8.0 WS-installationer. Opdeling: Ansvarsfordelingen vedr. drift og vedligehold fastlregges af ejerforeningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8.0 WS-installationer. Opdeling: Ansvarsfordelingen vedr. drift og vedligehold fastlregges af ejerforeningen."

Transkript

1 EIERTSC Tuborg Havnepark Vedligeholdel sesvej ledning 8.0 WS-installationer Opdeling: Ansvarsfordelingen vedr. drift og vedligehold fastlregges af ejerforeningen. Hovedinstallation: Hovedfsringer sker i skakt phtrappereposer. Pfl hver hovedrepos er der adgang til etagens vand- og vatmersr samt m6lere ved hjrelp af hovedd arsna glen. M6lerne er markeret med tilhorsforho ld. M6lere er bi-milere for intern fordeling mellem lejlighederne, mens ejendommens eksterne afregning sker via hovedmilere placeret i teknikrum. Vandinstallation: Vandinstallationen i hver lejlighed er forsynet med afsprerringsventiler, siledes at den samlede vandinstallation i hver enkelt lejlighed kan afsprrres ude i hovedskakt. Konstaterestsrre utrethed afsperres installation straks af og der tilkaldes autoriseret installatsr. Hvis vandhaner drypper eller cistemenlaber,bar de omgflende repareres for at undgi vandspild. Stenplade over toilet skal demonteres ved inspektion, og elastisk fuge bsr retableres. Udlsbstuden pfl blandingsbatteriet er forsynet med filter og luftblander. Disse bar jnvnligt afskrues og renses for snavs og kalk. Afkalkningen kan udfores med eddike. Hflndbruseren bar ligeledes afl<alkes. Aflsb: Aflab fra toilet er fsrt bagud til faldstamme. Hovedfaldstammer placeret i teknik skakilen. Aflsb fra h6ndvask er fsrt i gulv til hovedfaldstamme. Aflsb fra vaskemaskiner fsrttilpungvandlfls under handvask. Gulvaflsb i bruser har indbygget vandl6s. Aflsb fra pungvandlis i skab under kskkenvask fsres under gulv bagved kskkensokkel til skakt. Det er vigtigt, at alle vandlise regelmressigt renses, pungvandlase ved afskruning af bundstykke. Boliginteressentskabet Tuborg Nord Ordre nr. : EJERTSC /

2 EJERTSC Tuborg Havnepark Vedligeholdelsesvej ledning Vandlis i gulvaflsb renses ved at denne lsftes op og skylles. Konstaterer De kloaklugt, kontrolleres det at vandlise ikke er torre, sp ec i elt gulv aflabet b sr ff I de s re gelmre s s igt grundet gulw armen. Varme: Opvarmning sker ved fiernvarme, idet veksler er placeret i teknikrum. Afsprerringsventiler og fordelersr er placeret i skakt p6 trapperepos, hvor m&leren ligeledes forefindes. Konstateres utrethed afsp rerres og autoriseret installatsr tilkaldes. Rsr til gulwanne, gulvkonvektorer og radiatorer er fremfsrt under gulv til teknik skakt pfl trappe. Gulvkonvektorer er af fabrikatet Jaga med termostatventil fra Danfoss. Radiatorer er af fabrikatet Hudevad med termostatventil fra Danfoss. Gulwarmesystem er af fabrikatet Wirsbo, fordelingssystemet er placeret i teknik skakt pi trappe. Er der problemer med gulwarmen, undersoges omrsd lampe i el-panel blinker. Skulle deffe vrere tilfreldet skal der skiftes batteri i rumtermostaten. For indstilling af radiatorventiler, se "Undgfl fugtskader", pkt. 13. Ang6ende kombinationen mellem gulwarme og konvektorer kan siges at det er konvektoren der sorger for at minimere kuldenedfald fra vinduerne, derfor er det vigtigt at der er flbnet for bide konvektor og gulwarme, som udgangspunkt bar begge termostater indstilles se de sttr imellem 3-4. Bemrerk at gulwarmetemperafuren reguleres langsomt. De kan i starten eksperimentere med varierende indstillinger indtil De har fundet en, for Dem, behagelig overfl adetemp eratur, hvoreft er yderligere indstilling af ventilen ikke er p6krrevet. Det anbefales fra r6dgivers side at max. 30 % af stuegulv dekkes af trepper, hvis deffe overskrides vil der ikke v&re noget udbytte af gulwarmen. Tepper skal vrere beregnet for gulwanne. Stue og badevrerelser er udfart med vandbiret gulwanne. Gulwarmen reguleres via tridlss regulator. Vedligeholdelse af tr&dlsse regulatorer bestflr kun i udskiftning af batteri nflr pikrrevet. Det kan give problemer med gulwarmen hvis badevrerelsesgulve dekkes af store bademiffer. Boliginteressentskabet Tuborg Nord Ordre nr. : EJERTSC I

3 v NCC Construction Danmark fus HAVNEPARK, C specrfrkatron Omfang og lokalisering: Faldstammer samt gulvaflob i hele bygningen. (521.2 Aflsbsan Entreprenor: Leverandsr: NCC Construction A/S, Teknik, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, tlf wunrv.ncc.dk AO-Albertslund, Rorvang 3, 2620 Albertslund, tlf A01, vrnryw.ao.dk I \-/ Materiale / type: IndbygningsAr: Faldstammer m.m.: Faldstammer: PREIS type SML -stobejern Stikledninger: PVC type PP Gulvaflob og vandldse: Aflsbsrende BlUcher Unidrain type specialmal 840 mm. Gulvaflob BlUcher type DRIFTOPLYSNINGER Forventet levetid: 20 Ar Eftersyn og vedl. interval. Tz Ar Eftersyn 1. gang: okt 2008 VEDLIGEHOLDELSE Eftersyn og vedligehold: Hvert T" Ar efterses gulvaflab for opstuvning af aflobsvand ved riste og vandlise renses. Hvert % dr adskilles og renses vandlise fra h6ndvaske og kokkenvaske Hvert Ar efterses indvendige aflabsrar for utatheder ved sarnlinger Ror og samlinger efterses for utatheder og mekaniske skader. Ved opstuvning i systemet renses rarene mekanisk fra adgangsveje der er placeret nederst ved alle faldstammer Rensning af atlab enten kemikalsk med produkt godkendt aflsbsrens. Eller mekanisk ved at demonter vandlasen og rengore med bsrste. Husk efter-folgende opfyldning af vandlis. HENVISNINGER Prod ucentoplys n i n ger: Projekt / tegninger: Se naste side Tegning nr. Cl (52)4.31 og Cl (52)4.41 1af1

4 v NCC Construction Danmark A/S HAVNEPARK, C SPECIFIKATION Omfang og lokalisering: Hele bygningen (52).3 Sanitet og armaturer Entreprenor: Leverandor: Materiale / type: NCC Construction A/S, Teknik, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, tlf unnnry.ncc.dk AO-Albertslund, Rorvang 3, 2620 Albertslund, tlf A1, vrnnnu.ao.dk Reng o rinosvask i flaske/-paprum f FO type CU , Max Sibbern Blandingsbatteri Damixa DMA, WS nr v BASIS Blandingsbatteri kokken: Barma 41 Lux, Crom, type 7038D Blandingsbatteri gastebad: Borma 41 Lux, crom, type 7000D Blandingsbatteri badeverelse: Barma A3, Contrast, crom, type 7100D Brusebatteri: Barma, type DNY Bruser/-stang: Hans Grohe, Variojet Set med Novaflex A bruseslange Toifetpapirholder: Barma nr D i begge badevarelser Hindkledekroge'. Barma nr D Toiletsk6l: lfd Cera nr. 3875, veghangt nr Toiletsade: Pressalit, WS nr HindvasK: mm underlimet Twyford Arie nr A HAndvask i gestebad: lfo Cera nr Tl LVALG vask badevarelse: Hvid Corian stsbt vask - Lejl. 109 v TILVALG vask i gastebadevarelse: Vif lery & Boch, Evana, Oval 440x310mm, type Lejl. 101, 114, 115, 116, 117,118, 122, 128, 130, 143, 146, 150, 154, 155, 159, 162 lf6 Caprice 21120, hvid - Lejl. 111 Hvid Corian stobt vask - Lejl. 109 TILVALG toilet i badeverelse Duravit 'Architec" 530mm, , inkl. skylleknap lfd matforkromet ir-1l. 120 TILVALG toilet i qastebad Duravit "Architec" 530mm, le1l. 120 TILVALG spejl J.N. Bech, glas 195x84cm. 5 stk. lysfelter - lejl. 120 I'v TILVALG Unidrain Lengde 1000mm i bad 1af 3

5 NCC Construction Danmark A/S HAVNEPARK, C april 2008 (52).3 Sanitet og armaturer Tl LVALG blandingsbatteri kokken: BarmaAl Lux, crom, 7018D Lejl.: BarmaAl lux, stil type 7O18ST Lejl.: ' Btanco Linus, stallook, Lejl. 120 BarmaAl lux, st6l, type 703BST - Lejl. 155 Tl LVALG blandingsbatteri gastebadevarelse: Bar^^A3, Contrast, Krom, 71OOD Lejl. 101, 109, 111,114, 115, 116, 117, 118, 122, 128, 143, 146,150, 154, 158, 162 BsrmaAl lux, stil type 7000ST Lejl. 120, 130, 155 BarmaAl Lux, krom, 7036D Lejl. 123 Tl LVALG blandingsbatteri badevarelse: BsrmaA3, Crom m.hai cylinder - Lejl. 107 BarmaAl Lux, st6l type 7000ST - Lejl. 120, 130, 155 BarmaAl Lux, krom type 7036D - 123, 157 TILVALG brusebatteri i badeverelse: Barmatermostatbatteri, type 1510 ST, stil - Lejl. 155 TILVALG brusesat i badevarelse: BarmaF 1157AA, krom Lejl. 109, 111,113, 142 TILVALG brusedor KA-lnterior, serie 100, sving/brusedor i klart glas - Lejl. 106 TILVALG badekar / spa lfd Caribia 1600 inkl. Bsrrna termostat, 5151ODNY med tud - 109, 111, 113, 142 TTLVALG brusestanq ved badekar Barma nr. F1157AA, krom, nr Lejl. 109, 111, 113, 142 TLVALG brusesat i qestebad H"nr Grohe ibox universal m. Starck hindbruser + udstyr- lejl. 120 v Tl LVALG h6ndkledetorrer Crome nr Lejl. 106, 110, 112, 114, 115, 119, 123, 125,130, 132, 143,153, 154, 155, 156, 162 Hvid nr il4A - Lejl. 108, 124,158, 160 Sorano SCS Lejl. 120 Tl LVALG toiletpapirholder Vola, stil nr Lejl. 120 D-Line nr Le1l. 157 TILVALG hindkladekroge og -ringe Vola, st6l nr Leli. 120 D-Line nr Lejl. 157 IndbygningsAr: 2008 b DRIFTOPLYSNINGER Forventet levetid: 20 Ar Eftersyn og vedl. interval : %Ar 2af3

6 NCC Construction Danmark A/S HAVNEPARK, C Eftersyn 1. gang: (52).3 Sanitet o armaturer VEDLIGEHOLDELSE Eftersyn og vedligehold: Hvert % Ar efterses toilet for tathed omkring tilslutning gulv/veg samt utatte ventiler. Krusninger i vandspejlet (toilettet lober) Hvert % Ar kontrolleres blandinqsbatteriet gennemstrsmning og lukkefunktion. Luftblandere renses for kalk og snavs. Hvert T, Ar kontrolleres spulehanens og posteventilens gennemstromning og lukkefunktion. Hvert T" Ar motioneres ballofix og tilgangsstykker ved at 6bne og lukke et par gange. Husk at dreje tilbage til samme indstilling. Der kontrolleres for utatheder. Rensning af aflab og efterfyldning af vandldse. Lobende almindelig rengoring med alkaliske oplosningsmidler. Fjernelse af kalkbelagninger med surt reagerende middel. HENVISNINGER Prod ucentoplys n i nger: Projekt / tegninger: Se naste side Tegning nr. Cl (59) af3

7 NCC Construction Danmark A/S HAVNEPARK, C april ).2 Varmemiler SPECIFIKATION Omfang og lokalisering: I skakte i lejligheder Entreprenor: Leverandsr: NCC Construction A/S, Teknik, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup tlf wunrv. ncc.dk AO-Albertslund, Rorvang 3, 2620 Albertslund, tlf dk Materiale / type: Indbygnings6r: Varmemiler Siemens 2007 ( DRIFTOPLYSNINGER Forventet levetid: Varmem6ler Siemens Eftersyn og vedl. interval: Tz Ar Eftersyn 1. gang: okt 2008 VEDLIGEHOLDELSE Eftersyn og vedligehold: Hvert % Ar kontrolleres, at der er tal i displayet og at varmemileren fungerer korrekt. HENVISNINGER Producentoplysn i n ger: Projekt / tegninger: Se naste side Tegning nr. Cl(59)3.01, Cl(59)3.02, Cl(59)3,03, Cl(59)3.07, Cl(59)3.08, cr(59)3.1 1, Cl(59)3.12, CI(59)3.13, Cl(59)3.17, Cl(59)4.01 1af1

8 NCC Construction Danmark A/S HAVNEPARK, C (53).2 VandmAler SPECIFIKATION Omfang og lokalisering: I skaktrum i lejligheder Entreprenor: Leverandor: Materiale / type: Indbygnings6r: NCC Construction fus, Teknik, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, tlf AO-Af bertslund, Rorvang 3,2620 Albertslund, tlf , unrvw.ao.dk Vandmdler Siemens type WFK20 og WFW20 M6ler for varmtvandsbeholder Siemens type WFK DRIFTOPLYSNINGER Forventet levetid: 20 Ar Eftersyn og vedl. interval : Y, Ar Eftersyn 1. gang: okt 2008 VEDLIGEHOLDELSE Eftersyn og vedligehold: I ngen HENVISNINGER Producentoplysn i ng er: Projekt / tegninger: wvrnru. bd.dk - wr,vw. g rundfoss. d k Tegning nr. Cl (59) af1

9 NCC Construction Danmark fus HAVNEPARK. C (56),1 Varmeanlag-fjernvarme inkl.radiator/ulwarme SPECIFIKATION Omfang og lokalisering: Varmeforsyning og -installationer i hele bygningen Entreprenor: Leverandor: NCC Construction A/S, Teknik, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup, tlf unnnry.ncc.dk AO-Albertslund, Rorvang 3, 2620 Albertslund, tlf , www. ao.dk Materiale / type: Varmeanlag: Rsr sorte stalror AO type 240 og 2441 Rsr Wirsbo type Alu-PEX Bundhaner Frese type messing m. slutmuffe Strengreguleringsventil TA type STA-D Strengreguleringsventiler TA type STA-F Differenstryksregulator TA type STA-P Varmtvandsbeholder Ajva G N2 1 Varmemdler Siemens Trykekspansionsbeholder Reflex type Variomat lm 2001 Varmeveksler Reflex type JL 140 Kompensator Stenflex type Gummi Rl og R2 Kompensator Stenflex type AG-s Luftudlader Caleffi type Luftudlader Armaturjonsson type Spirotop Snavssamler Aquex type stobejern Snavssamler Samson type 2N Axialkompensator Flexodan type URU Kugleventil Broen type Ballomax Rorsystemer Uponor type Unipipe Alu-PEX Termometer Erik Fergemann Manometer Erik Fargemann Termometer Insta Tech type Rueger TC Sadeventil Danfoss type 2-vejs VM2 Gearmortor Danfoss type AMV Regulator Danfoss type ECL Comfort Radiatorer: Radiator Hudevad type plan Raditrim TA type Raditrim Fslerelement Danfoss type RA 2000 Radiatortermostat Danfoss type RA-U Gulvarme: Tridlss gulvvarme styring WIRSBO Cosy Radio Gulwarmefordeler WIRSBO Regulator Danfoss type ECL Comfort Cirkulationspumper: Smedgird type lsobar UPE F UPS Indbygningsir: 2007 l af 2

10 i NCC Construction Danmark A/S HAVNEPARK, C (56). I Va rmea n leg-fjernva rme i n kt. rid iator/ ulvvarme DRIFTOPLYSNINGER Foruentet levetid: 106r for ventiler og pumper 20 Ar resten Eftersyn og vedl. interval: %Ar Eftersyn 1. gang: okt 2008 VEDLIGEHOLDELSE Eftersyn og vedligehold: Hvert % Ar motioneres ved at 6bne og lukke u"ntilen et par gange. Husk at dreje tilbage til samme indstilling, Anlegget udluftes p6 de udvalgte udluftnings steder efter behov Hvert dr kontrofleres termometre ved hjalp af et kontroltermometer. Hvert T, Ar kontrof leres automatiske luftudladere for utetheder. Hver mdned funktionsafproves blandeslojfens pumpe. Eventuel luft i pumpehuset udluftes ved skruen pd motorhuset. Der checkes for eventuel akselstoj, der indikerer slidte rejer, og derfor snarlig udskiftning. Hvert 6r efterses for utatheder. Betje n i n g s i nstru ktione r: HENVISNINGER Producentoplysn in g er: Projekt / tegninger: An lagsopbyg n ins. Radiatora n leg get va rmeforsynes fra Ge ntofte Kom m unes fjernva rmeforsyn ing via var-meveksler. Rad iatoran legget er opdeft i 6 zoner med 1 blandesfojfe iteknikrum. An-legget er et2- strengsanlag. Mdfer: varmeanlegget er forsynet med hovedmdler i teknikrum. Betjen inqsveiledn ing : Alle afspaerringsventiler ved beholderne skal ved normal drift vere dbne. Strengreguleringsventiler er forindstiffet og skal vedblive at have denne forindstilling, med mlndre anden indregulering onskes. Husk altid at notere eventuelle forindstiflings-aendringer. Forindstillingsvardien kan aflases pi diagramtegninger. varmeanlegget styres af motorventiler placeret i blandeslajte. Radiatorer styres af rumtermostat. Gulwarme styres af tridlose termostater. Fejlfinding: I tilfalde af unormal drift undersoges folgende: ' Ksrer cirkulationspumpen i den pdgaldende zone? ' Er alle afsperringsventiler og strengreguleringsventiler 6bne?. Har radiatorventilens sade sat sig fast?. Er der luft i radiatoren?. Er der luft i anlagget? ' Er varmeforsyningen fra ekstisterende bygning i orden? Se neste side Tegning nr. cl(59)3.01, ct(59)3.02, ct(s9)3.03, ct(59)3.07, ct(59)3.08, ct(59)3.1 1, Ct(59)3.12, Ct(59)3.13, Ct(59)3.17, Ct(59)4.01 \/ I i r r l l- 2af2

VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE

VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE VERD AT VIDE OM WS 1af4 TJEKLISTE Din bolig er fuldt udstyret med tekniske installationer for varme, svarende til dagens standard. Installationerne passer i det vesentlige sig selv, dog er Verd at vide

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311 Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere og lignende trækkes frem på bordpladen,

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 20 Adresse: H.C. Ørsteds Vej 33 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1879 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-132174-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. Andelsboligforeningen Steenwinkel

Vedligeholdelsesplan. Andelsboligforeningen Steenwinkel Vedligeholdelsesplan Maj 2013 Sag nr.: 12134/15911 Andelsboligforeningen Steenwinkel CT-Consult rådgivende ingeniørfirma ApS Vodroffsvej 61, 1. sal, 1900 Frederiksberg C. Tlf: 32 11 52 20 / 51 28 38 04

Læs mere

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej 155-209 Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne 1 30.11.2009 Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012 1 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Sønderparken afdeling 310. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Sønderparken afdeling 310. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Sønderparken afdeling 310 Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere og lignende trækkes frem på bordpladen,

Læs mere

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18

E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D. Tilstandsvurdering. Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 E / F B I S K O P S V A N E S V E J 77-79 3460 B I R K E R Ø D Rapport, 2008-02-18 Revision : Revisionsdato : Sagsnr.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Korskærparken afdeling 503 0978578d\DK00904-3-JALM Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere o. lign. trækkes

Læs mere

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg

VX Solo II VX Solo II Kbh./Fr.berg Kbh./Fr.berg Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter (Standard) / foto... 3 Hovedkomponenter (Kbh./Fr.berg) / foto... 4 Montage / Tilslutning... 5 Vandpåfyldning... 6 Returbegrænser (Kbh.

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

Akva Lux II VX (Akva Vita II VX)

Akva Lux II VX (Akva Vita II VX) Akva Lux II VX (Akva Vita II VX) Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 Hovedkomponenter / foto... 3 Montage / Tilslutning... 4 Montering af måler og opstart... 5 Varmeanlæg... 6 Varmt vand Akva Lux

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

Produkt, levering og montering

Produkt, levering og montering Ren luksus til dit badeværelse Pris inkl. montering 5.345,- BEDRE BAD LØSNINGER 2013 FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED WWW.BEDREBAD.DK WWW.FACEBOOK.COM/BEDREBAD Produkt, levering og montering Få god energi Udskift

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: 1650 København V BBR-nr.: 101-268071-001 Energikonsulent: Rudi Tobisch Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere