Indholdsfortegnelse. Introduktion til forfatteren August Strindberg. Genre, Synsvinkel og tid. Det varme miljø >< Det kolde miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Introduktion til forfatteren August Strindberg. Genre, Synsvinkel og tid. Det varme miljø >< Det kolde miljø"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Introduktion til forfatteren August Strindberg Forord side 1 side 1 Resumé Analyse Genre, Synsvinkel og tid side 1-3 side 3-8 side 3 Sted/miljø Det varme miljø >< Det kolde miljø side 3 side 3 4 Bogens vigtigste personer Emne/tema Carlsson Anna-Eva (Madam Flod) Gustav Norman Clara og Lotte Rundqvist Pastor Erik Nordström side 4 6 side 6 8 Konklusion side 8 Litteraturliste Appendiks

3 August Strindbergs Hemsöborna 1887 af Stefan Wandel Andre vigtige værker i August Strindbergs forfatterskab: 1871 Den fredlöse (enakter) 1879 Röda rummet (roman) 1882 Herr Bengts hustru (skuespil) 1884 Likt och olikt (kultur og samfundskritik 1-2) 1888 Fröken Julie (sørgespil) 1899 Brott och brott (komedie) Forfatteren August Strindberg er født 22. januar 1849 og død 14. maj August Strindberg var virksom som forfatter i årene 1869 til Hans politiske indstilling var rodfæstet i socialismens idealer og på mange vigtige områder stred hans holdninger imod datidens glorificering af det, som vi i dag kendetegner som det moderne gennembrud i Europa. Sin politiske holdning klarlagde han for offentligheden i følgende citat: Några ord om mina åsikter i fall Ni skulle vilja anvärva mig! Jag är socialist, nihilist, repuplikan allt som kan vara konträrt mot de reaktionära! Detta på känsel, ty jag är Jean Jacques intime när det gäller återgång till Naturen: Jag skulle vilja vara med och vända upp och ner på allt, föt at se vad som ligger i botten; jag tror vi äro så intrasslade, så förfärligt mycket regerade att det inte kan utredas utan måste brännas upp, sprängas, och så börja på ett nytt! Citatet er hentet fra den svenske forfatter og skribent Jan Myrdals bog Ordet i min makt Läsebok för underklassen (1968) et værk/sammenfatning om August Strindberg. Forord Værket Hemsöborna Hemsöboerne, som jeg har valgt at behandle, blev skrevet i 1887 og betegnes som værende Strindbergs lyseste bog i hans forfatterskab. Bogen omhandler et lille beskyttet skærgårdssamfunds tilegnelse til tidens nye strømninger, der for første gang i alle tider sniger sig ind i hverdagen på lokalsamfundene og ændrer deres ellers så traditionsrige livssyn for altid. Flugten fra fattigdom og stigende arbejdsløshed i Midtsverige, forårsager en flugt fra disse egne til storbyen Stokholm, til skærgårdssamfundene, til Bornholm og forårsager sågar en overvældende immigration til Amerika, såsom vi kender det fra samtidens Danmark, hvor lignende forhold gjorde sig gældende. Resumé Karlen Carlsson ankommer til en ø i Stockholms skærgård. Carlsson er värmlänning. Det første indtryk han får af stedet, hvor han fremover skal tjene, er ikke opløftende. Gården han knyttes til er i stærk forfald. Situationen ser ikke umiddelbart lovende ud. En ældre kvinde tager imod ham, som snart viser sig at være gårdens ejer, Madam Flod, da manden er afgået ved døden. Siden hans død er alt gået i forfald. Husene på stedet ligner rønner og jorden er ikke blevet passet i lang tid. Skoven ser miserabel ud og al fordums glans er gået fløjten. Det er det, som madam Flod (Anna-Eva) har hyret Carlsson til at rette op på. Hendes to uduelige sønner, Gustav og Norman, vil hellere lege herremænd med en bøsse i hånden og skyde fugle. På gården bor der i øvrigt to tjenestepiger, Clara og Lotte, samt en gammel karl, Rundqvist. Da Carlsson i løbet af første aften bliver bespist, begynder han at se en lysning i mørket. Stuens stads vidner om fordoms rigdom, og Carlsson er overbevist om, at han nok skal genskabe den igen. Som tiden går, lykkes det ham på grund af hans evne til at lede og fordele, at få skik på stedet.

4 Imidlertid er den ældste søn, Gustav, ikke spor glad ved det der er ved at ske. Han går med et indre ønske om at slå Carlsson ihjel. Rundqvist har problemer med flasken og nyder at sove dagen væk, men er ivrig nok til at tage ved når han ellers kan tage sig sammen. Pigerne, Clara og Lotte, er flittige og gør det der forventes af dem. Normans tillid kan købes for slik og han har ingen selvstændig mening om noget som helst. Det tager ikke Carlsson lang tid, at finde ud af at han her vil få de bedste betingelser for at gøre karriere. Således brygger han en finurlig plan sammen han vil rane tronen og blive gårdejer, men det kræver at den gamle indgår ægteskab med ham. Hurtigere end han selv regnede med lykkes det ham at få eget kammer og en form for privatliv oppe på loftet. Der bruger han sin tid på at sidde ved sekretæren og lave sit regnskab og udtænke planerne. Han finder ud af, at det er tid til at investere i korn og anden såsæd for at få et stort udbytte sidst på året. Det er helt nye toner på gården, og med sin overtalelsesevne får han Anna-Eva til at acceptere dette. Selvfølgelig er det hende, der skal punge ud, og Gustav bliver om muligt endnu mere arrig. Men Carlsson ved hvad han gør, og resultatet viser sig snarligt. Gårdens afgrøder giver mange gange det investerede igen, og allerede året efter kan man påstå, at der aldrig før har været så meget rigdom at beskue på gården. Gården har også en hovedbygning, som har stået ubenyttet hen siden gårdejerens død. Den sætter Carlsson sig for at sætte i stand og leje ud til rige byboere. Det var aldrig sket før på egnen, men Carlsson beslutning gav nok engang Jackpot. Alt imedens herskaberne oppe i hovedbygningen i sommermånederne hygger sig med sejlads på vandet og andet, der har med fritid at gøre, går det op for lokalbefolkningen, at Carlsson er en stor mand, med et ganske særligt potentiale. De får for første gang i deres liv et godt indblik i de moderne tiders skønhed ikke mindst på grund af de fine byboernymfer, der i deres lyse og fine sommerkjoler sætter dem griller i hovedet. Da de ikke er i stand til at gøre noget ved det, adler de til gengæld Carlsson for hans initiativer. Han bragte dem jo til egnen. Noget andet nyt og lige så utroværdigt, er dampskibet, som herskaberne arriverer med. Det er aldrig set før og tegner den nye æra, som er kommet. Alt det postyr vækker sognets præst til live. Det skal han tage nærmere i øje. Således drager han fra sin ydmyge og faldefærdige bolig til gården. Han er ikke noget kønt skue, og drikfældig er han tillige. Lige fra første færd har han et horn i siden på Carlsson. Hans magtposition i sognet er truet. Ikke længe efter viser det sig, at Madam Flod går i giftetanker, men Carlsson er ikke videre begejstret til at starte med, da han for øjeblikket har tankerne rettet mod andre økonomisk vigtige aspekter. Dog ender det med, at hun får ham overtalt til det alligevel, og de bliver gift. Dette får splinter til at bryde i Gustavs sjæl, for nu må han se sig sat ude af spillet og nærmest gjort arveløs når den gamle dør. Præstens mishag mod Carlsson fordufter dog efter noget tid, da Carlsson bliver menighedsrådsmedlem. Han har efterhånden fået tildelt al magten i sognet og ikke længe derefter ankommer en fin båd med en tysk direktør ombord. Han kommer for at starte en minedrift i området og indgår en handel med Carlsson, der nu rettelig ejer jorden. Carlsson får en stak aktier i selskabet, som efter sigende skulle være guldrandede. Dog viser det sig at han bliver snydt så det driver. Pludselig en skønne morgen er minen ryddet for arbejdere og grej, og intetsteds er direktøren til at finde. Kærlighedslivet i fornuftsægteskabet er ikke meget bedre. Anna-Eva føder ham en dødfødt søn og hun er ikke derefter i stand til at fikse ham en ny arving til tronen. Det skuffer ham i den grad, at deres ægteskab derefter ikke er noget man kunne ønske sig. De skændes ofte, og det passer Gustav fint. Nu er der kun et tilbage at gøre for Carlsson, og det er at få lavet et testamente, der gør ham til universalarving, når Anna-Eva stiller sine træsko. Han får hende overtalt, men Gustav overværer dette i smug og ved ikke sine levende råd. Carlsson er nu testamentarisk sikret, og da Anna-Eva ikke formår at slå til længere, indleder han en flirt med Clara. Hun er trods alt smuk og ung. Det skulle han imidlertid aldrig have gjort, for i smug følger Anna-Eva efter turtelduerne og bliver jaloux. Men uheldigvis for hende, skete alt det en kold vinteraften, og hun havde i sin iver, taget for lidt tøj på og pådrager sig en fatal lungebetændelse.

5 Således ligger hun denne skæbnesvangre aften efterfølgende på sit dødsleje. Gustav er ved hendes side, og hun giver ham besked på at brænde testamentet. Dermed har hun fået hævn, og Carlssons skumle planer er spoleret. Da Carlsson ikke er klar over, at testamentet er blevet brændt, føler han sig sikret og gør intet for at tilkalde en læge. Anna- Eva dør kort derefter. Fem dage har hun nu ligget i huset, da det er voldsom snestorm udenfor er der ingen muligheder for at få hende jordfæstet. Efterhånden er ligstanken så forfærdelig, at de alligevel gør et forsøg på at få hende fragtet til kirken i båden. Men en ulykke kommer sjældent alene, og midt ude i grødisen går båden læk og synker med Anna-Eva i kisten. Gustav, Norman, Rundqvist og Carlsson når dog at redde sig op på isflager. Efter noget tid opgiver de at finde kisten på bunden og Gustav stavrer sammen med Carlsson vider i retning mod kirken. Det er tåget og noget efter bliver de væk fra hinanden. Carlsson kalder på Gustav, men får kun det svar, at han skal hjælpe sig selv, for så vil Gud hjælpe ham. Gustav når til præstens hus, og beretter om det hændte medens de venter på Carlsson. Det går op for dem, at der må være sket noget, og da han dagen efter stadig ikke dukker op, ved de at han må være gået gennem isen og druknet. Således ender Carlsson og Anna-Eva på bunden af skærgården og Gustav bliver den nye gårdejer. -o- Analyse Genre, synsvinkel og tid: Skønlitterær, samfundsrevsende roman, som er skrevet i 3. person indvendig beskrivelse. Bogen Hemsöborna er forfattet i 1887, og August Strindberg stiller i al sin enkelthed det store spørgsmål, hvorvidt den rivende udvikling, som Sverige, og for den sags skyld også hele Europa, på dette tidspunkt befinder sig i, er så glorværdigt, som nogle vil gøre det til. Det smukke og idylliske og oldgamle samfund er ved at ændre sig. Industrialiseringens idealer er ved at opsluge småsamfundene, således trues idyllen af skæmmende produktionsenheder og evig larm fra fabriker. Der lægges ikke skjul på, at han ikke er synderlig begejstret for Det moderne gennembrud og de samfundsomvæltende tendenser, som han i samtiden er vidne til. På den anden side får vi et indblik i, at en afmatning og udviklingsmæssig stagnation i bondesamfundet, den tiltagende arbejdsløshed i samfundet generelt og ligeledes fattigdommen, som præger tidens Sverige (især inde i landet i skovdistrikterne), har nødvendiggjort, at der sker en positiv udvikling i landet på et eller andet plan, for flugten fra fattigdommens kummer er begyndt. Udvandringen til mulighedernes land Amerika, er på sit højeste. Sted/miljø: Fortællingen foregår på en gård i et lille Stockholmsk skærgårdssamfund omkring , hvor tiden nærmest har stået stille siden stedets overhoved afgik ved døden. Den tilbageblevne enke og hendes to sønner samt stedets ansatte har alle kendt bedre dage. Gården og dens jorder er i umiskendelig forfald. Modsætningspar: Varmt miljø: Det varme miljø >< Det kolde miljø Skærgårdsmiljøet: Idyllisk landskab Frodig og givende landbrugsjord Træhuse med snedkerglæde i vinduer og gavle Rigdommen ligger i jorden og er til at nå, såfremt man arbejder for det Social trivsel og et støttende fællesskab Høstfest Ingen tegn på forurening i landskabet (skæmmes ikke af fabrikker i nærheden) Plads til galgenhumor, særheder hos den enkelte og lunefuldhed

6 Koldt miljø: Byen: Forurening Travlhed Fristelser og fortabelse Druk og elendighed Grådighed og pranger Høje huse af sten Larm og forvirring Damperen : Larmende bæst, som bringer modernismens elendigheder til skærgårdssamfundet i form af forurening af vandene og maser sig frem i skærgårdsmiljøet. Grubedriften: Kapitalismen viser sig fra sin værste side, da Carlsson tages ved næsen i en profitabel handel, som bringer støj, møg og larm til området Bogens vigtigste personer: Carlsson (bogens hovedperson) Höganäsungkarl, som kommer til skærgårdssamfundet for at fungere som karl på gården. Han blev i sin tid født på en fabrik i Värmland, og siden da har han gjort alt for at undgå fysisk arbejde, men besidder dog leder- og fordelerevner ud over det sædvanlige. På kort tid får han genoprettet gården fra forfaldstatus til et givtigt foretagende, som dengang da herren på stedet levede. Hans snuhed og forretningssans bringer ham helt frem i frontlinien på gården, hvor han i løbet af de første døgn på gården avancerer til leder af gården. Carlsson ved hvad der skal til for at opnå det han har sat sig for, for ikke alene er han udstyret med gode talegaver og kan svare for sig, men han formår også at gennemskue hvorledes hver og en i samfundet har planer om at sno ham om deres lillefinger. Behændigt snor han sig ud af de sværeste situationer. Carlssons plan er at ægte enken og blive herre i eget hus enkens hus forstås. Efter sagens natur går disse til tider slet skjulte planer på tværs af den ældste søn, Gustavs, planer, idet han herved får frataget sin retmæssige arv. Carlsson er fremsynet og Det moderne gennembruds mand. Han er en sand repræsentant for den rationelle tankegang, som ikke indlader sig i emotionelle handlinger medmindre de selvfølgelig har et givtigt formål. Strindberg betegner sig selv som værende en konkurrenceperson og er yderst ærgerrig, så han kan sammenlignes med Carlsson på nogle områder. Strindberg har i Henrik Ibsen en stor konkurrent som dramatiker. Følgende citat er at læse i Olof Lagercrantz s bog om August Strindberg: Han ansporedes til at gøre sig ekstra umage, fordi Ibsen samtidig var hans hovedkonkurrent som dramatiker. Ibsens berømmelse var ham en daglig plage. Ærgerrigheden, viljen til at være nummer et, er virksom i ham hvert eneste øjeblik. (s198,13-17) For at vende tilbage til Carlsson, er hans ide med gården og den tilhørende jord følgelig, at der skal moderniseres i alle retninger. Således griber han, for lokalsamfundet at se, til drastiske midler, da han istandsætter hovedbygningen, der havde stået tom siden gårdejerens død, og derefter udlejer bygningen til byboere (herskabsfolk) til ågerpriser. Alt dette gavner gårdens pengebeholdning, som øges betydeligt, samtidig med at nye vinde begynder at blæse hen over skærgårdsbugtens vande. Byboerne er i høj grad med til at vise vejen frem for lokalbefolkningen, og giver dem en længsel efter latente behov for at udfolde sig i en grad som aldrig før. Byen og dens fristelser lokker. Som beskrevet, er Carlsson ophavsmanden til disse nye strømninger. Anna-Eva (Madam Flod, konen, enken, gårdejerinden) En kløgtig skærgårdsenke, der desværre er afhængig af sine to dovne sønner, og som føler sig nødsaget til at hyre dygtig hjælp til at genoprette gårdens forfald til fordums glans. Gården var i mandens levetid særdeles velfungerende og en kilde til rigdom. For at rette op på det mistede vælger hun at antage en karl fra Midtsverige, som skulle have tæft nok til at forstå sig på jord. Flod lider afsavn i flere retninger. Det ene er gårdens forfald, det andet opdragelsen af hendes sønner, og dertil kommer ønsket om at gifte sig med en stærk og kløgtig mand, hvilket hun anser Carlsson for

7 at være. Til tider opfører hun sig som en skruk høne, som imidlertid gør, at han ikke ønsker at indgå ægteskab med hende for hver en pris. Dog kan han se det fornuftige og givtige i netop det og gift, det bliver de. Flod virker til at være en snu gammel kælling. Fornuftig til fingerspidserne, men dog langt fra humorforladt. En sygelig jalousi får dog bugt med den gamle, da hun får lungebetændelse efter den kolde natlige spadseretur og dør efter at have afsløret Carlssons flirt med Clara. Gustav Flods ældste søn, sidestilles i bogen som det mest ynkelige og dovne individ, der kan findes på denne klode. Han gør alle forsøg på at unddrage sig sine pligter med hensyn til at tage fat på gårdens tiltagende forfald. Tværtimod søger han tilflugt på søen med sin haglbøsse og snapsen. Hele dage får han til at gå med sig selv som eneste selskab, når han da ikke lige får overtalt sin lillebror, Norman, til at tage med. Forholdet til Carlsson er så koldt, som man kan forvente, og det bliver ikke bedre, da han får nys om sin moders planer om ægteskab med Carlsson. Gustav fører sig frem som en rig godsejer, uden at tilføre gåden noget positivt. Bøssen er hans et og alt, og med den over skulderen ser han sig selv som værende en del af overklassen. Det at få snavs under neglene er ikke lige ham. Norman Gustavs lillebror, har i sig selv ikke nogen mening om noget som helst, men i kraft af andre formår han at overleve i samfundet. Han kan vel nærmest betegnes som en, der har rygrad som en regnorm. Dette faktum formår Carlsson at udnytte, og snarligt får han Norman til at gøre sine ærinder for sig. Idet Norman er så let at vinde, er han lige så let at tabe igen, og således flakker han troskabsmæssigt fra den ene til den anden og tilbage igen. Clara og Lotte Flods to tjenestepiger, som bor på gården og gør det der forlanges af dem. Deres optræden i bogen er nærmest usynlig og ikke videre interessant andet end, at de bliver benyttet som kontrast til de dovne og uduelige sønner samt byboernes smukke og statelige piger. Dertil kommer, at Carlsson på et tidspunkt efter sit giftermål med Flod flirter med Clara, der i sin enkelthed kan sammenlignes med Line fra Emil fra Lønneberg. Denne flirt fører fatale konsekvenser med sig, da Flod erfarer sagens rette sammenhæng. Rundqvist (karl på gården) En aldeles spøjs figur, som vel nærmest i vid kan sammenlignes med Alfred fra Emil fra Lønneberg, dog er der den store forskel, at Rundqvist nyder at betragte verden igennem bunden af en spritflaske og fysisk ikke er en skønhedsåbenbaring. Han er af den mening, at man ikke kan holde på noget, som man ikke kan have i hænderne så er det sagt. Rent arbejdsmæssig går han ikke af vejen for de største og mest krævende arbejder. Når han virkelig slår sig løs, så er han i stand til at klare flere dages arbejde på en eftermiddag. Carlsson ved ikke helt hvorledes han skal takle denne gamle, store og snu svend, men de kommer efterhånden ganske fint ud af det sammen. Når nu, denne ellers så ivrige mand, Rundqvist, ikke formår at gøre større indtryk på Flod i ægteskabsmæssigt henseende, så skyldes det i høj grad hans ustabilitet og til tider grove facon. Pastor Erik Nordström En lille jammerligt udseende skikkelse, som al glans er gået af. Desillusioneret, grov statur, som er bredere end han er høj. Vulgær og kvalmende person, som ikke går af vejen for at tager pigernes yndigheder i nærmere eftersyn ved hjælp af sine snavsede fingre. Han ved hvad altervinen skal bruges til. Han kan på nogle punkter snildt sammenlignes med Per Degn i Erasmus Montanus. Dog skinner, fra tid til anden, en sjælden visdom igennem sprittågerne, og deri ligger hans styrke. Ved det opnår han at beholde sin position i det tætte samfund. Han er, trods alt, stadig det nærmeste man kan komme på en øverste myndighed : Kirkegangen blev nærmest en slags folkemarked, hvor man traf bekendte, afgjorde forretninger og hørte bekendtgørelser; præsten var den eneste lokale myndighed, som man kom i berøring med, - for lensmanden boede langt inde i landet og blev aldrig tilkaldt i retssager; de afgjordes mand og mand imellem, med nogle danske skaller eller en halv pot brændevin. (s89,12-21)*) *) citater fra selve værket Hemsöborna er skrevet med fedkursiv andre citater er kun med kursiv.

8 I hans unge dage, som nyuddannet præst, var han statelig og forfinet, med fine slanke hænder og hans påklædning var meget repræsentativ. Efter en årrække i skærgårdssognet går det ned ad bakke, og siden da har han været nødsaget til at nasse sig ind rundt om på gårdene i sognet. Med bibelen i hånden formår han dog til stadighed at indgyde frygt i folket. Fra det første øjeblik, hvor han møder Carlsson, er der gnister imellem dem, og præsten er i starten ikke positivt indstillet på at skulle vie Flod og ham. På mange områder er jeg overbevist om, at han nok har gennemskuet Carlsson, selv om det ikke oplyses nøjere i bogen. På sin vis har de begge det til fælles, at de ynder at leve på andres ihærdige indsats, som de så soler sig i og gør til deres eget. Det forhold forenes de under, og danner til slut en fælles front over for menighedens medlemmer Carlsson bliver menighedsrådsmedlem. Emne/tema: Individets traditionsbundne udvikling i landbomiljøet er i stigende grad ved at blive en kontrast til det omgivende storbysamfunds landvindinger på alle områder. Verden er begyndt at åbne sig. Nye muligheder for at gøre sig selv gældende, og muligheden for at gøre succes, er nu blevet en mulighed for menigmand. Om ikke andet, så går mange med den tro, at de kan få et bedre liv i byen. Bondestandens åg under en lensmand er omsider ved at blive afskaffet. Det at have en mulighed for komme til at arbejde inde i byen, enten på en fabrik eller noget tilsvarende under ordnede forhold, synes at have en særlig tiltrækningskraft på karle og piger. Det giver en følelse af frihed at kunne få muligheden for at organisere sig i en fagforening, og ikke være underkastet en herremand på godt og ondt. En arbejderkultur er ved at se dagens lys. Lavkonjunktur og stigende arbejdsløshed i bl.a. det traditionelle landbrugserhverv i Sverige forårsager en masseflugt fra landområderne til byerne, samtidig med at byens forskellige erhverv er ved at sprænge sine egne rammer og spredes omkring i oplandet. Bykulturen kolliderer med landbolivet, så det kan mærkes. Strindberg har taget stilling til dette problem, som man rettelig nok kan kalde det, hvis man tager hans ord for det bogstaveligt. Strindberg mener ikke, at byen er det lys, som alle burde stile efter. Han ved hvorledes fattigdommen trives inde i byen. Hastigt opførte arbejderboliger, hvor dagens lys sjældent når ned til dets beboere af disse huse, og dertil kommer de manglende sanitære forhold, der forårsager mange uhumske tilstande, sætter i hans univers en kraftig dæmper på glorificeringen af Det moderne gennembruds glæder. Efter hans mening har folket det meget bedre, hvis de blev ude på landet, hvor der ifølge ham allerede findes alt det, som folket ønsker at finde i byen. I Hemsöborna udspiller der sig et kærligheds- og jalousidrama, som er gennemsyret af fornuftsideologiske hensyn. Bogens kvindelige hovedperson, Anna-Eva, er som to personer i en krop. Hun har på sin vis et hjerte af guld, idet hun på alle måder elsker sine børn på trods af deres uduelighed i almindelighed og dovenskaben, som de besidder. Imidlertid kan hjertet igen deles i to halvdele, hvor den ene del fungerer som en kugleramme, og den anden består af uovertruffen kærlighed. Fornuftsmennesket i hendes indre påbyder at sørge for at få en mand, der både har evnerne til at få gården til at blomstre igen, og er villig til at indgå ægteskab med en gammel kone. Han skal være en mand af den rette støbning. Listig som hun er, lokker hun Carlsson, der er en ærgerrig mand med en ihærdig længsel efter rigdom, til at indgå ægteskab med sig. En sag kan altid ses fra flere sider, og det arbejder Strindberg da også med i det her tilfælde. Om end Strindberg lidenskabeligt beskriver sindene hos de enkelte parter i dramaet, hvor ingen af parterne per definition stemples til enten kun at bestå af godhed eller ondskab, så får de hver især en karakter af at være fallerede og til fals. Hver person er sig selv nærmest, når alt kommer til alt. Fællesskab eksisterer kun på overfladen, og man går langt for at dreje tingene til egen fordel. Som det gøres til vitterlighed flere steder i bogen, rammer dette citat ganske præcist, hvad det er, der får hjulene til at dreje: Hjælp dig selv, så hjælper Gud dig! (bl.a. s188,22) svarer Gustav, da Carlsson beder ham om at hjælpe sig ude på den tilfrosne fjord under fragten af den afdøde Anna- Eva. Svaret er ment som en tak for sidst nu får du som fortjent og får katastrofale følger for Carlsson, der snart derefter forsvinder ude på søen. Jalousien til Carlsson gjorde udslaget.

9 Ligeledes er præsten ikke kun beskrevet som værende en klam fidus, hvilket man ellers igennem hele bogen havde fået en fornemmelse af. I afslutningskapitlet formår han, på fineste vis, at give Gustav et lag verbale tæsk, da Gustav håner Carlssons nylige forsvinden på søen.: - Hør nu, Gustav,..Har han (Carlsson) ikke skaffet dig sommergæster og bygget dig et nyt hus? Carlsson var en dygtig fyr, og han gjorde alt det, du gerne ville ha gjort, hvis du havde kunnet! (s191,17-28) Strindberg søger konstant at ridse kontrasterne op, men i denne bog gør han det ikke ved hjælp af klare politiske manifestationer, som ordret udgør hans eget syn på samtidens problematik, men holdningen er at læse mellem linierne, til forskel for dette uddrag af en artikel, der blev bragt i Det Nya Riket i 1882, hvor han ytrer sig om idealister og patrioter i samfundets ledelse (tilbageblik på hans ophold ved Bodensøen i Bismarks tyskland, som han nu sammenligner Sverige med): - og han fortsætter; Varken mentalkommissarien, uppbördsmannen eller statistiska byrån har reda på några idealister; förgäves hava vi efterhört hos traktens polisvaktkontor och församlingens prästerskap, men de hava inga sådana i sina längder, åtminstone inte vad de veta; de äro överallt och ingenstädes. De tilhöra således de tvivelaktiga eksistenserna, om vilkas tillvaro man endast då och då påminnes. Avslöja bara en humbug, och ni skall strax se en idealist krypa fram och försvara humbugen, vänd på vilken social komposthög som helst, och idealister skal kräla som metmaskar för att gömma sig ner i jorden; men vill ni se dem i ansiktet, så bjud på en stor middag, och ni skall se dem svärma som flugor, stora feta köttflugor. Men det finns en annan idealist som i sina verkningar skulle kunna vara farligare än han är, om han icke vore så dum, det är patrioten. Han är tre alnar lång, har stort skägg, begagnar enpåk och stövlar med skaft. Hans ideal äro naturligvis Karl XII, svenska folkvisorna och förre ecklesiastikministern. Det er en stor kontrast til Hemsöborna. Han har ordet i sin magt. Det fremgår i al sin tydelighed hvorledes han i rig omfang benytter ordene som en maler bruger sin pensel på et lærred. Anstrøg af harmoni i kamp med disharmoni stryges bredt og indgående hen over siderne. Især hans maleriske og fyldestgørende beskrivelse af naturens skønhed og de dyre- og fuglearter, der findes i den, sættes i skarp kontrast til dampbådens forureningsformåen, da den langsomt og prustende forsvinder i horisonten, på vej tilbage til civilisationen Stockholm. Nærmest som et slibrigt og næppe nogensinde forsvindende spor, efterlader den en stribe af olie, ølpropper, papir- og madaffald i skærgårdsbugten: Han stod en tid og så ned i vandet, som skovlhjulene havde mudret op og gjort plumret. Store flager af sod lå på overfladen, og en olieplet flammede i alle regnbuens farver, som en gammel rude; alt muligt snavs havde uhyret smidt fra sig som fiskene nu legede med dernede; det var som om byen på én gang havde tømt alle sine rendestene for deres smuds og affald her. (s78,16-25) Umiskendeligt efterlader beskrivelsen et indtryk af storbyfolkets skødesløshed overfor deres omgivelser. Man er sig selv nærmest og har ikke tanke for andet end sig selv, er det indtryk jeg udleder af sekvensen i bogen. Endelig fortsætter Strindberg med at fortælle lidt om selve byen og hvilke farer og faldgruber, der forefindes derinde langt væk fra idyllen. Charles Dickens London i Oliver Twist popper op i mine tanker, og jeg får en klar fornemmelse af ildelugtende rendestene og forretningsrelateret griskhed. Sideløbende og i modsætning til Oliver Twist -tanken, har jeg også indre billeder af borgerskabet, der spadserer i byparken. Alle pænt hilsende på hinanden ren og skær rigdom og glimmer. Hvis småkårsfolk dengang har haft lignende tanker om storbyens glæder, rigdom og glimmer, så må Strindbergs negative beskrivelse af byen have udløst en del heftige reaktioner. Nu er jeg ikke helt sikker på, om disse småkårsfolk nogen sinde kom i nærheden af hans bøger, men jeg er dog vis på at datidens venstrefløj har taget indholdets ordlyd til sig og brugt det som rettesnor i kampen mod kapitalismens idealer. Alligevel synes det mig, at han ikke fordømmer bylivsidealerne helt og holdent. Som jeg skrev ovenfor, er den holdning kamufleret en anelse i bogen. Ligeledes synes det mig, at han dog er af den mening, at en eller anden form for fremskridt skal der til, da ikke al fremadrettet udvikling nødvendigvis er af det onde.

10 Strindberg boede da selv i Stockholm *) medens han levede, og det at flytte så langt væk fra en by som muligt, lå ham fjernt. Som tidligere omtalt boede Strindberg også en tid i Tyskland, hvor han var tilskuer på første række til Bismarks håndtering af sit folk. Strindbergs forhold til sin samtids store dramatikere, er en evig kamp om førstepladsen. Hans anstrengte forhold til Henrik Ibsen, som jeg refererede til, da jeg havde Carlsson under luppen, vil jeg lige rode lidt mere i nu: De to kamphaner fører deres had til hinanden op til eklatante højder, således, at des mere Strindberg prøver at forklare de indre mekanismer i sine værker for hvem der gider lytte, des mere tilknappet og hemmelighedsfuld bliver Ibsen bag sin ordensprydede jakke. Strindberg svarer igen med at fremføre sig i stik modsatrettede udfoldelser. Han river jakke, vest og skjorte op i bestræbelsen på at skabe myten om den selvudleverende ekshibitionist. Kampen imellem dem er hed, og Strindbergs skaberi bliver besvaret med et skævt blik. Ironien i farcen er dog, at Ibsen har Christian Krohgs portræt af Strindberg hængende på væggen og udtaler, at han ikke kan blive det gale menneskes øjne kvit. Imidlertid fungerer de to dramatikere bedst, hvis de har denne interne kamp. Således deler de ikke kun kvindesyn, men hele deres livsopfattelse med hinanden. (udpluk fra Olof Lagercrantz s bog om August Strindberg afsnit IX kapitel 3). Hemsöborna bliver til som et folkeligt lystspil af de store for de små i håbet om at gøre et come back i Sverige efter en dalende popularitetsperiode. Albert Bonnier (formand for Svenska Bokförläggareföreningen) påstår, at hans dalende popularitet skyldes hans ekstreme angreb på borgerskabet og den angivelige overdrivelse, der udgør indholdet. Strindbergs holdning til dette argument ses i et brev til kunstneren Carl Larsson ( ), hvor han sammenligner Albert Bonnier med en Cæsar, som er styret af tyrantronen. Carl Larsson og Strindberg var perlevenner fra 1879 indtil Strindberg brød med ham offentligt (årsag:?) i Medens deres venskab var på sit højeste kom Strindberg med følgende udtalelse: C.L. er en folkets kunstner; ikke en salonmaler for velhavende forretningsfolk! Konklusion: Forbilledet for Hemsöborna skulle, ifølge Strindberg, være det hollandske genremaleri, står der i Olof Lagercrantz s bog, hvilket er spøjst, da jeg under læsningen af Hemsöborna netop fik den samme fornemmelse. At Hemsöborna betegnes som værende det lyseste værk i hans forfatterskab, vil jeg gerne tro, da jeg efterfølgende har fået indblik i nogle af hans andre værker og anekdoter, der i indhold er så skarpe og revolutionære, så man nogle gange har svært ved at forstå, at det skulle dreje sig om den samme ophavsmand til dem alle. Mange må have anset ham for en uhyre farlig mand, hvilket jeg godt kan forstå han havde så sandelig ordet i sin magt. Hemsöborna er i sin finurlighed et fantastisk værk. Hans kendskab til de forskellige fagudtryk for bondestandens værktøjer og den intense beskrivelse af hele miljøet gør, at man virkelig føler, som om man var en flue på væggen i bondestuen. Prisværdig bog. *) i en bolig, der symbolsk kaldtes for Blåtårn - Strindberg havde et særegent forhold til tårnbygninger; fra bogen Goddag mit barn! (2002), af Bjørn Meidal

11 Litteraturliste Titel samt relevant data Hemsöboerne (1887) på dansk ved Sven Lange 5. udgave 1978 ISBN Gyldendal Forfatter August Strindberg August Strindberg Ordet i min makt Läsebok för underklassen sammefattet af Jan Myrdal Bokförlaget PAN/Norstedts Stokholm 1968 Jan Myrdal Goddag mit barn! Beretningen om August Strindberg, Harriet Bosse og deres datter Anne-Marie 1. udgave 1.oplag 2003 ISBN PP Forlag Björn Meidal August Strindberg ISBN Nørhaveb Bogtrykkeri a/s Viborg Gyldendal Olof Lagercrantz Carl Larsson Watercolours anddrawings by Renate Puvogel Benedikt Taschen Verlag GmbH ISBN X Strindberg - Et liv (1984) Samlerens Forlag, KBH ISBN Renate Puvogel Per Olov Enquist Internetsider om forfatteren, som jeg har samlet information fra:

12

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til julesøndag side 1. Prædiken til julesøndag Tekst. Matt. 2,13-23. 12-2015 side 1 Prædiken til julesøndag 2015. Tekst. Matt. 2,13-23. Verdens skæve gang. Det gør ondt i sjælen at læse og høre denne tekst om barnemordene i Betlehem. Betlehem som vi har forbundet med julens

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Forkyndelsesmateriale om Helte

Forkyndelsesmateriale om Helte Forkyndelsesmateriale om Helte Overordnet forløb: Oplæg til Tema Sang M&L nr. 23 Voxpop Menneskesøn fra Tarzan Heltestationen Refleksion Bøn Sang M&L nr. 86 Oplæg til tema (1 min) Fortælleren kommer ind

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 1 Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - på den svenske folkemelodi 59 - Jesus os til trøst og gavn 108 Lovet være du Jesus Krist 712 - Vær velkommen, Herrens år Jeg

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012

ÅBENBARINGEN KAPITEL 3. Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 ÅBENBARINGEN KAPITEL 3 Skelgårdskirken, den 12. marts 2012 MENIGHEDEN Den synlige kirke sådan som den fremtræder for os Den usynlige kirke de troendes åndelige virkelighed Kapitel 1: Menigheden i dens

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed

321 O kristelighed. 367 Vi rækker vore hænder frem. 633 Har hånd du lagt. 726 Gak uf min sjæl. Lem O kristelighed Tekster: Præd 5,9-19, 1 Tim 6,6-12, Luk 12,13-21 Salmer: Rødding 9.00: 321 O kristelighed 367 Vi rækker vore hænder frem 633 Har hånd du lagt 726 Gak uf min sjæl Lem 10.30 321 O kristelighed 307 Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod

6.s.e.trin. II 2016 Strellev 9.00, Ølgod En gang i mellem kan man som præst opleve at skulle skrive en begravelsestale over et menneske, der har levet sit liv, som om han eller hun var lige der, hvor han eller hun skulle være. Set ude fra kan

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22.

3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 3.s.e. Påske d.15.5.11. Johs.16,16-22. 1 Dagens tekst er hentet fra Jesu afskedstale den sidste aften, han er sammen med sine disciple inden sin tilfangetagelse, lidelse, død og opstandelse. Han forudsiger,

Læs mere

Egon Clausen ILDSJÆLE. Et forsvar for de frivillige hjælpere & en kritik af Statens greb om folkeligheden. Gyldendal

Egon Clausen ILDSJÆLE. Et forsvar for de frivillige hjælpere & en kritik af Statens greb om folkeligheden. Gyldendal Egon Clausen ILDSJÆLE Et forsvar for de frivillige hjælpere & en kritik af Statens greb om folkeligheden Gyldendal INDHOLD 1. DE FRIVILLIGE Man siger, at velfærdsstaten gør folk passive og at solidariteten

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer.

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 7. juni 2015 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 725 * 447 * 49 * 685 * 698 * 696,2 * 697 LL: 725 * 691 * 698 * 696,2 * 697 Kristendom

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30.

1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. 1 s e Trin. 29.maj 2016. Vinderslev kirke kl.9.00. Hinge kirke kl.10.30. Salmer: Vinderslev kl.9: 36-208/ 379-680 Hinge kl.10.30: 36-208- 621/ 379-287- 680 Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Prædiken 23. s.e trinitatis Mk ; Jer ; Fil Salmer: 745, 301, , 448, 321 (alterg.), 13

Prædiken 23. s.e trinitatis Mk ; Jer ; Fil Salmer: 745, 301, , 448, 321 (alterg.), 13 Prædiken 23. s.e trinitatis Mk. 12 38-44; Jer.7 1-11; Fil. 3 17-21 Salmer: 745, 301, 68--750, 448, 321 (alterg.), 13 Lad os alle bede! Kære Herre. Vi beder om at du vil gå i hjertet på os, og gøre os til

Læs mere

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17:

Prædiken til søndag den 25. maj 2014. Søndagen som også hedder 5. søndag efter påske. Jeg prædiker over Johannesevangeliet kapitel 17: Apetizer: Jeg kan blive så træt af at vi efterhånden kun tænker vores liv i længden i stedet for i højden. Hvad er der ved et langt liv hvis det har været fladt som en pandekage? Prædiken til søndag den

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

DEL 2 INGEN VEJ TILBAGE. Zenhistiorie om Forretningsmanden og Zenmesteren

DEL 2 INGEN VEJ TILBAGE. Zenhistiorie om Forretningsmanden og Zenmesteren DEL 2 Zenhistiorie om Forretningsmanden og Zenmesteren Der går en historie om forretningsmanden, der havde fundet ud af, at det var godt både for forretning og for privatlivet, hvis han blev mere nærværende

Læs mere

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23

Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Tekster: Sl 27,1-5, Rom 3,19-22a, Matt 2,13-23 Salmer: 122 Den yndigste 117 En rose så jeg 114 Hjerte løft 125 Mit hjerte altid vanker (438 Hellig) Kun i Vejby 109.5-6 (Som natten aldrig) 103 Barn Jesus

Læs mere

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27

4. søndag efter Helligtrekonger Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 4. søndag efter Helligtrekonger 2017 Læsninger: Job bog 38, 1-11 Rom 13, 8-10 Matt 8, 23-27 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt 20: Jeg ser dit kunstværk (Sperontes

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.

Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 9. marts 2014 Kirkedag: 1.s.i fasten/b Tekst: Luk 22,24-32 Salmer: SK: 614 * 698 * 199,1-4 * 199,5+6 * 679,1 LL: 614 * 698 * 624 * 199,1-4 * 199,5+6 *

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere