Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012"

Transkript

1 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482 besvarelser) Skolerapport

2 Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - Del III: Del IV: Del V: Appendiks Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Resultater i tabelform Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan Generel information om undersøgelsen og læsevejledning Baggrund Elev- og kursisttrivsel spiller en væsentlig rolle for, hvordan uddannelsesinstitutionerne opfattes, hvordan de er i stand til at tiltrække nye elever og kursister samt evner at fastholde de eksisterende. Trivsel på uddannelsesstedet er samtidigt en forudsætning for, at man får veluddannede unge ud i samfundet efter endt uddannelse trivsel giver nemlig bedre rum til læring. Måling af og redegørelse for, hvad der driver trivslen i det daglige liv på uddannelsesinstitutionen er derfor et vigtigt skridt på vejen til at skabe tilfredse elever og kursister. Målet er at skabe de rammer der efterspørges, for derigennem at gøre jeres institution til et attraktivt sted at uddanne sig nu og i fremtiden. God fornøjelse! Med venlig hilsen Elevtrivselsholdet, Ennova Rapporten er udarbejdet af: Ennova A/S Ennova A/S. Alle rettigheder til metoder, tal og grafisk formidling forbeholdes. [2]

3 Vurdering Sammenfatning af undersøgelsens resultater Svarprocent på Paderup gymnasium Svarprocent: ikke oplyst (482) Hvor høj er den overordnede trivsel? I figuren ser I hovedresultatet af Elevtrivselsundersøgelsen 212 på Paderup gymnasium. Her kan I desuden se hvordan I ligger i forhold til relevante benchmarks [+2] Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 Tallet i [ ] viser udviklingen siden ETU 21. Er den mindre end +/- 1 angives det som []. 2 Elevtrivsel Sådan kan der skabes større trivsel på Paderup gymnasium. Analysen af undersøgelsens svar på Paderup gymnasium viser, at nogle områder er vigtigere at forbedre end andre, for at trivslen bliver så høj som mulig. PRIORITER prioriteringsområderne Følgende indsatsområder bør prioriteres. De vurderes lavt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen: Undervisere Undervisning Fysisk miljø VEDLIGEHOLD jeres styrker Følgende indsatsområder bør vedligeholdes. De vurderes højt samtidig med, at de har stor betydning for trivslen. Gør mere af de, I er gode til: Organisering Analysen er et input til dialog For at gøre ovenstående analytiske databearbejdning så pædagogisk som muligt, benyttes der igennem rapporten de såkaldte Prioriteringskort. Kortene viser, hvordan indsatsområderne og spørgsmålene fra spørgerammen kan bestemmes som hhv. Prioriteringsområder, Styrker, Muligheder eller Svagheder i forhold til at forbedre den overordnede trivsel på Paderup gymnasium. Når I skal udvælge indsatsområder, kan undersøgelsen og Prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Der er sjældent tid og ressourcer til at prioritere alt. Prioriteringskortene er med andre ord et dialogredskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. Målet med den analytiske databearbejdning er således, at stille de sammenhænge, der kan findes i data til rådighed for den efterfølgende lokale dialog om hvor indsatsen fremadrettet skal lægges. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderingerne af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -1. Betydningen af de enkelte emner og spørgsmål angives vha. såkaldte prioriteringskort. Du kan læse mere i læsevejledningen bagerst i rapporten. [3]

4 Del II: Resultater og anbefalinger til det videre arbejde [4]

5 Vurdering Vurdering Elevtrivsel Elevtrivsel er et gennemsnit af følgende spørgsmål: "Hvordan vurderer du skolen som helhed?" "I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre?" "I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger?" 1 81 [+2] Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 2 Elevtrivsel Figuren viser det samlede resultat for Elevtrivsel på Paderup gymnasium samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen [+2] 81 [+2] NB: Den øverste figur på denne side indeholder det samlede lands- og regionsresultat for ALLE uddannelser på skolerne. Figur(erne) her til højre viser lands- og regionsresultat for de uddannelser I har på jeres skole. Der kan derfor være forskel på lands- og regionsgennemsnit i figurerne. Eksempelvis har nogle skoler flere uddannelser, mens andre kun har én. 2 Paderup gymnasium STX (Paderup gymnasium) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [5]

6 For få besvarelser Vurdering Vurdering Vurdering Hvordan spiller trivsel sammen med demografi, selvopfattelse og adfærd? Figurerne på denne side giver jer et indblik i hvordan trivsel spiller sammen med nedenstående spørgsmål: NB: I parantesen kan I se hvor mange svar, der falder i den pågældende kategori. "Er du kvinde eller mand?" 1 81 [+2] 82 [+3] Køn 78 [-1] 2 Paderup gymnasium Kvinde (63%) Mand (37%) 1 Eget faglige niveau Oplevet sværhedsgrad "Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen/på holdet?" "Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse?" 81 [+2] 81 [-3] 83 [+3] 77 [+2] 65 [+3] [+6] 2 Paderup gymnasium En af de bedste (15%) Få, der er bedre (51%) Mange, der er bedre (34%) For svært (3%) Svært, men jeg klarer mig (43%) Passende (51%) For Let (3%) 1 Har du pjækket? Undladt at aflevere opgaver? Overvejet at droppe ud? "Har du pjækket fra undervisningen indenfor den seneste måned?" "Har du undladt at aflevere obligatoriske opgave indenfor den seneste måned?" 81 [+2] 82 [+2] 79 [+2] 81 [-2] 82 [+2] 74 [-3] 7 66 [-3] 82 [+2] "Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen?" 2 Paderup gymnasium Nej Slet ikke (56%) Ja, nogle få timer (%) Ja, 1-3 dage (3%) Ja, 4 dage eller mere (1%) Nej (85%) Ja, en gang imellem (11%) Ja, flere gange (3%) Ja (1%) Nej (9%) [6]

7 Vurdering Vurdering Vurdering af Elevtrivsel og indsatsområder for studieretninger Elevtrivsel og indsatsområder opgjort på studieretninger Figurerne på denne side viser resultaterne for elevtrivsel samt de underliggende indsatsområder fordelt på studieretninger 1 82 [] 81 [+2] STX - Kunstnerisk [] 81 [+3] 76 [-1] STX - Naturvidenskabelig STX - Samfundsvidenskabelig STX - Sproglig STX - Andet STX -Endnu ikke valgt 69 [-11] * Grundet udskiftning i spørgsmålene bag Organisering, kan dette indsatsområde ikke sammenlignes til 21. Spørgsmålet "Uddannelsens studievejledning" var nyt i 211. Tidligere indgik spørgsmålet "Skolens skemaplanlægning", men det er nu fjernet fra spørgerammen. 2 Elevtrivsel [+4] [+2] [+6] [+2] 75 [+7] [+6] [-1] [+8] 77 77[+9] [-5] [+4] 7 71 [+2] [+6] 68 7 [-2] [-1] 71 7 [+6] 67 [-3] [-3] 66 [-3] [-1] [-4] [-4] 68 [-8] [] 61 62[-1] [] [] [-15] [-1] 55 [-17] 2 Organisering * Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer [7]

8 Elevtrivsel Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Paderup gymnasium Elevtrivsel Hvordan vurderer du skolen som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale skolen til andre? Paderup gymnasium STX (Alment Gymnasium) årgang 82* 81* 78* 88* 2. årgang årgang >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [8]

9 ELEVTRIVSEL Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler Ekstern benchmarking - Skoleniveau I figuren til højre kan I se hvordan Paderup gymnasium som helhed er placeret mht. trivsel og skolens størrelse i forhold til andre lignende skoler Øvrige skoler Skolens størrelse (målt på elever) [9]

10 Lav ELEVTRIVSEL Høj Trivsel og Risiko for frafald Segmentering Figuren viser, hvordan eleverne kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres trivsel og overvejelser om at droppe ud. Du kan læse mere om de fire typers karakteristika under figuren. 3% [] 84% [-3] 7% [+2] 6% Ja HAR DU SERIØST OVERVEJET AT DROPPE UD? Nej AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj tilfredshed og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til skolens virke, og at de formentlig anbefaler skole og uddannelse til venner og bekendte. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk elever er generelt kendetegnet ved at være utilfredse, og de er i tvivl om deres valg af uddannelse og/eller uddannelsessted. TROFAST De Trofaste udtrykker lav trivsel, men høj loyalitet. Når de - trods den lavere trivsel - ikke ønsker eller overvejer at forlade uddannelsen/skolen, kan det være begrundet i de betragtelige personlige omkostninger, der kan være ved at skifte uddannelse og/eller skole. TROLØS De Troløse er meget kritiske og ikke afskrækkede ved tanken om at skifte uddannelse/skole, såfremt et markant bedre alternativ tilbyder sig. Ambassadør Trofast Troløs På-vej-væk Paderup gymnasium 84% [-3] 6% 3% [] 7% [+2] Regionsgns. (Region Midtjylland) 79% 9% 4% 8% Landsgennemsnit Alm. GYM 76% 11% [-1] 4% [] 9% [] [1]

11 Vurdering Vurdering af overordnede indsatsområder Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Nedenfor kan I se hvordan eleverne bedømmer de 7 indsatsområder. Figuren viser resultaterne for de overordnede indsatsområder. Indsatsområderne er de "håndtag", der kan drejes på for at skabe højere trivsel. * Grundet udskiftning i spørgsmålene bag Organisering, kan dette indsatsområde ikke sammenlignes til 21. Spørgsmålet "Uddannelsens studievejledning" var nyt i 211. Tidligere indgik spørgsmålet "Skolens skemaplanlægning", men det er nu fjernet fra spørgerammen [-2] [-2] [-1] [+6] [-1] Organisering * Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer 72 [] 71 7 [+4] 87 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [] [+7] [+2] 79 Effekt på Elevtrivsel I cirkeldiagrammet kan I se, hvilke områder der har størst betydning for elevernes trivsel på Paderup gymnasium. 21% Organisering 24% Undervisere 19% Undervisning 13% Socialt miljø 2% Fysisk miljø 3% Egen motivation % Udstyr & materialer [11]

12 Vurdering af overordnede indsatsområder Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Paderup gymnasium Organisering Undervisere Undervisning Socialt miljø Fysisk miljø Egen motivation Udstyr & materialer Paderup gymnasium STX (Alment Gymnasium) årgang 76* * 76* 87* * 2. årgang årgang 73 73* 67* >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [12]

13 VURDERING Hvor skal der sættes ind for at forbedre trivslen? Prioriteringskortene viser vejen Det overordnede prioriteringskort viser vurdering af indsatsområderne i kombination med den effekt, en forbedring vil have på trivslen. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer 75 Organisering Fysisk miljø 7 Undervisere 65 Undervisning OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Undervisere Undervisning Fysisk miljø VEDLIGEHOLD Organisering TILPAS Socialt miljø Egen motivation Udstyr & materialer OBSERVER [Ingen punkter] Sådan tolker I Prioriteringskortet Rapporten har indtil nu vist niveauet i trivslen. Prioriteringskortene på denne samt de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største EFFEKT på trivslen. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingen af indsatsområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingen med, hvor stor en betydning indsatsområderne har for trivslen: PRIORITER Prioriteringsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for trivlsen bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i prioriteringsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større trivsel. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for trivslen, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre den nuværende trivsel. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på trivslen. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingen relativt høj, og en yderligere forbedring vil ikke have den store effekt på den overordnede trivsel. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres opfattelsen af den overordnede trivsel. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning for trivslen og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for trivslen eller at det er et strategisk vigtigt område. Følg udviklingen på området. Bemærk farveskalaen i højre side af prioriteringskortene I højre side af prioriteringskortene ses et udsnit af en farveskala. I sin fulde udstrækning spænder farveskalaen fra rød (index, dvs. lavest mulige vurdering) til grøn (index 1, dvs. højest mulige vurdering). Udsnittet af farveskalaen for det enkelte prioriteringskort indikerer hvor på -1 skalaen vi befinder os i det givne tilfælde. I fortolkningen af hvert enkelt prioriteringskort bør man således tage højde for, om skalaen er overvejende rød (dvs. lave resultater), orange (dvs. middel resultater), eller grøn (dvs. høje resultater). [13]

14 Vurdering Vurdering Organisering Gennemgang af de syv indsatsområder De syv indsatsområder er dem I aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede trivsel. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområder hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringskortene på de følgende sider er kun gældende for det enkelte indsatsområde. For at I kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort kan I kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor I er i kortet og hvad I derfor bør gøre. Organisering Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Organisering på Paderup gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Organisering Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [-3] [-1] [] 81 2 Organisering Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Uddannelsens studievejledning De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering på Paderup gymnasium. 1 7 [+3] [-2] [+4] 69 7 [+2] [-4] 68 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 65 [-1] 56 [+3] [] 72 2 Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [14]

15 VURDERING Organisering Prioriteringskort for Organisering Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Organisering, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Organisering på Paderup gymnasium. TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 119. Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 12. Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 121. Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst VEDLIGEHOLD 115. Uddannelsens studieadministration 116. Uddannelsens ledelse TILPAS 117. Uddannelsens studievejledning 118. Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for OBSERVER 122. Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister [15]

16 Vurdering Organisering Figuren viser det samlede resultat for Organisering på Paderup gymnasium samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen Paderup gymnasium STX (Paderup gymnasium) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [16]

17 Organisering Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Paderup gymnasium Uddannelsens Organisering studieadministrati on Uddannelsens ledelse Langkær Gymnasium og HF 62, , , Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursis terne seriøst Paderup gymnasium årgang STX (Alment Gymnasium) Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursiste r 1. årgang 76* 75 77* 78* 7 71* 66 72* 65* 2. årgang årgang 73 75* * 68 66* >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [17]

18 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisere Undervisere Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisere på Paderup gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisere [-2] [-2] [-3] [-3] Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 66 [+2] 76 2 Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisere på Paderup gymnasium [+6] [] [+4] [-1] 59 [] 71 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 55 [] Lærerne/underviserne er godt forberedte Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 1 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 84 [+6] 83 [-1] [+2] [] [-3] [] 82 2 Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen [18]

19 VURDERING Undervisere Prioriteringskort for Undervisere Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisere, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisere på Paderup gymnasium. 9 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 69. Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 7. Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 73. Lærerne/underviserne motiverer mig VEDLIGEHOLD 75. Lærerne/underviserne overholder aftaler 77. Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen TILPAS 68. Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 71. Lærerne/underviserne er godt forberedte 72. Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer 76. Lærerne/underviserne kommer til tiden OBSERVER 74. Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats [19]

20 Vurdering Undervisere Figuren viser det samlede resultat for Undervisere på Paderup gymnasium samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen. 1 7 [-2] 7 [-2] Paderup gymnasium STX (Paderup gymnasium) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [2]

21 Undervisere Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Paderup gymnasium Lærernes/un dervisernes Lærernes/un engagement Undervisere dervisernes faglige dygtighed i undervisning en Langkær Gymnasium og HF 62, , , Lærernes/un dervisernes evne til at formidle stoffet Lærerne/und erviserne er godt forberedte Lærerne/und erviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/und erviserne giver ofte tilbagemeldi nger på mine Lærerne/undpræsentationLærerne/und erviserne motiverer mig er og min arbejdsindsa ts erviserne overholder aftaler Lærerne/und erviserne kommer til tiden Paderup gymnasium STX (Alment Gymnasium) årgang * 84 74* årgang * 79* 62* Lærerne/und erviserne giver plads til humor i undervisning en 3. årgang 73* 74* 75* 69* * 74 78* >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [21]

22 Vurdering Vurdering Undervisning Undervisning Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Undervisning på Paderup gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Undervisning [-2] [-1] [-1] [] [-2] [+2] [] [] [-4] Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [-2] 7 7 [+3] 7 69 [-1] 79 2 Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisning på Paderup gymnasium. 1 [+2] [+3] [-1] 56 [-3] [-1] [+2] [-1] Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 77 [+4] [+2] [-1] 3 Der er arbejdsro i undervisningen Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform Lectio i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem. [22]

23 VURDERING Undervisning Prioriteringskort for Undervisning Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Undervisning, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Undervisning på Paderup gymnasium. TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 79. Variationen i de undervisningsformer du modtager 81. Vi har indflydelse på undervisningen VEDLIGEHOLD 78. Den undervisning du modtager. Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse 82. Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 84. Undervisningen forbereder mig til at læse videre TILPAS 87. Vi bruger skolens læringsplatform Lectio i forbindelse med undervisningen OBSERVER 83. Der er arbejdsro i undervisningen 85. Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 86. Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet [23]

24 Vurdering Undervisning Figuren viser det samlede resultat for Undervisning på Paderup gymnasium samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen [-2] 64 [-2] [] Paderup gymnasium STX (Paderup gymnasium) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [24]

25 Undervisning Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Paderup gymnasium NB: I spørgsmålet "Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne" indikerer en lav score, at det IKKE er et problem. Undervisnin g Den undervisnin g du modtager Variationen i de undervisnin gsformer du modtager Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg oplever sammenhæ ng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisnin gen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse Der er arbejdsro i undervisnin gen Undervisnin gen forbereder mig til at læse videre Lærerne/un dervisere koordinerer tidspunkter for opgaveaflev eringer Vi drøfter resultaterne af undervisnin gsevaluerin ger i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatf orm Lectio i forbindelse med undervisnin gen Paderup gymnasium STX (Alment Gymnasium) årgang * * 61* 61* 79* årgang * årgang 67* 74* 58 71* 62* 71* * Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursi ster bruger bærbar pc i timerne >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [25]

26 Vurdering Vurdering Socialt miljø Socialt miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Socialt miljø på Paderup gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Socialt miljø [+6] [-1] [+2] [+6] [-1] 9 78 [+8] 73 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+6] [-1] 86 2 Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Socialt miljø på Paderup gymnasium [+2] [] [+7] [-2] [] [+3] Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [-4] [+6] 65 7 [-2] 83 2 Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [26]

27 VURDERING Socialt miljø Prioriteringskort for Socialt miljø 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Socialt miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Socialt miljø på Paderup gymnasium OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 111. Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden VEDLIGEHOLD 17. Skolen er et rart sted at være 11. Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 112. Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister TILPAS 12. Skolens sociale miljø 18. Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 113. Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden OBSERVER 14. Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 114. Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold [27]

28 Vurdering Socialt miljø Figuren viser det samlede resultat for Socialt miljø på Paderup gymnasium samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen [+6] 67 [-9] [-1] Paderup gymnasium STX (Paderup gymnasium) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [28]

29 Socialt miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og UnitName V47 V48 V49 resultater på tværs af Paderup gymnasium Det sociale Jeg føler mig sammenhold tryg i min i klassen/på klasse/på mit Socialt miljø holdet hold Langkær Gymnasium og HF 62, , , Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekamme rater/medkur sister Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangement er fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Paderup gymnasium STX (Alment Gymnasium) årgang 84* 82* 9* * 85 84* 91* 85 85* årgang Jeg har god kontakt med elever/kursist er fra andre klasser/hold 3. årgang * * 84 7* >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [29]

30 VURDERING Vurdering Fysisk miljø Fysisk miljø Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø på Paderup gymnasium [+4] [] [+4] [-1] [+4] [] Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 68 [+4] 92 2 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende Prioriteringskort for Fysisk miljø 85 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Fysisk miljø, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Fysisk miljø på Paderup gymnasium OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 125. Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 127. Skolens indretning og udseende VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 126. Skolens vedligeholdelse og rengøring OBSERVER [Ingen punkter] [3]

31 Vurdering Fysisk miljø Figuren viser det samlede resultat for Fysisk miljø på Paderup gymnasium samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen [] 72 [] [+4] Paderup gymnasium STX (Paderup gymnasium) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [31]

32 Fysisk miljø Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Paderup gymnasium UnitName V47 V48 V49 Skolens fysiske undervisnings forhold (borde, stole, Skolens klasselokaler, vedligeholdel laboratorier, se og Fysisk miljø værksteder) rengøring Langkær Gymnasium og HF 62, , , Paderup gymnasium STX (Alment Gymnasium) Skolens indretning og udseende 1. årgang 76* 73* 84* 71* 2. årgang årgang >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [32]

33 Vurdering Vurdering Egen motivation Egen motivation Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Egen motivation på Paderup gymnasium. Spørgsmålene i den øverste figur danner det samlede resultat for området Egen motivation [] [-2] [+4] [-1] [+2] [] Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+2] [] 94 2 De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Egen motivation på Paderup gymnasium. 1 Egen motivation 71 [-2] Din egen indsats i undervisningen Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden [] 71 [+4] Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 77 2 Din motivation til at lære nyt Jeg er med til at skabe arbejdsro [33]

34 Vurdering VURDERING Egen motivation Prioriteringskort for Egen motivation Prioriteringskortet viser vurderingen af de specifikke forhold under Egen motivation, og den effekt en forbedring vil have på den samlede vurdering af Egen motivation på Paderup gymnasium. 95 TILPAS VEDLIGEHOLD OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER [Ingen punkter] VEDLIGEHOLD 63. Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 65. Jeg afleverer mine opgaver til tiden 66. Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne TILPAS 64. Jeg kommer til tiden OBSERVER 61. Din egen indsats i undervisningen 62. Din motivation til at lære nyt 67. Jeg er med til at skabe arbejdsro Forberedelsestiden (ugentligt) for Paderup gymnasium 1% % Andel af elever % % 2% % 31% % 11% 11% 7% -4 timer 5-9 timer 1-14 timer timer 2 timer eller mere [34]

35 Vurdering Egen motivation Figuren viser det samlede resultat for Egen motivation på Paderup gymnasium samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen [] Paderup gymnasium STX (Paderup gymnasium) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [35]

36 Egen motivation Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Paderup gymnasium UnitName V47 V48 V49 Egen motivation Din egen indsats i undervisning en Din motivation til at lære nyt Langkær Gymnasium og HF 62, , , Jeg har relevant undervisning smateriale fx bøger og notater med Jeg kommer til timerne til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/unde rviserne Paderup gymnasium STX (Alment Gymnasium) årgang 87* 65* 75* 88* 93* 94* 93* 7 2. årgang årgang * Jeg er med til at skabe arbejdsro >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [36]

37 Vurdering Udstyr & materialer Udstyr & materialer Her ser I vurderingen af de specifikke spørgsmål under Udstyr & materialer på Paderup gymnasium [+7] [+2] Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 72 [+4] [+2] 73 2 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige itudstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt NB: Der er ikke noget prioriteringskort for Udstyr & materialer, da der kun er 2 spørgsmål under indsatsområdet. [37]

38 Vurdering Udstyr & materialer Figuren viser det samlede resultat for Udstyr & materialer på Paderup gymnasium samt for uddannelsesretningerne og eventuelt de enkelte lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen). I figuren er der endvidere sammenligning til lands- og regionsgennemsnittet for uddannelsen [+7] 77 [+7] [+2] Paderup gymnasium STX (Paderup gymnasium) STX (Regionsgennemsnit) STX (Landsgennemsnit Alm. GYM) 1. årgang 2. årgang 3. årgang [38]

39 Udstyr & materialer Tabellen viser vurderingen af de underliggende spørgsmål og resultater på tværs af Paderup gymnasium UnitName V47 V48 V49 Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens itudstyr fungerer godt Langkær Gymnasium og HF 62, , , Paderup gymnasium STX (Alment Gymnasium) årgang * 84* 76* 2. årgang årgang >: Særdeles god vurdering 7-79: God vurdering -69: Middel til god vurdering 5-59: Dårlig til middel vurdering -49: Dårlig vurdering <: Meget dårlig vurdering * Best Practice (denne skole/uddannelse har opnået det bedste resultat indenfor de viste skoler/uddannelser/hold/klasser) [39]

40 Del II (fortsat): Resultater og anbefalinger til det videre arbejde - Tilvalgsmoduler i spørgeskemaet - []

41 Vurdering Vurdering Udvidet IT Hvor tit bruger du computeren til 1 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+11] [+6] [+6] [+6] [+9] 2 At tage noter i undervisningen Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv. Informationssøgning Individuelt arbejde Gruppearbejde 1 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+2] [+6] [+8] [+4] 79 2 Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Lærere/undervisere er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærere/undervisere er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og Internettet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater/ medkursister, når jeg er i skole Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr [41]

42 Del III: Uddybende datagrundlag - Spredningsmål [42]

43 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Spredningsmål I de kommende tabeller er der bl.a. opstillet såkaldte spredningsmål. Spredningsmålet en re-skalering af den bagvedliggende statistiske standardafvigelse - er et udtryk for i hvor høj grad, der er svaret ens på spørgsmålene. Hvis spredningsmålet er 1, betyder det, at der er svaret så forskelligt på et spørgsmål som overhovedet muligt. Hvis spredningsmålet er, betyder det, at der er svaret det samme på spørgsmålet. Eksempel på spredningsmål på hhv., middel og 1: I den midterste figur fordeler svarene sig jævnt hen over skalaen, hvilket er det mest almindelige billede. I denne situation vil spredningsmålet typisk ligge mellem og 45. MINDST MULIG SPREDNING 1% MIDDEL STØRST MULIG SPREDNING 5% 5% Her er man hhv. mest enige, mest uenige i vurderingerne af de forskellige udsagn Vurdering Spredningstal De 1 spørgsmål, hvor man svarer mest forskelligt Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 65 5 Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 7 48 Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Der er arbejdsro i undervisningen 48 De 1 spørgsmål, hvor man er mest enige Skolen er et rart sted at være Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 88 2 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Den undervisning du modtager Hvordan vurderer du Paderup gymnasium som helhed? Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 73 3 Skolens vedligeholdelse og rengøring 32 [43]

44 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Vurdering Spredningstal Elevtrivsel Hvordan vurderer du Paderup gymnasium som helhed? I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? I hvilken grad vil du anbefale Paderup gymnasium til andre? Organisering Uddannelsens studieadministration Uddannelsens ledelse Uddannelsens studievejledning Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 7 41 Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 65 5 Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 73 3 Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet Lærerne/underviserne er godt forberedte Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer Lærerne/underviserne motiverer mig Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats Lærerne/underviserne overholder aftaler Lærerne/underviserne kommer til tiden Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen Undervisning Den undervisning du modtager Variationen i de undervisningsformer du modtager 57 Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 7 48 Der er arbejdsro i undervisningen 48 Undervisningen forbereder mig til at læse videre Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet Vi bruger skolens læringsplatform Lectio i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 78 Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 88 2 Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 68 Skolens vedligeholdelse og rengøring 32 Skolens indretning og udseende [44]

45 Uddybende datagrundlag - Spredningsmål Vurdering Spredningstal Egen motivation Din egen indsats i undervisningen Din motivation til at lære nyt Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 9 39 Jeg er med til at skabe arbejdsro Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt [45]

46 Del IV: Resultater i tabelform [46]

47 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Elevtrivsel Hvordan vurderer du Paderup gymnasium som helhed? 479 % % 1% 1% 3% 4% 16% % 23% 13% I hvilken grad har uddannelsen levet op til dine forventninger? 478 % % 1% 3% 4% 8% 17% 3% 22% 14% I hvilken grad vil du anbefale Paderup gymnasium til andre? 479 % 1% 1% 1% 1% 3% 1% 19% 21% 45% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Organisering Uddannelsens studieadministration 465 % % % 1% 9% 7% 25% 31% 16% 11% Uddannelsens ledelse 471 1% 1% 1% 2% 4% 9% 22% 32% 21% 8% Uddannelsens studievejledning 472 % % 1% 2% 6% 7% 17% 28% 25% 14% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Organisering Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 472 1% 11% 65% 23% Jeg får god information om aflysninger og ændringer af undervisningen 478 5% 15% 5% 3% Når der kommer nyt skema, får jeg det at vide i god tid 469 7% 2% 46% 28% Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne/kursisterne seriøst 466 4% 18% 56% 22% Skolen er konsekvent overfor useriøse elever/kursister % 28% 44% 17% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisere Lærernes/undervisernes faglige dygtighed 477 % % % 1% 5% 12% 23% 32% 2% 6% Lærernes/undervisernes engagement i undervisningen 479 % % 1% 2% 6% 13% 27% 26% 18% 6% Lærernes/undervisernes evne til at formidle stoffet 478 % 1% 3% 4% 1% 21% 3% 23% 8% 2% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisere Lærerne/underviserne er godt forberedte 474 1% 2% 42% 56% Lærerne/underviserne anvender opdateret viden og materialer 474 1% 5% 56% 38% Lærerne/underviserne motiverer mig 476 4% 23% 65% 8% Lærerne/underviserne giver ofte tilbagemeldinger på mine præsentationer og min arbejdsindsats 475 6% 34% 49% 11% Lærerne/underviserne overholder aftaler 471 1% 2% 42% 56% Lærerne/underviserne kommer til tiden 473 1% 11% 55% 33% Lærerne/underviserne giver plads til humor i undervisningen 477 2% 1% 52% 36% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Undervisning Den undervisning du modtager 476 % % % 2% 4% 11% 29% 36% 14% 3% Variationen i de undervisningsformer du modtager 477 2% 2% 5% 9% 15% 24% 23% 12% 7% 2% [47]

48 Resultater i tabelform Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse 475 2% 16% 61% 2% Vi har indflydelse på undervisningen 475 4% 29% 55% 12% Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 476 3% 15% 54% 28% Der er arbejdsro i undervisningen 474 4% 25% 57% 14% Undervisningen forbereder mig til at læse videre 472 1% 12% 52% 35% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Undervisning Lærerne/undervisere koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer 476 6% 31% 54% 9% Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen/på holdet 47 6% 34% 51% 9% Vi bruger skolens læringsplatform Lectio i forbindelse med undervisningen 476 1% 8% 51% % Jeg bliver forstyrret, når andre elever/kursister bruger bærbar pc i timerne % 46% 12% 3% Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolens sociale miljø 477 % % % 1% 4% 5% 11% 24% 26% 27% Det sociale sammenhold i klassen/på holdet 477 % 1% 2% 3% 3% 6% 15% 23% 23% 23% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Socialt miljø Skolen er et rart sted at være 478 1% 2% 97% % Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen 47 1% 5% 94% % Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold 477 1% 4% 95% % Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden 473 1% 1% 89% % Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister 476 1% 4% 95% % Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden 473 2% 5% 93% % Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold 473 5% 16% 79% % Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) 476 1% % 4% 3% 1% 13% 22% 24% 17% 7% Skolens vedligeholdelse og rengøring 477 % % % 1% 3% 7% 18% 23% 27% 21% Skolens indretning og udseende 475 1% 1% 3% 3% 11% 14% 23% 24% 12% 8% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Egen motivation Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne 479 1% 3% 37% 58% Jeg kommer til tiden 4 2% 4% 2% 75% Jeg afleverer mine opgaver til tiden 475 2% 7% 27% 64% Jeg overholder aftaler med lærerne/underviserne 4 2% 2% 21% 76% Jeg er med til at skabe arbejdsro 479 2% 13% 56% 29% [48]

49 Resultater i tabelform Total Procentvis fordeling på en 1 punkt skala (mod totalen til venstre) Egen motivation Din egen indsats i undervisningen 4 % 1% 3% 5% 12% 2% 29% 24% 6% 1% Din motivation til at lære nyt 479 % % 2% 4% 7% 14% 22% 24% 18% 9% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udstyr & materialer Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg har brug for det 472 1% 7% 38% 54% Skolens it-udstyr fungerer godt 471 2% 11% 58% 29% Total Aldrig Sjældent Ofte Altid Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT At tage noter i undervisningen 477 1% 13% 5% 36% Underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, mv % 39% 47% 7% Informationssøgning 476 % 9% 64% 26% Individuelt arbejde 477 1% 7% 56% 36% Gruppearbejde 477 % 5% 63% 31% Total Helt uenig Delvist uenig Delvist enig Helt enig Procentvis fordeling (mod totalen til venstre) Udvidet IT Brug af computere og Internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt 475 1% 6% 53% % Lærere/undervisere er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen 476 2% 12% 58% 28% Lærere/undervisere er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og Internettet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater/medkursister, når jeg er i skole 477 4% 24% 51% 21% % 36% 32% 11% Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr 465 1% 12% 52% 35% [49]

50 Resultater i tabelform Antal svar Procentvis fordeling Hvilken uddannelse går du på? STX 482 1% Hvilken klasse går du i? 1.årgang % 2.årgang % 3.årgang % Hvilken stx studieretning går du på? Kunstnerisk 62 13% Naturvidenskabelig 17 22% Samfundsvidenskabelig % Sproglig % Andet 8 2% Ved ikke/endnu ikke valgt 9 2% Hvad er dine forældres højeste gennemførte uddannelse? Grundskole/folkeskole 26 5% Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd % Gymnasial uddannelse fx gymnasiet, hf, hh, hhx % Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør 22 46% Ved ikke 31 6% Er du kvinde eller mand? Kvinde 34 63% Mand % Eget faglige niveau Jeg er en af de bedste 69 15% Der er nogle få, der er bedre end mig % Der er mange, der er bedre end mig % Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke % Ja, nogle få timer 19 % Ja, 1-3 dage 16 3% Ja, 4 dage eller mere 3 1% Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned? Nej 3 85% Ja, en enkelt gang 53 11% Ja, flere gange 16 3% Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja 46 1% Nej 427 9% Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært 15 3% Svært, men jeg klarer mig 24 43% Passende % For let 12 3% [5]

51 Del V: Uddrag til Undervisningsmiljøvurdering og handlingsplan [51]

52 Vurdering Vurdering Vurdering Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Socialt miljø 1 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 1 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 82 [+6] [-1] [+2] [+6] [-1] 9 78 [+8] [+6] [-1] [+2] [] [+7] [-2] [] [+3] [-4] [+6] 65 7 [-2] Socialt miljø Det sociale sammenhold i klassen/på holdet Jeg føler mig tryg i min klasse/på mit hold Stemningen i min klasse/på mit hold er præget af forståelse og respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine klassekammerater/medkursister Skolens sociale miljø Skolen er et rart sted at være Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt tilpas, da vi startede på uddannelsen Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever/kursister fra andre klasser/hold Fysisk miljø 1 Paderup gymnasium Regionsgns. (Region Midtjylland) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole [+4] [] [+4] [-1] [+4] [] 68 [+4] 92 2 Fysisk miljø Skolens fysiske undervisningsforhold (borde, stole, klasselokaler, laboratorier, værksteder) Skolens vedligeholdelse og rengøring Skolens indretning og udseende [52]

53 Undervisningsmiljøvurdering Vurdering af det psykiske/sociale miljø, det fysiske miljø og det æstetiske miljø (hvis valgt i undersøgelsen) Nej, aldrig Ja, 1 eller 2 gange Ja, 2 eller 3 gange om måneden Ja, 1 gang om ugen Ja, flere gange om ugen Er du blevet mobbet af en eller flere af dine skolekammerater/medkursister 94% 4% Har du været med til at mobbe andre elever/kursister 97% 3% Har du været med til at holde en anden elev/kursist udenfor 87% 12% Er du blevet mobbet af en eller flere lærere/undervisere 88% 1% Har du været med til at mobbe en eller flere af dine lærere/undervisere 94% 6% [53]

54 Handlingsplan - skabelon Nedenfor kan I anføre, hvad I vil gøre på baggrund af målingens resultater. Hvad vil vi prioritere i min afdeling/på vores institution? Hvad vil vi opnå med den prioritering? Hvordan vil vi opnå forbedringen? - På kort sigt - På lang sigt Hvem skal gøre hvad? [54]

55 - Appendiks - Generel information om undersøgelsen og læsevejledning [55]

56 Rapportens indhold Rapportens fokus Denne rapport belyser trivslen på Paderup gymnasium og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet for at fastholde eller øge trivslen. Rapporten giver Paderup gymnasium input til: At få et overordnet billede af trivslen At identificere styrkerne dvs. hvad skal vi gøre mere af At identificere udfordringerne dvs. har vi et problem? At identificere de faktorer, der BETYDER noget for trivslen dvs. gør vi det rigtige? At evaluere forbedringsinitiativer dvs. Har vi rykket os? Spørgsmål og emner, som afdækkes i rapporten Der er blevet stillet en række grundspørgsmål. Herudover har skolen haft mulighed for at vælge uddybende spørgsmålspakker. Grundspørgsmålene, som er blevet vurderet, dækker: Trivsel, tilfredshed, motivation, egen indsats, lærerne, undervisningen, socialt miljø, fysisk miljø, organiseringen og ledelsen. I undersøgelsen har skolen haft mulighed for at inkludere en række spørgsmålspakker: Mobning, Screening af skolens fysiske miljø, Screening af skolens æstetiske miljø, Anvendelse af pc og it i undervisningen, Fremtidsplaner, Skolevalg kun 1. årgang, Erhvervsarbejde og Kostafdelingen. Bagerst i rapporten kan I se de spørgsmål, der er blevet stillet inden for de enkelte emner. Rapportens opbygning Rapporten behandler først de overordnede resultater, derefter uddybes de enkelte emner. Rapporten viser vurderinger af de enkelte emner og spørgsmål vha. indeks, som går fra -1. I rapporten finder I følgende resultater: Årets samlede resultat. Hvad er status? Årets resultat for lokationer/årgange (hvis relevant for uddannelsen) og evt. hold/klasser. Er der lokale udfordringer/gode historier? Sammenligning med højeste resultat for en skole. Hvad er Best Practice? Sammenligning med relevante gennemsnit af andre skolers vurdering. Hvad er middelniveauet blandt de deltagende skoler? Tabeller med frekvenser på alle spørgsmål, der viser hvor mange der har sat kryds i de forskellige kategorier. Spredningstal: et mål for hvor enige eller uenige man har været i vurderingen af spørgsmålene Den samlede spørgeramme Skabelon til udarbejdelse af handlingsplaner Uddybende metodeforklaring Formidling af resultaterne For at lette arbejdet med resultaterne, bliver der ved siden af denne rapport leveret en præsentationsudgave af rapporten. I præsentationsudgaven er alle figurer opstillet enkeltvis til kommunikationsøjemed. [56]

57 Et fælles sprog Målingens ramme En måling skal ikke kun vise hvor tilfreds man er, men også hvor det bedst kan betale sig at gøre en indsats i forhold til at vedligeholde eller højne trivslen. Ennova har på baggrund af spørgeskemaet udviklet en undersøgelsesmodel (se figur), hvilket garanterer for den bedst mulige beskrivelse af, hvordan trivslen skabes på de skoler, der er med i målingen. Modellen er skabt på baggrund af anerkendt teori indenfor kvalitetsmålinger, og en lignende model er testet på et grundigt empirisk datagrundlag over de sidste 5 år (+ 1. besvarelser)*. * Er I interesseret i yderligere information om modelarbejdet eller det empiriske grundlag kan I kontakte Afdelingschef Anders Filtenborg, Ennova. At arbejde med modellen har flere fordele: Spørgsmålene fra spørgerammen samles i 8 faktorer og sætter dermed en konceptuel ramme for den dialog der vil være om resultaterne og når handlingsplaner skal udarbejdes. Der tales således samme sprog på tværs af skoler, lokationer, årgange, hold og klasser. Den viser, at de 7 indsatsområder påvirker trivsel på skolen. Elevtrivslen er resultatet, mens indsatsområderne er de værktøjer, som skolen kan bruge til at fastholde eller højne trivslen. [57]

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (294 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (414 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser HF og VUC FYN Svarprocent: % (11 besvarelser ud af 2124 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 (3 besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% (1 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (8 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (518 besvarelser ud af 523 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Campus Bornholm (Bornholms Gymnasium) Svarprocent: 9% (9 besvarelser ud af 743 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: % (523 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 86% (9 besvarelser ud af 1119 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 84% (942 besvarelser ud af 1116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 88% (9/176) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 14 Januar 15 Rapporten er baseret på 13228 besvarelser Benchmarking rapport - ESB Netværket Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 94% (511 besvarelser ud af 544 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 3 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (3 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (1 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 December 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (2 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 62% (2/1141) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 97% (2/2) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Kursisttrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Kursisttrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 besvarelser Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser VUC Djursland Svarprocent: 56% (183 besvarelser ud af 327 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 (2 besvarelser ud af 257 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 215 December 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (216 besvarelser ud af 234 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (1 besvarelser ud af 5 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 15 December 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (7 besvarelser ud af 449 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (528 besvarelser ud af 532 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (432 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (922 besvarelser ud af 1044 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Herningsholm Erhvervsskole Svarprocent: 90% (1015 besvarelser ud af 1128 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: 50% (68 besvarelser ud af 135 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (281 besvarelser ud af 321 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 56% (6/1213) Fortroligt Indhold Del I Del II Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 1 ( besvarelser ud af 3 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 For de gymnasiale uddannelser Herning HF og VUC Svarprocent: % (59 besvarelser ud af 76 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 98% (7 besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 89% (111 besvarelser ud af 1134 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (446 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (41 besvarelser ud af 432 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2011

Elevtrivselsundersøgelsen 2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Svarprocent: 85% (669 besvarelser ud af 784 mulige) Elevtrivsel Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole 79 74 76 [+2] 88 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (9 besvarelser ud af 9 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 95% (97 besvarelser ud af 123 mulige) Elevtrivsel 1 Regionsgns. (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 87 75 75 [-1] 2 Elevtrivsel

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne SOPU Svarprocent: 99% (1325 besvarelser ud af 1343 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 84% (282/336) Områderapport Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 585 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 44% (1253/2) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: % (9343/118) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Fortroligt Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 14 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 91% (934 besvarelser ud af 132 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89 74 76 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 211 Elevtrivselsundersøgelsen December 211 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 87% (1145 besvarelser ud af 1319 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Skive Tekniske Skole Svarprocent: 82% (1 besvarelser ud af 197 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9% ( besvarelser ud af 22 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst ( besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 90% (934 besvarelser ud af 1035 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 97% (535 besvarelser ud af 551 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (3 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (115 besvarelser ud af 1153 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 Elevtrivselsundersøgelsen 2015 December 2015 For de gymnasiale uddannelser Falkonergårdens Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 89% (903 besvarelser ud af 1017 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II:

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 92% (577 besvarelser ud af 625 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen

2011 Elevtrivselsundersøgelsen 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 ESB - SOSU Svarprocent: Ikke oplyst (667 besvarelser) Benchmarking rapport - ESB Netværket Anonymiseret Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Velkommen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 15 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 97% (992 besvarelser ud af 126 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole [+7] 78 88 Elevtrivsel Elevtrivsel 1 [+7] [+7] 78

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Espergærde Gymnasium og HF Svarprocent: 99% (936 besvarelser ud af 6 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (844 besvarelser ud af 954 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle Svarprocent: 89% (328 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 95% (5 besvarelser ud af 4 mulige) Elevtrivsel Bedste resultat for skole 88 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel 78 78 73 72 2 Frederiksberg

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Selandia - CEU Svarprocent: 86% (701 besvarelser ud af 812 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 84% (719 besvarelser ud af 861 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 For de gymnasiale uddannelser Syddansk Erhvervsskole Svarprocent: 100% (3 besvarelser ud af 3 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat):

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Kursisttrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Kursisttrivselsundersøgelsen 16 December 16 For de gymnasiale uddannelser Skive-Viborg HF & VUC Svarprocent: 38% (357 besvarelser ud af 935 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV:

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne EUC Vest Svarprocent: Ikke oplyst (85 besvarelser) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 For de gymnasiale uddannelser Rybners (STX) Svarprocent: 84% (424 besvarelser ud af 506 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V:

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Svarprocent: 74% (234 besvarelser ud af 318 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen,

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 72% (443 besvarelser ud af 612 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: ikke oplyst (9 besvarelser) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Svarprocent: 79% ( besvarelser ud af 314 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Svarprocent: 99% (4/4) Fortroligt Indhold Del I Del II Del II (fortsat) Sammenfatning af undersøgelsens resultater Resultater og anbefalinger til det videre arbejde Resultater

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (387 besvarelser ud af 387 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014

2014 Elevtrivselsundersøgelsen December 2014 14 Elevtrivselsundersøgelsen December 14 For erhvervsuddannelserne Campus Bornholm (Erhvervsskole) Svarprocent: 72% ( besvarelser ud af 2 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Svarprocent: 84% (167 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Herlev Gymnasium og HF Svarprocent: 662 besvarelser Elevtrivsel 1 Herlev Gymnasium og HF Landsgennemsnit Alm. GYM Bedste resultat for skole 89

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 212 December 212 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (6 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 December 2014 Elevtrivselsundersøgelsen 214 December 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: (111 besvarelser ud af 116 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks Sammenfatning

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 99% (347 besvarelser ud af 35 mulige) Elevtrivsel 1 78 78 [+3] 88 4 2 Elevtrivsel Elevtrivsel - Studieretninger 1 STX - Kunstnerisk

Læs mere

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010

Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 2010 Elev- og Kursisttrivselsundersøgelsen 21 Svarprocent: 18% (996/5671) Elevtrivsel 1 Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 71 71 71 78 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (2 besvarelser ud af 317 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 December 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 December 12 For de gymnasiale uddannelser Københavns åbne Gymnasium Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 8 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 212 Elevtrivselsundersøgelsen December 212 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 78% (572 besvarelser ud af 733 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Kursisttrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Kursisttrivselsundersøgelsen 213 December 213 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 76% (13 besvarelser ud af 1 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan

Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen Handlingsplan Aarhus Katedralskole Elevtrivselsundersøgelsen 2016-17 Handlingsplan Baggrund: Hvert 3. år skal alle uddannelsesinstitutioner lave en systematisk måling af deres undervisningsmiljø. Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: % (576 besvarelser ud af 578 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013

Elevtrivselsundersøgelsen 2013 December 2013 Elevtrivselsundersøgelsen 13 December 13 For de gymnasiale uddannelser STX Campus Bornholm Svarprocent: 9% (61 besvarelser ud af 675 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For erhvervsuddannelserne Skive Tekniske Skole Svarprocent: % (217 besvarelser ud af 27 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del

Læs mere

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011

2011 Elevtrivselsundersøgelsen December 2011 11 Elevtrivselsundersøgelsen December 11 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: % (118 besvarelser ud af 118 mulige) Områderapport Indhold Del I: Del II: Del II (fortsat): Sammenfatning af undersøgelsens

Læs mere

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013

2013 Elevtrivselsundersøgelsen December 2013 13 Elevtrivselsundersøgelsen December 13 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: % (766 besvarelser ud af 968 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen Indhold Del I: Sammenfatning af

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Vordingborg Gymnasium og HF Svarprocent: 98% (539 besvarelser ud af 552 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016

Elevtrivselsundersøgelsen 2016 December 2016 Elevtrivselsundersøgelsen 216 December 216 For de gymnasiale uddannelser Solrød Gymnasium Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 662 mulige) Skolerapport Indhold Del I: Del II: Del III: Del IV: Del V: Appendiks

Læs mere