DIN Montering Trin 1. Åbn frontpanelet ved at trykke de 4 snaplåsfunktioner ind ved hjælp af et værktøj. Se side 11. Trin 2. Afhængig af placeringen kan det være nødvendigt at benytte rawplugs. Benyt bagsiden af PLCom DIN 7000 som skabelon til at markere de rigtige positioner for huller. 13 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

14 Trin 3. Placer skruerne. Billede 9. Skruer Trin 4. Tilslut kabler (se Installation af Strømtilførsel og Koblingsenhed) 14 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

15 3.3 Installation af strømtilførsel PLCom DIN 7000 skal installeres som; PERMANENT TILSLUTTET UDSTYR PLCom DIN 7000 er udstyret med en intern koblingsenhed. Koblingsenhedens signal overføres fra strømforsyningsnetkablet som standard. Enheden skal være åben for at kunne tilslutte eller frakoble strøm-/plc-signalkablet. Fase og jord forbindes i en fjederklemme. Hver pol kan forbinde to ledninger, hvilket gør det muligt at lave et internt link til den interne koblingsenhed. Klemmen kan bruges sammen med ledere på op til 2.5mm². Stive ledere er præmonteret fra fabrikken. FORSIGTIG! Ved installation i en bygning skal der forefindes en passende afbrydelsesenhed Den nominelle spænding for hovedspændingen må ikke overskride 240 V. BEMÆRK: Da udstyret ikke omfatter nogen form for afbrydelsesenheder, skal sikringerne eller en afbrydelsesenhed, som er indbygget bygningsinstallationen, være lettilgængelig. Anvend følgende komponenter, når du installerer PLCom DIN BEMÆRK: Værdierne nedenfor afhænger altid af forholdene på det sted, hvor installationen skal foretages. Sikringer Fasen skal være sikringsbeskyttet. Strømeffekt 3-16 A Brydeevne 50 ka Brydeegenskaber gg Afbrydelsesenhed Nominel spænding > 500 V Nominel brydeevne > 6 A Transient nominel spænding > 6 kv Kontaktseparation på min. 3 mm 15 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

16 ADVARSEL Højspænding! Kontroller, at alle fysiske installationer er fuldført, før du tilslutter udstyret til strømforsyningsnettet! Tilslut kablerne i henhold til markeringerne. N, L=fase Billede 10. Trin 1. indsæt værktøj Trin 2. tilslut kabel Billede 11. Tilslutning af strømtilførsel 16 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

17 Frontpanelet er forsynet med markeringer, så installatøren kan lave åbninger med en kniv i den korrekte størrelse og på det korrekte sted (i bunden eller i siderne) til kablerne, se nedenfor. Kontroller, at udgangenes åbninger sidder tæt omkring kablerne og ikke efterlader åbninger. Billede 12. Udgange 17 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

18 3.4 Installation af koblingsenhed Indledning PLCom DIN 7000 understøtter 3 væsentlige koblingsløsninger: Intern koblingsenhed - løsning 1 (standard i PLCom DIN 7000) Denne koblingsmåde indkobler PLC-signalet til samme sted, som forsyner strømforsyningsnettet til PLCom DIN 7000, og anvendes normalt, når bygningen har 1-fase. Denne type af indkobling kan i de fleste tilfælde også anvendes i bygninger med 3 faser, da krydstalen mellem den indkoblede fase og de andre faser vil fordele signalet. Krydstalen kan forbedres ved at indkoble PLC-signalet tæt på hovedpanelet. Intern koblingsenhed - løsning 2 Anvendes, når indkoblingsstedet for koblingssignalet skal være et andet end strømtilførselsstedet. Denne løsning kan anvendes til at indkoble PLC-signalet over 2 faser, hvilket kan være praktisk, når der er 2 faser, som når brugerne (adaptere). Installation med eksternt koblingskabel - løsning 3 I visse miljøer kan det være nødvendigt med en ekstern koblingsenhed, f.eks. i store bygninger med brugere (adaptere) på alle 3-faser. Denne løsning understøtter forskellige eksterne koblingsløsninger. Se dokumentation om den eksterne koblingsenhed, eller kontakt din forhandler Intern koblingsenhed - løsning 1 (standard i PLCom DIN 7000) I første løsning anvender den interne koblingsenhed Netspænding, som overføres via forud monterede ledere fra strømtilslutningen. For yderligere information om installation se kapitlet Installation af Strømtilførsel. ADVARSEL Højspænding! Afbryd strømmen, før du fjerner frontpanelet. Kobling til spændingstilslutning Kobling til spændingstilslutning Koblingsenhed Koblingsenhed Billede 13. Intern koblingsenhed - løsning 1 18 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

19 Placering af krydstråde Koblingsenhed Signalterminal Sikring 2-polet sikkerhedsafbryder Billede 14. Installation med intern koblingsenhed - løsning Jumper Ved anvendelse af intern koblingsenhed skal jumber være placeret som vist på billedet nedenfor. Jumper Jumpers Billede 15. Placering af jumber til intern koblingsenhed Intern koblingsenhed - løsning 2 I anden løsning overføres det interne koblingssignal direkte fra terminalen mærket "coupler". Dette er praktisk, hvis stedet, hvor koblingssignalet indkobles, skal være et andet end det sted, hvor strømforsyningen indkobles. Koblingsenheden kan tilsluttes enten fase-nul eller fase-fase. Eksterne koblingsenheder er tilbehør fra LexCom. Maksimal spænding for intern koblingsenhed er 415 VAC. ADVARSEL Højspænding! Afbryd strømmen, før du fjerner frontpanelet. FORSIGTIG! Koblingsforbindelsen kræver ekstern(e) sikring(er). Trin 1. Afbryd strømmen. Trin 2. Fjern ledningerne mellem koblingsterminalen og strømforsyningsterminalerne. Trin 3. Tilslut passende koblingskabel. Se dokumentation om koblingsenhed. 19 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

20 Billede 16. Intern koblingsenhed - løsning 2 Placering af jumper Signalterminal Koblingsenhed Sikring 2-polet sikkerhedsafbryder Sikring 2-polet sikkerhedsafbryder Sikring Billede 17. Installation med intern koblingsenhed - løsning Jumber Ved anvendelse af intern koblingsenhed skal jumper være placeret som vist på billedet nedenfor. jumper Billede 18. Placering af jumper til intern koblingsenhed 20 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

21 3.4.4 Installation med eksternt koblingskabel FORSIGTIG! Tilslut ikke direkte til strømforsyningsnettet! Signalterminalen (signal+, signal- og jord) til den eksterne koblingsenhed er egnet til ledere med en kapacitet på op til 2.5 mm² Koblingssignal er et afbalanceret signal, og impedansen er 100 ohm. Eksterne koblingsenheder kan bestilles hos Lauritz Knudsen. ADVARSEL Højspænding! Afbryd strømmen, før du fjerner frontpanelet. Trin 1. Afbryd strømmen. Trin 2. Fjern ledningerne mellem koblingsterminalen og strømforsyningsterminalerne. Trin 3. Tilslut et passende kabel til den eksterne koblingsenhed i henhold til markeringerne. Trin 4. Placer jumperen i henhold til figur 21. Trin 5. Se i koblingsdokumentationen for yderligere oplysninger om ekstern indkobling. Billede 19. Tilslutning til ekstern koblingsenhed Placering af jumper Signalterminal Ekstern koblingsenhed Koblingsenhed Sikring Billede 20. Installation med ekstern koblingsenhed 21 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

22 Jumper Ved anvendelse af ekstern koblingsenhed skal jumber være placeret som vist på billedet nedenfor. Billede 21. Placering af jumper, ekstern koblingsenhed 3.5 Ethernet Interface En RJ45 10/100BASE-T tilslutning anvendes til samleskinne og styring. Enheden skal være åben for at kunne tilslutte eller afbryde Ethernet-kablet. PLCom DIN 7000 Ethernet interface anvender automatisk registrering MDI/MDX til automatisk overføring. ADVARSEL Højspænding! Afbryd strømmen, før du fjerner frontpanelet. FORSIGTIG! Kontroller, at Ethernet-mellemlederen er fastmonteret, og at kablet og mellemlederen ikke kan forstyrre strømførende komponenter BEMÆRK: Ethernet-kablet skal installeres på venstre inderside af PLCom DIN Højspænding! Kontroller, at Ethernet-konnektoren er fastmonteret, og at kablet og konnektoren ikke kan forstyrre strømførende komponenter. Billede 22. Ethernet-kabel 22 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

23 3.6 Kabelfastgørelse Fastgør alle kabler ved hjælp af kabelklemmer eller andet egnet udstyr. Billede 23. Kabelfastgørelse 3.7 Plombetråd Konstruktionen gør det muligt at "plombere" enheden. Se figuren nedenfor. Billede 24. Plombetråd 23 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

24 24 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

25 4. Konfigurering af PLCom DIN 7000 BEMÆRK: PLCom DIN 7000 er kun kompatibel med andre produkter fra LexCom PLCom. Du kan konfigurere PLCom DIN For eksempel: Netværks-id (til opsætning af private netværk), krypteringsnøgle (til kodning af data). To tilgængelige værktøjer: Lauritz Knudsen's konfigurationsværktøj (ICT) gør det muligt at konfigurere væsentlige parametre. Du kan downloade værktøjet fra eller du kan kontakte din forhandler. Du behøver ikke ændre din TCP/IP-konfiguration på din pc for at anvende konfigurationsværktøjet (ICT). Web-interfacet gør det muligt at konfigurere elementære og avancerede parametre i din PLCom DIN Det er allerede indbygget i din PLCom DIN 7000, men du skal konfigurere din computer, før du kan anvende det. 4.1 Lauritz Knudsen's konfigurationsværktøj ICT giver dig utallige funktioner til optimal anvendelse af produktet. Fabriksstandard: Hvis du mister forbindelsen efter en forkert (IP) konfiguration af din PLCom DIN Opgradering af firmware: For større ydeevne og bedre funktionalitet. Bedre ergonomi til nem navigation. Hvis du ønsker yderligere information, eller hvis du vil downloade ICT, skal du gå til eller kontakte din forhandler. 4.2 Web-interface Trin 1 til 6: Sådan kommer du til interfacet Trin 1. PLCom DIN 7000-webserver, skal computeren indstilles til samme IP-adresseområde som PLCom DIN 7000 Trin 2. Afbryd strømforsyningskablet på alle PLCom 701-adaptere for at undgå IP-adressekonflikt Trin 3. Tilslut PLCom DIN 7000-enheden til computeren ved hjælp af et Ethernet-kabel Trin 4. Start webbrowseren, f.eks. Internet Explorer. Trin 5. Indtast standard IP-adressen Billede 25. Webbrowser (eksempel) Trin 6. Indtast administrator-password for at få adgang til websiden, og tryk OK. Brugeren bedes indtaste administrator-password, når han/hun går ind på web-interfacet. Standard administrator password er: admin Administrator passwordet kan ændres 25 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

26 Administrator password Billede 26. Log-in-side Trin 7 til 11 Sikkerhedskonfiguration De prækonfigurerede værdier er angivet på enhedens mærkat på bagsiden. Se kapitel 2.3 "Label", side 26. Trin 7. Vælg linket Change Configuration Trin 8. Indstil følgende parameter under MAC-konfiguration: Nodetype, netværksindikator og krypteringsnøgle. Billede 27. Mac-konfiguration 26 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

27 Nodetyper EP EP EP EP EP PLCom DIN 7000 Fixed AP EP EP Billede 28. Nodetyper NODETYPE angiver den nodetype, som LexCom PLCom udstyret anvender. Der er 2 nodetyper, som skal konfigureres: "Fixed AP" og "EP": Fixed AP (Access Point): Standard for PLCom DIN EP (End Point): Standard for alle LexCom PLCom 701. Enheden, som er tilsluttet til Internettet (eller LAN eller andet multimedie backbone), skal angives som "Fixed AP" Der kan kun være én fast AP i netværket. Alt andet In-home udstyr i PLC-netværket, med undtagelse af "Fast AP", skal være "EP" Hvis du vil have optimal ydeevne, skal du anvende PLCom DIN 7000-udstyret som en Head-End og tilslutte den direkte til Internettet (eller LAN eller andet multimedie backbone) ved hjælp af Ethernet-porten Hvis det er mere bekvemt, kan alt andet PLCom udstyr i PLC-netværket tilsluttes til Internettet (eller LAN eller andet multimedie backbone): det skal i givet fald angives som "Fixed AP", og PLCom DIN 7000-udstyret skal angives som "EP" BEMÆRK: ICT indeholder en konfigurationsguide, som indstiller enhederne, alt efter hvad de skal bruges til Netværksindikator Netværksindikatoren skal være den samme i hver adapter i In-Home netværket. Enheder med forskellige netværksindikatorer kan ikke sende data mellem sig. Hvis du vil konfigurere et netværk (for at sikre datasikkerheden), skal et netværks-id tildeles alle netværkets noder. Fabriksstandardværdi for netværksindikator: Default Bemærk: Hvis du vil forbedre sikkerheden i dit netværk, bør du ændre netværksindikatoren, så snart du har installeret PLCom 701 modemet. 27 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

28 Krypteringsnøgle Trafik mellem PLCom DIN 7000-adaptere og PLCom 701-adaptere kan krypteres ved hjælp af Triple-DES. Krypteringsnøglefeltet giver tre konfigurationsmuligheder: Deaktiveret, ASCII eller HEX. Hvis du vil aktivere kryptering, skal du vælge ASCII eller HEX og indsætte en gyldig streng. Krypteringsnøglestrengen kan have op til 24 ikke-udvidede ASCII tegn (f.eks. mypassword1999). Anførselstegn og dobbelt anførselstegn understøttes ikke. Udvidede ASCII-tegn understøttes ikke. Hvis du vælger tilstanden HEX, kan krypteringsnøglestrengen have op til 42 hexadecimale cifre (0-9, A-F). Fabriksstandardværdi for krypteringsnøgle: Default FORSIGTIG! Krypteringsnøglen og netværksindikatoren skal indstilles til samme værdi som alle enheder i netværket. Trin 9. Indstil netværksparametre Billede 29. Netværkskonfiguration Enheden kan konfigureres, så den kan anvende en fast IP (IP-konfiguration), eller indstil enheden som DHCP-klient. FORSIGTIG! Det anbefales, at fast IP anvendes for at få adgang til den indbyggede webserver. Hvis IP-adressen er gået tabt, skal den nulstilles. Se "Fabriksreset", side 29 Følgende parametre anvendes af den faste IP-konfiguration. For at konfigurere adapteren sammen med andet udstyr i et In-Home netværk, skal du definere en gyldig og unik IP-adresse i netværket samt en passende undernetmaske. Bemærk: Standard gateway-ip-adressen skal ikke nødvendigvis indstilles og kan efterlades tom. Disse parametre vil lagres i enheden og anvendes ved efterfølgende genstarter. Trin 10. Hardware Reset. Klik på denne knap for at genstarte PLCom DIN Billede 30. Omstart af hardware Trin 11. Gentag denne procedure med PLCom 7-adapterne. Husk, at du skal indstille forskellige IPadresser så som , osv. 28 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

29 4.2.3 Sådan tilføjer du enheder til et eksisterende netværk Følg den sædvanlige konfigurationsprocedure for at indstille din nye enhed: Anvend samme netværks-id som på det eksisterende netværks udstyr. Anvend samme krypteringsnøgle som på det eksisterende netværks udstyr. Anvend en anden IP-adresse end adressen på det eksisterende netværk, men anvend samme undernetmaske og standard gateway-ip-adresse Fabriks reset Fabriks reset password Billede 31. Fabriks reset Der kræves et særligt password for at gendanne prækonfigurerede indstillinger igen. Hvis passwordet er gyldigt, indstilles konfigurationen til de oprindelige parametre indstillet fra fabrikkens side. Password: reset BEMÆRK: Password til Fabriks reset, som er givet fra fabrikkens side, kan ikke ændres af brugeren Sådan får du vist status på dit netværk Hovedsiden vises, når brugeren er blevet godkendt. Den viser elementære statusoplysninger om enheden: MAC og IP-adresser, tilgængelige tilslutninger osv. Vælg Further information for at gå til siden "Yderligere Information", eller vælg Change configuration for at gå til siden "Konfiguration" Tilgængelige tilslutninger PLC-port MAC-ADRESSE Phy Tx kapacitet Phy Rx kapacitet Brotilstand Indeks for en enhed, som er synlig via stærkstrømsledningen. En tilsluttet adapters unikke netværkskortindikator Den hastighed, med hvilken en tilsluttet adapter sender data. Den hastighed, med hvilken en tilsluttet adapter modtager data. Aktiveret = tilsluttede enheder. Deaktiveret = Fremmed netværk Yderligere information Siden Yderligere Information giver uddybende informationer om enheden. Vælg Return to main Page for at gå tilbage til "Hovedside". 29 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

30 4.3 Avanceret konfiguration Multicast konfiguration Der gælder visse restriktioner. Kontakt Lauritz Knudsen for yderligere oplysninger Denne funktion er kun tilgængelig i End Points (EP) og kræver en Fast AP i netværket. Denne funktion muliggør multicast snooping på enheden og bør konfigureres på enheden, som er tilsluttet til IPTV STB. Dette vil begrænse upstream-data til ca.100 kbps. Billede 32. IP-tv multicast-konfiguration VLAN konfiguration Der gælder visse restriktioner. Kontakt Lauritz Knudsen for yderligere oplysninger Parametrene tilknyttet VLAN-konfigurationen kan indstilles ved at anvende denne formular. Først kan VLAN aktiveres eller deaktiveres (drop-down-menu til VLAN-konfiguration). Hvis VLAN er aktiveret, kan VLAN-taggen (VLAN-tagfelt) og VLAN-prioriteten (VLAN-prioritetsfelt) konfigureres. Dette parameter aftagger og tagger al trafik til og fra Ethernet-porten. Tagget trafik med en anden VLAN-tag slippes ikke Prioritetskonfiguration Med Ethernet-interfacet er det muligt at klassificere indgående pakker i syv forskellige prioriteter. Billede 33. Prioritetskonfiguration Det første felt i prioritetskonfigurationens formular anvendes til at vælge standardprioritetsværdien. Trafik, som er genereret af adaptere med en højere prioritet, vil have fortrinsret i netværket. Parametre til definition af kriterier tillader brugeren at konfigurere begge servicekriterier for klasse (drop-down-menuer til kriterium 1 og kriterium 2). Brugerdefinerede kriterieparametre vises kun, hvis en brugerdefineret mulighed vælges. Vælg "none" for at deaktivere et kriterium og vælg TOS eller 802.1p for prædefinerede regelsæt. Vælg "Custom"for at udfylde alle tilgængelige parametre. 30 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

31 Valg af prioritetsværdi 0 til 6, begge inklusive, er mulige prioritetsværdier. Tabellen nedenfor viser en kort oversigt over de forskellige prioritetsværdier og deres anbefalede anvendelse. Prioritet Anvendelse (eksempler) 0 Lav prioritetstrafik: Baggrundsdownload fra FTP, P2P-programmer osv Normal prioritetstrafik: Webnavigation, , messengers osv. 4 5 Høj prioritetstrafik: Streaming-programmer som video eller IP-tv 6 Realtidstrafik: Programmer med lav latenstid som VoIP og online-spil Kriteriers rangfølge Klassen af servicemekanismer anvender op til to kriterier til at klassificere netværkstrafik. Kriterium 1 har forrang for kriterium 2: Hvis en pakke passer til kriterium 1, bortfalder kriterium 2. Kriterium 2 anvendes kun, hvis en pakke ikke passer til kriterium 1. En pakke passer til et kriterium, når den er klassificeret af det kriterium. For eksempel, alle IP-pakker passer til TOS-kriteriet, men kun pakker med VLAN-tag passer til 802.1p-kriteriet p VLAN-tagging (lag 2) tilføjer 32 bits til lag 2-headeren, herunder tre bits, som kan anvendes til prioritetsklassificering (802.1p). Standarden specificerer seks forskellige prioriteter. Det 802.1p prædefinerede kriterium konverterer IEEE 802.1p prioritets-tag for indgående VLAN-kanaler til den samme PLC-prioritet TOS Servicetypen (TOS) oktet i IPv4-headeren er beskrevet i RFC Det prædefinerede indbefattede kriterium afbilder de fire TOS-bit til en tilstrækkelig prioritetsværdi. Tabellen nedenfor viser TOS-feltprioriteten. PRIORITET BESKRIVELSE PROGRAMMER 1000 Minimering af forsinkelse Maksimering af kapacitet Maksimering af driftsikkerhed Minimering af omkostninger Normal service 2 31 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

32 Brugerdefinerede kriterier Når et brugerdefineret kriterium vælges, skal brugeren angive alle nødvendige parametre. Tidligere sektioner indbefatter to eksempler: 802.1p og TOS. Denne sektion beskriver processen, som er nødvendig for at definere et nyt brugerdefineret kriterium baseret på feltet IP-protokol. Vi vil tildele forskellige prioriteter til de forskellige IP-protokoller. For eksempel, prioritet 4 tildeles TCPpakker, prioritet 5 tildeles UDP-pakker og prioritet 6 tildeles ICMP-pakker. For at skabe denne brugerdefinerede konfiguration må vi detektere datarammer, herunder et IP-datagram, og afbilde understøttede protokolfeltværdier til deres tildelte prioriteter. IP-datagrammer kan detekteres, da 0800-værdien findes i Ethernet-rammens 2-byte datafelt. Dette er allerede gjort i den prædefinerede TOS-konfiguration, så vi vil kopiere disse parametre. De prædefinerede TOS-kriterier indstiller OFFSET-værdien til 16 (offset for datafelt), PATTERN-værdien til 0800 (datafeltværdi) og BITMASK-værdien til FFFF (datafeltstørrelse). Desuden kan protokolfeltets plads findes i billede 34, protokolfelt. Billede 34. Protokolfelt For det første er det nødvendigt at kende IP-protokolfeltets offset. TOS-felt offset er 19 (se tabel 4), og protokolfeltet er placeret 8 bytes foran TOS-feltet. Således er det samlede offset til protokolfeltet på 27 bytes. Derfor skal CLASS OFFSET indstilles til 27 og CLASS BITMASK til FF, fordi protokolfeltstørrelsen er 1 byte. Med denne konfiguration vælges protokolfeltet som afbildningskilde. Nu er det kun nødvendigt at definere de forskellige afbildninger. Protokolfeltværdien for TCP-pakker er 0x06, for UDP-pakker 0x11 og for ICMP-pakker 0x01. Værdien 0x00 svarer ikke til nogen protokol og anvendes til at udfylde resten af afbildningerne. Ved f.eks. forskellige værdier vil IGMP-pakker (0x02) blive tildelt til standardprioriteten, da de ikke passer til nogen beskrevet værdi. 32 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

33 5. Bilag 5.1 Tekniske specifikationer Fysiske funktioner Vægt Mål Materiale Porte & mellemledere Statusindikatorer (lysdioder) Ca. 0.5 kg Ca. 160x140x80 mm Plastic 1 internt koblingssignalinterface 1 eksternt signalinterface 1 netforbindelsesinterface 1 Ethernet RJ45 10/100BASE-T interface med automatisk MDI/MDX til automatisk overkrydsning) Strøm, status, PLC-link, PLC-Act, Ethernet-link og Ethernet-Act Elektriske egenskaber Egeneffekt Spænding Frekvens Typisk spektral strømtæthed (Power Spectral Density - PSD) Udstyrsklasse Overspændingskategori Intern sikring (F1) PLC-signalimpedans Linieimpedans for intern koblingsenhed Maksimal spænding for intern koblingsenhed <15 W V AC 50/60 Hz - 30MHz båndbredde Klasse II IV 250 V (min.), 1 A T Sikringen kan ikke udskiftes 100 ohm 50 ohm 415 V AC 33 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

34 5.1.3 Miljø Tæthedsklasse IP Drift Driftsmiljø Relativ fugtighed Omgivende driftstemperaturer Schneider Standard FT15005 kategori C1, udvidet til -5 C 5 % til 85 % ikke-kondensering - 5 C til +40 C Opbevaring Opbevaringsmiljø I henhold til ETS klasse 1.1 Relativ fugtighed Temperatur 5 % til 95 % ikke-kondensering - 5 C til +45 C Transport Transportmiljøt I henhold til ETS klasse 2.3 Relativ fugtighed Temperatur 95 % ikke-kondensering - 40 C til +70 C, < 30dage Standarder EMC EN55022 klasse B, EN55024, pren type 1, klasse 2 Elektrisk sikkerhed EN :2001 IEC :2001 Miljø RoHS 34 LexCom PLCom DIN 7000 Manual

35 DIN 7000 Manual Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives helt eller delvist uden tilladelse fra SEPC AB. SEPC AB forbeholder sig retten til at foretage ændringer i dette materiale uden forudgående varsel Lauritz Knudsen Industriparken Ballerup

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45)

Pakkens indhold. 1. Trådløst modem 2. strømforsyning 3. netværkskabel (CAT5/RJ-45) Pakkens indhold når du modtager dit trådløse modem, skal du kontrollere at udstyr og tilbehør er i pakken og at delene er ubeskadigede. Pakken skal indeholde følgende: 1. Trådløst modem 2. strømforsyning

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point

[Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06. Sandberg Wireless G54 Access Point [Varenr. 131-01] Rev. 22.05.06 Sandberg Wireless G54 Access Point 1 Introduktion Sandberg Wireless G54 Access Point fungerer som fordelingspunktet i et trådløst netværk og giver dig derved mulighed for

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages.

Advarsel før installation. Pakkeindhold DA - 136. Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Advarsel før installation Sluk for Netværkskameraet så snart røg eller unormale lugte opdages. Der henvises til brugermanualen for anvendelsestemperaturer. Placér ikke Netværkskameraet på ujævne overflader.

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700

Hurtig start. N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Hurtig start N300 WiFi Range-udvider Model EX2700 Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300

WebAccess og dets moduler for ECL Comfort 200/300 for ECL Comfort 200/300 Anvendelse WebAccess muliggør: Fjernstyring og -overvågning via internet/ intranet Konfigurerbare alarmindstillinger og notifikation af eksterne modtagere via e-mail/sms Datalogning

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder

Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Installationsvejledning til WN1000RP WiFi-booster til mobilenheder Indhold Sådan kommer du i gang................................. 3 Mød din WiFi-booster................................... 4 Frontpanel

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning

Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Powerline 500 PassThru-adapter (XAVB5401) Installationsvejledning Indhold Pakkens indhold....................................... 3 Hardwarefunktioner..................................... 4 Indikator-beskrivelser....................................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology

Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Device for Plant Monitoring SUNNY WEBBOX with Bluetooth Wireless Technology Installation Guide SWebBox20-IEN110711 98-0023211 Version 1.1 EN Notes on this Manual SMA Solar Technology AG 1.3 Anvendte symboler

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold:

Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: ADSL installationsvejledning Udstyr Pakken, som du modtager / har modtaget til din ADSL-forbindelse, har følgende indhold: 1 stk. Siemens Speedstream 4100 ADSL-modem 1 stk. strømforsyning med ledning 2

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Gør-det-selv-installation af ADSL

Gør-det-selv-installation af ADSL Gør-det-selv-installation af ADSL 1 ADSL-linjen leveres med et Siemens Speedstream 4100 standard 1-ports ADSLmodem eller et Motorola 7340 standard 1-ports VDSL-modem. Pakken indeholder: 1 stk. Siemens

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual

Wi-Fi Repeater UNX-1293. Brugermanual Wi-Fi Repeater UNX-1293 Brugermanual Importør: Accession ApS, Nibevej 54.1, 9200 Aalborg SV 2 Indhold VIGTIG NOTE... 5 INDEN IBRUGTAGNING... 5 INTRODUKTION... 6 FUNKTIONER... 6 KOM GODT I GANG... 7 Opsætning

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server

Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic. PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få mere at vide om energi og styring med PowerLogic PowerLogic EGX300 Integreret gateway server Få overblik over dit energiforbrug med ét enkelt klik på musen PowerLogic EGX300 er en integreret gateway

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning Erhvervsløsninger Introduktion og din ordre Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse. Udstyr fra TDC: TDC HomeBox ADSL Installationsvejledning

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni

HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni HomeBox til dig med bredbånd og enten fastnet eller bredbåndstelefoni Installationsvejledning 78. Wholesale, Installationsvejledning HGW.indd /0/.5 Velkommen til en verden af muligheder Du har bestilt

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT

HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS MANUAL NI-707525 DANSK HOMEPLUG ADAPTER STARTER KIT 200 MBPS Først og fremmest vil vi gerne takke dig, fordi du har købt en ICIDU Homeplug-adapter. Med denne 200 Mbps

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN.

Hurtig start. NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider. Model PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN. Hurtig start NETGEAR Trek N300-rejserouter og Range-udvider Model PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Sådan kommer du i gang Tak for dit køb af NETGEAR Trek N300-rejserouter

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse.

Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. Tillykke med din GVDNet internet forbindelse. GVDNet GVDNet er en bredbåndsforbindelse til internettet, som fremføres via antennekablet. Det er således ikke nødvendigt at grave et nyt kabel ind, eller

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere