FORSKNING OG KONGRESPRÆSENTATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKNING OG KONGRESPRÆSENTATIONER"

Transkript

1 Årsberetning forelagt af formand Sune Schackenfeldt og vedtaget på Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 8. maj 2012 De seneste to år har for CF-Foreningen som det øvrige samfund været præget af vanskelige økonomiske tider med reducerede indtægtsmuligheder. Dette har været særdeles mærkbart i CFF, - både hvad angår indtægter fra kontingent og bidrag - og i særdeleshed i forhold til tidligere tiders mere massive støtte fra bl.a. medicinalbranchen til forskningsformål - og har krævet tid at omlægge. CF-Foreningen måtte således ophæve de hidtil gældende guidelines for dækning af udgiften ved forskeres deltagelse i udenlanske CF-konferencer, når de havde fået accepteret et videnskabeligt arbejde til præsentation på disse konferencer. I stedet fordeler man nu de aktuelt indkomme midler i forhold til accepterede arbejder. Endvidere kan CFF ikke længere yde økonomisk støtte i form af forskningsstipendier, men må henvise forskerne til at søge relevate fonds, der har midler til disse formål, og som CFF ikke har mulighed for at søge. Derudover har der været nedskæring i CFF s personaleudgifter. CF-sekretariatet har således i 2011 været uden kontorassistent i perioden januar til november. Samtidig blev der igangsat tiltag for at opnå mere regelmæssig indgang af kontingent og bidrag fra vore medlemmer - ved at forberede og omlægge dette til betalingsservice - begyndende med kontingentopkrævningen i 2012, og som flere havde efterspurgt. Efter inspiration indenfor CFF s netværk er der også hos CFF nu introduceret mulighed for fastgiver-bidrag - ved at indgå aftaler med de enkelte medlemmer og bidragydere om månedlige indbetalinger af bidrag via betalingsservice. Dette blev vore medlemmer og bidragydere orienteret om samtidig med i brevet med indkaldelse til Generalforsamling I 2011 udbyggede vi desuden bestræbelserne på at få erhvervssponsorer til to af CFF s vigtige foreningsaktiviteter, nemlig OPLYSNING OG INFORMATION og PATIENTAKTIVITETER. Til dette beder vi om vore medlemmers hjælp. Alle, som i deres kreds eller netværk har kendskab til erhvervsvirksomheder, bedes overveje, om disse kunne være potentielle erhvervssponsorer, - for CFF har ikke økonomsk mulighed for som de store organisationer - at have professionelle fundraisere phonere - til at ringe landet rundt til erhvervsvirksomheder. I 2011-regnskabet kan nogle af de nye forhold i positiv retning nu aflæses. Selv om årets resultat er beskedent, så er det dog et overskud på kr.

2 FORSKNING OG KONGRESPRÆSENTATIONER CF-Foreningen har som nævnt i adskillige år søgt at bidrage til, at der er mulighed for løbende tæt kontakt og samarbejdsmulighed mellem forskere fra Danmark og den øvrige verden. CFF anser dette for en vigtig forudsætning for, at der hele tiden kan udvikles forbedringer i behandlingen af cystisk fibrose og findes nye veje til gavn for patienterne med denne alvorlige livstruende sygdom. Dette sker især i forbindelse med to årlige CF-konferencer, nemlig European CF Conference (ECFC) og North American CF Conference (NACFC). I 2011 fandt disse sted i henh. Hamburg og Anaheim. Til Hamburg-konferencen i juni modtog CFF ansøgning fra 13 forskere, som havde fået deres videnskabelige arbejder antaget til præsentation på konferencen. Fra CF-Center Aarhus var det: Mikala Wang Camilla Andersen Anne Mørch Olesen Vibsen Bregnballe og fra CF-Centret i København: Claus Moser Mette Kolpen Niels Høiby Helle Krogh Johansen Christina Schjellerup Dalbøge Hengzhuang Wang Oana Ciofu Karin Meinike Jørgensen Kasper Aanæs Derefter fik i 2011 Claus Moser og Peter Østrup Jensen fra Rigshospitalet antaget deres arbejder til præsentation på USA-konferencen i november måned. CF-Foreningen støttede disse forskeres kongrespræsentationer med i alt kr., som var de midler, CFF havde kendskab til på tidspunktet for konferencernes afholdelse. Ved hjælp af forskningsmidler, som derefter blev modtaget i årets sidste måneder, kan CFF desuden støtte deltagere i den europæiske 2012-konference i Dublin i juni med et tilsvarende beløb. Vi er taknemlige for den økonomiske støtte til formålet, som vi i 2011 modtog fra: Nicon Industries A/S Roche A/S Lene Maribo Schou Loppemarkedet i Vesløs fra familien Beck Landvad fra Margit Hansen og fra Ulla Jensen. Vi modtog også bidrag til dette formål fra medlemmer på Færøerne - i forbindelse med tre bisættelser nemlig: Ole Nicolajsens bisættelse Ebba i Geilini s bisættelse - og Kristin Davidsen s bisættelse. 2

3 Endvidere var København i 2011 ramme om konferencen Eurobiofilms, og vi sender tak til Leo Pharma A/S for støtte på kr. til dette. Og vi takker Gilead Sciences for støtte på kr. til projektet: CF og andre lungesygdomme. FORENINGSAKTIVITETER - og herunder emnet: Oplysning og information Vi har søgt og fået Websponsorater: - CF-websiden er et vigtigt led i oplysning om sygdommen og som kommunikationsmiddel til vore medlemmer. Tak til sponsorerne Roche A/S, og Novartis Healthcare A/S, som i 2011 hjalp os med driften af med henh kr. og kr. Hvad Oplysningssponsorater angår har vi fået en række sponsorater og vi siger tak for støtte til Oplysning og Information i form af sponsorater fra: Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Specific Pharma a/s Demuth Graphic Mikkelsen & Co Roche A/S Bøgh & Helstrup I/S Telka A/S Ejendomsselskabet N.J. Tandrup A/S Patientaktiviteter - CF-Skilejr - og vi modtog tilskud fra løbet på Kongenshus Hede, arrangeret af Pernille Rasmussen. Løbet blev kaldt Luft i Lungerne og det resulterede i kr. til CFF. Også Odd Fellow Palæet i København hørte om det store ønske om en CF-Skilejr - og de skænhede kr. til formålet, som kom fra deres årlige Jule-Loppemarked i Odd Fellow Palæet i København. Heinrich and Laurine Jessens Fond hørte også vores bøn om hjælp og sendte kr. til CF-skilejren. Derved kunne vi invitere unge CF ere til en uges skilejr i Alpe d Huez i slutningen af februar 2012 en meget stor succes og vi håber inderligt, det også vil lykkes at få midler til en lejr i Vi vover forsigtig optimisme på nuværende tidspunkt. Det er vigtigt at understrege, at en CF-SkiLEJR ikke er en SkiFERIE for der bliver virkelig trænet flittigt med masser af fysisk aktivitet på løjperne til gavn for de unge CF eres helbred. 3

4 Vi sender en varm tak til vores trofaste stab af frivillige ledere, som bruger en uge af deres ferie på vores unge CF ere og giver dem uforglemmelig oplevelse og ikke mindst træning i selv at administrere dele af behandlingen af CF. Målgruppen på lejren var unge CF ere født i årene Tak til lejrchefen Klavs Andreassen, som har været med i lejraktiviteter i årevis og forestår både forberedelser og afvikling af selve lejren og til hans stab: Anne Johnsen Nya Calmer og Joachim Kaarsberg Børgesen. Til adspredelse for - Indlagte CF-børn på Rigshospitalet og på Aarhus Universitetshospital Skejby søgte vi og fik støtte fra Giro 413, som i flere år har støttet dette arbejde. Børn der som CF erne indlægges til f.eks. antibiotikakure på hospital er ikke nødvendigvis sengeliggende og og har derfor andre behov for adspredelse end sengeliggende patienter. Personalet på centrene gør deres yderste for at imødekomme disse behov, og hertil er hjælpen fra GIRO 413 meget velkommen. - CF-Familiekursus - for familier med CF-børn i alderen 0-18 år og deres raske søskende - har været en patientaktivitet i CF-Foreningen siden 1982, hvor det første kursus fandt sted på Pindstrup Centret på Djursland. På grund af øget pladsbehov til det dengang stigende deltagerantal - og til de mange kursusaktiviteter for børn i forskellige aldersgrupper og for de voksne - blev kurset derefter i 1995 flyttet til Hotel Faaborg Fjord, der har lokalemuligheder, der opfylder vore behov. Familierne søger deres hjemkommune om dækning af kursusgebyret, og CF-Foreningen søger desuden støtte fra Socialministeriets Handicappulje om dækning af gebyret for de familier, der måtte opleve afslag på deres ansøgning i kommunen. Familiekurserne har imidlertid i de seneste år været genstand for stærkt stigende sagsbehandlingstid hos de kommunale myndigheder, som har gjort det yderst vanskeligt at planlægge de økonomiske forhold. Desuden forekommer det helt uacceptabelt, at familier med et barn med samme sygdom - i et lille land som Danmark- skal udsættes for så forskelligartede afslag på støtte, som det har været tilfældet i de seneste år og ikke mindst i forbindelse med 2011-kurset. Kursusforløbene vidner om stort behov hos familierne både hos forældre og børn for at være sammen med andre i samme situation - og for modtage opdateret undervisning om sygdommen. Dette har været muligt for CF-familierne - takket være, at personalet på CF-Centrene trofast og med stor ildhu stiller sig frivilligt til rådighed for medvirken i kursusundervisningen. Kursusprogrammet er omfattende og nøje tilpasset deltagernes aktuelle behov, men baseret på seneste års oplevelser er vi stærkt bekymrede for fremtiden og vil i den nærmeste tid forelægge seneste kursusforløb for relevante embedspersoner og landspolitikere. - Socialrådgiver assistance I en årrække har dette været i tilbud til familierne muliggjort ved hjælp af donationer til formålet fra ikke mindst Det Obelske Familiefond. Tilbuddet til famliierne omfatter mulighed for rådgivning og vejledning i form af nogle timers ugentlig telefontid og/el. kontakt, varetaget af socialrådgiver Gitte Madsen. I 2011 har der været stigende behov for assistance af socialrådgiveren til såvel børnefamilier og ikke mindst voksne CF-patienter, hvilket i lighed med familiekursets forhold også afspejler kommunernes reducerede økonomiske midler, 4

5 - CF-Julemarked i København Det første julemarked i CF-Foreningens historie blev afholdt i 1982 på initiativ af CF-mor Leila Møller og fandt sted i en udendørs bod på Nicolai Plads. Siden 1983 har Helligåndshuset på Strøget i København været ramme om arrangementet, og det 30. julemarked blev afholdt i 2011 og finder altid sted fredag-lørdag før første søndag i advent. Tak til de mange både CF-familier og deres pårørende og venner - som fremstiller, skaffer og sender gaver til salg i boderne og hjemmebag til cafeen. Og tak for Tina Petersens tilskud på kr. til indkøb af fiskedamsgevinster. Og tak til gruppen, som med hjemmelavede lækkerier i årets nye Delikatessebod bidrog til en dejlig omsætning og dermed til årets samlede overskud på kr. til CF-arbejdet. TAK til alle de trofaste frivillige, som reserverer de 3 dage i kalenderen til koncentreret arbejdsindsats ved afviklingen af selve julemarkedet. Der er et stort arbejde forbundet med forberedelse og opbygning af julemarkedet - og ved de to åbningsdage, som altid er fredag og lørdag før første søndag i advent. En varm tak til alle hjælpere inde i Helligåndshuset i boderne og bag kulisserne, i køkkenet, ved opbygning, vareafhentning, nedpakning og til de trofaste julemænd, som med godt humør trodser vejrets luner og flittigt bruger stemmerne i mange timer på at vække opmærksomhed på Strøget. Derved sørger de for en strøm af kunder til julemarkedet. Julemændene er derved i høj grad med til at opfylde også en anden dimension af CF-arbejdet nemlig at udbrede kendskabet til cystisk fibrose blandt de mange, der færdes på Strøget. - Roskilde Festival I en årrække har det været tradition, at en frivillig gruppe deltog som vagtmandskab i Roskilde Festival, hvorved festivalens honorar for deres arbejde tilfaldt CF-arbejdet. I 2011 blev arrangementet tilrettelagt af Michala Høg Daimar, og årets indsats indbragte et tilskud til CF-arbejdet på kr. Endnu kender vi ikke mulighederne for 2012, men opfordrer vore medlemmer til jævnligt at klikke ind på websiden hvor vi vil orientere om dette. 5

6 Desuden modtog CFF i årets løb kr. - i bidrag til CF-Foreningens arbejde. - fra foreningens patientfamilier og fra øvrige medlemmer og bidragydere Beløbet er indgået i årets løb og ifm. Landsindsamlingen - og vi henviser til specifikationen i bidraglisten i årets regnskab. I beløbet indgår også følgende gaver: - Medarbejderne ved KOMPASS DANMARK A/S, - som via en medarbejder er meget opmærksom på CF, besluttede, at årets juleindsamling skulle tilfalde CFF og sendte kr. Dette beløb blev øget med kr. fra firma KOMPASS. - T. & A. Vinding Kruses Fond sendte kr. - og Lærerstandens Brandforsikring bidrog med kr. - Fra Vesløs Loppemarked modtog vi - udover tidl. nævnte kr. til forskning også kr. til CFF s arbejde. - Et imponerende resultat af en enkelt CF-families indsats, suppleret med hjælp fra venner og pårørende, herunder bedsteforældre. Ved hjælp af indsamlede effekter fra såvel privatpersoner som forretninger i lokalområdet skabte Conny og Esben Bak et stort loppemarked i den nordvestjyske landsby Vesløs og supplerede omsætningen med café med hjemmebag, æbleskiver og pølser. Desuden organiserede familien omfattende lokal presseomtale i Thisted Dagblad, hvorved også kendskabet til 11-årige Jeppe s CF-sygdom blev udbredt. Derved var hele omegnen grundigt orienteret om arrangementet og besøgte flittigt loppemarkedet. Tak for alle disse tiltag, som resulterede i en stor hjælp til CF-arbejdet. - Beate Wallentin voksen CF-patient - har åbenhjertigt beskrevet sit liv i bogen: Grib Livet. Overskuddet fra salg af bogen tilfalder CF-Foreningen. I 2011 indgik der kr. til CFF. Tak til Beate, som derved dels bidrager økonomisk til CF-arbejdet, dels har ydet en betydningsfuld hjælp med at udbrede kendskabet til CF. Læs mere på hvor der er et link til Beate s bog: Grib Livet*. 6

7 CF-Foreningens Samarbejdspartnere: CFF er medlem af og samarbejder med: DH Danske Handicaporganisationer - vores partner indenfor bl.a. sociale og organisatoriske emner, - p.t. ikke mindst ifm. aktuel debat om fleksjob. - CFF indgår aktuelt i en gruppe, som via websiden er aktiv om emnet Fleksjob. ISOBRO - kyndig i emner som fundraising og netværk - og kvalificeret og respekteret rådgiver vedr. indsamlingslovgivning, Sjældne Diagnoser via vort medlemskab og samarbejde med Sjældne Diagnoser er CFF også repræsenteret i Danske Patienter. Transplantationsgruppen arbejder for oplysning om Organtransplantation / organdonation til befolkningen, - er p.t. meget aktiv i bestræbelserne på at få indført formodet samtykke ved organdonation, som man naturligvis har mulighed for at fravælge, hvis man ikke ønsker at donere organer. CFE CF Europe sammenslutning af europæiske CF-organisationer CFW CF Wordwide den tilsvarende verdensomspændende organisation. 7

8 Kort om fremtiden Den aktuelle debat omkring os er præget af vanskelige økonomiske tider, der som nævnt tidligere i denne årsberetnng også er oplevet hos CFF. Vore medlemmer er i de foregående uger blevet bekendt med nye tiltag i form af at omlægge kontingentopkrævning til betalingsservice og er også bekendt med den nye mulighed for Fastgiver-bidrag. Vi håber, dette kan føre til mere stabil indgang af midler til CFF. Desuden opfordrer vi alle til at undersøge i deres netværk, om der er personer el. grupper, som kan hjælpe CFF med aktiviteter, der kan medføre øget indtjening. CF-Foreningen har ikke en størrrelse, så vi kan matche store organisationers mulighed for at skabe arrangementer i i million-klassen, men også mindre tiltag landet over vil have stor betydning for CFF. Det er bl.a. årets Loppemarked i Vesløs et glimrende eksempel på. Som noget nyt forbereder CFF at iværksætte afholdelse af mindre kontaktmøder landet over for pårørende til CF-patienter, f.eks. bedsteforældre. Formålet er, at de får mulighed for at møde andre i samme situation og udveksle erfaringer i samvær af nogle timers varighed. CF-Sekretariatets forestående flytning til Sjælland Planen er fortsat, at flytning fra Viborg til hovedstadsområdet sker i det tidlige forår i 2013 forventet primo marts. Men det har været nødvendigt at revidere planerne, da CFF af økonomiske grunde har måttet opgive at flytte ind i Danske Handicaporganisationers nye domicil, DH- Handicaphuset, i Tåstrup. I stedet har CFF fået mulighed for at flytte ind i lokaler i umiddelbar nærhed af Danmarks Lungeforening, som CF har kendt og samarbejdet med i adskillige år om forskellige fælles arbejdsområder. CFF er på vej til 45 år - CF-Foreningen blev stiftet den 22. august Meget er opnået og meget er sket siden da. Tak til alle, der har hjulpet med at nå det punkt, hvor vi er nu, - hvor CF-patienters levealder er så meget højere, end det var tilfældet den augustdag i I CF-familierne har der været glæder, og der har været sorger. Alle må fortsat stå sammen - på vej mod endnu bedre behandling - og endnu bedre livsbetingelser for CF-patienterne. 8

Årsberetning 2012. - fremlagt af formand Sune Schackenfeldt på Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 24.

Årsberetning 2012. - fremlagt af formand Sune Schackenfeldt på Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 24. Årsberetning 2012 - fremlagt af formand Sune Schackenfeldt på Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 24. april 2013 De seneste år har for CF-Foreningen som det øvrige samfund været

Læs mere

Takket være frivilligt arbejde blev det muligt at organisere et CF-vagthold ved Roskilde Festival, som indbragte 10.850 kr. til CFF.

Takket være frivilligt arbejde blev det muligt at organisere et CF-vagthold ved Roskilde Festival, som indbragte 10.850 kr. til CFF. Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 27. april 2009. Formand Bjarne Hansen indledte Generalforsamlingen med følgende mindeord: Desværre døde for ikke så længe siden Lone Kristensen,

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Årsberetning 2010 aflagt af formand Sune Schackenfeldt ved Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 26.

Årsberetning 2010 aflagt af formand Sune Schackenfeldt ved Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 26. Årsberetning 2010 aflagt af formand Sune Schackenfeldt ved Ordinær Generalforsamling i Cystisk Fibrose Foreningen den 26. april 2011 2011 blev atter et meget aktivt år for Cystisk Fibrose Foreningen, men

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

En kickstartet forening, med nye aktiviteter for foreningens medlemmer og en plan for en lysere fremtid.

En kickstartet forening, med nye aktiviteter for foreningens medlemmer og en plan for en lysere fremtid. Å rsberetning 2013 En kickstartet forening, med nye aktiviteter for foreningens medlemmer og en plan for en lysere fremtid. I mødet med medlemmerne og ud fra medlemsundersøgelsen, som blev gennemført i

Læs mere

Du er ikke alene. Nyhedsbrev 07-13

Du er ikke alene. Nyhedsbrev 07-13 Bestyrelsen: Formand Kåre Pedersen Kasserer Thomas Pedersen Næstformand Dorthe Lykke Æresbestyrelsesmedlem Niels Kielsen Bestyrelsesmedlem Henrik Nielsen Bestyrelsesmedlem Nick Bidstrup Suppleant Charlotte

Læs mere

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2013 (udrejse lørdag 23. februar hjemrejse lørdag 2. marts)

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2013 (udrejse lørdag 23. februar hjemrejse lørdag 2. marts) Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2013 (udrejse lørdag 23. februar hjemrejse lørdag 2. marts) for CF-ere, som er født i årene 1995-2001 - som IKKE har kronisk pseudomonas-infektion

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Invitation til CF-familiekursus 5.-7. november 2010 på Hotel Faaborg Fjord 15. september 2010

Invitation til CF-familiekursus 5.-7. november 2010 på Hotel Faaborg Fjord 15. september 2010 Kære CF-patienter og -familier Invitation til CF-familiekursus 5.-7. november 2010 på Hotel Faaborg Fjord 15. september 2010 Vi inviterer hermed til årets familiekursus for forældre til CF-børn under 18

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Ad a Dirigent: Palle Referent: Dorthe Stemmeudvalgspersoner: senere, hvis behov Ad b Formandens beretning: godkendt (bilag 1) Ad

Læs mere

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Marts Dienesmindes Venner Fur Landevej Skive Tlf Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Fur Landevej 41, 7800 Skive Søndag den 15. marts 2009 kl. 14.00 Dagsorden: Marts 2009 Valg af dirigent.

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015

Lokal politik for samarbejde med pårørende. Værkstederne ved Rude Skov 2015 Lokal politik for samarbejde med pårørende Værkstederne ved Rude Skov 2015 Indledning Lokal politik for samarbejde med pårørende Denne politik er en lokal politik for samarbejde med pårørende i Værkstederne

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Invitation til CF-familiekursus 11.-13. november 2011 på Hotel Faaborg Fjord 26. september 2011

Invitation til CF-familiekursus 11.-13. november 2011 på Hotel Faaborg Fjord 26. september 2011 Invitation til CF-familiekursus 11.-13. november 2011 på Hotel Faaborg Fjord 26. september 2011 Kære CF-patienter og -familier Vi inviterer hermed til årets familiekursus for forældre til CF-børn under

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Kassererens beretning for 2006

Kassererens beretning for 2006 Kassererens beretning for 2006 2006 har været et lidt mere beskedent år end forventet, om end vi ender med en kassebeholdning på hele 18.000 kr.. Vi har været tilbageholdne med at søge fonde, da det har

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2016

Nyhedsbrev Juni 2016 Nyhedsbrev Juni 2016, Formand Sommerferien er begyndt for skolerne. Det betyder også, at ferietiden begynder for rigtig mange mennesker - og det betyder, at de frivillige i Bedre Psykiatri Aarhus vil holde

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

Du gør en forskel. Støt lungesagen.

Du gør en forskel. Støt lungesagen. Du gør en forskel Støt lungesagen www.lunge.dk Bliv støttemedlem eller send dit bidrag Lungesygdomme er i kraftig vækst og det at være ramt af en lungesygdom er ødelæggende for livskvaliteten. I Danmark

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg

Åbent referat for 17, stk.4 Lokalhistorisk Udvalg Åbent referat for 17, stk.4 Mødedato 20.02.2013 Tid 16:00 Sted Rådmandshaven 20, mødelokale 5 Medlemmer Ole Pilegaard Hansen Jørgen Andersen Svend C. Dahl Søren Drost Broegaard Lindy Nymark Christensen

Læs mere

Endometriose Foreningen Beretning 2016

Endometriose Foreningen Beretning 2016 1 Endometriose Foreningen Beretning 2016 En pessimist ser forhindringer, mens en optimist ser muligheder i enhver forhindring, de måtte støde på. Så når vi i Endometriose Foreningens bestyrelse skal se

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014

SDU Erhverv. Kurser og konferencer. Marts 2014 1 SDU Erhverv Kurser og konferencer Marts 2014 2 Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitets Efteruddannelse tilbyder kurser og konferencer opdateret med den nyeste forskningsbaserede viden.

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper

Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper Lokalhåndbog En vejledning til lokalforeninger og netværksgrupper www.lunge.dk 0 Kom godt i gang som frivillig i en lokalforening I Danmarks Lungeforening udgør frivilligt arbejde det bærende fundament

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016.

Vores første opgave var at finde, istandsætte, renovere og bemande, skaffe tøj og udstyr til en butik med indvielse sidst i oktober 2016. Bestyrelsens beretning 2016 På initiativ af Fonden Mødrehjælpen blev vi etableret ved en stiftende generalforsamling d. 8. juni 2016, det vil sige for kun ni måneder siden. En bestyrelse på syv medlemmer

Læs mere

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer:

Årsberetning 2012. Netværk og arrangementer: Årsberetning 2012 Netværk og arrangementer: Vi har nu 12 netværk fordelt over vores kreds, så det netop afsluttede Netværksprojekt som vi fik midler fra Socialministeriet til at lave, har båret frugt.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Der var inden tilsynsbesøget fremsendt dagsorden til mødet hvor følgende punkter blev gennemgået:

Der var inden tilsynsbesøget fremsendt dagsorden til mødet hvor følgende punkter blev gennemgået: Børn og Undervisning Bakkelyfonden Næsørevej 17 7960 Karby Tilsynsrapport/referat fra anmeldt tilsyn den 26. juni 2012 Dato: 11-09-2012 Sagsnr.: 773-2012-830 Navn: Mai-Britt Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 27. maj 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 27. maj 2013, holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Side 2 af 14 ------------------ Mødet slut kl. 16.55 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Brita Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker

Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker Vedtægter - Lodsejersammenslutningen Hammer Bakker VEDTÆGTER for LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER 1 Navn Sammenslutningens navn er LODSEJERSAMMENSLUTNINGEN HAMMER BAKKER. 2 Hjemsted Lodsejersammenslutningens

Læs mere

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2010

Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2010 Invitation til CF-SKILEJR i Alpe d Huez, Frankrig i uge 9 2010 for CF-ere, som er født i årene 1992-1998, - uden kronisk pseudomonas-infektion og uden Burkholderia cepacia og Achromobacter-infektion Fortæl

Læs mere

Skive Bydelspulje Retningslinjer

Skive Bydelspulje Retningslinjer 2015 www.skive.dk Skive Bydelspulje Retningslinjer [ 2 ] Skive Bydelspulje Retningslinjer Udgiver: Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tlf.: 9915 5500 Mail: tek@skivekommune.dk

Læs mere

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 p½ LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE CVR.nr. 48 61 20 16 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev efterår 2015 Penge til flyverkursus Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening,

Læs mere

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab Bestyrelsesmøde d. 10/10 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Tina, Ditte, Pehr, Henrik, Jens, Pernille (Kristen dukkede ikke op) Kaffe og andet godt: Ditte Referent:

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter

Projektskema Lokaludvalgets egne projekter Projektskema Lokaludvalgets egne projekter FØR PROJEKTET STARTES: Titel: Dato: Sted: Ansvarspersoner i lokaludvalget: 2700Kulturdag 2018 Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11-18 Brønshøj Torv Kulturudvalget.

Læs mere

Dagsorden og referat. Ungdoms - udvalgsmøde. d. 13. August Farum Tennisklub. Kl Alle er velkommen

Dagsorden og referat. Ungdoms - udvalgsmøde. d. 13. August Farum Tennisklub. Kl Alle er velkommen Dagsorden og referat Ungdoms - udvalgsmøde d. 13. August 2014 Farum Tennisklub Kl. 18-21 Alle er velkommen Dagsorden. 1. Tøj sponsor 2. Turneringer, Individuelle, UM, SM, Holdturneringer, Seb, økonomi

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2010

Årsberetning og regnskab 2010 Årsberetning og regnskab 2010 info 2 2011 Indhold 4 Årsberetning 2010 10 Årsregnskab 2010 16 Bidragsliste 2010 Kalender 11.-13 november 2011 CF-Familiekursus afholdes i weekenden på Hotel Faaborg Fjord.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 Der er mange ting, der gør det enormt svært at gå i gymnasiet, når man mister en forælder. Det var rigtig svært for mig at se mine karakterer dale, netop fordi jeg var

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Nyhedsbrev Foreningen for ATAKSI / HSP

Nyhedsbrev Foreningen for ATAKSI / HSP Nyhedsbrev 05-10 Kontingent: Kontingent for 2010 er 175,00 kr. Kontingent for 2011 er 175,00 kr. Man kan fra 2010 tilmelde sig betalingsservice (BS) Betalingsservice. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1

Projekt Unfair. Børn Unge & Sorg. Susanne Svane 1 Børn Unge & Sorg Susanne Svane 1 BØRN, UNGE & SORG Program Præsentation Børn, Unge & Sorg Projekt Unfair De frivillige fortæller deres historie Evaluering og implementering af Unfair Diskussion MÅLGRUPPEN

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent.

Anne Mette blev valgt som ordstyrer og Sanne blev valgt som referent. Referat af ungdomsudvalgsmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 17 20:00 Høreforeningen, Handicaporganisationernes hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup (Lige ved Høje Tåstrup station, http://handicaporganisationerneshus.dk/)

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Frivillighåndbog Fundraising

Frivillighåndbog Fundraising Frivillighåndbog Fundraising Indhold Fundraising... 3 Lokale fonde... 3 18 i Lov om social service... 3 Ideer til fundraising og synliggørelse... 3 Aktivitetsdage i værksteder... 3 Strikke- og syklubber...

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged.

DAGSORDEN/REFERAT NR. 10. Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. DAGSORDEN/REFERAT NR. 10 Bestyrelsesmøde: Mandag d. 6. september 2010 kl. 1900 hos Steen Foged. Deltagere: Lars Toft, John Jensen, Rico Busk, Jacob Haaber, Morten Lauritzen, Morten Hou Christensen og Steen

Læs mere