Ingen vej uden om brugerperspek1vet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ingen vej uden om brugerperspek1vet"

Transkript

1 Ingen vej uden om brugerperspek1vet Indlæg på netværksmøde - Delta Point of Care & Medico Innova1on 26. maj 2014 Lone Tjustrup Olufsen, s1ker & senior konsulent Sound Communica1ons Pa1ent Centered (e)healthcare

2 Sound Communica1ons - Pa1entcentreret (e)healthcare Agenda: Ingen vej uden om brugerperspek1vet 1) Min baggrund 2) What about the pa4ents? - 13 års arbejde med healthcare kommunika1on og marke1ng: - frustra1oner, overraskelser, læring, evidens 3) Fagblindhed hindrer udvikling og innova4on - Krav om ændret perspek1v på pa1enten for at nå EU/DK visioner - Mul1disciplinær 1lgang åbner for nye muligheder 4) Model 4l at sikre pa4entperspek4vet i udviklingen af Point of Care løsninger - Pa1ent Mapping Model egenudviklet 360 graders analysemodel - Case 1: Rigshospitalet analyse af og 1lfredsheden med kommunika1onen i iden1ficerede point of contacts i typiske pa1en^orløb - Case 2: Grünenthal Headquarters: Eksekvering af koncernens vision being the most pa1ent centric company herunder ehealthcare løsninger.

3 Sound Communica1ons - Pa1entcentreret (e)healthcare Lone Tjustrup Olufsen Selvstændig konsulent, ejer af Sound Communica1ons s1ket for knap to år siden. Uddannet cand. comm. fra Roskilde Universitet. Samfundsvidenskabelig basisuddannelse, kulturgeografi/antropologi og kommunika1on som overbygning. 13+ års erfaring inden for healthcare - dels fra PR- og kommunika1onsbranchen dels fra na1onale og globale Project Manager s1llinger i medicinalbranchen i MSD Danmark og senest Global Marke1ng, Novo Nordisk. Solid indsigt i sundhedsvæsen, forståelse for sygdoms- og terapiområder, vilkår og behandling af mennesker diagnos1ceret med kroniske sygdomme blandt andet hjerte- kar, diabetes, osteoporose, astma/kol, HIV/AIDS, inkon1nens. Gennemført adskillige kurser inden for personlig udvikling, marke1ng, salg, sygdomslære, sundhedslovgivning og regulering.

4 Sound Communica1ons - Min faglige værktøjskasse Antropologi: Observa1on Interview Kultur Social interak1on Marke4ng: Adfærdspsykologi Forbrugertrends Segmentering Forretning data & analyse Kunde1lfredshed Branding Dansk & Interna1onal Healthcare Kommunika4on: Målgruppeinvolvering Tekstanalyse Kommunika1onsstrategi Stakeholders Image

5 What about the pa1ents? En karikaturtegning naturligvis! Er deie et billede på Den besværlige og krævende pa1ent, som plager lægen og s1ller urimelige krav? Er deie et billede på Den forstokkede og ufølsomme læge, der ikke lyier 1l pa1entens behov? Uanset hvad! Sundhedsvæsenet er under forandring. Point of Care teknologi vil få en stor betydning fremover, og rollefordelingen mellem læge og pa1ent ændres. Pa1enten får større betydning som ressource

6 Sundhedsvæsenet 2020 skal understøie personlig healthcare ved hjælp af telemedicin/mobile Health Buzzwords på engelsk: Point of Care Pa1ent Centered healthcare Pa1ent empowerment Shared decision making Personalised mobile health Self- care Digital Health Buzzwords på dansk: Egenomsorg Selvmonitorering Pa1en1nddragelse Pa1enten i centrum Ekspert i egen sygdom Telemedicin Inddragelse af pårørende

7 Hvad vil poli1kerne? - forvirring om begreber og metoder viser ny EU rapport Seneste EU rapport vidner om begrebsforvirring om egenomsorg, brugerinvolvering, men både EU og danske poli1kerne vil det samme: 1. At borgerne tager større ansvar for egen sundhed og følger behandlinger korrekt. 2. At give borgeren de bedst mulige be1ngelser for at kunne tage størst mulig vare på eget helbred via pa1entuddannelse, dialog, skræddersyede services og virtuelle konsulta1oner med læger og sygeplejersker fra eget hjem. 3. At trække på alle kræker, ny teknologi, frivillige, pa1entorganisa1oner, virksomheder og pårørende, som kan støie op om pa1enten, og dermed reducere sundhedsvæsenets udgiker så meget som muligt i takt med en s1gende befolkning af ældre, der lever længere og med flere kroniske sygdomme.

