FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN"

Transkript

1 FÅ STYR PÅ TRAFIKKEN Trafikpolitik i daginstitutionen

2 2

3 HAR I TRAFIKKAOS OMKRING INSTITUTIONEN OM MORGENEN OG HVAD GØR I VED DET? TALER I MED FORÆLDRENE OM BØRNENES TRAFIKSIKKERHED? HVAD ER INSTITUTIONENS RETNINGSLINIER, NÅR EN STUE SKAL PÅ TUR? TRÆNER I TRAFIK MED BØRNENE? LAV EN TRAFIKPOLITIK? Trafiksikkerhed i og omkring børneinstitutioner handler om mange forskellige ting på én gang. Derfor kan det være en god idé at få de forskellige indsatser til at hænge sammen. Det kan I gøre ved at formulere en trafikpolitik. En trafikpolitik udstikker institutionens holdninger, værdier og værktøjer, når det handler om trafik. Det er en aktiv og struktureret plan for børnenes, forældrenes og de ansattes færden i og omkring institutionen. Det er nemt at gå i gang med en trafikpolitik, og den kan hjælpe med at fokusere på problemerne og ikke mindst løsningerne. Denne folder henvender sig til forældre, ansatte og ledelse i børneinstitutioner, og i Rådet for Større Færdselssikkerhed håber vi, I bliver inspireret til at gå i gang med arbejdet. I kan finde mere information på børnehave. God fornøjelse! 3

4 Ved afleverings- og afhentningstidspunkter er der ofte trafikkaos ved mange institutioner. Enkle tiltag som fx regler for, hvor der må parkeres kan være en stor hjælp. SÆT TRAFIKSIKKERHED PÅ DAGSORDENEN Mange institutioner har allerede retningslinier for, hvordan børn og pædagoger skal opføre sig i trafikken. Det kan fx være, at børn skal holde i hånd to og to, at kantstenen betyder fuldt stop, og at der altid skal være to voksne med på tur. Med en trafikpolitik kan I skabe overblik over det, I allerede gør på det trafikale område og få det nedskrevet og formidlet til ansatte, forældre og andre med tilknytning til institutionen. Samtidig kan I sætte fokus på områder, der på sigt kan gøre dagligdagen mere tryg for børnene og de ansatte i institutionen. 4

5 Som daglige brugere af jeres institution kan I være med til at få sat trafiksikkerhed på dagsordenen. En trafikpolitik behøver ikke være lang og omfattende. Det handler om, at forældre, ledelse og ansatte i fællesskab finder ud af, hvilke områder der kan forbedres. JERES SÆRLIGE MULIGHEDER I er dem, der kender jeres institution og det lokale trafik miljø bedst. I kan i fællesskab få øje på, hvad der er relevant at tage fat på i jeres institution. I kan udforme principper og retningsliner inden for alle områder i institutionen også det trafikale område. Se på institutionen og lokalområdet med trafikøjne og i børnehøjde. HVORFOR LAVE EN TRAFIKPOLITIK? I har trafikkaos omkring jeres institution i det tidsrum, hvor børnene bliver afleveret og hentet Mange børn køres til institutionen i bil og I oplever af og til, at børnene ikke er fastspændt En del børn får ikke tilstrækkelig træning ude i trafikken, fordi de altid transporteres i bil Trafikken er den hyppigste årsag til dødsulykker med børn Børn skal lære tingene konkret også det at færdes i trafikken Børn i børnehavealderen skal ikke selv have ansvar for at færdes i trafikken, men de skal vide, hvor de skal passe på Jo mere erfaring børnene har med trafikken, jo bedre vil de være stillet, når de selv skal træffe beslutninger derude Børn er fremtidens voksne trafikanter Børn er nysgerrige og vil gerne undersøge omverdenen også trafikken. 5

6 HVAD INDEHOLDER EN TRAFIKPOLITIK? I kan dele jeres trafikpolitik ind i følgende områder: På vej: I kan koncentrere jer om at forebygge og undgå trafikulykker på vejen til institutionen og ved ture udenfor institutionen. Leg og træning: I kan arbejde for, at børnene får gode forudsætninger for at færdes sikkert i trafikken. Fx ved trafiklege og praktisk træning. Voksne som rollemodeller: I er børnenes rollemodeller. Derfor kan I vælge at arbejde for, at forældre og ansatte lever op til denne rolle. Samarbejde: I kan fx involvere kommune, politi og ikke mindst forældre og ansatte i processen. I behøver ikke nødvendigvis tage fat på alle områderne på én gang. Vælg dem der passer til jeres institution og ressourcer. UDDRAG FRA EN TRAFIKPOLITIK På tur Børnene skal lære, hvad rød og grøn mand ved et trafiklys betyder. Børnene skal holde i hånd to og to, eller tre og tre. Der er min. to voksne med på tur. Mål At sætte fokus på de ansatte og forældrenes funktion som rollemodeller i trafikken. At mindske trafikkaoset ved institutionen i afleverings- og afhentningstidspunkter. Handleplaner Trafiktema over to uger for hele institutionen én gang årligt. Trafikøvelser for børnene i nærmiljøet (skiltelæsning, træning i trafikken mm). Der undersøges, om det er muligt at få forøget tiden til at gå over fodgængerovergangene i nærheden af institutionen. I kan se flere eksempler på en trafikpolitik i en institution på 6

7 SÅDAN KAN I STARTE Der er mange måder at gå i gang på. Der er store og små emner og billige og dyre initiativer. De dyre er ikke de eneste, der dur. Det vigtigste er at tage skridtet og gå i gang. På side 9 finder I en oversigt over en lang række emner, som institutionens trafikpolitik kan indeholde. Hvis blot nogle af emnerne er relevante for jer, har I en god grund til at gå i gang med at fastsætte nogle principper for en trafikpolitik i jeres institution. NEDSÆT EN ARBEJDSGRUPPE Sammensætningen af arbejdsgruppen kan variere, men det er praktisk at både forældre, ledelse og ansatte er repræsenteret. Arbejdsgruppen kan sørge for, at institutionens behov undersøges, politikken formuleres og bagefter føres ud i livet. FÅ OVERBLIK OVER, HVAD I ALLEREDE GØR I har sikkert allerede nogle retningslinier for, hvordan ansatte og børn skal forholde sig i trafikken. Få overblik over de retningslinier, I har, og skriv dem ind i politikken. I kan fx holde en temaaften for bestyrelsen og personalet, hvor I diskuterer politikken. PRIORITER RELEVANTE OMRÅDER I kan ikke tage fat på alting på en gang, og I behøver heller ikke sætte det helt store i gang med det samme. Få og enkle tiltag kan skabe store forskelle. Definer herefter de overordnede principper, som udgør institutionens holdning til arbejdet med trafik. 7

8 LAV EN HANDLEPLAN Lav en handleplan for hvordan, I når målene, og hvordan I vil arbejde sammen. Det er vigtigt, at I starter med en overskuelig opgave. SAMARBEJDE I behøver ikke gøre alting selv. I kan fx hente hjælp hos kommunen, politiet, Rådet for Større Færdselssikkerhed og så selvfølgelig forældre og ansatte. GÅ I GANG OG BLIV VED Det er vigtigt, at trafikpolitikken får et liv. Når den er vedtaget, skal der skabes opmærksomhed omkring den. I kan fx tage den op på forældremøder og give den en fast placering i jeres virksomhedsplan. Børn skal opleve trafiktræning som en naturlig del af deres hverdag uanset hvor de er. Så alle ansatte og forældre spiller en vigtig rolle, når børnene skal lære om trafik. 8

9 INSPIRATIONSLISTE Her er en række emner, der fx kan indgå i institutionens trafikpolitik. Måske arbejder I allerede med nogle af dem. PÅ VEJ Har I retningslinier for ture ud af institutionen? Træner I før længere gå-ture? Har I regler for, at der i institutionens regi altid skal benyttes seler ved kørsel i biler og busser? Har I muligheder for fysiske, tekniske løsninger omkring institutionen? Det kan fx være ændrede parkeringsforhold, beskæring af buske, anden skiltning mm Opfordrer I forældre til, at børnene ikke altid transporteres i bil? LEG OG TRÆNING Har I færdselsaktiviteter i hverdagen eller emnedage/emneuger? Det kan fx være cykeltræning på legepladsen, sanglege om trafik, skiltejagt, tegne trafiksituationer m.m. Har I udnævnt en blandt de ansatte til at være tovholder på institutionens trafikaktiviteter? ROLLEMODELLER Har institutionens ansatte et basalt kendskab til overholdelse af færdselsreglerne? Har I fokus på trafik til forældremøder? Orienterer I forældrene om trafik gennem opslag, institutionens informationsblad eller breve? Har I kampagner overfor forældrene? Det kan fx være fakta om reflekser, cykelhjelm eller sele Bruger de voksne cykellygter, cykelhjelm og sele? SAMARBEJDE Opfordrer I forældrene til at træne med deres barn i trafikken? Taler I med kommunen om tekniske vejløsninger og skiltning? Taler I med politiet om undervisning i færdsel? Har I overvejet at besøge den lokale cykelhandler, som evt. kan fortælle børnene om, hvad der skal være på en cykel? 9

10 TRAFIKPOLITIKKEN I PRAKSIS FOR AT TRAFIKPOLITIKKEN KOMMER TIL AT VIRKE I PRAKSIS, ER DET VIGTIGT, AT DER SKABES EJERSKAB: Få afklaret hvem, der har hvilke ansvarsområder. Er det bestyrelsen, forældrene, de ansatte eller ledelsen, der arbejder videre med trafikområdet? Det skaber gode rammer for arbejdet, hvis alle ved, hvilke opgaver der er, og hvilket område de har ansvaret for. NÅR TRAFIKPOLITIKKEN HAR FUNGERET I ET STYKKE TID, ER DET VIGTIGT, AT I FØLGER OP: Hvilke ting fik I sat i værk, og hvilke ting mangler I at gøre noget ved? Hvad siger børn, forældre, pædagoger og bestyrelse til trafikpolitikken? Er der sket en forbedring på indsatsområderne? Er der fx mindre kaos ved institutionen om morgenen, er flere børn spændt fast, når de kommer i bil, er flere børn og voksne begyndt at bruge cykelhjelm og sele? Er børnene blevet mere opmærksomme på trafikken, når institutionen er på tur? Er der sket en holdnings- og adfærdsændring hos børn, forældre og pædagoger? I kan bruge jeres erfaringer til at komme videre med trafiksikkerhedsarbejdet. Indbyg fx jeres erfaringer i næste års virksomhedsplan. På den måde bliver trafikarbejdet en integreret del af institutionens arbejdsområder. 10

11 HVAD NU? På kan I finde redskaber til arbejdet med jeres trafikpolitik. I kan læse eksempler på andre politikker, I kan få inspiration til, hvordan I griber processen an, og finde en skabelon, der kan hjælpe til at udforme jeres trafikpolitik. I kan også finde redskaber til at formidle politikkens emner over for forældre og ansatte. Det kan fx være præsentationer om brugen af cykelhjelm eller reflekser. På sikkertrafik kan I også finde information om børn og trafik samt inspiration til, hvordan I kan trafiktræne med børnene. 11

12 MATERIALER OM BØRN OG TRAFIK Til børn i alderen 3-6 år arbejder Rådet for Større Færdselssikkerhed i øvrigt med: TRAFIKSJOV 1 & 2 er hæfter til børnehaver, hvor der er mange sjove opgaver om trafik, som skal løses sammen med en voksen. Brug hæftet, når I har været ude at træne i trafikken. BØRNENES TRAFIKKLUB hvor børn mellem 3 og 6½ år sammen med deres forældre tager de første skridt til en tryg start i trafikken. Læs mere på TRAFIKSJOV PÅ NETTET et spil, der lærer børnene om trafik, mens de har det sjovt. Spillet er for børn mellem 3 og 7 år. Prøv spillet på TRAFIKPÆDAGOG et kursus til børnehavepædagoger om trafiktræning af børn i daginstitutioner. Vi håber på at kunne tilbyde kurser fra Redaktion: Charlotte Mentov. Foto: Tobisch & Guzzmann og Anker Norup. Maj 2004 Udgivet af Rådet for Større Færdselssikkerhed Lersø Parkallé 111 DK-2100 København Ø www. rfsf.dk Telefon Fax

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken

Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Ud i trafikken Om børns forudsætninger og udfordringer i trafikken Sikre børn i trafikken side 3 Fælles ansvar side 4 Udskolingen en særlig udfordring side 5 Gratis materialer til undervisningen side 6

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014

Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Materialeoversigt Materialer til færdselsundervisningen 2013/2014 Velkommen til den nye materialeoversigt Alle digitale materialer er gratis og findes på sikkertrafik.dk/skole 2 2013/2014 Færdselsundervisningen

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

Kildemarkskolens Trafikpolitik

Kildemarkskolens Trafikpolitik 1 Kildemarkskolens Trafikpolitik Ambitionen med trafikpolitikken er at give de bedste forudsætninger for at elever, forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Arbejdet

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG

SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG SKOLE CYKLINGS HÅNDBOG Rømersgade 5-7 1362 København K T 3332 3121 www.cyklistforbundet.dk dcf@dcf.dk SKOLECYKLINGSHÅNDBOGEN Håndbogen er fi nansieret af TrygFonden og Den Statslige Cykelpulje Tekst: Anette

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Fælles Pædagogisk Grundlag

Fælles Pædagogisk Grundlag Fælles Pædagogisk Grundlag Information til forældre Dagtilbud 0-6 år Forord Det er med glæde, at Børne-, Unge- og Familieudvalget i oktober måned godkendte et fællespædagogisk grundlag for det samlede

Læs mere

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder

Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin En manual til små og store virksomheder Virksomhedens sundhedspolitik trin for trin. En manual til små og store virksomheder. Udgivet af Nationalt Center for

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen.

Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Lederbogen Dette er et elektronisk eksemplar af Lederbogen. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave,

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om kost og motion for børn og unge Torsdag den 27. november 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.15 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaet Opdeling af interviewet i dele

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3

Forord side 3. Faktaoplysninger side 3. Samfundsmæssige forudsætninger side 3. Børnelys værdigrundlag side 3 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Børnelys værdigrundlag side 3 Den pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene side 9 Det pædagogiske

Læs mere

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN

Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk. Projektet er støttet af TRYG FONDEN Du finder Olines univers på www.dr.dk/oline Du kan læse mere om Medierådets arbejde på www.medieraadet.dk Projektet er støttet af TRYG FONDEN Layout & illustration: venomyum.com Oline har fået en computer,

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere