En flowkultur kommer frem i lyset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En flowkultur kommer frem i lyset"

Transkript

1 En flowkultur kommer frem i lyset Implementeringsforskning Masterclass med vinkler på en nyere forskningsdisciplin 27. november 2013 Jeane&e Wassar Kirk, sygeplejerske, cand. cur, ph.d. studerende

2 Kirurgi Medicin Ramme for ph.d projektet Medicinsk pa?ent RegionH Linköbing Universitet Klinisk Forskningscenter Ph.projekt Århus Universitet, IUP Udviklings- og kvalitetsafdelingen

3 Men.hvad mener vi egentlig når vi siger implementering og taler vi om det samme?

4 Samme mål forskellige indgange? Policy Implemente- ring Research diffusion Knowledge unlizanon/ Research unlizanon InnovaNon EBM ImplementaNon science Improvement science Knowledge translanon

5 Baggrund Viden Forskning Viden når ud Nl praksis på beslutningsniveau Knowledge gap Implementering Beslutning om at omsæwe viden Nl praksis Planlægning og arrangering Forandring Praksis IntegraNon Evaluering og Nlpasning InsNtuNonalisering Vedligeholdelse (Sundhedsstyrelsen, 2010 )

6 Baggrund Organisatoriske niveau - kontekst og kultur Hvor godt forstår vi den praksis, som vi ønsker skal implementere viden fra OPTIMED? 27/11/13 Udarbejdet af Jeane&e Kirk

7 Et ph.d. projekt om implementering 1. Hvad er det i den lokale kultur som former sundhedsprofessionelles adfærd? 2. På hvilken måde får lokal kultur og læreprocesser betydning for sundhedsprofessionelles prioriteringer af handlinger, i forhold Il brugen og implementeringen af evidensbaseret viden?

8 Kultur begrebet Kultur er noget en organisa?on har eller er (Sco& Findlay & Estabrooks, 2006) Kultur er noget vi gør, al9d i bevægelse Doing culture is learning about connec?ons between materiality and importance of social and physical space (Hasse, 2002).

9 Videnskabsteore?ske ståsted Empiriske felt Analy?sk felt Metode

10 Kulturanalyse af Akut Modtagelsen Metode Etnografisk feltstudie Perioden sep.- dec Ca. 500?mer i dag og a\envagt Sygeplejersker, læger og lægesekretærer blev fulgt Profession Median clinical expirence 4 medical secretaries 5 years 3 doctors 8 years 27 nurses 7,5 years Tema?sk analyse af feltnoter (Hsieh HF & Shanon SE, 2005)

11 Metode Udarbejdelse af interviewguide 14 semi- struktureret interviews med sygeplejersker, læger og lægesekretærer Perioden maj- juni 2012 Tema?ske analyse som fremkom med 5 temaer

12 TemaNkker Flowkultur Implementering Professionel Retningslinjer Innova?on

13 KriNsk realisnsk ståsted Videnskabsteore?ske ståsted Det empiriske domæne (iag&agelser) Det fak?ske domæne (hændelser) Det virkelige domæne (genera?ve mekanismer) Virkelighedens tre domæner

14 Cultural Historical AcNvity Theory (CHAT) Analy?sk felt Individuel acnon CollecNve acnvity - monve AcIvity defineres som en genstands og målrewet aknvitet og betegner et dynamisk samspil mellem individuelle og kolleknve handlinger, medieret af artefakter og kontekst. Engeström Y, 1994, Säljö R, 2003)

15 Teore?ske perspek?v Artefakter subjekt objekt (Vygotsky, 1978; Engeström,1987)

16 Resultat: En flowkultur kommer frem i lyset. Historisk strukturel ændring Hospitalsplanen skaber færre akut modtagelser Historisk ændret lokalt pa?ent flow i afdelingen (8%). Pa?enterne kommer igennem afdelingen hele døgnet, høj udskrivelsesprocent, konstant udski\ning af pa?enter i sengene samt kan ligge i afdelingen i op?l 4 døgn Objektet at sikre en ledig seng Jeg skal stå klar hele Iden være på forkant, så jeg kan sikre at der er plads Il den næste paient! (sygeplejerske fra afdelingen)

17 Hvordan viser det at stå klar sig i hverdagspraksis? Fysiske rum flydende arbejdsplaner - overblik Handlinger hos pa?enten tager o\e ikke lang?d Klinikerne søger mod det central rum, hvor læger, sygeplejersker og lægesekretærer opholder sig Vil du gå ind og hører hvor mange paienter der er på vej? Jeg er låst her. Jeg skal vide om jeg kan gå i gang med den store eller lille vask (sygeplejerske i afd.)

18 Resultat: En flowkultur kommer frem i lyset. C- trea tavlen C- trea tavlen bliver et medierende redskab,?l understø&else af en flowkultur Forskeren lærer hur?gt, at orientering via c- trea tavlen skaber anerkendelse i kollek?vet En opdateret c- trea tavlen understø&er lægers, sygeplejerskers og lægesekretærs arbejde understø&er sikring af flow Der er mange paienter på vej, så vi kører paienten på stue x op på endokrinologisk afdeling, trods vi ikke har nået at vaske hende (sygeplejerske i afd.)

19 Resultat: En flowkultur kommer frem i lyset. Ledelse Ledelsen understø&er flowkultur via objek?vering Særlig sproglig diskurs Ledelsen re og konstruerer in og eksklusioner Min leder kommer hver dag og følger op på om der er plads Il nye paienter hun følger ikke op på om vi har ernæringsscreenet (sygeplejerske i afd.)

20 Resultat: En flowkultur kommer frem i lyset. Kliniske retningslinjer Beny&es ved særlige sjældne eller komplicerede faglige problems?llinger Nogle retningslinjer står i kontrast?l aku&e behandlingsforløb, fx retningslinjer for ernæring og mobilisering Skal være så enkel som muligt og skal e\erspørges Retningslinjer benytes særligt hvis andre personalegrupper er auængige af en, auængig af, at det jeg gør er rigigt og kan sikre, at paienten kan komme videre (sygeplejerske i afd.)

21 Resultat: En flowkultur kommer frem i lyset. Flow- stop Handlinger som tager lang?d inden hos pa?enten, kan skabe uro og virke forstyrrende for overblikket Denne uro viser sig ved at tonen mellem klinikerne bliver skarpere Klinikere som s?ller spørgsmålstegn ved handlinger, som ikke understø&er flow, ire&esæ&es af kollek?vet Klinikere ekskludere hinanden Professionerne lægger pres på hinanden ved at det forventes, at alle kan bevarer overblik ellers opstår flowstop. Jeg oplever, at når sygeplejerskerne mister overblik så går flowet i hårknude (læge i afdelingen)

22 AkNvitetssystem analyse C- trea tavler, retningslinjer, fysiske rum Sygeplejersker, læger og sekretærer Skabelse af ledige sengepladser (objekt) Sikring af flow Akkrediteringskrav, retningslinjer, strategier, standarder, retningslinjer og formelle og uformelle lokale bestemmelser De ansawe i afdelingen, hospitalet og region H Ledelse, fysiske rum, faglighed

23 En flow- kultur defined of the researcher, as a (cultural- historical) ac?vity system, mediated by artefacts, where the object for the nursing staff is primarily to secure free beds in order to secure a flow of pa?ents.

24 Konklusion The concept of a flow- culture as an ac?vity- system guided by a flow of pa?ents, can help enhancing an understanding of how local culture work with and against and cause tension when research- based knowledge as flow- stoppere, threaten to lower the flow.

25 Konklusioner Evidensbaseret viden som understø&er en flowkultur, har større mulighed for at blive implementeret og beny&et.

26 Tak for jeres opmærksomhed. Jeane&e Wassar Kirk, ph.d studerende 2013

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Calgary Family Assessment and Intervention modellen

Calgary Family Assessment and Intervention modellen - SOA11 Sygeplejerskeuddannelsen- Modul 14 Bachelorprojekt Juni 2014 Antal tegn 71.942 Vejleder: Line Bernsdorf University College Lillebælt Opgaven må udlånes Calgary Family Assessment and Intervention

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Et af de mange mål med den kliniske ITarbejdsplads,

Et af de mange mål med den kliniske ITarbejdsplads, Vil elektroniske patientjournaler overflødiggøre lægesekretærer på de danske sygehuse? Pernille Bertelsen Artiklen viser hvordan en participatorisk teknologianalysemetode kan bidrage til et indblik i den

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen

Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Masteruddannelsen i Læreprocesser med specialisering i Arbejdsmiljø og Forandringsprocesser. Tværfagligt samarbejde for ellers hænger det ikke sammen Navn: Lone Kolbæk: Opgavetype: Masterspeciale Studienummer:

Læs mere

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet?

Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? Relationen mellem plejepersonale og patient, af betydning for den sundhedsfaglige og patientoplevede kvalitet? En antropologisk analyse af plejepersonalets sociale og kulturelle forståelser i forbindelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje

Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje KONFERENCEOPLÆG Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 3 2014 19 Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje Erik Elgaard Sørensen Indledning Samarbejde på tværs af fag i sundhedsvæsenet

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION

STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION STUEGANG - EN MEDICINSK TEKNOLOGIVURDERING MED FOKUS PÅ VIDENSPRODUKTION 2006 Medicinsk Teknologivurdering - puljeprojekter 2006; 6 (1) DSI Rapport 2006.02 Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering/DSI

Læs mere

Striden om problemet i innovation

Striden om problemet i innovation Striden om problemet i innovation Forskningsbaseret artikel af Karen Ingerslev Ph.D. stipendiat, Copenhagen Business School Innovatør, Aarhus Universitetshospital, Region Midt. Det Danske Ledelsesakademi

Læs mere

Konceptet Patienttilpasset hjælp til kropspleje - kan det ændre patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje?

Konceptet Patienttilpasset hjælp til kropspleje - kan det ændre patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje? Kandidatspeciale Konceptet Patienttilpasset hjælp til kropspleje - kan det ændre patienters oplevelse af at modtage hjælp til kropspleje? En grounded theory undersøgelse af hospitalsindlagte patienter

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet

center for folkesundhed en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet center for folkesundhed Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens vilkår og betydning i kommunikationen mellem etniske minoriteter og sundhedsvæsenet Tre er et umage par en undersøgelse af tolkningens

Læs mere

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET?

EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? Kandidatspeciale udarbejdet af Marie Bergmann Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Vejleder: Steen Baagøe Nielsen Roskilde Universitet September 2009 EN HEL POSE PIRATOS MÅ MAN DET? - Et speciale om empowerment

Læs mere

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014

BACHELORPROJEKT. Tid til at dø. Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 BACHELORPROJEKT Tid til at dø Hun fornemmer, hvad hun burde gøre i forhold til patienten, men er fanget i en tidsfælde* Cecilie Voetmann 02-01-2014 * Citat af Kari Martinsen, 2013, fra bogen: Løgstrup

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet

et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Gør vi det rigtige et kvalitativt studie om patienter med type 2 diabetes oplevelse af fysisk aktivitet Undertegnede bekræfter, at besvarelsen er foretaget uden uretmæssig hjælp. Kristine Omann Thomsen

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION

BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION 1 BOGEN OM BØRN, MAD OG BEVÆGELSE ERFARINGER MED SUNDHEDSFREMME I SKOLE OG INSTITUTION REDAKTION: Morten Kromann Nielsen,

Læs mere

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow

Kom godt i gang - vejledning i brug af Do-Best Lager og logistik - kvalitetsstyret flow INDLEDNING:... 2 DO-BEST SKAL SKABE NY VIDEN... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. FORSIDE:... 4 BRUG AF BRUGERKODE... 5 BRUG AF MENUER OG UNDERMENUER... 5 LÆREBOG:... 5 LÆREBOG, LAGER OG LOGISTIK... 6

Læs mere

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding

Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Stuegang under overbelægning Ward rounds during overcrowding Skrevet af: Heidi Pedersen Nina Borre Andersen Marie-Louise Christensen University College Nordjylland Modul 14, bachelorprojekt Afleveringsdato:

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb REMOTE REHABILITATION AND SUPPORT Caretech Innovation & Regionshospitalet Silkeborg Remote Rehabilitation and Support Projektet

Læs mere