8 Fakta om pa1en1nvolvering - en vision for frem1dens sundhedsvæsen Fakta om involvering af pa1enter i egen behandlingsstrategi: - Der er evidens for offentlige besparelser, færre fejl, bedre behandlingsresultater samt øget pa1entoplevet kvalitet, når pa1enterne involveres i egen behandlingsplan. (Kilde: Angela Coulter, Na1onal konference i brugerinvolvering i sundhedsvæsenet, okt 2012)

9 Pa1enter som målgruppe - Personlige erfaringer fra 13 år inden for healthcare kommunika1on og marke1ng Hvorfor gør pa1enten ikke, som lægen siger! - Pa1enten forstår ikke lægefagligt sprog og skammer sig over at skulle få det forklaret på almindeligt dansk. - Pa1enten kan ikke få indarbejdet lægens behandlingskrav i sin dagligdag med arbejde og familie. - At være i god behandlingskontrol er ikke en mo1va1onsfaktor, som virker på alle kroniske pa1enter - Pa1enten foretrækker naturmedicin og alterna1v behandling. - Bivirkningerne ved medicinen er for slemme pa1enten stopper. - Pa1enten er psykisk svækket grundet sin fysiske lidelse, som lægen har overset. - Pa1enten har mere 1llid 1l andre pa1enter i samme situa1on - end 1l lægen. - Pa1enten føler sig talt ned 1l af lægen. - Pa1enten har svært ved at betjene det tekniske udstyr 1l at måle vitale parametre. - osv

10 Hvordan når vi målet? Pa1ent centered healthcare er ikke noget nyt ord. Det har man talt om i 20 år i sundhedsvæsenet.. hvorfor er målet ikke opfyldt allerede??

11 Vinderholdet? Tværfaglige teams har størst chance for at svare rig1gt på flest spørgsmål! Nogle ved alt om sport...andre liieratur så er der nørderne i geografi....sæt holdet så du dækker alle farver!

12 Fagblindhed er en udfordring! - Der skal nye fagdiscipliner i spil for at forstå pa1enterne Dominerende healthcare fagdiscipliner: - Human biologi - Farmakologi/medicin - Kirurgi - Sygepleje - Ergoterapi - Epidemiologi - Klinisk praksis hvad virker Andre fagdiscipliner skal 1lføjes: - Pædagogik - Antropologi - Kommunika1on - Psykologi - Kundeservice - Samfundstrends/ny teknologi - Bruger- /markedsanalyse hvad virker Model: Sound Communica1ons

13 Pa1ent versus person - Der skal ny terminologi i spil for at forstå pa1enterne Vi er jo mennesker før vi bliver 1l pa1enter!! Mennesker med forskellige personligheder, intelligenser, erfaringer, værdier, holdninger, jobs, interesser, social status, kultur etc. Det er dog umuligt ikke at anvende begrebet pa1enter (har prøvet..) Men begrebet skal konstant udfordres ikke mindst i forbindelse med udvikling af produkter, services og i skriklig og mundtlig kommunika1on 1l forskellige typer af mennesker

14 Tværfaglighed og the human factor - er et vig1gt skridt videre mod mere skræddersyede healthcare services Quality Care is a mul1disciplinary personalised approach! One size does NOT fit all pa1ents! But groups of unique individuals have much more in common than you think!

15 Sound Communica1ons Overordnede kerneydelser Pa4entcentreret (e)healthcare Model: Sound Communica1ons

16 360 graders metode1lgang - 1l pa1entcentreret analyse, strategi, kommunika1on og involvering Pa1ent Mapping Model: Sound Communica1ons

17 I dag: mobile health apps! Det helt vilde er, at der på ca. 6-7 år allerede findes sundhedsapps i 62 app bu1kker verden over! Spørgsmål? Er markedet for sundhedsapps allerede mæiet? I medico industrien kunne the human factor som bidrag 1l den tekniske innova1on skabe nye markedsmuligheder 1l glæde for mennesker der lider af kroniske sygdomme, 1l glæde for virksomheder og samfund.

18 Sound Communica1ons - Pa1entcentreret (e)healthcare Lone Tjustrup Olufsen Tak for i dag! Mobil Havnegade Kbh K Sound Communica1ons CVR:

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Hvordan sæ+er vi pa/enten i centrum? Pa/entcentreret praksis

Hvordan sæ+er vi pa/enten i centrum? Pa/entcentreret praksis Hvordan sæ+er vi pa/enten i centrum? Pa/entcentreret praksis Dansk Selskab for Pa/entsikkerheds Konference 29. april, 2014 Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d., MHM Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle

Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Ny rolle- og magtfordeling mellem patienter og sundhedsprofessionelle Patient empowerment i teori og praksis Af Lene Pedersen og Katrine Kirk Patient empowerment vinder frem i sundhedssektoren. Det er

Læs mere

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi 1010101001011001010101001010101100101101010100101100101010100101010110010110101 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes

Læs mere

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on

Styrkebaseret tænkning. Au(smeforeningen. Peter Drucker (1909-2005) David Cooperrider. Mar(n Saligmann 10/10/13. Styrkebaseret tænkning - introduk(on Au(smeforeningen Nordsjælland Peter Dyhr Psykologisk Ressource Center - introduk(on Hvor kommer den styrkebaserede tænkning fra? En kort introduk(on (l væsentlige nøglepersoner: Peter Drucker David Cooperrider

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

En samlet løsning for præ- dialysepa5enter

En samlet løsning for præ- dialysepa5enter En samlet løsning for præ- dialysepa5enter 1 2 3 Anne Margrethe Straarup, Københavns Universitet Anne Margrethe tager en kandidatuddannelse på Tværkulturelle og Regionale Studier og har blandt andet ha=

Læs mere

Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv.

Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Referat Netværksmøde og temaeftermiddag om brugerinddragelse i et nordjysk perspektiv. Tidspunkt: torsdag, 22. januar 2015 11.00-16.00 Sted: Forskningens Hus, Sdr. Skovvej 15 & Medicinerhuset, Aalborg

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP

DE VILDE KANINER KRISTINE HARBO ERIKSEN AALBORG UNIVERSITET 11. SEMESTER BUSINESS DEVELOPMENT & ENTREPRENEURSHIP DEVILDEKANINER KRISTINEHARBOERIKSENAALBORGUNIVERSITET 11.SEMESTER BUSINESSDEVELOPMENT &ENTREPRENEURSHIP 2 3 Titelblad Projekttitel:DeVildeKaniner Vejleder:JeremyRose Semester:11.Semester BusinessDevelopmentandEntrepreneurship

Læs mere

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Kirsten Enevoldsen Myrup, Sundhedschef Karin Juul Viuff, Demenskonsulent Varde Kommune Rela2onel ledelse i det nære sundhedsvæsen Odense

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

SYGEPLEJEN HAR BRUG FOR EN RELANCERING

SYGEPLEJEN HAR BRUG FOR EN RELANCERING NR. 2 JUNI 2011 Kronik DEN MODERNE LEDER SKAL HAVE KLARE VÆRDIER No blame-kultur FEJL SKABER NY VIDEN PÅ PLEJECENTERET Tør du blive evalueret fra top til tå? Interview: SYGEPLEJEN HAR BRUG FOR EN RELANCERING

Læs mere

Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat

Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat Patienten som partner: Handlemuligheder og effekter Notat CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Patienten som partner: Handlemuligheder

Læs mere

Workshops 2008. FranklinCovey ÅBNE WORKSHOPS I 2008

Workshops 2008. FranklinCovey ÅBNE WORKSHOPS I 2008 ÅBNE WORKSHOPS I 2008 Dato Workshop Pris Sted ekskl. moms 28. januar 6. februar 27. februar De 4 EksekveringsDiscipliner - 1 dag De 4 EksekveringsDiscipliner - 1 dag Fredericia FranklinCovey 4. - 6. marts

Læs mere

1 Læs mere James Q. Wilson The Politics of Regulation.

1 Læs mere James Q. Wilson The Politics of Regulation. Forår 2013 I mit arbejde med foredrag og analyser bruger jeg statistikker med produktivitetsudviklingen over tid og påpeger det problem, som ligger i, at den danske produktivitet har været stærkt faldende

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Arbejdslivs Nyhedsbrev

Arbejdslivs Nyhedsbrev Arbejdslivs Nyhedsbrev December 2013 Arbejdsulykker bekæmpes med video og e-læringsmodul December 2013 Takket være et samarbejde med Teknologisk Institut har Rockwool på blot to år mere end halveret antallet

Læs mere

STRATEGISK HANDLEKRAFT I

STRATEGISK HANDLEKRAFT I LOTTE BØJER OG TUNE HEIN STRATEGISK HANDLEKRAFT I 3D JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Lotte Bøjer og Tune Hein Strategisk Handlekraft i 3D Succes med eksekvering af strategier Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere