B u l l T e r r i e r s R A S V e r s i o n m a j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B u l l T e r r i e r s R A S 2 0 0 8 V e r s i o n 1. 1 9. m a j 2 0 0 8"

Transkript

1 Racespecifik avls strategi 2008 Bull Terriers RAS udvalget: Kim Bressendorff, racerepræsentant (Breslaus) Marianne Duchwaider (Betterbrand) Mette Poulsen (Full Circle) Sannie Nielsen (Anzesa) Jette Hollensberg (Starburst) Ressource: Vivi Brammer Uredigeret tekst fra dette dokument må gengives, hvis oprindelse angives som: Bull Terriers Racespecifik avls strategi version 1.1 Fotos og illustrationer må - af hensyn til ophavsret - ikke gengives.

2 S t a t u s Efterfølgende afsnit under status er resumé af og konklusion på de 8 foregående kapitler i RAS. Det er grundlaget for opstilling af de lang- og kortsigtede mål under det efterfølgende kapitel Strategi og mål - samt fastlæggelse af indsatser. Status RAS DTK vedtog i 2006, at der skulle udarbejdes en racespecifik avls strategi inden for hver enkelt race. Bull Terrier gruppen nedsatte på racemødet i 2007 et RAS udvalg bestående af 5 opdrættere, der skulle stå for udarbejdelse af RAS for Bull Terriers. Formål RAS udvalget definerede det primære formål med RAS som: Bull Terrieren skal som race udvikles positivt og i henhold til racestandarden inden for: - Mentalitet - Sundhed - Eksteriør Bull Terrierens eksistens som lovlig race, uden race- eller gruppe-specifikke lovgivningsmæssige restriktioner, skal sikres. Racens strategi Racens fremtid afhænger både af racens tilstand indenfor mentalitet, sundhed og eksteriør - og af racens image. Bull Terriers image skabes ud fra hundenes adfærd og mindst i lige så høj grad ud fra opdrætteres og ejers adfærd og viden. Endeligt står racen over for en stor opgave kommunikationsmæssigt. Det er ikke nok, at hunde, ejere og opdrættere opfører sig forbilledligt, omverdenen skal også være klar over det. For at sikre opbakning om og gennemførsel af racens strategi er det vigtigt, at flest mulige Bull Terrier ejere og samtlige Bull Terrier opdrættere er medlemmer af DTK - og dermed involverede i RAS. Forankring For at sikre national forankring skal RAS - udover godkendelse i DTK - opdateres årligt og være en fast del af det årlige racemøde. Derudover skal der sikres størst muligt kendskab til RAS via flest mulige kommunikationskanaler. International forankring sikres via kontakt til og udveksling af materiale med udenlandske raceklubber, herunder især de skandinaviske. Videns & referencegrundlag Da Danmark har en lille Bull Terrier population er RAS i høj grad baseret på viden og anbefalinger fra raceklubber i Storbritannien (racens oprindelsesland), USA og Sverige. Storbritannien og USA indregistrerer væsentligt flere Bull Terriers end Danmark. Konklusion RAS er et nødvendigt styrings- og dialog værktøj til at sikre racens fremtid og positive udvikling. S t a t u s R A S S i d e a f 1 8 8

3 Status oprindelse Bull Terrieren blev skabt i Storbritannien, men er i dag udbredt over hele verden. Det er en historisk en meget veldokumenteret race. Der er - fra racens tidlige dage - skrevet talrige bøger og artikler om racen og der kommer stadigt nye til. Mange engagerede elskere af racen har været med til at bevare historisk materiale bl.a. omkring avl og historie. Racen har gennemgået stor forandring, siden den blev skabt. Skabelsen James Hinks anerkendes som racens skaber. Bull Terrieren blev præsenteret første gang på en udstilling i Birmingham i Den blev skabt som selskabs og udstillingshund, primært på grundlag af den engelske bulldog, dalmatineren og den nu uddøde engelske hvide terrier med oprindeligt fokus på den helt hvide pels. De meget forskellige racer betyder, at der selv i dag kan være stor varians i type og udseende. Den blev omtalt som The New Bull Terrier og desværre forveksles den ofte med bull and terriers, hvorfor racen af og til fejlagtigt betegnes som kamphund af oprindelse. Forbedringen Dedikerede opdrættere fornyede racen med udvikling af opretstående ører, en farvet variant som blev anerkendt af KC i og ikke mindst - det, der i dag eksteriørmæssigt kendetegner racen bedst; downface og ægformet hoved. Raymond Oppenheimer Moderniseringen I 1936 dukkede et nyt navn, Raymond H. Oppenheimer (kennel Ormandy), op i den engelske Bull Terrier verden. Det kan med rette siges, at han er den moderne Bull Terriers fader. Der er stadigt aktive hundefolk, som har været i kredsen omkring Raymond H. Oppenheimer og derfor ikke kun har stor viden om, hvordan den moderne Bull Terrier blev skabt, men også har været i direkte berøring med de hunde, der i dag har så stor indflydelse - både god og dårlig - på racens situation i dag. Temperamentsmæssigt er kravene til en selskabshund i det 21. århundrede anderledes end i det 19. århundrede. Derfor er racen løbende blevet mere og mere tilbagelænet, sorgløs og magelig end i starten, hvor den formodentligt lå tættere de oprindelige udgaver af de 3 hovedingredienser, datidens udgave af engelsk bulldog, dalmatiner og engelsk hvid terrier. S t a t u s o p r i n d e l s e S i d e a f 1 8 8

4 Opgør med den helt hvide Bull Terrier Oprindeligt var Bull Terrierens vigtigste egenskab den helt hvide pels. I dag er der overalt fuld accept af, at de farvede anlæg - især den brindlede faktor - har essentiel betydning for racen. Historie versus vandrehistorier Da James Hinks introducerede racen i 1862 havde kampe med andre dyr, f.eks. tyre, været forbudt i 27 år. Det er derfor usandsynligt, at racen er skabt til dette, som ofte påstået. Prioritering af den hvide pels og introduktion af dalmatineren i avlsarbejdet viser, at formålet ikke var at skabe en kamphund, men snarere en modehund. Viden om racens oprindelse er for begrænset og unuanceret hos mange ejere og opdrættere. Der figurerer usande vandrehistorier - også i litteraturen. På sigt kan det skade racen imagemæssigt - og være en ulempe, når den offentlige debat omkring kamphunde / muskelhunde / farlige hunde rejser spørgsmålet om restriktioner eller direkte forbud for udvalgte racer. Raymond Oppenheimer & Eva Weatherill modtager the Monkery Stud dog award i 1984 Konklusion Viden om og formidling af racens oprindelse er generelt for ringe hos opdrættere og ejere. Der formidles mange ukorrektheder og vandrehistorier også via raceklubber og litteratur. Bl.a. som følge deraf opfatter en del af vores omverden racen som en kamphund, hvilket skader Bull Terrierens image og er en trussel for dens fremtid. Danmark Viden om Bull Terrierens historie i Danmark er udokumenteret og DKKs arkivmateriale sætter begrænsning for gennemgribende research. S t a t u s o p r i n d e l s e S i d e a f 1 8 8

5 Status population Population er kort og godt et udtryk der anvendes, når der skal bruges tal for, hvor mange individer der er registreret i DKK. Bull Terrier populationen i Danmark er meget lille, og dermed også gen-poolen. Racens gen-pool på verdensplan er også lille, da der har været anvendt meget indavl og tæt linieavl. Det bør i høj grad motivere opdrættere i Danmark til at anvende nye hanner til deres tæver og ikke bruge den samme flere gange, ligesom det er vigtigt at se efter avlshanner til avlstæverne i udlandet, netop for at øge den danske gen-pool mest muligt og bidrage til bevarelse af den internationale gen-pool. Det er en udfordring, der på kort sigt kan betyde ringere udstillingsresultater for den enkelte opdrætter. Årlige danske registreringer De sidste 10 år er der gennemsnitligt: Registreret 73,1 Bull Terrier årligt. Deraf er 8,8 % importerede hunde. Født 13,2 k uld årligt. Kuldene havde en gennemsnitlig størrelse på 4,6 hvalpe. Kønnene er fordelt således, at hanner udgør 52,9 % og tæver udgør 47,1 %. Fordelingen af importerede hunde fordeler sig lidt anderledes, idet hannerne udgør 40,6 %, mens tæverne tegner sig for hele 59,4 %. Tendens for antal registrerede kuld og danskfødte hvalpe er stabil. Danmark har mange ikke særligt aktive opdrættere. Det er svært at skabe et avlsprogram med fremdrift, når der avles sjældent - eller ikke opbygges egne linier. Selv de store opdrættere producerer årligt få hvalpe - hvis de da overhovedet opdrætter hvalpe hvert år. USA Ch Brummagem the Brigand 11 år gammel Population & levealder Da levealderen ikke er en kendt faktor, er tallet for populationens størrelse meget usikkert. Set i forhold til tal fra SvBTK, formodes det, at der er en Bull Terrier population i Danmark ca. 500 individer. Det ville være nyttigt at have mere præcise tal for levealderen på den danske Bull Terrier population. Anvendte hanner & tæver De sidste 10 år har der været anvendt 51 hanner og 81 tæver til 132 kuld. Tallene for anvendte hanner og tæve viser en tendens til matadoravl, hvilket strider imod DKKs etiske anbefalinger. En opdrætter bør undgå gentagne avlskombinationer, da det kan få katastrofale følger for en race med en smal avlsbase. S t a t u s p o p u l a t i o n S i d e a f 1 8 8

6 Effektiv population & indavlsprocent Fordele såvel som ulemper bør vejes op mod hinanden, når der planlægges kuld. Kun hvis opdrætteren har indgående kendskab til sine avlsdyrs linier mange generationer tilbage samt indgående kendskab til de sygdomme og svagheder, der må ligge bagved, kan opdrætteren benytte linieavl. Dog bør det aldrig være tættere end fætter / kusine ifølge DKKs etiske anbefalinger. Indavlskoefficienten kan udregnes på DKKs webside. Det er nødvendigt at gå mere end fem led tilbage for at få reelle tal. Ifølge DKKs etiske anbefalinger bør matadoravl undgås. Det bevirker i øjeblikket, hvor de årlige registreringer er så lave, at en avlshan kun må producere et begrænset antal hvalpe med en vis indavlsprocent i Danmark. Der er ingen restriktioner for tæverne, selv om tæverne jo selvsagt "leverer" halvdelen af gen-poolen. Konklusion Den danske population af Bull Terriers er lille. Antallet af danskfødte kuld og hvalpe har været stabilt set over de seneste 10 år. Der er tale om en smal avlsbase og der er tendens til matadoravl. Opdrætterne bør overveje at bruge importerede hanner, udenlandske hanner såvel som frossen sæd for at skabe en bredere og sundere dansk gen-pool. Konsekvensen af de nye matadoravlsregler kan være, at gode hanner sælges til nabolande, så de kan benyttes ubegrænset. S t a t u s p o p u l a t i o n S i d e a f 1 8 8

7 Status mentalitet Der er forskel på beskrivelse af temperament i den engelske KC standard og i den danske oversættelse af FCI standarden. Beskrivelsen fra oprindelseslandet bør benyttes i FCI standarden, da den er mest sigende og tidssvarende: Modig, livlig og fuld af sjov Bull Terrierens mentalitet Bull Terrieren er en meget humørfyldt, modig og social hund. Den har en stærk psyke og fremstår som helt ligevægtig. Det er en udpræget familiehund, der sjælden knytter sig tæt til en enkelt eller få personer. Den fungerer bedst blandt mennesker og artsfæller. Det er ikke en hund, som kan isoleres i kennelfaciliteter mere end få timer ad gangen. Mange nye ejere forundres over, hvor solidt indhegnet en have en Bull Terrier kræver og hvor stor skade, den kan gøre på hjemmet. For Bull Terrieren gælder, at hårdt arbejde er lig en investering i god, kærlig og glad hund. Det er alle mennesker ikke skabt til. Så Bull Terrieren er en unik hund til unikke mennesker. Bull Terrieren stortrives i flok med andre hunde. Grundet dens klodsede eller manglende hundesprog er det af største vigtighed, at den som hvalp lærer at omgås alle slags hunde således, at den som voksen forstår, hvordan den skal lege med almindelige hunde uden, at løbe dem over ende, hvilket ingen almindelige hunde bryder sig om. Et medfødt godt og velfungerende hundesprog er en positiv egenskab, der bør indgå i vurderingen af, om en hund bør indgå i avl. Som i andre racer er der nogle hanner, der ikke acceptere andre hanner. Bull Terrierens kender sin egen kraft og styrke. Det - tilsammen med en meget stærk psyke - gør, at den har en meget lang lunte, hvis den møder aggressivitet fra andre hunde. Den tror, alle elsker den, til det modsatte er bevist. Det kan siges, den er lidt godtroende. Bull Terrieren kan for det meste lære at fungere med andre dyr, især hvis den er vokset op sammen med dem. Opdragelse & prægning At opdrage og præge en Bull Terrier er energi- og tidskrævende. Det er en hund, der har brug for lederskab. Energi, stædighed og tålmodighed i store mængder er påkrævet, hvis du ønsker at få en velfungerende, velpræget og medgørlig voksen Bull Terrier ud af en hvalp. Bull Terrierens brugsegenskaber Det er ikke en race, du skal vælge, hvis du er på udkik efter en hund med gode brugsegenskaber. Den gør ikke noget for sin ejers skyld. Den gør det, hvis det betaler sig for den selv. Sådan er Bull Terrieren skruet sammen. Den kan med fordel lydighedstrænes og der er flere eksempler på, at den også kan blive ganske god til agility. Træning er god mulighed for samvær med andre hunde, hvilke er en vigtig del af dens prægning. S t a t u s m e n t a l i t e t S i d e a f 1 8 8

8 Mentaltest Der findes ikke dansk statistisk materiale til at understøtte, hvorvidt størsteparten af den danske Bull Terrier population matcher racestandarden omkring mentalitet, idet der ikke er udarbejdet en ønskeprofil for racen og det derfor - på nuværende tidspunkt - ikke er muligt at mentalteste Bull Terriers. Da den danske Bull Terrier population har stort slægtskab til den svenske, er det relevant at se på resultaterne af de svenske mentaltest. Her er der en klar indikation af, at racen lever op til racestandarden. Det understøttes endvidere ud fra den viden, der udveksles mellem danske opdrættere og ejere. Der findes - ligesom i alle andre racer - dårlige individer med brist i temperamentet og det er totalt uønsket. Sådanne individer med nervøse, usikre og / eller aggressive temperamenter, skal fjernes avlen, da det slet ikke er karakteristisk eller ønskeligt for racen. Her er der selvfølgelig først tænkt på de, som har for meget - eller sagt på en anden måde - et for skarpt temperament. En Bull Terrier kan også sagtens have for lidt temperament set i forhold til racestandarden. Det er også uønsket. En Bull Terrier skal allerhelst have et rigtigt Bull Terrier temperament; modig, livlig og fuld af sjov. Det er en livlig, selvsikker glad hund, helt ligevægtig, med mod og en god portion stædighed, dog stadig med lyst til at samarbejde med mennesker. Øvrigt materiale I forbindelse med rapporten Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark er Bull Terrieren defineret som en kamphund / muskelhund, hvilket ikke stemmer overens med racens oprindelse og oprindelige formål. Undersøgelsen giver ingen indikationer af, at der er specielle problemer omkring racens mentalitet, som medfører aflivning. Aggression er ikke udelukkende et spørgsmål om arv, men i endnu højere grad om miljø, opvækst og prægning. Det er derfor af yderste vigtighed, at Bull Terriers ikke placeres hos useriøse typer, som kunne mistænkes for at anvende hundene til kriminelle formål, som våben, hundekamp etc. Væsentligt er det også at bemærke, at undersøgelsen påpeger, at interessen for racen ikke er voksende, hvilket DKKs registreringstal også viser. Ved at undgå at Bull Terrieren bliver en modehund sikrer vi, at racen opdrættes af determinerede og idealistiske opdrættere samt at hvalpene i høj grad placeres i kompetente hjem - og dermed udvikler sig til velfungerende Bull Terriers. Dog er det også vigtigt at have fokus på, at der ikke opdrættes så få Bull Terriers, at gen-poolen bliver for snæver. Konklusion Mentalitet, som beskrevet i FCI standarden, bør tilrettes den engelske standard. Langt størsteparten af de danske Bull Terriers har et korrekt temperament. S t a t u s m e n t a l i t e t S i d e a f 1 8 8

9 Status sundhed Bull Terrier opdrættere udfordres af mange helbredsproblemer, hvoraf en del er racespecifikke og dermed udbredte. Sundhedsarbejdet hæmmes af den - på verdensplan - begrænsede population, der til og med har en høj indavlsprocent. Nedarvning Stærkt forenklet nedarves langt de fleste helbredsproblemer recessivt, hvilket betyder, at begge forældre kan bære de genetiske anlæg skjult, hvilket betyder, at de ikke selv har sygdommen, men kan videregive anlægget til deres afkom. Valg & fravalg af avlsmateriale Sundhedsproblemer ikke løses ved ukritisk at fjerne individer fra avlen, hvis de blot er i familie med en sygdomsramt hund eller har en mild grad af et af de mest udbredte helbredsproblemer. Det skaber blot indavlsdepression. De vigtigste værktøjer til at forbedre racens sundhedstilstand er viden, anvendelse af tests, åbenhed og ærlighed blandt opdrættere. Kun hvis vi seriøst bruger vores viden og de test muligheder, vi har, kan vi sagligt selektere i vores avlsprogram. Ved at kombinere dette med åbenhed, ærlighed og konstruktiv anvendelse af den viden, vi har, om de enkelte dyr, kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede, der ses i dag. Det skal ske med fokus på at avle sunde og gode, racetypiske Bull Terriers. Dansk sundhedsprogram Danmark har indtil nu ikke haft et sundhedsprogram for Bull Terriers, der sikrer værktøjer og viden til begrænsning af udbredelse af arvelige sygdomme hos racen. Det være sig anbefalinger af testmetoder for udvalgte helbredsproblemer, statistisk opsamling af data vedr. testresultater og helbredsproblemer samt formidling af viden til opdrættere og ejere. Det er påkrævet for, at de danske opdrættere kan yde deres bidrag til racens sundhedsmæssige forbedring i lighed med vores referenceklubber i form af sundere hunde, viden og understøtning af forskning. DKK er påbegyndt sundhedsprogram, der giver mulighed for registrering af testresultater inden for udvalgte sygdomsområder. DKKs hud-program og DKKs registrering af patella luksation kan have særlig relevans for Bull Terriers. På nuværende tidspunkt indgår racen ikke i DKKs programmer. S t a t u s s u n d h e d S i d e a f 1 8 8

10 Racens helbredsproblemer Racen og opdrætterne udfordres af flere helbredsproblemer, der enten kan betegnes som racespecifikke, formodentligt racespecifikke eller forekommende i racen med en vis frekvens - om end sidstnævnte ikke nødvendigvis er højere eller på niveau med den øvrige gennemsnitlige hundepopulation. De største udfordringer på verdensplan findes inden for: Hjerte (aortastenose & mitral valvulær dysplasi) Nyrer (familiær nefropati & renal dysplasi) Døvhed (enkelt & dobbeltsidet) Patella luksation (løs knæskal) Hudproblemer (demodicose & allergi) Når hudproblemer nævnes, er der tale om en anerkendelse af symptomer. Der er i højere grad tale om en immunologisk udfordring. Konklusion Der er behov for at udarbejde og vedligeholde et sundhedsprogram, der indeholder testanbefalinger for avlsarbejdet. Derudover skal der skabes en kultur blandt Bull Terrier opdrættere og ejere, der sikrer åbenhed og ærlighed omkring helbredsproblemer samt en saglig tilgang til anvendelse af viden om de enkelte avlsdyr og seriøs anvendelse af foreliggende muligheder for tests. Med oprettelsen af Dansk Veterinært Cancerregister er det nu blevet muligt at registrere cancer - god- som ondartet - hos Bull Terriers. Dette kan give et klart billede af racens status inden for området. Tilsvarende kan DKKs sundhedsprogram være et værktøj for racen til registrering af testresultater inden for relevante arvelige helbredsproblemer. Det kan give viden om udbredelse, større forståelse af arvelighed og - ikke mindst - være et værktøj til at begrænse udbredelsen af sygdomme. S t a t u s s u n d h e d S i d e a f 1 8 8

11 Status eksteriør Eksteriør delen af racestandarden er af en sådan karakter, at den understøtter en sund race. Der ses ikke eksteriørmæssige ekstremiteter som følge af racestandarden, der påvirker racens helbred - og der er heller ikke umiddelbart risiko herfor. Forskelle på nationale racestandarder Der er ingen væsentlige forskelle imellem eksteriørdelen af den danske oversættelse af FCI standarden og KC standarden fra racens oprindelsesland. Der er forskelle mellem den danske og den amerikanske standard, men kun ubetydelige forskelle mellem den danske og svenske standard. UK Ch Dazlin Defiance Regent Trophy 2006, Ormandy Jug for dogs 2006,Charlie Girl Cup 2006 & Cruft Winner 2006 Racens baggrund Racens baggrund giver 3 typer at operere med: Bulldog typen Terrier typen Dalmatiner typen UK Ch Bullbrit Little Big Horn at Bullyview Runner-up for Ormandy Jug 2004, 2005, & 2006 Beskrivelse af racestandarden En Bull Terrier skal primært vurderes på grundlag af sine positive egenskaber inden for: Hoved Kropsform, konstruktion & substans Bevægelser Temperament For at en Bull Terrier er fremragende, skal den udmærke sig inden for; hoved, kropsform, konstruktion og substans, bevægelser og temperament. Da racen er så speciel eksteriørmæssigt, er en seriøs opdrætter nødt til at acceptere nogle fejl, hvis der skal være fremgang i dennes avlsarbejde. Kvalitet koster ofte på kontoen i form af fejl, der skal forsøges elimineret senere. Alle passer ind racestandardens noget bredt formulerede krav. Alle er fuldt ud acceptable og kan korrigere overdreven type og afvigelser fra standarden. Ingen af de tre typer bør derfor udelades. Idealet er en blanding af de gode egenskaber fra dem alle tre. Ch Crossgarley Cacharrel Ormandy Jug for bitches 2008 S t a t u s e k s t e r i ø r S i d e a f 1 8 8

12 Danske certifikatudstillinger Afkom efter en hund kan kun stambogsføres, dersom hunden før parring er præmieret med mindst Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling (tidligere 2. præmie - præmieringer opnået indtil ). Eksteriørbedømmelser I Danmark inviteres der kun sjældent specialdommere til at bedømme racen. Mange år bliver Bull Terriers kun bedømt af en special dommer på det årlige Bull Terrier skue. Langt de fleste udstillere i Danmark får derfor deres Bull Terriers bedømt af terrier / allround dommere, d.v.s. dommere, som ikke selv opdrætter racen. Der er en tendens til, at disse dommere primært præmierer en Bull Terrier for ikke at have nogen særlige fejl, hvorimod de store fortrin, som et exceptionelt hoved (racens ubestridte varemærke), substans og andre meget vigtige racespecifikke kvaliteter, ikke belønnes. D.v.s. at fravær af fejl, selvom Bull Terrieren også har fravær af fortrin, belønnes. Specialdommeren ved af personlig erfaring, at det er de racespecifikke kvaliteter, der skal belønnes, hvis racen skal vedligeholdes og forbedres. Fejl dømmes kun, hvis to hunde er lige gode eller hvis det er fejl, som har betydning for hundens helbred og trivsel. Til gengæld tager de måske lidt let på fejl, som terrier / allround dommere betragter som alvorlige. Kunsten er at opnå en ligelig fordeling imellem de to dommertyper. Emred Huntsman Bedst i race på BTC open show 2008 Betydningsfulde udstillinger I Danmark findes der heldigvis nogle erfarne og dygtige opdrættere, som ikke blindt avler efter, hvordan deres hunde bliver placeret af terrier / allround dommere. De rejser til udlandet for få deres hunde bedømt hos special dommere, der selv har opdrættet i årtier, for her at få kritik, som de så kan lade sig inspirere af i avlsarbejdet. Det giver også mulighed for at sammenligne deres avlsmateriale med en bredere vifte af kvalitetshunde. Mange besøger også de mest betydningsfulde Bull Terrier udstillinger for at holde sig ajour med udvikling og avlsmateriale inden for racen. The Major Trophies (UK) Silverwood (USA) Bullterrier Specialen (S) The Continental European Trophy Show (B) Country competition match (NL) Konklusion Skal der ske eksteriørmæssig fremgang i det danske avlsarbejde, er det nødvendigt, at Bull Terriers bedømmes af en større andel af dommere med særligt og indgående kendskab til racen og opdræt af denne. Den største fejl på en Bull Terrier er fravær af fortrin. UK Ch Emred Devils Essence Regent Trophy 2006 & Ormandy Jug for bitches 2006 S t a t u s e k s t e r i ø r S i d e a f 1 8 8

13 Status ansvar Ejere af en Bull Terrier har ikke alene et ansvar for sin egen hund, men også overfor alle andre ejere af denne enestående race - og det er et overordentligt stort ansvar! Handler ejere ubetænksomt eller uansvarligt i en situation, hvor han / hun er sammen med sin Bull Terrier, kan det få store konsekvenser for alle, der ejer en Bull Terrier i Danmark. Debatten om kamp / muskelhunde raser jævnligt og selv om det praktisk taget aldrig er en Bull Terrier, der er involveret i de triste episoder, så er vores race flere gange alligevel havnet i debatten. Mundkurvstvang, restriktioner og forbud kan ramme racen, hvis der sker bid på andre hunde, dyr eller mennesker. Det skal ejerne være garant for ikke sker. Det er derfor af største vigtighed, at alle ejere af Bull Terriers er gode ambassadører for racen, så folk, der møder dem, får et godt indtryk af ejere og hunde. Det er nødvendigt, at alle ejere gennem god adfærd, positiv branding og lobbyisme medvirker til, at befolkningen i almindelighed få et større positivt kendskab til Bull Terrieren. På sigt kan det således sikres, at den almindelige dansker får den rette opfattelse af racen, som den klovnagtige, legesyge og godmodige spilopmager, den er. Kort og godt - Bull Terriers og ejere skal opføre sig ordentligt - og folk skal vide, at de gør det! Selv den bedste race kan ødelægges af mennesker med de forkerte intentioner. Gode ejere er mennesker, der sætter sig ind i racen som helhed og gør en indsats for at præge hunden i størst muligt omfang. Prægning på mennesker store som små samt prægning på alle mulige hunderacer gennem træning og leg. På den måde fås hunde, der tilpasser sig mange miljøer og påvirkninger og som derfor kun i meget sjælden grad reagerer uhensigtsmæssigt ved usikker optræden. S t a t u s a n s v a r S i d e a f 1 8 8

14 Opførsel Bull Terrier ejere skal altid udvise god og hensynsfuld opførsel. Alle, der møder en Bull Terrier, skal stå tilbage med et godt indtryk. Hav altid din hund under fuld kontrol. Vis hensyn og forståelse for mennesker, der er bange for din hund eller ikke lige har lyst til at hilse på den. Ryd op efter din hund. Lad den ikke besørge eller tisse, hvor det er til gene for andre. Lad aldrig din hund komme i situationer, hvor du ikke er 100 % sikker på, hvordan den reagerer eller på hvad der kan ske. Hvis noget går galt, er det altid Bull Terrieren, der får skylden. Sørg for at din hund aldrig stikker af. Racekendskab Det er vigtigt, at folk aldrig forveksler Bull Terrieren med andre racer eller blandingsracer, som f.eks. pit bull blandinger. Bull Terrier ejere skal derfor have korrekt viden om deres hunderace og dens oprindelse, som de kan formidle til andre. Dialog Bull Terrier ejere skal være stolte af deres hunde, villige til at vise dem frem i offentligt forum og ofre tid på at svare på mange - af og til dumme - spørgsmål. Det skal de gøre med overskud og tålmodighed. Presse Bull Terrier ejere skal reagere på fejlagtig presseomtale eller sikre, at nogen fra BT gruppen gør det. Kontakt til journalister skal være venlig og saglig. Det kræver god forberedelse og stor viden. Konklusion Størstedelen af Danmarks Bull Terriers har gode og ansvarlige ejere. Det er nødvendigt at støtte ejere i branding af racen via viden om racen og dens oprindelse, materialer og arrangementer. S t a t u s a n s v a r S i d e a f 1 8 8

15 Status reproduktion I Danmark er der mange små hobbyopdrættere. F.eks. mennesker, der har en enkelt hund og så ønsker at få et eller få kuld hvalpe. Det positive er, at der ofte bliver brugt meget tid, både på hvalpe og på hvalpekøbere. Der benyttes ofte udavl, hvilket bidrager til en større variation inden for gen-poolen og dermed bevares egenskaber, som måske har interesse for eftertiden. Den negative side er, at der måske ikke ligger tilstrækkelig viden og planlægning til grundlag for avlsarbejdet. Der importeres desværre Bull Terrier hvalpe fra useriøse opdrættere, f.eks. hvalpefarme i Østeuropa. Dansk Hunderegister registrerer flere Bull Terriers end DKK. Noget af forskellen formodes at være import af hunde fra Østeuropa. Disse hvalpe er dårligt opfostrede. De mangler ofte helt prægning. De tages fra moderen allerede, når de er 4-5 uger og behandles dårligt fra de fødes til de havner hos en hundehandler. Ofte ender det med, at en sådan hvalp må aflives. Købere til disse hvalpe udvælges ikke med tilstrækkeligt omhu og de nye ejere får ikke den nødvendige rådgivning og støtte. Derudover får den etablerede hundeverden sjældent kontakt til ejerne, da de ikke deltager i DKK og DTK aktiviteter. Dårligt opfostrede hvalpe og ukritisk udvalgte ejere er et problem, der påvirker racens image i negativ retning. Overvejer du at avle på din hund - han som tæve - påtager du dig et ansvar for racens fremtid. Se derfor kritisk og ærligt på dens temperament, sundhed og udseende. Bull Terrieren som avlsdyr Bull Terrieren er ikke en race, der er let at avle på. Ligesom med opdragelse så er avl meget tidskrævende. Bull Terrieren er af natur temmelig klodset og det kræver meget tid og opsyn med tæven og hvalpene den første tid, hvis hvalpene skal overleve. Et godt og velfungerende moderskab er en positiv egenskab, der bør indgå i vurderingen af, om en hund bør indgå i avl. Hanhunde ejerens ansvar Ejeren af en hanhund, der benyttes i avl, påtager sig et lige så stort ansvar racens fremtid som opdrætteren. Det gælder ikke kun mentalitet, sundhed og eksteriør hos både han og tæve, men også for hvorledes hvalpene opfostres og hvilke ejere, de får. S t a t u s r e p r o d u k t i o n S i d e a f 1 8 8

16 Opdrætterens ansvar Bag opdræt skal der altid ligge en seriøs og velovervejet overbevisning om, at racen tilføjes noget godt. Opdrætteren skal være ansvarlig i sit avlsarbejde. Det gælder uanset, om det drejer sig om en opdrætter, der opdrætter regelmæssigt - eller om det er en ejer, som blot ønsker at få et enkelt kuld hvalpe på sin tæve. Ansvaret gælder ikke kun eksteriør og sundhed. Det næstbedste er ikke godt nok, når det er mentaliteten, der kikkes efter i sømmene. Kun absolut velfungerende hunde bør anvendes. Bull Terrieren er en unik hund for unikke mennesker. Derfor skal opdrætteren udvælge hvalpekøberne med stor omhu således, at hvalpene får de bedst tænkelige vilkår i deres opvækst. Der registreres et beskedent antal Bull Terriers i Danmark hvert år. Det er muligt med grundighed og tålmodighed at finde gode hjem til alle hvalpe. Der er ingen gyldig grund til at sælge til typer, som ønske en sej muskuløs hund. Mennesker der har til hensigt at bruge hunden som potensforlænger og ses i nogle sammenhænge og miljøer, som - på ingen måde - ønskes relateret til racen. Disse helt uinteressante individer er - til gavn for Bull Terrieren og desværre til skade for andre racer - efterhånden mere tiltrukket af mere iøjnefaldende racer samt blandingsracer fra Østeuropa. Bull Terrieren ikke er den letteste race at opdrage. Det er nødvendigt, at opdrætteren er ambitiøs i sin støtte til og vejledning af sine hvalpekøbere. Opdrætteren har fortsat ansvar for sine hvalpe efter de har forladt opdrætteren. Dette ansvar fortsætter hele hundens liv. Planlægning og opfostring af hvalpe Det er så godt som umuligt at tjene penge på seriøst opdræt af Bull Terriers. Den primære årsag til at opdrætte race bør ene og alene være et oprigtigt ønske om at opdrætte mentalt og fysisk sunde, racetypiske hunde. For at kunne få succes som opdrætter er det nødvendigt at tilegne sig en grundig viden om racen og skabe sig et stort netværk - nationalt som internationalt. Bull Terriers bør aldrig indgå i avl af sentimentale årsager, men udelukkende fordi de kan tilføre racen noget positivt. Kombination af hanhund og tæve skal foretages med fokus på fortrin, de har til fælles, samtidigt med at det undgås at begge hunde har de samme fejl. Ved valg af avlshan påtager opdrætteren sig også et ansvar for, at hanhunden indgår i avl. Opdrætteren har også et ansvar for, at den avlshan, der benyttes, har den nødvendige kvalitet, hvad angår mentalitet, sundhed og eksteriør samt - selvfølgelig - at den er det rette avlsmæssige valg til tæven. S t a t u s r e p r o d u k t i o n S i d e a f 1 8 8

17 Det er altid optimalt at parre uden hjælp fra mennesker, men samtidigt skal det altid foregå på forsvarlig vis for både han og tæve. Bull Terrier har generelt ikke problemer med at føde naturligt. Opdrætteren skal bruge al den nødvendige tid på hvalpene så længe, de er i opdrætteres varetægt. De må aldrig bare opbevares. De første måneder af hvalpenes levetid er afgørende for resten af deres liv. Alle de positive stimuli, de udsættes for, kommer dem til gavn som voksne. Prægning på alt hvad de senere i livet møder, gør overgangen lettere, når de skal have et nye hjem. En vigtig del af prægningen er, at hvalpene har naturlig kontakt med deres mor. Rådgivning Uden stor viden og erfaring om racen, er det nødvendigt at trække på en erfaren opdrætters råd, hjælp og vejledning - både til det praktiske og det teoretiske. Kan dette ikke lade sig gøre, er det bedre for racen og tæven at undlade at lade den indgå i avlen. Konklusion Seriøse, kompetente opdrættere og gode ansvarsfulde ejere er alfa og omega for fremtidens Bull Terriers. Flertallet af opdrætterne har fokus på at placere deres hvalpe i gode og ansvarlige hjem. S t a t u s r e p r o d u k t i o n S i d e a f 1 8 8

18 S t r a t e g i & m å l I en tid hvor den offentlige debat om kamp / muskelhunde regelmæssigt rummer emner som forbud eller restriktioner mod specifikke hunderacer, afhænger Bull Terrierens fremtid i Danmark ikke kun af avlsmæssige beslutninger, der påvirker racens tilstand inden for population, mentalitet, sundhed og eksteriør. Racens fremtid påvirkes i lige så høj grad af opdrætteres og ejeres adfærd i det daglige. Det er det, der skaber racens image. Det er ligegyldigt om Bull Terriers er de sødeste og mest velopdragne hunde, hvis omverdenen tror noget andet. Derfor er der i RAS inkluderet De langsigtede mål understøttes ved at: Opdrættere: kapitler om ejeres og opdrætteres roller og adfærd; ansvar og reproduktion. Ansvarlig for indsatser og mål - Supplerer og vedligeholder deres viden om opdræt, racen og dens internationale udvikling. RAS udvalget med racerepræsentanten som formand er ansvarlig for indsatser og mål i RAS, - Ser med kritiske på deres eventuelle avlsdyr, før de vælger at lade dem indgå i avl. men delegerer ansvar og opgaver til øvrige medlemmer af DTKs Bull Terrier gruppe. - Sikrer deres hvalpe en god og velpræget omvækst samt er kritiske i deres valg af hvalpekøbere og ambitiøse i deres vejledning og støtte til dem. Strategi RAS Det overordnede langsigtede mål for RAS er, at racen udvikler sig positivt og i henhold til racestandarden Ejere: samt at dens eksistens som lovlig ra- ce - uden race- eller gruppe-specifikke lovgivningsmæssige restriktioner - sikres. - Har den nødvendige viden og kompetence til at være ansvarlige hundeejere og give deres Bull Terriers gode hundeliv. - Understøtter racens gode image via en korrekt viden om racen, positiv dialog samt Strategi RAS Det opnås ved, at RAS er: god og forbilledlig adfærd i dagligdagen. Et fælles redskab til sikring racens fremtid. Omverden: RAS er et dokument, der benyttes Af høj kvalitet med højt ambitionsniveau. til og som grundlag for: En handlingsplan, der sikrer viden, sammenhæng og målrettede aktiviteter på alle områder - Formidling af viden til mennesker uden for Bull Terrier kredse. samt opfølgning på disse. Et redskab, der bruges aktivt både blandt opdrættere og ejere. - Formidling af viden til og samarbejde med de øvrige raceklubber, herunder især de skandinaviske. S t r a t e g i & m å l R A S S i d e a f 1 8 8

19 Indsatser & mål RAS Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Projektorganisation / udvalgsstruktur: For at sikre gennemførsel af indsatser, involvering, engagement og indflydelse fra ejere og opdrættere samt mindske arbejdsbyrden for racerepræsentanten dannes der en projektorganisation: - Styregruppe: RAS udvalget er styregruppe med racerepræsentanten som formand. RAS udvalget har til opgave at sikre koordination på tværs af projektorganisationen. - Udvalg: Der etableres det nødvendige antal udvalg til at varetage løbende og enkeltstående indsatser i henhold til RAS. - Hvert udvalgt har et medlem af RAS udvalget som formand. Udvalgsmedlemmer vælges blandt BT gruppen i DTK. Størst muligt antal af medlemmerne involveres i arbejdet. Flertallet af udvalg skal genere et overskud på deres aktiviteter, så dette kan benyttes til f.eks. opstart af nye aktiviteter, Bull Terriers i nød (rescue), støtte til forskning i sygdomme og test arrangementer. Under bilag er der lavet et eksempel på, hvordan BT gruppens projektorganisation kan opbygges (bilag 19). Opdatering af RAS: Opdatering af tal materiale til næste RAS påbegyndes i 2. halvår og afsluttes i 1. kvartal det efterfølgende år, således at eksempelvis RAS 2009 så vidt muligt indeholder for tal Racemøde: Der indkaldes til et årligt racemøde, hvor RAS er på dagsordenen. - Ændringer og tilføjelser kan diskuteres, vedtages eller sendes til videre forarbejdning hos RAS udvalget. - RAS udvalget kan ændres. - Udvalg og medlemmer i projektorganisationen kan ændres. DTK medlemskab: Det er et mål, at alle der opdrætter Bull Terriers, er medlemmer af DTK. Der arbejdes for, at en langt større del af Bull Terrier ejerne er medlemmer af DTK, ved: - Flere arrangementer for Bull Terriers. - Flere indlæg i TN. - At opdrættere og ejere opfordres til at anbefale medlemskab. - Hvervekampagne rettet mod opdrættere og ejere, der ikke er medlemmer af DTK, herunder udarbejdelse af standardbreve med information om BT gruppens aktiviteter og opfordring til medlemskab, der es / uddeles til de to målgrupper. S t r a t e g i & m å l R A S S i d e a f 1 8 8

20 Nye opdrættere: Når personer registrerer kennelmærke til opdræt af racen tilsendes de et brev, der indeholder: - Link til RAS samt en beskrivelse af, hvad RAS er. - Link til BT gruppens webside. - Opfordring til medlemskab af DTK. - Opfordring til at indgå i klub arbejdet og deltage i aktiviteter. Webside (BT webside): BT gruppen skal oprette og vedligeholde en webside under DTKs webside. Marianne Duchwaider og Preben Hyldmar er villige til at donere deres domænenavn: til dette brug. - Der vælges en webmaster til oprettelse og vedligeholdelse af websiden. - Alt gammelt materiale fjernes fra DTKs webside. - Information og materiale fra de forskellige udvalg i BT gruppens projektorganisation distribueres via websiden. - Alle artikler, der publiceres i TN i forbindelse med RAS, udgives også på websiden. - RAS lægges ud i pdf format i følgende udgaver: RAS inklusiv bilag RAS eksklusiv bilag RAS bilag RAS pistol udgave, der kun indeholder status samt strategi og mål. - Der kan eventuelt udarbejdes andre tekster / andet materiale, som medlemmer kan benytte på deres websider - men henvisning til hvorfra det stammer. - Der oprettes et link fra DTK webside til BT websiden. - Alle opdrættere og ejere opfordres til at linke til BT websiden på deres websider. Terrier Nyt: Der orienteres løbende om RAS i TN, hvor der bl.a. opfordres til: - At opdrættere benytter uredigeret tekst fra RAS på deres websider og i materiale til deres hvalpekøbere med henvisning til at materialet stammer fra RAS med angivelse af årstal og versionsnummer. - At medlemmer kommer med løbende tilbagemeldinger på RAS. Nyhedsbrev: Hvis det er muligt at håndtere en liste i DTK / på BT websiden, udgives der et nyhedsbrev med fokus på indsatser i RAS via . Samarbejde med skandinaviske klubber: - RAS fremsendes til de svenske, norske og finske Bull Terrier klubber / grupper. - Klubberne tillades at benytte materiale fra den danske RAS. - Hvor det er muligt koordineres tekster og indhold med de øvrige skandinaviske lande. Øvrige raceklubber: Hvis øvrige internationale raceklubber anmoder herom: - BTCA og BTC orienteres om, at RAS er udarbejdet, om hvad RAS indeholder og at de er brugt som referenceklubber. - Tillades de at benytte materiale fra den danske RAS. S t r a t e g i & m å l R A S S i d e a f 1 8 8

21 Strategi oprindelse Det langsigtede mål for oprindelse er, at omverdenen ikke fejlagtigt anser Bull Terrieren for en kamphund. Strategi oprindelse Det opnås ved: Alle opdrættere og ejere kender den sande historie om Bull Terrierens oprindelse og er i stand til at videreformidle den til omverdenen på en ensartet, seriøs og forståelig måde. Den rigtige historie om Bull Terriers oprindelse afliver myten om racen som datidens kamphund. Det er meget vigtigt netop i disse tider med megen debat om muskel / kamphunde - og også for opdrætteres og ejeres forståelse af racens ideal. Det gøres forståeligt, hvori forskellen ligger på bull and terrier og Bull Terrier. Indsatser & mål oprindelse Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Opdrætteres & ejeres websider: Opdrættere og ejere opfordres proaktivt til at anvende uredigeret tekst fra RAS om Bull Terrierens oprindelse på deres websider med henvisning til RAS samt år og version. Opdrætteres information til hvalpekøbere: Opdrættere opfordres til at anvende uredigeret tekst fra RAS om Bull Terrierens oprindelse i deres materiale til hvalpekøbere med henvisning til RAS samt år og version. Gardenia Donar-Span - kuldbror til Raydium Brigadier, der vandt The Regent Trophy i 1937 DTK webside & officielt materiale: Fejlagtige oplysninger om oprindelse fjernes fra: - DTKs webside. - Eventuelt andet officielt materiale, som racerepræsentanten ligger inde med. - Terrier Nyt: - Kevin Kanes artikel publiceres på BT websiden og genoptrykkes eventuelt i TN. - Mindst en gang om året kommunikeres der korrekt omkring emner relateret til Bull Terrierens oprindelse og historie. F.eks. via artikler fra udenlandske forfattere. S t r a t e g i & m å l o p r i n d e l s e S i d e a f 1 8 8

22 Strategi population Det langsigtede mål for population er, at danske opdrættere øger gen-poolen for den danske Bull Terrier population og understøtter bevarelse af den internationale gen-pool. Strategi population Det opnås ved at: Opdrættere har stor viden om deres avlsdyrs afstamning og indavlsprocent og kan fremskaffe tilsvarende om de hanner, de ønsker at anvende. Opdrættere fokuserer på at benytte forskellige hanner i Danmark og fra udlandet. Ejere af avlshanner er bevidste om deres ansvar for at sikre øgning af den danske genpool. Der sker en lille øgning af antallet af registrerede hvalpe med fokus på, at alle Bull Terriers skal have gode og ansvarlige ejere. Indsatser & mål population Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Information & formidling af viden: Det sikres, at der regelmæssigt udgives relevant information omkring avl i TN og på BT websiden. RAS: Fremtidige udgaver af RAS følger udviklingen af effektiv population og indavlsprocent. S t r a t e g i & m å l p o p u l a t i o n S i d e a f 1 8 8

23 Strategi mentalitet Det langsigtede mål for mentalitet er, at alle Bull Terriers har et excellent temperament i henhold til standarden og at racens stabile, godmodige og selvsikre temperament bibeholdes. Bull Terriers skal betragtes af omverdenen som en helt unik race, der ikke tåler sammenligning med nogen anden hunderace; en stædig, stolt, modig og stærk hund, der også er ligevægtig, tilbagelænet, selvsikker og velovervejet. En hund, som sit lidt barske ydre til trods, er en godmodig og disciplineret følgesvend. Strategi mentalitet Det opnås ved: Opdrættere selekterer seriøst, så udelukkende individer med excellente temperamenter indgår i avl og afvigende eksemplarer fravælges. Andelen af hunde med medfødt godt og velfungerende hundesprog øges. Indsatser & mål mentalitet Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: FCI standard: Der tages initiativ til at få den danske oversættelse af FCI standarden (og dermed FCI standarden) tilpasset til KC standarden omkring temperament. Mentaltest ønskeprofil: Der udarbejdes en ønskeprofil, så de opdrættere, der ønsker at benytte sig af mentaltests i deres avlsarbejde, kan gøre det. Det er hensigtsmæssigt så vidt muligt at koordinere denne med de øvrige skandinaviske lande. Ligesom der skal opmærksomhed på lignende tiltag i Storbritannien og USA. Opdrættere & ejere af avlshanner: Opfordres via RAS til at - Se med kritiske øjne på deres hunde og kun lade dem med racetypiske temperamenter indgå i avlen. Ejere: Opfordres via RAS og opdrættere til at: - Investere den nødvendige tid på prægning, opdragelse og aktivering af hvalpen, unghunden og den voksne hund. - Sikre positiv dialog med mennesker, de og deres Bull Terrier møder. - Udvise god og forbilledlig adfærd. Branding: Kendskabet til racens sande mentalitet udbredes proaktiv til offentligheden, f.eks. via: - Pressemeddelelser i forbindelse med arrangementer. - Bull Terriers deltagelse i diverse arrangementer, som ikke kun er begrænset til racen selv. F.eks. hundedag i Tivoli, Danmarks sødeste hund og andre aktiviteter, hvor det er muligt at medbringe hund, selvom det ikke er en hund relateret aktivitet. S t r a t e g i & m å l m e n t a l i t e t S i d e a f 1 8 8

24 Strategi sundhed Det langsigtede mål for sundhed er, at danske opdrættere bidrager til at fjerne eller i det mindste mindske forekomsten af sygdomme hos Bull Terriers og øge racens livskvalitet. På længere sigt arbejdes der for, at data opsamles, så forskningsdata sikres. Eventuelt i samarbejde med internationale databaser. Danmark er med til at sikre størrelsen af den internationale gen-pool inden for racen samt understøtte genetiske anlæg for farve, herunder især det brindlede. Strategi sundhed Det opnås ved: Opdrættere bruger deres viden og de test muligheder, der findes, og selekterer seriøst i deres avlsprogram. Gennem åbenhed, ærlighed og ved seriøst at bruge den viden, vi har, om de enkelte dyr, så kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede, der ses i dag. Midlet er anbefalinger af tests, frivillig testning og åben og ærlig deling af viden. Det funderes i et miljø blandt opdrættere og ejere, hvor seriøsitet, åbenhed og ærlighed omkring sygdom og testresultater afføder respekt - og ikke angreb. En kultur hvor det anses for uacceptabelt at bagtale en kollega på grundlag af information, som denne selv har bidraget med, rygter, formodninger eller for egen vindings skyld. Indsatser & mål sundhed Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Sundhedsprogram: - RAS udarbejder løbende et sundhedsprogram, der anbefaler test og testmetode i.h.t. udviklingen i vores referencelande / klubber således, at ensartet og relevant testning sikres. - Den danske racegruppe holdes orienteret om udviklingen inden for test og sundhedsprogrammer i vores referencelande / klubber. Det gøres via opdatering af RAS. Miljø: Det er nødvendigt at skabe et miljø blandt opdrættere og ejere, hvor seriøsitet, åbenhed og ærlighed omkring sygdom og testresultater afføder respekt - og ikke angreb. Det gøres ved: - Regelmæssig at gøre opmærksom på, hvilken kultur der er nødvendig for at sikre minimering af racens sygdomsbillede. - Det gøres via TN og BT websiden. - Medlemmerne opfordres til at medvirke til at skabe den nødvendige kultur ved egen adfærd og ved at reagere på uhensigtsmæssigt adfærd. S t r a t e g i & m å l s u n d h e d S i d e a f 1 8 8

25 Test anbefalinger: Det anbefales, at opdrættere minimum benytter nedenstående tests i deres avlsarbejde: Hjerte: Hunde, der skal indgå i avl, undersøges ved hjertescanning (ekkokardiografi). Udføres af hjertespecialist. Hunden skal være mindst 1 år gammel. Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger. Nyrer: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget test af urinprøve (UPC) og blodprøve (BUN og Crea). Hunden skal være mindst 1 år gammel. Tests gentages årligt. Døvhed: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget en BAER test. Kan kun udføres få steder. Hunden skal være mindst 6 uger gammel. Testen skal ikke gentages. Benyttes der undtagelsesvis en enkeltsidet døv hund i avl, BAER testes alle hvalpe. Er der mistanke om enkelt eller dobbeltsidig døvhed hos en hvalp, BAER testes hele kuldet. Patella luksation: Hunde, der skal indgå i avl, testes ved mekanisk manipulation. Udføres af dyrlæge med erfaring i testen. Hunden skal være mindst 1 år gammel. Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger. Ved kommende opdateringer af RAS undersøges / overvejes det, om det skal anbefales, at testresultater for danske Bull Terriers registreres hos DKK. DKKs hud-program: Ved kommende opdateringer af RAS undersøges / overvejes det, om det skal anbefales, at testresultater for danske Bull Terriers registreres hos DKK Dansk Veterinært Cancerregister: Racens opdrættere og ejere opfordres til via deres dyrlæge at rapportere alle tilfælde af cancer, såvel godartet som ondartet, til registeret. Viden: Der sikres større viden om arvelighed hos danske opdrættere, f.eks. via artikler i TN, deltagelse i seminarer, materiale på BT websiden. Bevarelse af gen-poolen: Opdrættere opfordres til at sikre en bred gen-pool og bevarelse af de farvede gener, herunder især det brindlede, i deres avlsarbejde. Fælles test arrangementer: Der arrangeres fælles test-dage f.eks.: Hjertescanning BAER test Patella luksation S t r a t e g i & m å l s u n d h e d S i d e a f 1 8 8

26 Strategi eksteriør Det langsigtede mål for eksteriør er, at den generelle eksteriørmæssige kvalitet på danske Bull Terriers øges på sigt i erkendelse af, at den største fejl på en Bull Terrier er fravær af fortrin. Strategi eksteriør Det opnås ved: Danske opdrættere fokuserer på kvalitet, racetypiske egenskaber og type frem for fejl og kortsigtede udstillingsresultater. Det sker uden at gå på kompromis med mentalitet, sundhed og ansvarlighed overfor hvalpekøbere og racen som helhed. Indsatser & mål eksteriør Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Viden: Opdrættere og ejeres tilbydes information om bedømmelse og avl af eksteriør via BT websiden, artikler i TN samt eventuelt arrangementer, som foredrag eller åben bedømmelse af special dommer. Dommere: Hvert år identificerer og anbefaler BT gruppen dommere til DTKs udstillingsudvalg. Der fokuseres på dommere, som er: - Specialdommere og er autoriserede til at dømme et tilstrækkeligt antal andre racer til at kunne varetage bedømmelserne på to udstillinger på en weekend. - Terrier / allround dommere og har et særligt kendskab til Bull Terriers, f.eks.: Har bedømt Bull Terriers på betydningsfulde udstillinger, hvor der deltog et stort antal Bull Terriers af høj kvalitet. Står på de engelske Bull Terrier klubbers dommer A-lister (klubbernes anbefalinger til certifikatudstillinger). Har besøgt nogle af de vigtigste Bull Terrier udstillinger, f.eks. The Major Trophies. Har særlig tilknytning til en Bull Terrier klub. Har vist særlig interesse for og kendskab til racen. USA Ch Rocky Tops Sundance Kid ROM Bedst i show på Westminster Kennel Club 2006 Silverwood Trophy Winner 2001 Tilmelding under anbefalede dommere: Der gøres en indsats for, at Bull Terrier ejere og opdrættere tilmelder deres hunde til bedømmelse under de dommere, som BT gruppen anbefaler. Dommere uddannelse: BT gruppen er proaktivt med til at tilføre danske dommere viden om og bedømmelse af racen. - Indkøb af AKC DVD til udlån til dommere (skal følges af en beskrivelse af forskel på den danske oversættelse af FCI standard og AKC standard). - Udarbejd materiale vedr. bedømmelse af Bull Terriers, som dommere kan hente på BT websiden (f.eks. uddrag fra RAS). Tilsende nyudnævnte dommere information om det materiale, BT gruppen kan tilbyde. S t r a t e g i & m å l e k s t e r i ø r S i d e a f 1 8 8

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

B u l l T e r r i e r s R A S 2 0 0 8 V e r s i o n 1. 1 9. m a j 2 0 0 8

B u l l T e r r i e r s R A S 2 0 0 8 V e r s i o n 1. 1 9. m a j 2 0 0 8 Racespecifik avls strategi 2008 Bull Terriers RAS udvalget: Kim Bressendorff, racerepræsentant (Breslaus) Marianne Duchwaider (Betterbrand) Mette Poulsen (Full Circle) Sannie Nielsen (Anzesa) Jette Hollensberg

Læs mere

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Schæferhunden som familiehund og brugshund Opdrætterne Det overordnede mål: Skal være at avle schæferhunde, som er i stand til at udføre deres opgaver i nutidens samfund,

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier

Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier Dias 1 Præsentation Baggrund Sundhed og adfærd hos Boxer og Engelsk Bull Terrier June Lykke Thomsen, dyrlæge Metode Udvalgte resultater Boxer Engelsk Bull Terrier (EBT) Temperament/mental tilstand Betydning,

Læs mere

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Retsudvalget 2008-09 B 184 Bilag 8 Offentligt Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Dansk Terrier Klub (DTK), der er en special klub under Dansk Kennel Klub (DKK), har oprettet en arbejdsgruppe for bull

Læs mere

RAS Skotsk Terrier Dansk Terrier Klub/Dansk Kennel Klub

RAS Skotsk Terrier Dansk Terrier Klub/Dansk Kennel Klub 2010 RAS Skotsk Terrier Race nummer 24 FCI Dansk Terrier Klub 23-10-2010 RAS Skotsk terrier..race nr 24 Indholdsfortegnelse: Historisk baggrund side 2 Sundhedsudvalget for Skotsk Terrier (SUS) side 2 Sundhed.

Læs mere

Delbetænkning om farlige hunde

Delbetænkning om farlige hunde Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 290 Offentligt Delbetænkning om farlige hunde 2010.02.08 Vedr. Udvalget om hundes delbetænkning Justitsministeriet har den 20. januar 2010 sendt betænkning om farlige

Læs mere

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne?

Formandsmøde. 5. Januar 2013. Formandsmøde 5. januar 2013. Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Formandsmøde 5. Januar 2013 Formandsmøde 2013 Hvorfor har vi ændret stambogsføringsreglerne? Repræsentantskabet besluttede i januar 2012 følgende hovedpunkter: Udstillingskravet skal afskaffes for alle

Læs mere

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet

Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges Landbrugsuniversitet Hvad er egentlig fejl ved indavl Per-Erik Sundgren har skrevet nedenstående artikel. Per-Erik Sundgren er videnskabsmand, agronom med doktorgrad i husdyrgenetik, chef for Institut for Smådyr ved Sveriges

Læs mere

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv.

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer. Dansk Stabyhoun Klub vil gerne med denne lille vejledning - hjælpe

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn: Amerikans Cocker Spaniel Specialklub: Spaniel Klubben Udfyldt af (navn og dato) Michael

Læs mere

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Foto: Friis Lara Mangler schæferhunden den genetiske variation? I pressen kan man

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed.

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed. Friis Lara Indavl anvender vi for hos afkommet, for at få de ønskede egenskaber fastlagt genetisk. Dette kan ikke forhindre, at der også forekommer en fordobling af de uønskede egenskaber. Der optræder

Læs mere

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed.

Nøjagtig modsat virkning opnåes ved krydsning, hvor heterozygoti på sådanne loci kan medføre krydsningsfrodighed. Lidt om avl og indavl (4) Indavl anvender vi for hos afkommet, for at få de ønskede egenskaber fastlagt genetisk. Dette kan ikke forhindre, at der også forekommer en fordobling af de uønskede egenskaber.

Læs mere

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen.

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Stabyhoun Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Artikel 1 - Definitioner 1.1 DASK Dansk Stabyhoun Klub: den

Læs mere

Opdrætterseminar 2010 Avlspartnersammensætning Målsætning Værktøjer og forudsætninger Valg og fravalg Hvad man ikke skal gøre Hvad man kan gøre Hvad vi vil foreslå at man gør Hvad I vil få ud af at gøre

Læs mere

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens

Grundlaget for beregning af alle former for avlsindeks er at få fastlagt populationens Hvad er HD? HD står for hofteledsdysplasi. Det er en lidelse, hvor lårbenshovedet og hofteskålen ikke er tilpasset hinanden optimalt. HD er en arvelig betinget sygdom. Arvegangen er "polygenetisk", d.v.s.

Læs mere

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen Ruhåret Hønsehund Atelier 2004 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-755-9 Bogen er forfattet og fotograferet af Jens O. Pedersen 2004 Tekst og billeder

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den.

Opdraget Fra 1 til 2 populationer. Hvordan måler vi disse egenskaber og det bliver den. Opdraget Foranlediget af artikel fremsendt af formanden for kreds 32, Ringkøbing Gordon Steffensen, som blandt andet omhandler emnet, bedømmelser, dommere og krav mv. inden for vores prøvesystem er denne

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn Cocker spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af (navn og dato) Helle Dan Pålsson 12.september

Læs mere

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008

Vedtægter for udvalg. Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Således aftalt mellem bestyrelse og udvalg på møde 19. november 2008 Vedtægter for udvalg i Old English Sheepdog Klubben i Danmark Generelle

Læs mere

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende.

Vores overordnede betragtninger uddybes i det efterfølgende. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Høringssvar sendt pr. e-mail: Til: hoering@fvst.dk Kopi: ansg@fvst.dk & mehul@fvst.dk 2013.10.17 Lov om ændring af lov om hunde samt mark

Læs mere

Dandy Walker Like Malformation

Dandy Walker Like Malformation Dandy Walker Like Malformation Speciale af Hedvig Christiansson and Evelina Kling Vegeby Præsenteret af Helle Friis Proschowsky Dyrlæge, Phd., Specialkonsulent hos DKK DWLM projektet 1. Hvad er DWLM 2.

Læs mere

Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler

Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler Pkt. Nuværende 1. Forældredyr skal inden parringen være optaget i Dansk Hundestambog eller anden anerkendt FCI stambog. Danskejede hunde skal være stambogsført

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 18 Offentligt (02)

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 18 Offentligt (02) Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 92 Bilag 18 Offentligt (02) SEJLIVEDE MYTER & FEJLFORTOLKNINGER Der er især i de senere år gennem forskning i hundens adfærd dokumenteret banebrydende

Læs mere

Matadoravl hvad nu? er det imidlertid nødvendigt at sætte sig lidt grundigere ind i problematikken.

Matadoravl hvad nu? er det imidlertid nødvendigt at sætte sig lidt grundigere ind i problematikken. opdr æt - Matador avl Matadoravl hvad nu? n Tekst: Vibeke Knudsen At virke for fremavl af mentalt og fysisk sunde hunde er en helt central del af DKK s eksistensberettigelse. Det fremgår simpelthen af

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE April 2008 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C.

Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Generalforsamling i Sankt Bernhards klubben den 27. marts 2010 kl. 11.00 i sejlklubben BUGTEN, Kystpromenaden 1, 8000 Århus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

Eva Køhler. Cand. scient. i biologi. Medlem af Felis Danicas Avlsråd. Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år

Eva Køhler. Cand. scient. i biologi. Medlem af Felis Danicas Avlsråd. Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år Eva Køhler Cand. scient. i biologi Speciale om indavl hos racekatte Medlem af Felis Danicas Avlsråd Ejer og udstiller af maine coon gennem 10 år Administrerer pawpeds for europé og norsk skovkat De generelle

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Dansk Terrier Klub MINIATURE BULL TERRIER

Dansk Terrier Klub MINIATURE BULL TERRIER AVLS STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Opfølgning... 3 Forudsætninger... 3 Oprindelse... 4 Vor tid... 9 Miniature Bull Terrier er en lille Bull Terrier... 9 Racens udvikling

Læs mere

Hvalpens udviklingsfaser

Hvalpens udviklingsfaser Hvalpens udviklingsfaser Alle hunde gennemgår de samme udviklingsstadier fra hvalp til gammel, men tempoet afhænger af racen. Generelt udvikler hvalpe af mindre racer sig hurtigere, dvs. bliver hurtigere

Læs mere

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet.

Albueledsdysplasi er defineret som osteochondrose i albueleddet. Friis Lara E. Friis Mikkelsen El - Vej 13, Seest DK 6000 Kolding Tlf. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk ALBUELEDSDYSPLASI DEFINITION. Den danske betegnelse albueledsdysplasi, der gennem de seneste

Læs mere

Tysk pinscher. - Karakterfast og energisk vagt- og selskabshund

Tysk pinscher. - Karakterfast og energisk vagt- og selskabshund Tysk pinscher - Karakterfast og energisk vagt- og selskabshund Den ældste af pinscher-racerne, den tyske pinscher, var tæt på at forsvinde helt i 1960 erne, men blev reddet takket være et målrettet og

Læs mere

Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som jeg synes kræver afklaring.

Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som jeg synes kræver afklaring. Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 655 Offentligt Kære Hr. Justitsminister. Jeg tillader mig at skrive til dig igen vedrørende den nye hundelov. Der melder sig desværre flere og flere spørgsmål, som

Læs mere

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark Regler for Avlsgodkendelse Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 01.04.2017 RKD har en samarbejdsaftale med DKK som er stambogsførende. Der henvises i øvrigt til DKK Stambogsregler Avlsrestriktioner Opnåelse

Læs mere

Den Hvide Schæfers historie

Den Hvide Schæfers historie Den Hvide Schæfers historie Hvide schæfere har altid været kendt, som født i kuld blandt farvede hvalpe, men har været betragtet som fejlfarvede og blev ofte aflivet eller solgt uden stamtavle. Hvid Schæfer

Læs mere

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven

Foretræde REU L 163 Forslag til ændring af lov om hunde og dyreværnsloven Dansk Terrier Klubs racegruppe for Amerikansk Staffordshire Terrier Foretræde for Retsudvalget den 22. april 2010 Robert Raeder Racerepræsentant for Amerikansk Staffordshire Terrier Marianne Duchwaider

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn : Engelsk Springer Spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af Jessie Borregård Madsen..

Læs mere

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010.

Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. Nye udstillingsregler for border terriers pr. 15. marts 2010. (Titlen DKCH(U) er tilføjet for border terriers pr. 15. marts 2010) I en årrække har det været muligt at opnå titlen Dansk Eksteriørchampion

Læs mere

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad.

Formandens beretning 2015. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Så er det igen blevet tid til at kikke både baglæns og fremad. Men først en stor tak til Lotte Jensen, for at vi igen kan få lov til at afholde den årlige generalforsamling her på hendes arbejdsplads.

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

1) I hvilket årstal anskaffede du din første Welsh Corgi. 1) Hvor mange Corgi's har du haft til dato?

1) I hvilket årstal anskaffede du din første Welsh Corgi. 1) Hvor mange Corgi's har du haft til dato? ** 97- ** WCK RAS undersøgelse anno Statistik for Welsh Corgi Ud af ca. medlemmer har vi modtaget 6 () + 9 (Pembroke) i alt 7 besvarede skema er retur, hvilket giver en svarprocent på 9, %. Skemaerne vedr.

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne.

til rådighed for spørgsmål, drøftelser og vejledning for specialklubberne. DKKs MENTALBESKRIVELSE Specialklubben opfordres til at arbejde med og evaluere de indkomne resultater. Flere specialklubber arbejder målrettet med avlsstrategier for racens mentalitet og følger udviklingen

Læs mere

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014. Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat: race-kreds- og udvalgsmøde den 6. april 2014 Fjeldsted Skovkro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referant:MB Ordstyrer Julie Hasselby Velkomst Peter Nielsen bød velkommen til de 39 deltagere. Det

Læs mere

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde

Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Retsudvalget REU alm. del - Bilag 350 Offentligt Alpha Hundeadfærdscenter Foretræde for retsudvalget d.26. februar 2009. Hundeloven i henhold til problemerne med såkaldte muskel- og kamphunde Alpha Hundeadfærdscenter

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010 Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Disposition Grundlæggende forskelle på ny og gammel model Teoretisk del Aktuelle data Præsentation

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

r aceportr æt - Nova scotia duck tolling retriever

r aceportr æt - Nova scotia duck tolling retriever Nova scotia duck tolling retriever er en moderne jagt- og familiehunderace. Hundene er fulde af personlighed, charme, sjov og ballade og så er de eminente som jægerens højre hånd ved jagt på ænder og gæs

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie!

FARVEAVL myter og facts Eller: Sådan får man en blomstret collie! FARVEAVL myer og facs Eller: Sådan får man en blomsre collie! Da en opdræer for nylig parrede en blue merle æve med en zobel han, blev der en del snak bland colliefolk. De gør man bare ikke man ved aldrig

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

DeeStaff.dk. Lidt omkring hvad I skal overveje, før I anskaffer jer en hund? www.deestaff.dk info@deestaff.dk

DeeStaff.dk. Lidt omkring hvad I skal overveje, før I anskaffer jer en hund? www.deestaff.dk info@deestaff.dk DeeStaff.dk info@deestaff.dk Lidt omkring hvad I skal overveje, før I anskaffer jer en hund? Dorthe Møller Jakobsen til ansøgning på facebook Du kan ikke købe kærlighed og hengivenhed, men du kan købe

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer.

2. Bordet rundt (præsentation af RR) Alle fremmødte RR præsenterede dem selv og deres racer. Referat fra Racerepræsentantmøde 9/10-2016 Hotel Villa Gulle, Nyborg Referent: Dagsorden 1. Velkomst ved klubbens formand Referat Allan bød alle RR velkommen. Vi ville gerne have flere racer repræsenteret,

Læs mere

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt

Referat: l. Valg af dirigent: Kresten Henriksen blev foreslået og valgt. 2. valg af referent: Kirsten Jakobsen blev foreslået og valgt Referat: Velkomst ved formanden, Ole Søndergaard, efterfulgt af optælling af tilstedeværende og stemmeberettigede. I alt 12 tilstedeværende+ dirigenten. Der er 11 stemmeberettigede tilstede samt 3 fuldmagter.

Læs mere

Dansk Terrier Klub MINIATURE BULL TERRIER

Dansk Terrier Klub MINIATURE BULL TERRIER MINIATURE BULL TERRIER KOMPENDIUM 2012 Velkommen! Dansk Terrier Klubs racegruppe for Miniature Bull Terrier byder dig velkommen til dette kompendium. Vi ønsker med denne korte beskrivelse af vores race

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub

Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Vejledning i marsvineopdræt indenfor Dansk marsvineklub Kære kommende marsvineopdrætter Du har nu ansøgt om et opdrætternavn til din marsvineavl og vil om et par måneder kunne opkalde unger af eget opdræt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

B u l l T e r r i e r s R A S 2 0 0 8 V e r s i o n 1. 1 9. m a j 2 0 0 8

B u l l T e r r i e r s R A S 2 0 0 8 V e r s i o n 1. 1 9. m a j 2 0 0 8 O p r i n d e l s e I slutningen af 1800 tallet begyndte en voksende engelsk middelklasse at efterspørge selskabs- og udstillingshunde. Hunde blev ikke længere kun betragtet som brugshunde. De mere velstående

Læs mere

Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr

Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr 1 Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr Poul Hansen Dato: 11. april 2005 Søbogaard Ref: AMK/tl Kimmerslevvej 11 J.nr.: 18124 4140 Borup Telefon: 33 95 88 64 Telefax: 89 99 13 00 (j.nr.

Læs mere

Raceportræt Miniature Bull Terrier

Raceportræt Miniature Bull Terrier Raceportræt Miniature Bull Terrier Essensen af livsglæde Næææh, er det en hvalp, du har dér?. Sådan et spørgsmål kan man ofte møde som ejer af en Miniature Bull Terrier. Dels på grund af størrelsen i forhold

Læs mere

Indeks for HD BLUP - AM

Indeks for HD BLUP - AM Indeks for HD Per Madsen Seniorforsker Aarhus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Genetikk og Bioteknologi Forskningscenteret Foulum, Danmark Hofteledsdysplasi (HD) er en lidelse,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv.

Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Skal min hund være mor? Læs mere om, hvordan du får din hunhund avlsgodkendt og hvordan du forholder dig ved parring mv. Kære tæveejer. Dansk Stabyhoun Klub vil med denne lille vejledning gerne hjælpe

Læs mere

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede

Hvis hunden er frygtsom over for fremmede Hvis hunden er frygtsom over for fremmede 1 Selvom du ikke er generet af, at din hund reagerer frygtsomt over for fremmede mennesker, skal du tænke på, at hundens frygtsomhed er et problem for den selv.

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 1 af 4 www.flatcoat.dk TILLYKKE MED DIN/JERES NYE FLATCOAT! Raceledelsen for Flatcoated retriever, vil hermed ønske tillykke med den nye hvalp. I daglig tale kaldet: en "Flat". Vi håber ikke det kommer som en overraskelse, men

Læs mere

DKKs MENTALBESKRIVELSE

DKKs MENTALBESKRIVELSE DKKs MENTALBESKRIVELSE Afbalanceret og velfungerende En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at du deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og som fungerer godt sammen med

Læs mere

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding (45)

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding (45) Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest, DK 6000 Kolding (45) 61 66 83 03 Friis Lara DKK 07962 1R.CACIB (Lorenzo v. Isidora - Friis Hetta) Nogle personer har skrevet til mig om jeg ikke

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark?

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Debatten omkring farlige hunde, har i mange år huseret i Danmark og igennem tiden har farlighedens racer rykket fra

Læs mere

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark

Perser og Exotic. Felis Danica. Racekatte i Danmark Felis Danica Perser og Exotic Perseren er særdeles populær og regnes for verdens mest udbredte racekat. Den kendes på dens lange pels og kraftige, kompakte krop og ikke mindst på dens meget hengivne, rolige

Læs mere

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1

Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 1 Ruhåren spænder vidt 29/03/04 14:23 Side 2 Ruhåren spænder vidt - Typen, den ruhårede hønsehund tilhører, stammer fra Spanien og Italien, fortæller Henning Gregersen,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson)

Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Webteam møde den 23-10-2010 Fremmødte: Aage, Toke, Gerner og Michael Johannesen (bestyrelsen kontaktperson) Beaglekartotek Aage gennem går det arbejde han er i gang med ved det nye beagle kartotek, som

Læs mere