JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERIET. Til parterne pa vedlagte h0ringsliste"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERIET Til parterne pa vedlagte h0ringsliste Civilafdelingen Date: 1 k DEC Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: Dok.: H0ring over udkast til bekendtg0relse om aendring af bekendtg0relse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling Folketinget har den 11. december 2012 vedtaget forslag til lov om aendring af lov om renter ved forsinket betaling m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler (L 14), der tager sigte pa at gennemf0re Europa- Parlamentets og Radets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekaempelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (omarbejdning). Lovaendringen trasder i kraft den 1. marts Fast kompensationsbel0b Artikel 6, stk. 1, i direktiv 2011/7/EU fastslar, at kreditor har krav pa at modtage et fast bel0b pa (minimum) 40 euro fra skyldner i tilfaelde af forsinket betaling. Efter artikel 6, stk. 2, fremgar det, at bel0bet udg0r kompensation for egne inddrivelsesomkostninger. Med henblik pa at gennemf0re denne direktivbestemmelse indeholder lovforslagets 1, nr. 8 (forslag til rentelovens 9 a, stk. 3), en bestemmelse om, at skyldner skal betale kreditor et fast kompensationsbel0b i tilfseldet af forsinket betaling, og at bel0bet skal lsegges oven i de gaeldende bel0b for rykkergebyr og inddrivelsesomkostninger. Samtidig abnes der i lovforslagets 1, nr. 9 (forslag til rentelovens 9 a, stk. 4), mulighed for, at justitsministeren fastsaetter regler om st0rrelsen af det faste kompensationsbel0b. 2. Fravigelse afbel0bsgrcensernefor inddrivelsesomkostninger Som anf0rt i pkt. 3.7 i lovforslagets bemaerkninger bibeholdes det eksisterende takstsystem for inddrivelsesomkostninger for forskellige niveauer af Slotsholmsgade K0benhavn K. Telefon Telefax

2 gaeld, men der foreslas samtidig indf0rt en mulighed for, at de pa forhand fastsatte maksimalbel0b kan fraviges, hvis fordringshaver konkret kan dokumentere at have haft yderligere omkostninger, og at disse omkostninger anses for rimelige fordringens st0rrelse taget i betragtning. 3. Udkastet til amdringsbekendtg0relse Justitsministeriet har i lyset af overstaende udarbejdet vedlagte udkast til bekendtg0relse om aendring af bekendtg0relse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling. Med den foreslaede 2, stk. 2, laegges der op til, at det faste kompensationsbel0b fastsaettes til 310 kr. (svarende med afrunding til direktivets minimumsbel0b pa 40 euro). Henset til, at bel0bet skal laegges oven i de gaeldende bel0b for rykkergebyr og inddrivelsesomkostninger, finder Justitsministeriet direktivets minimumsbel0b passende. Udkastet til aendring af 3, stk. 2, og 4, stk. 2, er udformet med henblik pa at muligg0re fravigelse af bel0bsgraenserne for inddrivelsesomkostninger. Som anf0rt i pkt. 3.7 i lovforslagets almindelige bemaerkninger er der tale om en meget snaever undtagelsesbestemmelse. Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemaerkninger til bekendtg0relsesudkastet senest 21. januar Bemaerkningerne bedes sendt til og Eventuelle sp0rgsmal til udkastet kan rettes til undertegnede pa telefon eller Der vedlaegges en fortegnelse over de h0rte myndigheder og organisationer mv. Det bemaerkes, at Justitsministeriet ikke sender det endelige lovforslag til de h0rte parter. Lovforslaget vil derimod kunne findes via Justitsministeriets nyhedsbrev. Tilmelding til nyhedsbrevet kan ske pa Med venlig hilsen Moya-Louise Lindsay-Poulsen 2

3 J U S T U S Civilafdelingen Dato: 11. december 2012 Kontor: Fornnieretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: Dok.: Oversigt over myndigheder og organisationer mv., der hores over udkast til bekendtgorelse om aendring af bekendtgorelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling (inddrivelsesbekendtgorelsen) 0stre Landsret Vestre Landsret S0- og Handelsretten Samtlige byretter Domstolsstyrelsen Den Danske Dommerforening Dommerfuldmasgtigforeningen Advokatradet Advokatsamfundet Danske Advokater Datatilsynet Finansstyrelsen Finansradet Forbrugerombudsmanden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Andelsboligforeningens faellesrepiassentation ABF Arbej derbevasgelsens Erhvervsiad Autobranchens Handels- og Industriforening Branchen ForbrugerElektronik Copenhagen Business School, Juridisk Institut, Daninarks Automobilforhandler Forening Dansk Annoncorforening Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Slotsholmsgade Kobenhavn K. Telefon Telefax www justitsniinisteriet.dk

4 Dansk Ej endomsmseglerforening Dansk Erhverv Dansk Franchise Forening Dansk Industri Dansk Inkassobrancheforening Dansk Kredit Rad Danske Regioner Dansk Revisorforening Danske Speditorer Dansk Transport og Logistik De Danske Bilimportorer De Samvirkende Kobmaend Den Danske Boghandlerforening Experian FEHA Finans og Leasing Forbrugerradet Forbrugerklagenasvnet Forenede Danske Motorejere (FDM) Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Forsikring & Pension Fffillesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Huset Markedsforing Handvaarksradet Kommunernes Landsforening (I<L) Kobenhavns Universitet, Det Juridiske Fakultet Landbrug & Fodevarer Landsorganisationen i Damnark Liberale Erhvervs Rad Pengeinstitutankena;vnet Realkreditforeningen Realla-editanlcenffivnet Realkreditradet Rigsombudsmanden i Gronland TEKNIQ Installatorernes Organisation

5 J U S T U S Civilafdelingen Dato: 13. december 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Moya-Louise Lindsay- Poulsen Sagsnr.: Dok.: UDKAST TIL Bekendtgorelse om aendring af bekendtgorelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling 1 I bekendtgorelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling, som asndret ved bekendtgorelse nr. 423 af 28. maj 2009, foretages folgende a;ndringer: 1.1 indledningen aandres "stk. 3" til: "stk. 4" indsasttes efter stk. 1 som nye stykker: "Stk. 2. Ved forsinket betaling har fordringshaver ret til uden fremsendelse af rykkerskrivelse at kraeve et fast kompensationsbelob pa 310 kr. til dadoiing af inddrivelsesomkostninger, uden at det pavirker fordringshavers eventuelle ovrige betalingskrav efter stk. 1 og 4. Stk. 3. Stk. 2 finder ikke anvendelse i forhold til en aftale som naavnt i rentelovens 7, stk. 1." Stk. 2 bliver herefter stk , sik. 2, og 4, stk. 2, indsasttes som 2. og 3. pkt.: "Dette gselder dog ikke, hvis fordringshavers rimelige og relevante omkostninger faktisk overstiger dette belob. 2. pkt. finder ikke anvendelse i forhold til en aftale som nsevnt 1 rentelovens 7, stk. 1." Slotsholmsgade 10 i2i6kobenhavnk. Telefon Telefax www justitsministeriet.dk

6 2 Bekendtgorelsen traeder i kraft den 1. marts 2013 og gadder for inddrivelsesomkostninger, hvor det pagaeldende betalingskrav opstar efter bekendtgorelsens ila-afttraeden. 2

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0128 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. august 2008 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2008-748/21-0336 Dok.: CWS40859 O V E R S I G T over høringssvar vedrørende

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og kreditaftaleloven (Tvangsfuldbyrdelse på grundlag af digitale dokumenter) Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 107 Offentligt Civilafdelingen Dato: 12. januar 2014 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2013-4000-0070 Dok.: 999451 Udkast Forslag til Lov om

Læs mere

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende

K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T. vedrørende Retsudvalget 2009-10 L 91 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen Dato: 8. januar 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7003-0028 Dok.: ATH40151 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T vedrørende

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0718 Bilag 1 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 23. februar 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning nr. 1535 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner

Gennemførelse af direktivet om. om bekæmpelse af forsinket betaling i. handelstransaktioner 20. august 2012 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om bekæmpelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II)

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 151 Bilag 1 Offentligt NOTAT 27. februar 2013 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om finansielle rådgivere (Feb II) 1. Indledning Det overordnede formål

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 82 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål)

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål) 1 I lov om leje af erhvervslokaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1714 af 16. december

Læs mere

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg

Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 23 Bilag 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 11. oktober 2013 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Regulering af bestemmelser om rentestigninger (»rentetriggeren«))

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed

Forslag. til. Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed Forslag til Lov om ændring af lov om reakreditlån og realkreditobligationer og lov om finansiel virksomhed (Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 199 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-7010-0045 Dok.: KJO40215 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {XX} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven. Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 83 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere