Indholdsplaner. 10. klasse. Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet. Mad og sport Design og mode

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplaner. 10. klasse. Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet. Mad og sport Design og mode"

Transkript

1 Indholdsplaner 10. klasse Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet Mad og sport Design og mode 2010/2011 1

2 Sansestormernes værdigrundlag Skolen lægger vægt på tilegnelse af faglige, sociale og personlige kompetencer, der styrker eleverne i at kunne træffe kvalificerede valg som menneske og forbruger i et komplekst samfund Ved Sansestormerne - skolen for mad og appetit på livet anses det for væsentligt at begribe og bruge de sanselige dimensioner og derigennem opnå appetit til berigelse af livet og måden at opleve verden på Skolen prioriterer madlavningskunsten og madkvaliteten og lægger vægt på, at det enkelte måltid er en oplevelse for derved at inspirere og motivere til et kreativt, sanseligt og sundt liv. Hovedsigtet med kostskolearbejdet på Sansestormerne Der tilstræbes en sammenhæng mellem undervisning og kostskoleliv, hvor eleverne gives mulighed for at høste erfaringer og få oplevelser indenfor hovedområderne jfr. Indholdsplanerne. Skolens beliggenhed nær skov, strand og Århus by udnyttes ved aktiviteter i kostskolelivet såvel som i undervisningen. I kostskolelivet deltager skolens elever på tværs af tilmeldte kurser og fritidsfag. Vi tilsigter at kostskolearbejdet bliver bygget op omkring livsoplysning, folkelig oplysning samt demokratisk dannelse. Livsoplysning Foredrag afholdes af interne og eksterne foredragsholdere på morgen- og aftensamlinger. Herunder bl.a. oplysning om rusmidler, kriminalitet, seksualitet og ungdoms- og foreningsliv Nyheder og debatter på fællessamlinger Højtider jul, påske, fastelavn, Halloween, Valentines Day I undervisningen inddrages samfundsfaglige, kulturelle og miljømæssige emner som debatteres og diskuteres. Mad fra andre kulturer fx En uretfærdig middag om forholdene mellem I- og U-lande. Ud fra vores værdigrundlag at udforske sanserne og vække sanserne ved at gå på opdagelse og udforske Med udgangspunkt i vores elevhold, opstår der situationer af sociale- og/eller pædagogisk karakter, der efter vurdering tages op i skiftende fora til belysning af forskellige livsvilkår og problematikker de forskellige elever har. Folkelig oplysning Foredrag, teater og musikarrangementer Foredrag i tilknytning til skiftende kunstudstillinger (kunstudstilling i spisestuen skiftes jævnligt) Elever med anden kulturel baggrund fortæller og holder foredrag for resten af elevgruppen Nyheder og debatter på fællessamlinger Oplysning om folkesundhed, livsstil, kost og motion Foreningsliv bl.a. DGI Kulturliv i Århus. Fx museumsbesøg og Et anderledes døgn (introweekend) Deltagelse i forskellige sportslige events (vi støtter op om byens basket- og håndboldhold) Udvider elevernes kendskab til mad ved at besøge grøntmarkeder og indkøbssteder med rødder i andre kulturer fx Bazar Vest 2

3 Udfordrer forståelsen af elite- og breddeidræt Sponserbarn i Bernin Besøg i New York hvor eleverne mærker kulturelle forskelle indenfor mad, nationaliteter, sport, kunst og kultur Demokratisk dannelse Elevrådsarbejde Udvalgsarbejde (f.eks. kostudvalg, festudvalg og fællesskabet) Undervisning jfr. indholdsplan og undervisningsmetode (gruppearbejde, undervisning af hinanden, tværfaglig undervisning) fx dramaugen, der er bygget op på baggrund af ideer fra eleverne Aften- og weekendmøder planlægning af aktiviteter om aftenen og i weekender Rummelighed i forhold til forskellige elevgrupper: Unge med særlige behov, 10. klasse, ernæringsassistentelever, elever med anden kulturel baggrund end dansk Udarbejdelse af skituren i samarbejde med lærerne Kontaktgrupperne er selvstændige grupper, der sammen planlægger hvad, hvor og hvordan de skal holde deres møder Planlægning af valgfag Klassens time, hvor eleverne styrer mødet og laver dagsordenen Formål Formålet med kurset 10. klasse er at give mulighed for opnåelse af faglige kompetencer indenfor mad og sport eller design og mode samtidig med at opnå læring indenfor almene fag på 10. klasses niveau med mulighed for at afslutte med 10. klasses prøven. Via undervisning og kostskolelivet at få indarbejdet en sanselig og sund livsstil. Via skoleopholdet at bidrage til at eleverne har appetit på livet som udgangspunkt for efterfølgende uddannelses- og erhvervsliv. Via undervisning og socialt samvær sørge for, at eleverne udvider deres kendskab til livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. At eleverne får flyttet deres grænser under opholdet på skolen. Undervisning og pædagogiske principper Undervisningen er åben for alle, der ønsker at gennemføre 10. klasses forløb samtidig med at opnå kompetencer indenfor enten mad og sport eller design og mode. Vi modtager elever fra hele Danmark og enkelte elever fra Grønland. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen. Pædagogiske principper Skolens overordnede pædagogiske linie er baseret på teori praksisrelationer i undervisningen. Det anses for væsentligt at give oplevelser og erfaringer gennem såvel undervisning som kostskoleliv, således eleverne rustes til at begribe og bruge de sanselige dimensioner til berigelse af livet og måden at opleve verden på. Vi tror på, at vores elever lærer og dannes i sociale relationer og i den kontekst de indgår i. Desuden tager vi udgangspunkt i den enkelte elev både i undervisningssammenhæng og pædagogisk samvær, samtidig med at vi vægter medbestemmelse højt. Vi tilsigter at vores dagligdag bygger på demokratiske principper og er et samarbejde mellem lærere og elever. Undervisning 3

4 Undervisningen er af bred almen karakter med ugentligt minimum timetal på 21 timer fordelt over 5 undervisningsdage, der kan placeres på hverdage og hen over weekender. Undervisningen kan fordeles over hele dagen; formiddag, eftermiddag og aften. Skolen opfordrer til at eleverne deltager engageret og motiveret i al undervisning. Dette indebærer bl.a. at man kommer med en positiv indstilling, møder til tiden, er forberedt og medbringer de rekvisitter undervisningen kræver. 10. klasses fag Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske for alle elever. Derudover kan eleverne vælge fagene tysk, fransk, fysik/kemi. Desuden skal man vælge en række fritidsfag. Håndarbejde og hjemkundskab udbydes som linjer; henholdsvis som Design & Mode og Mad & Sport og er obligatorisk. Eleverne vælger mellem basket, håndbold eller PULS. Brobygning er en del af skoleåret på 10.klasse. Dette uddybes under punktet vejledning. Valgfaget fysik afslutter eksamen i januar I alle fag foregår undervisningen på dansk og i overensstemmelse med de centrale kundskabs- og færdighedsområder samt læseplaner for fagene og evalueres i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 495 af 31. maj 2000 om Folkeskolens afsluttende prøver mv. og om karaktergivning i folkeskolen. Alle fag kan afsluttes med 9 eller 10 klasse prøven (FSA eller FS10). Eleverne vil få karakter i alle de obligatoriske fag, idræt og design samt udtalelser i idræt og for Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Eleverne vil også blive tilbudt at deltage i forældresamtaler, hvor faglige såvel som sociale udfordringer vil blive diskuteret. Fag, undervisere og timetal: Obligatoriske fag: Dansk 3.8 timer/uge Matematik 3 Engelsk 3 Mad & sport 7 - Design & mode 7 - PULS 3 - Valgfag: Fysik kemi 3 - Fransk 1,9 - Tysk 3 - Basketball 6 - Håndbold 6 - En oversigt over lærerfortegnelse: 4

5 Dansk Matematik Engelsk Design og mode AI x x RK MW RM x x CT Mad og sport EB x x Fysik Fransk Tysk Basketball Håndbold JJ x x JS x x MT x Instruktør x x x x x Alle fag bliver beskrevet med formål, mål, indhold og undervisningsmateriale i årsplan for faget. Årsplanerne er vedhæftet indholdsplanen. Endvidere er der pædagogisk tilrettelagt samvær med eleverne i form af fritidsfag, hvor eleverne kan ønske at fordybe sig i områder indenfor mad, sport og kreative områder. Det ligger mandage eftermiddage og aftener. Fysiske rammer for undervisning og pædagogisk samvær Eleverne vil blive undervist i velholdte og rummelige lokaler udstyret med computere med internetadgang. Desuden er der adgang til idrætsfaciliteter som omfatter idrætssal, fitnessrum og spejlsal. Ydermere er der edb-rum m. 18 computere, veludstyrede køkkener, designværksted. Fysikundervisningen foregår i Vejlby Landbrugsskoles fysiklokale. Den daglige rytme Den daglige rytme er bygget op omkring måltiderne på skolen, som vi prioriterer højt. Vi lægger vægt på, at det enkelte måltid er en oplevelse for derved at inspirere og motivere til et kreativt, sanseligt og sundt liv. Måltider Morgenmad: Frokost: Aftensmad: Specialundervisning Støtten af enkeltintegrerede elever, som modtager specialpædagogisk støtte, bliver foretaget af en støttelærer som er 10.klasseslærer eller en som er tilknyttet teamet. Støtten kan enten være i form af individuel støtte på tidspunkter der ligger udover de skemalagte timer, eller en støtte der indgår i timerne og dermed kan hjælpe med til at skabe struktur og muliggøre, at der kan finde en læring sted for den pågældende elev. Skolen hjemsøger tilskud til specialstøtte hvis der foreligger opdateret PPR-udtalelse, der peger på et behov. Under forudsætning af at bevillingen foreligger ved skoleårets start, kan støtten tilrettelægges fra start. 5

6 Lærerens funktioner Kontaktlærerfunktion Kontakten mellem skolen og forældre vedr. elevernes faglige, personlige og sociale liv foregår via kontaktlærerne. Kontaktlærerne sikrer mulighed for tid sammen med eleverne, hvor emner fra såvel undervisning som kostskolelivet behandles. Kontaktlærerfunktionen varetages af lærere fra 10.klassesteamet, hvor læreren har 2,5 time om ugen til en gruppe bestående af ti elever. Eleverne har medindflydelse på hvad de skal bruge møderne på og hvordan de skal foregå. Klasselærerfunktion Klasselærerne varetager opgaverne omkring den daglige gang på skolen, herunder køkkenplan, protokol, værelsesfordeling mm. Funktionen er fordelt blandt 10.klassesteamets lærere. Vagtordning/ Vagtlærerfunktion Vagtordning fordeles mellem skolens pædagogisk ansatte personale. Der er fast aftenvagt i tidsrummet kl. 16:00 23:00 fra mandage til torsdage og fredage fra kl. 15:00 22:00. Lørdage er der vagt kl. 9:00 22:00 og søndage 9:00 23:00. Efter kl. 23:00 og kl. 22:00 fredag/lørdag overgår vagten til nattevagten. Vagtlærerens opgaver: Tilse syge elever. Spise med eleverne fra kl til ca Herefter hjælper man med oprydning. Lektietime kl , hvor man står til rådighed for hjælp. Samvær og aktiviteter med elever. Servere kaffe/te/vand med kage/brød kl i Spisestuen. Tjekke elever, der har været borte fra skolen. Checke at alle yderdøre og døre til køkkener og undervisningslokaler er låst. Tjekke at vinduer er lukkede samt låse døre til fitness, omklædning, Pusterummet og Siesta kl Oprydning på lærerværelset og i tekøkkenet samt starte opvaskemaskinen og tømme den igen. Mellem kl tilser vagten kollegierne Gartneriet, Værkstedet, Nørreris samt Kvisten for at sikre, at eleverne er på eget værelse, og at der er ro på gangene. Weekendvagter inddrager eleverne i planlægning af weekenderne Vejledning Vejledningen skal føre frem til, at eleverne vælger en for dem relevant uddannelse og relevant erhverv. Vejledningsindsatsen vil være tredelt: Studievejledning Der lægges vægt på gennemførelsesvejledningen, som klasse- og faglærer løbende foretager med eleverne. Den obligatoriske selvvalgte opgave ligesom uddannelsesbogen inddrages i denne vejledning. Uddannelses- og erhvervsvejledning Der gives informationer om ungdomsuddannelserne. 1 ugers brobygning bliver afviklet i efteråret, og eleverne gives mulighed for individuel informationssøgning via edb. 6

7 Individuel uddannelsesvejledning Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens 9. klasses uddannelsesplan og eleven arbejder videre med sin uddannelsesbog. Eleverne deltager i det ønskede brobygningsforløb, som forberedes med forventningssamtale og efterbehandles med refleksionssamtale. Eleven opsætter mål for fremtiden og vælger uddannelsesvej eller erhverv senest 15. marts. Der afholdes min. to vejledningssamtaler i forløbet. Endvidere lægges vægt på en løbende information til og samarbejde med forældrene om elevens valg. Vejledningen foretages af skolens uddannelses- og erhvervsvejleder Birthe Balskilde i nært samarbejde med faglærerne. Brobygningen koordineres gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Århus, i et samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner i området. Kostskoleliv Der tilstræbes en sammenhæng mellem undervisning og kostskoleliv, hvor eleverne gives mulighed for at høste erfaringer og få oplevelser indenfor hovedområderne mad, sport, design og kultur. Det er en naturlig del af kostskolelivet, at eleverne udvikler deres horisonter i forhold til livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. I det frie rum vil eleverne møde nyt som en naturlig del at det at være sammen. De vil blive udfordret i forhold til i retfærdighedsfølelse og medindflydelse i forhold til individet og fællesskabet. Skolens beliggenhed nær skov, strand og Århus by udnyttes ved aktiviteter i kostskolelivet; ligesom i undervisningen. Skolen forventer, at man som elev tager aktiv del i planlægningen af kostskolelivet og selv tager medansvar for igangsættelse af fælles aktiviteter i fritiden. Pædagogisk tilrettelagt samvær Formålet Ved et ophold på Sansestormerne forventer vi, at eleverne lærer at acceptere forskelligheder samt at man skal yde til fællesskabet, for at det bliver godt. Vi forsøger at skabe og fastholde nogle rammer, så det bliver en god og givende oplevelse at være elev. Vi har nul tolerance i forhold til mobning, racisme og rusmidler, hvilket bliver tydeligt præciseret for eleverne der skal være plads til alle. Sammen med eleverne laves aktiviteter, så eleverne selv er med til at tage ansvar og bestemme. Dermed lærer eleverne at tage ansvar i forhold til etablering eller vedligeholdelse af et aktivt liv samt at samarbejde og samtidig udvikle personlige venskaber og relationer. Vi vil styrke elevernes evner til at vælge og fravælge samt styrke deres bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder. Her følger en beskrivelse af det pædagogiske tilrettelagte samvær: Lektietime: I tidsrummet 18:30-19:30 er der lektietime på skolen. I den periode vil der være ro på skolen til at kunne 7

8 fordybe sig i lektier. Der vil være en lærer til stede i lektiecaféen. Klassenstime Et forum hvor eleverne har ordet. Eleverne laver en dagsorden for mødet, finder en ordstyrer og en referent. Timen bliver på demokratisk vis brugt til at eleverne kan tage små og store emner op, som skal diskuteres. Elevrådet har altid et punkt på dagsordenen Elevråd Elevrådet er et demokratisk organ som virker som et bindeled mellem skolen og elever. Her har eleverne mulighed for på demokratisk vis at drøfte og debattere emner og eventuelle problemstillinger. Ved skoleårets begyndelse stiftes et elevråd bestående af kl elever samt 2 elever fra UTV. Det er frit for alle at lade sig vælge. Afstemningen foregår ved hemmelig afstemning. Den elev der har fået flest stemmer bliver udråbt som elevrådets formand. Elevrådet mødes ca. en gang om måneden eller efter behov. Mål for elevrådet: Eleverne bruger deres handlekompetence og deres spirende demokratiske interesse Eleverne oplever, at de har indflydelse Eleverne lærer om repræsentativt demokrati i praksis Eleverne er aktive medspillere i skolens hverdag og tager ansvar for det fælles Elevernes stemme høres i alle relevante beslutninger på skolen og sikrer ejerskabet Elevrådet er en mulighed for at eleverne kan sætte handling bag ønsker og behov! Kontaktlærermøde En gang om ugen mødes kontaktlæreren med sin kontaktgruppe, hvor de: Fornemmer hvordan eleven har det Eleven får status på hvordan det går (har eleven gjort noget der skal rettes op på) Eleverne hjælpes til at have et sammenhold i gruppen evt. sætte ting i gang Sammen med gruppen stable et arrangement på benene, som gruppen står for sammen med resten af skolen Eleverne har stor medindflydelse på hvad der skal laves til møderne. Ligeledes er eleverne igangsættere for planlægning af onsdagsarrangementer og udflugter, som gruppen laver. Madlavning og køkkenvagter Eleverne deltager i den daglige forberedelse af bespisningen på skolen, som desuden udgør en del af den kostfaglige undervisning. Opgaverne ligger indenfor tilberedning af mad, anretning, borddækning, opvask og efterfølgende oprydning af køkken og spisestue. I samarbejde med køkkenpersonalet tager eleverne del i den daglige produktion og oplever hvordan et storkøkken fungerer. De indføres i god køkkenhygiejne, arbejdsprocessen og koordineringen af arbejdsgangen i køkkenet. Desuden deltager eleverne i en vagtordning i forbindelse med tilberedningen af måltiderne i weekenderne. Rengøring 8

9 Formålet med rengøring er - at eleven får viden om og kan praktisere en elementær og miljøbevidst rengøring, samt at eleven får viden om rengøringens betydning for helbredet, velvære og bomiljø. De vil blive bevidstgjort i forhold til brug af midler og metoder til rengøring af inventar, gulve, toilet, bad. Eleverne har ansvar for at varetage rengøring af eget værelse samt rengøring af elevernes fællesarealer. Dette ser skolen som et vigtigt dannelseselement i forhold til ansvarsfølelsen for at opretholde en ren og pæn skole. Rengøringen er en del af elevernes ugentlige skema. Evaluering Evalueringsplan for 10.klasse på Sansestormerne Evaluering plan for 2010/2012 Evalueringsplan for 10.klasse på Sansestormerne Plan for 2010/2011 Halvårsevaluering af undervisningen foretages i januar 2011 Evaluering af fysik foretages i januar 2011 Forældretilfredshedsundersøgelse foretages i maj 2011 Alle tre evalueringer offentliggøres på hjemmesiden. Oversigt over tilbagevendende arrangementer Arrangementer Hensigten er Beskrivelse af indhold Gallafest Gl. elevdag Forældrecafé at eleverne er med til at skabe en fest, hvor alle sanser bliver bragt i spil. Eleverne skal tage del i planlægning af et større arrangement. at de nye elever arrangerer og planlægger en festdag for gamle elever. Der sker en overlevering af ånden på skolen. at forældre og elever kan møde undervisere på skolen. at skabe mulighed for dialog omkring den enkelte elev. Hele skolen deltager i arrangementet. Designlinjen syr kjoler. Kosteleverne står for madlavning og opdækning. Eleverne står for madlavningen til gæsterne. Desuden dyster elever fra flere årgange i basket og håndbold. Forældrene møder på skolen og har mulighed for at ønske at tale med de lærere der underviser i fag på 10.klasse. 9

10 Smagensdag at skabe et undervisningsrum på tværs af alle hold på skolen, hvor det er kosten der er i centrum. Der bliver undervist i alle køkkener og bålstedet. Undervisningen sker sammen med UTV og EA. Temaet for dagen skifter fra år til år. Oversigt over tilbagevendende undervisningstemaer eller studieture Arrangementer Hensigten er Beskrivelse af indhold Introtur at skabe mulighed for etablering af relationer på tværs af hold og klasser. En ryste-sammen-tur Skitur Sverige i foråret 2011 at eleverne tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser At eleverne udfordres på egne grænser Udvikler færdigheder i at stå på ski At eleverne bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et bofællesskab til at fungere Studietur New York i efteråret 2011 Outrotur at eleverne tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser At eleverne udfordres på egne grænser At eleverne bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et fællesskab til at fungere at eleverne skal afslutte hvad de har lært og vise, at de kan planlægge, er kommet i form til den lange cykeltur og kan varetage madlavningen til turen. Eleverne tager på en overnatning væk fra skolen. Turen vil foregå i det fri, så rammerne vil være friluftsliv. Eleverne skal selv transportere sig til stedet, stå for madlavningen og planlægningen af aktiviteter. Stå på langrend- og alpinski Skiregler Beklædning Indkøbe og tilberede mad til en gruppe Lave regnskab Valuta Samvær Samarbejde Transportmidler Valuta Forberedelse af kulturelle besøg Fremlægge oplevelser fra studieturen Pakning af personlig bagage Temaerne for turen er: Engelsk sprog, sport, madlavning & madkultur, mode, design, rejseplanlægning, økonomistyring, kulturforskelle og seværdigheder Cykeltur Madlavning Planlægning af samvær, rute og madlavning Madlavning i det fri Tema-sundhed at eleverne får koblet krop Madlavning Indføring i anatomi og fysiologi 10

11 Dramaugen Fritidsfag Morgen- og aftensamlinger og kost i begrebet sundhed. At eleverne får indsigt i hvor stort sundhedsbegrebet er. At eleverne får afprøvet på egen krop hvad forskellen er på sund og usund. At eleverne bliver oplyst om folkesundhed, kost og motion. at eleverne får et rum, hvor de kan være kreative og innovative, selvskabende og udforskende. På demokratisk vis er det eleverne der bestemmer, indholdet og opsætningen af stykket. at eleverne selv får lov til vælge områder de vil fordybe sig i inden for husog håndarbejdsfag at eleverne på skolen engang imellem har et fælles undervisningsforum, hvor de stifter bekendtskab med alle lærere og undervisere på skolen. at eleverne præsenteres for et bredt spekter af information og indslag. eller oplevelser, hvor elevernes aktive medvirken er naturlig. at skabe et rum for livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. at eleverne tager medansvar for at planlægge undervisning for de andre elever og har indflydelse på, hvad de skal undervises i. Idræt og træningslære Indføring i misbrugsproblematikker Indføring i hverdagsmotion Indføring i livsstilssygdomme Skrive manuskriptet Lave musik, lyd, lys og rekvisitter Skabe en scene Dokumentere ugens gang og stykket Hus- og håndarbejdsfag med temaer livsstil sundhed krop kost kreativitet En morgensamling kan fx bestå af: noget samfundsaktuelt en personlig rejsebeskrivelse en højtidsbeskrivelse et musisk indslag en historie en studietursberetning En aftensamling kan fx bestå af: Bruge aftenen til at få kontaktgruppen på banen indslag lavet af gruppen Fortælle om personlige oplevelser Hjælpe en elev der har noget særligt på hjertet til at fremlægge evt. fortælle om en anderledes kultur Evt. gå i dybden med en nyhed, der er sket i den forgangne tid (kulturelt, politisk, natur ) Fortælle om et område man brænder for en passion 11

12 Oversigt over tilvalgslinjerne basket, håndbold og PULS Linje Hensigten er Beskrivelse af indhold PULS at fokusere på hvordan man gennem fysisk aktivitet kan opnå en sund livsstil, hvor fysisk udfoldelse bliver en naturlig del af hverdagen. at der tages udgangspunkt i den enkelte elev og dermed hvilket formål den enkelte har med træning. at det er muligt, at man i PULS kan arbejde målrettet mod individuelle forbedringer indenfor en sportsgren vha. individuelle træningsprogrammer. at der undervises i alsidige idrætslige aktiviteter med vægt på at forbedre ens fysiske formåen Dette opnår eleverne bl.a. gennem individuelle træningsprogrammer og konditionstests. En undersøgelse af hvad kroppen kan. Ved at sætte individuelle mål og målrette træningen, hvilket vil sige, at det bliver træning på forskellige niveauer. I perioder arbejdes der projektorienteret. Faget stiller ingen krav til god fysisk form fra begyndelsen, men der forventes, at man er motiveret og aktiv deltagende. Hverdagsmotion Individuel træning også for dem der dyrker elitesport Løbetræning Spinning Ud af huset til svømning Brug af DGI-huset Basketball Håndbold at blive en god basketspiller. at talentudvikle spillerne og sikre individuel udvikling for den enkelte. at udvikle spillerens evner teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. at blive en god holdspiller at få et grundigt og alsidigt kendskab til håndbold udfra teori og praksis. at dygtiggøre og udvikle den enkelte spiller såvel fysisk, som mentalt. gennem aktiv deltagelse sammen med de øvrige på holdet at den enkelte er med til at præge undervisningen og tage del i at planlægge timernes indhold.. 4 ugentlige lektioner af 1,5 time Træning på højt niveau Turneringskampe Deltagelse i turneringer rundt omkring i Danmark Et styrketræningsprogram Et springtræningsprogram Dommerbordskursus Træner- og dommerkursus Deltagelse i camps 4 ugentlige lektioner af 1,5 time Træning på højt niveau Individuelle læringsplaner Teori Træneruddannelse Overvære taktiske oplæg ved SK-århus ligakampe Kampe i Århus og omegn Opstarts ryste-sammen overnatning 12

13 Generelt for de tre linjer: Der kræves ingen specielle forudsætninger for, at du kan vælge dig ind på sportslinierne. Det der kræves er, at du skal være nysgerrig, indstillet på målrettet træning og højt dedikeret til din sport. Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) For elitesportsudøvere prioriteres muligheden for at udføre sin sportsgren på eliteplan samtidig med gennemførelse af en 10. klasses skolegang. Skolen samarbejder med ESAA på den måde, at vi i lighed med andre uddannelsesinstitutioner i Århus har tilrettelagt skemaet, så det er muligt for eleverne at følge deres planlagte elitetræning, uden det går ud over deres deltagelse i den faglige undervisning. En målbeskrivelse af linjerne Mad og sport og Design og mode Mad & Sport Formålet Formålet med kostfaget og idrætten er, at bevidstgøre eleverne om vigtigheden af at leve et sundt liv gennem det vi spiser og fysiske aktivitet. Eleverne bliver i stand til at træffe kvalificeret og kritiske valg med hensyn til valg af råvare, vurderer opskrifter samt økonomiske overvejelser omkring anvendelse af ressourcer, miljø, sundhed og livskvalitet. Ligeledes at fokusere på hvordan man gennem fysisk aktivitet kan opnå en sund livsstil, hvor fysisk udfoldelse bliver en naturlig del af hverdagen. Livsoplysning og folkelig oplysning ligger som en naturlig del i de områder eleverne bliver præsenteret for. Gennem praktiske, eksperimenterende og teoretiske opgaver får eleverne mulighed for sanselig og æstetiske oplevelser. I undervisningen bliver der lagt stor vægt på teori omkring kroppens funktioner, herunder energiomsætning, muskelarbejde, skadesforebyggelse og kondition. Derudover er der en naturlig kobling mellem kosten og idrætten. Eleverne vil blive bevidstgjorte om sammenhængen mellem fysisk formåen og den mad de indtager. Vi arbejder bl.a. med måling af fysisk udholdenhed, kondition og fedtprocent. Desuden vil idrætstimerne byde på alsidige idrætslige oplevelser hvor, hvor vi benytter skoven, stranden og faciliteterne i nærområdet. Hensigten med kurset er at Kunne opleve og erfare sammenhængen mellem kost og fysisk aktivitet Kende til idrættens og kostens betydning for livskvalitet, sundhed og livsstil Udvikles fagligt, og erhverve sig færdigheder der kan være til gavn og blive en vigtig ballast for fremtiden Lære at samarbejde og samtidig udvikle personlige venskaber/relationer Turde have en legende og eksperimenterende tilgang til madlavning at bruge sanserne Ruste eleverne til selv aktivt at kunne vælge den livsstil de har. Give dem en forståelse af, at de selv er ansvarlige for deres valg af livsstil. Faglige kompetencer Udarbejde og redegøre for målrettede træningsprogrammer og træningsformer Relevant udstrækning og skadesforebyggelse 13

14 Inddragelse af PC i forbindelse med kostberegning Ernærings- og kostlære Fødevarekvalitet Økologi Metodik Forbrugerfag (herunder brug af ressource og besparelser) Psykologi Førstehjælp Personlige kompetencer Eleverne opfordres til at udfordre sine evner i såvel undervisning som i kostskolelivet Styrke sit mod og selvværd Øget bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder I at vælge en sund livsstil Turde prøve nye ting og tænke kreativt prøve grænser af Sociale kompetencer Udvikle elevens formidlings- og kommunikationsevner Udvikle elevens evne til at samarbejde og deltage demokratisk Styrke elevens evne til at vælge/fravælge Respekt for medmennesker og hinandens forskelligheder Metode: Opholdet er opbygget i temamoduler, hvor der vil indgå såvel teoretisk som praktisk undervisning i alle temaer. Nogle temaer tager udgangspunkt i holdundervisning og på tværs af fag, mens der i andre temaer arbejdes projektorienteret eller individuelt. I perioder arbejdes der niveaudelt i forhold til fordybelse i specifikke emner. Der er plads til eksperimenterende og differentierende undervisning. I undervisningen stræber vi efter at skærpe brugen af sanserne til opnåelse af livskvalitet og appetit på livet. Tema Hensigten er Beskrivelse af indhold Modul 1 - Intro at eleverne skal introduceres til kursets indhold, undervisning og samvær med skolens andre kursister. Der sættes fokus på den enkeltes ansvarlighed, hvor betydningen af egen og andres læring, fællesskabsoplever og kostskolemiljø blotlægges Der arbejdes med Forventninger til opholdet Muligheder Rengøring Egne mål og personlig udvikling Samarbejde Accept og respekt for hinandens forskelligheder Som en del af temaet måles den enkelte kursists fysiske formåen Modul 2 - Sundhed at eleverne øger deres kropsbevidsthed og deres fysiske formåen, samt få kendskab til kostens Styrketræning og konditionstræning Sund kost til idrætsudøvere Definition af begrebet sundhed Teori i idræt og kost 14

15 Modul 3 - Krop og kost - en fordybelse Modul 4 - New York forberedelse til rejsen Modul 5 - Studieturen Modul 6 - Afrunding af studietur betydning for dette. Eleverne har mulighed for at teste deres fysiske formåen. De skal ligeledes sætte mål for skoleopholdet. at give eleverne indsigt i, at man selv vælger til eller fra i forhold til hvordan kroppen bruges. Det er elevernes valg at eleverne med udgangspunkt i den erhvervede fysiske form afprøver forskellige former for idræt med henblik på at finde egne styrkeområder og udviklingsområder. Der sættes fokus på sanserne. at eleverne skal samarbejde om forberedelserne til New York og tilegne sig relevant viden om byen, herunder kultur, historie og religion. Endvidere fysisk og mental forberedelse til turen. Tilegnelse af teoretisk viden i anatomi og fysiologi at eleverne stifter bekendtskab med en andre kulturer. at de på egen krop prøver ser, smager, føler madkulturen og livsstilen i byen. at eleverne får afprøvet personlige grænser i forbindelse med rejsen og mødet med de forskellige kulturer. New York er en mangfoldig storby der pirrer elevernes sanser og udfordrer dem så deres grænser flyttes og deres horisont udvides. at elever skal have efterarbejdet oplevelserne fra New York og videreformidlet disse til Alle elever deltager i Marselisløbet, hvor de kan løbe 6 eller 12 km. Dette samlæses med hele UTV. Fitnesscenter/spinning/Step/boksning Afprøvning af forskellige idrætsgrene Justering af træningsprogrammer Årstidens frugt og grønt De fire smagssanser New York på kryds og tværs der arbejdes med New York i alle obligatoriske fag Madkultur i New York fast food-kulturen Forberede sig på basketkampe Hvad kan vi have med hjem af diverse madprodukter (light/funktionelle/berigede) Planlægning af rejseøkonomi Mad Sport Sprog Religion Formidling/ fremlæggelse Skriftlig fremstilling refleksioner over turen Mad med ingredienser fra N.Y. 15

16 Modul 7 - Jul deres forældre, øvrige elever og personale på skolen at eleverne får kendskab til danske og andre landes madtraditioner ved en højtid. at eleverne skal være klar til julen, de skal have lagt et program for julen i forhold til motion. De skal endvidere tage stilling til, hvor meget de vil/kan træne for at beholde deres form. Modulet samlæses med fagene dansk, engelsk og matematik. Testning af form Beklædning i forhold til vejr Afprøvning af forskellige idrætsgrene Førstehjælp Julemiddag Julefrokost Julebagning/konfekt Borddækning/pynt Juletraditioner Modul 8 - Livsstil Modul 9 - Skitur Modul 10 - Mad på SU Modul 11 - Galla at eleverne bliver bevidste om sammenhænge mellem deres kost- og motionsvaner at eleverne bliver bekendt med, at livsstil er et valg man tager at eleverne gennem samarbejde forbereder og afvikler en skitur til Sverige. at eleverne overskrider egne grænser i uvante omgivelser, og erkender egen formåen. at eleverne erfarer at individuel fysisk forberedelse er nødvendig at eleverne aktivt deltager i planlægning af turen at eleverne bliver bevidste forbrugere i forhold til mad, økonomi og miljø, samt hvilke muligheder eleverne har for at dyrke motion på en billig måde. at eleverne finder ud af at man selv kan vælge mellem dyre og billige måder at træne på at eleverne fortrinsvis arbejder selvstændigt eller i grupper, med et selvvalgt Registrering af dagskost Beregning af dagskost Mål og vægt Energiindtag og energiforbrug Sund mad til idrætsudøvere Præstation og kost fed/mager Beregning af kropsfedtprocent (BMI) Pulstræning Energiforbrug ved træning Planlægning af en uges kost, sund og nem mad Indkøb og regnskab Hygiejne opbevaring og tilberedning af råvarer Tilberedning af sund og nem mad Bevæg dig på en anden måde Friluftsliv Ski træning undervisningen foregår på langrend og alpin Sund og billig mad Udnyttelse af råvarer Sæson Forbrugerbevidsthed Miljø - måling af energi og forbrug Motion for fattigrøve Hverdagslivet i Danmark før og nu Vi laver Mormor-mad Forberedelse og afvikling af en galla 16

17 Modul 12 - Forberedelse til eksamen Modul 13 Outrotur, afslutning og evaluering emne indenfor mad og sport i en historisk periode. at eleverne bliver forberedt til at gennemføre eksamenerne på 10.klasse. Planlægning og forberedelse til eksamen. at eleverne sætter opholdet på Sansestormerne i perspektiv til deres fremtid samt får nogle redskaber til fremtidig brug i forhold til kost og motion. at eleverne tager del i planlægningen af turen middag Madlavningsmetodik Litteraturhistorie i danskundervisningen Lancier Repetition Synopseskrivning Massage Stressrelief/idræt Planlægning af outrotur og afslutning Grill og bålmad Hygiejne ved grill og bålmad Forberedelse til outrotur Friluftsliv Eleven laver sit personlige styrke- og motionsprogram til fremtiden Beregning af kropsfedtprocent/ vægt Eleverne evaluerer forløbet vha. spørgeskemaer, så de får mulighed for at fortælle om deres oplevelse af opholdet. Design og mode Formålet Formålet med Design-linien er, at udvikle den skabende og æstetiske sans hos eleverne og give dem muligheden for at fordybe sig i og udforske forskellige områder indenfor design og mode. Eleverne bliver i stand til at træffe selvstændige og kritiske valg med hensyn til valg af materialer, design, form og farver. Gennem praktiske, eksperimenterende og teoretiske opgaver får eleverne rig mulighed for at udforske sanserne. Vi vil bruge byen til museumsbesøg, udstillinger, besøg på Teko-uddannelsen og andet. Hensigten med kurset er at Udvikle sig fagligt, og erhverve sig færdigheder, der kan være til gavn og blive en vigtig ballast for fremtiden Lære at samarbejde og samtidig udvikle personlige venskaber/relationer Turde have en legende og eksperimenterende tilgang til det at skabe noget blive mere opmærksom på sansernes formåen og få optimeret brugen heraf styrke sine evner til at blive mere bevidst og træffe selvstændige valg tilegne sig færdigheder indenfor faget, så eleven øger sin faglige selvstændighed. udvikle færdigheder til at kunne udvikle/eksperimentere, sy og dermed udføre egne idéer kunne perspektivere fagets emner samfundsmæssigt, historisk og kulturelt Fremme sine evner til at kunne vurdere materialernes, metodernes og resultaternes kvaliteter 17

18 udvikle sine tegnefærdigheder udvikle sine personlige og sociale kompetencer gennem samværet og samarbejdet med andre få styrket sin appetit på livet få sanseoplevelser og faglig inspiration på studieturen til New York. opleve glæden ved at skabe og udvikle sine kreative evner få pirret sin nysgerrighed og stimuleret sine sanser Faglige kompetencer Grundlæggende syning, diverse syteknikker Ideudviklingsprocesser, fra ide til færdigt produkt Fokus på miljø- og resourcebevidsthed, re-design Modelkonstruktion og -udvikling Materialelære Eksperimenterende design Beklædningsdesign Bolig og indretning Personlige kompetencer Eleverne opfordres til at udfordre sine evner i såvel undervisning som i kostskolelivet Styrke sit mod og selvværd Øget bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder Turde prøve nye ting og tænke kreativt prøve grænser af Personlig udvikling Engagement Sociale kompetencer Udvikle elevens formidlings- og kommunikationsevner Udvikle elevens evne til at samarbejde og deltage demokratisk Styrke elevens evne til at vælge/fravælge Respekt for medmennesker og hinandens forskelligheder Metode: I undervisningen prioriteres teori praksis relationen. Vi finder det væsentligt at eleverne gennemfører processer fra en forestilling om noget til et færdigt produkt. Det er i denne skabelses- og erfaringsproces, at eleverne opnår erkendelse bl.a. via værdsættelse af så vel proces som produkt. Erkendelsen er et led i udviklingen af elevens selvforståelse og identitet og dermed dannelsesproces; såvel fagligt som menneskeligt. Undervisningsformer: Klasseundervisning individuel vejledning eksperimenterende forløb gruppe og individuelt arbejde diskussioner museums- og udstillingsbesøg film og litteratur 18

19 elevfremlæggelser instruktion løbende evaluering af projektmapper Undervisningen er opbygget i temamoduler. Der er plads til eksperimenterende og differentierende undervisning. I undervisningen stræber vi efter at skærpe brugen af sanserne til opnåelse af livskvalitet og appetit på livet. Tema Hensigten er Beskrivelse af indhold Modul 1 - Intro at eleverne skal introduceres til kursets indhold, undervisning og samvær med skolens andre kursister. Der sættes fokus på den enkeltes ansvarlighed, hvor betydningen af egen og andres læring, fællesskabsoplever og kostskolemiljø blotlægges. Der arbejdes med Forventninger til opholdet Muligheder Egne mål og personlig udvikling Samarbejde Accept og respekt for hinandens forskelligheder Eleverne introduceres til værkstedets faciliteter og brug af maskiner Som en del af temaet introduceres eleverne til byens stofforretninger og relevante butikker. Modul 2 Fantastisk design Modul 3 - Syning af nederdel eller bukser at sætte gang i kreativiteten og fantasien. At lære glæden ved at eksperimentere med billige materialer. at lære at arbejde sammen om et kreativt projekt og opnå enighed i en mindre gruppe. at opleve glæden og sammenholdet ved at lave et projekt sammen. at blive mere bevidst om miljø- og genbrugstanken som helhed ved at bruge alternative materialer på nye måder. at lære og udvikle færdigheder indenfor syning. Der skabes i mindre grupper et kostume bestående udelukkende af ikke-stoflige materialer udfra et tema. Udstilling og konkurrence for resten af skolen. Der arbejdes med: Materialelære Ideudviklingsprocessen 19

20 at blive styrket i at træffe egne valg. At blive bevidst om idèudviklingsprocessen, fra ide til færdigt produkt. Forholde sig til inspirationskilder Skitser og arbejdstegninger Diverse relevante syprøver materialevalg, mønsterbrug og tegning, sømmerum, trådretning, klipning m.m. Herefter individuel opsyning Modeludvikling Økonomisk bevidsthed Modul 4 - Accessories Modul 5 New York at udvikle elevernes evne til at eksperimentere med form, farver, materialer og design i mindre og overskueligere projekter. at arbejde frem mod en form for udstilling, deltagelse i marked eller lignende. at skabe og styrke et fællesskab, hvor alle arbejder med samme mål for øje. at eleverne oplever mode og design på gadeplan og i forskellige forretninger. at eleverne får ny inspiration til deres videre arbejde med mode og design. at pirre elevernes sanser og nysgerrighed på design og mode. at eleverne stifter bekendtskab med andre kulturer. Individuel og differentieret opgave efter den enkeltes elev faglige standpunkt. Der arbejdes med: Forskellige mode-tilbehør såsom f.eks smykker, bælter, punge, tasker I forskellige materialer, f.eks læder, gummi, uldfilt etc. Eleverne skal ud og vise deres ting frem for andre, evt. også uden for Sansestormerne Der arbejdes med: at eleverne forbereder sig på modemekka New York igennem opgaver omkring design og mode i N.Y. Eleverne får en opgave der skal løses mens vi er i N.Y. 20

21 Modul Afrunding af studietur at eleverne reflekterer over deres tur til N.Y. at eleverne lærer at tage ansvaret for planlægning og fremlæggelse af opgaven Formidling/ fremlæggelse for hinanden på holdet omkring opgaven, som de lavede i N.Y. Modul 8 Bolig og indretning Modul 9 - Skitur Modul 10 - Mode, miljø og genbrug Modul 11 - Galla at eleverne får viden om design indenfor bolig og indretning at arbejde med skulpturelt design. Se beskrivelse Mad og Sport At eleverne lærer om mulighederne og det meget kreative aspekt i at forvandle noget brugt og gammelt til noget nyt og sjovt. at få skærpet deres forståelse for at handle mere miljø-venligt og stille kritiske spørgsmål overfor vores nuværende køb-ogsmid-væk samfund. at videreudvikle sine færdigheder indenfor syning og tegning. at videreudvikle sine færdigheder indenfor modeludvikling. at bruge de arbejdsredskaber som eleven har fået kendskab til gennem forløbet. at opleve tilfredsstillelse og selvtillid ved fremstilling og brug af egen kreation. Der arbejdes med: Lampeskærme og belysningsdesign Accesories til boligen, f.eks boligtekstiler Vi starter forløbet med at tage en tur i en af Århus mange genbrugsbutikker. Udfra genbrugstøj får eleverne mulighed for at dykke ned i re-designerens univers og skaber deres egen helt unikke mode. Der arbejdes med: Fremstilling af gallakjole eller andet festligt tøj til skolens gallafest At forholde sig til festtøjets betydning og muligheder 21

22 Modul 12 - Forberedelse til eksamen at eleverne bliver forberedt til at gennemføre eksamenerne på 10.klasse. Planlægning og forberedelse til eksamen. Repetition Synopseskrivning Forberedelse til de mundtlige eksamener Afslutningsprojekt design at eleverne får mulighed for at vise, hvad de har lært i løbet af året. Afslutningsprojekt med fast tidsramme og opgave Modul 13 Outrotur, afslutning og evaluering at eleverne sætter opholdet på Sansestormerne i perspektiv til deres fremtid. Eleverne evaluerer forløbet vha. spørgeskemaer, så de får mulighed for at fortælle om deres oplevelse af opholdet. 22

Indholdsplaner. 10. klasse. Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet. Mad og sport Design og mode

Indholdsplaner. 10. klasse. Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet. Mad og sport Design og mode Indholdsplaner 10. klasse Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet Mad og sport Design og mode 2011/2012 1 Sansestormernes værdigrundlag Skolen lægger vægt på tilegnelse af faglige, sociale og

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne. Risskov Efterskole

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne. Risskov Efterskole Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne Risskov Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og fri fagskole: Værdigrundlag...

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab

Slutmål og undervisningsplan for faget Hjemkundskab Formål med undervisning i hjemkundskab: Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og fri fagskole: Værdigrundlag... 4 Formål... 4 Hovedsigtet

Læs mere

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og husholdningsskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2012/13. under oprettelse -

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og husholdningsskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2012/13. under oprettelse - Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og husholdningsskole Risskov Efterskole & Sansestormerne under oprettelse - 2012/13 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og husholdningsskolen: Det kommende

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og husholdningsskole i Aarhus under oprettelse - 2012/13

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og husholdningsskole i Aarhus under oprettelse - 2012/13 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og husholdningsskole i Aarhus under oprettelse - 2012/13 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og husholdningsskolen: Det kommende værdigrundlag... 3 Formål...

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og husholdningsskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2012/13

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og husholdningsskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2012/13 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og husholdningsskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2012/13 1 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og husholdningsskolen: Formål...4 Hovedsigtet med

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål HJEMKUNDSKAB GIDEONSKOLENS UNDERVISNINGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Kommentar På Gideonskolen er Hjemkundskab en del af P-fagene (de praktiske fag) og gennemføres

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi:

Fælles start - fem muligheder! Formål: Det laver vi: Fælles start - fem muligheder! Kan du lide at bruge din krop? Ved du, at det kan være udviklende,udfordrende men fremfor alt sjovt at bevæge sig? Ved du, at bevægelse giver energi og overskud og fremmer

Læs mere

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad.

Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Emne Ide Fællesmål Værdig grundlag Sommer mad. Arbejde praktisk, eksperimenterende og Hygiejne håndværksmæssigt. Vi skal bruge de forskellige danske grønsager der er klar nu (tomat æbler osv.) Opleve med

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

10. Klasse Centret Årgang 2014/15

10. Klasse Centret Årgang 2014/15 10. Klasse Centret Årgang 2014/15 Dette lille hæfte har til formål at fortælle dig lidt om, hvilke linjer vi udbyder i skoleåret 2014/15. Otte forskellige linjer er meldt ud, og med disse har vi forsøgt

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. E MAIL: ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

EMMERSKE EFTERSKOLE.

EMMERSKE EFTERSKOLE. EMMERSKE EFTERSKOLE. Emmerske Efterskole er en skole for normaltbegavede unge, der har svært ved at læse og stave. Skolen ligger 3 km øst for Tønder. Der er gode tog og busforbindelser. ee@emmerskeefterskole.dk

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser:

For elever der går i 4. klasse til og med 6. klasse gælder følgende priser: Åbningstider. Mandag til torsdag fra kl. 14.00-17.00. Fredag fra kl. 14.00-16.00. Mandag til fredag har SFO åben om morgenen fra kl. 6.30-8.00. Udvidet SFO. Fra august er det muligt for elever fra 4. årgang

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE

POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE POLITI VEJLE IDRÆTSHØJSKOLE Side 2 I Politi Et ophold på Vejle Idrætshøjskoles politilinje kan hjælpe dig med at få drømmen om politiskolen til at gå i opfyldelse. En fremtid ved politiet? Vejle Idrætshøjskoles

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole

Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Selvevaluering Sorø Fri Fagskole Skoleåret 2015-2016 Indledning Sorø Fri Fagskole (SFF) har i slutningen af skoleåret 2015/2016 foretaget den obligatoriske årlige selvevaluering af skolens værdigrundlag

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016 splan Sommerkursus 2 Uge 27-28 2016 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgrupper 16 år og opefter. Vi driver sundhedskurser inden for rammerne af de gældende

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer.

Børnene skal blive i stand til at udvikle deres kreativitet og fantasi og udvikles med deres personlige kompetencer. Pædagogiske lærerplaner For Kværs Multi Univers SFO Redigeret maj 2012 Legens særlige betydning Legen som en spontan og frivillig aktivitet er en særlig vigtig del af fritidspædagogikken og de pædagogiske

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Skjern 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Søndermarksskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Søndermarksskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Søndermarksskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Søndermarksskolen, Byskov Alle 41, 4200 Slagelse, 58527611 EAN 579 800 739 0044, mail: sondermarksskolen@slagelse.dk Valgfag for elever

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole

isi.dk Lev drømmen ISI Idrætsefterskole ISI.DK ISI Idrætsefterskole ISI Idrætshøjskole ISI.DK ISI Idrætshøjskole isi.dk Lev drømmen ISI.DK ISI Idrætsefterskole Velkommen til en oplevelse for livet På ISI elsker vi idræt. Her har du chancen for at udvikle dig - som person og inden for den idræt, du brænder for. Rammerne

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2016. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2016 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde.

Læreplanen vil fremover være en del af vores virksomhedsplan - placeret under det pædagogiske arbejde. Indledning. I den pædagogiske læreplan er s mål for de 6 kompetencer beskrevet og derefter, hvordan vi vil. Læreplanen skal løbende evalueres vi skal observere og evaluere og derudfra analysere, hvad det

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Profillinje katalog fra Arresø Skole

Profillinje katalog fra Arresø Skole Arresø Skole, Magleblik afdeling 10. november 2014 Profillinje katalog fra Arresø Skole Arresø skole vil arbejde for: Alle linjer lever fuldt ud op til den obligatoriske læseplan for klassetrinene 7. 9.

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

September Kære elever i udskolingen

September Kære elever i udskolingen September 2017 Kære elever i udskolingen Igen i år har vi valgt at følge op på succesen med at arbejde med linjer i et koncentreret forløb over to hele uger. Du skal derfor i uge 41 (op til efterårsferien)

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013

Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Afrapportering af læreplan Simmerbølle Børnehave December 2013 Hermed evaluering af læreplanen i Simmerbølle Børnehave. Med udgangspunkt i læreplanen, er hvert enkelt tematiseret udviklingsområde gennemgået

Læs mere