Din brugermanual NOKIA C111

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual NOKIA C111 http://da.yourpdfguides.com/dref/824157"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for udstyret ved eksplosionsfare Brug ikke kortet til trådløst LAN, hvor der foretages eksplosioner. Overhold begrænsningerne, og følg alle retningslinjer eller regler. Anvend udstyret med omtanke Brug kun kortet til trådløst LAN i normal driftsposition. Benyt autoriseret service Lad kun kvalificerede personer reparere udstyret. Tilbehør Brug kun godkendt tilbehør. Tilslut ikke inkompatible enheder. Vandtæthed Kortet til trådløst LAN er IKKE vandtæt. Kortet til trådløst LAN er ikke dækket af garantien, hvis der opstår skader forårsaget af væsker. Tag sikkerhedskopier Sørg for at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data. Tilslutning til andre enheder Ved tilslutning til andre enheder skal du læse brugervejledningen, hvor du kan finde detaljerede oplysninger om de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Tilslut ikke inkompatible enheder. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EC. Copyright Nokia Mobile Phones Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere. Includes MD5 algorithm software from RSA Security. Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt. Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel. Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokiaforhandler. Indholdsfortegnelse Introduktion 6 Trådløst LAN Sikkerhed... 8 Antenner... 9 Sådan kommer du i gang 11 Installation Grundlæggende indstillinger Oprettelse af en forbindelse til et netværk Fjernelse af kortet Fjernelse af Nokia C110/C Nokia C110/C111's egenskaber 19 Overvågningsvinduet.

3 . 19 Styringsvinduet Profiler Status Generelle indstillinger Diagnosticering Opdatering Administrator SIM-tjenester Sikkerhedsindstillinger Fejlfinding WEP-sikkerhed.. 40 Chipkort...

4 43 Installation 47 Netværk Trådløst LAN Ressourcer Hardware.. 53 Chipkort Kortspecifikationer 55 Fysiske specifikationer Radiospecifikationer Vigtige sikkerhedsoplysninger Vedligeholdelse Ordliste Indeks Vigtige oplysninger FCC Declaration of Conformity Statement Introduktion Nokia C110 Kort til trådløst LAN og Nokia C111 Kort til trådløst LAN er udvidede type II-pc-kort med en dataoverførselshastighed på op til 11 Mbit/s i et lokalnetværksmiljø (LAN). For at gøre kortet så kompakt som muligt er Nokia C110 udstyret med to interne antenner. Nokia C111 er udstyret med interne antenner og to eksterne antennestik. Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN: Overholder standarden IEEE b. Understøtter dataoverførselshastigheder på 1, 2, 5,5 og 11 Mbit/s. Fungerer ved frekvensen 2,4 GHz og anvender DSSS-radioteknologi (Direct

5 Sequence Spread Spectrum). Understøtter operativsystemerne Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows 2000 og Windows NT 4.0. Oplysninger om understøttelse af andre operativsystemer finder du på Nokias Websted på adressen Nokias kort til trådløst LAN gør det muligt at oprette trådløs forbindelse mellem kompatible, bærbare computere, håndholdte enheder, stationære pc'er og andre enheder med en slot til pckort af type II eller III og et kabelforbundet lokalnetværk via et adgangspunkt. I stedet for kabler bruges radiobølger til at sende og modtage data gennem luften. Med Nokia C110/ C111 kan du: Installere et infrastrukturnetværk, hvor trådløse stationer kommunikerer med kabelforbundne og trådløse stationer via et adgangspunkt. Du kan f.eks. få trådløs adgang til din firmadatabase, , Internettet og andre netværksressourcer. Installere et ad hoc-netværk, hvor trådløse stationer udveksler data direkte med hinanden. Der kræves ikke noget adgangspunkt, og du kan f.eks. dele og udveksle filer, hvis blot stationerne er inden for rækkevidde. Nokia C110/C111 leveres med en integreret chipkortlæser. Vigtige oplysninger som sikkerhedsnøgler og personlige netværksprofiler, der gør det nemt at bevæge sig mellem forskellige netværk, kan gemmes på et chipkort.

6 Trådløst LAN De kort til trådløst LAN, som beskrives i dette dokument, er godkendt til brug på et trådløst lokalområdenetværk (LAN). Kortet til trådløst LAN anvender blandt andet det trådløse netværk til at sende og modtage data, gå på Internettet og oprette forbindelse til andre computere. 6 Dataforbindelser kan oprettes fra de fleste steder, hvor kortet til trådløst LAN kan anvendes. Det anbefales dog, at du flytter kortet til trådløst LAN til et sted, hvor du kan opnå det stærkest mulige netværkssignal. Når signalet er stærkt, er dataoverførslen effektiv. Følgende faktorer kan forstyrre trådløse forbindelser: Støj Elektroniske apparater og udstyr kan forårsage radiointerferens. Desuden kan den trådløse forbindelse blive forstyrret i områder, hvor der er mange kort til trådløse LAN. Roaming Når brugeren af kortet til trådløst LAN bevæger sig fra ét dækningsområde til et andet, falder kanalens signalstyrke. I denne situation vil netværket eventuelt flytte brugeren til et dækningsområde og en frekvens, hvor signalet er stærkere. Som følge af varierende trafikbelastning på netværket kan der også opstå roaming, når brugeren er stationær. Elektrostatisk udladning En udladning af statisk elektricitet fra en finger eller en leder kan forårsage fejlfunktioner i elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre ustabil afvikling af software. Netværksforbindelser kan blive ustabile, data kan blive beskadiget, og overførsler kan blive afbrudt. I sådanne situationer skal du afbryde den eksisterende forbindelse (om nogen), stoppe kortet til trådløst LAN og fjerne det fra slotten til pc-kortet. Sæt derefter kortet til trådløst LAN tilbage i slotten, og prøv at oprette forbindelsen igen. Døde områder og udfald Døde områder er områder, hvor radiosignaler ikke kan modtages. Udfald opstår, når brugeren af kortet til trådløst LAN bevæger sig gennem et område, hvor radiosignalet blokeres eller formindskes af geografiske hindringer eller hindringer, der skyldes et bestemt materiale (f.eks. betonvægge). Signalforstyrrelser Afstand og forhindringer kan forårsage reflekterede signaler, der er ude af fase, hvilket kan føre til tab af signalstyrke. Lav signalstyrke Radiosignalstyrken fra et adgangspunkt kan som følge af afstande eller forhindringer være for svag eller for ustabil til at sikre en pålidelig trådløs forbindelse. Derfor skal du være opmærksom på følgende for at sikre den bedst mulige kommunikation: Dataforbindelsen fungerer bedst, når kortet til trådløst LAN er stationært. Anbring ikke kortet til trådløst LAN på en metaloverflade. 7 Vigtigt! Advarsel! Brug ikke kortet til trådløst LAN, når brugen af trådløse apparater er forbudt, eller når det kan forårsage interferens eller fare. Bemærk, at kortet til trådløst LAN kan forårsage den samme type interferens som mobiltelefoner og derfor ikke må bruges på steder, hvor det er forbudt at bruge mobiltelefon. Advarsel! Vær forsigtig, når du flytter din computer, så du ikke beskadiger den del af kortet til trådløst LAN, der stikker ud af computeren. Advarsel! I Europa er dette udstyr beregnet til brug i følgende EU- medlemslande: Belgien, Danmark, Finland, Frankripnås den bedste ydelse ved at tilslutte den eksterne antenne i det højre antennestik på kortet til trådløst LAN. Højre antennestik Figur 1 Nokia C111 9 Advarsel! Brug kun tilbehør, som producenten af kortet til trådløst LAN har godkendt til dette kort. Anvendelse af andre typer tilbehør kan være farlig og medfører, at alle godkendelser og garantier, der gælder for kortet til trådløst LAN, træder ud af kraft. Forsigtig! Når du tager kablet fra en ekstern antenne ud, skal du tage fat i stikket og trække det ud. Træk ikke i kablet. Bemærk! Oplysninger om godkendt udstyr kan du få hos din forhandler. Forsigtig! For at opfylde FCC RF-eksponeringskravene til mobile sendere skal der som minimum være 20 centimeters afstand mellem antennen og alle tilstedeværende personer under overførslen. 10 Sådan kommer du i gang Når du vil have adgang til og benytte et trådløst LAN ved hjælp af Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN, skal du angive en række netværksindstillinger. Hvis trådløse stationer skal kunne kommunikere med hinanden på et trådløst LAN, skal de dele bestemte indstillinger. Du kan lade de fleste indstillinger bevare deres standardværdi eller bruge automatiske indstillinger, hvis det er muligt, medmindre systemadministratoren råder dig til det modsatte. Bemærk! Når du har ændret bestemte indstillinger, vil du evt. skulle genstarte systemet. Genstart computeren for at aktivere de nye indstillinger. Forskellige trådløse LAN-netværk kræver forskellige indstillinger. Alle nødvendige indstillinger konfigureres, når du opretter en netværksprofil. En profil består af en række indstillinger, som er nødvendige for at kunne oprette forbindelse til et trådløst LAN. Med Nokia C110/C111 behøver du ikke at huske disse indstillinger eller konfigurere dem, hver gang du bruger kortet til trådløst LAN. Når du vil skifte mellem forskellige netværk, f.eks. fra hovedkontoret til et lokalkontor, skal du blot vælge den ønskede profil. Alle disse indstillinger kan ændres ved at redigere de eksisterende profiler. Yderligere oplysninger finder du under "Profiler" på side 21. Under softwareinstallationen oprettes der automatisk tre profiler med foruddefinerede indstillinger. Profilerne Hurtig infrastruktur og Hurtig ad hoc giver hurtig og let adgang til et trådløst LAN: Du behøver ikke at konfigurere nogen netværksindstillinger. Profilen Hurtig infrastruktur bruges til at få adgang til offentlige adgangszoner og til din virksomheds netværk. Profilen Hurtig ad hoc bruges til at installere netværk, hvor trådløse stationer kommunikerer direkte med hinanden uden adgangspunkter. Når du aktiverer en af disse profiler, vises der en liste over tilgængelige netværk.

7 Her kan du vælge det netværk, der giver den bedste signalstyrke og dataoverførselshastighed. Den tredje foruddefinerede profil, Kabelforbundet LAN, indeholder de oprindelige netværksindstillinger, som bruges til at få adgang til det kabelforbundne lokalnetværk. Yderligere oplysninger finder du under "Standardprofiler" på side 16. Installation Se i den separate installationsvejledning på cd-rom'en, hvis du vil have vejledning i, hvordan du installerer Nokia C110/C Grundlæggende indstillinger De parametre, der som minimum skal konfigureres, er angivet nedenfor. Bemærk! Alle trådløse stationer på et trådløst LAN skal have samme grundlæggende indstillinger. Ellers kan stationerne ikke kommunikere med hinanden. Land Du skal altid sørge for at vælge den landeindstilling, der svarer til det land, hvor du på det givne tidspunkt bruger kortet til trådløst LAN. Det er ulovligt at bruge kortet til trådløst LAN med forkerte landeindstillinger samt at bruge det i lande, der ikke står på listen. Du kan konfigurere landeindstillingen på siden Generelle indstillinger. Driftstilstand Nokia C110/C111 muliggør forskellige former for kommunikation på et trådløst LAN. Du kan vælge mellem to forskellige driftstilstande: infrastruktur og ad hoc. Infrastruktur Infrastrukturtilstanden muliggør to forskellige kommunikationstyper: Trådløse stationer kan kommunikere med hinanden via et adgangspunkt. Trådløse stationer kan kommunikere med en kabelforbundet LAN-station via et adgangspunkt. Figur 2 Infrastrukturnetværk Fordelen ved infrastrukturtilstanden er, at den giver bedre kontrol over netværksforbindelserne, idet de passerer gennem et adgangspunkt. Ved at 12 bruge et adgangspunkt kan en trådløs station få adgang til de tjenester, som er tilgængelige på et almindeligt kabelforbundet LAN. Ad hoc I ad hoc-tilstanden kan trådløse stationer kommunikere direkte med hinanden. Der kræves ikke noget adgangspunkt. Du skal blot indsætte kortene til trådløst LAN i stationerne og foretage de nødvendige konfigurationer. Herefter er du klar til at kommunikere. Det er nemt at installere et ad hoc-netværk, men kommunikationen er begrænset til stationer, der er inden for rækkevidde. Figur 3 Ad hoc-netværk Vælg den ønskede driftstilstand, når du opretter en ny profil med guiden Profil. Hvis du på et senere tidspunkt vil skifte driftstilstand, skal du skifte til siden Profiler og klikke på Rediger. Netværksnavn Netværksnavnet er navnet på det trådløse LAN, som kortet kan oprette forbindelse til. Normalt vil en systemadministrator have indprogrammeret navnet i et adgangspunkt. Du kan få netværksnavnet af systemadministratoren. Du kan gemme mere end ét netværksnavn for hver profil. Hvis du angiver mere end ét netværksnavn, skal navnene adskilles med et semikolon, f.eks. Hovedkontor; Kontor4. Et netværk kan indeholde undernetværk, der alle har forskellige navne. Eksempel: Kontor_lan1, Kontor_lan2, Kontor_lan3 osv. Med én profil kan du oprette forbindelse til samtlige undernetværk fra kortet til trådløst LAN. Netværksnavnet kan indeholde et jokertegn (*), der kan fungere som pladsholder for et eller flere tal eller bogstaver. Ved hjælp af jokertegnet kan du for eksempel angive netværksnavnet Kontor_lan*. På den måde kan der oprettes forbindelse fra kortet til trådløst LAN til alle de netværk, hvis navn begynder med Kontor_lan. I ad hoc-tilstanden giver brugerne selv netværket et navn. 13 Bemærk! Netværksnavnet kan bestå af op til 32 alfanumeriske tegn. I netværksnavne skelnes der som standard mellem store og små bogstaver. Hvis du vil ændre denne egenskab, skal du åbne siden Generelle indstillinger og klikke på fanen Avanceret. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Store/små bogstaver i netværksnavne. Hvis du på et senere tidspunkt vil ændre netværksnavnet, skal du gå til siden Profiler og klikke på Rediger. Kanal Nokia C110/C111 anvender frekvensområdet 2,4 GHz. Du skal angive en radiofrekvenskanal for kortet til trådløst LAN. Udvalget af tilgængelige kanaler kan variere fra land til land, da det i visse lande kun er muligt at anvende et begrænset antal kanaler. Du kan vælge indstillingen Automatisk valg af kanal, når du opretter en ny profil ved hjælp af guiden Profil. Du får så automatisk tildelt en kanal i stedet for selv at skulle angive en. Du kan imidlertid også selv vælge den korrekte kanal. Hvis du gør det, skal du sørge for, at kortet til trådløst LAN og adgangspunktet anvender samme kanal. Hvis du vil ændre kanalindstillingen, skal du gå til siden Profiler og klikke på Rediger. Oprettelse af en forbindelse til et netværk Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN forbinder automatisk din computer med det adgangspunkt og det netværk, der giver den bedste kommunikationskvalitet. Hvis du placerer din computer et andet sted på netværket uden for rækkevidden af det hidtil anvendte adgangspunkt, vil roamingfunktionen automatisk oprette forbindelse fra din computer til et andet adgangspunkt på samme netværk. Så længe du bliver inden for rækkevidden af adgangspunkter, der tilhører samme netværk, bevares computerforbindelsen til netværket. Når du har installeret softwaren til Nokia C110/C111, kan du oprette forbindelse til et trådløst LAN. Se i installationsvejledningen på cd-rom'en, hvis du vil have vejledning i, hvordan du installerer Nokia C110/C Sæt kortet til trådløst LAN godt fast i computerens slot til pc-kort. Se figur 4. Figur 4 Indsætning af kortet Forsigtig! Bemærk, at kortet til trådløst LAN ikke skal sættes helt ind i slotten til pc-kortet. Der vil være en vis afstand mellem den udvidelsesboks, der stikker ud af computeren, og selve computeren. Brug ikke unødig kraft, når du sætter kortet i. 2 Tænd computeren. 3 Hvis du bruger et chipkort, skal du angive PIN-koden og klikke på OK. Bemærk! Hvis dialogboksen, hvor du skal angive din PIN-kode, vises før den dialogboks, hvor du skal angive netværkslogon, skal du skrive PIN-koden først. 4 Åbn programmet ved at højreklikke på Nokia C110/C111-ikonet på proceslinjen.

8 Der åbnes en genvejsmenu. Klik på styringsvinduet eller på Profiler. 5 Siden Profiler åbnes. Vælg den profil, du vil bruge sammen med det pågældende trådløse LAN, under Valg af profil. Klik på Anvend. Du vil evt. skulle genstarte computeren. Se "Oprettelse af nye profiler" på side 22 eller "Redigering af profiler" på side 24, hvis du er i gang med at oprette forbindelse til et nyt netværk og derfor skal oprette en ny profil, eller hvis du har brug for at redigere en eksisterende profil. Bemærk! Hvis du vil oprette forbindelse til et trådløst LAN i Windows 2000 eller Windows NT 4.0, når du logger på et domæne, skal du sætte kortet til trådløst LAN i computeren, tænde for computeren og vente til Nokia C110/C111-ikonet vises i skærmens nederste højre hjørne. Derefter kan du skrive dit brugernavn og din adgangskode. Installation af og tilslutning til et ad hoc-netværk Ad hoc-netværk gør det muligt for trådløse stationer at kommunikere direkte med hinanden uden noget adgangspunkt. Stationerne kan for 15 eksempel dele mapper. En af brugerne opretter ad hoc-netværket, og andre brugere tilsluttes derefter netværket. Du kan vælge at bruge en adgangskode til at beskytte netværket mod uautoriseret brug. Kun de stationer, der har den korrekte adgangskode, kan tilsluttes netværket. Sådan startes et ad hoc-netværk: 1 Vælg profilen Hurtig ad hoc på siden Profiler, og klik på Anvend. 2 Giv ad hoc-netværket et navn. Du kan også angive en adgangskode til netværket. Klik på Start. 3 Vælg en passende dataoverførselshastighed: 2 eller 11 Mbit/s. Bemærk, at alle stationer på et ad hoc-netværk skal bruge samme dataoverførselshastighed. Klik på OK. Sådan bliver du tilsluttet et ad hoc-netværk: 1 Vælg profilen Hurtig ad hoc på siden Profiler, og klik på Anvend. 2 Marker det netværk, du vil tilsluttes, og klik på Tilslut. Hvis der bruges en adgangskode på netværket, skal du skrive adgangskoden og klikke på OK. 3 Vælg en passende dataoverførselshastighed: 2 eller 11 Mbit/s. Bemærk, at alle stationer på et ad hoc-netværk skal bruge samme dataoverførselshastighed. Klik på OK. Bemærk! Når du vælger en profil til et ad hocnetværk, skal du genstarte din computer, hvis dine netværksindstillinger skal ændres. Genstart computeren, og start derefter et netværk, eller vælg det netværk, du vil tilsluttes. Tip! Opret din egen profil for ad hoc-netværk med guiden Profil, hvis du ofte bruger ad hoc-tilstanden. På den måde undgår du at skulle starte et netværk hver gang, og du får dermed hurtigere adgang. Yderligere oplysninger finder du under "Oprettelse af nye profiler" på side 22. Standardprofiler Der oprettes tre standardprofiler under installationen: Hurtig infrastruktur, Hurtig ad hoc og Kabelforbundet LAN. Med disse profiler kan du hurtigt og nemt oprette en netværksforbindelse. Du får vist en liste over tilgængelige netværk og kan tilsluttes et af dem uden at skulle ændre netværksindstillingerne manuelt. Profilen Kabelforbundet LAN indeholder de oprindelige netværksindstillinger, der giver adgang til det kabelforbundne lokalnetværk. Bemærk, at disse profiler ikke kan redigeres, slettes eller eksporteres. Profilen Kabelforbundet LAN kan imidlertid opdateres, så den stemmer overens med de aktuelle indstillinger for det kabelforbundne LAN. 1 Vælg den relevante standardprofil på siden Profiler, og klik på Anvend. Hvis det er nødvendigt at ændre netværksindstillingerne, bliver du bedt om at genstarte computeren. Genstart evt. computeren Der åbnes en dialogboks med en liste over tilgængelige netværk. Vælg det ønskede netværk, og klik på OK. Kortet til trådløst LAN tilsluttes netværket. Fjernelse af kortet Du skal altid stoppe kortet til trådløst LAN, inden du fjerner det fra computerens slot til pc-kort. Forsigtig! I Windows NT 4.0 skal du slukke computeren, inden du fjerner kortet til trådløst LAN. Sådan stoppes kortet: 1 Klik på Start. Vælg Indstillinger og Kontrolpanel. Dobbeltklik på PC Card-ikonet for at åbne dialogboksen Egenskaber for PC Card. 2 Vælg Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN på listen, og klik på Stop. 3 Fjern kortet til trådløst LAN, når du bliver bedt om det. 4 Klik på OK for at lukke dialogboksen Egenskaber for PC Card. Tip! En hurtigere måde at stoppe kortet til trådløst LAN på er ved at klikke på PC Card-ikonet på proceslinjen og vælge indstillingen Stop Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN. Vent med at fjerne kortet, til du bliver bedt om det. Forsigtig! Programmet afsluttes ikke, selvom du lukker overvågningsvinduet eller styringsvinduet. Hvis du vil afslutte programmet, skal du stoppe kortet til trådløst LAN. Forsigtig! Windows 98 stopper alle pc-kort, når der indsættes et nyt pckort i computeren. Hvis du sætter et andet pc-kort i computeren, skal du sørge for først at stoppe Nokia C110/C111 og fjerne det fra slotten til pc-kort. Fjernelse af Nokia C110/C111 Forsigtig! Inden du går i gang med at fjerne Nokia C110/C111, skal du stoppe kortet til trådløst LAN og fjerne det fra computerens slot til pckort. Yderligere oplysninger finder du under "Fjernelse af kortet". Bemærk! Netværksprofiler ændres ikke, selvom du fjerner Nokia C110/ C111-softwaren og derefter geninstallerer den. 17 Windows 95, 98, Me og Klik på Start, vælg Programmer, og vælg derefter Nokia C110. Klik på Fjern Nokia C Bekræft, at du vil fjerne programmet, i den viste dialogboks. Klik på OK. 3 Computeren går i gang med at fjerne installationen. Der vises en meddelelse i en dialogboks, når fjernelsen er udført. Klik på Udfør. Windows NT Klik på Start, vælg Programmer, og vælg derefter Nokia C110. Klik på Fjern Nokia C110. En dialogboks beder dig om at bekræfte, at du vil fjerne programmet. Klik på OK. Marker Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN i dialogboksen Netværk, og klik på Fjern. Klik på Luk for at lukke dialogboksen Netværk. Du bliver spurgt, om du vil genstarte computeren. Klik på Nej.

9 Klik på OK i dialogboksen Fjernelse af netværksdriver. Fjernelsen af filerne påbegyndes. Der vises en meddelelse i en dialogboks, når fjernelsen er udført. Klik på Udfør. 18 Nokia C110/C111's egenskaber Overvågningsvinduet Brugergrænsefladen i Nokia C110/C111 består af to typer vinduer: overvågningsvinduet og styringsvinduet. Overvågningsvinduet er et lille vindue, der indeholder oplysninger om netværksforbindelsens status. Når du bruger Nokia C110/C111, kan du f.eks. bruge overvågningsvinduet til hurtigt at sikre dig, at computeren er inden for dækningsområdet, eller at der er forbindelse mellem kortet til trådløst LAN og netværket. Knappen Gennemse Figur 5 Overvågningsvinduet Når du indsætter Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN i din computer, vises Nokia C110/C111-ikonet på proceslinjen. Dobbeltklik på ikonet for at åbne overvågningsvinduet. Overvågningsvinduet viser navnet på den profil, der bliver brugt på det pågældende tidspunkt, samt oplysninger om netværksforbindelsen. Der vises følgende meddelelser i overvågningsvinduet alt efter forbindelsens status: FORBUNDET Kortet til trådløst LAN er forbundet med netværket. Der kunne ikke oprettes forbindelse. Kontroller, at stationen er inden for dækningsområdet, og at alle indstillingerne er korrekte. Der er oprettet en forbindelse, men den er ikke god. Der er enten noget, der spærrer for forbindelsen (f.eks. en betonvæg), eller også er den trådløse station blevet flyttet for langt væk fra adgangspunktet eller blevet flyttet for langt væk fra de andre stationer til at kunne arbejde i ad hoctilstand. IKKE FORBUNDET SVAG FORBINDELSE 19 FORBUNDET MED SIKKERHED INTET KORT WEP-nøgler bruges til at gøre dataoverførslen sikker. Kortet til trådløst LAN er enten ikke indsat eller er ikke indsat korrekt. Du er tilsluttet tjenester, du har abonnement på, og som udbydes af din netværksoperatør eller serviceudbyder. TILSLUTTET SIM-TJENESTER Nokia C110/C111-ikonet på proceslinjen ændres tilsvarende og viser den aktuelle status for forbindelsen. Overvågningsvinduet har også indikatorer for signalstyrke og datastrøm. Signalstyrkeindikatoren viser styrken og kvaliteten af radiosignalet mellem kortet til trådløst LAN og et adgangspunkt på det aktuelle sted. Husk, at radiosignalets styrke påvirkes af afstand og forhindringer, og at computeren skal være inden for et adgangspunkts dækningsområde eller (når den er i ad hoc-tilstand) inden for andre stationers rækkevidde (se "Trådløst LAN" på side 6). Datastrømsindikatoren viser dataoverførslens relative hastighed. Knappen Gennemse (se figur 5 på side 19) åbner styringsvinduet og den senest besøgte side. 20 Styringsvinduet Figur 6 Styringsvinduet I styringsvinduet kan du konfigurere forskellige indstillinger for kortet til trådløst LAN og få mere detaljerede oplysninger om forbindelsens status. Du får adgang til styringsvinduet ved at klikke på knappen Gennemse i overvågningsvinduet (se figur 5 på side 19) eller ved at højreklikke på Nokia C110/C111-ikonet på proceslinjen og vælge Styringsvindue i genvejsmenuen. Styringsvinduet kan bestå af følgende sider: Profiler, Status, Generelle indstillinger, Diagnosticering, Opdatering, Administrator og SIM-tjenester. Siden Administrator bruges af systemadministratorer. Antallet af sider kan svinge, afhængigt af hvilke sider der blev valgt under installationen. Du kan få vist de forskellige sider ved at klikke på ikonerne på den venstre ikonlinje. Profiler Hvis Nokia C110/C111 skal kunne fungere på trådløse LAN-netværk, skal du konfigurere en række indstillinger for hvert enkelt netværk. Du skal f. eks. bruge nogle andre indstillinger, når du bruger kortet til kontorets LAN, end når du bruger det til et LAN i en lufthavn. På siden Profiler kan du konfigurere de nødvendige indstillinger og oprette netværksprofiler for bestemte trådløse LAN-miljøer. 21 En profil består af en række indstillinger, som bruges til at få adgang til trådløse netværk. Nogle af indstillingerne er specifikke for det trådløse LAN, mens andre er indstillinger for Windows-netværk. Profiler gør det nemt at skifte fra ét netværk til et andet uden at skulle huske alle de forskellige indstillinger. På siden Profiler kan du også ændre eksisterende profiler og oprette nye. Profiler gemmes på en harddisk eller et chipkort. Valg af profiler Du skal vælge en netværksprofil, som er egnet til det trådløse LAN, som kortet til LAN'et skal bruges på. Når du indsætter kortet til trådløst LAN i computeren, vælger kortet den profil, der sidst blev brugt som standardprofil. Hvis du vil bruge en anden profil, kan du enten vælge den på listen over eksisterende profiler eller oprette en ny. I området Valg af profil findes en liste over profiler. På denne liste kan du vælge en profil med alle de indstillinger, der er nødvendige for et bestemt trådløst LAN. Hvis du tidligere har oprettet forbindelse til et netværk, skal du blot vælge profilen for dette netværk og klikke på knappen Anvend. Den profil, som på det givne tidspunkt er aktiv, er angivet med et grønt afkrydsningsmærke, mens en profil, der er markeret, men endnu ikke er aktiveret, er omgivet af en ramme. En profil, der gemmes på et chipkort, vises med et lille chipkortsymbol. Navnet på den aktive profil vises i området Driftsoplysninger. Se figur 6 på side 21. Bemærk! Når du vælger en anden profil, skal du evt. genstarte computeren. Bemærk! Du skal i nogle tilfælde ændre proxyindstillingerne, når du skifter profil. Oprettelse af nye profiler Du kan oprette forskellige profiler for forskellige trådløse lokalnetværk, og på den måde kan du nemt skifte fra ét trådløst lokalnetværk til et andet uden at skulle huske netværksindstillingerne. 1 Klik på Ny for at oprette en ny profil. Guiden Profil åbnes. Denne guide hjælper dig med at oprette en ny profil. Klik på Næste for at fortsætte. Bemærk! Du kan lade de fleste indstillinger beholde deres standardværdier.

10 Standardværdierne vil i de fleste tilfælde sikre en god kommunikationskvalitet. I visse situationer kan det dog være nødvendigt at ændre standardindstillingerne. 2 Skriv et navn til den nye profil. Du kan selv vælge et navn. Navnet kan bestå af op til 30 alfanumeriske tegn. I tekstboksen kan du skrive nogle oplysninger, som kan gøre det nemmere at identificere forskellige profiler. Oplysningerne kan indeholde op til 108 tegn. Klik på Næste. 22 Tip! Gør navnene så beskrivende som muligt, når du opretter nye profiler. På den måde kan du hurtigt vælge mellem forskellige profiler. Du kan også tilføje yderligere oplysninger om profilen i tekstboksen, f.eks. navnet eller adressen på det sted, hvor det trådløse LAN er placeret. 3 Vælg én af de to driftstilstande. I infrastrukturtilstanden kan computere kommunikere med hinanden og med kabelforbundne LAN-stationer via et adgangspunkt. I ad hoctilstanden kan computere udveksle data direkte med hinanden. Der kræves ingen adgangspunkt. Du kan finde yderligere oplysninger under "Driftstilstand" på side 12. Klik på Næste. 4 Skriv det netværksnavn, systemadministratoren har angivet, eller vælg et navn på listen. I ad hoc-tilstanden navngiver brugeren selv det trådløse LAN. Netværksnavnet kan bestå af op til 32 alfanumeriske tegn. I netværksnavne skelnes der som standard mellem store og små bogstaver. Hvis du vil ændre denne egenskab, skal du åbne siden Generelle indstillinger og klikke på fanen Avanceret. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Store/små bogstaver i netværksnavne. Vælg en kanal til trådløs kommunikation. Hvis du vælger indstillingen Automatisk valg af kanal, bliver du automatisk tildelt en ledig kanal, så du ikke selv behøver at angive en. Du kan imidlertid også selv vælge den korrekte kanal. I så fald skal du sørge for, at kortet til trådløst LAN og adgangspunktet anvender samme kanal. Klik på Næste. 5 Marker afkrydsningsfeltet Hent en IPadresse fra en DHCP-server, hvis du vil have, at DHCP-serveren automatisk skal tildele kortet til trådløst LAN en IP-adresse. Kontroller, at netværket har en DHCP-server. Du kan også konfigurere IP-adressen, undernetmasken, standardgatewayen og de avancerede TCP/IP-indstillinger manuelt. Din systemadministrator kan oplyse dig om de korrekte værdier. Bemærk! Kontroller, at afkrydsningsfeltet Styring af TCP/IP- egenskaber sammen med profiler er markeret på siden Generelle indstillinger under fanen Avanceret. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, styres TCP/IP-indstillingerne af netværksindstillingerne, som kan konfigureres i Kontrolpanel. Hvis din computer skal logge på et bestemt domæne, skal du markere afkrydsningsfeltet Log på domæne. Du skal have et brugernavn og en adgangskode til domænet. Bemærk! Kontroller, at afkrydsningsfeltet Styring af domæneindstillinger sammen med profiler er markeret (under fanen Avanceret på siden Generelle indstillinger). Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, styres logonindstillingerne af netværksindstillingerne, som kan konfigureres i Kontrolpanel. Hvis du vil have, at computeren skal tilsluttes en arbejdsgruppe, skal du skrive navnet på arbejdsgruppen i tekstboksen Arbejdsgruppe. Klik på Næste. 23 Bemærk! I Windows 95/98/Me skal du altid angive navnet på en arbejdsgruppe. 6 Der vises en meddelelse i vinduet Profilen er oprettet, når en ny profil er oprettet. Klik på Udfør. Bemærk! Når du har oprettet en ny profil og vil bruge den for første gang, skal du evt. genstarte computeren. Fjernelse af profiler Du kan fjerne en profil fra listen over profiler. Vælg en profil på listen, og klik på Fjern. De standardprofiler, der blev oprettet automatisk under installationen (Hurtig infrastruktur, Hurtig ad hoc og Kabelforbundet LAN), kan ikke slettes. Profiler, der gemmes på et chipkort, kan kun fjernes af systemadministratoren på siden Administrator. Redigering af profiler Du kan redigere en eksisterende profil eller oprette en ny profil med omtrent samme indstillinger som en anden profil. 1 Vælg profilen på listen med profiler på siden Profiler, og klik på Rediger. 2 Foretag de nødvendige ændringer, og klik på OK. Hvis du vil oprette en helt ny profil, skal du klikke på Gem som og give den redigerede profil et nyt navn. Bemærk! Dialogboksen Rediger profil indeholder flere faner (Generelt, Logon, Sikkerhed, TCP/IP, Avanceret). Nogle af disse faner giver adgang til flere dialogbokse. På fanerne kan du ændre de eksisterende indstillinger, men ændringerne træder først i kraft, når du klikker på knappen OK eller knappen Gem som i hoveddialogboksen Rediger profil. Følgende profiltyper kan ikke redigeres: Profilen Hurtig infrastruktur og Hurtig ad hoc. Profilen Direkte tilsluttet LAN kan kun opdateres til de aktuelle indstillinger for direkte tilsluttet LAN. Profiler, der gemmes på et chipkort. Profiler, der er skrivebeskyttet. Se "Skrivebeskyt profil" på side 26. Du kan lade de fleste indstillinger beholde deres standardværdier. Standardværdierne vil i de fleste tilfælde sikre en god kommunikationskvalitet. I visse situationer kan det dog være nødvendigt at 24 ændre standardindstillingerne. Under fanen Generelt kan du redigere følgende egenskaber: BESKRIVELSE Du kan skrive detaljerede oplysninger om profilen. Skriv f. eks. navnet eller adressen på det sted, hvor det trådløse LAN er placeret. Dette tekstfelt er til oplysninger, som gør det nemmere at identificere forskellige profiler. Du kan vælge mellem to forskellige driftstilstande: I infrastrukturtilstanden kan computere kommunikere med hinanden og med kabelforbundne LANstationer via et adgangspunkt. I ad hoc-tilstanden kan computere udveksle data direkte med hinanden. Der kræves ingen adgangspunkt. Yderligere oplysninger finder du under "Driftstilstand" på side 12. Det trådløse LAN's navn, som defineres af systemadministratoren. I ad hoc-tilstanden navngiver brugeren selv det trådløse LAN. Netværksnavnet kan indeholde op til 32 tegn. Den radiofrekvenskanal, der bruges til trådløs kommunikation. Du kan vælge indstillingen Automatisk valg af kanal eller indstille kanalen manuelt. DRIFTSTILSTAND NETVÆRKSNAVN KANAL Under fanen Logon kan du redigere følgende egenskaber: LOG PÅ DOMÆNE Hvis du vælger denne indstilling, logger kortet til trådløst LAN automatisk på et angivet domæne.

11 Du skal have et brugernavn og en adgangskode til domænet. Bemærk! Kontroller, at afkrydsningsfeltet Styring af domæneindstillinger sammen med profiler er markeret under fanen Avanceret på siden Generelle indstillinger. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, styres logonindstillingerne af netværksindstillingerne, som kan konfigureres i Kontrolpanel. ARBEJDSGRUPPE Navnet på arbejdsgruppen, hvis computeren skal tilsluttes en. Bemærk! I Windows 95/98/Me skal du altid angive en arbejdsgruppe. 25 Under fanen Sikkerhed kan du administrere dine delte WEP-nøgler, som bruges til at etablere sikker radiokommunikation. Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af WEP og af, hvordan du opretter og administrerer forskellige WEP-nøgler, under "WEP-sikkerhed" på side 40. BRUG WEP-SIKKERHED WEP bruger nøgler til at beskytte de data, der overføres i et trådløst LAN. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, er kommunikationen ikke beskyttet mod uautoriserede personer. Personlige WEP-nøgler bruges til at godkende brugeres identitet på et trådløst LAN. Hvis du vil oprette en personlig WEP-nøgle, skal du gå til siden Generelle indstillinger og vælge fanen Personlige nøgler. Yderligere oplysninger finder du under "Oprettelse og redigering af delte nøgler" på side 42. BRUG EN PERSONLIG WEP-NØGLE Forskellige netværks- og radioindstillinger kan redigeres under fanerne TCP/IP og Avanceret: HENT EN IPADRESSE FRA EN DHCP-SERVER En IP-adresse til kortet til trådløst LAN kan hentes automatisk på en DHCP-server. Kontroller, at netværket har en DHCP-server. Hvis det er nødvendigt, kan IP-adressen, undernetmasken, standardgatewayen og de avancerede TCP/IPindstillinger også konfigureres manuelt. Bemærk! Kontroller, at afkrydsningsfeltet Styring af TCP/IP-egenskaber sammen med profiler er markeret på siden Generelle indstillinger under fanen Avanceret. Hvis dette afkrydsningsfelt ikke er markeret, styres TCP/IP-indstillingerne af netværksindstillingerne, som kan konfigureres i Kontrolpanel. AUTOMATISK KONFIGURATION En række avancerede radioindstillinger (DTIMperiode, fragmenteringsgrænse, lytteinterval, RTSgrænseværdi osv.) konfigureres automatisk. Hvis det er nødvendigt, kan du i stedet angive en ny værdi manuelt. Forsigtig! Du bør kun ændre indstillingerne manuelt, hvis du er sikker på, hvordan de enkelte indstillinger påvirker systemets ydeevne. Systemets ydeevne kan forringes mærkbart, hvis de automatiske indstillinger ikke bruges. SKRIVEBESKYT PROFIL Du kan skrivebeskytte en profil, så den ikke kan redigeres. Profilen kan stadig importeres, eksporteres og slettes, men den kan ikke længere ændres. 26 Bemærk! Du vil evt. skulle genstarte computeren for at aktivere de nye indstillinger. Import og eksport af profiler Klik på Importer på siden Profiler, og vælg den kilde, profilen skal importeres fra. Du kan importere en profil fra en mappe. Systemadministratoren kan importere profiler fra et chipkort. Du kan også eksportere en profil til en mappe. Klik på Eksporter, og vælg den mappe, hvor profilen skal gemmes. De standardprofiler, der blev oprettet automatisk under installationen (Hurtig infrastruktur, Hurtig ad hoc og Kabelforbundet LAN), kan ikke eksporteres. Status På siden Status finder du generelle oplysninger om den aktuelle driftsstatus for Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN og det anvendte netværk. Fanen Generelt Følgende egenskaber vises under fanen Generelt i området Driftsoplysninger: PROFIL Navnet på den profil, der er i brug på det aktuelle tidspunkt. Viser den aktuelle status for forbindelsen til det trådløse LAN. Forbundet angiver, at kortet til trådløst LAN er forbundet med netværket. Ikke forbundet angiver, at kortet ikke er forbundet med netværket. Forbundet med sikkerhed angiver, at systemet bruger WEP-nøgler. Intet kort angiver, at der ikke er indsat noget kort til trådløst LAN i computerens slot til pckort. angiver, at der enten er noget, der spærrer for forbindelsen (f.eks. en betonvæg), eller også er den trådløse station blevet flyttet for langt væk fra adgangspunktet eller (i ad hoc-tilstand) for langt væk fra de andre stationer. Godkendelse mislykkedes angiver, at du sandsynligvis har brugt en forkert WEP-nøgle, eller at du ikke har adgangsretttigheder til netværket. FORBINDELSE 27 DRIFTSTILSTAND Den anvendte type netværkskommunikation. I infrastrukturtilstanden kan computere kommunikere med hinanden og med kabelforbundne LAN-stationer via et adgangspunkt. I ad hoc-tilstanden kan computere udveksle data direkte med hinanden. Der kræves ingen adgangspunkt. Navnet på det netværk, som kortet til trådløst LAN aktuelt er forbundet med. Navnet på det adgangspunkt, som kortet til trådløst LAN aktuelt er forbundet med. Knappen Gennemse vises i brugergrænsefladen, hvis siden Administrator er installeret, eller hvis systemadministratoren har valgt at installere knappen. Hvis du klikker på knappen, kan du konfigurere Nokia A032 Adgangspunkt til trådløst LAN ved hjælp af en standardbrowsergrænseflade. radiofrekvenskanal, som kortet til trådløst LAN fungerer på. Den hastighed, som data overføres med. Der er følgende hastigheder: 1, 2, 5,5 og 11 Mbit/s. Entydig hardwareadresse på kortet til trådløst LAN. NETVÆRKSNAVN ADGANGSPUNKT KANAL DATAOVERFØRSELSHASTIGHED MAC-ADRESSE Området Statistik viser status for den aktuelle forbindelse grafisk. SIGNALSTYRKE Angiver kvaliteten af radioforbindelsen mellem computeren og adgangspunktet eller (i ad hoctilstand) mellem to computere. Angiver den relative dataoverførselshastighed på netværket. DATASTRØM Fanen Chipkort Området Oplysninger om chipkort viser oplysninger om det chipkort, der anvendes af kortet til trådløst LAN: Chipkortets navn og status, hvornår der sidst blev gemt data og af hvem, samt en (valgfri) beskrivelse af chipkortet. Hvis du vil låse chipkortet midlertidigt og dermed spærre for adgangen til det, skal du klikke på Lås chipkort. De profiler, der bruges fra chipkortet, vises ikke på listen over tilgængelige profiler på siden Profiler. 28 Klik på Lås chipkort op, når du igen vil have adgang til chipkortet, skriv din PIN-kode, og klik på OK. Du kan angive den trådløse station til at bede om PIN-koden til chipkortet, hver gang kortet til trådløst LAN indsættes sammen med chipkortet.

12 Hvis du vil aktivere denne indstilling, skal du klikke på Aktiver PINkodeanmodning. Som alternativ kan du deaktivere PIN-kodeanmodningen. Bemærk! Visse chipkort tillader ikke deaktivering af PIN- kodeanmodning. Dit chipkort har en standard-pin-kode, f. eks Af sikkerhedsmæssige grunde er det vigtigt, at du ændrer PIN-koden. Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du klikke på Skift PIN-kode og angive en ny PIN-kode. PIN-koden kan være 4 til 8 cifre lang. Skriv koden en gang til, og klik på OK. Hold den nye kode hemmelig, og gem den et sikkert sted. Hvis du angiver en ukorrekt PIN-kode tre gange i træk, blokeres chipkortet, så det ikke kan bruges. Hvis du vil ændre en deaktiveret PIN-kode, skal du bruge en PUK-kode (PUK står for PIN Unblocking Key). Der findes kun én PUK-kode til hvert chipkort, og den kan ikke ændres. Du finder Nokiachipkortets PUK-kode i den pakke, chipkortet blev leveret i. Fanen Adgangspunkter/Stationer I infrastrukturtilstanden viser området Adgangspunkter i området, hvilke tilgængelige adgangspunkter der på det givne tidspunkt er i området. Når brugeren af kortet til trådløst LAN bevæger sig fra ét dækningsområde til et andet, falder kanalens signalstyrke. Netværket kan derfor flytte brugeren til et dækningsområde og en frekvens, hvor signalet er stærkere. I ad hoc-tilstanden vises navnene på de andre computere, der er tilsluttet ad hoc-netværket, under området Trådløse stationer i ad hoc-netværket. Læg mærke til, at det kun er navnene på de computere, der bruger Nokia C110/ C111 Kort til trådløst LAN, der vises. Hvis du dobbeltklikker på en af computerne, kan du få adgang til de delte mapper. Fanen Oversigt Her kan du overvåge netværksforbindelsens aktuelle status. Følgende hændelser kan rapporteres: Kortet er nulstillet På grund af en midlertidig hardware- eller softwarefejl kan kortets netværksforbindelse midlertidigt være afbrudt, men kortet har nulstillet sig selv. Kortet er fundet Systemet har fundet kortet. Kortet findes ikke Systemet kunne ikke finde kortet. Netværket er startet Der er blevet oprettet et ad hoc-netværk. Netværket kunne ikke startes Der kunne ikke oprettes et ad hoc-netværk. 29 Tilsluttet netværket Kortet til trådløst LAN er blevet tilsluttet netværket og kan begynde at bruge ressourcerne. Netværkstilstanden kan enten være ad hoc eller infrastruktur. Der kunne ikke tilsluttes til netværket Den kommando, der skulle tilslutte kortet til netværket, kunne ikke udføres. Forlod netværket Kortet til trådløst LAN har forladt det netværk, der blev brugt tidligere. Generelle indstillinger På siden Generelle indstillinger kan du angive egenskaber, der er fælles for alle profiler. Disse indstillinger forbliver uændret, også hvis du skifter til en anden profil. Fanen Generelt Valg af land Du skal altid sørge for at vælge den landeindstilling, der svarer til det land, hvor du på det aktuelle tidspunkt bruger kortet til trådløst LAN. På siden Generelle indstillinger skal du vælge det pågældende land på listen over lande og klikke på Anvend. Advarsel! Brug kun landeindstillingen for det område, hvor kortet til trådløst LAN bruges på det aktuelle tidspunkt. Det kan være ulovligt at bruge kortet til trådløst LAN med en forkert landeindstilling eller i lande, der ikke er angivet. Nokia C110/C111 anvender det licensfri frekvensområde 2,42,4835 GHz, men lokale regler kan lægge begrænsninger på brugen af radioudstyr. Udvalget af tilgængelige kanaler afhænger derfor af, i hvilket land kortet til trådløst LAN bruges. Strømbesparelse Da et kort til trådløst LAN ikke er udstyret med en direkte kabelforbindelse, bruger det strøm fra værtscomputeren. Nokia C110/C111 har en strømbesparelsesindstilling, der gør det muligt at styre computerens strømforbrug. På den måde kan du forlænge batteriets levetid, når du har brug for det. Hvis du markerer afkrydsningsfeltet Aktiver strømbesparelse, bliver kortet til trådløst LAN kun fuldt opladet, når det sender eller modtager data. Kortet aktiveres med jævne mellemrum af strømbesparelsestilstanden for at kontrollere, om der er data til det ved et adgangspunkt, og det aktiveres øjeblikkeligt, når der er udgående data. Bemærk! Kommunikationshastigheden falder, når strømbesparelsesindstillingen benyttes. 30 Bemærk! Strømbesparelsesindstillingen vil muligvis ikke være kompatibel med adgangspunkter, der ikke er Wi-FiTM-godkendte (Wireless Fidelity). Brug ikke strømbesparelse i forbindelse med sådanne adgangspunkter. Overvågningsvinduet Overvågningsvinduet åbnes som standard midt på skærmen. Hvis du flytter overvågningsvinduet til et andet sted på skærmen og vil have, at det skal vises samme sted, næste gang du åbner det, skal du markere afkrydsningsfeltet Husk placering af overvågningsvinduet. Næste gang du åbner overvågningsvinduet, placeres det på det sted, du flyttede det til. Vælg Vis altid overvågningsvinduet øverst, hvis du vil have, at overvågningsvinduet også skal forblive synligt, når du har andre programmer åbne. Når du indsætter Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN i din computer, vises et lille ikon på proceslinjen. Hvis du højreklikker på dette ikon, åbnes en genvejsmenu, hvorfra du har adgang til overvågningsvinduet eller styringsvinduet. Hvis du vil have, at overvågningsvinduet skal åbnes automatisk, hver gang kortet indsættes, skal du vælge indstillingen Åbn overvågningsvinduet automatisk. Hvis du vælger Vis altid ikonet på proceslinjen, vil det lille Nokia C110/ C111-ikon på proceslinjen også blive vist, selvom kortet ikke er sat i. For at ændringerne kan træde i kraft skal du klikke på Anvend. Klik på Gendan, hvis du har ændret indstillingerne, men ønsker at gendanne de oprindelige indstillinger. Fanen Personlige nøgler Personlige WEP-nøgler bruges til godkendelse af brugere på et trådløst LAN. Personlige nøgler oprettes normalt af systemadministratoren, som kan gemme dem på chipkort og derefter distribuere dem til brugerne.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Personlige nøgler kan også gemmes i en fil. Personlige nøgler ikke netværksspecifikke, og de kan derfor ikke gemmes sammen med profiler. De kan gemmes i en separat fil uafhængigt af profilerne. Personlige nøgler kan kun bruges i infrastrukturtilstanden. Ad hoc-netværk bruger kun delte nøgler. Yderligere oplysninger finder du under "WEPsikkerhed" på side 40. Der findes to typer personlige nøgler. Forskellen på nøglerne består i den type oplysninger, der bruges til identifikation af brugeren: BRUGERSPECIFIK Bruger en identifikator, som brugeren selv kan oprette. Bruger MAC-adressen til kortet til trådløst LAN til at identificere brugeren. STATIONSSPECIFIK 31 Sådan oprettes en ny personlig nøgle: 1 Klik på Ny. Giv den personlige nøgle et navn. Du kan også tilføje en mere detaljeret beskrivelse af profilen i tekstboksen. Skriv f.eks. navnet på det netværk, hvor nøglen anvendes. 2 Vælg, hvilken type nøgle du vil oprette: brugerspecifik eller stationsspecifik. Hvis du vælger en stationsspecifik nøgle, bruges MACadressen til kortet til trådløst LAN som identifikator. Hvis du vælger en brugerspecifik nøgle, kan du selv vælge identifikatoren. Du skal dog sørge for, at det er den samme personlige nøgle, der er konfigureret til adgangspunktet. Hvis adgangspunktet og kortet til trådløst LAN bruger inkompatible nøgler, kan de ikke kommunikere. 3 Vælg en passende nøglelængde. Nøglelængder på 40, 56, 64, 104 og 128 bit understøttes. Husk, at sikkerhedsniveauet afhænger af antallet af bit i en nøgle (jo flere bit, desto højere sikkerhedsniveau). Klik på Opret. Systemet opretter din personlige nøgle. 4 Klik på OK for at gemme WEP-nøglen og lukke dialogboksen. Du kan også redigere eksisterende nøgler. Derudover kan du fjerne nøgler, som du ikke længere har brug for. I stedet for selv at oprette en personlig nøgle, kan du importere en nøgle fra en mappe, der er oprettet af en systemadministrator. Du kan eksportere og gemme personlige nøgler i mapper. Systemadministratoren kan også gemme personlige nøgler på chipkort. Tip! Du kan også angive og redigere den personlige WEP-nøgle i tekstformat. Klik på Som tekst, og skriv teksten. Klik på OK. Systemet konverterer herefter teksten til hexadecimalformat. Du kan kopiere og indsætte teksten ved hjælp af tastekombinationerne CTRL+ C og CTRL+V. Bemærk, at du ikke kan vælge en personlig WEP-nøgle, som du vil bruge, under fanen Personlige nøgler. Sådan vælger du en personlig nøgle, du vil bruge til en bestemt profil: 1 Åbn siden Profiler, vælg den profil, du vil redigere, klik på Rediger, og vælg fanen Sikkerhed. 2 Vælg Brug WEP-sikkerhed, og vælg derefter Brug en personlig WEPnøgle. Klik på Vælg. 3 Der vises en liste med personlige WEP-nøgler. Vælg en personlig nøgle på listen, og klik på OK. 4 Klik på OK for at lukke dialogboksen Rediger profil. Fanen Avanceret Når du opretter en profil, bliver du bedt om at angive, om DHCP-serveren skal tildele kortet til trådløst LAN en IP-adresse, og om din computer skal logge på et domæne. Som standard håndteres disse indstillinger automatisk på grundlag af indstillingerne i profilen. 32 Hvis afkrydsningsfeltet Styring af TCP/IP-egenskaber sammen med profiler ikke er markeret, aktiveres profilerne uden TCP/IP-indstillinger. Du kan ændre indstillingerne manuelt i Kontrolpanel. Profiler aktiveres uden domæneindstillinger, hvis afkrydsningsfeltet Styring af domæneindstillinger sammen med profiler ikke er markeret. Du kan ændre indstillingerne manuelt i Kontrolpanel. Bemærk! Begge disse afkrydsningsfelter skal være markeret, hvis profilerne skal kunne logge dig på et domæne eller tildele IP-adresser. I netværksnavne skelnes der som standard mellem store og små bogstaver. Hvis du vil ændre denne egenskab, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Store/små bogstaver i netværksnavne. Hvis du ønsker, at systemet automatisk skal tildele dig IP-adresser, skal du markere afkrydsningsfeltet Forny DHCP automatisk, når det kræves. Du kan altid forny din IP-adresse ved at klikke på knappen Forny DHCP nu. For at lade ændringerne træde i kraft skal du klikke på Anvend. Klik på Gendan, hvis du har ændret indstillingerne, men ønsker at gendanne de oprindelige indstillinger. Diagnosticering På siden Diagnosticering kan du køre en række fejldiagnosetest for at sikre, at Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN og den tilhørende software fungerer korrekt. Hvis du f.eks. får problemer med at få adgang til det trådløse LAN, kan testene hjælpe dig med at finde årsagen til problemet. Testene kontrollerer, at softwarefilerne ikke er blevet ændret, at de konfigurerede indstillinger på siden Profiler og på siden Generelle indstillinger er gyldige og ikke strider mod hinanden, og at driverne til trådløst LAN er installeret korrekt. Hvis kortet ikke klarer en test, får du råd om, hvordan du skal fortsætte. Klik på Start for at starte fejldiagnosetesten. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde testen ved at klikke på Stop. Testresultaterne vises på skærmen. Knappen Reparer aktiveres, hvis softwaren finder en fejl, som den kan rette automatisk. Knappen Hjælp åbner fejlfindingsafsnittet i online Hjælp, hvor du kan finde oplysninger om, hvordan du løser eventuelle problemer. Knappen Support åbner det afsnit i online Hjælp, hvor du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter teknisk support hos Nokia. Det anbefales for eksempel at køre diagnosetestene, når der vises en meddelelse om fejl på netværksforbindelsen i overvågningsvinduet, eller når du har problemer med at få adgang til et netværk. 33 Denne vejledning behandler en række forskellige problemsituationer under "Fejlfinding" på side 44. Opdatering På Nokias Websted til kundesupport kan du hente den nyeste softwareversion af Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN. Når du vil opdatere din software, skal du registreres i Nokias kundedatabase. Registrering i kundedatabasen Du kan blive registreret elektronisk i Nokias kundedatabase ved at klikke på knappen Registrer.

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156

Din brugermanual NOKIA C110 http://da.yourpdfguides.com/dref/824156 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Brugervejledning Sikkerhedsforanstaltninger Læs disse enkle retningslinjer. Overtrædelse af reglerne kan være farligt eller ulovligt. Yderligere oplysninger finder

Læs mere

Brugervejledning. 9357228 Issue 4

Brugervejledning. 9357228 Issue 4 9357228 Issue 4 Brugervejledning Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Læs mere

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Brugervejledning

GC79. Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79. Brugervejledning GC79 Sony Ericsson GPRS / Wireless LAN PC Card GC79 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning............................................ 6 Hardwareoversigt............................................

Læs mere

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer

HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw Brugervejledning til trådløs printer HP LaserJet 1022nw trådløs printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator

Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator Brugervejledning til Nokia 9500 Communicator 9230568 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RA-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA

Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide. 9216663 1. udgave DA Nokia Internet Stick CS-15 Kvikguide 9216663 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-10-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/822667

Din brugermanual NOKIA 6500 CLASSIC http://da.yourpdfguides.com/dref/822667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6500 CLASSIC i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Yderligere programmer. Nokia N73-1

Yderligere programmer. Nokia N73-1 Yderligere programmer Nokia N73-1 OM TILFØJELSESPROGRAMMER TIL NOKIA N73 I enhedens hukommelse og på den cd-rom, der følger med enheden, finder du yderligere programmer fra Nokia og tredjepartsudviklere.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713

Din brugermanual NOKIA 6510 http://da.yourpdfguides.com/dref/822713 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 6510 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløse og kabelforbundne netværk

Trådløse og kabelforbundne netværk Trådløse og kabelforbundne netværk HP all-in-one Netværksvejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84

VEJLEDNING TIL. Nokia PC Suite 6.84 VEJLEDNING TIL Nokia PC Suite 6.84 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Nokia PC Suite-programmer...1 1.2 Nødvendige elementer...2 1.3 Yderligere oplysninger...4 2. Installation af Nokia PC Suite...5

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

Brugervejledning til Nokia E60

Brugervejledning til Nokia E60 Brugervejledning til Nokia E60 9241261 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-49 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135

Din brugermanual NOKIA 7250I http://da.yourpdfguides.com/dref/823135 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 7250I i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

3. udgave DA, 9205519

3. udgave DA, 9205519 Nokia N95-1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr RM-159 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi af

Læs mere

Brugervejledning 9353363 Udgave 2

Brugervejledning 9353363 Udgave 2 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9353363 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave

Nokia Internet Stick CS-19. 2.0. udgave Nokia Internet Stick CS-19 3 1 4 2 5 6 7 2.0. udgave 8 9 10 11 12 13 14 15 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette RD-14-produkt opfylder de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

Din brugermanual NOKIA N92-1 http://da.yourpdfguides.com/dref/827701

Din brugermanual NOKIA N92-1 http://da.yourpdfguides.com/dref/827701 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA N92-1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 206

Brugervejledning til Nokia 206 Brugervejledning til Nokia 06.. udgave DA Indholdsfortegnelse Taster og dele...5 Indsætning af et SIM-kort og batteri...8 Indsætning af et hukommelseskort...9 Opladning af batteriet...9 Lås tasterne...0

Læs mere

Brugervejledning Nokia 301

Brugervejledning Nokia 301 Brugervejledning Nokia 301 1.4. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Du kan finde oplysninger om Microsoft Mobile tjenestevilkår og politik til beskyttelse af personlige oplysninger

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave

Brugervejledning til Nokia 7260. 9231771 3. udgave Brugervejledning til Nokia 7260 9231771 3. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-17 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere