Indholdsplaner. 10. klasse. Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet. Mad og sport Design og mode

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplaner. 10. klasse. Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet. Mad og sport Design og mode"

Transkript

1 Indholdsplaner 10. klasse Sansestormerne skolen for mad og appetit på livet Mad og sport Design og mode 2010/2011 1

2 Sansestormernes værdigrundlag Skolen lægger vægt på tilegnelse af faglige, sociale og personlige kompetencer, der styrker eleverne i at kunne træffe kvalificerede valg som menneske og forbruger i et komplekst samfund Ved Sansestormerne - skolen for mad og appetit på livet anses det for væsentligt at begribe og bruge de sanselige dimensioner og derigennem opnå appetit til berigelse af livet og måden at opleve verden på Skolen prioriterer madlavningskunsten og madkvaliteten og lægger vægt på, at det enkelte måltid er en oplevelse for derved at inspirere og motivere til et kreativt, sanseligt og sundt liv. Hovedsigtet med kostskolearbejdet på Sansestormerne Der tilstræbes en sammenhæng mellem undervisning og kostskoleliv, hvor eleverne gives mulighed for at høste erfaringer og få oplevelser indenfor hovedområderne jfr. Indholdsplanerne. Skolens beliggenhed nær skov, strand og Århus by udnyttes ved aktiviteter i kostskolelivet såvel som i undervisningen. I kostskolelivet deltager skolens elever på tværs af tilmeldte kurser og fritidsfag. Vi tilsigter at kostskolearbejdet bliver bygget op omkring livsoplysning, folkelig oplysning samt demokratisk dannelse. Livsoplysning Foredrag afholdes af interne og eksterne foredragsholdere på morgen- og aftensamlinger. Herunder bl.a. oplysning om rusmidler, kriminalitet, seksualitet og ungdoms- og foreningsliv Nyheder og debatter på fællessamlinger Højtider jul, påske, fastelavn, Halloween, Valentines Day I undervisningen inddrages samfundsfaglige, kulturelle og miljømæssige emner som debatteres og diskuteres. Mad fra andre kulturer fx En uretfærdig middag om forholdene mellem I- og U-lande. Ud fra vores værdigrundlag at udforske sanserne og vække sanserne ved at gå på opdagelse og udforske Med udgangspunkt i vores elevhold, opstår der situationer af sociale- og/eller pædagogisk karakter, der efter vurdering tages op i skiftende fora til belysning af forskellige livsvilkår og problematikker de forskellige elever har. Folkelig oplysning Foredrag, teater og musikarrangementer Foredrag i tilknytning til skiftende kunstudstillinger (kunstudstilling i spisestuen skiftes jævnligt) Elever med anden kulturel baggrund fortæller og holder foredrag for resten af elevgruppen Nyheder og debatter på fællessamlinger Oplysning om folkesundhed, livsstil, kost og motion Foreningsliv bl.a. DGI Kulturliv i Århus. Fx museumsbesøg og Et anderledes døgn (introweekend) Deltagelse i forskellige sportslige events (vi støtter op om byens basket- og håndboldhold) Udvider elevernes kendskab til mad ved at besøge grøntmarkeder og indkøbssteder med rødder i andre kulturer fx Bazar Vest 2

3 Udfordrer forståelsen af elite- og breddeidræt Sponserbarn i Bernin Besøg i New York hvor eleverne mærker kulturelle forskelle indenfor mad, nationaliteter, sport, kunst og kultur Demokratisk dannelse Elevrådsarbejde Udvalgsarbejde (f.eks. kostudvalg, festudvalg og fællesskabet) Undervisning jfr. indholdsplan og undervisningsmetode (gruppearbejde, undervisning af hinanden, tværfaglig undervisning) fx dramaugen, der er bygget op på baggrund af ideer fra eleverne Aften- og weekendmøder planlægning af aktiviteter om aftenen og i weekender Rummelighed i forhold til forskellige elevgrupper: Unge med særlige behov, 10. klasse, ernæringsassistentelever, elever med anden kulturel baggrund end dansk Udarbejdelse af skituren i samarbejde med lærerne Kontaktgrupperne er selvstændige grupper, der sammen planlægger hvad, hvor og hvordan de skal holde deres møder Planlægning af valgfag Klassens time, hvor eleverne styrer mødet og laver dagsordenen Formål Formålet med kurset 10. klasse er at give mulighed for opnåelse af faglige kompetencer indenfor mad og sport eller design og mode samtidig med at opnå læring indenfor almene fag på 10. klasses niveau med mulighed for at afslutte med 10. klasses prøven. Via undervisning og kostskolelivet at få indarbejdet en sanselig og sund livsstil. Via skoleopholdet at bidrage til at eleverne har appetit på livet som udgangspunkt for efterfølgende uddannelses- og erhvervsliv. Via undervisning og socialt samvær sørge for, at eleverne udvider deres kendskab til livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. At eleverne får flyttet deres grænser under opholdet på skolen. Undervisning og pædagogiske principper Undervisningen er åben for alle, der ønsker at gennemføre 10. klasses forløb samtidig med at opnå kompetencer indenfor enten mad og sport eller design og mode. Vi modtager elever fra hele Danmark og enkelte elever fra Grønland. Undervisningen står mål med undervisningen i folkeskolen. Pædagogiske principper Skolens overordnede pædagogiske linie er baseret på teori praksisrelationer i undervisningen. Det anses for væsentligt at give oplevelser og erfaringer gennem såvel undervisning som kostskoleliv, således eleverne rustes til at begribe og bruge de sanselige dimensioner til berigelse af livet og måden at opleve verden på. Vi tror på, at vores elever lærer og dannes i sociale relationer og i den kontekst de indgår i. Desuden tager vi udgangspunkt i den enkelte elev både i undervisningssammenhæng og pædagogisk samvær, samtidig med at vi vægter medbestemmelse højt. Vi tilsigter at vores dagligdag bygger på demokratiske principper og er et samarbejde mellem lærere og elever. Undervisning 3

4 Undervisningen er af bred almen karakter med ugentligt minimum timetal på 21 timer fordelt over 5 undervisningsdage, der kan placeres på hverdage og hen over weekender. Undervisningen kan fordeles over hele dagen; formiddag, eftermiddag og aften. Skolen opfordrer til at eleverne deltager engageret og motiveret i al undervisning. Dette indebærer bl.a. at man kommer med en positiv indstilling, møder til tiden, er forberedt og medbringer de rekvisitter undervisningen kræver. 10. klasses fag Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske for alle elever. Derudover kan eleverne vælge fagene tysk, fransk, fysik/kemi. Desuden skal man vælge en række fritidsfag. Håndarbejde og hjemkundskab udbydes som linjer; henholdsvis som Design & Mode og Mad & Sport og er obligatorisk. Eleverne vælger mellem basket, håndbold eller PULS. Brobygning er en del af skoleåret på 10.klasse. Dette uddybes under punktet vejledning. Valgfaget fysik afslutter eksamen i januar I alle fag foregår undervisningen på dansk og i overensstemmelse med de centrale kundskabs- og færdighedsområder samt læseplaner for fagene og evalueres i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 495 af 31. maj 2000 om Folkeskolens afsluttende prøver mv. og om karaktergivning i folkeskolen. Alle fag kan afsluttes med 9 eller 10 klasse prøven (FSA eller FS10). Eleverne vil få karakter i alle de obligatoriske fag, idræt og design samt udtalelser i idræt og for Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO). Eleverne vil også blive tilbudt at deltage i forældresamtaler, hvor faglige såvel som sociale udfordringer vil blive diskuteret. Fag, undervisere og timetal: Obligatoriske fag: Dansk 3.8 timer/uge Matematik 3 Engelsk 3 Mad & sport 7 - Design & mode 7 - PULS 3 - Valgfag: Fysik kemi 3 - Fransk 1,9 - Tysk 3 - Basketball 6 - Håndbold 6 - En oversigt over lærerfortegnelse: 4

5 Dansk Matematik Engelsk Design og mode AI x x RK MW RM x x CT Mad og sport EB x x Fysik Fransk Tysk Basketball Håndbold JJ x x JS x x MT x Instruktør x x x x x Alle fag bliver beskrevet med formål, mål, indhold og undervisningsmateriale i årsplan for faget. Årsplanerne er vedhæftet indholdsplanen. Endvidere er der pædagogisk tilrettelagt samvær med eleverne i form af fritidsfag, hvor eleverne kan ønske at fordybe sig i områder indenfor mad, sport og kreative områder. Det ligger mandage eftermiddage og aftener. Fysiske rammer for undervisning og pædagogisk samvær Eleverne vil blive undervist i velholdte og rummelige lokaler udstyret med computere med internetadgang. Desuden er der adgang til idrætsfaciliteter som omfatter idrætssal, fitnessrum og spejlsal. Ydermere er der edb-rum m. 18 computere, veludstyrede køkkener, designværksted. Fysikundervisningen foregår i Vejlby Landbrugsskoles fysiklokale. Den daglige rytme Den daglige rytme er bygget op omkring måltiderne på skolen, som vi prioriterer højt. Vi lægger vægt på, at det enkelte måltid er en oplevelse for derved at inspirere og motivere til et kreativt, sanseligt og sundt liv. Måltider Morgenmad: Frokost: Aftensmad: Specialundervisning Støtten af enkeltintegrerede elever, som modtager specialpædagogisk støtte, bliver foretaget af en støttelærer som er 10.klasseslærer eller en som er tilknyttet teamet. Støtten kan enten være i form af individuel støtte på tidspunkter der ligger udover de skemalagte timer, eller en støtte der indgår i timerne og dermed kan hjælpe med til at skabe struktur og muliggøre, at der kan finde en læring sted for den pågældende elev. Skolen hjemsøger tilskud til specialstøtte hvis der foreligger opdateret PPR-udtalelse, der peger på et behov. Under forudsætning af at bevillingen foreligger ved skoleårets start, kan støtten tilrettelægges fra start. 5

6 Lærerens funktioner Kontaktlærerfunktion Kontakten mellem skolen og forældre vedr. elevernes faglige, personlige og sociale liv foregår via kontaktlærerne. Kontaktlærerne sikrer mulighed for tid sammen med eleverne, hvor emner fra såvel undervisning som kostskolelivet behandles. Kontaktlærerfunktionen varetages af lærere fra 10.klassesteamet, hvor læreren har 2,5 time om ugen til en gruppe bestående af ti elever. Eleverne har medindflydelse på hvad de skal bruge møderne på og hvordan de skal foregå. Klasselærerfunktion Klasselærerne varetager opgaverne omkring den daglige gang på skolen, herunder køkkenplan, protokol, værelsesfordeling mm. Funktionen er fordelt blandt 10.klassesteamets lærere. Vagtordning/ Vagtlærerfunktion Vagtordning fordeles mellem skolens pædagogisk ansatte personale. Der er fast aftenvagt i tidsrummet kl. 16:00 23:00 fra mandage til torsdage og fredage fra kl. 15:00 22:00. Lørdage er der vagt kl. 9:00 22:00 og søndage 9:00 23:00. Efter kl. 23:00 og kl. 22:00 fredag/lørdag overgår vagten til nattevagten. Vagtlærerens opgaver: Tilse syge elever. Spise med eleverne fra kl til ca Herefter hjælper man med oprydning. Lektietime kl , hvor man står til rådighed for hjælp. Samvær og aktiviteter med elever. Servere kaffe/te/vand med kage/brød kl i Spisestuen. Tjekke elever, der har været borte fra skolen. Checke at alle yderdøre og døre til køkkener og undervisningslokaler er låst. Tjekke at vinduer er lukkede samt låse døre til fitness, omklædning, Pusterummet og Siesta kl Oprydning på lærerværelset og i tekøkkenet samt starte opvaskemaskinen og tømme den igen. Mellem kl tilser vagten kollegierne Gartneriet, Værkstedet, Nørreris samt Kvisten for at sikre, at eleverne er på eget værelse, og at der er ro på gangene. Weekendvagter inddrager eleverne i planlægning af weekenderne Vejledning Vejledningen skal føre frem til, at eleverne vælger en for dem relevant uddannelse og relevant erhverv. Vejledningsindsatsen vil være tredelt: Studievejledning Der lægges vægt på gennemførelsesvejledningen, som klasse- og faglærer løbende foretager med eleverne. Den obligatoriske selvvalgte opgave ligesom uddannelsesbogen inddrages i denne vejledning. Uddannelses- og erhvervsvejledning Der gives informationer om ungdomsuddannelserne. 1 ugers brobygning bliver afviklet i efteråret, og eleverne gives mulighed for individuel informationssøgning via edb. 6

7 Individuel uddannelsesvejledning Den individuelle vejledning tager udgangspunkt i elevens 9. klasses uddannelsesplan og eleven arbejder videre med sin uddannelsesbog. Eleverne deltager i det ønskede brobygningsforløb, som forberedes med forventningssamtale og efterbehandles med refleksionssamtale. Eleven opsætter mål for fremtiden og vælger uddannelsesvej eller erhverv senest 15. marts. Der afholdes min. to vejledningssamtaler i forløbet. Endvidere lægges vægt på en løbende information til og samarbejde med forældrene om elevens valg. Vejledningen foretages af skolens uddannelses- og erhvervsvejleder Birthe Balskilde i nært samarbejde med faglærerne. Brobygningen koordineres gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning, Århus, i et samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner i området. Kostskoleliv Der tilstræbes en sammenhæng mellem undervisning og kostskoleliv, hvor eleverne gives mulighed for at høste erfaringer og få oplevelser indenfor hovedområderne mad, sport, design og kultur. Det er en naturlig del af kostskolelivet, at eleverne udvikler deres horisonter i forhold til livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. I det frie rum vil eleverne møde nyt som en naturlig del at det at være sammen. De vil blive udfordret i forhold til i retfærdighedsfølelse og medindflydelse i forhold til individet og fællesskabet. Skolens beliggenhed nær skov, strand og Århus by udnyttes ved aktiviteter i kostskolelivet; ligesom i undervisningen. Skolen forventer, at man som elev tager aktiv del i planlægningen af kostskolelivet og selv tager medansvar for igangsættelse af fælles aktiviteter i fritiden. Pædagogisk tilrettelagt samvær Formålet Ved et ophold på Sansestormerne forventer vi, at eleverne lærer at acceptere forskelligheder samt at man skal yde til fællesskabet, for at det bliver godt. Vi forsøger at skabe og fastholde nogle rammer, så det bliver en god og givende oplevelse at være elev. Vi har nul tolerance i forhold til mobning, racisme og rusmidler, hvilket bliver tydeligt præciseret for eleverne der skal være plads til alle. Sammen med eleverne laves aktiviteter, så eleverne selv er med til at tage ansvar og bestemme. Dermed lærer eleverne at tage ansvar i forhold til etablering eller vedligeholdelse af et aktivt liv samt at samarbejde og samtidig udvikle personlige venskaber og relationer. Vi vil styrke elevernes evner til at vælge og fravælge samt styrke deres bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder. Her følger en beskrivelse af det pædagogiske tilrettelagte samvær: Lektietime: I tidsrummet 18:30-19:30 er der lektietime på skolen. I den periode vil der være ro på skolen til at kunne 7

8 fordybe sig i lektier. Der vil være en lærer til stede i lektiecaféen. Klassenstime Et forum hvor eleverne har ordet. Eleverne laver en dagsorden for mødet, finder en ordstyrer og en referent. Timen bliver på demokratisk vis brugt til at eleverne kan tage små og store emner op, som skal diskuteres. Elevrådet har altid et punkt på dagsordenen Elevråd Elevrådet er et demokratisk organ som virker som et bindeled mellem skolen og elever. Her har eleverne mulighed for på demokratisk vis at drøfte og debattere emner og eventuelle problemstillinger. Ved skoleårets begyndelse stiftes et elevråd bestående af kl elever samt 2 elever fra UTV. Det er frit for alle at lade sig vælge. Afstemningen foregår ved hemmelig afstemning. Den elev der har fået flest stemmer bliver udråbt som elevrådets formand. Elevrådet mødes ca. en gang om måneden eller efter behov. Mål for elevrådet: Eleverne bruger deres handlekompetence og deres spirende demokratiske interesse Eleverne oplever, at de har indflydelse Eleverne lærer om repræsentativt demokrati i praksis Eleverne er aktive medspillere i skolens hverdag og tager ansvar for det fælles Elevernes stemme høres i alle relevante beslutninger på skolen og sikrer ejerskabet Elevrådet er en mulighed for at eleverne kan sætte handling bag ønsker og behov! Kontaktlærermøde En gang om ugen mødes kontaktlæreren med sin kontaktgruppe, hvor de: Fornemmer hvordan eleven har det Eleven får status på hvordan det går (har eleven gjort noget der skal rettes op på) Eleverne hjælpes til at have et sammenhold i gruppen evt. sætte ting i gang Sammen med gruppen stable et arrangement på benene, som gruppen står for sammen med resten af skolen Eleverne har stor medindflydelse på hvad der skal laves til møderne. Ligeledes er eleverne igangsættere for planlægning af onsdagsarrangementer og udflugter, som gruppen laver. Madlavning og køkkenvagter Eleverne deltager i den daglige forberedelse af bespisningen på skolen, som desuden udgør en del af den kostfaglige undervisning. Opgaverne ligger indenfor tilberedning af mad, anretning, borddækning, opvask og efterfølgende oprydning af køkken og spisestue. I samarbejde med køkkenpersonalet tager eleverne del i den daglige produktion og oplever hvordan et storkøkken fungerer. De indføres i god køkkenhygiejne, arbejdsprocessen og koordineringen af arbejdsgangen i køkkenet. Desuden deltager eleverne i en vagtordning i forbindelse med tilberedningen af måltiderne i weekenderne. Rengøring 8

9 Formålet med rengøring er - at eleven får viden om og kan praktisere en elementær og miljøbevidst rengøring, samt at eleven får viden om rengøringens betydning for helbredet, velvære og bomiljø. De vil blive bevidstgjort i forhold til brug af midler og metoder til rengøring af inventar, gulve, toilet, bad. Eleverne har ansvar for at varetage rengøring af eget værelse samt rengøring af elevernes fællesarealer. Dette ser skolen som et vigtigt dannelseselement i forhold til ansvarsfølelsen for at opretholde en ren og pæn skole. Rengøringen er en del af elevernes ugentlige skema. Evaluering Evalueringsplan for 10.klasse på Sansestormerne Evaluering plan for 2010/2012 Evalueringsplan for 10.klasse på Sansestormerne Plan for 2010/2011 Halvårsevaluering af undervisningen foretages i januar 2011 Evaluering af fysik foretages i januar 2011 Forældretilfredshedsundersøgelse foretages i maj 2011 Alle tre evalueringer offentliggøres på hjemmesiden. Oversigt over tilbagevendende arrangementer Arrangementer Hensigten er Beskrivelse af indhold Gallafest Gl. elevdag Forældrecafé at eleverne er med til at skabe en fest, hvor alle sanser bliver bragt i spil. Eleverne skal tage del i planlægning af et større arrangement. at de nye elever arrangerer og planlægger en festdag for gamle elever. Der sker en overlevering af ånden på skolen. at forældre og elever kan møde undervisere på skolen. at skabe mulighed for dialog omkring den enkelte elev. Hele skolen deltager i arrangementet. Designlinjen syr kjoler. Kosteleverne står for madlavning og opdækning. Eleverne står for madlavningen til gæsterne. Desuden dyster elever fra flere årgange i basket og håndbold. Forældrene møder på skolen og har mulighed for at ønske at tale med de lærere der underviser i fag på 10.klasse. 9

10 Smagensdag at skabe et undervisningsrum på tværs af alle hold på skolen, hvor det er kosten der er i centrum. Der bliver undervist i alle køkkener og bålstedet. Undervisningen sker sammen med UTV og EA. Temaet for dagen skifter fra år til år. Oversigt over tilbagevendende undervisningstemaer eller studieture Arrangementer Hensigten er Beskrivelse af indhold Introtur at skabe mulighed for etablering af relationer på tværs af hold og klasser. En ryste-sammen-tur Skitur Sverige i foråret 2011 at eleverne tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser At eleverne udfordres på egne grænser Udvikler færdigheder i at stå på ski At eleverne bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et bofællesskab til at fungere Studietur New York i efteråret 2011 Outrotur at eleverne tilegner sig kulturelle og sociale oplevelser At eleverne udfordres på egne grænser At eleverne bliver bevidst om sit personlige ansvar for at få et fællesskab til at fungere at eleverne skal afslutte hvad de har lært og vise, at de kan planlægge, er kommet i form til den lange cykeltur og kan varetage madlavningen til turen. Eleverne tager på en overnatning væk fra skolen. Turen vil foregå i det fri, så rammerne vil være friluftsliv. Eleverne skal selv transportere sig til stedet, stå for madlavningen og planlægningen af aktiviteter. Stå på langrend- og alpinski Skiregler Beklædning Indkøbe og tilberede mad til en gruppe Lave regnskab Valuta Samvær Samarbejde Transportmidler Valuta Forberedelse af kulturelle besøg Fremlægge oplevelser fra studieturen Pakning af personlig bagage Temaerne for turen er: Engelsk sprog, sport, madlavning & madkultur, mode, design, rejseplanlægning, økonomistyring, kulturforskelle og seværdigheder Cykeltur Madlavning Planlægning af samvær, rute og madlavning Madlavning i det fri Tema-sundhed at eleverne får koblet krop Madlavning Indføring i anatomi og fysiologi 10

11 Dramaugen Fritidsfag Morgen- og aftensamlinger og kost i begrebet sundhed. At eleverne får indsigt i hvor stort sundhedsbegrebet er. At eleverne får afprøvet på egen krop hvad forskellen er på sund og usund. At eleverne bliver oplyst om folkesundhed, kost og motion. at eleverne får et rum, hvor de kan være kreative og innovative, selvskabende og udforskende. På demokratisk vis er det eleverne der bestemmer, indholdet og opsætningen af stykket. at eleverne selv får lov til vælge områder de vil fordybe sig i inden for husog håndarbejdsfag at eleverne på skolen engang imellem har et fælles undervisningsforum, hvor de stifter bekendtskab med alle lærere og undervisere på skolen. at eleverne præsenteres for et bredt spekter af information og indslag. eller oplevelser, hvor elevernes aktive medvirken er naturlig. at skabe et rum for livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. at eleverne tager medansvar for at planlægge undervisning for de andre elever og har indflydelse på, hvad de skal undervises i. Idræt og træningslære Indføring i misbrugsproblematikker Indføring i hverdagsmotion Indføring i livsstilssygdomme Skrive manuskriptet Lave musik, lyd, lys og rekvisitter Skabe en scene Dokumentere ugens gang og stykket Hus- og håndarbejdsfag med temaer livsstil sundhed krop kost kreativitet En morgensamling kan fx bestå af: noget samfundsaktuelt en personlig rejsebeskrivelse en højtidsbeskrivelse et musisk indslag en historie en studietursberetning En aftensamling kan fx bestå af: Bruge aftenen til at få kontaktgruppen på banen indslag lavet af gruppen Fortælle om personlige oplevelser Hjælpe en elev der har noget særligt på hjertet til at fremlægge evt. fortælle om en anderledes kultur Evt. gå i dybden med en nyhed, der er sket i den forgangne tid (kulturelt, politisk, natur ) Fortælle om et område man brænder for en passion 11

12 Oversigt over tilvalgslinjerne basket, håndbold og PULS Linje Hensigten er Beskrivelse af indhold PULS at fokusere på hvordan man gennem fysisk aktivitet kan opnå en sund livsstil, hvor fysisk udfoldelse bliver en naturlig del af hverdagen. at der tages udgangspunkt i den enkelte elev og dermed hvilket formål den enkelte har med træning. at det er muligt, at man i PULS kan arbejde målrettet mod individuelle forbedringer indenfor en sportsgren vha. individuelle træningsprogrammer. at der undervises i alsidige idrætslige aktiviteter med vægt på at forbedre ens fysiske formåen Dette opnår eleverne bl.a. gennem individuelle træningsprogrammer og konditionstests. En undersøgelse af hvad kroppen kan. Ved at sætte individuelle mål og målrette træningen, hvilket vil sige, at det bliver træning på forskellige niveauer. I perioder arbejdes der projektorienteret. Faget stiller ingen krav til god fysisk form fra begyndelsen, men der forventes, at man er motiveret og aktiv deltagende. Hverdagsmotion Individuel træning også for dem der dyrker elitesport Løbetræning Spinning Ud af huset til svømning Brug af DGI-huset Basketball Håndbold at blive en god basketspiller. at talentudvikle spillerne og sikre individuel udvikling for den enkelte. at udvikle spillerens evner teknisk, taktisk, fysisk og mentalt. at blive en god holdspiller at få et grundigt og alsidigt kendskab til håndbold udfra teori og praksis. at dygtiggøre og udvikle den enkelte spiller såvel fysisk, som mentalt. gennem aktiv deltagelse sammen med de øvrige på holdet at den enkelte er med til at præge undervisningen og tage del i at planlægge timernes indhold.. 4 ugentlige lektioner af 1,5 time Træning på højt niveau Turneringskampe Deltagelse i turneringer rundt omkring i Danmark Et styrketræningsprogram Et springtræningsprogram Dommerbordskursus Træner- og dommerkursus Deltagelse i camps 4 ugentlige lektioner af 1,5 time Træning på højt niveau Individuelle læringsplaner Teori Træneruddannelse Overvære taktiske oplæg ved SK-århus ligakampe Kampe i Århus og omegn Opstarts ryste-sammen overnatning 12

13 Generelt for de tre linjer: Der kræves ingen specielle forudsætninger for, at du kan vælge dig ind på sportslinierne. Det der kræves er, at du skal være nysgerrig, indstillet på målrettet træning og højt dedikeret til din sport. Elite Sports Akademi Aarhus (ESAA) For elitesportsudøvere prioriteres muligheden for at udføre sin sportsgren på eliteplan samtidig med gennemførelse af en 10. klasses skolegang. Skolen samarbejder med ESAA på den måde, at vi i lighed med andre uddannelsesinstitutioner i Århus har tilrettelagt skemaet, så det er muligt for eleverne at følge deres planlagte elitetræning, uden det går ud over deres deltagelse i den faglige undervisning. En målbeskrivelse af linjerne Mad og sport og Design og mode Mad & Sport Formålet Formålet med kostfaget og idrætten er, at bevidstgøre eleverne om vigtigheden af at leve et sundt liv gennem det vi spiser og fysiske aktivitet. Eleverne bliver i stand til at træffe kvalificeret og kritiske valg med hensyn til valg af råvare, vurderer opskrifter samt økonomiske overvejelser omkring anvendelse af ressourcer, miljø, sundhed og livskvalitet. Ligeledes at fokusere på hvordan man gennem fysisk aktivitet kan opnå en sund livsstil, hvor fysisk udfoldelse bliver en naturlig del af hverdagen. Livsoplysning og folkelig oplysning ligger som en naturlig del i de områder eleverne bliver præsenteret for. Gennem praktiske, eksperimenterende og teoretiske opgaver får eleverne mulighed for sanselig og æstetiske oplevelser. I undervisningen bliver der lagt stor vægt på teori omkring kroppens funktioner, herunder energiomsætning, muskelarbejde, skadesforebyggelse og kondition. Derudover er der en naturlig kobling mellem kosten og idrætten. Eleverne vil blive bevidstgjorte om sammenhængen mellem fysisk formåen og den mad de indtager. Vi arbejder bl.a. med måling af fysisk udholdenhed, kondition og fedtprocent. Desuden vil idrætstimerne byde på alsidige idrætslige oplevelser hvor, hvor vi benytter skoven, stranden og faciliteterne i nærområdet. Hensigten med kurset er at Kunne opleve og erfare sammenhængen mellem kost og fysisk aktivitet Kende til idrættens og kostens betydning for livskvalitet, sundhed og livsstil Udvikles fagligt, og erhverve sig færdigheder der kan være til gavn og blive en vigtig ballast for fremtiden Lære at samarbejde og samtidig udvikle personlige venskaber/relationer Turde have en legende og eksperimenterende tilgang til madlavning at bruge sanserne Ruste eleverne til selv aktivt at kunne vælge den livsstil de har. Give dem en forståelse af, at de selv er ansvarlige for deres valg af livsstil. Faglige kompetencer Udarbejde og redegøre for målrettede træningsprogrammer og træningsformer Relevant udstrækning og skadesforebyggelse 13

14 Inddragelse af PC i forbindelse med kostberegning Ernærings- og kostlære Fødevarekvalitet Økologi Metodik Forbrugerfag (herunder brug af ressource og besparelser) Psykologi Førstehjælp Personlige kompetencer Eleverne opfordres til at udfordre sine evner i såvel undervisning som i kostskolelivet Styrke sit mod og selvværd Øget bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder I at vælge en sund livsstil Turde prøve nye ting og tænke kreativt prøve grænser af Sociale kompetencer Udvikle elevens formidlings- og kommunikationsevner Udvikle elevens evne til at samarbejde og deltage demokratisk Styrke elevens evne til at vælge/fravælge Respekt for medmennesker og hinandens forskelligheder Metode: Opholdet er opbygget i temamoduler, hvor der vil indgå såvel teoretisk som praktisk undervisning i alle temaer. Nogle temaer tager udgangspunkt i holdundervisning og på tværs af fag, mens der i andre temaer arbejdes projektorienteret eller individuelt. I perioder arbejdes der niveaudelt i forhold til fordybelse i specifikke emner. Der er plads til eksperimenterende og differentierende undervisning. I undervisningen stræber vi efter at skærpe brugen af sanserne til opnåelse af livskvalitet og appetit på livet. Tema Hensigten er Beskrivelse af indhold Modul 1 - Intro at eleverne skal introduceres til kursets indhold, undervisning og samvær med skolens andre kursister. Der sættes fokus på den enkeltes ansvarlighed, hvor betydningen af egen og andres læring, fællesskabsoplever og kostskolemiljø blotlægges Der arbejdes med Forventninger til opholdet Muligheder Rengøring Egne mål og personlig udvikling Samarbejde Accept og respekt for hinandens forskelligheder Som en del af temaet måles den enkelte kursists fysiske formåen Modul 2 - Sundhed at eleverne øger deres kropsbevidsthed og deres fysiske formåen, samt få kendskab til kostens Styrketræning og konditionstræning Sund kost til idrætsudøvere Definition af begrebet sundhed Teori i idræt og kost 14

15 Modul 3 - Krop og kost - en fordybelse Modul 4 - New York forberedelse til rejsen Modul 5 - Studieturen Modul 6 - Afrunding af studietur betydning for dette. Eleverne har mulighed for at teste deres fysiske formåen. De skal ligeledes sætte mål for skoleopholdet. at give eleverne indsigt i, at man selv vælger til eller fra i forhold til hvordan kroppen bruges. Det er elevernes valg at eleverne med udgangspunkt i den erhvervede fysiske form afprøver forskellige former for idræt med henblik på at finde egne styrkeområder og udviklingsområder. Der sættes fokus på sanserne. at eleverne skal samarbejde om forberedelserne til New York og tilegne sig relevant viden om byen, herunder kultur, historie og religion. Endvidere fysisk og mental forberedelse til turen. Tilegnelse af teoretisk viden i anatomi og fysiologi at eleverne stifter bekendtskab med en andre kulturer. at de på egen krop prøver ser, smager, føler madkulturen og livsstilen i byen. at eleverne får afprøvet personlige grænser i forbindelse med rejsen og mødet med de forskellige kulturer. New York er en mangfoldig storby der pirrer elevernes sanser og udfordrer dem så deres grænser flyttes og deres horisont udvides. at elever skal have efterarbejdet oplevelserne fra New York og videreformidlet disse til Alle elever deltager i Marselisløbet, hvor de kan løbe 6 eller 12 km. Dette samlæses med hele UTV. Fitnesscenter/spinning/Step/boksning Afprøvning af forskellige idrætsgrene Justering af træningsprogrammer Årstidens frugt og grønt De fire smagssanser New York på kryds og tværs der arbejdes med New York i alle obligatoriske fag Madkultur i New York fast food-kulturen Forberede sig på basketkampe Hvad kan vi have med hjem af diverse madprodukter (light/funktionelle/berigede) Planlægning af rejseøkonomi Mad Sport Sprog Religion Formidling/ fremlæggelse Skriftlig fremstilling refleksioner over turen Mad med ingredienser fra N.Y. 15

16 Modul 7 - Jul deres forældre, øvrige elever og personale på skolen at eleverne får kendskab til danske og andre landes madtraditioner ved en højtid. at eleverne skal være klar til julen, de skal have lagt et program for julen i forhold til motion. De skal endvidere tage stilling til, hvor meget de vil/kan træne for at beholde deres form. Modulet samlæses med fagene dansk, engelsk og matematik. Testning af form Beklædning i forhold til vejr Afprøvning af forskellige idrætsgrene Førstehjælp Julemiddag Julefrokost Julebagning/konfekt Borddækning/pynt Juletraditioner Modul 8 - Livsstil Modul 9 - Skitur Modul 10 - Mad på SU Modul 11 - Galla at eleverne bliver bevidste om sammenhænge mellem deres kost- og motionsvaner at eleverne bliver bekendt med, at livsstil er et valg man tager at eleverne gennem samarbejde forbereder og afvikler en skitur til Sverige. at eleverne overskrider egne grænser i uvante omgivelser, og erkender egen formåen. at eleverne erfarer at individuel fysisk forberedelse er nødvendig at eleverne aktivt deltager i planlægning af turen at eleverne bliver bevidste forbrugere i forhold til mad, økonomi og miljø, samt hvilke muligheder eleverne har for at dyrke motion på en billig måde. at eleverne finder ud af at man selv kan vælge mellem dyre og billige måder at træne på at eleverne fortrinsvis arbejder selvstændigt eller i grupper, med et selvvalgt Registrering af dagskost Beregning af dagskost Mål og vægt Energiindtag og energiforbrug Sund mad til idrætsudøvere Præstation og kost fed/mager Beregning af kropsfedtprocent (BMI) Pulstræning Energiforbrug ved træning Planlægning af en uges kost, sund og nem mad Indkøb og regnskab Hygiejne opbevaring og tilberedning af råvarer Tilberedning af sund og nem mad Bevæg dig på en anden måde Friluftsliv Ski træning undervisningen foregår på langrend og alpin Sund og billig mad Udnyttelse af råvarer Sæson Forbrugerbevidsthed Miljø - måling af energi og forbrug Motion for fattigrøve Hverdagslivet i Danmark før og nu Vi laver Mormor-mad Forberedelse og afvikling af en galla 16

17 Modul 12 - Forberedelse til eksamen Modul 13 Outrotur, afslutning og evaluering emne indenfor mad og sport i en historisk periode. at eleverne bliver forberedt til at gennemføre eksamenerne på 10.klasse. Planlægning og forberedelse til eksamen. at eleverne sætter opholdet på Sansestormerne i perspektiv til deres fremtid samt får nogle redskaber til fremtidig brug i forhold til kost og motion. at eleverne tager del i planlægningen af turen middag Madlavningsmetodik Litteraturhistorie i danskundervisningen Lancier Repetition Synopseskrivning Massage Stressrelief/idræt Planlægning af outrotur og afslutning Grill og bålmad Hygiejne ved grill og bålmad Forberedelse til outrotur Friluftsliv Eleven laver sit personlige styrke- og motionsprogram til fremtiden Beregning af kropsfedtprocent/ vægt Eleverne evaluerer forløbet vha. spørgeskemaer, så de får mulighed for at fortælle om deres oplevelse af opholdet. Design og mode Formålet Formålet med Design-linien er, at udvikle den skabende og æstetiske sans hos eleverne og give dem muligheden for at fordybe sig i og udforske forskellige områder indenfor design og mode. Eleverne bliver i stand til at træffe selvstændige og kritiske valg med hensyn til valg af materialer, design, form og farver. Gennem praktiske, eksperimenterende og teoretiske opgaver får eleverne rig mulighed for at udforske sanserne. Vi vil bruge byen til museumsbesøg, udstillinger, besøg på Teko-uddannelsen og andet. Hensigten med kurset er at Udvikle sig fagligt, og erhverve sig færdigheder, der kan være til gavn og blive en vigtig ballast for fremtiden Lære at samarbejde og samtidig udvikle personlige venskaber/relationer Turde have en legende og eksperimenterende tilgang til det at skabe noget blive mere opmærksom på sansernes formåen og få optimeret brugen heraf styrke sine evner til at blive mere bevidst og træffe selvstændige valg tilegne sig færdigheder indenfor faget, så eleven øger sin faglige selvstændighed. udvikle færdigheder til at kunne udvikle/eksperimentere, sy og dermed udføre egne idéer kunne perspektivere fagets emner samfundsmæssigt, historisk og kulturelt Fremme sine evner til at kunne vurdere materialernes, metodernes og resultaternes kvaliteter 17

18 udvikle sine tegnefærdigheder udvikle sine personlige og sociale kompetencer gennem samværet og samarbejdet med andre få styrket sin appetit på livet få sanseoplevelser og faglig inspiration på studieturen til New York. opleve glæden ved at skabe og udvikle sine kreative evner få pirret sin nysgerrighed og stimuleret sine sanser Faglige kompetencer Grundlæggende syning, diverse syteknikker Ideudviklingsprocesser, fra ide til færdigt produkt Fokus på miljø- og resourcebevidsthed, re-design Modelkonstruktion og -udvikling Materialelære Eksperimenterende design Beklædningsdesign Bolig og indretning Personlige kompetencer Eleverne opfordres til at udfordre sine evner i såvel undervisning som i kostskolelivet Styrke sit mod og selvværd Øget bevidsthed om egne kompetencer og udviklingsmuligheder Turde prøve nye ting og tænke kreativt prøve grænser af Personlig udvikling Engagement Sociale kompetencer Udvikle elevens formidlings- og kommunikationsevner Udvikle elevens evne til at samarbejde og deltage demokratisk Styrke elevens evne til at vælge/fravælge Respekt for medmennesker og hinandens forskelligheder Metode: I undervisningen prioriteres teori praksis relationen. Vi finder det væsentligt at eleverne gennemfører processer fra en forestilling om noget til et færdigt produkt. Det er i denne skabelses- og erfaringsproces, at eleverne opnår erkendelse bl.a. via værdsættelse af så vel proces som produkt. Erkendelsen er et led i udviklingen af elevens selvforståelse og identitet og dermed dannelsesproces; såvel fagligt som menneskeligt. Undervisningsformer: Klasseundervisning individuel vejledning eksperimenterende forløb gruppe og individuelt arbejde diskussioner museums- og udstillingsbesøg film og litteratur 18

19 elevfremlæggelser instruktion løbende evaluering af projektmapper Undervisningen er opbygget i temamoduler. Der er plads til eksperimenterende og differentierende undervisning. I undervisningen stræber vi efter at skærpe brugen af sanserne til opnåelse af livskvalitet og appetit på livet. Tema Hensigten er Beskrivelse af indhold Modul 1 - Intro at eleverne skal introduceres til kursets indhold, undervisning og samvær med skolens andre kursister. Der sættes fokus på den enkeltes ansvarlighed, hvor betydningen af egen og andres læring, fællesskabsoplever og kostskolemiljø blotlægges. Der arbejdes med Forventninger til opholdet Muligheder Egne mål og personlig udvikling Samarbejde Accept og respekt for hinandens forskelligheder Eleverne introduceres til værkstedets faciliteter og brug af maskiner Som en del af temaet introduceres eleverne til byens stofforretninger og relevante butikker. Modul 2 Fantastisk design Modul 3 - Syning af nederdel eller bukser at sætte gang i kreativiteten og fantasien. At lære glæden ved at eksperimentere med billige materialer. at lære at arbejde sammen om et kreativt projekt og opnå enighed i en mindre gruppe. at opleve glæden og sammenholdet ved at lave et projekt sammen. at blive mere bevidst om miljø- og genbrugstanken som helhed ved at bruge alternative materialer på nye måder. at lære og udvikle færdigheder indenfor syning. Der skabes i mindre grupper et kostume bestående udelukkende af ikke-stoflige materialer udfra et tema. Udstilling og konkurrence for resten af skolen. Der arbejdes med: Materialelære Ideudviklingsprocessen 19

20 at blive styrket i at træffe egne valg. At blive bevidst om idèudviklingsprocessen, fra ide til færdigt produkt. Forholde sig til inspirationskilder Skitser og arbejdstegninger Diverse relevante syprøver materialevalg, mønsterbrug og tegning, sømmerum, trådretning, klipning m.m. Herefter individuel opsyning Modeludvikling Økonomisk bevidsthed Modul 4 - Accessories Modul 5 New York at udvikle elevernes evne til at eksperimentere med form, farver, materialer og design i mindre og overskueligere projekter. at arbejde frem mod en form for udstilling, deltagelse i marked eller lignende. at skabe og styrke et fællesskab, hvor alle arbejder med samme mål for øje. at eleverne oplever mode og design på gadeplan og i forskellige forretninger. at eleverne får ny inspiration til deres videre arbejde med mode og design. at pirre elevernes sanser og nysgerrighed på design og mode. at eleverne stifter bekendtskab med andre kulturer. Individuel og differentieret opgave efter den enkeltes elev faglige standpunkt. Der arbejdes med: Forskellige mode-tilbehør såsom f.eks smykker, bælter, punge, tasker I forskellige materialer, f.eks læder, gummi, uldfilt etc. Eleverne skal ud og vise deres ting frem for andre, evt. også uden for Sansestormerne Der arbejdes med: at eleverne forbereder sig på modemekka New York igennem opgaver omkring design og mode i N.Y. Eleverne får en opgave der skal løses mens vi er i N.Y. 20

21 Modul Afrunding af studietur at eleverne reflekterer over deres tur til N.Y. at eleverne lærer at tage ansvaret for planlægning og fremlæggelse af opgaven Formidling/ fremlæggelse for hinanden på holdet omkring opgaven, som de lavede i N.Y. Modul 8 Bolig og indretning Modul 9 - Skitur Modul 10 - Mode, miljø og genbrug Modul 11 - Galla at eleverne får viden om design indenfor bolig og indretning at arbejde med skulpturelt design. Se beskrivelse Mad og Sport At eleverne lærer om mulighederne og det meget kreative aspekt i at forvandle noget brugt og gammelt til noget nyt og sjovt. at få skærpet deres forståelse for at handle mere miljø-venligt og stille kritiske spørgsmål overfor vores nuværende køb-ogsmid-væk samfund. at videreudvikle sine færdigheder indenfor syning og tegning. at videreudvikle sine færdigheder indenfor modeludvikling. at bruge de arbejdsredskaber som eleven har fået kendskab til gennem forløbet. at opleve tilfredsstillelse og selvtillid ved fremstilling og brug af egen kreation. Der arbejdes med: Lampeskærme og belysningsdesign Accesories til boligen, f.eks boligtekstiler Vi starter forløbet med at tage en tur i en af Århus mange genbrugsbutikker. Udfra genbrugstøj får eleverne mulighed for at dykke ned i re-designerens univers og skaber deres egen helt unikke mode. Der arbejdes med: Fremstilling af gallakjole eller andet festligt tøj til skolens gallafest At forholde sig til festtøjets betydning og muligheder 21

22 Modul 12 - Forberedelse til eksamen at eleverne bliver forberedt til at gennemføre eksamenerne på 10.klasse. Planlægning og forberedelse til eksamen. Repetition Synopseskrivning Forberedelse til de mundtlige eksamener Afslutningsprojekt design at eleverne får mulighed for at vise, hvad de har lært i løbet af året. Afslutningsprojekt med fast tidsramme og opgave Modul 13 Outrotur, afslutning og evaluering at eleverne sætter opholdet på Sansestormerne i perspektiv til deres fremtid. Eleverne evaluerer forløbet vha. spørgeskemaer, så de får mulighed for at fortælle om deres oplevelse af opholdet. 22

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14

Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og fri fagskole: Værdigrundlag... 4 Formål... 4 Hovedsigtet

Læs mere

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne. Risskov Efterskole

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne. Risskov Efterskole Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og fri fagskole Risskov Efterskole & Sansestormerne Risskov Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og fri fagskole: Værdigrundlag...

Læs mere

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og husholdningsskole i Aarhus under oprettelse - 2012/13

Indholdsplan. for. Den kombinerede efterskole og husholdningsskole i Aarhus under oprettelse - 2012/13 Indholdsplan for Den kombinerede efterskole og husholdningsskole i Aarhus under oprettelse - 2012/13 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og husholdningsskolen: Det kommende værdigrundlag... 3 Formål...

Læs mere

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15

Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsplan for Den frie fagskole Sansestormerne 2014/15 Indholdsfortegnelse Fælles for efterskolen og den frie fagskole: Det kommende værdigrundlag... 2 Formål... 2 Hovedsigtet med Den kombinerede efter-

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender...

Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... Indholdsplan 2011 / 2012 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Alm. uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indholdsplan 2015 / 16

Indholdsplan 2015 / 16 Indholdsplan 2015 / 16 1 Indhold Skolens værdigrundlag... 1 Hovedsigte... 1 Gymnastik- og Idrætsefterskole... 2 Samvær... 2 Årsplan & ferier... 3 Almindelige uger... 4 Weekender... 4 Opstarten på et skoleår

Læs mere

Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2014/15

Indholdsplan. Højer Design Efterskole 2014/15 Indholdsplan Højer Design Efterskole 2014/15 1 Værdigrundlag for Højer Design Efterskole Målet er, at eleverne gennem en dagligdag med fællesskab, et positivt livssyn, udfordringer, oplevelser, kreativitet

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE

2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE 2012-2013 INDHOLDSPLAN STRIB IDRÆTSEFTERSKOLE Indhold Loven... 4 Skolens hovedsigte... 4 Skolens formål... 5 Grundtvigs skoletanker... 5 Moderne skolekultur og pædagogik... 5 Kvalificeret undervisning

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplaner for Skolen for Gastronomi, Musik & Design 2015-2016

Indholdsplaner for Skolen for Gastronomi, Musik & Design 2015-2016 Indholdsplaner for 2015-2016 Kursusstart søndag d. 9. aug. 2015 Kursusafslutning søndag d. 26. juni 2016 Side 1 af 160 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Kostskoleliv Skolens inklusionstilbud

Læs mere

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016)

Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) Indholdsplan (undervisningsplan) (Skoleåret 2015/2016) [1] Indholdsplaner Gylling Efterskole 2015-2016 Gylling Efterskoles værdigrundlag... 5 Skolens værdigrundlag hviler på et positivt menneskesyn og

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34. Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger. Bo & Erhverv

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34. Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger. Bo & Erhverv Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 34 Alment kursus for unge med særlige læringsforudsætninger Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2015-16 juli 2015 Indholdsplan for linien Bo

Læs mere

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014

INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 INDHOLDSPLAN FEMMØLLER EFTERSKOLE 2013/2014 Indhold 2013/2014... 1 Det overordnede... 4 Skolens værdigrundlag og formål:... 4 Hovedsigtet:... 5 Skolens pædagogiske linje:... 6 Elevgruppen:... 7 Lærerne:...

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2012/2013 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole

Indholds. plan 2013/14. Thorsgaard. Efterskole Indholds plan 2013/14 Thorsgaard Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Boglige fag....,4 Dansk...,....4 Engelsk....4 Matematik....5 Fysik....6 Biologi...,....6 Geografi...,....7 Medborgerskab...,...,,8 Tysk,

Læs mere

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15

Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2014-15 september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole

Indholdsplan for Vesterlund Efterskole August 2013 Indledning Skoleåret 2013-14 består af 42 uger med start den 11. august 2013 og afslutning den 27. juni 2014. Der er til starten af skoleåret optaget 188 elever, fordelt på 106 piger og 82

Læs mere

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole.

Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. Indholdsplan 2012-13 Nørre Nissum Efterskole. 1 Værdigrundlag, pædagogisk udgangspunkt, herunder pædagogisk praksis og indsatsområder. 1.0 Nr. Nissum Efterskoles formål 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn/ pæd.

Læs mere

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende

Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Indholdsplan for Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole! Redigeres løbende Formål: I henhold til skolens vedtægter er det BALLEs formål at drive skole indenfor gældende lovgivning. Værdigrundlag:

Læs mere

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14

Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43. Alment kursus for unge med særlige behov. Bo & Erhverv. Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 1 af 43 Alment kursus for unge med særlige behov Bo & Erhverv Indholdsplan gældende for skoleåret 2013-14 juli 2013 Indholdsplan for linien Bo & Erhverv side 2

Læs mere

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole

Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1 Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet 3.1. Kontaktgrupper

Læs mere

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole

Indholdsplan. UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan 2014 2015 UNDERVISNING OG SAMVÆR Livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse Gørlev Idrætsefterskole Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Livsoplysning, folkelig

Læs mere

TronsøSkolen. Indholdsplan

TronsøSkolen. Indholdsplan TronsøSkolen Indholdsplan August 2013 Indhold OVERORDNET MÅLSÆTNING FOR SAMTLIGE KURSUSFORLØB:... 4 KOSTSKOLEN:... 4 UNDERVISNINGSFORM:... 4 KOMPETANCEGIVENDE FORLØB:... 4 KURSUSTERMIN: 4. AUGUST 2013

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015

Indholdsplan 2014/2015 splan 2014/2015 sfortegnelse sfortegnelse... 2 Efterskolen Flyvesandets værdigrundlag... 4 Skoleåret 2014/15... 5 Kostskoleformen... 5 Dagligdagen... 7 Samling... 8 Lektiecafé... 9 Rengøring... 10 Fritiden,

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Den fynske efterskole for musik, dans og teater

Indholdsplan 2014/2015. Den fynske efterskole for musik, dans og teater Indholdsplan 2014/2015 Den fynske efterskole for musik, dans og teater 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3-5 Side 6-8 Værdigrundlag 1.0 Værdigrundlaget 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn Kostskolelivet Undervisning

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2015-16 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2015-16 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 6 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere