ÅRSBERETNING Boligkontoret Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013-2014. Boligkontoret Århus"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Boligkontoret Århus

2 INDHOLD Året der gik... 5 Målene... 6 Beboerne... 8 Nye hjemmesider... 9 Visuel kommunikation Kvarteret...11 Beboermappen er blevet lettere...12 Orden på husordener...12 Afdelingsmøder og beboerindflydelse...12 Fang ejendomsfunktionæren på mobilen Afdelingsbestyrelserne...15 Samarbejdet med administrationen Nemmere at arbejde med hjemmesider Nyhedsbreve, film og TV Velkomst til nye afdelingsbestyrelser...17 Styr på økonomien...17 Dialog i netværk og læring på kurser Hjælp til afdelingsmødet Medarbejderne Mere og bedre samarbejde Information og indflydelse...20 Fokus på trivsel og arbejdsmiljø...21 Digitale medarbejdere...21 Fratrådt Tiltrådt Meget tilfredse medarbejdere Livet i afdelingerne Tryghed i afdelingen Nye øjne på det boligsociale arbejde Møllevangen kan selv Fælles om Frydenlund Kalmargade Vandtårnsområdet Beretning Beretning

3 Året der gik Udlejningen AARHUSbolig Nye regler til ventelisten Genudlejning Boligbytte Logiværts-erklæringer Fleksibel udlejning og fortrin Rod med strømmen Hvad mener til- og fraflyttere? Finanserne Hjemfald...31 Højvangcentret...31 Fokus på udgifter Boligerne Nye boliger...34 Gode boliger også i fremtiden Spar på energien!...34 Ingen PCB-fare i vores boliger Beboerens bolig Bilag Flyttestatistik Oversigt over renoverings- og fremtidssikringsprojekter Læs mere Langt de fleste dokumenter, pjecer mv., som vi omtaler i beretningen, kan du finde på enten hjemmesiden - - eller på BKÅ Portalen. Brug evt. sidernes søgefunktion. Der har været fart på i 2013! Vi har budt beboere velkommen i 65 nye flotte lavenergiboliger i afdeling 73 på Virup Skovvej i Hjortshøj. Vi har indgået aftale om at frikøbe ni afdelinger fra hjemfaldsklausuler med Aarhus Kommune - og dermed sikret, at de også for fremtiden kan renoveres. Vi er blevet nomineret til arbejdsmiljøprisen 2013 for vores arbejde med sikkerhed og tryghed blandt ejendomsfunktionærer. Vi har sikret os, at der ikke er PCB-problemer i nogen af vores ældre afdelinger. Vi har fået godkendt to store nye boligsociale helhedsplaner i Vandtårnsområdet og Frydenlund. Og vi har fået vedtaget visionære strategier for både energiområdet og for fremtidssikring af vores boliger. Jeg vil gerne sig tak for samarbejdet til alle de mange frivillige i afdelingsbestyrelser og udvalg, som sammen med medarbejderne har været med til at gøre Boligkontoret Århus til alt det, vi er. Og jeg glæder mig til, at vi sammen skal sætte endnu mere fokus på byens bedste service, fremtidssikring af boligerne og nytænkning af beboerdemokratiet. Søren Høgsberg Bestyrelsesformand 4 Beretning Beretning

4 Målene Boligkontoret Århus er i bevægelse. Og helt efter planen har vi det sidste år fulgt kursen frem mod de mål, som repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen har udpeget. Vi holder fast i dem og er klar til at rejse videre. En almen boligorganisation skal benytte sig af forvaltningsrevision for at sikre, at man arbejder effektivt i retning mod organisationens overordnede mål. I Boligkontoret Århus har organisationsbestyrelsen udpeget målene på næste side, som vi løbende følger op på. Målene er skridt på vejen mod de mere overordnede og strategiske indsatsområder, som repræsentantskabet har udpeget for boligorganisationen: Byens bedste service Din fremtidssikrede bolig Nytænkning af beboerdemokratiet Derudover har bestyrelsen en målsætning om, at Boligkontoret Århus skal være en attraktiv arbejdsplads. Samlet set er målopfyldelsen i 2013 meget høj. Alle mål blev nået, på nær for to områder: Afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med servicen fra administrationen nåede ikke helt op på det ønskede niveau. Vi har iværksat en række initiativer for at øge tilfredsheden på området flere af dem er beskrevet ned gennem beretningen. Det kunne ikke siges med sikkerhed, at der var gennemført tre nye tiltag i beboerdemokratiet. Målet er tilpasset til 2014, så der i stedet fokuseres på tilfredsheden med, hvordan beboerdemokratiet fungerer. Målepunkt Kvalitet af nybyggeri Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje Måling Antal type 3-fejl ved 1-årsgennemgang Status 2011 Status 2012 Status Kundetilfredshed 2,6 3,0 3,0 Mål 2013 Maks. 2 Min. 3,0 Nye tiltag i beboerdemokratiet Gennemførte nye tiltag 0 -? Min. 3 Høj deltagelse Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen Kundetilfredshed med service fra ejendomsfunktionær Kundetilfredshed med service fra administration Andel der angiver at have deltaget i en beboerdemokratisk aktivitet 52% 44% 52% Kundetilfredshed 2,8 2,9 2,8 Kundetilfredshed 2,8 3,3 3,4 Kundetilfredshed 2,4 3,2 3,1 Kundetilfredshed med information Kundetilfredshed 2,8 3,1 3,2 Andel personaleklager pr. lejemål Løbende optælling - 0,18% 0,09% Maks. 0,5% Hurtig genudlejning Hurtig ekspedition af flytteopgørelser Antal dage i gennemsnit fra opsigelse til første tilbud Antal dage fra syn til flytteopgørelse - 2,8? Overholdelse af forretningsgange Årlig stikprøvekontrol - 100% 100% Medarbejdertilfredshed Medarbejdermåling 3,6 3,8 3,6 Sygefravær Månedlig opgørelse baseret på månedsrapporter 9,1 7,5 7,4 Score for god ledelse Medarbejdermåling 3,0 3,3 3,3 Min. 40% Min. 3,0 Min. 3,0 Min. 3,0 Min. 3,0 Maks. 3,0 Maks. 42 Min. 95% Min. 3,2 Maks. 9,0 Min. 3,0 Alle tilfredshedsmålinger vurderes på en skala fra 0 (meget utilfredse) til 4 (meget tilfredse). Resultaterne taler for sig selv! Vi arbejder målrettet og effektivt med vores visioner 6 Beretning Beretning

5 Beboerne Vores beboere skal have byens bedste service! Derfor forsøger vi konstant at finjustere serviceindsatsen, så vi får den optimale balance mellem at være nærværende og tilbagetrukket. Tilgængelig, hjælpsom og kompetent, når behovet er der. Præcis som en god butler. Ejendomsfunktionærerne er utrolig hjælpsomme, flinke og bidrager til den gode stemning i afdelingen Vi har også i år spurgt et udsnit af boligorganisationens beboere om, hvor tilfredse de er med servicen fra Boligkontoret Århus. Og svarene viser, at vi fortsat er på rette vej! I hvert fald er tilfredsheden generelt steget år for år, siden vi spurgte første gang i Også i år udvalgte vi 250 tilfældige beboere, som kunne svare på, hvor tilfredse de er med: Boligkvalitet i forhold til husleje Servicen fra administrationen Servicen fra ejendomsfunktionærer Informationen fra Boligkontoret Århus til hver kategori. Og de mange kommentarer er meget værdifulde som konkrete anledninger til at slå ned på vores praksis og undersøge, hvordan vi bliver bedre. Som det fremgår, er det ikke mindst vores ejendomsfunktionærer, der går foran og gør et fantastisk arbejde for, at vores beboere har et godt hjem og en god afdeling. Samtidig får informationen også mange positive bemærkninger i årets måling i stor udstrækning et fingerpeg om, at kommunikationsstrategien virker efter hensigten. Beboerdeltagelsen Vi tog også pulsen på beboeres engagement ved et enkelt spørgsmål om, man inden for det sidste år har deltaget i mindst én beboerdemokratisk aktivitet. Her er der også sket en fremgang fra 44 pct. i 2012 til 52 pct. i år. Nye hjemmesider er en central kanal for information til beboere. Her kan man hente viden, gode råd, kontaktoplysninger og betjene sig selv i forskellige situationer. delinger, som er kommet godt i gang med at bruge egen afdelingsside. I slutningen af 2013 fik hjemmesiden en ansigtsløftning, hvor vi bl.a. har prioriteret det enkle og grafiske suppleret med flere direkte genveje ned til information fra forsiden. 2,6 3,0 3,1 2,4 3,2 3,1 2,7 3,3 3,4 2,9 3,1 3,2 Boligkvalitet Administration Ejendomsfunktionær Information Resultatet overgår for alle fire kategorier målet for Og der er i alle kategorier er tale om en forbedring siden undersøgelsen for 2012 på nær for administrationen, hvor der er tale om et marginalt fald. Der var også mulighed for at komme med kommentarer, uddybning og ideer I samme ombæring fik afdelingshjemmesiderne et nyt design og en grundig oprydning, ligesom de blev trukket tættere ind UNDER paraplyen www. bk-aarhus.dk baseret på ønsker og input fra en bred kreds af afdelingsbestyrelser og webredaktører. Det gør bl.a. at siderne ikke virker døde, selv om afdelingen ikke har en redaktør. Der er dog flere af- 8 Beretning Beretning

6 Visuel kommunikation Et billede siger mere end 1000 ord Derfor har vi i intensiveret vores brug af grafisk kommunikation, som både understøtter målet om den simple kommunikation og samtidig gør det nemmere at forstå budskaber - på tværs af målgrupper, herunder forskellige nationaliteter. Vi har fx fået designet vores egne ikoner eller piktogrammer, der hjælper os med at kommunikere bedre og mere simpelt i forskellige sammenhænge fx breve, opslag, hjemmeside mv. Det styrker i mange sammenhænge de skrevne budskaber, og det er ikke mindst en fordel i forhold til beboere, der ikke kan læse dansk. Alle medarbejdere kan hente dem på intranettet, ligesom afdelingsbestyrelser kan hente dem på BKÅ Portalen. I samme boldgade er vi i stigende omfang begyndt at visualisere forskellige sammenhænge, processer eller forløb med tegninger og grafiske flowdiagrammer. Forvent mere af det fremover. Kvarteret Beboerbladet, Kvarteret, er også en vigtig informationskanal for Boligkontoret Århus. Her kan vi fx nå ud til alle beboere med nyt og nyttigt. Og beboere kan samtidig bruge bladet til at fortælle historier og dele erfaringer på tværs. Bladudvalget har ansvaret for beboerbladet og sikrer, at der årligt udkommer fire numre i tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen. Også i år har bladudvalget oplevet udfordringer med at få beboere til at bidrage med indhold til bladet enten ved at skrive en artikel eller blot sende tips og ideer. En stor målsætning for bladet er, at man også hører beboernes stemmer! Og en betingelse for at det kan lade sig gøre er, at vi har aktive skribenter. Alternativt bliver bladet produceret i kommunikationsafdelingen og det er ikke udvalgets indstilling, selvom det også vil blive et udmærket blad. Det handler med andre ord om ejerskab. Enten er det beboernes blad eller også er det organisationens blad. 10 Beretning Beretning

7 Beboermappen er blevet lettere Vi har indført et nyt koncept for den information, som vi giver til nye lejere ved indflytning. Konceptet udspringer af vores kommunikationsstrategi og falder samtidig i tråd med de ønsker, vi får fra mange beboere: Hold det simpelt! Derfor udleverer vi nu kun en lille folder til nye beboere med vægt på korte og nyttige informationer relateret til indflytningssituationen. Herudover Orden på husordener Repræsentantskabet valgte at afskaffe den generelle og overordnede husorden for Boligkontoret Århus sidste år. Det fik især betydning for de gamle VesterBo-afdelinger, der lænede sig tæt op af de generelle ordensregler. Derfor blev den generelle husorden skrevet om til en ny og forenklet version som oplæg til de afdelinger, hvor den generelle husordens indhold stadig var aktuel. Evt. tillæg og særregler blev flettet ind for hver afdeling, så der kun var ét dokument pr. afdeling. peger vi på afdelingens hjemmeside som stedet, hvor man finder andet beboerinformation. Og da det ligger på hjemmesiden, kan vi hele tiden opdatere informationerne, hvilket jo er svært i udleveret papir. Desuden kan beboerne med den nye hjemmeside søge ned i afdelingens informationer og hurtigt finde svar på det, man lige står og mangler. Endelig sparer vi penge på print og især porto. Man kan dog altid få et print hos administrationen. Herefter kunne afdelingsbestyrelsen stille det som forslag på afdelingsmødet i efteråret Det gjorde de fleste afdelinger med eller uden justeringer og i langt de fleste afdelinger er husordenen nu blevet enklere og mere tidssvarende. Som supplement til den formelle husorden har demokratiudvalget og kommunikationsafdelingen lavet pjecen Det gode naboskab, som beboerne kan finde på hjemmesiden. Pjecen beskriver, hvordan man opnår et godt naboskab i afdelingen - med menneskelig hensyn og sund fornuft fremfor stive regler. Ved siden af optimeringen af det fysiske materiale til afdelingsmødet har kursusudvalget afviklet et dirigentkursus særligt målrettet dirigenterne på afdelingsmøder. Og demokratiudvalget har leveret en række ideer og inspiration til, hvordan man som afdelingsbestyrelse kan højne fremmødet på afdelingsmødet lige fra markedsføring i forskellige medier til en mere Jeg synes I skal have stor ros for materialet til afdelingsmødet. Det er rigtig flot og det får flere beboere til at læse det spændende indkaldelse og dagsorden. I et større perspektiv har demokratiudvalget og kommunikationsafdelingen begået en enkel fortælling om beboeres indflydelsesmuligheder - både i det lokale og politiske beboerdemokrati. Beskrivelserne findes på hjemmesiden og er suppleret med letforståelige tegninger. Afdelingsmøder og beboerindflydelse Den vigtigste begivenhed i afdelingen i forhold til beboerindflydelse er som bekendt afdelingsmødet. For at højne den beboerdemokratiske deltagelse har vi arbejdet med at tiltrække flere beboere til afdelingsmødet. Arbejdet fortsætter, men siden sidst har vi: gjort indkaldelserne mere levende og nærværende forenklet og forklaret budgettet og vedligeholdelsesplanen med bl.a. grafiske virkemidler forkortet og revideret dirigentmappen, som dirigenten kan bruge som køreplan for det gode afdelingsmøde og opslag ved tvivlsspørgsmål Igen skinner vores kommunikationsstrategi klart igennem: Keep it simple! Træk det vigtige frem og vis det. Fx fremhævede vi, hvad der sker med beboernes husleje næste år, og hvad man kan være med til at påvirke på afdelingsmødet. 12 Beretning Beretning

8 Afdelingsbestyrelserne Fang ejendomsfunktionæren på mobilen Vi har nedlagt ejendomsfunktionærernes fastnettelefoner. I stedet oplyser vi nu de direkte mobilnummer. Sådan har det allerede været i flere afdelinger, men fra 2014 gælder det alle afdelinger i Boligkontoret Århus. Indadtil gjorde vi det fordi vi reducerer omkostninger. Udadtil er det et servicetiltag over for beboere som også blev ønsket i beboerundersøgelsen: Nemlig en mulighed for at komme i kontakt med ejendomsfunktionæren uden for den daglige halve times kontortid i det omfang, der er tid til at tage telefonen. Flere bruger nu også sms i dialogen. Et tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne er også en grundsten i Boligkontoret Århus. Vi har et fælles ønske om at give beboeren byens bedste service, og den målsætning når vi ved at udvikle det gensidige kendskab, afstemme roller og ansvar og i det hele taget hjælpe hinanden med at skabe gode hjem. Samarbejdet med administrationen Som nævnt indledningsvist nåede vi ikke helt målet om afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med servicen fra administrationen. Det har vi fulgt op på, og det bliver vi løbende ved med. Vi bruger især besvarelserne fra den årlige spørgeundersøgelse, hvor vi beder alle afdelingsbestyrelser vurdere administrationen på en række parametre. Og samtidig tager vi alle kommentarer op for at se, om vi kan forbedre service og oplevelsen i samarbejdet med administrationen. Generelt er tilfredsheden faldet en anelse fra til 2013-undersøgelsen fra en gennemsnitlig score på 2,9 sidst til 2,8 i år. Svarprocenten var desværre ret lav i år (ca. 30 %), og det gør det svært at konkludere entydigt på marginale ændringer. Men undersøgelsen peger på: Voksende tilfredshed med afdelingens hjemmeside Faldende tilfredshed med informationen fra Boligkontoret Århus Voksende tilfredshed med supporten til afdelingsmøderne Derfor har vi sat en række tiltag i gang, bl.a.: Fornyet fokus på svartider og samarbejde med afdelingsbestyrelser Workshop, hvor afdelingsbestyrelsesmedlemmer og administrative medarbejdere drøftede information, service og samarbejde mv. Der er fulgt op på alle ønsker og forslag. Løbende optimering af vores information og kanaler Parallelt hermed har demokratiudvalget i samarbejde med administrationen taget de første skridt til en proces, som skal føre til et bedre samarbejde mellem administrationen og afdelingsbestyrelser. Jeg synes I skal have en mere supporterende indgang til servicen over for afdelingsbestyrelserne. Støtte og opbakning er ofte vigtigere end styrende procedurer. Tilgængeligheden til medarbejderne betyder også meget for en serviceorganisation 14 Beretning Beretning

9 Nemmere at arbejde med hjemmesider Hver afdeling har en hjemmeside under www. bk-aarhus.dk. Og det er fortsat den enkelte afdelingsbestyrelse, der vælger om man vil bruge siden og hvor meget, herunder om redaktøransvaret skal uddelegeres til en beboer. Kommunikationsafdelingen står fortsat for den mere formelle information: Beboermappen med husorden mv. samt kontaktoplysninger på ejendomsfunktionærer. I løbet af 2012 fik det bagvedliggende system til afdelingernes hjemmesider en del kritik. Derfor foretog vi et grundigt analysearbejde med spørgeundersøgelse blandt redaktører, workshops med IT- og Multimedieudvalget samt med webredaktører og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Nyhedsbreve, film og TV På den baggrund har vi i 2013 tilpasset afdelingernes hjemmesider både det ydre, som beboerne ser og det indre system, hvor redaktøren arbejder. Med den færdige tilpasning er også redaktørdelen gjort enklere, så det fx er nemmere at lægge billeder og referater på afdelingens hjemmeside. Men som med alt andet: Jo mere man bruger systemet, desto mere intuitivt og simpelt bliver det. Kommunikationsafdelingen hjælper jævnligt redaktører af afdelingssiderne lige fra enkel support til undervisning. Og indtrykket er, at de fleste finder det nye system mere brugervenligt, når man har fået den anbefalede introduktion. Administrationen holder alle afdelingsbestyrelser orienteret med nyheder om både stort og småt i et månedligt nyhedsbrev på BKÅ Portalen. Siden foråret 2013 har IT- og Multimedieudvalget suppleret de skrevne nyheder med BKÅ News - en videoudsendelse med de vigtigste nyheder for beboervalgte. IT- og Multimedieudvalget har også haft fokus på indførelse af Fibernet i nogle forsøgsafdelinger. Målet er at sikre hurtigere internet og stadig normal TV, men mulighed for personlige valg i løbet at de næste år. Dertil har udvalget undersøgt muligheder for at etablere en form for afdelings-tv i nogle forsøgsafdelinger. Tanken er at samle erfaringer til Velkomst til nye afdelingsbestyrelser Når en afdeling får helt ny bestyrelse, så inviterer vi alle medlemmer til møde på administrationen, hvor bl.a. direktøren og inspektøren præsenterer afdelingen og gennemgår afdelingsbestyrelsens opgaver. Bestyrelsen bliver vist rundt i huset og hilser på de øvrige medarbejdere, som de fremover får samarbejde med. Det er også en god lejlighed til at få styr på fx afdelingens bankkonto og afklare spørgsmål til vedligeholdelsesplanen. I samme boldgade fulgte kursusudvalget også i år op på afdelingsmøderne med et fælles introduktionskursus for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Her kredsede man meget om, hvilken rollen man har og skal udfylde som bestyrelsesmedlem: et muligt kommende større projekt: BKÅ-TV & INFO Kanal med afdelings specifikt indhold. Som et yderligere supplement til informationsindsatsen i forhold til afdelingsbestyrelser afholder kursusudvalget fortsat et dialogmøde for afdelingsbestyrelser hvert kvartal. Her går man mere i dybden med et aktuelt eller relevant emne, ligesom hele rammen naturligvis er at få en dialog på tværs og dele viden. Hvad kan, skal og må du som medlem af en afdelingsbestyrelse? Hvad gør du fx ved klage fra en beboer? Hvem bestemmer egentlig i afdelingen? På den måde bliver nye som garvede beboervalgte klædt på til jobbet som afdelingens tillidsmænd. Som en af deltagerne udtrykte det: Jeg fandt grundlæggende ud af, at vi først og fremmest er afdelingens tillidsmænd. Vi skal bruge vores energi på beboerne - lytte og samarbejde og bringe ideerne videre. Vi har ansvaret for, at der er tryghed og orden i afdelingen, så beboerne trives. BOLIGKONTORET ÅRHUS N E W S Styr på økonomien Herudover skal bestyrelsen også have styr på afdelingens økonomi nu og på langt sigt. Hvis man fx vurderer, at vinduerne skal skiftes om fem år, ja så skal bestyrelsen allerede nu lægge op til, at man begynder at spare op. I den forbindelse afholdte kursusudvalget også et økonomikursus for afdelingsbestyrelser. Sammen med tiltagene frem mod afdelingernes fremtidsstrategier (se mere nedenfor), så har der været gode muligheder for at få dybere indsigt i og viden om afdelingernes økonomiske forhold. 16 Beretning Beretning

10 Medarbejderne Dialog i netværk og læring på kurser Hjælp til afdelingsmødet Flere afdelingsbestyrelser har bl.a. i spørgeundersøgelsen ønsket at blive klædt bedre på til afdelingsmøder. Det har vi i år forsøgt at forbedre med forskellige tiltag flere er beskrevet nærmere ovenfor, men her en samlet oversigt: Udover introduktionskurset, økonomikurset og det kvartalsvise dialogmøde holder kursusudvalget godt gang i den faglige udvikling blandt organisationens beboerdemokrater. Udvalget stod også bag en større organisationskonferencen med hovedtemaet: Konflikthåndtering i afdelingsdemokratiet. Konferencen bød desuden på en debat om, hvor vi er i organisationens udvalgsarbejder. Udgangen blev at demokratiudvalget fik dannet et netværk specifikt for udvalgene i lighed med, at samme udvalg også driver et netværk for afdelingsbestyrelser. Afdelingsbestyrelserne og udvalg har herved fået et fælles forum for udveksling af viden og erfaring. Endelig arrangerede kursusudvalget en organisationskonference i foråret 2014 om den aktuelle indsats for fremtidssikring af afdelinger samt energioptimering og klimasikring af vores afdelinger. Alt materialet har vi desuden samlet på en side på BKÅ Portalen, så afdelingsbestyrelsen selv kan gå ind og hente det. Forudsætningen for at nå boligorganisationens mål er tilfredse og motiverede medarbejdere. Det gælder ikke mindst målet om, at vi skal yde og anerkendes for byens bedste service. Man oplever god service, når man møder positive, hjælpsomme og løsningsorienterede medarbejdere. Derfor har vi konstant fokus på at udvikle Boligkontoret Århus som en attraktiv arbejdsplads. For når det er rart og udviklende at gå på arbejde, så har vi det bedste grundlag for at skabe værdi for vores kunder. Grundlæggende mener vi, at mennesker er vigtigere end regler og alle medarbejdere handler derfor kompetent, selvstændigt og ansvarligt. Vi har tiltro til hinandens dømmekraft, og at vi handler med sund fornuft i den enkelte situation. Og hvis vi kommer i tvivl finder vi råd i vores forbillede: Hvad ville Butler Bo gøre her? En revideret dirigentmappe som køreplan for selve mødet samt kursus for dirigenter Økonomikursus i samarbejde med kursusudvalget Dialogmøde med bl.a. gennemgang af budget mv. Hjælp til udarbejdelse af forslag til afdelingsmødet Hjælp til en alternativ indkaldelse med mere blikfang mv. En huskeliste til afdelingsbestyrelser Inspiration til arbejdet med beretningen Livliner medarbejdere, som man kan ringe til under afdelingsmødet ved tvivlsspørgsmål Mere og bedre samarbejde Vi er ca. 100 medarbejdere i Boligkontoret Århus. Og vi har samlet set alle de kompetencer, der skal til for at gå foran med det højeste serviceniveau nu og fremover. Men det er vigtigt, at vi altid kobler de rette medarbejdere og fagligheder sammen i forskellige situationer. Derfor har vi også i 2013 haft stor fokus på at blive endnu bedre til at samarbejde på tværs af hele organisationen, så vi - og vores kunder - får fuld udbytte af de samlede kompetencer og resurser. Hver gang vi har et nyt projekt eller en forandringsproces, forsøger vi derfor at kortlægge opgavens karakter og derpå samle relevante medarbejdere på tværs, så vi får flere perspektiver på sagen og løser opgaven i tæt dialog og samarbejde. Konkrete initiativer, der har styrket vores samarbejde: Temaet for årets medarbejderdag var kommunikation og samarbejde. Vi blev rystet sammen på kryds og tværs i hold, der dystede mod hinanden. Det gav en god fælles oplevelse, hvor vi oplevede nye sider af hinanden. Vi blev samtidig klogere på gevinsterne ved at drage nytte af forskelligheder og kompetencer, når vi skal løse opgaver sammen. Årets lederseminar havde også samarbejde og tværfaglighed på dagsordenen. Her fik vi en række ideer frem til, hvordan vi rent praktisk får mere ud af vores fælles resurser. Månedlige caféarrangementer for medarbejderne er med til, at vi rent faktisk ser hinanden og får talt sammen i en uformel sammenhæng. 18 Beretning Beretning

11 Virksomhedsnævnet samarbejder godt og sikrer, at der følges op på stort og småt på tværs af hele organisationen. I administrationen flytter vi løbende medarbejdere derhen, hvor der er størst brug for det - på tværs af de formelle afdelinger. Vi sørger samtidig for intern oplæring, så vi kan dække ind for hinanden og veksle mellem forskellige arbejdsopgaver. Herved får vi også udfordret vores vanetænkning og åbnet op for nye måder at gøre tingene på. Fokus på trivsel og arbejdsmiljø Vi er i dialog og idefase med ejendomsfunktionærer om, hvordan vi styrker samarbejdet og bruger hinandens kompetencer på tværs. Boligkontoret Århus og AAB Aarhus har over de sidste år gjort en målrettet indsats for at klæde medarbejdere på til at håndtere konfliktsituationer. Det er bl.a. projekt Tryghed og sikkerhed, der har forbedret arbejdsmiljøet i organisationen et projekt, der er gennemført i et samarbejde mellem Boligkontoret Århus, AAB Aarhus og Ejendoms- og servicefunktionærernes Landssammenslutning. Information og indflydelse Det er vigtigt, at alle medarbejdere er velinformeret og forstår meningen med nye tiltag. Derfor prioriterer vi et højt informationsniveau, der samtidig åbner op for, at man som medarbejder kan spørge kritisk ind og åbent kan komme med sin egen mening. Et intranet til nyheder og informationer samt mulighed for dialog på tværs. Det efterlever vi med en intern kommunikation, som - i året der gik og fortsat - er er kendetegnet ved: Fokus på (også internt) at vores kommunikation er i overensstemmelse med kommunikationsstrategien så vi hverken kommunikerer for meget eller for lidt, men nøje afstemt med modtagerens behov. Ugentlig morgenmøder i administrationen, hvor direktøren samler op på aktuelle emner. Den positive stemning blandt medarbejdere giver også genlyd i vores mere formelle arbejdspladsvurdering (APV), hvor vi også får gode resultater hele vejen rundt. Fokus på deling af vigtig viden på tværs af organisationen fx tilgængelige referater fra møder og målrettet formidling af nyttige informationer til relevante medarbejdere. Klare forventninger til både medarbejdere og god ledelse på alle niveauer. Udvidede morgenmøder, hvor der er plads til dialog og tid til at gå i dybden med et emne. Et månedligt nyhedsbrev til ejendomsfunktionærer suppleret med informations- og erfamøder. Jeg er rigtig glad for at være en del af Boligkontoret Århus. Her er en fin ånd. Kunne ikke forestille mig en bedre arbejdsplads 20 Beretning Her har medarbejdere med beboerkontakt fået ny uddannelse i konflikthåndtering og nye me- toder til at tackle udfordrende beboere. Projektet var blandt de sidste tre nominerede til arbejdsmiljøprisen 2013 i kategorien Psykisk arbejdsmiljø. Selv om vi ikke vandt, har projektet givet et stort løft i medarbejdernes trivsel. Og erfaringerne fra vores projekt bliver nu brugt i boligorganisationer i hele landet. Digitale medarbejdere Vi følger beslutningen i digitaliseringsstrategien om at gøre stadig flere arbejdsgange elektroniske for at effektivisere, øge kvaliteten og forbedre servicen. Vi har bl.a. søsat et pilotprojekt med digitalt syn og har digitaliseret store dele af vores arkiver, ligesom fysiske dokumenter indscannes og journaliseres. Og i 2014 står skal vi implementere digital måleraflæsning og et forbedret dokumenthåndteringssystem. Udadtil har vi i det seneste år tilbudt nye lejere at få lejekontrakt mv. på . Det har rigtig mange benyttet sig af. Det betyder, at vi i dag kan modtage en underskrevet lejekontrakt samme dag, som boligen er tildelt. Flere vælger i dag også, at sende opsigelsesblanketter til os på mail. Beretning

12 Livet i afdelingerne Meget tilfredse medarbejdere Medarbejdertilfredshedsmålingen for 2013 viser, at den overordnede tilfredshed blandt medarbejdere fortsat ligger på et meget højt og stabilt niveau et godt stykke over det mål, som organisationsbestyrelsen har i forvaltningsrevisionen. Vi måler tilfredsheden på en skala fra 0 meget utilfredse) til 4 (meget tilfredse), og i 2013 ligger den samlede tilfredshed på et meget flot 3,6. Det billede bliver bekræftet af, at vi oplever en stadig strøm af ansøgninger fra folk, der har hørt, at Boligkontoret Århus er en god arbejdsplads. Når man bor alment bor man også sammen med andre tæt på dine naboer. Derfor har det sociale liv og relationerne i afdelingen stor betydning for den samlede oplevelse af at bo hos Boligkontoret Århus: Er der en god stemning i afdelingen? Er her trygt? Er der et godt naboskab? Tryghed i afdelingen Med mellemrum oplever vi desværre, at afdelinger eller boligområder bliver ramt af uro, utryghed og kriminalitet. Det vil vi gerne hjælpe med at slå ned på, i samarbejde med beboere, afdelingsbestyrelser, politi og sociale myndigheder. Som boligorganisation kan vi formidle dialogen, forsøge at opsige beboere, der er til alvorlig gene for området og evt. hjælpe med fysiske forbedringer i afdelingen. Således har vi i afdeling 29 Kalmargade gennemført en større plan med bl.a. belysning og sikring af bygningerne (uddybes nedenfor). Og i afdeling 28 Lindholmparken er der arbejdet med lys og kameraovervågning samt tæt samarbejde med politiet. Afdeling 14 Aldersrovej oplevede i en lang periode problemer med mange misbrugere og psykisk syge i de små billige boliger i afdelingen. Derfor har Aarhus Kommune accepteret, at ca. halvdelen af afdelingens små familieboliger ændres til ungdomsboliger i takt med, at de bliver ledige. På den måde bliver beboersammensætningen mere varieret. Fratrådt Søren Bach Høgsberg Beboerrådgiver Anne Jørgensen Beboerrådgiver Per Wied Andersen Beboerrådgiver Ann Dorte Andersen Beboerrådgiver Carsten R. Pedersen Ejendomsfunktionær Finn O. Nielsen Ejendomsfunktionær Jørgen Lind Ejendomsfunktionær Carsten Sørensen Ejendomsfunktionær Mogens Holst Ejendomsfunktionær Jens L. Eriksen Ejendomsfunktionær Kasper Henriksen Ejendomsfunktionær Vagn Jeppesen Ejendomsfunktionær Tiltrådt Rosa F. Faizzad Beboerrådgiver Pernille Amir Shahi Beboerrådgiver Henrik Gaarde Beboerrådgiver Lilian Rasmussen Beboerrådgiver Anders Thomsen Ejendomsfunktionær Bo Wetterberg Ejendomsfunktionær Sune Jacobsen Lærling Emil Carstens Olsen Ejendomsfunktionær Michael M. Skov Ejendomsfunktionær Prakash Arumugam Ejendomsfunktionær Alex Vejby Nielsen Boligsocial leder Christan P. Andersen Inspektør Nye øjne på det boligsociale arbejde 2013 var et overgangsår, hvor vores gamle boligsociale helhedsplaner i Frydenlund, Møllevangen og Kalmargade udløb. Samtidig skulle vi beslutte, hvilket fokus det boligsociale arbejde skulle have i perioden Et af de nye boligsociale tiltag i 2013 var ansættelsen af Alex Vejby Nielsen som boligsocial leder i Boligkontoret Århus, som også er tovholder-organisation for det boligsociale arbejde i Frydenlund, Møllevangen og Vandtårnsområdet. Forebyggelse, brobygning og naboskab er nøgleordene i det nye boligsociale fokus Alex kom fra en stilling i Det Boligsociale Fællessekretariat, hvorfra han kender det boligsociale arbejde, Aarhus Kommune og Landsbyggefonden. Han har nu til opgave at sikre udviklingen af det boligsociale arbejde - i tæt samspil med beboerne i de involverede afdelinger. Det er også vigtigt, at det boligsociale arbejde igangsætter interessante aktiviteter for et bredt udsnit af beboerne. Det boligsociale arbejde skal nemlig ikke kun bidrage til at forebygge og løse sociale udfordringer, men i lige så høj grad styrke det almindelige naboskab. 22 Beretning Beretning

13 Møllevangen kan selv 2103 har været et roligt år for Møllevang. DUI Charlottehøj-Møllevang har etableret sig og laver aktiviteter for børn. Sammen med Læseforeningen i Århus har der været en læseklub. Samarbejdet med Center for bostøtte i eget hjem og Socialpsykiatrien Katrinebjergvej om en café et par timer om ugen fungerer og inkluderer brugerne i boligområdets sociale liv. Der er en fælles interesse i at fastholde et godt og trygt børne- og ungeliv i kvarteret. Det nære samarbejde med den lokale fritids- og ungdomsklub, skoledistriktet og derigennem bl.a. politi og socialforvaltning kører godt. Og der er lektielæsning i klubben et par dage om ugen. De tilbagevendende aktiviteter, høstfest, udflugt, fastelavn og grusstock blev afholdt som sædvanlig og det giver et godt input til det sociale liv i kvarteret og engagerer frivillige. Landsbyggefonden ikke ser det som sin opgave fortsat at støtte den boligsociale indsats. Det er på én gang en god og en dårlig nyhed. En god nyhed fordi den manglende støtte er et synligt bevis på, at Møllevangen er i god social balance og beboerne selv kan håndtere udfordringerne. Men det betød så også, at finansieringen af de boligsociale aktiviteter herunder Søren Høgsbergs stilling som boligsocial medarbejder faldt væk. Tak til Søren for en kolossal indsats over årene. Vi havde et lille overskud i Møllevangens boligsociale økonomi. Det har vi fået lov til at omprioritere, så Helena Foldager i en overgangsperiode kan sørge for, at nogle af aktiviteterne på Legepladsen på Peter Fabersvej kan fortsætte. Vi vil arbejde for, at der er gode tilbud og spændende faciliteter på Legepladsen, og derfor har vi i begyndelsen af 2014 nedsat en legepladsbestyrelse. Samlet set har 2013 været et godt år for det boligsociale arbejde i Møllevangen. Så godt at Fælles om Frydenlund Frydenlund blev i begyndelsen af 2013 prækvalificeret til at fortsætte det boligsociale arbejde og endda med et lidt større støttebeløb fra Landsbyggefonden end hidtil. Samtidig med at vi fortsatte aktiviteterne på Bogfinkevej 65 banko, maleri og byttedage planlagde vi det boligsociale arbejde for perioden børn- og unge Den nye helhedsplan Fælles om Frydenlund blev i løbet af året udfoldet af Alex og en følgegruppe af områdets beboere i samspil med Aarhus Kommune og Landsbyggefonden. Vi var heldige at overtage lejemålet Fuglebakkevej 70 og har dermed rigtig gode rammer om det boligsociale arbejde i Frydenlund. Her er kontorer, aktivitetsrum og selskabslokale samlet på ét sted til glæde og gavn for områdets beboere. Det boligsociale arbejde kommer i de næste år til at omhandle forskellige aktiviteter for: 24 Beretning job- og uddannelse sundhed beboerrådgivning naboskab Ved årets udgang sagde vi ved en afskedsreception farvel til Per Wied og Ann Dorte Andersen, da deres projektansættelser udløb. Kalmargade 2013 var sidste år med Kalmargades gamle boligsociale helhedsplan. Det var et travlt år med mange aktiviteter i: Lektiecafé, børne- og ungeklubber, rådgivning, kvindeaftener og madklubber. Udflugter, dage om sund mad, banko og meget andet. Vi havde fortsat et godt samarbejde med Fritidscenter Randersvej og med Christianskirken blandt andet om aktivitetsugen Uge 21. I slutningen af året udgav vi med hjælp fra to praktikanter fra Syddansk Universitet en bog med interviews med voksne og børn i Kalmargade. Bogens fokus er fortællinger om hjem, og den udkom, da vi ved en afskedsreception i Kalmargade sagde farvel til Anne Jørgensen, hvis projektansættelse udløb sammen med helhedsplanen Vandtårnsområdet Da vi skulle lave en ny helhedsplan i Aarhus Nord, vurderede vi, at den skulle dække alle almene boliger i krydset Randersvej/Ringvejen: Vandtårnsområdet. Den nye helhedsplan Byens bedste naboskab blev ligesom i Frydenlund udfoldet af en følgegruppe af områdets beboere i samspil med Aarhus Kommune og Landsbyggefonden. Det boligsociale arbejde i Vandtårnsområdet kommer til at handle om forskellige børne- og ungeaktiviteterne, job- og uddannelsesaktiviteter, sundhedsaktiviteter, beboerrådgivning og naboskabsaktiviteter. Der er blandt andet indgået samarbejde med områdets skoler og kommunale klubber, med sundhedsplejersken og med Jobcenteret. Ud over lokalerne i Kalmargade har vi nu også lokaler i Reginehøj og i Nydamsparken, hvor mange nye aktiviteter foregår. Beretning

14 Udlejningen Med ejendomsfunktionærerne i front sørger vi for at sige ordenligt farvel eller på gensyn til fraflyttere, ligesom vi tager hjælpsomt i mod nye beboere og vejleder interesserede ansøgere. Tingene er gået som forventet. Dog fornemmer jeg en lidt højere servicegrad hos jer, end jeg har oplevet i andre boligforeninger. Det lader til, I har noget mere styr på tingene og det at i laver spørgeundersøgelser viser, at I tager jeres kunder seriøse og at I gerne vil blive bedre. Så det er thumbs up herfra! AARHUSbolig AARHUSbolig er blevet en væsentlig del af udlejningens og ansøgernes hverdag. Hjemmesiden har ca besøgende om dagen. I gennemsnit tilmelder ca ansøgere sig på ventelisten hver måned. Samlet er der ca tilmeldte, hvoraf ca. 63% står i bero. Kommunikationen med de aktivt søgende fordeler sig sådan: overgår projektledelsen til Boligkontoret Århus. Opkrævninger af ventelistegebyr ligger fortsat hos AAB. Driften af selve hjemmesiden blev sidste år overtaget af Incom, som desværre gik konkurs i efteråret Alle aktiviteter med drift af hjemmesiden er overført i selskabet Incom Holding Aps. Herudover er der kommet en ændring i udlejningsbekendtgørelsen fra januar Det har medført, at der først i 2013 blev udsendt ca påmindelser til de tilmeldte, der ikke havde fået betalt ventelistegebyret. Genudlejning Ultimo april 2014 har 749 boligsøgende derved fået ancienniteten tilbage. På baggrund af genoprettelser af anciennitet og betalingspåmindelser, må vi forvente, at det samlede antal næste år er øget væsentligt. Antallet af aktive som reelt søger bolig, forventes uændret. og SMS - 56% Kun - 39% Brevtilbud - 5% I juni 2013 skiftede projektledelsen af AARHUSbolig fra Aarhus Omegn til Al2Bolig. I juni 2015 Nye regler til ventelisten I starten af 2014 afsagde Højesteret dom i to sager, hvor boligsøgende var blevet slettet fra ventelisten AARHUSbolig. De boligsøgende blev slettet, fordi de ikke havde modtaget girokortet med ventelistegebyret, selv om det var sendt til den korrekte adresse. Højesteret gav begge medhold i, at de skal bevare deres anciennitet og ikke slettes fra ventelisten. Det betyder, at også andre, der har mistet anciennitet i 2011 og 2012, kan få sin anciennitet tilbage hvis man: Der arbejdes på en ny AARHUSbolig-hjemmeside, da der ikke videreudvikles på selve systemet. Samtidig har vi et ønske om, en mere brugervenlig hjemmeside. Medarbejdere fra udlejning og kommunikation i Boligkontoret Århus spiller en aktiv rolle i udviklingen af den nye hjemmeside. betalte gebyret for sent dog senest 3 uger for sent - eller betalte til et forkert kontonummer dog senest 3 uger for sent Vi bestræber os til stadighed på at imødekomme ønske om genudlejning før frigørelsesdatoen, hvilket heldigvis lykkes os i langt de fleste Boligbytte I 2013 valgte ni lejere, at bytte bolig med en anden lejer. Til sammenligning blev kun 3 boliger byttet i Der er kommet mere fokus på, hvordan lejligheder bliver byttet, og samtidig er der kommet Logiværts-erklæringer Som led i bekæmpelse af socialt bedrageri, har vi indgået en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune. Samarbejdet består i, at vi udveksler informationer omkring antallet af tilmeldte personer i en bolig. Fleksibel udlejning og fortrin tilfælde. I 2013 har vi budt velkommen til 1003 lejere, hvoraf de 61 flyttede internt fra en bolig i Boligkontoret Århus til en anden. mere lempelige regler. I dag er betingelsen for et boligbytte, at du har boet minimum 1 år i din bolig, hvis du vil bytte i samme afdeling, og minimum 2 år, hvis det er uden for afdeling eller organisation. Indsatsen har to formål. For det første at sikre, at der ikke bor flere i lejlighederne, end de er bygget til. For det andet at sikre, at man ikke snyder med adressen for at få flere sociale ydelser. ikke betalte det årlige gebyr, fordi man ikke modtog et girokort - eller Efter aftale med Aarhus Kommune har vi udvidet den fleksible udlejning, så den nu gælder i syv af vores afdelinger. Fælles for aftalerne er, at ansøgere i beskæftigelse eller under uddan- 26 Beretning Beretning

15 nelse kommer foran i køen til boligerne. Herved skaber man generelt set en mere blandet beboersammensætning i udsatte afdelinger. Afdelinger med fleksibel udlejning 22 Illerupvej 23 Nydamsparken 25 Reginehøjvej 27 Frydenlund 28 Lindholmparken 29 Kalmargade 31 Rydevænget Der er nu åbnet op for, at vi kan hjælpe en handicappet beboer videre til en tilsvarende men mere egnet bolig i flere afdelinger, hvis han/hun har en speciallægeerklæring. Tidligere kunne en beboer kun opnå det såkaldte handicap-fortrin i egen afdeling. Børnereglen har også været til intern drøftelse i organisationsbestyrelsen i løbet af året. Men den gælder fortsat i Boligkontoret Århus. Dvs. for at komme i betragtning til en 4- eller 5-rums bolig, skal ansøger fremvise dokumentation på hjemmeboende barn under 23 år. For at gøre det lettere for vores ansøgere, har AARHUSbolig samlet brugeroplysningerne, så folks fortrin nu automatisk er med i samtlige organisationer i AARHUSbolig hvor man før skulle kontakte hver boligorganisation for at få registreret evt. fortrin. gennemgående er tilfredse eller endda positivt overraskede over boligkvaliteten. Fraflytterne er heldigvis lige så tilfredse som indflytterne, og for begge parters vedkommende bliver særligt ejendomsfunktionæren og udlejningsmedarbejderen fremhævet positivt. Ydermere fortæller fraflytterne om, hvad der får Generel tilfredshed - indflyttere dem til at flytte fra afdelingen. Der er selvfølgelig mange forskellige årsager, men gennemgående betyder udenomsarealerne og trygheden i boligområdet mest for beslutningen om at flytte. Det er et vigtigt fingerpeg til både afdelingsbestyrelser, inspektører og ejendomsfunktionærer om at have fokus på de ydre rammer og muligheder. Rod med strømmen En ny lov betyder, at det fra 1. marts 2013 ikke længere er muligt for boligorganisationen at tilog afmelde el for beboere, som flytter. Man skal nu selv give sin el-leverandør besked, når man flytter ind i eller ud af en bolig. Administrationen informerer tydeligt og gentagne gange både ind- og fraflyttere om, at de skal sørge for til- og afmelding. Men desværre er der med jævne mellemrum beboere, der glemmer det. Og det kan i yderste konsekvens betyde, at der bliver lukket for strømmen. Administrationen har indgået aftaler med alle elselskaberne i området på nær ét om mere smidige løsninger inden for lovens rammer. 3,3 3,2 3,2 3,1 3,3 3,3 3,3 3, Første møde Udlejningsmedarbejder Ejendomsfunktionær Information Generel tilfredshed - fraflyttere Hvad mener til- og fraflyttere? For at få indspark til, hvordan vi hele tiden forbedrer oplevelsen ved flytninger, spørger vi både indog fraflyttere om, hvordan de oplever vores service, boliger, information mv. Her har vi nemlig en situation med flere konkrete kontaktpunker med beboerne, som vi kan måle på. På den baggrund laver vi hele tiden forbedringer store som små og vi kan fx nævne flg. som direkte reaktioner på ønsker og ideer: Fraflytter får nu en mail, når den nye lejekontrakt er underskrevet sammen med information om, hvor længe man hæfter for boligen. Tilflytter får på tilsvarende vis en serviceinformation på mail, hvor vi bekræfter, at vi har modtaget deres underskrevne lejekontrakt. Ungdomsbolig-beboere får ligeledes bekræftelse på, at vi har modtaget deres årlige studiedokumentation. Overordnet set viser undersøgelserne en høj og stabil tilfredshed blandt indflytterne og at de 3,0 2,9 2,9 2,8 3,1 2,9 3,3 3,0 2,9 2,9 2,8 3,1 2,9 3, Boligkvalitet Ejendomsfunktionær Administration Information Udlejningsmedarbejder Service ifbm fraflytning Total tilfredshed 28 Beretning Beretning

16 Finanserne Efter nogle år med store underskud efter dannelsen af administrationsfællesskabet i 2008 er økonomien i Boligkontoret Århus forbedret kraftigt. En række besparelser rundt om i organisationen gav et samlet overskud på knap 3 mio. kr. i Økonomien 2013 vil særligt blive husket for den store beslutning om at frikøbe ni afdelinger fra hjemfaldsklausuler. Det var en stor og vigtig beslutning! Vi er stadig ikke nogen rig organisation, men der er skabt en god balance i driften. Samtidig har en række engangsindtægter været med til at styrke vores egenkapital, så boligorganisationen står bedre rustet, hvis der skulle komme dårlige tider. Helt præcist blev der et overskud på kr. i Det skyldes især: Mindre udgifter til møder, kontorhold og lokaler Besparelser på afskrivninger og revision Vores andel af opnoteringsgebyr i AARHUSbolig Honorar til nybyggeriet i Hjortshøj og forbedringsarbejder Vores andel i Aarhusbo, som blev nedlagt med beslutningen på repræsentantskabsmødet 2013 Herudover kan vi fremhæve følgende økonomiske overskrifter: Personaleudgifter blev større end beregnet efter bestyrelsen godkendte ansættelse af en ny projektmedarbejder. Frøen, der hører under boligorganisationen og som også var omfattet af en hjemfaldsklausul, blev frikøbt kontant og gav en større udgift. Nettorenten blev på kr. og afdelingerne fik 1,3101 % i rente af mellemregningskontoen. Det var lidt lavere end forventet. Arbejdskapitalen udgør kr. svarende til kr. pr. lejemålsenhed. Trækningsretten har udbetalt kr. i perioden siden repræsentantskabsåret i maj Der er udbetalt tilskud til afdeling 10, 20, 29,37 og 57. Der står kr. på kontoen efter indbetaling for 4. kvartal primo februar Der er bevilget tilskud til flere afdelinger de kommende år. Dispositionsfonden har i 2013 ydet tilskud på kr., som det fremgår af regnskabet. Den disponible dispositionsfond udgør kr. pr. lejemålsenhed. Kravet er kr. i Underskud i 14 afdelinger på i alt kr. Resultatkontoen er negativ i afdeling 41, 50, 52, 54 og 65 på i alt kr. Der var et samlet overskud på kr. Den samlede resultatkonto udgør kr. mod kr. året før. Resultatkontoen afvikles over max. 3 år uanset om den er positiv eller negativ. Det store overskud skyldes lavere nettokapitaludgifter, vand, renovation, forsikringer, el, almindelig vedligeholdelse, særlige aktiviteter, diverse udgifter, lån forbedringsarbejder samt ekstraordinære indtægter. Merudgifter i afdeling 40, 46, 57, 61 og 62 i form af større udgifter til istandsættelse, end der var henlagt. Fraflytningstab i afdeling 10, 16, 17, 25, 27, 30, 31, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 62, 69 og 70 i form af større tab ved fraflytning, end der er henlagt. Hjemfald BL og Aarhus Kommune indgik i maj en aftale om frikøb af de boligafdelinger, der var omfattet af de såkaldte hjemfaldsklausuler. Aftalen blev enstemmigt godkendt af Boligkontoret Århus på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober Aftalen blev også godkendt i de andre berørte boligorganisationer. Frikøbet af ni afdelinger træder tydeligt frem på den økonomiske scene. Det kostede en stor sum her og nu, men på lang sigt er det helt nødvendig for at fremtidssikre afdelingerne. Aftalen betyder nemlig, at vi ikke skal sælge grundene tilbage til Aarhus Kommune, som vi ellers havde pligt til med de oprindelige klausuler. Og det betyder, at afdelingerne også fremover kan låne til renoveringer, forbedringer mv. Aftalen gav en rabat på hele 72 % i forhold til private grundejere i kommunen. Alligevel var den Højvangcentret Boligkontoret Århus fik i februar 2014 fuldt medhold i en retssag mod Aarhus Kommune. Den forpligter kommunen på at betale lånet for en renovering af kommunens tidligere dagscenter i afdeling 29 Kalmargade i begyndelsen samlede betaling fra Boligkontoret Århus på ca. 68 mio. kr. Efterfølgende er betalingen reduceret med ca. 2 mio. kr., da det er lykkedes at få SKAT til at nedsætte sin vurdering af grundværdien i afdeling 29 Kalmargade betydeligt. De berørte afdelinger: 22 Illerupvej 23 Nydamsparken 24 Kirkedammen 27 Frydenlund 28 Lindholmparken 29 Kalmargade 31 Rydevænget 60 Karamellerne 61 Chokoladen af 1990 erne. Kommunen mente i stedet, at udgiften på ca. 3,5 mio. kr. skulle afholdes af afdelingen. Dermed undgår afdelingen en stor merudgift. 30 Beretning Beretning

17 Boligerne Fokus på udgifter Penge sparet er penge tjent. I hvert fald er det selvsagt dumt at betale for meget for ydelser. Derfor har vi naturligvis fokus på vores udgifter. Og fra det sidste år vil vi fremhæve følgende: Konsulentfirmaet HCK & Partners har gennemgået Boligkontoret Århus pengestrømme og arbejdsgange. I forlængelse af deres analyse har de peget på en række områder, hvor der kan hentes besparelser hjem til afdelingerne. Når besparelserne er fuldt indfasede, vil de have et samlet omfang på ca. en halv million om året. Gevinsten ved besparelsen tilfalder næsten udelukkende afdelingerne, mens honoraret til HCK & Partners afholdes af boligorganisationen i regnskabet for Der har i pressen været en del omtale af problemstillingen med kommunernes forkerte praksis for fradrag for grundforbedringer i beregningsgrundlaget for ejendomsskatten. Administrationen har løbende i samarbejde med advokatfirmaet Rafn & Søn ført sager for alle relevante afdelinger. En del sager er stadig verserende, men siden 2005 har 17 afdelinger allerede fået godtgjort i alt over 3,5 mio. kr. I efteråret 2013 gennemførte vi det lovpligtige EU-udbud af boligorganisationens forsikringer. Alm. Brand gav det billigste tilbud, så de har fra 1. januar 2014 overtaget opgaven fra Tryg og Topdanmark, der i de sidste fem år har forsikret afdelingerne. Der har været en lang række renoverings- og fremtidssikringsprojekter i gang i det forgangne år. Her i trækker vi nogle af dem frem - se den fulde oversigt over årets projekter sidst i beretningen. Brandsikring af afdeling 6 Risvangs Allé: Det er glædeligt, at vi nu har fået brandsikret mellem kælder og stueetage. Samtidig har vi lavet nye badeværelser i overensstemmelse med loven, hvor de før ikke var etableret korrekt. Fodvarme i afdeling 10 Norddalsvej m.fl.: For en del år siden blev der afsat midler til ekstraisolering af krybekælderdæk i vedligeholdelsesplanen. Da tiden nærmede sig for projekteringen, gik vi i dybden med problemstillingen. Det viste sig, at der var risiko for skimmel i krybekælderen, hvis man kun efterisolerede. Derfor besluttede afdelingen, at man i stedet ville fylde krybekældrene op med isolering og støbe nye betongulve med gulvvarme. Boligerne har derpå fået nye parketgulve samt flere stikkontakter og antennestik i stuen. Lys og tryghed i afdeling 29 Kalmargade: I november 2012 foretog en konsulent fra Willis, Boligkontoret Århus og afdelingsbestyrelsen en aftenvandring i afdelingen. Formålet var at opleve trygheden i afdelingen, når det var mørkt. Det var en øjenåbner, som resulterede i, at afdelingsmødet besluttede at etablere ny udvendig LED belysning og supplere med lamper på særligt udsatte steder. Der blev også monteret ny LED belysning i alle kælderarealer. Man indførte adgangskontrol på alle døre fra terræn og ind i bygningerne, da der havde været mange utrygge episoder herunder en ildspåsættelse. Desuden er der nu brandalarmer i kældre, som giver en akustisk alarm i hele blokken, hvis der er brand. Nye tider i afdeling 23 Nydamsparken: I april 2014 sagde Nydamsparkens beboere ja til en tiltrængt og omfattende renovering af hele afdelingen et projekt til hele 162 mio. kr., som får støtte fra Landsbyggefonden og Aarhus Kommune. Sagen er på flere måder unik og ligner ikke en renovering, vi før har haft i Boligkontoret Århus. Projektet kommer fx til at påvirke eksisterende beboere på mange forskellige måder. Som optakt til selve beslutningen på afdelingsmødet har administrationen derfor haft et tæt internt og tværfagligt samarbejde om renoveringens forskellige konsekvenser. De er så blevet formidlet på stormøder, individuelle informationsmøder, pjecer, hjemmeside mv. Udadtil har vi arbejdet tæt sammen med afdelingsbestyrelse, byggeudvalg og rådgivere et samarbejde, der fortsætter i projektets levetid. Se mere på 32 Beretning Beretning

18 Nye boliger Afdeling 73 på Virup Skovvej har været under opførelse, og i efteråret 2013 flyttede de sidste beboere ind i deres helt nye hjem. Der har været positiv interesse fra ventelisten, og alle 65 boliger blev lejet ud uden tomgang. Afdeling 61 Chokoladen på Paludan Müllers Vej får ny lokalplan. Det er målet, at der kan opføres 27 nye ungdomsboliger på en ny tagetage. På grund af en intern fejl i Byplanafdelingen, er lokalplanen forsinket ca. seks måneder. Gode boliger også i fremtiden Repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen har et mål om, at alle afdelinger i Boligkontoret Århus vedtager en fremtidssikringsstrategi på afdelingsmødet i Det handler forenklet sagt om, at hver afdelingsbestyrelse i samarbejde med kontaktpersonen i organisationsbestyrelse og administrationen - laver en grov plan for, hvordan afdelingen også er attraktiv og økonomisk sund om 10 og 20 år. I den forbindelse er der sendt informations- og inspirationsmateriale ud til alle afdelingsbestyrelser, så de dermed kan formulere målene for netop deres afdeling suppleret med en finansieringsplan. Der er skrevet indlæg på BKÅ Portalen med en køreplan og et inspirationseksempel. Og der blev desuden afholdt både et dialogmøde og en konference for afdelingsbestyrelser om fremtidssikringsstrategi. Apropos ungdomsboliger så har ungdomsboligudvalget arbejdet på en konference med det mål at organisationen kan bygge den for målgruppen bedste ungdomsboligafdeling. Konferencen blev desværre aflyst på grund af manglende tilmeldinger. Men udvalget arbejder videre på det overordnede mål, at vi skal kunne bygge byens bedste ungdomsboligafdeling. Sideløbende har administrationen lavet et omfattende arbejde i forbindelse med kvalitetssikring af vedligeholdelsesplanerne: Alle væsentlige arbejder er med på planen, og der er afsat et realistisk beløb for de arbejder, der ligger i nær fremtid. Det centrale er, at beboerne sidder i førersædet, når der skal tages stilling til, hvordan afdelingen skal være om 5, 10, 20 år. Initiativet til at sætte punkter på langtidsplanen ligger ikke kun hos inspektøren. Udgangspunktet er beboernes vision. Det skal desuden nævnes, at primært Miljø-, energi- og klimaudvalget står til rådighed med hjælp og inspiration til de konkrete fremtidssikringsstrategier. Ressourceoptimering af driften i boligområder Fokus på den enkelte husholdnings energiforbrug Alt nybyggeri skal opføres som minimum energiklasse 2020-standard. Alle renoveringer af klimaskærmen eller tekniske installationer skal føre til en reduktion i afdelingens samlede energiforbrug Som helt konkret energitiltag gennemgår vi afdelingerne for mulige energibesparelser i samarbejde med virksomheden LokalEnergi, som udarbejder en kort energisynsrapport for hver afdeling som supplement til energimærket. Fokus for gennemgangen er de lavthængende frugter de enkle tiltag som med en relativ kort tilbagebetalingstid kan give energibesparelser i afdelingerne. Den opsamlede viden bruges især ved årsgennemgange i afdelingerne, hvor medarbejdere sammen med afdelingsbestyrelserne sætter fokus på energioptimerende tiltag. Der er desuden indgået aftale med MinEnergi om etablering af elektronisk registreringssystem for forbrug. Og Miljø-, energi- og klimaudvalget vil præsentere de mest energirigtige løsninger for beboere og afdelingsbestyrelser i forbindelse med renoveringsopgaver. I den mere bløde boldgade har Kvarteret bragt sparetips og råd til energibesparelser og godt indeklima i den almindelig husstand. Endelig vil vi ved ansættelse af nyt teknisk personale prioritere personer med særlige kompetencer på miljøområdet, mens den nuværende tekniske medarbejderstab efteruddannes på miljøområdet. Spar på energien! Som en del af fremtidssikringen af vores boliger er Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø udpeget som særligt indsatsområde. Det er primært Miljø-, energi- og klimaudvalget som i samarbejde med teknisk afdeling har arbejdet med at implementere vores energistrategi, der har fire hovedpunkter. 34 Beretning Beretning

19 Bilag Ingen PCB-fare i vores boliger Der er ikke noget lovkrav om, at udlejere skal kortlægge PCB i boliger. Men bestyrelsen i Boligkontoret Århus besluttede at undersøge vores boliger for PCB mere præcist de boliger, som er opført eller renoveret mellem 1950 og I den periode er der nemlig en lille risiko for, at der er Beboerens bolig I året beboerundersøgelse fiskede vi også efter beboernes kendskab til råderetten. De fleste har ikke benyttet denne mulighed for at præge eget hjem, fordi de enten er tilfredse med boligen som den er, eller fordi de ikke vil betale en huslejestigning. Man kan dog spore et behov for bedre information om, hvordan man rent konkret bruger rådretten, herunder klar information om, hvad man kan låne til. Her har råderetsudvalget været på banen og har : brugt PCB-holdige byggematerialer. I august 2013 fik vi resultatet fra Teknologisk Institut, der gennemførte undersøgelserne. Og det viser entydigt: Der er ingen helbredsrisiko fra PCB i nogen boligafdeling i Boligkontoret Århus. taget initiativ til en underside på bk-aarhus. dk med nyttig beboerinformation om råderet samt en artikel i beboerbladet udarbejdet og markedsført en forslagsskabelon til afdelingsmøder om finansieret råderet rådgivet afdelingsbestyrelser om finansieret råderet holdt indlæg på organisationskonferencen i efteråret 2013 orienteret på afdelingsmøde, hvor emnet var på dagsorden et tilbud, der også gælder fremover til de afdelinger, som vil behandle emnet Flyttestatistik Fordelt på værelser Lejligheder 01 Jens Baggesens Vej 14% 15% 13% 18% 13% Haugesundsvej m.fl. 8% 0% 0% 0% 6% Viggo Stuckenbergs Vej 25% 20% 25% 24% 16% Chr. Molbechs Vej 14% 14% 16% 8% 13% Otto Benzons Vej 15% 18% 6% 24% 13% Risvang Alle 0% 0% 6% 0% 11% Vestre Ringgade 7% 12% 16% 19% 9% Vilh.Bergsøes Vej 16% 13% 37% 16% 22% Trøjborgvej 8% 0% 8% 0% 0% 10 Nordalsvej m.fl. 7% 2% 2% 4% 4% Helge Rodes Vej 10% 14% 17% 15% 10% Majdalen 14% 16% 14% 14% 14% Hammershusvej 17% 15% 14% 12% 14% Aldersrovej 11% 16% 11% 16% 23% Peter Fabers Vej 11% 11% 13% 12% 13% Hammershusvej 11% 18% 14% 13% 16% Kongsvang 9% 13% 14% 13% 16% Trøjborgvej 9% 9% 4% 9% 7% Tamperdalsvej 14% 21% 15% 19% 14% Norgesparken 15% 16% 7% 16% 15% Illerupvej 21% 22% 20% 18% 19% Nydamsparken 12% 18% 13% 19% 15% Kirkedammen 22% 12% 12% 22% 20% Reginehøj 12% 15% 12% 10% 12% Vestre Ringgade 9% 6% 9% 22% 6% Frydenlund 12% 12% 9% 12% 13% Lindholmparken 7% 10% 14% 14% 11% Kalmargade 24% 18% 19% 22% 14% Nørreskovvej 16% 12% 12% 10% 17% Rydevænget 18% 18% 15% 15% 13% Nørreskovvej 8% 11% 14% 11% 6% Vestre Ringgade 12% 12% 8% 14% 20% Salonikivej 12% 22% 15% 24% 17% Skelagervej 11% 10% 6% 19% 8% Hallssti 13% 0% 31% 25% 6% Visbjerg Hegn 12% 12% 5% 4% 11% Attikavej 29% 29% 26% 34% 26% Fredensgade 28% 17% 6% 17% 28% Hjelmagerparken 29% 13% 19% 21% 6% Mosevænget 18% 9% 9% 14% 9% Hjulby Hegn 23% 35% 15% 35% 23% Vistoftparken 12% 12% 18% 16% 24% Skæring Parkvej 11% 9% 11% 17% 6% Beretning Beretning

20 Fordelt på værelser Viborgvej 0% 9% 18% 36% 0% 53 Julsøvej 15% 4% 11% 15% 11% Norsgade 0% 0% 0% 0% 0% Skæring Parkvej 14% 11% 17% 15% 8% Åvænget 8% 8% 8% 33% 25% Ranunkelvej 20% 18% 9% 16% 9% Skejbyparken 10% 19% 8% 21% 21% Skæring Parkvej 21% 7% 7% 21% 14% Bethesdavej 17% 0% 0% 0% 0% 67 Hørretløkken 0% 3% 5% 5% 2% Østergade 18% 9% 9% 14% 14% Ryttervej 42% 25% 29% 33% 21% Ranunkelvej 17% 10% 13% 7% 17% Damgårdstoften 0% 0% 0% 5% 10% Rønnevangen 0% 0% 4% 26% 13% Virup Skovvej 0% 0% 0% 0% 9% Ungdomsboliger 01 Jens Baggesens Vej 25% 38% 34% 31% 38% 08 Vilh.Bergsøes Vej 17% 39% 56% 39% 28% 14 Aldersrovej 0% 0% 0% 0% 200% 15 Peter Fabers Vej 0% 33% 17% 33% 33% 29 Kalmargade 23% 23% 36% 36% 23% 35 Skelagervej 40% 70% 40% 80% 70% 37 Istedgade 29% 41% 41% 59% 47% Visbjerg Hegn 30% 70% 40% 65% 45% 41 Viruplund 94% 69% 47% 64% 56% Hjelmagerparken 57% 50% 71% 64% 57% 43 Mosevænget 100% 100% 50% 0% 150% 44 Hjulby Hegn 33% 83% 83% 50% 45 Torpe-/Kappelvænget 69% 64% 36% 44% 50% Julsøvej 56% 28% 47% 67% 33% Skæring Parkvej 55% 55% 136% 64% 36% 49 Fredensgade 8% 25% 42% 0% 50% Brendstrupvej 27% 36% 45% 45% 18% Fredericiagade 50% 50% 13% 25% 38% Norsgade 26% 53% 16% 32% 42% 56 Katrinebjergvej 56% 33% 36% 44% 25% Åvænget 57% 37% 37% 34% 37% 59 Høegh-Guldbergs Gade 31% 38% 31% 47% 34% Paludan-Müllers Vej 44% 33% 39% 42% 42% Chokoladen 35% 25% 35% 31% 29% Solsikkegården 33% 27% 27% 27% 32% Værelser 01 Jens Baggesens Vej 47% 76% 47% 47% 35% 05 Otto Benzons Vej 100% 0% 0% 0% 0% 24 Kirkedammen 49% 38% 45% 40% 19% 31 Rydevænget 60% 120% 60% 40% 20% Oversigt over renoverings- og fremtidssikringsprojekter Afdeling 1 Jens Baggesens Vej - Målerudskiftning. Afdeling 6 Risvangs Allé - Lovliggørelse af badeværelser i kælder, renovering af kloakinstallationer i kælder og elinstallationer samt brandsikring af kældre. Afdeling 7 Vestre Ringgade - Udskiftning af vindues- og altandør og renovering af kloak i terræn. Afdeling 8 Peter Fabers Vej - Udskiftning af vinduer. Afdeling 10 Norddalsvej m.m. - Fjerne krybekælder og gulve ny isolering, gulvvarme og støbning af terrændæk samt nye parketgulve, ekstra stikkontakter og antennestik. Afdeling 15 Helge Rodes Vej - Udskiftning af gamle Velux vinduer. Afdeling 16 Hammershusvej - Erhvervslejemål ombygget til lejemål. Afdeling 17 Rosenvangs Allè - Udskiftning og ombygning af varmeanlæg. Afdeling 20 Norgesparken - Udskiftning af entredøre, nye porttelefoner, nye baldakiner og maling af opgange. Afdeling 22 Illerupvej - Udskiftning af entredøre, nye baldakiner og maling af opgange. Afdeling 23 Nydamsparken - Rådgiveraftale indgået december Projektering opstartet januar Godkendt i byrådet den 26. marts 2014 og af beboerne på et afdelingsmøde i april Afdeling 25 Reginehøj - Ombygning af varmehal via midler fra Realdania Afdeling 27 Frydenlund - Ny servicebygning samt nyt haveanlæg med nedgravede affaldsbeholdere Afdeling 28 Lindholmparken - Der er opført en ny velfærdsbygning og vandskuring af sidebygninger. Afdeling 29 Kalmargade - Udskiftning af udvendig belysning, belysning i kældergange og etablering af adgangskontrol. Etablering af Café via midler fra Realdania. Færdiggørelse af kollektiv køkkenudskiftning udskiftning i stueetagen, 1. og 2. etage. Afdeling 30/68/32/40 Hinnerup - Der er opført en ny velfærdsbygning. Afdeling 31 Rydevænget - Lukning af Renovac (fælles affaldssug anlæg) Afdeling 41 Viruplund - Maling af facader og opfriskning af fællesrum. Afdeling 44 Hjulby Hegn - Landsbyggefonden har meddelt inspektion sommer Afdeling 48/55 Skæring Parkvej - Etablering af ny fælles affaldsløsning. Afdeling 54 Norsgade - Landsbyggefonden og Aarhus Kommune har godkendt oplæg til kapitaltilførsel. Rådgiveraftale forhandles i december Forventet opstart på renovering af de 19. stk. ungdomsboliger er februar 2015, og afslutning december Afdeling 57 Åvænget - Udskiftning af eksisterende træfacader på 1. sal samt døre og vinduer. Desuden er udvendig belysning skiftet til LED belysning. Afdeling 67 Hørretløkken - Overdragelse af afdelingens fjernvarmeinstallationer i terræn til AffaldVarme, som overtager vedligeholdelses-forpligtigelsen. 38 Beretning Beretning

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014

DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 DIALOGMØDE DEN 21. JANUAR 2014 ORIENTERING FRA ADMINISTRATIONEN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Beboertilfredshed 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Boligkvalitet

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016

Afdelingsbestyrelsens arbejde. Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 Afdelingsbestyrelsens arbejde Bo42 Kursus for afdelingsbestyrelser Lørdag d. 2. april 2016 1 1 Emnerne i dagens program Hvem bestemmer hvad? Ansvar og opgaver i Bo42 Afdelingsbestyrelsens opgaver Hvad

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

INDBYDELSE til dialogmøde

INDBYDELSE til dialogmøde INDBYDELSE til dialogmøde I kantinen på Brendstrupgårdsvej 7 MANDAG DEN 24. OKTOBER 2016, KL. 18.30-20.00. Dagsorden 1. Velkomst, præsentation og sandwich 2. Nyt fra organisationsbestyrelsen 3. Oplæg fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Notat. Beboerdemokrati

Notat. Beboerdemokrati Notat Beboerdemokrati For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet - det at beboerne har indflydelse på dagligdagen i deres boligområde og også på udviklingen heraf - den naturligste ting i verden.

Læs mere

Beslutningsreferat fra afdelingsmøde i tirsdag, den 9. september 2014 kl i beboerlokalet

Beslutningsreferat fra afdelingsmøde i tirsdag, den 9. september 2014 kl i beboerlokalet Beslutningsreferat fra afdelingsmøde i 9-14-18 tirsdag, den 9. september 2014 kl. 19.00 i beboerlokalet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig

INDHOLD. Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning. Redaktion Østjysk Bolig 02 MÅLSÆTNINGSPROGRAM 2015 ØSTJYSK BOLIG INDHOLD 4 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Indledning Opgaven Værdierne Beboerdemokratiet Kommunikationen Servicen Det boligsociale Miljøet Væksten Afslutning Udgiver Organisationsbestyrelsen

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By

Tillæg til helhedsplan februar 2007. Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By ÅBEN BY Tillæg til helhedsplan februar 2007 Ansøgning til om yderligere midler til Tingbjerg Utterslevhuse Åben By Fra Landsbyggefondens pulje til social og forebyggende indsats 3. september 2007 Budget

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. maj 2014 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017

Galgebakken Budget for perioden 1. januar december 2017 96159 - Galgebakken Budget for perioden Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 2620 Albertslund Tilsynsførende kommune: Administrator: Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.sab.dk E-mail post@sab.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 13. juni 2012 Jeg har gennem de seneste år

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 23. december 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 9. januar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation 17.15

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib.

Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. BOLIGSELSKABET AF 1945 I STRIB Referat af repræsentantskabsmøde den 03. juni 2015, kl. 18.00 i fælleshuset, Sønder Allé 61, Strib. Tilstede: Bestyrelsen: Knud Kingo Christensen (KKC), Mogens K. Hansen

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016

Valgavis. Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Valgavis Bilag til dagsordenens punkt 7, Maj 2016 Bodil Nielsen Blegdammen, Roskilde Kandidat til posten som næstformand Jeg bidrager med mit kendskab til branchen, min indsigt i organisationen og med

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Sundby-Hvorup Boligselskab

Sundby-Hvorup Boligselskab Sundby-Hvorup Boligselskab Oplæg.. Hvem er jeg, Tanker on fremtidsanalyser. Lidt om SHB Hvordan vi har gjort det. Hvad fik vi ud af det. Tanker. Involvering/ejerskab /helhedstænkning er nødvendig for analysen.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand

Boligorganisationen: Mogens Vive, formand og Janni Østergaard Amdi, næstformand Referat Forvaltning: Miljø og Teknik Møde vedr.: Referat styringsdialog Mødested: Laksetorvet, lokale D 3.32 Mødedato: 06-10-2015 Sendes til: RandersBolig og bestyrelsen for Randers Arbejderes Byggeforening

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse.

Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Slagelse Boligselskabs ordinære repræsentantskabsmøde Tirsdag den 31. maj 2016 kl. 17.00 I SBI s Klubhus, Parkvej, Slagelse. Tidsplanen er som følger: Kl. 17.00 17.45 Kl. 17.45 18.30 Kl. 18.30 20.00 Besigtigelse

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Boligselskabet Trollebo

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2010 kl. 16.00 i Rønnebækhaves fælleshus Dagsorden: 1. Bestyrelseshonorar 2. Forvaltningsrevision 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 14.05.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015

Referat. Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2015 Dato: 13. december 2016 Lokale: Tidspunkt: Sorø Rådhus, lokale 272, Sorø Kl. 1000 1230

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED BOLIGFORENINGEN VIBO OG KØBENHAVNS KOMMUNE DEN 6. FEBRUAR 2013 1 Deltagere Boligforeningen VIBO Kaare Vestermann (Boligforeningen VIBO) Anne Merethe Bryder (Boligforeningen VIBO) Tina Kastberg (Boligforeningen VIBO) Henrik Nielsen (Boligforeningen VIBO) Tine Pedersen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017

Syd Budget for perioden 1. januar december 2017 96167-4 Syd Budget for perioden Adresse: Tilsynsførende kommune: Administrator: Uglens Kvarter m.fl., 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BO-VEST Malervangen 1 2600 Glostrup

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 1. december 2011 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet afholdes tirsdag den 13. december 2011, kl. 17.15 på Brendstrupgårdsvej med følgende dagsorden: 1. Organisationsanliggender a. Branding * b. Evaluering

Læs mere

100 år er ingen alder

100 år er ingen alder Strategi 2015-2018 100 år er ingen alder 100 år er ingen alder AAB nærmer sig de 100 år, men det er ingen alder. Kompetente medarbejdere og beboervalgte, har skabt en udviklingsorienteret og værdibaseret

Læs mere

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm.

Dirigenten udpegede et stemmeudvalg bestående af: Flemming Rasmussen(afd.16), Britt Nielsen(afd.8) og Erling Weber Jensen Adm. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE FREDAG DEN 24. maj 2013 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014.

Påsken 2014 kontoret holder lukket den 14. til den 16. april 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. september 2013, kl. 18.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 21. august

Læs mere

Udlejning og ventelister

Udlejning og ventelister Udlejning og ventelister Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivningen herom. Sammendrag af reglerne om udlejning og ventelister er gengivet nedenfor. Målsætning Det er målsætningen

Læs mere

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B

I MORTEN BOJE I 31. MAJ 2016 I REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 1 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Årsregnskab 2015 Boligforeningen 3B SDE 2 MORTEN BOJE 31. MAJ 2016 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Revisionspåtegning og protokol Konklusion Revisionen har ikke

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense.

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl på Hotel HCA i Odense. ANDELSBOLIGFORENINGEN SAMVIRKE Generalforsamlingen Referat af ordinær generalforsamling, afholdt torsdag, den 30. juni 2016, kl. 19.00 på Hotel HCA i Odense. Tilstede : Bestyrelsen: Afbud: Beboere: Administrationen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU?

BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? BEBOERINFORMATION FAKTA OG FAQ HVAD SKER DER NU? KLAR TIL FUSION? Gennem længere tid har hovedbestyrelserne i Beder-Malling Boligforening og AAB Odder talt om muligheden for at fusionere de to foreninger.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere