Fra Bridget Jones s Diary til Nynnes Dagbog Romance, intertekstualitet og postfeminisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra Bridget Jones s Diary til Nynnes Dagbog Romance, intertekstualitet og postfeminisme"

Transkript

1 Vibeke Pedersen Københavns Universitet Fra Bridget Jones s Diary til Nynnes Dagbog Romance, intertekstualitet og postfeminisme Den ny tøse ktion, chicklit, chick ick og tøse-tv, der i sit udgangspunkt er engelsksproget, indebærer mange former for oversættelse. Ikke blot fornyelse af ældre kvindegenrer, men også adaptioner af litteratur til lm og tv-serier, oversættelse af litteratur, tekstning af lm og tv og endelig nationale versioner, som danske Nynnes Dagbog. Den ktive dagbogsskriver Nynne træder ind i dagbladet Politikens spalter i 1999, tre år efter udgivelsen af bogudgaverne af Bridget Jones s Diary og Sex And e City og samme år som Sex And e City-serien har premiere på dansk tv. Som sine engelsksprogede søstre bevæger Nynne sig fra den ene medieplatform til den anden, fra avisklumme over bog til lm og tv-serie. I dette paper diskuterer jeg Nynnes Dagbog som en dansk version af den engelsksprogede tøse ktion, især Bridget Jones s Diary (1996), der betragtes som starten på den engelske chicklit. 1 Det ligger lige for at antage, at Nynnes Dagbog er direkte inspireret af Bridget Jones s Diary. Begge er ktive dagbøger, og begge udspringer af en avisklumme. Begge forløber over cirka et år, har måneden som kapitelinddeling og benytter minutiøse tidsangivelser. Begge jeg-fortællere er desperate singler i 30erne. Bridget og Nynne lever priviligerede liv i storbyen med velbetalte jobs og gode venner og veninder. På den anden side er de dybt ambivalente overfor deres singlestatus og konstant utilfredse med deres egen krop. Utilfredsheden forsøges dulmet med shopping og trøstespisning, cigaretter, rigelige drinks og omhyggelig selviscenesættelse. De overvåger konstant sig selv, både i venindesnakken og i dagbogen, hvor der føres nøje regnskab over vægt, kalorieindtag og antallet af seksuelle forhold og venner. De er begge postfeminister i den forstand, at de nyder godt af feminismens landvindinger, det vil sige muligheden for et økonomisk og seksuelt selvstændigt liv, samtidig med at de har et mere eller mindre ambivalent forhold til 70er 1

2 feminismen. Men der er umiddelbart den forskel mellem de to bøger, at hvor Bridget Jones s Diary tydeligvis er en romance med happy end, har Nynnes Dagbog en åben slutning. Sammenligningen mellem de to bøger har derfor fokus på romance og intertekstualitet. 2 Begge bøger er som sagt oversat til andre medier og har også fortsættelser, men jeg har her valgt at koncentrere min sammenligning om de to første bøger. 3 Disse er, hvad jeg vil kalde de signi kante tekster indenfor hhv. Bridget Jones og Nynne-fænomenet. 4 Det er ikke altid den tidligste tekst, der er den signi kante tekst. Klummerne får således ikke denne funktion, formentlig fordi avisen er et ygtigt medie. 5 Desuden går jeg ud fra, at det især er den første Bridget Jones s Diary-bog, der har været forbillede for Nynnes Dagbog. Det kunne imidlertid godt være de oprindelige klummer. 6 Det kunne også være den anden bog, som udkommer, mens Nynnes Dagbog løber som klumme i Politiken, og som Nynne læser. 7 Men omfanget af dette paper tillader kun sporadisk inddragelse af yderligere tekster. Bridget Jones s Diary som postmoderne romance Bridget Jones er en typisk repræsentant for det selvre eksive postmoderne menneske, der er på konstant selvovervågning. Det frie valg åbner naturligvis mange muligheder, men kan på den anden side også føre til hvad der er blevet betegnet som postfeministisk kønsangst, 8 fordi det hele tiden gælder om at træffe de rette valg. Dette får Bridget Jones til at søge til ugt i traditionen og drømme om kærlighed og ægteskab, som McRobbie siger. Den engelske medieforsker Rosalind Gill betegner Bridget Jones s Diary som en postfeministisk romance og placerer den som et vendepunkt i opdateringen af den romantiske ktion. 9 Bridget er på jagt efter en mand, og typisk for den romantiske tradition er der to mænd at vælge imellem: Helten og det dumme svin. Den ridderlige helt redder den nødlidende heltinde ved hjælp af den kløgt og ekspertise, hun ikke selv er i besiddelse af. 10 I Bridget Jones s Diary hjælper Mark Darcy Bridget til at få et interessant job på en tv-station, og han redder hende ved at afsløre moderens elsker som svindler. Mark Darcy er således en typisk romancehelt. Romanceheltinden kan have en række forskellige identiteter, men helten skal altid være høj, dyster og Byron-agtig. 11 Når begge Bridgets kærester er ældre, mere velhavende og har højere social status end hende, er der ligeledes tale om et typisk romancetræk. Bridget Jones s Diary ender med en romantisk weekend på landet, hvor Mark Darcy bærer Bridget ind i himmelsengen. Hvad der sker her er på romantisk vis ikke udpenslet. 12 Men Bridgets tonefald er temmelig ironisk. Hvor Gill og andre primært opfatter brugen af romance-formlen 2

3 som backlash, vil jeg hævde, at der i Bridget Jones s Diary snarere er tale om en form for re eksion over romancen, der kan ses som et kvalitets-postfeministisk træk. Først og fremmest bygger bogen på en intertekstuel reference til Jane Austens Pride and Prejudice (1813) (Stolthed og Fordom), der har spillet en vigtig rolle i udviklingen af romance-formatet. 13 Bridget Jones noterer tidligt i dagbogen, at hun nder Mark Darcys lighed med hans litterære navnebroder Mr. Darcy påfaldende, og hun er en ivrig seer af BBC s adaption af romanen. 14 Det er især Darcy- guren, og hele ægteskabshistorien, Fielding har lånt fra Austen. Mark Darcy er ligesom hos Austen en mand, der i lang tid virker mystisk og utilnærmelig, men som viser sig at gemme på en dyster hemmelighed. Mark Darcys redning af Bridgets mor har en direkte parallel i Mr. Darcys redning af Elizabeths søster Lydia. Begge kvinder truer med at skandalisere familien med deres ikke-ægteskabelige forhold og dermed umuliggøre den romantiske forbindelse. 15 Men hvor Mark Darcy er en typisk romantisk helt, har Bridget ikke særlig meget til fælles med Elisabeth bortset fra, at de begge er uperfekte heltinder. 16 Hvad opnår Helen Fielding med sin reference til Pride and Prejudice? For det første er der tale om en kærlig pastiche, snarere end en kritisk bearbejdelse. Fielding siger selv, at hun stjal plottet, fordi det jo havde vist sig holdbart gennem århundreder. 17 Men der er også en dybere pointe i allusionen. Når Den klassiske historie om (misrecognition og) misforståelser ettes ind i spændingen mellem sjov, frihed og uafhængighed på den ene side, og længsel efter hengivelse og stabilitet på den anden side, 18 peges der eksplicit på, at Bridgets drøm er nostalgisk, men også på, at romancens struktur og de tidlige borgerlige kvindeforestillinger ikke er et overstået fænomen. Det er for eksempel stadig attraktivt for kvinder at gifte sig opad. Det er typisk for postfeministisk litteratur at benytte sig af intertekstualitet til at bearbejde ældre kvindeforestillinger. Herved peges på, at kønnet er historisk konstrueret. 19 Brugen af romance-formlen og referencen til Austen er altså ikke udtryk for neokonservativt postfeministisk backlash, men tværtimod en re eksion herover. Det er jo ikke de ironiske komedier, der skaber den usikre single-kvinde, tværtimod omformer komedierne denne stereotyp til en sympatisk gur, som Garrett siger. 20 Bridget Jones s Diary kommenterer også direkte det postfeministiske backlash gennem sin eksplicitte reference til Susan Faludis bog Backlash fra (BJD,14;77) Det postfeministiske backlash, der bl.a. bestod i at skildre karrierekvinder som usikre og ulykkelige kom i slut rserne til udtryk bl.a. i en række lm, som for eksempel Fatal Attraction. 21 Den postfeministiske kønsangst kommenteres i Bridgets ofte genkommende skrækforestilling om at blive fundet død alene i sin lejlighed, halvt ædt 3

4 af sin schæferhund. 22 Da Bridget har forladt Daniel, fordi han kun er interesseret i et sexuelt forhold, noterer hun: But now I am home, I am sunk into gloom. I may have been right, but my reward, I know, will be to end up all alone, half-eaten by an Alsatian. (BJD,33) De mange gentagelser anbringer skrækforestillingen i citationstegn. Bridget Jones s Diary konfronterer således aktivt de myter der stigmatiserer kvinder der bor alene. 23 En anden gennemgående distanceringsmekanisme er Bridgets selvironi. Et af hendes nytårsfortsætter lyder således: I will not: Sulk about having no boyfriend, but develop inner poise and authority and sense of self as woman of substance, complete without boyfriend, as best way to obtain boyfriend. (BJD,29) 24 Ironi over samfundets kvindekonstruktion er ligeledes lagt i munden på Bridget: Being a woman is worse than being a farmer there is so much harvesting and crop spraying to be done: legs to be waxed, underarms shaved (BJD,30) Bridgets diskussion med sin chef Perpetua og hendes overklasseveninder om lmatiseringer af litterære klassikere udgør et tekstre eksivt element i romanen. Perpetua: I have to say, I think it is disgraceful. All it means in this day and age is that a whole generation of people only get to know the great works of literature Austen, Eliot, Dickens, Shakespeare, and so on through the television. Perpetua fortsætter: ey think that what they see when they re channel hopping between Noel s House Party and Blind Date actually is Austen or Eliot. (BJD,99). Bridget, hvis tv-kompetence er større end Perpetuas, kan korrigere med oplysningen om, at de store litterære lmatiseringer sædvanligvis ikke bliver sendt lørdag aften, hvor Blind Date typisk sendes. Perpetua er imidlertid ikke imponeret over Bridgets viden om populærkultur og insinuerer, at Bridget er uvidende om, at Middlemarch oprindelig var en bog og ikke en soap opera. Darcy redder derimod Bridget og betegner hende anerkendende som post-modernist. (BJD,101) Bridget inkarnerer således den postmoderne nedbrydning af kulturelle hierarkier, idet hun nyder at se adaptioner af klassikere på tv og insisterer på at diskutere kvalitet i et reality tv-program. Det antydes altså, at 1800-tallets romancer har mere tilfælles med Blind Date end Perpetua og hendes snobbede veninder vil indrømme. Med sin indgående viden om tekstens produktion og distribution inkarnerer Bridget tillige den postmodernistiske teksts hyperbevidsthed. 25 Pointen er jo, at klassikerne opdateres og sikres et fortsat liv gennem lmatiseringer og altså også gennem genbrug i chicklit, og at dette ikke behøver at være vanærende og kriminelt, som Perpetua hævder (BJD,99) eller vandalisering af kulturen som Darcys veninde Natasha foreslår. (BJD,102) Dette er netop, hvad der sker, når Austens roman fra 1813 først lmatiseres af 4

5 BBC og dernæst genbruges i Bridget Jones s Diary. Fielding er snarere inspireret af BBCs adaption end af den oprindelige roman. Jeg mener således, at Bridget Jones s Diary er andet og mere end en opdateret romance. Den er et postmodernistisk so stikeret værk, der er gennemsyret af intertekstualitet, ironi og humor. Romanceformlen anvendes til at re ektere over den aktuelle kvindesituation og dens historiske og kulturelle forudsætninger. Den dagbogsskrivende Bridget er således en adekvat ktiv fremstilling af den postmoderne kvindetype. Romanceformlen er også relevant til at belyse Nynnes Dagbog, selv om denne ikke har en egentlig hypotekst som Pride and Prejudice. 26 Spørgsmålet er, om der også sker en dekonstruktion af romancen i Nynnes Dagbog, og om denne også er en selvbevidst og re eksiv tekst som sit engelske forbillede? Nynnes Dagbog og romancen Man kan (med Giddens) karakterisere Nynnes sex- og kærlighedsrelationer som udtryk for kon uerende kærlighed. Denne senmoderne utopiske kærlighedsforestilling forudsætter ligestilling med hensyn til følelsesmæssig given og tagen og i modsætning til den romantiske kærlighed er gensidig seksuel nydelse et nøglepunkt med hensyn til forholdets opretholdelse eller opløsning. 27 Dette er imidlertid snarere Nynnes idealforestilling, end hvad der faktisk nder sted. I realiteten falder Nynne snarere for mænd, der svarer til det romantiske kærlighedsideal. De este af Nynnes kærester har, som Bridgets, højere social status end hende. Den tidligere kæreste Djøf er fuldmægtig, Samuel er en ældre kunstner, Khalim har en international karriere og optræder belærende overfor Nynne. Hun møder også en universitetslektor, men havde foretrukket at han var professor. (ND,129) Vi hører kun lidt om Nynnes job, og det tyder hverken på leder eller mellemlederjob. Nynne stræber altså opad. Beskrivelsen af mændenes udseende synes ere gange hentet lige ud af romanbladet: Samuel har trygge arme, og kurderen Khalim er smuk og karismatisk. Han betaler regningen på restauranter og kommer med dyre gaver. Undtagelsen er den grotesk sexbesatte Flemming Ø, der snarere synes inspireret af Ally McBeal og Sex And e City, der begge tematiserer frygten for, at den aktuelle date er en freak. 28 Kun Anders, der i bogen ikke overvejes som kæreste, føler Nynne sig jævnbyrdig med. 29 Hen imod slutningen placeres Nynne ligesom Bridget i dilemmaet mellem helten og det dumme svin, da hun har forhold til Khalim og Samuel på samme tid. Bogen slutter 5

6 med, at Nynne har droppet begge og overvejer at ringe til den rare, omsorgsfulde omas. Så bogen har altså ikke happy end. 30 Nynnes Dagbog anerkender som nævnt direkte sit litterære forbillede. Nynne læser fortsættelsen, Bridget Jones: e Edge of Reason, der udkommer, mens dagbogen løber som føljeton i Politiken, og noterer i november 1999: Efterfølgeren til Bridget Jones s Diary er udkommet. Rart at vide, at andre lever uorganiseret liv. Også, selvom de er ktive. (ND, 47). Som typisk for den postmoderne medietekst nævnes Nynnes forbrug præcist ved navn. 31 Der er således talrige eksplicitte intertekstuelle referencer til forskellige former for engelsksprogede romancer. Barbara Cartland, en senere, mere trivialiseret romance-forfatter end Austen, omtales, da hun afgår ved døden i maj (ND,117) Nynne omfatter hende ikke med kærlig ironi, men er tværtimod ret hånlig. Dog er hun imponeret over Cartland s evne til at skabe happy end, noget hun selv har svært ved: Spoler frem og tilbage for at nde en scene i livet, som kunne pustes op til en uventet happy ending. (ND,90) Mere kærlige hilsner er der til det klassiske romantiske lmmelodrama: Gone with the Wind (Borte med blæsten), idet Nynnes største helt i ktionens verden er Scarlett O Hara. Flest referencer er der dog til Nynnes aktuelle yndlingstv-serie, den postmoderne romantiske komedieserie Ally McBeal, der vises i bogens fortalte tid. (Den medie-titel der nævnes oftest, sammen med ugebladet Alt for Damerne). I oktober 1999 skriver hun: Elsker torsdage. Nye afsnit af Ally McBeal begynder i aften. Trygt at vide, at der i hvert fald er ét andet menneske i verden, der ALDRIG bliver lykkelig. (ND, 36) I et spørgeskema nævner Nynne Ally McBeal som den levende person du beundrer mest. (ND, 106) Eftersom vi i Danmark ikke har en romancetradition som i England, ville det være vanskeligt at bygge på en enkelt gennemgående hypotekst, sådan som Bridget Jones s Diary gør. I stedet refererer Nynnes Dagbog altså til en række forskellige engelsksprogede romancer. Også Hanne-Vibeke Holsts humoristiske selvbiogra (Min mosters migræne 1999) læser Nynne som en romance. Holsts mand beskrives som en typisk romancehelt: Har lige læst Hanne-Vibeke Holsts nye selvbiogra på to dage. Måtte faktisk mase den ind midt i Bridget Jones, fordi der ligesom stod mellem linierne på appen, at hendes ægteskab med totalt good looking karrierediplomat fra overklassen var et helvede! Phew, var ellers virkelig presset, da hun skrev den ene succesklumme efter den anden fra Bruxelles. Ikke opbyggeligt for os med virkelige liv. (ND,51) Nynne længes efter happy end, men nder også tilfredsstillelse i at identi cere sig med uheldige og ulykkelige kvinder. 70er feminismens stærke kvinde synes ikke at være Nynnes foretrukte identi kationsobjekt. 6

7 Et gennemgående træk ved Nynne er hendes problem med at opretholde skellet mellem virkelighed og ktion, som det fremgår af ere af omtalerne af hendes mediehelte. Nynne omtaler ere gange både sig selv og andre ktive karakterer som virkelige personer, mens hendes største helt i ktionens verden er Samuel. Heller ikke forfatteren Hanne-Vibeke Holst opleves åbenbart som virkelig. I den medialiserede verden er forskellen mellem ktion og virkelighed delvist ophævet. Nynnes ktive forbilleder føles virkelige, mens hendes oplevelse af elskeren Samuel åbenbart er uvirkelig. Også Nynne er altså en postmoderne gur, selvom dette ikke siges direkte som i Bridget Jones s Diary. Der peges således effektivt på, at Nynne er en ktiv medieskabt gur i en tekst, der er fyldt med intertekstuelle referencer bl.a. til populærkulturelle romancer med heltinder, der har problemer med at realisere den romantiske drøm. Bridget Jones s Diarys speci kke reference til Austens Pride and Prejudice er ikke direkte oversat i Nynnes Dagbog. Men dens intertekstuelle og selvre eksive form er overført. I den valgte optik er det lighederne mellem de to bøger, der er mest slående. Begge er postmoderne selvre eksive romancer. Begge hovedpersoner dyrker mediekulturen og er usikre og skeptiske overfor kunst og nkultur. Som analysen har vist er den romantiske køns- og kærlighedsforestilling også til stede i Nynnes Dagbog, om end den er mere tydelig i Bridget Jones s Diary, bl.a. på grund af eksistensen af en tydelig hypotekst. Man kunne måske fristes til at mene, at den åbne slutning gør Nynnes Dagbog mere progressiv end Bridget Jones s Diary, og se dette som en kulturel oversættelse, dvs. et udtryk for dansk seksuelt frisind, eller som en kritisk bearbejdning, altså et mere effektivt modspil til romancen end Bridget Jones s Diary s ironi. I det hele taget er Nynne ofte slagfærdig og åbenlyst kritisk, mens Bridget er mere underfundig. Men der er en anden mulig forklaring på de forskellige slutninger, der har med bøgernes forskellige tilblivelseshistorie og genre at gøre. Fra klumme til roman Hvor Nynnes Dagbog er en ægte klummesamling, der i slutningen har fået tilføjet nogle nyskrevne afsnit, er Bridget Jones s Diary en egentlig roman skrevet på baggrund af en klumme. 32 Dette fremgår direkte af bøgernes arketekstualitet, idet Bridget Jones s Diary på titelbladet præsenteres som a novel, mens Nynnes Dagbog er uden genreangivelse. I kolofonen oplyses det, at dele af bogen er et genoptryk af klummer i Politiken, mens forbindelsen til den oprindelige klumme kun nævnes indirekte i Bridget Jones s Diary i forbindelse med Helen Fieldings 7

8 taksigelse til sin redaktør Charlie Leadbeater for rst suggesting the column at the Independent. Karakteren Mark Darcy ndes ikke i den oprindelige Bridget Jonesklumme, og der er ingen reference til Pride and Prejudice i klummen, før Bridget ser BBCs tv-adaptation Jane Austen s Pride and Prejudice, der havde premiere i september Det klassiske romanceplot er altså tilføjet i omarbejdelsen af klummerne til roman. 33 Denne genreforskel bør man have i baghovedet, når man sammenligner de to bøger. Den har betydning for spørgsmålet om heltindernes kærlighedsforhold, allusioner til romance-formlen og happy end. Men også Nynne-bogen er mere romanceagtig end den oprindelige avis-klumme. Det er først i de ved bogudgivelsen tilføjede afsnit (August November 2000), at Nynne placeres i det samme romantiske dilemma mellem helten og det dumme svin som Bridget Jones. Forfatterne har dog valgt ikke at etablere en happy end i bogen, formentlig med tanke på en fortsættelse. Det er vigtigt at påpege, at selve bøgernes form skaber en vigtig forskel. En diskussion, det kunne være interessant at tage op, er om klummens episodiske form er mere realistisk eller progressiv end romanen, der skal have et tydeligt plot og derfor griber tilbage til den klassiske romance. 34 Men under alle omstændigheder er roman og klumme to forskellige genrer, og dette bør formentlig indre ekteres i en eventuel diskussion om kulturel forskel. Min hovedpointe i dette paper er imidlertid, at det ikke nødvendigvis er reaktionært at gøre brug af romanceplottet. Bridget Jones s Diary og Nynnes Dagbog er begge selvbevidste intertekstuelle bøger, der tilbyder re eksion over romancen, der helt åbenlyst ikke er et overstået fænomen i den postmoderne kultur. Derved kan begge karakteriseres som postfeministiske i progressiv forstand. De rummer ikke egentlige positive identi kations gurer sådan som 70er feministisk litteratur, men tilbyder rum, hvor den postmoderne kvindesituation kan betragtes i historisk perspektiv. Noter 1 Søren Schou skelner mellem tre former for amerikaniseret populærkultur : Importerede produkter og oversættelser, produkter bearbejdet med henblik på det danske marked, og hjemlige produkter, der er præget af amerikanske forbilleder (i Klaus Bruhn Jensen (red.) Dansk Mediehistorie 2, København: Samleren, 1997, s. 316). Jeg beskæftiger mig her bredt med angelsaksisk populærkultur og især med den sidste form, altså kopiversioner. 8

9 2 Her benyttes Genettes skelnen mellem citat, plagiat og allusion (se Robert Stam m.. New Vocabularies in Film Semiotics, Routledge 1992) og Collins skelnen mellem kærlig hilsen og kritisk bearbejdelse. ( Jim Collins Postmodernism and Television i Robert C. Allen, Channels of Discourse, Reassembled, Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1992). 3 De benyttede udgaver er mærket med * i oversigt over omtalte værker. 4 Betegnelsen fænomen er for eksempel blevet benyttet i forbindelse med Madonna, hvor det omfatter ikke blot Madonnas sange og videoer, men hele hendes mediefremtræden. Med den signi kante tekst mener jeg den tekst som man umiddelbart forbinder med fænomenet. 5 SATC er eksempel på, at det hverken er klummen eller bogudgaven, men tv-serien eller dvd erne, samlet i skotøjsæsken, der står som det signi kante værk. 6 Som det foreslås af Signe Kruse i Nynnes dagbog en potenseret, senmoderne selvfortælling. Speciale. Roskilde Universitetscenter, 2007, s Det er måske også interessant, om det er originaludgaven eller den danske oversættelse af Bridget Jones s Diary, forfatterne af Nynnes Dagbog stiftede bekendtskab med. Den danske oversættelse af Bridget Jones s Diary foretager en reduktion af teksten, idet hentydningen til den britiske litterære romancetradition delvist er forsvundet. Det er et vigtigt træk i bogen, at den ene af Bridgets to kærester, Mark Darcy henviser til en af hovedpersonerne i Jane Austens Pride and Prejudice. Bridget skriver: It struck me as pretty ridiculous to be called Mr. Darcy and to stand on your own looking snooty at a party. It s like being called Heathcliff and insisting on spending the entire evening in the garden, shouting Cathy and banging your head against a tree. (BJD,13) Den sidste sætning er imidlertid forsvundet i den danske oversættelse, og dermed altså henvisningen til Wurthering Hights/Stormfulde højder (Emily Brontë, 1847). 8 McRobbie, Angela Post-feminism and popular culture, i Feminist Media Studies vol. 4 no 3, Rosalind Gill, Gender and the Media, London: Polity Press Gill, s. 227 og Imelda Whelehan, Bridget Jones s Diary A readers guide, New York & London, Continuum Anthony Giddens, Intimitetens forandring, København Se Tania Modleski: Loving with a vengeance, Methuen 1982, s Filmatiseringen af BJD understreger referencen til Pride and Prejudice ved at caste Colin Firth i rollen som Darcy, som han allerede spillede i BBC-serien. 9

10 15 Christina Blicher foretager i e chick lit phenomenon, Speciale, Københavns Universitet 2008, en grundig sammenligning mellem P&P og BJD. 16 Jf. Blicher, s Jf. Blicher, s Roberta Garrett, Postmodern Chick Flicks. Palgrave 2007, s Se Wencke Mühleisen, Kjønn og sex på tv, Oslo: Universitetsforlaget, Garrett, s Susan Faludi placerer i sin bog Backlash, New York: Crown 1991, Fatal Attraction som den ultimative backlash- lm. I lmatiseringen af BJD ser Bridget sig selv ende som Glenn Close, myrdet i et badekar. 22 BJD s. 20, 33, 211, 265, Skrækken for at blive spist af sit kæledyr tages op igen af SATC 2:5, 1999, nu med en kat som menneskeæder. Historien optræder også i Suzanne Brøggers kattebog Linda Evangelista Olsen (2001,74). Brøgger kan have den fra bogen eller fra lmen, der netop havde premiere i I så fald er det et eksempel på, at nlitteraturen låner fra populærkulturen og ikke omvendt, som det er almindeligt. Der kan også være tale en vandrehistorie. 24 Woman of substance er titlen på en roman af Barbara Taylor Bradford fra 1979 om en velhavende forretningskvinde Emma Harte. Den er lmatiseret som en miniserie. Citatet forsvinder i den danske oversættelse, hvor det bliver oversat til en velhavende kvinde (s. 8). 25 Jf. Jim Collins Genette skelner mellem hypoteksten og hyperteksten, jf. Robert Stam m Giddens 1994, s Begge serier har haft dansk tv-premiere ved klummens start. SATC Episode 2:3: Are all men freaks? 29 Det er derfor interessant, at lmversionen skaber happy end ved at gøre Nynne og Anders til et par. 30 Pressefotografen omas bliver (dele)far til Nynnes første barn, Bjørg, i ND2. 31 Jf. Annemette Hejlsted Chicklit et genresignalement Kvinder, Køn og Forskning 2009:1. 32 De oprindelige klummer startede i Independent. 33 Der er meget af materialet og mange hændelser fra BJD-klummen, som er gået direkte over i romanen. I den første klumme er Bridget på permanent date-with-daniel standby. Aktuelle henvisninger er derimod ernet (Whelehan 2002,13). 34 Som for eksempel forskellen mellem tv-serien og den romantiske 10

11 lmkomedie. Se Tom Grochowski, Neurotic in New York: e Woody Allen Touches in Sex and the City, i Akass and McCabe (red.) Reading Sex and the City, Tauris Oversigt over omtalte værker 1813 Jane Austen: Pride and Prejudice 1994 Candace Bushnell: Sex and the City. Klumme i e New York Observer 1995 Helen Fielding: Bridget Jones s Diary. Klumme i Independent Jane Austen s Pride and Prejudice. Tv-serie. BBC Candace Bushnell: Sex and the City 1996 Helen Fielding: Bridget Jones s Diary. London: Picador 1997 Ally McBeal. Tv-serie (Fox ) 1997 Helen Fielding: Bridget Jones s Dagbog 1998 Sex and the City. Tv-serie (HBO ) 1998 Ally Dansk premiere på TV Sex and the City Dansk premiere på TV3. Marts 1999 Henriette Lind, Lotte omsen, Anette Vestergaard: Nynnes Dagbog Klumme i Politiken Helen Fielding: Bridget Jones: e Edge of Reason 2000 *Henriette Lind, Lotte omsen, Anette Vestergaard: Nynnes Dagbog Aschehoug 2000 Helen Fielding Bridget Jones s Diary: e Edge of Reason dansk oversættelse Candace Bushnell: Sex and the City dansk oversættelse Bridget Jones s Diary (Instr. Sharon Maguire, England 2001) 2001 *Helen Fielding: Bridget Jones s Diary. Picador (Official movie tie-in edition) 2001 *Helen Fielding: Bridget Jones s Dagbog. 2. udgave L&R 2005 Nynne (Instr. Jonas Elmer, Danmark 2005) 11

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen 1 Girls - Break up app Om Tv serien I serien følger vi hovedpersonen Hannah og hendes tre veninder, der alle er i starten af tyverne og bor i New York. Vi følger deres venskaber, kærlighedsliv og forsøg

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Du, Mis, har du nogensinde følt dig ensom og håbet på, at der et eller andet sted i verden var en ven, som syntes, at du var god nok, som du var? spurgte

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

BeeBoo 47, Malmø- Jeg ved ikke helt hvorfor jeg bliver ved med det her. Der er ingen penge i det og vi klæder om i baglokaler.

BeeBoo 47, Malmø- Jeg ved ikke helt hvorfor jeg bliver ved med det her. Der er ingen penge i det og vi klæder om i baglokaler. BeeBoo 47, Malmø- Jeg ved ikke helt hvorfor jeg bliver ved med det her. Der er ingen penge i det og vi klæder om i baglokaler. Meget sjældent er forholdene optimale. Men ved du hvad? Når jeg står der på

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A Bo Mortensen

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Analyse af Henning Mortensens novelle Miraklet fra novellesamlingen Ofelia skal ikke være fed. Historier fra sindets hundehuller. Gyldendal,

Læs mere

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS

Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv. v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Moralske dilemmaer: Kynisme og koffeinfri kritik i det moderne arbejdsliv v. Erik Mygind du Plessis Ph.d. og ekstern lektor på CBS Program Magtens immunforsvar Kynisme og koffeinfri kritik (i forlængelse

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18

Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Engelsk årsplan: 4. klasse. 17/18 Eleverne skal nu tilpasse sig mellemtrinsniveauet i engelsk. for engelsk foreskriver at eleverne efter 4. klassetrin kan: - Deltage i korte og enkle samtaler om konkrete

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN Dedikation: Denne bog er dedikeret til alle de mødre, der ikke fik opdraget deres sønner, fordi de havde for travlt med at forgude dem! Hej sode - IDA HOLST EN SMS-ROMAN Baseret

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2009/10 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Engelsk A

Læs mere

Et indblik i kunstverdenens undergrund

Et indblik i kunstverdenens undergrund Et indblik i kunstverdenens undergrund Udstillinger Kunstnernes Efterårsudstilling på Den Frie fra d. 4. oktober 9. november 2014. ET INDBLIK I KUNSTVERDENENS UNDERGRUND 9. oktober 2014 af Mia Granhøj

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 23. november 2006

TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Danmark A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 23. november 2006 Klage over tv-reklamen Fresh for Tuborg sendt på TV 2/Danmark Pastor Hartvig Wagner

Læs mere

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse.

Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Årsplan 4. klasse Engelsk 2017/18 Trine Person Vi arbejder videre på de færdigheder og kundskaber eleverne allerede har opbygget med Mie Svane i 3 klasse. Kommunikative færdigheder: Kunne forstå sætninger,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj

Hjem. Helsingør Gymnasium Eksamen dansk Emma Thers, 3.U Torsdag d. 22. maj Hjem Min mor er ude at rejse, og jeg har lovet at se efter hendes lejlighed. Der er ingen blomster, som skal vandes, men en masse post og aviser 1. Sådan lyder indledningen til Maja Lucas novelle fra novellesamlingen,

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme

DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Anja Hende 1 DVDfilm YOUTUBE klip om autisme Hvorfor er de så mærkelige? www.youtube.com/watch?v=2jvycar3qqa#t=11 www.jhoconsult.dk JHO Consult v/rikke og Jan Have Odgaard, Gl. Byvej, 5792 Årslev - Tlf.

Læs mere

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..?

hits. Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? Instrumentel ambition? Trivialisering.? Kontrol i det stille..? 94.600 hits 1 Instrumentel ambition? 2 Instrumentel ambition? 3 Instrumentel ambition? For hvem giver det her mening????? LEADING WORK MEANINGFULNESS

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

mennesker mødes kvinden der drømte om en mand. baseret på myten om Pygmalion.

mennesker mødes kvinden der drømte om en mand. baseret på myten om Pygmalion. mennesker mødes kvinden der drømte om en mand. baseret på myten om Pygmalion. Synopsis Den græske myte om Pygmalion er historien om en mand, der ikke kunne blive forelsket I sine tids kvinder og endte

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Årsplan for 0.x i engelsk

Årsplan for 0.x i engelsk Årsplan for 0.x i engelsk Lærer Hold Katrine Amtkjær Nielsen Engelsk Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Fame the American dream 33-35 + (37),

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE

[ April-Avisen] APRILFESTIVAL 2012 AALBORG FRISKOLE Vi har på Aalborg Friskole torsdag og fredag d. 19.04 & 20.04 haft 2 spændende Temadage i musikkens og oplevelsernes tegn. Alle klasser er blevet opdelt på tværs og fordelt ud i forskellige workshops.

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere Hosekræmmeren Forfatter Steen Steensen Blicher er forfatteren af Hosekræmmeren. Han skrev novellen Hosekræmmeren i 1829. St. St. Blicher blev født d. 11 oktober 1782 og døde d. 26 marts 1848. Han var en

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten

SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materiale til værkstedstimer 2. år, elever og lærere Side 1 af 5 SSO eksempler på den gode indledning, den gode konklusion samt brug af citat og litteraturhenvisninger i teksten Materialet viser eksempler

Læs mere

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff

Introduktion. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Introduktion Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Denne bog om køn i historien udspringer af en seminarrække, som blev afholdt ved Historisk Institut ved Aarhus Universitet i foråret 2002. Alle

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

CARTE BLANCHE. Carte Blanche 2010. Inspiration til undervisning

CARTE BLANCHE. Carte Blanche 2010. Inspiration til undervisning CARTE BLANCHE Carte Blanche 2010 Inspiration til undervisning KÆRE LÆRER / UNDERVISER Tak fordi du har vist interesse for vores forestilling BLIND. I dette inspirationsmateriale giver vi nogle forslag

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Sådan bor I hver for sig - sammen

Sådan bor I hver for sig - sammen Sådan bor I hver for sig - sammen egrebet kernefamilie, hænger stadigt ved i vores grundopfattelse af, hvad en 'rigtig' familie er, men hvor mange bor som 'kernefamilie' og kan man overhovedet blive ved

Læs mere

Tanja Ostojic: The Integration Project 2000-2005: A Dinner Conversation 30. november 2004

Tanja Ostojic: The Integration Project 2000-2005: A Dinner Conversation 30. november 2004 Tanja Ostojic: The Integration Project 2000-2005: A Dinner Conversation 30. november 2004 Tanja Ostojic præsenterer et værk fra "Integration Project"-serien med titlen "A Dinner Conversation". Foredraget

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Godmorgen. nu skal I med på en rejse!

Godmorgen. nu skal I med på en rejse! Godmorgen nu skal I med på en rejse! Integration? Rettigheder Social og kulturel tilpasning Økonomisk Lad os starte med en ultrakort video Refugees Welcome Zone (Australien) Hvad er en RWZ? Etableres

Læs mere

Interlinkage - et netværk af sociale medier

Interlinkage - et netværk af sociale medier Interlinkage - et netværk af sociale medier Introduktion Dette paper præsenterer en kort gennemgang af et analytisk framework baseret på interlinkage ; den måde, sociale netværk er internt forbundne via

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1t En

Undervisningsbeskrivelse for: 1t En Undervisningsbeskrivelse for: 1t En Fag: Engelsk B STX Niveau: B Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1t Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Ida Ege (IE) Forløbsoversigt (5): 1 12.08.13

Læs mere

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3

9-12-2007 FJENDEBILLEDER DANSK. Theis Hansen 1.3 9-12-2007 DANSK FJENDEBILLEDER Theis Hansen 1.3 Forord: Vi har i perioden uge 44-48 arbejdet med temaet fjendebilleder, som vi skal aflevere en projektopgave om. Vi har i både dansk, engelsk, samfundsfag

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld.

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld. Genrer Af hvilken grund tog du i biografen? Blandt titlerne, respondenterne angiver at have set sidst, er der relativt mange i følgende genrer; action (19%), børnefilm (16%) og drama (14%). ene bliver

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere