FOLK i Nr. 8 November Uspiseligt servicedirektiv på menuen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLK i Nr. 8 November 2006. Uspiseligt servicedirektiv på menuen"

Transkript

1 FOLK i Nr. 8 November 2006 BEVÆGELSE D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Læs i øvrigt Lederen af Ole Krarup: Retsstaten smuldrer Side 2 Anden omgang for amputeret kemikaliereform REACH skal andenbehandles i EUparlamentet i november Side 3 Norge uden for EU Kommentar af Liv Monica Stubholt, statssekretær i Norges Udenrigsministerium Side 4 Find vejen til velfærden Ungdomssiden: Pirater i aktion ved Folketingets åbning Side 5 Borgerlige mod EU er overskriften på et af tre debatindlæg Side 3 og 6 Hundredetusinder har demonstreret imod EUs såkaldte servicedirektiv ikke mindst op til førstebehandlingen i EU-parlamentet. Midt i november skal forslaget andenbehandles. Foto: Paul-Emile Dupret Uspiseligt servicedirektiv på menuen Fagbevægelse og forbrugerorganisationer har grund til fortsat bekymring Af Ib Roslund Midt i november skal EUs servicedirektiv til andenbehandling i EU-parlamentet. EU-kommissionens oprindelige forslag til direktiv om serviceydelser servicedirektivet også kaldet Bolkestein-direktivet vakte stor bekymring og uro i mange EU-lande ikke mindst op til folkeafstemningerne om EU-grundloven i Frankrig og Holland i Forbrugerbevægelser, græsrødder og fagbevægelse rundt om i EU-landene arrangerede demonstrationer, som kulminerede, da forslaget skulle førstebehandles i EU-parlamentet i Strasbourg i februar. Resultatet af det massive folkelige pres og frygten for yderligere uønskede konsekvenser ved folkeafstemninger banede vej for et kompromis i parlamentet, hvor direktivet så ud til at blive betydeligt mindre slemt for bl.a. fagbevægelsen. Men efterfølgende har både EU-Kommissionen og Rådet foretaget ændringer i dette kompromis. Ændringer som skaber fornyet bekymring. Vi kan ikke acceptere et servicedirektiv, som kommissionen har foreslået, der gør det ulovligt at stille krav til de udenlandske virksomheder. Den danske model er, som den er. Det må man acceptere, uanset hvilke direktiver, som EU måtte komme op med, har Carsten Hansen, faglig sekretær i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening i København, udtalt til Fagbevægelsen mod Unionens hjemmeside Udtalelsen kommer i forbindelse med, at Byggefagenes Samvirke i København for nylig har trukket sig fra det kontaktudvalg, som skulle koordinere fagbevægelsens og myndighedernes indsats mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft. Tilstrømningen af udenlandsk arbejdskraft og mærkværdige firmaer er så overvældende, at hverken myndigheder eller fagforeninger har en reel chance for at følge med, har formanden for Byggefagenes Samvirke i København, Anders Olesen, sagt og efterlyst et politisk indgreb. Hjælp! Bolkestein er tilbage! Servicedirektivet vil åbne for en uheldig udvikling, som vil gøre det svært for de danske folkevalgte at bestemme samfundsudviklingen og for fagbevægelsen at sikre ordnede forhold på arbejdsmarkedet, udtalte Folkebevægelsen mod EUs parlamentsmedlem Ole Krarup, da EU-parlamentet havde vedtaget sit kompromis i februar, og tilføjede: Selvom man nu formelt kan kræve, at et udenlandsk firma skal overholde værtslandets regler og love for selve arbejdets udførelse, ligger bevisbyrden hos værtslandets egne myndigheder. Der er ikke noget, som må hindre udenlandske virksomheder i at udføre tjenesteydelsen. Når det gælder virksomheders autorisation, så gælder indre markeds regler stadig. Formuleringerne er nu så løse i kanten, at fortolkningen i høj grad bliver op til EF-domstolen, som derfor får mere magt. Folkebevægelsen mod EU har for længst lovet at gøre mest muligt for at blive en kæp i hjulet på servicedirektivet. Ole Krarup er teknisk tilknyttet parlamentsgruppen GUE/NGL, som for nylig har varslet ny modstand mod direktivet med EU-Kommissionens og Rådets seneste ændringer. Rådet har indført en række alarmerende tvetydigheder i teksten både hvad angår offentlige tjenesteydelser og forbrugerbeskyttelse, siger GUE/NGLs formand Francis Wurtz bl.a. i en pressemeddelelse under overskriften Hjælp! Bolkestein er tilbage!

2 2 Folk i Bevægelse nr. 8/2006 LEDER Retsstaten smuldrer Hvis man nøjes med EUs officielle tekster som kilde til den retspolitiske virkelighed, kan der ikke være tvivl om, at EU udgør en nærmest fuldkommen demokratisk retsstat: EU er intet mindre end Et område med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed, som skrevet står i traktaten. Men EU-systemets praksis bag EU-teksternes demokratiske skønmaleri beretter en anden historie. Historiens første kapitel fortæller, hvordan EUsystemet opbygger et verdensøkonomisk førerskab. Førerskabet (som deles med USA) praktiseres som en systematisk udbytning af verdens fattige befolkninger, en praksis der indebærer, at verdens økonomiske ulighed vokser. Hver dag! Det rige EU bliver rigere i takt med, at størsteparten af klodens øvrige beboere bliver stadig elendigere stillet. De fattiges udviklingsmuligheder blokeres systematisk gennem EUs (for ikke at tale om USAs) jerngreb. EU-historiens efterfølgende kapitler drejer sig om de politiske midler, der bruges til at fastholde den udbyttede verdens befolkninger under EU-herredømmet. Her finder vi først et EU-retsvæsen, der sætter verdens økonomiske ulighed på paragraffer; herunder ikke mindst EUs landbrugsstøtte, der effektivt afskærer den fattige verdens bønder fra elementære afsætningsmuligheder. Til virkelighedsberetningen hører dernæst EUpoliti og EU-efterretningsvæsen, der overvåger, foregriber og afværger enhver tendens til oprør mod verdensøkonomiens himmelråbende uretfærdigheder. I lyset af flere menings- og hensynsløse attentater (særlig i England og Spanien) har EU og medlemslandene opbygget et værn mod terrorisme. Værnet består af ukontrollable politi- og efterretningssystemer, der rummer autoritære krænkelse af elementær retsbeskyttelse. Rene politistatsmetoder uden den fjerneste forståelse for den kendsgerning, at terrorisme (hvor frastødende den end er) ikke mindst afspejler den fattige verdens desperate afmagt. Juridiske håndværkere og teoretikere har i mange år kæmpet for borgernes retssikkerhed i form af en effektiv beskyttelse ikke mindst for samfun- Foto: Poul Ib Henriksen dets underprivilegerede over for politi og anden statsmagt. I forhold til verdenssamfundet er resultatet deprimerende. I takt med den voksende økonomiske succes for EU øges oprørspotentialet mod verdensøkonomiens horrible uretfærdigheder. Og i samme takt vokser politistatsmetoderne. Uden erkendelse af disse basale sammenhænge med aktiv verdensøkonomisk udligning forvandles retsstaten gradvist til en politistat. Den samlede elendighed vokser faretruende. Af Ib Roslund Færre hænder i Bruxelles Efter af Ole Krarups tidligere sagsbehandler Lars Pedersen er stoppet og flyttet til Irland, er Folkebevægelsens sekretariat i Bruxelles indtil videre blevet reduceret til én medarbejder: Mette Tonsberg. Derfor har sekretariatet i København midlertidigt overtaget arbejdet med at skrive denne klumme. Regnskab med fortsat rejsecirkus Et stort flertal i EU-parlamentet har godkendt EU-regnskabet for Godkendelsen var på dagsordenen i maj, men blev udskudt i forbindelse med Nyt fra Parlamentet forhandlinger om at købe parlamentets bygninger i Strasbourg. Over borgere har skrevet under på en appel om at stoppe parlamentets månedlige rejser frem og tilbage mellem Bruxelles og Strasbourg. Derfor mener Folkebevægelsens parlamentsmedlem Ole Krarup og flere andre, at parlamentet ikke bør have travlt med at købe bygningerne. Men formanden for parlamentet Josep Borrell satte købet til godkendelse i forbindelse med afstemningen om regnskabet. Et ændringsforslag om at afværge købet ved at pålægge formanden ikke at købe nye bygninger, før Parlamentet har vedtaget sin mødekalender for 2008 blev nedstemt af bl.a. Karin Riis Jørgensen (V), Margrethe Auken (SF), Poul Nyrup Rasmussen og Dan Jørgensen (S). Borrell har direkte taget afstand fra dem, som har skrevet under på appellen, da de ifølge Borrell ikke forstår betydningen af møderne i den franske by tæt ved den tyske grænse som symbol på fred og forsoning efter tidligere tiders krige. Der er lande i EU, der ikke har oplevet disse rædsler. Jeg tænker for eksempel på de nordiske lande... Det er let at glemme det, man ikke har været igennem. Ole Krarup har til gengæld taget afstand til Borrells arrogante udtalelser og udtalt: Kan man med demokratisk god samvittighed ignorere den klare folkelige modstand mod EUs omkostningskrævende rejsecirkus? Den over halvanden milliard kroner, det koster, kunne i stedet bruges på bidrag til humanitære og fredsbevarende opgaver rundt om i verden. Kritik af flygtninge- og retspolitik I slutningen af september fik Ole Krarup taletid i parlamentet, da EUs rets- og flygtningepolitik stod på dagsordenen. Juridiske håndværkere og teoretikere har i mange år kæmpet for retsstatens principper, særligt for retssikkerhed: Beskyttelsen ikke mindst for samfundets underprivilegerede i forhold til politi og anden statsmagt. Resultatet er deprimerende: Aldrig har retssikkerheden været udsat for så alvorlige trusler som i dag. Uden at have praktiseret overgreb af dimensioner som USAs i den såkaldte kamp mod terrorismen begår EU og medlemslandene hver dag overgreb over for både retsløse flygtninge og terrormistænkte. Politistaten er faretruende nær. Fort Europa, sagde Ole Krarup og fortsatte: Unionens institutioner ønsker ikke at finde nogen forklaring på den voksende flygtningestrøm og på terror-truslerne mod Europa. Den væsentlige årsag er: Verdens økonomiske, sociale og kulturelle ulighed, en ulighed der vokser dag for dag som en direkte følge af EUs udbytningspolitik over for og undertrykkelse af verdens fattigste områder. Her finder vi ondets rod. Kun med denne indsigt kan der gennemføres en respektabel retspolitik. Wallströms kodeks afvist Efter det franske og det hollandske nej til EU-grundloven lavede EU-Kommissionen en hvidbog om kommunikationspolitik for at forbedre kommunikationen med borgerne. I den forbindelse har kommunikationskommissær Margot Wallström opfordret til, at EU får et fælles kommunikationskodeks. Nu har EU-parlamentets kultur- og uddannelsesudvalg lavet en rapport, som afviser et sådan fælles kodeks. Socialdemokratisk udskiftning Parlamentets danske gruppe af socialdemokrater ser anderledes ud efter den sene sommerferie. Gruppens hidtidige næstformand Henrik Dam Kristensen har forladt parlamentet til fordel for et job som partisekretær i Danmark. Den ledige parlamentsplads overtages af Christel Schaldemose, mens Dan Jørgensen overtager næstformandsposten. Christel Schaldemose forlader en stilling som sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd, som hun bl.a. har repræsenteret i græsrodssamarbejdet Borgernes Dagsorden, der vil fremme debat om Europa. FOLK i BEVÆGELSE Dokumentation og debat om unionen Udgives af: Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39 A, 2200 Kbh. N, tlf , fax , e-post: hjemmeside: MEP Ole Krarup, EU-parlamentet, ASP 07H349, Rue Wiertz, B-1047 Bruxelles Tel: , Fax: , Redaktør: Ib Roslund. e-post: Ansvarshavende redaktør: Henning Mortensen. Layout: Karen Hedegaard. Tryk: Notat Grafisk Deadline for artikler og debatindlæg: 13. november Vi vil helst have stoffet fremsendt som e-post eller på diskette vedlagt print (disketten returneres). Redaktionen påtager sig intet ansvar for materiale, som indsendes uopfordret, og vi forbeholder os ret til at forkorte eller udelade indsendte bidrag.

3 Folk i Bevægelse nr. 8/2006 Anden omgang for amputeret kemikaliereform REACH skal formentlig andenbehandles 15. november. Miljøbevægelserne arbejder ihærdigt for at værne resterne imod yderligere forringelser Af Ib Roslund Ny pixibog fra Folkebevægelsen: Miljøet og EU Miljøbevægelserne i EU-landene havde høje forventninger, da EUs kemikaliereform REA- CH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction af CHemicals) blev førstebehandlet i EU-parlamentet i november sidste år. Reformen skulle have været et effektivt værn mod skadelige virkninger af over kendte kemikalier. Men parlamentarikerne valgte i stor udstrækning at lytte til kortsynede lobbyister fra kemikalieindustrien. Reformen kunne være blevet en sejr for sunde, grønne værdier, men den tegner nu til at blive et blålys i forhold til det, som miljø- og forbrugerbevægelserne var stillet i udsigt, udtalte Folkebevægelsens talsperson Ditte Staun efter parlamentets førstebehandling. Hefter blev REACH behandlet i Ministerrådet den 13. december, hvorpå Danmarks Naturfredningsforening udtalte: EUs nye kemikalielov blev i dag yderligere svækket af EUs Ministerråd. Ministrenes beslutning vil skabe mere orden i det kemiske kaos, men EUs borgere og miljøet vil stadig blive udsat for tusindvis af kemiske stoffer, hvis virkning ingen kender. Nye håb i miljøbevægelser Problemerne med reformens tilstand er mange. En af ministerrrådets forringelser bestod i en markant svækkelse af kravene til registrering af de kemikaler, som produceres i mængder på 1 10 tons om året. Desuden modsatte Ministerrådet sig, at industrien skal have pligt til at informere forbrugerne om indholdet af kemikalier i færdige produkter som rengøringsmidler og kosmetik, fordi det betragtes som forretningshemmeligheder. Det er en skandale, men desværre ikke overraskende, at EU forspilder chancen til for en gangs skyld at gøre forskel på en god måde, konstaterede Ditte Staun fra Folkebevægelsen. 13 påstande og svar om EUs indflydelse på miljøet, naturen og sundheden I en lille 32 siders pixibog stilles der skarpt på REACH, miljøgarantien, fødevarepolitik, gensplejsning, energi, dyretransporter og meget andet. Bestil den på hjemmesiden eller ved at ringe til Folkebevægelsen på Borgerlige mod EU Af Tue Sylvest, pt. udenfor partierne Hvad får en borgerlig unionsmodstander til at støtte Folkebevægelsen mod EU? Tja, spørgsmålet er til tider en anelse vanskeligt, især når man tænker på det faktum, at Folkebevægelsen mod EU til tider har haft et ret massivt venstreorienteret udsyn, indsyn eller snæversyn. Alt det er dog ligegyldigt partifnidder, når det gælder det ubehagelige faktum, at Danmark nu desværre er groet fast i EUs bundløse morads. For det, der får mig som borgerlig til at støtte vores medlem af EU-parlamentet, Ole Krarup, der er medlem af Enhedslisten, og som sidder i den rødeste gruppe af alle i EU-Parlamentet, er det faktum, at vi må stå sammen om at kræve demokratiet tilbage til Danmark. For når vi sælger ud af vores selvstændighed og dermed retten til at indrette Danmark, som vi ønsker, ja så bliver vi alle tabere borgerlige som venstreorienterede. Som borgerlig kan jeg ikke på nuværende tidspunkt kræve mere frihed til borgerne via mindre regulering for EU regulerer jo vores fælles vej helt til helvedet. Øget frihandel på verdensmarkedet er jo også en dejlig tanke men også her sikrer EU sig et magtmonopol. En selvstændig dansk udenrigspolitik, hvor vi kan vælge at læne os op ad dem, der tjener Danmarks interesse bedst tja, men her er EU jo også inde og blande sig i noget, der alene tilkommer den danske regering at bestemme. Forsvarspolitikken er det virkelig i EU-regi, at den skal ligge eller kan man ikke vedblive med at læne os op ad Nato (hvorfor skal der være militære styrker både i Nato og EU!) Men alt det og meget mere, tja det behøver man ikke være enige i, og det er vi heller ikke i Folkebevægelsen mod EU, men vi er enige om: at den politiske kamp skal kæmpes i Danmark og ikke nede i Bruxelles. For Foto: EU-kommissionen Ministerrrådet udvandede også kravet om pligt til at søge farlige stoffer erstattet med mindre farlige stoffer (det såkaldte substitutions-princip). På dette punkt ser miljøbevægelserne nu ud til at have fået medvind i EU-parlamentets miljøudvalg. På udvalgets møde i oktober vedtog et flertal, at de ønsker kravet om et stramt substitutionsprincip fastholdt. Dette krav støttes offentligt af bl.a. den nye svenske miljøminister Andreas Carlgren, mens hans danske kollega Connie Hedegaard indtil videre ikke er gået offentligt ud med sin holdning. Folkebevægelsen stillede sidste efterår 10 krav til kemikaliereformen forud for parlamentets førstehandling. Et af de væsentligste krav var, at forurenerne i langt højere grad skal stilles til ansvar, når kemikalier gør skade på miljø og sundhed. Et andet var respekt for det nationale forsigtighedsprincip, så REACH blev et minimumsdirektiv, hvor alle lande sikres ret til at gå foran med højere standarder for miljøet. Men reformen blev helt anderledes, end Folkebevægelsen ønskede. Andenbehandlingen forventes at komme på dagsordenen i salen i Bruxelles den 15. november. Selvom Folkebevægelsen mod EU vil være opmærksom på miljøbevægelsernes krav, så er forventningerne til resultatet af afstemningerne ikke høje. man fratager os jo vores demokratiske ret, når man flytter beslutningerne vedrørende forsvarspolitik, udenrigspolitik, handelspolitik med meget mere så langt sydpå. Derfor vil jeg stå sammen med venstreorienterede af mange forskellige støbninger, så længe vi bekæmper den samme ydre fjende, for det vigtigste er nu altså: at vi igen kommer til at bestemme i vores eget land og stopper Bruxelles. Må det blive et godt landsmøde i mangfoldighedens tegn hvor vi styrker os sammen og gør klar til et endeligt opgør med det bundløse morads syd for grænsen. Ajour Merkel: EU-grundlov inden Tysklands forbundskansler Angela Merkel ønsker EUgrundloven gennemført inden parlamentsvalget i 2009: Vi har brug for en forfatningstraktat, som også fortjener navnet forfatning. Og vi har brug for den før det næste parlamentsvalg. Kilde: MetroXpress Ok med højere løn til mænd Ny dom fra EF-domstolen kan være en bombe under kampen for ligeløn. Det er ok, at mænd får op til mere i løn end kvinder for det samme arbejde. Sagen er rejst af 44-årige Bernadette Cadman, som erfarede, at tre af hendes mandlige kolleger tjente mellem og kroner mere om året end hende selv for det samme arbejde. En britisk arbejdsret gav hende medhold, men dommen blev appelleret, og sagen blev i 2004 sendt videre til EF-domstolen. Kilder: Dagbladet Arbejderen og EUObserver.com Sag om arbejdsret for EF-domstolen En tysk sag om brug af billig polsk arbejdskraft skal afgøres af EF-Domstolen. Er det i orden at stille krav om, at arbejdet skal laves til overenskomstmæssig løn, når det offentlige udbyder f.eks. byggeri? Det spørgsmål skal EF-Domstolen nu tage stilling til. Dermed lander endnu en principiel sag om arbejdsret og underbetaling på EF-Domstolens bord. Ifølge den svenske netportal Europaportalen ligner sagen den såkaldte Vaxholmsag, som i øjeblikket er under behandling ved domstolen. Kilde: Fagbevægelsen mod Unionen Brug for stærkt EU-militær EU-militæret får i fremtiden problemer med at rekruttere soldater, det vil være underlagt skrappere offentlig kontrol og voksende folkelig skepsis over for især kontroversielle militære interventioner især uden et direkte mandat fra FN, vurderer EUs våbenagentur i en ny rapport til EUs forsvarsministre. Rapporten vurderer, at EU mere end nogen sinde har brug for et stærkt og fleksibelt militær, som kan sikre energiforsyning og værne den mod indvandring. Kilde: Dagbladet Arbejderen

4 4 Folk i Bevægelse nr. 8/2006 KOMMENTAR KOMMENTAR Norge uden for EU aktiv europapolitik med tydelig rød-grøn profil Af Liv Monica Stubholt, statssekretær (Sp), Utenriksdepartementet (Udenrigsministeriet) Den norske regerings udgangspunkt er, at vi ikke skal søge om medlemskab i EU i denne stortingsperiode. De tre partier i regeringen ser forskelligt på norsk EU-medlemskab. Det lever vi meget godt med. Vor aktive europapolitik tager udgangspunkt i men er ikke begrænset til vort medlemskab af EØS-aftalen. Uden for EU har Norge gode muligheder for at føre en folkeligt forankret politik til gavn for demokrati, miljø og international solidaritet. Senterpartiet mener, at det er vigtigt, at dette råderum udnyttes. Og det gør den nuværende flertalsregering. Ikke bundet af EUs terrorliste Tidligere har Norge sluttet op om EUs liste over de personer, organisationer og enheder, som er omfattet af EUs fælles holdning til særlige foranstaltninger mod terrorisme. I januar besluttede den rød-grønne regering, at Norge i fremtiden ikke vil lægge nogen anden liste end den, der offentliggøres af FN, til grund. Det betyder ikke, at Norge er mindre optaget af kampen mod terrorisme end EU, eller at vi vurderer terrorhandlinger anderledes. Som hovedregel vil Norge fortsat dele EUs betragtningsmåde. Men en automatisk tilslutning til EUs liste vil kunne vanskeliggøre Norges rolle som tilrettelægger af forskellige fredsprocesser med tillid fra begge parter. Det er tænkeligt, at en sådan rolle vil kunne blive vanskeliggjort, hvis den ene eller begge parter bliver sat på en liste, som faktisk begrænser mulighederne for kontakt. Denne pointe blev betonet af den norske udenrigsminister Jonas Gahr Støre 4. januar i år: Norges indsats i fredsprocesser er et vigtigt bidrag til fred og sikkerhed. Det er et arbejde, som Norge har høstet anerkendelse for fra EU, USA og i øvrigt i det internationale samfund. Regeringen ønsker at styrke denne indsats, og vi ønsker at indrette os på en måde, så vi undgår at komme i en situation, som vanskeliggør kontakten med parter i en konflikt. Udenrigsministerens udtalelse synliggør et perspektiv på Norges stilling uden for EU. Vi har råderum til at forme vor udenrigspolitik uden at blive direkte associeret med EU-landenes historie og øvrige ambitioner. Vor indsats for fred på Sri Lanka er et eksempel på dette. Norske myndigheder styrer selv brug af GMO Norge har i kraft af EØS-aftalen en undtagelse fra EU-reglerne for genmodificerede produkter. Den rød-grønne regering har i sit regeringsgrundlag, den såkaldte Soria Moria-erklæring, fastslået, at Norge vil stå fast på den undtagelse, som vi fik i EØS-aftalen om, at det er norske myndigheder, der afgør, hvilke genmodificerede produkter der kan udsættes, markedsføres og sælges i Norge. Dette område er der stor uenighed om internt i og mellem mange EU-lande, Vor stilling uden for EU gør det muligt at bremse til gavn for miljøet. Vi kan tage forbehold mod servicedirektivet Forslaget til servicedirektiv har vakt megen debat og modstand i Norge ligesom i de fleste EU-lande. Den rødgrønne regering har i to omgange givet indspil og kommentarer til direktivet. På en del områder er direktivet som følge af indspil fra frivillige organisationer, forbrugerorganisationer, fagbevægelsen og politiske partier i Norge (og mange EU-lande) blevet ændret i positiv retning. Men vor regeringserklæring Soria Moria er klar her: Vi vil arbejde for et servicedirektiv, der ikke fører til social dumping. Blandt de indspil, som den norske regering kom med i sidste runde, var, at de såkaldte hurtigskranker burde Det er op til politikerne her i det norske Storting (på billedet) og i den norske regering, hvad de vil bruge friheden fra EU til. I Stortinget er mange politikere generelt mere positive over for EU end befolkningen er, ligesom det er tilfældet med Folketinget i Danmark. Men i den norske regering støtter et flertal, at landet forbliver uden for EU. fjernes fra direktivet, sådan som også EU-parlamentet mente, samt at inkassovirksomhed uden om retssystemet blevet taget ud af direktivet. På nuværende tidspunkt er Norge ikke kommet igennem med sine synspunkter om disse to spørgsmål. Dertil kommer, at de norske myndigheder har bedt om afklaring af, hvordan direktivet skal forstås på flere områder. Norge har ikke tænkt sig at forhaste sig i denne sag. Vi vil bruge den tid, der er nødvendig, før regeringen tager endelig stilling til, hvorvidt vi ønsker at implementere direktiver eller benytte os af den ret, vi ifølge EØS-aftalen har til at nedlægge veto. For Senterpartiets vedkommende er der ingen tvivl om, at vetoretten er en aftalemekanisme i EØS-aftalen, som er reel og kan benyttes et alternativ, som ikke eksisterer for EU-medlemslande. Vi arbejder for øget indflydelse Norge har en erhvervsstruktur, som gør, at vi har kompetencer på flere af de områder, som EU arbejder med. Relevant kompetence giver Norge særlige muligheder for at få gennemslag. Et eksempel er EUs arbejde med en strategi på havområdet. Norge har deltaget i den arbejdsgruppe, der har forberedt Grønbogen. Norge har leveret skriftlige indspil i processen. Norge har deltaget på ekspertniveau. Norge tager også initiativ til samarbejde om strategien på havområdet over for lande med fælles interesser på dette område, som for eksempel Danmark. Vi ser tydeligt, at hvis vi vil have indflydelse, må myndighederne arbejde målrettet og være ude i god tid. Vi arbejder hårdt på at få dette indarbejdet i vor administration og vor politiske struktur, og vi har præsenteret vore ambitioner på dette felt i Stortingsmelding nr. 23, som regeringen fremlagde i Stortinget i juni i år. Det samme er tilfældet på energiområdet. I forbindelse med EUs arbejde med en grønbog på energiområdet er der etableret en intensiv bilateral dialog mellem EU og Norge om energispørgsmål. Vor olie- og energiminister (Sp) har i den sammenhæng antagelig truffet kommissær Andreis Piebalgs oftere, end denne har mødt nogen anden internationalt. Dette er udtryk for en klar politisk linje, hvor vi er optaget af at følge det arbejde, som EU gør på et område, som er meget vigtigt for Norge, op. Dette kræver politisk opmærksomhed og vilje til at bruge ressourcer i forhold til EU. Dette prioriteres højt af vor regering. Opsummering Disse sager viser, hvordan Norge kan gøre brug af vor stilling uden for EU på en måde, som EUs struktur ikke tillader for EU-medlemslande. Sagerne viser også, at denne handlefrihed ikke blot er en teoretisk mulighed, men et nyttigt og nødvendigt værktøj for at virkeliggøre den politik, som det rødgrønne flertal i Norge ønsker at føre. Oversat af Luise Hemmer Pihl En statssekretær en højtstående personlig assistent, som en norsk minister selv har udnævnt. Senterpartiet er Det Radikale Venstres norske søsterparti. Hjælpende hænder søges Folkebevægelsens landssekretariat søger frivillige aktivister fra Storkøbenhavn og omegn Tre-fire gange årligt har Folkebevægelsen mod EU brug for aktivister til opgaver som f.eks. at pakke kuverter til medlemsudsendelser. I perioder op til folkeafstemninger og valg til EU-parlamentet er behovet lidt større. En del af de aktivister, vi har haft stor glæde af i de senere år, er desværre ikke længere i stand til at give os håndsrækninger på denne måde. Derfor søger vi nye kræfter. Arbejdet foregår typisk i dagstimer og i landssekretariatets lokaler, Sigurdsgade 39A i København. Af indlysende praktiske årsager søges der primært efter aktivister i København og omegn. Det er ulønnet, men Folkebevægelsen sørger naturligvis for mad og drikke. Og om nødvendigt i særlige situationer gives der også tilskud til rejseudgifter. Derudover arrangeres der også en gang om året en julefrokost eller lignende for aktivisterne. Man forpligter sig ikke til noget, hvis man tilmelder sig som aktivist. Det betyder blot, at vi ringer til jer, når der er en opgave på vej, og spørger, om I kan eller ej på det givne tidspunkt. Ring til sekretariatet på telefon , hvis du/i kan give os en sådan hjælpende hånd. IR

5 Folk i Bevægelse nr. 8/ ungdomssiden Find vejen til velfærden Pirater i aktion til demonstration ved Folketingets åbning Ungdomssiden er FBUs faste side i Folk i Bevægelse. Her fortæller skiftende FBUere om aktuelle ungdomsvinkler på EU-modstanden. Af Rina Ronja Kari, talsperson, Folkebevægelsens Ungdom mod EU Iført bandana, piratbukser, skærf og piratjakker gik Folkebevægelsens Ungdom mod EU sammen med Folkebevægelsen mod EU på gaden. Dagen var store-velfærdsdemonstrationerdag, og vi mente, at vi kunne bidrage med noget. Derfor gik vi på gaden med sloganet Find vejen til velfærden. Vi uddelte løbesedler med skattekort og information om Folkebevægelsen mod EUs finanslovsforslag. Et forslag, der giver Danmark 19,4 mia. kr. ekstra om året at råde over. Vi synes, at skattekronerne er langt bedre investeret i sundhed, velfærd, uddannelse, ulandshjælp, offentlig transport og andre trængende områder end i bureaukratiets udemokratiske højborg i Bruxelles. Vi havde som rigtige pirater også en skat med os. Nemlig poser fulde af chokolademønter og guldkarameller. De gjorde stor lykke blandt de aktionerende børn og voksne. Vi havde meget sjov ud af denne aktion. Alle, der så os, syntes piratudklædningen var sjov og kunne også godt se, at der var noget om snakken. Samtidig åbnede udklædningen for en snak med mange folk, som vi ellers ikke havde fået fat i. Mange ville gerne høre en forklaring på udklædningen og spurgte interesseret ind til, hvad vi sagde. Klappen for øjet var simpelthen for spændende folk kom ligefrem hen til os og bad om en løbeseddel, uden vi gjorde noget. Ud over den vigtige præsentation af finanslovsforslaget var det også vigtigt for os at understrege, at EU ikke kun er dårligt for europæerne, men at EU også undergraver de fattige landes økonomi. Derfor havde vi bl.a. følgende eksempler på løbesedlen: EUs støtte til medlemslandenes sukkerproducenter betyder dumpning af priser på EU-sukker, så sukkerbønder i ulandene udkonkurreres. EUs støtte til medlemslandenes mælkeproducenter har samme katastrofale virkning i ulandene. Mejerigiganten Arla får ca. 70 millioner fra EU så mælkepulver sælges så billigt, at bønder har måttet slagte deres køer i Den Dominikanske Republik. En ko i EU får 100 gange mere støtte, end der gives til en indbygger i Afrika i udviklingsbistand. Det er vores klare opfattelse, at det er vigtigt at fokusere på både de nationale konsekvenser af EU og på de internationale konsekvenser. Det var dejligt at lave lidt samarbejde de to organisationer imellem, der ikke kun bestod af et kedeligt møde. Det var fedt at have pirater i alle aldre til at dele skattekort ud. Det var godt og anbefalelsesværdigt at klæde sig lidt ud det gav også en lidt sjovere tur. Hvis I har lyst til at gøre det samme, kan man andetsteds på denne side se, hvordan man bygger en pirat. Du kan se flere billeder fra aktionen på Folkebevægelsens Ungdom mod EUs hjemmeside hvor du også kan læse hele løbesedlen. Rina Ronja Kari er talsperson for FBU, hun er desuden aktiv i København, og sidder i Landsledelsen på 4. år. Christian Bierlich. Kasserer for Folkebevægelsens Ungdom mod EU og aktiv i FBU-København. Han har været med i FBU siden Du kan altid få fat i FBU gennem FBUs hjemmeside: Pirat en gør-det-selv guide Piraten er et udmærket tema, når man skal ud og lave en aktion, hvor man skal tiltrække sig lidt opmærksomhed. Men man kan jo ikke bare være pirat i sit almindelige tøj der skal udklædning til. Det kan være posede bukser, klap for øjet, sømandsjakker, træben og papegøjer. Her bringer vi en lille guide til, hvordan man kan lave en bandana en klassisk hovedbeklædning for en pirat. Hvis du ikke har mod på at lave en bandana selv, kan du også bruge blanketten nederst på siden. Her kan du melde dig ind i Folkebevægelsens Ungdom mod EU og ved samme lejlighed få tilsendt et pragteksemplar af en bandana. Skær eller riv først et stykke kvadratisk stof. Stoffet skal helst være af en beskaffenhed, så det kan tåle havets vind og vejr. Desuden skal diagonalen (fra hjørne til hjørne) være lige så stor som omkredsen af dit hoved, plus ti centimenter. Hvad angår farvevalg, er blodrød et klassisk piratvalg. Sort som graven er også ganske udmærket. Derefter skal stoffet foldes i en trekant over diagonalen. Se eventuelt figur nummer et. Har stoffet broderier eller andet smart, der skal vises frem for de andre pirater, sørg da for, at det sidder midt på den lange fold markeret på tegningen med et X. Så kommer den besværlige del bandanaen skal bindes! Før den lange fold rundt om hovedet, over ørerne, og bind en knude i nakken. Se eventuelt figur nummer 2. Pas på ørerne ikke ender under bandanaen. Så ligner man nemlig snarere en vaskekone end en pirat. Så burde bandanaen være klar. Det skal gentages, at Folkebevægelsens Ungdom mod EU meget gerne sender en bandana til folk, der melder sig ind. Det kan i parentes bemærkes, at vi er i bekneb for medlemmer, og alle indmeldelser hjælper. Indmeldelser for folk under 30 tæller dobbelt. Så er du ikke selv medlem endnu, eller kender du nogen, der ikke er, så er Død og kritte! Meld mig straks ind i Folkebevægelsens Ungdom mod EU! Tilsend mig ved samme lejlighed en bandana! Navn Adresse Postnr./by Telefon der nu ingen undskyldning for at vente med at melde sig ind. Det koster kun 75 kroner om året. Send blanketten til: Folkebevægelsens Ungdom mod EU, Sigurdsgade 39A, 2200 København N Underskrift Mail Fødselsdato Dags dato Send blanketten til: Folkebevægelsens Ungdom mod EU, Sigurdsgade 39A, 2200 København N

6 6 Folk i Bevægelse nr. 8/2006 FORRETNINGSUDVALGET Mødet i arresten Forretningsudvalget forberedte landsmøde Af Henning Mortensen Udtalelse fra forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU søndag den 24. september: Tøv ikke med stop for EUs rejsevanvid frygt for fransk EU-modstand bør ikke stå i vejen for sund fornuft Folkebevægelsen mod EU støtter helhjertet kravet om et stop for EU-parlamentets rejsecirkus, som sender tusinder af mennesker og dokumentkister i fast pendulfart mellem Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg hver måned. Det koster befolkningerne omkring halvanden milliard skattekroner om året, som EU i stedet kunne sende tilbage til medlemslandene. Folkebevægelsen mod EU har altid været imod dette vanvid i modsætning til EU-begejstrede politikere i bl.a. Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og SF. Ja-politikerne burde have sagt fra, da rejsecirkusset blev indskrevet i EU-grundloven. På den måde siger de nu både ja og nej til den kostbare pendulfart. Statsminister Anders Fogh Rasmussen og toppen i EU tøver med følge opfordringen, som over en million borgere i EU-landene har skrevet under på, og som et bredt flertal i Folketinget bakker op. Holder EU-parlamentet op med at mødes i den franske by Strasbourg, vil det vække utilfredshed i den franske regering og koste mange franske arbejdspladser. Fogh og EU frygter, at det vil forringe mulighederne for at ændre det franske nej til lade fornuften vinde. Tøv ikke med at stoppe EUs rejsevanvid støt appellen på VEJLE: Forretningsudvalgets møde i Vejle den 24. september blev afholdt i Den gamle Arrest. Niels Eriksen forelagde budget for 2006/2007, som blev livligt diskuteret. Det er jo ingen hemmelighed, at Folkebevægelsen just ikke svømmer i penge, hvorfor forskellige besparelser skal føres ud i livet, blandt andet skal Kampagneudvalget i videst muligt omfang være selvfinansierende og tænke i aktiviteter, der kan give penge i kassen. I den forbindelse fremførte Kathrine Klok Due, at der skal findes en balance mellem at spare og løbende kunne vise fanen. Budgetforslaget blev med visse ændringer vedtaget. I sin redegørelse for parlamentsarbejdet fortalte Ole Krarup blandt andet om Servicedirektivet og det finske formandskabs forslag om at overføre hele retsområdet til søjle 1. Selv om sidstnævnte forslag midlertidigt er lagt i posen, kommer det garanteret op igen. Efter Oles opfattelse kommer en eventuel folkeafstemning om undtagelserne løsrevet fra parlamentsvalget. Rina Kari bad os huske på kampagnebussen. Den kan imidlertid først anskaffes, når vi har solgt lejligheden i Valby. Om landsmødet Rina: Vi vil forsøge at etablere kreative værksteder, der skal inspirere folk til på mange måder at deltage i vort arbejde. Endelig blev det besluttet, at vi på landsmødet vil forsøge at etablere en paneldebat, såfremt kompetente deltagere kan findes. De forskellige beretninger og årsplanen blev taget op til diskussion, og enkelte ønsker og rettelser blev optaget i manuskripterne. De bliver sendt ud 10 dage før landsmødet. Som følge af amternes bortfald fra 1. januar 2007 blev FUs medlemmer enige om, at vedtægterne skal ændres. På landsmødet vil et forslag, der lyder: Komitéer, der ikke er repræsenteret i FU, kan deltage i FU-møder med tale- men ikke stemmeret, blive forelagt. Om udvalgsarbejdet Komitéudvalget har afholdt tre seancer siden sidste FU-møde d august. Det har blandt andet medført, at der er nu er en ny komité i Odense. Initiativtagere er blandt andre én under 25 år og én lidt over 50. På mødet i Thy var der enighed om, at komitéerne bør kunne organisere sig helt som de vil. Internationalt udvalg har været med til møde med TEAM i Helsinki i forbindelse med møde i Europan Futures Conference. Miljøudvalget har en pixibog i trykken. Kampagneudvalget forbereder kontakt med kunstnere med henblik på at få dem til at give os bøger, CDer eller lignende, som kan sælges på landsmødet. Endvidere vil der blive produceret badges. Folkebevægelsens Ungdom mod EU mangler medlemmer. Hjælp FBU med at skaffe dem...! Udtalelse fra forretningsudvalget i Folkebevægelsen mod EU søndag den 24. september: Forsvar retsundtagelsen sig nej til både terror og politistat! EU-kommissionen vil overføre alle retspolitiske områder fra søjle III til søjle I. Det fjerner vetoretten og betyder overstatslige flertalsafgørelser i alle sager på området. Og det betyder, at Danmark afskæres fra alle muligheder for at deltage i retspolitisk samarbejde på grund af den danske EU-undtagelse på retsområdet. Forslaget bakkes op af det finske formandskab. Selvom det ikke fik tilstrækkelig opbakning, da EUs justitsministre mødtes i Tampere, Finland den september, så ser EUs retskommissær Franco Frattini ud til at arbejde videre med planerne. Kommissionens forslag vil overføre områder som politi- og straffesystemer til flertalsafgørelser. Ændringen sælges som forbedret effektivitet inden for bekæmpelse af kriminalitet, kvindehandel og ikke mindst terror. Men reelt skal ændringen bane vejen for en lang række skridt, som vil gøre EU til en politistat med skandaløs mangel på retssikkerhed og respekt for borgernes privatliv. Der er i høj grad tale om overflødige tiltag, som eksperter inden for politik og retsvæsen sætter spørgsmålstegn ved. Grænseoverskridende kriminalitet, kvindehandel og terror er alvorlige problemer af global karakter. De bør løses globalt via en stærkere indsats i det globale politisamarbejde Interpol og FN. Verden har brug for seriøse og markante initiativer som fremmer fred, sikkerhed, retssikkerhed og udvikling. Demokrati skal ikke trues af hverken terror eller udviklingen af en politistat. Jelstrup åbner for god debat Debat Debatindlæg er velkomne. Send dem til Folkebevægelsen mod EU, Sigurdsgade 39A, 2200 København N, Att. Medlemssiderne eller pr. til Debatindlæg må gerne have en længde af omkring 2000 anslag med mellemrum men ikke over 4000 anslag! Af Lave K. Broch og Ib Roslund Christian Jelstrup (CJ) har foreslået et navneskifte. Han synes, at vi har været for negative, og der er brug for et mere positivt navn. Vi støtter ikke et navneskifte nu. For det kan skabe forvirring, som vi ikke har brug for. Men forslaget og CJs begrundelser fortjener i allerhøjeste grad at blive taget alvorligt. Vores mål er jo at blive større og stærkere at vinde kommende folkeafstemninger og EU-parlamentsvalg. Det gøres ikke ved, at vi kun tager udgangspunkt i dem, som allerede er EU-modstandere. Og vi skal huske, at mange unge mennesker ikke som en selvfølge ved, at mod EU eller ud af EU betyder noget positivt samtidigt påduttes størstedelen af befolkning argumenter fra ja-siden om, hvor god unionen er. Det er derfor afgørende, at vi husker at kombinere vores EU-modstand med en synliggørelse af positive værdier. Vi skal synliggøre, at vi er imod EU, fordi vi er for noget bedre. Og at en frigørelse fra EU vil føre til fordele for folkestyret, miljøet, velfærden og det internationale samarbejde. Det har vi også forsøgt de seneste år, men det skal vi blive endnu bedre til fremover. Vi anbefaler derfor, at det kommende forretningsudvalg sikrer en grundig analyse af hvordan kampagner, slogans og logo kan supplere vores navn bedst muligt. Tak til Christian Jelstrup for, at du har åbnet debatten. Vi ved, at der er mange af Folkebevægelsens Ny bestyrelse og vedtægter SØNDERJYLLANDS AMT: Generalforsamlingen den 10. oktober valgte ny bestyrelse for Den Sønderjyske Folkebevægelse mod EU: Grazyna Bram fra Aabenraa er ny, mens Stan Rogacki, Børge Eggertsen, Erik Bonde og Povl Kristensen fortsætter. Marie Møller ønskede venner rundt omkring, der ikke føler sig dækket ind, hvis vi kun sender negative signaler. Vores mål er jo netop positivt. NYT FRA KOMITEERNE ikke genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig den 24. oktober. De nye, ikke alt for bureaukratiske vedtægter udsendes snarest til betalende medlemmer sammen med et mere fyldigt referat fra mødet. Povl Kristensen

7 Folk i Bevægelse nr. 8/ KALENDEREN Deadline til kalenderen i Medlemssiderne nr. 9/06: 13. nov JYLLAND SJÆLLAND Esbjerg Esbjergkomiteen laver gadefremstød i Esbjerg lørdag den 4. november kl Hvis du vil være med, så starter vi med kaffe hos Hans, Storegade 40, 6700 Esbjerg. Du kan også ringe til Hans Hansen på telefon og aftale, hvor vi skal mødes. Randers Åbent bestyrelsesmøde i Folkebevægelsen mod EU Komiteen for Randers og omegn onsdag den 22. november kl og torsdag den 7. december kl i Randers Fritidscenter, Vestergade 15 i Randers. I forbindelse med EUs tænkepause afholder komiteen mod EU en række debatmøder hos fagforeningen 3F på adressen Tronholmen 9 i Randers. Mandag den 6. november kl lægger formand for FOA i Århus Kirsten Normann Andersen op til debat om det danske velfærdssystem i unionsperspektiv under overskriften strukturreformer, udlicitering og privatisering. Sønderjylland Amtskomiteen holder medlemsmøde tirsdag den 14. november kl i Nygadehuset i Aabenraa. Kontakt amtsansvarlig Povl Kristensen, , hvis du er forhindret i at deltage i mødet, men ønsker at være aktiv i amtets arbejde. Århus Folkebevægelsen i Århus er medarrangør af Århus Sociale Forum, som finder sted lørdagsøndag den november på Ellekærskolen i Århus. Folkebevægelsen planlægger at deltage med workshops/paneldebat, med oplæg ved bl.a. Ole Krarup (om terror-lovgivning og retssikkerhed i EU) og Rina Ronja Kari (om EUs handelspolitik over for u-lande). Helsingør Medlemsmøde i Helsingør-komiteen mod EU mandag den 22. november kl i Det blå Hus, Lundegade 17, Helsingør. På dagsordenen står: Lokale aktiviteter og amtssamarbejdet, beretning fra landsmødet samt lidt julehygge. Frederiksborg Amt Møde for medlemmerne af Folkebevægelsen mod EU i Frederiksborg Amt med julehygge, glögg og æbleskiver onsdag den 6. december kl i Røde Hus, Holmegårdsvej 2 i Hillerød. På dagsordenen endvidere: Fælles aktiviteter i amtet og beretning fra landsmødet. Alle Folkebevægelsens medlemmer i Frederiksborg Amt er velkomne. Vi vil være glade for forhåndstilmelding til enten (Henning) eller (Gerhard) senest mandag den 4. december. Frederikssund Folkebevægelsen mod EU Frederikssund-Egedal holder medlemsmøde torsdag den 26. oktober kl i kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. KØBENHAVN ANDET Københavnsudvalget Årsmøde i Københavnsudvalget i Folkebevægelsen mod EU mandag den 27. november kl i Vognporten på Rødovregård, Kirkesvinget 1 Rødovre. På dagsordenen er bl.a. valg af Københavnsudvalg og forslag om fremtidige aktiviteter. Tilmelding senest den 24. november til københavnsudvalget ved Jørgen Bentzen på telefon Amager Medlemsmøde i Amager mod Unionen holder åbent bestyrelsesmøde i Amager mod Unionen tirsdag den 14. november kl i lokalerne i Liflandsgade 15 på Amager. Hvidovre Lokalkomiteen mod EU i Hvidovre holder medlemsmøde mandag den 20. november kl på Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2 i Hvidovre. Desuden deltager komiteen med en bod i Kultur- og fritidsmessen i Avedøre Idrætscenter lørdag den 28. oktober kl Centret ligger lige ud til den gennemgående kørevej (Naverporten) i Avedøre Stationsby. Der er gratis adgang. Rødovre Møde i Rødovrekomitéen mod EU tirsdag den 7. november kl , tirsdag den 5. december kl og tirsdag den 16. januar (2007) kl på Rødovregård, Kirkesvinget 1 i Rødovre. Østerbro Folkebevægelsen mod EU Østerbrokomiteen holder møde mandag den 20. november kl i Folkebevægelsens lokaler i Sigurdsgade 39A i København. Folkebevægelsens Ungdom mod EU Lørdag den 18. november holder Folkebevægelsens Ungdom mod EU landsmøde i lokalerne Sigurdsgade 39A i København, hvor bl.a. forslag om navneskifte er på dagsordenen. Tilmelding og spørgsmål til dagsorden vil snart være at finde på DR TV Danmarks Radios reportage fra Folkebevægelsen mod EUs landsmøde søndag den 29. oktober kl Vi forbereder os med din hjælp Jo bedre økonomi, jo bedre chancer for at vinde Af Poul Gerhard Kristiansen, landssekretær Tænkepausen fortsætter... Statsministeren tænker. Vi tænker. Alle tænker. Men vi ved også, at al denne tænkning sandsynligvis vil munde ud i et nyt forslag til EUgrundlov. Det skal vi være forberedt på. Og vi skal være forberedt på den kampagne, som vi skal igennem. En kampagne, vi både har gode muligheder for at vinde, og som vi skal vinde. Det kræver økonomiske midler. Det ved vi alle. Derfor har det også været en fornøjelse at opleve den offervillighed, som I alle viser. I år er der samtidig med kontingenter kommet kr. ind i bidrag frem til 12. oktober. Men jo bedre økonomi, jo bedre chancer har vi for at vinde. Derfor må vi appellere til alle om at give et bidrag. Man kan anskaffe sig girokort f.eks. på et posthus. Pengene skal indsættes på giro Man kan desuden overføre til vores konto i Folkesparekassen i Silkeborg konto reg.nr nr På den måde kan vi forbedre vores egne chancer. På forhånd tak. Radiokalender Fakta om den Europæiske Union på Københavnerkanalen, Nørre Alle 7,3., 2200 København N. Sender på hybrid 95,2 og på antenne 95,5 direkte hver mandag kl Genudsendelse torsdag kl Tilrettelæggelse og studievært: Jan Vogel Eudebat-redaktionen i Helsingør Redaktionen sender hver anden torsdag i lige uger kl Der sendes på Lokalradio Helsingørkanalen FM 92,8 MHz, TDC Hybrid 95,2 MHz, Stofa-kabel Helsingør 94,6 MHz. Internet: Redaktionen beskæftiger sig med alle aspekter af Danmarks forhold til Den Europæiske Union. Kontakt: Station 2000 Vølundsgade 3-5, 2200 København N, har en række EU-aktuelle udsendelser. Hver mandag sendes fra kl til kl. 19. Station 2000 kan høres i Københavnsområdet på FM 95,5 i luften og 95,2 på hybridnettet. Folkets Radio i Aalborg: Sender på følgende frekvenser: 92,2/106,5/107,4 Stofa 98,6/hybrid 97,3/ Nr.Tranders 102,2 MHz Der sendes EU-magasin hver fredag kl Studievært: Gitte Thomsen. Hjemmeside: home6.inet.tele.dk/rafolket Folkets Radio i København Sender på 106,3 89,4 på hybridnettet. Magasin om EU, EU-grundloven og EU-modstanden hver fredag kl Ring ind kl på

8 Skaf flere nye medlemmer Spørg fem, du kender, om ikke de vil støtte arbejdet for et bedre alternativ til EU Af Poul Gerhard Kristiansen De kommende slag om Danmarks og Europas fremtid folkeafstemninger om EU-grundlov, undtagelser og EU-parlamentsvalg kræver styrke, hvis vi skal være sikre på at slå igennem med budskaberne. Vi skal være flest mulige, som klart siger: Nej til EU ja til verden! Folkebevægelsen mod EU er den største europa-politiske organisation i Danmark i dag, når man ser på antallet af medlemmer. Men det er ikke en naturlov. Mange medlemmer har været med siden starten i 1972, og alderen stiger jo ufravigeligt med årene. Derfor vil vi gerne have flere og nye medlemmer i alle aldre og fra alle dele af befolkningen. Modstanden mod EUs udvikling er meget udbredt i alle vælgergrupper og samfundslag, selvom modstanden er mere tavs nogle steder end andre. Hver femte dansker er helt afklaret om, at EU-medlemskabet er en dår- lig idé. Og omkring halvdelen foretrækker alternativer som tættere nordisk samarbejde, hvis de får muligheden. Derfor er det helt sikkert, at der går potentielle medlemmer rundt omkring dig i din hverdag blandt din familie, dine venner, på dit uddannelsessted, dit arbejde eller andre steder. Folkebevægelsen lavede i foråret to hvervefoldere en generel til alle mennesker og en mere orienteret om spørgsmål som velfærd og arbejdsmarked (tiltænkt bl.a. fagligt aktive). Dem kan du bestille på Du kan også ringe på telefon og bestille dem. Hvis du vil have idéer til, hvordan du kan hverve medlemmer, kan du bl.a. læse en norsk håndbog på hjemmesiden Begynd hellere i dag end i morgen. Din indsats vil betyde meget for Folkebevægelsen. Tak på forhånd. Maskinel magasinpost Bladnr Folkebevægelsen mod EU Sigurdsgade 39 A, 2200 Kbh. N. FOLK i D o k u m e n t a t i o n o g d e b a t o m u n i o n e n Nr. 8 November 2006 BEVÆGELSE U d g i v e t a f F o l k e b e v æ g e l s e n m o d E U Denne udtalelse blev vedtaget på et møde i Malmø den 1. oktober mellem repræsentanter for de daglige ledelser af Folkebevægelsen mod EU i Danmark, Nei till EU i Norge og Folkrörelsen Nej til EU i Sverige. Organisationerne i Finland og Island tilsluttede sig efterfølgende udtalelsen. På mødet i Malmø deltog bl.a. Ole Krarup, Ditte Staun og Karina Rohr Sørensen fra Danmark. Foto: Povl Kristensen (fra Styrelsen) Verden har brug for selvstændige nordiske stemmer Fælles udtalelse fra de fem nordiske bevægelser imod EU De nordiske lande har i fællesskab været en vigtig global drivkraft for fred, menneskerettigheder, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. Stigende magt til EU har ført til, at de nordiske EUlande Danmark, Finland og Sverige har sagt nej til fælles nordiske initiativer. Det seneste eksempel er, at de tre nordiske EU-lande var nødt til at trække sig ud af den nordiske observatørgruppe i Sri Lanka, fordi EU imod klare anbefalinger fra den svenske leder af den nordiske observatørgruppe Ulf Henricsson terrorstemplede de tamilske tigre (LTTE). Så længe Danmark, Finland og Sverige er tilknyttet EUs terrorliste kan disse lande ikke fungere som neutrale fredsskabende aktører. Tilbage på Sri Lanka er kun norske og islandske observatører. De nordiske folkebevægelser mod EU mener, at Norden kunne gøre mere for verden, hvis landene stod sammen om udenrigspolitiske initiativer. Verden har brug for Norden ikke mindst i tider hvor menneskerettigheder og fred udfordres. Vi opfordrer derfor alle nordiske lande til at bryde med EUs terrorliste, så det bliver muligt at støtte den norske og islandske fredsindsats i Sri Lanka. Folkebevægelsen mod EU i Danmark Nei til EU i Norge Folkrörelsen Nej till EU i Sverige Alternativ till EU i Finland Heimssyn i Island

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet

Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Findes der er en vej ud af EU for Danmark? - at være med eller ikke være med - det er spørgsmålet Af Lave K. Broch, kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU Findes der er en vej ud af EU for Danmark?

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget

Kandidater til forretningsudvalget Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 26.-27. november 2005 på Stengård Skole, Triumfvej 1 i Gladsaxe Forretningsudvalget er Folkebevægelsen mod EUs politiske ledelse

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5

Præsentation af kandidater til Forretningsudvalget 2006/2007 Side 1 af 5 Martin Christensen, (årgang 1954) Århus. Medlem af KPiD. Socialrådgiver, har været aktiv i Folkebevægelsen i Århus siden 1991, nuværende medlem af Forretningsudvalget af Komitéudvalget og Komitéfonden.

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv

APRIL BAG OM NYHEDERNE. Europa-Parlamentet den oversete indflydelse. Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv APRIL 2009 BAG OM NYHEDERNE Europa-Parlamentet den oversete indflydelse Af Anne Marie Damgaard, EU-chef, Dansk Erhverv Det kommende Europa-Parlament, som vælges i juni i år, får større indflydelse på EU

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Organisatorisk Beretning 2005-2006

Organisatorisk Beretning 2005-2006 Organisatorisk Beretning 2005-2006 Forretningsudvalgets organisatoriske beretning til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 28-29. oktober 2006 på Tranbjerg Skole ved Århus Organisatorisk Beretning 2005-2006

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning

ÅRSPLAN 2016-17. 3 Politisk indledning ÅRSPLAN 2016-17 2 3 Politisk indledning 4 EU er på dagsordenen! Og det er ikke kun her i Folkebevægelsen. Vi står som unionsmodstandere i en 5 situation, hvor EU's udvikling og situation, gør at mange

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

EU-note E 12 Offentligt

EU-note E 12 Offentligt 2012-13 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten og Folketingets repræsentant ved EU EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. december 2012 EU-Domstolen annullerer Europa-Parlamentets beslutninger

Læs mere

Årsplan 2007-2008. Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Årsplan 2007-2008. Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Årsplan 2007-2008 Årsplan 2007-2008 til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Nej, Non, Nee - der er sagt nej i EU-grundloven i Frankrig og Holland. Nu kommer

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO

MEDLEMSBLAD FOR ENHEDSLISTEN NØRREBRO Indhold Næste afdelingsmøde Næste medlemsmøde 2 Sundhedskampagnen 3 Repræsentantskabsmøde i regionen 3 Valgkampen nærmer sig - måske Fodbold starter igen 5 4 Torsdag d. 21. juni Mandag kl. d. 19.30 20.

Læs mere

Hvis demokratiet skal begrænses

Hvis demokratiet skal begrænses Jens-Peter Bonde Hvis demokratiet skal begrænses Før afstemningen Gyldendal Indhold Forord 11 Kapitel 1: En rigtig EU-grundlov 15 Lad os få en ærlig snak om fremtiden 1.6. Vi skal ikke stemme i mange,

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 5. november 2015 Suverænitet, tilvalgsordning og folkeafstemninger

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015?

Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Informationsblad om retsforbeholdet -Hvad skal vi stemme om den 3. december 2015? Side 1 af 7 Indhold 1. Kort om retsforbeholdet baggrund... 3 2. Hvorfor skal vi til folkeafstemning?... 3 a. Hvad betyder

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Radikale tanker om Europa

Radikale tanker om Europa Radikale tanker om Europa i pausen EFTER ET HALVT ÅRHUNDREDE med fredsprojektet skal Europa seriøst overveje, hvad dets projekt egentlig er. EU s fredsprojekt lever stadig i bedste velgående - bedst illustreret

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk

19.08.09 Side 1 af 6. Teglværksgade 27 2100 København Ø. Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk 19.08.09 Side 1 af 6 'DQVNHUQHXQGHUNHQGHUIO\JWQLQJHSROLWLNNHQ 1RWDWIUD&HYHD Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 51 32 47 46 analyse@cevea.dk www.cevea.dk XGDIGDQVNHUHHULPRGDW'DQPDUNWURGVHU)1 VDQEHIDOLQJHURJ

Læs mere

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende:

Og i regeringsgrundlaget kan man umiddelbart efter det afsnit, jeg lige læste op, læse følgende: Retsudvalget 2011-12 REU Alm.del Bilag 550 Offentligt RETSUDVALGETS HØRING 3. SEPTEMBER 2012 om PET I ET MENNESKERETLIGT PERSPEKTIV 1. Ude godt, hjemme bedst Danmark er et land, der gerne vi påvirke andre

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede?

Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Innleg på Fritt Nordens konferanse under Nordisk Råds sesjon i Oslo 31.10.2007 KOLBRÚN HALLDÓRSDÓTTIR: Folkesuverænitet, internationalt samarbejde og globaliseringen. Er Nordisk Råd et forbillede? Vil

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 1 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. oktober 2014 Europaudvalget (EUU) Europaudvalget holder normalt møde om fredagen kl. 10.00 eller kl.

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen

Skiftedag i EU. EU - en kort introduktion til skiftedagen Skiftedag i EU EU - en kort introduktion til skiftedagen Et fælles europæisk energimarked, fælles europæiske løsninger på klimaudfordringer, fælles europæiske retningslinjer for statsstøtte, der skal forhindre

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1023 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2017 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre

Kandidater til forretningsudvalget. til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Kandidater til forretningsudvalget til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 27.-28. oktober 2007 på Valhøj Skole i Rødovre Henrik Guldborg Bøge, (årgang 1980), Medlem af Enhedslistens Europagruppe og Internationale

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE

TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE TIL VALG OM RETS- OG POLITISAMARBEJDE Den 3. december 2015 skal danskerne stemme om, hvorvidt det nuværende retsforbehold skal omdannes til en tilvalgsordning. INFORMATION OM FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDET

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussens tale.

Lars Løkke Rasmussens tale. Lars Løkke Rasmussens tale. Det er en stærk Lars Løkke Rasmussen, der kommer op på talerstolen i Marienborg den 1. Januar 2011. Jeg syntes ikke, at Lars normalt er en mand der høster ros som den store

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42

Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? - UgebrevetA4.dk 24-01-2016 23:15:42 LØN-BEVÆGELSE Hvordan får arbejdsmarkedet i Norden plads til en kvart million flygtninge? Af Gitte Redder @GitteRedder Mandag den 25. januar 2016, 05:00 Del: Udfordringen med at skaffe job til flygtninge

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den

Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den 20.10. 2017 Det sker i EU: - Kommende EU-sager og aktiviteter af relevans for den Danske Fagbevægelse Uge 43 / 44 2017 Indhold Kommissionen... 3 Uge 43... 3 Møde i Kommissionen... 3 Uge 44... 3 Ingen møder

Læs mere

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov www.folkebevaegelsen.dk Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet! 2007 Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet!

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. 7.3.2007 PE 386.364v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 7.3.2007 PE 386.364v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til udtalelse Johannes Voggenhuber Vurdering af Euratom - 50 års

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag)

2. Efterretninger/siden sidst: a) Medlemstal, aktuelt: MK:64, JK:181, UK:240 b)økonomi i 2015. Hvad er udsigterne? (se bilag) Referat fra mødet i GJUK s bestyrelse mandag den 23. marts 2015 Afbud: Irvin Beckovic 1. Referat fra: a) Bestyrelsesmødet den 26. januar 2015 Referatet blev godkendt uden bemærkninger 2. Efterretninger/siden

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon.

EU s stats- og regeringschefer mødtes den oktober 2007 til uformelt topmøde i den portugisiske hovedstad Lissabon. Europaudvalget EU-Sekretariatet Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 22. oktober 2007 Det Europæiske Råds uformelle møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 EU s stats- og regeringschefer mødtes

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere