B u l l T e r r i e r s R A S V e r s i o n m a j

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B u l l T e r r i e r s R A S 2 0 0 8 V e r s i o n 1. 1 9. m a j 2 0 0 8"

Transkript

1 Racespecifik avls strategi 2008 Bull Terriers RAS udvalget: Kim Bressendorff, racerepræsentant (Breslaus) Marianne Duchwaider (Betterbrand) Mette Poulsen (Full Circle) Sannie Nielsen (Anzesa) Jette Hollensberg (Starburst) Ressource: Vivi Brammer Uredigeret tekst fra dette dokument må gengives, hvis oprindelse angives som: Bull Terriers Racespecifik avls strategi version 1.1 Fotos og illustrationer må - af hensyn til ophavsret - ikke gengives.

2 S t a t u s Efterfølgende afsnit under status er resumé af og konklusion på de 8 foregående kapitler i RAS. Det er grundlaget for opstilling af de lang- og kortsigtede mål under det efterfølgende kapitel Strategi og mål - samt fastlæggelse af indsatser. Status RAS DTK vedtog i 2006, at der skulle udarbejdes en racespecifik avls strategi inden for hver enkelt race. Bull Terrier gruppen nedsatte på racemødet i 2007 et RAS udvalg bestående af 5 opdrættere, der skulle stå for udarbejdelse af RAS for Bull Terriers. Formål RAS udvalget definerede det primære formål med RAS som: Bull Terrieren skal som race udvikles positivt og i henhold til racestandarden inden for: - Mentalitet - Sundhed - Eksteriør Bull Terrierens eksistens som lovlig race, uden race- eller gruppe-specifikke lovgivningsmæssige restriktioner, skal sikres. Racens strategi Racens fremtid afhænger både af racens tilstand indenfor mentalitet, sundhed og eksteriør - og af racens image. Bull Terriers image skabes ud fra hundenes adfærd og mindst i lige så høj grad ud fra opdrætteres og ejers adfærd og viden. Endeligt står racen over for en stor opgave kommunikationsmæssigt. Det er ikke nok, at hunde, ejere og opdrættere opfører sig forbilledligt, omverdenen skal også være klar over det. For at sikre opbakning om og gennemførsel af racens strategi er det vigtigt, at flest mulige Bull Terrier ejere og samtlige Bull Terrier opdrættere er medlemmer af DTK - og dermed involverede i RAS. Forankring For at sikre national forankring skal RAS - udover godkendelse i DTK - opdateres årligt og være en fast del af det årlige racemøde. Derudover skal der sikres størst muligt kendskab til RAS via flest mulige kommunikationskanaler. International forankring sikres via kontakt til og udveksling af materiale med udenlandske raceklubber, herunder især de skandinaviske. Videns & referencegrundlag Da Danmark har en lille Bull Terrier population er RAS i høj grad baseret på viden og anbefalinger fra raceklubber i Storbritannien (racens oprindelsesland), USA og Sverige. Storbritannien og USA indregistrerer væsentligt flere Bull Terriers end Danmark. Konklusion RAS er et nødvendigt styrings- og dialog værktøj til at sikre racens fremtid og positive udvikling. S t a t u s R A S S i d e a f 1 8 8

3 Status oprindelse Bull Terrieren blev skabt i Storbritannien, men er i dag udbredt over hele verden. Det er en historisk en meget veldokumenteret race. Der er - fra racens tidlige dage - skrevet talrige bøger og artikler om racen og der kommer stadigt nye til. Mange engagerede elskere af racen har været med til at bevare historisk materiale bl.a. omkring avl og historie. Racen har gennemgået stor forandring, siden den blev skabt. Skabelsen James Hinks anerkendes som racens skaber. Bull Terrieren blev præsenteret første gang på en udstilling i Birmingham i Den blev skabt som selskabs og udstillingshund, primært på grundlag af den engelske bulldog, dalmatineren og den nu uddøde engelske hvide terrier med oprindeligt fokus på den helt hvide pels. De meget forskellige racer betyder, at der selv i dag kan være stor varians i type og udseende. Den blev omtalt som The New Bull Terrier og desværre forveksles den ofte med bull and terriers, hvorfor racen af og til fejlagtigt betegnes som kamphund af oprindelse. Forbedringen Dedikerede opdrættere fornyede racen med udvikling af opretstående ører, en farvet variant som blev anerkendt af KC i og ikke mindst - det, der i dag eksteriørmæssigt kendetegner racen bedst; downface og ægformet hoved. Raymond Oppenheimer Moderniseringen I 1936 dukkede et nyt navn, Raymond H. Oppenheimer (kennel Ormandy), op i den engelske Bull Terrier verden. Det kan med rette siges, at han er den moderne Bull Terriers fader. Der er stadigt aktive hundefolk, som har været i kredsen omkring Raymond H. Oppenheimer og derfor ikke kun har stor viden om, hvordan den moderne Bull Terrier blev skabt, men også har været i direkte berøring med de hunde, der i dag har så stor indflydelse - både god og dårlig - på racens situation i dag. Temperamentsmæssigt er kravene til en selskabshund i det 21. århundrede anderledes end i det 19. århundrede. Derfor er racen løbende blevet mere og mere tilbagelænet, sorgløs og magelig end i starten, hvor den formodentligt lå tættere de oprindelige udgaver af de 3 hovedingredienser, datidens udgave af engelsk bulldog, dalmatiner og engelsk hvid terrier. S t a t u s o p r i n d e l s e S i d e a f 1 8 8

4 Opgør med den helt hvide Bull Terrier Oprindeligt var Bull Terrierens vigtigste egenskab den helt hvide pels. I dag er der overalt fuld accept af, at de farvede anlæg - især den brindlede faktor - har essentiel betydning for racen. Historie versus vandrehistorier Da James Hinks introducerede racen i 1862 havde kampe med andre dyr, f.eks. tyre, været forbudt i 27 år. Det er derfor usandsynligt, at racen er skabt til dette, som ofte påstået. Prioritering af den hvide pels og introduktion af dalmatineren i avlsarbejdet viser, at formålet ikke var at skabe en kamphund, men snarere en modehund. Viden om racens oprindelse er for begrænset og unuanceret hos mange ejere og opdrættere. Der figurerer usande vandrehistorier - også i litteraturen. På sigt kan det skade racen imagemæssigt - og være en ulempe, når den offentlige debat omkring kamphunde / muskelhunde / farlige hunde rejser spørgsmålet om restriktioner eller direkte forbud for udvalgte racer. Raymond Oppenheimer & Eva Weatherill modtager the Monkery Stud dog award i 1984 Konklusion Viden om og formidling af racens oprindelse er generelt for ringe hos opdrættere og ejere. Der formidles mange ukorrektheder og vandrehistorier også via raceklubber og litteratur. Bl.a. som følge deraf opfatter en del af vores omverden racen som en kamphund, hvilket skader Bull Terrierens image og er en trussel for dens fremtid. Danmark Viden om Bull Terrierens historie i Danmark er udokumenteret og DKKs arkivmateriale sætter begrænsning for gennemgribende research. S t a t u s o p r i n d e l s e S i d e a f 1 8 8

5 Status population Population er kort og godt et udtryk der anvendes, når der skal bruges tal for, hvor mange individer der er registreret i DKK. Bull Terrier populationen i Danmark er meget lille, og dermed også gen-poolen. Racens gen-pool på verdensplan er også lille, da der har været anvendt meget indavl og tæt linieavl. Det bør i høj grad motivere opdrættere i Danmark til at anvende nye hanner til deres tæver og ikke bruge den samme flere gange, ligesom det er vigtigt at se efter avlshanner til avlstæverne i udlandet, netop for at øge den danske gen-pool mest muligt og bidrage til bevarelse af den internationale gen-pool. Det er en udfordring, der på kort sigt kan betyde ringere udstillingsresultater for den enkelte opdrætter. Årlige danske registreringer De sidste 10 år er der gennemsnitligt: Registreret 73,1 Bull Terrier årligt. Deraf er 8,8 % importerede hunde. Født 13,2 k uld årligt. Kuldene havde en gennemsnitlig størrelse på 4,6 hvalpe. Kønnene er fordelt således, at hanner udgør 52,9 % og tæver udgør 47,1 %. Fordelingen af importerede hunde fordeler sig lidt anderledes, idet hannerne udgør 40,6 %, mens tæverne tegner sig for hele 59,4 %. Tendens for antal registrerede kuld og danskfødte hvalpe er stabil. Danmark har mange ikke særligt aktive opdrættere. Det er svært at skabe et avlsprogram med fremdrift, når der avles sjældent - eller ikke opbygges egne linier. Selv de store opdrættere producerer årligt få hvalpe - hvis de da overhovedet opdrætter hvalpe hvert år. USA Ch Brummagem the Brigand 11 år gammel Population & levealder Da levealderen ikke er en kendt faktor, er tallet for populationens størrelse meget usikkert. Set i forhold til tal fra SvBTK, formodes det, at der er en Bull Terrier population i Danmark ca. 500 individer. Det ville være nyttigt at have mere præcise tal for levealderen på den danske Bull Terrier population. Anvendte hanner & tæver De sidste 10 år har der været anvendt 51 hanner og 81 tæver til 132 kuld. Tallene for anvendte hanner og tæve viser en tendens til matadoravl, hvilket strider imod DKKs etiske anbefalinger. En opdrætter bør undgå gentagne avlskombinationer, da det kan få katastrofale følger for en race med en smal avlsbase. S t a t u s p o p u l a t i o n S i d e a f 1 8 8

6 Effektiv population & indavlsprocent Fordele såvel som ulemper bør vejes op mod hinanden, når der planlægges kuld. Kun hvis opdrætteren har indgående kendskab til sine avlsdyrs linier mange generationer tilbage samt indgående kendskab til de sygdomme og svagheder, der må ligge bagved, kan opdrætteren benytte linieavl. Dog bør det aldrig være tættere end fætter / kusine ifølge DKKs etiske anbefalinger. Indavlskoefficienten kan udregnes på DKKs webside. Det er nødvendigt at gå mere end fem led tilbage for at få reelle tal. Ifølge DKKs etiske anbefalinger bør matadoravl undgås. Det bevirker i øjeblikket, hvor de årlige registreringer er så lave, at en avlshan kun må producere et begrænset antal hvalpe med en vis indavlsprocent i Danmark. Der er ingen restriktioner for tæverne, selv om tæverne jo selvsagt "leverer" halvdelen af gen-poolen. Konklusion Den danske population af Bull Terriers er lille. Antallet af danskfødte kuld og hvalpe har været stabilt set over de seneste 10 år. Der er tale om en smal avlsbase og der er tendens til matadoravl. Opdrætterne bør overveje at bruge importerede hanner, udenlandske hanner såvel som frossen sæd for at skabe en bredere og sundere dansk gen-pool. Konsekvensen af de nye matadoravlsregler kan være, at gode hanner sælges til nabolande, så de kan benyttes ubegrænset. S t a t u s p o p u l a t i o n S i d e a f 1 8 8

7 Status mentalitet Der er forskel på beskrivelse af temperament i den engelske KC standard og i den danske oversættelse af FCI standarden. Beskrivelsen fra oprindelseslandet bør benyttes i FCI standarden, da den er mest sigende og tidssvarende: Modig, livlig og fuld af sjov Bull Terrierens mentalitet Bull Terrieren er en meget humørfyldt, modig og social hund. Den har en stærk psyke og fremstår som helt ligevægtig. Det er en udpræget familiehund, der sjælden knytter sig tæt til en enkelt eller få personer. Den fungerer bedst blandt mennesker og artsfæller. Det er ikke en hund, som kan isoleres i kennelfaciliteter mere end få timer ad gangen. Mange nye ejere forundres over, hvor solidt indhegnet en have en Bull Terrier kræver og hvor stor skade, den kan gøre på hjemmet. For Bull Terrieren gælder, at hårdt arbejde er lig en investering i god, kærlig og glad hund. Det er alle mennesker ikke skabt til. Så Bull Terrieren er en unik hund til unikke mennesker. Bull Terrieren stortrives i flok med andre hunde. Grundet dens klodsede eller manglende hundesprog er det af største vigtighed, at den som hvalp lærer at omgås alle slags hunde således, at den som voksen forstår, hvordan den skal lege med almindelige hunde uden, at løbe dem over ende, hvilket ingen almindelige hunde bryder sig om. Et medfødt godt og velfungerende hundesprog er en positiv egenskab, der bør indgå i vurderingen af, om en hund bør indgå i avl. Som i andre racer er der nogle hanner, der ikke acceptere andre hanner. Bull Terrierens kender sin egen kraft og styrke. Det - tilsammen med en meget stærk psyke - gør, at den har en meget lang lunte, hvis den møder aggressivitet fra andre hunde. Den tror, alle elsker den, til det modsatte er bevist. Det kan siges, den er lidt godtroende. Bull Terrieren kan for det meste lære at fungere med andre dyr, især hvis den er vokset op sammen med dem. Opdragelse & prægning At opdrage og præge en Bull Terrier er energi- og tidskrævende. Det er en hund, der har brug for lederskab. Energi, stædighed og tålmodighed i store mængder er påkrævet, hvis du ønsker at få en velfungerende, velpræget og medgørlig voksen Bull Terrier ud af en hvalp. Bull Terrierens brugsegenskaber Det er ikke en race, du skal vælge, hvis du er på udkik efter en hund med gode brugsegenskaber. Den gør ikke noget for sin ejers skyld. Den gør det, hvis det betaler sig for den selv. Sådan er Bull Terrieren skruet sammen. Den kan med fordel lydighedstrænes og der er flere eksempler på, at den også kan blive ganske god til agility. Træning er god mulighed for samvær med andre hunde, hvilke er en vigtig del af dens prægning. S t a t u s m e n t a l i t e t S i d e a f 1 8 8

8 Mentaltest Der findes ikke dansk statistisk materiale til at understøtte, hvorvidt størsteparten af den danske Bull Terrier population matcher racestandarden omkring mentalitet, idet der ikke er udarbejdet en ønskeprofil for racen og det derfor - på nuværende tidspunkt - ikke er muligt at mentalteste Bull Terriers. Da den danske Bull Terrier population har stort slægtskab til den svenske, er det relevant at se på resultaterne af de svenske mentaltest. Her er der en klar indikation af, at racen lever op til racestandarden. Det understøttes endvidere ud fra den viden, der udveksles mellem danske opdrættere og ejere. Der findes - ligesom i alle andre racer - dårlige individer med brist i temperamentet og det er totalt uønsket. Sådanne individer med nervøse, usikre og / eller aggressive temperamenter, skal fjernes avlen, da det slet ikke er karakteristisk eller ønskeligt for racen. Her er der selvfølgelig først tænkt på de, som har for meget - eller sagt på en anden måde - et for skarpt temperament. En Bull Terrier kan også sagtens have for lidt temperament set i forhold til racestandarden. Det er også uønsket. En Bull Terrier skal allerhelst have et rigtigt Bull Terrier temperament; modig, livlig og fuld af sjov. Det er en livlig, selvsikker glad hund, helt ligevægtig, med mod og en god portion stædighed, dog stadig med lyst til at samarbejde med mennesker. Øvrigt materiale I forbindelse med rapporten Afdækning af årsager til aflivning af familiehunde i Danmark er Bull Terrieren defineret som en kamphund / muskelhund, hvilket ikke stemmer overens med racens oprindelse og oprindelige formål. Undersøgelsen giver ingen indikationer af, at der er specielle problemer omkring racens mentalitet, som medfører aflivning. Aggression er ikke udelukkende et spørgsmål om arv, men i endnu højere grad om miljø, opvækst og prægning. Det er derfor af yderste vigtighed, at Bull Terriers ikke placeres hos useriøse typer, som kunne mistænkes for at anvende hundene til kriminelle formål, som våben, hundekamp etc. Væsentligt er det også at bemærke, at undersøgelsen påpeger, at interessen for racen ikke er voksende, hvilket DKKs registreringstal også viser. Ved at undgå at Bull Terrieren bliver en modehund sikrer vi, at racen opdrættes af determinerede og idealistiske opdrættere samt at hvalpene i høj grad placeres i kompetente hjem - og dermed udvikler sig til velfungerende Bull Terriers. Dog er det også vigtigt at have fokus på, at der ikke opdrættes så få Bull Terriers, at gen-poolen bliver for snæver. Konklusion Mentalitet, som beskrevet i FCI standarden, bør tilrettes den engelske standard. Langt størsteparten af de danske Bull Terriers har et korrekt temperament. S t a t u s m e n t a l i t e t S i d e a f 1 8 8

9 Status sundhed Bull Terrier opdrættere udfordres af mange helbredsproblemer, hvoraf en del er racespecifikke og dermed udbredte. Sundhedsarbejdet hæmmes af den - på verdensplan - begrænsede population, der til og med har en høj indavlsprocent. Nedarvning Stærkt forenklet nedarves langt de fleste helbredsproblemer recessivt, hvilket betyder, at begge forældre kan bære de genetiske anlæg skjult, hvilket betyder, at de ikke selv har sygdommen, men kan videregive anlægget til deres afkom. Valg & fravalg af avlsmateriale Sundhedsproblemer ikke løses ved ukritisk at fjerne individer fra avlen, hvis de blot er i familie med en sygdomsramt hund eller har en mild grad af et af de mest udbredte helbredsproblemer. Det skaber blot indavlsdepression. De vigtigste værktøjer til at forbedre racens sundhedstilstand er viden, anvendelse af tests, åbenhed og ærlighed blandt opdrættere. Kun hvis vi seriøst bruger vores viden og de test muligheder, vi har, kan vi sagligt selektere i vores avlsprogram. Ved at kombinere dette med åbenhed, ærlighed og konstruktiv anvendelse af den viden, vi har, om de enkelte dyr, kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede, der ses i dag. Det skal ske med fokus på at avle sunde og gode, racetypiske Bull Terriers. Dansk sundhedsprogram Danmark har indtil nu ikke haft et sundhedsprogram for Bull Terriers, der sikrer værktøjer og viden til begrænsning af udbredelse af arvelige sygdomme hos racen. Det være sig anbefalinger af testmetoder for udvalgte helbredsproblemer, statistisk opsamling af data vedr. testresultater og helbredsproblemer samt formidling af viden til opdrættere og ejere. Det er påkrævet for, at de danske opdrættere kan yde deres bidrag til racens sundhedsmæssige forbedring i lighed med vores referenceklubber i form af sundere hunde, viden og understøtning af forskning. DKK er påbegyndt sundhedsprogram, der giver mulighed for registrering af testresultater inden for udvalgte sygdomsområder. DKKs hud-program og DKKs registrering af patella luksation kan have særlig relevans for Bull Terriers. På nuværende tidspunkt indgår racen ikke i DKKs programmer. S t a t u s s u n d h e d S i d e a f 1 8 8

10 Racens helbredsproblemer Racen og opdrætterne udfordres af flere helbredsproblemer, der enten kan betegnes som racespecifikke, formodentligt racespecifikke eller forekommende i racen med en vis frekvens - om end sidstnævnte ikke nødvendigvis er højere eller på niveau med den øvrige gennemsnitlige hundepopulation. De største udfordringer på verdensplan findes inden for: Hjerte (aortastenose & mitral valvulær dysplasi) Nyrer (familiær nefropati & renal dysplasi) Døvhed (enkelt & dobbeltsidet) Patella luksation (løs knæskal) Hudproblemer (demodicose & allergi) Når hudproblemer nævnes, er der tale om en anerkendelse af symptomer. Der er i højere grad tale om en immunologisk udfordring. Konklusion Der er behov for at udarbejde og vedligeholde et sundhedsprogram, der indeholder testanbefalinger for avlsarbejdet. Derudover skal der skabes en kultur blandt Bull Terrier opdrættere og ejere, der sikrer åbenhed og ærlighed omkring helbredsproblemer samt en saglig tilgang til anvendelse af viden om de enkelte avlsdyr og seriøs anvendelse af foreliggende muligheder for tests. Med oprettelsen af Dansk Veterinært Cancerregister er det nu blevet muligt at registrere cancer - god- som ondartet - hos Bull Terriers. Dette kan give et klart billede af racens status inden for området. Tilsvarende kan DKKs sundhedsprogram være et værktøj for racen til registrering af testresultater inden for relevante arvelige helbredsproblemer. Det kan give viden om udbredelse, større forståelse af arvelighed og - ikke mindst - være et værktøj til at begrænse udbredelsen af sygdomme. S t a t u s s u n d h e d S i d e a f 1 8 8

11 Status eksteriør Eksteriør delen af racestandarden er af en sådan karakter, at den understøtter en sund race. Der ses ikke eksteriørmæssige ekstremiteter som følge af racestandarden, der påvirker racens helbred - og der er heller ikke umiddelbart risiko herfor. Forskelle på nationale racestandarder Der er ingen væsentlige forskelle imellem eksteriørdelen af den danske oversættelse af FCI standarden og KC standarden fra racens oprindelsesland. Der er forskelle mellem den danske og den amerikanske standard, men kun ubetydelige forskelle mellem den danske og svenske standard. UK Ch Dazlin Defiance Regent Trophy 2006, Ormandy Jug for dogs 2006,Charlie Girl Cup 2006 & Cruft Winner 2006 Racens baggrund Racens baggrund giver 3 typer at operere med: Bulldog typen Terrier typen Dalmatiner typen UK Ch Bullbrit Little Big Horn at Bullyview Runner-up for Ormandy Jug 2004, 2005, & 2006 Beskrivelse af racestandarden En Bull Terrier skal primært vurderes på grundlag af sine positive egenskaber inden for: Hoved Kropsform, konstruktion & substans Bevægelser Temperament For at en Bull Terrier er fremragende, skal den udmærke sig inden for; hoved, kropsform, konstruktion og substans, bevægelser og temperament. Da racen er så speciel eksteriørmæssigt, er en seriøs opdrætter nødt til at acceptere nogle fejl, hvis der skal være fremgang i dennes avlsarbejde. Kvalitet koster ofte på kontoen i form af fejl, der skal forsøges elimineret senere. Alle passer ind racestandardens noget bredt formulerede krav. Alle er fuldt ud acceptable og kan korrigere overdreven type og afvigelser fra standarden. Ingen af de tre typer bør derfor udelades. Idealet er en blanding af de gode egenskaber fra dem alle tre. Ch Crossgarley Cacharrel Ormandy Jug for bitches 2008 S t a t u s e k s t e r i ø r S i d e a f 1 8 8

12 Danske certifikatudstillinger Afkom efter en hund kan kun stambogsføres, dersom hunden før parring er præmieret med mindst Good på en FCI/DKK anerkendt udstilling (tidligere 2. præmie - præmieringer opnået indtil ). Eksteriørbedømmelser I Danmark inviteres der kun sjældent specialdommere til at bedømme racen. Mange år bliver Bull Terriers kun bedømt af en special dommer på det årlige Bull Terrier skue. Langt de fleste udstillere i Danmark får derfor deres Bull Terriers bedømt af terrier / allround dommere, d.v.s. dommere, som ikke selv opdrætter racen. Der er en tendens til, at disse dommere primært præmierer en Bull Terrier for ikke at have nogen særlige fejl, hvorimod de store fortrin, som et exceptionelt hoved (racens ubestridte varemærke), substans og andre meget vigtige racespecifikke kvaliteter, ikke belønnes. D.v.s. at fravær af fejl, selvom Bull Terrieren også har fravær af fortrin, belønnes. Specialdommeren ved af personlig erfaring, at det er de racespecifikke kvaliteter, der skal belønnes, hvis racen skal vedligeholdes og forbedres. Fejl dømmes kun, hvis to hunde er lige gode eller hvis det er fejl, som har betydning for hundens helbred og trivsel. Til gengæld tager de måske lidt let på fejl, som terrier / allround dommere betragter som alvorlige. Kunsten er at opnå en ligelig fordeling imellem de to dommertyper. Emred Huntsman Bedst i race på BTC open show 2008 Betydningsfulde udstillinger I Danmark findes der heldigvis nogle erfarne og dygtige opdrættere, som ikke blindt avler efter, hvordan deres hunde bliver placeret af terrier / allround dommere. De rejser til udlandet for få deres hunde bedømt hos special dommere, der selv har opdrættet i årtier, for her at få kritik, som de så kan lade sig inspirere af i avlsarbejdet. Det giver også mulighed for at sammenligne deres avlsmateriale med en bredere vifte af kvalitetshunde. Mange besøger også de mest betydningsfulde Bull Terrier udstillinger for at holde sig ajour med udvikling og avlsmateriale inden for racen. The Major Trophies (UK) Silverwood (USA) Bullterrier Specialen (S) The Continental European Trophy Show (B) Country competition match (NL) Konklusion Skal der ske eksteriørmæssig fremgang i det danske avlsarbejde, er det nødvendigt, at Bull Terriers bedømmes af en større andel af dommere med særligt og indgående kendskab til racen og opdræt af denne. Den største fejl på en Bull Terrier er fravær af fortrin. UK Ch Emred Devils Essence Regent Trophy 2006 & Ormandy Jug for bitches 2006 S t a t u s e k s t e r i ø r S i d e a f 1 8 8

13 Status ansvar Ejere af en Bull Terrier har ikke alene et ansvar for sin egen hund, men også overfor alle andre ejere af denne enestående race - og det er et overordentligt stort ansvar! Handler ejere ubetænksomt eller uansvarligt i en situation, hvor han / hun er sammen med sin Bull Terrier, kan det få store konsekvenser for alle, der ejer en Bull Terrier i Danmark. Debatten om kamp / muskelhunde raser jævnligt og selv om det praktisk taget aldrig er en Bull Terrier, der er involveret i de triste episoder, så er vores race flere gange alligevel havnet i debatten. Mundkurvstvang, restriktioner og forbud kan ramme racen, hvis der sker bid på andre hunde, dyr eller mennesker. Det skal ejerne være garant for ikke sker. Det er derfor af største vigtighed, at alle ejere af Bull Terriers er gode ambassadører for racen, så folk, der møder dem, får et godt indtryk af ejere og hunde. Det er nødvendigt, at alle ejere gennem god adfærd, positiv branding og lobbyisme medvirker til, at befolkningen i almindelighed få et større positivt kendskab til Bull Terrieren. På sigt kan det således sikres, at den almindelige dansker får den rette opfattelse af racen, som den klovnagtige, legesyge og godmodige spilopmager, den er. Kort og godt - Bull Terriers og ejere skal opføre sig ordentligt - og folk skal vide, at de gør det! Selv den bedste race kan ødelægges af mennesker med de forkerte intentioner. Gode ejere er mennesker, der sætter sig ind i racen som helhed og gør en indsats for at præge hunden i størst muligt omfang. Prægning på mennesker store som små samt prægning på alle mulige hunderacer gennem træning og leg. På den måde fås hunde, der tilpasser sig mange miljøer og påvirkninger og som derfor kun i meget sjælden grad reagerer uhensigtsmæssigt ved usikker optræden. S t a t u s a n s v a r S i d e a f 1 8 8

14 Opførsel Bull Terrier ejere skal altid udvise god og hensynsfuld opførsel. Alle, der møder en Bull Terrier, skal stå tilbage med et godt indtryk. Hav altid din hund under fuld kontrol. Vis hensyn og forståelse for mennesker, der er bange for din hund eller ikke lige har lyst til at hilse på den. Ryd op efter din hund. Lad den ikke besørge eller tisse, hvor det er til gene for andre. Lad aldrig din hund komme i situationer, hvor du ikke er 100 % sikker på, hvordan den reagerer eller på hvad der kan ske. Hvis noget går galt, er det altid Bull Terrieren, der får skylden. Sørg for at din hund aldrig stikker af. Racekendskab Det er vigtigt, at folk aldrig forveksler Bull Terrieren med andre racer eller blandingsracer, som f.eks. pit bull blandinger. Bull Terrier ejere skal derfor have korrekt viden om deres hunderace og dens oprindelse, som de kan formidle til andre. Dialog Bull Terrier ejere skal være stolte af deres hunde, villige til at vise dem frem i offentligt forum og ofre tid på at svare på mange - af og til dumme - spørgsmål. Det skal de gøre med overskud og tålmodighed. Presse Bull Terrier ejere skal reagere på fejlagtig presseomtale eller sikre, at nogen fra BT gruppen gør det. Kontakt til journalister skal være venlig og saglig. Det kræver god forberedelse og stor viden. Konklusion Størstedelen af Danmarks Bull Terriers har gode og ansvarlige ejere. Det er nødvendigt at støtte ejere i branding af racen via viden om racen og dens oprindelse, materialer og arrangementer. S t a t u s a n s v a r S i d e a f 1 8 8

15 Status reproduktion I Danmark er der mange små hobbyopdrættere. F.eks. mennesker, der har en enkelt hund og så ønsker at få et eller få kuld hvalpe. Det positive er, at der ofte bliver brugt meget tid, både på hvalpe og på hvalpekøbere. Der benyttes ofte udavl, hvilket bidrager til en større variation inden for gen-poolen og dermed bevares egenskaber, som måske har interesse for eftertiden. Den negative side er, at der måske ikke ligger tilstrækkelig viden og planlægning til grundlag for avlsarbejdet. Der importeres desværre Bull Terrier hvalpe fra useriøse opdrættere, f.eks. hvalpefarme i Østeuropa. Dansk Hunderegister registrerer flere Bull Terriers end DKK. Noget af forskellen formodes at være import af hunde fra Østeuropa. Disse hvalpe er dårligt opfostrede. De mangler ofte helt prægning. De tages fra moderen allerede, når de er 4-5 uger og behandles dårligt fra de fødes til de havner hos en hundehandler. Ofte ender det med, at en sådan hvalp må aflives. Købere til disse hvalpe udvælges ikke med tilstrækkeligt omhu og de nye ejere får ikke den nødvendige rådgivning og støtte. Derudover får den etablerede hundeverden sjældent kontakt til ejerne, da de ikke deltager i DKK og DTK aktiviteter. Dårligt opfostrede hvalpe og ukritisk udvalgte ejere er et problem, der påvirker racens image i negativ retning. Overvejer du at avle på din hund - han som tæve - påtager du dig et ansvar for racens fremtid. Se derfor kritisk og ærligt på dens temperament, sundhed og udseende. Bull Terrieren som avlsdyr Bull Terrieren er ikke en race, der er let at avle på. Ligesom med opdragelse så er avl meget tidskrævende. Bull Terrieren er af natur temmelig klodset og det kræver meget tid og opsyn med tæven og hvalpene den første tid, hvis hvalpene skal overleve. Et godt og velfungerende moderskab er en positiv egenskab, der bør indgå i vurderingen af, om en hund bør indgå i avl. Hanhunde ejerens ansvar Ejeren af en hanhund, der benyttes i avl, påtager sig et lige så stort ansvar racens fremtid som opdrætteren. Det gælder ikke kun mentalitet, sundhed og eksteriør hos både han og tæve, men også for hvorledes hvalpene opfostres og hvilke ejere, de får. S t a t u s r e p r o d u k t i o n S i d e a f 1 8 8

16 Opdrætterens ansvar Bag opdræt skal der altid ligge en seriøs og velovervejet overbevisning om, at racen tilføjes noget godt. Opdrætteren skal være ansvarlig i sit avlsarbejde. Det gælder uanset, om det drejer sig om en opdrætter, der opdrætter regelmæssigt - eller om det er en ejer, som blot ønsker at få et enkelt kuld hvalpe på sin tæve. Ansvaret gælder ikke kun eksteriør og sundhed. Det næstbedste er ikke godt nok, når det er mentaliteten, der kikkes efter i sømmene. Kun absolut velfungerende hunde bør anvendes. Bull Terrieren er en unik hund for unikke mennesker. Derfor skal opdrætteren udvælge hvalpekøberne med stor omhu således, at hvalpene får de bedst tænkelige vilkår i deres opvækst. Der registreres et beskedent antal Bull Terriers i Danmark hvert år. Det er muligt med grundighed og tålmodighed at finde gode hjem til alle hvalpe. Der er ingen gyldig grund til at sælge til typer, som ønske en sej muskuløs hund. Mennesker der har til hensigt at bruge hunden som potensforlænger og ses i nogle sammenhænge og miljøer, som - på ingen måde - ønskes relateret til racen. Disse helt uinteressante individer er - til gavn for Bull Terrieren og desværre til skade for andre racer - efterhånden mere tiltrukket af mere iøjnefaldende racer samt blandingsracer fra Østeuropa. Bull Terrieren ikke er den letteste race at opdrage. Det er nødvendigt, at opdrætteren er ambitiøs i sin støtte til og vejledning af sine hvalpekøbere. Opdrætteren har fortsat ansvar for sine hvalpe efter de har forladt opdrætteren. Dette ansvar fortsætter hele hundens liv. Planlægning og opfostring af hvalpe Det er så godt som umuligt at tjene penge på seriøst opdræt af Bull Terriers. Den primære årsag til at opdrætte race bør ene og alene være et oprigtigt ønske om at opdrætte mentalt og fysisk sunde, racetypiske hunde. For at kunne få succes som opdrætter er det nødvendigt at tilegne sig en grundig viden om racen og skabe sig et stort netværk - nationalt som internationalt. Bull Terriers bør aldrig indgå i avl af sentimentale årsager, men udelukkende fordi de kan tilføre racen noget positivt. Kombination af hanhund og tæve skal foretages med fokus på fortrin, de har til fælles, samtidigt med at det undgås at begge hunde har de samme fejl. Ved valg af avlshan påtager opdrætteren sig også et ansvar for, at hanhunden indgår i avl. Opdrætteren har også et ansvar for, at den avlshan, der benyttes, har den nødvendige kvalitet, hvad angår mentalitet, sundhed og eksteriør samt - selvfølgelig - at den er det rette avlsmæssige valg til tæven. S t a t u s r e p r o d u k t i o n S i d e a f 1 8 8

17 Det er altid optimalt at parre uden hjælp fra mennesker, men samtidigt skal det altid foregå på forsvarlig vis for både han og tæve. Bull Terrier har generelt ikke problemer med at føde naturligt. Opdrætteren skal bruge al den nødvendige tid på hvalpene så længe, de er i opdrætteres varetægt. De må aldrig bare opbevares. De første måneder af hvalpenes levetid er afgørende for resten af deres liv. Alle de positive stimuli, de udsættes for, kommer dem til gavn som voksne. Prægning på alt hvad de senere i livet møder, gør overgangen lettere, når de skal have et nye hjem. En vigtig del af prægningen er, at hvalpene har naturlig kontakt med deres mor. Rådgivning Uden stor viden og erfaring om racen, er det nødvendigt at trække på en erfaren opdrætters råd, hjælp og vejledning - både til det praktiske og det teoretiske. Kan dette ikke lade sig gøre, er det bedre for racen og tæven at undlade at lade den indgå i avlen. Konklusion Seriøse, kompetente opdrættere og gode ansvarsfulde ejere er alfa og omega for fremtidens Bull Terriers. Flertallet af opdrætterne har fokus på at placere deres hvalpe i gode og ansvarlige hjem. S t a t u s r e p r o d u k t i o n S i d e a f 1 8 8

18 S t r a t e g i & m å l I en tid hvor den offentlige debat om kamp / muskelhunde regelmæssigt rummer emner som forbud eller restriktioner mod specifikke hunderacer, afhænger Bull Terrierens fremtid i Danmark ikke kun af avlsmæssige beslutninger, der påvirker racens tilstand inden for population, mentalitet, sundhed og eksteriør. Racens fremtid påvirkes i lige så høj grad af opdrætteres og ejeres adfærd i det daglige. Det er det, der skaber racens image. Det er ligegyldigt om Bull Terriers er de sødeste og mest velopdragne hunde, hvis omverdenen tror noget andet. Derfor er der i RAS inkluderet De langsigtede mål understøttes ved at: Opdrættere: kapitler om ejeres og opdrætteres roller og adfærd; ansvar og reproduktion. Ansvarlig for indsatser og mål - Supplerer og vedligeholder deres viden om opdræt, racen og dens internationale udvikling. RAS udvalget med racerepræsentanten som formand er ansvarlig for indsatser og mål i RAS, - Ser med kritiske på deres eventuelle avlsdyr, før de vælger at lade dem indgå i avl. men delegerer ansvar og opgaver til øvrige medlemmer af DTKs Bull Terrier gruppe. - Sikrer deres hvalpe en god og velpræget omvækst samt er kritiske i deres valg af hvalpekøbere og ambitiøse i deres vejledning og støtte til dem. Strategi RAS Det overordnede langsigtede mål for RAS er, at racen udvikler sig positivt og i henhold til racestandarden Ejere: samt at dens eksistens som lovlig ra- ce - uden race- eller gruppe-specifikke lovgivningsmæssige restriktioner - sikres. - Har den nødvendige viden og kompetence til at være ansvarlige hundeejere og give deres Bull Terriers gode hundeliv. - Understøtter racens gode image via en korrekt viden om racen, positiv dialog samt Strategi RAS Det opnås ved, at RAS er: god og forbilledlig adfærd i dagligdagen. Et fælles redskab til sikring racens fremtid. Omverden: RAS er et dokument, der benyttes Af høj kvalitet med højt ambitionsniveau. til og som grundlag for: En handlingsplan, der sikrer viden, sammenhæng og målrettede aktiviteter på alle områder - Formidling af viden til mennesker uden for Bull Terrier kredse. samt opfølgning på disse. Et redskab, der bruges aktivt både blandt opdrættere og ejere. - Formidling af viden til og samarbejde med de øvrige raceklubber, herunder især de skandinaviske. S t r a t e g i & m å l R A S S i d e a f 1 8 8

19 Indsatser & mål RAS Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Projektorganisation / udvalgsstruktur: For at sikre gennemførsel af indsatser, involvering, engagement og indflydelse fra ejere og opdrættere samt mindske arbejdsbyrden for racerepræsentanten dannes der en projektorganisation: - Styregruppe: RAS udvalget er styregruppe med racerepræsentanten som formand. RAS udvalget har til opgave at sikre koordination på tværs af projektorganisationen. - Udvalg: Der etableres det nødvendige antal udvalg til at varetage løbende og enkeltstående indsatser i henhold til RAS. - Hvert udvalgt har et medlem af RAS udvalget som formand. Udvalgsmedlemmer vælges blandt BT gruppen i DTK. Størst muligt antal af medlemmerne involveres i arbejdet. Flertallet af udvalg skal genere et overskud på deres aktiviteter, så dette kan benyttes til f.eks. opstart af nye aktiviteter, Bull Terriers i nød (rescue), støtte til forskning i sygdomme og test arrangementer. Under bilag er der lavet et eksempel på, hvordan BT gruppens projektorganisation kan opbygges (bilag 19). Opdatering af RAS: Opdatering af tal materiale til næste RAS påbegyndes i 2. halvår og afsluttes i 1. kvartal det efterfølgende år, således at eksempelvis RAS 2009 så vidt muligt indeholder for tal Racemøde: Der indkaldes til et årligt racemøde, hvor RAS er på dagsordenen. - Ændringer og tilføjelser kan diskuteres, vedtages eller sendes til videre forarbejdning hos RAS udvalget. - RAS udvalget kan ændres. - Udvalg og medlemmer i projektorganisationen kan ændres. DTK medlemskab: Det er et mål, at alle der opdrætter Bull Terriers, er medlemmer af DTK. Der arbejdes for, at en langt større del af Bull Terrier ejerne er medlemmer af DTK, ved: - Flere arrangementer for Bull Terriers. - Flere indlæg i TN. - At opdrættere og ejere opfordres til at anbefale medlemskab. - Hvervekampagne rettet mod opdrættere og ejere, der ikke er medlemmer af DTK, herunder udarbejdelse af standardbreve med information om BT gruppens aktiviteter og opfordring til medlemskab, der es / uddeles til de to målgrupper. S t r a t e g i & m å l R A S S i d e a f 1 8 8

20 Nye opdrættere: Når personer registrerer kennelmærke til opdræt af racen tilsendes de et brev, der indeholder: - Link til RAS samt en beskrivelse af, hvad RAS er. - Link til BT gruppens webside. - Opfordring til medlemskab af DTK. - Opfordring til at indgå i klub arbejdet og deltage i aktiviteter. Webside (BT webside): BT gruppen skal oprette og vedligeholde en webside under DTKs webside. Marianne Duchwaider og Preben Hyldmar er villige til at donere deres domænenavn: til dette brug. - Der vælges en webmaster til oprettelse og vedligeholdelse af websiden. - Alt gammelt materiale fjernes fra DTKs webside. - Information og materiale fra de forskellige udvalg i BT gruppens projektorganisation distribueres via websiden. - Alle artikler, der publiceres i TN i forbindelse med RAS, udgives også på websiden. - RAS lægges ud i pdf format i følgende udgaver: RAS inklusiv bilag RAS eksklusiv bilag RAS bilag RAS pistol udgave, der kun indeholder status samt strategi og mål. - Der kan eventuelt udarbejdes andre tekster / andet materiale, som medlemmer kan benytte på deres websider - men henvisning til hvorfra det stammer. - Der oprettes et link fra DTK webside til BT websiden. - Alle opdrættere og ejere opfordres til at linke til BT websiden på deres websider. Terrier Nyt: Der orienteres løbende om RAS i TN, hvor der bl.a. opfordres til: - At opdrættere benytter uredigeret tekst fra RAS på deres websider og i materiale til deres hvalpekøbere med henvisning til at materialet stammer fra RAS med angivelse af årstal og versionsnummer. - At medlemmer kommer med løbende tilbagemeldinger på RAS. Nyhedsbrev: Hvis det er muligt at håndtere en liste i DTK / på BT websiden, udgives der et nyhedsbrev med fokus på indsatser i RAS via . Samarbejde med skandinaviske klubber: - RAS fremsendes til de svenske, norske og finske Bull Terrier klubber / grupper. - Klubberne tillades at benytte materiale fra den danske RAS. - Hvor det er muligt koordineres tekster og indhold med de øvrige skandinaviske lande. Øvrige raceklubber: Hvis øvrige internationale raceklubber anmoder herom: - BTCA og BTC orienteres om, at RAS er udarbejdet, om hvad RAS indeholder og at de er brugt som referenceklubber. - Tillades de at benytte materiale fra den danske RAS. S t r a t e g i & m å l R A S S i d e a f 1 8 8

21 Strategi oprindelse Det langsigtede mål for oprindelse er, at omverdenen ikke fejlagtigt anser Bull Terrieren for en kamphund. Strategi oprindelse Det opnås ved: Alle opdrættere og ejere kender den sande historie om Bull Terrierens oprindelse og er i stand til at videreformidle den til omverdenen på en ensartet, seriøs og forståelig måde. Den rigtige historie om Bull Terriers oprindelse afliver myten om racen som datidens kamphund. Det er meget vigtigt netop i disse tider med megen debat om muskel / kamphunde - og også for opdrætteres og ejeres forståelse af racens ideal. Det gøres forståeligt, hvori forskellen ligger på bull and terrier og Bull Terrier. Indsatser & mål oprindelse Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Opdrætteres & ejeres websider: Opdrættere og ejere opfordres proaktivt til at anvende uredigeret tekst fra RAS om Bull Terrierens oprindelse på deres websider med henvisning til RAS samt år og version. Opdrætteres information til hvalpekøbere: Opdrættere opfordres til at anvende uredigeret tekst fra RAS om Bull Terrierens oprindelse i deres materiale til hvalpekøbere med henvisning til RAS samt år og version. Gardenia Donar-Span - kuldbror til Raydium Brigadier, der vandt The Regent Trophy i 1937 DTK webside & officielt materiale: Fejlagtige oplysninger om oprindelse fjernes fra: - DTKs webside. - Eventuelt andet officielt materiale, som racerepræsentanten ligger inde med. - Terrier Nyt: - Kevin Kanes artikel publiceres på BT websiden og genoptrykkes eventuelt i TN. - Mindst en gang om året kommunikeres der korrekt omkring emner relateret til Bull Terrierens oprindelse og historie. F.eks. via artikler fra udenlandske forfattere. S t r a t e g i & m å l o p r i n d e l s e S i d e a f 1 8 8

22 Strategi population Det langsigtede mål for population er, at danske opdrættere øger gen-poolen for den danske Bull Terrier population og understøtter bevarelse af den internationale gen-pool. Strategi population Det opnås ved at: Opdrættere har stor viden om deres avlsdyrs afstamning og indavlsprocent og kan fremskaffe tilsvarende om de hanner, de ønsker at anvende. Opdrættere fokuserer på at benytte forskellige hanner i Danmark og fra udlandet. Ejere af avlshanner er bevidste om deres ansvar for at sikre øgning af den danske genpool. Der sker en lille øgning af antallet af registrerede hvalpe med fokus på, at alle Bull Terriers skal have gode og ansvarlige ejere. Indsatser & mål population Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Information & formidling af viden: Det sikres, at der regelmæssigt udgives relevant information omkring avl i TN og på BT websiden. RAS: Fremtidige udgaver af RAS følger udviklingen af effektiv population og indavlsprocent. S t r a t e g i & m å l p o p u l a t i o n S i d e a f 1 8 8

23 Strategi mentalitet Det langsigtede mål for mentalitet er, at alle Bull Terriers har et excellent temperament i henhold til standarden og at racens stabile, godmodige og selvsikre temperament bibeholdes. Bull Terriers skal betragtes af omverdenen som en helt unik race, der ikke tåler sammenligning med nogen anden hunderace; en stædig, stolt, modig og stærk hund, der også er ligevægtig, tilbagelænet, selvsikker og velovervejet. En hund, som sit lidt barske ydre til trods, er en godmodig og disciplineret følgesvend. Strategi mentalitet Det opnås ved: Opdrættere selekterer seriøst, så udelukkende individer med excellente temperamenter indgår i avl og afvigende eksemplarer fravælges. Andelen af hunde med medfødt godt og velfungerende hundesprog øges. Indsatser & mål mentalitet Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: FCI standard: Der tages initiativ til at få den danske oversættelse af FCI standarden (og dermed FCI standarden) tilpasset til KC standarden omkring temperament. Mentaltest ønskeprofil: Der udarbejdes en ønskeprofil, så de opdrættere, der ønsker at benytte sig af mentaltests i deres avlsarbejde, kan gøre det. Det er hensigtsmæssigt så vidt muligt at koordinere denne med de øvrige skandinaviske lande. Ligesom der skal opmærksomhed på lignende tiltag i Storbritannien og USA. Opdrættere & ejere af avlshanner: Opfordres via RAS til at - Se med kritiske øjne på deres hunde og kun lade dem med racetypiske temperamenter indgå i avlen. Ejere: Opfordres via RAS og opdrættere til at: - Investere den nødvendige tid på prægning, opdragelse og aktivering af hvalpen, unghunden og den voksne hund. - Sikre positiv dialog med mennesker, de og deres Bull Terrier møder. - Udvise god og forbilledlig adfærd. Branding: Kendskabet til racens sande mentalitet udbredes proaktiv til offentligheden, f.eks. via: - Pressemeddelelser i forbindelse med arrangementer. - Bull Terriers deltagelse i diverse arrangementer, som ikke kun er begrænset til racen selv. F.eks. hundedag i Tivoli, Danmarks sødeste hund og andre aktiviteter, hvor det er muligt at medbringe hund, selvom det ikke er en hund relateret aktivitet. S t r a t e g i & m å l m e n t a l i t e t S i d e a f 1 8 8

24 Strategi sundhed Det langsigtede mål for sundhed er, at danske opdrættere bidrager til at fjerne eller i det mindste mindske forekomsten af sygdomme hos Bull Terriers og øge racens livskvalitet. På længere sigt arbejdes der for, at data opsamles, så forskningsdata sikres. Eventuelt i samarbejde med internationale databaser. Danmark er med til at sikre størrelsen af den internationale gen-pool inden for racen samt understøtte genetiske anlæg for farve, herunder især det brindlede. Strategi sundhed Det opnås ved: Opdrættere bruger deres viden og de test muligheder, der findes, og selekterer seriøst i deres avlsprogram. Gennem åbenhed, ærlighed og ved seriøst at bruge den viden, vi har, om de enkelte dyr, så kan vi på sigt minimere det sygdomsbillede, der ses i dag. Midlet er anbefalinger af tests, frivillig testning og åben og ærlig deling af viden. Det funderes i et miljø blandt opdrættere og ejere, hvor seriøsitet, åbenhed og ærlighed omkring sygdom og testresultater afføder respekt - og ikke angreb. En kultur hvor det anses for uacceptabelt at bagtale en kollega på grundlag af information, som denne selv har bidraget med, rygter, formodninger eller for egen vindings skyld. Indsatser & mål sundhed Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Sundhedsprogram: - RAS udarbejder løbende et sundhedsprogram, der anbefaler test og testmetode i.h.t. udviklingen i vores referencelande / klubber således, at ensartet og relevant testning sikres. - Den danske racegruppe holdes orienteret om udviklingen inden for test og sundhedsprogrammer i vores referencelande / klubber. Det gøres via opdatering af RAS. Miljø: Det er nødvendigt at skabe et miljø blandt opdrættere og ejere, hvor seriøsitet, åbenhed og ærlighed omkring sygdom og testresultater afføder respekt - og ikke angreb. Det gøres ved: - Regelmæssig at gøre opmærksom på, hvilken kultur der er nødvendig for at sikre minimering af racens sygdomsbillede. - Det gøres via TN og BT websiden. - Medlemmerne opfordres til at medvirke til at skabe den nødvendige kultur ved egen adfærd og ved at reagere på uhensigtsmæssigt adfærd. S t r a t e g i & m å l s u n d h e d S i d e a f 1 8 8

25 Test anbefalinger: Det anbefales, at opdrættere minimum benytter nedenstående tests i deres avlsarbejde: Hjerte: Hunde, der skal indgå i avl, undersøges ved hjertescanning (ekkokardiografi). Udføres af hjertespecialist. Hunden skal være mindst 1 år gammel. Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger. Nyrer: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget test af urinprøve (UPC) og blodprøve (BUN og Crea). Hunden skal være mindst 1 år gammel. Tests gentages årligt. Døvhed: Hunde, der skal indgå i avl, får foretaget en BAER test. Kan kun udføres få steder. Hunden skal være mindst 6 uger gammel. Testen skal ikke gentages. Benyttes der undtagelsesvis en enkeltsidet døv hund i avl, BAER testes alle hvalpe. Er der mistanke om enkelt eller dobbeltsidig døvhed hos en hvalp, BAER testes hele kuldet. Patella luksation: Hunde, der skal indgå i avl, testes ved mekanisk manipulation. Udføres af dyrlæge med erfaring i testen. Hunden skal være mindst 1 år gammel. Testen skal ikke gentages, hvis den er uden anmærkninger. Ved kommende opdateringer af RAS undersøges / overvejes det, om det skal anbefales, at testresultater for danske Bull Terriers registreres hos DKK. DKKs hud-program: Ved kommende opdateringer af RAS undersøges / overvejes det, om det skal anbefales, at testresultater for danske Bull Terriers registreres hos DKK Dansk Veterinært Cancerregister: Racens opdrættere og ejere opfordres til via deres dyrlæge at rapportere alle tilfælde af cancer, såvel godartet som ondartet, til registeret. Viden: Der sikres større viden om arvelighed hos danske opdrættere, f.eks. via artikler i TN, deltagelse i seminarer, materiale på BT websiden. Bevarelse af gen-poolen: Opdrættere opfordres til at sikre en bred gen-pool og bevarelse af de farvede gener, herunder især det brindlede, i deres avlsarbejde. Fælles test arrangementer: Der arrangeres fælles test-dage f.eks.: Hjertescanning BAER test Patella luksation S t r a t e g i & m å l s u n d h e d S i d e a f 1 8 8

26 Strategi eksteriør Det langsigtede mål for eksteriør er, at den generelle eksteriørmæssige kvalitet på danske Bull Terriers øges på sigt i erkendelse af, at den største fejl på en Bull Terrier er fravær af fortrin. Strategi eksteriør Det opnås ved: Danske opdrættere fokuserer på kvalitet, racetypiske egenskaber og type frem for fejl og kortsigtede udstillingsresultater. Det sker uden at gå på kompromis med mentalitet, sundhed og ansvarlighed overfor hvalpekøbere og racen som helhed. Indsatser & mål eksteriør Strategi og langsigtede mål understøttes på kort sigt af følgende indsatser: Viden: Opdrættere og ejeres tilbydes information om bedømmelse og avl af eksteriør via BT websiden, artikler i TN samt eventuelt arrangementer, som foredrag eller åben bedømmelse af special dommer. Dommere: Hvert år identificerer og anbefaler BT gruppen dommere til DTKs udstillingsudvalg. Der fokuseres på dommere, som er: - Specialdommere og er autoriserede til at dømme et tilstrækkeligt antal andre racer til at kunne varetage bedømmelserne på to udstillinger på en weekend. - Terrier / allround dommere og har et særligt kendskab til Bull Terriers, f.eks.: Har bedømt Bull Terriers på betydningsfulde udstillinger, hvor der deltog et stort antal Bull Terriers af høj kvalitet. Står på de engelske Bull Terrier klubbers dommer A-lister (klubbernes anbefalinger til certifikatudstillinger). Har besøgt nogle af de vigtigste Bull Terrier udstillinger, f.eks. The Major Trophies. Har særlig tilknytning til en Bull Terrier klub. Har vist særlig interesse for og kendskab til racen. USA Ch Rocky Tops Sundance Kid ROM Bedst i show på Westminster Kennel Club 2006 Silverwood Trophy Winner 2001 Tilmelding under anbefalede dommere: Der gøres en indsats for, at Bull Terrier ejere og opdrættere tilmelder deres hunde til bedømmelse under de dommere, som BT gruppen anbefaler. Dommere uddannelse: BT gruppen er proaktivt med til at tilføre danske dommere viden om og bedømmelse af racen. - Indkøb af AKC DVD til udlån til dommere (skal følges af en beskrivelse af forskel på den danske oversættelse af FCI standard og AKC standard). - Udarbejd materiale vedr. bedømmelse af Bull Terriers, som dommere kan hente på BT websiden (f.eks. uddrag fra RAS). Tilsende nyudnævnte dommere information om det materiale, BT gruppen kan tilbyde. S t r a t e g i & m å l e k s t e r i ø r S i d e a f 1 8 8

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Opdrætter præsentation BERGMANN S

Opdrætter præsentation BERGMANN S Hvem er vi? 1 Opdrætter præsentation BERGMANN S Vi er Rikke & Michael Bergmann, bosat på Fyn. Vi har i dag 5 hunde i vores husstand, hvoraf de 3 er Miniature Bull Terrier og 2 er Amerikansk Staffordshire

Læs mere

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27

Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Retsudvalget 2008-09 B 184 Bilag 8 Offentligt Bilag til b111, b177 & b184 2009.05.27 Dansk Terrier Klub (DTK), der er en special klub under Dansk Kennel Klub (DKK), har oprettet en arbejdsgruppe for bull

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. Før du køber hund 1 Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Raceportræt Miniature Bull Terrier

Raceportræt Miniature Bull Terrier Raceportræt Miniature Bull Terrier Essensen af livsglæde Næææh, er det en hvalp, du har dér?. Sådan et spørgsmål kan man ofte møde som ejer af en Miniature Bull Terrier. Dels på grund af størrelsen i forhold

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund.

Her finder du en række gode råd om, hvad du bør tænke på, før du køber hund. FØR DU KØBER HUND Hvis du anskaffer dig en hund, skal du leve sammen med den i de næste 8-15 år. Du bør derfor grundigt overveje, om du kan opfylde en hunds behov for aktivitet og samvær. Desuden skal

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn : Engelsk Springer Spaniel Specialklub Spaniel Klubben Udfyldt af Jessie Borregård Madsen..

Læs mere

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV

HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV HVIS HUNDEN ER AGGRESSIV Mange hunde bliver aflivet, fordi de har snappet efter eller bidt personer i familien, fremmede mennesker eller andre hunde. Nedenfor vil vi fortælle dig lidt om aggressiv adfærd,

Læs mere

Racespecifik avls strategi 2011 Staffordshire Bull Terrier

Racespecifik avls strategi 2011 Staffordshire Bull Terrier Racespecifik avls strategi 2011 Staffordshire Bull Terrier RAS udvalget: Jan-Erik Laursen, racerepræsentant Tina Laursen Marie Bruun Mads Bruun Silje Stakston Maria Nielsen Uredigeret tekst fra dette dokument

Læs mere

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB

DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB DANSK SHETLAND SHEEPDOG KLUB Indkalder hermed til Ordinær Generalforsamling Lørdag d. 11. april 2015, kl. 11.00 på Danhostel Fredericia (Fredericia Vandrerhjem), Vester Ringvej 98, 7000 Fredericia Dagsorden

Læs mere

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark?

Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Medie og internet søgninger - Valide kilder og information omkring hundebid I Danmark? Debatten omkring farlige hunde, har i mange år huseret i Danmark og igennem tiden har farlighedens racer rykket fra

Læs mere

Sammenfatning Der er et uacceptabelt problem med farlige hunde i Danmark.

Sammenfatning Der er et uacceptabelt problem med farlige hunde i Danmark. Sammenfatning Der er et uacceptabelt problem med farlige hunde i Danmark. Problemet skal løses og Dansk Terrier Klubs arbejdsgruppe for bull racer opfordrer til, at myndighederne hurtigst muligt igangsætter

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Dandie Dinmont Terrier 2009.09.30/VR

Racespecifik avls strategi for Dandie Dinmont Terrier 2009.09.30/VR 1 Racespecifik avls strategi for Dandie Dinmont Terrier 2009.09.30/VR 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Aspekter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand

Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Til stede var Referat af bestyrelsesmøde den 9. april 2007 på Hotel Nyborg Strand Birgitte Gothen Lars Højdam Kristensen

Læs mere

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014

Broholmerselskabet. Formandens beretning Generalforsamling 2014 Traditionen tro vil jeg gerne takke alle jer som har været med til at skabe og afvikle skuer, bedømmelser og PR arrangementer i året der er gået. Det kan ikke siges ofte nok: Uden alles frivillige arbejde

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Race Avls Strategi (RAS)

Race Avls Strategi (RAS) Race Avls Strategi (RAS) Race Avls Strategi: Hvad er det? Det siger selvfølgelig lidt sig selv, det er en strategi for hvad vi vil med racen og den fremtidige avl. En RAS skal indeholde nogle bud på hvordan

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH

Carsten Lawets, Niels Grønbæk, NG, Jens Jensen, JJ og Bent Hansen, BH REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 6-2014 i Langhårsklubben Fredag den 21. november 2014 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Fraværende: Referent: Just Mikkelsen, JM Ida Thyssen, IT Gitte Becher,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI

RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI SHAR PEI KLUBBEN RACESPECIFIK AVLS STRATEGI FOR RACEN SHAR PEI Juni 2011 Bestyrelsen 1 SUNDHEDSSCREENING 2009 og 2011 INDLEDNING Som en del af arbejdet med RAS i 2009 besluttede klubbens bestyrelse, at

Læs mere

Hvis hunden tigger om opmærksomhed

Hvis hunden tigger om opmærksomhed Hvis hunden tigger om opmærksomhed 1 Daglig kontakt og samvær med din hund er nødvendigt, for at hunden trives, men hvis hunden fi nder ud af, at den kan få din opmærksomhed ved at opføre sig på en bestemt

Læs mere

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07%

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07% Sundhedsundersøgelses i Pudelklubben Tekst Svar Antal 1. Hundens fødselsår: 1988-2009 Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 2. Størrelse på hunden: Ikke oplyst 2,44% Dværg 26,83% Mellem 31,71% Stor 28,05% Toy 10,98%

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby.

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 26. maj 2013 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd

UTIKA mellem dyr og mennesker Undervisning og Træning i Individuel Kommunikation og Adfærd mellem dyr og mennesker At bide er en naturlig og sund hundeadfærd At bide er mange ting og ganske misforstået! Bid: Dybe sår, knuste knogler, blod Markering: Overfladiske skrammer forårsaget af at man

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Engelsk og Fransk Bulldog

Engelsk og Fransk Bulldog Der findes to bulldogracer, Engelsk Bulldog og Fransk Bulldog. De er meget forskellige i størrelse, men ligner hinanden meget i kropsbygning og temperament. Buldogger er kloge og selvstændige hunde, men

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund

atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund dit barns hund atelier dit hund barns Andrea McHugh Sådan hjælper du dine børn med at tage sig af deres hund Fø rst udgivet i England 2007 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning

Skinny/Skinnybærer vejledning Denne vejledning er lavet i samarbejde mellem: Christina Jensen, Von Sortfods Opdræt www.von-sortfod.dk samt Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt www.von-fancy.dk. Skinny/Skinnybærer vejledning Vejledningen

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Skinny/Skinnybærer vejledning Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Hvad er en Skinny? En Skinny er et marsvin, som næsten ingen pels har og dermed mere eller mindre er hårløst. Pelsmængden kan variere

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Islandsk Fårehund. Islandsk Fårehund. Dansk Kennel Klub. Dansk Kennel Klub Islandsk Fårehund. Racehunde i Danmark

Islandsk Fårehund. Islandsk Fårehund. Dansk Kennel Klub. Dansk Kennel Klub Islandsk Fårehund. Racehunde i Danmark Islandsk Fårehund Dansk Kennel Klub Islandsk Fårehund Den Islandske Fårehund kan føres tilbage til vikingernes bosættelser på Island. Den har en udstråling af blidhed og charme i kombina tion med noget

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ.

Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. Referat fra årsmødet for Golden Retriever d. 29. januar 2006 på Fraugdegård, Fraugdegårds Allé 4, Fraugde, 5220 Odense SØ. A. Valg af dirigent: På raceledelsens vegne, foreslog Lisbeth Bech, - K.K. Jensen,

Læs mere

Tibetansk Terrier - En gave fra Landet på verdens tag!

Tibetansk Terrier - En gave fra Landet på verdens tag! Dansk Ken nel Klub Hanne Mathiasen Tibetansk Terrier - En gave fra Landet på verdens tag! Atelier 2004 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-757-3 Bogen er skrevet af Hanne Mathiasen -

Læs mere

Dansk/svensk Gårdhund

Dansk/svensk Gårdhund En Dansk/svensk Gårdhund har altid været at finde på land- ejendommene i Dan- mark og Skåne. En gårdhund vil helst være, hvor dens menne- sker er. Det er ikke en hund, der strejfer omkring. Hvis man anskaffer

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

AT FÅ HUND. Hundejerens første håndbog ATELIER ULLA BARVEFJORD. Fotos: EIVOR RASEHORN

AT FÅ HUND. Hundejerens første håndbog ATELIER ULLA BARVEFJORD. Fotos: EIVOR RASEHORN AT FÅ HUND Hundejerens første håndbog ULLA BARVEFJORD Fotos: EIVOR RASEHORN ATELIER Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ICA bokförlag, Forma Publishing Group AB, Västerås 1999, 2007 Ulla Barvefjord

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014

Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg. April 2014 Kære modtager af dette Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sjællandske prøveudvalg April 2014 Du modtager dette Nyhedsbrev fordi du på et tidspunkt har været til træning/aktivitet ved træningsgraven i Bjæverskov

Læs mere

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN

DEN FØRSTE TID MED HUNDEN DEN FØRSTE TID MED HUNDEN Tillykke med din nye hund. I denne pjece kan du læse om, hvordan du bedst muligt byder din nye hund velkommen i dit hjem. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Jeg kan sagtens følge Jørgen i hans reaktion i forhold til, hvis det har noget på sig at der holdes kurser i brugen af ulovlige træningsmetoder.

Jeg kan sagtens følge Jørgen i hans reaktion i forhold til, hvis det har noget på sig at der holdes kurser i brugen af ulovlige træningsmetoder. Emne: SV: Debatoplæg Kære Alle Jeg kan sagtens følge Jørgen i hans reaktion i forhold til, hvis det har noget på sig at der holdes kurser i brugen af ulovlige træningsmetoder. Jeg vil bede de personer

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER

RACESPECIFIKKE ANVISNINGER RACESPECIFIKKE ANVISNINGER Listen indeholder et udvalg af racer med specifikke problemer, som DKK ønsker at henlede dommernes opmærksomhed på. De problemer, der er beskrevet, er imidlertid uønskede i alle

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING Når du får din hund hjem For at give din hund den bedste start, har du naturligvis sørget for at have mindst 2 ugers ferie. Den første uge bruger hunden

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30

Sted: Erik Lillesøe, Ørbækvej 22, 5400 Bogense 18.30 Se bestyrelsens bud på et referat af generalforsamlingen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Referat bestyrelsesmøde, 1. juli.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn

Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Bestyrelsesmøde den 20.05. 2007 i Søndersø på Fyn Til stede: Kirsten Frantzen, Sarah Brandes, Vibeke Bødtger, Jan Buch Jacobsen, Mette Antonsen. Webmaster Georg Carlsen - fra kl. 13. 30 Afbud fra: Else

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier Helena Louise Olsen Vedholm ABC for brugshunde Træningsøvelser til programtræning Atelier 2006 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-758-0 2006 Tekst og billeder Helena Louise Olsen Vedholm

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat fra Hovedbestyrelsesmøde I Spaniel klubben Den 5. november 2014 kl. 18.30 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere: Bestyrelsen, Regions kontaktpersoner, repræsentant fra Udstillingsudvalget,

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Den Sibiriske kat en gammel race, en ny race, en race under udvikling Katteri DK Meldgaards Opdræt af traditionelle Sibiriske katte

Den Sibiriske kat en gammel race, en ny race, en race under udvikling Katteri DK Meldgaards Opdræt af traditionelle Sibiriske katte Den Sibiriske kat en gammel race, en ny race, en race under udvikling Katteri DK Meldgaards Opdræt af traditionelle Sibiriske katte husdyr. Måske fremgik kattene også, i en periode, som en del af den dynamiske

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Nogle hunde har brug for plads

Nogle hunde har brug for plads Nogle hunde har brug for plads Hvis du møder en hund med et gult bånd i hundesnoren eller på hunden, er dette en hund der har brug for plads. Du skal ikke gå hen til hunden eller dens ejer. De har tilkendegivet,

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive børn Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og indtryk opleves

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KEDER HUNDEN SIG? KEDER HUNDEN SIG? Kærlighed til hunde samt grundig viden om den tid, det ansvar og de udgifter, der følger med at holde hund skulle

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

persolog Personlig Mestringsrapport

persolog Personlig Mestringsrapport persolog Personlig Mestringsrapport Instruktioner til persolog Online Rapporter Personlig Mestring Oversigt over rapportelementer og bestillingsmuligheder: persolog online rapporter Personlig Mestring

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere