Forebyggelsespakker. - Handleplan for implementering af prioriterede anbefalinger. Sundhedsafdelingen juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelsespakker. - Handleplan for implementering af prioriterede anbefalinger. Sundhedsafdelingen juni 2016"

Transkript

1 Forebyggelsespakker - Handleplan for implementering af prioriterede anbefalinger Sundhedsafdelingen juni 2016

2 Indhold 1. Alkohol Kommunal alkoholpolitik Dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet Handlevejledninger Kort rådgivende samtale til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn Information til detailhandel Overvægt Oversigt over tilbud til børn og voksne med moderat overvægt Opsporing af børn og voksne med overvægt eller risiko for overvægt på bosteder og -former samt på aktiverings- og samværdstilbud Handleplaner på kommunens arbejdspladser og institutioner Forebyggelse af mobning og stigmatisering relateret til overvægt på kommunens arbejdspladser, bosteder og samværstilbud Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt Tilbud til skolebørn med moderat overvægt Solbeskyttelse Solbeskyttelsespolitikker Solpolitik for kommunen som arbejdsplads Central koordinationsfunktion omkring solbeskyttelse Kommunal informationsindsats i relation til nationale kampagner Solsikker fritid Indeklima i skoler Kommunal politik Handleplaner på kommunale skoler Samarbejde med almen praksis om indeklimasymptomer Hygiejne Forebyggelse af smitte Tobak I alle fritidsmiljøer gives information om gevinster ved røgfri miljøer, røgfrihed og rygestoptilbud...17 Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 2

3 Forebyggelsespakke / Anbefaling 1. Alkohol Alkohol 1.1 Kommunal alkoholpolitik Kort beskrivelse af formål / leverancer / ansvarlig Formålet er at forebygge og reducere alkoholrelaterede sygdomme og skader - mentale såvel som fysiske. Implementering Start Slut 1/ / Kommunen indarbejder alkohol, med egne mål for indsatsen, som del af en kommunal sundhedspolitik. Alkoholpolitikken anbefales at dække både forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling, samt tage stilling til alkoholopgaven på tværs af forvaltninger. I tilknytning til alkoholpolitikken udarbejdes handleplaner for implementering af politikkens mål. Sundhedsudvalget Socialudvalget Alkohol 1.2 Dialog mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner Kommunen iværksætter en dialog mellem ungdoms-uddannelsesinstitutioner i kommunen for at sikre en ensartet alkoholpolitik. Sundhedsudvalget Der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe, hvor Sundhedsafdelingen er koordinator på opgaven. Der udarbejdes en Alkoholpolitik målrettet borgerne, som omhandler forebyggelse, tidlig indsats, rådgivning og behandling. Arbejdsgruppen formulerer en handleplan for implementering af Alkoholpolitikken. Karen Skønager, områdeleder Sundhedsafdelingen Koordinator Louise Jensen, Sundhedsafdelingen Leder af RC-Tønder, Ina Kier Lorenzen Formålet er at forebygge og reducere unges alkoholindtag og udskyde debutalderen. Med baggrund i den kommunale Alkoholpolitik, inviterer Sundhedsafdelingen kommunens ungdomsuddannelsesinstitutioner til dialog om en fælles udmøntning af Alkoholpolitikken. Karen Skønager, områdeleder Sundhedsafdelingen Koordinator Louise Jensen, Sundhedsafdelingen Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 3 1/6-2017

4 Alkohol 1.3 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonalet (Kommunens frontpersonale der møder borgere i træningsafdelingen, hjemmeplejen mv. kan sikre tidlig opsporing af overforbrug og alkoholproblemer hos borgere og familier med alkoholproblemer ved hjælp af en kort opsporende samtale. Gruppen af socialt udsatte og sårbare borgere er en særlig vigtig målgruppe). Sundhedsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Formålet med tidlig opsporing ved kommunens frontpersonale er at hjælpe borgere med overforbrug og misbrugsproblemer til rådgivning og behandling af deres misbrug. Der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe, hvor Sundhedsafdelingen har den koordinerende rolle. Arbejdsgruppen skal bidrage med en afgrænsning af hvilket frontpersonale, der skal arbejde med tidlig opsporing. Arbejdsgruppen formulerer et udkast til en handleplan og implementeringsplan, som fremlægges og godkendes i fagchefgruppen. Indsatsen omfatter Psykiatri og Handicap, Pleje og Omsorg og Sundhed. Leverancerne skal bidrage til udarbejdelse af handlevejledninger målrettet medarbejderne jf. anbefalingen Handlevejledninger. Karen Skønager, områdeleder Sundhedsafdelingen Koordinator Louise Jensen, koordinator Sundhedsafdelingen Ina Kier Lorenzen, leder af RC-Tønder Specifikt for Arbejdsmarkedsområdet Den del af Jobcenterets myndigheds- og udførerafsnit, der dagligt er i direkte kontakt med borgere, arbejder med tidlig opsporing. Emnet er en fast bestanddel i de samtaler, som personalet løbende har med borgerne blandt andet gennem visitationsskemaer og samtaleark. Kirsten Paysen Johannson, områdeleder Arbejdsmarked Lars A. Pedersen, områdeleder Kompetencecenter, Socialpsykiatri og mentorindsats 1/ / Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 4

5 Alkohol 1.4 Handlevejledninger Kommunen udarbejder handlevejledninger til frontpersonale med fokus på spørgeguides til en kort opsporende samtale om alkoholvaner og henvisning til rådgivning og behandling. Handlevejledningen til den pædagogiske sektor omfatter hensigtsmæssigt retningslinjer for samarbejde og underretning til socialforvaltningen samt retningslinjer for, hvordan institutionen kan støtte børn, der belastes af forældres alkoholproblemer. Sundhedsudvalget Socialudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Formålet med udarbejdelsen af handlevejledninger er at give de kommunale medarbejdere kompetencer til at kunne håndtere tidlig opsporing af borgere med overforbrug og misbrugsproblemer. Arbejdsgruppen for Tidlig opsporing (jf. anbefalingen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale) udarbejder en handlevejledning og en implementeringsplan, som fremlægges og godkendes i fagchefgruppen. Karen Skønager, områdeleder Sundhedsafdelingen Koordinator Louise Jensen, Koordinator, Sundhedsafdelingen Ina Kier Lorenzen, leder af RC-Tønder Specifikt for arbejdsmarkedsområdet Det sikres, at alle på Arbejdsmarkedsområdet, der har borgerkontakt, har kendskab til handleplanen på alkoholområdet, ved at medarbejderne anvender de udarbejdede samtaleskemaer indenfor de forskellige arbejdsområder, samt at man internt i Jobcenterets myndigheds- og udførerafsnit, har en løbende dialog omkring kommunens tilbud til borgere med alkoholmisbrug. Når der spores en person med alkoholmisbrug, er der lavet samarbejdsaftale med Misbrugscenteret og der er en fast kontaktperson. Der tages kontakt til Misbrugscenteret under samtalen på Jobcenteret. Misbrugscenteret er desuden repræsenteret én dag ugentligt på Vejledningscenter Campus, for de unge borgere under 30 år, som er tilknyttet kontanthjælpssystemet. Her kan de modtage råd og vejledning omkring misbrug af både alkohol og andre rusmidler. Kirsten Paysen Johannson, områdeleder Arbejdsmarked Lars A. Pedersen, områdeleder Kompetencecenter, Socialpsykiatri og Mentorindsats 1/ / Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 5

6 Alkohol 1.5 Kort rådgivende samtale til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn Kommunen tilbyder en kort rådgivende samtale af høj kvalitet til borgere med et overforbrug eller skadeligt forbrug samt til pårørende og børn. Tilbuddet tilpasses og placeres, så det svarer til målgruppens behov, fx i sundhedscentre eller som udgående tilbud til fx uddannelsesinstitutioner eller ældre. Socialudvalget Alkohol 1.6 Information til detailhandel Kommunen bidrager til at viderebringe information til detailhandelen og understøtte budskaberne om regler for salg af alkohol Økonomiudvalget Formålet med kort rådgivende samtale er tidlig opsporing af alkoholforbrug hos borgere. Jo tidligere der sættes ind med en indsats, desto mindre indgribende indsats er nødvendig idet det er lettere at ændre vaner og adfærd inden der er udviklet en afhængighed. Det foreslås, at den tværsektorielle arbejdsgruppe drøfter og tager stilling til ønske om kommunens brug af kort rådgivende samtaler, herunder mål og formål. Herudover skal arbejdsgruppen drøfte indsatsen, herunder organisering, implementering, oplæring i og omsætning af tilbud om kort rådgivende samtale. Pt. ydes tilbuddet i forhold til de borgere der selv kontakter Rådgivningscenter. Hvis kort rådgivende samtale skal være et mere systematiseret og opsporende tilbud, er der behov for at samtalerne ligeledes tilbydes flere steder i kommunen. Leder af RC-Tønder, Ina Kier Lorenzen, er ansvarlig for at komme med input og forslag til hvorledes kort rådgivende samtaler kan organiseres, implementeres etc. i Tønder Kommune. Formålet er at understøtte detailhandlen i forhold til reglerne for salg af alkohol. Sundhedsafdelingen udarbejder informationsmateriale målrettet detailhandlen, som udsendes fra Direktionsstaben én gang årligt eller efter behov. Direktionsstaben Koordinator: Louise Jensen, Sundhedsafdelingen 1/ / Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 6

7 2. Overvægt 2.1 Oversigt over tilbud til børn og voksne med moderat overvægt Kommunen har en let tilgængelig oversigt til borgere og fagpersoner over kommunale og eventuelle regionale tilbud til børn, unge og voksne med moderat overvægt. Oversigten kan indeholde henvisningskriterier og fx vises på kommunens hjemmeside, i sundhedscentret, på kommunale arbejdspladser, på relevante sundhedsportaler som og via apoteket. Sundhedsudvalget Formålet er at give fagpersoner, såvel som borgere, en lettilgængelig oversigt over de indsatser Tønder Kommune har målrettet børn og voksne med overvægt. Indsamle viden omkring de igangværende indsatser. Opdatere indsatserne på kommunens hjemmeside og Sundhed.dk. Karen Skønager, områdeleder Sundhedsafdelingen Koordinator Rupatharany Tharmakulasingam, Sundhedsafdelingen 1/ Overvægt 2.2 Opsporing af børn og voksne med overvægt eller risiko for overvægt på bosteder og -former samt på aktiveringsog samværstilbud (Kommunen tilbyder forebyggelsestilbud til unge og voksne i tilknytning til beskæftigelsesområdet med moderat overvægt. Indsatsen varetages i et samarbejde mellem almen praksis, myndigheds- og udførerdelen og den kommunale sundhedstjeneste, ligesom Formålet er at give fagpersoner, såvel som borgere, en lettilgængelig oversigt over de indsatser Tønder Kommune har målrettet voksne med overvægt eller som er i risikogruppen for overvægt. Medarbejderne i myndighedsafdelingerne og værkstedafdelingerne har som en fast bestanddel i arbejdet med borgeren en dialog om den generelle helbredssituation og herunder også overvægt. Måden hvorpå det sikres at blive en integreret del af borgersamtalen, er eksempelvis ved at punktet helbred er påført visitationsskemaet/samtalearket. I de tilfælde, hvor der opleves vægtproblemer eller borgeren vurderes i risikogruppen for vægtproblemer, er der på Arbejdsmarkedsområdet et samarbejde med Sundhedsafdelingen - 31/ Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 7

8 andre aktører kan inddrages, f.eks. sundhedscentre og frivillige foreninger. Ved overgang fra en aktør til en anden tilstræbes en koordineret og sammenhængende indsats). Arbejdsmarkedsudvalget Overvægt 2.3 Handleplaner på kommunens arbejdspladser og institutioner Med udgangspunkt i kommunens politik for overvægt udarbejdes lokale handleplaner for forebyggelse af overvægt på kommunens arbejdspladser og institutioner. Handleplanerne skal ses i sammenhæng med handleplaner for mad og måltider (forebyggelsespakke mad & måltider s ), fysisk aktivitet (forebyggelsespakke fysisk aktivitet s. 16) samt mental sundhed (forebyggelsespakke mental sundhed s. 15) omkring følgende tilbudt: livsstilsforløb, kronikertilbud, overvægtshold og Quickcare. Afhængig af hvilket område borgeren er tilknyttet indenfor arbejdsmarkedet, kan borgeren tilknyttes ovennævnte tilbud. En sundhedskonsulent knyttes til borgeren tidligt i forløbet ved eksempelvis sygedagpengemodtagere. Borgere i tilknytning til mentortilbud er typisk for svage til at deltage i tilbud fra Sundhedsafdelingen. Der arrangeres derfor fysisk aktivitet i hverdagen med eksempelvis walk-and-talk. Borgere på dagpenge opfordres til deltagelse på forløbet Grib chancen, der er et forløb i samarbejde med Tønder Kommune og de lokale apoteker, hvor borgeren mod egenbetaling og på eget initiativ tilmelder sig. Der forekommer også tilfælde, hvor borgeren henvises til egen læge, for evt. videre afklaring om det fremadrettede forløb. Kirsten Paysen Johannson, områdeleder Arbejdsmarked Lars A. Pedersen, områdeleder Kompetencecenter, Socialpsykiatri og Mentorindsats Formålet er at understøtte medarbejdernes bestræbelser på at undgå problemer med overvægt. Gennem det lokale trivselsarbejde og med udgangspunkt i Tønder Kommunes personale- og ledelsespolitik sættes fokus på sund kost, fysisk aktivitet og mental trivsel. Indsatserne ses som en integreret del af kerneopgaven. Emnet tages op til drøftelse i MED-organisationen, med henblik på en prioriteret personalepolitisk indsats. Selvhjælpsskemaer og gode historier uploades løbende på intranettet. Lars Møldrup/Kirsten Besendahl, HR-afdelingen Koordinator: Rikke Askholm, arbejdsmiljøkonsulent. Specifik indenfor Psykiatri og Handicap 1/ / Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 8

9 Økonomiudvalget Socialudvalget Formålet er at forebygge overvægt blandt borgere og medarbejdere indenfor kommunens tilbud. Overvægt 2.4 Forebyggelse af mobning og stigmatisering relateret til overvægt på kommunens arbejdspladser, bosteder og samværstilbud Som led i arbejdet med de ansattes trivsel på kommunens arbejdspladser, arbejdes der med at forebygge mobning og stigmatisering relateret til overvægt på arbejdspladsen. Tilsvarende inddrages forebyggelse af mobning og stigmatisering på bosteder, aktiverings- og samværstilbud. Fx kan emnet integreres i trivselspolitikker og handleplaner. Inspiration til handling: Reduktion af stress og fremme af trivsel på kommunale arbejdspladser i forebyggelsespakke mental sundhed s. 18 samt Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen, der findes på Økonomiudvalget Der vil decentralt blive udarbejdet handleplaner for hvordan overvægt forebygges blandt borgere og medarbejdere indenfor tilbuddene. Herudover vil der være fokus på sund og ernæringsrigtig kost. Områdeledere og ledere af de enkelte tilbud indenfor Psykiatri og Handicap. Formålet er at styrke og sikre medarbejdernes mentale trivsel og forebygge mobning. Medarbejdernes trivsel- og psykiske arbejdsmiljø undersøges minimum hvert andet år. På baggrund heraf iværksættes lokale indsatser og forebyggende foranstaltninger i forhold til mobning generelt. HR-afdelingen støtter op med redskaber til de konkrete indsatser i samarbejde med de lokale ledere og tillidsvalgte. Lars Møldrup/Kirsten Besendahl, HR-afdelingen Koordinator: Rikke Askholm, arbejdsmiljøkonsulent. Er i gang Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 9

10 Overvægt 2.5 Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt (Kommunen tilbyder forebyggelses-tilbud til familier med førskolebørn med moderat overvægt. Indsatsen rettes mod hele familien og omfatter mad og måltider, fysisk aktivitet og adfærdsmodifikation samt en vurdering af barnets psykosociale situation. Indsatsen varetages i et samarbejde mellem almen praksis, dagtilbuddet og den kommunale sundhedstjeneste, ligesom andre aktører kan inddrages, f.eks. sundhedscentre og frivillige foreninger. Ved overgang fra en aktør til en anden tilstræbes en koordineret og sammenhængende indsats). Børn- og Skoleudvalget At forebygge udviklingen af overvægt hos borgerne Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af Sundhedsafdelingen, Sundhedsplejen samt Børn og Skoleforvaltningen. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til tilbud til såvel førskolebørn som skolebørn med moderat overvægt. Der koordineres med kommunens øvrige tilbud vedr. overvægt. Leder af PPR og Sundhedsplejen. 01/06/ /08/2016 Overvægt 2.6 Tilbud til skolebørn med moderat overvægt (Kommunen tilbyder forebyggelses-tilbud til familier med skolebørn med moderat overvægt opsporet af den kommunale sundhedstjeneste, andre sundhedsprofessionelle eller omsorgspersoner. Indsatsen inddrager familien og omfatter mad og måltider, fysisk At forebygge udviklingen af overvægt hos borgerne Der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af Sundhedsafdelingen, Sundhedsplejen samt Børn og Skoleforvaltningen. Arbejdsgruppen udarbejder forslag til tilbud til såvel førskolebørn som skolebørn med moderat overvægt. Der koordineres med kommunens øvrige tilbud vedr. overvægt. Leder af PPR og Sundhedsplejen. 01/06/ /08/2016 Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 10

11 aktivitet og adfærdsmodifikation samt en vurdering af barnets psykosociale situation. Indsatsen kan være forankret i den kommunale sundhedstjeneste eller på anden vis i kommunen. Ved behov henvises til udredning i almen praksis. Der sker løbende gensidig orientering mellem almen praksis, den kommunale sundhedstjeneste og eventuelle andre relevante aktører, f.eks. sundhedscentre og frivillige foreninger. Ved overgang fra en aktør til en anden tilstræbes en koordineret og sammenhængende indsats). Børn- og Skoleudvalget 3. Solbeskyttelse Solbeskyttelse 3.1 Solbeskyttelsespolitikker Formålet er at forebygge og reducere sygdomme og skader forårsaget af manglende solbeskyttelse. 1/ / Kommunen indarbejder solbeskyttelse med egne mål for indsatsen i den kommunale sundhedspolitik. Kommunens daginstitutioner, dagplejere, skoler, SFO er, fritidshjem, ungdomsskoler m.m. formulerer og vedtager derudover en solpolitik, der beskriver, hvordan de vil beskytte børn og personale i solen, og hvordan de samarbejder med forældrene omkring solbeskyttelse. Kommunen følger op på institutionernes solbeskyttelse, fx ved at gøre solbeskyttelse Der nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe med Sundhedsafdelingen som koordinator. Der udarbejdes en Solbeskyttelsespolitik, målrettet børn og voksne samt kommunens medarbejdere, som indeholder inspiration, råd og vejledning til solbeskyttelse. Karen Skønager, områdeleder, Sundhedsafdelingen Koordinator Rupatharany Tharmakulasingam, Sundhedsafdelingen Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 11

12 til en fast del af tilsynet. Inspiration til handling: Udkast til solpolitik for daginstitutioner, skoler og SFO er findes på (søg på solpolitik ). For inspiration til solbeskyttelse i sundhedspolitikken søg på tjekliste solsikker kommune eller find inspiration i andre solsikre kommuners sundhedspolitik. Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Solbeskyttelse 3.2 Solpolitik for kommunen som arbejdsplads. Anbefalingen er indarbejdet i implementeringen af anbefalingen om solbeskyttelsespolitikker, se ovenfor. Kommunen betragter solbeskyttelse som en del af arbejdsmiljøet for kommunens ansatte, der opholder sig meget udendørs (vej- og parkansatte, pædagoger osv.). Kommunen vedtager solpolitik for kommunen som arbejdsplads. Inspiration til handling: Se forslag til solpolitik for hhv. virksomheder med indendørs og udendørs arbejde på Økonomiudvalget Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 12

13 Solbeskyttelse 3.3 Central koordinationsfunktion omkring solbeskyttelse For at sikre sammenhæng i kommunens solbeskyttelsestiltag kan der med fordel etableres en central koordinationsfunktion, der skaber organisatorisk og kompetencemæssigt overblik over den samlede indsats og sikrer, at der arbejdes med solbeskyttelse på tværs af forvaltningerne Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børn- Skoleudvalget Solbeskyttelse 3.4 Kommunal informationsindsats i relation til nationale kampagner I forbindelse med nationale informationsindsatser kan kommunen gennemføre målrettede tiltag, der bidrager til at formidle kampagnebudskaber til borgerne, fx kan kommunen bruge kampagnematerialer på egne plakatsøjler og hjemmeside. Inspiration til handling: Søg information om aktuelle og kommende kampagner og ideer Formålet er at koordinere de forebyggende indsatser for solbeskyttelse internt i kommunen. Den tværfaglige arbejdsgruppe, med Sundhedsafdelingen som koordinator, indsamler informationer om indsatser i Tønder kommune, målrettet solbeskyttelse. Arbejdsgruppen sikrer, at den opnåede viden, når ud i hele organisationen. Arbejdsgruppen har den opfølgende funktion i forhold til Solbeskyttelsespolitikken, herunder også implementering af politikken. Karen Skønager, Sundhedsafdelingen Koordinator Rupatharany Tharmakulasingam, Sundhedsafdelingen Formålet er at formidle nationale kampagnebudskaber til borgere og ansatte i Tønder Kommune. Den tværfaglige arbejdsgruppe, med Sundhedsafdelingen som koordinator, formidler kampagnematerialet, der understøtter de nationale kampagner omkring solbeskyttelse. Arbejdsgruppen sikrer endvidere opfølgning på de lokale indsatser i relation til de nationale kampagner. Karen Skønager, områdeleder, Sundhedsafdelingen Koordinator Rupatharany Tharmakulasingam, Sundhedsafdelingen 1/ / Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 13

14 til formidling på Sundhedsudvalget Solbeskyttelse 3.5 Solsikker fritid (Kommunen opfordrer sports- og andre fritidsmiljøer i kommunen til at sætte fokus på solbeskyttelse af børn og unge. F.eks. kan kommunen sikre skygge og solbeskyttelse i forbindelse med aktiviteterne og opfordre forældre til fra de tidlige forårsmåneder, at solbeskytte børnene hjemmefra. Kommunen kan med fordel have fokus på solbeskyttelse i samarbejdet med idrætsforeninger, spejderforeninger etc. Kommune kan følge op på de solsikre rammer med information om solbeskyttelse til trænere og ledere). Kultur- og Fritidsudvalget At forebygge kræft i huden. Kultur og Fritidsudvalget deltager i relevante kampagner om solbeskyttelse, som igangsættes af Sundhedsafdelingen. Kultur og Fritidsafdelingen er ansvarlig for kontakten til fritidslivet. Sundhedsafdelingen koordinerer solbeskyttelseskampagner, jf. Sundhedsudvalgets handlingsplan. 01/ Indeklima i skoler Indeklima i skoler 4.1 Kommunal politik (Der indarbejdes et indeklimafokus i kommunens sundhedspolitik og skolepolitik. Politikken kan hensigtsmæssigt omfatte mål for og beskrivelse af: At forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne med fokus på god luftkvalitet og passende temperatur i undervisningslokalerne samt udarbejdelse af lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger. Børn og Skoleforvaltningen udarbejder ramme for udarbejdelse af lokal handleplan for bedre indeklima i dagtilbud og skoler. 1/ / Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 14

15 Standard og kvalitet af indeklimaet i kommunens skoler med fokus på undervisningslokaler Gennemførelse og opfølgning på under-visningsmiljøvurderinger Sikring af gode dagligdags rutiner i skolerne med præcisering af læreres og elevers ansvar Klar ansvarsfordeling blandt skoleaktører, herunder for håndtering af akutte indeklimaproblemer Formidling, opfølgning og regelmæssig revision af politikken Hensyn til personer med særlige behov, f.eks. personer med astma eller allergi). Rammesætningen vil bl.a. pege på følgende områder til inddragelse UndervisningsMiljøVurdering gennemførelse og opfølgning Gode daglige rutinter for både ansatte og børn Hvem gør hvad? Procedurer for revision af handleplanen Børn og Skoleforvaltningen Børn- og Skoleudvalget Indeklima i skoler 4.2 Handleplaner på kommunale skoler (Der udarbejdes handleplaner på kommunernes skoler for at udmønte den kommunale politik vedr. indeklima). Børn- og skoleudvalget At forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne med fokus på god luftkvalitet og passende temperatur i undervisningslokalerne samt udarbejdelse af lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger. Der udarbejdes lokalt handleplaner for arbejdet med indeklima. Handleplanen skal være offentliggjort på institutionens hjemmeside. Ledelsen på de enkelte institutioner. 1/ /01/ /12/2016 Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 15

16 Indeklima i skoler 4.3 Samarbejde med almen praksis om indeklimasymptomer (Som et led i samarbejdet med almen praksis, f.eks. med praksiskonsulenter, sættes fokus på tidlig opsporing af symptomer på dårligt indeklima. Der orienteres gensidigt om konkrete indeklimaproblemer på skoler, og når der observeres flere personer fra samme skole med symptomer, der kan skyldes dårligt indeklima). Børn og Skoleudvalget At forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne med fokus på god luftkvalitet og passende temperatur i undervisningslokalerne samt udarbejdelse af lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger. Sundhedsafdelingen deltager i KLU (Kommunalt Lægeligt Udvalg). Når handleplaner for indeklima er udarbejdet, forelægges de KLU til orientering. Børn- og Skoleforvaltningen orienterer Sundhedsafdelingen, når handleplaner er udarbejdet. Sundhedsafdelingen sætter emnet på dagsordenen til KLU, og en skolekonsulent deltager i behandling af dette punkt på KLUs dagsorden. 01/06/ /12/ Hygiejne Hygiejne 5.1 Forebyggelse af smitte (Alle borgere, der lejer eller låner et af kommunens lokaler, opfordres til at forebygge infektioner gennem korrekt og konsekvent håndhygiejen og hoste-etikette). Kultur- og Fritidsudvalget At forebygge smitsomme sygdomme hos borgerne. Der udsendes opslag til at hænge op med med vejledning om håndhygiejne og hosteetikette. Målgruppen udvides fra kommunens lokaler til også at omfatte selvejende haller. Kultur og Fritidsafdelingen 01/ / Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 16

17 6. Tobak Tobak 6.1 I alle fritidsmiljøer gives information om gevinster ved røgfri miljøer, røgfrihed og rygestoptilbud Kultur- og Fritidsudvalget At fremme røgfrie miljøer, forebygge rygestart og fremme rygestop. Der udsendes informationsmateriale om tobak og alkohol til relevante fritidsmiljøer. Kultur og Fritidsafdelingen 01/ / Udvalg omfattet under de enkelte anbefalinger - indeholder ikke de udvalg, der allerede har implementeret anbefalingen. 17

Forebyggelsespakker - Handlingsplan implementering af prioriterede anbefalinger

Forebyggelsespakker - Handlingsplan implementering af prioriterede anbefalinger Forebyggelsespakke / Anbefaling Anbefaling: Kommunal politik (Der indarbejdes et indeklimafokus i kommunens sundhedspolitik og skolepolitik. Politikken kan hensigtsmæssigt omfatte mål for og beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol

Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol Tjekliste for forebyggelsespakke om Alkohol : rundniveau : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at kommunen

Læs mere

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017

Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samlet status hygiejne Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Maj 2017 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status Mental sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Røgfri matrikel Alle kommunens ejendomme gøres røgfri indendørs og udendørs. ØPU 1 Tjekliste for Forebyggelsespakke

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M.

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015. Lene Dørfler og Eva M. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Fredensborg den 20.8.2015 Lene Dørfler og Eva M. Burchard Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014

Kursus til undervisere i den opsporende samtale. Slagelse 28-29 januar 2014 Kursus til undervisere i den opsporende samtale Slagelse 28-29 januar 2014 3 dages kursus for undervisere mål med kurset Deltagerne: kan gennemføre undervisning om den korte opsporende samtale har udarbejdet

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol og øvrige

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen

Operationalisering af de fem forebyggelsespakker under Sundhedspolitik afgrænset til Skoleforvaltningen Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes anbefalinger opdelt på forvaltningsniveau, SK 25. november 2014 Sagsnr./Dok.nr. 200748093 / 2007-48093-102 Init.: LBS af de fem forebyggelsespakker under

Læs mere

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010

Politik Alkoholforebyggelse. December 2010 Politik Alkoholforebyggelse December 2010 Indhold Forord... s. 3 1. Vision for alkoholkulturen i Lolland Kommune s. 4 2. Mål for Lolland Kommunes alkoholpolitik...s. 4 3. Indsatsområder: 3.1 Kommunens

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015

Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for 2014 og 2015 Bilag til Sundhedspolitik, samlet udmøntningsplan for og Arbejdsmarkedsområdet I tæt dialog med Center for Arbejdsmarked har Center for Sundhed udarbejdet udkast til en samlet udmøntningsplan - primært

Læs mere

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre

Handleplan Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Handleplan 2017 2018 Indsats: Opsporende samtale om alkohol blandt ældre Målsætning, som indsatsen vedrører (Derfor vil vi. i sundhedspolitikken 2015-2018) Beskrivelse af indsats (Overordnet beskrivelse

Læs mere

Udviklingspotentiale

Udviklingspotentiale Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Udviklingspotentiale Indhold 1. Resume...3 Anbefalinger

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker

Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Kobling mellem sundhedsprofil og forebyggelsespakker Temadag Region Syddanmark, Middelfart 14. marts 2014 Konsulent Lisbeth Holm Olsen Forebyggelsespakkerne: Et redskab til at nå målene En samling af de

Læs mere

Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker?

Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? Hvordan er det gået med kommunernes implementering af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker? 12. november 2015 Morten Hulvej Rod, Nanna Schneekloth Christiansen, Katia Keglberg Hærvig,

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Tobak Overblik og status Kommunal tobakspolitik G Personale Ej strategi for implementering af handleplaner Røgfrie miljøer indendørs G Personale Røgfri

Læs mere

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau

Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Tjekliste for Forebyggelsespakke vedr. Tobak G: Grundniveau U: Udviklingsniveau Anbefaling U Udbredelse af røgfri miljøer gennem opsøgende indsats Kommunen iværksætter en opsøgende og systematisk indsats

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017)

Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om infektionshygiejne (Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget d. 1. juni 2017) 1. Baggrund Infektionssygdomme

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere

Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Til medarbejdere i behandlingstilbud for stof- og alkoholmisbrugere Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Sundhedsindsats i boligområder.

Sundhedsindsats i boligområder. Punkt 5. Sundhedsindsats i boligområder. 2014-14947. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at der etableres et team til en forstærket sundhedsindsats i

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status

Sundhedsplan Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Sundhedsplan 2016-2018 - Realisering af sundhedspolitikken - 2. status Kultur- og Sundhedsudvalget 9. november 2017 Sundhedsfremmechef Malene Herbsleb Sundhedsplan 2016-2018 Disposition Status på indsatser

Læs mere

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o

Indledning. Strategi og handleplan for fysisk aktivitet har følgende langsigtede mål: o o o 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013.

Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt for 2013. Opfølgningsredegørelse i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2013 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i forhold til Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt

Læs mere

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Indikatorer

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Frekvensrapport af afdækning KRAM

Frekvensrapport af afdækning KRAM Frekvensrapport af afdækning KRAM Ringsted Kommune Nedenfor ses en samlet oversigt over frekvenser og bemærkninger for alle besvarelser. Læg mærke til, at hvis der ikke er skrevet uddybende bemærkninger

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere