PETER GARDE. August Goll. - en shakespearesk kriminalist og hans tid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PETER GARDE. August Goll. - en shakespearesk kriminalist og hans tid. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 PETER GARDE August Goll - en shakespearesk kriminalist og hans tid Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 Herman Vedel: Rigsadvokat August Goll, Hos docent em. Svend Gram Jensen, Outrup Tilegnet Dansk Kriminalistforening

3 Peter Garde August Goll En shakespearesk kriminalist og hans tid Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

4 Peter Garde August Goll En shakespearesk kriminalist og hans tid 1. udgave, 1. oplag 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2012 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax:

5 Forord Efter at jeg i januar 1999 af formanden for Dansk Kriminalistforening William Rentzmann blev bedt om at skrive foreningens historie i dens første hundrede år, blev jeg hjulper afgørende på vej ved, at foreningens æresmedlem, højesteretssagfører Jon Palle Buhl, lånte mig en samlet udgave af foreningens stenografisk nedfældede årsmødereferater for tiden Ved disse levende øjebliksbilleder blev jeg mig hurtigt bevidst, at uanset Carl Torps autoritet som formand igennem de første 30 år kom de mest impulsive, ofte drastisk bramfri udtalelser fra August Goll. Jeg skrev, at netop han kunne fortjene en ordentlig levnedsskildring dækkende hele hans indsats, indbefattet hans banebrydende Shakespeareske studier. At jeg skulle skrive den selv, tænkte jeg ikke da, også fordi den juridiske biografi den gang var en forsømt genre, som vel kun Troels G. Jørgensen havde dyrket. Selv havde jeg også i mange år derefter meget andet at gøre både som kriminaldommer og med andre bøger. Men da jeg så, at Jens Ewald systematisk arbejdede sig ind i genren med sine fortjenstfulde værker om Ragnar Knoph, Frederik Vinding Kruse og Alf Ross, og at Jurist- og Økonomforbundets Forlag ikke frygtede for at udgive dem, fik jeg blod på tanden. Jeg forberedte mig ved systematisk at fremskaffe alle Golls værker, også de mange aviskronikker, ved hjælp af Svend Dahls bibliografi i mindeudgaven fra 1940, og da jeg havde afsluttet min anden samling historiske retssager og samtidig var gået på pension og havde lagt afstand til det belastende sagskompleks, der fyldte mine sidste år som dommer, vovede jeg at foreslå forlagets redaktionschef Vivi Antonsen et sådant værk, og hun greb ideen. Medens professorerne mest lever i deres værker, levede en kombineret forfatter og praktiker som Goll også i sine afgørelser, særlig gennem sit virke som rigsadvokat i den afgørende overgangsperiode mellem to straffelove. Netop for ham får treklangen i en heltdækkende biografi, liv, værker, samtid, sa vie, ses oeuvres, son temps, en særlig klang. Da jeg begyndte, opdagede jeg, at kilde- og dokumentmaterialet om Golls indsats er kolossalt, særlig for rigsadvokattiden , hvor så godt som alle journalsager er bevarede. Også for tiden som byfoged i Aarhus og civildommer i Nordre Birk er aktmaterialet stort, hvorimod hans indsats i Københavns politi , hvor han i størstedelen af perioden havde en underordnet stilling, er mere skjult. Vidnesbyrd om ham og de mennesker, han fik berøring med, findes også i de ti kommissioner, han var medlem af, i fem af disse som formand, og i de bind- 5

6 Forord stærke franske, i mindre grad tyske, akter fra de internationale kriminalistiske kongresser, han deltog i indtil kort før sin død. Goll kom i berøring med mange fremtrædende personligheder, der langtfra alle døde i deres seng. Den tyske gesandt i Danmark Herbert von Richthofen kom af dage i Ljubjankafængslet, Reichsgerichtspräsident Erwin Bumke begik selvmord på Hitlers sidste fødselsdag, og den sovjetiske hoveddelegerede ved kongressen i København 1935, hvor Goll var vært, Evgenij Pachoukanis, blev likvideret af Stalin. Men også lysere skikkelser som den rumænske idealist Vespasien Pella og Golls og Danmarks gode ven, den svenske justitsminister Schlyter, spiller en rolle i hans liv. Og så må vi ikke glemme de skiftende justitsministre, med hvem han fik berøring, Alberti, Steincke, Rytter, Zahle. Danmarks- og Verdenshistorien passerede således ikke blot forbi Golls vinduer, men fik også genklang i hans arbejde. Jeg valgte at gennemgå samtlige journalsager fra rigsadvokattiden og fremdrog 3-4 % af dem, både de største og en række af de tidstypiske, også kuriøse, herunder de tiltalefrafald, som spillede så stor en rolle i den daglige praksis. For Aarhustiden udtog jeg straffedommene i to perioder på tilsammen halvtredje år og de borgerlige domme for et enkelt år, og for Nordre Birk alle domme fra en tremånedersperiode. Fængselshjælpen, Aarhus Søndre Værgeraad, Aarhus Theater, Retsplejeudvalget, Jernbaneerstatningskommissionen og særlig Dansk Kriminalistforening er heller ikke glemt. Af Golls skrifter har jeg givet udførlige referater. Det meste er vanskeligt tilgængeligt, og jeg tror ikke, at mange af mine læsere vil have tålmodighed til at botanisere i de gamle mikrofilm af bl.a. Nationaltidende og Berlingske Aftenavis i 1920 erne og 1930 erne. Jeg har konsekvent anvendt samtidens retskrivning i alle citater, korte som lange. Særlig Golls kraftfulde sprog kræver det stærke skriftbillede med substantivernes store begyndelsesbogstaver. Måske lever Goll i dag mest i sine Shakespearestudier, særlig bogen Forbrydertyper hos Shakespeare fra Hele ti af Shakespeares værker gav han en grundig behandling, hvortil kommer foredrag og artikler. Efterhånden som jeg kom ind i Shakespearelitteraturen, mest de talløse studier om retsproblemerne i Købmanden i Venedig, blev det mig klart, at Goll ikke skrev i et vakuum, men var led i en kæde, og at det lønnede sig at læse og drøfte nogle af de forfattere, som Goll selv har læst og eventuelt debatteret med, eller som har arbejdet videre med disse spørgsmål, herunder danske forfattere som Brandes og Heiberg. Bogens tredje hovedafsnit Shakespeare er derfor svulmet op. Jeg håber dog, at den juridiske læser ikke vil gå på harefod hen over dette afsnit. Der henstår kun den kærkomne pligt at takke for god hjælp undervejs. Forlaget har opmuntret mig på alle stadier og inddækket alle udgifter, særlig til mine jydske rejser, herunder til Landsarkivet i Viborg, og produktionsche- 6

7 Forord ferne Per Kjæmpe og Christian Søltoft har udvist stor hjælpsomhed, særlig ved fremskaffelse af illustrationer. Golls datterdatter Kirsten (Kitte) Jessen, dattersøn Ole Goll og grandnevø Ole Rafn har bistået med åbenhjertige familieminder, fotografier og særlig en fortræffelig slægtsbog. Rigsadvokat, senere ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har som den første læst det færdige manuskript. Docent emeritus Svend Gram Jensen, i hvis hjem jeg også har haft lejlighed til at se Herman Vedels store portræt af Goll, har læst og kommenteret brudstykker, især om Goll og dødsstraffen og om de upåvirkelige. Lilo Skaarup, Det Kongelige Teaters arkiv, har hjulpet med anmeldelser og især scenefotografier til Shakespeareforestillingerne. Alice Bryrup Heje har henledt min opmærksomhed på Macbeth på Gladsaxe Teater. Advokat Birgitte Schack har stillet gamle årgange af Ugeskrift for Retsvæsen til rådighed for mig. Peter Fransen har givet mig adgang til sit arbejde om ungdomsfængslet på Søbysøgaard for mig på manuskriptstadiet. Arkiverne, særlig Rigsarkivet, men også arkivar Karl Peder Pedersen, Landsarkivet for Sjælland, Aarhus lokalhistoriske arkiv og Landsarkivet for Nørrejylland har udvist stor venlighed. Hillerød folkebibliotek har med hjælp fra Statsbiblioteket i Aarhus fremskaffet bøger bogstavelig talt fra hele verden og kopier af et stort antal af Golls artikler. De væsentlige konferenceakter fra Berlin 1935 blev udlånt fra Lausanne, og den vigtigste artikel om Macbeth (Helen Gardner) kom fra Washington & Lee University i Virginia, U.S.A.! Min hustru Kristine, som har nok at fylde sin tid med i sin retsteologiske forskning, har måttet tåle at leve med Goll i de sidste to år og har udvist engleagtig tålmodighed. Goll var medstifter af og i 37 år bestyrelsesmedlem, senest formand i kriminalistforeningen, hvor han også havde sin sidste offentlige fremtræden inden sin død. Selv har jeg været medlem af foreningen i 40 år, jeg har mødt en stor del af mine juridiske venner der og i de andre nordiske kriminalistforeninger, og gennem den er jeg kommet ind på dette arbejde. I taknemlighed og venskab tilegner jeg derfor Dansk Kriminalistforening denne bog. Peter Garde 7

8

9 Indholdsfortegnelse Første del. Den unge Goll Slægten Barndomshjemmet Haderslev Læreres Skole Strafferet på Frue Plads Ministerskifte og professorrokade Bryllup, slægterne Kaper og Branner Anden del. I Københavns politis tjeneste Karriere Den unge debattør Intermezzo i Skjern Dansk Kriminalistforenings grundlæggelse og første år Albertis pryglelov Forfatteren Forbrydelse og Straf Børnene Dødsstraffen og de danske storforbrydere Familie og privatliv Rigets flag og udnævnelse til Aarhus Tredje del. Goll og Shakespeare Forbrydertyper hos Shakespeare; Kohler og Brandes Brutus og Cassius og mordet i senatet Macbeth og Lady Macbeth, la coppia delinquente Richard den Tredje og prinserne i Tower Den impotente eksperimentator Jago og Moren af Venedig

10 Indholdsfortegnelse Bacon eller Shakespeare? En foreløbig efterskrift »Men de saa dog Gud« Shylock og Portia Drengepigen og melankolikeren i Ardennerskoven Prinsessen, lureren i kisten, de bortførte prinser og krigen mod Rom Vismanden og vildmanden Patriciere, plebejere og en højforræder Fjerde del. Byfoged i Aarhus Politimesteren Aarhus Søndre Værgeraad Personale og samarbejdspartnere Dommeren Den internationale Kriminalistforenings kongres i København Verdenskrigen og Slaget på Store Torv Teater, levende billeder og cirkus Forfatteren Goll og retsreformen; politikommissionen Familie og privatliv, afsked med Aarhus Femte del. Civildommer i Københavns Amts Nordre Birk Dommeren Straffelovskommissionen af 1917 og udkastet af Modtagelsen af straffelovsudkastet og lovforslagene Sterilisation (kastration) af forbrydere Sterilisation, kastration og racehygiejne indtil loven af Debattør, forfatter og teateranmelder Familie og privatliv; udnævnelse til rigsadvokat Sjette del. De første år som rigsadvokat Et statsligt enhedspoliti? Retsplejeudvalget

11 Indholdsfortegnelse Lex Berning Stort og småt i rigsadvokaturen (Steincke minister) Inkvisitionsdommeren og børskommissæren Nogle sønderjydske sager Bondeføreren og røverkaptajnen Justitias tjenere i stormvejr Stort og småt i rigsadvokaturen (Rytter minister) »Islands Falk«og de norske Grønlandsfiskere Fængselshjælpen, jubilæum og formandsskifte Jernbaneerstatningskommissionen Stort og småt i rigsadvokaturen (Rytter minister, fortsat) Debattør og forfatter Familie og privatliv, sangerinden Torps død Syvende del. De midterste år som rigsadvokat Stort og småt i rigsadvokaturen (Zahle minister) Olajdag i Thorshavn Prag 1930, en international straffelovskodifikation? Formand for Dansk Kriminalistforening; Kohlrausch og grev Gleispach Forfatteren Ungdomsfængslets etablering på Søbysøgaard Psykopaterne på Herstedvester Omordning og forøgelse af Københavns politi Mensen contra politimestrene Peter Kürten, vampyren fra Düsseldorf Maria Stuart og kassettebrevene Stort og småt i rigsadvokatnren (Zahle minister, fortsat) Straffelovens gennemførelse Ottende del. De sidste år som rigsadvokat Hagekorsflaget, den nidkære gesandt og Horst Wessel-sangen Stort og småt i rigsadvokaturen (Zahle minister, fortsat) De upåvirkelige Debatten om de arvesyge og lovene af 1934 og

12 Indholdsfortegnelse Forfatteren; Goll og det Tredje Rige Stavisky og Prince Stort og småt i rigsadvokaturen (Zahle minister, sluttet) Fannerupsagen En skandalesag Berlin 1935, et lavpunkt i det internationale kriminalistiske samarbejde. 592 København 1935, forsøg på en terrorismekonvention Kriminalistforeningen og det nordiske samarbejde Svangerskabskommissionen og den sociale indikation Rebellen Leunbach Stort og småt i rigsadvokaturen (Steincke på ny minister) Familie og privatliv; apoteose Den sidste kamp Sygdom, død og eftermæle Efterskrift I: De efterladte Efterskrift II: Forsøg på en afsluttende vurdering Kilder og litteratur Bibliografi over August Golls forfatterskab Utrykte kilder Litteratur, bortset fra tredje del Litteratur, tredje del, Shakespeare Personregister

13

14

15 FØRSTE DEL Den unge Goll Første del. Den unge Goll Slægten Midtvejs på kirkefløjen på min bys stolthed, Frederiksborg Slot, hæver klokketårnet sig. I dette, der kun er tilgængeligt, når der åbnes direkte adgang til riddersalen i andet stokværk, hænger våbenskjoldene for de storkorsriddere, der ikke længere er plads til i selve kirkerummet, hvorfra der altid må fjernes et af de ældste skjolde, hver gang der skal skabes plads til et nyt. Lidt nedenfor indgangen til riddersalen hænger våbenskjoldet for storkorsridder nr regnet fra Christian den Femtes oprettelse af ordenen, denne beretnings hovedperson, rigsadvokat August (udtalt med tryk på anden stavelse ifølge familien) Goll eller Bernt August Goll, hans fulde navn ingen bergenser efter Holberg har gjort større karriere i Danmark. Over skjoldet ses den nye ridders selvvalgte motto Libertas in legibus, Frihed i (eller under) lovene. Skjoldet er firdelt med søfarerens anker rødt på sølvfarvet grund og en hånd med retfærdighedens sværd på rød grund i hver to felter. I midten ses en hættemåge, der letter fra en fjeldtop. Mågen går igen på den lukkede ridderhjelm over skjoldet. Ifølge Golls hustrus erindringer 1 troede han, at slægten stammede fra Holland eller muligt England, og mågen på fjeldtoppen symboliserede da slægtens seneste flytning fra Norge til Danmark (seagull, engelsk for måge). Våbenskjoldet er udformet i samarbejde med museumsdirektør Otto Andrup, Frederiksborgmuseet, der for 10 kr., pengene var mere værd i 1936, fremskaffede en tegning med mågen,»ankeret som Tegn paa Familiens Udspring og Uniformsarmen med Rettens Sværd som Tegn paa Deres Indsats.«2 Andrup tilføjede, at der heraldisk kunne indvendes småting mod tegningen, hvad det så end kan være. 1. Vera Goll 1943 pag. 44. Med sine begrænsninger er dette værk en uundværlig kilde for Golls personlige liv. Hvor ingen kilde er angivet for Golls ikke-embedsmæssige liv, er kilden Vera Goll. 2. Brev af 2. december Frederiksborgmuseets arkiv. 15

16 Første del Den forbilledlige slægtsbog 3 nævner ingen hollænder eller englænder, men en døbt jøde Abraham Goll, født nær Zürich i 1734, optaget blandt herrnhuterne og begravet i Christiansfeld af andre mulige jødiske indslag i slægten ses alene fornavnet Israel i Kalmar omkring 1750 og en professor Jaroslav Goll i Prag omkring Den første sikre ane er August Golls tiptipoldefader Augustus Goll, 1695(1697)-1755, født på Øland, død i Kalmar, hvor han virkede som»hantlangare«ved artillerietaten. Kan hans fader eller farfader være fulgt med den svenske hær fra en af de mange krige i det tyske? Hans søn, Augusts tipoldefader, Mathias Goll, blev født i Kalmar og døde 1775 under et midlertidigt ophold i Stockholm. Han virkede som købmand og skipper. Hans beskedne dødsbo viser aktiver for 63 speciedaler og gæld for 157 speciedaler, så der blev hverken beregnet»gifterett«til hustruen eller arv til de seks overlevende børn (af otte). Hans næstældste søn Andreas (Anders) Madsen Goll, Augusts oldefader, var en vild krabat, der er meget vanskelig at få arkivmæssigt styr på. Født ca i Kalmar finder vi ham som voksen i både Christianssand og Bergen, begge steder indrulleret blandt matroserne og nok deserteret fra den ene tjeneste. Han avancerede til styrmand, men blev slettet af rullen, da han i 1796 blev arresteret for tyveri af»vognhamp«. Slægtsforskere risikerer artige overraskelser. Han afsonede kun tre måneder i Bergenshus fæstning, så forseelsen har næppe været stor. Efter løsladelsen forsvandt han. Ved folketællingen 1801 var han bortrejst, og 1804 havde han været borte i 7 år. Hans forladte hustru Karen Nielsdatter blev i Bergen og ikke blot ernærede sig hæderligt ved opfostring af børn for fattigvæsenet, men bragte sine to sønner i vej, en hverdagens heltinde. Den ældste søn Niels Christian Andersen Goll, nu er vi nået til Augusts farfader, er født , der er næsten hundrede år mellem bedstefader og sønnesøn: Han boede i Bergen, var udlært som bødker, men tog borgerskab som høker. Efter et langt og barnløst ægteskab giftede han sig i 1827 på ny med den kun halvt så gamle Berthe Margrethe Matzau ( ), af gammel mestervæverslægt, der kan føres tilbage til 1640, et slægtled længere end slægten Goll, oprindelig fra Hamborg, Bergen er en kosmopolitisk by. Hun var enke efter en søkaptajn, der druknede på rejse fra Bilbao, og søster til en overretsprokurator, senere sorenskriver i Øvre Telemarken, familiens første jurist. I det nye ægteskab var der en søn og en datter. Niels Goll døde allerede 1831 i dette slægtled var der et beskedent overskud i skiftet, fordelt med to tredjedele til sønnen, broderlod, og en tredjedel til datteren og enken giftede sig tredje gang med skolelærer, klokker ved Korskirken Andreas Quisling, det hed han 3. Lise Lock 1997, hovedkilden til dette kapitel. Forfatteren er datterdatter af August Golls ældre broder. 16

17 Den unge Goll virkelig. Da han døde i 1846 og gjorde hende velstående, hun arvede en gård uden for Bergen, sagde en til hende, at hun da sagtens kunne nå at slide endnu en mand op, men så blev hun vred. Hun sparede sig ikke, men drev en ludfiskhandel. Hun var livsglad og gæstfri, der var altid plads til en til, men der må have været en skrækkelig hørm i hendes lille hus. Åbnede nogen for et vindue, sagde hun straks, at hun ikke fyrede for kragerne. Sønnen, Bernt Jacobsen Goll, født 1829 og opkaldt efter moderens første mand, gik til søs, ikke mærkeligt i en by som Bergen var han allerede kaptajn og førte for firmaet Krüger en last torsk fra Finmarken til Bodø, hvor han gik i land for at tørre fisken til klipfisk på et fladbjerg overladt ham af storkøbmanden Melchior Koch. Medens tørringen gik sin langsomme gang, var den unge kaptajns kurmageri i købmandens hus anderledes effektivt, han blev forlovet og i 1857 gift med købmandens yngste datter Johanna Augusta Lorentze Koch og tog hende med til Bergen. Familien Koch kan føres hele syv generationer tilbage fra August Goll, to mere end slægten Goll. Stamfaderen i Norge Peder Jacobsen Koch der ikke var kok født 1630, kom fra Fyn til Sulen (i dag skrevet Sula), en lille ø nær den større ø Hitteren eller Hitra ud for Trondhjemsfjorden. De næste generationer i rækkefølge Jens Pedersen Koch ( ), Peder Jensen Koch ( ) og Melchior Pedersen Koch ( ) blev på Sulen, men femte generation Jens Melchiorsen Koch ( ) blev holdt til bogen og blev præst i Kjøllefjord på Nordkinnhalvøen øst for Nordkap, senere tillige provst for Østfinmarkens provsti, fjernere kunne det ikke blive forflyttedes han dog til Rørstad lidt nordøst for det sted, hvor købstaden Bodø senere opstod. Hans svigerfader, den lærde præst Hans Hagerup Krogh, tidligere rektor i Bergen, hvis store bibliotek han arvede, havde været hovedperson i en skrækkelig skandale. Han blev nemlig af sin hustru Abigaels broder, der også var præst, anmeldt for at have overtrådt den nylige forordning af 28. oktober om afskaffelse af tredjehelligdagene gennemført af Struensee, men oprindelig foreslået af Overskattedirektionen for at formindske lediggangen idet han fortsat prædikede disse dage (mon for at oppebære offer?). Straffen for denne, som det synes, beskedne overtrædelse var hård. Krogh afsattes fra sit gode kald i Sand i Ryfylke nær Stavanger, og angiveren udnævntes i hans sted. Klemt mellem mand og broder rejste Abigael ifølge familieoverleveringen til kongen i København i norsk tradition var en klage til kongen selv et ikke sjældent anvendt middel, som ofte faldt heldigt ud. Skiftende danske konger havde meget svært ved at sige nej til norske ansøgere. Krogh blev da også genansat, om end i det ringere kald i Ibestad i Lofoten. Han druknede i Edvard Holm pag. 104 f. 17

18 Første del Jens Koch og hans hustru Maren fik fire sønner og to døtre. Af sønnerne druknede den ene som ung, havet var den evige risiko i det gamle Norge, en blev sorenskriver, den anden jurist vi møder i disse slægter, og den yngste blev præst. Den mest fængslende løbebane fik den fjerde, Melchior Koch ( ), senere August Golls morfader. Efter praktisk kontoruddannelse blev han i 1818 fuldmægtig hos finlænderen Carl Johan Gerss i Bodø, og da englænderen Blackhall købte Gerss ejendom i Bodø, tog han Koch med til London, hvor Koch bl.a. lærte så godt engelsk, at han under de senere forhør i Bodøsagen kom på tale som tolk, men dog af sorenskriveren blev afvist som inhabil, måske et held for ham, så han ikke indblandedes i dette penible anliggende. Bodøsagen 5 er den store skandale i det nye Norge efter Særlig fra England pågik groft smugleri i Nordnorge, her med Gerss og hans engelske medskyldige Everth som hovedmænd. Da øvrigheden i vinteren havde beslaglagt en mængde smuglergods og fængslet Everth, rømmede denne, lokkede vagtmandskabet om bord på et af sine skibe og indespærrede dem, brød ind i statens pakhuse og bemægtigede sig de beslaglagte varer, satte sejl og kastede et stykke fra land fangerne ned i en elendig båd, som med nød og næppe bjergede sig i land. Jeg overlader til den juridiske læser at sætte paragrafnumre på Everths forbrydelser. Der forberedtes en sag mod Everth og Gerss, da en engelsk advokat Denovan, der som gift med en dansk komtesse von Platen- Hallermund beherskede dansk, overbeviste gesandten i Stockholm lord Strangford om, at englænderne var den forurettede part, hvilket han bestyrkede ved, at han i Christiania besnakkede (bestak?) en norsk embedsmand til at låne ham sagens akter, som han derpå forfalskede til brug for de engelske forhandlere. Da den engelske udenrigsminister lord Castlereagh stod over for en kraftig opposition, som nok ville vide at bebrejde ham lunkenhed ved forsvar af engelske undersåtters interesser, greb også han ind, og Norge truedes med voldsomme repressalier. Den svensk-norske udenrigsminister grev Engeström som alle udenrigsministre i unionstiden en svensk mand gennemførte, at sagen løstes ved forlig, hvorunder Denovan repræsenterede smuglerne. Det endte med, at tiltale mod smuglerne frafaldtes, som fik samtlige varer tilbage og fribrev for toldafgifter for de næste fire år, og Denovan fik et honorar på De samlede norske tab androg speciedaler, ca. ottendedelen af dette års statsbudget. Om det er sandt, som hævdet af Sejersted, at den svenske regerings angivelige svigten skyldtes Bernadottekongen Carl Johans interesse netop da i venskab med England, er usikkert Coldevin bedømmer Engeström mildt, da denne energisk forsvarede de norske krav og alene bøjede sig for englændernes magtsprog men med rette eller urette bidrog sagen til at vække norsk misnøje med det påtvungne fællesskab i udenrigssager; der går en lige linie fra 1818 til Måske kan man også føre Knut Hamsuns frenetiske anglofobi i 1940 tilbage til sagen. Hamsun, født i 1859, var jo selv fra Nordnorge Jeg følger Hammer og især Coldevin (norske). Se også Sejersted (norsk) pag. 52 f. og Clason (svensk) pag. 385 f., der frifinder det svenske diplomati og placerer skylden hos den engelske regering og en bestukket norsk embedsmand. 6. Ferguson pag. 21 f. 18

19 Heldigvis for Melchior Kochs 7 senere stilling i Bodø var han fraværende, da forbrydelserne blev begået, så han kunne skabe en stor fremtid for sig selv i byen, hvor man ikke så skævt til ham fik han efter eksamen købmandsborgerskab i byen som den tredje i byens historie den første var Gerss! Samme år købte han for Den unge Goll Golls morforældre Melchior Koch og Johanna Brønlund Koch, født Sverdrup. Mormoderen var en kær gæst i August Golls barndomshjem (Coldevin: Bodø bys historie). speciedaler Blackhalls ejendom, bestående af et stort beboelseshus, kostald, hestestald, lade, bryghus, lager ved stranden, hvor han lod bygge kaj samt den store bronzemadklokke, der kaldte tjenestefolkene til måltid og 1824 giftede han sig med Johanna Brønlund Sverdrup ( ), datter af købmand i Bodø Christen Lorentzen Sverdrup ( ) og Bolette Cathrine Dreyer ( ), præstedatter fik han livsvarig bevilling til salg af brændevin, hvilket først i 1845 blev afskaffet.»livsvarigt«omfattede også enken, først 1885 opgav Johanna Koch bevillingen. Han sendte hvert år fiskefartøjer til Lofoten og eksporterede fisk til Sydeuropa, men handlede desuden med korn og andre varer, selvfølgelig også brændevin. Han nød i høj grad lokal tillid. Da kommunalt selvstyre indførtes i Norge i 1839, var han blandt de tre mænd, der udgjorde det første formandskab, og han blev viceordfører, i 1851 endog ordfører. Han blev byens branddirektør uden at have noget brandvæsen at styre, han fik sæde i den nye havnekommission, og i 1857 blev han en af de første revisorer i bystyret. Den eneste mislyd er, at han og to andre af byens fremmeste mænd i 1858 fik en mulkt på en speciedaler hver for udeblivelse fra bystyrets møde, man mærker skadefryden. Da Bernt Goll i 1857 giftede sig med hans datter, var han en af byens rigeste mænd ved den første skatteligning i 1854 var han næstrigest blandt de erhvervsdrivende men få år før sin død ramtes han af den samme katastrofe som Antonio i Købmanden i Venedig, nemlig at to af hans 7. Om ham og sønnen Jens Cornelius Koch se i det hele Coldevin. 19

20 Første del skibe forliste med hele deres last. Nok var søassurance mulig, men forsikring skulle tegnes for hvert skib, assuranceselskaberne lå i Bergen, og den søværts postgang var langsom, så fristelsen for at sejle ud, inden assurancen var tegnet, var nærliggende, hvilket fik ødelæggende konsekvenser. I 1815 havde den sene ankomst af assurancebestillinger været et af Bergens argumenter imod, at der overhovedet anlagdes by i Bodø. 8 Ud over et barn, der døde som spæd, fik Melchior Koch to døtre, herunder Johanna, og fire sønner. Den anden datter var krøbling, efter at en barnepige havde tabt hende i kulspanden. To sønner blev købmænd i Bodø, mest fremtrædende Jens Cornelius Koch ( ), der som sin fader fik en stor position i byen, siden 1860 som dansk vicekonsul og senere ridder af Dannebrog, medlem (også ordførende) af bystyret samt grundlægger af banker og andre institutioner. Som venstremand siges han at være den første i Bodø, der hejste det»rene«flag, d.v.s. norsk flag uden unionsmærke. En tredje søn forsvandt i Frankrig; den yngste Rikard Alexander Koch oplevede som sømand Krimkrigen og det store indiske sepoyoprør, gravede guld, desværre forgæves, i Australien og Californien og sejlede som kaptajn i det samme danske firma som sin svoger, inden han som en anden Niels Klim vendte tilbage til fødebyen og blev fyrpasser i Bodø, hvor han døde i Som August Golls farmoder overlevede også hans mormoder Johanna Koch sin mand i mange år. Hun var højt elsket af sin familie og af bønderne på egnen. Mindst tre gange aflagde hun familien Goll hun synes at have haft det samme lyse humør som sin svigersøn månedlange besøg i København, en noget strabadserende rejse, Nordlandsbanen blev jo først ført igennem til Bodø i Hendes barnebarn Peter Koch fortæller veloplagt om hendes årlige geburtsdagskalas 28. marts: Fra kl. 11 formiddag fik man chokolade og kager, efterfulgt af vin og petits fours. Ca. ti af de nærmeste blev til middagen kl. 2, ikke mange retter, men solide og velsmagende. Efter kaffen en kort og tiltrængt pause og derefter thé, kager og syltetøj, indtil man sluttede med at spise»aftens«, kulminerende med rømmegrød (»rømme«, norsk for sur fløde). Der skulle solid appetit til for at undgå at stikke til maden, når rømmegrøden kom på bordet. Bernt Jacobsen Goll sejlede nogle år med fisk fra Bergen til København og Østersøen og tilbage med korn til Norge, for ordre af det danske firma Frantz Th. Adolphs Enke, hvor også hans svoger Rikard en årrække var kaptajn, og hvis indehaver Johan Adolph efter Treårskrigen havde grundlagt en betydelig eksport til Norge af landbrugsprodukter og grovvarer. Da Johan Adolph i 1865 grundlagde en rute mellem Stettin, København og vestnorske havne helt op til 8. Coldevin pag

21 Den unge Goll Trondhjem, forlangte han Bernt Goll som øverste skibsfører for denne rute, og i 1867 flyttede Goll med hustru og fire børn, et femte blev født efter flytningen, til København, hvor de bosatte sig på Brogade nr. 1 på Christianshavn trak»gamle Adolph«sig tilbage, og året efter overdrog hans to sønner ruten til DFDS, Det Forenede Dampskibsselskab. Bernt Goll var da kaptajn på S/S AXELHUUS, det største af de tre med ruten overtagne skibe, et todækkers kombineret passager- og fragtskib med plads til 90 passagerer, 9 de 54 dækspladser har sikkert gjort god nytte på strækningen mellem de norske havne, og fortsatte indtil 27. november 1894, hvor han bragtes i land som syg. 10 Han døde 27. oktober 1895, hans enke overlevede ham til 12. juli Et par breve i slægtsbogen afslører på én gang pligtfølelse og godt lune. 15. december 1888 beklager han, at han på grund af afsejling ikke kunne overvære sin ældste søns ordination og sandsynligvis også må forsømme julen i hjemmet og farmoderens 91-års fødselsdag hendes sidste, som det viste sig og den 16. januar 1889 beklager hans hustru, at der ikke blev spillet»halvtolv«i juledagene, da papa jo i reglen var den, der fik det i stand, men Nytårsdag kom han hjem,»og saa kom der lidt Liv i Huset«. Alle Bernt Golls og hans hustrus fem børn forblev i Danmark. Ældst var Melchior Koch Goll ( ) opkaldt efter morfaderen blev han student fra Haderslev Læreres Skole, samme skole som senere broderen, og 1887 blev han cand.theol. Han havde et mere tungt sind end sin broder, når han blev bedt ud, sukkede han:»hvad har jeg dog gjort de Mennesker?«1891 blev han sognepræst i Øls-Hørby-Døstrup nær Hobro og forblev der til sin pensionering i Der var 7 km fra Øls præstegård til Hørby kirke og derfra yderligere 7 km til Døstrup, og i hvert fald om sommeren gik han til fods til annekskirkerne med præstekjolen i en voksdugspose over sin stok, så små var forholdene. Da de første gang var bedt til bryllup i sognet, blev hans sky hustru Marentine rædselsslagen over, at suppeterrin og steg anbragtes foran hende, da det efter egnens skik var præstefruens opgave at øse op og skære for. Han, der var ultrakonservativ, var desuagtet særdeles vellidt blandt sognets venstrebønder. Ærgerrighed lå ham fjernt, han afslog et tilbud om at blive provst og foretrak studerekammerets ro. Næstældst var Bertha Margrethe Goll, gift Lassen ( ). Hun var energisk og initiativrig, hvilket særlig viste sig ved, at hun, da hendes mand blev træt af at være prokurist, fandt på at købe broderiforretningen Oehlen- 9. De to andre, lidt mindre, var S/S BERGENHUUS og S/S CHRISTIANSSUND. Thorsøe pag. 205 f. 10. Oplysninger fra Peter Simonsen, der har undersøgt DFDS s fortrolige protokoller over skibsofficerer. 21

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar

Erhvervsmægleres opgaver og ansvar HANS HENRIK EDLUND RASMUS MEHL Erhvervsmægleres opgaver og ansvar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Erhvervsmægleres opgaver og ansvar Håndbog for erhvervsmæglere Hans Henrik Edlund og Rasmus Mehl Erhvervsmægleres

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave

Aftaleloven. med kommentarer. 5. reviderede udgave Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave This page intentionally left blank Lennart Lynge Andersen Aftaleloven med kommentarer 5. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008 Aftaleloven

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen

Ombudsmandsloven. Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Ombudsmandsloven Med kommentarer af Jon Andersen Kaj Larsen Karsten Loiborg Lisbeth Adserballe Morten Engberg & Jens Olsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lisbeth Adserballe, Jon Andersen, Morten Engberg,

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Kristine Garde RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER

Kristine Garde RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER Kristine Garde RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER Kristine Garde RETSTEOLOGI UDVALGTE EMNER Nyt Juridisk Forlag 2011 Kristine Garde Retsteologi Udvalgte emner 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

Politi- og domstolsreformen

Politi- og domstolsreformen Politi- og domstolsreformen This page intentionally left blank Jens Røn Politi- og domstolsreformen Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2007 Politi- og domstolsreformen 1. udgave, 1. oplag 2007 by Jurist-

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag

REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE. Nyt Juridisk Forlag REDAKTION: NELL RASMUSSEN MENNESKE RETTIGHEDER I SOCIALT ARBEJDE Nyt Juridisk Forlag Menneskerettigheder i socialt arbejde Nell Rasmussen Menneskerettigheder i socialt arbejde Nyt Juridisk Forlag 2013

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Håndtering af konflikter i IT-projekter

Håndtering af konflikter i IT-projekter Samtidig er IT-projekter ofte komplekse, under tidspres og med deltagere som kun har begrænset overskud, så der er risiko for konflikter, som i værste fald kan betyde at projektet mislykkes. Bogen er skrevet,

Læs mere

FOR JURIDISK RÅDGIVNING

FOR JURIDISK RÅDGIVNING M A R I E J U L L S Ø R EN S EN GOD SKIK FOR JURIDISK RÅDGIVNING En retlig standard JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG God skik for juridisk rådgivning en retlig standard Marie Jull Sørensen God skik for

Læs mere

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK

KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN STUDIER I DANSK POLITIK STUDIER I DANSK POLITIK RUNE STUBAGER KASPER MØLLER HANSEN JØRGEN GOUL ANDERSEN KRISEVALG ØKONOMIEN OG FOLKETINGSVALGET 2011 JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Krisevalg Økonomien og folketingsvalget 2011

Læs mere

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE

RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE PETER BLUME RETSSYSTEMET OG JURIDISK METODE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Retssystemet og juridisk metode Peter Blume Retssystemet og juridisk metode Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Peter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Anders Henriksen. Krigens. og international væbnet terrorbekæmpelse. Folkeret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og international væbnet terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Anders Henriksen Krigens Folkeret og væbnet international terrorbekæmpelse Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager

småsager C hri s t ian DaHl ager J u ri s t- o g ø ko n o m fo rb u n d e t s fo rl ag Christian DaHlager Behandling af småsager grad selv kan behandle deres tvister ved domstolene. Det seneste skud på stammen er reglerne om behandling af småsager. Småsager beskriver de nye regler om retssager i småsagsprocessen og redegør for,

Læs mere

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE

Politiloven. Med kommentarer af Ib Henricson. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2. UDGAVE Politiloven 2. UDGAVE Med kommentarer af Ib Henricson Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ib Henricson Politiloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Politiloven med kommentarer 2.

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER. Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech KOMMUNERNES OPGAVER Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Karsten Revsbech Kommunernes opgaver Kommunalfuldmagten mv. 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

E-Handelsloven. med kommentarer

E-Handelsloven. med kommentarer E-Handelsloven med kommentarer This page intentionally left blank Jakob Plesner Mathiasen, Niels Bo Jørgensen & Johan Schlüter E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2003 E-Handelsloven

Læs mere

Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen. Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste straf?

Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen. Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste straf? Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen Varetægtsfængsling Danmarks hårdeste straf? Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Peter Scharff Smith og Janne Jakobsen Varetægtsfængsling Danmarks hårdeste straf?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Tinglysningsafgiftsloven

Tinglysningsafgiftsloven Tinglysningsafgiftsloven 1 This page intentionally left blank Lilian Hindborg og Kirsten Nørgaard Indhold Tinglysningsafgiftsloven med kommentarer Afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Klimaændringer i juridisk perspektiv

Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Klimaændringer i juridisk perspektiv J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Klimaændringer i juridisk perspektiv Marlene

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl

BØRN. i familie- og socialretten. nell rasmussen jane røhl BØRN i familie- og socialretten nell rasmussen jane røhl Børn i familie- og socialretten Nell Rasmussen og Jane Røhl Børn i familie- og socialretten Nyt Juridisk Forlag 2014 Nell Rasmussen og Jane Røhl

Læs mere

Palmesøndag 20. marts 2016

Palmesøndag 20. marts 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Kristus kommer Salmer: 176, 57; 68, 59 Evangelium: Joh. 12,1-16 "Det forstod hans disciple ikke straks", hørte vi. De kunne først forstå det senere. Først efter påske og pinse,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Undergrundsloven. Med kommentarer af Bo Sandroos. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven Med kommentarer af Bo Sandroos Jurist- og Økonomforbundets Forlag Undergrundsloven med kommentarer Bo Sandroos Undergrundsloven med kommentarer Lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september

Læs mere

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGA ARD FAMILIE RET 2. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FAMILIE RET INGRID LUND-ANDERSEN IRENE NØRGAARD FAMILIE RET 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2012

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Hosekræmmeren LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Kig på maleriet på bogens forside. 1. Hvornår tror du maleriet er fra? 2. Hvorfor?

Hosekræmmeren LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Kig på maleriet på bogens forside. 1. Hvornår tror du maleriet er fra? 2. Hvorfor? OPGAVER TIL Hosekræmmeren NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Kig på maleriet på bogens forside. 1. Hvornår tror du maleriet er fra? 2. Hvorfor? 3. Hvad tror du, den unge kvinde kigger efter?

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

FINANS SELSKABSRET. Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen & Peer Schaumburg-Müller FINANS SELSKABSRET Samspillet mellem SELSKABSRET og KAPITALMARKEdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lennart Lynge Andersen og Peer Schaumburg-Müller

Læs mere

OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG INGER DÜBECK DE ELENDIGE Retshistoriske studier over samfundets marginaliserede JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG De elendige Retshistoriske studier over samfundets marginaliserede RET OG KULTUR BIBLIOTEK

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag

John Klausen REVALIDERING. nyt juridisk forlag John Klausen REVALIDERING nyt juridisk forlag Revalidering John Klausen Revalidering Nyt Juridisk Forlag 2011 John Klausen Revalidering 1. udgave, 1. oplag 2011 by Nyt Juridisk Forlag Alle rettigheder

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken

Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland og Danmark This page intentionally left blank Thomas Bredgaard & Flemming Larsen Udliciteringen af beskæftigelsespolitikken Australien, Holland

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til sidste s.e.helligtrekonger 2015.docx 25-01-2015 side 1 25-01-2015 side 1 Prædiken til sidste s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Matt. 17,1-9 Hvem skal vi tro på? Moses, Muhammed eller Jesus? I 1968 holdt Kirkernes Verdensråd konference i Uppsala i Sverige,

Læs mere

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked

Retlige rammer for et indre detailbetalingsmarked I denne bog redegøres der for disse nye initiativer fra såvel et europæisk som et dansk perspektiv med det formål at give læseren et indblik i omfanget af de bestræbelser, som etableringen af et indre

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

vagn greve Den danske fiskalstrafferets historie Jurist- og Økonomforbundets Forlag

vagn greve Den danske fiskalstrafferets historie Jurist- og Økonomforbundets Forlag vagn greve Den danske fiskalstrafferets historie 1732-1932 Jurist- og Økonomforbundets Forlag Statens Penge Statens Straf Vagn Greve Statens Penge Statens Straf Træk af Den danske fiskalstrafferets historie

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere